emeğin marjinal ürünü = (fiyat) X (ek bir işçinin istihdamından ortaya çıkan üretim artışı)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "emeğin marjinal ürünü = (fiyat) X (ek bir işçinin istihdamından ortaya çıkan üretim artışı)"

Transkript

1 1 Genel Bir Bakış (Overview) 1.1 Bazı Tanımlar Bir emek piyasası belli bir miktar emek hizmetinin belli bir ücret, w, karşılığında sunulduğu bir piyasadır. Bir işin değeri, y, imalat yapıldığında çıkan mamülün (ürünün) değeridir. Yani, üretim miktarı ve ürünün fiyatıdır. emeğin marjinal ürünü = (fiyat) X (ek bir işçinin istihdamından ortaya çıkan üretim artışı) Işçinin fazlası, aldığı ücret ile çekince ücreti (reservation wage), w r, arasındaki farktır. Çekince ücreti işçinin kabul edeceği en düşük ücrettir. Bu ücret seviyesinde işçi çalışıp çalışmamak arasında kararsızdır. Işçinin fazlası (w w r ) şeklinde ifade edilebilir. Şirketin fazlası ise, işten dolayı şirketin marjinal karıdır. Istihdamın gelirinden elde edilen gelir ile maliyet, yani ücret, arasındaki farktır. Şirketin fazlası (y w) şeklinde ifade edilebilir. Bir işin fazlası işçinin fazlasıyla şirketin fazlasının toplamıdır. Bu fazla (w w r )+(y w) = y w r şeklinde ifade edilebilir. Bir emek piyasası müessesesi, insanların istihdam ve ücretlerini etkileyen işle alakalı kanunlar, yönetmelikler, teamüller, v.b. Çalışma saatleri ve toplu pazarlık müesseselere iki örnektir. 1.2 Tam Rekabetçi bir Emek Piyasası Şeffaf bir piyasadır. İşçiler ve şirketler piyasadaki emek hizmetleri ve ücretler hakkında tam bilgi sahibidirler. İşlerin ve işçilerin buluşturulması konularında herhangi bir maliyet yoktur Saat Sınırlaması Olmadan Emek Arzı ve Çekince Ücreti İnsanlar, çalışmaktan elde edilen fazlaları eksi olmaz ise, emek piyasasına iştirak ederler ve emeklerini arz ederler. Yani, insanların çekince ücretlerinin piyasadaki ücrete eşit veya daha az olması gerekir. Çekince ücreti nasıl belirlenir? Bir şahsın tüketim (c) ve boş zamandan (l) fayda elde ettiğini dikkate alalım ki bu iki şey de normal ürünlerdir: U(c,l). Şahıs toplam zamanını (l 0 ), çalışma (h) ile l arasında paylaştırır ve çalışmadan ücret alır (w). Çalışmaya gerek kalmadan elde edilen ücret m dir ve tüketim mamülünün fiyatı c dir. Bütçe kısıtlaması şu şekilde ifade edilebilir. m+wh c Şekil 1.1 de çalışmayarak ve çalışarak elde edilen gelir gösterilmektedir. l 0 da hiç çalışma yoktur ve elde edilen gelir w oranında artmaktadır. Farksızlık eğrilerinin her birisi işçiye eşit miktarda fayda sağlayan kombinasyonları göstermektedir. Çekince ücreti, w r, farksızlık eğrisinin bütçe kısıtını kestiği noktadaki eğimini göstermektedir ki bu noktada kişi çalışmaz ve geliri m dir. Çekince ücretinden daha düşük bir ücreti işçi kabul etmez çünkü bu noktada çalışmamaktan elde edilen fayda çalışarak elde edilen faydadan daha fazladır. Şekilde 1

2 görüldüğü gibi w > w r olduğu durumlarda ise işçi bir miktar zaman çalışır ve geri kalan zamanı çalışmayarak geçirir. Şekil 1.1: Çekince Ücreti Gerçek hayatta ise insanlar istedikleri kadar çalışma hürriyetine sahip değillerdir. Saat sınırlamasının olduğu bir durumu çekince ücreti farksızlık eğrisinin bütçe kısıtlamasına teğet geçtiği noktadaki eğimine eşit değildir. Saat sınırlamasının olduğu durumda ortaya çıkan fayda saat sınırlamasının olduğu duruma kıyasla daha azdır. Daha da mühim mi şudur ki, saat sınırlaması olan şahsın çekince ücreti saat sınırlamasının olmayan şahsa kıyasla daha yüksektir. Şahsın emek arz karar şu basit karara göre verilir: w w r ft olduğu durumlarda şahıs h ft kadar çalışır veya aksi takdirde hiç çalışmaz. 2

3 Şekil 1.2: Saat Sınırlamasının Olduğu Durumda Çekince Ücreti Toplam Emek Arzı Şimdi, tüketim ve boş zaman tercihlerinin ve çalışma harici gelirlerin farklı olduğu bir çok şahıs olduğunu farzedelim ki bu durumda farklı şahısların çekince ücretleri birbirinden farklıdır. G(w), çekince ücreti dikey eksendeki w ye eşit veya düşük olan insanları oranıdır. Bu oranı çalışma yaşındaki insanları sayısıyla çarparsak toplam emek arzı fonksiyonunu (Ls(w)) elde ederiz. Söz konusu oran ücretle birlikte artacaktır. Bazı şahıslar ise, ücretler ne kadar yüksek olursa olsun çalışmayacaktır. 3

4 Şekil 1.3: Toplam Arz Fonksiyonuna Dair Araştırma Bazı Bir Tahmin Emek Talebi ve Ücretlerin Belirlenmesi İmalat, emek ile sermayenin birlikte kullanılması ile gerçekleşir. Kısa vadede sermaye sabittir ve işçi sermaye ile ikame edilemez. Şirket açısından bakıldığında tek tip işçi olduğunu farzedelim. Karını azami seviyede tutmak isteyecek bir şirket, marjinal işin değerinin (y) emeğin marjinal maliyetine (w) eşit olduğu noktaya kadar işçi istihdam etmek isteyecektir. Tam rekabetin olduğu bir piyasada şirket için ücret veridir. Yani, denge noktasında bütün şirketlerde y aynıdır. Yani, toplam emek talebi aynı y seviyesinde olan bütün şirketlerin istihdamının toplanmasıyla oluşur. Emek talebi fonksiyonunun eğimi nasıldır? Toplam istihdam bir kişi arttığında emeğin marjinal ürünü azalır. Emek piyasası haricinde mal piyasasında da tam rekabet şartları var ise satılan malın fiyatı azalmaz. Bu durumda emek talep fonksiyonunun eğimi (azalan) emeğin marjinal verimliliğinin eğimiyle aynıdır. Eğer şirketler mamül piyasasında tekel gücüne sahip iseler emek talep eğrisinin eğimi daha diktir çünkü söz konusu piyasada mal talep eğrisi aşağı doğru eğimlidir. Genel olarak söylemek gerekirse mamül piyasasındaki rekabet ne kadar az ise, emek talep eğrisinin eğimi o kadar diktir Denge Şekil 1.4 de aşağı eğimli bir emek talep eğrisi ve yukarı eğimli emek arz eğrisi görülmektedir ve bu eğriler w* ücret ve L* miktarında kesişmektedirler. Çekince ücreti w* den az olan 4

5 işçilerin fazlaları vardır ve bu fazlaların toplamı işçi fazlasıdır. Bu alan, şekilde w* nin altındaki taralı alandır. İşverenlerin fazlası ise w* nin üstündeki taralı alandır. Çekince ücreti w* den fazla olan işçiler çalışmazlar. Yani, L*=G(w*) istihdam oranı olurken 1 G(w*) denge istihdam edilmeyen oranıdır. Sağdaki şekilden de anlaşılacağı üzere, denge ücreti, emek arz eğrisinin yatay olduğu bir bölgede olabilir. Bu durumda w r = w* (çekince ücreti = denge ücreti) olan bazı şahıslar söz konusu ücrette çalışmak isteseler de iş bulamayacaklardır. Söz konusu insanlar işsiz olsalar da çalışmamaktadan dolayı herhangi bir refah kaybına uğramayacaklardır çünkü söz konusu insanlar için w r = w* olması sebebiyle çalışıp çalışmamak arasında kayıtsızdırlar. Diğer çalışmayan insanlar, kabul edilen uluslararası standartlara göre, aktif değillerdir. Şekil 1.4: Rekabetçi Emek Piyasasında Denge Kabul edilmiş uluslararası (OECD ve ILO) tanımlara göre çalışma yaşlarındaki (15-64) nüfus genel olarak üç emek piyasası durumuna dahildir: istihdam edilmiş, işsiz ve aktif olmayan. Askerlik yapan veya belli bir referans döneminde (bir hafta veya bir gün) en az bir saat çalışmış veya bir işe resmi bir bağı olan fakat hastalık, tatil, v.b. gibi sebeplerden dolayı çalışıyor olmayan şahıs istihdam edilmiş sayılmaktadır. Çalışma yaşındaki bir insan aşağıdaki kriterlere sahipse işsiz sayılmaktadır: 1. Kişi çalışmıyor. 2. Kişi anketten önceki dört hafta içinde iş aramış. 3. Kişi, iş başvurusu yapmak veya istihdam bürolarıyla irtibata geçmek yollarıyla aktif olarak iş aramaktadır. 4. Kişi çalışmak istiyor. 5. Kişi, iş görüşmesinden itibaren 2 hafta içinde, işe başlamaya hazır. Bu tanımlara göre aktif olmayan şahıslar istihdam edilmeyen ve işsiz olmayan şahıslardır. Bu grup çok heterojen bir gruptur. Işsizlik ve aktif olmamak arasındaki fark emek arzının 5

6 belirlenmesi açısından mühimdir. Bazı şahıslar çalışır durumda değillerdir ve durumları işsizliğin 5 şartından hiçbirisine uymaz iken bazı şahısların durumları ise sadece 1 şarta uymamaktadır. mesela, bazı şahıslar çalışma iradesinde olmakta ve aktif olarak iş aramakta iken geçici malullük (sakatlık) sebebiyle hemen çalışabilir durumda değillerdir. Benzer bir şekilde, referans döneminde iş aramamış olan bir şahıs, iş aramakta, çalışma iradesinde olmakta ve hemen işe başlayabilir durumda olsa bile iş arama sıklığını azalttığı için işsiz konumundan aktif olmayan konumuna düşer. Bu tip vakalar, işsizlik rakamlarının emek arzının mühim bir kısmını göz ardı edebileceğini göstermektedir. Bu sebeplerden dolayı tesis edilmiş tanımların ötesine gidip emek arzına dair daha geniş ölçüler belirlenmesinde fayda vardır. OECD bu konuda bir çalışma yaparak işgücüne dahil olmayanlar içerisinde şevki kırılanlar olarak adlandırılabilecek (discouraged) grubu tanımlamıştır. Bu gruptaki insanlar kendileri için uygun bir iş olmadığı düşüncesinde oldukları için iş aramakta aktif değillerdir. OECD nin 1995 senesinde yaptığı çalışmaya göre bazı ülkelerde şevki kırılan işçilerin işgücünün yüzde 2 sine tekabül ettiği görülmektedir ve söz konu oranların işsizlik rakamlarına eklenmesi işsizlik oranlarını arttırabilir. Tablo 1: İşgücüne Dair Oranlar OECD ILO tanımlarına göre seneleri arasında çalışma yaşındaki nüfusun yüzdesi İşgücü Haricinde Ülke İstihdam Şevki İşsiz Toplam Potansiyel Edilen Kırılmış İlişiksiz Avusturya 67,5 2,9 29,6 1,0 0,3 28,3 Belçika 59,0 4,1 3,70 1,7 0,7 34,6 Danimarka 74,1 4,9 21,0 3,4 0,4 17,2 Finlandiya 63,4 8,4 28,2 3,5 0,4 24,3 Fransa 60,6 7,0 32,4 1,7 0,1 30,6 Almanya 64,5 5,7 29,8 1,3 0,2 28,3 Yunanistan 54,5 6,7 38,9 0,8 0,5 37,6 İrlanda 58,1 6,5 35,4 1,2 1,3 32,9 İtalya 51,8 8,6 39,7 2,8 0,5 36,4 Lüksemburg 61,2 2,7 36,1 0,8 0,0 35,3 Hollanda 67,8 3,9 28,3 1,1 0,1 27,1 Portekiz 67,7 3,6 28,6 1,5 0,2 26,9 İspanya 48,3 12,4 39,4 1,7 0,3 37,4 Britanya 68,8 7,4 23,8 1,2 0,3 22,3 Kaynaklar: Brandolini, Cipollone, and Viviano 2006; European Commission 2005; Jones ve Riddell 1999; OECD (1995) Son senelerde ise Avrupa Komisyonu, çalışma iradesinde olan fakat son 4 haftada aktif olarak iş aramayanları tanımlayan potansiyel işgücü istatistikleri geliştirmiştir. Avrupa Komisyonunun 2005 senesinde yayınladığı bir raporda, işgücünün potansiyel üyeleri nin OECD-ILO tanımına göre AB 25 içindeki aktif olmayanların yüzde 15 ine tekabül ettiği görülmektedir. Brandolini, Cipollone, and Viviano gibi yazarlar potansiyel işgücünün işsizlik ile aktif olmamak arasında ara durumu ifade ettiğini belirtmektedirler. İş bulma ihtimalleri, OECD-ILO tanımına göre işsiz olanlara kıyasla daha az iken aktif diğer segmentlere kıyasla daha fazladır. 6

7 1.3 Emek Piyasası Müesseseleri Bu aşamada emek piyasası müesseselerinin nasıl işlediğine dair örnekler verebiliriz. Yukarıda verdiğimiz tanıma göre emek piyasası müesseseleri ücret karşılığı yapılan çalışma piyasasına müdahale ederler. Bu müdahale işçilerin çekince ücretleri ile işin değeri arasında takoza (wedge) sebep olurlar. Diğer bir deyişle emek arzı ile emek talebi arasına bir takoza sebep olurlar Fiyatlar Üzerine Müdahale Asgari ücret, işçiye ödenen ücrete w gibi bir taban koyar. Bu şekilde, asgari ücret, emek arzının eğiminin değişmesine sebep olur. Işçinin çekince ücreti w den daha düşük olduğu durumlarda bile işverenler asgari ücretin altında bir ücrette işçi istihdam edemezler. İşverenin karşı karşıya olduğu emek arzı eğrisi Şekil 1.6 da kesikli çizgilerle gösterilmektedir. L s (w) L d (w) arasındaki şahıslar işsiz kalanlardır. Yani, denge fiyatında çalışma iradesinde olan çalışamayanlardır. Çekince ücreti w den düşük olduğu müddetçe söz konusu şahıslar çalışma ve çalışmama arasında kayıtsız kalmayacaklardır. Yani, rekabetçi ve müesseselerden arınmış serbest piyasa modelininin aksine işsizlik sebebiyle ortaya çıkan bir refah kaybı vardır. Şekil 1.5: Fiyat Tabanlı Müesseseler ve Takoz Asgari ücreti tesis etmenin farklı yolları vardır. Bazı ülkeler, devlet tarafından kanun veya yönetmeliklerle tesis edilen bir asgari ücreti uygularlar. Bazı ülkelerde ise, belli sektörlerde, 7

8 sendikalar tarafından toplu pazarlık anlaşmaları yoluyla tesis edilen ücret tabanı vardır. Sendikaların işyerine geldiği durumlarda, işveren, işçilerin tamamının emek arzının çekince ücretinden farklı olduğu bir durumla karşı karşıya kalır. Sendikalar, işveren üzerine, işçilerin çekince ücretinin üzerine bir ücret farkı eklerler. Istihdam üzerine konulan vergiler çekince ücreti ile emek verimliliği arasına konulan takoza bir diğer örnektir. Bu uygulama emek talebi yanında emek arzını da azaltır çünkü bu vergi sebebiyle bazı kişiler işgücünden çıkarlar Miktar Üzerine Müdahale Asgari ücretler, sendikalar, vergiler ve işsizlik yardımları emeğin fiyatına etki ederler ve y ile w r arasında doğrudan bir takozun oluşmasına sebep olurlar. Bu yolla işverenler işin marjinal ürününen fazla ücret edemeye mecbur kalırlarken işçiler de işverenin emek maliyetinden daha düşük bir meblağı elde ederler. Diğer müesseseler arz olunan veya talep edilen emek miktarı üzerine etki ederek dolaylı yollardan bir takoz olurlar çünkü işverenlerin karşı karşıya oldukları emek arzı şahısların çekince ücretlerinin toplamından farklılaşır. Çalışma saatleri üzerine düzenlemeler (5. Konu), göçmen politikaları (9. Konu) ve mecburi öğrenim senesinin arttırılması (8. Konu)emek arzına etki eder Bu tip düzenlemeler emek arzının sola doğru kaymasına sebep olur ve denge miktarı azalırken denge ücreti de artar. (Şekil 1.6). emek piyasası müesseseleri emeğin marjinal ürünü ile çekince ücreti arasında bir farkın oluşmasına sebep olurlar. Nüfusun w > w r olduğu bölümün azalmasına sebep oldukları için hem çalışma yaşındaki nüfusun azalmasına hem de işgücünün ve istihdam oranının azalmasını netice verirler. Şekil 1.6: Miktar Bazlı Müesseseler ve Takozun Etkisi 8

9 Miktar üzerine yapılan bir diğer müdahale kıdem tazminatı gibi istihdamı koruyan düzenlemelerdir (10. Konu) Müesseseler Arası Etkileşimler Istihdamı koruyan düzenlemelerin bir etkisi işe almalarının azalmasıdır. Şirketler, işçileri işten çıkarmada zorlanacaklarını önceden tahmin ederek öncelikle mümkün olduğu kadar az işçi istihdam etmek isterler. Hem işe almalar hem de işten çıkarmalar azalacağı için istihdam ve işsizliğe dair olan net etki muğlâktır. Istihdamı koruyan düzenlemeler ücret pazarlıklarında sendikaların güçlerinin artmasına sebep olurlar. Bu durumda işverenin karşı karşıya olduğu emek arzı sola doğru kayar ve denge ücreti artarken toplam istihdam azalır. Emek piyasasına dair müesseselerin etkileşimlerine dair farklı çok farklı neticeler ortaya çıkmaktadır. Şekil 1.7 de görülebildiği gibi OECD ülkelerinde istihdam oranı (istihdamın çalışma yaşındaki nüfusa oranı) ve işsizlik oranlarına (işsizlerin işgücüne oranı) dair çok farklılıklar vardır. Şekil 1.7 de görülebilen bir diğer vakıa da aynı istihdam oranının yüzde 5 işsizlik oranı veya çift haneli işsizlik oranı ile görülebildiğidir. Bu durum, istihdam oranlarının göz ardı edilmemesi gerektiği gerçeğini ortaya koyar. Meksika, İzlanda ile aynı işsizlik oranına sahip olmasına rağmen Meksika nın istihdam oranı İzlanda dan yüzde 20 daha azdır. Şekil 1.7: OECD Ülkelerinde İstihdam ve İşsizlik Oranları (2006) 9

10 1.3.4 Emek Piyasası Müesseselerinin Varlık Sebepleri Her türlü emek piyasası müessesesi emek arz ve talebi arasında bir takoz oluşturarak emek piyasalarının ufalmasına sebep olurlar. Emek piyasasının rekabetçi olduğu bir ortamda var alan işçi ve şirket fazlaları herhangi bir emek piyasası müessesesinin ortaya çıkmasıyla birlikte azalacaktır. Bütün olumsuzluklara rağmen emek piyasası müesseselerinin modern emek piyasalarında niye çok önemli olduklarına dair üç sebep verebiliriz: 1. Etkinlik: Tam rekabetin tesis edilebildiği bir emek piyasası gerçekte yoktur ve ehven-i şer bir emek piyasasının tesis edilebilmesi söz konusu emek piyasası müesseseleriyle gerçekleşebilir. 2. Adalet: Söz konusu müesseseler seçmenlerin de desteklediği, gelirin yeniden bölüşülmesine sebep olurlar. 3. Yanlış Uygulamalar: Siyasi süreçlerdeki bazı eksiklikler sebebiyle, menfaati az bir zümreye olan fakat maliyetleri geniş kitlelere ödetilen müesseseler bazı durumlarda gerçekleşebilmektedir. Etkinlik Emek piyasası müesseselerinin varlık sebebi, müessese olmayan piyasaların işleyişindeki aksaklıkların tam rekabet piyasası neticelerinin elde edilmesine mani teşkil etmeleridir. Tatbikatta, tam rekabette olan bir emek piyasası yoktur. Emek piyasaları rekabetçi bir yapıdan uzaktırlar çünkü işçiler ve işverenler arasında önemli bilgi asimetrileri (nispetsizlikler) vardır. Ayrıca, piyasada alım satımı yapılmayan bazı dışsallıklar da söz konusudur. Her iki durumda da (asimetrik bilgi ve dışsallık) rekabetçi emek piyasalarının özelliklerine ters neticeler ortaya çıkmaktadır. Iyi düşünülmüş emek piyasası müesseseleri, bu çerçevede, piyasaların işleyişindeki aksaklıkları giderebilir ve laissez - faire yaklaşımına kıyasla pastanın büyüklüğünü arttırabilir. Adalet Müesseseler, fazlanın, işçi ile işveren arasındaki dağılımın değişmesine sebep olurlar. Pastanın ufalmasına sebep olsalar da, emeği arz eden veya talebin edenlerin, müesseselerin olmadığı duruma kıyasla, daha iyi duruma gelmelerine sebep olabilirler. Teorik olarak gelirin yeniden dağılımı, laissez-faire neticesi üzerine işçi veya işverene vergi koyup gelirlerini karşı tarafa vermekle gerçekleşir. Tatbikatta ise götürü usulü vergiler adaletsiz oldukları için emek faaliyeti üzerinden alınan vergiler gelirin yeniden dağılımı için etkili bir vergi olabilirler. Yanlış Uygulamalar Emek piyasası müesseselerinin, gelirin yeniden dağılımında etkili olmaları neticesinde bazı azınlık gruplar kendi menfaatleri için maliyetleri vatandaşların çoğunluğuna binen politikaları tesis ettirebilmektedirler. Bazı Örnekler Tatbikatta, emek piyasası müesseseleri birden fazla işlev görürler: piyasa işleyişindeki aksaklıkların giderilmesine sebep olurlar ve gelir dağılımına etki ederler veya belli menfaat gruplarının menfaatlerine yararlar. İş kaybı, işçilerin korunması gereken durumlardan bir 10

11 tanesidir fakat hiç bir özel şirket işsizlik sigortası hizmeti sağlamak istemez çünkü bu konuda kötü niyetli hareket eden insanlar olabilir. Işçiler piyasa fiyatlarından işsizliğe karşı sigorta alıp işsizliğin menfi etkilerine karşı korundukları zaman işsiz kalmamak ve iş bulmak için çok fazla çaba sarf etmek istemezler. Ayrıca, işsiz kalma ihtimalleri yüksek olan işçilerin durumu sigortayı sağlayan şirketin ve işsiz kalma ihtimali az olan işçilerin zararına bir durumdur. Bu tip eksikliklerin çaresi nüfusun tamamını kapsayan müesseselerin tesis edilmesidir. Bu tip müeesseseler, işçilerin işsiz kalmamak için daha az çaba sarfetmeleri neticesini değiştirememektedir. Ayrıca, işsizlik sigortası, emek piyasasının intibak süratinin azaltmasına sebep olmaktadır. Piyasa işleyişindeki bir aksaklığı giderirken istihdam koruma tedbirleri işverenden işçiye bir gelir transferine sebep olurlar. Asgari ücret, çalışma saatlerinin sınırlandırılması, toplu pazarlık müesseseleri ve sendikalar, pastanın küçülmesi pahasına işçilerin pastadan daha büyük bir pay almalarına sebep olurlar. Aynı zamanda, bu müesseseler, tekel gücüne sahip şirketler gibi piyasa aksaklıklarına ve ücretlerin belirlenmesi ve iş saatleri gibi konulardaki dışsallıklara çare olma fonksiyonunu görürler. Göçün sınırlanması yurtiçindeki işçileri yurtdışından gelebilecek işçilerin rekabetinden tecride sebep olurlar. Göçün sınırlanması piyasa işleyişindeki aksaklıkları çözme konusunda diğer müesseselerle birlikte ele alındığı zaman meşru gösterilebilir. Göçmen işçiler asgari ücretten çalışma konusunda yurtiçindeki işçilerden daha istekli olabilirler ve neticede yurtiçindeki işçiler işsiz kalabilirler. Ayrıca, işsiz kalan göçmen işçiler, işsizlik sigortasının finansmanında rol almadan işsizlik sigortasından faydalanarak devletin mali yükünün artmasına sebep olabilirler. Emek üzerine vergiler artan oranlıdır ve netice itibariyle zenginlerden fakirlere bir gelir trasanferidir. Ayrıca, diğer müesseselerle olan ilişkisi varlıklarını meşru kılmaktadır zira işsizlik sigortası, aktif emek piyasası politikaları, aile politikaları ve mecburi eğitim gibi uygulamaların finansmanı için vergi gelirine ihtiyaç vardır Mal Piyasası Rekabeti ve Müesseselerin Reformu Küreselleşmenin getirdiği rekabet baskıları yukarıda bahsi geçen takozların azalmasına sebep olması beklenebilir fakat çoğu gelişmiş ülkede reformlara karşı ciddi siyasi muhalefet vardır. Takozların arttırılması yönündeki kanuni düzenlemeler daha kolay yapılabilmektedir. Avrupa ülkeleri için bu alanda yapılan çalışmalar özellikle takozun azaltılması yönündeki reformların son senelerde arttığını ortaya koymaktadır fakat takozun azaltılması yönündeki reformlar marjinal nitelikteki reformlardır. Marjinal reformların yapısal reformlara oranı 1990 senesinden sonra artmıştır. Avrupa ülkelerinde son senelerde reformlarda görülen artışın sebebi küreselleşme neticesinde mal piyasalarındaki artan rekabetin söz konusu emek piyasası müesseselerinin maliyetini arttırmasıdır. Özellikle, artan mal piyasası rekabeti neticesinde daha esnek bir emek talebi ortaya çıkması söz konusu müesseselerin maliyetlerini arttırmaktadır. Sebepleri ne olursa olsun, emek piyasası reformları her sene yapılmaktadır ve reformların emek piyasalarına olan etkilerini incelemek için büyük bir fırsat ortaya çıkarmaktadır. 11

12 2 Asgari Ücretler Asgari ücret, işçiye ödenen ücrete bir taban tesis eden bir emek piyasası müessesesidir. Dünyadaki çoğu ülkede bir şekilde bir asgari ücret olsa da, ölçek, kapsam ve işleyişdeki teferruatlar ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu sebepten dolayı ülkeler arasında asgari ücretin tanımlarını ve asgari ücret miktarını mukayese etmek kolay değildir. Asgari ücretin ortalama gelire oranı gibi istatistikler ise asgari ücretin gelir dağılımını ne kadar etkilediği konusunda kullanılmaktadır. Asgari ücret ile ileriki konularda işlenecek diğer para bazlı müesseseler (sendikalar ve toplu pazarlık, v.b.) arasındaki fark asgari ücretin çoğunlukla düşük ücretli insanları etkilemesidir. Asgari ücretin istihdamı hangi yönde etkilediğine dair yapılan istatistikî çalışmalar her iki yönde de neticeler verebilmektedir. Asgari ücret bazı ülkelerde devlet tarafından belirlenirken bazı ülkelerde işçi ve işveren temsilcileri arasındaki müzakereler neticesinde tespit edilmektedir. Genel olarak, asgari ücretin kapsamı ve tespit edilmesini, OECD ülkelerinde üç ana sınıfta özetlemek mümkündür: 1. İşçi ve işveren temsilcileriyle istişare edildikten sonra devlet tarafından tespit edilen bir asgari ücret 2. Toplu pazarlık neticesinde tespit edilen ve kapsamı bütün işçilere yayılan milli bir asgari ücret 3. Sektör seviyesinde yapılan toplu pazarlık neticesinde tespit edilen ve sektördeki bütün işçileri kapsayan bir sektör asgari ücreti Asgari ücretin uygulanmasında da bazı sınıflandırmalar görülmektedir: 1. Asgari ücretler saatlik, günlük, haftalık ve aylık olarak belirlenebilir. 2. Tespit edilen asgari ücretin haricinde tecrübesi az ve/veya gençleri kapsayan ve daha az olan ikinci bir asgari ücret de sık görülen bir uygulamadır. Söz konusu ikinci asgari ücret, uygulamada görülen bir tatbikattır çünkü istihdamı arttırmak için uygulanan düzenlemeler genç işçilere daha düşük ücret verilebilmesine izin vermektedir. 3. Bazı ülkelerde ise bazı işçilerin, şahsi durumları ve/veya fazla mesai sebepleriyle, asgari ücretlerine arttırma yapılabilmektedir. Mesela asgari ücret, işçinin tecrübesi, vasıfları ve ailevi durumları sebepleriyle arttırılabilmektedir. 4. Asgari ücret enflasyon endeksli olarak arttırılabilir veya arttırılmayabilir. Arttırılmadığı durumlarda hükümetler tarafından ayarlaması yapılabilir. 2.1 Ülkeler arasındaki Mukayeseler Yukarıda bahsedilen farklılıklara rağmen ülkeler arasındaki mukayesede asgari ücretlerin bir değere mukayese edilmesi yöntemi kullanılabilir. Asgari ücretin ortalama ücrete oranına bakılması uluslararası mukayeselerde kullanılmaktadır. Teorik açıdan bakıldığında payda olarak orta ücretin (median wage) kullanılması ortalama ücretin (average wage) kullanılmasına tercih edilir çünkü ortalama gelir üst gelir seviyesinden olan gelirlerden etkilenebilir fakat orta gelirin hesaplanması için gerekli olan ücret verilerinin bulunması her zaman mümkün olamamaktadır. 12

13 Asgari ücretin ortalama ücrete oranının kullanılmasında asgari ücretin ortalama ücrete etkisi göz ardı edilmektedir. Özellikle asgari ücretin toplu pazarlıkların konusu olduğu zamanlarda asgari ücretin arttırılması aynı zamanda asgari ücretin üstündeki ücret hadlerinde de artışı netice verdiği için ortalama ücret artış göstermektedir. Bu durumda asgari ücretin arttırılması asgari ücretin ortalama ücrete oranını çok fazla arttırmamaktadır çünkü hem pay hem de payda artmaktadır. Şekil 1.1 de ABD ve Fransa da ise asgari ücretin orta ücrete oranının seneler içerisindeki seyri gösterilmektedir. Şekil 2.1: Asgari Ücretin Orta Ücrete Oranı Asgari ücretin arttırılmasında göz ardı edilen bir diğer konu da işgücünde asgari ücretin kapsamadığı kayıtsız istihdamın da olduğu gerçeğidir. Çoğu gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle Doğu Avrupa ve Güney Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu bazı OECD ülkelerinde, genelde şehirlerde olan kayıtlı istihdamın yanında kayıtsız istihdam da varlığını devam ettirmektedir ki söz konusu işçiler için asgari ücret kanunları tatbik edilememektedir. Bütün işyerlerini denetleyebilecek sayıda müfettişi olan bir ülke dünyada yoktur. Asgari ücretin yeteri kadar tatbik edilememesi sebebiyle asgari ücretin arttırılması en düşük ücreti kalan işçilerin ücretleri azalabilir çünkü kayıtlı istihdamın dışına itilen verimliliği az olan söz konusu işçiler kayıtdışı istihdam sektöründe emek arzının artmasına sebep olabilirler ve ücretler düşebilir. Tablo 2.1 de OECD tarafından bazı ülkelerdeki asgari ücretin ortalama ücrete oranları gösterilmektedir. Dikkat edilirse, bazı ülkelerdeki asgari ücretin birbirinden çok farklı olması Şekil 2.1 de görüldüğü gibi farklı tarihi süreçlerin bir neticesidir. Asgari ücretin orta ücrete oranı 1960 lı sonlarından itibaren ABD de düşmektedir. Aynı senelerde aynı oran Fransa da yükselmeye başlamıştır. 13

14 Tablo 2.1: OECD Ülkelerinde 2005 Senesinde Asgari Ücretler Asgari Satın Alma Ücretin Gücü Saatlik Ortalama Paritesine Asgari Ücrete Göre Aylık Oranı 1 Ücret ( ) Asgari (%) Ücret 2 ( ) Tespit Edilme 3 Yöntem Kapsama Seviyesi Kapsama Oranı 4 Avustralya Avusturya CB-L P 95 Belçika CB N 90 Kanada L F-P 100 Çek Cumhuriyeti L N 100 Danimarka CB - 80 Finlandiya CB N 90 Fransa L N 100 Almanya CB - 68 Yunanistan L N 100 Macaristan L N 100 İzlanda CB - - İrlanda CB N 100 İtalya CB N 80 Japonya L P 100 Kore Lüksemburg L N 100 Hollanda L N 100 Yeni Zelanda L N 25 Polonya L N 100 Portekiz L N 100 Slovak Cumhuriyeti L N 100 İspanya L N 100 Türkiye L Britanya L N 100 ABD L N 100 Kaynaklar: OECD, LFS Database; ILO Minimum Wage Database. 1 Asgari Ücretin ortalama imalat işçisinin ücretine (APW) oranı. 2 Satın alma paritesine göre gerçek saatlik asgari ücret oranının aylık çalışma saati ile çarpılması 3 Ücret tabanlarının kanunlar ile mi yoksa toplu pazarlık ile mi tespit edildiği ve kapsamanın seviyesi. CB = toplu pazarlık; L = kanun; P = mahalli; F = federal; N = milli. 4 Asgari ücret kanunla tespit edilirse veya toplu pazarlığın kapsamı bütün işçilere yayılırsa kapsama orano 100 dür. Aksi takdirde bu oran, asgari ücreti toplu pazarlık kapsamında belirlenen işçilerin oranıdır. a 1990 lı senelerin sonunda b 18 yaş üzeri işçiler için c 23 yaş üzeri işçiler için d 22 yaş üzeri işçiler için 14

15 2.2 Teori Tam Rekabetçi Emek Piyasası Şekil 2.2: Rekabetçi Emek Piyasasında Asgari Ücret Rekabetçi emek piyasasında asgari ücretin etkilerine dair iktisat teorisinin tahminleri sarihtir. Piyasa denge ücretinin üstünde tespit edilen bir asgari ücret işsizliğe sebep olur. Piyasadaki ücret yükseldiği için bir yandan talep edilen emek miktarı azalırken diğer yandan da arz edilen emek miktarı artar ve işsizlik ortaya çıkar. Şekil 2.2 de gösterildiği gibi asgari ücret w de emek arzının şekli değişir ve bazı işçilerin çekince ücretleri daha düşük olmasına rağmen şirketler w ücretinden daha düşük bir ücret oranda işçi istihdam edemezler. W, emek arz eğrisi L s (w) nin solundaki bölgede emek arz eğrisi olur. W ücret seviyesinde L s (w) ile L d (w) arasındaki bölüm işsizleri göstermektedir. Bu işçilerin çekince ücretleri asgari ücretten daha az olduğu için çalışmamaktan dolayı refah kaybına uğramaktadırlar Rekabetçi Olmayan Bir Emek Piyasası Rekabetçi olmayan bir emek piyasasına asgari ücretin etkilerini tahmin etmek zordur. İş arama sürecinde iş ile işverenin buluşamaması ve iş aramayla alakalı dışsallıkların olması gibi sebeplerden dolayı ücretlerin belirlenmesindew işverenin monopson (piyasada emek talep eden tek şirket) gücü vardır. Bundan dolayı asgari ücretin tesis edilmesi istihdamı arttırabilir. İşverenlerin tek taraflı olarak ücretleri belirleyebilecek güce sahip oldukları zaman karı azami 15

16 seviyede tutma tercihinde olmaları sebebiyle istihdam ve ücretler rekabetçi piyasaya kıyasla daha düşük gerçekleşirler. İlk defa Stigler (1946) ve Lester (1947) tarafından ortaya atılan fikre göre denge noktasının üstünde belirlenen asgari ücret istihdamı arttırabilir. Bunun sebebini anlayabilmek için tekel teorisini emek piyasasına tatbik etmek gerekmektedir. Tekelci bir şirket, sattığı mal için aşağı eğimli bir talep eğrisiyle karşı karşıyadır. Tam rekabet piyasasının aksine monopsoncu şirket istediği kadar işçiyi piyasa fiyatından istihdam edemez. Monopsoncu şirket de yukarı eğimli bir emek arz eğrisiyle karşı karşıyadır. Monopsoncu, şirket ücret alıcı (wage-taker) değil ücret araştırıcıdır (wage searcher). Monopsoncu, istihdam ettiği işçilerin sayısını arttırmak isterse, sadece ek istihdam ettiği işçilerin değil, istihdam ettiği işçilerin tamamının ücretlerini arttırmak mecburiyetindedir. Bu sebeple, şirketin ek bir işçi istihdam etmesinin marjinal maliyeti işçiye verilen ücrete eşit değildir. Bu konuyu Tablo 2.2 vasıtasıyla görebiliriz. Tablo 2.2: Monopsonist Açısından Emeğin Marjinal Maliyeti İşçi Sayısı Arz Eğrisi(Ücret Oranı) Toplam Emek Maliyeti Marjinal Emek Maliyeti Kaynak: CliffsNotes.com: Labor Demand and Supply in a Monopsony, (Çevrimiçi) 9789,articleId-9783.html, Ek bir işçiyi istihdam etmenin marjinal maliyeti, söz konusu işçinin çekince ücretinden daha yüksektir çünkü ek bir işçiyi emeğini arz etmeye ikna etmek için teklif edilen ücret sadece söz konusu işçiye değil fakat bütün işçilere verilmesi gerekir. Monopsonist in marjinal işe alma maliyeti (mhc) Şekil 2.3 de gösterilmektedir. Mhc eğrisi L s (w) curve eğrisinin üstünde yer almaktadır ve söz konusu eğriden giderek uzaklaşmaktadır çünkü giderek daha çok sayıda işçiye daha yüksek bir ücret verilmektedir. Monopsonistin karı azami seviyede tutmasına sebep olacak istihdam tercihi marjinal işe alma maliyetinin işçinin marjinal gelirine (L d (w) = ürünün fiyatı * emeğin marjinal verimliliği) yani emek talep eğrisine eşitlenmesini gerektirmektedir. Şekil olarak bu durum, marjinal işe alma maliyetinin (mhc) emek talep eğrisiyle kesiştiği noktada yer almaktadır. Monopsonist, rekabetçi piyasada istihdam edilen L * sayıdaki işçiye kıyasla, L m sayıda işçi istihdam eder. Monopsonist, aynı zamanda, rekabetçi piyasada verilen w * ücrete kıyasla daha düşük bir ücret olan w m ücreti verir çünkü işçilerin söz konusu istihdam seviyesinde kabul edebileceği en düşük ücret w m dir. 16

17 Şekil 2.3: Monopsoni ve Asgari Ücret Monopsonist in olduğu bir durumda, monopsonist piyasası ücretiyle rekabetçi bir piyasanın ücreti arasında belirlenen bir asgari ücret hem ücretlerin hem de istihdamın artmasına sebep olur. Asgari ücretin w * üstünde bir seviyede belirlendiği durumda ise rekabetçi piyasaya kıyasla daha az bir istihdam seviyesi netice verir. Daha da yüksek bir ücret seviyesi belirlendiğinde ise istihdam seviyesi monopsoni piyasasına kıyasla bile daha az gerçekleşir. Monopsoni nin geçerli olduğu bir piyasada asgari ücret ile istihdam arasında monotonik olmayan bir ilişki geçerlidir. Yani, ücretin çok düşük olduğu durumlarda asgari ücretin arttığı zaman istihdam da artar. Ücretin bir noktadan üstünde olduğu durumlarda ise ücret ile istihdam arasındaki klasik ilişki geçerlidir. Asgari ücretin istihdama olmasa da refaha müspet manada etkileri olabilir (Cahuc and Michel 1996; Acemoğlu and Pischke 1999). Asgari ücretin belirlenmesinden sonra işsiz kalmak istemeyen işçiler eğitimlerini arttırarak verimliliklerini arttırma yoluna gidebilirler. Bu durum emek talebi için de geçerli olabilir (Acemoğlu 2001). Asgari ücretin tesis edilmesi ve/veya arttırılması karşısında şirketler, söz konusu ücretlerde daha vasıflı işler yapılması gerektiğini düşünerek yüksek vasıflı işçilere olan taleplerini arttırabilir. Genel olarak değerlendirmek gerekirse, iktisat teorisine göre asgari ücret istihdamın azalmasına sebep olur fakat rekabetçi olmayan bir piyasada, düşük seviyelerde tespit edilen bir asgari ücret istihdamın ve refahın artmasına sebep olabilir. 2.3 Verilere Dayanan Deliller (Empirical Evidence) Şirketler Seviyesinde Toplanan Bilgilere Dayanan Çalışmalar Dolado ve diğerlerinin çalışması (1996) bazı OECD ülkelerinde asgari ücretin istihdam üzerindeki etkilerine dair bilgiler vermektedir. Asgari ücret genelde istihdamı azaltmaktadır fakat etkinin derecesi ülkeler ve kategoriler arasında farklılık göstermektedir. Asgari ücret en fazla genç istihdamı üzerinde etki göstermektedir. OECD nin 1998 ve 2006 senelerinde yaptığı çalışmalar asgari ücretin istihdamı az da olsa kötü yönde etkilediğine dair bir neticeye 17

18 ulaşmıştır ki söz konusu etki genç işçiler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Asgari ücret üzerine yapılan çalışmaların çoğunluğu asgari ücretin tatbik edilebildiği kayıtlı sektörü incelerken genelde gelişmekte olan ülkelerin kayıtdışı sektörünü inceleyen bazı çalışmalar da görülebilmektedir (Lemos 2004 Brezilya üzerine, Gindling and Terrell 2004 Kosta Rika üzerine ve Jones 1997 Gana üzerine). Kayıtdışı sektör istihdamının ölçülmesindaki zorluklara rağmen bazı çalışmalar kayıtlı sektördeki asgari ücret artışının kayıtdışı sektörde de ücret artışına sebep olduğunu tespit etmiştir. Söz konusu çalışmaların getirdiği açıklama kayıtlı sektördeki asgari ücretin ekonominin tamamı için bir referans teşkil ettiği yönündedir. Eğer şirketler kayıtdışı sektörde monopson güce sahip iseler ve adil ücretlendirme kullanılıyor ise kayıtlı sektördeki asgari ücretin değişimine benzer bir değişim kayıtdışı sektörde de gerçekleşebilir. Bu olguya deniz feneri etkisi ismi verilmektedir Deneylere Dayanan Çalışmalar Stewart (2004) tarafından 1999 senesinde Britanya da asgari ücretin tesis edilmesi ve 2000 ve 2001 senelerinde arttırılmasının, ücret hadleri asgari ücretin üstünde olan işçilerin istihdamına etkilerinin incelendiği bir çalışma yapılmıştır. Stewart, bu çalışmasını farklı yaş gruplarındaki erkekler ve bayanlar için tekrarlamış ve neticeleri iktisadi dalgalanmalara göre ayarlamıştır. Çalışmalarda asgari ücretin hiç bir grup için menfi etkilerinin olmadığı görülmüştür. Benzer bir çalışma, eyaletlerin, istedikleri takdirde, federal asgari ücreti arttırabildikleri, ABD için yapılmıştır. Card and Krueger (1994, 1995) New Jersey eyaletinin 1992 senesinde asgari ücreti $4.25 den $5.05 e çıkarmasının etkilerini incelemiştir. Mukayese etmek maksadıyla, söz konusu dönem boyunca asgari ücreti $4.25 de sabit kalan Pennsylvania kullanılmıştır. New Jersey ve Pennsylvania benzer iktisadi yapıları olan komşu eyaletlerdir. Çalışma, asgari ücretin arttırılmasından sonra New Jersey eyaletindeki fast-food restoranlarındaki istihdamın Pennsylvania ya kıyasla daha süratli arttığını tespit etmiştir. Çalışmanın neticesi şudur: başlangıçta çok düşük bir seviyede ise, asgari ücret artışı istihdamın artmasına sebep olabilir. Card and Krueger ın bu çalışması çok geniş bir yelpazede münazara edilmesine rağmen çalışmanın neticeleri büyük ölçüde teyid edilmiştir İşçilerin Geçmişlerine Dayanan Çalışmalar Yukarıda bahsi geçen çalışmalarda iki temel problem vardır: 1. Söz konusu çalışmalar, asgari ücretin etkilerinin belli sektörlere olan etkilerini incelerken neticeler emek piyasasının tamamına yönelik yorumlanmaktadır. 2. Asgari ücretin istihdam edilen şahıs sayısına etkileri incelenirken çalışma saatleri göz ardı edilmektedir. Bu tip problemler, emek piyasasını temsil kabiliyeti yüksek olan ve asgari ücrete yakın ücret alan işçilerin seneler boyunca aldıkları ücretlerini takip ederek halledilebilir. Son senelerde yapılan bu tip çalışmalar asgari ücretteki değişimlerin söz konusu işçilerin istihamında ciddi etkileri olduğunu göstermektedir fakat bu etkilerin yönü hakkında bir fikir birliği yoktur. Abowd ve diğerlerinin (1999) Fransa için yaptıkları bir çalışma, asgari ücretteki yüzde 1 lik bir artışın söz konusu gruptaki erkek işçilerin işlerini muhafaza edebilme ihtimallerini yüzde 1,3 azaltığını tespit etmiştir. Bu oran bayanlar için yüzde 1 dir. ABD de ise, asgari ücretin yüzde 1 düşürülmesinin, o ücreti alan erkeklerin işlerini muhafaza edebilme ihtimallerini 18

19 yüzde 0,4 arttırdığını tespit etmiştir ki bu oran bayanlarda yüzde 1,6 dır. Portugal ve Cardoso (2001) aynı metodolojiyi kullanarak farklı neticeler elde etmişlerdir. Onların çalışması 1987 senesinde Portekiz de 19 yaş ve altındakilerin asgari ücretlerindeki değişim hakkındaki kanuni düzenleme üzerine yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeye göre 17 yaşındakilerin asgari ücreti yüzde 50 arttırılırken 18 ve 19 yaşındakilerin asgari ücreti de yüzde 33 arttırılmıştır. Çalışma, asgari ücretteki artışların işe almaları azalttığını fakat işçilerin işlerinde devam etme meyillerinin arttığını tespit etmiştir. Yani, işten ayrılmaların azalması işe almalardaki azalmayı bir derece telafi etmiştir. Bu netice, monopsoni teorisine uygundur çünkü ücretler artınca gençler işlerine daha fazla bağlanmaktadırlar. Neumark ve diğerleri nin (2004) çalışmasında ABD deki asgari ücret artışlarının asgari ücret veya asgari ücretten biraz daha yüksek ücret alan işçilerin hem istihdamını hem de çalışma saatlerini azalttığını tespit edilmiştir. Zavodny nin çalışmasında ise asgari ücretteki artışın, bu artıştan etkilenen işçilerin istihdamına devam edilme ihtimalini azalttığını fakat işte kalanların daha uzun saatler çalışabildikleri tespit edilmiştir. Genel olarak ifade etmek gerekirse, saha çalışmaları, asgari ücretin iş bulma ve iş kaybetme ihtimalleri üzerinde ciddi etkileri olduğunu ortaya koymaktadır fakat asgari ücretteki artışın iş kayıplarını her durumda arttırdığını söyleyebilmek mümkün değildir. 2.4 Politika Meseleleri Saha çalışmaları asgari ücretin istihdam üzerine menfi (kötü) tesirler gösterdiği konusunda hem fikir değildir. Menfi tesirler olduğunu iddia eden çalışmalar da istatistiki olarak mühim (anlamlı) değildir. Bu sebeplerden dolayı bazı araştırmacılar asgari ücretin arttırılması fikrindedirler Asgari Ücret Arttırılmalı mı Yoksa Azaltılmalı mı? Şirketlerin belli bir monopsoni gücünün olduğu gerçek dünya şartlarına göre hazırlanan modellemeler asgari ücreti doğru tespit etmenin bir ince ayar meselesi olduğunu ortaya koymaktadır. Asgari ücret çok düşük tespit edilirse etkisi yoktur. Çok yüksek tespit edilirse toplam fazlayı azaltarak daha kötü bir durumu netice verir. Asgari ücretin azaltılması gerektiği fikrinin altındaki sebepler, bu müessesenin arzu edilen etkileri göstermediği ve gençler ve az vasıflı işçilerin durumunda olduğu gibi bazı işçiler için çok yüksek olduğudur. Emek piyasasının iyi durumda olduğu şartlarda bile söz konusu gruplarda işsizliğin yaygın olması bu fikri desteklemektedir. Asgari ücretin arttırılması fikri, bazı grupların pazarlık masasında zayıf oldukları ve ücretler arasındaki farkın çok büyük olduğu iddialarına dayanmaktadır. Bu bağlamda asgari ücret, çalışan fakirlerin sayısını azaltmada bir vasıta olarak kullanılmaktadır Asgari Ücret, Gelir Dengesizliği ve Fakirliği Azaltmada Etkili midir? Asgari ücretin arttırılması fikri adalet saikiyle desteklenmektedir fakat iktisat teorileri asgari ücretin fakirliğe çözüm olabileceği yönünde hemfikir değildir. Asgari ücretin arttırılmasıyla 19

20 birlikte, asgari ücretle çalışan fakir bir işçinin fakirliği, eğer işte çıkarılmazsa, azalabilir fakat asgari ücretin arttırılması işlerin azalmasına sebep oluyor ise bazı işçilerin gelirlerinin azalmasına sebep olur ve fakirlik artmış olur (Brown 1999). İkili emek piyasalarında asgari ücretin artışı gelir dengesizliğini arttırabilir. Asgari ücretin düşük verimli işçilerin işsiz kalmalarına sebep olması problemi asgari ücretin in-work benefit (4. Konu) birlikte desteklenmesi yoluyla aşılması bazı ülkelerde uygulanmaktadır. Asgari ücretin gençler ve vasıfsız işçiler üzerindeki etkileri üzerinde daha az münazara vardır. Asgari ücret söz konusu grupların istihdamını azaltmaktadır. Asgari ücretin fakirliği azaltma konusundaki etkileri üzerine Addison ve Blackburn (1999) un çalışması, ABD de 1990 lı senelerdeki asgari ücret artışının sadece (okulu bırakmış) işçilerin fakirliğini azalttığını ortaya koymuştur. Flinn (2002) ise, 1997 senesinde ABD deki asgari ücret artışının ($4.75 dan $5.15 e) gençlerin refahını arttırdığını fakat 1996 senesindeki asgari ücret artışının ($4.25 dan $4.75) aynı etkiyi gösterdiğine dair bir bulgu olmadığını ifade etmektedir. 2.5 Asgari Ücret Niye Vardır? Asgari ücretler, emek piyasası müesseselerine verilen iki görevi ifa etmektedirler: 1. Aşırı monopsonist güçler ve bilgi asimetrileri gibi piyasanın işleyişindeki aksaklıkları çözerek etkinliği arttırlar. 2. Az ücret alan az vasıflı işçilerin gelirlerinin artmasına sebep olarak gelir dengesizliğinin azalmasında vasıta olurlar. Bu iki görevin de ifa edilebilmesi için asgari ücretin dikkatli tespit edilmesi gerekir. Asgari ücret çok az ise, etkili değildir. Asgari ücret çok yüksek ise refahın azalmasına ve az vasıflı işçilerin emek piyasasının dışına itilerek gelir dengesizliğinin artmasına sebep olur. Asgari ücretin etkinlik ve gelir dağılımı özelliklerinin iyileştirilmesi için hükümetlerin zaman içerisinde asgari ücreti ayarlamaları gerekir ki bu zor bir süreçtir. Asgari ücretin siyaset ekonomisi (political economy) üzerine yapılan çalışmalar (Sobel 1999; Saint-Paul 2000; Bacache-Beauvallet ve Lehmann 2005) hangi kurumsal durumların asgari ücrete desteği arttırıp azaltacağını ortaya koymaktadır. Eğer seçmenlerin önemli bir kısmı 1. Asgari ücret artışı sebebiyle işsiz kalacakların yerine istihdam edilebilecek bir kitle ise ve 2. Asgari ücret artışı kendilerinin de ücretlerinin artmasına sebep olacak veya kendilerinin işleri sermaye ile bütünleşen işler ise söz konusu kitle asgari ücret artışını destekler. Eğer asgari ücretteki azalma şirketlerin daha ucuz işçilere yönelmelerine sebep olacak ise orta seviyede vasıflı işçiler buna karşı çıkarlar. Çalışma Soruları 1. Asgari ücreti alan işçilerin sayısı niye azdır? 2. Asgari ücret niye yaşa gore değişiklik göstermektedir? 20

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞSİZLİKLE MÜCADELE: ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 1. KÜRESEL KRİZ VE İŞSİZLİK... 7 1.1. İşgücü Piyasalarındaki Gelişmeler...

Detaylı

planlarında hedefler ve gerçekleşen değerler olmak üzere karşılaştırma yapılarak açıklanmıştır.

planlarında hedefler ve gerçekleşen değerler olmak üzere karşılaştırma yapılarak açıklanmıştır. 1. GİRİŞ Türkiye ekonomisinin en çok tartışılan konularının başında enflasyon, istihdam ve büyüme gelmektedir. Gerçekten bu makro değişkenlerde yaşanan çeşitli sorunlar sadece Türkiye nin değil, gelişme

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ EĞİTİM PROGRAMLARI KAYITLI İSTİHDAM VE KAZANIMLARI EĞİTİMİ (8 SAAT) Eğitimi Veren: Prof.Dr.Birol ELEVLİ 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BÖLÜM 1 TANIMLAMALAR...

Detaylı

Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler

Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler Seyfettin Gürsel ve Zümrüt İmamoğlu Betam Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Kıdem Tazminatı Reformu: Sorunlar ve Çözümler Prof.

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER

OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER OECD ÜLKELERİNDE KADINLAR VE ERKEKLER Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 1 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ocak 2008 Yayın No: 289 OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler Haberleşme

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim James Heintz University of Massachusetts, Amherst Özet: Dünyanın önde gelen ekonomi forumu olduğunu ilan eden 20 ler Grubu

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) ANKARA - Nisan 2009 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 87 Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi

Detaylı

VERGİ, TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE DE VATANDAŞLARIN ALGILARI

VERGİ, TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE DE VATANDAŞLARIN ALGILARI VERGİ, TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE DE VATANDAŞLARIN ALGILARI ÜNAL ZENGİNOBUZ, FİKRET ADAMAN, FATOŞ GÖKŞEN, ÇAĞRI SAVCI, EMRE TOKGÖZ VERGİ TEMSİLİYET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE TÜRKİYE

Detaylı

Fotoğraf: Ercan Arslan

Fotoğraf: Ercan Arslan D O S Y A Fotoğraf: Ercan Arslan KAYITDIŞI İSTİHDAM DOSYA (makale) ENFORMEL SEKTÖR, ENFORMEL İSTİHDAM: ORTAYA ÇIKIŞ ve YAYGINLAŞMA NEDENLERİ * GÜLAY TOKSÖZ Prof. Dr. Ankara Üniversitesi SBF, Çalışma Ekonomisi

Detaylı

Türkiye de Enformel İstihdam ve Yabancı Kaçak İşgücü..

Türkiye de Enformel İstihdam ve Yabancı Kaçak İşgücü.. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Türkiye de Enformel İstihdam ve Yabancı Kaçak İşgücü.. UGİNAR PROJE RAPORU Kuvvet Lordoğlu M.Meryem Kıroğlu Kurtar Tanyılmaz İstanbul-

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR IŞIĞINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR IŞIĞINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR IŞIĞINDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Merve ÖNDER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı K. Önder ERGÜN Maliye Uzmanı Ankara-2012

Detaylı

KÜRESEL ÜCRET RAPORU 2008/09. Asgari ücretler ve toplu pazarlık: Politika uyumuna doğru. Global Wage Report 2008/09

KÜRESEL ÜCRET RAPORU 2008/09. Asgari ücretler ve toplu pazarlık: Politika uyumuna doğru. Global Wage Report 2008/09 KÜRESEL ÜCRET RAPORU 2008/09 Asgari ücretler ve toplu pazarlık: Politika uyumuna doğru Global Wage Report 2008/09 Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence Kriz Dönemlerinde Ücretler

Detaylı

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele

Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Türkiye de kayıt dışı çalışma ile mücadele Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email: information@eurofound.europa.eu - website: www.eurofound.europa.eu

Detaylı

2010 AVRUPA ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

2010 AVRUPA ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 2010 AVRUPA ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 2010 Avrupa Endüstriyel İlişkiler raporu geçmiş iki yıl içersindeki işçiler, işverenler ve onların ilgili temsilcileri arasındaki kolektif ilişkilerdeki

Detaylı

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2010 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

ĐŞSĐZLĐK, NEDENLERĐ, SONUÇLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĐ

ĐŞSĐZLĐK, NEDENLERĐ, SONUÇLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĐ ĐŞSĐZLĐK, NEDENLERĐ, SONUÇLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĐ Alptekin GÜNEY Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi 1. GĐRĐŞ Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin uğraştığı en önemli sosyal sorunların başında

Detaylı

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır.

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır. GİRİŞ Türkiye de yirmi yılı aşkındır süren enflasyon olgusu Türkiye Ekonomisi üzerinde çok büyük tahribatlara neden olmaktadır. Fiyatlardaki artış olarak tanımlanan enflasyon gelişmekte olan ülkelerin

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET 368 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM ÖZET YARATAMAMA SORUNU Mehmet KARA * Mehmet DURUEL ** İktisat teorisinde uzunca bir süre büyüme ile istihdam arasında doğrusal bir ilişki kurulmuştur. Ancak son

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği

Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi

Detaylı

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Eylül 2014 KEİG Yayınları Dizisi: Rapor ESNEKLEŞME VE ENFORMELLEŞME KISKACINDA

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI

BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI 1. Servet ve Sermaye BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI Servetin eşit olmayan bir şekilde dağılımı konusundaki tartışmamıza başlamadan önce, söz konusu servetin nereden geldiğini hatırlayarak

Detaylı

Bölüm 17: Yoksulluk ve Gelir Dağılımı

Bölüm 17: Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Bölüm 17: Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Yrd. Doç. Dr. Asena Caner, TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara. Türkiye, 2001 yılında şiddetli bir ekonomik kriz yaşamış; sonrasında uygulamaya konan makroekonomik

Detaylı

Türkiye Ülke Ekonomik Raporu

Türkiye Ülke Ekonomik Raporu Rapor No. 48523-TR Türkiye Ülke Ekonomik Raporu Kayıt Dışılık: Nedenler, Sonuçlar, Politikalar 2 Mart 2010 Yoksulluğu Azaltma ve Ekonomik Yönetim Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Public Disclosure Authorized

Detaylı

Avrupa Birliği Ülkelerinde Vergi Sistemleri*

Avrupa Birliği Ülkelerinde Vergi Sistemleri* ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Avrupa Birliği Ülkelerinde Vergi Sistemleri* Çeviren: Hakan KARABACAK (*) Isabelle JOUMARD 1 ÖZET Genellikle, kamu sektörü taahhütlerinin refah şartına

Detaylı