Yayın No : İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yayın No : 2354. İşletme-Ekonomi Dizisi : 396. 1. Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN 978 605 377 275-0"

Transkript

1 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN ANTROPOLOJİK İNCELEMESİ VE EMEKLİLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dr. Nevzat DENK Öğretim Üyesi 1

2 Yayın No : 2354 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı - Cilt : Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa San.Tic.Ltd.Şti. (Sertifika No: 13723) Taksim Cad. Yoğurtcu Faik Sok. No: 3 Taksim/Beyoğlu (0-212) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 İÇİNDEKİLER KISALTMA LİSTESİ... 7 TABLO LİSTESİ... 9 GRAFİK LİSTESİ TEŞEKKÜRLER ÖNSÖZ ÖZET GİRİŞ ARAŞTIRMA KONUSU Literatür Taraması Temel Kavramlar Yaşlılık Sosyal Güvenlik Sisteminin Yapısı Türk Sosyal Sigorta Sistemi ve Sosyal Güvenlik Reform Çalışmaları ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ODAK NOKTASI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ ARAŞTIRMA SORULARI ARAŞTIRMA YÖNTEMİ YÖNTEM ARAŞTIRMA POPÜLASYONU GÖRÜŞME GRUBU VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMANIN ETİK BOYUTU Antropolojide Etik Kurallar Araştırmada Yaşanan Etik Kaygılar Kişisel Tanıtım Bilgileri ARAŞTIRMA ALANI ARAŞTIRMA SÜRECİ BULGULAR VE ANALİZİ KİŞİSEL BİLGİLERE İLİŞKİN BULGULAR DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Görüşülen Emeklilerin Yaş Dağılımı Görüşülen Emeklilerin Cinsiyeti Görüşülen Emeklilerin Emekli Olma Yaşları

4 Görüşülen Emeklilerin Doğum Yerleri Görüşülen Emeklilerin Mesleki Durumları Görüşülen Emeklilerin İstanbul da Yaşam Süreleri Görüşülen Emeklilerin Eğitim Durumları Emeklilerin Medeni Durumları Görüşülen Emekli Eşlerinin Eğitim Durumu Görüşülen Emeklilerin Çocuk Sayıları Görüşülen Emeklilerin Çocuklarının Eğitim Durumu Görüşülen Emeklilerin Emekli Olma Şekilleri İsteğe Bağlı Emeklilik Nedenleri Zorunlu Emeklilik Nedenleri EKONOMİK DURUMLA İLGİLİ BULGULAR Görüşülen Emeklilerin Tabi Oldukları Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Aylık Gelire Göre Dağılımı Görüşülen Emeklilerin Hane Halkı Aylık Toplam Gelirlerinin Meslek Türüne Göre Dağılımı Görüşülen Emeklilerin Aylık Toplam Gelirlerinin Yeterli Olup Olmadığı Hakkında Düşünceleri Görüşülen Emeklilerin Hane Halkı Aylık Gider Toplamlarının Sosyal Güvenlik Türüne Göre Dağılımı Görüşülen Emeklilerin İstanbul da İş Bulma İmkanı Görüşülen Emeklilerin İkinci Bir İşte Çalışma Durumu Görüşülenlerden Emeklilik Sonrası İkinci Bir İşte Çalışanların Mesleğe Göre Dağılımı Görüşülen Emeklilerin Konut Sahibi Olma Durumunun Gelire Göre Dağılımı Görüşülen Emeklilerin Alışveriş Yapma Şekilleri Bireysel Emekliliğin Sosyal Güvenlik Açıklarını Giderme Durumu Bireysel Emekliliğin Sosyal Güvenlik Açıklarını Giderememe Nedenleri Yeni Reform Uygulamalarının Görüşülen Emeklileri Etkileme Durumu Sayılı Kanunla Getirilen Ekonomik Düzenlemelerin Görüşülen Emeklileri Etkileme Nedenleri Sayılı Kanunla Getirilen Ekonomik Düzenlemelerin Devlet Bütçesini Etkileme Durumu Yeni Düzenlemelerle Sağlanan Ekonomik Hakların Devlet Bütçesini Etkileme Nedenleri SOSYO KÜLTÜREL DURUMLA İLGİLİ BULGULAR Emeklilik Sonrası Sosyal İlişki Değişiklikleri Sosyal İlişki Değişikliklerinin Nedenleri Emeklilik Sonrası Tercih Edilen Yaşam Alanı Görüşülen Emeklilerin İstanbul u Tercih Nedenleri

5 Emekliliğin Evlilik İlişkilerine Etkisi Emekliliğin Evlilik İlişkilerini Ne Şekilde Etkilediği Emeklilikte Dinî Anlayış Değişiklikleri Emeklilikte Dinî Anlayışta Meydana Gelen Değişiklik Türleri İstanbul da Emekli Derneklerine Üyelik Durumu İstanbul da Görüşülen Emeklilerin Emekli Derneklerine Üye Olma Nedenleri Görüşülen Emeklilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Yerlerinin Durumu Görüşülen Emeklilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Yerlerini Tercih Durumu DEĞERLENDİRME SONUCU ULAŞILAN BULGULAR Görüşülen Emeklilerin Emekliliğe Yüklediğe Anlamların Cinsiyete Göre Dağılımı Emeklilikte Karşılaşılan Sorunlar Üst Statüden Emeklilerin Sorunları Yurtdışındaki Emeklilerin Benzer Sorunlarla Karşılaşma Durumu Yabancı Ülke Emeklilerinin Bize Benzer Sorunları Yaşamama Nedenleri Görüşülen Emeklilerin Emeklilik Sürecine Hazırlanma Durumu Görüşülen Emeklilerin Çalışırken mi Emekli İken mi Mutlu Oldukları : Görüşülen Emeklilerin Kendilerini Nasıl Hissettikleri Emekliliğe Uyum Sürecinde Avantajlı Cinsiyet Durumu Kadınların Emekliliğe Daha Kolay Uyum Sağlama Nedenleri Sosyal Güvenlik Reform Yasalarının Yeterlilik Durumu ve 5754 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunlarının Yetersizlik Nedenleri Emekliliğin Bir Dönüm Noktası Olup Olmama Durumu Yaşamda Dönüm Noktası Olan Olaylar SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BULGULAR Görüşülen Emeklilerin Sağlık Sigorta Türü Durumu Görüşülen Emeklilerin Sağlık Sigortası Dışında Özel Bir Sağlık Sigorta Sahibi Olma Durumları Sağlık Sigortalarının Sağlık Masraflarını Karşılama Durumu Görüşülen Emeklilerin Sağlık Sorunları Görüşülen Emeklilerin Sağlık Sorunlarının Hastalık Türüne Göre Dağılımı Görüşülen Emeklilerin Emeklilik Sonrası Fizyolojik Durum Değişiklikleri Görüşülen Emeklilerin Fizyolojik Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Cinsiyete Göre Dağılımı Görüşülen Emeklilerin Uykusuzluk Çekme Durumu Görüşülen Emeklilerin Uykusuzluk Sıkıntısı Çekme Nedenleri

6 4.6. DEVLETTEN BEKLENTİ VE ÖNERİLER Görüşülen Emeklilerin Arzu Ettikleri Emekli Olma Yaşı Görüşülen Emeklilerin Çalışma Süresi Hakkında Düşünceleri Emekli Maaşlarının Yeterlilik Durumu Yeterli Bir Emekli Maaşının Miktarı Görüşülen Emeklilerin Emekliliğe Geçerken Devletten Beklentileri Görüşülen Emeklilerin Emekli Olduktan Sonra Devletten Beklentilerinin Olup Olmama Durumu Görüşülen Emeklilerin Halihazırda Devletten Beklentilerinin Neler Olduğu SONUÇ VE ÖNERİLER SONUÇLAR Sosyal Güvenlik Sistemi İle İlgili Değerlendirmeler Alan Araştırması Sonucu Görüşülen Emekli Personelle İlgili Değerlendirmeler ÖNERİLER KAYNAKÇA GENİŞLETİLMİŞ KAYNAKÇA ELEKTRONİK VERİ TABANI KAYNAKÇASI EKLER SOSYAL GÜVENLİK İLE İLGİLİ KANUNLAR YAŞLILIKLA İLGİLİ ATASÖZLERİ VE DEYİMLER YAŞLILIĞI ÖVEN ATASÖZÜ VE DEYİMLER YAŞLILIĞI KÜÇÜLTÜCÜ ATASÖZLERİ VE DEYİMLER GENEL ANLAMLI ATASÖZLERİ VE DEYİMLER YAŞLILIK VE İHTİYARLIK İÇİN KİM NE SÖYLEMİŞ YENİ 5754 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN EN SON DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EMEKLİLER PLATFORMU GÖRÜŞME FORMU UYGULAMASI (ARALIK 2007-MART 2009) EMEKLİLERLE İSTANBUL DA GÖRÜŞME YAPILAN BÖLGELER BÜTÇE ÖZGEÇMİŞ

7 KISALTMA LİSTESİ AAD ABO BAĞ-KUR BM DİE DPT DSÖ ES GSMH GSS GSYİH HDM IMF İLO İŞ-KUR OECD s SGDP SGK SSGSS SSK TBMM TCES TÜFE TÜİK Amerikan Antropoloji Derneği Aylık Bağlama Oranı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Birleşmiş Milletler Devlet İstatistik Enstitüsü Devlet Planlama Teşkilatı Dünya Sağlık Örgütü Emekli Sandığı Gayri Safi Milli Hasıla Genel Sağlık Sigortası Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Hızlı Değerlendirme Metedolojisi Uluslararası Para Fonu Uluslararası Çalışma Örgütü Türk-İş Kurumu (Eski İş ve İşçi Bulma Kurumu) İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Sayı Sosyal Güvenlik Destek Primi Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Tüketici Fiyatları İndeksi Türkiye İstatistik Kurumu 7

8 8

9 TABLO LİSTESİ Tablo 1. Mutlu Musunuz (Almanya, 2002) Tablo 2. Yaşlı insanların toplumsal kurumlara katılımı Tablo 3. Türkiye Nüfusu ve Yaş Grubu Oranı Tablo 4. Türkiye de döneminde doğum ve ölüm oranları Tablo 5. Çalışanların Sigortalılık Durumu ve Çalıştıkları Alan Tablo Yaşında ve Daha Yaşlı Erkeklerin Yaşam Tarzları (Almanya) Tablo 7. Bazı OECD Ülkelerinde Kamu Çalışanları Emeklilik Sisteminde Yapılan Reformlar, Tablo 8. Bazı OECD Ülkelerinde Emeklilik Yaşı (2004) Tablo 9. Bazı OECD Ülkelerinde Kamu Çalışanları İçin Aylık Bağlama Oranları Tablo 10. Kamu Çalışanları Emekli Aylıklarında Artış Yöntemleri Tablo 11. Aylık Ortalama Emekli Maaşı (Fransa, 2001) Tablo 12. Almanya da Yıllar Arasında Yaşlıların (65 Yaşında veya Daha Yaşlı) Net Geliri (Medeni Duruma Göre) Tablo 13. Almanya da Askerler ve Eşidi Memurların Emekli Maaşları Tablo 14. Almanya da Kamu memurları için emekli maaşı (brüt) dağılımları Tablo 15. Almanya da 2003 Yılı İtibariyle Emekli Aylık Gelir Kaynakları Tablo 16. Almanya da 2003 Yılı Emekli Sayıları ve Statüleri Tablo 17. OECD ve AB Ülkelerinde Emeklilik Yaşı Tablo 18. Sosyal Sigorta Programlarının Kapsadığı Nüfus, (Bin kişi) Tablo 19. Yaşlılık Sigortasından Dolayı Emekli Olma Koşulundaki Gelişmeler Tablo 20. Sosyal Sigorta Kuruluşlarına Bütçeden Yapılan Transfer Tutarları Tablo Döneminde SSK ve Emekli Sandığı Alt Sınır Emekli Aylıklarındaki Artış ile TÜFE Arasındaki İlişki Tablo Döneminde Bağ-Kur da 1479 Sayılı Kanun Uyarınca Basamaklara Göre Ödenen Ortalama Emekli Aylıklarındaki Artış ile Tüfe Arasındaki İlişki Tablo Döneminde Bağ-Kur da 2926(1) Sayılı Kanun Uyarınca Basamaklara Göre Ödenen Ortalama Emekli Aylıklarındaki Artış ile Tüfe Arasındaki İlişki Tablo 24. Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Alt Sınır Aylığı ile Yoksulluk Sınırının Karşılaştırması, Tablo Döneminde Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Sağlık Harcamaları Tablo 26. Seçilmiş Ülkelerde ve Türkiye de Yaşlanma Hızı, Tablo 27. Bazı Ülkelerde Aktif/Pasif Sigortalı Oranları ve Çalışabilir Nüfusun 60 Yaş Üstü Nüfusa Oranı, 1990 lar Tablo 28. Bazı Ülkelerdeki Kişi Başına Ortalama Kazanç Düzeyi ve Emekli Aylıklarının Ortalama Ücrete Oranı, Tablo 29. Emekli Aylıklarının Alınan Prime Oranı, Tablo 30. Avrupa Ülkelerinde Yaşlılık Sigortası ve Demografik Yapı, Tablo 31. Avrupa Birliği ne Üye Bazı Ülkelerde Sosyal Güvenliğin Finansmanı Tablo 32a. Türkiye de Nüfus Artış Hızı, Tablo 33a Sayılı Kanun a Göre Yıllar İtibariyle Emeklilik Yaşları,

10 Tablo 34. Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışan Sigortalılara Ait Bilgiler Tablo 35. Bazı Avrupa Ülkelerinde Uygulanan Çok Katmanlı Emeklilik Sistemleri, Tablo 36. Görüşülen Emeklilerin Yaş Dağılımı Tablo 37. Emeklilerin Cinsiyet Dağılımı Tablo 38. Emekli Olma Yaşlarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 39. Doğum Yeri Yerleşim Birimlerinin Mesleğe Göre Dağılımı Tablo 40. Emeklilerin Mesleki Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 41. Emeklilerin İstanbul da Yaşam Sürelerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 42. Emeklilerin Eğitim Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 43. Emeklilerin Medeni Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 44. Emeklilerin Eşlerinin Eğitim Durumlarının Mesleğe Göre Dağılımı Tablo 45. Emeklilerin Çocuk Sayılarının Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı Tablo 46. Emeklilerin Öğrenim Gören Çocuklarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Tablo 47. Görüşülen Emeklilerin Emekli Olma Şekli Tablo 48. İsteğe Bağlı Emeklilik Nedeni Tablo 49. Zorunlu Emeklilik Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 50. Emeklilerin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Aylık Gelire Göre Dağılımı Tablo 51. Emeklilerin Hane Halkı Toplam Aylık Gelirinin Meslek Türüne Göre Dağılımı Tablo 52. Emeklilerin Hane Halkı Toplam Aylık Gelirlerinin Yeterli Olup Olmadığı Hakkındaki Düşüncelerinin Gelire Göre Dağılımı Tablo 53. Emeklilerin Hane Halkı Aylık Gider Toplamlarının Sosyal Güvenlik Türüne Göre Dağılımı Tablo 54. Emeklilerin İstanbul da Çalışabileceği Yerlerin Olup Olmamasına Dair Düşüncelerin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 55. Emeklilik Sonrası İkinci Bir İşte Çalışma Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 56. Emeklilik Sonrası İkinci Bir İşte Çalışanların Mesleğe Göre Dağılımı Tablo 57. Emeklilerin Konut Sahibi Olma Durumunun Hane Halkı Toplam Aylık Gelirlerine Göre Dağılımı Tablo 58. Emeklilerin Alışverişlerini Neyle Yaptıklarının Hane Halkı Toplam Aylık Gelirine Göre Dağılımı Tablo 59. Bireysel Emekliliğin Sosyal Güvenlik Açıklarını Gidermesi Konusundaki Düşüncelerin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 60. Bireysel Emekliliğin Sosyal Güvenlik Açıklarını Giderememe Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 61. Yeni 5754 Sayılı Kanunla Getirilen Prim Oranları, Çalışma Süreleri ve Aylık Bağlama Oranlarının Emeklileri Etkileme Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo Sayılı Kanunla Getirilen Ekonomik Düzenlemelerin Emeklileri Etkileme Nedenleri Tablo 63. Emekliye 5754 Sayılı Kanunla Getirilen Ekonomik Düzenlemelerin Devlet Bütçesini Etkileme Durumu Tablo 64. Emekliye 5754 Sayılı Kanunla Getirilen Ekonomik Düzenlemelerin Devlet Bütçesini Etkileme Nedenleri

11 Tablo 65. Emeklilerin Emeklilik Sonrası Sosyal İlişki Değişikliklerinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Tablo 66. Emeklilik Sonrası Sosyal İlişki Değişiklik Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 67. Emeklilik Sonrası Tercih Edilen Yaşam Alanının Toplam Aylık Gelire Göre Dağılımı Tablo 68. Hâlen Yaşanılan Yeri (İstanbul) Tercih Nedeninin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 69. Emekliliğin Evlilik İlişkilerine Etkisinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 70. Emekliliğin Evlilik İlişkilerini Nasıl Etkilediğinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 71. Emeklilik Sonrası Dinî Anlayış Değişikliklerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 72. Emeklilikte Dinî Anlayış Yönünde Olan Değişikliklerin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 73. İstanbul da Emekli Derneklerine Üyelik Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 74. İstanbul da Emekli Derneklerine Üyelik Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 75. Emeklilerin İstanbul da Baş Zamanlarını Değerlendirebilecek Yerlerin Olup Olmaması Durumu Tablo 76. Emeklilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıklarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 77. Emeklilerin Emekliliğe Yüklediği Anlamların Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 78. Emeklilikte Karşılaşılan Sorunların Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 79. Emeklilerin Üst Statüden Emeklilerin de Benzer Sorunları Yaşama Konusundaki Düşüncelerinin Aylık Maaşa Göre Dağılımı Tablo 80. Yurtdışındaki Emeklilerin Benzer Sorunlarla Karşılaşmalarına İlişkin Düşüncelerinin Aylık Gelire Göre Dağılımı Tablo 81. Üst Statü ve Yabancı Ülke Emeklilerinin Benzer Sorunları Yaşamama Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 82. Emeklilerin Emeklilik Sürecine Hazırlanmalarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Tablo 83. Çalışırken veya Emekliyken Mutlu Olma Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 84. Emeklilerin Kendilerini Nasıl Hissettiklerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 85. Hangi Cinsiyetin Emekliliğe Uyum Sürecinin Daha Kolay Olduğunun Dağılımı Tablo 86. Kadınların Emekliliğe Kolay Uyum Sağlama Durumunun Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo ve 5754 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Reform Yasalarının Yeterlilik Durumu Tablo ve 5754 Sayılı Kanunların Yetersizlik Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı

12 Tablo 89. Emekliliğin Bir Dönüm Noktası Olup Olması Hakkındaki Düşüncelerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Tablo 90. Yaşamda Dönüm Noktası Olan Olayların Cinsiyeti Göre Dağılımı Tablo 91. Emeklilerin Sağlık Sigorta Türünün Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 92. Emeklilerin Sağlık Sigortası Dışında Özel Bir Sigortası Olup Olmadığının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 93. Sağlık Sigortalarının Sağlık Masraflarını Karşılama Durumu Tablo 94. Emeklilerin Sağlık Sorunlarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 95. Emeklilerin Sağlık Sorunlarının Hastalık Türüne Göre Dağılımı Tablo 96. Tablo 97. Tablo 98. Tablo 99. Emeklilerin Emeklilik Sonrası Fizyolojik Durumlardaki Değişimlerin Cinsiyete Göre Dağılımı Emeklilerin Fizyolojik Durumunu Etkileme Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Emeklilerin Uykusuzluk Çekip Çekmeme Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı Emeklilerin Uykusuzluk Çekme Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 100. Emeklilerin Arzu Ettikleri Emekli Olma Yaşının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 101. Emeklilerin Çalışma Süresi Hakkındaki Düşüncelerinin Meslek Durumuna Göre Dağılımı Tablo 102. Emeklilik Maaşının Yeterliliği Konusunun Tâbi Olunan Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Göre Dağılımı Tablo 103. Yeterli Bir Emekli Maaşı Miktarının Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı Tablo 104. İstanbul da Emeklilerin Emeklilik Sürecine Geçerken Devletten Beklentilerinin Neler Olduğunun Mesleğe Göre Dağılımı Tablo 105. Emekli Olarak Devletten Beklenti Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 106. Emeklilerin Hâlihazırda Devletten Beklentilerinin Neler Olduğunun Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 107. Çocuklar Yeni Sistemle Hangi Tarihte Emekli Olacak, Tablo Yaşında İşe Başlayan Üniversite Mezunun Öyküsü Tablo 109. Mevcut Sistemde Bağ-Kur lulardan Basamak Sistemine Göre Alınan Prim, Tablo 110. SSK, BAĞ-KUR ve Kamuda Yıllar İtibariyle Aktif/Pasif Oranı

13 GRAFİK LİSTESİ Grafik 1. Tek Başına Yaşayan Yaşlı İnsan, İngiltere Grafik 2. Araba Sahibi Olanlar, Yaşa Göre (Almanya) Grafik 3. Organizasyonlarda Üye Olanlar, İngiltere, 2002 (50 Yaş ve Üzeri) Grafik 4. İngiltere de 2001 yılında Konutlarda Eksiklikler ve Mutsuzluk Sebepleri.. 48 Grafik 5. Endüstrileşme sürecinde nüfus piramidinde oluşan değişimler Grafik yılından beri Ortalama Yaşama Süresinin Gelişmesi (Almanya) Grafik 7. Nüfusun Bağımlılık Oranları, Grafik 8. Genç Emekliler(*), Grafik 9. Emeklilikte Geçen Süre, Grafik 10. Ücretler ve Emekli Aylıkları Grafik 11. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Bütçe Transferleri, (%GSMH). 97 Grafik Sayılı Kanuna Göre Emeklilik Sonrası Yaşam Beklentisi

14 14

15 TEŞEKKÜRLER Harp Akademileri Komutanlığındaki öğretim üyeliğim esnasında, Yeditepe Üniversitesi nin seçkin öğretim üyelerinden Antropoloji doktora eğitimini almak; bir asker olarak benim için hem büyük bir şans, hem de erişilmesi çok güç olan büyük bir zevk olmuştur. Bu sayede hem kendimi daha iyi tanıyıp kabul edebilmeyi, hem de öteki olarak kabul edilen benim dışımdaki çevremi tanıyıp kabul edebilmeyi öğrenmeye başladım. Bu kapsamda, Antropoloji doktora eğitimine başladığım günden itibaren, bizleri sonsuz ilgi ve gayretiyle destekleyen, eğitimimizin her aşamasında yanımızda olduğunu hissettiren ve Antropoloji Bilimi nin Yeditepe Üniversitesi nde büyük bir aşamaya ulaşmasını sağlayan, araştırmanın arzu edilen seviyeye gelmesindeki yardımları, yol göstericiliği ve örnek olabilecek sabırları için değerli hocam, danışmanım sayın Prof Dr. Akile Gürsoy a, teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Antropoloji bölümünün değerli öğretim üyelerine, başta Prof Dr. Bozkurt Güvenç olmak üzere, gerek akademik yönden açtıkları yeni ufuklar için, gerekse bizlere gösterdikleri ilgi ve yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Antropoloji doktora eğitiminde burs desteği sağlayan Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bedrettin Dalan a, idari ve yönetim desteği sağlayan Prof Dr. Erdal Yavuz a, ekonomi ile ilgili konularda destek sağlayan Prof Dr. Cemil Kıvanç a teşekkür ederim. Doktora tezimin görüşme formu hazırlama safhasından, verilerin işlenmesinde SPSS programının öğretilmesi ve uygulanması, sonuçlara ulaşılması aşamasına kadar yardım ve desteklerini esirgemeyen Prof Dr. Aykut Toros ve Yrd Doç Dr. Yaprak Civelek ile tezde eserlerinden geniş ölçüde yararlandığım Prof Dr. İsmail Tufan a teşekkürü bir borç bilirim. Doktora tezimin konusunun belirlenmesinden itibaren, doküman temini, tez düzeni ve bilgisayar desteği sağlayan Yrd Doç Dr. Tuncay Uzun a, tezin tüm yazım işlerini üstlenen kargacık burgacık yazılarımı gün yüzüne çıkar hale getiren ve bilgisayara aktaran, bıkmadan usanmadan yardımlarını bir an olsun esirgemeyen Ayten Çakırer e teşekkür etmek isterim. Alandaki araştırmam süresince, içinde bulundukları sıkıntılı durumlarını, görüşmelerim esnasında gözlerinden okuyabildiğim, hayatlarının son evresinde yaşlılıkla tanışmak zorunda kalmış olan, gözlem safhasında desteklerini esirgemeyen ve araştırmanın temelini oluşturan işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da beni her zaman yürekten destekleyen, hayatımın her anında yardımcı olan, sıkıntılarımı paylaşan eşim Ümran Denk e ve hayatıma anlam kazandıran kızım Muhterem ve eşi Emir ile oğlum Murat ve eşi İpek e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yenilevent, Mart

16 16

17 ÖNSÖZ Antropoloji doktora eğitimini tamamladıktan sonra, ben bu eğitimi niçin genç subayken almadığıma çok üzülmüşümdür. Bu üzüntüm hâlen de devam etmektedir. Zira bir açıdan da hem kendimi hem de kendi dışımdakileri tanıyıp kabul etmeyi öğreten antropoloji disiplinini teğmen olarak almış olsaydım, emrimdeki takım, bölük, tabur ve alay personelini çok daha verimli yönetebilirdim. İnsan Bilimi olarak adlandırılan antropoloji eğitimini, devletin yüksek yönetim kadrolarını işgal edenlerin mutlaka alması gerektiğine inanıyorum. Türkiye nin uygarlık seviyesini yükseltebilmesinde bilimsel yöntem ve yaklaşımlarım yaygınlaştırılması zaruri görülmektedir. Ötekini tanımada antropolojinin kullandığı görüşme ve gözlem yönteminin önemini kavrayan Amerika Birleşik Devletleri, İkinci Dünya Harbinde hem bu imkândan hem de atom bombasının caydırıcı etkisinden geniş ölçüde yararlanmış, Japon toplumu ve askerinin karakter yapısını antropolog Ruth Benedict e inceleterek, Amerika kendi açısından harbin daha kısa sürede ve daha az zayiatla sonuçlanmasını sağlamıştır. Antropoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Akile Gürsoy, daha ilk antropoloji dersinde, Benedict in Krizantem ve Kılıç adlı eserinin bu açıdan önemine dikkat çekmiş, biz askerlere gerek kendimizi, gerekse karşılaştıklarımızı tanımada ilk ışığı çakmıştır. Daha doktora öğrenim esnasında tez konusu olarak emekli askerlerin sorunlarını incelemeyi düşünürken, tez danışman hocamın da görüşünü alarak ülkemizdeki sadece asker emeklileri değil tüm emekli kesimlerinin sorunlarını incelemeye karar verdim. Konuyu araştırmaya başlayınca ise, konunun sosyal güvenlik sisteminden ayrılamayacağını, bunu incelemeden emekli sorunlarını incelemenin yetersiz kalacağını anladım. Tabi emekli kesimini incelerken bunun yaşlılık olgusu ile bütünleştiğini belirledim. Ancak bütün bu araştırmalar devam ederken konunun gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerden ayrı düşünülemeyeceğini gördüm. Çalışmada bir emekli grubu kullanarak incelemenin nasıl olabileceğini gösteren bir model çalışma yaptım. Bu kapsamda tez konusu bir bütünlük kazandı, ama muhteva olarak da bir hayli genişleyerek bir ilk oldu. Bu çerçevede tez iki ana kesimden oluşmaktadır. Birinci kesim, sosyal güvenlik sistemi ile ilgili ana konuları kapsarken, ikinci kesim görüşülen bir grup emekliden alanda elde edilen bulgu ve değerlendirmeler ile ulaşılan sonuç ve teklifleri kapsamaktadır. Yapılan literatür taramasında emekliliğe ve sosyal güvenliğe yönelik yapılmış olan bilimsel çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmüştür. Kapsamın genişliği ve amacın büyüklüğü karşısında, elde edilen sonuç sınırlı kalmış olabilir. Umudum, bu kapsamdaki bu ilk araştırma, bundan sonraki bütün emeklileri kapsayan araştırmaların daha başarılı olmasına yardımcı olur. Bütün dünyada özellikle de gelişmekte olan ülkelerde nüfusla birlikte çalışan insan sayısı da artmakta ve bu durum emekli sayısının da artmasına neden olmaktadır. Emekli sayısının artması emekli sorunlarının da toplumda ağırlıklı bir şekilde hissedilmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Öte yandan çoğunlukla gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkeler açısından da önemle ele alınması gereken bir problem 17

18 haline gelmiştir. Yapılan araştırmalar Türkiye nin de yeni bir demografik yapıya geçmekte olduğunu göstermektedir. Türkiye de 2000 yılında yüzde 5,7 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranının 2050 yılında yüzde 17,6 ya ulaşacağı tahmin edilmektedir (DPTa, 2007:VII). Bu olgu emeklilik ve yaşlanma ile ilgili acil, politika gereksinimlerini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye de bugün yaşlıdan çok yaşlanan insan yaşamaktadır. Ancak genç nüfus, sadece geçici bir olgudur. Yaşlılık ve emeklilik ise asrımızın kalıcı problemi hâline gelmiştir. Türkiye deki genç nüfus övünmeleri, toplumsal yaşlanma denilen ve sonuçları çok ağır ödenebilecek gerçeğin algılanmasını önlemektedir. Bu araştırmada amaç, bir grup kullanarak toplumsal yaşlanma ve sayıları giderek artan emeklilerin yarattığı ve yaratacağı sonuçlar ile sonuçları gösteren bir araştırmanın nasıl yapılabileceğini ortaya koyabilmektir. Yaşlı kadın, kronik hasta ya da yaşlanan engelli, hepsinin ortak istekleri, onları huzurlu bir yaşlılığa götürmektir. Bugün Türkiye de genç nüfusun, relatif az sayıdaki yaşlısını taşıyacak güce sahip olmadığı anlaşılıyor. Gelecekte genç nüfus yaşlanınca, onların çok daha ağır olarak yaşlılık yükünü taşıyacak bir gençliğe ihtiyacı olacaktır. Bu ise ancak demografik gelişmelerin sonuçlarını dikkate alan sosyo-politik girişimlerle gerçekleşebilecektir. Türk sosyal güvenlik sistemi ile yaşlı ve emeklilerin problemleri, Türkiye nin son çeyrek asırlık gündemini oluşturan konuların başında gelmektedir. Yirminci asrın son on yılında, sistemin yetersizlikleri tartışılırken, yirmibirinci asrın başından itibaren, çok yönlü çözüm arayışları gündemi belirlemeye başlamıştır. Türkiye on yıldır, sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklik arayışları ve beklentisi içerisinde bulunmaktadır. Ancak son yapılan ve 2008 Ekiminde yürürlüğe giren 5754 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel sağlık Sigortası Kanununa rağmen, ne emekliler memnun edilebilmiş ne de devletin sosyal güvenlik açıklarına bir çare bulunabilmiştir. Sosyal güvenlik açıklarını azaltmak maksadıyla yapılan her yeni reform çalışması ve getirilen düzenlemeler; insanımıza daha uzun çalışma süresi, daha az bir emekli maaşı ve daha çok prim gün sayısı mükellefiyeti getirmektedir. Kısa bir süre sonra aynı konuda yeni reform çalışmaları gündeme gelecek, yapılan düzenlemeler ve ortaya konan esaslar sürekli değişecektir. Bu kapsamda en veciz ifadeyi, konu hakkında en kapsamlı çalışmalardan birine sahip ProfDr. Ali Güzel ve Ali Rıza Okur söylemişlerdir : Sosyal güvenlik alanında kitap yazmak, kum üzerinde yazı yazmaya ya da şato inşa etmeye benzer (Alper, 2000:V). Nitekim, söz konusu düzenlemelerden kısa bir süre sonra yeni düzenlemeler birbirini kovalamıştır. Son değişikliklerden sonra Sosyal güvenlik sistemi ile ilgili düzenlemeler, en azından bir 3-5 yıllık dönem için sona ermiş midir? diye sorulursa, bu sorunun cevabı da hayır olacaktır. Çünkü, sosyal güvenlik reformu ile ilgili tartışmalar devam etmekte ve bu sistemin kurumsal yapısında kapsamlı değişiklikler gerekmektedir. Ortalama her dört yılda bir Türkiye de emeklilik konusunda reform niteliğinde olduğu söylenen mevzuat değişikliklerine gidilmektedir. Bu durum ise, sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerinin takibini son derece güçleştirmektedir. Hem sosyal güvenlik kurumlarının personeli, hem de emekli ve yaşlı insanlar söz konusu değişiklikleri takipte büyük güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Örneğin 5754 sayılı kanunla getirilen, 1 Ekim 2008 de yürürlüğe giren son sosyal güvenlik yasası esaslarının tamamı, emeklilerle ilgili hayati konuları kapsamasına rağmen, görüşülen emeklilerce hemen hiç takip edilmemiştir. Bu kapsamda dördüncü bölümde de vurgulandığı gibi, 18

19 görüşülen emeklilere yöneltilen soruların tamamına yakını cevapsız bırakılmış, konu hakkında bilgileri olmadığı anlaşılmıştır. Bunun kabahatini sadece emeklilere yüklemenin de haksızlık olacağı değerlendirilmektedir. Zira sadece emeklilik süresinin tesbiti konusunda dokuz farklı mevzuat uygulaması bulunmaktadır. Son derece karmaşık mevzuat uygulamalarına yeni yeni değişiklikler yapıldığında işin içinden çıkmak oldukça güçleşmektedir. Bu nedenle vakit geçirilmeden her bölge için yeterli sosyal güvenlik uzmanı yetiştirilerek çalışan ve emeklileri aydınlatmaları büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. Sadece Prof Dr. Ali Tezel in açıklamaları ile, sosyal güvenlik konuları hakkında halkın aydınlatılması mümkün olmamaktadır. Söz konusu değişiklik teklifleri tezin son bölümünde belirtilmiştir. 19

20 20

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR Editör: Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Gürel Yayın No : 2379 İşletme-Ekonomi Dizisi : 405 1. Baskı Ağustos 2010 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 302-3 Copyright Bu kitabın bu

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Küreselleşen Dünyada Daralan Pazar Paylarını Artırmada Tutundurma Elemanı Olarak HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Dr. Mustafa KARADENİZ Yayın No : 2338 İşletme-Ekonomi Dizisi : 391 1. Bası

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serkan Dilek Beykent Üniversitesi. Meslek Yüksekokulları İçin Finans ve Sigorta Matematiği

Yrd. Doç. Dr. Serkan Dilek Beykent Üniversitesi. Meslek Yüksekokulları İçin Finans ve Sigorta Matematiği Yrd. Doç. Dr. Serkan Dilek Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İçin Finans ve Sigorta Matematiği ii Yayın No : 2382 İşletme-Ekonomi Dizisi : 451 1. Baskı - Ocak 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-405

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış Prof. Dr. Yusuf Alper (Uludağ Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Serdar Sayan (TOBB

Detaylı

Yayın No. : 3249 İşletme-Ekonomi Dizisi : 722. 1. Baskı Ağustos 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-372 - 2

Yayın No. : 3249 İşletme-Ekonomi Dizisi : 722. 1. Baskı Ağustos 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-372 - 2 I Yayın No. : 3249 İşletme-Ekonomi Dizisi : 722 1. Baskı Ağustos 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-372 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku MEDENÎ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: I Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cem Baloğlu AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Beta Yayın No : 2873 Hukuk Dizisi : 1414 1. Baskı Mart 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-897 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü T.Teksöz, K.Helvacıoğlu ve Y.Kaya Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle

Detaylı

SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR Prof. Dr. Hülya H. Tütek Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu Doç. Dr. Ali Özdemir Dr. Aslı Yüksek Özdemir II Yayın No : 2371 İşletme-Ekonomi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ SANAL DÜNYALARDA İKTİDAR VE ÖZGÜRLÜK

Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ SANAL DÜNYALARDA İKTİDAR VE ÖZGÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ SANAL DÜNYALARDA İKTİDAR VE ÖZGÜRLÜK Yayın No : 2586 Hukuk Dizisi : 1259 1. Baskı - Ekim 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-609 - 3 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU i Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU TURİZM PAZARLAMASI Bu çalışma; Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale de, Sakarya da, Dumlupınar da bizler için kan döken gazilerimizin, can veren şehitlerimizin aziz hatıralarına

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI 1.1. SOSYAL GÜVENLİK 9 1.1.1. Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi 1 1.1.. Sosyal Güvenliğin Araçları ve Sosyal Riskler 17 1.1..1. Sosyal Yardımlar

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI. Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları

TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI. Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları Nesrin Tan AKBULUT Elif Eda Balkaş ERDOĞAN 1 Yayın No : 1840 İletişim Dizisi : 39 1. Bası - Ekim 2007 - İSTANBUL ISBN 978-975

Detaylı

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010 Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 21 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Nasıl Bir Dönüşüm İçindeyiz? Emeklilik hak ve yükümlülüklerin tüm çalışanlar

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: II Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ

Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ I Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ II Yayın No : 3090 İşletme-Ekonomi Dizisi : 653 1. Baskı Nisan 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-117 9 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki

Detaylı

yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I

yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I i Yayın No : 3197 Eğitim Dizisi : 149 1. Baskı Ocak 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-225 1 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Değerlendirme Notu Volkan Yılmaz Dünyadaki sosyal güvenlik reformu eğilimlerine paralel olarak, 2000 li yılların ortasından bu yana ülkemizin

Detaylı

21. YÜZYILDA DEĞİŞİM, YÖNETİM VE LİDERLİK. Dr. Mesud ÜNAL

21. YÜZYILDA DEĞİŞİM, YÖNETİM VE LİDERLİK. Dr. Mesud ÜNAL 21. YÜZYILDA DEĞİŞİM, YÖNETİM VE LİDERLİK Dr. Mesud ÜNAL I Yayın No : 2617 Araştırma Dizisi : 4 1. Baskı - Ocak 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-639 - 0 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI EK-18 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI Türk sağlık sisteminin temel özelliklerinden biri, gerek hizmet sunumu, gerekse finansmanı açısından farklı rejimlerden oluşmuş olmasıdır. Sağlık hizmetleri bir yandan

Detaylı

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI

MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI Risk Primi (Hasar Maliyeti) + [Yüklemeler = Emniyet Payı + (Genel Giderler Payı + Üretim Masrafları Payı + Kar Payı] +... Mehmet KAHYA Yay n No :

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

Doç. Dr. Gül Bayraktaroğlu. Pazarlama Girdabında Tüketicinin Kafa Karışıklığı

Doç. Dr. Gül Bayraktaroğlu. Pazarlama Girdabında Tüketicinin Kafa Karışıklığı Doç. Dr. Gül Bayraktaroğlu Pazarlama Girdabında Tüketicinin Kafa Karışıklığı Yayın No : 2593 İşletme-Ekonomi Dizisi : 535 ISBN 978-605 - 377-616 - 1 1. Baskı - Ekim 2011 - İSTANBUL Copyright Bu kitabın

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek.

5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek. YENİ DÖNEMDE EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANACAK? Emekli Aylıkları Oransal Olarak Daha Düşük Bağlanacak 5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek. Aylıkların

Detaylı

HER YÖNÜYLE BASKETBOL

HER YÖNÜYLE BASKETBOL HER YÖNÜYLE BASKETBOL Dr. Aytekin Alpullu Yayın No : 3228 Eğitim Dizisi : 150 1. Baskı - Mayıs 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-322 - 7 Copyright Bu kitabın Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

KURUMSAL İTİBAR ve PARADİGMALAR

KURUMSAL İTİBAR ve PARADİGMALAR KURUMSAL İTİBAR ve PARADİGMALAR Editör: A. Nurhan ŞAKAR Senem BESLER H.Zümrüt TONUS Barış BARAZ Dilek BAYBORA Metin COŞKUN İSTANBUL 2011 II Yayın No : 2411 İşletme-Ekonomi Dizisi : 465 1. Baskı - Mart

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ Sosyal güvenlik reformu kapsamında 5510 sayılı kanun 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

SİYASETİN FİNANSMANI. Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ

SİYASETİN FİNANSMANI. Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ SİYASETİN FİNANSMANI Sürdürülebilir Bir Demokrasinin Aracı DOÇ. DR. MEHMET KARAKAŞ İstanbul, 2015 Yayın No : 3188 İşletme-Ekonomi Dizisi : 692 1. Baskı Ocak 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-215 - 2 Copyright

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş Giriş I II Giriş Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Da ıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir. SİRKÜLER 2015/29 07/05/2015 Sayın Yetkili; Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? Kemal AKYOL * I.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almakta iken çalışma hayatına atılmak isteyen emeklilerimiz

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Kavramı Kişileri, gelirleri ne olursa olsun, belirli sayıdaki tehlikeler karşısında güvence sağlama görevine sahip

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ

Detaylı

RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI

RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI Radyo ve Televizyon Mevzuatı ve Konu ile İlgili Yargı Kararları i RADYO - TELEVİZYON MEVZUATI VE KONU İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI Harun Hakan Baş İstanbul, 2016 ii Radyo - Televizyon Mevzuatı ve Konu ile

Detaylı

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ 12 murat go?ktas-mu?rsel baki:layout 1 11/9/10 3:15 PM Page 181 VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ Murat GÖKTAŞ*

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ANKARA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ RAPORU Son Güncelleme: 03/08/, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ Ramazan YAŞAR * I - GİRİŞ Sosyal güvenlik, insanları hayatın içinde olan risklere karşı koruyacak önlemlerin hepsine

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Türkiye de Kürt Sorunu Üzerine Yansımaları Editör: Ersin ERKAN Yay n No : 2342 Politika

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ

Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ Dr. Ömer Faruk Görçün DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ Yayın No : 2863 İşletme-Ekonomi Dizisi : 567 1. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-887 - 5 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

ANA SAYFA» EMEKLİLİK ŞARTLARI» SSK 3600 GÜNE GÖRE NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM

ANA SAYFA» EMEKLİLİK ŞARTLARI» SSK 3600 GÜNE GÖRE NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM ANA SAYFA» EMEKLİLİK ŞARTLARI» SSK 3600 GÜNE GÖRE NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SSK 3600 Güne Göre Ne Zaman Emekli Olurum SSK 3600 güne göre ne zaman emekli olurum Aşağıdaki hesaplama formundan sadece ssk, sgk

Detaylı

Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü

Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Op. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu Reform öncesi Türkiye de sağlıkta geri ödeme, 3 farklı sigorta sistemiyle

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/37

Mali Bülten No: 2015/37 ` Mali Bülten No: 2015/7 Vergi/ 6 Nisan 2015 Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 1 Nisan 2015 tarih ve 291 sayılı Resmi Gazete de ev hizmetlerinde

Detaylı