The Journal of The Child ÇOCUK Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Journal of The Child ÇOCUK Dergisi"

Transkript

1

2 The Journal of The Child ÇOCUK Dergisi Cilt / Volume 14 İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İ.Ü. ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ

3

4 DÜZENLEYEN KURULUŞLAR İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi - Çocuk Sağlığı Enstitüsü Türkiye Milli Pediatri Derneği - İstanbul Şubesi Çocuk Hemşireleri Derneği DESTEKLEYEN KURULUŞLAR İstanbul Üniversitesi Çocuk Kliniği Mezunları Derneği KONGRE SEKRETERLİĞİ Kongre Başkanı : Prof. Dr. Ömer Devecioğlu Kongre Sekreteri : Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Tel : 0 (212) Faks : 0 (212)

5 YAZARLARA BİLGİ Çocuk Dergisi İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı nın bilimsel yayın organıdır ve yılda dört kez yayınlanır. Çocuk Dergisi nde pediatri alanında, özellikle genel pediatri uygulamalarında hekime bilimsel katkı sağlayacak: Özgün klinik araştırmalar, Deneysel ve laboratuvar çalışmalar, Vaka sunumları ve Editöre mektup Pediatri ile ilgili alanlardaki tıbbi gelişmeleri içeren Derleme yazıları yayınlanır. Derginin yazı dili Türkçe dir. Yabancı ülkelerden gönderilen yazılar yayın kurulunun kararı ile İngilizce olarak yayınlanabilir. Derleme yazıları derginin yayın kurulu tarafından uygun görülen yazarlara teklif edilerek hazırlanır. Bir çalışmanın yayınlanması için Yayın Kurulu tarafından gerek yazı düzeni, gerek kapsam bakımından uygun görülmesi ve daha önce ulusal veya uluslararası başka bir dergide, ayrıca internet ortamında yayınlanmamış olması gereklidir. Bu durumun, gönderilen yazının önüne eklenen, tüm yazarların ayrı ayrı imzalarını içeren ayrı bir sayfada belirtilmesi gerekir. Daha önce kongrelerde sunulmuş çalışmalar, bu durum belirtilmek koşuluyla kabul edilir. Yayın Kurulu, makaleleri, değerlendirmek üzere seçtiği üç danışmanın (hakem) görüşü alındıktan sonra yayınlayıp yayınlamamaya karar verir. Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için Hakem Kurulu nun onayından geçmesi gereklidir. Ancak yayın için son karar yayın kurulunundur. Yayınlanmak üzere gönderdikleri yazıları gecikme veya başka bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekir. Makale yayınlanmak üzere Çocuk Dergisi ne gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Dergide çıkan yazıların elektronik yayın dahil tüm hakkı dergiye aittir. Yazılar için yazarlara telif hakkı ödenmez. Yayınlanan görüş ve düşünceler yazarlarına aittir ve Çocuk Dergisi ni bağlamaz. Klinik araştırmalar için resmi gazetenin tarih ve sayılı nüshasında yayınlanan yönetmeliğe uygun bir şekilde Etik Kurul onayı alınmalıdır. Yayın Kurulu bilimsel olarak yeterli görülen bir yazının yayınlanmasını etik nedenlerden dolayı reddedebilir. Çocuklarla ilgili çalışmalarda belirlenmiş kesin etik standartlar olmadığından yazarlar Arch Dis Child 1967; 42:109, Arch Dis Child 1973; 48:751-2, Arch Dis Child 1978; 54:44l-2 de bildirilen politikayı, çalışmaların hukuki yönü için de Arch Dis Child 1978; 53:443-6 ve Lancet 1977; 2:754-S de yayınlanan kriterleri benimsenmelidir. Yazım koşulları için JAMA 1997; 277: ve 1988; 279:510 da yayınlanan Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals başlığı altında yayınlanan kurallar kabul edilmiştir. Çocuk Dergisi, 1975 Helsinki Deklarasyonu nun 2000 yılında revize edilen İnsan Deneyleri Komitesi nin etik standartlarına uymayı ilke edinmiş bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen klinik deneylere katılan sağlıklı bireyler ve hastalarla ilgili olarak, belirtilen komitenin etik standartlarına uyulduğunun mutlaka belirtilmesi ve deneyin türüne göre gerekli olan yerel veya ulusal etik komitelerden alınan onay yazılarının yazı ile birlikte gönderilmesi ve ayrıca deneye katılan kişi ve hastalardan ve hastalar eğer temyiz kudretine sahip değilse hastaların vasilerinden yazılı bilgilendirilmiş onam alındığını belirten bir yazı ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış bir belgenin editöre gönderilmesi gerekir. Vaka sunumlarında da hastanın kimliğinin ortaya çıkıp, çıkmamasına bakılmaksızın hastalardan vasilerinden bilgilendirilmiş onam alınmalıdır. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin YÖNTEM(LER) bölümünde bu ilkelere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış kişilerden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Çalışmada deney hayvanı kullanılmış ise yazarlar, makalenin YÖNTEM(LER) bölümünde Guide for the care and use of laboratory animals (www.nap.edu/cata. logi5.140.html) ilkeleri doğrultusunda, çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Hayvan deneyleri rapor edilirken yazarlar laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı ile ilgili kurumsal ve ulusal rehberlere uyup uymadıklarını yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Editör ve yayıncı, reklam amacı ile dergide yayınlanan ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kaynaklar sayfasından önce, kullanılan ticari ürün, ilaç, ilaç firması vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (danışman, diğer anlaşmalar) bildirmek zorundadır. Hastalar ve Çalışmaya Katılanların Gizlilik ve Mahremiyeti Hastalardan izin alınmadan mahremiyet bozulamaz. Hastaların ismi, isimlerinin baş harfleri ya da hastane numaraları gibi tanımlayıcı bilgiler, fotoğraflar ve soy ağacı bilgileri vb., bilimsel amaçlar açısından çok gerekli olmadıkça ve hasta (ya da anne-baba, ya da vasi) yazılı aydınlatılmış onam vermedikçe basılmazlar. Özellikle vaka bildirimlerinde, çok gerekli olmadıkça hasta ile ilgili tanımlayıcı ayrıntılar çıkarılmalıdır. Örneğin, fotoğraflarda göz bölgesinin maskelenmesi kimliğin gizlenmesi için yeterli değildir. Çehre korunarak çok gerekli ise odaklanmış fotoğraf gönderilmelidir. Eğer veriler kimliğin gizlenmesi için değiştirildiyse yazarlar bu değişikliklerin bilimsel anlamı etkilemediği konusunda güvence vermelidirler. Bilgilendirilmiş onam alındığı da makalede belirtilmelidir. YAZININ DÜZENİ 1. Yazım Kuralları a) Dergi Türkçe veya İngilizce makalelerden oluşur. Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Teknik terimler Türkçe, Latince, İngilizce veya Türk Tıp Terminolojisine yerleşmiş terimlerle yazılmalı, dilimize yerleşmiş terimler imla kurallarımıza göre hazırlanmalı ve Türk Dil Kurumu nun yayınladığı Yeni İmla Kılavuzu ve Türkçe sözlük esas alınmalıdır. b) Yazılar sitesine on-line olarak gönde-rilmelidir. Times New Roman fontu ve 11 punto ile iki aralık olarak yazılmalı, tablolar aynı programın tablo formatı ile hazırlanmalı; her sayfanın iki yanında, altında ve üstünde 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. 2. Yazıların Bölümleri a. Aşağıdaki bölümler hazırlanan word dosyasının içinde bulunmamalı, sadece online sisteme yüklenmelidir: 1) Yazının Türkçe İngilizce olarak tam başlıkları: Başlığın bütün harfleri büyük harf karakterinde olmalıdır. Başlık olabildiğince kısa ve çarpıcı olmalıdır. 2) Yazının kategorisi: Orijinal deneysel araştırma, orijinal klinik araştırma, derleme, vaka sunusu, kısa rapor, editöre mektup 3) Araştırmanın yapıldığı kurum veya hastane. 4) Yazının yayınlanmış halinde ilk sayfadan sonraki sayfalarda kullanılmak üzere Türkçe kısaltılmış başlığı. 5) Yazarların çalışmanın yapıldığı tarihlerde çalıştığı kurumlar (İTF, CTF, ABD gibi kısaltmalar yapılmamalıdır) 6) Yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuşsa toplantının resmi adı, tarihi ve yeri. (Pediatri Günleri nde sunulan araştırmalara değerlendirilmek üzere gönderildiğinde öncelik tanınacaktır.) 7) İletişim kurulması istenen yazarın adı, soyadı, posta iletişim adresi (posta kodu da dahil, telefon, faks ve özellikle e-posta adresi) Başlık sayfası dışındaki makale bölümlerinde yazarların kimliğinin belirlenmesinde yardımcı olabilecek bilgilerin verilmesinden kaçınılmalıdır. 8) Eğer yazı İngilizce olarak gönderiliyorsa İngilizce kısaltılmış başlık ( running title ). (Türkçe olarak gönderilen yazılarda İngilizce başlık zorunludur, ancak İngilizce kısaltılmış başlık gerekli değildir.) b. Türkçe özet Türkçe özetler araştırma yazılarında şu düzene göre hazırlanmalıdır: Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet ve Index Medicus a uygun olmalı, Medical Subjects Headings (MeSH terimleri) listesine uygun sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir. Vaka bildirilerinde ve kısa raporlarda kısa bir Türkçe özet yer almalıdır. Derlemelerde, amacı ve en önemli noktaları belirten kısa bir Türkçe özet yer almalıdır. Türkçe özet en çok 250 kelime olmalıdır. Tamamı İngilizce olan yazılarda Türkçe özete gerek yoktur. c. İngilizce özet İngilizce özetler araştırma yazılarında şu düzene göre hazırlanmalıdır: Objective(s), Methods, Results, Conclusion. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet ve Index Medicus a uygun olmalı, Medical Subjects Headings (MeSH terimleri) listesine uygun İngilizce sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir. Vaka bildirilerinde ve kısa raporlarda İngilizce özet yer almalıdır. Vaka bildirilerindeki İngilizce özet vakanın sunulma nedenini açıklayıcı özellikte, kısa raporlarda ise çalışmanın yöntemi ve içeren özellikte olmalıdır. Ön sonuçlarını derlemelerde, amacı ve en önemli noktaları belirten kısa bir İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özet en çok 250 kelime olmalıdır. d. Metin Yazının metni Giriş, Yöntem(ler), Bulgular, Tartışma, Kaynaklar şeklinde devam eder. Her bir bölüm ayrı bir sayfadan başlamalıdır. Yazı metni içinde mümkünse Klinik/Anabilim Dalı adı geçmemesine özen gösterilmelidir. Kaynaklar metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, numaralar parantez içinde olarak, cümle sonunda veya cümle içinde araştırıcı ismi varsa bu isimden hemen sonra yazılmalıdır. Gereç ve yöntem bölümünde vakalar, ölçümler, sonuç değerlendirme yöntemleri, istatistiksel analiz gibi alt başlıklar bulunması önerilir. Derlemeler kendi içinde uygun alt bölümlere ayrılabilir. Metin uzunluğu genel olarak 20 sayfayı geçmemelidir. Kısa raporlar, (orijinal metod geliştirme, yeni bir girişim tekniği, orijinal çalışmaların ön sonuçları) 1000 kelimeyi geçmemek koşulu ile tarih sırası gözetmeksizin yayımlanır. Metin içinde sadece standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar ilk kullanıldığı zaman parantez içinde gösterilmelidir. Yazılarda International System of Units birimleri (SI) veya metrik sistem kullanılmalıdır (http:// physics.nist.gov/cuulunits/). Varsa destekleyen kurum veya kuruluşlara teşekkür ( Teşekkür yazının yayınlanmasına karar verilmesi halinde Tartışma ve sonuç bölümünden sonra yer almak üzere ilave edilecektir) belirtilmelidir. Araştırmanın maddi kaynağı, eğer varsa araştırmacıların destekleyen kuruluşla ilişkisi olup olmadığı vurgulanmalıdır. e. İstatistik Yöntemler İstatistiksel yöntem, orijinal veriye erişebilecek bir okuyucunun, rapor edilen sonuçları onaylayabileceği bir ayrıntıda belirtilmelidir. Mümkünse, bulgular niceliksel hale getirilme-

6 li ve hata ölçümleri (güvenlik aralıkları gibi) sunulmalıdır. Çalışma deseni ve istatistiksel yönteme dair kaynaklar, sayfalar belirtilerek mümkün olduğu sürece standart kaynaklar olmalıdır. İstatistiksel terimler, kısaltmalar ve sembollerin çoğu tanımlanmalıdır. Kullanılan bilgisayar programı belirtilmelidir. f. Tablolar Tablolar bilgileri etkin bir şekilde gösterir ve ayrıca bilginin istenen tüm ayrıntı seviyelerinde verilmesini sağlar. Bilgileri metin yerine tablolarda vermek genelde metnin uzunluğunu kısaltır. Her tablo ayrı bir sayfaya çift aralıklı olarak basılmalıdır. Tabloları metindeki sıralarına göre numaralayıp, her birine kısa bir başlık verilmelidir. MS Word 2000 ve üstü sürümlerde otomatik tablo seçeneğinde tablo klasik 1 ya da tablo basit 1 seçeneklerine göre tablolar hazırlanmalıdır. Başlık satırı ve tablo alt üst satırları dışında tablonun içinde başka dikey ve yatay çizgiler kullanılmadır. Her sütuna bir başlık verilmelidir. Yazarlar açıklamaları başlıkta değil, dipnotlarda yapmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Varyasyonun standart sapma ya da standart hata gibi istatistiksel ölçümleri belirtilmelidir. Metin içinde her tabloya atıfta bulunulduğuna emin olunmalıdır. Eğer yayınlanmış ya da yayınlanmamış herhangi başka bir kaynaktan veri kullanılıyorsa izin alınmalı ve yayın sahipleri tam olarak bilgilendirilmelidir. g. Şekiller, Grafikler, Resimler Profesyonel olarak hazırlanmalı ve baskı kalitesinde.jpg formatında word dökümanından ayrı bir dosya olarak on-line sisteme yüklenmelidir. Şekiller, grafikler ve resimler mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Numara ve tanıtıcı başlık altta belirtilmelidir. Şekil ve resimlerin toplam sayısı araştırma yazıları için 5, vaka sunumları ve kısa raporlar için 2, editöre mektup için 1 den fazla olmamalıdır. Fotomikrografik patoloji preparatları iç ölçekler içermelidir. Semboller, oklar ya da harfler fonla kontrast oluşturmalıdır. Eğer insan fotoğrafları kullanılacaksa, ya bu kişiler fotoğraftan tanınmamalıdır ya da yazılı izin alınmalıdır. Renkli resimler editör gerekli gördüğünde ya da sadece yazar ek masrafı karşılarsa basılır. h. Ölçüm Birimleri Uzunluk, ağırlık ve hacim birimleri metrik (metre, kilogram, litre) sistemde ve bunların onlu katları şeklinde rapor edilmelidir. Sıcaklıklar Celsius derecesi, kan basıncı milimetre cıva cinsinden olmalıdır. Ölçüm birimlerinde hem metrik sistem hem de Uluslararası Birim Sistemleri (International System of Units, IS) kullanılmalıdır. i. Kısaltmalar ve Semboller Sadece standart kısaltmalar kullanılır, standart olmayan kısaltmalar okuyucu için zorluk yaratabilir. Başlıkta ve özet bölümünde kısaltmadan kaçınılmalıdır. Standart bir ölçüm birimi olmadıkça kısaltmaların uzun hali ilk kullanılışlarında açık, kısaltılmış hali parantez içinde verilmelidir. 3. Vaka Sunumları Yedi sayfayı geçmemeli ve en fazla 5 yazardan oluşmalıdır. Bölümleri aşağıdaki gibi sıralanmalıdır: - Türkçe özet ve İngilizce başlığı ile birlikte İngilizce özet, l00 er kelimeyi geçmemelidir. - Anahtar kelimeler; Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3 adet olmalıdır. - Ana metin, giriş, vaka/vakalar, tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. 4. Derleme yazıları Sayfa sayısı 15 sayfayı geçmemeli, bölümleri aşağıdaki gibi olmalıdır: - Türkçe özet ve İngilizce başlığı ile birlikte İngilizce özet, l00 er kelimeyi geçmemelidir. - Anahtar kelimeler- Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3 adet olmalıdır. 5. Tablolar Metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, numara ve tanıtıcı başlık tablonun üstünde belirtilmelidir. Tabloların toplam sayısı araştırma yazıları için 5, vaka sunumları ve kısa raporlar için 2, editöre mektup için 1 den fazla olmamalıdır. 6. Editöre Mektup Editöre mektuplar, en fazla 1000 kelime, tablosuz ve şekilsiz olmalı ve mektup, tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Çocuk Dergisi nde yayınlanmış olan bir yazı ile ilgili eleştiri ya da değerlendirme niteliğindeki mektuplar sözü edilen yazının yayınlanmasından sonraki 12 hafta içinde alınmış olmalıdır. 7. Teşekkür(ler) Yazının sonunda kaynaklardan önce teşekkür(ler) bölümüne yer verilir. Bu bölümde kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır. 8. Kaynaklar Konu ile doğrudan ilişkili olmalıdır ve mümkün olduğunca son yıllarla sınırlı olmalıdır. Metinde geçen kaynaklar parantez içinde gösterilmelidir. Kaynaklar metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi adları Index Medicus a uygun olarak kısaltılmalıdır. Kaynaklarda yazarların hepsi yazılmalı, yazar sayısı altıdan fazla ise sonrası ve ark. veya et al. şeklinde kısaltılmalıdır. Kullanılan kaynak sayısı genel olarak araştırmalar ve derlemeler için en fazla 40, vaka sunumu ve kısa raporlar için 10, editöre mektuplar için 5 olmalıdır. Yazarlar kaynakların doğruluğu açısından tüm sorumluluğu taşırlar. Makaleler için: Leibel RL, Rosenbaum M, Hirsch S. Changes in energy expenditure resulting from altered body weight. N Engl J Med 1995;332: Kitaplar için: Kuczmarski RJ, Ogden CL, Gramer-Strawn LM, et al. CDC growth charts: United States Advance data from vital and health statistics. Hyattsville: NIH Statistics, Kitap bölümü için: Goadsby PJ. Pathophysiology of headache. In: Silberstein SD, Lipton RB, Dalessio DJ, eds. Wolff s headache and olther head pain. 7th ed. Oxford, England: Oxford University Press, 2001: Elektronik yayınlardan makale örneği: US. Positions on selected issues at the third negotiating session of the Framework Convention on Tobacco Control.(Accessed March 4, 2002, at gov/reform/index-accord.htm. Tezden alıntı için: Ahmadov A. İstanbul da yaşayan sağlıklı annelerin venöz, yenidoğanların göbek kordon kanı ve mekomyumlarında cıva düzeyleri. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul: Kongre bildirileri için: Ünüvar E, Yıldız İ, Kılıç A, Bodur S, Oğuz F, Sıdal M. Çocuklarda viral nazofarenjitlerin etiyolojisi. 50. Milli Pediatri Kongresi Özet Kitabı, 8-12 Kasım 2006, Antalya, 2006: P53. Yukarıda sıralanan koşullar yerine getirilmemiş çalışma kabul edilmez ve eksiklerin tamamlanması için yazarına iade edilir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler için kontrol listesi: - İmzalı telif hakkı devir formu (orjinali Logos Yayıncılık adresine postalanmalıdır) - Etik kurul yazısı - Times New Roman fontu ve 11 punto ile iki aralık olarak yazılmış metin - Özet en fazla 250 kelime - Anahtar kelimeler en fazla 6 adet - Grafik, tablo, resim ve şekillerin kurallara uygun sunulması. - Kaynakların kurallara uygun yazılması - Yazının gönderileceği adres: Yayın Takibi: Yayın Kurulu tarafından kabul edilen yazılar son teslim tarihine göre sıralanarak yayımlanır. Kısa raporlarda bu kural geçerli değildir. Çok önemli hastalara tanı ve tedavide yararlı olunacağına inanılan makaleler erken ve hızlı yayınlanabilir. Basım öncesi son baskı düzeltmeleri yazarlar tarafından yapılır. Düzeltme varsa, en geç 24 saat içerisinde Logos Yayıncılık a bilgi verilmelidir. Yazarlara yazılarının bir kopyasını saklamaları önerilir. Yazışma Adresi: Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul Tel: (0212) / Faks: (0212) e-posta: Logos Yayıncılık Tic. A.Ş. Yıldız Posta Cad. Sinan Ap. No. 36 D.66-67, 34349, Gayrettepe-İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) e-posta:

7

8 Değerli Meslektaşlarımız, 36. Pediatri Günleri ve 15. Pediatri Hemşireliği Günleri nin 8 11 Nisan 2014 tarihleri arasında, İstanbul Point Barbaros Hotel de düzenleneceğini duyurmak ve sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız. Kongreler bilimsel hayatın en önemli duraklarındandır. Bilgi birikiminin katlanarak arttığı ve bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu düşünülerek kongrelere katılım sorgulanabilir. Ancak, konuları, yıllarını vermiş uzmanlarla çok yakın ve sıcak bir ortamda paylaşmak herhalde bilgisayar başında bunu yapmaktan çok daha güzel, sağlıklı ve insan sıcaklığına yakışır bir özelliktir. Pediatri Günleri ne gelince; 36. sını düzenlediğimiz bu geleneksel toplantıda İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği nin deneyimlerini, güncel bilgi ve beceri uygulamalarını, kanıta dayalı olarak sunacağız. Seçkin davetli konuşmacılarla bilimsel programımızı daha da güçlendireceğiz. Bilgi fırtınası devam ederken dostluklar pekişecek ve eski güzel günlerimizi yadedeceğiz. Kongrenin bilimsel programında pediatrinin çeşitli alanlarında güncel bilgilerin sunulduğu konferanslar, paneller, katılımın ve tartışmanın daha yoğun olmasını beklediğimiz uzmanına danışalım, katılımlı olgu tartışmaları oturumları yer alacaktır. Kongrenin ilk günü kurs programlarına ayrılmıştır. Çok özel konuların, bilgi ve becerilerin pekiştirildiği kurslarımız yıllardan beri yoğun ilgi görmektedir. Kurslara katılımın yine yüksek oranda olmasını bekliyoruz. Programda her kongrede olduğu gibi sözlü bildiriler ve posterlere de yer verilecektir. Kongrenin son gününe 15. Pediatri Hemşireliği Günleri de eşlik edecektir. Amacımız, hepimizin daha fazla yararlanacağı, daha fazla zevk alacağı ve aktif olarak katılacağı bir bilimsel toplantıdır. BEKLİYORUZ; GELİN PAYLAŞALIM ve BİRLİKTE OLALIM. Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar Kongre Sekreteri Prof. Dr. Ömer Devecioğlu Kongre Başkanı

9 İÇİNDEKİLER Kurullar...1 Destekleyen Kuruluşlar...3 Bilimsel Program Konuşma Özetleri Hemşirelik Kongresi Konuşma Özetleri Tartışmalı Poster Sunumları Dizin

10 36. PEDİATRİ GÜNLERİ VE 15. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ömer Devecioğlu (Başkan) Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar (Sekreter) Prof. Dr. Asuman Çoban Prof. Dr. Emin Ünüvar Prof. Dr. Nuran Salman Prof. Dr. Sema Anak Prof. Dr. Zeynep Karakaş Doç. Dr. Zeynep Tamay Doç. Dr. Kemal Nişli Doç. Dr. Serap Karaman Uzm. Dr. Serdar Cantez Uzm. Dr. İsmail Yıldız Dr. Seda Günhar Dr. Esin Karakılıç Dr. Sezen Gülümser Dr. Yasin Yılmaz 15. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ DÜZENLEME KURULU Suzan Yıldız Zerrin Çiğdem Duygu Gözen Serap Balcı Seda Çağlar Duygu Sönmez Düzkaya Tuba Koç Nurhan Özata Keskin Neval Göktepe Kadriye Doğru Evcimen Ece Yiğit Şirin Özbek Kurt Leyla Sarı Neşe Töle 1

11

12 ni Destekleyen Kuruluşlara Teşekkür Ederiz. ABBVIE ABDİİBRAHİM BERK İLAÇ BIOTALAB BİRUNİ ERKİM İLAÇ HİPP MIKRO-GEN MSD MUSTAFA NEVZAT NUTRICIA PFIZER SANOFİ PASTEUR SANOVEL 3

13 YENİDOĞANDA UYGULAMALI TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU 8 NİSAN 2014, SALI / SALON A Kurs Yöneticileri: Asuman Çoban, Eren Özek 08:45-09:00 Açılış ve Tanışma 09:00-9:40 Yenidoğanın Solunum Fizyolojisi Asuman Çoban 09:40-10:20 Mekanik Ventilasyon İlkeleri ve Değişik Ventilasyon Şekilleri Zeynep İnce 10:20-10:30 Sınav 10:30-11:00 KAHVE ARASI 11:00-11:40 Konvansiyonel Ventilasyon -I (SIMV / IMV, AC/PS, VG.) Nuray Duman 11:40-12:20 Konvansiyonel Ventilasyon -II ve HFO Nuray Duman Sınav 12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 13:30-14:10 Non İnvazif Ventilasyon (CPAP nazal IMV) Eren Özek 14:10-14:40 Ventilatördeki Hastanın Bakımı ve İzlemi (Ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesi, kan gazı ve yorumları, beslenme vs) Ayla Günlemez 14:40-14:50 Sınav 14:50-15:10 KAHVE ARASI 15:10-15:50 Ventilatörden Ayırma Merih Çetinkaya 15:50-16:30 Özel Durumlarda Ventilasyon (MAS+PPHN, Pnömotoraks, BPD, Apne ) Hülya Bilgen 16:30-17:20 Uygulama (Vakalar) Ayla Günlemez, Merih Çetinkaya 17:20-17:30 KATILIM BELGELERİNİN DAĞITILMASI VE KAPANIŞ TÖRENİ 4

14 İLK 15 YAŞTA ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ KURS PROGRAMI 8 NİSAN 2014, SALI / SALON B Kurs Sorumlusu: Gülbin Gökçay 08:15-08:30 Açılış ve Tanışma Eğitimciler, kursun düzenlenmesine katkıda bulunanlar Katılımcılar (nereden, ne hedefle) Kursun kuralları (katılımlı) 08:30-9:00 Çocuk sağlığı izlemi ve bakımı prensipleri Gülbin Gökçay 09:00-09:20 Metabolik Taramalar Emel Gür 09:20-10:20 Taramalar-Vakalar Gülbin Gökçay 10:20-10:35 KAHVE ARASI 10:35-11:30 Nöromotor gelişimin değerlendirilmesi Bülent Kara 11:30-12:00 Motor gelişimin desteklenmesi Gönül Acar 12:00-12:30 Sosyal ve dil gelişiminin desteklenmesi Emine Eraslan 12:30-13:00 Psikolojik gelişimin desteklenmesi Nilcan Kuleli Sertgil 13:00-13:45 ÖĞLE YEMEĞİ 13:45-14:15 Puberte bulgularının izlenmesi Firdevs Baş / Aylin Yetim 14:15-15:00 Sağlıklı beslenme - vitamin mineral desteği Emel Gür 15:00-15:30 Ergen ile sağlıklı iletişim prensipleri Orhan Derman 15:30-15:45 KAHVE ARASI 15:45-16:45 Aşı uygulamaları Gülbin Gökçay / Esra Devecioğlu 16:45-17:15 Sorular 17:15-17:30 Değerlendirme ve kapanış 5

15 ÇOCUK ACİL KURSU 8 NİSAN 2014, SALI / SALON C Kurs Yöneticileri: Agop Çıtak, Levent Yılmaz 08:30-09:00 Kayıt Açılış ve Tanışma Kursun Amacı 09:00-09:45 Çocuk hastaya acilde yapılandırılmış yaklaşım / H. Levent Yılmaz 09:45-10:00 KAHVE ARASI 10:00-11:15 OLGU TARTIŞMALARI 10:00 10:25 Olgularla Tıbbi Aciller / Murat Duman, Metin Uysalol Karın Ağrısı Olan Çocuğa Yaklaşım, Orak Hücreli Anemi 10:25-10:50 Olgularla Kardiyak Aciller Suat Biçer, Esra Şevketoğlu Akut Romatizmal Ateş, Siyanotik Spell, Kalp Yetersizliği 10:50-11:15 Olgularla Metabolik ve Nörolojik Aciller / Nilgün Erkek, Esen Besli Diyabetik Ketoasidozis, Konvulsiyon ve Status Epileptikus 11:15-12:00 Zehirlenmelere Genel Yaklaşım ve Sık Rastlanan Zehirlenmeler / Levent Yılmaz 12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ 13:00-13:45 Şok ve Yönetimi / Agop Çıtak 13:45-14:15 Akut Tıkanıklık Yapan Solunum Yolu Hastalıkları / Murat Duman 14:15-14:30 KAHVE ARASI 14:30-15:30 OLGU TARTIŞMALARI 14:30-14:50 Olgularla Alerjik Aciller / Esen Besli, Güntülü Şık Akut Astım Atağı, Anafilaktik Şok 14:50-15:10 Olgularla Hayvan Isırık, Sokmaları / Suat Biçer, Esra Şevketoğlu Akrep Sokması, Yılan Isırması 15:10-15:30 Olgularla Çevresel Aciller / Süleyman Bayraktar, Metin Uysalol Sıcak Çarpması, Boğulma 15:30-15:45 KAHVE ARASI 15:45-16:45 Acilde Girişimsel İşlemlerde Sedasyon ve Analjezi Uygulamaları ve Hızlı Ardışık Entübasyon / Nilüfer Yalındağ Öztürk 16:45-17:00 KATILIM BELGELERİNİN DAĞITILMASI VE KAPANIŞ 6

16 BİLİMSEL PROGRAM 9 NİSAN 2014, ÇARŞAMBA / SALON A 08:00-08:30 KAYIT 08:30-09:00 AÇILIŞ KONUŞMASI 09:00-09:45 AÇILIŞ KONFERANSI Başkanlar: Ömer Devecioğlu, Feyza Darendeliler Konuşmacı: Sunay Akın 09:45-10:45 PANEL / Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi Başkanlar : Mübeccel Demirkol, Sema Özbaş 09:45 10:15 Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesinde Yenilikler / Gülden Gökçay 10:15 10:45 Sağlık Bakanlığı nca Yürütülen Bebek Beslenme Programları / Sema Özbaş 10:45-11:15 KAHVE ARASI 11:15-12:00 KONFERANS / Yenidoğanda Uzamış Sarılığa Güncel Yaklaşım Başkan: Yıldız Perk Konuşmacı: Asuman Çoban 12:00-13:00 PANEL / Prematüre Bebekleri İleri Dönemlerde Bekleyen Sorunlar Başkan: Meral Özmen, Sertaç Arslanoğlu 12:00 12:30 Preterm doğan bebeklerin erişkin dönem sonuçları / Zeynep İnce 12:30 13:00 Prematüre Bebekleri İleri Dönemlerde Bekleyen Sorunlar / Kıvılcım Gücüyener 13:00-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ 14:30-15:30 PANEL / Çocuk Hekimliğinde Bankacılık Başkanlar: Asuman Çoban, Akif Yeşilipek 14:30 15:00 Anne Sütü bankacılığı / Sertaç Arslanoğlu 15:00 15:30 Kordon kanı bankacılığı / Sema Anak 15:30-16:30 PANEL / Aşı Uygulamalarında Son Gelişmeler ve Çocuk Sağlığına Etkileri Başkanlar: Olcay Neyzi, Ufuk Beyazova 15:30 15:50 Kızamık eliminasyonu ve polio eradikasyonunda dünyada ve ülkemizdeki son durum / Ufuk Beyazova 15:50 16:10 Aşı sonrası istenmeyen etkilerin önlenmesi için neler yapılabilir? Gülbin Gökçay 16:10 16:30 Aşı sonrası istenmeyen etkilere yaklaşım (vakalar ile) / Ayşe Kılıç 16:30-17:00 KAHVE ARASI 17:00-18:00 PANEL / Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Başkanlar: Salim Çalışkan, Ayşe Öner 17:00-17:15 Tanıda Yapılan Yanlışlar / Lale Sever 17:15-17:30 Enfeksiyon Geçiren Çocukta Görüntüleme: Hangi tetkik? Kime? Ne zaman? Harika Alpay 17:30-17:45 Tedavi: Doğrular ve Yanlışlar / Ruhan Düşünsel 17:45-18:00 İzlem ve Profilaksi / Osman Dönmez 7

17 BİLİMSEL PROGRAM 9 NİSAN 2014, ÇARŞAMBA / SALON B 11:15-12:00 KONFERANS / Nefrotik Sendrom Genetiğinde Yenilikler ve Tedaviye Yansımaları Başkan: Aydan Şirin Konuşmacı: Sevgi Mir 12:00-13:00 PANEL / Yenidoğanda Üriner Sistem Malformasyonları Başkanlar: Sevinç Emre, Lale Sever 12:00-12:30 İnrauterin Dönemde-Perinatolog Gözüyle / Atıl Yüksel 12:30-13:00 Doğum Sonrası / Çocuk Nefroloji Uzmanı Gözüyle / Ilmay Bilge 13:00-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ 14:30-15:30 PANEL / Çocukluk Çağı Epilepsilerinin Tanı ve İzleminde Çocuk Hekiminin Yeri Başkan: Selçuk Apak 14:30 15:00 Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Tanı ve Yaklaşım / Nur Aydınlı 15:00 15:30 Tedavi Yaklaşımı / Mine Çalışkan 15:30-16:30 PANEL / Solunum Sıkıntısı Olan Hastada Güncel Tedavi Yaklaşımları Başkanlar: Metin Karaböcüoğlu, Agop Çıtak 15:30 15:50 Akut laringotrakeobronşit (Krup) / Murat Duman 15:50 16:10 Bronşiyolit / Levent Yılmaz 16:10 16:30 Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) yeni tanı kriterleri / Agop Çıtak 16:30-17:00 KAHVE ARASI 17:00-18:00 PANEL / İntrauterin ve Yenidoğan Döneminde Kardiyolojik Aciller Başkanlar: Türkan Ertuğrul, Zeynep İnce 17:00 17:20 İntrauterin Dönemde Kardiyolojik Aciller / Rukiye Eker Ömeroğlu 17:20 17:40 Yenidoğan Döneminde Kardiyolojik Aciller-Medikal Yaklaşım Aygün Dindar 17:40 18:00 Yenidoğan Döneminde Kardiyolojik Aciller-Girişimsel Yaklaşım Kemal Nişli 8

18 BİLİMSEL PROGRAM 10 NİSAN 2014, PERŞEMBE / SALON A 08:30-09:15 KONFERANS / Anne Sütü ile Beslenmede Karşılaşılan Sorunlara Yaklaşım Başkan: Emel Gür Konuşmacı: Gülbin Gökçay 09:15-10:15 PANEL / Çocuklarda Meningokok Enfeksiyonları Başkanlar: Işık Yalçın, Yıldız Camcıoğlu 09:15-09:35 Meningokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisi / Nuran Salman 09:35-09:55 Klinik ve Tedavi / Ayper Somer 09:55-10:15 Meningokok Aşıları / Ener Çağrı Dinleyici 10:15-10:45 KAHVE ARASI 10:45-11:30 KONFERANS / Ergen Sağlığı ve Riskli Davranışlara Yaklaşım Başkan: Atilla Büyükgebiz Konuşmacı: Orhan Derman 11:30-12:30 PANEL / Patolojik Tam Kan Sayımı Sonuçlarına Nasıl Yaklaşalım? Başkanlar: Gülyüz Öztürk, Tiraje Celkan 11:30-11:50 Anemi / Zeynep Karakaş 11:50-12:10 Nötropeni / Ömer Devecioğlu 12:10-12:30 Trombositopeni / Ayşegül Ünüvar 12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ 14:00-15:00 PANEL / İki Yaş Altı Ateş ve Konvülsiyonla Gelen Çocuklara Genel Pediatri ve Nöroloji Penceresinden Bakış Başkanlar: Mine Çalışkan, Fatma Oğuz 14:00-14:30 Genel Pediatri Penceresinden Bakış / Fatma Oğuz 14:30-15:00 Nörolojik Yaklaşım / Bülent Kara 15:00-16:00 PANEL / Genel Pediatri den İlginç Olgu Sunumları Başkanlar: Müjgan Sıdal, Emin Ünüvar 15:00-15:20 Konuşmacılar: Emin Ünüvar 15:20-15:40 Olgu Sunumları / İsmail Yıldız 15:40-16:00 Muhammet Ali Varkal 16:00-16:30 KAHVE ARASI 16:30-17:15 KONFERANS / Anormal Tiroid Sonuçları: Vakalarla Değerlendirme Başkan: Feyza Darendeliler Konuşmacı: Nurçin Saka 17:15 TARTIŞMALI POSTER SUNUMLARI Başkanlar: Firdevs Baş, Demet Demirkol, Yücel Taştan, Ayşe Kılıç, Ahmet Koç, Gönül Aydoğan, Ahmet Nayır, Harika Alpay, Ahmet Soysal, Ener Çağrı Dinleyici, Gülden Gökçay, Bülent Kara 9

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ

İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ İLK 1000 GÜNDE UYGULANAN BESLENME POLİTİKALARI VE GELECEK NESİLLERE ETKİSİ Dr. Sema ÖZBAŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır. YAYIN KURALLARI GENEL BİLGİLER Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır. Dergide klinik veya deneysel araştırmalar, derlemeler,

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım & Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursları Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Bilim Dalı, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2015 Eğitim Programı Tarih Gün Konu Konuşmacı

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2015 Eğitim Programı Tarih Gün Konu Konuşmacı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2015 Eğitim Programı Tarih Gün Konu Konuşmacı 30/09/2014 Salı AÇILIŞ 01/10/2014 Çarşamba Hasta Hakları Alaaddin

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR

II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR Ülkemizde Sosyal Pediatri alanında mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, çalışmaların ve araştırmaların geliştirilmesi, yeni bakış açıları

Detaylı

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ 9-11 Ocak 2014, Antalya TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI desteği ve ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ ANTALYA VEREM

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

1. ADI SOYADI : Meltem SOYLU 2. DOĞUM TARİHİ : 1971 3. ÜNVANI : Yrd. Doç.Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU :

1. ADI SOYADI : Meltem SOYLU 2. DOĞUM TARİHİ : 1971 3. ÜNVANI : Yrd. Doç.Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : 1. ADI SOYADI : Meltem SOYLU 2. DOĞUM TARİHİ : 1971 3. ÜNVANI : Yrd. Doç.Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1993 Y.Lisans Beslenme ve

Detaylı

Poster Nasıl Hazırlanır?

Poster Nasıl Hazırlanır? Poster Nasıl Hazırlanır? Dr. Mustafa SÜNBÜL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SAMSUN Poster özeti yazımı Poster yazımı İçerik Görünüm

Detaylı

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır. BİLİMSEL PROGRAM Genel Bilgiler Bilimsel Program: Her zaman olduğu gibi katılımcılarımız için doyurucu bir bilimsel program hazırlanacaktır. Bilimsel program güncel konularla düzenlenmiş genel oturumlar

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

CERRAHPAŞA I. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU

CERRAHPAŞA I. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU CERRAHPAŞA I. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 29 MAYIS 2012 Barceló Eresin Topkapı Hotel İSTANBUL 08.30-09.00 Açılış Konuşması Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM İ. Ü. Hastaneleri Hemşirelik Direktörü Prof. Dr.

Detaylı

13/11/2015 Cuma 14/11/2015 Cumartesi 15/11/2015 Pazar 16/11/2015 Pazartesi

13/11/2015 Cuma 14/11/2015 Cumartesi 15/11/2015 Pazar 16/11/2015 Pazartesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015-2016 Eğitim Programı Tarih Gün Konu Konuşmacı 19/10/2015 Pazartesi 20/10/2015 Salı AÇILIŞ 21/10/2015 Çarşamba

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Mersin Pediatri Günlerinin 18.si 29-30 Mart 2013 tarihleri arasında Üniversitemiz

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI /

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / 2017-18 TARİH/MODÜL BAŞLIKLAR (Konular) ÖĞRETİM ÜYESİ MODÜL 1 9 Ekim 2017 Halk Sağlığı tanımı, kavramı ve yaklaşımı Geleneksel ve Çağdaş

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

VIII. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu

VIII. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu VIII. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu Prof Dr. Nuran Salman Onuruna Bilimsel Program 1. gün 23 Aralık 2016 Cuma 16.00-16.30: Açılış Toplantısı Prof. Dr. Tiraje Celkan 16.30-17.30: Febril nötropenide

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DESTEK ve ÖDÜL YÖNERGESİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DESTEK ve ÖDÜL YÖNERGESİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DESTEK ve ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu yönerge; Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD) tarafından desteklenecek bilimsel araştırma ve aktiviteler

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE İLK 1000 GÜNDE BESLENME DR.GÖNÜL KAYA AİLE SAĞLIĞI BİRİMİNDE EKİP Aile Hekimi Aile Sağlığı Elemanı Sözleşmeli Hemşire-Ebe BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM AİLE SAĞLIĞI BİRİMİNDE HİZMETLER Kayıtlı

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU (AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ELEMANI, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEKİMİ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK PERSONELİ) Prof.

Detaylı

Türkiye de ve Dünya da Çocuk Sağlığı

Türkiye de ve Dünya da Çocuk Sağlığı Türkiye de ve Dünya da Çocuk Sağlığı Dersin İçeriği Çocuk kavramı Sağlık kavramı Türkiye de ve dünyada çocuk sağlığının durumu Çocuk sağlığını etkileyen faktörler Çocuk sağlığına yönelik girişimler Çocukluk

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTE DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ YÖNERGESİ

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTE DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ YÖNERGESİ ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTE DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1)Bu yönergenin amacı, Ardahan Üniversitesi

Detaylı

14. Pediatri Günleri. 04-05 Nisan 2013 Sabancı Kültür Merkezi - İZMİR. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. www.pediatrigunleri2013.

14. Pediatri Günleri. 04-05 Nisan 2013 Sabancı Kültür Merkezi - İZMİR. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. www.pediatrigunleri2013. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 14. 04-05 Nisan 2013 Sabancı Kültür Merkezi - İZMİR Pediatri Günleri www.pediatrigunleri2013.com Mert Rüstem in koleksiyonundan www.pediatrigunleri2013.com Sayın

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Dr. Başak TEZEL Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı İzlenmesi Gereken Gruplar 15-49 yaş kadınlar Gebeler Lohusalar 0-5 yaş çocuklar Okul çağı

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ I-Genel biçimsel özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu -Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 1-Genel şekil

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, 1. DUYURU DAVET Değerli Meslektaşlarımız, 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 18-21 Nisan 2018 tarihleri arasında İzmir'de Çeşme Sheraton Hotelde düzenlenecek r. 12.Ulusal

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Dönem Koordinatörü:

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE. BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ. BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ KONGRELERĠNE ASĠSTAN KATILIM DESTEĞĠ YÖNERGESĠ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE. BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ. BAġ BOYUN CERRAHĠSĠ KONGRELERĠNE ASĠSTAN KATILIM DESTEĞĠ YÖNERGESĠ Sayfa 1 / 4 Tanım Madde 1 Bu yönergede Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongrelerine katılım desteği verilecek asistanlara, bu desteğin hangi şartlarda sağlanacağı belirtilmektedir.

Detaylı

ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU

ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU Hemşire Deniz YALÇIN Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Pediatri Hematoloji Onkoloji Kliniği Servis Sorumlu Hemşiresi Sunum Planı Hastanın servise kabulü

Detaylı

Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı :30-13:30

Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı :30-13:30 2011-2012 Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 12.10.2011 12:30-13:30 Çocukluk çağında Yağlı Prof. Dr. YeĢim ÖZTÜRK Karaciğer Hastalığı 14.10.2011

Detaylı

: 06.08.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.84.2948(64028)-1439 sayılı Bakanlık Oluru.

: 06.08.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.84.2948(64028)-1439 sayılı Bakanlık Oluru. ESKİ YENİ KAPALf YOL Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM.0.84.2948 (64208)-WO3^ f f l-> *~ 712/2012 Konu : 4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi MALİYE BAKANLIĞINA İlgi : 06.08.2012 tarih

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMASI Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar KLİNİK BESLENME ÇOCUK BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 207-208 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 20..207-9.0.208 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Prof. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları

4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları EK-1 4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları 1. Karayolu Güvenliği Yönetimi ve Denetimi Karayolu Trafik Denetimleri Elektronik Denetleme Sistemleri ve Teknoloji Kullanımı Veri

Detaylı

DERGİ HAKKINDA BİLGİ

DERGİ HAKKINDA BİLGİ DERGİ HAKKINDA BİLGİ 1- Dergi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nin süreli bilimsel yayınıdır ve yılda 2 sayı yayınlanır. 2- Derginin amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin özellikle tıp alanında olmak üzere hemen

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam Amaç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 3.2.1984

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM "TÜRKİYE DERGİLERİ DİZİNİ

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRKİYE DERGİLERİ DİZİNİ ULAKBİM "TÜRKİYE DERGİLERİ DİZİNİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELER OLMALIDIR? Başkan: Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Prof. Dr. Berna ARDA Prof. Dr. Burçin EROL Prof. Dr. Metin GÜRÜ Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Dr.

Detaylı

MAKALENİN HAZIRLANMASI

MAKALENİN HAZIRLANMASI YAZARLARA BİLGİ 1. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK DERGİSİ (IZMIR JOURNAL OF HEALTH) YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar

İZMİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK DERGİSİ (IZMIR JOURNAL OF HEALTH) YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK DERGİSİ (IZMIR JOURNAL OF HEALTH) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (a) Bu yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi Sağlık Dergisi (Izmir

Detaylı

GÜVENLİ ANNELİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016

GÜVENLİ ANNELİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016 GÜVENLİ ANNELİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016 Bu sunum; Arş. Gör. Dr. Tuğçe Şanver, Arş. Gör. Dr. Can Keskin ve Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 BESLENME Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu

Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu Osman SAKA a, K. Hakan GÜLKESEN a, Neşe ZAYİM a a Akdeniz Üniversitesi, Antalya Abstract Özet The abstract should be clear, descriptive and no longer than 400

Detaylı

Beslenme Sorunlarıyla Mücadele: Gizli Açlık, Hidden Hunger

Beslenme Sorunlarıyla Mücadele: Gizli Açlık, Hidden Hunger Beslenme Sorunlarıyla Mücadele: Gizli Açlık, Hidden Hunger Prof Dr Halit Tanju Besler Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Gazimağusa, KKTC G İ Z L İ A Ç L

Detaylı

A. MAKALE YAZIM KURALLARI

A. MAKALE YAZIM KURALLARI Yazım Kuralları Değerli Yazar ve Okurlarımız, Yayıncılıkta 36 yılı geride bırakarak yeni yayın yılına girmiş bulunan Dergimizin, şu ana kadar ulaşmış olduğu yüksek kalitesini daha da ileri düzeylere çıkarabilmek

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL SINIF 4 2.grup (Çocuk Hastalıkları) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde Kasım 2011-Ocak 2012 Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde 26-27 Kasım 2011 de, Hatay da yapılan Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 2011, 10 Ocak 2012 de, Ankara da yapılan

Detaylı

37.Pediatri Günleri ve 16.Pediatri Hemşireliği Günleri 8 11 Nisan 2015 Wyndham Grand İstanbul Levent

37.Pediatri Günleri ve 16.Pediatri Hemşireliği Günleri 8 11 Nisan 2015 Wyndham Grand İstanbul Levent Değerli Meslektaşlarımız, 37. Pediatri Günleri ve 16. Pediatri Hemşireliği Günleri nin 8-11 Nisan 2015 tarihlerinde Wyndham Grand İstanbul Levent de düzenleneceğini duyurmak ve sizleri davet etmekten mutluluk

Detaylı

19-21 MAYIS 2017 TEKİRDAĞ

19-21 MAYIS 2017 TEKİRDAĞ TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 19-21 MAYIS 2017 TEKİRDAĞ Değerli üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği tarafından Namık Kemal Üniversitesi ile birlikte 19-21 Mayıs

Detaylı

20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 4 Yılda 40 Kat Öğrenci Kuruluşundan bu yana geçen dört senede öğrenci sayısını kırka katlayan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkiye nin ilk on üniversitesi

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hazırlayan: Uzm. Hem. Pınar AKÇAY-Tıbbi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 205-206 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 25.04.206-24.06.206 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin

Detaylı

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor.

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Sağlıklı çocuk izlemi: Çocuğun yaşına uygun ruhsal, fiziksel

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Ülkemizde Anne Sağlığı Hizmetleri

Ülkemizde Anne Sağlığı Hizmetleri Ülkemizde Anne Sağlığı Hizmetleri TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Uzm. Dr. Sema Sanisoğlu 20 Mart 2017, Ankara 1994 Kahire Uluslararası Nüfus ve Kalkınma toplantısında

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA ------------DERGİSİ----------- MARMARA GEOGRAPHICAL REVİEW

MARMARA COĞRAFYA ------------DERGİSİ----------- MARMARA GEOGRAPHICAL REVİEW MARMARA COĞRAFYA ------------DERGİSİ----------- SAYI: 7 OCAK 2003 İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 7 OCAK 2003 İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ ISSN 1303-2429 Yazı Kurulu Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Detaylı

PROBİYOTİKLER & PREBİYOTİKLER

PROBİYOTİKLER & PREBİYOTİKLER Sağlıklı Kalmak İçin PROBİYOTİKLER & PREBİYOTİKLER Anlatılmayan Tarihçe Editör Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı NOBEL TIP KİTABEVLERİ 1969 yılında Üsküdar

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği nin düzenleyeceği, Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve VIII. Ulusal Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Erciyes Üniversitesi

Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Hemşirelik Bölümü işbirliği ile YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU Sayın Meslektaşlarım; Dünyadaki ve ülkemizdeki

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI. Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI. Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1 ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şubesi nin 05.11.2015 tarihli

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi

raşitizm okul çağı çocuk ve gençlerde diş çürükleri büyüme ve gelişme geriliği zayıflık ve şişmanlık demir yetersizliği anemisi büyüme ve gelişme geriliği diş çürükleri zayıflık ve şişmanlık okul çağı çocuk ve gençlerde demir yetersizliği anemisi 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda iyot yetersizliği hastalıkları vitamin yetersizlikleri raşitizm

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 DAVET YAZISI Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kistik Fibrozis

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

Vajinal Doğum Bebeğin Bilişsel Gelişimini Etkiler mi?

Vajinal Doğum Bebeğin Bilişsel Gelişimini Etkiler mi? Vajinal Doğum Bebeğin Bilişsel Gelişimini Etkiler mi? Dr. Özlem Gülümser Koru Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Gelişimsel Pediatri Ünitesi Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi 2 Aralık

Detaylı

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 2014 «BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu Sıhhiye, Ankara TÜRKİYE KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON VAKFI DAVET

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR

15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR Değerli Üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte, Türk Klinik Biyokimya

Detaylı

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak Hemşirelik veya herhangi bir programda yüksek lisans yapmış olmak.

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Değerli Meslektaşlarımız, İki yılda bir düzenlediğimiz 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde Kuşadası

Detaylı

DOĞRU BİLGİ KAYNAĞINA ERİŞİM & AKILCI İLAÇ KULLANIMI

DOĞRU BİLGİ KAYNAĞINA ERİŞİM & AKILCI İLAÇ KULLANIMI DOĞRU BİLGİ KAYNAĞINA ERİŞİM & AKILCI İLAÇ KULLANIMI Prof. Dr. Şule Rabuş Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ Hazırlayan: Lütfiye İnci BELKIZ*, Fatma ZOR** *Acıbadem Atakent Hastanesi, Bebek Bakım Odası Hemşiresi **Acıbadem Atakent Hastanesi, Yenidoğan

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Acil Tıp Uzmanları Derneği ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı nın ortaklaşa gerçekleştirdiği 8. Acil Tıp Kış Sempozyumuna sizleri davet etmekten büyük

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık

Detaylı

YAZARLARA BİLGİLER. Etik Sorumluluk

YAZARLARA BİLGİLER. Etik Sorumluluk YAZARLARA BİLGİLER Beslenme ve Diyet Dergisi, Türkiye Diyetisyenler Derneği nin yayın organıdır ve Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 kez yayınlanır. Dergi, Beslenme ve Diyetetik alanındaki orijinal

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik 20 Mayıs Amfisi Bornova/ İzmir (Ege Üniversitesi Hastanesi İçi) Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Tıp Fakültesi Hastanesi

Detaylı

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış,

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, Değerli Yetkililer, Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, hızla değişen mevzuatlar ve Türkiye nin yeni parlayan ülkeler arasında olması bu konuda bir

Detaylı

Değerli MeslektaĢlarımız,

Değerli MeslektaĢlarımız, Değerli MeslektaĢlarımız, Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi HemĢirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Çapa HemĢireleri GeliĢtirme ve DayanıĢma Derneği, Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı