Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010"

Transkript

1 Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 21

2 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Nasıl Bir Dönüşüm İçindeyiz? Emeklilik hak ve yükümlülüklerin tüm çalışanlar için eşitlenmesi Parametrik değişiklikler Tüm nüfusu eşit haklarla kapsamına alan Genel Sağlık Sigortası Sosyal yardımların bir hak olarak tanımlanması ve sisteme entegre edilmesi Sosyal güvenlik kurumlarının SGK altında birleştirilmesi

3 Emeklilik Sisteminde Parametrik Değişiklikler: Aylık Bağlama Oranı Türkiye Đngiltere Kanada Polonya Japonya Norveç Almanya Macaristan ABD Đsviçre Đzlanda Đsveç Belçika Çek Cum. Kore Finlandiya Slovak Hollanda Avusturya Fransa Lüksembur Đtalya Türkiye(Re Portekiz Malta Đspanya,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

4 Emeklilik Yaşı YILLAR ERKEK KADIN

5 Diğer Parametreler Geçmiş ücretlerin güncellenmesi Emekli aylıkları artış endeksi Baz alınan Maaş Prim Gün sayısı REFORM ÖNCESĐ SSK TÜFE+reel büyüme -TÜFE Güncellenmiş Ortalama 7 gün BK TÜFE+reel büyüme -TÜFE Ödediği basamak 2-25 yıl ES Son maaş -Memur maaş artışı Son maaş 2-25 yıl REFORM SONRASI SSK BK ES TÜFE+ %3 büyüme TÜFE -Memur maaş artışı Bütün çalışma süresinin güncellenmiş ortalaması SSK 72 gün (2 Yıl) ES, BK 9 gün (25 yıl)

6 Emeklilik Sisteminin Açık Projeksiyonu (GSYİH %) 8,% 6,% 4,% 2,%,% ,% SGK Mevcut SGK 551 SGK TASARI AÇIK % GSYĐH

7 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Genel Sağlık Sigortası Açık Projeksiyonu, % GSYİH G S Y ĐH (% ) Reform Öncesi Genel Sağlık Sigortası + Maliyet Azaltıcı Reform Genel Sağlık Sigortası

8 Sosyal Güvenlik Kurumunun Açıklarıiçin Genel Bütçeden Yapılan Transfer 6.% 5.6% 5.6% 5.5% 5.4% 5.% 4.% 3.5% 3.4% 3.6% 3.9% 3.7% %GSYİH 3.% 2.8% 2.8% 3.% 2.% 2.1% 1.9% 2.3% 1.%.% T 21 P 211 P 212 P

9 SGK Finansman Açığı 29 da Sıçradı SGK Gelir-Gider Dengesi 29 TL (milyon) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 68,64 69,657 61,78 62,626 57,261 53,643 46,176 57,765 54,579 55,738 41,176 52,872 51,434 42,835 44,129 34,24 42,989 3,924 31,794 41,31 32,977 31,72 34,641 29,596 26,832 3,382 24,681 3,92 28,95 23,976 28,811 3,21 19,46 26,841 16,445 12,883 22,442 23,333 19,86 15,638 17,44 18,942 12,51 13, bütçe Prim Gelirleri Emekli Aylıkları Sağlık Giderleri Fark SGK Bülten

10 Hızlı sigortalı artışı durdu Aktif Sigortalı Sayıları 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, SSK BK ES 2,,

11 Đstihdamdaki yapısal dönüşüm, kayıtlı istihdamı artırdı. İstihdamın Sektörel Dağılımı 14% 13% (24=1) 12% 11% 1% Tarım Sanayi İnşaat 9% 8%

12 TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ Nasıl Bir Dönüşüm İçindeyiz? Sağlıkta Dönüşüm Programı Sosyal Güvenlik Reformu Sağlık Bakanlığının planlayıcı, denetleyici rolü Güçlü temel sağlık hizmetleri Aile hekimliği sistemi Sağlık işletmelerinin özerkleştirilmesi Verimlilik Maliyet Sosyal güvenlik kurumlarının birleşmesi Emeklilik hak ve yükümlülüklerin tüm çalışanlar için eşitlenmesi Sosyal yardımların bir hak olarak tanımlanması ve sisteme entegre edilmesi Sevk zinciri uygulaması Tüm nüfusu kapsayan ve üretilen hizmet karşılığı ödeme yapacak bir finansman sisteminin kurulması Tüm nüfusu eşit haklarla kapsamına alan, sağlık finansman sisteminin kurulması Her iki reformun ortak noktası: Genel Sağlık Sigortası Kapsamın dikey ve yatay olarak genişletilmesi Hakkaniyet Erişim

13 Kapsam Arttı SSK ve Yeşil Kartta Nitelik de Değişti, Haklar Eşitlendi Sağlık Güvencesi Kapsamındaki Nüfus * % değişim SSK % BK** % ES*** % YK % Toplam % Kaynak: SGK Bülten *: 29 yılı verisi SSK için Nisan, diğer gruplar için Mayıs ayına aittir. **: Prim borcu olan yaklaşık 7 milyon sigortalı dahil edilmemiştir. ***: Aktif Devlet Memurları dahil seri. 29 yılında ES Aktif serisinde kırılma olmuştur.

14 Erişim Göstergeleri Nicelik Açısından Olumlu Doktor Başına Muayene Yatarak Tedavi (yılda 1 kişi başına) Ayakta Muayene (yılda kişi başına) İlaç ve Tedavi Masrafları Karşılanma Kanalları Buraya ilaç ve tedavi masraflarının karşılanma Kanalları 3 27 grafiğini aynı formatta Ve kamu özel konsolide olarak koyalım Sosyal Güvenlik + YK Özel Sigorta + Kendi TÜİK Yaşam Memnuniyeti Çalışması

15 Hakkaniyeti Nasıl Ölçeriz? Kişi Başı Kamu Sağlık Ödemeleri Birbirine Yaklaştı 2, Sağlık Harcamaları 1, İlaç Harcamaları 1,5 1, SGK SSK BK ES ADM YK Ortalama SGK SSK BK ES ADM YK Ortalama 29 TL Sağlık Harcamaları Đlaç Harcamaları SGK SSK BK ES ADM YK Ortalama Kaynak: SGK Bülten ve Maliye Bakanlığı Verileri, kendi hesaplarımız

16 Niteliğe İlişkin Ulaşılabilir Gösterge Memnuniyet Anketi % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet memnun kararsız memnun değil % Kuruluşlara göre Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Sağlık Ocağı Özel hastane Devlet Hastanesi Üniversite Hastanesi % Sosyal Güvenlik Kurumuna göre Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyetı 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Sağlık durumundan Memnuniyet Memnun Değil Orta Memnun SSK BK ES 1% % TÜİK Yaşam Memnuniyeti Çalışması 23-28

17 Reformun Mali Portresi Ne Oldu? OECD Bazlı Ulusal Sağlık Hesapları Verisi Güncel Değil Toplam Sağlık Harcamaları / GSYH (27) OECD Ort: % 9, TR : % 6 Kamu Payı OECD:%73, TR: %67,8 % Türkiye % OECD Health Data 29

18 Reformun İlk Yıllarında Harcamalar Planlanana Yakın Fakat Kompozisyonu Değişti Kamu Sağlık Harcamaları (%GSYH) 4.5% 4.% 4.% 3.5% 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5% 2.1% 1.%.9% 2.5% 1.3% 1.1% 2.8% 3.% 3.% 1.5% 1.5% 1.4% 1.2% 1.3% 1.4% 2.7% 1.3% 1.2% 3.% 3.2% 1.6% 1.7% 1.3% 1.3% 3.4% 1.9% 1.4% 2.2% 1.7%.% TOPLAM Tedavi İlaç SGK Bülten, Maliye Bakanlığı

19 SGK nın Sağlık Ödemeleri Dağılımı Dönüşümü Yansıtıyor 16, Kamu Sağlık Ödemeleri (29 TL) 14, 12, Tedavi Đlaç 1, 8, Devlet H. 6, 4, Özel H. Üniversite H. 2, SGK Bülten, Maliye Bakanlığı Verileri

20 29 Yılı Finansman Açığı OVP da Yeni Tedbirleri Zorunlu Kıldı 6.% 5.6% 5.6% 5.5% 5.4% 5.% 4.% 3.5% 3.4% 3.6% 3.9% 3.7% %GSYİH 3.% 2.8% 2.8% 3.% 2.% 2.1% 1.9% 2.3% 1.%.% T 21 P 211 P 212 P

21 Kamu İlaçHarcamalarıGelişimi Miktar Kaynaklı Büyüme 29 Maliyet Kaynaklı Büyüme 29 TL 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 1, , Kamu İlaç Ödemeleri, Satılan İlaç Miktarı 12, , , , ,728 Miktar artışı :%4 %3 Ödeme artışı: %13 Miktar %17 4 yılda %12 16, Kutu İlaç Ödemeleri İlaç Kutu sayısı SGK Bülten, Maliye Bakanlığı verileri, IMS

22 Maliyet büyümesi İlaç Pazarı 29 yılı Fiyat-Miktar Analizi Pazar Payı Toplam Büyüme Toplam Pazar Eşdeğeri olan ürünler Eşdeğeri olmayan ürünler Miktar Büyüme Fiyat Büyüme Pazar Payı Toplam Büyüme Miktar Büyüme Fiyat Büyüme Pazar Payı Toplam Büyüme Miktar Büyüme Fiyat Büyüme 2 YILLIK 35% 13%,9% 12% 27% 12% 1% 11% 8% 16% -,1% 16% ORJĐNAL 45% 17% 1% 7% 2% 3% 2% 1% 25% 31% 22% 8% JENERĐK 16% 25% 18% 6% 15% 24% 22% 1% 1% 41% -3% 45% TOPLAM 95% 17% 3% 13% 62% 11% 4% 8% 34% 27% 6% 2% Kaynak: IMS Önceki yıla göre büyümeleri göstermektedir. Miktar kaynaklı büyümede standart ünite olarak ilaç satışları baz alınmıştır. Fiyat kaynaklı büyüme miktar değişimi ile açıklanamayan büyümedir. Pazar payı TL satış payı olarak verilmiştir.

23 Orta Vadeli Ekonomik Program ve İlaç Harcamalarına İlişkin Tedbirler, Global Bütçe Mutabakatı Fiyat >1 <1,>4 <4 3 yıllık sabitlenmiş bütçe Regülasyonlarda istikrar Ürün Grubu Ref % Đsk % Ref % Đsk % Ref % Đsk % 2YR ORJ JEN + ORJ w/jen

24 Đlaç Pazarı Dinamikleri 2 yıllık Đlaçlar Lehine Gelişti 21 yılı ilk 6 ay Fiyat-Miktar Analizi 21 Ocak-Haziran Büyüme Oranları Pazar Payları Toplam Miktar Fiyat 29 ilk 6 ay 21 ilk 6 ay 2 Yıllıklar Toplam 16% 18% -2% 31% 37% >1 2% 8% -6% 17% 18% <1,>4 52% 49% 2% 9% 14% >4-2% -6% 4% 4% 4% Orijinaller Toplam -1% -1% -,4% 49% 45% Eşdeğeri Olan -19% -9% -11% 22% 18% Eşdeğeri Olmayan -3% -11% 1% 26% 26% Jenerikler -12% -19% 9% 2% 18% Toplam Pazar -2% 5% -7% Kaynak: IMS Önceki yıl ilk altı aya göre büyümeleri göstermektedir. Miktar kaynaklı büyümede standart ünite olarak ilaç satışları baz alınmıştır. Fiyat kaynaklı büyüme miktar değişimi ile açıklanamayan büyümedir. Pazar payı TL satış payı olarak verilmiştir.

25 21 yılı SGK bütçe programı ve ilk 5 ay gerçekleşmeleri Bütçe: %11 Gerçekleşme: %17 SGK Gelir ve Giderleri (ilk 5 ay) Bütçe: %14 Gerçekleşme: % Bütçe: %1 Gerçekleşme: %1 Bütçe: %12 Gerçekleşme: % Emekli Aylıkları Sağlık Harcamaları Prim Gelirleri Fark

26 21 yılı bütçe programı ve ilk 5 ay gerçekleşmeleri: Sağlık Detayı SGK Sağlık Harcamaları (ilk 5 ay) 8, Bütçe: %23 Gerçekleşme: %2 7, 6, Bütçe: %2 Gerçekleşme: %,5 milyon TL 5, 4, 3, Bütçe: %27 Gerçekleşme: %22 Bütçe: %1 Gerçekleşme: % , Bütçe: %34 Gerçekleşme: %37 1, İlaç Tedavi Devlet H. Üniversite H. Özel H.

27 Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 21

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI - 1-2011 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu

Detaylı

2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu

2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı nın 10. Yılı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 14 Aralık 2012 İçindekiler Açıklamalar A-

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 2 Haziran 2010

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 2 Haziran 2010 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 2 Haziran 2010 TÜRKĐYE DE SAĞLIK HĐZMETLERĐ VE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ FĐNANSMANI 1 A. Gamze ÇĐFTÇĐ AYTEKĐN 2 ÖZET Birçok ülke sağlık sistemlerindeki

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI Bakanlar Kurulu Sunumu Durmuş YILMAZ Başkan 1 Aralık 28 1 Sunum Planı I. Uluslararası Gelişmeler II. III. IV. Türkiye de Finansal Đstikrar Enflasyon Gelişmeleri, Tahminler

Detaylı

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012 2 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 30 Ekim 2012 1 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR 2 2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-62-8 YAYIN NO: KB: 2857 - ÖİK: 711 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 3 Temmuz 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA GÜNDEM Türkiye - Genel Bilgiler Orijinal - Jenerik İlaç Türkiye İlaç Sektörü Diğer Ülkeler ile Karşılaştırma Değerlendirme ve

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 29 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 29 bes29gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes29gr.htm

Detaylı

Balıkesir Tabip Odası 9 Mayıs 2015 Etkinliği Dr. Ali Rıza Üçer Tıp Kurumu Genel Sekreteri

Balıkesir Tabip Odası 9 Mayıs 2015 Etkinliği Dr. Ali Rıza Üçer Tıp Kurumu Genel Sekreteri Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Reformu Balıkesir Tabip Odası 9 Mayıs 2015 Etkinliği Dr. Ali Rıza Üçer Tıp Kurumu Genel Sekreteri Küresel Programın Türkiye Penceresi

Detaylı

1. Finansal Hizmetler Sektörü

1. Finansal Hizmetler Sektörü 1. Finansal Hizmetler Sektörü 1. Finansal Hizmetler sektörü; mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktöring ve tüketici

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Şubat 2008 İÇİNDEKİLER Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 1. Büyüme Hızı ve GSMH nın Bileşimi 1-4 2. Kaynakların Kullanımı

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes21gr.htm

Detaylı

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 215 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Sunum Planı 1) Kur Gelişmeleri 2) Dış Ticaret Gelişmeleri 3) Enflasyon ve Faiz 4) Yatırımın Belirleyicileri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013)

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) 2013 Sayı 11 SOSYAL GÜVENLİK SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) EMEKLİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER SAĞLIK ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER SİGORTA VE PRİMLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER ENGELLİLERE VE YETİMLERE İLİŞKİN

Detaylı

Evli ve dört çocuk babasıdır. Kendisine ait http://www.mehmetatasever.com adresli kişisel internet sitesi bulunmaktadır.

Evli ve dört çocuk babasıdır. Kendisine ait http://www.mehmetatasever.com adresli kişisel internet sitesi bulunmaktadır. Yazar Hakkında Mehmet Atasever: Eğitim hayatına doğum yeri olan Erzurum da başlayıp, yüksek lisans eğitimini; Atatürk Üniversitesi, üretim yönetim ve pazarlama alanında tamamladı. Doktora eğitimine ise

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Durmuş YILMAZ Başkan 2 Nisan 29 1 Sunum Planı I. Uluslararası Gelişmeler II. III. IV. Küresel Mali Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing

Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler. Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler Reform in the Turkish Social Security System and Expectations About Financing Yusuf ALPER Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK. Ref: B.02.1.HM.0.DEİ.02.00/ 60422 Ankara, 27 Kasım 2006

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK. Ref: B.02.1.HM.0.DEİ.02.00/ 60422 Ankara, 27 Kasım 2006 TERCÜME TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Ref: B.02.1.HM.0.DEİ.02.00/ 60422 Ankara, 27 Kasım 2006 Sn. Rodrigo de Rato Başkan Uluslararası Para Fonu Washington DC 20431 A.B.D. Sayın de Rato, 1. Yıl içerisinde

Detaylı