T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlık temel ilkeleri üzerine hazırlanmış bir kanundur. Kanunun 30 uncu maddesi ile; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Kamuoyunun mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde aydınlatılması için Emniyet Genel Müdürlüğünün karşılaştırmalı bütçe gerçekleşmelerini gösteren Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosu hazırlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzün bütçe uygulama sonuçları Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde, 2013 yılı gerçekleşmeleri, 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneği, aylar ve yıl sonu itibariyle gerçekleşme tahminlerini içerecek şekilde hazırlanmıştır. Tabloda görüldüğü üzere 2014 yılında Ocak-Haziran dönemi toplam harcama, 2013 yılının aynı dönemine göre % 15,09 artış göstererek ye ulaşmıştır. İlk altı aylık uygulama sonuçlarına bakıldığında; personel maaşlarındaki artış nedeniyle Personel Giderlerinde % 13,70 ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde % 19,23 oranında artış görülmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamalarında akaryakıt, elektrik, su, yakacak fiyatlarındaki artışlar ile ülkemize giriş yapan mülteci sayısında artışlar olması nedeniyle 2013 yılına göre % 23,38 oranında artış görülmektedir. Cari Transfer harcamalarında 2013 yılına göre % 19,22 oranında artış görülmektedir. 2

3 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 OCAK-HAZİRAN ARTIŞ 2014 YILSONU 2014 BA ŞLANGIÇ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLA MI ORANI * GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ (%) TOPLAM I (%) TAHM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,09 45,97 47, PERSONEL GİDERLERİ ,70 51,39 52, MEMURLAR ,72 51,45 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,59 33,94 93, İŞÇİLER ,70 43,39 45, GEÇİCİ PERSONEL ,79 461,53 6, DİĞER PERSONEL ,43 56,03 48, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,23 43,23 42, MEMURLAR ,87 43,15 42, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,94 79,38 61, İŞÇİLER ,40 42,53 47, GEÇİCİ PERSONEL ,28 147,81 28, DİĞER PERSONEL ,06 46,84 75, MAL VE HİZM ET ALIM GİDERLERİ ,38 32,55 43, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,24 38,63 195, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,33 33,06 41, YOLLUKLAR ,02 33,74 50, GÖREV GİDERLERİ ,27 22,52 46, HİZMET ALIMLARI ,60 39,09 46, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,84 22,94 48, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,95 29,62 36, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,89 24,49 35, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,65 67,99 1, CARİ TRANSFERLER ,22 57,68 51, GÖREV ZARARLARI ,00 0,00 0,00 0 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,76 36,86 188, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELER ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,31 70,02 39, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERM AYE GİDERLERİ ,39 12,55 11, MAMUL MAL ALIMLARI ,33 15,90 10, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,60 3,34 8, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,72 4,94 2, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,09 21,84 19, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,07 4,36 35, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,93 21,92 13, SERM AYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 3

4 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Emniyet Genel Müdürlüğü 2014 bütçesi olup, bu ödeneğin yüzde 47,93 ü olan sı yılın ilk yarısında harcanmıştır yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME TABLOSU EKONOMİK KOD 2013 GERÇEKLEŞME 2013 YILI O CAK- HAZIRAN DÖNEMİ 2014 BÜTÇESİ O CAK-HAZİRAN 2014 YILI O CAK- DÖ NEMİ GERÇ.O RANI HAZİRAN DÖNEMİ (%) ARTIŞ O RANI PERSONEL GİDERLERİ ,39 52,04 13, SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,23 42,59 19, ,55 43,55 23, CARİ TRANSFERLER ,68 51,90 19, SERMAYE GİDERLERİ ,55 11,18-10, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 TOPLAM ,97 47,93 15,09 4

5 2013 ve 2014 yılları bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 5

6 6

7 1.1. PERSONEL GİDERLERİ Genel Müdürlüğümüz bütçesine 2014 yılı personel giderleri için ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel ödeneğinin % 52,04 ü olan harcanmıştır SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 42,59 u olan sı harcanmıştır MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve hizmet alımları için Genel Müdürlüğümüz bütçesine ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 43,55 i olan sı harcanmıştır CARİ TRANSFERLER 2014 yılı bütçesinde Genel Müdürlüğümüz cari transferleri için ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin % 51,90 nı olan harcanmıştır SERMAYE GİDERLERİ Genel Müdürlüğümüze 2014 yılı için ödeneğin % 11,18 i olan harcanmıştır. yatırım ödeneği verilmiş olup, bu 7

8 2 - OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2.1 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Emniyet Genel Müdürlüğü sahip olduğu bilgi ve teknoloji kaynakları sayesinde sunmuş olduğu güvenlik hizmetinin kalitesini artırarak kamu kurumları arasında birçok projeye öncülük etmiştir. Bu kapsamda yürütülen bazı proje ve faaliyetler aşağıda belirtilmiştir POLNET Teşkilatımız tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği vererek görevin süratli, etkin ve güvenilir bir şekilde yerine getirilmesini ve polisin ihtiyaç duyduğu bilgiye Türkiye'nin her yerinden hızlı ve kesintisiz şekilde erişmesini sağlayan, yeni teknolojilere tamamıyla açık, bilgisayar ve iletişim altyapısı üzerinde tüm Teşkilatın bilgi otomasyonunu ve ortak veritabanı kullanımını içeren bilgi sistemidir. E-Devlet uygulamaları kapsamında geliştirilen, Pol-Net Bilgi Sistemi sayesinde 23 farklı kurum ve kuruluşun bilgi sistemleri ile çevrim içi (online) veri alışverişi yapılmaktadır Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Pol-Net (Polis Bilişim Ağı) ile desteklenen ve mevzuata uygun görüntü, ses ve konum verilerinin elde edilmesine, işlenerek anlamlı sonuçlar üretilmesine yarayan, modüler olarak geliştirilmiş bir bilişim sistemidir. Kent güvenlik yönetim sistemleri; Güvenlik Kameraları Plaka Tanıma Sistemleri Kırmızı Işık ve Hız İhlal Tespit Sistemlerinden oluşmaktadır Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Teşkilatımızda yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan, Pol-Net Bilgi Sistemi üzerinde çalışan bir bilgisayar yazılımıdır. EBYS uygulaması 2008 yılından itibaren kullanılmaktadır. E-imzası olan kişilerin imzalarını ve paraflarını dijital ortamda atarak kâğıt israfına son verilmesi amaçlanmıştır. 8

9 2.2 Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Varlığının temel gayesi halkının huzur ve güvenliğini sağlamak olan Teşkilatımız, görevinin ifası ve kaliteli hizmet sunmanın, ancak nitelikli ve eğitimli insan gücüyle yapılabileceğinin bilincinde olarak personelimizin eğitimine, "Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır" felsefesiyle bu alanda sürekli ilerlemektedir. Teşkilatımız hizmetlerinde görevlendirilmek üzere alınan polis amir ya da memur adayları Teşkilatımız bünyesinde bulunan; Polis Koleji, Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksek Okulu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde, konumlarına göre mesleki temel eğitim almaktadırlar. Ayrıca, Hukukun temel ilkeleri ve insan haklarına saygı çerçevesinde daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla Teşkilatımız, insan kaynaklarının gelişimine sürekli yatırım yapmaktadır. Bu amaçla, personelimize yönelik farklı konularda hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir. Teşkilatımızın, gerek AB ülkeleri ve diğer ülkeler ile yürüttüğü ikili ilişkiler gerekse bölge ülkeleriyle geliştirilen polisiye ilişkiler nedeniyle yabancı dil bilen personel sayısının artırılması ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla Teşkilatımız bünyesinde kurulan Yabancı Diller Eğitim Ünitesi'nde İngilizce, Rusça, Fransızca, Almanca, Arapça ve İspanyolca dil eğitimi verilmektedir. 2.3 Suçla Mücadele Faaliyetleri Asayiş Suçları İle Mücadele Suçu önlemenin daha önemli olduğunun ve daha az maliyet gerektirdiğinin bilincinde olan Teşkilatımız, suç önleme ve istihbarat odaklı polislik anlayışını, asayiş suçlarıyla mücadele alanına da uyarlamış, toplum destekli hizmet sunma anlayışına ve teknolojik alt yapıya dayanan bir mücadele stratejisi benimsemiştir. 9

10 2.3.2 Organize Suçlarla Mücadele Teşkilatımız, toplumda sosyal çözülmelere, ceza adaleti sisteminin etkisiz kalmasına, yolsuzluğun yaygınlaşmasına ve toplum huzurunu bozmaya neden olan organize suç örgütleriyle mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir Narkotik Suçlarla Mücadele Türkiye, üzerinde bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan çok hassas bir konuma sahip olması nedeniyle, sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin trafiğinden olumsuz etkilenmektedir. Teşkilatımız, narkotik suçlarla mücadelesini, suç organizasyonlarının sürekli geliştirdikleri yeni yol ve yöntemleri deşifre ve bertaraf edecek kabiliyete sahip dinamik bir yapı ve anlayış içerisinde sürdürmektedir Mali Suçlarla Mücadele Teşkilatımız, başta kaçakçılık suçları olmak üzere akaryakıt kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti vb. tüm mali suçlarla mücadele konusunda gelişen ve değişen şartlara karşı dinamik ve aktif bir yapı geliştirerek ve planlı operasyonlar yaparak mücadelesini sürdürmektedir Kaçakçılıkla Mücadele Kaçakçılık suçlarının; düşük riske rağmen yüksek gelirler elde edilmesi, illegal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için önemli bir kaynak teşkil etmesi, kaynak ülkeler ile ülkemiz arasındaki fiyat farklılıkları ve kaçakçılık faaliyetleri içerisinde yer alan insanların bu durumu suç olarak değil geçim kaynağı olarak kabul etmesi gibi nedenlere bağlı olarak süreklilik arz eden uluslararası organize bir yapıya dönüştüğü görülmektedir. Teşkilatımız kaçakçılık suçlarıyla etkin mücadele ederek bu kararlı tutumunu sürdürmektedir. 10

11 2.3.6 Siber Suçlar ile Mücadele Son yıllarda ülke genelinde artan internet kullanımı, gelişen bilgisayar teknolojisi ve programlama dilleri nedeniyle özellikle sanal ortamda dolandırıcılık suçlarında artış gözlenmektedir. Teşkilatımız bilişim suçlarının önlenmesine doğrudan veya dolaylı katkı sağlayabilecek kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, dünya standartlarında uygulanan yeni teknolojileri kullanarak suç ve faillerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına önem vermektedir Terör Suçları ile Mücadele Teşkilatımız, kanunlarda terör suçu olarak nitelenen suçların işlenmesine engel olunması ve bu suçları işleyenlerin yetkili yargı makamları önüne çıkartılması temel görevi doğrultusunda, terörle mücadelesini hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden birimlerle koordinasyon ve işbirliği içinde sürdürmektedir Kriminal, Olay Yeri ve Laboratuvar Hizmetleri Kriminal Polis Laboratuvarlarında, DNA analizi, parmak izi, balistik inceleme, sahte belge, biyolojik ve kimyasal delillerin incelenmesi, ses, görüntü ve dataların incelenmesi uluslararası standart ve kalitede en son teknikler kullanılarak yapılmaktadır Toplumsal Olaylar Ülkemizdeki demokratik hak ve özgürlüklerin zenginleşmesine katkı sağlayan ve Anayasamız ile güvence altına alınan, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, düşünceyi açıklama ve yayma ile sendikal ve siyasal hakların yasalara uygun bir şekilde kullanımını temin etmek ve diğer vatandaşları rahatsız etmeden bu hakların kullanımını sağlayacak huzurlu ve güvenli bir ortam yaratmak Teşkilatımızın görevleri arasındadır. 2.4 Trafik Faaliyetleri Karayollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında her yıl birçok insanımız hayatını kaybetmekte, yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. 11

12 Teşkilatımız bu olumsuzlukları asgariye indirmek ve kademeli olarak ortadan kaldırmak, rahat ve huzur içerisinde seyahat edilecek güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla trafik konusunda sorumlu diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde 7 gün 24 saat faaliyetlerini yürütmektedir. 2.5 Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Teşkilatımız suçla daha etkin mücadele edebilmek ve bu alanda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak, barışın tesisine katkıda bulunmak, suçun ve suçlunun sınırları aştığı bir dünyada yerini almak için diğer ülke polis teşkilatları ve INTERPOL, EUROPOL, SECI, AGIT, BM, CEPOL, FRONTEX gibi uluslararası kuruluşlar ile sürekli işbirliği içindedir. Halen yurtdışında; Birleşmiş Milletler Barış Misyonları, dış temsilciliklerimizi koruma misyonları, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Misyonları, Avrupa Birliği Polis Misyonu, Yurtdışı Teşkilatı vs. çeşitli görevlerde teşkilat mensubumuz Ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. 3 - TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planında stratejik amaç ve hedefleri ile 2014 yılına ait performans hedefleri belirlenmiştir. Emniyet Teşkilatı, suçun önlenmesi ve aydınlatılması, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları, eğitim ve trafik güvenliği kapsamında topluma daha kaliteli güvenlik hizmeti sunmayı, özgürlük için güvenlik yaklaşımını temel politika olarak belirlemiştir. Temmuz-Aralık 2014 döneminde de bu doğrultuda beklenti ve hedeflerini sürdürecektir. 4 - TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, bireylerin anayasal temel hak ve özgürlüklerini huzur ve güven içerisinde kullanmalarını temin edecek bir ortam oluşturmak için özveriyle yapmakta olduğu hizmetleri bundan sonrada kalkınma planları, orta vadeli program, hükümet programları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planı doğrultusunda yapmaya devam edecektir. 12

13 13

14 14

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı