MANYETİK AYIRMA VE SÜREKLİ MIKNATISLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANYETİK AYIRMA VE SÜREKLİ MIKNATISLAR"

Transkript

1 MANYETİK AYIRMA VE SÜREKLİ MIKNATISLAR Saruhan SAKLAR* ve Dr. Eren Caner ORHAN* MANYETİK AYIRMA Elektrostatik ve manyetik kuvvet ile ilgili kayıtlı bilgiler M.Ö. 600 ler de Anadolu da bugün Aydın-Söke (Milet) civarında yaşamış olan filozof Thales e (Thales of Miletus) kadar gitmektedir. Thales; mıknatıs özelliği gösteren manyetit mineralini (lodestone), ayrıca ağaç reçinesinin fosilleşmiş hali olan kehribarın hayvan kürkü ile sürtünmesi sonucunda oluşan elektrostatik yükün hafif ve iletken olmayan taneleri çekebildiğini fark etmişti (Şekil 1) (Fuerstenau ve Han, 2003). Şekil 1- Kehribar. Bugünkü modern manyetik teoriye giden yol ise 18. yy başlarında Danimarkalı Hans C. Oersted în elektrik ile manyetizma arasındaki ilişkiyi bulması ile başlamıştır. Aynı dönemde Fransız Andrea M. Amper elektromanyetik kuvvetlerden bahsetmiş, İngiliz M. Faraday 19. yy başlarında manyetik kuvvet vektörlerini de işin içine katarak manyetik teoriyi daha güncel bir hale getirmiştir. Kısa süre içinde İskoç J.C. Maxwell elektrik ve manyetik alanın ilişkisini matematiksel olarak göstermiş, bunu geliştiren İngiliz J.J. Thomson elektromanyetik kuvveti tanımlamış, nihayetinde 20. yy başlarında Hollandalı H.A. Lorentz bugün halen kullanılan elektromanyetik kuvvet denklemlerini ortaya koymuştur. İkiyüz yıl kadar süren bu inanılmaz süreçte manyetizma tüm fiziksel yönleri ile açığa çıkarılmış ve paralelinde endüstriyel gelişimi de getirmiştir. Manyetik ayırma ile ilgili ilk kayıt 1792 de William Fularton tarafından alınan, demir cevherinin zenginleştirilmesi ile ilgili olan bir İngiliz patentidir. Bundan yaklaşık altmış yıl kadar sonra 1849 da bu kez ABD de Ransom Cook tarafından yine demir cevheri zenginleştirilmesi ile ilgili bir patent alınmıştır. Yirminci yüzyılın başlarına kadar bu konuda alınan patentlerin tümü demir cevheri zenginleştirilmesi ile ilgilidir (Yarar, 1984). Önceleri sadece iri ve kuvvetli manyetik özelliğe sahip olan mineraller için bile olsa, değişik tipte diskli, tamburlu ve rulolu kuru manyetik ayırıcılar geliştirilebilmiştir. Manyetik ayırıcıların endüstriyel uygulanması daha sonraları demiri cevherlerinden başka cevherlerde, hatta başka endüstriyel alanlara taşınmıştır. Malzeme bilimindeki ve mıknatıs teknolojisindeki son gelişmeler yüksek şiddetli ve yüksek gradyanlı endüstriyel manyetik ayırıcıların yapımına olanak sağlamış, birkaç bin gauss ile başlanılan bu süreçte 5 tesla ya ( Gauss) ulaşan manyetik alan değerleri elde edilmiştir (Mular, vd. 2002). Manyetik ayırıcılardaki en önemli gelişmelerden birinin sürekli mıknatısların gelişimi ile paralel olarak gerçekleştiği belirtilmektedir (Svoboda, 2004). Buna göre 1880 lerden itibaren sürekli mıknatıs malzemeleri tungusten çeliğinden üretilirken, 1920 li yıllarda krom çeliği, 1930 larda Co-Pt ve Fe-Pt, nihayet 1960 larda AlNiCo alaşımları, 1980 lerden sonra Nd-Fe-B alaşımları sürekli mıknatıs olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Bu * Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi, Ankara. ** Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü. 75

2 gelişmeler özellikle de 1940 lı yıllardan sonra elde edilen ürün ve sonuçlar, elektromanyetik ayırıcılarla ekonomik olarak ayrılamayan veya zenginleştirilmesi hiç mümkün olmayan bazı cevherlerde çözüm getirmiştir. Manyetik ayırmadaki bir diğer önemli tarihi gelişim ise bilya, oluklu plaka veya örgü tel gibi ferromanyetik malzemelerin manyetik alan veya ayırıcı içerisine konulması ve üretilen manyetik alan şiddetinin artırılmasıdır. Para-Dia-Ferro-Antiferro-Ferri manyetik Manyetik ayırıcılar; cevher mineralleri ile artık olarak tanımlanan manyetik olmayan kısımların arasındaki manyetik farklılığı ortaya çıkarırlar. Buna en tipik örnek olarak manyetit-kuvars ayrımı verilebileceği gibi, kalay minerali olan kasiteritin (SnO 2 ) bazen yapısında manyetit (Fe 3 O 4 ) veya wolfram [(Fe,Mn)-WO 4 ] içerebilmesi ve bunların basit manyetik ayırma ile uzaklaştırılması verilebilir. Sonuç olarak manyetik ayırma sayesinde manyetik olmayan bileşenler ile manyetik bileşenlerin ayrılması sağlanmaktadır. Bütün maddeler manyetik alana konulduklarında, birçoğu çok az miktarda da olsa bundan bir şekilde etkilenirler. Maddeler mıknatıs tarafından çekilmeleri veya itilmeleri açısından diamanyetik ve paramanyetik olmak üzere iki ana gruba ayrılabilirler. Diamanyetik mineraller manyetik kuvvet çizgisi doğrultusunda kuvvet azalıncaya kadar itilirler. Bu maddeler manyetik ayırıcılarda manyetik kısım içinde toplanamazlar. Paramanyetik mineraller ise manyetik kuvvet çizgisi doğrultusunda çekilirler. Paramanyetik mineraller yüksek alan şiddetli manyetik ayırıcılarla zenginleştirilebilirler. Bunlara örnek olarak ilmenit (FeTiO 3 ), siderit (FeCO 3 ), hematit (Fe 2 O 3 ), kromit (FeCr 2 O 4 ), vb. verilebilir. Bazı elementlerin (Ni, Co, Mn, Cr, Ce, Ti, O, Pt grubu metaller) sadece kendileri paramanyetik olabilirler. Bazı durumlarda da mineralin paramanyetik olması içerdiği ferromanyetik durumdaki Fe den kaynaklanır. Ferromanyetizm; paramanyetizmin özel bir durumu olup daha fazla manyetik kuvveti içerir. Ferromanyetik maddeler gibi manyetik alınganlığı çok yüksek olan antiferro manyetik ve ferrimanyetik malzemeler de tanımlanmaktadır. Ferromanyetik maddelerin manyetik alana karşı yüksek alınganlıkları vardır ve manyetik alandan ayrılsalar dahi yapılarında bir miktar manyetiklik muhafaza ederler. Bunlar düşük alan şiddetli manyetik ayırıcılarla ayrılabilirler ve ayrılan ana ferromanyetik mineral her zaman manyetittir (Fe 3 O 4 ). Ancak hematit ve siderit mineralleri de kavrulma ile manyetite dönüştürülerek düşük alan şiddetli manyetik ayırıcıda ayrılabilirler (Wills ve Munn, 2006). Yukarıdaki sınıflandırma bir başka şekil de fiziksel olarak yapılabilir. Buna göre hareket halindeki her türlü elektrik yüklü madde (foton, elektron, iyon, araba, vb.) belli miktarda manyetik alana sebep olmaktadır. Manyetik alan vektörel bir büyüklük olup, herhangi bir noktada yönü ve kuvveti ile tanımlanır. Hareket halindeki elektron veya iyonlara sahip olan maddeler, sonuç olarak manyetik momente de sahip olmaktadır. Maddeler manyetik moment esas alınarak da sınıflandırılmaktadır (Svoboda, 2004). Ancak bazı maddelerde atomlar manyetik özellik kazanamazlar. Buna örnek olarak diyamanyetik maddeler verilebilir. Bunlar, bir manyetik alanı içerisindeyken manyetik alan çizgilerine zıt yönde manyetize olabilen maddelerdir. Örnek olarak kurşun, cıva, altın, gümüş, bakır, bizmut, elmas, verilebilir. Manyetik etkiyle karşılaşan bütün malzemelerin belirli bir diamanyetik tepkisi mevcuttur. Hatta hemen her madde de belli bir diamanyetik tepki bulunmakla birlikte, paramanyetik veya ferromanyetik özelliği üstün gelmektedir. Paramanyetik maddelerde manyetik özelliğe sahip olan atom ya da iyonların kalıcı fakat düşük miktarda (vektörel özelliğe sahip) manyetik momentleri bulunur. Bunlar belli bir 76

3 manyetik alana tabi tutulduklarında, alanla aynı yönde yönlenerek maddeye az miktarda mıknatıslık kazandırırlar. Fakat manyetik duyarlılık çok azdır ve sıcaklık ile ters orantılı olarak gelişir. Manyetik alan sıfırlandığında kısa süre sonra manyetik moment vektörleri de yine gelişigüzel doğrultularda yönlenirler (Şekil 2). Manyetik ayırıcılar ve manyetik alan gradyanı Manyetik bir ayırıcıda manyetize edilen bir tane üzerinde etki eden manyetik kuvvet, sadece alan şiddeti ile alakalı değil aynı zamanda gradyanı ile de ilgilidir. Uygulamaya göre kuvvet ve gradyan arasında istenilen uyumu verecek tasarımlar yapılır. Böylece manye- paramanyetik ferromanyetik k anti- ferromanyetik ferrimanyetik Şekil 2- Manyetik momentlerin maddelerde yönlenişi Ferromanyetik maddelerde komşu atomlar arasındaki etkileşim o kadar kuvvetlidir ki bütün atomların manyetik momentleri (belli bir sıcaklık derecesine kadar) birbirine paralel olarak yönlenir. Antiferromanyetik maddelerin aslında paramanyetik maddelerin bir çeşidi olduğu düşünülmektedir. Bunların net manyetik momentlerinin sıfır olduğu bunun da kristal kafes yapılarından ve buna bağlı elektron hareketinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu durum çoğunlukla geçiş metal oksit türlerinde (MnO, CoO, NiO) ve hematit gibi minerallerde görülebilmektedir. Ferrimanyetizim ise antiferromanyetizmada olduğu gibi maddedeki manyetik moment dizimleri birbirine zıt iki yönde gelişmekte, ancak toplamları (net manyetik moment) sıfır olmamakta, sıfırdan büyük bir değer elde edilmektedir. Ferromanyetikler ve ferrimanyetiklerin manyetik özellikleri birbirine benzemektedir. Bu duruma örnek olarak manyetit (Fe 3 O 4 ) ve maghemit (ɤ-Fe 2 O 3 ) verilebilir. tik alanın sadece kuvvetli olmasının yanı sıra kompleks bir dağılım (yayılım) göstermesi de sağlanmış olur. Geçen yıllar içerisinde gelişen teknoloji ile birlikte farklı tipte alan gradyanları oluşturan ayırıcılar üretilmiştir. Manyetik ayırıcılar kendi içlerinde kabaca düşük şiddetli ve yüksek şiddetli manyetik ayırıcılar olarak iki ana gruba ayrılabilir, ayrıca kendi içlerinde kuru ve yaş beslemeli olarak sınıflandırılabilirler. Düşük alan şiddetli manyetik ayırıcılar Düşük alan şiddetli manyetik ayırıcılar genellikle yüksek manyetik alınganlığa sahip iri boyutlu cevherlerde uygulanır. Bu işlem cobbing olarak isimlendirilir ve cihazlar genellikle tamburlu (drum) olur. İri boyutlarda kuru yöntemler, ince boyutlarda ise yaş yöntemler tercih edilmektedir. Genel olarak bu boyut ince dağılımlar için < 5 mm yi, iri dağılımlar için < 5 mm yi ifade etmektedir (Wills ve 77

4 Munn, 2006). Böylece ince boyut dağılımlarında, yani <5 mm lik cevherlerde yaş yöntemler kullanılarak toz ile kaybedilecek numunelerin de önüne geçilmiş olur. Düşük alan şiddetli yaş manyetik ayırıcılar, ferromanyetik kumların zenginleştirilmesinde olduğu kadar, ağır ortam işlemlerinde kullanılan manyetik ortamın (manyetit veya ferrosilikon) ayrılmasında da kullanılmaktadır. Düşük alan şiddetli ayırıcılar içinde en bilineni tamburlu ayırıcılardır. Dönen tamburlar genellikle manyetik olmayan bir yapıda olup, bu ayırıcıların içinde sayısı 3 ten 6 ya kadar değişebilen, farklı polaritelere sahip mıknatıs kısımlar içerebilmektedir. Birinci nesil tamburlu ayırıcıların içindeki mıknatıslar elektro mıknatıs olmakla birlikte, günümüzde sürekli mıknatıslarda bu amaçla kullanılabilmektedir. Bu cihazlarda alan şiddetleri 7000 Gauss a kadar çıkabilmektedir. Düşük alan şiddetli tamburlu ayırıcılar %40-50 Fe içeren düşük tenörlü takonit cevherlerinin zenginleştirilmesi için yaygın olarak kullanılırlar. Bu tip cevherlerde demir minerallerinin (manyetit-hematit) serbestleşmesi için çok ince öğütme gereklidir. Çapraz bantlı ve disk ayırıcılarda bu grup içinde yer alırlar ancak günümüzde özellikle çapraz bantlı ayırıcıların kullanılmadığı bunların yerine nadir toprak elementli mıknatısların (sürekli mıknatıs) kullanıldığı belirtilmektedir (Wills ve Munn, 2006). Yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırıcılar Çok zayıf manyetik duyarlılığa sahip olan minerallerin cevherlerden verimli bir biçimde uzaklaştırılabilmeleri için yüksek alan şiddetli manyetik ayırıcıların gerekli olduğu, çok yüksek alan şiddetlerinin manyetik ayırımda nadiren ters bir etkiye sebep olabileceği vurgulanmıştır (Svoboda, 1994). Yöntemin yaş olması ise genellikle tane boyu ile ilgilidir. Yaş yöntemler genellikle çok ince boyutlu (< μm) tanelerin zenginleştirilmesi için kullanılmakta iken, kuru yöntemler nispeten daha iri boyutlu (> μm) tanelerin zenginleştirilmesi için kullanılmaktadır. Örneğin manyetik alan şiddetleri Gauss arası düşük alan şiddetli; Gauss arası orta alan şiddetli, Gauss un üstü ise yüksek alan şiddetli manyetik ayırıcılar olarak tanımlanmaktadır. Yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırıcılar; karosel ve hazne tipi olmak üzere 2 farklı temel tasarım tipi ile üretilmektedir. Karosel tipi manyetik ayırıcılar, dikey eksen etrafında dönen ve kesiksiz ayırma yapabilen dairesel oluk şeklindeki cihazlardır. Bu sınıfa giren ayırıcıların en önemlileri Gill, Jones, Krupp Sol ve Metso Mineral in Carousel ayırıcılarıdır (Hacıfazlıoğlu, 2011). Daha az metal aksam içermesi nedeni ile diğer manyetik ayırıcılara kıyasla hafif olan hazneli ayırıcılarda, manyetik olmayan mineraller haznenin üstünde bulunan çıkıştan alınmaktadır. Hazne içerisindeki matriks üzerinde tutulan manyetik mineraller zaman zaman manyetik alan kaldırılarak ortamdan uzaklaştırılır. Bunlar, demir ve titanlı bileşiklerin kaolen mineralinden ayrılmasında kullanılmakta fakat yüksek enerji gereksinimleri en önemli dezavantajını oluşturmaktadır. Manyetik alan şiddetleri Gaussa kadar çıkabilmektedir. Yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırıcılar önceleri ince hematit için flotasyona alternatif olarak geliştirilmişler, sonrasında ise geniş bir kullanım alanı bulmuşlardır. Bunun sebebi manyetik ortamda ayrılacak mineralin kendisi manyetik olmasa bile yapısında bulunabilecek az miktardaki demir serpintileridir. Çok ince boyutlu kalkopirit, hematit, aplit, apatit, boksit, asbest, fosfat, talk, mika, molibden, spodümen, barit, kalsiyum ve seramik killeri gibi minerallerin zenginleştirilmesi için kullanılabileceği gerek ticari firmalar, gerekse tesis uygulamaları ile ifade edilmektedir (Wills ve Munn, 2006). Örneğin Şili de bir bakır konsantresinin yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırımla, %87 verim ile Cu tenörünün %23.8 den %30.2 ye çıkarıldığı belirtilmiştir. Bu işlem Gauss luk bir manyetik alanda paramanyetik özellik gösteren kalkopiriti piritten ayırarak yapılmıştır. Diğer taraftan 8000 Gaussluk manyetik alanlarda da kalkopirit ve galenin kolaylıkla ayrıldıkları belirtilmiştir. 78

5 Yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırma, farklı bölgelerden farklı manyetik alınganlıktaki demir cevherleri üzerinde farklı tane boyutlarında araştırılmıştır (Shao vd., 1996). Yüksek paramanyetik özellik gösteren hematit cevherinde tane boyunun ayırım üzerinde bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Düşük alınganlık gösteren götit ve limonit cevherlerinde iyi bir ayırım elde edilememiştir. Orta alınganlıktaki diğer hematit cevherinde ise tane boyutunun etkisinin önemli olduğu bulunmuştur. Bu nedenle yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırıcılar da, alan şiddeti ne olursa olsun ayrılacak mineralin boyut ve manyetik alınganlığı etkili bir parametre olmaktadır. Sürekli mıknatıslar Geçen yıllar ile birlikte sürekli mıknatıslara olan ilgi devamlı bir artış göstermiştir ve manyetik ayırıcıların yanı sıra elektrik, mekanik, elektronik ve elektromekanik (gıda sanayi, atık su temizleme, sensörler, jeneratörler, motorlar, rüzgar gücü jeneratörleri, klima kompresörleri, vb.) cihazlarda kullanım alanı bulmuştur. (Yavuz vd., 2009; Constantinides, 2012). Bu denli geniş bir kullanıma sahip olmalarında ötürü özellikle NdFeB mıknatısların dünya kullanımının 2020 yılında 2014 e göre ton bazında iki katına çıkabileceği tahmin edilmektedir (Constantinides ve Shaw, 2012). İlk çağlarda kullanılan sürekli mıknatıs doğal mıknatıslık gösteren manyetit (lodestone) olup son yüzyılda büyük gelişmeler olmuştur. Sanayi devrimi ile 1880 li yıllarda ilk mıknatıslar tungusten çeliğinden yapılmaya başlanılmış, 1900 lerde krom çeliği, 1930 larda kobalt-platin ve demir-platin alaşımları, sonraki yıllarda 1960 larda alüminyum-nikel-kobalt alaşımları, 1970 lerde samaryum-kobalt ve nihayet 1980 lerde neodimiyum-bor-demir alaşımlı sürekli mıknatıslar üretilmiştir (Parker, 1990). Farklı manyetik kuvvete sahip olan bu mıknatıslar (Şekil 3) ile ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiştir. Bunlardan ilk olarak en dikkat çekeni alüminyum-nikel-kobalt alaşımı olan Alnico mıknatıslardır. Bunlar %20-40 oranında Co içerdikleri için demirli mıknatıslara göre daha pahalıdırlar, ancak 500 C ye kadar kullanılabilirler. Ferrit mıknatıslar ise baryum oksitin kristal yapısından (anizotropisinden: farklı yönlerde farklı özelliklere sahip olma) faydalanılarak geliştirilmiştir. Ferrit mıknatıslar, oksit veya seramik mıknatıs olarak da isimlendirilebilir. Günümüzde en çok kullanılan mıknatıs türüdür. Bunun nedeni üretiminde kullanılan hammaddelerin ucuz ve stratejik olmamasıdır. Kimyasal yapıları Ba(Fe 2 O 3 ) olan ferrit mıknatıslarda baryumun yerini bazen Sr veya Pb alabilir ve 250 C ye kadar kullanılabilirler. Şekil 3- Sürekli mıknatıslar kuvvet karşılaştırması (Constantinides ve Shaw, 2012) 79

6 Samaryum-kobalt alaşımlı sürekli mıknatıslar aslında Co bileşimli mıknatıslardan en bilinenidir. Bunlarda kendi içlerinde SmCo 5 ve Sm 2 Co 17 olarak iki gruba ayrılırlar ve en son ürün olan Sm 2 Co 17 alaşımları daha gelişmiştir. Günümüzde SmCo alaşımlarına en az bir adet nadir toprak elementi katmak mümkün olabilmekte, böylece çalışma sıcaklığı gibi parametrelerin 500 C gibi sıcaklıklara getirilebildiği belirtilmektedir (Peng vd., 2008). Samaryumun doğada az bulunması ve buna paralel olarak pahalı olması, ayrıca kobaltın da pahalı olması SmCo mıknatısların yaygın üretimi ve kullanımını kısıtlamaktadır. Neodimiyum-Demir-Bor (NdFeB) Mıknatıslar Günümüzde kullanımı en yaygın olan sürekli mıknatıslar NdFeB mıknatıslar olup, kısaca Nd mıknatıslar olarak da isimlendirilirler. Tetragonal kristal yapıdaki bu mıknatısların kimyasal formülü Nd 2 Fe 14 B olup, uygulamada manyetik özelliklerini belirleyen faktörler alaşımın bileşimi, mikro yapısı ve üretim şeklidir. Hem manyetik kuvvet hem de maliyet açısından avantajlı olması, Nd mıknatısların arabalardan, bilgisayarlara kadar çok geniş bir kullanıma sahip olmasına sebep olmuştur. Nd mıknatıs üretimi 2012 yılında ton un üzerine çıkmış (Şekil 4), dünya Nd üretimi ise 2010 yılında ton a yaklaşmıştır. Bu değer 2000 yılında yaklaşık olarak ton olup, geçen on yılda iki katından daha fazla üretim gerçekleşmiştir Çin, dünya NdFeB mıknatıs üretiminde başı çeken ülke olup (~%80), Japonya %16 ile ikinci sırada yer almaktadır. Avrupa ve ABD de çok az bir üretim (%1-3) gerçekleşmektedir. Bunun başlıca nedeni hammaddeye erişim olanaklarıdır. Ülkemizde NdFeB mıknatıslar ve ilgili manyetik ayırıcılar üretilmektedir. Şekil 4 te görüldüğü gibi dünya üretiminin içinde %2 ile yer alan Avrupa üretiminin içinde Türkiye de vardır. Çin in sahip olduğu nadir toprak elementleri rezervlerinin büyüklüğü, üretim maliyetlerinin düşüklüğü ve NdFeB mıknatısların en yüksek oranda kullanıldığı elektrik-elektronik sanayisinin ülkedeki büyüklüğüne paralel olarak bu mıknatısların üretiminde de dünyada baskın bir yere sahiptir. Toz metalurjisi veya sinter mıknatıs yönteminde, hammaddeler genel olarak çizelge 1 de belirtildiği gibi karıştırıldıktan sonra önce ergitilip alaşım üretilir ve sonrasında kırma ve nitrojenli ortamda öğütme ile 2-3 µm boyutlu Nd 2 Fe 14 B alaşım tozu elde edilir. Çizelge 1 de verilen alüminyum, niobyum ve disprosiyum gibi elementler, fiziksel ve kimyasal dayanımını artırmak için alaşımın içine katılmaktadır. Daha sonra 2 µm boyutlu ince Nd 2 Fe 14 B Şekil 4- NdFeB mıknatıslarının 2012 yılı üretimi (Constantinides, 2012). 80

7 tozu tekrar istenilen şekilde belli bir manyetik alan içerisinde preslenerek belli sıcaklıkta sinterlenir ve mıknatıslık özelliği kazandırılır. Kesme ve traşlama ile son şekli verilen mıknatıslar, tekrar manyetik alanda tutularak son mıknatıslanma ile (anizotropik şekilde) üretime hazır hale getirilmektedir. Benzer mıklatıslandırma SmCo sürekli mıknatıslarda da gerçekleşmektedir (Skomski ve Sellmyer, 2009). Bunun dışında da bağlı mıknatıs, sıcak baskı gibi yöntemler olmakla birlikte (Strnat, 1990) en yüksek manyetik kuvvetlerin bu yöntemle üretilen mıknatıslarla elde edildiği belirtilmiştir. Çizelge 1- NdFeB mıknatıslarının genel içerik dağılımı. İçerik %Ağırlık Neodimiyum (Nd) Demir (Fe) Bor (B) Alüminyum (Al) Niobyum (Nb) Disprosiyum (Dy) Günümüzde NdFeB mıknatısların bu denli kullanıma girmiş olmalarının nedeni fiyatlarında geçen yıllara göre ciddi düşüştür (Şekil 5). Sürekli mıknatıslar ile elde edilen manyetik alan değeri nadiren G u geçse de, elektromoknatıslar ile elde edilen manyetik alan değeri bundan çok daha fazla olmaktadır. Bununla birlikte sürekli mıknatısların elektromıknatıslara göre bazı avantajları vardır. Bunların başında düşük işletme maliyeti, bakım masrafları, kapasite, vb. ayrıca bunlar soğutma sistemi veya enerji kaynağına ihtiyaç duymazlar. En önemli dezavantaj manyetik alanın ayarlanamıyor olmasıdır. Neodimiyum-demir-bor manyetik ayırıcılar şekil 6 da açıkça görüldüğü gibi esas olarak iç içe geçmiş çelik ve mıknatıs halkalardan oluşmaktadır. Mıknatıs halkalar, aynı kutuplar birbiriyle karşılıklı yüzleşecek şekilde yerleştirilmektedir. Elde edilen manyetik alan şiddeti ve alan gradyanı, büyük ölçüde mıknatıs ve çelik halkaların yerleşim düzenine bağlıdır. İnce mıknatıs ve çelik halkalar, yüzeyde yüksek alan, yüksek kuvvet ve yüksek gradyan oluşturmakta, kalın halkalarla ise daha uzakta etkili olabilen manyetik kuvvetler elde edilmektedir. Genel kabul gören mıknatıs/çelik halka kalınlık oranı 4/1 dir. Bunların dışında amaca yönelik farklı mıknatıs tasarımları da mevcuttur (Arvidson, 1999). Bu cihazlarda kullanılan bant mümkün olan en ince kalınlıkta üretilir ( mikron), bunun sebebi minerallerin mıknatısa mümkün olduğunca yakın olmasının sağlanmasıdır. Bu kadar ince bir bandın yeterli sağlamlığa ve kullanım ömrüne sahip olabilmesi amacıyla bu bantlar kevlardan üretilmektedir. Rulo uzunluğu ise uygulamada 1.5 metreyi bulabilmekte, mıknatıs yüzeyinde ölçülen manyetik alanın şiddeti ise yaklaşık olarak Gauss a ulaşabilmektedir. Ülkemizde de üretilen bu mıknatıslar; başta manyezit, feldispat ve kuvars olmak üzere çeşitli endüstriyel hammaddelerin zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır. Şekil 5- NdFeB mıknatıs üretim ve fiyat değişimi (Constantinides, 2012). 81

8 Yumuşak çelik halka NdFeB mıknatıs halka DEĞİNİLEN BELGELER Arvidson, B.R., 1999, Advances in rare earth magnetic drum separators for heavy mineral sand processing, South African Institute Mining and Metallurgy, Constantinides,S. 2012, The demand for rare earth materıals in permanent magnets, 51st Annual Conferance of Metallurgists, Kanada. Constantinides, S. ve Shaw, S., 2012, Permanent Magnets, the demand for rare earths, 8th International Rare Earths Conference, Roskill raporu Fuerstenau, M. C. ve Han, K. N, 2003, Principles of Mineral Processing, SME yayını, 2003, Colorado, ABD. Hacıfazlıoğlu, H., 2011, Manyetik ayırmadaki son gelişmeler ve alternatif manyetik ayırıcı tiplerinin tanıtılması, İstanbul Yerbilimleri Dergisi, 24, 1, s Mular, A.L., Halbe, D.N., Barratt, D.J., 2002, Mineral Processnjg Plant Design,Practice and Control Proceedings, Vol 1., SME yayını, Parker, R.J. (1990). Advances in Permanent Magnetism, New York, John Wiley & Son Peng L., Yang, Q., Zhang, H., Xu, G., Zhang, M., Wang, J., 2008, Rare earth permanent magnets Sm 2 (Co, Fe, Cu, Zr) 17 for 82 Şekil 6- Sürekli mıknatıs rulo yapısı. high temperature applications, Journal of Rare Earths, 26(3), s. 378 Shao, Y., Veasey, T.J., Rowson, N.A., 1996, Wet high intensity magnetic separation of iron minerals, Magnetic and Electrical Separation, 8, s Skomski, R., Sellmyer, D.J., 2009, Anisotropy of rare-earth magnets, Journal of Rare Earths, 27, 4, s. 675 Strnat, K.J., Modern Permanent Magnets for Applications in Electro-Technology, Proceedings of the IEEE, 78, 6, s. 923 Svoboda, J., 1994, The effect of magnetic field strenght on the efficiency of magnetic separation, 7(5-6), Minerals Engineering, s Svoboda,.J Magnetic Technicues for the Treatment of Materials, Kluwer Academic Publishers Yavuz, C.T., Prakash, A., Mayo, J.T., Colvina, V.L., 2009, Magnetic separations: from steel plants to biotechnology, Chem. Eng. Sci., 64 (10), Wills, B. A., Napier-Munn, T. J, Wills Mineral Processing Technology: An introduction to practical aspects of ore treatment and mineral recovery, pp , (Napier-Munn T J, Oxford)

9 1/ ÖLÇEKLİ KÜTAHYA J21 VE J22 PAFTALARINDA RADYOJENİK ISI ÜRETİMİ VE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARINA BİR YAKLAŞIM Mustafa KÜÇÜK* ve Mustafa AKSOY** ÖZ.-Yüzey ısı akısının bileşenlerinden bir tanesi radyoaktif elementlerin parçalanması ile ortaya çıkan radyojenik ısı üretimi, diğeri ise üst manto kaynaklı ısı akısıdır. İnceleme alanına ait havadan manyetik anomali haritası, Curie derinlik haritası, havadan manyetik verilerden üretilmiş ısı akısı haritası ve soğuk su kuyularından jeotermal gradyentin ölçülmesiyle elde edilmiş ısı akısı haritalarından faydalanılmıştır. 1/ ölçekli J21ve J22 paftalarında gamma ray spektrometre aleti kullanılarak uranyum, toryum ve potasyum ölçümleri alınmıştır. Bu veriler kullanılarak radyojenik ısı üretim haritası oluşturulmuştur. Elde edilen harita ile çalışma alanında bulunan sıcak su çıkışları ilişkilendirilmiş ve jeotermal enerji aramalarına yeni bir yaklaşım getirilmeye çalışılmıştır. GİRİŞ Termodinamikte, ısı bir sistem ile çevresi arasındaki sıcaklık farkından dolayı sistemin sınırında geçen enerji olarak tanımlanır (Yüncü ve Kakaç, 1999). Fiziksel açıdan çok karmaşık olan ısı transferi için üç tür mekanizma tanımlanır. Bunlar: 1. Kondüksiyon (iletim), 2. Konveksiyon (taşınım), 3. Işınım (termal radyasyon), Radyojenik ısı olarak adlandırılan yerin üst kabuğunda bulunan Uranyum, Toryum ve Potasyum un oluşturduğu ısı kaynakları, kıtasal bölgelerde yüzey ısı akısına %40 oranında katkı yapabilmektedir. Bu da radyojenik ısıyı kabuk sıcaklık dağılımını saptamada önemli bir eleman haline getirir (Sayın, 2007). 1/ ölçekli Kütahya J21 ve J22 paftalarında ölçülmüş olan uranyum, toryum ve potasyum verilerinden radyojenik ısı üretim değerleri hesaplanmıştır. Bu veriler, bölgede gerek soğuk su kuyularından jeotermal gradyentin ölçülmesiyle elde edilmiş Türkiye ısı akısı haritası ile gerekse havadan manyetik verilerden üretilen Türkiye ısı akısı haritası ile birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışma alanında yer alan sıcak su çıkışları, granitoyid sınırları, radyojenik ısı üretimi haritası ile çakıştırılmış, çıkan sonuçlar tartışmaya açılmıştır. ARAŞTIRMA ALANININ JEOLOJİSİ Çalışma alanının temel kayalarını Menderes Masifi nin kuzey kenarına ait Prekambriyen yaşlı granit, üstten daha düşük metamorfizma geçirmiş kayalarla sınırlandırılmış, yönlenme kazanmış granit veya granitize olmuş gnays olarak tanımlanabilen, ilksel özelliklerini tamamen kaybetmiş ve Akdeniz ve Konak (1979) tarafından Dolaylar formasyonu olarak adlandırılan kayaçlar oluşturur (Şekil 1). Aynı araştırıcılara göre bu formasyonun üzerinde koyu ve açık minerallerin ayrışmasıyla oluşmuş bantlı, damarlı, kıvrımcıklı görünümdeki migmatitler ve bunlarla geçişli biyotit gnays seviyesinden oluşan Kalkan formasyonu bulunur. Üste doğru yaygın olarak gözlü gnays, granitik gnays ve migmatitlerle temsil edilen çekirdek kayaları çalışma alanının güneyinde geniş alanlarda mostra verir. Alttan bir diskordansla sınırlandırılmış, üstten karbonat fasiyesine geçiş gösteren başlıca yeşil şist fasiyesindeki metamorfitlerden oluşmuş kayalar topluluğu, Akdeniz ve Konak (1979) tarafından Simav metamorfitleri adı altında toplanmıştır (Şekil 1). Altta Simav metamorfitleri ile geçişli, üstte olası bir diskordans düzlemi ile sınırlandırılmış, koyu renkli ve bantlı görünümlü kristalize kireçtaşı birimi bulunur ve aynı araştırıcılar tarafından Balıkbaşı formasyonu olarak adlandırılmıştır. Bunun üzerinde, alttan bir diskordans düzlemi, üstten karbonat seviyesiyle sınırlandırılmış, *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeofizik Etütleri Dairesi, ANKARA. ** Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etütleri ve Arama Dairesi Başkanlığı, ANKARA. 83

10 84 Şekil 1- Çalışma alanının genelleştirilmiş stratigrafik istifi (Akdeniz ve Konak 1979 dan değiştirilerek).

11 yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş olan Sarıcasu formasyonu bulunur. Bunun üzerinde, tabanı Sarıcasu formasyonu ile geçişli, üstten bir diskordans ile sınırlandırılan ve kristalize kireçtaşından oluşan Arıkayası Formasyonu (Akdeniz ve Konak, 1979) bulunur. Bunun üzerinde, başlıca detritik ve az karbonattan oluşan sedimanter kaya topluluğu olan Kırkbudak formasyonu bulunur Akdeniz ve Konak, 1979). Kırkbudak detritikleriyle yanal ve düşey geçişli, üstten tektonik dokanakla sınırlandırılan kireçtaşı birimi Budağan kireçtaşı adı altında incelenmektedir. Formasyona bu ad Kaya (1982) tarafından verilmiştir. Budağan kireçtaşı ile Dağardı melanjı arasında iki tektonik dokanakla sınırlandırılmış, çeşitli büyüklükte kireçtaşı blokları içeren vahşi fliş görünümündeki çökeller, Akdeniz ve Konak (1979) tarafından İmranlar formasyonu olarak adlandırılmıştır. Bu birimleri tektonik olarak üzerleyen, çalışma alanının kuzeyinde geniş bir alan kapsayan, karmaşık yapı gösteren, önceki araştırmacılar tarafından ofiyolitik seri adı altında incelenen, sedimanter, metamorfik, bazik ve ultrabazik kayalar topluluğu aynı araştırıcılar tarafından Dağardı melanjı adı altında toplanmıştır. Eğrigöz graniti, inceleme alanında çoğunlukla birbirleriyle bağlantılıymış gibi gözlenen yaygın granit intrüzyonlarının geometrileri, yan kayalarla olan ilişkileri ve mineralojik kompozisyonlarının benzerliği bunların aynı yaş ve aynı oluşumdaki granitler olduğunu gösterdiğinden Eğrigöz graniti adı altında toplanmışlardır. Eğrigöz graniti adı granodiyorit, mikrogranit, pegmatit, aplit vb. gibi granitin türevleri olan kayaları da kapsamaktadır (Akdeniz ve Konak, 1979). Alt sınırında Eğrigöz graniti ile uyumsuz, üst sınırında ise Kızılbük formasyonu ile uyumlu olan ve kırmızı-kahverengi çakıltaşı ve kumtaşlarından oluşan, Miyosen yaşlı çökeller Taşbaşı formasyonunu olarak tanımlanmışlardır (Akdeniz ve Konak, 1979). Alt sınırında Taşbaşı formasyonu ile uyumlu, üstteki Civandağı Tüfleri ve Akdağ Volkanitleri ile yanal-düşey geçişli olarak yer alan sarı renkli kumtaşı, marn, kiltaşı ve killi kireçtaşlarından oluşan Miyosen yaşlı formasyon, aynı araştırıcılar tarafından Kızılbük formasyonu olarak tanımlanmıştır. Akdeniz ve Konak (1979), Akdağ volkanitleri ile yanal-düşey geçişli, Orta-Geç Miyosen yaşlı beyaz, bej, pembe, kirli krem, açık gri, yeşilimsi gri renklerdeki tüfler ve bunların üzerine uyumlu olarak gelen lav yaygılarını Civanadağ Tüfleri olarak tanımlamışlardır. Kızılbük formasyonu ve Civanadağ tüfleri ile yanal geçişli, Orta Miyosen bitişi-miyosen sonu yaşlı bazalt, andezit, riyolit, riyodasit ve dasitlerden oluşan volkanik kayalar topluluğu ise aynı araştırıcılar tarafından Akdağ volkanitleri adı altında toplanmışlardır. Üstten Emet formasyonunu oluşturan gölsel kireçtaşı ile düşey geçişli, Alt Pliyosen yaşlı, ince bir çakıltaşı seviyesi ile başlayan, çoğunlukla açık yeşil renkli marn, kil, piroklastik, tüf, kireçtaşı ardalanması şeklindeki istif Hisarcık formasyonu olarak; üst yüzeyi uyumsuz ve kireçtaşı çakılları içeren Toklargölü formasyonu tarafından diskordansla üzerlenen Orta-Üst Pliyosen yaşlı çörtlü gölsel kireçtaşı ve ince marn seviyelerinden oluşan istif ise Emet formasyonu adı altında incelenmiştir (Akdeniz ve Konak, 1979). Başlıca kaba detritiklerden oluşmuş, tutturulmamış veya az tutturulmuş, Kuvaterner yaşlı polijenik konglomera istifi, Toklar gölü formasyonu olarak ayırtlanmıştır. Tutturulmamış kaba detritikler üzerine gelen Kuvaterner yaşlı siyah renkli, bazaltik lav akıntısı, Naşa bazaltı olarak adlandırılmıştır (Akdeniz ve Konak, 1979). Alüvyon, taraça, yamaç molozu ve diğer formasyonlar üzerine gelen, çoğunlukla kireçtaşlarının bulunduğu alanlarda oluşan, kirli sarı renkteki travertenler oluşumlarını günümüzde de sürdürürler (Şekil 1). YÖNTEM Yeryüzünde veya sığ derinliklerde ölçülmüş olan ısı akısı değerlerine iki ana faktörün etki ettiği bilinmektedir, bunlardan üst kabukta yoğun olarak bulunan uranyum, toryum ve potasyum gibi radyoaktif elementlerin oluşturduğu ısı üretimi ve astenosferden yüzeye 85

12 doğru yayılan ısıdır. Isı akısı bu iki bileşenin ayrımının yapılabilmesi, ısı akısı ve ısı üretimi arasında doğrusal bir ilişkinin var olduğunun belirlenmesi ile mümkün olmuştur (Birch vd.,1968; Roy vd, 1971). Bu doğrusal ilişki Eşitlik 1 de verilmiştir. Q=Q 0 +Ab (1) Burada Q yüzey ısı akısı, Q 0 indirgenmiş ısı akısı, b kalınlıktır. Radyojenik ısı üretiminin yoğun olduğu üst kabuğun altında kalan tabakalardan yayılan ısı (indirgenmiş ısı olarak da bilinir), A plütonik kayaçlardaki radyoaktif elementlerin oluşturduğu radyojenik ısı üretimidir (Fountain vd, 1987). Bu ilişkinin karmaşık hetorojen kabuk modeli için de geçerli olduğu ve doğru sonuçlar verdiği, farklı birkaç bölgeye ait örnekler üzerinde yaptıkları çalışmalar ile Fountain vd. (1987) tarafından ortaya konmuştur. A radyojenik ısı üretimi değerleri (Rybach, 1988) de verilen deneysel bağlantı kullanılarak hesaplanmıştır. Bu bağlantı; A(µW/m 3 )=ρ(kg/cm 3 )(9.52x C U (ppm) C Th (ppm)+3.48 C K (%))x10-5 (2) Burada A radyojenik ısı üretimi birimi µw/ m 3, ρ yoğunluğu (kg/m 3 ), C K (%), C U ve C Th (ppm) sırası ile potasyum, uranyum ve toryum konsantrasyonlarını göstermektedir. Yoğunluk için ise sabit bir değer kullanılmamış her ölçü noktasındaki kayaç yoğunluğu kullanılmıştır (Çizelge 1). YÖNTEM VE VERİ TABANI Bu çalışmada, yıllarında Türkiye Nükleer Hammadde Aramaları Kütahya-Emet, Uşak-Eşme, Manisa-Köprübaşı Arasındaki Birimlerin Radyoaktif Hammadde Yönünden Araştırılması Projesi kapsamında ölçümü yapılan 693 noktada ölçülen potasyum, uranyum ve toryum konsantrasyonları kullanılmıştır. Kullanılan alet 256 kanallı Exploranium GR-320 gamma ray spektrometresidir. Çalışma sahasında ölçüm aralıkları yaklaşık 1-3 km arasında olup, her ölçüm zamanı 120 saniyedir. Eşitlik 2 den yararlanılarak radyojenik ısı üretimi haritası oluşturulmuştur (Şekil 4). Bu harita üzerine, sahada yer alan sıcak su çıkışları ve granitoyid sınırları yerleştirilmiştir. Ayrıca jeoloji haritası ile de çakıştırılarak yorumlanmıştır. Silis miktarlarındaki artış radyoaktif maddelerin zenginleşmesi ile ilişkilendirilir (Rogers ve Adams, 1969). Aynı zamanda bu araştırmacılar, mağmatik kayaçlardaki uranyum dağılım değerlerini vermişlerdir. Çizelge 1- Ölçüm yapılan örneklerin, ölçü sayıları, yoğunluklar ve radyojenik ısı üretimi (alt/üst sınırları) miktarları. Örnek Örnek Sayısı Yoğunluk A (µw/m A (µ/m kg/m 3 ) En Az ) En 3 Fazla Altere Volkanik kayaçlar Andezit Bazalt Granit, Granitoyid Kiltaşı Kireçtaşı Kumtaşı Mermer Şist Toprak Traverten Tüf Yamaç Molozu

13 Şekil 2 de verilen grafikte uranyum değer aralığı Rogers ve Adams (1969) dan, potasyum ve toryum değerleri ise saha verilerinden alınarak magmatik kayaçlardaki radyojenik ısı üretimi hesaplanmıştır. İnceleme alanında yer alan kayaç ve kayaç gruplarının radyojenik ısı üretimi ise çizelge 1 de verilmiştir. İnceleme alanının havadan manyetik verilerle hazırlanmış manyetik anomali haritası şekil 3 te verilmiştir. Bu harita incelendiğinde kuzeyde Dağardı melanjı içerisinde yer alan ofiyolitik ve bazaltik birimlerden kaynaklı yüksek genlikli manyetik anomali değerleri görülmekte, Eğrigöz granitoyidinin bu yüksek Şekil 2- Magmatik kayaçlarda radyojenik ısı akısı dağılımı (uranyum değer aralığı Rogers ve Adams (1969) dan; potasyum ve toryum değerleri ise saha verilerinden alınmıştır). Bu çizelgeye göre, alt ve üst radyojenik ısı üretimi değerleri arasında bazı kayaçlarda büyük farklarının olması ölçüm yapılan noktadaki radyoaktif madde zenginleşmesi ile ilişkilendirilebilir. Örneğin, şekil 2 de verilen mafik kayaçlar (bazalt, gabro) da radyojenik ısı üretimi 0.1 ile 0.7 µw/m 3 aralığında yer alırken, araştırma alanında 1.93 ile 2.52 µw/ m 3 aralığında değişmektedir. genlikli değerden daha düşük değerlere sahip olması, muhtemel bir alterasyon ilişkisini düşündürmüştür. Bunun dışında Kayalıdere güneybatısı ve batısında manyetik anomali değerinin yükseldiği muhtemelen bu alandaki malzemenin alterasyona fazla uğramamış kayaçlardan oluştuğu söylenebilir. Ayrıca yüksek manyetik değerlerinin radyojenik ısı üretimi ile ilişkilendirilememektedir. Bunun Şekil 3- Havadan manyetik toplam alan anomali haritası. 87

14 nedeninin inceleme alanında kuzey-kuzeydoğuda yer alan Dağardı melanjı içerisindeki bazaltların yüksek manyetik değer vermesi, bununla birlikte Dağardı melanjı içerisinde bulunan kayaçların radyoaktif madde açısından fakirliğinden kaynaklanmaktadır. İnceleme alanının orta kesimlerinde yer alan Eğrigöz granitoyid sınırlarının radyojenik ısı haritasında yer alan 2 µw/m3 konturu ile uyumlu olduğu görülmektedir (Şekil 4). Bazı kayaçlardan elde edilen radyojenik ısı üretimi değerlerinin alt ve üst sınır değerleri verilmiştir (Çizelge 1). Harita ve çizelge 1 incelendiğinde en yüksek radyojenik ısı üretimi değeri inceleme alanı kuzeydoğusunda yer alan Osmaniye köyü kuzeydoğusunda Pliyosen yaşlı Akdağ volkaniklerinde 6.14 µw/m3 olarak hesaplanmıştır. Çalışma alanında yer alan granitoyid ile volkanik kayalarda daha düzgün bir ısı üretimi olduğu görülmektedir (2 µw/m3 ve üzeri). Bunun yanı sıra sıcak su çıkışlarının 2 µw/m3 konturuna yakın olması dikkat çekicidir. Bünyelerinde radyoaktif maddeyi çok bulunduran kayaçlarda daha az bulunduran kayaçlara göre çok daha fazla radyojenik ısı üretimi oluşmaktadır. Radyojenik ısı üretiminin az olduğu kayaçlar sedimanter kayaçlardır (Çizelge 1). Radyojenik ısı üretimi dağılımı ile jeoloji haritasının çakıştırıldığında, inceleme alanında yer alan kayaçların radyojenik ısı üretimi etkisi daha net olarak görülmektedir (Şekil 5). Özellikle Paleosen yaşlı granitoyid ile Miyosen yaşlı volkanitler 2 µw/m3 ve üzerinde ısı üretimine sahip oldukları görülür. Şekil 4- Radyojenik ısı üretimi haritası. Şekil 5- Çalışma alanının jeoloji haritası ve üzerine bindirilmiş radyojenik ısı üretimi konturları (µwm-3) (Akdeniz ve Konak 1979 dan değiştirilerek). 88

15 Karat (2004), manyetik verilerden yararlanılarak Türkiye Curie ısısı derinlik haritası hazırlamıştır. Bu haritada inceleme alanının Curie derinliğinin yaklaşık 15 km düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Yine manyetik verilerden yararlanarak oluşturulan şekil 6 da Türkiye na önem verilmiştir. Bu güne kadar 695 adet mekanik sondaj kuyusunda m. termik ve gamma ray kuyu logu ölçüsü, 420 adet kayaç numunesi alınarak değerlendirmede kullanılmıştır (Karlı vd., 2006). Şekil 6- Havadan manyetik verilerden elde edilen ısı akısı haritası (Akın ve Duru, 2006 dan). ısı akısı haritasında çalışma bölgesinin ortalama ısı akısı değerlerinin mw/m2 civarında olduğu söylenebilir (Akın ve Duru, 2006). Karlı vd. (2006), soğuk su kuyularında jeotermal gradyent ölçüleri alarak Türkiye ısı akısı haritası oluşturmuşlardır. Formasyonu temsil eden kayaç örneklerinden hesaplanan ısı iletkenlik katsayıları kullanılarak ısı akısı (q) haritası elde etmişlerdir. Temel haritada kuyular arasındaki mesafe km. olması- q = K (dt/dz) (3) K = termal iletkenlik, q = yüzey ısı akısı, (dt/dz) düşey sıcaklık gradyenti Karlı vd. (2006) nin çalışmalarında (Şekil 7) bölgenin ısı akısı değerleri 55 ile 110 mw/ m² arasında değişim gösterdiği görülmektedir. Bu değer şekil 6 daki havadan manyetik veriler kullanılarak üretilen Türkiye ısı akısı haritasındaki İzmir 1: paftası ile de uyumludur (Akın ve Duru, 2006). Şekil 7- Isı akısı haritası (Karlı vd, 2006 dan). 89

16 SONUÇLAR 1/ ölçekli Kütahya J21 ve J22 paftalarında, sıcaklığın yaklaşık 580 o C olduğu ve Curie ısısı derinliğinin yaklaşık 15 km olduğu Karat (2004) tarafından belirtilmiştir. Akın ve Duru (2006) havadan manyetik verilerden yararlanarak Türkiye ısı akısı haritası oluşturmuşlardır. Araştırıcılara göre inceleme alanının ısı akısı değerleri yaklaşık 80 ile 85 mw/m 2 dir. (Şekil 6). Karlı vd. (2006) ise soğuk su kuyularından jeotermal gradyentin ölçülmesiyle elde ettikleri ısı akısı değerlerini 55 ile 110 mw/m² arasında vermektedir (Şekil 7). Bu iki farklı çalışmanın birbiri ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Yerden yapılmış rejyonal ölçekli gamma ray spektrometre verileri kullanılarak çalışma alanının radyojenik ısı üretimi haritası oluşturulmuştur. İnceleme alanında radyojenik ısı üretimi değerlerinin 0.14 ile 6.14 µw/m 3 arasında değişim göstermektedir (Şekil 4). Çalışma alanında yer alan sıcak su çıkışlarının yaklaşık 1 ile 2 µw/m 3 arasında yer alması dikkat çekici olup jeotermal enerji araştırmaları çalışmalarında bu durumun dikkate alınmasında yarar olduğu düşünülmektedir. KATKI BELİRTME Bu çalışmamıza katkılarından dolayı Jeofizik Müh. Uğur Akın a, Jeoloji Müh. Süleyman Dümenci ye ve Öz ün İngilizce çevirisini yapan Maden Müh. Gülşen Şahin e teşekkür ederiz. DEĞİNİLEN BELGELER Akdeniz, K., Konak, N., Simav-Emet-Tavşanlı-Dursunbey-Demirci yörelerinin jeolojisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No:6547, (yayımlanmış), Ankara. Akın, U., Duru M., Türkiye ısı akısı haritası (manyetik verilerden) raporu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No (yayımlanmamış), Ankara. Birch, F., Roy R. F., Decker E. R., Heat flow and thermal history in New England and New York, in studies of Appalachain Geology: Northern and Maritime, edited by E-an Zen, W. S. White, J. B. Hadley and J. B. Thompson, Jr., pp , Interscience, New York. Fountain, D.M., Salisbury, M. H., Furlong, K. P., Heat production and thermal conductivty of rocks from Pikwitona-Scachigo continental cros section, Central Manitoba: implication for the thermal structure of Archaean crust., Can. J. Arth Sci., 24, Rogers, J.J.W., Adams, J.A.S., Uranium, Handbook of Geochemistry in K.H. Wedepohl (ed.), Springer Verlag, 92 B to 920. Roy, R. F., Blackwell D. D., Decker E. R., Continental Heat Flow, in Nature of the Solid Earth, adited by E. C. Robertson, McGraw-Hill, New York. Rybach, L., Determination of heat production rate. In: Haenel, R., Rybach, L., Stegena, L. (Eds), Handbook of Terrestrial Haet-Flow Denstiy Determination. Kluwer, Dordrecht, Karlı, R., Öztürk, S., Destur, M., Türkiye Isı Akısı Haritası projesi raporu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No: (yayımlanmış), Ankara. Karat, H. İ., Türkiye Curie Isısı Derinlik Haritası Raporu. Maden Tetkik ve Araştırma Rapor No:10638 Ankara. Kaya, O., Tersiyer sırt yitmesi: Doğu Ege bölgeler yapısı ve magmatikliği için olasılı bir mekanizma: Türkiye Jeoloji Kurultayı, Batı Anadolu nun Genç Tektoniği ve Volkanizması Paneli, Sayı , Ankara. Sayın, N., Radyojenik Isı Üretiminin Yüzey Isı Akısına Katkısı: Kuzey Batı Anadolu Örneği, TMMOB Jeotermal Kongresi. Yüncü, H., Kakaç, S., Temel Isı Transferi. 454 s. Bilim Yayıncılık, Ankara. 90

17 JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI ÇALIŞMALARI Nisa ENSARİ* Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı 2013 yılı içinde toplam 5 adet proje gerçekleştirmiştir. Dairemiz yıl içindeki ücretli etütlerinden TL Kurumumuza kazandırmıştır. Ayrıca Dairemiz 2013 yılı içinde diğer Dairelerle 30 adet ortak proje yürütmüş ve bu Dairelerin ücretli etütlerine de destek sağlamıştır JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ PROJELERİ Makina ve techizat alımı jeofizik cihazların alınması ve geliştirilmesi Jeofizik ön etütler Değişik ölçeklerde jeofizik haritalarının basımı Rezistivite cihazlarının dijitalleştirilmesi ve imalatı 250 C üzeri sıcaklıkta ölçü alabilen termik prob araştırma geliştirme Dairemize ait ücretli etütler bedeli : TL. Dairemize ait harita satışları bedeli : TL. Diğer Dairelere Yapılan Ücretli Etütlerin Bedeli : TL. Dairemiz ve Diğer Daireler Projelerinde toplam kamp sayısı : 66 Kamplarda Çalışan eleman sayısı : 62 Elemanların kamplarda çalışma gün sayısı : tarihine kadar Yazılan Dairemiz Rapor Sayısı : tarihine kadar Yazılan Diğer Daireler Rapor Sayısı : 33 Dairemize ait rapor sayısı 1203 ve Ölçü Karnesi 1199 a ulaşmıştır YILI ÇALIŞMALARIMIZ ü nokta DES (Düşey Elektrik Sondaj), ü 586 nokta AMT-TEM-MT, ü 41 km CSAMT, ü 4.5 km GPR ü nokta Gravite, Manyetik ü 984 nokta Spektrometre, ü m Jeofizik Kuyu Ölçüsü, ölçüleri alınarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. *Maden Tetkik ve Araştırma Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı. 91

18 2013 Yılında yatırım projeleri kapsamında m ücretli işler kapsamında m olmak üzere toplam m Kuyu içi jeofizik ölçü (Well-log) alınmıştır Yılı Jeofizik Etütleri Dairesi ve Diğer Dairelerle Ortak Projeler Kapsamında nokta ve ücretli işler kapsamında nokta olmak üzere toplam nokta ile 33.4 km ve ücretli işler kapsamında 76,65 km olmak üzere toplam 110,05 km jeofizik ölçüm gerçekleştirilmiştir. Ayrıca diğer dairelerle Maden Tetkik Araştırma Genel Müdürlüğü projeleri ve ücretli işler olmak üzere 61 projede ortak çalışılmıştır yılında Jeofizik Etütleri Dairesi olarak 13 adet rapor yazılarak Bilimsel Dökümantasyon ve Tanıtma Dairesi arşivine, ayrıca diğer Dairelerle yapılan ortak projelerimizden 29 adet rapor ilgili Dairelere gönderilmiş olup toplam 52 adet rapor yazılmıştır. Çeşitli Jeofizik çalışmalar hakkında 13 adet yazı ve makale, Maden Tetkik Araştırma Genel Müdürlüğü Dergisi ve Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteninde yayınlanmak üzere Redaksiyon Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir. 92

KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ

KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ DEDEMAN MADENCİLİK SAN. VE TİC A.Ş KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ BALIKESİR İLİ, BALYA İLÇESİ, KADIKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BALIKESİR, Temmuz-2010 i Başlık Sayfası

Detaylı

TMMOB Jeotermal Kongresi, 23-25 Aralık 2009, Ankara

TMMOB Jeotermal Kongresi, 23-25 Aralık 2009, Ankara Aslında gözden kaçırılan en büyük kirlilik jeotermal akışkanın neden olduğu kirlilik ile birlikte tuzlanma riskidir. Gediz Havzası ndaki kuyu sularının B içerikleri değerlendirildiğinde; kuzeybatıdan güneydoğuya

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

DİKİLİ-KAYNARCA VE BERGAMA-OVACIK HİDROTERMAL ALTERASYON ZONLARININ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

DİKİLİ-KAYNARCA VE BERGAMA-OVACIK HİDROTERMAL ALTERASYON ZONLARININ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKİLİ-KAYNARCA VE BERGAMA-OVACIK HİDROTERMAL ALTERASYON ZONLARININ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Kaan ÖZGEN Eylül,

Detaylı

YERBİLİMLERİNDE ISI TRANSFERİ MODELLEMESİ: KARARLI-HAL KONDÜKTİF ISI İLETİMİ

YERBİLİMLERİNDE ISI TRANSFERİ MODELLEMESİ: KARARLI-HAL KONDÜKTİF ISI İLETİMİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 67-80 Ekim 2002 YERBİLİMLERİNDE ISI TRANSFERİ MODELLEMESİ: KARARLI-HAL KONDÜKTİF ISI İLETİMİ (HEAT TRANSFER MODELING IN EARTH SCIENCES:

Detaylı

Yüksek Alan Şiddetli Sürekli Mıknatıslı Manyetik Ayırıcılar: Özellikleri ve Uygulamalar

Yüksek Alan Şiddetli Sürekli Mıknatıslı Manyetik Ayırıcılar: Özellikleri ve Uygulamalar MADENCİLİK Eylül September 1990 Cilt Volume XXIX Sayı No 3 Yüksek Alan Şiddetli Sürekli Mıknatıslı Manyetik Ayırıcılar: Özellikleri ve Uygulamalar High Intensity Permanent Magnetic Seperators: Their Features

Detaylı

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ Proje No: 107Y226 Köprübaşı (Manisa) uranyum yatağı çevresinde toprak, su ve bitki örneklerinde, uranyum düzeyleri ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesi Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ Aralık 2008 ELAZIĞ ÖNSÖZ

Detaylı

Jeolojik Miras Nitelikli Türkiye Doğal Taşları

Jeolojik Miras Nitelikli Türkiye Doğal Taşları Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 57, Sayı 1, Ocak 2014 Volume 57, Number 1, January 2014 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Jeolojik Miras Nitelikli Türkiye

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ Malzeme Mühendisliği Malzemelerin faydalı alet veya yapılara nasıl dönüştürüleceği

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYLERLİ JEOTERMAL SAHASININ (ÇARDAK-DENİZLİ) HİDROJEOKİMYASAL İNCELENMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYLERLİ JEOTERMAL SAHASININ (ÇARDAK-DENİZLİ) HİDROJEOKİMYASAL İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYLERLİ JEOTERMAL SAHASININ (ÇARDAK-DENİZLİ) HİDROJEOKİMYASAL İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Taylan AKIN Anabilim Dalı : Jeoloji Mühendisliği Programı :

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN DANIŞMAN: DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Haziran,2012 1 ÇALIŞMA KOMİSYONU Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Jeoloji Mühendisleri

Detaylı

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 34 (2) 2010 133 Araştırma Makalesi / Research Article Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Geological-Geotechnical Investigation of the Kırıkkale

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2629 - ÖİK: 640 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU METAL MADENLER ALT KOMİSYONU DİĞER METAL MADENLER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU - ANTİMUAN - TUNGSTEN - NİKEL -

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE DÜNYA DA JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI ve ÇALIŞMA SİSTEMLERİ Hazırlayan: Emine BAYRAM Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Danışman: Yeraltı Kaynakları ve İş geliştirme Uzmanı; M. Erdem

Detaylı

MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu

MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu MTA Genel Müdürlüğü, ülkemizin jeolojik yapısını incelemek, bu jeolojik yapıya bağlı olarak oluşan maden ve enerji kaynaklarını araştırıp bulmak, ekonomiye kazandırmak, muhtemel doğal afet potansiyelini

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga MAZMAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

8. KROM YATAKLARI. Mineral Kimyasal Formül Tenör (%) Yoğunluk 52-48 Cr 2 O 3 Kromit. 46 Cr. 4,8 (%1 Cr 2 O 3 =%0,694 Cr) Fuksit

8. KROM YATAKLARI. Mineral Kimyasal Formül Tenör (%) Yoğunluk 52-48 Cr 2 O 3 Kromit. 46 Cr. 4,8 (%1 Cr 2 O 3 =%0,694 Cr) Fuksit 8. BÖLÜM 8. KROM YATAKLARI 8.1. CEVHER MİNERALLERİ Krom cevherinin tek minerali kromittir. Ayrıca fuksit kemererit ve uvarovit gibi Cr içeren silikatlar da vardır. Mineral Kimyasal Formül Tenör (%) Yoğunluk

Detaylı

ARAÇ MASİFİNİN JEODİNAMİK SÜREÇLERİ, BATI PONTİDLER, KASTAMONU, TÜRKİYE

ARAÇ MASİFİNİN JEODİNAMİK SÜREÇLERİ, BATI PONTİDLER, KASTAMONU, TÜRKİYE MTA Dergisi 122, 73-94, 2000 ARAÇ MASİFİNİN JEODİNAMİK SÜREÇLERİ, BATI PONTİDLER, KASTAMONU, TÜRKİYE Doğan AYDAL* ÖZ.- Bu çalışmada Araç ve çevresindeki birimler, jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal olarak

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1 Sayfa İçindekiler... i Teşekkür.... iii Önsöz..... iv Giriş.... v BÖLÜM I Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli.... 1 Kuyu Hidroliği Değerlendirmeleri 18 Su Sondaj Kuyusu İnşası ve Pompalama

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources www.mtbilimsel.com Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources Yıl:2 Sayı:4 Temmuz 2013 Year:2 Number:4 July 2013 ISSN: 2146-9431 MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı