ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :..."

Transkript

1 ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru kitapçığınızın kapağındaki ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salonunuzu yazmayı unutmayınız. 2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 3. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir. 7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kağıdında T.C. Kimlik numaranızın eksik olması halinde sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Tustime ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Bu kitapçık basıldıktan sonra ortaya çıkacak baskı hataları ve düzeltmeleri adresinden takip edebilirsiniz.

2 TEMEL BİLİMLER (14 Soru) : (8 Soru) : (10 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : (22 Soru) : Anatomi Histoloji, Embriyoloji Fizyoloji Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji İSTANBUL MERKEZ Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. Transal İş Merkezi No:1 FINDIKZADE / İSTANBUL Tel: Faks: TUSTIME KADIKÖY İbrahimağa Zaviye Sokak Kat: 1 Bağımsız Bölüm No: 3 Koşuyolu-KADIKÖY / İSTANBUL Tel: Faks: ANKARA Mamak Cad. Dikimevi Postahanesi Yanı Dikimevi-MAMAK/ANKARA Tel: Faks: TUSTIME PENDİK (OFFLINE) Fevzi Çakmak Mah. Çınar Sokak No:2 D:9 Pendik İSTANBUL TUSTIME MANİSA (OFFLINE) Uncubozköy Mah Sokak 13/A/25 MANİSA TUSTIME BALÇOVA (OFFLINE) Poyraz Sok.No: 4/A BALÇOVA İZMİR TUSTIME BORNOVA (OFFLINE) Kazım Dirik Mah. 185 Sk. N:2/A BORNOVA İZMİR TUSTIME KIRIKKALE (OFFLINE) Yenişehir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:47/3 KIRIKKALE Tel: İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No: 99/7 Kat: 2 M. Rıza İş Merkezi (Anadolubank Üstü) Pasaport / İZMİR Tel: Faks: ISPARTA Gazi Kemal Mah Sok. Henden Ap. No: 11 D: 9/10 Merkez / ISPARTA Tel: Faks: Gsm: TUSTIME AYDIN Hasanefendi Mah. Kızılay Cad. No:34 Merkez AYDIN

3 1. Aşağıda verilen kafa kemiği ve üzerindeki oluşum eşleştirmelerinden yanlış olanı işaretleyiniz. A) Maxilla Crista lacrimalis anterior B) Mandibula Processus coronoideus C) Os sphenoidale Fissura orbitalis inferior D) Os temporale Fossa mandibularis E) Os occipitale Sulcus sinus sagittalis 2015 ŞUBAT TUS 42. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 4. M. scalenus anterior ile m. scalenus medius arasından aşağıda verilen anatomik yapılardan hangisi geçer? A) N. phrenicus B) N. vagus C) A. subclavia D) V. subclavia E) A. carotis interna 2. Aşağıdakilerden hangisi os ethmoidale de bulunan yapılardan biri değildir? A) Processus uncinatus B) Crista galli C) Lamina cribrosa D) Concha nasalis superior E) Spina nasalis posterior 5. Plexus brachialis in truncus superior undan çıkan n. suprascapularis in yaralanmalarında aşağıdaki hareketlerin hangisinin yapılmasında bir kısıtlılık görülür? A) Kolun fleksiyonu B) Kolun abdüksiyonu C) Önkolun supinasyonu D) Önkolun fleksiyonu E) Önkolun pronasyonu 3. Aşağıda verilen eklemlerden hangisinin sadece vertikal ekseni vardır? A) Art. humeri B) Art. humeroulnaris C) Art. talocruralis D) Art. genus E) Art. atlantoaxialis mediana 6. Aşağıdakilerden hangisinin yapısına m. obliquus externus abdominus un aponörozu katılmaz? A) Lig. inguinale B) Falx inguinalis C) Canalis inguinalis D) Lig. pectineum E) Lig. reflexum DENEME SINAVI 42 3

4 7. Ligamentum vocale ler (ses telleri) arka tarafta aşağıda verilen larynx kıkırdaklarından hangisine tutunmuşlardır? A) Cartilago corniculata B) Cartilago cuneiforme C) Cartilago thyroidea D) Cartilago arytenoidea E) Cartilago epiglottica 11. Aşağıdaki oluklardan hangisi hemispherium cerebri nin dış yüzünde bulunmaz? A) Sulcus frontalis inferior B) Sulcus intraparietalis C) Sulcus calcarinus D) Sulcus temporalis inferior E) Sulcus postcentralis 8. Aşağıdakilerden hangisi arteria maxillaris in bir dalı değildir? A) Arteria palatina descendens B) Arteria infraorbitalis C) Arteriae alveolares superiores anteriores D) Arteria alveolaris inferior E) Arteria sphenopalatina 12. Aşağıdakilerden hangisi thalamus da bulunan çekirdeklerden biridir? A) Nucleus suprachiasmaticus B) Nucleus subthalamicus C) Nucleus paraventricularis D) Nucleus ventralis posteromedialis E) Nucleus ruber 9. Sinus petrosus inferior aşağıdaki venlerden hangisine drene olur? A) Sinus petrosus superior B) Sinus transversus C) Sinus cavernosus D) Sinus rectus E) Sinus sigmoideus 13. Ventriculus quartus ta bulunan beyin omurilik sıvısı aşağıda verilen yapılardan hangisinden geçerek cisterna magna ya geçer? A) Apertura mediana B) Aquaeductus cerebri C) Canalis centralis D) Foramen interventriculare E) Foramen Monro 10. M. genioglossus aşağıdaki sinirlerden hangisi tarafından inerve edilmektedir? A) N. mandibularis B) N. lingualis C) N. glossopharyngeus D) N. hypoglossus E) Plexus pharyngeus 14. Aşağıdaki yapılardan hangisi bulbus oculi de bulunmaz? A) Ora serrata B) Processus ciliaris C) Stria vascularis D) Uvea E) Fovea centralis 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5 15. Aşağıdaki hormonlardan hangisi hipofizin asidofil hücreleri tarafından salınır? A) Büyüme hormonu B) ACTH C) TSH D) Oksitosin E) LH 19. Karaciğerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hepatositlerde üretilen safra, lobülün merkezindeki safra kanalına dökülür. B) Portal sahaya V. Porta dan kan gelir. C) Mall boşluğunda lenf sıvısı yer alır. D) Hepatositler arasında sıkı bağlantılar izlenir. E) Kupffer hücresi makrofaj olarak görev yapar. 16. Aşağıdaki hücrelerden hangisi hücre döngüsünün G0 aşamasındadır? A) Kardiyomyosit B) Primer Oosit C) Spermatogonyum D) Enterosit E) Fibroblast 20. Aşağıdakilerden hangisi T lenfositlerin yoğun olmasıyla öne çıkan bir bölge değildir? A) Tonsilla palatinanın derin korteksi B) Timusun medullası C) Lenf düğümünün parakorteksi D) Dalakta periarteriolar lenfatik kılıf E) Dalakta kırmızı pulpa 17. Aşağıdaki hücrelerden hangisi köken olarak monositle ilişkili bir hücre değildir? A) Langerhans hücresi deri B) Histiyosit bağ dokusu C) Osteoklast kemik D) Kondroblast kıkırdak E) Mikroglia sinir 21. Aşağıdaki solunum yolu yapılarından hangisi sürfaktan salgılayan hücrelerden zengindir? A) Trakea B) Primer bronş C) Bronşiol D) Terminal bronşiol E) Respiratuar bronşiol 18. Aşağıdaki organellerden hangisinin fonksiyonu ubiquitin proteinine bağımlı olarak gerçekleşir? A) Golgi B) Endoplazma retikulumu C) Mitokondriyon D) Ribozom E) Proteazom 22. Aşağıdaki yapılardan hangisi mezoderm kökenli kabul edilir? A) Mide B) Dalak C) Karaciğer D) Schwann hücresi E) Frontal beyin korteksi DENEME SINAVI 42 5

6 Atriyal natriüretik peptidin artışı aşağıdaki fizyolojik değişim yanıtlarından hangisinin ortaya çıkmasına neden olur? Anjiotensin II Aldosteron Sodyum atılımı A) Artar Artar Artar B) Artar Azalır Artar C) Azalır Azalır Azalır D) Azalır Artar Artar E) Azalır Azalır Artar Bir sarkomer için uzunluk gerim ilişkisini gösteren diyagrama göre B ve C noktaları arasında gerimin maksimum olmasının nedeni hangisi olabilir? A) İki uçtaki aktin filamentlerinin çakışması B) İki uçtaki miyozin filamentlerinin çakışması C) Miyozin filamentlerinin minimal uzunlukta olması D) Aktin ve miyozin filamentleri arasında optimum örtüşmenin olması E) Aktin ve miyozin filamentleri arasında en az örtüşmenin olması 26. Bir kan damarında sürtünme stresi artığında aşağıdaki değişikliklerden hangisine neden olur? A) Endotelin üretimi azalır B) cgmp üretimi azalır C) Renin üretimi artar D) Prostasiklin üretimi azalır. E) Nitrik oksit serbestleşmesi artar Hücre membranın kolesterol içeriği aşağıdaki özelliklerden hangisini en fazla etkiler? A) Kalınlığını B) İyon geçirgenliğini C) Akışkanlığını D) Glikolizasyonunu E) Hidrofobik etkisini Sol ventriküle ait basınç hacim ilişkisi içinde ikinci kalp sesi ne zaman meydana gelir? A) D noktasında B) A noktasında C) B noktasında D) B ve C noktaları arasında E) C ve D noktaları arasında 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7 28. Aşağıdaki yapılardan hangisi solunumun frekans ve derinliğinin kontrol edilmesinde en etkin role sahiptir? A) Apnostik merkez B) Pnömotaksik merkez C) Nükleus traktus solitaryus D) Dorsal solunum grubu nöronları E) Ventral solunum grubu nöronları 32. Korti organı kokleanın hangi bölümünde bulunur? A) Ampulla B) Sakkulus C) Skala media D) Skala timpani E) Skala vestibuli 29. Afferent arteriol direncinde % 50 lik bir azalmaya neden olan fakat arteriyel kan basıncında bir değişiklik yapmayan bir vazodilatatör ilaç uygulanmasından sonra aşağıdaki durumlardan hangisi beklenir? Böbrek kan akımı GFR Peritübüler kapiller hidrostatik basınç A) Azalma Azalma Düşme B) Azalma Azalma Yükselme C) Artma Artma Yükselme D) Artma Artma Değişiklik yok E) Artma Artma Düşme 33. Aşağıdaki membranlardan hangisi kardiyolipin içerir? A) Hücre membranı B) Golgi membranı C) Mitokondri membranı D) Endoplazmik retikulum membranı E) Lizozom membranı 30. Aşağıdakilerden hangisi acil transfüzyon reaksiyonuna neden olur? A) O Rh (+) hastaya O Rh ( ) tam kan verilmesi B) A Rh (+) hastaya O Rh (+) tam kan verilmesi C) B Rh ( ) hastaya A Rh ( ) tam kan verilmesi D) AB Rh (+) hastaya AB Rh ( ) tam kan verilmesi E) B Rh ( ) hastaya B Rh ( ) tam kan verilmesi 34. Aşağıdakilerden GLUT tiplerinden hangisi barsak lümeninden fruktoz emiliminden sorumludur? A) GLUT1 B) GLUT2 C) GLUT3 D) GLUT4 E) GLUT5 31. Bir nörotransmitterin uyarıcı veya inhibitör etkisini aşağıdakilerden hangisi belirler? A) Moleküler yapısı B) Postsinaptik reseptörünün fonksiyonu C) Sinaptik aralıkta metabolize edilme şekli D) İçinde bulunduğu sinaptik vezikülün şekli E) Presinaptik ve postsinaptik membran arasındaki mesafe 35. Aşağıdaki glikoliz basamaklarından hangisinde açığa su çıkar? A) Glikoliz B) Enolaz C) Fosfogliserat kinaz D) Piruvat kinaz E) Fosfoizomeraz DENEME SINAVI 42 7

8 36. Aşağıdaki basamaklardan hangisi geri dönüşümlüdür? A) Glukokinaz B) Fosfofruktokinaz C) Fosfogliserat kinaz D) Piruvat kinaz E) Piruvat dehidrogenaz 40. Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi elektroforezde en hızlı hareket eder? A) Şilomikron B) VLDL C) LDL D) IDL E) HDL 37. Aşağıdaki moleküllerden hangisi pentoz fosfat yolunda görev almaz/oluşmaz? A) Riboz 5 fosfat B) Ribüloz 5 fosfat C) Fruktoz 6 fosfat D) Glukoz 6 fosfat E) Glukuronik asit 41. Aşağıdaki moleküllerden hangisi hem pürin hem de pirimidin sentezinde kullanılır? A) PRPP B) Glisin C) Alanin D) Tirozin E) Orotat 38. Yağ asid sentezi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Düzenleyici basamak yağ asidi sentaz enzimi tarafından katalize edilir. B) İlk sentezlenen yağ asidi palmitat tır. C) Yağ asidlerinde zincir uzatma işlemi mitokondri ve düz endoplazmik retikulumda gerçekleşir. D) Yağ asidi sentaz kompleksi yapısında B5 vitamini içerir. E) Yağ asidi sentezi sitoplazmada gerçekleşir. 42. UV ışık ile oluşan DNA hasarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Baz deaminasyonu B) Timin dimerleri C) Çift zincir kırığı D) Baz metilasyonu E) Tek zincir kırığı 39. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin hem sentezi hemde yıkımı mitokondri matriksinde gerçekleşir? A) Yağ asidi B) Keton cisimleri C) Glukoz D) Glikojen E) DNA 43. Pepsinojenin pepsine dönüşümünde yer alan faktör ve reaksiyon aşağıdakilerden hangisidir? A) Lipaz/hidroliz B) Gastrin /metilasyon C) HCI /hidroliz D) Tripsin /fosforilasyon E) Amilaz/hidroliz 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9 44. Diürnal değişiklik gösteren üre analizi için çalışılması en uygun olan idrar örneği aşağıdakilerden hangisidir? A) Sabahın ilk idrarı B) Spot idrar C) Orta idrar D) Saatlik idrar E) 24 saatlik idrar 48. Bağ dokusu proteinlerinde bulunan desmozin hangi enzim etkisi ile oluşur? A) Prolin hidroksilaz B) Lizil hidroksilaz C) Matriks proteaz D) Lizil oksidaz E) Transglutaminaz 45. Aşağıdakilerden hangisi antikoagülan mekanizmalar için yanlış bir ifade olur? A) Antitripsin, trombini inhibe ederek antikoagulan özellik gösterir B) Heparin antitrombin III ü inhibe eder C) EDTA, kalsiyumu bağlayarak antikoagulan etki gösterir D) Sitrat ve oksalatlar FIV u tutan in vitro antikoagülanlardır E) Aktif Protein C antikoagülan özellik gösterir, 49. Kan ph ının 7.4 olarak sürdürülmesinde HCO 3 ve H 2 CO 3 oranı ne olmalıdır? A) 1: 10 B) 15:1 C) 1: 20 D) 1: 25 E) 20:1 46. Aşağıdakilerdan hangisi karaciğerdeki alanin ve glutaminin kaynağıdır? A) Kas ve beyin B) Böbrek ve mide C) Beyin ve bağırsak D) Dalak ve pankreas E) Böbrek ve yağ 50. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliği kanda piruvat ve laktat artışına neden olur? A) Vitamin B1 B) Vitamin B6 C) Vitamin Biotin D) Vitamin B9 E) Vitamin B Aşağıdaki amino asitlerden hangisi melatonin ve niasini meydana getirir? A) Serotonin B) Arginin C) Triptofan D) Metiyonin E) Valin 51. Aşağıdaki enzimlerden hangisi liyaz sınıfına aittir? A) Hekzokinaz B) Laktat Dehidrogenaz C) Argininosüksinaz D) Katalaz E) Sitokrom oksidaz DENEME SINAVI 42 9

10 52. Aşağıda hormon/reseptör yerleşimi / etki mekanizması bilgilerinden hangisi yanlıştır? A) TSH/Membran/cAMP B) NO/ sitozol/cgmp C) ACTH/membrane/cAMP D) Tiroksin/nukleus/ gen transkripsiyonu E) Östradiol/sitozol/cAMP 56. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin hedefine bağlanması enerji bağımlı bir safha gerektirir? A) Beta laktamlar B) Kloramfenikol C) Gentamisin D) Kinolonlar E) Linkozamidler 53. Glukagon hormonu, camp sentezini uyarmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin aktivitesi bu yolla artmaktadır? A) Glikojen sentaz B) Hormon duyarlı lipaz C) HMG KoA reduktaz D) Asetil KoA karboksilaz E) Hidroksi metil glutaril KoA redüktaz 57. Hangisi derinin normal kalıcı florasında bulunmaz? A) Staphylococcus epidermidis B) Proprionobacterium acnes C) α hemolitik streptokoklar D) S.pyogenes E) Malesezia furfur 54. Bilirubinin ürobilinojene dönüşümünde rol oynayan enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) ALA sentaz B) Ferroşelataz C) Betaglukuronidaz D) UDP Glukuronil transferaz E) Biliverdin redüktaz 58. Aşağıdakilerden hangisinde streptomisin kullanılması uygun değildir? A) Brusella B) Tüberküloz C) Tularemi D) Veba E) Mikoplazma pnömonisi 55. Aşağıdakilerden hangisi sporisidaldir? A) % 60 Metil alkol B) Polyhegzanid C) Perasetik asid D) % 2 fenol E) % 70 etil alkol 59. Aşağıdaki eşleştirilen bakterilerden hangilerinin ayrımında %3 H2O2 testi gereklidir? A) Stafilokok Streptokok B) Pseudomonas Klebsiella C) Enterekokok Pnömokok, D) Borrelia Pseudomonas E) Neisseria Hemophilus 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11 60. Pnömokoklarla ilgili ifadelerden hangisi/hangileri doğru değildir? I. Optokine dirençlidir II. Penisiline dirençli kökenler mevcuttur III. inülini hidroliz eder IV. %6.5 NaCl ortamında ürer A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) Yalnız III E) I ve IV 63. Serolojik tanısında kardiyolipine karşı gelişen antikor aranan aşağıdakilerden hangisidir? A) Mycobacterium tuberculosis B) Trepanoma pallidum C) Nocardia asteroides D) Burkholderia cepacia. E) Acinetobacter baumannii 61. B grubu beta hemolitik Streptokoklarla ilgili ifadelerden hangisi/hangileri doğru değildir? I. Siyalik asit yapısında kapsülü vardır. II. CAMP pozitiftir. III. Erken başlangıçlı (ilk 7 gün) sepsiste mortalite fazladır. IV. Grup B Streptokoklarla kolonize annelere doğum öncesi gentamisin profilaksisi gerekir. A) I ve II B) Yalnızca III C) II ve III D) Yalnızca IV E) II ve IV 64. Günlük 60 mg Steroid kullanan 55 yaşındaki erkek hasta, iki haftadır süren ateş, öksürük, kanlı balgam çıkarma, baş ağrısı ve sol kolunda güçsüzlük ile başvuruyor. Çekilen toraks tomografisinde her iki akciğerde multipl apse ile uyumlu lezyonlar görülüyor. Bronkoalveoler lavaj örneğinde gram pozitif, dallanmış filamantöz yapılar EZN pozitif saptanmıştır. Yukarıda tanımlanan klinik tabloda düşünülmesi gereken en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Mycobacterium tuberculosis B) Actinomyces israelii C) Nocardia asteroides D) Rhodococcus equi E) Paracococciodes brasilensis 62. Yoğun bakım ünitesinde 20 gün yatan 68 yaşındaki hastada beyin cerrahi ameliyatından sonra menenjit bulguları gelişmiştir. BOS örneğinde bol nötrofil ve Gram ( ) kokobasiller görülmüştür. Kültürde oksidaz ( ) hareketsiz ve nonfermentatif bakteriler üremiştir. Bu klinik tabloya yol açması en olası bakteri aşağıdakilerden hangisidir? A) Pseudomonas aeruginosa B) Acinetobacter baumannii C) Neisseria meningitidis D) Haemophilus influenzae E) Alcaligenes faecalis 65. Kemik iliği nakli yapılan 60 yaşındaki kadında, transplantasyondan 65 gün sonra ateş, solunum sıkıntısı, öksürük, konfüzyon, sulu ishal, radyogramda akciğer grafisinde bilateral infiltrasyon saptanıyor. Kanda lökosit sayısı 4.000, % 80 nötrofil hâkimiyeti saptanıyor. Serum sodyum seviyesi 118 meq/lt ise hangi etken öncelikle düşünülmelidir? A) Mycoplasma pneumoniae B) Streptococus penumoniae C) Pseudomonas aeruginosa D) Escherichia coli E) Legionella pneumophila DENEME SINAVI 42 11

12 66. AIDS li erkek hasta penis ülseri nedeniyle başvurmuştur. Ülserler basmakla hassastır. Ülserden alınan örnekte balık sürüsünü andıran gram negatif basiller görülmüştür. Bu ülserin tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin verilmesi en uygundur? A) Azitromisin B) Sefazolin C) Metronidazol D) Penisilin G E) Asiklovir 69. Hangisinin işlevi bozulduğunda hiper Immun globulin M sendromu oluşur? A) CD 28 ligand bozukluğu B) CD 40 ligand bozukluğu C) CD 56 ligand bozukluğu D) CD 21 ligand bozukluğu E) CD 11 ligand bozukluğu 67. Göz çevresinde ödem, bacak kaslarında ağrı ile başvuran hastanın sıkça domuz eti yediği öğrenilmiştir. Tetkiklerinde eozinofili ve kas biyopsisinde kist içeren larvalar saptanmıştır. Bu hastada hangisi öncelikle hangisi düşünülmelidir? A) Trichinella spiralis B) Cryptosporidium parvum C) Enterobius vermicularis D) Balantidium coli E) Diphyllobothrium latum 70. Aşağıdaki virüslerden hangilerinin canlı virüs aşısı vardır? I. Rubella II. Varicella zoster III. Hepatit C IV. Kuduz A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) I, II ve IV 68. Plasmodium vivax ile enfekte bir kişiyi sokan sivrisinek, plasmodium un hangi formunu insandan alarak enfekte olur? A) Sporozoit B) Hipnozoid C) Merozoid D) Gametosid E) Ookist 71. Yüzme havuzu keratokonjoktivitine neden olan etkeni olan virus aşağıdakilerden hangisidir? A) Adenovirus B) Rhinovirüsler C) Pox virüs D) Reo virüs E) Rhabdo virüs 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 72. Parainfluenza virüslerle ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Parainfluenza virüs B) Damlacık enfeksiyonuyla bulaşır. C) Zarflı RNA virüsüdür. D) Tip 1 ve Tip 2 beş yaş altındaki çocuklarda krupun en sık nedenidir. E) Hastalıktan iyileşmede Ig G antikorları gereklidir. 75. Mağara gezisine katılan ve uzun zamandır yüksek doz steroid kullanan 18 yaşındaki kızda lenfadenopati ve dilde ülseratif lezyonlar görülmüştür. Lezyondan alınan materyalin giemsa ile boyanmasında makrofajlar içinde tomurcuklanan maya hücreleri görülmüştür. Aşağıdaki etkenlerden hangisi bu tabloyu oluşturabilir? A) Coccidioides immitis B) Histoplasma capsulatum C) Blastomyces dermatitidis D) Paracoccidioides brasiliensis E) Zigomikoz 73. Kızamıkçık aşısından kaç ay sonra hamile kalınabilir? A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 6 ay E) 12 ay 76. Th2 lenfositlerinden salınan ve immun sistemi baskılayıcı özellikte olan sitokin hangisidir? A) IL 1 B) Interferon gamma C) IL 2 D) IL 12 E) IL Mantarlarla ilgili verilen ifadelerden hangisi (hangileri) doğru değildir? I. Mantarlar, prokaryottur. II. Hücre duvarında kitin vardır. III. Mantar hücre zarında sterol bulunur. IV. Mantarlar absorbsiyonla beslenirler A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) I ve IV E) III ve IV 77. Hücrenin yaralanmasında önemli rol oynayan reaktif oksijen ürünlerinin ortamdan uzaklaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi görev alır? A) Katalaz B) Fosfolipaz A2 C) Laktat dehidrogenaz D) Kaspaz E) Telomeraz DENEME SINAVI 42 13

14 78. Kurşun ve diğer ağır metallerin etkisi sonucunda gelişen nekroz tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Koagulasyon nekrozu B) Likefaksiyon nekrozu C) Gangrenöz nekroz D) Kazeifikasyon nekrozu E) Enzimatik yağ nekrozu 81. Adenomatöz polipozis coli (APC) proteini, hangi molekülle birleşerek, bu molekülü parçalar ve transkripsiyon genlerinin aktivasyonunu engeller? A) E6 proteini B) Siklin A C) p57 proteini D) β katenin E) BAX proteini 79. Aşağıdaki inflamatuar mediatörlerden hangisi iltihap alanında üretilir ve kemik iliği üzerinde koloni uyarıcı faktör benzeri etkiye sahiptir? A) IL 1 B) IL 3 C) IL 4 D) IL 13 E) IL Kırk dokuz yaşında kadın hasta memede kitle nedeniyle doktora başvuruyor. Kitlenin eksizyonu sonrası yapılan histopatolojik incelemede tabakalar ve adalar oluşturmuş, atipik epitelyal hücre grupları izlenmiştir. Bu kitlenin malign olduğunu gösteren en önemli kriter aşağıdakilerden hangisidir A) Kitlenin çapı B) Nekroz C) Belirgin nükleer atipi D) Yüksek mitoz oranı E) İnvazyon 80. Akut apandisitte izlenen iltihap türü aşağıdakilerden hangisidir A) Fibrinöz B) Seröz C) Süpüratif D) Nekrozlu E) Ülseratif 83. Aşağıdakilerden hangisinin klasik poliarteritis nodosa da görülmesi beklenmez? A) Gastrointestinal kanama B) Damar duvarında fibrinoid nekroz C) Damarlarda transmural inflamasyon D) Akciğerde granulamatöz vaskulit E) Renal arter dallarında progresif obstruksiyon 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15 84. Aortik diseksiyon nedeniyle cerrahi onarım yapılan 30 yaşındaki bir erkek hastada damar duvarının incelenmesinde mediada elastik liflerde parçalanma saptanıyor. Bu patolojiye aşağıdakilerden hangisi eşlik edebilir? A) Marfan sendromu B) Nörofibromatozis tip II C) α1 antitripsin eksikliği D) Lesch Nyhan sendromu E) Kawasaki hastalığı 87. Histopatolojik olarak ferriginöz cisimciklerin izlendiği pnömokonyoz aşağıdakilerden hangisidir? A) Antrakozis B) Berilyozis C) Silikozis D) Asbestozis E) Bagassozis 85. Pap smear mikroskobisinde düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon ve kondilomda izlenen perinükleer vakuolizasyon, aşağıdakilerden hangisinin birikimine bağlı olarak oluşur? A) Viral partikül B) Glikojen C) Lizozom D) E4 proteini E) Kaba endoplazmik retikulum 88. Kolonda paneth hücre metaplazisi aşağıdakilerden hangisinde görülür? A) Whipple hastalığı B) Abetalipoproteinemi C) Cheliak hastalığı D) Crohn hastalığı E) Ülseratif kolit 86.Yirmi yedi yaşında bir erkek hastanın kemik iliğinde iğne benzeri Auer çubukçukları içeren iri neoplastik blastik hücreler görülüyor. Bu hastada sitogenetik çalışmada ne tür bir anomali beklenir? A) 17 q delesyonu B) t(8;14) C) t(15;17) D) t(9;22) E) t(14;18) 89. Aşağıdakilerden hangisi primer bilier siroza en yüksek oranda eşlik eden otoimmün bir hastalıktır? A) Sistemik lupus eritematozus (SLE) B) Sjögren sendromu C) Polimiyozit D) Dermatomyozit E) Otoimmün troidit DENEME SINAVI 42 15

16 90. Aşağıdakilerden hangisi Von Hippel Lindau hastalığına daha sık eşlik eder? A) Multipl menenjiom B) Medullablastom C) Hemanjiyoblastom D) Schwannom E) Ependimom 94. Memenin en sık görülen spesifik malignitesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İnvaziv lobüler karsinom B) Duktal karsinoma insitu C) Kribriform karsinom D) Duktal invaziv meme karsinomu E) Medüller karsinom 91. Retinal pigment epitelinde hiperplazi aşağıdaki gastrointestinal polip sendromlarından hangisinde görülür? A) Familyal polipozis koli B) Cowden sendromu C) Peutz Jeghers sendromu D) Cronkhite Canada sendromu E) Turcot sendromu 95. Aşağıdaki tiroid kanserlerinden hangisinde hipertroidi daha sık görülür? A) Anaplastik karsinom B) Papiller karsinom C) Medüller karsinom D) Folliküler karsinom E) Metastatik karsinom 92. Minimal değişiklik hastalığında karakteristik ışık mikroskobik bulgu aşağıdakilerden hangisidir? A) Endotel proliferasyonu B) Mezanjiyal fibrozis C) Podositlerin ayaksı çıkıntılarında silinme D) Bazal membranlarda kalınlaşma E) Karakteristik bulgu izlenmez 96. Aşağıdaki vulvar lezyonlardan hangisi adenokansere dönüşüm gösterir? A) Aktinik keratoz B) Bowen hastalığı C) Paget hastalığı D) Kondiloma acuminata E) Bovenoid papülozis 93. Aşağıdakilerden hangisinin etyolojisinde HIV en önemli yere sahiptir? A) Posstreptekoksik glomerulonefrit B) Kresentik glomerulonefrit C) Fokal segmenter glomerülonefrit D) Membranoproliferatif glomerulonefrit E) Membranöz glomerulonefrit 97. Kemik tümörleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Primer malign kemik tümörleri çocukluk çağında daha sıktır B) Kondrosarkomlar erişkin çağda daha sık görülür. C) Kemiğin en sık primer benign tümörü osteokondromdur D) Kemikte en sık görülen malign tümör metastatik tümörlerdir. E) Kondroblastom malign bir kemik tümörüdür. 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17 98. Aşağıdaki menenjit etkenlerinden hangisinde beyin tabanını tutulumu sıklıkla görülür? A) Streptokok menenjiti B) Stafilokok menenjiti C) Listeria menenjiti D) Tüberküloz menenjiti E) Viral menenjiti 102. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Adenozin A1 reseptörlerini bloke ederek diüretik etki gösterir? A) Karbamazepin B) Kafein C) Dipiridamol D) Rolofilin E) Tikagrelor 99. Aşağıdakilerden hangisi tip 1 ve tip 2 DM tedavisinde subkütan kullanılan insan amilin analoğudur? A) Sitagliptin B) Pramlintid C) Liraglutid D) Exenatid E) Tolrestat 103. Aşağıdaki antiaritmiklerden hangisi benign prostat hiperplazisi ve dar açılı glokomu olan hastalarda kontrendikedir? A) Prokainamid B) Lidokain C) Amiodaron D) Sotalol E) Disopramid 100. Pioglitazon için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) PPAR γ nın yanısıra PPAR α yıda uyarır B) Lipid profilini olumlu etkiler C) Kilo verdirdiği için obez hastalarda iyi tercihtir D) Ödeme neden olduğu için ileri evre kalp yetmezliğinde kontrendikedir E) Osteroporoza bağlı el bileği kırığı yapabilir 104. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin elektrokardiyogramda QT intervalini uzatması beklenmez? A) Kinidin B) Eritromisin C) Metoprolol D) Sertindol E) Probukol 101. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi aromataz inhibitörüdür? A) Anastrazol B) Tamoksifen C) Fulvestrant D) Danazol E) Klomifen 105. Aşağıdakilerden hangis anjina pektoris tedavisine kullanılan sinoatriyal düğümde bulunan If kanal blokörüdür? A) Trimetazidin B) İvabradin C) Ranolazin D) Nikorandil E) Fasudil DENEME SINAVI 42 17

18 106. Aşağıdakilerden hangisi kronik konstipasyon ve irritable barsak sendrom hastalığı tedavisi için geliştirilmiş tip 2 klor kanallarını stimüle edererek etki gösteren prokinetik ilaçtır? A) Prukaloprid B) Lubiprostan C) Alvimopan D) Metilnaltrekson E) Metoklopramid 109. Aşağıdaki opiyat parsiyel agonistlerinden hangisi µ reseptörleri için full agonisttir? A) Buprenorfin B) Tramadol C) Nalorfin D) Pentazosin E) Butorfanol 107. Otuzbeş yaşındaki erkek hasta acil servise 30 dakika önce başlayan bulantı kusma, flushing, karın ağrısı ve hipotansiyon ile başvuruyor. İki saat önce arkadaşıyla birlikte yoğun alkol kullandığı ve 5 gündür pnömoni nedeniyle düzenli antibiyotik kullandığı öğreniliyor. Yukardaki tabloya aşağıdaki ilaçlardan hangisinin neden olması beklenir? A) Doksisiklin B) Ampisilin C) Klaritromisin D) Moksifloksasin E) Sefoperazon 110. Bir yıldır şizofreni nedeniyle klorpromazin kullanan bir bayan hastada aşağıdaki yan etkilerden hangisinin görülmesi beklenmez? A) Sedasyon B) Ortostatik Hipotansiyon C) Konstipasyon D) Emezis E) Kilo alımı 108. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin indüklediği emezis tedavisinde kullanılan Nörokinin 1 (NK 1) reseptör blokörüdür? A) Palanosetron B) Dronabinol C) Aprepitant D) Metoklopramid E) Proklorperazin 111. Bir ilacın idame dozu aşağıdaki parametrelerden hangisine en bağımlıdır? A) Doz B) Biyoyararlanım C) Plazma ilaç konsantrasyonu D) Dağılım Hacmi E) Klirens 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19 112. Bir ilacın reseptör yakınında bir yere bağlanarak reseptörün etkisini değiştirmesi aşağıda verilen tanımlardan hangisiyle açıklanır? A) Allosterik etki B) Heteroreseptöre bağlanma C) Otoreseptörü uyarma D) Parsiyel agonist etki E) İnvers agonist etki 115. Aşağıdakilerden hangisi ALL tedavisinde kullanılan dihidrofolat redüktaz inhibitörüdür? A) Siklofosfamid B) 5 Florourasil C) Metotreksat D) Pentostatin E) Gemsitabin 113. Daptomisin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Bakteri hücresinde depolarizasyona neden olarak bakteristi özellik gösterir B) Lipopeptid yapıdadır C) En önemli endikasyonu MRSA dır D) Pnömokok Pnömonisi tedavisinde de kullanılır E) Renal eliminasyona uğrar ve günde tek doz intravenöz kullanılır 116. Aşağıdaki toksinlerden hangisi nöronlarda bulunan voltaj bağımlı Na kanalını güçlü bloke ederek etki gösterir? A) Latrotoksin B) Batrakotoksin C) Bungarotoksin D) Tetradotoksin E) w Konotoksin 114. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Balantidium coli tedavisinde ilk tercihtir? A) Tetrasiklin B) Paramomisin C) Kotrimoksazol D) Metronidazol E) Albendazol 117. Aşağıdakilerden hangisi ergot alkoloidlerinin klinik endikasyonlarından değildir? A) Akut migren krizi B) Migren profilaksisi C) Post partum hemoraji D) Hiperprolaktinemi E) Doğum indüksiyonu DENEME SINAVI 42 19

20 118. Nitrik Oksit Sentetaz (NOS) enzimi ile ilgili aşağıdaki verilenden hangisi doğru değildir? A) Nitrik Oksit Sentetaz enziminin 5 alt izoformu vardır.. B) NOS 3, endotel hücrelerinde yoğun olarak bulunur C) NOS 1 i kodlayan gen 12. Kromozom üzerindedir D) NOS 2 in açığa çıkma şekli indüklenebilir özellik taşımaktadır E) NOS 1 in kalsiyuma bağımlılığı vardır 119. Aşağıdaki antidepresanlardan hangisi Sinaptik aralıktan serotonin geri alınımı artırarak etki gösterir? A) Fluoksetin B) Venlafaksin C) Bupropion D) Tianeptin E) Atomeksetin 120. Bir kutu metoprolol süksinat içerek acil servise başvuran 42 yaşındaki erkek hastaya aşağıdaki antidotlardan hangisi uygulanmalıdır? A) N asetil sistein B) Glukagon C) Digibind D) Hidroksokobalamin E) Naloksan 20 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya Lökositoz gerçek mi? Trombosit kümeleri Çekirdekli eritrositler (normoblast) Eritrositlerin

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK KOLOREKTAL KANSER Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Tanım En sık görülen 3.kanser Kanserden ölümlerde 2.sırada 80-90 milyon insan risk altında Gelişiminde iminde Genetik Değişiklikler iklikler Normal Kolon Hiperproliferatif

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Genelde hepsi kalıtsal ve otozomal resesifir

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin kan akımı Kalp debisinin %15 i 750-900 ml/dk Akımı regüle eden ve etkileyen üç temel faktör; Hipoksi Hiperkapni

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için Kreatinin yüksekliği genellikle böbrek yetmezliği göstergesi olarak bilinir ama birçok testte olduğu gibi farklı hastalıkların da tanısında kullanılır ve testi etkileyen faktörler yine her testte olduğu

Detaylı

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi 21.Otuz beş yaşında erkek hasta, soğukta ellerinin kasılması ve ellerini açmada güçlük yakınması ile başvuruyor. Fizik muayenede frontal kellik, bilateral katarakt, fasiyal güçsüzlük ve tenar kasta perküsyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit Lyme Olguları 1. Olgu 30 yaşında erkek hasta Buharla dezenfeksiyon yapan bir firmada işçi 6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri rahatsızlığı Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

61.Malign neoplazmlarda hücre diferansiasyonun kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

61.Malign neoplazmlarda hücre diferansiasyonun kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? 61.Malign neoplazmlarda hücre diferansiasyonun kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Pleomorfizm B) Hiperkromazi C) Displazi D) Anaplazi E) Aplazi Referans: e-tus İpcucu Serisi Patoloji

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI HALİLİBRAHİM ÖZTÜRK DÖNEM-6 2013-2014

OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI HALİLİBRAHİM ÖZTÜRK DÖNEM-6 2013-2014 OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI HALİLİBRAHİM ÖZTÜRK DÖNEM-6 2013-2014 VAKA-1 43 yaşında erkek hasta, sol böğür ağrısı ve kan basıncı yüksekliği nedeniyle başvurdu. Medikal öyküsünden 3

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı