SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir."

Transkript

1 S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki kaplarla baz ölçümler yapt. Ölçümleri sonucunda; 2 kahve fincan suyun 1 çay barda n, ki çay barda suyun bir büyük su barda n, 3 büyük meyve suyu barda n n bir sürahiyi doldurdu unu gördü. Buna göre; Kahve fincan n kaç kez doldurarak sürahiyi doldurabilir? Kaç çay barda su sürahiyi doldurur? 135

2 J S v lar Ölçme TEST Afla dakilerden hangisi litre ile ölçülmez? a. gazoz b. meyve suyu c. fleker S v lar Ölçme 2. Afla daki kaplardan hangisi tahminen yar m litreden fazla s v al r? a. b. c. 3. Bir günde yaklafl k 6 litre süt veren bir ine in bir haftada verdi i süt toplam kaç litredir? a. 30 b. 36 c yar m litre ve 12 çeyrek litre kaç litre eder? a. 6 b. 14 c Emre nin do um günü için 2 litrelik 6 flifle meyve suyu ve yar m litrelik 6 flifle gazoz al nd. Toplam kaç litre içecek al nm flt r? a. 14 b. 15 c Ali amca ifl yerine 19 litrelik 6 damacana su ald na göre toplam kaç litre su alm flt r? a. 114 b. 109 c Sütçü Mehmet amca 35 litre sütün 17 litresini gitti i ilk mahallede, kalan sütün yar s n ikinci mahallede satt. Mehmet amca üçüncü mahalleye giderken elinde kaç litre süt kalm flt r? a. 14 b. 12 c Demet Han m yolculu a ç karken arabas na 19 litre benzin ald. Bir süre sonra benzininin azald n fark ederek 17 litre daha ald. Yolculuk dönüflünde de giderken ald benzinden 5 litre daha fazla benzin ald. Demet Han m gidifl ve dönüflte toplam kaç litre benzin alm flt r? a. 41 b. 62 c. 77

3 S v lar Ölçme MATEMAT K 9. Günde yar m litre süt içen bir çocuk 4 litre sütü ne kadar sürede içer? a. 8 günde b. 1 haftada c. 1 hafta 2 günde 10. Nejla Han m 3 tane 15 litrelik sirke ald. Ald sirkenin 19 litresini salatal k turflusuna, 11 litresini biber turflusuna kulland. Geriye kaç litre sirke kald? a. 15 b. 20 c Mahallenin sütçüsü, Aylin Han m a 2 litrelik ve yar m litrelik kaplarda birer kap süt vermifltir. Gül Han m ise 1 litrelik kapla 2 ve yar m litrelik kapla 3 kap süt alm flt r. Buna göre Gül Han m, Aylin Han m dan kaç litre fazla süt alm flt r? a. yar m b. bir c. bir buçuk 12. Bir f ç daki 350 L sirkeden yar m litrelik 90 flifle doldurulursa f ç da kaç litre sirke kal r? a. 305 b. 300 c litre zeytinya n n ini kulland k. Geriye kaç litre zeytinya kalm fl oldu? 6 a. 40 b. 46 c litrelik 9 flifle meyve suyu, yar m litrelik 20 flifle meyve suyundan ne kadar azd r? a. yar m litre b. 1 litre c. 2 litre 15. Aynur 4 litre meyve suyunu çeyrek litrelik bardaklara doldurarak arkadafllar na ikram etmek istiyor. Kaç barda a ihtiyac vard r? a. 8 b. 12 c

4 J Temel Kaynak 3 TEST m 20 cm ipin 1 m 30 cm si kullan l rsa geriye kaç santimetre ip kal r? a. 270 b. 290 c Benim boyum 1 m 43 cm dir. Kardeflim benden 14 cm k sa oldu una göre ikimizin boy uzunluklar toplam kaç santimetredir? a. 272 b. 268 c cm si 6 YTL olan kumafl n 4 m si kaç YTL dir? a. 24 b. 32 c. 48 Ölçme 1 4. Yar s 54 m olan kumafl n i sat l yor. Geriye kaç metre kumafl kal r? 6 a. 45 b. 62 c Afla daki eflitliklerden hangisi yanl flt r? a. 1 m 3 cm = 130 cm b. 2 m 40 cm = 240 cm c. 5 m 6 cm = 506 cm 6. Bir kenar uzunlu u 26 m olan kare fleklindeki bahçenin çevre uzunlu u kaç metredir? a. 78 b. 104 c Dikdörtgen fleklindeki bir tarlan n k sa kenar uzunlu u 38 m, uzun kenar uzunlu u k sa kenar uzunlu undan 14 m fazlad r. Bu tarlan n çevresi kaç metredir? a. 180 b. 144 c Yandaki fleklin karfl l kl kenarlar eflittir. Bu fleklin çevresi kaç santimetredir? a. 23 b. 27 c cm 8 cm

5 Ölçme MATEMAT K 9. Yandaki fleklin boyal olmayan alan kaç birim karedir? a. 11 b. 12 c. 13 Yandaki tabloda bir manavda sat lan baz meyvelerin fiyatlar verilmifltir. 10, 11, 12 ve 13. sorular tabloya göre cevaplay n z. Meyveler (1 kg) Erik 90 Çilek 150 Kiraz Manavdan 2 kg erik, 1 kg çilek alan biri kaç YKr öder? Elma 80 a. 350 b. 330 c. 280 Fiyat (YKr) kg erik, 1 kg kirazdan kaç YKr fazlad r? a. 130 b. 140 c Tablodaki meyvelerin hepsinden birer kilogram alan biri kaç YKr öder? a. 440 b. 460 c kg elma, 4 kg erik ve 1 kg kiraz kaç YKr eder? a. 600 b. 720 c Demet in kumbaras ndan 14 tane 1 YTL, 6 tane 50 YKr ve 20 tane 25 YKr ç km flt r. Demet in kumbaras ndan ç kan toplam para kaç YTL dir? a. 27 b. 25 c

6 Temel Kaynak 3 Ölçme 15. Saat 8.30 da Ankara dan hareket eden otobüs, hiç mola vermeden 4 saat 50 dakika sonra stanbul a varm flt r. Otobüs stanbul a geldi inde saat kaç gösterir? a b c Erdal saat da parka gitmifl, saat te parktan ayr lm flt r. Erdal n parkta geçirdi i süre kaç saat kaç dakikad r? a. 1 saat 35 dakika b. 1 saat 45 dakika c. 1 saat 55 dakika 17. Bir ders saati 40 dakika oldu una göre 6 ders kaç saat sürer? a. 2 b. 3 c Annem bir bardak çay üç küp flekerle içmektedir. Bir küp fleker 3 gram oldu una göre günde 7 bardak çay içen annem kaç gram fleker kullanm fl olur? a. 54 b. 63 c patates 1 kg gelmektedir. Ayn büyüklükteki 78 patates kaç kilogram gelir? a. 13 b. 14 c sürahiyi 6 bardak limonata doldurmaktad r. 30 kiflilik bir s n fta her ö renci iki bardak limonata içti inde kaç sürahi limonataya ihtiyaç vard r? a. 8 b. 10 c

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM İSTATİSTİK Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM Araştırma yapılarak verilerin toplanması, toplanan verilerin analiz edilmesi ile ilgili yöntem ve teknikleri inceleyen bilim dalına

Detaylı

Bu yaz da, r yar çapl bir çemberin çevresinin neden 2 r, alan n n

Bu yaz da, r yar çapl bir çemberin çevresinin neden 2 r, alan n n Çemberin Çevresi, Dairenin Alan, nin De eri Bu yaz da, r yar çapl bir çemberin çevresinin neden 2 r, alan n n neden r 2 oldu unu görece iz. lkokuldan beri ezberletilen bu formüllerin kan tlar n merak etmemifl

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml

SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml SBS SET SBS TÜRKÇE Konu Anlat ml Bu kitab n her hakk sakl d r ve BAHAR Yay nevi San. Tic. Ltd. fiti. aittir. Kitaba ait metin ve sorular, kaynak gösterilerek de olsa kullan lamaz. Kitab n haz rlan fl yöntemi,

Detaylı

10 YOL, SU VE ELEKTR K

10 YOL, SU VE ELEKTR K 10 YOL, SU VE ELEKTR K YOLLARIN ÖYKÜSÜ Necdet Göztürk (Çamp nar, 1935): Benim gençli imde bugünkü Abana s n rlar içindeki köylerden Çamp nar, Elmaçukuru, Yemeni, Yeflilyuva ve Göynükler de manda vard.

Detaylı

Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr

Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr Cemal Koç 1941 de Bulgaristan n K rcali sanca nda do du. Bilinen büyük göç s ras nda Cemal in ailesi

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için...

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için... Yaflas n Gökbilim lkö retim ö rencileri için... Haz rlayan: Tu ba Can Grafik Tasar m: Hülya Y lmazcan Gökbilim denince akl na neler geliyor, kutular n içine yaz. Peki, gökbilimle u raflanlara ne denir?

Detaylı

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı:

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı: OLASILIK OLASILIK OLASILIK Değişik renkteki topların bulunduğu bir kutudan rastgele alınan bir topun hangi renkte olduğu, bir para atıldığında yazı veya tura gelmesi... v.b gibi sonucu kesin olarak bilinmeyen

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

DEVR-i DA M MAK NeLeRi

DEVR-i DA M MAK NeLeRi Nas l Çal flmaz? DEVR-i DA M MAK NeLeRi Newton yasalar bir cismin, relativistik olmayan h zlardaki davran fl n betimler. Birinci yasa; üzerindeki net kuvvet s f r olan bir cismin sabit h zla hareket etti

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

Okuma Yazma Ö reniyorum Seti 1. Kitap ( e - l - a - t )

Okuma Yazma Ö reniyorum Seti 1. Kitap ( e - l - a - t ) Okuma Yazma Ö reniyorum Seti 1. Kitap ( e - l - a - t ) Bu kitaptaki metinler e - l - a - t seslerinin kaynaflt r lmas ile üretilen hece, kelime ve cümlelerden oluflturulmufltur. Haz rlayanlar Muhsin Çetin

Detaylı