SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00"

Transkript

1 SSK GERÇE! Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay Kasım 2004 Ankara Tel: GR 2 35 MLYON NSANA HZMET VEREN SSK NIN SALIK HZMET SUNUMUNDAK YER 3 SSK NIN DEVRNN ARKASINDAK GERÇEKLER! 4 Salıkta Dönüüm 4 MF, Dünya Bankası bastırıyor! 4 Kamuya Hizmet Yasaı 5 Küresellemenin ikiz kardei: Yerelleme 5 Salık Kanunu Tasarısı 6 SOSYAL GÜVENLK REFORMU 7 SSK NIN AÇII DEOLOJK BR ALDATMACADIR! 9 LAÇ 11 SSK NIN TASFYES ÇN YASA TASARISI 12 SSK YA YILLARINI VERM SALIK ÇALIANLARININ GELECE 13 Hekimlere Bir Parmak Bal: Performans 13 SSK Üzerine Hükümette Farklı Görüler 14 SSK Satılık Deildir! 15 SSK Halkın Geleceidir, SSK Salık Çalıanları Kurumlarına Sahip Çıkacaktır 15 SSK içilerindir! SSK, mali ve idari olarak özerk olmalıdır. 15

2 GR Son çeyrek yüzyılda, sosyal devletin en temel hizmet alanlarının baında gelen salık hizmeti, devletin yapısal dönüümü ve küçülmesi sürecinde kamusal bir alan olmaktan tedricen çıkarılmaktadır. Devlet özel sektörün desteklenmesinde aktif bir rol almaya devam etmekte, özel sektöre salık alanı üzerinden, alanda özel sektörün egemenliini yerletirecek bir çizgide sermaye aktarımı yapmaktadır. Mevcut hükümetin piyasacı-özelletirmeci salık politikaları, salıın devletin salamakla yükümlü olduu temel bir insan hakkı olduu görüünün karısındadır. AKP Hükümeti, salıı, piyasa koullarında üretilmesi ve satılması gereken bir ticari mal olarak görmektedir. Hükümet bu görüüne destek olmak üzere kamu açıklarının kapatılması, hizmet kalitesinin arttırılması gibi savlar ileri sürmekte ve söz konusu sermaye çevrelerince tümüne yakını kontrol altında tutulan kamuoyu oluturma araçları aracılııyla, bu savları tartıılması bile gereksiz bir genel kabul haline sokmaya çalımaktadır. Bilinmelidir ki; devletin salık hizmetlerindeki rolünün azalması, koruyucu hizmetlerin sahipsiz kalmasına, özel sektöre bırakılan tedavi edici hizmetlerin bedelinin artması sonucuna yol açacak, bundan da toplumun geni yoksul halk kesimleri zarar görecektir. Üstelik ekonomideki küreselleme nedeniyle, isizliin ve buna balı olarak yoksulluun ve yoksulların artması da kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Zaten her türlü salık sorunu açısından risk altında olan yoksullar, ülkedeki zenginlerin uluslar arası kalitede hizmete ulaması uruna daha da salıksız olmaya itilecektir. Küresellemenin dier sektörler üzerinde etkisi olduu gibi, özellikle eitim ve salık sektörleri üzerinde de Türkiye de farklı yansımaları olmutur li yıllara gelinceye kadar Ülkemiz salık alanının temel yapısı devletçilik olarak biçimlenmitir li yıllarda, küresel bir deiim hareketinin balangıcı olarak sayılabilecek özelletirme rüzgarından, Türkiye nin de dier bir çok ülke gibi etkilenmesi sadece ekonomik sektörle sınırlı kalmamı, yanı sıra sosyal sektörlerde de bu etkileim gerçeklemitir. Bunlardan bir tanesi de salık sektörüdür. " # $ %&'() $* +, - %&'( * %&'. $# # #### %&'. //0& 1 2 # # $ * $ $ 3 %&&( 4+((( 5 61# 7 8! # :) %&&% 4 7 8)! Küreselleme hareketinin sonucu olarak özellikle 1980 li yıllardan balayarak hareketin önünde duran engellerin kaldırılmasına yönelik, bir dizi reform paketi gündeme gelmitir. Salık sektöründe reform paketlerini üreten ve uygulamaya yönelik giriimler yapan kurumlar olarak, Dünya Bankası ve MF nin ön plana çıkmaları aynı döneme 2

3 rastlamaktadır yılında Dünya Bankası tarafından yayımlanan Gelimekte Olan Ülkelerde Salık Hizmetlerinin Finansmanı balıklı doküman, bankanın salık alanında artan ekilde aırlık kazanan etkinliinin somut bir ifadesidir. Bugün AKP Hükümetinin Dünya Bankası ve MF politikaları çizgisindeki politikaları özetle; salık hizmetlerinde devletin rolü ve sorumluluklarını özelletirmeler yoluyla azaltmak, salıı rekabetin temel olduu özel bir hizmet ve kar alanı haline getirmek, salıın vazgeçilmez bir insan gereksinimi ve hakkı olduu gerçeini yadsıyarak onu maliyet-etkinlik analizleriyle ölçülebilen ticari bir mal eklinde deerlendirmek olarak sayılabilir. Son 25 yıldır ülkemizde egemen olan politikaların hayata daha rahat geçirilebilmesi için, genelde tüm kamu hizmetleri ve özel olarak kamusal salık hizmetleri bilinçli olarak geriletilmi, kamuoyu gözünde yıpratılmıtır. Bugüne geldiimizde ise AKP Hükümeti, kamusal salık hizmetlerinden kim memnun? diye sormaktadır. Bu durumun çözümü olarak da, kamusal salık hizmetlerinin tamamen tasfiyesini öne sürmektedir. AKP Hükümeti MF ye verdii 8. Niyet Mektubunda, sosyal güvenlikte Genel Salık Sigortası nı (GSS) içeren yeni bir düzenlemeyi ve SSK nın bu çizgide salık sunumundan çekileceinitaahhüt etmitir. MF heyeti yeni yapılacak stand-by görümeleri öncesinde bu taahhütlerin yerine getirilmesi gerektii eklinde ön koul sununca, Hükümet apar topar SSK nın devri yasa tasarısını hazırlamı ve sosyal güvenlik reformu çalımalarına hız vermitir. 35 MLYON NSANA HZMET VEREN SSK NIN SALIK HZMET SUNUMUNDAK YER Sosyal Sigortalar Kurumu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım çileri Sosyal Sigortalar Kanunu na tabi olan sigortalıların, bu kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde sosyal güvenliklerini salamak ve dier kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek üzere; kamu tüzel kiiliine haiz, idari ve mali özerklie sahip, özel hukuk hükümlerine tabi bir kurumdur. 2 # ;,&&) /0+&<<'( =# 2 ># ># 2 /0+&<<'(,&& %(<0<<<& % %0''/+,& <+%/++0% '.& Tablodan da görüldüü üzere SSK, ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin asıl kaynaını oluturmaktadır. Ankara da SSK kapsamında olan yurttaların, Ankara 3

4 nüfusuna oranı %65,3 tür. Bu oran stanbul da %90,9, zmir de 78,7, Tekirda da %92,3 dür. SSK nın bugün için 148 hastanesi, 212 dispanseri, 202 salık istasyonu, 9 aız ve di salıı merkezi, 2 hemodiyaliz merkezi, 1 huzur evi, 1 ilaç fabrikası vardır. Toplam tesis sayısı 575 adettir yılı içinde bütün imkânsızlıklarına ramen SSK salık tesislerinde, yatan hasta sayısı hasta yatıı, poliklinik, muayene, laboratuar tetkiki, radyolojik tetkik, ameliyat, doum gerçekletirilmitir. 2).%((+ $# * * 0/&'0) 1-8AB7 8,' %( &&,+, 0< %, '%'.+ 7 <<. 0/+'< SSK NIN DEVRNN ARKASINDAK GERÇEKLER! Aslında SSK, faaliyetleri kısılarak, yatırım yapılmayarak ve her geçen gün biraz daha dıardan hizmet alarak fiilen özelletirilmektedir. Yine de AKP Hükümetinin salık alanında yapmak istedii, kamusal salık hizmetlerini tasfiye etme ve yaygın özelletirmeleri gerçekletirme politikalarının önünde SSK bir engel olarak durmakta ve bu anlamda kilit bir rol üstlenmektedir. Salıkta Dönüüm 4 9##! B28 ## 1#) * # $ Bı * +0 B28 ## # $* $# AKP Hükümetinin Salıkta Dönüüm programının omurgasını oluturan temel düzenlemeler unlardır: 6 6= 62 6 $ # * * Bu programın doal sonucu olarak hekimler ve dier salık çalıanları i güvencesinden yoksun ucuz igücüne dönüecektir. MF, Dünya Bankası bastırıyor! AKP dahil, 25 yıla yakın süre içerisindeki bütün hükümetlerin salıkta dönüüm/reform çalımaları adı altında kamuoyuna sundukları metinlerin istisnasız 4

5 ortak yönü asıllarının ngilizce olmasıdır. Hükümetin GSS ve sosyal güvenlik konularında hazırladıı yasa taslakları, tümüyle Dünya Bankası ve MF nin Türkiye ye uygun gördüü politikalar çizgisindedir. Dünya Bankası nın Haziran 2002 Türkiye raporundan bazı balıklar öyledir:! "# $% &#$ ' %' &! "&# (%% &%%' & ) '!*% '#$% '!) $! (#(+& %',()% ))'#- %!- '$!. Görüldüü üzere bugün hükümetin salık politikaları tamamı ile Dünya Bankası nın Türkiye ye önerdii politikalar çizgisindedir. Bu politikaların hayata geçmesi için, nüfusumuzun yarısına salık hizmeti veren SSK nın tasfiye edilmesi gerekmektedir. Hükümet Dünya Bankası ve MF nin salık ve sosyal güvenlik alanında verdii ödevleri yerine getirerek, bu uluslararası mali kurulularla ve onlar üzerinden de zengin kapitalist ülkelerle iyi geçinme gayretindedir. Kamuya Hizmet Yasaı 1995 yılında dönemin hükümeti, Dünya Ticaret Örgütüile GATS anlamasını imzalayarak, Türkiye nin geleceini balayacak, kamusal alanı yok edecek bir yola girmitir. GATS anlamasının pratik karılıı, kamusal hizmetlerin piyasaya açılması ve kamunun hizmet üretmesinin önüne yasak koyulmasıdır. Küresellemenin ikiz kardei: Yerelleme Bazı maddeleri yeniden görüülmek üzere Sayın Cumhurbakanı tarafından TBMM ye geri gönderilen Kamu Yönetimi Temel lkeleri Kanunu (KYTK), salık bata olmak üzere, bir çok merkezi kamusal görevin, yerel yönetimlere bırakılmasını düzenlemektedir. Yasada merkezi idarenin görevleri yalnızca sıralanıp belirtilirken, dier tüm görevlerin yerel yönetimlere ait olduu ifade edilmitir. Tara tekilatları kaldırılarak, personeli, malvarlıı ve görevleri il özel idarelerine devredilecek olan bakanlıklar sıralanmıtır. Bunlardan biri de Salık Bakanlıı dır. 5

6 Bu demektir ki, Salık Bakanlıı Ankara da bir bakanlık merkezine sahip olacak ama il salık müdürlüü, ilçe salık grup bakanlıı gibi tara uzantıları olmayacaktır. u anda var olan salık müdürlükleri, olduu gibi l Özel darelerine devredilecektir. l Özel dareleri genel yönetim kurumu deil, yerel yönetim kurumudur. Dolayısıyla, bu andan itibaren doktorlar merkezi yönetimin personeli olmayacaklar, yerel yönetimin personeli olarak i göreceklerdir. Burada sorulması gereken sorulardan biri, yerel yönetimin personeli nasıl istihdam ediliyor? olacaktır. Bunun yanıtı da, KYTK da bulunmaktadır: Yerel yönetimlerde istihdam esas olarak sözlemelilie dayanır. Dolayısı ile, u anda memur statüsünde olan ve yerel yönetimlere aktarılacak tüm kamu çalıanları sözlemeli olarak istihdam edilmeye balanacaktır. Türkiye de kamu görevlisi sayısının nüfusa oranı %4 iken, OECD ortalaması %10 dur. Bugün için kamudaki personel daılımı u ekildedir: C7 5DDDDDDD+ C2E1 DDDDDDDD DD,0( C5 DDDDD/(( Bu tablodan anlaılan, KYTK nın yürürlüe girmesi ile birlikte asıl hareketliliin iki milyon memuru içeren merkezi yönetimde yaanacaıdır. Bu iki milyon memurun büyük kısmı yerel yönetimlere devredilecek ve memur statüsünden çıkarılarak, sözlemeli statüye geçirilecektir. KYTK da, Kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli olarak yerine getirilebilmesi amacıyla, merkezi idare ile mahalli idareler, kendilerine ait hizmetlerden kanunlarda öngörülenleri, ilgileri itibariyle üniversitelere, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularına, hizmet birliklerine, özel sektöre ve alanında uzmanlamı sivil toplum örgütlerine gördürebilir cümlesi yer almaktadır. Bu cümle, KYTK ile kamusal hizmetlerin önce yerele oradan da özele nasıl devredileceini iaretlemektedir. Yasa GATS anlamasının çizgisinde, Kamu kurum ve kuruluları, kanunlarla kendilerine açıkça görev olarak verilmeyen ve kuruluun amacıyla dorudan ilgili olmayan alanlarda iletme kuramaz, mal ve hizmet üretimi yapamaz, bu amaçla personel, bina, araç, gereç ve kaynak tahsis edemez cümlesine de yer vermektedir. SSK salık tesisleri Hükümetin dedii gibi tek elden yönetilmeyecek, KYTK da açık olarak belli olduu gibi, 81 ile daıtılacaktır. Bilindii üzere KYTK ya göre Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı yerellemenin dıında bırakılmıtır. imdi bu devir yasasıtaslaı ile, SSK hastanelerinin de yerel yönetimlere devrinin önü açılmaya çalıılmaktadır. te meselenin altında yatan budur: Bu devir yasa taslaı, Salık Bakanlıı na balı hastaneler gibi, SSK hastanelerinin de tasfiyesinin, yok edilmesinin planıdır. Ülke nüfusunun yarısına salık hizmetini veren SSK salık tesisleri eer yerele devredilmezse, açıktır ki KYTK güdük kalacaktır. te bu yüzden SSK nın tasfiye edilmesi planını Hükümet bu denli önemsemektedir. Salık Kanunu Tasarısı Salık Kanunu Tasarısı, AKP hükümeti tarafından salıkta Dönüüm Programının hayata geçirilebilmesi için hazırlanmıtır. Yasa Tasarısı bugün için 6. versiyonuna ulamıtır. 6

7 Salık Kanunu Yasa Tasarısı na göre: 6(%/& %! 0&) &!!!& (%%!!!!&' % )) ')! 6 " #! Yeni Salık Kanunu Tasarısı, niyeti üzerine tartıma yapmaya gerek olmayacak derece açıktır. Ülkemizdeki tüm salık ortamını piyasacı bir mantıkla düzenlemeyi hedefleyen bu Tasarı, eer SSK salık tesislerini içermezse ilevsiz kalacaktır. te bu yüzden de SSK nın tasfiyesi Hükümet için kritik öneme haizdir. SOSYAL GÜVENLK REFORMU Geçtiimiz yaz baında Dünya Bankası uzmanlarının da içinde bulunduu bir heyet, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlıı binasında Sosyal Güvenlik Sistemi Reform çalımasını balattı. Uzun yıllardır Dünya Bankası nın önerdii ana eksen dorultusunda yapılan çalıma ile, sosyal güvenlik alanında yeni bir reform, daha doru bir deyimle yıkım çalıması tamamlanarak Temmuz ayı sonunda beyaz rapor adı altında taslak metin kamuoyuna açıldı. Taslak metin yada rapor sosyal güvenliin piyasalaması açısından son derece kritik bir model önerisi içermektedir. Çok kabaca rapor salık hizmetlerinin sunumunu, emeklilik koullarını, emekli aylıklarını ve sosyal yardım ve hizmetlerini yeniden düzenlemektedir. Son yüzyılın insanlık ve emek tarihi açısından kazanımı olan sosyal güvenlik kavramı ve anlayıı bu raporda, daha liberal, mulak ve piyasacı bir yaklaımı ifade eden sosyal koruma kavramına dönütürülmektedir. Dünya bankası bizim gibi ülkelerde yıllardır sermaye yanlısı politikalarını bir reform olarak sunmakta, emei ile varolan, üreten ve çalıan kesimleri fakirletirmekte, eitsizlikleri artırmakta, ardından da bu ülkelere yoksullukla mücadele programları önermektedir. Sosyal Koruma yaklaımı bu raporda da görüldüü gibi, sosyal güvenlii özünden kopararak yoksullukla mücadele ilevine indirgemeye yöneliktir. Zaten taslakta sosyal güvenlik sistemlerinin temel amacı, insanları yoksullua karı korumaktır denilmektedir, bu ifade en hafif deyimle sosyal güvenlii hiç anlamamak demektir. 7

8 Sosyal güvenlik yoksullua endekslenince amaç en asgari düzeyde geliri olanların (ki taslakta bu net asgari ücretin üçte biri olarak belirlenmitir), asgari düzeyde korunması anlamına gelmektedir. Oysa sosyal güvenlik, çalıan, emei ile varolan kesimlerin gelecekte karılaabilecekleri sosyal risklere karı (yalılık, hastalık, sakatlık, isizlik vb) toplumun geleceini güvence altına almayı hedefleyen bir dayanıma modelidir. Bu modelde içi ve memurun sırtından yoksul kesimlerin asgari salık ve sosyal güvenlikleri finanse edilmeye çalıılmakta, sermaye bu finansmanın dıında tutulmaktadır. Yoksullukla mücadele sosyal güvenliin deil, sosyal devletin temel ödevlerindendir. Kaldı ki yoksullukla mücadele, bu ve dünya bankasının benzer modellerinde olduu gibi asgari bir salık, gönüllü ve hayırseverlie dayalı bir sosyal koruma anlayıı ile salanamaz. Yoksullua yol açan eitsizlikler, gelir daılımı ve vergilendirmedeki adaletsizlikler ortadan kaldırılmadan, isizlikle ciddi bir biçimde mücadele ortaya konulmadan yapıldıı iddia edilen yoksulluk mücadelesi inandırıcılıktan uzak olacaktır. Yoksulluk; altında sosyal, ekonomik ve politik nedenlerin yattıı ciddi bir toplumsal hastalıktır. Sosyal Güvenlik Reformu, AKP nin Salıkta Dönüüm Programının en önemli ayaklarından birisidir. Bu nedenle de sadece SSK lıları yada SSK çalıanlarını deil, tüm toplumu ve tüm çalıanları çok yakından ilgilendiren ve gerek sosyal güvenlik haklarını, gerek çalıma koullarını, gerekse de salık hizmetlerinin sunumunu çok ciddi anlamda dönütürmeyi, piyasalatırmayı ve özel sermayeye terk etmeyi hedeflemektedir. Reform hizmet sunumu ile finansmanın ayrılmasını temel bir politika olarak ortaya koymaktadır. Bunun anlamı hem sosyal güvenliin hem de salıın kamusal niteliklerinin ortadan kalkması, kendi kaderlerine terk edilmesi anlamını taımaktadır. Hizmetin finansmandan ayrılması salık hizmetleri sunumunun iletmelemesi, salık hizmeti talep edenlerin müteri konumuna gelmeleri ve toplumsal ihtiyaçların deil, karlılıın esas alındıı, buna uygun olarak her bir hizmetin parça baı ücretlendirildii, ek prim, katkı ve payların devreye girdii bir modeldir. letme mantıının doal sonucu olarak çalıanlar, i güvencesinden yoksun, sözlemelilik esasına göre çalıacaklar, keyfi ücretlendirmelere ve ek i yüküne maruz kalacaklardır. Nitekim reform paketi, GSS uygulaması ile herkesten salık hizmetleri için %12.5 prim almayı, salık tesislerini çalıanların tümünün sözlemeli olarak çalıacaı salık iletmelerine dönütürmeyi, salık hizmeti üretiminin terk edilerek salık hizmetlerinin paket anlamalarla satın alınması esasına dayalı bir modeli getirmektedir. Çalıanların i güvencesi tamamen ortadan kalkmakta, ücretleri, özlük hakları, çalıma koulları iletme patronlarının keyfine terk edilmektedir. Bir süre sonra hekimlik hizmetlerinin de taeronlaacaını ve hekimlerin irket elemanlarına dönüeceini imdiden görmek gerekir. GSS ile kapsamı her sene yönetmeliklerle belirlenecek olan Temel Teminat Paketi ile verilecek salık hizmetlerinin kapsamı yeniden belirlenmekte, tasarıya göre modelin finansmanını ve uygulamaya tehlikeye sokacak hizmetlerin kapsam dıı kalacaı açıkça ifade edilmektedir. Tedavisi güç, uzun ve pahalı hastalıkların bu temel teminat paketinin dıında kalacaı açıktır. Herkese eit ve ulaılabilir bir salık hizmeti sunmak tasarının temel hedefi olarak belirtilmekte, ancak bunun hemen ardından daha farklı kapsam, nitelik ve kalitede hizmet talep edenlerin yada temel teminat paketi dıında kalan salık hizmetlerini almak isteyen kiilerin ek olarak Tamamlayıcı Özel Salık Sigortası 8

9 yaptırmaları gerektii ifade edilmektedir. Buradan da görüldüü üzere eit ve ulaılabilir hizmeti amaçladıını iddia eden model, paran kadar salık anlayıını getirmektedir. Bu yetmezmi gibi sözde salık hizmetlerinin kötüye kullanımını engellemek için her bir kalem salık hizmetinden ek katkı payı alınması da bu anlayıın baka bir ifadesidir. Sosyal güvenlik reformunun birinci basamak koruyucu salık hizmetleri için öngördüü model aile hekimlii modelidir. Birinci basamaın bir tür muayenehanecilik modeline indirgendii, koruyucu hekimliin deil tedavi edici yaklaımın esas alındıı, topluma deil bireye dayalı, ekip çalımasının yerine tek baına çalıan hekimi esas alan bu yapıda gerçek bir koruyucu salık hizmeti sunulamayacaı çok açıktır. Tasarıya göre aile hekimliine uygun finansman yöntemleri kullanılacaktır, daha açık bir ifadeyle sadece muayene sayısına indirgenmi parça baı ücretlendirme, hekimler arasında dayanımanın olmadıı kıran kırana bir rekabet, salık hizmetlerindeki ekip anlayıının yıkılarak i barıının yok olduu bir çalıma ortamı tüm salık çalıanlarını beklemektedir. Amaç salık hizmetlerini ve sosyal güvenlii tek çatı altında toplanmak ve herkese eit bir biçimde sunmak deil, bu güne kadarki çalıan kesimlerin kazanımlarını, salık ve sosyal güvenlik haklarını daraltmak, bu hizmetlere ulamak için ek vergilendirmeler getirmek, nihai olarak da bu hizmetleri özel sektörün karlılık alanları haline dönütürmektir. Sözde reform tasarısı ile tüm çalıanların emeklilik koulları ve emekli olma hakları adeta ellerinden alınmaktadır. Ortalama ömrün 70, SSK lıların ortalama ömürlerinin 67 olduu bu ülkede, tasarı ile emeklilik yaı kademeli olarak 68 e yükseltilmekte, SSK lıların prim ödeme gün sayıları 9000 güne çıkarılmaktadır. Bunun anlamı toplumun çok büyük bir kesiminin mezarda bile emekli olma haklarının olmadıı, mezardan öte bir emeklilik modelidir. Sosyal Güvenlik Reformu Tasarısına göre, tüm çalıanların emekli aylıı balanma oranları ve emekli maaı hesaplanmasında kullanılan katsayı oranları deitirilmektedir. Tasarının hayata geçmesi durumunda kaç yıl çalıılmı olursa olsun, emekli olan herkesin emekli aylıı balanma oranı düecei için bu günkü emekli olanların almı oldukları emekli aylıı miktarının çok altında bir emekli aylıı almak durumunda kalınacaktır. Yine emekli aylıı hesaplanmasındaki katsayılar yaklaık %50 düürülerek, halen emekli olanlarda dahil olmak üzere tüm çalıanların emekli aylıkları gerileyecektir. Tasarı sosyal güvenlik finansman açıklarının nedenlerinden birisini de emekli maa artılarının yükseklii olarak görmekte ve bu tespitte dünya bankası ile ortaklamaktadır. Tasarıya göre enflasyonun üstünde bir artı izleyen emekli maa artıları sınırlandırılmalıdır. SSK NIN AÇII DEOLOJK BR ALDATMACADIR! 2000 yılı verilerine göre 5.2 katrilyonluk bütçesi ile, genel bütçeden sonraki en büyük bütçeye sahip olan Sosyal Sigortalar Kurumu nun açıı ideolojik bir aldatmacadır. Hükümet SSK ya, sosyal devlet olma ilkesi gerei yapması gereken katkıyı, açık kapatma olarak sunmaktadır. OECD ülkeleri içinde, sosyal güvenlik sistemine, devlet katkısı olmayan tek ülke Türkiye dir. Bugün, halka tek vaadi AB olan bu hükümet, 9

10 bütün Avrupa ülkelerinde, kamu salık sigortalarına devlet bütçesinden %20-70 arasındaki oranlarda parasal destek salandıını elbette bilmektedir. Bugün SSK krizi olarak söz edilen zorluun sebebi, SSK kaynaklarının bankaların ve geçmi hükümetlerin finansman açıklarını kapatmak için kullanılmı olmasıdır de faizler % 116 larda gezerken, SSK fonları %20 faizlerle çarçur edilmitir. Bu dönemden devletin SSK ya olan borcu, 20 milyar dolar civarındadır. verenlerin bugün için SSK ya borcu 5 katrilyon dolayındadır. Eer hükümet kayıt dıı istihdamı kayıt altına alsa, SSK ya yılda ek olarak 8 katrilyon para akacaktır.görüldüü gibi finansman konusunda da gerçekler, hükümetin kamuoyuna aktardıı gibi deildir. "Kamu Kurum ve Kurulularına Ait Salık Birimlerinin Salık Bakanlıı'na Devredilmesine Dair Kanun Tasarısının" gerekçelerinden biri de SSK salık birimlerinin verimsiz olduu iddiasıdır. nsan salıının konu olduu bir alanda girdi/çıktı üzerinden verimlilik hesabı yapmak ne kadar dorudur. Ancak böyle bir hesap yapılsa dahi, Hükümetin SSK nın verdii salık hizmetlerinin verimlilii konusundaki yargısı yanlıtır. SSK bugün kii baına salık hizmetlerini en az personel, en az tesis sayısı ile ve dıardan aldıı onca salık hizmetine ramen, en ucuza mal eden sosyal güvenlik kuruluudur.!" =# 2 2? &+0%0/0,(,0,'. +'&'+0<,,+<'%&0+ /%. 2 +&(((((( 0,/(((( /'&(%,0 %'.+,%'&( %/, 362 &''<0(0 /('&0(( ++%//.% /%+0+.,0( ++, SSK ya yıllardır yatırım yapmayarak faaliyet kısıtlaması getiren ve böylece hizmetlerin kalitesini yıllar içinde düüren politikalar sonunda, SSK mali olarak kendine yetemez hale gelmitir. Bugün SSK nın salık giderlerinin önemli bir bölümünü (% 30) kurum dıında yaptırılan tedaviler oluturmaktadır. SSK yahazine katkısı 1994 yılından itibaren balamıtır.ssk ya ayrılan Hazine yardımları 1994 ten sonra oransal olarak gerilemi ve sosyal güvenlik kuruluları içinde SSK ya ayrılan pay son 10 yılda yüzde 42 den yüzde 28 ekadar inmitir. Emekli Sandıı, Ba-Kur ve SSK nın nüfusun yüzde 85 ini sosyal güvence altına almaktadır. Bu kurululara yapılan ve yıllık tutarı 20 katrilyonu bulmayan Hazine yardımları Hükümet Tarafından boa gitmi kaynak olarak gösterilmeye çalıılmaktadır. Oysa Türkiye bir avuç zengine yılda66 katrilyon tutarında iç borç faizi ödemektedir. 10

11 LAÇ SSK nın son bir yıl içinde salık harcamaları %51.1 oranında artmıtır. SSK nın toplam salık harcamalarının yaklaık %50 sini ilaç oluturmaktadır ve ilaç kaleminin özellikle son yıllarda toplam salık harcamaları içindeki oranı katlanarakartmaktadır. SSK nın toplam salık harcamalarındaki %51.1 lik artıa karın son bir yıl içinde ilaç fiyatları %16.1 oranında artmı, SSK lı nüfus %3.2 artarak 35.3 milyona ulamı, SSK ya bavuran hasta sayısı %3.8 oranında artmı, SSK dan verilen ilaç sayısı %1.6 azalmı, yatan hastaya verilen ilaç %5.5 azalmıtır. Peki hasta sayısı, verilen ilaç sayısı, ilaç fiyatlarının artıı bu oranlarda iken SSK nın salık harcamalarındaki artıın arkasında yatan nedenler nedir? SSK nın ilaç tüketimi artmamıken hatta bir miktar azalmıken, SSK nın ilaç için ilaç firmalarına ödedii para %100 artmıtır. Çünkü SSK ucuz ilaç politikasından her geçen yıl uzaklamı, toplu ilaç alımındaki pazarlık gücünden bir takım yeni düzenlemelerle adeta gönüllü olarak vazgeçmitir. Daha öncesinde %70-80 lere varan ilaç indirim oranları, ilacı dorudan üretici firmalardan almanın engellenmesi ve daıtım depolarından alma zorunluluunun getirilmesi ile %30 lara gerilemitir. Bir önemli etkende SSK nın kendi ilaç üretimini yıllar içinde kısıtlaması, serum üretimini durdurması ve ilaç fabrikasını kapatmak için elinden ne geliyorsa yapmasıdır. SSK nın ilaç alımında yaanan yolsuzlukları da bu tabloya ilave edince ilaç harcamalarındaki bu korkunç artı anlaılır bir hale gelmektedir. SSK ilaç fabrikasında yıllar içinde üretilen ilaç çeidi azalmakla birlikte, bu gün için 20 çeit ilaç üretilmektedir. Üretilen bu 20 kalem ilacın, edeerleri olanlara ve yerli ve yabancı özel ilaç üreticilerinin ürünlerine göre ortalama fiyatları %159 daha ucuzdur. SSK nın ürettii kimi ilaçlardaki fiyat avantajı %650 lere ulamaktadır. Doal olarak bu durum yerli ve yabancı ilaç firmalarını rahatsız etmekte ve her dönemde siyasi iktidarlara baskı yapılarak, SSK laç Fabrikası kapattırılmak istenmektedir. SSK nın kendi ürettii ilaçların toplam ilaç tüketimindeki payı %0.4 olmasına ramen SSK ya gerçek ölçülebilir katkısı yüzde 10 civarındadır. Küçük pazar payına ramen SSK laç Fabrikası piyasaların düzenlenmesine ve dengelenmesine katkı koymaktadır. Bu gün için SSK nın ilaç sorununu çözecek en akılcı uygulama olan SSK ilaç fabrikasının modernizasyonu ve yeni SSK ilaç fabrikasının kurulmasının yaklaık maliyetinin milyon dolar civarında olduu belirtilmektedir. Bu rakamın da SSK ilaç giderlerinin sadece % 3 üne denk dütüü düünülecek olursa bunun yapılamayıının arkasında farklı çıkar ve beklentilerin olduu kolaylıkla anlaılabilir. SSK da eczacı sayısı son derece yetersizdir. Bu yetersizlik nedeniyle SSK eczanelerinde ilaç daıtımında sıkıntılar yaanmakta, uzun ilaç kuyrukları olumaktadır. Pek çok poliklinik eczanesinde ilaç daıtım bankolarının yarıdan fazlası personel eksiklii nedeniyle çalıtırılamamaktadır. Bunlara ek olarak, ilaç alımı, ilaç muafiyeti, Bütçe Uygulama Talimatı çerçevesindeki ilaç yazımına getirilen kısıtlamalar, özel ilaç firmalarının pek çok kez SSK dan alacaklarını öne sürerek SSK ya ilaç sevkiyatını durdurmaları sonucu yaanan ilaç sıkıntısı ve sürekli deien bürokratik uygulamalar nedeniyle SSK da ilaç bir sorun olarak yaanmaktadır. 11

12 laç konusunda yaanan sorunlara çözüm olarak son günlerde belli çıkar çevreleri tarafından bazı görü ve uygulama önerileri ortaya atılmaktadır. Bu çevrelerin önerisine göre, SSK eczaneleri kapatılmalı, SSK lı hastaların ilaçlarını özel eczanelerden almaları salanmalıdır. Bu uygulama ilk bakıta sigortalıların houna gidecek ve ilaca ulamalarını kolaylatıracak bir uygulama gibi gözükse de, SSK da zaten oldukça yüksek olan ilaç giderlerini yüksek oranda artıracaktır. SSK toptan alım ve pazarlık yolu ile saladıı avantajları tümden kaybedecek, bu durum sonuçta SSK nın asıl sahipleri olan sigortalıların kaynak ve fonlarının ilaç tekellerine aktarılması sonucunu douracaktır. Kaba bir hesaplamayla bu uygulamanın Kurum a ek maliyeti yıllık 2.5 milyar dolar civarında olacaktır. SSK NIN TASFYES ÇN YASA TASARISI Bazı kamu kurum ve kurulularına ait salık birimlerinin Salık Bakanlıı'na devredilmesine dair kanun tasarısı, tarihinde Bakanlar Kurulunca TBMM'ye gönderilmitir. Yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbakanlıı, yüksek mahkemeler, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler, mahalli idareler ve mazbut vakıflara ait salık birimleri ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüüne ait sporcu eitim ve salık merkezleri hariç olmak üzere, bakanlıkları, bakanlıkların balı, ilgili ve ilikili kurulularını ve dier kamu kurum ve kurulularını kapsamaktadır. Yasa tasarısı bir yandan Anayasa nın 56. maddesine dayanaraksalık hizmetlerinin tek elde toplanması gereinden söz etmekle birlikte, yukarıda sayılan kurumların salık birimlerini kapsam dıında tutmaktadır. Burada sayılmayan ama kapsam dıında kalan bir grupta özel hastanelerdir. Bu haliyle yasa, gerekçesi de göz önüne alındıında Anayasa nın eitlik ilkesine aykırıdır. Kaldı ki Anayasa nın 56. maddesi, gerekçede söz edilen tarzda bir görevi Salık Bakanlıı navermemektedir. Öte yandan zaten Salık Bakanı, aslında bu tesislerin tek elden idare edilmeyeceini, KYTK ile beraber tüm bu tesislerin yerel yönetimlere devredileceini kamuoyuna açıklamıtır tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 5220 Sayılı Salık Hizmetleri Temel Kanununda Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; Maliye Bakanlıı, Salık Bakanlıı na tahsisli taınmazlar ile Salık Bakanlıı kullanımında bulunan dier taınmazlardangerekli görülenleri, mülkiyetinin Hazine ye bedelsiz devrinden sonra, satmaya yetkili kılınmıtır.yani AKP Hükümeti, Salık Bakanlıı na ait tüm salık kurulularını satma yetkisini Maliye Bakanı Unakıtan a vermitir. O halde bata SSK olmak üzere, kamu kurum ve kurulularına ait salık birimlerinin Salık Bakanlıı na devredilmesi ile, bunlara ait salık tesislerinin de satı listesi ne konulmasının önü açılmı olmaktadır.bu devir Yasa Taslaı ile Salık Bakanlıı na aslında, salık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi görevi deil, kamu salık kurulularının satıının tek elden organize edilmesi görevi verilmektedir. Yasa Tasarısı, devir esnasında yaanacak anlamazlık ve tereddütlerin giderilmesi konusunda tek yetkili olarak Babakanı göstermektedir. Bilindii üzere babakan bir kurum deil, kiidir. Üstelik Türkiye bir hukuk devletidir ve hukuki sorunlar hür mahkemelerde çözülür. Bu haliyle bu Yasa Tasarısı bir hukuk garabeti olarak karımıza çıkmaktadır. 12

13 SSK YA YILLARINI VERM SALIK ÇALIANLARININ GELECE Bu Yasa Tasarısı, aynı zamanda, SSK salık kurumlarında çalıan, yıllarca bu salık kurulularında hizmet vermi, salık personeli de önce Salık Bakanlıı'na, sonra l Özel darelerine ve belediyelere, binalar, araçlar gibi cansız nesneler muamelesi görerek devredileceklerdir. Anayasa nın Çalıma ve Sözleme Hürriyeti balıklı 48. maddesi; Herkes, diledii alanda çalıma ve sözleme hürriyetine sahiptir demektedir. Bu tasarı ile, bir sabah ie geldiinizde, artık baka bir bakanlıın emrinde, baka bir statüde olduunuzu görmek, Anayasa da tanımlanan bu özgürlüün ihlali deil de nedir? Bazı Kamu Kurum ve Kurulularına Ait Salık Birimlerinin Salık Bakanlıı na Devredilmesine Dair Yasa Tasarısı nda, devredilecek salık birimlerindeki içi, memur ve sözlemeli personeli 15 Ekim 2004 tarihi esas alınarak belirlenmitir. Buna göre, devredilen salık birimlerinde sürekli içi kadrolarında çalıanlar, devir tarihi itibariyle kadroları ile birlikte Salık Bakanlıı na devredilecek, Bakanlıa geçmek istemeyen içilerin kanuni hakları ödenerek kurum ile iliikleri kesilecektir. Salık Bakanlıı na devredilen salık birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak çalıan memurlar, devir tarihi itibariyle kadroları ile birlikte Salık Bakanlıı na devredilecektir. Ancak, devredilen kadro unvanlarından, Bakanlıkça ihtiyaç duyulmayan kadro unvanlarında çalıan personel, durumlarına uygun dier kadrolara atanacaktır. Bilindii üzere bir süre önce Salık Bakanlıı, Ankara Trafik Eitim ve Aratırma Hastanesi yerine açılan Atatürk Eitim ve Aratırma Hastanesi ne personelin tamamının geçiini yapmamı ve bunun yerine baka hastanelere ve baka illere atamalar yapmıtır. Bırakın baka kuruma geçmeyi sadece hastanelerinin binası deien hekimlerin bile önemli bir kısmının atamasının baka hastanelere yapıldıı bu örnek üzerinden düündüümüzde, devirden sonra SSK salık çalıanlarının durumunun belirsiz olduu ortadadır. Tasarıya göre, personel, kadrosu ile birlikte Salık Bakalıı na geçmekte ama hangi ilde ve hangi hastanede çalıacaı belirsiz kalmaktadır. Tasarıdaki Bakanlıkça ihtiyaç duyulmayan kadro unvanlarında çalıan personel, durumlarına uygun dier kadrolara atanacak ibaresinin personelin ne kadarını kapsayacaı da soru iaretlidir. Hekimlere Bir Parmak Bal: Performans Bu Yasa Tasarısının en önemli yönlerinden birisi de, SSK salık personelinin devirden sonra Salık Bakanlıı ndaatandıı kadronun maaını almaya balayacak olmasıdır. Bunun tek istisnası devredilen personel arasında yer alan sözlemeli personelin döner sermaye ödemesinden yararlanacak olmasıdır. Yasa tasarısında ikramiyeden söz edilmedii gibi, devir olacak personel için performans ücretlendirmesinden de söz edilmemektedir. Tasarıda konuya ilikin düzenleme u ekildedir: "Benzer birimde aynı ünvanlı kadroda çalıan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılır ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir ekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez". Bu ibare üzerinde durmak gerekir. Yukarıda andıımız Salık Yasa tasarısı hatırlanırsa, Performansa dayalı ek ödeme sisteminin bir ek ödeme yöntemi olarak uzun sürdürülmeyecei 13

14 anlaılmaktadır. Kamu Yönetimi Temel lkeleri Kanunu ve Salık Kanunu Tasarısının yasalaması ile hastaneler salık iletmesine dönüecek olup döner sermaye varlıı iletmenin ilk sermayesine katılacaktır. Dolayısı ile, aslında Salık Bakanlıı nın, Salık Bakanlıı na balı hekimlere döner sermaye ve ondan yola çıkarak ödenen performans ücretlerini sürdürmeye niyeti yoktur. Performansa dayalı ek ödeme sistemi, 2004 yılı Bütçe Kanunu nun 49. maddesinin (k) bendine dayanarak, çıkartılan bir yönerge(yasa deil) üzerine, Salık Bakanlıı hastanelerinde uygulanmaya balanmıtır. Bakanlık, ciddi düzeyde yetersiz olan hekim temel ücretlerinin arttırılması yerine, çalıma barıını bozan; hem hekimler ve dier salık çalıanları, hem de farklı branlar arasındaki hekimlerin birbirleriyle olan ilikilerini tahrip eden ne kadar performans, o kadar puan uygulamasını balatmıtır. Mevcut uygulama içinde hekimlerin tıbbi pratikleri sadece niceliksel olarak deerlendirilmektedir. Oysa performansın deerlendirilebilmesi için etkinliin sonucunun deerlendirilmesi gerektii açıktır. Yapılan tıbbi ilemlerin niteliine yönelik bir ölçme olmadan, sadece nicelie odaklanmı bir motivasyon sisteminin sakıncaları ortadadır. Unutulmaması gereken bir nokta da, performans ödemelerinin kaynaıdır. Salık Bakanlıı hastanelerinde performans ödemelerinin kaynaı, sosyal güvenlik kurumlarından hastane döner sermayelerine yaptıı transferlerdir. Hükümet uyguladıı politikalarla (salıı özelletirme, piyasalatırma v.b.) sosyal güvenlik kurumlarının finansman yapısını daha da bozacak adımlar atmakta ve geri ödeme mekanizmalarını kilitleme yolunda ilerlemektedir. Bu süreç aynı zamanda kamu hastanelerinin döner sermayelerini de etkileyecek, çalıamayacak duruma gelecek kamu hastaneleri Hükümet tarafından karalanacak ve özelletirmenin yada özel sektöre kiralamanın yolu hazırlanacaktır. Salık Bakanlıı nın hekimlere fazla para vermek gibi bir niyetinin olmadıı açıktır ve performans ücreti olarak uzun süreli tatminkar bir ödeme yapılması, mevcut ekonomik tabloda zor görünmektedir. SSK Üzerine Hükümette Farklı Görüler 24 Eylül 2004 tarihinde, SSK salık birimlerinin Salık Bakanlıı na devri ile ilgili, Çalıma Bakanı Murat Baesgiolu imzalı bir rapor Babakanlıa sunuldu. Raporda Devir Yasa Taslaı nın Anayasa ya aykırılıklar içerdii ve mali olarak hem SSK, hem de devlet için yeni yükler getirecei belirtiliyordu. Sözü geçen raporda, Anayasa nın 56. maddesinin (yasa taslaında dayanak olarak gösterilen) Salık Bakanlıı na tek elden hizmet verme görevini vermediinin altı çiziliyor, Anayasa nın sosyal güvenlik hakkını düzenleyen 60. maddesinin gerei olarak, SSK nın içi ve onların adına iverenin yatırdıı primlerle oluan varlıklarının önemli bir kısmını oluturan SSK salık tesislerinin, sahiplerinin iradesi alınmadan devredilmesinin mümkün olamayacaı belirtiliyordu. Raporda SSK salık tesislerinin Salık Bakanlıı na devri gerçekleirse, kurumun salık giderleri üzerindeki kontrolünün kaybolacaı, kurum salık giderlerinin önemli ölçüde artacaı söylenmektedir. Raporda yapılan hesaplar sonucunda, eer SSK salık tesisleri devredilir ve SSK örnein Ba-Kur gibi Salık Bakanlıı ndan hizmet satın alırsa, 2005 yılı için 4.2 katrilyonun üzerinde ek bir yük oluacaı açıklanmaktadır. 14

15 3 # E7G) 9# 3) B28 ##) Öte yandan TSK bile, SSK iktidara deil, içi ile iverene aittir, bu ekilde devredilemez demitir. TSK, yıllardır uygulanan politikalar sonucunda SSK salık hizmetleri dahil olmak üzere, salık hakkının büyük ölçüde tahrip edildiini, ancak bu tasarının uygulanması ile SSK'lıların, bugün yararlandıkları salık hizmetini de arar hale geleceklerini belirtmitir. SSK Satılık Deildir! SSK nın devri yasa taslaının karısına, tekrar bir araya gelen Emek Platformu bileenleri çıkmıtır. Emek Platformu SSK ya sahip çıkmı ve Hükümetin tasarıyı geri çekmesi için bir dizi eylem planını yürütmeye balamıtır. SSK Halkın Geleceidir, SSK Salık Çalıanları Kurumlarına Sahip Çıkacaktır ktidarda iki yılını dolduran AKP hükümeti, çıkarttıı ve çıkartmaya çalıtıı yasalarla, sosyal devletin mezarını kazmaya devam etmekte, salık alanındaki hiç bir sorunu çözemedii gibi, daha da kötületirecek adımlar atmaktadır. AKP Hükümeti AKP yöneticileri salıktaki baarısızlıklarını ve kötü yönetimlerini gizlemek için hekimleri hedef göstermektedir. Salık Bakanı ve Babakan hekimlere yönelik aaılayıcı konumaları alıkanlık haline getirmitir. Tayyip Erdoan hastaların rehin kalmasının sorumlusu olarak hekimleri göstererek hastayı rehin alan doktoru da ben rehin alırım demi, Dr. Recep Akda hekimlerin elinin hastaların cebinde olduunu ilan etmitir. SSK nın devri tartımalarının içinde Dr. Recep Akda, Ortak protokolden sonra, Bakanlıımız hastanelerinde o güne kadar tansiyonu ölçülmemi, sırtına steteskop dememi hastalar gördüm sözünü sarf etmitir. Yıllarca milyonlarca yurttaımıza salık hizmeti vermi olan SSK hekimleri bu hürmetsizlii hak etmemektedir. SSK içilerindir! SSK, mali ve idari olarak özerk olmalıdır. AKP hükümeti halka, çalıanlara düman politikalar üretmeye devam etmektedir. Hükümetin niyeti salık hizmetlerini tek elde toplamak deil, devleti salık hizmeti sunumundan tamamen çekmek ve bu topraklarda yaayan insanların salık hakkını piyasaya teslim etmektir. SSK 1946 yılında kurulmu ve içilerin emei, birikimi ve alın teriyle bugünlere gelmitir. SSK'nın bütün salık kurulularının, bütün taınır ve taınmaz mallarının sahibi; içisi, emeklisi ve onların yakınlarıdır. AKP Hükümeti, ulus ötesi mali kuruluların, özel sigorta irketlerinin, özel hastanelerin, ilaç tekellerinin çıkarlarını korumakta, ülkemizin geleceini karartmaktadır. Marifet SSK yı yok etmek deil, onu güçlendirmek, daha iyi hizmet verecek hale getirmektir. 2) * * 2) 3) 2) 15

16 2 ### 2) * ### 2 E* G) $ 2 * * 2) # * $ $ $* 2 * # $# * # $* * * $ 2) 3) # * 1# * $ * # $ $* " # # $ * $%# &'()* -5BA 9HA1 BA2I> BJAI2 B22I>B 2E7AKE> H 9EJK BJAI2 LBAIMB>ABKI>I> EM ="H>NE> 7J BAI>1KE> &'()*)+ 16

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%& !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! " # $ % &

GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! # $ % & 2014 GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! " # $ % & T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sigorta Primleri Genel Müdürlüü Sayı Konu : 19662804-866 : Geçersiz

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

SSK'NÝN DURUMU: SSK Neyin Sigortasý?

SSK'NÝN DURUMU: SSK Neyin Sigortasý? Türkiye'nin SSK'NÝN DURUMU: SSK Neyin Sigortasý? SSK'nin elindeki insan gücü ile sigortalýlara yeterli hizmet sunmasý olanaksýzdýr. 1999 yýlý itibariyle Türkiye'de 6.4 milyon aktif, 31 milyon da toplam

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28 SAYI : B100TSH0110002 KONU : Triinelloz T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü 0.03.2004 037 GENELGE 2004 / 28 Hayvanlardan insanlara geçen ve zoonozlar olarak bilinen hastalıkların

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' ! #! $ ! #$!!%& %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

Bu Rehbere elektronik ortamda internet sayfasından ula abilirsiniz.

Bu Rehbere elektronik ortamda internet sayfasından ula abilirsiniz. Bu Rehbere elektronik ortamda www.sgk.gov.tr internet sayfasından ulaabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Kurumumuz Sosyal Güvenlik Merkezlerine bavurabilirsiniz. Her türlü hakkı Sosyal Güvenlik Kurumu na

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES BAKIM HZMETLER SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: Bir taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen Bakım hizmetini üstlenen. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

(*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi Kanunu" eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve

(*) Yönetmeliin Arsa Ofisi Kanunu eklindeki balıı, 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.12.2004 tarih ve KANUN NO: 1164 ARSA ÜRETM VE DEERLENDRLMES HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 29 Nisan 1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı: 10 Mayıs 1969 - Sayı: 13195 5.t. Düstur, c.8 - s.1981 (*) Yönetmeliin "Arsa Ofisi

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI KAPSAMA GREN DARELER Maliye Bakanlıı, Gümrük Müstearlıı, Sosyal Güvenlik Kurumu, l Özel dareleri ve Belediyeler, Büyükehir

Detaylı

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1 ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM Sürüm 2.1 Salık Bakanlıı Bilgi lem Daire Bakanlıı Mart.2007 ÇERK Dokümandaki Yenilikler...3 Sürüm 2.1 Yenilikleri...3 Sürüm 2.0 Yenilikleri...3 Amaç...4

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI. DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD

TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI. DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD TÜRKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI DOÇ. DR. MELTEM ÇIÇEKLIOĞLU EGE ÜNIVERSITESI Tı P FAKÜLTESI HALK SAĞLIĞI AD TURKIYE DE SAĞLIK REFORMLARI Sağlık Hizmet Sunumu Sağlık Bakanlığı Yapılanması Birinci Basamak Sağlık

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER Resmi Gazete Tarihi 31.07.2004 Resmi Gazete No 25539 Kanun No 5228 BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER MADDE 15.

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

PATOLOJİDE ÜCRETLENDİRME (TARİHÇESİ- SONUÇLARI)

PATOLOJİDE ÜCRETLENDİRME (TARİHÇESİ- SONUÇLARI) PATOLOJİDE ÜCRETLENDİRME (TARİHÇESİ- SONUÇLARI) Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD PDF Ücretlendirme Komisyonu Üyesi Ücretlendirme sorunu ne zaman başladı? Patologlar

Detaylı

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü T.Teksöz, K.Helvacıoğlu ve Y.Kaya Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle

Detaylı

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı : 41 DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYITAY DENETM DIINDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayıtay Denetçisi GR 17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesi

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER:

KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: TARİH : 12/08/2016 SİRKÜLER NO : 2016/90 KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: Sirkülerimizde; 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Türkiye 2012 yılına kadar sıcak paranın da etkisi ile düşük kur yaşadı. Düşük kur nedeniyle iç üretimden suni olarak daha ucuza gelen tüketim malını,

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

İthal Ucuz Hekim... Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası... Eğitim Hastanelerinde AKP Kadrolaşması...

İthal Ucuz Hekim... Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası... Eğitim Hastanelerinde AKP Kadrolaşması... Eylemi"miz 30 Ocak 2007 günü sağlık kuruluşlarından hizmet almaya çalışacak hastalarımıza karşı değil; hekimlerin özlük haklarını ve halkın sağlık hakkını gözetmeden sağlık ortamını piyasa ve siyasi kadrolaşmaya

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL 2006 ENAZ ÜCRET KTABINDAN Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlii

Detaylı

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar Gülbiye Yenimahalleli Yaşar 1980-88 Dö e i Sağlık Politikaları Ekonomide 24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan bu dönemde dünya ekonomisi ile ticaret yoluyla bütünleşme politikası izlenmiştir. Bu çerçevede

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI EK-18 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI Türk sağlık sisteminin temel özelliklerinden biri, gerek hizmet sunumu, gerekse finansmanı açısından farklı rejimlerden oluşmuş olmasıdır. Sağlık hizmetleri bir yandan

Detaylı

Sağlık Sektörü -SWOT Analiz-

Sağlık Sektörü -SWOT Analiz- Sağlık Sektörü -SWOT Analiz- Strength Weakness Opportunities Threads TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Strength İnsan Sağlığı Çocuklardaki aşılama oranlarında gözle görülür iyileşmeler

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.  0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ Dr. Ergün DEMİR Dr. Hasan DEĞİRMENCİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI SAĞLIK OCAKLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ AİLE HEKİMLİĞİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAMU HASTANELERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İŞGÜVENCESİZ

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi 17 Mayıs 2015 - İSTANBUL Dr. Onur HAMZAOĞLU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Tıp Eğitimi Sağlıkta Dönüşüme Feda Ediliyor Talep Ediyoruz: Nitelikli tıp eğitimi!

Tıp Eğitimi Sağlıkta Dönüşüme Feda Ediliyor Talep Ediyoruz: Nitelikli tıp eğitimi! Tıp Eğitimi Sağlıkta Dönüşüme Feda Ediliyor Talep Ediyoruz: Nitelikli tıp eğitimi! Mart 2015 Bugün Türkiye'de tıp eğitiminde ciddi bir gerileme yaşanmaktadır. Yeni kurulan fakülteler bir yana köklü fakülteler

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ 1 2 DÜNYA BANKASI 2004 TÜRKİYE SAĞLIK RAPORU Aile Hekimliği Türkiye de birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin en önemli adımıdır. Bu nedenle

Detaylı

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ

SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK VE MİLLİ GÜCE ETKİSİ Dr. S. Haluk ÖZSARI Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sağlık Projesi Genel Koordinatörü 29 HAZİRAN 1998 MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ ANKARA Ljubljana Bildirgesi,

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Dr. Mümine Nurdan DOĞUKAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA VE PROJE DAİRE BAŞKANLIĞI 07 Kasım 2014 Sunum Planı Tanımlar Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri Tamamlayıcı

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü !!"!!"#$%&' T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-309 12/5/2011 Konu: 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

Vakıf ve Derneklerin Vergi Karısındaki Durumu

Vakıf ve Derneklerin Vergi Karısındaki Durumu Vakıf ve Derneklerin Vergi Karısındaki Durumu 1 Mart 2007 Hayati ahin, CPA, MBA Yeminli Mali Müavir Birleik Uzmanlar Yeminli Mali Müavirlik ve Baımsız Denetim A.. 1.Vakıf ve Dernek Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Değerlendirme Notu Volkan Yılmaz Dünyadaki sosyal güvenlik reformu eğilimlerine paralel olarak, 2000 li yılların ortasından bu yana ülkemizin

Detaylı