The Journal of The Child ÇOCUK Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Journal of The Child ÇOCUK Dergisi"

Transkript

1

2 The Journal of The Child ÇOCUK Dergisi Cilt / Volume 14 İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İ.Ü. ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ

3

4 DÜZENLEYEN KURULUŞLAR İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi - Çocuk Sağlığı Enstitüsü Türkiye Milli Pediatri Derneği - İstanbul Şubesi Çocuk Hemşireleri Derneği DESTEKLEYEN KURULUŞLAR İstanbul Üniversitesi Çocuk Kliniği Mezunları Derneği KONGRE SEKRETERLİĞİ Kongre Başkanı : Prof. Dr. Ömer Devecioğlu Kongre Sekreteri : Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Tel : 0 (212) Faks : 0 (212)

5 YAZARLARA BİLGİ Çocuk Dergisi İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı nın bilimsel yayın organıdır ve yılda dört kez yayınlanır. Çocuk Dergisi nde pediatri alanında, özellikle genel pediatri uygulamalarında hekime bilimsel katkı sağlayacak: Özgün klinik araştırmalar, Deneysel ve laboratuvar çalışmalar, Vaka sunumları ve Editöre mektup Pediatri ile ilgili alanlardaki tıbbi gelişmeleri içeren Derleme yazıları yayınlanır. Derginin yazı dili Türkçe dir. Yabancı ülkelerden gönderilen yazılar yayın kurulunun kararı ile İngilizce olarak yayınlanabilir. Derleme yazıları derginin yayın kurulu tarafından uygun görülen yazarlara teklif edilerek hazırlanır. Bir çalışmanın yayınlanması için Yayın Kurulu tarafından gerek yazı düzeni, gerek kapsam bakımından uygun görülmesi ve daha önce ulusal veya uluslararası başka bir dergide, ayrıca internet ortamında yayınlanmamış olması gereklidir. Bu durumun, gönderilen yazının önüne eklenen, tüm yazarların ayrı ayrı imzalarını içeren ayrı bir sayfada belirtilmesi gerekir. Daha önce kongrelerde sunulmuş çalışmalar, bu durum belirtilmek koşuluyla kabul edilir. Yayın Kurulu, makaleleri, değerlendirmek üzere seçtiği üç danışmanın (hakem) görüşü alındıktan sonra yayınlayıp yayınlamamaya karar verir. Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için Hakem Kurulu nun onayından geçmesi gereklidir. Ancak yayın için son karar yayın kurulunundur. Yayınlanmak üzere gönderdikleri yazıları gecikme veya başka bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekir. Makale yayınlanmak üzere Çocuk Dergisi ne gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Dergide çıkan yazıların elektronik yayın dahil tüm hakkı dergiye aittir. Yazılar için yazarlara telif hakkı ödenmez. Yayınlanan görüş ve düşünceler yazarlarına aittir ve Çocuk Dergisi ni bağlamaz. Klinik araştırmalar için resmi gazetenin tarih ve sayılı nüshasında yayınlanan yönetmeliğe uygun bir şekilde Etik Kurul onayı alınmalıdır. Yayın Kurulu bilimsel olarak yeterli görülen bir yazının yayınlanmasını etik nedenlerden dolayı reddedebilir. Çocuklarla ilgili çalışmalarda belirlenmiş kesin etik standartlar olmadığından yazarlar Arch Dis Child 1967; 42:109, Arch Dis Child 1973; 48:751-2, Arch Dis Child 1978; 54:44l-2 de bildirilen politikayı, çalışmaların hukuki yönü için de Arch Dis Child 1978; 53:443-6 ve Lancet 1977; 2:754-S de yayınlanan kriterleri benimsenmelidir. Yazım koşulları için JAMA 1997; 277: ve 1988; 279:510 da yayınlanan Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals başlığı altında yayınlanan kurallar kabul edilmiştir. Çocuk Dergisi, 1975 Helsinki Deklarasyonu nun 2000 yılında revize edilen İnsan Deneyleri Komitesi nin etik standartlarına uymayı ilke edinmiş bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen klinik deneylere katılan sağlıklı bireyler ve hastalarla ilgili olarak, belirtilen komitenin etik standartlarına uyulduğunun mutlaka belirtilmesi ve deneyin türüne göre gerekli olan yerel veya ulusal etik komitelerden alınan onay yazılarının yazı ile birlikte gönderilmesi ve ayrıca deneye katılan kişi ve hastalardan ve hastalar eğer temyiz kudretine sahip değilse hastaların vasilerinden yazılı bilgilendirilmiş onam alındığını belirten bir yazı ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış bir belgenin editöre gönderilmesi gerekir. Vaka sunumlarında da hastanın kimliğinin ortaya çıkıp, çıkmamasına bakılmaksızın hastalardan vasilerinden bilgilendirilmiş onam alınmalıdır. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin YÖNTEM(LER) bölümünde bu ilkelere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış kişilerden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Çalışmada deney hayvanı kullanılmış ise yazarlar, makalenin YÖNTEM(LER) bölümünde Guide for the care and use of laboratory animals (www.nap.edu/cata. logi5.140.html) ilkeleri doğrultusunda, çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Hayvan deneyleri rapor edilirken yazarlar laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı ile ilgili kurumsal ve ulusal rehberlere uyup uymadıklarını yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Editör ve yayıncı, reklam amacı ile dergide yayınlanan ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kaynaklar sayfasından önce, kullanılan ticari ürün, ilaç, ilaç firması vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (danışman, diğer anlaşmalar) bildirmek zorundadır. Hastalar ve Çalışmaya Katılanların Gizlilik ve Mahremiyeti Hastalardan izin alınmadan mahremiyet bozulamaz. Hastaların ismi, isimlerinin baş harfleri ya da hastane numaraları gibi tanımlayıcı bilgiler, fotoğraflar ve soy ağacı bilgileri vb., bilimsel amaçlar açısından çok gerekli olmadıkça ve hasta (ya da anne-baba, ya da vasi) yazılı aydınlatılmış onam vermedikçe basılmazlar. Özellikle vaka bildirimlerinde, çok gerekli olmadıkça hasta ile ilgili tanımlayıcı ayrıntılar çıkarılmalıdır. Örneğin, fotoğraflarda göz bölgesinin maskelenmesi kimliğin gizlenmesi için yeterli değildir. Çehre korunarak çok gerekli ise odaklanmış fotoğraf gönderilmelidir. Eğer veriler kimliğin gizlenmesi için değiştirildiyse yazarlar bu değişikliklerin bilimsel anlamı etkilemediği konusunda güvence vermelidirler. Bilgilendirilmiş onam alındığı da makalede belirtilmelidir. YAZININ DÜZENİ 1. Yazım Kuralları a) Dergi Türkçe veya İngilizce makalelerden oluşur. Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Teknik terimler Türkçe, Latince, İngilizce veya Türk Tıp Terminolojisine yerleşmiş terimlerle yazılmalı, dilimize yerleşmiş terimler imla kurallarımıza göre hazırlanmalı ve Türk Dil Kurumu nun yayınladığı Yeni İmla Kılavuzu ve Türkçe sözlük esas alınmalıdır. b) Yazılar sitesine on-line olarak gönde-rilmelidir. Times New Roman fontu ve 11 punto ile iki aralık olarak yazılmalı, tablolar aynı programın tablo formatı ile hazırlanmalı; her sayfanın iki yanında, altında ve üstünde 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. 2. Yazıların Bölümleri a. Aşağıdaki bölümler hazırlanan word dosyasının içinde bulunmamalı, sadece online sisteme yüklenmelidir: 1) Yazının Türkçe İngilizce olarak tam başlıkları: Başlığın bütün harfleri büyük harf karakterinde olmalıdır. Başlık olabildiğince kısa ve çarpıcı olmalıdır. 2) Yazının kategorisi: Orijinal deneysel araştırma, orijinal klinik araştırma, derleme, vaka sunusu, kısa rapor, editöre mektup 3) Araştırmanın yapıldığı kurum veya hastane. 4) Yazının yayınlanmış halinde ilk sayfadan sonraki sayfalarda kullanılmak üzere Türkçe kısaltılmış başlığı. 5) Yazarların çalışmanın yapıldığı tarihlerde çalıştığı kurumlar (İTF, CTF, ABD gibi kısaltmalar yapılmamalıdır) 6) Yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuşsa toplantının resmi adı, tarihi ve yeri. (Pediatri Günleri nde sunulan araştırmalara değerlendirilmek üzere gönderildiğinde öncelik tanınacaktır.) 7) İletişim kurulması istenen yazarın adı, soyadı, posta iletişim adresi (posta kodu da dahil, telefon, faks ve özellikle e-posta adresi) Başlık sayfası dışındaki makale bölümlerinde yazarların kimliğinin belirlenmesinde yardımcı olabilecek bilgilerin verilmesinden kaçınılmalıdır. 8) Eğer yazı İngilizce olarak gönderiliyorsa İngilizce kısaltılmış başlık ( running title ). (Türkçe olarak gönderilen yazılarda İngilizce başlık zorunludur, ancak İngilizce kısaltılmış başlık gerekli değildir.) b. Türkçe özet Türkçe özetler araştırma yazılarında şu düzene göre hazırlanmalıdır: Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet ve Index Medicus a uygun olmalı, Medical Subjects Headings (MeSH terimleri) listesine uygun sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir. Vaka bildirilerinde ve kısa raporlarda kısa bir Türkçe özet yer almalıdır. Derlemelerde, amacı ve en önemli noktaları belirten kısa bir Türkçe özet yer almalıdır. Türkçe özet en çok 250 kelime olmalıdır. Tamamı İngilizce olan yazılarda Türkçe özete gerek yoktur. c. İngilizce özet İngilizce özetler araştırma yazılarında şu düzene göre hazırlanmalıdır: Objective(s), Methods, Results, Conclusion. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet ve Index Medicus a uygun olmalı, Medical Subjects Headings (MeSH terimleri) listesine uygun İngilizce sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir. Vaka bildirilerinde ve kısa raporlarda İngilizce özet yer almalıdır. Vaka bildirilerindeki İngilizce özet vakanın sunulma nedenini açıklayıcı özellikte, kısa raporlarda ise çalışmanın yöntemi ve içeren özellikte olmalıdır. Ön sonuçlarını derlemelerde, amacı ve en önemli noktaları belirten kısa bir İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özet en çok 250 kelime olmalıdır. d. Metin Yazının metni Giriş, Yöntem(ler), Bulgular, Tartışma, Kaynaklar şeklinde devam eder. Her bir bölüm ayrı bir sayfadan başlamalıdır. Yazı metni içinde mümkünse Klinik/Anabilim Dalı adı geçmemesine özen gösterilmelidir. Kaynaklar metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, numaralar parantez içinde olarak, cümle sonunda veya cümle içinde araştırıcı ismi varsa bu isimden hemen sonra yazılmalıdır. Gereç ve yöntem bölümünde vakalar, ölçümler, sonuç değerlendirme yöntemleri, istatistiksel analiz gibi alt başlıklar bulunması önerilir. Derlemeler kendi içinde uygun alt bölümlere ayrılabilir. Metin uzunluğu genel olarak 20 sayfayı geçmemelidir. Kısa raporlar, (orijinal metod geliştirme, yeni bir girişim tekniği, orijinal çalışmaların ön sonuçları) 1000 kelimeyi geçmemek koşulu ile tarih sırası gözetmeksizin yayımlanır. Metin içinde sadece standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar ilk kullanıldığı zaman parantez içinde gösterilmelidir. Yazılarda International System of Units birimleri (SI) veya metrik sistem kullanılmalıdır (http:// physics.nist.gov/cuulunits/). Varsa destekleyen kurum veya kuruluşlara teşekkür ( Teşekkür yazının yayınlanmasına karar verilmesi halinde Tartışma ve sonuç bölümünden sonra yer almak üzere ilave edilecektir) belirtilmelidir. Araştırmanın maddi kaynağı, eğer varsa araştırmacıların destekleyen kuruluşla ilişkisi olup olmadığı vurgulanmalıdır. e. İstatistik Yöntemler İstatistiksel yöntem, orijinal veriye erişebilecek bir okuyucunun, rapor edilen sonuçları onaylayabileceği bir ayrıntıda belirtilmelidir. Mümkünse, bulgular niceliksel hale getirilme-

6 li ve hata ölçümleri (güvenlik aralıkları gibi) sunulmalıdır. Çalışma deseni ve istatistiksel yönteme dair kaynaklar, sayfalar belirtilerek mümkün olduğu sürece standart kaynaklar olmalıdır. İstatistiksel terimler, kısaltmalar ve sembollerin çoğu tanımlanmalıdır. Kullanılan bilgisayar programı belirtilmelidir. f. Tablolar Tablolar bilgileri etkin bir şekilde gösterir ve ayrıca bilginin istenen tüm ayrıntı seviyelerinde verilmesini sağlar. Bilgileri metin yerine tablolarda vermek genelde metnin uzunluğunu kısaltır. Her tablo ayrı bir sayfaya çift aralıklı olarak basılmalıdır. Tabloları metindeki sıralarına göre numaralayıp, her birine kısa bir başlık verilmelidir. MS Word 2000 ve üstü sürümlerde otomatik tablo seçeneğinde tablo klasik 1 ya da tablo basit 1 seçeneklerine göre tablolar hazırlanmalıdır. Başlık satırı ve tablo alt üst satırları dışında tablonun içinde başka dikey ve yatay çizgiler kullanılmadır. Her sütuna bir başlık verilmelidir. Yazarlar açıklamaları başlıkta değil, dipnotlarda yapmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Varyasyonun standart sapma ya da standart hata gibi istatistiksel ölçümleri belirtilmelidir. Metin içinde her tabloya atıfta bulunulduğuna emin olunmalıdır. Eğer yayınlanmış ya da yayınlanmamış herhangi başka bir kaynaktan veri kullanılıyorsa izin alınmalı ve yayın sahipleri tam olarak bilgilendirilmelidir. g. Şekiller, Grafikler, Resimler Profesyonel olarak hazırlanmalı ve baskı kalitesinde.jpg formatında word dökümanından ayrı bir dosya olarak on-line sisteme yüklenmelidir. Şekiller, grafikler ve resimler mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Numara ve tanıtıcı başlık altta belirtilmelidir. Şekil ve resimlerin toplam sayısı araştırma yazıları için 5, vaka sunumları ve kısa raporlar için 2, editöre mektup için 1 den fazla olmamalıdır. Fotomikrografik patoloji preparatları iç ölçekler içermelidir. Semboller, oklar ya da harfler fonla kontrast oluşturmalıdır. Eğer insan fotoğrafları kullanılacaksa, ya bu kişiler fotoğraftan tanınmamalıdır ya da yazılı izin alınmalıdır. Renkli resimler editör gerekli gördüğünde ya da sadece yazar ek masrafı karşılarsa basılır. h. Ölçüm Birimleri Uzunluk, ağırlık ve hacim birimleri metrik (metre, kilogram, litre) sistemde ve bunların onlu katları şeklinde rapor edilmelidir. Sıcaklıklar Celsius derecesi, kan basıncı milimetre cıva cinsinden olmalıdır. Ölçüm birimlerinde hem metrik sistem hem de Uluslararası Birim Sistemleri (International System of Units, IS) kullanılmalıdır. i. Kısaltmalar ve Semboller Sadece standart kısaltmalar kullanılır, standart olmayan kısaltmalar okuyucu için zorluk yaratabilir. Başlıkta ve özet bölümünde kısaltmadan kaçınılmalıdır. Standart bir ölçüm birimi olmadıkça kısaltmaların uzun hali ilk kullanılışlarında açık, kısaltılmış hali parantez içinde verilmelidir. 3. Vaka Sunumları Yedi sayfayı geçmemeli ve en fazla 5 yazardan oluşmalıdır. Bölümleri aşağıdaki gibi sıralanmalıdır: - Türkçe özet ve İngilizce başlığı ile birlikte İngilizce özet, l00 er kelimeyi geçmemelidir. - Anahtar kelimeler; Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3 adet olmalıdır. - Ana metin, giriş, vaka/vakalar, tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. 4. Derleme yazıları Sayfa sayısı 15 sayfayı geçmemeli, bölümleri aşağıdaki gibi olmalıdır: - Türkçe özet ve İngilizce başlığı ile birlikte İngilizce özet, l00 er kelimeyi geçmemelidir. - Anahtar kelimeler- Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3 adet olmalıdır. 5. Tablolar Metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, numara ve tanıtıcı başlık tablonun üstünde belirtilmelidir. Tabloların toplam sayısı araştırma yazıları için 5, vaka sunumları ve kısa raporlar için 2, editöre mektup için 1 den fazla olmamalıdır. 6. Editöre Mektup Editöre mektuplar, en fazla 1000 kelime, tablosuz ve şekilsiz olmalı ve mektup, tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Çocuk Dergisi nde yayınlanmış olan bir yazı ile ilgili eleştiri ya da değerlendirme niteliğindeki mektuplar sözü edilen yazının yayınlanmasından sonraki 12 hafta içinde alınmış olmalıdır. 7. Teşekkür(ler) Yazının sonunda kaynaklardan önce teşekkür(ler) bölümüne yer verilir. Bu bölümde kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır. 8. Kaynaklar Konu ile doğrudan ilişkili olmalıdır ve mümkün olduğunca son yıllarla sınırlı olmalıdır. Metinde geçen kaynaklar parantez içinde gösterilmelidir. Kaynaklar metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi adları Index Medicus a uygun olarak kısaltılmalıdır. Kaynaklarda yazarların hepsi yazılmalı, yazar sayısı altıdan fazla ise sonrası ve ark. veya et al. şeklinde kısaltılmalıdır. Kullanılan kaynak sayısı genel olarak araştırmalar ve derlemeler için en fazla 40, vaka sunumu ve kısa raporlar için 10, editöre mektuplar için 5 olmalıdır. Yazarlar kaynakların doğruluğu açısından tüm sorumluluğu taşırlar. Makaleler için: Leibel RL, Rosenbaum M, Hirsch S. Changes in energy expenditure resulting from altered body weight. N Engl J Med 1995;332: Kitaplar için: Kuczmarski RJ, Ogden CL, Gramer-Strawn LM, et al. CDC growth charts: United States Advance data from vital and health statistics. Hyattsville: NIH Statistics, Kitap bölümü için: Goadsby PJ. Pathophysiology of headache. In: Silberstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ, eds. Wolff s headache and olther head pain. 7th ed. Oxford, England: Oxford University Press, 2001: Elektronik yayınlardan makale örneği: US. Positions on selected issues at the third negotiating session of the Framework Convention on Tobacco Control.(Accessed March 4, 2002, at gov/reform/index-accord.htm. Tezden alıntı için: Ahmadov A. İstanbul da yaşayan sağlıklı annelerin venöz, yenidoğanların göbek kordon kanı ve mekomyumlarında cıva düzeyleri. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul: Kongre bildirileri için: Ünüvar E, Yıldız İ, Kılıç A, Bodur S, Oğuz F, Sıdal M. Çocuklarda viral nazofarenjitlerin etiyolojisi. 50. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı, 8-12 Kasım 2006, Antalya, 2006: P53. Yukarıda sıralanan koşullar yerine getirilmemiş çalışma kabul edilmez ve eksiklerin tamamlanması için yazarına iade edilir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler için kontrol listesi: - İmzalı telif hakkı devir formu (orjinali Logos Yayıncılık adresine postalanmalıdır) - Etik kurul yazısı - Times New Roman fontu ve 11 punto ile iki aralık olarak yazılmış metin - Özet en fazla 250 kelime - Anahtar kelimeler en fazla 6 adet - Grafik, tablo, resim ve şekillerin kurallara uygun sunulması. - Kaynakların kurallara uygun yazılması - Yazının gönderileceği adres: Yayın Takibi: Yayın Kurulu tarafından kabul edilen yazılar son teslim tarihine göre sıralanarak yayımlanır. Kısa raporlarda bu kural geçerli değildir. Çok önemli hastalara tanı ve tedavide yararlı olunacağına inanılan makaleler erken ve hızlı yayınlanabilir. Basım öncesi son baskı düzeltmeleri yazarlar tarafından yapılır. Düzeltme varsa, en geç 24 saat içerisinde Logos Yayıncılık a bilgi verilmelidir. Yazarlara yazılarının bir kopyasını saklamaları önerilir. Yazışma Adresi: Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul Tel: (0212) / Faks: (0212) e-posta: Logos Yayıncılık Tic. A.Ş. Yıldız Posta Cad. Sinan Ap. No. 36 D.66-67, 34349, Gayrettepe-İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) e-posta:

7

8 Değerli Meslektaşlarımız, 36. Pediatri Günleri ve 15. Pediatri Hemşireliği Günleri nin 8 11 Nisan 2014 tarihleri arasında, İstanbul Point Barbaros Hotel de düzenleneceğini duyurmak ve sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız. Kongreler bilimsel hayatın en önemli duraklarındandır. Bilgi birikiminin katlanarak arttığı ve bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu düşünülerek kongrelere katılım sorgulanabilir. Ancak, konuları, yıllarını vermiş uzmanlarla çok yakın ve sıcak bir ortamda paylaşmak herhalde bilgisayar başında bunu yapmaktan çok daha güzel, sağlıklı ve insan sıcaklığına yakışır bir özelliktir. Pediatri Günleri ne gelince; 36. sını düzenlediğimiz bu geleneksel toplantıda İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği nin deneyimlerini, güncel bilgi ve beceri uygulamalarını, kanıta dayalı olarak sunacağız. Seçkin davetli konuşmacılarla bilimsel programımızı daha da güçlendireceğiz. Bilgi fırtınası devam ederken dostluklar pekişecek ve eski güzel günlerimizi yadedeceğiz. Kongrenin bilimsel programında pediatrinin çeşitli alanlarında güncel bilgilerin sunulduğu konferanslar, paneller, katılımın ve tartışmanın daha yoğun olmasını beklediğimiz uzmanına danışalım, katılımlı olgu tartışmaları oturumları yer alacaktır. Kongrenin ilk günü kurs programlarına ayrılmıştır. Çok özel konuların, bilgi ve becerilerin pekiştirildiği kurslarımız yıllardan beri yoğun ilgi görmektedir. Kurslara katılımın yine yüksek oranda olmasını bekliyoruz. Programda her kongrede olduğu gibi sözlü bildiriler ve posterlere de yer verilecektir. Kongrenin son gününe 15. Pediatri Hemşireliği Günleri de eşlik edecektir. Amacımız, hepimizin daha fazla yararlanacağı, daha fazla zevk alacağı ve aktif olarak katılacağı bir bilimsel toplantıdır. BEKLİYORUZ; GELİN PAYLAŞALIM ve BİRLİKTE OLALIM. Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar Kongre Sekreteri Prof. Dr. Ömer Devecioğlu Kongre Başkanı

9 İÇİNDEKİLER Kurullar...1 Destekleyen Kuruluşlar...3 Bilimsel Program Konuşma Özetleri Hemşirelik Kongresi Konuşma Özetleri Tartışmalı Poster Sunumları Dizin

10 36. PEDİATRİ GÜNLERİ VE 15. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ömer Devecioğlu (Başkan) Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar (Sekreter) Prof. Dr. Asuman Çoban Prof. Dr. Emin Ünüvar Prof. Dr. Nuran Salman Prof. Dr. Sema Anak Prof. Dr. Zeynep Karakaş Doç. Dr. Zeynep Tamay Doç. Dr. Kemal Nişli Doç. Dr. Serap Karaman Uzm. Dr. Serdar Cantez Uzm. Dr. İsmail Yıldız Dr. Seda Günhar Dr. Esin Karakılıç Dr. Sezen Gülümser Dr. Yasin Yılmaz 15. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ DÜZENLEME KURULU Suzan Yıldız Zerrin Çiğdem Duygu Gözen Serap Balcı Seda Çağlar Duygu Sönmez Düzkaya Tuba Koç Nurhan Özata Keskin Neval Göktepe Kadriye Doğru Evcimen Ece Yiğit Şirin Özbek Kurt Leyla Sarı Neşe Töle 1

11

12 ni Destekleyen Kuruluşlara Teşekkür Ederiz. ABBVIE ABDİİBRAHİM BERK İLAÇ BIOTALAB BİRUNİ ERKİM İLAÇ HİPP MIKRO-GEN MSD MUSTAFA NEVZAT NUTRICIA PFIZER SANOFİ PASTEUR SANOVEL 3

13 YENİDOĞANDA UYGULAMALI TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU 8 NİSAN 2014, SALI / SALON A Kurs Yöneticileri: Asuman Çoban, Eren Özek 08:45-09:00 Açılış ve Tanışma 09:00-9:40 Yenidoğanın Solunum Fizyolojisi Asuman Çoban 09:40-10:20 Mekanik Ventilasyon İlkeleri ve Değişik Ventilasyon Şekilleri Zeynep İnce 10:20-10:30 Sınav 10:30-11:00 KAHVE ARASI 11:00-11:40 Konvansiyonel Ventilasyon -I (SIMV / IMV, AC/PS, VG.) Nuray Duman 11:40-12:20 Konvansiyonel Ventilasyon -II ve HFO Nuray Duman Sınav 12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 13:30-14:10 Non İnvazif Ventilasyon (CPAP nazal IMV) Eren Özek 14:10-14:40 Ventilatördeki Hastanın Bakımı ve İzlemi (Ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesi, kan gazı ve yorumları, beslenme vs) Ayla Günlemez 14:40-14:50 Sınav 14:50-15:10 KAHVE ARASI 15:10-15:50 Ventilatörden Ayırma Merih Çetinkaya 15:50-16:30 Özel Durumlarda Ventilasyon (MAS+PPHN, Pnömotoraks, BPD, Apne ) Hülya Bilgen 16:30-17:20 Uygulama (Vakalar) Ayla Günlemez, Merih Çetinkaya 17:20-17:30 KATILIM BELGELERİNİN DAĞITILMASI VE KAPANIŞ TÖRENİ 4

14 İLK 15 YAŞTA ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ KURS PROGRAMI 8 NİSAN 2014, SALI / SALON B Kurs Sorumlusu: Gülbin Gökçay 08:15-08:30 Açılış ve Tanışma Eğitimciler, kursun düzenlenmesine katkıda bulunanlar Katılımcılar (nereden, ne hedefle) Kursun kuralları (katılımlı) 08:30-9:00 Çocuk sağlığı izlemi ve bakımı prensipleri Gülbin Gökçay 09:00-09:20 Metabolik Taramalar Emel Gür 09:20-10:20 Taramalar-Vakalar Gülbin Gökçay 10:20-10:35 KAHVE ARASI 10:35-11:30 Nöromotor gelişimin değerlendirilmesi Bülent Kara 11:30-12:00 Motor gelişimin desteklenmesi Gönül Acar 12:00-12:30 Sosyal ve dil gelişiminin desteklenmesi Emine Eraslan 12:30-13:00 Psikolojik gelişimin desteklenmesi Nilcan Kuleli Sertgil 13:00-13:45 ÖĞLE YEMEĞİ 13:45-14:15 Puberte bulgularının izlenmesi Firdevs Baş / Aylin Yetim 14:15-15:00 Sağlıklı beslenme - vitamin mineral desteği Emel Gür 15:00-15:30 Ergen ile sağlıklı iletişim prensipleri Orhan Derman 15:30-15:45 KAHVE ARASI 15:45-16:45 Aşı uygulamaları Gülbin Gökçay / Esra Devecioğlu 16:45-17:15 Sorular 17:15-17:30 Değerlendirme ve kapanış 5

15 ÇOCUK ACİL KURSU 8 NİSAN 2014, SALI / SALON C Kurs Yöneticileri: Agop Çıtak, Levent Yılmaz 08:30-09:00 Kayıt Açılış ve Tanışma Kursun Amacı 09:00-09:45 Çocuk hastaya acilde yapılandırılmış yaklaşım / H. Levent Yılmaz 09:45-10:00 KAHVE ARASI 10:00-11:15 OLGU TARTIŞMALARI 10:00 10:25 Olgularla Tıbbi Aciller / Murat Duman, Metin Uysalol Karın Ağrısı Olan Çocuğa Yaklaşım, Orak Hücreli Anemi 10:25-10:50 Olgularla Kardiyak Aciller Suat Biçer, Esra Şevketoğlu Akut Romatizmal Ateş, Siyanotik Spell, Kalp Yetersizliği 10:50-11:15 Olgularla Metabolik ve Nörolojik Aciller / Nilgün Erkek, Esen Besli Diyabetik Ketoasidozis, Konvulsiyon ve Status Epileptikus 11:15-12:00 Zehirlenmelere Genel Yaklaşım ve Sık Rastlanan Zehirlenmeler / Levent Yılmaz 12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ 13:00-13:45 Şok ve Yönetimi / Agop Çıtak 13:45-14:15 Akut Tıkanıklık Yapan Solunum Yolu Hastalıkları / Murat Duman 14:15-14:30 KAHVE ARASI 14:30-15:30 OLGU TARTIŞMALARI 14:30-14:50 Olgularla Alerjik Aciller / Esen Besli, Güntülü Şık Akut Astım Atağı, Anafilaktik Şok 14:50-15:10 Olgularla Hayvan Isırık, Sokmaları / Suat Biçer, Esra Şevketoğlu Akrep Sokması, Yılan Isırması 15:10-15:30 Olgularla Çevresel Aciller / Süleyman Bayraktar, Metin Uysalol Sıcak Çarpması, Boğulma 15:30-15:45 KAHVE ARASI 15:45-16:45 Acilde Girişimsel İşlemlerde Sedasyon ve Analjezi Uygulamaları ve Hızlı Ardışık Entübasyon / Nilüfer Yalındağ Öztürk 16:45-17:00 KATILIM BELGELERİNİN DAĞITILMASI VE KAPANIŞ 6

16 BİLİMSEL PROGRAM 9 NİSAN 2014, ÇARŞAMBA / SALON A 08:00-08:30 KAYIT 08:30-09:00 AÇILIŞ KONUŞMASI 09:00-09:45 AÇILIŞ KONFERANSI Başkanlar: Ömer Devecioğlu, Feyza Darendeliler Konuşmacı: Sunay Akın 09:45-10:45 PANEL / Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi Başkanlar : Mübeccel Demirkol, Sema Özbaş 09:45 10:15 Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesinde Yenilikler / Gülden Gökçay 10:15 10:45 Sağlık Bakanlığı nca Yürütülen Bebek Beslenme Programları / Sema Özbaş 10:45-11:15 KAHVE ARASI 11:15-12:00 KONFERANS / Yenidoğanda Uzamış Sarılığa Güncel Yaklaşım Başkan: Yıldız Perk Konuşmacı: Asuman Çoban 12:00-13:00 PANEL / Prematüre Bebekleri İleri Dönemlerde Bekleyen Sorunlar Başkan: Meral Özmen, Sertaç Arslanoğlu 12:00 12:30 Preterm doğan bebeklerin erişkin dönem sonuçları / Zeynep İnce 12:30 13:00 Prematüre Bebekleri İleri Dönemlerde Bekleyen Sorunlar / Kıvılcım Gücüyener 13:00-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ 14:30-15:30 PANEL / Çocuk Hekimliğinde Bankacılık Başkanlar: Asuman Çoban, Akif Yeşilipek 14:30 15:00 Anne Sütü bankacılığı / Sertaç Arslanoğlu 15:00 15:30 Kordon kanı bankacılığı / Sema Anak 15:30-16:30 PANEL / Aşı Uygulamalarında Son Gelişmeler ve Çocuk Sağlığına Etkileri Başkanlar: Olcay Neyzi, Ufuk Beyazova 15:30 15:50 Kızamık eliminasyonu ve polio eradikasyonunda dünyada ve ülkemizdeki son durum / Ufuk Beyazova 15:50 16:10 Aşı sonrası istenmeyen etkilerin önlenmesi için neler yapılabilir? Gülbin Gökçay 16:10 16:30 Aşı sonrası istenmeyen etkilere yaklaşım (vakalar ile) / Ayşe Kılıç 16:30-17:00 KAHVE ARASI 17:00-18:00 PANEL / Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Başkanlar: Salim Çalışkan, Ayşe Öner 17:00-17:15 Tanıda Yapılan Yanlışlar / Lale Sever 17:15-17:30 Enfeksiyon Geçiren Çocukta Görüntüleme: Hangi tetkik? Kime? Ne zaman? Harika Alpay 17:30-17:45 Tedavi: Doğrular ve Yanlışlar / Ruhan Düşünsel 17:45-18:00 İzlem ve Profilaksi / Osman Dönmez 7

17 BİLİMSEL PROGRAM 9 NİSAN 2014, ÇARŞAMBA / SALON B 11:15-12:00 KONFERANS / Nefrotik Sendrom Genetiğinde Yenilikler ve Tedaviye Yansımaları Başkan: Aydan Şirin Konuşmacı: Sevgi Mir 12:00-13:00 PANEL / Yenidoğanda Üriner Sistem Malformasyonları Başkanlar: Sevinç Emre, Lale Sever 12:00-12:30 İnrauterin Dönemde-Perinatolog Gözüyle / Atıl Yüksel 12:30-13:00 Doğum Sonrası / Çocuk Nefroloji Uzmanı Gözüyle / Ilmay Bilge 13:00-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ 14:30-15:30 PANEL / Çocukluk Çağı Epilepsilerinin Tanı ve İzleminde Çocuk Hekiminin Yeri Başkan: Selçuk Apak 14:30 15:00 Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Tanı ve Yaklaşım / Nur Aydınlı 15:00 15:30 Tedavi Yaklaşımı / Mine Çalışkan 15:30-16:30 PANEL / Solunum Sıkıntısı Olan Hastada Güncel Tedavi Yaklaşımları Başkanlar: Metin Karaböcüoğlu, Agop Çıtak 15:30 15:50 Akut laringotrakeobronşit (Krup) / Murat Duman 15:50 16:10 Bronşiyolit / Levent Yılmaz 16:10 16:30 Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) yeni tanı kriterleri / Agop Çıtak 16:30-17:00 KAHVE ARASI 17:00-18:00 PANEL / İntrauterin ve Yenidoğan Döneminde Kardiyolojik Aciller Başkanlar: Türkan Ertuğrul, Zeynep İnce 17:00 17:20 İntrauterin Dönemde Kardiyolojik Aciller / Rukiye Eker Ömeroğlu 17:20 17:40 Yenidoğan Döneminde Kardiyolojik Aciller-Medikal Yaklaşım Aygün Dindar 17:40 18:00 Yenidoğan Döneminde Kardiyolojik Aciller-Girişimsel Yaklaşım Kemal Nişli 8

18 BİLİMSEL PROGRAM 10 NİSAN 2014, PERŞEMBE / SALON A 08:30-09:15 KONFERANS / Anne Sütü ile Beslenmede Karşılaşılan Sorunlara Yaklaşım Başkan: Emel Gür Konuşmacı: Gülbin Gökçay 09:15-10:15 PANEL / Çocuklarda Meningokok Enfeksiyonları Başkanlar: Işık Yalçın, Yıldız Camcıoğlu 09:15-09:35 Meningokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisi / Nuran Salman 09:35-09:55 Klinik ve Tedavi / Ayper Somer 09:55-10:15 Meningokok Aşıları / Ener Çağrı Dinleyici 10:15-10:45 KAHVE ARASI 10:45-11:30 KONFERANS / Ergen Sağlığı ve Riskli Davranışlara Yaklaşım Başkan: Atilla Büyükgebiz Konuşmacı: Orhan Derman 11:30-12:30 PANEL / Patolojik Tam Kan Sayımı Sonuçlarına Nasıl Yaklaşalım? Başkanlar: Gülyüz Öztürk, Tiraje Celkan 11:30-11:50 Anemi / Zeynep Karakaş 11:50-12:10 Nötropeni / Ömer Devecioğlu 12:10-12:30 Trombositopeni / Ayşegül Ünüvar 12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ 14:00-15:00 PANEL / İki Yaş Altı Ateş ve Konvülsiyonla Gelen Çocuklara Genel Pediatri ve Nöroloji Penceresinden Bakış Başkanlar: Mine Çalışkan, Fatma Oğuz 14:00-14:30 Genel Pediatri Penceresinden Bakış / Fatma Oğuz 14:30-15:00 Nörolojik Yaklaşım / Bülent Kara 15:00-16:00 PANEL / Genel Pediatri den İlginç Olgu Sunumları Başkanlar: Müjgan Sıdal, Emin Ünüvar 15:00-15:20 Konuşmacılar: Emin Ünüvar 15:20-15:40 Olgu Sunumları / İsmail Yıldız 15:40-16:00 Muhammet Ali Varkal 16:00-16:30 KAHVE ARASI 16:30-17:15 KONFERANS / Anormal Tiroid Sonuçları: Vakalarla Değerlendirme Başkan: Feyza Darendeliler Konuşmacı: Nurçin Saka 17:15 TARTIŞMALI POSTER SUNUMLARI Başkanlar: Firdevs Baş, Demet Demirkol, Yücel Taştan, Ayşe Kılıç, Ahmet Koç, Gönül Aydoğan, Ahmet Nayır, Harika Alpay, Ahmet Soysal, Ener Çağrı Dinleyici, Gülden Gökçay, Bülent Kara 9

BİLİMSEL PROGRAM KİTABI

BİLİMSEL PROGRAM KİTABI BİLİMSEL PROGRAM KİTABI Değerli Meslektaşlarımız, 37. Pediatri Günleri ve 16. Pediatri Hemşireliği Günleri nin 8-11 Nisan 2015 tarihlerinde Wyndham Grand İstanbul Levent de düzenleneceğini duyurmak ve

Detaylı

37.Pediatri Günleri ve 16.Pediatri Hemşireliği Günleri 8 11 Nisan 2015 Wyndham Grand İstanbul Levent

37.Pediatri Günleri ve 16.Pediatri Hemşireliği Günleri 8 11 Nisan 2015 Wyndham Grand İstanbul Levent Değerli Meslektaşlarımız, 37. Pediatri Günleri ve 16. Pediatri Hemşireliği Günleri nin 8-11 Nisan 2015 tarihlerinde Wyndham Grand İstanbul Levent de düzenleneceğini duyurmak ve sizleri davet etmekten mutluluk

Detaylı

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ANKARA, 2008 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ISBN: 978-975-92150-3-3 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr.

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009, Cilt 22, Sayı 2 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ISSN: 1309-9469 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Sahibi Marmara Üniversitesi Tıp

Detaylı

YAZARLARA BİLGİLER. Etik Sorumluluk

YAZARLARA BİLGİLER. Etik Sorumluluk YAZARLARA BİLGİLER Beslenme ve Diyet Dergisi, Türkiye Diyetisyenler Derneği nin yayın organıdır ve Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 kez yayınlanır. Dergi, Beslenme ve Diyetetik alanındaki orijinal

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR

Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR 1 HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR ISBN 978-605-61802-2-4 1. Baskı, 1.000 Adet Kasım 2012, Ankara Yayın Hakları: Aysun

Detaylı

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ Yıl: 1 Sayı: 5 MAYIS 2012 EsasMedya Ltd. Şti. adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü M. Esat GÜZELGÖZ Yayın Editörü Hande AYDEMİR Hukuk Danışmanı Av. Bekir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

Vulvovajinal kandidiyazis tanısına sendromik yaklaşım

Vulvovajinal kandidiyazis tanısına sendromik yaklaşım Cilt Volume 8 Sayı Number 4 Ekim-Aralık November-December 204 Vulvovajinal kandidiyazis tanısına sendromik yaklaşım Ayşen Mert Bengi, Vildan Mevsim, Ediz Yıldırım www.turkailehekderg.org Adölesan bir olguda

Detaylı

TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ KONGRE KİTABI 31 EKİM - 3 KASIM 2013, BALKAN KONGRE MERKEZİ, EDİRNE

TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ KONGRE KİTABI 31 EKİM - 3 KASIM 2013, BALKAN KONGRE MERKEZİ, EDİRNE 3 TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ. KONGRE KİTABI 3 EKİM - 3 KASIM 203, BALKAN KONGRE MERKEZİ, EDİRNE İÇİNDEKİLER Kongreye Davet#... 2 Kongre Düzenleme Kurulu#... 3 Bilimsel Program#... 4 Sözel Bildiriler#...

Detaylı

Ça m z n vebas kanserin, dünyada ve Türkiye de görülme s kl her geçen gün artmaktad r. Yurdumuzda her y l yakla k 200.000 ki inin yakaland kanserin

Ça m z n vebas kanserin, dünyada ve Türkiye de görülme s kl her geçen gün artmaktad r. Yurdumuzda her y l yakla k 200.000 ki inin yakaland kanserin KANSER MERKEZ Ça m z n vebas kanserin, dünyada ve Türkiye de görülme s kl her geçen gün artmaktad r. Yurdumuzda her y l yakla k 200.000 ki inin yakaland kanserin tedavi edilebilmesi, özel uzmanl k alanlar

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2013;2(3) ĠÇĠNDEKĠLER

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2013;2(3) ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER Acil Servis HemĢirelerine Hasta ve Yakınları tarafından Uygulanan ġiddetin Ġncelenmesi il Funda KAVAK Mine EKİNCİ Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Kahvaltı

Detaylı

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul Onursal Başkan Prof. Dr. Selma Çivi Başkanlar Prof. Dr. Dilek Güldal Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Yönetim Kurulu Prof. Dr. Okay Başak Prof. Dr. Güzel Dişçigil Doç. Dr. Serap Çifçili Prof. Dr. Nafiz Bozdemir

Detaylı

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ TÜRKİYE ÜREME SAGLIĞI PROGRAMI ACİL OBSTETRİK BAKIM YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ KATILIMCI REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Türkiye

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Nuss tekniğinde yüksek. maliyet engelini aştık

Nuss tekniğinde yüksek. maliyet engelini aştık www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. Pediatri Kongresi Obezite bulaşıcı mı? Europaediatrics, ilk kez İstanbul da toplandı. TPK Başkanı Prof. obez olma olasılığı %57 artıyor.

Detaylı

İ STANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ Temmuz 2014 Sayı:5

İ STANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ Temmuz 2014 Sayı:5 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BÜLTENİ Temmuz 2014 Sayı:5 DEKANIN MESAJI İstanbul Tıp Fakültesinin Değerli Mensupları, İstanbul Tıp Fakültesi nin 187. yılında Bülten Dergisi nin 5. sayısını sizlerle paylaşmanın

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA:

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: Aralık 2009 çocuklar için bir 5YAÖH ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE TÜRKİYE DE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI Aralık 2009 ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014-2017)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014-2017) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 - ) ANKARA, 2013 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000

Detaylı

L K E M M E K L Ü İ Z D E E L E M Y E N M Ş İ L E G N İ İ İ D O Ğ A N İ Ş M E L E R S A Ğ L K İ I N D A K I Ğ Ğ I. Sami Ulus Sağlık Dergisi. Dr.

L K E M M E K L Ü İ Z D E E L E M Y E N M Ş İ L E G N İ İ İ D O Ğ A N İ Ş M E L E R S A Ğ L K İ I N D A K I Ğ Ğ I. Sami Ulus Sağlık Dergisi. Dr. Dr. Sami Ulus Sağlık Dergisi M E K L Ü L K E M Dr. Sami ULUS Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştıma Hastanesi yayınıdır İ Z D E İ Ş M E L E R E L E M M Ş L İ İ L E G Y E N İ D O

Detaylı

TÜSAD Bilimsel Çıtasını Yükselterek Büyüyor

TÜSAD Bilimsel Çıtasını Yükselterek Büyüyor S olunum Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır a ktüel A ustos 2013 www.solunum.org.tr YIL 4 / SAYI 12 / SSN: 1309-5285 BAŞKAN'DAN TÜSAD'ın 43. YAŞGÜNÜ MESAJI TÜSAD Bilimsel Çıtasını Yükselterek

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Yıl:2 Sayı:3 Mayıs 2011 Türkiye de erem Savaşı ISSN: 1309-8551 VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı Tüberküloz Epidemiyolojisi

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

OBEZİTE BAŞKENT SAĞLIKTA ADRES ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE. diyet. figür. yağ. obez. anne - baba çocuk egzersiz. beslenme. yetişkin

OBEZİTE BAŞKENT SAĞLIKTA ADRES ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE. diyet. figür. yağ. obez. anne - baba çocuk egzersiz. beslenme. yetişkin SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 13 / SONBAHAR 2013 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. fast-food erkek figür diyet yağ obez OBEZİTE anne - baba çocuk egzersiz kadın vücut büyük sağlıksız spor kantin

Detaylı