Yayın No : İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yayın No : 2354. İşletme-Ekonomi Dizisi : 396. 1. Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN 978 605 377 275-0"

Transkript

1 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN ANTROPOLOJİK İNCELEMESİ VE EMEKLİLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dr. Nevzat DENK Öğretim Üyesi 1

2 Yayın No : 2354 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı - Cilt : Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa San.Tic.Ltd.Şti. (Sertifika No: 13723) Taksim Cad. Yoğurtcu Faik Sok. No: 3 Taksim/Beyoğlu (0-212) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 İÇİNDEKİLER KISALTMA LİSTESİ... 7 TABLO LİSTESİ... 9 GRAFİK LİSTESİ TEŞEKKÜRLER ÖNSÖZ ÖZET GİRİŞ ARAŞTIRMA KONUSU Literatür Taraması Temel Kavramlar Yaşlılık Sosyal Güvenlik Sisteminin Yapısı Türk Sosyal Sigorta Sistemi ve Sosyal Güvenlik Reform Çalışmaları ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ODAK NOKTASI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ ARAŞTIRMA SORULARI ARAŞTIRMA YÖNTEMİ YÖNTEM ARAŞTIRMA POPÜLASYONU GÖRÜŞME GRUBU VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMANIN ETİK BOYUTU Antropolojide Etik Kurallar Araştırmada Yaşanan Etik Kaygılar Kişisel Tanıtım Bilgileri ARAŞTIRMA ALANI ARAŞTIRMA SÜRECİ BULGULAR VE ANALİZİ KİŞİSEL BİLGİLERE İLİŞKİN BULGULAR DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Görüşülen Emeklilerin Yaş Dağılımı Görüşülen Emeklilerin Cinsiyeti Görüşülen Emeklilerin Emekli Olma Yaşları

4 Görüşülen Emeklilerin Doğum Yerleri Görüşülen Emeklilerin Mesleki Durumları Görüşülen Emeklilerin İstanbul da Yaşam Süreleri Görüşülen Emeklilerin Eğitim Durumları Emeklilerin Medeni Durumları Görüşülen Emekli Eşlerinin Eğitim Durumu Görüşülen Emeklilerin Çocuk Sayıları Görüşülen Emeklilerin Çocuklarının Eğitim Durumu Görüşülen Emeklilerin Emekli Olma Şekilleri İsteğe Bağlı Emeklilik Nedenleri Zorunlu Emeklilik Nedenleri EKONOMİK DURUMLA İLGİLİ BULGULAR Görüşülen Emeklilerin Tabi Oldukları Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Aylık Gelire Göre Dağılımı Görüşülen Emeklilerin Hane Halkı Aylık Toplam Gelirlerinin Meslek Türüne Göre Dağılımı Görüşülen Emeklilerin Aylık Toplam Gelirlerinin Yeterli Olup Olmadığı Hakkında Düşünceleri Görüşülen Emeklilerin Hane Halkı Aylık Gider Toplamlarının Sosyal Güvenlik Türüne Göre Dağılımı Görüşülen Emeklilerin İstanbul da İş Bulma İmkanı Görüşülen Emeklilerin İkinci Bir İşte Çalışma Durumu Görüşülenlerden Emeklilik Sonrası İkinci Bir İşte Çalışanların Mesleğe Göre Dağılımı Görüşülen Emeklilerin Konut Sahibi Olma Durumunun Gelire Göre Dağılımı Görüşülen Emeklilerin Alışveriş Yapma Şekilleri Bireysel Emekliliğin Sosyal Güvenlik Açıklarını Giderme Durumu Bireysel Emekliliğin Sosyal Güvenlik Açıklarını Giderememe Nedenleri Yeni Reform Uygulamalarının Görüşülen Emeklileri Etkileme Durumu Sayılı Kanunla Getirilen Ekonomik Düzenlemelerin Görüşülen Emeklileri Etkileme Nedenleri Sayılı Kanunla Getirilen Ekonomik Düzenlemelerin Devlet Bütçesini Etkileme Durumu Yeni Düzenlemelerle Sağlanan Ekonomik Hakların Devlet Bütçesini Etkileme Nedenleri SOSYO KÜLTÜREL DURUMLA İLGİLİ BULGULAR Emeklilik Sonrası Sosyal İlişki Değişiklikleri Sosyal İlişki Değişikliklerinin Nedenleri Emeklilik Sonrası Tercih Edilen Yaşam Alanı Görüşülen Emeklilerin İstanbul u Tercih Nedenleri

5 Emekliliğin Evlilik İlişkilerine Etkisi Emekliliğin Evlilik İlişkilerini Ne Şekilde Etkilediği Emeklilikte Dinî Anlayış Değişiklikleri Emeklilikte Dinî Anlayışta Meydana Gelen Değişiklik Türleri İstanbul da Emekli Derneklerine Üyelik Durumu İstanbul da Görüşülen Emeklilerin Emekli Derneklerine Üye Olma Nedenleri Görüşülen Emeklilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Yerlerinin Durumu Görüşülen Emeklilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Yerlerini Tercih Durumu DEĞERLENDİRME SONUCU ULAŞILAN BULGULAR Görüşülen Emeklilerin Emekliliğe Yüklediğe Anlamların Cinsiyete Göre Dağılımı Emeklilikte Karşılaşılan Sorunlar Üst Statüden Emeklilerin Sorunları Yurtdışındaki Emeklilerin Benzer Sorunlarla Karşılaşma Durumu Yabancı Ülke Emeklilerinin Bize Benzer Sorunları Yaşamama Nedenleri Görüşülen Emeklilerin Emeklilik Sürecine Hazırlanma Durumu Görüşülen Emeklilerin Çalışırken mi Emekli İken mi Mutlu Oldukları : Görüşülen Emeklilerin Kendilerini Nasıl Hissettikleri Emekliliğe Uyum Sürecinde Avantajlı Cinsiyet Durumu Kadınların Emekliliğe Daha Kolay Uyum Sağlama Nedenleri Sosyal Güvenlik Reform Yasalarının Yeterlilik Durumu ve 5754 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunlarının Yetersizlik Nedenleri Emekliliğin Bir Dönüm Noktası Olup Olmama Durumu Yaşamda Dönüm Noktası Olan Olaylar SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BULGULAR Görüşülen Emeklilerin Sağlık Sigorta Türü Durumu Görüşülen Emeklilerin Sağlık Sigortası Dışında Özel Bir Sağlık Sigorta Sahibi Olma Durumları Sağlık Sigortalarının Sağlık Masraflarını Karşılama Durumu Görüşülen Emeklilerin Sağlık Sorunları Görüşülen Emeklilerin Sağlık Sorunlarının Hastalık Türüne Göre Dağılımı Görüşülen Emeklilerin Emeklilik Sonrası Fizyolojik Durum Değişiklikleri Görüşülen Emeklilerin Fizyolojik Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Cinsiyete Göre Dağılımı Görüşülen Emeklilerin Uykusuzluk Çekme Durumu Görüşülen Emeklilerin Uykusuzluk Sıkıntısı Çekme Nedenleri

6 4.6. DEVLETTEN BEKLENTİ VE ÖNERİLER Görüşülen Emeklilerin Arzu Ettikleri Emekli Olma Yaşı Görüşülen Emeklilerin Çalışma Süresi Hakkında Düşünceleri Emekli Maaşlarının Yeterlilik Durumu Yeterli Bir Emekli Maaşının Miktarı Görüşülen Emeklilerin Emekliliğe Geçerken Devletten Beklentileri Görüşülen Emeklilerin Emekli Olduktan Sonra Devletten Beklentilerinin Olup Olmama Durumu Görüşülen Emeklilerin Halihazırda Devletten Beklentilerinin Neler Olduğu SONUÇ VE ÖNERİLER SONUÇLAR Sosyal Güvenlik Sistemi İle İlgili Değerlendirmeler Alan Araştırması Sonucu Görüşülen Emekli Personelle İlgili Değerlendirmeler ÖNERİLER KAYNAKÇA GENİŞLETİLMİŞ KAYNAKÇA ELEKTRONİK VERİ TABANI KAYNAKÇASI EKLER SOSYAL GÜVENLİK İLE İLGİLİ KANUNLAR YAŞLILIKLA İLGİLİ ATASÖZLERİ VE DEYİMLER YAŞLILIĞI ÖVEN ATASÖZÜ VE DEYİMLER YAŞLILIĞI KÜÇÜLTÜCÜ ATASÖZLERİ VE DEYİMLER GENEL ANLAMLI ATASÖZLERİ VE DEYİMLER YAŞLILIK VE İHTİYARLIK İÇİN KİM NE SÖYLEMİŞ YENİ 5754 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN EN SON DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EMEKLİLER PLATFORMU GÖRÜŞME FORMU UYGULAMASI (ARALIK 2007-MART 2009) EMEKLİLERLE İSTANBUL DA GÖRÜŞME YAPILAN BÖLGELER BÜTÇE ÖZGEÇMİŞ

7 KISALTMA LİSTESİ AAD ABO BAĞ-KUR BM DİE DPT DSÖ ES GSMH GSS GSYİH HDM IMF İLO İŞ-KUR OECD s SGDP SGK SSGSS SSK TBMM TCES TÜFE TÜİK Amerikan Antropoloji Derneği Aylık Bağlama Oranı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Birleşmiş Milletler Devlet İstatistik Enstitüsü Devlet Planlama Teşkilatı Dünya Sağlık Örgütü Emekli Sandığı Gayri Safi Milli Hasıla Genel Sağlık Sigortası Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Hızlı Değerlendirme Metedolojisi Uluslararası Para Fonu Uluslararası Çalışma Örgütü Türk-İş Kurumu (Eski İş ve İşçi Bulma Kurumu) İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Sayı Sosyal Güvenlik Destek Primi Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Tüketici Fiyatları İndeksi Türkiye İstatistik Kurumu 7

8 8

9 TABLO LİSTESİ Tablo 1. Mutlu Musunuz (Almanya, 2002) Tablo 2. Yaşlı insanların toplumsal kurumlara katılımı Tablo 3. Türkiye Nüfusu ve Yaş Grubu Oranı Tablo 4. Türkiye de döneminde doğum ve ölüm oranları Tablo 5. Çalışanların Sigortalılık Durumu ve Çalıştıkları Alan Tablo Yaşında ve Daha Yaşlı Erkeklerin Yaşam Tarzları (Almanya) Tablo 7. Bazı OECD Ülkelerinde Kamu Çalışanları Emeklilik Sisteminde Yapılan Reformlar, Tablo 8. Bazı OECD Ülkelerinde Emeklilik Yaşı (2004) Tablo 9. Bazı OECD Ülkelerinde Kamu Çalışanları İçin Aylık Bağlama Oranları Tablo 10. Kamu Çalışanları Emekli Aylıklarında Artış Yöntemleri Tablo 11. Aylık Ortalama Emekli Maaşı (Fransa, 2001) Tablo 12. Almanya da Yıllar Arasında Yaşlıların (65 Yaşında veya Daha Yaşlı) Net Geliri (Medeni Duruma Göre) Tablo 13. Almanya da Askerler ve Eşidi Memurların Emekli Maaşları Tablo 14. Almanya da Kamu memurları için emekli maaşı (brüt) dağılımları Tablo 15. Almanya da 2003 Yılı İtibariyle Emekli Aylık Gelir Kaynakları Tablo 16. Almanya da 2003 Yılı Emekli Sayıları ve Statüleri Tablo 17. OECD ve AB Ülkelerinde Emeklilik Yaşı Tablo 18. Sosyal Sigorta Programlarının Kapsadığı Nüfus, (Bin kişi) Tablo 19. Yaşlılık Sigortasından Dolayı Emekli Olma Koşulundaki Gelişmeler Tablo 20. Sosyal Sigorta Kuruluşlarına Bütçeden Yapılan Transfer Tutarları Tablo Döneminde SSK ve Emekli Sandığı Alt Sınır Emekli Aylıklarındaki Artış ile TÜFE Arasındaki İlişki Tablo Döneminde Bağ-Kur da 1479 Sayılı Kanun Uyarınca Basamaklara Göre Ödenen Ortalama Emekli Aylıklarındaki Artış ile Tüfe Arasındaki İlişki Tablo Döneminde Bağ-Kur da 2926(1) Sayılı Kanun Uyarınca Basamaklara Göre Ödenen Ortalama Emekli Aylıklarındaki Artış ile Tüfe Arasındaki İlişki Tablo 24. Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Alt Sınır Aylığı ile Yoksulluk Sınırının Karşılaştırması, Tablo Döneminde Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Sağlık Harcamaları Tablo 26. Seçilmiş Ülkelerde ve Türkiye de Yaşlanma Hızı, Tablo 27. Bazı Ülkelerde Aktif/Pasif Sigortalı Oranları ve Çalışabilir Nüfusun 60 Yaş Üstü Nüfusa Oranı, 1990 lar Tablo 28. Bazı Ülkelerdeki Kişi Başına Ortalama Kazanç Düzeyi ve Emekli Aylıklarının Ortalama Ücrete Oranı, Tablo 29. Emekli Aylıklarının Alınan Prime Oranı, Tablo 30. Avrupa Ülkelerinde Yaşlılık Sigortası ve Demografik Yapı, Tablo 31. Avrupa Birliği ne Üye Bazı Ülkelerde Sosyal Güvenliğin Finansmanı Tablo 32a. Türkiye de Nüfus Artış Hızı, Tablo 33a Sayılı Kanun a Göre Yıllar İtibariyle Emeklilik Yaşları,

10 Tablo 34. Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışan Sigortalılara Ait Bilgiler Tablo 35. Bazı Avrupa Ülkelerinde Uygulanan Çok Katmanlı Emeklilik Sistemleri, Tablo 36. Görüşülen Emeklilerin Yaş Dağılımı Tablo 37. Emeklilerin Cinsiyet Dağılımı Tablo 38. Emekli Olma Yaşlarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 39. Doğum Yeri Yerleşim Birimlerinin Mesleğe Göre Dağılımı Tablo 40. Emeklilerin Mesleki Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 41. Emeklilerin İstanbul da Yaşam Sürelerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 42. Emeklilerin Eğitim Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 43. Emeklilerin Medeni Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 44. Emeklilerin Eşlerinin Eğitim Durumlarının Mesleğe Göre Dağılımı Tablo 45. Emeklilerin Çocuk Sayılarının Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı Tablo 46. Emeklilerin Öğrenim Gören Çocuklarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Tablo 47. Görüşülen Emeklilerin Emekli Olma Şekli Tablo 48. İsteğe Bağlı Emeklilik Nedeni Tablo 49. Zorunlu Emeklilik Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 50. Emeklilerin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Aylık Gelire Göre Dağılımı Tablo 51. Emeklilerin Hane Halkı Toplam Aylık Gelirinin Meslek Türüne Göre Dağılımı Tablo 52. Emeklilerin Hane Halkı Toplam Aylık Gelirlerinin Yeterli Olup Olmadığı Hakkındaki Düşüncelerinin Gelire Göre Dağılımı Tablo 53. Emeklilerin Hane Halkı Aylık Gider Toplamlarının Sosyal Güvenlik Türüne Göre Dağılımı Tablo 54. Emeklilerin İstanbul da Çalışabileceği Yerlerin Olup Olmamasına Dair Düşüncelerin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 55. Emeklilik Sonrası İkinci Bir İşte Çalışma Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 56. Emeklilik Sonrası İkinci Bir İşte Çalışanların Mesleğe Göre Dağılımı Tablo 57. Emeklilerin Konut Sahibi Olma Durumunun Hane Halkı Toplam Aylık Gelirlerine Göre Dağılımı Tablo 58. Emeklilerin Alışverişlerini Neyle Yaptıklarının Hane Halkı Toplam Aylık Gelirine Göre Dağılımı Tablo 59. Bireysel Emekliliğin Sosyal Güvenlik Açıklarını Gidermesi Konusundaki Düşüncelerin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 60. Bireysel Emekliliğin Sosyal Güvenlik Açıklarını Giderememe Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 61. Yeni 5754 Sayılı Kanunla Getirilen Prim Oranları, Çalışma Süreleri ve Aylık Bağlama Oranlarının Emeklileri Etkileme Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo Sayılı Kanunla Getirilen Ekonomik Düzenlemelerin Emeklileri Etkileme Nedenleri Tablo 63. Emekliye 5754 Sayılı Kanunla Getirilen Ekonomik Düzenlemelerin Devlet Bütçesini Etkileme Durumu Tablo 64. Emekliye 5754 Sayılı Kanunla Getirilen Ekonomik Düzenlemelerin Devlet Bütçesini Etkileme Nedenleri

11 Tablo 65. Emeklilerin Emeklilik Sonrası Sosyal İlişki Değişikliklerinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Tablo 66. Emeklilik Sonrası Sosyal İlişki Değişiklik Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 67. Emeklilik Sonrası Tercih Edilen Yaşam Alanının Toplam Aylık Gelire Göre Dağılımı Tablo 68. Hâlen Yaşanılan Yeri (İstanbul) Tercih Nedeninin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 69. Emekliliğin Evlilik İlişkilerine Etkisinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 70. Emekliliğin Evlilik İlişkilerini Nasıl Etkilediğinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 71. Emeklilik Sonrası Dinî Anlayış Değişikliklerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 72. Emeklilikte Dinî Anlayış Yönünde Olan Değişikliklerin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 73. İstanbul da Emekli Derneklerine Üyelik Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 74. İstanbul da Emekli Derneklerine Üyelik Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 75. Emeklilerin İstanbul da Baş Zamanlarını Değerlendirebilecek Yerlerin Olup Olmaması Durumu Tablo 76. Emeklilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıklarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 77. Emeklilerin Emekliliğe Yüklediği Anlamların Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 78. Emeklilikte Karşılaşılan Sorunların Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 79. Emeklilerin Üst Statüden Emeklilerin de Benzer Sorunları Yaşama Konusundaki Düşüncelerinin Aylık Maaşa Göre Dağılımı Tablo 80. Yurtdışındaki Emeklilerin Benzer Sorunlarla Karşılaşmalarına İlişkin Düşüncelerinin Aylık Gelire Göre Dağılımı Tablo 81. Üst Statü ve Yabancı Ülke Emeklilerinin Benzer Sorunları Yaşamama Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 82. Emeklilerin Emeklilik Sürecine Hazırlanmalarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Tablo 83. Çalışırken veya Emekliyken Mutlu Olma Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 84. Emeklilerin Kendilerini Nasıl Hissettiklerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 85. Hangi Cinsiyetin Emekliliğe Uyum Sürecinin Daha Kolay Olduğunun Dağılımı Tablo 86. Kadınların Emekliliğe Kolay Uyum Sağlama Durumunun Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo ve 5754 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Reform Yasalarının Yeterlilik Durumu Tablo ve 5754 Sayılı Kanunların Yetersizlik Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı

12 Tablo 89. Emekliliğin Bir Dönüm Noktası Olup Olması Hakkındaki Düşüncelerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Tablo 90. Yaşamda Dönüm Noktası Olan Olayların Cinsiyeti Göre Dağılımı Tablo 91. Emeklilerin Sağlık Sigorta Türünün Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 92. Emeklilerin Sağlık Sigortası Dışında Özel Bir Sigortası Olup Olmadığının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 93. Sağlık Sigortalarının Sağlık Masraflarını Karşılama Durumu Tablo 94. Emeklilerin Sağlık Sorunlarının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 95. Emeklilerin Sağlık Sorunlarının Hastalık Türüne Göre Dağılımı Tablo 96. Tablo 97. Tablo 98. Tablo 99. Emeklilerin Emeklilik Sonrası Fizyolojik Durumlardaki Değişimlerin Cinsiyete Göre Dağılımı Emeklilerin Fizyolojik Durumunu Etkileme Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Emeklilerin Uykusuzluk Çekip Çekmeme Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı Emeklilerin Uykusuzluk Çekme Nedenlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 100. Emeklilerin Arzu Ettikleri Emekli Olma Yaşının Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 101. Emeklilerin Çalışma Süresi Hakkındaki Düşüncelerinin Meslek Durumuna Göre Dağılımı Tablo 102. Emeklilik Maaşının Yeterliliği Konusunun Tâbi Olunan Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Göre Dağılımı Tablo 103. Yeterli Bir Emekli Maaşı Miktarının Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı Tablo 104. İstanbul da Emeklilerin Emeklilik Sürecine Geçerken Devletten Beklentilerinin Neler Olduğunun Mesleğe Göre Dağılımı Tablo 105. Emekli Olarak Devletten Beklenti Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 106. Emeklilerin Hâlihazırda Devletten Beklentilerinin Neler Olduğunun Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 107. Çocuklar Yeni Sistemle Hangi Tarihte Emekli Olacak, Tablo Yaşında İşe Başlayan Üniversite Mezunun Öyküsü Tablo 109. Mevcut Sistemde Bağ-Kur lulardan Basamak Sistemine Göre Alınan Prim, Tablo 110. SSK, BAĞ-KUR ve Kamuda Yıllar İtibariyle Aktif/Pasif Oranı

13 GRAFİK LİSTESİ Grafik 1. Tek Başına Yaşayan Yaşlı İnsan, İngiltere Grafik 2. Araba Sahibi Olanlar, Yaşa Göre (Almanya) Grafik 3. Organizasyonlarda Üye Olanlar, İngiltere, 2002 (50 Yaş ve Üzeri) Grafik 4. İngiltere de 2001 yılında Konutlarda Eksiklikler ve Mutsuzluk Sebepleri.. 48 Grafik 5. Endüstrileşme sürecinde nüfus piramidinde oluşan değişimler Grafik yılından beri Ortalama Yaşama Süresinin Gelişmesi (Almanya) Grafik 7. Nüfusun Bağımlılık Oranları, Grafik 8. Genç Emekliler(*), Grafik 9. Emeklilikte Geçen Süre, Grafik 10. Ücretler ve Emekli Aylıkları Grafik 11. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Bütçe Transferleri, (%GSMH). 97 Grafik Sayılı Kanuna Göre Emeklilik Sonrası Yaşam Beklentisi

14 14

15 TEŞEKKÜRLER Harp Akademileri Komutanlığındaki öğretim üyeliğim esnasında, Yeditepe Üniversitesi nin seçkin öğretim üyelerinden Antropoloji doktora eğitimini almak; bir asker olarak benim için hem büyük bir şans, hem de erişilmesi çok güç olan büyük bir zevk olmuştur. Bu sayede hem kendimi daha iyi tanıyıp kabul edebilmeyi, hem de öteki olarak kabul edilen benim dışımdaki çevremi tanıyıp kabul edebilmeyi öğrenmeye başladım. Bu kapsamda, Antropoloji doktora eğitimine başladığım günden itibaren, bizleri sonsuz ilgi ve gayretiyle destekleyen, eğitimimizin her aşamasında yanımızda olduğunu hissettiren ve Antropoloji Bilimi nin Yeditepe Üniversitesi nde büyük bir aşamaya ulaşmasını sağlayan, araştırmanın arzu edilen seviyeye gelmesindeki yardımları, yol göstericiliği ve örnek olabilecek sabırları için değerli hocam, danışmanım sayın Prof Dr. Akile Gürsoy a, teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Antropoloji bölümünün değerli öğretim üyelerine, başta Prof Dr. Bozkurt Güvenç olmak üzere, gerek akademik yönden açtıkları yeni ufuklar için, gerekse bizlere gösterdikleri ilgi ve yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Antropoloji doktora eğitiminde burs desteği sağlayan Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bedrettin Dalan a, idari ve yönetim desteği sağlayan Prof Dr. Erdal Yavuz a, ekonomi ile ilgili konularda destek sağlayan Prof Dr. Cemil Kıvanç a teşekkür ederim. Doktora tezimin görüşme formu hazırlama safhasından, verilerin işlenmesinde SPSS programının öğretilmesi ve uygulanması, sonuçlara ulaşılması aşamasına kadar yardım ve desteklerini esirgemeyen Prof Dr. Aykut Toros ve Yrd Doç Dr. Yaprak Civelek ile tezde eserlerinden geniş ölçüde yararlandığım Prof Dr. İsmail Tufan a teşekkürü bir borç bilirim. Doktora tezimin konusunun belirlenmesinden itibaren, doküman temini, tez düzeni ve bilgisayar desteği sağlayan Yrd Doç Dr. Tuncay Uzun a, tezin tüm yazım işlerini üstlenen kargacık burgacık yazılarımı gün yüzüne çıkar hale getiren ve bilgisayara aktaran, bıkmadan usanmadan yardımlarını bir an olsun esirgemeyen Ayten Çakırer e teşekkür etmek isterim. Alandaki araştırmam süresince, içinde bulundukları sıkıntılı durumlarını, görüşmelerim esnasında gözlerinden okuyabildiğim, hayatlarının son evresinde yaşlılıkla tanışmak zorunda kalmış olan, gözlem safhasında desteklerini esirgemeyen ve araştırmanın temelini oluşturan işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da beni her zaman yürekten destekleyen, hayatımın her anında yardımcı olan, sıkıntılarımı paylaşan eşim Ümran Denk e ve hayatıma anlam kazandıran kızım Muhterem ve eşi Emir ile oğlum Murat ve eşi İpek e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yenilevent, Mart

16 16

17 ÖNSÖZ Antropoloji doktora eğitimini tamamladıktan sonra, ben bu eğitimi niçin genç subayken almadığıma çok üzülmüşümdür. Bu üzüntüm hâlen de devam etmektedir. Zira bir açıdan da hem kendimi hem de kendi dışımdakileri tanıyıp kabul etmeyi öğreten antropoloji disiplinini teğmen olarak almış olsaydım, emrimdeki takım, bölük, tabur ve alay personelini çok daha verimli yönetebilirdim. İnsan Bilimi olarak adlandırılan antropoloji eğitimini, devletin yüksek yönetim kadrolarını işgal edenlerin mutlaka alması gerektiğine inanıyorum. Türkiye nin uygarlık seviyesini yükseltebilmesinde bilimsel yöntem ve yaklaşımlarım yaygınlaştırılması zaruri görülmektedir. Ötekini tanımada antropolojinin kullandığı görüşme ve gözlem yönteminin önemini kavrayan Amerika Birleşik Devletleri, İkinci Dünya Harbinde hem bu imkândan hem de atom bombasının caydırıcı etkisinden geniş ölçüde yararlanmış, Japon toplumu ve askerinin karakter yapısını antropolog Ruth Benedict e inceleterek, Amerika kendi açısından harbin daha kısa sürede ve daha az zayiatla sonuçlanmasını sağlamıştır. Antropoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Akile Gürsoy, daha ilk antropoloji dersinde, Benedict in Krizantem ve Kılıç adlı eserinin bu açıdan önemine dikkat çekmiş, biz askerlere gerek kendimizi, gerekse karşılaştıklarımızı tanımada ilk ışığı çakmıştır. Daha doktora öğrenim esnasında tez konusu olarak emekli askerlerin sorunlarını incelemeyi düşünürken, tez danışman hocamın da görüşünü alarak ülkemizdeki sadece asker emeklileri değil tüm emekli kesimlerinin sorunlarını incelemeye karar verdim. Konuyu araştırmaya başlayınca ise, konunun sosyal güvenlik sisteminden ayrılamayacağını, bunu incelemeden emekli sorunlarını incelemenin yetersiz kalacağını anladım. Tabi emekli kesimini incelerken bunun yaşlılık olgusu ile bütünleştiğini belirledim. Ancak bütün bu araştırmalar devam ederken konunun gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerden ayrı düşünülemeyeceğini gördüm. Çalışmada bir emekli grubu kullanarak incelemenin nasıl olabileceğini gösteren bir model çalışma yaptım. Bu kapsamda tez konusu bir bütünlük kazandı, ama muhteva olarak da bir hayli genişleyerek bir ilk oldu. Bu çerçevede tez iki ana kesimden oluşmaktadır. Birinci kesim, sosyal güvenlik sistemi ile ilgili ana konuları kapsarken, ikinci kesim görüşülen bir grup emekliden alanda elde edilen bulgu ve değerlendirmeler ile ulaşılan sonuç ve teklifleri kapsamaktadır. Yapılan literatür taramasında emekliliğe ve sosyal güvenliğe yönelik yapılmış olan bilimsel çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmüştür. Kapsamın genişliği ve amacın büyüklüğü karşısında, elde edilen sonuç sınırlı kalmış olabilir. Umudum, bu kapsamdaki bu ilk araştırma, bundan sonraki bütün emeklileri kapsayan araştırmaların daha başarılı olmasına yardımcı olur. Bütün dünyada özellikle de gelişmekte olan ülkelerde nüfusla birlikte çalışan insan sayısı da artmakta ve bu durum emekli sayısının da artmasına neden olmaktadır. Emekli sayısının artması emekli sorunlarının da toplumda ağırlıklı bir şekilde hissedilmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Öte yandan çoğunlukla gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkeler açısından da önemle ele alınması gereken bir problem 17

18 haline gelmiştir. Yapılan araştırmalar Türkiye nin de yeni bir demografik yapıya geçmekte olduğunu göstermektedir. Türkiye de 2000 yılında yüzde 5,7 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranının 2050 yılında yüzde 17,6 ya ulaşacağı tahmin edilmektedir (DPTa, 2007:VII). Bu olgu emeklilik ve yaşlanma ile ilgili acil, politika gereksinimlerini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye de bugün yaşlıdan çok yaşlanan insan yaşamaktadır. Ancak genç nüfus, sadece geçici bir olgudur. Yaşlılık ve emeklilik ise asrımızın kalıcı problemi hâline gelmiştir. Türkiye deki genç nüfus övünmeleri, toplumsal yaşlanma denilen ve sonuçları çok ağır ödenebilecek gerçeğin algılanmasını önlemektedir. Bu araştırmada amaç, bir grup kullanarak toplumsal yaşlanma ve sayıları giderek artan emeklilerin yarattığı ve yaratacağı sonuçlar ile sonuçları gösteren bir araştırmanın nasıl yapılabileceğini ortaya koyabilmektir. Yaşlı kadın, kronik hasta ya da yaşlanan engelli, hepsinin ortak istekleri, onları huzurlu bir yaşlılığa götürmektir. Bugün Türkiye de genç nüfusun, relatif az sayıdaki yaşlısını taşıyacak güce sahip olmadığı anlaşılıyor. Gelecekte genç nüfus yaşlanınca, onların çok daha ağır olarak yaşlılık yükünü taşıyacak bir gençliğe ihtiyacı olacaktır. Bu ise ancak demografik gelişmelerin sonuçlarını dikkate alan sosyo-politik girişimlerle gerçekleşebilecektir. Türk sosyal güvenlik sistemi ile yaşlı ve emeklilerin problemleri, Türkiye nin son çeyrek asırlık gündemini oluşturan konuların başında gelmektedir. Yirminci asrın son on yılında, sistemin yetersizlikleri tartışılırken, yirmibirinci asrın başından itibaren, çok yönlü çözüm arayışları gündemi belirlemeye başlamıştır. Türkiye on yıldır, sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklik arayışları ve beklentisi içerisinde bulunmaktadır. Ancak son yapılan ve 2008 Ekiminde yürürlüğe giren 5754 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel sağlık Sigortası Kanununa rağmen, ne emekliler memnun edilebilmiş ne de devletin sosyal güvenlik açıklarına bir çare bulunabilmiştir. Sosyal güvenlik açıklarını azaltmak maksadıyla yapılan her yeni reform çalışması ve getirilen düzenlemeler; insanımıza daha uzun çalışma süresi, daha az bir emekli maaşı ve daha çok prim gün sayısı mükellefiyeti getirmektedir. Kısa bir süre sonra aynı konuda yeni reform çalışmaları gündeme gelecek, yapılan düzenlemeler ve ortaya konan esaslar sürekli değişecektir. Bu kapsamda en veciz ifadeyi, konu hakkında en kapsamlı çalışmalardan birine sahip ProfDr. Ali Güzel ve Ali Rıza Okur söylemişlerdir : Sosyal güvenlik alanında kitap yazmak, kum üzerinde yazı yazmaya ya da şato inşa etmeye benzer (Alper, 2000:V). Nitekim, söz konusu düzenlemelerden kısa bir süre sonra yeni düzenlemeler birbirini kovalamıştır. Son değişikliklerden sonra Sosyal güvenlik sistemi ile ilgili düzenlemeler, en azından bir 3-5 yıllık dönem için sona ermiş midir? diye sorulursa, bu sorunun cevabı da hayır olacaktır. Çünkü, sosyal güvenlik reformu ile ilgili tartışmalar devam etmekte ve bu sistemin kurumsal yapısında kapsamlı değişiklikler gerekmektedir. Ortalama her dört yılda bir Türkiye de emeklilik konusunda reform niteliğinde olduğu söylenen mevzuat değişikliklerine gidilmektedir. Bu durum ise, sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerinin takibini son derece güçleştirmektedir. Hem sosyal güvenlik kurumlarının personeli, hem de emekli ve yaşlı insanlar söz konusu değişiklikleri takipte büyük güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Örneğin 5754 sayılı kanunla getirilen, 1 Ekim 2008 de yürürlüğe giren son sosyal güvenlik yasası esaslarının tamamı, emeklilerle ilgili hayati konuları kapsamasına rağmen, görüşülen emeklilerce hemen hiç takip edilmemiştir. Bu kapsamda dördüncü bölümde de vurgulandığı gibi, 18

19 görüşülen emeklilere yöneltilen soruların tamamına yakını cevapsız bırakılmış, konu hakkında bilgileri olmadığı anlaşılmıştır. Bunun kabahatini sadece emeklilere yüklemenin de haksızlık olacağı değerlendirilmektedir. Zira sadece emeklilik süresinin tesbiti konusunda dokuz farklı mevzuat uygulaması bulunmaktadır. Son derece karmaşık mevzuat uygulamalarına yeni yeni değişiklikler yapıldığında işin içinden çıkmak oldukça güçleşmektedir. Bu nedenle vakit geçirilmeden her bölge için yeterli sosyal güvenlik uzmanı yetiştirilerek çalışan ve emeklileri aydınlatmaları büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. Sadece Prof Dr. Ali Tezel in açıklamaları ile, sosyal güvenlik konuları hakkında halkın aydınlatılması mümkün olmamaktadır. Söz konusu değişiklik teklifleri tezin son bölümünde belirtilmiştir. 19

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI VE SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU Ayşe DERİCİOĞULLARI Cem ERGUN Giriş Bu çalışmada, öncelikle sosyal devlet kavramı ve sosyal devletin temel sorumluluk alanlarından olan sosyal

Detaylı

ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İ.A.ACAR, İ.KİTAPCI Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İbrahim Attila ACAR İsmail KİTAPCI Özet Sosyal güvenlik en temel insan haklarından birisidir. Herkes

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK HAZIRLAYANLAR Proje Koordinatörü Prof. Dr. Esfender KORKMAZ Proje Grubu Üyeleri Doç. Dr. Tekin AKGEYİK Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ANKARA DA BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI SEMT POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TAMAMLAYICI SAĞLIK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

ILO SOSYAL GÜVENLĐK NĐHAĐ RAPORU VE GERÇEKLEŞEN DEĞĐŞĐKLĐKLER

ILO SOSYAL GÜVENLĐK NĐHAĐ RAPORU VE GERÇEKLEŞEN DEĞĐŞĐKLĐKLER ILO SOSYAL GÜVENLĐK NĐHAĐ RAPORU VE GERÇEKLEŞEN DEĞĐŞĐKLĐKLER M. Bülent ALPAR KAMU-ĐŞ Uzmanı GĐRĐŞ Đkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanan Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, 1990'lı yıllara gelindiğinde

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Ahmet Apan Kuşkusuz, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir dönem

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE TÜKETİCİ PROFİLLERİNİN FARKLILAŞMASI: ANTALYA VE ISPARTA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖRNEĞİ

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Yüksek

Detaylı

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HAKAN GAYGISIZ DanıĢman Öğretim Üyesi

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-62-8 YAYIN NO: KB: 2857 - ÖİK: 711 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Mali Takvim Dernek Faaliyetleri Pratik Bilgiler 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Başkanın Mesajı 04 Başkanın

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİMDALI EKONOMİK BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİMDALI EKONOMİK BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİMDALI EKONOMİK BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan YASEMİN FİLİZ Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. SALİH AK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (Yayın No:1) 22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU MALI YAPILANMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN KAMU

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Kanun No. 5510, Kabul Tarihi: 31.05.2006, RG., 16.06.2006, S. 26200) GENEL GEREKÇE Sosyal güvenlik insanların

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yüksek Lisans Dönem

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'UN NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPISI. HAZIRLAYAN Prof.Dr. Sedat Murat

İSTANBUL TİCARET ODASI DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'UN NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPISI. HAZIRLAYAN Prof.Dr. Sedat Murat İSTANBUL TİCARET ODASI DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL'UN NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPISI HAZIRLAYAN Prof.Dr. Sedat Murat YAYIN NO: 2006-49 İstanbul, 2006 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı