ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :..."

Transkript

1 ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2 TEMEL BİLİMLER (14 Soru) : (8 Soru) : (10 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : Anatomi Histoloji, Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji İSTANBUL MERKEZ Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. Transal İş Merkezi No:1 FINDIKZADE / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu-KADIKÖY / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı Dikimevi-MAMAK/ANKARA Tel: Faks: TUSTIME PENDİK (OFFLINE) Fevzi Çakmak Mah. Çınar Sokak No:2 D:9 Pendik İSTANBUL TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Poyraz Sok.No: 4/A BALÇOVA İZMİR TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A BORNOVA İZMİR TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenişehir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:47/3 KIRIKKALE Tel: İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm: TUSTIME AYDIN Hasanefendi Mah. Kızılay Cad. No:34 Merkez AYDIN

3 1. Aşağıda verilen kafa kemiği ve üzerindeki oluşum eşleştirmelerinden yanlış olanı işaretleyiniz. A) Maxilla Crista lacrimalis anterior B) Mandibula Processus coronoideus C) Os sphenoidale Fissura orbitalis inferior D) Os temporale Fossa mandibularis E) Os occipitale Sulcus sinus sagittalis 2015 ŞUBAT TUS 42. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 4. M. scalenus anterior ile m. scalenus medius arasından aşağıda verilen anatomik yapılardan hangisi geçer? A) N. phrenicus B) N. vagus C) A. subclavia D) V. subclavia E) A. carotis interna 2. Aşağıdakilerden hangisi os ethmoidale de bulunan yapılardan biri değildir? A) Processus uncinatus B) Crista galli C) Lamina cribrosa D) Concha nasalis superior E) Spina nasalis posterior 5. Plexus brachialis in truncus superior undan çıkan n. suprascapularis in yaralanmalarında aşağıdaki hareketlerin hangisinin yapılmasında bir kısıtlılık görülür? A) Kolun fleksiyonu B) Kolun abdüksiyonu C) Önkolun supinasyonu D) Önkolun fleksiyonu E) Önkolun pronasyonu 3. Aşağıda verilen eklemlerden hangisinin sadece vertikal ekseni vardır? A) Art. humeri B) Art. humeroulnaris C) Art. talocruralis D) Art. genus E) Art. atlantoaxialis mediana 6. Aşağıdakilerden hangisinin yapısına m. obliquus externus abdominus un aponörozu katılmaz? A) Lig. inguinale B) Falx inguinalis C) Canalis inguinalis D) Lig. pectineum E) Lig. reflexum DENEME SINAVI 42 3

4 7. Ligamentum vocale ler (ses telleri) arka tarafta aşağıda verilen larynx kıkırdaklarından hangisine tutunmuşlardır? A) Cartilago corniculata B) Cartilago cuneiforme C) Cartilago thyroidea D) Cartilago arytenoidea E) Cartilago epiglottica 11. Aşağıdaki oluklardan hangisi hemispherium cerebri nin dış yüzünde bulunmaz? A) Sulcus frontalis inferior B) Sulcus intraparietalis C) Sulcus calcarinus D) Sulcus temporalis inferior E) Sulcus postcentralis 8. Aşağıdakilerden hangisi arteria maxillaris in bir dalı değildir? A) Arteria palatina descendens B) Arteria infraorbitalis C) Arteriae alveolares superiores anteriores D) Arteria alveolaris inferior E) Arteria sphenopalatina 12. Aşağıdakilerden hangisi thalamus da bulunan çekirdeklerden biridir? A) Nucleus suprachiasmaticus B) Nucleus subthalamicus C) Nucleus paraventricularis D) Nucleus ventralis posteromedialis E) Nucleus ruber 9. Sinus petrosus inferior aşağıdaki venlerden hangisine drene olur? A) Sinus petrosus superior B) Sinus transversus C) Sinus cavernosus D) Sinus rectus E) Sinus sigmoideus 13. Ventriculus quartus ta bulunan beyin omurilik sıvısı aşağıda verilen yapılardan hangisinden geçerek cisterna magna ya geçer? A) Apertura mediana B) Aquaeductus cerebri C) Canalis centralis D) Foramen interventriculare E) Foramen Monro 10. M. genioglossus aşağıdaki sinirlerden hangisi tarafından inerve edilmektedir? A) N. mandibularis B) N. lingualis C) N. glossopharyngeus D) N. hypoglossus E) Plexus pharyngeus 14. Aşağıdaki yapılardan hangisi bulbus oculi de bulunmaz? A) Ora serrata B) Processus ciliaris C) Stria vascularis D) Uvea E) Fovea centralis 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5 15. Aşağıdaki hormonlardan hangisi hipofizin asidofil hücreleri tarafından salınır? A) Büyüme hormonu B) ACTH C) TSH D) Oksitosin E) LH 19. Karaciğerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hepatositlerde üretilen safra, lobülün merkezindeki safra kanalına dökülür. B) Portal sahaya V. Porta dan kan gelir. C) Mall boşluğunda lenf sıvısı yer alır. D) Hepatositler arasında sıkı bağlantılar izlenir. E) Kupffer hücresi makrofaj olarak görev yapar. 16. Aşağıdaki hücrelerden hangisi hücre döngüsünün G0 aşamasındadır? A) Kardiyomyosit B) Primer Oosit C) Spermatogonyum D) Enterosit E) Fibroblast 20. Aşağıdakilerden hangisi T lenfositlerin yoğun olmasıyla öne çıkan bir bölge değildir? A) Tonsilla palatinanın derin korteksi B) Timusun medullası C) Lenf düğümünün parakorteksi D) Dalakta periarteriolar lenfatik kılıf E) Dalakta kırmızı pulpa 17. Aşağıdaki hücrelerden hangisi köken olarak monositle ilişkili bir hücre değildir? A) Langerhans hücresi deri B) Histiyosit bağ dokusu C) Osteoklast kemik D) Kondroblast kıkırdak E) Mikroglia sinir 21. Aşağıdaki solunum yolu yapılarından hangisi sürfaktan salgılayan hücrelerden zengindir? A) Trakea B) Primer bronş C) Bronşiol D) Terminal bronşiol E) Respiratuar bronşiol 18. Aşağıdaki organellerden hangisinin fonksiyonu ubiquitin proteinine bağımlı olarak gerçekleşir? A) Golgi B) Endoplazma retikulumu C) Mitokondriyon D) Ribozom E) Proteazom 22. Aşağıdaki yapılardan hangisi mezoderm kökenli kabul edilir? A) Mide B) Dalak C) Karaciğer D) Schwann hücresi E) Frontal beyin korteksi DENEME SINAVI 42 5

6 Atriyal natriüretik peptidin artışı aşağıdaki fizyolojik değişim yanıtlarından hangisinin ortaya çıkmasına neden olur? Anjiotensin II Aldosteron Sodyum atılımı A) Artar Artar Artar B) Artar Azalır Artar C) Azalır Azalır Azalır D) Azalır Artar Artar E) Azalır Azalır Artar Bir sarkomer için uzunluk gerim ilişkisini gösteren diyagrama göre B ve C noktaları arasında gerimin maksimum olmasının nedeni hangisi olabilir? A) İki uçtaki aktin filamentlerinin çakışması B) İki uçtaki miyozin filamentlerinin çakışması C) Miyozin filamentlerinin minimal uzunlukta olması D) Aktin ve miyozin filamentleri arasında optimum örtüşmenin olması E) Aktin ve miyozin filamentleri arasında en az örtüşmenin olması 26. Bir kan damarında sürtünme stresi artığında aşağıdaki değişikliklerden hangisine neden olur? A) Endotelin üretimi azalır B) cgmp üretimi azalır C) Renin üretimi artar D) Prostasiklin üretimi azalır. E) Nitrik oksit serbestleşmesi artar Hücre membranın kolesterol içeriği aşağıdaki özelliklerden hangisini en fazla etkiler? A) Kalınlığını B) İyon geçirgenliğini C) Akışkanlığını D) Glikolizasyonunu E) Hidrofobik etkisini Sol ventriküle ait basınç hacim ilişkisi içinde ikinci kalp sesi ne zaman meydana gelir? A) D noktasında B) A noktasında C) B noktasında D) B ve C noktaları arasında E) C ve D noktaları arasında 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7 28. Aşağıdaki yapılardan hangisi solunumun frekans ve derinliğinin kontrol edilmesinde en etkin role sahiptir? A) Apnostik merkez B) Pnömotaksik merkez C) Nükleus traktus solitaryus D) Dorsal solunum grubu nöronları E) Ventral solunum grubu nöronları 32. Korti organı kokleanın hangi bölümünde bulunur? A) Ampulla B) Sakkulus C) Skala media D) Skala timpani E) Skala vestibuli 29. Afferent arteriol direncinde % 50 lik bir azalmaya neden olan fakat arteriyel kan basıncında bir değişiklik yapmayan bir vazodilatatör ilaç uygulanmasından sonra aşağıdaki durumlardan hangisi beklenir? Böbrek kan akımı GFR Peritübüler kapiller hidrostatik basınç A) Azalma Azalma Düşme B) Azalma Azalma Yükselme C) Artma Artma Yükselme D) Artma Artma Değişiklik yok E) Artma Artma Düşme 33. Aşağıdaki membranlardan hangisi kardiyolipin içerir? A) Hücre membranı B) Golgi membranı C) Mitokondri membranı D) Endoplazmik retikulum membranı E) Lizozom membranı 30. Aşağıdakilerden hangisi acil transfüzyon reaksiyonuna neden olur? A) O Rh (+) hastaya O Rh ( ) tam kan verilmesi B) A Rh (+) hastaya O Rh (+) tam kan verilmesi C) B Rh ( ) hastaya A Rh ( ) tam kan verilmesi D) AB Rh (+) hastaya AB Rh ( ) tam kan verilmesi E) B Rh ( ) hastaya B Rh ( ) tam kan verilmesi 34. Aşağıdakilerden GLUT tiplerinden hangisi barsak lümeninden fruktoz emiliminden sorumludur? A) GLUT1 B) GLUT2 C) GLUT3 D) GLUT4 E) GLUT5 31. Bir nörotransmitterin uyarıcı veya inhibitör etkisini aşağıdakilerden hangisi belirler? A) Moleküler yapısı B) Postsinaptik reseptörünün fonksiyonu C) Sinaptik aralıkta metabolize edilme şekli D) İçinde bulunduğu sinaptik vezikülün şekli E) Presinaptik ve postsinaptik membran arasındaki mesafe 35. Aşağıdaki glikoliz basamaklarından hangisinde açığa su çıkar? A) Glikoliz B) Enolaz C) Fosfogliserat kinaz D) Piruvat kinaz E) Fosfoizomeraz DENEME SINAVI 42 7

8 36. Aşağıdaki basamaklardan hangisi geri dönüşümlüdür? A) Glukokinaz B) Fosfofruktokinaz C) Fosfogliserat kinaz D) Piruvat kinaz E) Piruvat dehidrogenaz 40. Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi elektroforezde en hızlı hareket eder? A) Şilomikron B) VLDL C) LDL D) IDL E) HDL 37. Aşağıdaki moleküllerden hangisi pentoz fosfat yolunda görev almaz/oluşmaz? A) Riboz 5 fosfat B) Ribüloz 5 fosfat C) Fruktoz 6 fosfat D) Glukoz 6 fosfat E) Glukuronik asit 41. Aşağıdaki moleküllerden hangisi hem pürin hem de pirimidin sentezinde kullanılır? A) PRPP B) Glisin C) Alanin D) Tirozin E) Orotat 38. Yağ asid sentezi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Düzenleyici basamak yağ asidi sentaz enzimi tarafından katalize edilir. B) İlk sentezlenen yağ asidi palmitat tır. C) Yağ asidlerinde zincir uzatma işlemi mitokondri ve düz endoplazmik retikulumda gerçekleşir. D) Yağ asidi sentaz kompleksi yapısında B5 vitamini içerir. E) Yağ asidi sentezi sitoplazmada gerçekleşir. 42. UV ışık ile oluşan DNA hasarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Baz deaminasyonu B) Timin dimerleri C) Çift zincir kırığı D) Baz metilasyonu E) Tek zincir kırığı 39. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin hem sentezi hemde yıkımı mitokondri matriksinde gerçekleşir? A) Yağ asidi B) Keton cisimleri C) Glukoz D) Glikojen E) DNA 43. Pepsinojenin pepsine dönüşümünde yer alan faktör ve reaksiyon aşağıdakilerden hangisidir? A) Lipaz/hidroliz B) Gastrin /metilasyon C) HCI /hidroliz D) Tripsin /fosforilasyon E) Amilaz/hidroliz 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9 44. Diürnal değişiklik gösteren üre analizi için çalışılması en uygun olan idrar örneği aşağıdakilerden hangisidir? A) Sabahın ilk idrarı B) Spot idrar C) Orta idrar D) Saatlik idrar E) 24 saatlik idrar 48. Bağ dokusu proteinlerinde bulunan desmozin hangi enzim etkisi ile oluşur? A) Prolin hidroksilaz B) Lizil hidroksilaz C) Matriks proteaz D) Lizil oksidaz E) Transglutaminaz 45. Aşağıdakilerden hangisi antikoagülan mekanizmalar için yanlış bir ifade olur? A) Antitripsin, trombini inhibe ederek antikoagulan özellik gösterir B) Heparin antitrombin III ü inhibe eder C) EDTA, kalsiyumu bağlayarak antikoagulan etki gösterir D) Sitrat ve oksalatlar FIV u tutan in vitro antikoagülanlardır E) Aktif Protein C antikoagülan özellik gösterir, 49. Kan ph ının 7.4 olarak sürdürülmesinde HCO 3 ve H 2 CO 3 oranı ne olmalıdır? A) 1: 10 B) 15:1 C) 1: 20 D) 1: 25 E) 20:1 46. Aşağıdakilerdan hangisi karaciğerdeki alanin ve glutaminin kaynağıdır? A) Kas ve beyin B) Böbrek ve mide C) Beyin ve bağırsak D) Dalak ve pankreas E) Böbrek ve yağ 50. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliği kanda piruvat ve laktat artışına neden olur? A) Vitamin B1 B) Vitamin B6 C) Vitamin Biotin D) Vitamin B9 E) Vitamin B Aşağıdaki amino asitlerden hangisi melatonin ve niasini meydana getirir? A) Serotonin B) Arginin C) Triptofan D) Metiyonin E) Valin 51. Aşağıdaki enzimlerden hangisi liyaz sınıfına aittir? A) Hekzokinaz B) Laktat Dehidrogenaz C) Argininosüksinaz D) Katalaz E) Sitokrom oksidaz DENEME SINAVI 42 9

10 52. Aşağıda hormon/reseptör yerleşimi / etki mekanizması bilgilerinden hangisi yanlıştır? A) TSH/Membran/cAMP B) NO/ sitozol/cgmp C) ACTH/membrane/cAMP D) Tiroksin/nukleus/ gen transkripsiyonu E) Östradiol/sitozol/cAMP 56. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin hedefine bağlanması enerji bağımlı bir safha gerektirir? A) Beta laktamlar B) Kloramfenikol C) Gentamisin D) Kinolonlar E) Linkozamidler 53. Glukagon hormonu, camp sentezini uyarmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin aktivitesi bu yolla artmaktadır? A) Glikojen sentaz B) Hormon duyarlı lipaz C) HMG KoA reduktaz D) Asetil KoA karboksilaz E) Hidroksi metil glutaril KoA redüktaz 57. Hangisi derinin normal kalıcı florasında bulunmaz? A) Staphylococcus epidermidis B) Proprionobacterium acnes C) α hemolitik streptokoklar D) S.pyogenes E) Malesezia furfur 54. Bilirubinin ürobilinojene dönüşümünde rol oynayan enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) ALA sentaz B) Ferroşelataz C) Betaglukuronidaz D) UDP Glukuronil transferaz E) Biliverdin redüktaz 58. Aşağıdakilerden hangisinde streptomisin kullanılması uygun değildir? A) Brusella B) Tüberküloz C) Tularemi D) Veba E) Mikoplazma pnömonisi 55. Aşağıdakilerden hangisi sporisidaldir? A) % 60 Metil alkol B) Polyhegzanid C) Perasetik asid D) % 2 fenol E) % 70 etil alkol 59. Aşağıdaki eşleştirilen bakterilerden hangilerinin ayrımında %3 H2O2 testi gereklidir? A) Stafilokok Streptokok B) Pseudomonas Klebsiella C) Enterekokok Pnömokok, D) Borrelia Pseudomonas E) Neisseria Hemophilus 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11 60. Pnömokoklarla ilgili ifadelerden hangisi/hangileri doğru değildir? I. Optokine dirençlidir II. Penisiline dirençli kökenler mevcuttur III. inülini hidroliz eder IV. %6.5 NaCl ortamında ürer A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) Yalnız III E) I ve IV 63. Serolojik tanısında kardiyolipine karşı gelişen antikor aranan aşağıdakilerden hangisidir? A) Mycobacterium tuberculosis B) Trepanoma pallidum C) Nocardia asteroides D) Burkholderia cepacia. E) Acinetobacter baumannii 61. B grubu beta hemolitik Streptokoklarla ilgili ifadelerden hangisi/hangileri doğru değildir? I. Siyalik asit yapısında kapsülü vardır. II. CAMP pozitiftir. III. Erken başlangıçlı (ilk 7 gün) sepsiste mortalite fazladır. IV. Grup B Streptokoklarla kolonize annelere doğum öncesi gentamisin profilaksisi gerekir. A) I ve II B) Yalnızca III C) II ve III D) Yalnızca IV E) II ve IV 64. Günlük 60 mg Steroid kullanan 55 yaşındaki erkek hasta, iki haftadır süren ateş, öksürük, kanlı balgam çıkarma, baş ağrısı ve sol kolunda güçsüzlük ile başvuruyor. Çekilen toraks tomografisinde her iki akciğerde multipl apse ile uyumlu lezyonlar görülüyor. Bronkoalveoler lavaj örneğinde gram pozitif, dallanmış filamantöz yapılar EZN pozitif saptanmıştır. Yukarıda tanımlanan klinik tabloda düşünülmesi gereken en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Mycobacterium tuberculosis B) Actinomyces israelii C) Nocardia asteroides D) Rhodococcus equi E) Paracococciodes brasilensis 62. Yoğun bakım ünitesinde 20 gün yatan 68 yaşındaki hastada beyin cerrahi ameliyatından sonra menenjit bulguları gelişmiştir. BOS örneğinde bol nötrofil ve Gram ( ) kokobasiller görülmüştür. Kültürde oksidaz ( ) hareketsiz ve nonfermentatif bakteriler üremiştir. Bu klinik tabloya yol açması en olası bakteri aşağıdakilerden hangisidir? A) Pseudomonas aeruginosa B) Acinetobacter baumannii C) Neisseria meningitidis D) Haemophilus influenzae E) Alcaligenes faecalis 65. Kemik iliği nakli yapılan 60 yaşındaki kadında, transplantasyondan 65 gün sonra ateş, solunum sıkıntısı, öksürük, konfüzyon, sulu ishal, radyogramda akciğer grafisinde bilateral infiltrasyon saptanıyor. Kanda lökosit sayısı 4.000, % 80 nötrofil hâkimiyeti saptanıyor. Serum sodyum seviyesi 118 meq/lt ise hangi etken öncelikle düşünülmelidir? A) Mycoplasma pneumoniae B) Streptococus penumoniae C) Pseudomonas aeruginosa D) Escherichia coli E) Legionella pneumophila DENEME SINAVI 42 11

12 66. AIDS li erkek hasta penis ülseri nedeniyle başvurmuştur. Ülserler basmakla hassastır. Ülserden alınan örnekte balık sürüsünü andıran gram negatif basiller görülmüştür. Bu ülserin tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin verilmesi en uygundur? A) Azitromisin B) Sefazolin C) Metronidazol D) Penisilin G E) Asiklovir 69. Hangisinin işlevi bozulduğunda hiper Immun globulin M sendromu oluşur? A) CD 28 ligand bozukluğu B) CD 40 ligand bozukluğu C) CD 56 ligand bozukluğu D) CD 21 ligand bozukluğu E) CD 11 ligand bozukluğu 67. Göz çevresinde ödem, bacak kaslarında ağrı ile başvuran hastanın sıkça domuz eti yediği öğrenilmiştir. Tetkiklerinde eozinofili ve kas biyopsisinde kist içeren larvalar saptanmıştır. Bu hastada hangisi öncelikle hangisi düşünülmelidir? A) Trichinella spiralis B) Cryptosporidium parvum C) Enterobius vermicularis D) Balantidium coli E) Diphyllobothrium latum 70. Aşağıdaki virüslerden hangilerinin canlı virüs aşısı vardır? I. Rubella II. Varicella zoster III. Hepatit C IV. Kuduz A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) I, II ve IV 68. Plasmodium vivax ile enfekte bir kişiyi sokan sivrisinek, plasmodium un hangi formunu insandan alarak enfekte olur? A) Sporozoit B) Hipnozoid C) Merozoid D) Gametosid E) Ookist 71. Yüzme havuzu keratokonjoktivitine neden olan etkeni olan virus aşağıdakilerden hangisidir? A) Adenovirus B) Rhinovirüsler C) Pox virüs D) Reo virüs E) Rhabdo virüs 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 72. Parainfluenza virüslerle ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Parainfluenza virüs B) Damlacık enfeksiyonuyla bulaşır. C) Zarflı RNA virüsüdür. D) Tip 1 ve Tip 2 beş yaş altındaki çocuklarda krupun en sık nedenidir. E) Hastalıktan iyileşmede Ig G antikorları gereklidir. 75. Mağara gezisine katılan ve uzun zamandır yüksek doz steroid kullanan 18 yaşındaki kızda lenfadenopati ve dilde ülseratif lezyonlar görülmüştür. Lezyondan alınan materyalin giemsa ile boyanmasında makrofajlar içinde tomurcuklanan maya hücreleri görülmüştür. Aşağıdaki etkenlerden hangisi bu tabloyu oluşturabilir? A) Coccidioides immitis B) Histoplasma capsulatum C) Blastomyces dermatitidis D) Paracoccidioides brasiliensis E) Zigomikoz 73. Kızamıkçık aşısından kaç ay sonra hamile kalınabilir? A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 6 ay E) 12 ay 76. Th2 lenfositlerinden salınan ve immun sistemi baskılayıcı özellikte olan sitokin hangisidir? A) IL 1 B) Interferon gamma C) IL 2 D) IL 12 E) IL Mantarlarla ilgili verilen ifadelerden hangisi (hangileri) doğru değildir? I. Mantarlar, prokaryottur. II. Hücre duvarında kitin vardır. III. Mantar hücre zarında sterol bulunur. IV. Mantarlar absorbsiyonla beslenirler A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) I ve IV E) III ve IV 77. Hücrenin yaralanmasında önemli rol oynayan reaktif oksijen ürünlerinin ortamdan uzaklaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi görev alır? A) Katalaz B) Fosfolipaz A2 C) Laktat dehidrogenaz D) Kaspaz E) Telomeraz DENEME SINAVI 42 13

14 78. Kurşun ve diğer ağır metallerin etkisi sonucunda gelişen nekroz tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Koagulasyon nekrozu B) Likefaksiyon nekrozu C) Gangrenöz nekroz D) Kazeifikasyon nekrozu E) Enzimatik yağ nekrozu 81. Adenomatöz polipozis coli (APC) proteini, hangi molekülle birleşerek, bu molekülü parçalar ve transkripsiyon genlerinin aktivasyonunu engeller? A) E6 proteini B) Siklin A C) p57 proteini D) β katenin E) BAX proteini 79. Aşağıdaki inflamatuar mediatörlerden hangisi iltihap alanında üretilir ve kemik iliği üzerinde koloni uyarıcı faktör benzeri etkiye sahiptir? A) IL 1 B) IL 3 C) IL 4 D) IL 13 E) IL Kırk dokuz yaşında kadın hasta memede kitle nedeniyle doktora başvuruyor. Kitlenin eksizyonu sonrası yapılan histopatolojik incelemede tabakalar ve adalar oluşturmuş, atipik epitelyal hücre grupları izlenmiştir. Bu kitlenin malign olduğunu gösteren en önemli kriter aşağıdakilerden hangisidir A) Kitlenin çapı B) Nekroz C) Belirgin nükleer atipi D) Yüksek mitoz oranı E) İnvazyon 80. Akut apandisitte izlenen iltihap türü aşağıdakilerden hangisidir A) Fibrinöz B) Seröz C) Süpüratif D) Nekrozlu E) Ülseratif 83. Aşağıdakilerden hangisinin klasik poliarteritis nodosa da görülmesi beklenmez? A) Gastrointestinal kanama B) Damar duvarında fibrinoid nekroz C) Damarlarda transmural inflamasyon D) Akciğerde granulamatöz vaskulit E) Renal arter dallarında progresif obstruksiyon 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15 84. Aortik diseksiyon nedeniyle cerrahi onarım yapılan 30 yaşındaki bir erkek hastada damar duvarının incelenmesinde mediada elastik liflerde parçalanma saptanıyor. Bu patolojiye aşağıdakilerden hangisi eşlik edebilir? A) Marfan sendromu B) Nörofibromatozis tip II C) α1 antitripsin eksikliği D) Lesch Nyhan sendromu E) Kawasaki hastalığı 87. Histopatolojik olarak ferriginöz cisimciklerin izlendiği pnömokonyoz aşağıdakilerden hangisidir? A) Antrakozis B) Berilyozis C) Silikozis D) Asbestozis E) Bagassozis 85. Pap smear mikroskobisinde düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon ve kondilomda izlenen perinükleer vakuolizasyon, aşağıdakilerden hangisinin birikimine bağlı olarak oluşur? A) Viral partikül B) Glikojen C) Lizozom D) E4 proteini E) Kaba endoplazmik retikulum 88. Kolonda paneth hücre metaplazisi aşağıdakilerden hangisinde görülür? A) Whipple hastalığı B) Abetalipoproteinemi C) Cheliak hastalığı D) Crohn hastalığı E) Ülseratif kolit 86.Yirmi yedi yaşında bir erkek hastanın kemik iliğinde iğne benzeri Auer çubukçukları içeren iri neoplastik blastik hücreler görülüyor. Bu hastada sitogenetik çalışmada ne tür bir anomali beklenir? A) 17 q delesyonu B) t(8;14) C) t(15;17) D) t(9;22) E) t(14;18) 89. Aşağıdakilerden hangisi primer bilier siroza en yüksek oranda eşlik eden otoimmün bir hastalıktır? A) Sistemik lupus eritematozus (SLE) B) Sjögren sendromu C) Polimiyozit D) Dermatomyozit E) Otoimmün troidit DENEME SINAVI 42 15

16 90. Aşağıdakilerden hangisi Von Hippel Lindau hastalığına daha sık eşlik eder? A) Multipl menenjiom B) Medullablastom C) Hemanjiyoblastom D) Schwannom E) Ependimom 94. Memenin en sık görülen spesifik malignitesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İnvaziv lobüler karsinom B) Duktal karsinoma insitu C) Kribriform karsinom D) Duktal invaziv meme karsinomu E) Medüller karsinom 91. Retinal pigment epitelinde hiperplazi aşağıdaki gastrointestinal polip sendromlarından hangisinde görülür? A) Familyal polipozis koli B) Cowden sendromu C) Peutz Jeghers sendromu D) Cronkhite Canada sendromu E) Turcot sendromu 95. Aşağıdaki tiroid kanserlerinden hangisinde hipertroidi daha sık görülür? A) Anaplastik karsinom B) Papiller karsinom C) Medüller karsinom D) Folliküler karsinom E) Metastatik karsinom 92. Minimal değişiklik hastalığında karakteristik ışık mikroskobik bulgu aşağıdakilerden hangisidir? A) Endotel proliferasyonu B) Mezanjiyal fibrozis C) Podositlerin ayaksı çıkıntılarında silinme D) Bazal membranlarda kalınlaşma E) Karakteristik bulgu izlenmez 96. Aşağıdaki vulvar lezyonlardan hangisi adenokansere dönüşüm gösterir? A) Aktinik keratoz B) Bowen hastalığı C) Paget hastalığı D) Kondiloma acuminata E) Bovenoid papülozis 93. Aşağıdakilerden hangisinin etyolojisinde HIV en önemli yere sahiptir? A) Posstreptekoksik glomerulonefrit B) Kresentik glomerulonefrit C) Fokal segmenter glomerülonefrit D) Membranoproliferatif glomerulonefrit E) Membranöz glomerulonefrit 97. Kemik tümörleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Primer malign kemik tümörleri çocukluk çağında daha sıktır B) Kondrosarkomlar erişkin çağda daha sık görülür. C) Kemiğin en sık primer benign tümörü osteokondromdur D) Kemikte en sık görülen malign tümör metastatik tümörlerdir. E) Kondroblastom malign bir kemik tümörüdür. 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17 98. Aşağıdaki menenjit etkenlerinden hangisinde beyin tabanını tutulumu sıklıkla görülür? A) Streptokok menenjiti B) Stafilokok menenjiti C) Listeria menenjiti D) Tüberküloz menenjiti E) Viral menenjiti 102. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Adenozin A1 reseptörlerini bloke ederek diüretik etki gösterir? A) Karbamazepin B) Kafein C) Dipiridamol D) Rolofilin E) Tikagrelor 99. Aşağıdakilerden hangisi tip 1 ve tip 2 DM tedavisinde subkütan kullanılan insan amilin analoğudur? A) Sitagliptin B) Pramlintid C) Liraglutid D) Exenatid E) Tolrestat 103. Aşağıdaki antiaritmiklerden hangisi benign prostat hiperplazisi ve dar açılı glokomu olan hastalarda kontrendikedir? A) Prokainamid B) Lidokain C) Amiodaron D) Sotalol E) Disopramid 100. Pioglitazon için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) PPAR γ nın yanısıra PPAR α yıda uyarır B) Lipid profilini olumlu etkiler C) Kilo verdirdiği için obez hastalarda iyi tercihtir D) Ödeme neden olduğu için ileri evre kalp yetmezliğinde kontrendikedir E) Osteroporoza bağlı el bileği kırığı yapabilir 104. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin elektrokardiyogramda QT intervalini uzatması beklenmez? A) Kinidin B) Eritromisin C) Metoprolol D) Sertindol E) Probukol 101. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi aromataz inhibitörüdür? A) Anastrazol B) Tamoksifen C) Fulvestrant D) Danazol E) Klomifen 105. Aşağıdakilerden hangis anjina pektoris tedavisine kullanılan sinoatriyal düğümde bulunan If kanal blokörüdür? A) Trimetazidin B) İvabradin C) Ranolazin D) Nikorandil E) Fasudil DENEME SINAVI 42 17

18 106. Aşağıdakilerden hangisi kronik konstipasyon ve irritable barsak sendrom hastalığı tedavisi için geliştirilmiş tip 2 klor kanallarını stimüle edererek etki gösteren prokinetik ilaçtır? A) Prukaloprid B) Lubiprostan C) Alvimopan D) Metilnaltrekson E) Metoklopramid 109. Aşağıdaki opiyat parsiyel agonistlerinden hangisi µ reseptörleri için full agonisttir? A) Buprenorfin B) Tramadol C) Nalorfin D) Pentazosin E) Butorfanol 107. Otuzbeş yaşındaki erkek hasta acil servise 30 dakika önce başlayan bulantı kusma, flushing, karın ağrısı ve hipotansiyon ile başvuruyor. İki saat önce arkadaşıyla birlikte yoğun alkol kullandığı ve 5 gündür pnömoni nedeniyle düzenli antibiyotik kullandığı öğreniliyor. Yukardaki tabloya aşağıdaki ilaçlardan hangisinin neden olması beklenir? A) Doksisiklin B) Ampisilin C) Klaritromisin D) Moksifloksasin E) Sefoperazon 110. Bir yıldır şizofreni nedeniyle klorpromazin kullanan bir bayan hastada aşağıdaki yan etkilerden hangisinin görülmesi beklenmez? A) Sedasyon B) Ortostatik Hipotansiyon C) Konstipasyon D) Emezis E) Kilo alımı 108. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin indüklediği emezis tedavisinde kullanılan Nörokinin 1 (NK 1) reseptör blokörüdür? A) Palanosetron B) Dronabinol C) Aprepitant D) Metoklopramid E) Proklorperazin 111. Bir ilacın idame dozu aşağıdaki parametrelerden hangisine en bağımlıdır? A) Doz B) Biyoyararlanım C) Plazma ilaç konsantrasyonu D) Dağılım Hacmi E) Klirens 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19 112. Bir ilacın reseptör yakınında bir yere bağlanarak reseptörün etkisini değiştirmesi aşağıda verilen tanımlardan hangisiyle açıklanır? A) Allosterik etki B) Heteroreseptöre bağlanma C) Otoreseptörü uyarma D) Parsiyel agonist etki E) İnvers agonist etki 115. Aşağıdakilerden hangisi ALL tedavisinde kullanılan dihidrofolat redüktaz inhibitörüdür? A) Siklofosfamid B) 5 Florourasil C) Metotreksat D) Pentostatin E) Gemsitabin 113. Daptomisin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Bakteri hücresinde depolarizasyona neden olarak bakteristi özellik gösterir B) Lipopeptid yapıdadır C) En önemli endikasyonu MRSA dır D) Pnömokok Pnömonisi tedavisinde de kullanılır E) Renal eliminasyona uğrar ve günde tek doz intravenöz kullanılır 116. Aşağıdaki toksinlerden hangisi nöronlarda bulunan voltaj bağımlı Na kanalını güçlü bloke ederek etki gösterir? A) Latrotoksin B) Batrakotoksin C) Bungarotoksin D) Tetradotoksin E) w Konotoksin 114. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Balantidium coli tedavisinde ilk tercihtir? A) Tetrasiklin B) Paramomisin C) Kotrimoksazol D) Metronidazol E) Albendazol 117. Aşağıdakilerden hangisi ergot alkoloidlerinin klinik endikasyonlarından değildir? A) Akut migren krizi B) Migren profilaksisi C) Post partum hemoraji D) Hiperprolaktinemi E) Doğum indüksiyonu DENEME SINAVI 42 19

20 118. Nitrik Oksit Sentetaz (NOS) enzimi ile ilgili aşağıdaki verilenden hangisi doğru değildir? A) Nitrik Oksit Sentetaz enziminin 5 alt izoformu vardır.. B) NOS 3, endotel hücrelerinde yoğun olarak bulunur C) NOS 1 i kodlayan gen 12. Kromozom üzerindedir D) NOS 2 in açığa çıkma şekli indüklenebilir özellik taşımaktadır E) NOS 1 in kalsiyuma bağımlılığı vardır 119. Aşağıdaki antidepresanlardan hangisi Sinaptik aralıktan serotonin geri alınımı artırarak etki gösterir? A) Fluoksetin B) Venlafaksin C) Bupropion D) Tianeptin E) Atomeksetin 120. Bir kutu metoprolol süksinat içerek acil servise başvuran 42 yaşındaki erkek hastaya aşağıdaki antidotlardan hangisi uygulanmalıdır? A) N asetil sistein B) Glukagon C) Digibind D) Hidroksokobalamin E) Naloksan 20 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ARALIK 2014 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 40 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. Gebeliğin 2. trimesterinde ölçülen maternal α -fetoprotein düzeyinin yüksek bulunması, fetüste aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını düşündürmez? A) Nöral tüp defekti

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ * Referanslar verilmeye devam edilmektedir. 1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? A) Ligamentum

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı