ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI"

Transkript

1 ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1

2 ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ: Bu planın amacı, Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini ortaya koymak ve bununla ilgili iş akış prosedürlerini oluşturmaktır. 2. TANIMLAR: Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu Şirket: Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Plan: Acil ve Beklenmedik Durum Planı ADK: Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi (Operasyon ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Risk Yöneticisinden oluşur.) Müşteri:Portföy yönetim sözleşmesi kapsamında Şirketten hizmet alan kişi, kurum, yatırım ve bireysel emeklilik fonları Bilgi İşlem Sistemleri: Şirket in faaliyetini normal bir şekilde sürdürmesini sağlayan, müşteri emirlerinin iletimi ve gerçekleştirilmesini, takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesini, müşteri hesaplarının saklanması, takibi ve müşteri kıymetleri ve nakdinin transferi işlemlerinin yürütülmesini sağlayan sistemler Saklama Kuruluşu: Müşteri emanetlerinin saklandığı kuruluş MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 3. KAPSAM Acil ve beklenmedik durum karşısında Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarının bu plan dahilinde yapacakları işlemlere ilişkin süreçleri kapsar. Bu kapsamda belli başlı acil ve beklenmedik durumlar aşağıda sıralanmıştır: Deprem, yangın, sel, fırtına ve benzeri doğal afetler Savaş, terörist saldırılar, halk isyanı ve benzerleri Şirket mahalinde ve/veya faaliyet gösterdiği binada meydana gelebilecek yangın, su baskını ve patlama gibi beklenmedik durumlar Finansal piyasalardaki beklenmedik durumlar nedeniyle işlemlerin durması, tahsilat ve ödeme sistemlerinin çalışmaması 2

3 Hastalık, salgın, trafik kazası, iş bırakma nedeniyle Şirket personelinin işe gelmemesi ve/veya gelememesi Şirketin bilgi işlem ve iletişim sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi, izinsiz ve zarar verme amaçlı yapılan elektronik saldırılar, girişler ve virüsler 4. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM KOMİTESİ Planın etkin bir şekilde uygulanması Operasyon ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısının sorumluluğundadır. Risk yöneticisi planın uygulanmasında ilgili genel müdür yardımcısının alternatifi olarak belirlenmiş olup bu çalışanlar Acil ve Beklenmedik Durum Komitesini oluştururlar. Bu Komite kısaca ADK olarak anılır.adk ya Operasyon ve Mali İşlerden sorunlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder ve herhangi olağanüstü bir durumda personeli izinden çağırmak, geçici görevlendirme yapmak ve şirketin rutin faaliyetlerini sürdürmeye yönelik kararları alma konusunda tam yetkilidir. Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi Adı, Soyadı Sorumluluk Telefon E-Posta Adresi Mehmet Zeka ABDK Başkanı Tolgahan Yılmaz ABDK Üyesi Acil ve Beklenmedik Durum Planı, Şirket yönetim kurulunca onaylanır. Acil ve Beklenmedik Durum sorumluları yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu kişilerin ünvan ve iletişim bilgileri, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ne ve Sermaye Piyasası Kurulu nun belirleyeceği diğer kuruluşlara bildirilir. Acil ve beklenmedik durum nedeniyle, bilgi işlem ve sistemlerinin devamlılığının sağlanamaması ve/veya meydana gelen hasarın giderilebilmesi için uzun süreye ihtiyaç duyulması, çalışma ortamının fiziksel olarak elverişli olmaması halinde durum tespitinin yapılarak hangi tedbirlerin alınması gerektiği ADK nın öncelikli görevidir. 3

4 ADK tarafından, acil durum planında oluşturulan iş akış prosedürlerinin yeterlilikleri yıllık olarak Şirketin faaliyetleri ve örgütlenme yapısındaki değişiklikler dikkate alınarak gözden geçirilir ve söz konusu prosedürlerde gerekli değişiklikler yapılır. 5. UYGULAMA VE İŞ AKIŞI 5.1. Mali Tablolar ve Mevcut Mevzuat Uyarınca Tutmakla Yükümlü Olunan Her Türlü Kayıt ile Kıymetli Evrakın Basılı Olarak ve/veya Elektronik Ortamda TTK nın 82. Maddesi Uyarınca Saklanması: Şirket e ait mali tablolar ve mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile evrak basılı olarak şirket içerisinde bulunan arşiv odasındaki yanmaz çelik koruma dolaplarında saklanmaktadır. Ayrıca kayıtların tümü elektronik ortamda yedekleri alınarak korunmaktadır. Kayıtların zarar görmesi ya da kayıtlara erişilememesi durumunda sistem üzerinden tekrar üretilebilmesi mümkündür. 5.2.Şirket Faaliyetinin Aralıksız Sürdürülebilmesine Yönelik Bilgi İşlem Sistemlerinin Devamlılığının Sağlanması, Yedeklerinin Alınması ve Söz Konusu Elektronik Kayıt Yedeklerinin 5 Yıl Süre ile Saklanması: Şirket te muhasebe ve fon operasyon işlemleri için Infina, Londra merkezli thinkfolio ve Dimension yazılımları kullanılmaktadır. Infina, ofis merkezinde bulunan bilgi işlem odasındaki sanal sunucu üzerinde tutulmaktadır. thinkfolio ve Dimension ise ana ortağımız Ashmore Group Plc ve tüm iştirakleri tarafından kullanılan ve Londra merkez ofisinde bulunan sanal sunucunun üzerinde tutulmaktadır. Sistemlerin günlük yedeklenmesi, Ashmore Group Plc ye ait bilgi işlem merkezinde yapılmaktadır. Ayrıca acil durum planı çerçevesinde Londra dışında başka bir merkezde dosyaların ikinci yedeklenmesi yapılmaktadır. Ashmore Porföy Yönetimi A.Ş. olarak kullanılan tüm sistemlere Şirket in erişimi mevcut olup, gerekli verilere (geçmişe dönük veya güncel) istenildiği anda ulaşılabilmektedir. Şirket herhangi bir acil durumda personelin kendisine ait özel şifreyle tüm sistemlere erişimini sağlayabilmektedir. Elektronik kayıt yedeklerinin saklanması en az 5 yıl sürelidir. Personelin sisteme uzaktan erişimi yılda iki kez test edilmektedir. Şirketin internet erişimi Metro Ethernet üzerinden sağlanmaktadır. Alternatif ADSL internet hattı da yedek olarak kullanıma hazır tutulmaktadır. Şirketin finansal veri sağlayıcıları Bloomberg, Matriks ve Rasyonet tir. 4

5 Elektrik şebekesinde meydana gelecek herhangi bir kesintiye karşı Yapı Kredi Plaza ya ait jeneratör bulunmaktadır.elektrik kesintisi veya dalgalanmalarda UPS aracılığıyla alternatif güç kaynağına geçiş otomatik olarak sağlanmaktadır. Şirket içinde yangın dedektörleri ve bu dedektörlere bağlı alarm sistemi bulunmaktadır. Şirket in yangın alarm sistemi içinde bulunduğumuz binanın genel yangın sistemi ile de entegredir. Doğal afetler, su baskını, patlama, terörist saldırılara karşın bina yönetimiyle koordineli güvenlik önlemleri alınmıştır. Şirketin faaliyet gösterdiği bina girişinde güvenlik kontrolü iki X-ray cihazı ve 2 metal kapı detektörü ve gerektiğinde özel güvenlik personeli tarafından yapılmaktadır. Bina girişinde bulunan kartlı geçiş sistemine ek olarak ofise giriş ve ofis içi kartlı geçiş sistemi de kullanılmaktadır. Ayrıca Şirket içinde bulunan 3 adet güvenlik kamerası ile de Şirkete giriş çıkışlar kayıt altına alınmaktadır Fon Hizmet Birimi İşlemlerinin Devamlılığı: Şirket, fon hizmetini Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. den almaktadır. Fonlarda yapılan günlük işlemler Şirket sisteminde anlık olarak replike edilmektedir. Fon değeri, portföy dağılımı gibi fona ait tüm bilgiler Şirket in kendi sisteminde günlük tutulmaktadır. Bu kapsamda herhangi bir sebepten dolayı dışarıdan alınan fon hizmetinden yoksun kalınması halinde, Şirket mevzuatdan kaynaklanan tüm sorumluluklarını yerine getirebilecek alt yapıya sahiptir. Fon fiyatının çıkartılması ve Saklama Kuruluşu ile mutabakat sağlanması için gerekli personel ve sistem Şirket bünyesinde mevcuttur. Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş den hizmet alınamaması durumunda Şirket bünyesinde kurulan fon operasyon birimi fon alım/satım bildirimlerini direk olarak portföy saklayıcısına iletecek, gerekli rapor ve özel/genel durum açıklamalarını KAP a bildirecektir Mali ve Bilgi İşlem Altyapısı Dahil Olmak Üzere Operasyonel Risk Değerlendirmesi: Bu Planda yapılan açıklamalar doğrultusunda Şirketin mali, bilgi işlem ve güvenlik altyapısının acil ve beklenmedik durumlar karşısında yeterli olduğu görüşüne varıldığından konu ile ilgili herhangi bir operasyonel risk bulunmadığı değerlendirilmiştir. Plan düzenli olarak gözden geçirilerek, sistem testleri ve kontrolleri yapılarak faaliyetlerin sürekliliği amaçlanmaktadır Müşterilerle Alternatif İletişim Kanallarının Tedariki ve Sürekliliğinin Sağlanması: Acil ve beklenmedik durumlarda ADK, müşteriler ile iletişim kanallarının tedariği ve sürekliliğinin sağlanması için öncelikle iletişim araçlarına yönelik durum tespiti yapar. ADK, Şirketin telefon, faks ve elektronik haberleşme sistemini inceler ve hangilerinin çalışır durumda olduğunu belirler. Sonrasında açık olan iletişim kanalı kullanılarak müşterilere hangi sabit 5

6 ve/veya mobil telefon numaralarını kullanarak Şirkete ulaşabilecekleri bildirilir. Şirketin tüm iletişim kanallarının kapalı olması durumunda müşterilere mobil telefon ile ulaşılır ve kullanılacak mobil iletişim kanalına yönelik bilgilendirme yapılır Şirket ve Çalışanlarıyla Alternatif İletişim Kanallarının Tedariki ve Sürekliliğinin Sağlanması: Şirket çalışanlarının iletişim ve yerleşim yeri bilgileri güncel olarak tutulmaktadır. Acil ve beklenmedik durumlarda, ADK alternatif iletişim kanalları kullanarak çalışanlar ile iletişime geçer. İletişim kanalı olarak öncelikle Şirket tarafından personelin kullanımına verilen Blackberry telefonlar üzerinden arama ve/veya elektronik posta gönderimi yöntemleri kullanılacaktır. ADK üyelerinin yokluğunda mevcut en yetkili üst düzey yöneticinin talimatlarına uyulur. ADK tarafından belirlenen üye, şirketin saklanan kayıtlarını uygulamaya açar, müşterilerle irtibat kurar ve sırasıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Takasbank ve diğer saklama kuruluşu, MKK ve benzeri kamu kurum ve kuruluşları ile irtibatı temin eder Alternatif Şirket Merkezi: Şirket merkezinin acil ve beklenmedik durumlar sonucu kullanılamaz hale gelmesi durumunda alternatif şirket merkezi olarak Akat Mahallesi Tepecik Yolu Sera Sokak Gardenya 3 No:21/1 Beşiktaş İstanbuladresindeki çalışma alanı kullanılacaktır. Belirtilen yerde iş devamlılığını sağlayacak teknik altyapı hazır bulundurulur. Ayrıca, sistemlere uzaktan erişimin mümkün olmasından dolayı kısa süreli aksaklıklarda evden çalışmak da mümkündür Acil ve Beklenmedik Durumun Karşı Tarafa Olası Etkileri Hakkında Değerlendirme: Müşteri varlıkları Saklama Kuruluşları tarafından ve bu kuruluşların sorumluluğunda saklanmakta olduğundan, müşteri varlıkları ile ilgili acil ve beklenmedik durum kapsamında ilgili Saklama Kuruluşu, MKK ve Takasbank ın acil durum planları geçerli olacaktır. Bu nedenle Şirketin yaşayabileceği herhangi bir acil ve beklenmedik durumda müşteri varlıklarının zarar görme riski bulunmamaktadır. MKK ve Takasbank nezdindeki kayıtların yanı sıra Şirket kayıtları da yedeklenmekte olduğundan herhangi bir bilgi kaybı söz konusu olmayacaktır. Şirketin karşı taraflar ilenasıl iletişimkuracağı da bu Planda belirtilmiştir. Müşteriler, saklama kuruluşları, iş yaptığımız diğer kurumlar ve kamu kurum ve kuruluşlarının olası durumlardan etkilenmemesi için Acil ve Beklenmedik Durum Planı uygulamasına göre gerekli örgütlenme, alternatif iletişim kanallarının aktif olması hedeflenmiştir. 6

7 5.9. Kurul'un Alınan Önlemler Hakkında Bilgilendirilmesi, Rutin Zorunlu Bildirimlerin Nasıl Yapılacağı: Acil ve beklenmedik durum halinde süreci koordine etmek üzere ADK oluşturulmuştur. Bu ekipte, Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile yetkilendirilen Şirket yöneticileri komite üyesi olarak belirlenmiştir. Üyelerin yokluğu halinde mevcut en üst düzey yöneticinin talimalarına uyulacaktır. ADK, acil ve beklenmedik durum ve buna karşı alınan önlemleri ivedilikle Kurul a bildirir. Rutin ve zorunlu bildirimler mevcut durum değerlendirmesi sonrası en uygun yöntem kullanılarak yazılı veya sözlü olarak aksamadan süresi içinde yapılacaktır. Bildirimler Şirket kayıtlarının yedeklerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilecektir Şirketçe Faaliyete Devam Edilemeyeceği Yönünde Karar Verilmesi Durumunda Müşterilerin Hesaplarına Erişimi ve Söz Konusu Hesapların Başka Bir Şirkete Devri: Alınan tüm bu önlemler ve kurulan altyapı sayesinde faaliyetlerimizin devamlılığı planlanmıştır. Müşterilere ait varlıklar Şirketten bağımsız olarak Saklama Kuruluşları tarafından saklandığından müşteriler aleyhine herhangi bir risk öngörülmemektedir. Şirket yönetim kurulunun,acil ve beklenmedik durum nedeni ile Şirketin faaliyetine devam edemeyeceği yönünde karar vermesi durumunda ise müşteriler ve saklama kuruluşları bu durumda bilgilendirilecek ve müşteri talimatları doğrultusunda müşteri varlıklarının transferi sağlanacaktır. 6. GÜNCELLEME ve YÜRÜRLÜK Acil ve Beklenmedik Durum Planı, Yönetim Kurulu nun onayı itibariyle yürürlüğe girer. Bu yönetmelik, yasal düzenlemelerde veya Şirket yapılanmasında meydana gelecek değişiklikler neticesinde güncellenir ve yıllık olarak gözden geçirilir. 7

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından sigorta ve emeklilik şirketlerinin

Detaylı

İŞ DEVAMLILIĞI PLANI. Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Page 1

İŞ DEVAMLILIĞI PLANI. Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Page 1 . İŞ DEVAMLILIĞI PLANI Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Page 1 1. GENEL Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. müşterilerine sundukları hizmetler için karmaşık kaynaklara ihtiyaç duymaktadır ve bu kaynakların

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

BANKA VE KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri

BANKA VE KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (Taslak) Görüş ve önerileriniz için: kartmevzuat@bddk.org.tr BANKA VE KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

İş Sürekliliği Yönetimi. İstanbul Ofisi İş Sürekliliği Planı MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. Düzenleme Tarihi:21 Temmuz 2014 Versiyon: V 1.

İş Sürekliliği Yönetimi. İstanbul Ofisi İş Sürekliliği Planı MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. Düzenleme Tarihi:21 Temmuz 2014 Versiyon: V 1. MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. İş Sürekliliği Yönetimi İstanbul Ofisi İş Sürekliliği Planı Düzenleme Tarihi:21 Temmuz 2014 Versiyon: V 1.5 Merrill Lynch Menkul Değerler İSP v 1.4 İçindekiler 1. Genel

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı