YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI"

Transkript

1 YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI AĞUSTOS 2012

2 İÇİNDEKİLER 1 Genel Çerçeve 2 2 Görevli Personel 2 3 Verilen Kritik Hizmetler 5 4 Askıya Alınabilecek İşler 6 5 Hisse Senedi Alım Satıma Aracılık ve Kredili İşlemler 7 6 Uluslararası Satış İşlemleri 8 7 Türev Piyasalar İşlemleri 9 8 Kaldıraçlı Alım Satım (KAS) İşlemleri 10 9 Sabit Getirili Menkul Kıymet Alım Satım Aracılığı ve Repo-Ters Repo İşlemleri Yatırım Fonları İşlemleri Müşteri Portföy Yönetimi Operasyon İşlemleri ve Takas Taahhütlerinin Zamanın Yerine Getirilmesi Mali Kontrol / Muhasebe İşlemleri İş Devamlılığı ve Düzeltme Kurtarma Çalışmaları Acil Durum Müdahale ve Kriz Yönetim Grubu Operasyon Ekibi Üyeleri Uygulama Prosedürü 28

3 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI Kurum Adı YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Birimi Genel Müdürlük Adres Nisbetiye Caddesi Akmerkez E3 Blok Kat: Etiler/İSTANBUL Telefon (212) Faks (212) Kriz Yönetim Merkezi Akmerkez E3 Blok Kat 4 PLANIN BULUNDUĞU YERLER Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı, Yatırım Finansman bünyesinde karşılaşılabilecek olan acil durumlar ve alınmış önlemleri içermekte ve hareket planlarını tanımlamaktadır. Bu plan, Ek 1 : Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planının Uygulanacağı Bölümler listesinde yer alan tüm merkez içi ve merkez dışı bölümleri kapsamaktadır. Bu liste, yeni açılacak şube /irtibat bürosu veya faaliyetine son verilecek şube/irtibat bürosu dikkate alınarak İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından revize edilir. Planı çerçevesinde yaşanabilecek olası acil durumlar, doğal afetler, ağ/iletişim teknoloji sorunları, bilişim saldırıları ve yatırım bankacılığı sorunları başlıklarında incelenmiştir. Oluşması muhtemel sorunlar ilgili bölümlerde tanımlanmış, sorun kaynakları ve olası hasar boyutları tahmin edilmiştir. Acil durumlara müdahale amaçlı olarak özel müdahale ekipleri oluşturulmuştur. Merkez ve Şubelerde karşılaşılabilecek ciddi yaralanma ve ölüm, yangın, toplu zehirlenmeler, intihar, deprem, su baskını, terör ve şiddet olayları, hava muhalefeti, teknoloji sorunları, iletişim sorunları, bilişim saldırıları ve yatırım bankacılığı sorunlarına yönelik olarak özel ekipler oluşturulmuş, sorumluluk alanları ve ekip üyeleri belirlenmiştir. Ayrıca her ekibin görevleri, müdahale planlarının ilgili yerlerinde tanımlanmıştır. Oluşması muhtemel tüm acil durumlar için ayrı müdahale planları hazırlanmış, hazırlanan yönergeler doğrultusunda tanımlanan ekiplerin hangi durumlara doğrudan müdahale edebileceği, hangi durumlarda ise dış ürün/hizmet sağlayıcı kurum ile irtibata geçeceği belirlenmiştir. Yatırım Finansman, hazırlamış olduğu Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı ile oluşabilecek acil durumlar nedeniyle karşılaşılabilecek olan sorunlara yönelik her türlü önlemi almış, görev ve olay tanımlarını yapmıştır. Bilgisayar altyapısının yedeklenmesi ve tahmin edilen risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, tüm bilişim altyapısının yedeklenerek böyle bir acil durum anında devreye girmesinin sağlanacağı bir acil durum merkezi yatırımı 2009 yılında tamamlanmıştır. Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 1

4 1. GENEL ÇERÇEVE 1.1. Bilgi Teknolojisi Sistemleri a) Donanımların yedeklenme durumu b) Temel yazılımların yedeklenme durumu c) Bilgi teknolojisi sistemlerinin acil durumlarda devreye alınması 1.2. Bilgiye Erişebilme ve Arşiv a) Mevcut mevzuat uyarınca yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakların elektronik ortamda saklanması b) Mevcut mevzuat uyarınca yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakların basılı olarak saklanması c) SPK nın alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi 1.3. Operasyonel Durumlar a) Mali ve bilgi işlem altyapısı dahil olmak üzere operasyonel risklerin değerlendirmesi b) Müşterilerle alternatif iletişim kanallarının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması c) Merkez ve merkez dışı örgütlerin tespiti d) Acil ve beklenmedik durumun, karşı tarafa olası etkileri ile ilgili değerlendirme e) Kurumun faaliyete devam edemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda, müşterilerin hesaplarına erişimi ve hesapların başka aracı kuruma devri f) Kriz yönetim ekiplerinin belirlenmesi 2. GÖREVLİ PERSONEL Personel Listesi ve Alternatif Personel listesi acil ve beklenmedik durumlarda asıl personelin görev yerine ulaşamaması durumunda yerine ikame edilecek personelleri göstermektedir. Bu liste, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından hazırlandıktan sonra Acil ve Beklenmedik Durum Planının Uygulamasından Sorumlu Yöneticilerin yazılı onayından sonra yürürlüğe girer. Bu liste personel işe giriş,çıkış ve görev yeri değişen çalışanlar dikkate alınarak İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından revize edilir. Ek 2: Personel Listesi ve Alternatif Personel Listesi Personele ulaşılabilecek telefon numaraları ve adresler bu planın ekinde yer alan Personel Bilgi Listesinde yer almaktadır. Bu liste İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Acil ve Beklenmedik Durum Planının Uygulamasından Sorumlu yöneticilere iletilir. Bu listenin revize edilmesinden İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü sorumludur. Ek 3: Personel Bilgi Listesi Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 2

5 2.1. Kriz Yönetim Ekibi Kriz Yönetim Ekibi, Genel Müdür ve Genel Müdürün yazılı olarak atayacağı Şirket çalışanlarından ve/veya Şirket dışından kişilerden oluşur. Kriz Yönetim Ekibine Genel Müdür başkanlık yapar. Acil ve beklenmedik durumlarda bu planda yazılı olan süreçler dikkate alınarak hareket edilir. Gerekli görüldüğü durumlarda Kriz Yönetim Ekibinin aldığı kararlar bu planın bir parçası şeklinde uygulamaya sokulur. Kriz Yönetim Ekibi altışar aylık dönemler itibari ile toplanarak Acil ve Beklenmedik Durum Planının uygulamasından sorumlu yöneticilerin katılımı ile Acil ve Beklenmedik Durum Planı kapsamında o döneme ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilir. Ek 4 Kriz Yönetim Ekibi Listesi 2.2. Acil ve Beklenmedik Durum Sorumlusu Acil ve Beklenmedik Durum Sorumlusu olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Kurul un belirlediği diğer kuruluşlara bildirimi yapılan çalışanların, işten ayrılması durumunda 15 gün içerisinde Şirket yönetimince, yazılı olarak bu durum ve yerine atanacak yeni Acil ve Beklenmedik Durum Sorumluları nın unvan ve her türlü iletişim bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu ve Kurulun belirlediği diğer kuruluşlara bildirilir Sermaye Piyasası Kurulu nun Bilgilendirilmesi İşbu İş Akışı ve Plan, Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girdikten sonra Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilir. Acil ve Beklenmedik Durum Sorumlusu veya Sorumluları her yıl Plan ın ve İş Akışının güncelliğini kontrol eder ve yapılmasını gerekli gördüğü değişiklikleri Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu nun uygun görmesi durumunda Plan da ve İş Akışında gerekli değişiklikler yapılır. Güncellenen Plan ve İş Akışı Sermaye Piyasası Kurulu na iletilir Bölümler Bazında Kritik Personelin Tespiti Acil ve beklenmedik durumlarda verilecek kritik hizmetlerde görev yapacak personel listeleri, aşağıda belirtilen ilgili bölüm Müdürlerinin/Yöneticilerinin yazılı önerisi ve Acil ve Beklenmedik Durum Planının Uygulamasından Sorumlu Yöneticilerin yazılı Onayından sonra yürürlüğe girer. Sözkonusu listeler ilgili bölümlerde personel işe giriş, çıkış ve görev yeri değişen çalışanlar dikkate alınarak bölüm Müdürleri/Yöneticileri tarafından revize edilerek onay süreceinden sonra yürürlüğe girer Hisse Senedi Alım Satıma Aracılık ve Kredili Menkul Kıymetler İlgili Müdür / Yönetici : Süreç Yönetimi Müdürü Ek 5a Hisse Senedi Alım Satıma Aracılık ve Kredili Menkul Kıymetler Acil Durum Personel Listesi Uluslararası Satış İlgili Müdür / Yönetici : Uluslararası Satış Müdürü Ek 6a Uluslararası Satış Acil Durum Personel Listesi Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 3

6 Türev Piyasalar İşlemleri İlgili Müdür / Yönetici: Türev Piyasalar Müdürü Ek 7a Türev Piyasalar Acil Durum Personel Listesi KAS İşlemleri İlgili Müdür / Yönetici: KAS Yöneticisi Ek 8a KAS İşlemleri Acil Durum Personel Listesi Sabit Getirıli Menkul Kıymetler Alım-Satım Aracılığı ve Repo-Ters Repo İşlemleri : İlgili Müdür / Yönetici: Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü Ek: 9a Sabit Getirili Menkul Kıymet Alım Satım Aracılığı ve Repo Ters Repo İşlemler Acil Durum Personel Listesi Yatırım Fonları İlgili Müdür / Yönetici: Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü Ek:10a Yatırım Fonları Acil Durum Personel Listesi Müşteri Portföy Yönetimi : İlgili Müdür / Yönetici: Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü Ek 11a Müşteri Portföy Yönetimi Acil Durum Personel Listesi Takas ve Operasyon : İlgili Müdür / Yönetici: Mali Kontrol ve Operasyon Müdürü Ek: 12a Takas ve Operasyon İşlemleri Acil Durum Personel Listesi Mali Kontrol : İlgili Müdür / Yönetici: Mali Kontrol ve Operasyon Müdürü Ek: 13a Mali Kontrol Acil Durum Personel Listesi Teknik Kurtarma İlgili Müdür / Yönetici: Bilgi İşlem Müdürü Ek: 14a Teknik Kurtarma Acil Durum Personel Listesi Operatif Kurtarma İlgili Müdür / Yönetici: İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürü Ek: 15 Operatif Kurtarma Ekibi Acil Durum Personel Listesi Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 4

7 3. VERİLEN KRİTİK HİZMETLER 3.1. Hisse Senedi Alım ve Satımına Aracılık ve Kredili Menkul Kıymet İşlemleri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi piyasalarında alım-satım aracılık faaliyetlerimiz ve bu çerçevede kullandırılan menkul kıymet kredileri bu bölümde ele alınmıştır Uluslararası Satış İşlemleri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi piyasalarında yurtdışı müşterilerine alımsatım aracılık faaliyetlerimiz bu bölümde ele alınmıştır Türev Piyasalar İşlemleri Türev ürünler piyasalarında alım-satım aracılık faaliyetlerimiz bu bölümde ele alınmıştır KAS İşlemleri Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ndeki aracılık faaliyetlerimiz bu bölümde ele alınmıştır Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Repo - Ters Repo İşlemleri Sabit getirili menkul kıymet işlemlerine aracılık, repo ve ters repo işlemleri bu bölümde ele alınmıştır Yatırım Fonları SPK hükümleri uyarınca kurucusu ve yöneticisi olduğumuz fonların operatif işlemleri bu kapsamda ele alınmıştır Müşteri Portföy Yönetimi Kurumumuz Yatırım Fonları ve bireysel müşterilerin portföy yönetimi işlemleri bu çerçevede değerlendirilmiştir Operasyon İşlemleri ve Takas Taahhütlerinin Zamanında Yerine Getirilmesi Hisse Senedi, VOB, sabit getirili menkul kıymet ve nakit işlemlerinin operasyonu ve takas taahhütlerinin kapatılması bu kapsama girmektedir Mali Kontrol İşlemleri Şirket faaliyetleriyle ilgili kanuni defterlerin tutulması vergi (SPK, SGK, VUK a göre yapılması gereken bildirimler) ve diğer yasal (Kamuyu Adınlatma Platformu ve Özel Durum Açıklamalarının sisteme girilmesi) yükümlülüklerin takibini kapsamaktadır. Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 5

8 4. ASKIYA ALINABİLECEK İŞLER İş Adı/Tanımı İnteraktif Telenet ve İnternet İşlemleri Bu hizmetlerimizin altyapısı ile ilgili sorun çıkması halinde düzeltilene kadar devre dışı bırakılacak müşterilerimize, şubelerimiz, telefon şubemiz ve kayıtlı telefonlar aracılığıyla doğrudan hizmet verilecektir. Halka Arza Aracılık Sorun çıkması halinde kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının Halka Arz yoluyla satışına aracılık sözleşmeleri yapılmayacaktır. Yatırım Danışmanlığı Müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar, şirket birleşme ve el değiştirmeleri, şirketlerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması hakkında ve benzeri konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetlerinin ertelenebileceği düşünülmektedir. Kredili İşlemler Acil ve Beklenmedik durum meydana gelmesi halinde çerçeve sözleşmesinde belirlenen esaslar dahilinde yeni kredi verilmeyecek kullandırılanlar takip edilecektir. Menkul Kıymet Ödünç Verme İşlemleri Çerçeve sözleşmesinde belirlenen esaslar dahilinde ödünç İşlemleri ertelenecektir. Pazarlama Faaliyetleri Pazarlama faaliyetlerimize ara verilecektir, elemanları diğer işlemlere kaydırılacaktır. Araştırma Hizmetleri Araştırma faaliyetlerimize ara verilecektir, araştırma elemanları diğer işlemlere kaydırılacaktır. Telefonla Verilen Hizmetler Sorunlarımızın derinleşmesi ve telefonların çalışmaması durumunda müşterilerimizin kurumumuz merkez ve şubelerine gelmeden telefon talimatlarıyla yaptırdıkları işlemler iletişim sağlanamaması halinde ertelenecek, bizzat gelen müşterilerimize hizmet verilecektir.sorunun genişlemesi ve hizmet aksaması sonucu müşterilerimizin zarar gördüğü tespit edilirse alım-satım işlemlerine bir süre ara verilebilecek, bu süre zarfında talep eden müşterilerimizin hisse ve nakit virmanları gerçekleştirilecektir. Askıya Alma Süresi Sorun giderilene kadar Sorun giderilene kadar Sorun giderilene kadar Sorun giderilene kadar Sorun giderilene kadar Sorun giderilene kadar Sorun giderilene kadar Sorun giderilene kadar Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 6

9 5. HİSSE SENEDİ ALIM SATIMA ARACILIK VE KREDİLİ İŞLEMLER 5.1. Risk/Tehdit Kurumumuzdan Kaynaklanan Riskler i. Bilgisayarların Öngörülemeyen Bir Nedenle Çalıştırılamaması Düzenlenmesi zorunlu belgeler bilgisayar ortamında alınamayacak, hisse, takas ve diğer işlemler için gerekli programlardan faydalanılamayacaktır. Bilgisayar sistemimizde bulunan müşteri portföylerine ve nakit bakiyelerine printer çıktıları üzerinden ulaşılabilecektir. Bu bakiyeler üzerinden yapılacak her türlü işlem hem şube ve hem de genel müdürlük birimlerimlerinde çalışan yatırım uzmanlarımız için süre kaybına, kargaşaya yol açabileği gibi maddi hatalara da sebep olabilecektir. Ayrıca interaktif telefon ve internetle emir alınamayacağından telefon veya bizzat gelen müşterilere hizmet verilebilecektir. ii. Merkez ve Şube Santrallerinin Çalışmaması Şirketimiz santralinin çalışamaması durumunda santral harici direkt hatlarla veya cep telefonları ile işlemler gerçekleştirilebilir ancak müşteri emirlerinin verildiği telefonlar kaydedilemeyeceği için teyitler daha sonra yazılı olarak alınacaktır Kurumdışı Riskler i. Telefon,Data Hattı ve Benzeri İletişim Araçlarının Çalışamaz Durumda Olması; Bu durumda şubelerimiz ve acentalarımıza iletişim sağlanamayacak olup şube ve Genel Müdürlük müşterilerden gerek seanstan önce gerekse seans sırasında telefon ve benzeri iletişim araçları yanısıra interaktif telefon ve internet kanalıyla Hisse Senedi emri alınamayacaktır. ii. Elektrik Kesilmesi Bu durumda jenaratörlerin de çalışmaması halinde bilgisayar ve diğer tüm elektrikli cihazlarımız çalışamayacağından, kurumumuz sistem üzerinden hizmet veremez hale gelecektir. iii. Doğal Afet Genel Müdürlüğümüzde deprem, yangın, su baskınları gibi durumlar yaşandığında hizmet iv. Beklenmedik Durumlar Terör, toplu zehirlenme, salgın hastalık gibi beklenmedik durumlar yaşandığında hizmet 5.2. Göreve Çağırma Hiyerarşisi Herhangi bir işin kesilmesi veya riskin ortaya çıkması durumunda Ek 5 b Hisse Senedi Alım Satıma Aracılık ve Kredili Menkul Kıymetler Acil Durum Göreve Çağrılma Personel Listesinde bulunan çalışanlar hiyerarşik sıraya göre haberdar edilecektir. Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 7

10 6. ULUSLARARASI SATIŞ İŞLEMLERİ 6.1. Risk/Tehdit Kurumumuzdan Kaynaklanan Riskler i. Bilgisayarların Öngörülemeyen Bir Nedenle Çalıştırılamaması Düzenlenmesi zorunlu belgeler bilgisayar ortamında alınamayacak, hisse dağıtım, takas işlemleri ve çeşitli programlardan faydalanılamayacaktır. Bilgisayar sistemimizde bulunan müşteri portföyleri ve nakit bakiyelerine printer çıktıları üzerinden ulaşılabileceğinden, müşterilerimize bu bakiyeler üzerinden yapılacak alım satım işlemlerinde ilgili birimlerimizde çalışanlarımız arasında süre kaybına, kargaşaya ve maddi hatalara sebep olabileceği öngörülebilir. Ayrıca interaktif telefon ve internetle emir alınamayacağından telefonla hizmet verilebilecektir. ii. Merkez ve Şube Santrallerinin Çalışmaması Şirketimiz santralının çalışamaması durumunda santral harici direkt hatlarla veya cep telefonları ile alım satım işlemleri gerçekleştirilebilse de müşteri emirlerinin verildiği telefonlar kaydedilemeyeceği için teyitler daha sonra yazılı olarak alınacaktır Kurumdışı Riskler i. Telefon,Data Hattı ve Benzeri İletişim Araçlarının Çalışamaz Durumda Olması: Bu durumda müşterilerimizle iletişim sağlanamayacak olup müşterilerden gerek seanstan önce gerekse seans sırasında telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla ayrıca interaktif telefon ve internetle hisse senedi emri alınmayacaktır. ii. Elektrik Kesilmesi: Bu durumda jenaratörlerin de çalışmaması halinde bilgisayar ve diğer tüm elektrikli cihazlarımız çalışamayacağından kurumumuz sistem üzerinden hizmet vermeyecektir. iii. Doğal Afet: Genel Müdürlüğümüzde deprem, yangın, su baskınları gibi durumlar yaşandığında hizmet verilemeyeceğinden dolayı Acil Durum Merkezi kurulacak ve tüm hizmetler buradan iv. Beklenmedik Durumlar Terör, toplu zehirlenme, salgın hastalık gibi beklenmedik durumlar yaşandığında hizmet 6.2. Göreve Çağırma Hiyerarşisi Herhangi bir işin kesilmesi veya riskin ortaya çıkması durumunda Ek 6 b Uluslararası Satış Acil Durum Göreve Çağrılma Personel Listesi nde bulunan çalışanlar hiyerarşik sıraya göre haberdar edilecektir. Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 8

11 7. TÜREV PİYASALAR İŞLEMLERİ 7.1. Risk/Tehdit Kurumumuzdan Kaynaklanan Riskler i. Bilgisayarlarımızın Öngörülemeyen Bir Nedenle Çalıştırılamaması Düzenlenmesi zorunlu belgeler bilgisayar ortamında alınamayacak, müşteri teminatlarının kontrolü yapılamayacak ve çeşitli programlardan faydalanılamayacaktır. Bilgisayar sistemimizde bulunan müşteri hesap ve teminat bilgilerine printer çıktıları üzerinden ulaşılabileceğinden, müşterilerimize bu bakiyeler üzerinden yapılacak alım satım işlemlerinde şubelerimizde ve genel müdürlük birimlerimizde çalışan yatırım uzmanlarımız arasında süre kaybına, kargaşaya ve maddi hatalara sebep olabileceği öngörülebilir. Ayrıca interaktif telefon ve internetle emir alınamayacağından telefon veya bizzat gelen müşterilere hizmet verilebilecektir. ii. Merkez ve Şube Santrallerinin Çalışmaması Şirketimiz santralının çalışamaması durumunda santral harici direkt hatlarla veya cep telefonları ile alım satım işlemleri gerçekleştirilebilse de müşteri emirlerinin verildiği telefonlar kaydedilemeyeceği için teyitler daha sonra yazılı olarak alınacaktır Kurumdışı Riskler i. Telefon,Data Hattı ve Benzeri İletişim Araçlarının Çalışamaz Durumda Olması: Bu durumda şubelerimiz ve acentalarımıza iletişim sağlanamayacak olup şubelerimizde ve merkezde bulunan müşterilerden gerek seanstan önce gerekse seans sırasında telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla ayrıca interaktif telefon ve internetle alım-satım emirleri alınamayacaktır. ii. Elektrik Kesilmesi Bu durumda jenaratörlerin de çalışmaması halinde bilgisayar ve diğer tüm elektrikli cihazlarımız çalışamayacağından kurumumuz sistem üzerinden hizmet veremez hale gelecektir. iii. İş Ortağı Kurumun Sistem Arızası Yurtdışı Türev İşlem Platformu kullanılamayacak, yeni hesap açılamayacak, teminat yatırma ve çekme işlemleri yapılamayacak, sisteme emir gönderilemeyecektir. iv. Doğal Afet Genel Müdürlüğümüzde deprem, yangın, su baskınları gibi durumlar yaşandığında hizmet v. Beklenmedik Durumlar Terör, toplu zehirlenme, salgın hastalık gibi beklenmedik durumlar yaşandığında hizmet 7.2. Göreve Çağırma Hiyerarşisi Herhangi bir işin kesilmesi veya riskin ortaya çıkması durumunda Ek 7b Türev Piyasalar Acil Durum Göreve Çağrılma Personel Listesi nde bulunan çalışanlar hiyerarşik sıraya göre haberdar edilecektir. Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 9

12 8. KALDIRAÇLI ALIM SATIM (KAS) İŞLEMLERİ 8.1. Risk/Tehdit Kurumumuzdan Kaynaklanan Riskler i. Bilgisayarlarımızın Öngörülemeyen Bir Nedenle Çalıştırılamaması Düzenlenmesi zorunlu belgeler bilgisayar ortamında alınamayacak, müşteri teminatlarının kontrolü yapılamayacak ve çeşitli programlardan faydalanılamayacaktır. Bilgisayar sistemimizde bulunan müşteri hesap ve teminat bilgilerine printer çıktıları ve/veya KAS İşlem Platformu üzerinden ulaşılabileceğinden, müşterilerimize bu bakiyeler üzerinden yapılacak alım satım işlemlerinde şubelerimizde ve genel müdürlük birimlerimizde çalışan yatırım uzmanlarımız arasında süre kaybına, kargaşaya ve maddi hatalara sebep olabileceği öngörülebilir. ii. Merkez ve Şube Santrallerinin Çalışmaması Müşterinin olağanüstü bir durumda işlem platformunu kullanamaması ve Şirketimiz santralının de çalışmaması durumunda, müşterinin emirleri ve talepleri kayıtlı telefonlardan alınamayacaktır Kurumdışı Riskler i. Telefon, Data Hattı ve Benzeri İletişim Araçlarının Çalışamaz Durumda Olması: Bu durumda şubelerimizle iletişim sağlanamayacak, KAS İşlem Platformu kullanılamayacak, Takasbank ile bağlantı sağlanamayacaktır. Aynı anda müşterinin de olağanüstü bir durum nedeniyle işlem platformunu kullanamaması halinde müşteri emir ve talepleri yerine getirilemeyecektir. ii. Elektrik Kesilmesi Bu durumda jenaratörlerin de çalışmaması halinde bilgisayar ve diğer tüm elektrikli cihazlarımız çalışamayacağından kurumumuz sistem üzerinden hizmet veremez hale gelecektir. iii. Piyasa Yapıcı Kurumun Sistem Arızası KAS İşlem Platformu kullanılamayacak, yeni hesap açılamayacak, teminat yatırma ve çekme işlemleri yapılamayacak, sisteme emir gönderilemeyecektir. iv. Doğal Afet Genel Müdürlüğümüzde deprem, yangın, su baskınları gibi durumlar yaşandığında hizmet v. Beklenmedik Durumlar Terör, toplu zehirlenme, salgın hastalık gibi beklenmedik durumlar yaşandığında hizmet 8.2. Göreve Çağırma Hiyerarşisi Herhangi bir işin kesilmesi veya riskin ortaya çıkması durumunda Ek 8b Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Acil Durum Göreve Çağrılma Personel Listesi nde bulunan çalışanlar hiyerarşik sıraya göre haberdar edilecektir. Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 10

13 9. SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET ALIM SATIM ARACILIĞI VE REPO-TERS REPO İŞLEMLERİ 9.1. Risk/Tehdit Kurumumuzdan Kaynaklanan Riskler i. Bilgisayarlarımızın Öngörülemeyen Bir Nedenle Çalıştırılamaması Müşterilerimizin sabit getirili menkul kıymet alım-satım talepleri, repo talepleri bilgisayar sistemi üzerinden alınamayacağı için bu taleplerin merkez ve şubelerimizden toplanarak hazine bölümümüzde tasnifinde ve yerine getirilmesinde güçlükler yaşanabilecektir. Ayrıca yatırımcıların alım-satımdan artan serbest nakitlerinin repoya otomatik olarak bağlanmasıyla IMKB Tahvil Bono Piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin dağıtımı manuel yapılacağından gecikme ve hatalar ortaya çıkabilecektir. ii. Merkez ve Şube Santrallerinin Çalışmaması Bu durumda yatırımcıların Şirketimize ulaşmasında sorunlar yaşanacaktır. Bu durum da olası gecikmelerin müşteri memnuniyetsizliği yaratacağı düşünülmektedir. O yüzden Şirketimiz santralının çalışmaması durumunda santral harici direkt hatlarla veya cep telefonları ile alım satım işlemleri gerçekleştirilebilecek, müşteri emirlerinin verildiği telefonlar kaydedilemeyeceği için teyitler daha sonra yazılı olarak alınacaktır Kurum Dışı Riskler i. Telefon, Data Hattı ve Benzeri İletişim Araçlarının Çalışamaz Durumda Olması Bu durumda İMKB Tahvil Bono Piyasası ile iletişim sağlanamayacağından işlem yapılamaz hale gelinecektir. Öte yandan müşterilerimiz Şirketimize şahsen gelseler bile talepleri hazine bölümümüzce Tahvil Bono Piyasasına iletilemeyecektir. Bu durumda kurumla Borsa arasında kurye kullanılarak bazı işlemler yapılabilir. Ancak bu durumda müşteri işlemleri büyük ölçüde aksayacaktır. ii. Elektrik Kesilmesi Bu durumda jenaratörlerin de çalışmaması halinde bilgisayar ve diğer tüm elektrikli cihazlarımız çalışamayacağından kurumumuz sistem üzerinden hizmet veremez hale gelecektir. iii. Doğal Afet Genel Müdürlüğümüzde deprem, yangın, su baskınları gibi durumlar yaşandığında hizmet iv. Beklenmedik Durumlar Terör, toplu zehirlenme, salgın hastalık gibi beklenmedik durumlar yaşandığında hizmet 9.2. Göreve Çağırma Hiyerarşisi Herhangi bir işin kesilmesi veya riskin ortaya çıkması durumunda Ek: 9b Sabit Getirili Menkul Kıymet Alım Satım Aracılığı ve Repo Ters Repo İşlemleri Acil Durum Göreve Çağrılma Personel Listesi nde bulunan çalışanlar hiyerarşik sıraya göre haberdar edilecektir. Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 11

14 10. YATIRIM FONLARI İŞLEMLERİ Risk/Tehdit Kurumumuzdan Kaynaklanan Riskler i. Bilgisayarlarımızın Öngörülemeyen Bir Nedenle Çalıştırılamaması Bu durumda fon ile ilgili her türlü işlemin sisteme girişi yapılamayacağından fon işlemleri ve fon değeri tabloları ve diğer vaziyetler manuel olarak düzenlenecek, çeşitli hata ve gecikmeler ortaya çıkabilecektir. Fon işlemlerinin muhasebesi yapılamayacaktır. ii. Merkez ve Şube Santrallerinin Çalışmaması Bu durum fonu direkt etkilemese de verdikleri alm-satım emirlerinin ilgili müdürlük tarafından yerine getirilmesinde aksamalar olabileceğinden dolaylı olarak etkilenebileceklerdir Kurum Dışı Riskler i. Telefon, Data Hattı ve Benzeri İletişim Araçlarının Çalışamaz Durumda Olması Yatırım fonlarının operatif işleri, Takasbank sisteminde yapacakları her türlü virman ve bildirim işlemleri aksayacaktır. Bu durumda işlemler ancak Takasbank'a talimatla yaptırılacak veya bizzat ilgili bankaya gidilerek yapılabilecektir. İnternet üzerinden yapılan her türlü işlem duracaktır. ii. Elektrik Kesilmesi Bu durumda jenaratörlerin de çalışmaması halinde bilgisayar ve diğer tüm elektrikli cihazlarımız çalışamayacağından Şirketimiz sistem üzerinden hizmet veremez hale gelecektir. Fon işlemleri bilgisayar ortamında geçici bir süre takip edilemeyecektir. iii. Doğal Afet Genel Müdürlüğümüzde deprem, yangın, su baskınları gibi durumlar yaşandığında hizmet iv. Beklenmedik Durumlar Terör, toplu zehirlenme, salgın hastalık gibi beklenmedik durumlar yaşandığında hizmet Göreve Çağırma Hiyerarşisi Herhangi bir işin kesilmesi veya riskin ortaya çıkması durumunda Ek 10b Yatırım Fonları Acil Durumlar Göreve Çağrılma Personel Listesi nde bulunan çalışanlar hiyerarşik sıraya göre haberdar edilecektir. Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 12

15 11. MÜŞTERİ PORTFÖY YÖNETİMİ Risk/Tehdit: Kurumumuzdan Kaynaklanan Riskler i. Bilgisayarlarımızın Öngörülemeyen Bir Nedenle Çalıştırılamaması Bu durumda diğer yığınsal işlere göre sadece Şirketimiz fon ve müşterilerine portföy yönetim hizmeti verdiğimizden çıkabilecek sorunlar daha alt düzeyde olacak ancak yine de bilgisayar program desteği olmadığından işlemlerin manuel yapılması zaman kaybı ve hata riskini arttırabilecektir. ii. Şube ve Merkez Santrallerinin Çalışmaması Kurucusu olduğumuz yatırım fonlarımız aynı binada faaliyet gösterdiğinden iletişim sorunu doğmayacaktır Kurum Dışı Riskler i. Telefon, Data Hattı ve Benzeri İletişim Araçlarının Çalışamaz Durumda Olması Bu durumda yatırım fonları menkul kıymet alım satım emirlerinin İMKB'ye iletilmesinde gecikmeler olacak ve uygun fiyatlı emirler bu nedenle gerçekleşemeyebilecektir. ii. Elektrik Kesilmesi: Bu durumda jenaratörlerin de çalışmaması halinde bilgisayar ve diğer tüm elektrikli cihazlarımız çalışamayacağından kurumumuz sistem üzerinden hizmet veremez hale gelecektir iii. Doğal Afet Genel Müdürlüğümüzde deprem, yangın, su baskınları gibi durumlar yaşandığında hizmet iv. Beklenmedik Durumlar Terör, toplu zehirlenme, salgın hastalık gibi beklenmedik durumlar yaşandığında hizmet Göreve Çağırma Hiyerarşisi Herhangi bir işin kesilmesi veya riskin ortaya çıkması durumunda Ek: 11 b Müşteri Portföy Yönetimi Acil Durumlar Göreve Çağrılma Personel Listesi nde bulunan çalışanlar hiyerarşik sıraya göre haberdar edilecektir. 12. OPERASYON İŞLEMLERİ VE TAKAS TAAHHÜTLERİNİN ZAMANINDA YERİNE GETİRİLMESİ Risk/Tehdit: Kurumumuzdan Kaynaklanan Riskler i. Bilgisayarlarımızın Öngörülemeyen Bir Nedenle Çalıştırılamaması Bu durumda operasyon servisimizce yürütülen işlemler a) Müşteri havale ve nakit işlemleri Bilgisayarlardan faydalanmak mümkün olmayacağından yazılı dökümler üzerinden manuel olarak havale ve ödemeler takip edilecektir. Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 13

16 b) Takas ve MKK işlemleri Bilgisayar desteği olmadığından takas borcu veya alacağı olan hisse senetleri, daha önce yapılan dağıtım listelerinden; türev piyasalar işlemleri (VOB için nemalandırma dağıtımı, VOB için yapılacak değerleme işlemleri vb.) takas işlem hareket raporu, müşteri-kurum pozisyon ve teminat durum raporlarından; yatırım fonları ile ilgili işlemler önceki günlere ait listeler ve işlem defterlerinden manuel takip edilecektir. Sabit getirili kıymet işlemleri ise o gün alınacak işlem defteri üzerinden manuel takip edilecektir. Bu durumda işlemler gecikmeli yerine getirilebilecektir. c) Alım-satım aracılığı işlemleri operasyonu Müşterilerimize alım satım ve emanet işlemleri sırasında verilen; Alındı belgesi Ödendi belgesi Hesap ekstresi Müşteri Menkul Kıymet Hareket Listesi Müşteri Menkul Kıymet Dökümü İşlem Sonuç Formu Menkul Kıymet Giriş Fişi Menkul Kıymet Çıkış Fişi Menkul Kıymet Bordrosu gibi belgeler elle manuel olarak düzenleneceğinden çok uzun süren gecikmeler oluşabilecektir. Öte yandan hergün yapılan repolara ilişkin olarak Takasbank nezdindeki depolararası virmanlara ilişkin tutarlar manuel olarak bulunmak zorunda kalınacaktır. Diğer taraftan borç bakiye veren kredi hesaplarının otomatik olarak verilecek olan faizleri manuel olarak hesaplanıp işlenecek ve bu durum zaman kaybına neden olabilecektir. d) Sermaye arttırım veya azaltımı, temettü işlemleri Sermaye arttırımları ve azaltımlarında, temettü dağıtımlarında bilgisayar programları kullanılamayacağından bu işlemler manuel olarak yapılacak, dökümler üzerinden rüçhan hakkı bedelleri ve alınacak hisse senetleri elle hesaplanacaktır. ii. Merkez ve Şube Santrallerimizin Çalışmaması Bankalar ve müşterilerimizle iletişim sadece direkt telefonlardan yapılabilecektir. Bu durum arzu edilen bir hal olmamakla birlikte operasyon bölümünde müşteri ilişkisi yoğun yaşanmadığından büyük sakıncalar yaratmayabilecektir. Müşterilerimizin telefon ve ödeme talimatlarının kaydedilmesi mümkün olamayacaktır Kurum Dışı Riskler i. Telefon, Data Hattı ve Benzeri İletişim Araçlarının Çalışamaz Durumda Olması Bu durumda halen data hatları üzerinden iletişim kurduğumuz; Takasbank İş Bankası MKK Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 14

17 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sistemleriyle bağlantımız kesilecek, ve Takas KAS işlemleri EFT işlemleri Takasbank Tahvil Repo işlemleri MKK Müşteri Bazında Hisse senedi işlemleri MKK Müşteri bazında özel sektör tahvil işlemleri MKK Müşteri bazında yatırım fonları işlemleri İş Bankası havale ve elektronik firma işlemleri Şubelerimizin havale işlemleri yapılamaz hale gelecektir. Tüm bu işlemlerin manuel olarak yapılması sırasında çeşitli aksaklık, gecikme ortaya çıkabilecektir. Acil Durum Merkezi nde Takasbank, MKK, KAP sistemleri kapsamında yedek akıllı kart ve nitelikli kart sistemleri kurulacak ve dönemsel bazda bu sistemlerin çalıştığına dair test çalışmaları yapılacaktır. ii. Elektrik Kesilmesi Bu durumda jenaratörün de devreye girmemesi halinde tüm operasyon sistemimiz kesintiye uğrayabilecektir. iii. Doğal Afet Genel Müdürlüğümüzde deprem, yangın, su baskınları gibi durumlar yaşandığında hizmet iv. Beklenmedik Durumlar Terör, toplu zehirlenme, salgın hastalık gibi beklenmedik durumlar yaşandığında hizmet Göreve Çağırma Hiyerarşisi Herhangi bir işin kesilmesi veya riskin ortaya çıkması durumunda Ek: 12b Operasyon İşlemleri ve Takas İşlemleri Acil Durumlar Göreve Çağrılma Personel Listesinde bulunan çalışanlar hiyerarşik sıraya göre haberdar edilecektir. 13. MALİ KONTROL / MUHASEBE İŞLEMLERİ Risk/Tehdit: Kurumumuzdan Kaynaklanan Riskler i. Bilgisayarlarımızın Öngörülemeyen Bir Nedenle Çalıştırılamaması Bu durumda yeni yıla ait muhasebe kayıtları yasal defterlere süresi içinde kaydedilemeyecektir. Ancak mutlaka yapılması gereken işlemlerden oluşan bazı muhasebe kayıtlarının manuel takibi zorunludur. Örneğin kasa işlemleri mutlak surette manuelde olsa tutulmalı ve akşam kasa mutabakatı yapılmalıdır. Yine bazı muhasebe kayıtları için elle muhasebe fişi kesilmeli sisteme bilahare aktarılmalıdır. Bu şekilde çalışan bir muhasebe sisteminde aksaklık, hata ve gecikmelerle karşılaşılması olasıdır. Tedarikçi firmalara olan fatura ödemelerimizin yapılmasında aksaklıklar yaşanacaktır. Yasal kuruluşlara yapılacak ödeme işlemleri için (SPK, MKK, İMKB vb. kuruluşlar) telefon ile tutarlar öğrenilip ödeme işlemleri yapılacak acil ve beklenmedik durumun sona ermesinden sonra ödenen tutarlar belge bazında kontrol edilecektir. Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 15

18 ii. Merkez ve Şube Santrallerimizin Çalışmaması Muhasebe işlemlerinde yoğun bir müşteri ilişkisi bulunmadığından sadece direkt telefonların kullanılması önemli bir sorun yaratmayacaktır Kurum Dışı Risklerimiz i. Telefon, Data Hattı ve Benzeri İletişim Hatlarının Çalışmaması Bu durumda Şirketimiz muhasebesi genel müdürlükteki sunucuda tutulduğundan şubelerimiz kendi kayıtlarını inceleyemeyeceklerdir. Şubelerimizden Merkez Muhasebemize haber ulaştırılırsa gerekli bilgiler merkezden dökülerek ulaştırılabilecektir. ii. Elektrik Kesintileri Bu durumda elektronik ortamda tutulan hiçbir muhasebe bilgisine erışilemeyecektir. Ancak, mevcut dökümler üzerinden işlem yapılabilecektir. iii. Tedarikçi Firmalardan Mal ve Hizmet Satın Alınamaması Böyle bir durumda Şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan her türlü mal (kırtasiye, bilgisayar parçası, yazıcı kağıdı, mürekkebi, fotokopi kağıdı, fotokopi bakımı, faks kağıdı, faks bakımı ve buna benzer ihtiyaçlar) ve hizmetin tedarik edilmesi güçleşecektir. iv. Doğal Afet Genel Müdürlüğümüzde deprem, yangın, su baskınları gibi durumlar yaşandığında hizmet v. Beklenmedik Durumlar Terör, toplu zehirlenme, salgın hastalık gibi beklenmedik durumlar yaşandığında hizmet Göreve Çağırma Hiyerarşisi Herhangi bir işin kesilmesi veya riskin ortaya çıkması durumunda Ek: 13b Mali Kontrol / Muhasebe İşlemleri Acil Durumlar Göreve Çağrılma Personel Listesi nde bulunan çalışanlar hiyerarşik sıraya göre haberdar edilecektir. 14. İŞ DEVAMLILIĞI VE DÜZELTME Hisse Senedi Alım ve Satıma Aracılık ve Kredili İşlemler Gerekli Olan Malzeme Acil ve Beklenmedik Durumlarda kullanılacak malzeme listesi Süreç Yönetimi Müdürü nün yazılı önerisi ve Acil ve Beklenmedik Durum Planının Uygulamasından Sorumlu Yöneticilerin onayından sonra tespit edilir. Ek Liste 5 c Malzeme Listesi İlişkide Bulunan Kurumlar Acil ve Beklenmedik Durumlarda Hisse Senedi Alım ve Satıma Aracılık ve Kredili İşlemler süreçlerini ilgilendiren konularda iletişime geçilecek kurumların (tedarikçilerin) listesi Bilgi İşlem Müdürünün koordinasyonunda ilgili bölüm müdürü ile birlikte belirlenerek, Acil ve Beklenmedik Durum Planının Uygulamasından Sorumlu Yöneticilerin onayından sonra yürürlüğe girer. Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 16

19 Ek Liste 16 Tedarikçi Listesi Aksaklık halinde ilgili kuruma derhal haber verilerek düzeltme talebinde bulunulacaktır. Acil ve Beklenmedik durumlarda bu süreçlerin koordinasyonunu Ek 5 b Hisse Senedi Alım Satıma Aracılık ve Kredili Menkul Kıymetler Acil Durum Göreve Çağrılma Listesi nde belirtilen personel tarafından yapılacaktır Devamlılık Stratejisi i. Bilgisayar Alt Yapımızın Çalışmaması Durumunda a) Müşteri emirlerinin yerine getirilmesi Seans odasındaki dealerlarımız kendilerine yatırım uzmanlarınca iletilen ve hesabın müsait olduğuna dair operasyon bölümünün onayını taşıyan müşteri emirlerini İMKB'de broker aracılığı ile gerçekleştireceklerdir. Büyük müşterilerin olduğu özel seanslar devam edecek, telefonlu seans ve diğer seans odalarına müşteri emri alınmayacak, işlemler yatırım uzmanları aracılığıyla yerine getirilecektir. Bu nedenle ertelenen Araştırma ve Pazarlama faaliyetleriyle ilgili uzman personelin bir bölümü satışa kaydırılacaktır. Telefonlu seanstaki dealerlar operasyona kaydırılarak yatırım uzmanlarından gelen emirlerle ilgili hesapların müsait olup olmadığının kontrolüne yardım edilecektir. Büyük müşterilerin bulunduğu seanslarda ise dealerlar operasyondan müşteri hesap cetvelini seanstan önce alacaklar ve bu müşterilerin tüm işlemlerini bu cetvele kaydederek takip edeceklerdir. Bu cetvelde müşteri kredi limiti de izlenecek ancak yeni kredi kullandırılmayacak, mevcut krediler takip edilecektir. Kredi listeleri alınacak, ayrıca yedek sunucudan elekronik ortamda da excel dosya olarak bu listeler temin edilebilecektir. Müşteri emirleri İMKB seansına iletildiğinde seans takip formlarına yazılacak, gerçekleşme bilgileri alınacak ve gün sonunda dağıtım listesi manuel hazırlandıktan sonra borsadan gelen işlem defteri ile tutturulacaktır. Kontrol edilen dağıtım listeleri Takas işlemlerinin takibi için operasyon servisine iletilecektir. b) Kurum portföyünün takibi, ilave hisse alışı veya satışı Her bir hisse senedi için maliyet ve nominal tutarlar belirtilerek bir çizelge hazırlanarak, yapılan alış satışlar bu çizelgede takip edilecektir. ii. Santralimizin Çalışmaması Durumunda Bu durumda sadece kaydedilen direkt telefonlardan verilen emirlerle, şahsen verilen emirler yerine getirilecektir. iii. Telefon ve Data Hattı ve Benzeri İletişim Araçlarının Çalışmaması Durumunda Bu durumda müşterilerimizin şahsen Genel Müdürlüğü müze ilettikleri emirler işleme alınabilecek, arızada olan şube ya da Genel Müdürlük diğer şubelere yönlendirilecektir. Şube müşterilerine merkezden hizmet verilecektir. Toplanan müşteri emirleri İMKB' ye kurye ile gönderilebilecektir. Data hatlarının ve/veya santralın çalışmaması nedeni ile çalışanlarımızın ve/veya müşterilerimizin ilettikleri emirlerin gerçekleşmemesi durumunda Şirket içindeki haberleşme hiyerarşisi hisse senedi piyasaları acil durum haberleşme sürecinde belirtildiği gibi yapılacaktır. Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 17

20 iv. Elektriklerin Kesilmesi Durumunda Elektriklerin kesilmesi halinde her birimimiz(şube veya genel müdürlük) jenaratörlerini devreye sokarak işlemlerine devam edecektir. Herhangi bir şekilde jenaratörü devreye girmeyen şubemizin işlemleri merkeze telefonla bildirilecek,islemler merkezden yerine getirilecektir. Yukarıda belirtilen sorunlar ortadan kalktıktan sonra işlemler bilgisayar ortamına aktarılarak normal çalışma düzenine dönülecektir Uluslararası Satış İşlemleri Gerekli Olan Malzeme Acil ve Beklenmedik Durumlarda kullanılacak malzeme listesi Uluslararası Satış Müdürünün yazılı önerisi ve Acil ve Beklenmedik Durum Planının Uygulamasından Sorumlu Yöneticilerin onayından sonra tespit edilir. Ek Liste 6 c Malzeme Listesi İlişkide Bulunulan Kurumlar Acil ve Beklenmedik Durumlarda Uluslararası Satış süreçlerini ilgilendiren konularda iletişime geçilecekte kurumların (tedarikçilerin) listesi Bilgi İşlem Müdürünün koordinasyonunda Uluslararası Satış Müdürü ile birlikte belirlenerek, Acil ve Beklenmedik Durum Planının Uygulamasından Sorumlu Yöneticilerin onayından sonra yürürlüğe girer. Aksaklık halinde ilgili kuruma derhal haber verilerek düzeltme talebinde bulunulacaktır. Acil ve Beklenmedik durumlarda bu süreçlerin koordinasyonunu Ek: 6 b Uluslararası Satış Acil Durum Göreve Çağrılma Personel Listesi Listesinde yazılı bulunan personel yapacaktır. Ek Liste 16 Tedarikçi Listesi Devamlılık Stratejisi i. Bilgisayar Altyapımızın Çalışmaması Durumunda a) Müşteri emirlerinin yerine getirilmesi Uluslararası Satış personeli telefon ile iletilen emirleri, operasyon bölümünden gerekli onay ve ihtiyaçların belirlenmesi sonrası, İMKB deki broker aracılığı ile gerçekleştirecektir. Verilen emirler sırasıyla seans takip formlarına yazılacak, gerçekleşme bilgileri alınacak, gün sonunda dağıtım listesi manuel olarak hazırlandıktan sonra borsadan gelen işlem defteri ile tutturulacaktır. Gerçekleşen işlemler gün sonunda müşterilere faks yoluyla iletilecektir. Müşteri gerçekleşmeleri ile oluşabilecek farklar, operasyon bölümünden gelen geri bildirimler ile ertesi gün pozisyon ters işlemi yapılarak kapatılacaktır. Kontrol edilen dağıtım listeleri Takas işlemlerinin takibi için operasyon servisine iletilecektir. Ayrıca operasyon bölümünün ihtiyaçları doğrultusunda, takas ile ilgili işlemler için yapılacak İngilizce yazışmalarda kendilerine destek verilecek, ilgili müşterilerin takaslarının gerçekleşmesi için gerekli telefon görüşmeleri sağlanacaktır. b) Kurum portföyünün takibi,ilave hisse alışı veya satışı Her bir hisse senedi için maliyet ve nominal tutarlar belirtilerek bir çizelge hazırlanarak, yapılan alış satışlar bu çizelgede takip edilecektir. ii. Santralimizin Çalışmaması Durumunda Bu durumda kaydedilen direkt telefonlardan ve cep telefonlarından verilen emirler yerine getirilecek, cep telefonunun kaydetme özelliği kullanılacaktır. Acil ve Beklenmedik Durum ve İş Sürekliliği Planı 18

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ.

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI ve Ġġ AKIġ PROSEDÜRLERĠ 1. Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak

Detaylı

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI

ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI AMAÇ ; İş sürekliliği planı ve Yönetmelik, ALAN Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI. 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul

ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI. 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul ALAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI 01 Haziran 2015 Gayrettepe-İstanbul ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI AMAÇ ; İş sürekliliği planı ve Yönetmelik, ALAN Menkul Değerler A.Ş. nin aşağıda

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015 Döküman No G-10/14.1.2 Revizyon Tarihi 19.01.2015 Prosedürü Onaylayan Yönetim Kurulu Prosedürü Uygulama Sorumlusu Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi Ocak 2015 AMAÇ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın amacı,

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Ek 2 : Uygulama esasları DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri

Detaylı

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı ATLAS ADBDP Sayfa No : 1 / 6 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI Çalışma Prosedürü: Sorumluluklar İş Akışı ATLAS - ADBDP ATLAS ADBDP Sayfa No : 2 / 6 ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.,

Detaylı

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI KASIM 2014 1. AMAÇ Bu planın amacı, EYG Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM... 2 Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak, Komite... 2 1.1. AMAÇ... 2 1.2. TANIMLAR:... 2 Kanun: Sermaye Piyasası Kanunu,...

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. 07/02/2014 (Sürüm 1.1)

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. 07/02/2014 (Sürüm 1.1) ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 07/02/2014 (Sürüm 1.1) İÇİNDEKİLER 1 GENEL İLKELER 2 KİLİT PERSONEL 3 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI NIN DAYANAKLARI 4 AFET/ACİL DURUM HALİNDE UYGULANACAK PROSEDÜR 5 ÇALIŞANLARDAN

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI MART 2015 Planın Amacı Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlara ve üçüncü

Detaylı

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI MAYIS 2015 1. AMAÇ Bu planın amacı, EYG Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği

Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği 1. Amaç Acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına hissedarlarına ve 3. taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi Döküman No G-10/14.1.3 Revizyon Tarihi 10.11.2016 Prosedürü Onaylayan Yönetim Kurulu Prosedürü Uygulama Sorumlusu Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi Kasım 2016 AMAÇ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU BÜNYESİNDE KAYDİLEŞTİRİLEREK MÜŞTERİ İSMİNE SAKLANMASI VE İZLENMESİ SİSTEMİNDE KESİN ALIM SATIM İŞLEM ESASLARI Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS)

Detaylı

NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI A. AMAÇ NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Bu planın amacı, nin, acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihracından itfasına kadar TCMB nin EMKT

Detaylı

"Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler;

Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler; GLOBAL MENKUL DEĞERLER Halka Arz Tanıtım Notu Genel Bilgiler HALKA ARZ ÖZETİ Talep Toplama Tarihleri 22 23 Haziran 2011 Halka Arz Fiyatı 1,50 TL - 1,65 TL İMKB İşlem Kodu GLBMD İMKB'de İşlem Görme Tarihi

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler UNVAN VE GÖREVLER YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili

Detaylı

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan M t İ?JA N B U L m _ t, w MENKUL KIYMETLER Genelge No : 57 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel.: (0212} 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç

Detaylı

ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ve İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ 1. AMACI

ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ve İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ 1. AMACI ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ve İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ 1. AMACI 22/06/2014 tarihli ve 29038 sayılı Resmi Gazete yayınlanmış olan, III-55.1 no lu Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine

Detaylı

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU 1 Gündem Başlıkları İşlem Sistemi Tasarımı Modelin Genel Esasları İşlem Görmesi Planlanan Pariteler Teminatlandırma Esasları Üyelik Soru-Cevap 2 İşlem Sistemi Tasarımı

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AZ NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

AZ NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI AZ NOTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI Döküman No : ADP_v0.1 Revizyon Tarihi : 18/05/2015 Onaylayan : Yönetim Kurulu Uygulama Sorumlusu : Acil Eylem Komitesi AZ Notus Portföy Yönetimi

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/6 A. Amaç ve Kapsam Bu iş akışının amacı acil ve beklenmeyen durumlarda, müşterilere, diğer aracı kurumlara ve sermaye piyasası kurum kuruluşlarına, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL DURUM EYLEM PLANI

ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL DURUM EYLEM PLANI ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL DURUM EYLEM PLANI 1 ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine verdiği hizmetin sürekliliği ve sorumlu olduğu

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi (A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞLARI 1) Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü oldukları her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda saklanması,

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri Deneme Sınavı 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1 ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ: Bu planın amacı, Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI

OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI BÖLÜMLER 1. Anasayfa 2. Hesabım 2.1. Portföy 2.2. İşlem Hacim Detay Raporu 2.3. Aylık Hacim Raporu 2.4. Hesap Ekstresi 2.5. Hisse Hareketleri 2.6. Günlük İşlem

Detaylı

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi (A) BORSA İSTANBUL Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı BORSA İSTANBUL Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık Dağıtım Ortamı ve Kapalı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında.

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında. Genelge No146 Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü M fe İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Istinye İJ0860 İstanbul Tel. : (0212) 29S 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 31 Ocak 2001 Konu : Borsa dışı lot

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Denizbank_A.Ş._B Tipi Kamu Ve Özel Sektör Tahvil Ve Bono Fonu içtüzüğünün 1.2., 2.4.,3.1.,3.3.,5.7.3., 5.9.2.,6.1.,8.7.,

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI VE İŞ AKIŞ PROSEDÜRLERİ I- GİRİŞ : Tera Menkul Değerler A.Ş. ye ait iş bu Acil ve Beklenmedik Durum Planı ve İş Akış Prosedürleri Seri: V No: 68

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

Ekim 2015 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Finansbank A.Ş. Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu İçtüzüğü nün 1.1,1.3,2.1,2.4,5.7.3,5.9.2,6.1,7,8.6,8.9,8.12,9.3.3,10.5,12.1

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde, 17 Mayıs 2010 tarihinde faaliyete geçen Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı nın açılması ile

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ULUSAL ve ULUSLARARASI PİYASALAR...1

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı