Beta Talasemi Major lu Çocuk Hastalarda Kemik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beta Talasemi Major lu Çocuk Hastalarda Kemik"

Transkript

1 -114 Orijinal makale Beta Talasemi Major lu Çocuk Hastalarda Kemik 1, Arzu AKÇAY 2, Teoman AKÇAY 3 2 2, Ferhan AKICI Fatih Fakültesi Hastanesi 2 3 ÖZET - protokolü bulunmamakla birlikte Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) yöntemi günümüzde osteopeni kabul görmektedir. Amaç: ta grubunda, kemik mine- Materyal ve Metot: Bulgular ve Sonuç: ük olmakla beraber (%50 hastada - ABSTRACT Evaluation of Bone Mineral Density in Patients with Beta Thalassemia Major Osteopathies are a major cause of morbidity in patients with protocol for scanning and imaging osteopathies in thalassemia patients although Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) is considered to be 'goldstandard' for diagnosing osteopenia and osteoporosis. Objective: The aim of this study is to evaluate bone mineral density in thalassemia patients of pediatric age group and to consider possible ethiological factors in patients found to suffer from osteopathies. Material and Method: This study was conducted in patients under regular follow-up at the hematology outpatient clinic of Istanbul Children s Hospital. Patients were selected according to the following criteria: 50 patients between the ages of 4 and 18 whose diagnosis for BTM was confirmed with hemoglobin electrophoresis and gene analysis, who receieved at least one red blood cell transfusion per month, who used at least one of three chelation therapies (desferrioxamine, deferiprone or deferasirox) for at least one year and who did not have any skeletal malformations were included in the study. Findings: Although there were no statistically significant differences between the effects of age, sex, bone minerals, ferritin values and chelation modalities, the bone mineral densities of patients in the study were found to be significantly low with 50% of patients being osteopenic and 16% of patients being osteoporotic. Key Words: DEXA, osteopenia; osteoporosis; thalassemia major Anahtar Kelimeler: DEXA; osteopeni; osteoporoz; talasemi major Fatih Üniversitesi Ankara e-posta: : : eksik üretilmesi ile karakterize olan, otozomal beta incelenen talasemilerde esas patofizyoloji, fazla miktarda üretilen globin zincirinin eritrositler üze- sonuçta birik - 109

2 1. Beta talasemi major, uygun tedavi edilme- - hasta- Bu Talasemi osteopatisi olarak literatürde yer bu rlar 2. görüntüleme protokolü bulunmamakla birlikte, Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) yöntemi rak kabul görmektedir 3. Puber- kalitesi ve morbidite üzerinde belirgin olumlu 2-4. konumu nedeniyle t semi osteopatisine etkisini inc faktörlerinin erken dönemde tespiti ve tedavinin MATERYAL ve METOT Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ünitesi nin ayaktan iskelet deformitesi olmayan ve ebeveynlerinden leyecek uzun süreli ilaç tedavisi kullanma gereksinimi olan ve herhangi bir iskelet displazisi mevcut boy, eritrosit yon tedavileri ve süreleri ve puberte evrelemesi volümü ve pubik - - gorize edildi. Skolyoz ve vertebral dejenerasyon- ilemesi nede- çekilerek herhangi bir vertebral patolojilerinin or, alkalen fosfataz, 25-OH vitamin D düzeyi ve parathormon - - da düzeltmek için dizler hafifçe fleksiyona getirilerek Z skor: (Hasta BMD Hastalar

3 Student t testi, üç ve daha fazla parametre için A BULGULAR mografik özellikleri ve genel laboratuar paramet- Tablo 1. Ortanca D 29 (%58) 21 (%42) -maks) Boy (cm) (min-maks) Kilo (Kg) (min-maks) Tablo 2. Ortalama ± Standart Sapma Ortanca Ferritin (ng/ml) 1912± Ca (mg/dl) 9,5±0,4 9,5 P (mg/dl) 5±0,6 5 ALP (U/L) 175± PTH (pg/ml) 45,9±11,7 47,4 25-OH D vit 3 ug/l 37,8±33,7 28,1-1,46±0,87 (ortalama±standart sapma) ve ortanca - Beta talasemi major lu hastalardaki tüm para- lendirmede Z skoru > -1 normal kemik mineral -1 ile - penik, Z skoru < -2,5 olan %44) - Tablo 3. Z skoru Erkek Total Z> Z: , Z<-2, P 0,155-0,102). Z skoruna göre normal, osteopenik ve osteoporo- ruplara boy ve yasal göstergeleri olan kalsiyum, fosfor, parat- tkisi incelen- osteopenik (Z:-1 ile - hastadan 23 (%92) tanesinde ALP<269 U/L olarak nor- olarak yüksek olarak tespit edildi. iken, 1 (%12,5) hastada ALP>269 U/L olarak yük (normal) bulunan 17 hastada D vitamini düzeyi ile

4 75 nmol/l) olarak saptanan D vitamini düzeyi, 3 (%12 (%50) tanesinde D vitamini düzeyinde ciddi yeter- yetersizlik (30- hastada da D vitamin düzeylerinin, Z skoru üzerine herhangi bir etkisinin görüldü (r=0,044). Skor>- prepubertal evrede, 9 unun (%52,9) pubertal lam 25 hastadan 10 u (%40) prepubertal iken, 15 hasta grubumuzda (Z skor<-2,5) 8 hasta bulun- - görüldü (p=0,867). rioksamin, deferipron ve deferasiroksun etkileri incelend - edildi (Desferrioksam p=0,271 ve deferasiroks için p=0,971). - -1) 17 hastadan 13 ünde 25 osteopenik hastadan 15 (%60) tanesinin splenektomisiz, 10 (%4 görüldü. Bu oran 8 osteoporotik hasta için 7 (%87,5) (p=0,260). Günümüzde, talasemik osteopatiler üzerinde oranlar, %50 osteopenik ve %16 osteoporotik nceden herhangi bir profilaktik veya inde (%50) osteopeni, 8 indeyse (%16) osteoporoz tespit edildi. Total olarak %66 hastada osteopati mevcuttu. Benzer lans, Kyriakou ve ark. - -L4 8. s siyetin etkisi puberteden sonra önem kazanmak- z hastalardan daha yüksek osteopati - 8. semik hasta populasyonunda COLLIA I geni mevcudi - 9. Ancak litera- mevcuttur. Jensen ve ark. - cinsiyetin osteopati üzerine etkisi destekleneme- 10,11 112

5 ortaya - tur 12 Z skor gördük (boy için p=0,101 ve kilo için p=0,111). - prepubertal (%40), osteoporozlu grubun (n=8) ile boy ve kilonun korelasyonunun k - Literatürde puberte gecikmesinin ve hipogona- 4,13,14. Literatürde hormon replasman - - lara göre osteopati derinliklerinin (Z skoru cinsin- pubertenin kemik üzerine olumsuz etkilerinde 15. o tir 16 toplam 25 hastadan 10 u (%40) prepubertal iken, görüldü. Osteoporotik hasta grubumuzda 8 hasta edilmesi- - uygulanan hastalarda demir birikimi beklenen bir bulgudur (r=0,044) ve bu sonuç Kyriakou ve ark. 8. ajan için de osteoporoz üzerin - için p=0,458, deferipron için p=0,271 ve deferasi- Deferipronun genel olarak ikinci ilaç olarak Beta talasemi major lu hastalarda kemik - götse Ülkemizden Eren ve ark OH vitamin D temsil eder ve vücuttaki D vitamini rezervini yan- 113

6 -OH vitamin D seviyesinin ark. -OH vitamin D olma yetersiz yetersizlik (30- (%50) tanesinde D vitamini düzeyinde ciddi yetersizlik varken, 3 tanesinde (%37,5) yetersiz 25-OH vitamin D düzeyi gözlendi. D vitamini statüsü ile Z Shamshirsaz ve ark. sonuçlar ile uyumlu bulundu. - - bir parametre olarak, kemik formasyonu için bir 20. Ek olarak, serum kalsiyum düzeylerinin tedavi - zeylerinin talase- 20 ma - tir. rinde 1. DeBaun MR, Vichinsky E. Hemoglobinopathies. in: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, editors. 17th ed. Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia: Saunders; p Sanctis V, Angastiniotis M, Eleftheriou A. Thalassemic Bone Disease, An Overview. Pediatr Endocrinol Rev 2008;6 Suppl 1: Dresner Pollak R, Rachmilewitz E, Blumenfeld A, Idelson A, Goldfarb AW. -thalassaemia major and intermedia. Br J Haematol 2000;111(3): Bielinski BK, Darbyshire PJ, Mathers L, Crabtree NJ, Kirk JM, Stirling HF, et al. Impact of disordered puberty on bone density in betathallasemia major. Br J Haematol 2003;120(2): Danesi L, Cherubini R, Ciceri L, Graziadei G, Cappellini MD, Cavagnini F, et al. Evaluation of spine and hip bone density by DXA and QCT in thalassemic patients. J Pediatr Endocrinol Metab 1998;11(Suppl 3): Mylona M, Leotsinides M, Alexansrides T, Zoumbos N, Dimopoulos PA. Comparison of DXA, QCT and trabecular structure in beta thalassemia. Eur J Haematol 2005;74(5): Angelopoulos NG, Katounda E, Rombopoulos G, Goula A, Kaltzidou V, Kaltsas D, et al. Evaluation of bone mineral density of the lumbar spines in patients with beta thalassemia major DEXA and QCT: a comparison study. J Pediatr Hematol Oncol 2006;28(2): Kyriakou A, Savva SC, Savvides I, Pangalou E, Ioannou YS, Christou S, et al. Gender differences in the prevalence and severity of bone disease in thalassemia. Pediatr Endocrinol Rev 2008 Oct;6 Suppl 1: Wonke B, Jensen C, Hanslip JJ, Prescott E, Lalloz M, Layton M, et al. Genetic and acquired predisposing factors and treatment of osteoporosis in thalassemia major. J Pediatr Endocrinol Metab 1998;11 Suppl 3: Garofalo F, Piga A, Lala R, Chiabotto S, Di Stefano M, Isaia GC. Bone metabolism in thalassemia. Ann NY Acad Sci 1998;850: REFERANSLAR literatürde splenektomi öyküsünün, talasemik osteopatiler üzerine herhangi bir etkisini gösteren sinin splenektomisiz, 10 (%40) tanesinin splenek- tespit edi - SONUÇLAR Sonuç olarak, talasemili hastalarda osteopeni penili hasta - DEX - önerilen bir metod olmaya devam edecektir. 11. Mahachoklertwattana P, Chuansumrit A, Sirisriro R, Choubtum L, Sriphrapradang A, Rajatanavin R. Bone mineral density, biochemical and hormonal profiles in suboptimally treated children and adolescents with beta thalassemia disease. Clin Endocrinol (Oxf) 2003;58(3): Specker BL, Schoenau E. Quantitative bone analysis in children: current methods and recommendations. J Pediatr 2005;146(6): Jensen CE, Tuck SM, Agnew JE, Koneru S, Morris RW, Yardumian A, et al. High prevalence of low bone mass in thalassaemia major. Br J Haematol 1998;103(4): Lasco A, Morabito N, Gaudio A, Buemi M, Wasniewska M, Frisina N. Effects of hormonal replacement therapy on bone metabolism in young adults with beta thalassemia major. Osteoporosis Int 2001;12(7): Yazigi A, Malouf G, Inati-Khoriati A, Tamin H, Saab C. Bone mineral density in beta thalassemic Lebanese children. J Musculoskelet Neuronal Interact 2002;2(5): Kidson-Gerber GL, Francis S, Lindeman R. Management and clinical outcomes of transfusion dependent thalassemia major in an Australian tertiary referral clinic. Med J Aust 2008;188(2): Pratelli L, Verri E, Fortini M, Marconi S, Zolezzi C, Fornasari PM, et al. Chelation therapy and bone metabolism markers in thalassemia major. J Pediatr Endocrinol Metab 2006;19(11): mineral density in patients with beta thalassemia major. Int J Clin Pract 2005;59(1): Shamshirsaz AA, Bekheirnia MR, Kamgar M, Pakbaz Z, Tabatabaie SM, Bouzari N, et al. Bone mineral density in Iranian adolescents and young adults with beta thalassemia major. Pediatr Hematol Oncol 2007;24(7): Benigno V, Bartelloni S, Baroncelli GI, Bertacca L, Di Peri S. Effects of thalassemia major on bone mineral density in late adolescence. J Pediatr Endocrinol Metab 2003;16 Suppl 2:

İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi 1 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article İdiyopatik Hiperkalsiürik Çocukların Kemik Yoğunluğunun Değerlendirilmesi Evaluation of Bone Density in Children with Idiopathic Hypercalciuria Meryem ÖNDER 1,

Detaylı

etkisinin değerlendirilmesi

etkisinin değerlendirilmesi MÜSBED 2011;1(1):42-46 Alendronat Tedavisinin Senil Osteoporozlu Hastalarda İdrar Kalsiyum/Kreatinin Oranı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Elçin Yörükoğlu, Betül Okuyan, Mesut Sancar, Fikret Vehbi

Detaylı

MATERIALS-METHODS: 158 postmenopausal women were included in the study.

MATERIALS-METHODS: 158 postmenopausal women were included in the study. 301 P-298 Postmenopozal Kad nlarda Vücut Kitle ndeksinin Kemik Mineral Yo unlu u le liflkisi Hakan Nur, Kadir Göde, Füsun Toraman Antalya E itim ve Araflt rma Hastanesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Klini

Detaylı

Vertebral Kemik İliği T2 Relaksasyon Zamanının Osteoporozda Tanı Değeri

Vertebral Kemik İliği T2 Relaksasyon Zamanının Osteoporozda Tanı Değeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (2) 49-53, 2010 ORİJİNAL YAZI Vertebral Kemik İliği T2 Relaksasyon Zamanının Osteoporozda Tanı Değeri Gökhan GÖKALP *, Fatma ŞENTÜRK MUTLU *, Hakan CEBECİ *,

Detaylı

Çocuklarda boy kısalığında etiolojik etmenler

Çocuklarda boy kısalığında etiolojik etmenler Çocuklarda boy kısalığında etiolojik etmenler Fatma Demirel 1, Aysun Bideci 1, M. Orhun Çamurdan 1, Mustafa Arga 2, Peyami Cinaz 1 Özet Boy kısalığı pediatrik endokrin polikliniklerine en sık başvuru nedenlerindendir.

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6628 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 205-210 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 205-210 205 Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten

Detaylı

Glikojen depo tip 1a ve tip 1b olgularında klinik özellikler ve hastalığın seyri

Glikojen depo tip 1a ve tip 1b olgularında klinik özellikler ve hastalığın seyri Özgün Araştırma Original Article 117 DOI: 10.4274/tpa.185 Glikojen depo tip 1a ve tip 1b olgularında klinik özellikler ve hastalığın seyri Fatma Tuba Eminoğlu, Leyla Tümer, İlyas Okur, Fatih Süheyl Ezgü,

Detaylı

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması Araştırma 69 Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması COMPARISON OF THE EFFECTS AND UTILIZATION INCIDENCE OF HORMONAL

Detaylı

Hışıltılı çocuklarda serum D vitamini, folik asit ve B12 düzeyi

Hışıltılı çocuklarda serum D vitamini, folik asit ve B12 düzeyi Asthma Allergy Immunol 2013;11:169-177 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Hışıltılı çocuklarda serum D vitamini, folik asit ve B12 düzeyi Mehmet TÜRE 1, C. Dost ZEYREK 1, Abdurrahim KOÇYİĞİT 2 1 Harran Üniversitesi

Detaylı

Postmenopozal Hastalarda Raloksifen ve Risedronat n Kemik Mineral Yo unlu u ve Lipit Profili Üzerindeki Etkinliklerinin De erlendirilmesi

Postmenopozal Hastalarda Raloksifen ve Risedronat n Kemik Mineral Yo unlu u ve Lipit Profili Üzerindeki Etkinliklerinin De erlendirilmesi CLINICAL STUDY Postmenopozal Hastalarda Raloksifen ve Risedronat n Kemik Mineral Yo unlu u ve Lipit Profili Üzerindeki Etkinliklerinin De erlendirilmesi Devrim ERTUNÇ 1, Ekrem TOK 2, Ali Ulvi HAKVERD 1,

Detaylı

Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri

Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110510114010 Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri Mustafa Bilici 1, Aynil Yenel 2, Sibel Ödemiş Kavlak 2, Yasemin Uz

Detaylı

TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER

TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER Prof.Dr.S. Sema ANAK stanbul Üniv. stanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

Detaylı

Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki

Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki Turkish Journal of Nuclear Medicine Turk J Nucl Med 2003; 12:119-123 Original Article Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki F. Gül Gümüfler 1, Cihan Göktan 2,

Detaylı

TALASEM NTERMED A ZLEM VE KOMPL KASYONLARININ YÖNET M

TALASEM NTERMED A ZLEM VE KOMPL KASYONLARININ YÖNET M 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool TALASEM NTERMED A ZLEM VE KOMPL KASYONLARININ YÖNET M Doç. Dr. Canan Vergin Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları E itim Ara tırma

Detaylı

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi Ali Rıza KIZILER a1, Birsen AYDEMĐR 1, Erdal KURTOĞLU 2, Ayşegül UĞUR 3 1 Đstanbul Üniversitesi

Detaylı

BETA TALASEMİ MAJÖRLÜ OLGULARDA HEPATİK FONKSIYON BOZUKLUKLARI

BETA TALASEMİ MAJÖRLÜ OLGULARDA HEPATİK FONKSIYON BOZUKLUKLARI ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ-OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT : 30, SAYI ı 1 2, HAZİRAN 1998 BETA TALASEMİ MAJÖRLÜ OLGULARDA HEPATİK FONKSIYON BOZUKLUKLARI Feyza Yıldız"', Alper Özkılıç**, Sevim

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 4, Sayı: 3, Aralık 2014 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 4, Number: 3, December 2014 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Serum 25(OH) D vitamin düşüklüğü çocukluk çağı pnömonileri için bir risk faktörü müdür?

Serum 25(OH) D vitamin düşüklüğü çocukluk çağı pnömonileri için bir risk faktörü müdür? Dicle Tıp Dergisi / T. Ünal ve ark. Çocuklarda vitamin D eksikliği ve pnömoni 2012; 39 (4): 531-535 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0195 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Serum

Detaylı

Saç R 1 Dallar Y 1 Sarıyıldız E 1 Aral Y Z 2 Acar B 1. Özet. Summary

Saç R 1 Dallar Y 1 Sarıyıldız E 1 Aral Y Z 2 Acar B 1. Özet. Summary Araştırma Makalesi / Research Paper Özet Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 47(3) :187-192, 2008 Akut gastroenteritli çocuklarda klinikte varsayılan ve gerçek dehidratasyonun karşılaştırılması Comparison

Detaylı

Parkinson hastalığında beden kitle indeksi ve osteoporozla ilişkisi

Parkinson hastalığında beden kitle indeksi ve osteoporozla ilişkisi doi:10.5222/j.goztepetrh.2014.149 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Nöroloji hastalığında beden kitle indeksi ve osteoporozla ilişkisi Sennur DELİBAŞ KATI *, Aslı Ece ÇİLLİLER **, Hayat GÜVEN **, Selim Selçuk

Detaylı

Turner sendromlu hastalarda büyüme hormonu tedavisine yanıt Response to growth hormone therapy in Turner syndrome

Turner sendromlu hastalarda büyüme hormonu tedavisine yanıt Response to growth hormone therapy in Turner syndrome 294 Özgün Araştırma Original Article DOI: 10.4274/tpa.533 Turner sendromlu hastalarda büyüme hormonu tedavisine yanıt Response to growth hormone therapy in Turner syndrome İlker Tolga Özgen, Erdal Adal*,

Detaylı

Yenidoğan ünitesine indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle yatan bebeklerin klinik ve laboratuvar özellikleri ve ilişkili risk faktörleri

Yenidoğan ünitesine indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle yatan bebeklerin klinik ve laboratuvar özellikleri ve ilişkili risk faktörleri 38 JCEI / İ. Tan ve ark. Yenidoğanlarda hiperbilirubinemi 2012; 3 (1): 38-43 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0108 RESEARCH ARTICLE Yenidoğan ünitesine

Detaylı

Osteoporozda Görüntüleme ve DXA

Osteoporozda Görüntüleme ve DXA Osteoporozda Görüntüleme ve DXA Dokuz Eylül Üniverstesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir Metin MANİSALI, Dinç ÖZAKSOY Giriş Osteoporoz kemiğin en sık gözlenen metabolik bozukluğudur. %80 i kortikal kemik

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 8 Sayı / Number 1 Şubat / February 2013 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

KARAC ER FONKS YONLARININ ZLEM

KARAC ER FONKS YONLARININ ZLEM 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool KARAC ER FONKS YONLARININ ZLEM Prof. Dr. Zeynep Karaka stanbul Üniversitesi stanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji /Onkoloji

Detaylı

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri

Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri 138 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 138-143 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0388 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Gebelikteki aneminin doğum şekli ve yeni doğan üzerine etkileri

Detaylı

Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması

Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması Orijinal Araştırma / Original Investigation DOI: 10.4274/tod.93064 73 Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması

Detaylı