Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Đ.K.U ( Konuk Öğretim Üyesi, Kadrolu Öğretim Üyesi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Đ.K.U (2001-2002 Konuk Öğretim Üyesi, 2002-2003 Kadrolu Öğretim Üyesi)"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: Sercan ÖZGENCĐL YILDIRIM 2. Doğum tarihi: 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Ankara Devlet Mühendislik 1980 Mimarlık Akademisi Y. Lisans Mimarlık- Restorasyon Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1985 Doktora Mimarlık Gazi Üniversitesi Akademik Ünvanlar Profesör Mimarlık, Beykent Üniversitesi, 2006 Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Beykent Üniversitesi, 2003 Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Đ.K.U ( Konuk Öğretim Üyesi, Kadrolu Öğretim Üyesi) Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, O.Ü, 2001 Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Mimari Tasarım Sorunları, M.S.Ü, 2001 Yrd. Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Gazi Üniversitesi, Arş. Gör. Mimarlık, Bina Bilgisi, Gazi Üniversitesi, Doktor Mimarlık, Bina Bilgisi, "Kuruluşundan XVIII. yüzyıla kadar Rumeli-Edirne kent kurgusu ve yapı grupları ilişkisinin, çağdaş kent ve mimarlık ilkeleri açısından değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi, 1991 Yüksek Mimar&Restorasyon Uzmanı Mimarlık, Restorasyon, "The Preservation and Rehabilitation Project of Bursa-Muradiye", O.D.T.Ü, Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri

2 Özcan, S., Kentsel Tasarım Projelerinde Analiz Metodlarının Mimari Tasarım Kavramları Açısından Değerlendirilmesi, Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul, 2010 Akın, U., Tarihleri Arasında Konut Mimarisinin Değişimi; Đstanbul Levent Örneği, Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul, 2010 Gündem, Ö., Cumhuriyet ten Günümüze Đstanbul da Düzenlenen Kentsel Tasarım Yarışmaları Bağlamında Beşiktaş Meydanı Örneği, Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul, 2009 Sönmez M., "Benzeşim ve Algı Kavramları Üzerinden Kent Okunması: Đstanbul/Maslak Örneği", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2002) Nazifoğlu M., "Tüketim Toplumunun Zaman, Kültür, Özne Üzerinden Turizm Olgusu Özelinde Tartışılması: Alanya Örneği", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2002) Özçelik T., "Toplumsal Denetim Aracı Olarak Mimarlık ve Hayatın Estetize Edilmesi", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2001) Doğay A., "Sinematografi ve Mimarlık", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (1999) Çelik G., "Atatürk Bulvarının Đç ve Dış Mekan Organizasyonunun 1980'den Günümüze Đrdelenmesi", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (1998) Gürallar N., "Đdeoloji - Mimarlık Đlişkisi ve Türkiye'de Halkevi Binaları ", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (1997) 6.2. Doktora Tezleri Akgün B., "Mekansal Đmge-Mekansal Pratik Đlişki/Đlişkisizliğinin Bursa'da /1989 Bulgaristan Göçmenleri Üzerinde Đncelenmesi", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2002) Uluğ M., "Mimarlığın Varlık Koşulu Olarak Mekan", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (1996) Akyol E., "Tarihsel Kentlerin Gelişiminde Yapılaşma Ölçütlerinin Đstanbul-Galata Örneğinde Đncelenmesi", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (1996) 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler Yıldırım S. ve Onur Z., "After the First Semiotic Congress" S European Journal for Semiotic Studies, vol. 15 (1), 17-22, 2003 Yıldırım S. ve Doğay A., "Displacement Through Cinema and Architecture", S European Journal for Semiotic Studies, vol. 15 (1), , 2002

3 Yıldırım S., "Osmanlı Yapı Gruplarında "Yer"in Belirleyicileri Üzerine Gözlemler", GÜ. Müh. Mim. Fak. Dergisi, GU Journal of Science, ISSN 1303, Cilt 5, Sayı 1, , Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Yıldırım S., The Dialogue Between the Architect Sinan s Works and Their immediate and Remote Surroundings, Sinan and his Age, Kayseri, Nisan 2010 Yıldırım S., Küresel ve Yerel Bağlamda Turizm ve Mimarlık, 1.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Mayıs 2010 Yıldırım S., Güney D., Cimşit F., Teaching on Thinking, Design Train Congress, Hollanda 2007 Yıldırım S., Güney D., Glosset N., "Surviving in Between", Dünya Mimarlar Toplantısı, Đstanbul 2005 Yıldırım, S., Güney D., "Đstanbul-Zeytinburnu Surdışı Yerleşim Tarihinde Kültürel Kesişmeler, Ayrışmalar ve 19.yy Osmanlı Dönemi Gayrimüslim Kimliğinin Mimarlık Üzerinden Okunması", Gelenek, Kimlik, Bireşim, Kültürel Kesişmeler ve Sanat" Uluslararası Sempozyum, Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Ankara 2005 Yıldırım S., "Akdeniz Đmgesi", Akdeniz Üçlemesi - Medi3ology (Momentum, Matemorhosis, Manifesto), International Gazimağusa Symposium, K.K.T.C 2004 Yıldırım S. "A Critical Study of New Aesthetic Values, "Modern" Housing Sites in Đstanbul", International Congress, Quality of Urban Life, Đstanbul 2003 Yıldırım S. ve Uluca Tümer E., "The Effects of Urban Transformation of Istanbul Historical Peninsula in the 20th Century on Major Byzantine Monuments in the City and their Environments", VI.th International Congress; Cultural Heritage, Context & Conservation, Havana, Küba 2003 Yıldırım S. ve Fidanoğlu E., "Re-Structuring the thoughts of Design and Conservation over the Industrial Heritage of the 20th century", 6.th International Congress; Cultural Heritage; Context & Conservation, Havana, Küba 2003 Yıldırım S. ve Uluca Tümer E., "A Research for the Sources of Architecture, A Case Study: Turkey", Poster exhibition XXI. World Congress of Architecture, Berlin 2002 Yıldırım S., "Future Living and Architecture," Architecture of the 21st Century, UIA Congress, 2, , Beijing, Çin 1999 Yıldırım S. ve Doğay A., "Design Theory and Film", Design & Decision Support Systems Conference in Architecture and Urban Planning, Hollanda 1998 Yıldırım S. ve Doğay A., "Sanat, Etkileşim ve Günümüz", Uluslararası Sanatta Etkileşim Sempozyumu-Interactions in Art, 66, Ankara 1998 Yıldırım S., " Migrants, Immigrants and Housing ", Workshop II, Habitat 2, Ankara 1996

4 Yıldırım S., Güvenç K., Fidanoğlu E., "Immigrant&Dwelling: In between here and there/göçmen ve Konut: Orası ile Burası Arasında Bir Yerde," Habitat 2, / , Ankara 1996 Yıldırım S., "Continuity in Architecture", International Conference of Social Environment Metamorphoses IAPS 13, Manchester, Đngiltere 1994 Yıldırım S. ve Çağlar N., "Reviewing the historical meaning in Urbanizm and Architecture of Ottoman Cities" International Conference of Social Environment Metamorphoses IAPS 12, Yunanistan 1992 Yıldırım S., "Kent-Tek yapı Đlişkisi," IX. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, 3, , Đstanbul Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Yıldırım S., "Kent ve Doğa ", Archidek Dergisi, sayı 1/05, 28-31, Đstanbul 2005 Yıldırım S., "Programlanmış Gündelik Hayat Đçinde Durak", Dosya, XXI Mimarlık Tasarım ve Kent Dergisi, sayı 14, Temmuz-Ağustos 2003 Yıldırım S., "Su ve Mimarlık Üzerine Bir Tasarım Atölyesi Deneyimi", Mimarist Su ve Mimarlık dosyası, 2, 2001 Yıldırım S., "Mimari Tasarım Sürecinin Problematikleri ", Ege Mimarlık, sayı 47, 3, 2003Yıldırım, S., "Tasarlanmış derinliksizlik karşıtı tasarlanmış derinlik", Arredemento Mimarlık, Küreselleşme ve Mimarlık Dosyası, 81-86, Ekim 2000 Yıldırım S., Onat E., Fidanoğlu E., "Mimarlık Eğitiminde bir Tasarım Atölyesi Deneyimi", Gazi Sanat Dergisi, 1, , Ankara 2000 Yıldırım S., "Sinemada Zaman", Arredamento Mimarlık, , , 1999 Yıldırım S., "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunda Mimar ve Mimarlık", Yeni Türkiye Dergisi/Cumhuriyet Özel Sayısı, 23-24, , 1998 Yıldırım S., "Gündelik Yaşam-Kalabalıklar-Metro", Türkiye'de Sanat/Plastik Sanatlar Dergisi, 42-45, Mart/Nisan 1998 Yıldırım S. ve Hürol Y.A., "Akademik Ortam/Mimarlık Ortamı", Mimarlık Dergisi, Nisan 1998, , 1998 Yıldırım S., "Sinemanın politikası/mekanın Politikası", Arredamento/Mimarlık-Tasarım Kültür Dergisi, 100-5, 1998 Yıldırım S., "Uğur Mumcu Anıtı", Mimarlık Dergisi, sayı 273, 14-18, 1997 Yıldırım S., "Modernizm, Postmodernizmde Kent-Mimarlık Đlişkisi", Mimarlık Dergisi, 249, 25-29, 1995

5 Yıldırım Özgencil S., Yenileme Projeleri ve Mimari Tasarım, Yapı Dergisi, Yapı 311, ekim Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Yıldırım S., "Mimarlık ve Estetik, Betonun Estetiği", Hazır Beton Kongresi, Đstanbul 2004 Yıldırım S., Yapı Malzemelerinin Ekonomik, Teknolojik ve Ekolojik Geleceğinin Kullanım Süreçlerinde Đrdelenmesinde: Doğal & Yapay Problemi, Yapı Malzemesi Kurultayı, Đstanbul 2003 Yıldırım S., Gökan K., Bostancıoğlu E., Kasapoğlu E., Düzgün E., Çelen A., Uluca E. ve Enginöz A., "Yer-el ve Evrenselin Diyalektiği", Yapı-Yaşam Kongresi, Bursa 2001 Yıldırım S. ve Düzgün E., "Mimarlık Eğitiminde Eşkredilendirme", Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, Đstanbul, , 2001 Yıldırım S., Onur Z., "Türkiye de Kültür, Modernite ve Mimarlık", Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu Kültür ve Modernite Sempozyumu, Antalya 2001 Yıldırım S. ve Karaaslan Ş., "Çankaya Bölgesinde Yeni Kentsel Oluşumların Mimarlık ve Şehircilik Açısından Đrdelenmesi", Çankaya Belediyesi Kent ve Kentleşme Semineri, Ankara 2000 Yıldırım S., "Yıldız Buluşmasının Ardından", Mimarlık, 287, 30-32, 1999 Yıldırım S. ve Akgün B., "Bursa'da Göç olgusu ve Mekandaki Đzleri", Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bursa ve Yöresi, Bursa, , , 1999 Yıldırım S., "Ötekilerin Beğenisi", Mimar-Anlam-Beğeni Sempozyumu, Ankara, YEM , 1997 Yıldırım S. ve Gürallar N., "Đdeoloji ve Mekan", Đdeoloji, Erk ve Mimarlık Sempozyumu, Đstanbul, , 1996 Yıldırım S. ve Güvenç K., "Mimarlık Eğitiminde Tasarım Atölyeleri", Forum 1, Nasıl Bir Gerçek, Đstanbul, , 1995 Yıldırım S. ve Güvenç K., "Mimarlık Eğitimi ve Eğitim Mekanları", Mimarlık Eğitiminde Beklenen Değişimler Kongresi, , Ankara 1993 Yıldırım S., "Modern, (Post) Modern Kavramların Ülkemizde Mimarlık Eğitimine Etkileri Üzerine Gözlemler, Belirlemeler ve Öneriler", Mimarlık Eğitiminde Beklenen Değişimler Kongresi, , Ankara 1993 Yıldırım S., "Modernizmin Đşlev ve Tarih Anlayışının Değişimi (Post) Modern Mimarlık ve Kent Kavramları", Post-Urbanism ve Kentsel Tasarım, Đstanbul Diğer yayınlar Kitaplar

6 Yıldırım Özgencil S, Genim S, Sorkin M, Two Continents one City, ingilizce ve çince, Kültür A.Ş. Yayıncılık, Đstanbul, 2010 Yıldırım Özgencil S, Symbolic Maps of The City; Istanbul ın Engraving,Đngilizce, ISBN , Kitabistanbul, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Seltifika No; , Kitabistanbul, Đstanbul-Haziran 2008, Yıldırım Özgencil S, Kentin Anlam Haritaları: Gravürlerde ĐSTANBUL, ISBN , Kitabistanbul,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Seltifika No; , Kitabistanbul, Đstanbul-Haziran 2008 Yıldırım S., Güney D., "Uygarlıklar Beşiği Đstanbul, Kent Belleği/Mekansal Süreklilikler", Türkçe-Đngilizce ve Almanca, ĐBB Kültür A.Ş. Yayınları, ISBN: , Baskı:Đstanbul Yıldırım S., Güney D., "Đstanbul Topoğrafyaları; Zeytinburnu, Sur ve Suyun Đzindeki Kültürlerin Mirası", Türkçe ve Đngilizce, Beykent Üniversitesi Yayınevi, ISBN: , Đstanbul 2005 Yıldırım S., "Kentsel ve Mekansal Yapı Çözümlemesi, Kent Oluşum Kuramları ve Kent Çözümlemelerinde Temel Dizgeler", G.Ü. Müh. Mim. Fak. Yayını No: 18, G.Ü. Müh. Mim. Fak. Yayını No: 210, Ankara Kitaplarda Bölümler Sekans, Sinama Yazarları Seçkisi, Filmlerdeki Kent Đmajları, Tan Kitapevi Yayınları.2009 Yıldırım Özgencil S, Bugünden sonra Beyoğlu, Beyoğlu nun Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, Đstanbul Kültür Sanat Vakfı-Đtalyan Kültür Derneği, 2010 Avrupa Kültür Merkezi Đstanbul etkinlikleri kapsamında, Beyoğlu, Kasım 2007 Yıldırım S., "Mimari Tasarım Sürecinin Problematikleri ", Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarına Farklı Yaklaşımlar, Mimarlar Odası Đzmir Şubesi Yayınları, Đzmir 2003 Yıldırım S. ve Doğay A., "Sinema ve Mimarlıkta yolculuk", Göstergebilim Tartışmaları, Đstanbul Editörlük Symbolic Maps of The City; ISTANBUL IN ENGRAVINGS ISBN , Kitabistanbul T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Seltifika No; Kitabistanbul,Đstanbul-Haziran 2008, Kentin Anlam Haritaları: Gravürlerde ĐSTANBUL, ISBN , Kitabistanbul,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Seltifika No; , Kitabistanbul,Đstanbul-Haziran 2008 "Uygarlıklar Beşiği Đstanbul, Kent Belleği/Mekansal Süreklilikler", Kültür A.Ş, ISBN: , Đstanbul 2007 "Đstanbul Topoğrafyaları; Zeytinburnu, Sur ve Suyun Đzindeki Kültürlerin Mirası", Beykent Üniversitesi Yayınevi, ISBN: , Kasım 2005

7 "S European Journal for Semiotic Studies", Yıldırım S., Erkman F., Onur Z. ve Bernard J., vol. 15 (1), Viyana 2003 "Göstergebilim Tartışmaları",Yıldırım S. ve Onat E., "Göstergebilim Tartışmaları", Đstanbul Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Organizasyonları Uluslararası kongre organizasyonu Technical Congress of Küçükçekmece and its Periphery, Earthquake and Planning, Đstanbul 2003 Ulusal kongre organizasyonu Göstergebilim Kongresi, Gazi Üniversitesi Mühendislik & Mimarlık Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara 2000 Uluslararası workshop organizasyonu Organizasyon ve seminer, Istanbul Fatih International Workshop, Fatih Belediyesi, Đstanbul 2006 Organizasyon ve atölye yürütücüsü, "International Summer School 2006, Istanbul Galata, Two Faces of the Golden Horn", (European Union Youth Program), Beykent Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Đstanbul 2005 Organizasyon ve atölye yürütücüsü, "International Summer School 2005, Istanbul Kartal", Beykent Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Đstanbul 2005 Organizasyon ve atölye yürütücüsü, "International Summer School 2004, Istanbul", Beykent Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Đstanbul 2004 Uluslararası Workshop Katılım Housing Question of the Others, Migrants and Housing Workshop at the Housing Question of the Others Conference, Canada York University, Faculty of Arts, Habitat Ankara 1995 Uluslararası sergi&bienal Proje Koordinatörü, Local Gate to the Global Market, Istanbul Ports, La Biennale di Venezia- Architettura, 2006, Yıldırım S., Genim S., Sorkin M., Istanbul Ports Past-Present-Future Uluslararası organizasyonda çağrılı konferans Konferans, Istanbul Experience: Three Religions Three Cultures along the City Walls, II. Europaischer Monat Der Fotografie, Berlin, Projeler

8 8.1. Araştırma Projeleri Proje Yürütücüsü, "Đstanbul'un Depreme Hazırlık Sürecinde Zeytinburnu Pilot Projesi Çevresinde Zeytinburnu Đlçesinde bulunan Tarihi ve Kültürel Varlıklar ile Mimari Mirasın Tespiti, Korunması ve Değerlendirmesine Yönelik Araştırma Projesi" ĐŞAT, Đstanbul Şehircilik Atölyesi, 2004 Proje Yürütücüsü, "Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Döneminde Demiryolları, Yapım Teknolojileri ve Örgütlenme Biçimleri Üzerine Arşiv Taraması ve Belgeleme Çalışması", Osman Gazi Üniv. Araştırma P Mimari ve Kentsel Tasarım Projeleri Yıldırım S., Proje Müellifi, Gazi Üniversitesi Kütüphanesi Avan ve Uygulama Projeleri (inşa edildi), Gazi Üni. Döner Sermaye Đşletmesi, 1999 Yıldırım S., Proje Müellifi, Erciyes Üniversitesi Kadir Has Kütüphanesi ve Bilgi Đşlem Merkezi Avan ve Uygulama Projeleri (inşa edildi), Gazi Üni. Döner Sermaye Đşletmesi, 1992 Onat E. ve Yıldırım S., Proje Müellifi, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Avan ve Uygulama Projeleri (inşa edildi), Gazi Üni. Döner Sermaye Đşletmesi, 1988 Onat E. ve Yıldırım S., Erciyes Üniversitesi Kampüsü ve Yerleşme Planı , Gazi Üni. Döner Sermaye Đşletmesi, Proje Danışmanlıkları Đstanbul-Beyoğlu Belediyesi, Tarlabaşı Yenileme Projesi Đstanbul-Fatih Belediyesi, Fener-Balat-Ayvansaray Yenileme Projesi 9. Đdari Görevler Bölüm Başkanı Beykent Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi Beykent Üniversitesi, Müh.Mim. Fakültesi Dekan Yrd. Beykent Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi Fakülte Y.K Üyesi Beykent Üniversitesi, Müh.Mim. Fakültesi Senato Üyesi Beykent Üniversitesi Fakülte Y.K Üyesi Đ.K.U Müh.Mim.Fakültesi Bölüm Bşk. Yrd. Gazi Üni.Müh.Mim.Fakültesi, Mim. Bölümü Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler MĐM-ED, Mimarlık Eğitimcileri Derneği kurucu üyeliği

9 11. Ödüller Kitap dalında ödül. OICC Đslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği-The Organization of Islamic Capitals and Cities tarafından 3 yılda bir verilen, şehir bölge planlama alanında, yazılı eser dalında (2010), Uygarlıklar Beşiği Đstanbul Kent Belleği/ Mekansal Süreklilikler-Cradle of Civilization Đstanbul Collective Memory / Spatial Continuities isimli kitap, birincilik ödülü almıştır Ulusal mimari proje yarışmalarında ödüller Yıldırım S., Samsun Belediyesi Ticaret Merkezi Mimari Proje Yarışması, Mansiyon, 1987 (Mimarlık Dergisi, 5-6, 75, 1987) Uluslararası mimari proje yarışmalarında ödüller Yıldırım S., Proje Danışmanı, Derman B. ve Derman D., Proje Müellifleri, Đzmir Liman Bölgesi Uluslararası Kentsel Tasarım Fikir Yarışması, 2. Ödül, 2002 (Yapı Dergisi, 243, 43-63) 11.4 Öğrenci proje yarışmalarında yürütücü öğretim üyesi olarak alınan ödüller Türkiye Anıt-Çevre Turizm Değerleri Koruma (TAÇ) Vakfı Ödülleri, Tarihi Doku ile Uyumlu Öğrenci Projeleri (1990): Neşe, A. (Öğrenci), Başarı Ödülü; Şimşek, Ş. (Öğrenci), Teşvik Ödülü; Kaptan, E. (Öğrenci), Teşvik Ödülü 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Haftalık Saati Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Teorik Uygulama ARCH 307 Architectural Design III 2 6 Güz ARCH 406 Thesis Project 0 12 ARCH 407 Architectural Design V ISTAR 513 Mimarlık Tarihi ve Teorisi 0 0 ARCH 406 Thesis Project 0 12 Đlkbahar ARCH 308 Architectural Design IV 2 6 ARCH 454 Reading Arch and City and Film 2 0 ISTAR 515 Mimarlıkta Güncel Konular Güz ARCH 403 ARCITECTURAL PROG. ARCH 307 Architectural Design III ARCH 308 Architectural Design IV ARCH 406 Thesis Project

10 ARCH 359 Stucture as Architecture 2 0

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi A.B.D. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 ADI SOYADI Doğan Zafer ERTÜRK DOĞUM TARİHİ 3 Ağustos 1943 UNVANI Profesör Dr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 198 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A.Nilay Evcil 2. Doğum Tarihi: 05.08.1970 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sehir ve Bolge Plan. Istanbul Teknik Universitesi 1992

Detaylı

M.S.G.S.Ü. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

M.S.G.S.Ü. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı M.S.G.S.Ü. Doktora / Sanatta Yeterlilik AYLA F. ANTEL Prof.. Dr. ayla.antel@gmail.com Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı Y. Yüksek Tezi Veya Çalışması Adı : - : Mimarlık Tarihi (ilkçağdan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İbrahim NUMAN İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 / Mail : inuman@fsm.edu.tr / numan.ibrahim@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : AYŞE UĞUR TÜTEGİL Aralık 2013

ÖZGEÇMİŞ : AYŞE UĞUR TÜTEGİL Aralık 2013 ÖZGEÇMİŞ : AYŞE UĞUR TÜTEGİL Aralık 2013 1. Adı Soyadı : Ayşe Uğur Tütengil 2. Doğum Tarihi : 17.01.1955 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Universität

Detaylı

EDUCATIONAL BACKGROUND

EDUCATIONAL BACKGROUND CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name : ġebnem ÖNAL HOġKARA Date and Place of Birth : 29.09.1968 - Ankara Nationality : Turkish Marital Status : Married Correspondence Address : Eastern Mediterranean

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS krkavas@gmail.com ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

Özgeçmiş. Yer Üzerine Bir Okuma Denemesi: Samatya da Yer- Kurma Pratikleri, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (yayınlanmamış), İstanbul, 2010.

Özgeçmiş. Yer Üzerine Bir Okuma Denemesi: Samatya da Yer- Kurma Pratikleri, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (yayınlanmamış), İstanbul, 2010. Ezgi TUNCER GÜRKAŞ, Dr. Yardımcı Doçent Mimarlık Bölümü Mardin Artuklu Üniversitesi Savurkapı 47100 Mardin Türkiye + 90 482 2128990-6005 ezgituncer@gmail.com Öğrenim Doktora Doktora Tezi Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emrah UYSAL Doğum Tarihi: 14.02.1975 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Mehmet Emin Şalgamcıoğlu

Mehmet Emin Şalgamcıoğlu Mehmet Emin Şalgamcıoğlu KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Kurumu E- posta Adresleri : Y.Doç.Dr. : İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü : salgamcioglu@gmail.com, salgamcioglu@itu.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 2013

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Banner Reklamların Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi - Prof.

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Banner Reklamların Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi - Prof. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖZDEN PEKTAŞ TURGUT Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Anadolu Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Derece Alan Üniversite Yıl. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Derece Alan Üniversite Yıl. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Latife AKTAN ÖZEL Doğum Tarihi : 01 Nisan 1959 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu. Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı: Beril Anılanmert 2. Doğum Tarihi: 1942 3. Unvanı:

Detaylı