YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN OZAN TEKİN. 1.Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 02 / 01 / 1987 Malatya/TÜRKĠYE Cinsiyet: Bay

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN OZAN TEKİN. 1.Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 02 / 01 / 1987 Malatya/TÜRKĠYE Cinsiyet: Bay E-mail: tekin765@gmail."

Transkript

1 YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN OZAN TEKİN 1.Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi: 02 / 01 / 1987 Malatya/TÜRKĠYE Cinsiyet: Bay 2. İlgi Alanları Parçacık Hızlandırıcısı Simülasyonları, Doğrusal Parçacık Hızlandırıcıları, Nükleer ve Parçacık Fiziği, Detektör Fiziği, Mühendislikte Fizik uygulamaları, Tıbbi Görüntüleme Fiziği, Radyoterapi Fiziği, Bremsstrahlung Fotonları, Optisyenlik ve Optik Uygulamalar, Özgür Yazılım, Linux Linux Tabanlı ĠĢletim Sistemleri 3.Eğitim Bilgileri 3.1 Lisans Eğitimi Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi (Fizik) / TÜRKİYE Lisans: Siauliai University (Fizik) ( ) / LİTVANYA 3.2 Yüksek Lisans Eğitimi Master Master : Süleyman Demirel Üniversitesi (Nükleer Fizik) / Türkiye Master (Staj): Siauliai University Haziran-Eylül, 2010 Litvanya Master (Tez ÇalıĢmaları): Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR) Parçacık Hızlandırıcı Merkezi (2 Ay) Dresden / Almanya Master Tez Adı: Bremsstrahlung Foton Demetinin Gömülmesi için Parametrelerin Belirlenmesi ve Tasarlanması Doktora Doktora: Süleyman Demirel Üniversitesi (Nükleer Fizik) Tez Ġsmi: TARLA Bremsstrahlung Deney Tesisi için Detektör Parametrelerinin Belirlenmesi Tez ÇalıĢmaları: Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR) Parçacık Hızlandırıcı Merkezi Dresden / Almanya Tez ÇalıĢmaları: Tabriz University- Medical Sciences Faculity, Tabriz / İRAN 4.Yabancı Diller *Türkçe *Ġngilizce (Ġleri Seviye) *Litvanca (Orta Seviye) *Rusça (GiriĢ Seviyesi)

2 5. Proje Deneyimleri 5.1 Türk Hızlandırıcı Merkezi (DPT-YUUP Projesi) (THM) [http://thm.ankara.edu.tr] * AraĢtırmacı-Üye TARLA (Turkish Accelerator and Radiation Laboratuary at ) *Bremsstrahlung Teknnik Komitesi Üyesi (2009 Present ) 5.2 TÜBĠTAK Temel Bilimleri Öğreniyorum, Bilimden Korkmuyorum * Proje Yürütücüsü (Yardımcı) 2012 Isparta / Türkiye 5.3. Süleyman Demirel Üniversitesi 2012 Bilim ve Bahar ġenliği Proje YarıĢması * Proje Yürütücüsü * Proje Ġsmi: Akıllı Gözlük (4. En Ġyi Proje 1000 TL Para Ödülü 6.Bilgisayar Programları -GEANT4 (Parçacık Simülasyon Kodu-CERN) -EGSnrc (Parçacık Simülasyon Kodu NR Kanada) -MCNP (Los Alamos USA) -3ds MAX (3D Dizayn Programı) -Linux Tabanlı ĠĢletim Sistemleri -Windows Tabanlı ĠĢletim Sistemleri -MS Ofis Programları 7. Uluslararası Yürütülen Bilimsel Aktiviteler 1. Turkish Accelerator Center Project Davetli KonuĢmacı: Hüseyin Ozan TEKĠN FOTONAS Physics Summer School August 1-15, 2010 Siauliai/ LİTVANYA 2. Parçacık Hızlandırıcıları ve Detektörleri Yaz Okulu Türk Fizik Derneği-Ağustos 2009 Bodrum / TÜRKİYE 3. Mini Workshop on Electron-Electron Bremsstrahlung HZDR (Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf) KonuĢmacı: Hüseyin Ozan TEKĠN January 16-20, 2011 Dresden/ ALMANYA 4. Turkish Accelerator Center International Machine Adviser Committee Meeting KonuĢmacı: Hüseyin Ozan TEKĠN August,2010 Bodrum / TÜRKİYE 5. Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies Participant- May 2012, Kaunas/ LITHUANIA

3 8. Uluslararası Yürütülen Araştırma Faaliyetleri 1. Various Hydrogen Experiment and Studies Siauliai University LITHUANIA DanıĢman: Assoc.Prof.Dr. Alfredas LANKAUSKAS (Dean of Natural Sciences) 2. Various Researches on LINAC Accelerators HZDR (Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf) Dresden- GERMANY DanıĢman: Dr. Andreas WAGNER (Head of Nuclear Division) 3. MCNP Monte Carlo Studies Tabriz / İRAN DanıĢman: Assoc.Prof.Dr. Asghar MESBAHI 9. Üye Olunan Kuruluşlar 1) Türkiye Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) 2) Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği (TOOMD) 10. Kongre, Sempozyum, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak 1) Nükleer ve parçacık Fiziğinde Monte Carlo Uygulamaları Yaz Okulu, Mayıs 2013, Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis-TÜRKĠYE (Düzenleme Kurulu Üyesi) 2) Uluslararası Optik ve Göz Sağlığı Sempozyumu Ekim 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Senirkent MYO, Isparta-TÜRKĠYE (Düzenleme Kurulu Üyesi) 3) Medikal Fizik te hesaplamalı Yöntemler Yaz Okulu (MEFHEY2013) Haziran 2013, Ġstanbul Aydın Üniversitesi, Ġstanbul TÜRKĠYE (Düzenleme Kurulu Üyesi) 4) LÜMĠDOZ 7 Lüminesans Dozimetri Kongresi Eylül 2013 Isparta TÜRKĠYE (Düzenleme Kurulu Üyesi) 5) International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering. (ICCESEN2014) October Kemer-Antalya TURKEY (Düzenleme Kurulu Üyesi) 6) Tıbbi Görüntüleme ve Radyasyon Güvenliği Sempozyumu. 13 Nisan 2014 Ġstanbul Aydın Üniversitesi, Florya Kampüsü- Ġstanbul TÜRKĠYE (Düzenleme Kurulu Üyesi)

4 11. Alanı ile İlgili Olarak Konferans, Seminer, Açık Oturum ve Söyleşi gibi Etkinliklerde Konuşmacı yada Panelist Olarak Görev Almak 1) Geant4 Fizik Simülasyon Yazılımı Özgür Yazılım ve Linux Günleri 2013, 5-6 Nisan 2013, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü Ġstanbul TÜRKĠYE 2) Geant4 Simülasyon programı ve Uygulamaları Medikal Fizik te hesaplamalı Yöntemler Yaz Okulu (MEFHEY2013) Haziran 2013, Ġstanbul Aydın Üniversitesi, Ġstanbul TÜRKĠYE 3) Türkiyede Optisyenlik Eğitimi ve Ders Müfredatı Türkiye Optik Optometrik Meslekler Derneği Eğitim ġurası. Eylül 2013 Ġstanbul TÜRKĠYE 4) Meslek Etiği Ġstanbul Optik ve Oftalmolojik Ürünler Eğitim Fuarı Aralık CNR Fuar Merkezi. Ġstanbul / TÜRKĠYE 12. Yayınlar SCI, SSCI and AHCI Türündeki Yayınlarlar 1) I.Akkurt and Hüseyin Ozan Tekin et.al,. Estimation of Bremsstrahlung photon fluence from Aluminum by ANN Iranian J. of Rad. Res (1) p Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Yayınlanan Özet Türünde Yayınlar 1) Hüseyin Ozan TEKĠN, I.Akkurt et al. VARIATION OF RADIATION LEVEL IN A HOUSES IN ISPARTA Turkish Physical Association Congress (tfd26) September 2009 Bodrum/TURKEY 2) Iskender Akkurt and Huseyin Ozan Tekin et al. CALCULATION OF BREMSSTRAHLUNG YIELD FOR THIN TARGET Turkish Physical Association Congress (tfd26) September 2009 Bodrum/TURKEY 3) Iskender Akkurt, Hüseyin Ozan TEKĠN et al. PRODUCTION OF HIGH ENERGY PHOTON BEAM AT TAC Turkish Physical Association Congress (tfd26)24-27 September 2009 Bodrum/TURKEY 4) Mavi B., Akkurt, I., Akyıldırım, H., Günoğlu, K., Hüseyin Ozan Eğirdir Sahilindeki Bazı Örneklerde Doğal Radyoaktivite Tayini IX. National Ecology and Environment Congress, 2009 Nevşehir University /TURKEY

5 5) Hüseyin Ozan TEKĠN, Behiç ÇETĠN Ispartanın Yerel bir Değeri Olarak PatPat Motorları Isparta değerleri ve değer yaratma potansiyeli sempozyumu (IDPS 2010 Isparta /TURKEY) 6) Iskender AKKURT, Hüseyin Ozan TEKĠN Bremsstahlung Deney TARLA ADIM Physics Days 2010 Afyonkarahisar/ TURKEY 7) Iskender Akkurt, Betül MAVĠ, Kadir GÜNOĞLU, Hüseyin Ozan TEKĠN Afyon Kaplıcalarında Yüzey Radyasyon Ölçümü ADIM Fizik Günleri-I 2010 Afyonkarahisar/ Türkiye 8) Pınar BAġ,Ġ.AKKURT, B.MAVĠ, K.GUNOGLU, Hüseyin Ozan TEKĠN Bazı AhĢap Malzemelerin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin Ġncelenmesi Turkish Physical Association Congress August İstanbul-Turkey 9) N.Demir, Ġ.Akkurt, M.Dogru, G.Yegin, Hüseyin Ozan Tekin, Z.N. Demirci Simulations of Bremsstrahlung photon yields generated in thin radiator 2nd International conbference on Nuclear and Renewable energy Resources (NURER). 4-7 July 2010 Gazi University-Ankara 10) Iskender Akkurt, Hüseyin Ozan Tekin et al. Radiation shielding of the bremsstrahlung photon facility at TARLA X. Radiation Physics and Protection conference November 2010 Cario EGYPT 11) K.Günoğlu, Ġ.Akkurt, G.Yeğin, H.O.Tekin YAPAY SĠNĠR AĞLARI KULLANARAK BREMSSTRAHLUNG FOTON AKISININ TAHMĠNĠ Turkish Physical Association Congress 6-9 September-2011 Bodrum- Turkey 12) I. Akkurt, H.O.Tekin TARLA BREMSSTRAHLUNG DENEY TESĠSĠ FOTON GÖMÜSÜ PARAMETRELERĠ Turkish Physical Association Congress 6-9 September-2011 Bodrum- Turkey 13) H.O.Tekin, I.Akkurt, R.Massarczyk GEANT4: PARÇACIK HIZLANDIRICILARI ĠÇĠN KULLANILAN SĠMÜLASYON KODU Turkish Physical Association Congress 6-9 September-2011 Bodrum- Turkey 14) B.Mavi, K.Günoğlu, H.O.TEKĠN, Ġ.AKKURT SENĠRKENT ÜZÜMÜNDE 40K TAYĠNĠ X. ULUSAL EKOLOJĠ VE ÇEVRE KONGRESĠ 4-7 Ekim 2011 Çanakkale/TURKEY

6 15) H.O. TEKĠN, Ġ.AKKURT, Ü.KARA Bazı HPGe Detektörü Ġçin Geant Simülasyon ÇalıĢmaları 7. ULUSAL LÜMĠNESANS DOZĠMETRĠ KONGRESĠ EYLÜL 2013 ISPARTA, TÜRKİYE 16) Hüseyin Ozan Tekin, Ġskender Akkurt "Optimization of the gamma detectors for NRF experiments at TARLA" International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering.(ICCESEN2014) October Kemer-Antalya TURKEY 17) Hüseyin Ozan TEKĠN, Iskender AKKURT and Asghar MESBAHI. " Calculation of Detection Efficiency for the gamma detectors using MCNPX" International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering.(ICCESEN2014) October Kemer-Antalya TURKEY 18) Ümit KARA, Hüseyin Ozan TEKĠN, Adnan ÇALIK and Iskender AKKURT. " PERFORMANCE OF BORON-CARBIDE ON RADIATION SHIELDING. International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering.(ICCESEN2014) October Kemer-Antalya TURKEY 19) Ümit KARA, H.Ozan TEKĠN and Ġskender AKKURT. " Radiatıon Protection in Pet Room" International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering. (ICCESEN2014) October Kemer-Antalya TURKEY Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Yayınlanan Özet Türünde Yayın 1) Hüseyin Ozan TEKĠN, Ġ.Akkurt, N.Demir EGSnrc simulations for Bremsstahlung Photons VIII. Workshop of Turkish Accelerator Center Project 7 8 December 2009, Gazi University- 2) N.Demir,Ġ.Akkurt Hüseyin Ozan TEKĠN Radiator Design works for Bremsstahlung facility at TAC VIII. Workshop of Turkish Accelerator Center Project 7 8 December 2009, Gazi University- 3) Ġ.Akkurt, N.Demir, Hüseyin Ozan TEKĠN Main equipments and the overall assessment of Bremsstahlung Facility VIII. Workshop of Turkish Accelerator Center Project 7 8 December 2009, Gazi University- 4) G.YEGĠN,Ġ. AKKURT,M.DOĞRU,N.DEMĠR,S. ġahġn, Hüseyin Ozan TEKĠN,Z.N. DEMĠRCĠ Simulation studies on Bremsstahlung Photon Beam IX.Workshop of Turkish Accelerator Center Project 3-5 December 2010, University,

7 5) Ġ. AKKURT, G.YEGĠN,,M.DOĞRU,N.DEMĠR,S. ġahġn, Hüseyin Ozan TEKĠN,Z.N. DEMĠRCĠ Bremsstahlung facility at TAC: Main equipments IX.Workshop of Turkish Accelerator Center Project 3-5 December 2010, University, 6) N.DEMĠR Ġ. AKKURT, G.YEGĠN,,M.DOĞRU,S. ġahġn, Hüseyin Ozan TEKĠN,Z.N. DEMĠRCĠ Design studies of Collimator for TARLA Bremsstahlung facility IX.Workshop of Turkish Accelerator Center Project 3-5 December 2010, University 7) Hüseyin Ozan TEKĠN Ġ. AKKURT, G.YEGĠN,,M.DOĞRU,N.DEMĠR S. ġahġn,z.n. DEMĠRCĠ Photon Beam Dump design studies for Bremsstahlung Facility at TARLA IX.Workshop of Turkish Accelerator Center Project 3-5 December 2010, University, 8) S. ġahġn Ġ. AKKURT, G.YEGĠN,,M.DOĞRU,N.DEMĠR Hüseyin Ozan TEKĠN Z.N. DEMĠRCĠ Photon Beam Dump design studies for Bremsstahlung Facility at TARLA IX.Workshop of Turkish Accelerator Center Project 3-5 December 2010, University, 9) Hüseyin Ozan TEKĠN Final Design of Bremsstrahlung Photon Beam Dump X.Workshop of Turkish Accelerator Center Project 9-11 December 2011, University, 10) Hüseyin Ozan Tekin TARLA Bremsstrahlung Deney Alanı Detektör Parametrelerinin Belirlenmesi XI. Workshop of Turkish Accelerator Center Project 30 Kasım-2 Aralık 2012, Ankara University, 2.3. Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Yayınlanan Tam Metin Yayın 1) H. DurmuĢ, H.O. Tekin, Ü.Kara. AN OVERVIEW OF MGB2 SUPERCONDUCTORS FOR MRI APPLICATIONS 8. Ulusal Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve MR Fizik Kursu, Bildiriler Kitabı Mayıs 2014, Kemer-Antalya, TÜRKİYE 2) H.O. Tekin, Ü.Kara, H. DurmuĢ, Ġ.Akkurt. MONTE CARLO SĠMÜLASYONU VE TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME ALANINDA KULLANILAN DETEKTÖRLERĠN TASARIMINDAKĠ UYGULAMA ALANLARI 8. Ulusal Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve MR Fizik Kursu, Bildiriler Kitabı Mayıs 2014, Kemer-Antalya, TÜRKİYE 3) Ü.Kara, H.O. Tekin, H. DurmuĢ, Ġ.Akkurt TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME PROGRAMI GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 8. Ulusal Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve MR Fizik Kursu, Bildiriler Kitabı Mayıs 2014, Kemer-Antalya, TÜRKİYE

8 12.4. Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Yayınlanan Tam Metinleri 1) Hüseyin Ozan Tekin et.al., Yapay Sinir Ağları Kullanarak Foton Akısının Tahmini (Artifical Neural Networks) May-2011 IATS 2011 Elazığ/TURKEY 2) Hüseyin Ozan Tekin et.al., ÇERÇEVE ÜZERĠNE ENTEGRE EDĠLEN BĠR KAMERA VE SENSÖR YARDIMI ĠLE GELĠġTĠRĠLEN YENĠ NESĠL GÖZLÜK International Opticianry and Eye Health Symposium, October 2012, Isparta / TURKEY 3) Hüseyin Ozan Tekin et.al., ISPARTA DA FAALĠYET GÖSTEREN OPTĠSYENLERĠN SEKTÖREL ALANDAKĠ TALEPLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA International Opticianry and Eye Health Symposium, October 2012, Isparta / TURKEY 4) Hüseyin Ozan Tekin et.al SDÜ SENĠRKENT MESLEK YÜKSEK OKULU OPĠTSYENLĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN GELECEK BEKLENTĠLERĠ VE MESLEĞE BAKIġ AÇILARI ÜZERĠNE BĠR ÇALIġMA International Opticianry and Eye Health Symposium, October 2012, Isparta / TURKEY 5) Hüseyin Ozan Tekin et al., Bremsstrahlung Photon Production with Tantalum (Ta) Targetfor Different Thicknesses 4 rd International Conferance Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies, 2012, May 14-17, Kaunas-LITHUANIA 6) Hüseyin Ozan Tekin et al., A Photon Beam Dump Design for Turkish Accelerator Center Project Bremss. Facility attarla 4 rd International Conferance Radiation Interaction with Material and Its Use intechnologies, 2012, May 14-17, Kaunas-LITHUANIA 7) Hüseyin Ozan Tekin et al., A Study on Radiation in Operating Room in Süleyman Demirel Universiy 4 rd International Conferance Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies, 2012, May 14-17, Kaunas-LITHUANIA

9 13. Akademik Deneyim Öğretim Görevlisi Süleyman Demirel Üniversitesi (Haziran Şubat 2013) Verilen Dersler Temel Matematik, Temel Fizik I-II, Optik ve Geometrik Optik, Temel Bilgisayar programlama, Görme Optiği, Optik Aletler, malzeme Bilgisi Öğretim Görevlisi İAÜ (Şubat ) Verilen Dersler Temel Matematik, Temel Fizik I-II, Optik ve Geometrik Optik, Temel Bilgisayar programlama Optisyenlik Bölüm Başkanı İAÜ (Şubat ) İAÜ Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Yardımcısı (Mayıs ) Yardımcı Doçent Doktor (Yrd. Doç. Dr. ) Üsküdar Üniversitesi (2015-Devam)

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ AZİZ KOLKIRAN

ÖZGEÇMİŞ AZİZ KOLKIRAN ÖZGEÇMİŞ AZİZ KOLKIRAN 1.GENEL ÜNVANI ADI SOYADI Yard. Doç. Dr. AZİZ KOLKIRAN İŞ ADRESİ Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (A.O.S.B.) Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık 35620 Çiğli İzmir TEL 232-329-3535

Detaylı

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ ADI :Tuncay SOYADI :KULELİ D. TARİHİ :09.11.1969 KONUMU :Öğretim Üyesi, Doç.Dr. ADRES :Çukurova Üniv., Su Ürünleri Fak., 01330, Balcalı, ADANA. TEL. :(322) 338 60 84/2065-132 GSM :0533 455...

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

Dr. Muharrem Keskin. Adres:

Dr. Muharrem Keskin. Adres: Güncelleme: 11 Nisan 2012 Dr. Muharrem Keskin Adres: Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tayfur Sökmen Kampüsü 31040 Antakya, Hatay, Türkiye Tel: (326) 245 5845 (x1057)

Detaylı

Adı Soyadı : Sadık Kara. Unvanı : Profesör. Doğum Yeri / arihi : Kayseri / 01.03.1959. Tel :

Adı Soyadı : Sadık Kara. Unvanı : Profesör. Doğum Yeri / arihi : Kayseri / 01.03.1959. Tel : Adı Soyadı : Sadık Kara Unvanı : Profesör Doğum Yeri / arihi : Kayseri / 0.03.959 Tel : Posta Adresi : Fatih Üniversitesi, Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü Büyükçekmece, İstanbul E-posta : skara@fatih.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU A.KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Mahmut DOĞRU Doğum Yeri : Dörtyol / HATAY Doğum Tarihi : 01/09/1961 Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Fizik B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan ASĠLTÜRK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Erciyes Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine Mühendisliği

Detaylı

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi.

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi. ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Erdal Aras Doğum Tarihi: 04 / 05 / 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Ankara Üniversitesi 1993 Y. Lisans Atom ve Molekül

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mete Eminağaoğlu 2. Doğum Tarihi: Aralık 1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi

Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi Prof. Dr. Ömer Yavaş Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü THM Projesi Yürütücüsü 18 Nisan 2013 SANAEM -TAEK,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı.

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı. 2. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 2.1. Kimliği Adı Soyadı : Lütfullah GÜNDÜZ Akademik Unvanı : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 02.10.1966 E-Posta Adresi : lutfullah.gunduz@ikc.edu.tr 2.3. Öğrenim ve Akademik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240 Erzurum / TÜRKİYE Tel: +90 442 2314005 Fax: +90 442 2314288

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ. 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967. 3. Unvanı : Profesör. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ. 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967. 3. Unvanı : Profesör. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Salih Yılmaz. Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Salih Yılmaz. Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Yılmaz Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yavuz Duvarcı 2. Doğum Tarihi: 1966 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ODTÜ

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I.GENEL BİLGİLER 4-32 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.

Detaylı

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 PROF.DR. AYSEL YONTAR - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 /dahili 543 faks:00-90-392-2235179 e-mail: ayontar@neu.edu.tr Doğum Tarihi ve yeri: 10 Mart 1946, İzmir-TÜRKİYE Unvanı: Profesör Dr. Eğitim Durumu:

Detaylı

Doktora Tezi: Marmara Bölgesi ndeki Deniz ve Hava Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Oluşturulması ve Hava Kirliliğinin Modellenmesi

Doktora Tezi: Marmara Bölgesi ndeki Deniz ve Hava Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Oluşturulması ve Hava Kirliliğinin Modellenmesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. Alper KILIÇ Telefon : +90 266 738 09 45 / 445 e-posta : alperkilic@balikesir.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Deniz Ulaştırma ve İşletme

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Müh. ABD

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Müh. ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefer KURNAZ 2. Doğum Tarihi : 19 Nisan 1956 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği Hava Harp Okulu 1978 Y. Lisans

Detaylı