P2P Raporu: Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P2P Raporu: Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı"

Transkript

1 IPA Yararlanıcılarından sivil toplum kuruluşlarına teknik yardım 2 (TACSO 2) EuropeAid/133642/C/SER/Multi P2P Raporu: Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı İstanbul, Türkiye İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Panellerin Raporu 3. Çalıştay Raporu Ek A: Gündem Ek B: Katılımcı Listesi Ek C: Konferans Elkitabı Ek D: Medya ve Görünürlük Raporu Ek E: Değerlendirme Raporu (Ek Olarak Veri Raporları, İngilizce-Türkçe)

2 Giriş TACSO nun Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ile birlikte düzenlediği Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı nın amacı, Türkiye de sosyal girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak ve sosyal girişimciliği teşvik etmek, ayrıca toplumsal değişim, sosyal içerme ve sürdürülebilir toplumsal gelişmede bir araç olarak sosyal girişimciliğin öneminin vurgulanmasıdır. Konferansın odaklandığı nokta, AB, Batı Balkanlar ve Türkiye de hassas grupların toplumsal katılımı ve sürdürülebilir toplumsal gelişme alanında çalışmalar yürütenbaşarılı sosyal girişimcilik modelleridir. Etkinlik, TACSO projesinin İnsandan İnsana Programı (P2P) bileşeni çerçevesinde düzenlenmiştir. (P2P), Sivil Toplum Aracı (Civil Society Facility) Program stratejisinin üç kolundan birini oluşturmakta ve Batı Balkan Ülkeleri ile Türkiye deki STK ların, Avrupa Birliği Kurumlarını ziyaret ederek ve AB ülkelerinden STK larla bir araya gelerek; AB ve katılım sürecine ilişkin bilgi edinmelerine, uluslararası ve bölgesel düzeyde ortaklıklar, ağlar kurmalarına, genişleme ve ortaklık perspektifinden karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. TACSO P2P Ocak 2014 te Birlikte Çözümler Bulmak konulu Euclid Ağı Yıllık Konferansı na katılımı desteklemiştir. Ev sahipliğini Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile birlikte Avrupa Komisyonu nun yaptığı ve Strasburg da gerçekleşen Sosyal Girişimciler: Söz Sizde konferansının amacı, AB deki taraflarla birlikte sosyal girişimcilik alanında ağlar ve ortaklıklar oluşturulmasıydı. Bu etkinliklerin takibi çerçevesinde TACSO-Türkiye Türkiye de Sosyal Girişimciliği teşvik etmek ve Sosyal Girişimciliğe ilişkin farkındalık yaratmak; ayrıca toplumsal dönüşüm, hassas grupların toplumsal katılımı ve sürdürülebilir toplum gelişiminin bir aracı olarak sosyal girişimciliğin önemini paylaşmayı amaçlamıştır. Bu etkinlik, sosyal girişimcilerle hak temelli STK lar arasında daha ileri düzeyde işbirliğinin zeminini oluşturmuş, STK ların yaratmak istedikleri değişimin bir aracı olarak sosyal girişimcilik kavramının yaygınlık kazanmasına destek olmanın yanı sıra, aktörler arasında deneyim paylaşımı ve ağ oluşturma açısından bir fırsat da sunmuştur. Etkinlik, hassas gruplarla çalışan hak temelli STK larla sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren STK lar arasında bir köprü kurmuştur. Aynı zamanda, AB de Batı Balkanlar da ve Türkiye de hassas gruplarla çalışan sosyal girişimlerin başarılı modelleri tanıtılmış ve bu modellere ilişkin bilgiler yaygınlaştırılmıştır. Etkinlikte toplam 62 katılımcı yer almıştır: Katılımcılardan 8 i AB ve IPA ülkelerinden, 22 si ise Türkiye nin diğer illerindendi. Türkiye den açık çağrı sonucu seçilen katılımcılar, hassas grupların güçlendirilmesi alanında çalışmalar yürüten sosyal girişimleri ve STK ları temsil etmekteydiler.. Etkinlik, 2 panel ve 4 paralel atölye şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayların ardından, İstanbul

3 dışından gelen 20 katılımcı ile Karanlıkta Diyalog adlı Sosyal Girişim yerinde ziyaret edilmiştir. Katılımcılar arasında gayrı resmi görüşmelere ve ağ oluşumlarına olanak sağlamak amacıyla kokteyl şeklinde bir sosyal etkinlik de düzenlenmiştir. Panellerin Raporu İlk panel oturumu Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme için Başarılı Sosyal Girişim Deneyimleri üzerineydi. TACSO İnsandan İnsan Programı (P2P) Koordinatörü Neslihan Özgüneş in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, sürdürülebilir toplumsal gelişme üzerine AB ve IPA ülkelerinden dört sosyal girişim temsilcisi sunum yapmıştır. Ryan Foley İtalya da L apebianca ile yaşadığı deneyimi paylaşmıştır. Kuruluşun amacı, sürdürülebilirliği sosyal, etik, çevresel ve ekonomik bir perspektiften sağlamaktır. Foley e göre L'apebianca, Ekoyaşam Sosyal Kooperatifi tarafından yönetilen ve en önemli yaklaşımı toplulukların katılımı olan bir entegre Ticari ve Kültürel Merkezdir.. Foley sunumunda, sosyal girişimlerinde benimsedikleri iş modeline odaklanmıştır; bu model başarıyı yalnızca ticari değil aynı zamanda sosyal bir başarı olarak tanımlamaktadır. Bu yaklaşım, restoranlar, çiftçi pazarları, ekolojik dükkânlar ve kültür merkezi söz konusu olduğunda sürdürülebilirliği ve sahiplenmeyi beraberinde getirmektedir. Foley ayrıca L apebianca da çalışanların üçte birinin engelliler olduğunu belirtmiştir. Model kapsayıcı bir model olduğundan herkes kazançlı çıkmaktadır. Misyon ve değerler her tür çalışmanın merkezinde yer almaktadır. İlişkiler ve ağlar büyük önem taşımaktadır. Toplumsal gelişim, yukarıdan aşağıya sağlanamaz. Hırvatistan daki Yeşil Osijek ten Jasmin Sadikovic, doğa koruma alanındaki bir STK olmaktan sosyal girişime uzanan yolculuğu paylaştı. Yeşil Osijek, Hırvatistan ın Osijek kentinde 1995 yılında kurulan bağımsız, hükümet dışı ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Amacı, savunuculuk çalışmaları, ekolojik açıdan kabul edilebilir teknolojilerin yaşama geçirilmesi ve sürdürülebilir gelişme yoluyla yurttaşları doğa koruma ve yaşam kalitesini artırma konusunda eğitmek ve harekete geçirmektir. Sadikovic e göre Osijek te doğanın korunmasına yönelik savunuculuk çalışmaları, onları sonunda savaş sonrası yoksulluğun tehdidi altındaki azgelişmiş bir kırsal yöre olan Kopacki ye odaklanma noktasına götürmüştür.. Eco Centre Zlatna Greda projesi sayesinde eko turizme odaklanan bir Sosyal Girişim oluşturmuşlardır. Bu girişim doğa eğitimi, kuş gözleme, bisiklet turları, yerel mutfak lokantası ve festivaller gibi çeşitli etkinlikler yürütmekte, yerel halkı da bu etkinliklere katmaktadır. Sadikovic in paylaştığı en önemli ders ise şudur: Sosyal girişimler, bir STK nın misyonunu gerçekleştirmesinde sürdürülebilir bir araç olabilir. Bosna-Hersek ten Zoran Puljic, toplumun travma içinde ve önyargılarla dolu olduğu savaş sonrası ortamda sosyal girişimciliğe başlayan Mozaik Vakfı nın öyküsünü paylaşmıştır. Puljic e göre, Mozaik in odak noktası baştan bu yana toplumsal gelişimdir ve sosyal girişimcilik modeli de yoksulluk ve işsizliğin acılarını çeken topluluklar arasında diyalog ve karşılıklı anlayış geliştirmenin bir aracı olmuştur. Vakfın bünyesinde iki işletme bulunmaktadır. Bunlardan biri tarımsal üretim alanında çalışmakta (Eko-Mozaik) diğeri de etkinlikler düzenleyip yönetmektedir. Tarımsal işletme yerel halkı istihdam etmektedir ve çalışanların %60 tan %99 a kadar değişen bölümünü farklı etnik topluluklardan kadınlar oluşturmaktadır. Diğer işletme ise şirketlere yönelik kurumsal sosyal

4 sorumluluk etkinlikleri düzenlemektedir ve bu çalışmalarıyla Vakfın finansal sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır. Puljic in yaptığı açıklamaya göre yerel sorunlara yerel çözümler bulunması ve mevcut kaynaklardan yararlanılması önemlidir. Puljic, yalnızca sorunlara gömülmek yerine eldeki mevcut kaynaklar açısından olumlu olana odaklanmanın önemini vurgulayarak, yenilikçi çözümler için yerel ortaklarla işbirliğinin gerekliliğine değinmiştir. Puljic ayrıca, sosyal girişimciliğin bir STK ya verebileceği en değerli şeyin bağımsızlık olduğuna işaret etmiştir. Türkiye Kadın Merkezi Vakfı ndan (KAMER) Nebahat Akkoç, sosyal girişimciliğin kadınları güçlendirme çabaları sırasında karşılaştıkları bir konu olduğunu belirttikten sonra sosyal girişimcilik yoluyla KAMER Mutfağı, Mor Atölye, KAMER Konuk evi ve Kahvesi gibi yararlı sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Akkoç, piyasanın taleplerinin zaman zaman çalışmalarının değerine ters düşebildiğini paylaştı. Kadınların insan haklarına ilişkin değerlerle, şiddet mağduru kadınların sosyal ve ekonomik içerilmesine yönelik desteğin bağdaştırılmasında kimi zaman güçlüklerle karşılaşıldığını ifade eden Akkoç, sosyal girişimcilik alanında STK lar açısından çıkartılan önemli bir derse de değindi: Piyasanın basıncı ile feminist değerleri koruyan KAMER gibi STK lar arasında bir denge kurulmalı ve bu denge sürekli kontrol altında tutulmalıdır. İşletmelerde gerçekleştirilen üretim sırasında çapraz kesen konulara yönelik yaklaşımlarına ilişkin olarak Akkoç şu noktayı vurguladı: iyi/rekabetçi hizmet kalitesi her zaman korunmalı, yerel kaynaklara ve kültüre öncelik tanınmalı. Evet, rekabetçi olmalıyız, ama kendi aramızda değil. Panel, soru ve cevap oturumuyla sonlandı. Bu oturumda Türkiye den katılımcılar AB ve IPA ülkelerindeki modellerle Türkiye deki modeller arasındaki benzerlikleri ve karşılaşılan güçlükleri daha ileri düzeyde araştırdılar. İkinci panel oturumunun konusu Sosyal Girişimcilik Yoluyla Uygulanan Başarılı Sosyal İçerme Modelleri idi. Oturumun moderatörlüğünü TÜSEV Sosyal Yatırımlar Program Direktörü Sevda Kılıçalp Iaconantonio yaptı. Panelde AB ve IPA ülkelerinden dört sosyal işletme temsilcisi tarafından sunumlar, hassas grupların toplumsal katılımına yönelik işletmelere odaklandı. Romanya NESsT ten Ms. Despina Iancu farklı ülkelerdeki sosyal işletmelere yönelik destekleri hakkında bilgi verdi. NESsT in cafe ve lokanta gibi işletmelerde zihinsel ve fiziksel engelleri olan kişilere istihdam olanakları yaratmak üzere sosyal girişimleri desteklediği Romanya ve Macaristan dan edinilen kimi dersleri paylaştı. Macaristan daki Kek Madar da amaçlanan, uzun vadeli istihdam olanakları sağlanması ve çalışanların işgücü piyasasında iş bulabilmeleri için beceri geliştirme çabalarının desteklenmesidir. Iancu, engelli kişilerin karar alma mekanizmalarına dâhil edilmelerine odaklandıklarını belirtti. Bir sosyal girişim başlatmak isteyen kimselerin kendi kapasite/becerilerine ve mevcut araçlara odaklanması gerektiğine, piyasada gelecek vadeden potansiyele sahip ve amaca uygun yenilikçi fikirlerin tercih edilmesinin önemine işaret etti. Sosyal işletmelerin müşteri geri bildirimine ve müşterilerin ürünlerine nasıl tepki verdiklerine dikkat etmeleri gerektiğine değinen Iancu, sosyal işletmelerin somut toplumsal ve finansal hedefler belirlemelerini, bir yandan risk yönetimi planı hazırken diğer yandan ihtiyaçlara yanıt verecek kaliteye odaklanmalarını tavsiye etti. İspanya daki Roba Amiga ve Formacio I Treball adına katılan Mr. Chema Elvira hassas gruplarıniş, sosyal hizmetler, eğitim ve beslenme desteği imkânlarına kavuşturulmalarına yönelik çalışmalarını

5 1992 yılında başlattıklarını söyledi. İspanya da bu alandaki sorumluluk yasal olarak yerel yönetimlere aittir. Dolayısıyla Vakıf, diğer donörlerden aldığı desteğin yanı sıra, bu sorumluluk çerçevesinde yerel yetkililerden fon almaktadır. Elvira, eğitim programlarının yeni işletmeler ve iş imkânları yarattığını belirtti. Kuruluşun çalışmaları arasında, atık biriktirme alanlarından elektronik eşya ve mobilya toplanması, inşaat ve bakım, ütü ve çamaşır yıkama ve geri dönüşüm yer almaktadır. Sağladıkları istihdam olanakları kapsamında, hassas gruplardan bir kişi 3 yıl sosyal girişim için çalışmakta, bu sürede gerekli becerileri kazandıktan sonra piyasadaki işlere bakmaktadır. Kuruluş zaman zaman sabit süreli iş sözleşmeleri yapabilmektedir; ancak istihdamın %50 sini hassas gruplardan kişiler oluşturmaktadır. Elvira, kendi deneyimlerinden hareketle Sosyal İşletmelerin ekonomik kriz dönemlerinde daha dayanıklı olduklarına dikkat çekti. İspanya daki Euro krizi sırasında Formacio I Treball çalışan sayısı ve finansal kapasite açısından iki kat büyümüştür. Elvira ya göre marjinal konumdaki insanlar beceri ve motivasyona sahiptirler; tek ihtiyaçları, kendilerine fırsat tanınmasıdır. Romanya daki Romano ButiQ kuruluşundan Dr. Ciprian Necula ise, diğer katılımcılarla kendi modellerini paylaştı. Modelde amaçlanan, Roman toplulukların içerilmesini sağlamaktır ki bu uğraşta aktivistler olarak gündelik yaşamın her alanında Romanlara karşı ayrımcı uygulamalara karşı savunuculuk çalışmaları gerçekleştirilmektedir. "Romano ButiQ" derneğinin başlıca hedefi, başta Romanlar olmak üzere hassas durumdaki topluluklarla birlikte ayrımcılık ya da sosyal dışlanma riski altındaki kişilerin kültürel ve sanatsal mirasını araştırmak, yeşertmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Necula konuşmasında beceri geliştirme alanında başlatılıp sonuçta başarısız kalan çeşitli çabalara ilişkin gözlemlerini de dile getirdi. Örneğin fırıncılık girişimi, önyargılar ve ayrımcılık nedeniyle Romanların fırınından ekmek almak istemeyen müşteriler nedeniyle başarısız kalmıştır. Ekonomi kapitalizme geçerken fabrikalarda çalışan Romanlar da işlerini kaybetmişlerdi; geçimlerini ancak atık toplama gibi işlerle uğraşarak ya da geçmişten gelen geleneksel kimi becerileri sürdürerek sağlayabiliyorlardı. Necula şu noktaya da işaret etti: sosyal işletmeler, sosyal içerme söz konusu olduğunda mevcut becerileri temel almalı ve piyasa değeri olan yeni tasarımlar yaratmalıdır. Örneğin Romanların demircilik gibi geleneksel becerileri vardır; bu becerilerden hareketle piyasa değeri olan ürünler üretilmesi sonucunda üye sayısı 300 ü bulan 30 kooperatif kuruldu. Sepet vb. ürünler üreten bu kooperatifler üyelerine yaşamlarını değiştirici fırsatlar sunmaktadır. Belli başlı paydaşlarla ortak çalışma sonucunda Roman Kültürü Müzesi kurulmuştur. Bu Müze etnik gruplar içi ve arası iletişim için bir forum oluşturmakta, dolayısıyla gruplar kendi konumlarını daha iyi kavrayabilmektedir. Müze, etnik Romanları ve kültürlerini gizleyen görünmez duvarı kaldırmaya, ırkçı kalıpları, mağdurlaştırmaya ve dışlamaya yönelik yaklaşımları aşmaya çalışmaktadır. Necula, Müze binasında Roman sanatlarına, faaliyetlerine ve ürünlerine kalıcı bir yer tahsis edileceğini belirtmiştir. Türkiye Karanlıkta Diyalog dan Hakan Elbir misyonlarını şöyle açıklamıştır: Kamuoyunda ötekilik konusunda farkındalığı ve hoşgörüyü geliştirerek bizler ve onlar arasındaki engellerin aşılması. Karanlıkta Diyalog sosyal girişimi, HEProjects, S360 mand VAGABOND companies ortaklığında oluşturulan bir projedir. Kültürel etkinlikler gerçekleştirmek isteyen müzelere, galerilere, kuruluşlara ya da kişilere hizmet vermeyi amaçlayan bir sergi tasarım ve proje geliştirme

6 merkezidir. Karanlıkta Diyalog un misyonu, hassas grupların toplumsal katılımını küresel ölçekte sağlamaktır. Elbir in belirttiğine göre Karanlıkta Diyalog deneysel sergileri 1988 yılından bu yana 30 ülkede ve 135 kadar kentte 8 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Bu sergi çalışmaları, hassas grupların toplumsal katılımı ve istihdamına katkıda bulunmaktır. Körlük, bu sergide bir metafor olarak kullanılmaktadır; insanlar, kent yaşamının tamamen karanlığa gömüldüğü ortamları ziyaret ederken, ziyaretçilerle rehberler aralarında rol değişimi yapmaktadır. Elbir, Karanlıkta Diyalog un, açıkları potansiyele dönüştürerek ve böylelikle değersiz bulunan insanların öz saygısını güçlendirerek dezavantajlı insanlara iş yarattığını belirtti. İstanbul da, kuruluşta çalışan 35 kişiden 25 i görme engellidir. Elbir, AB de gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerin sosyal girişimlere sağladıkları kamusal desteğin ve sübvansiyonların önemine değindikten sonra Türkiye de sosyal girişimlere yönelik desteğin bu açıdan eksik kaldığını belirtmiştir. Çalıştay Raporu Çalıştay I: Hassas gruplara erişmek ve katılımcı tasarım Geri plan: Toplumsal katılım, ilgili paydaşların önemsediği değerler ve başarmak istedikleri ile kuruluşun başarmak istedikleri arasındaki ortak alanların bulunmasını sağlayarak etkinliği artırmaya ve toplumsal faydanın maksimize edilmesine yardımcı olur. Paydaşların katılımı, sosyal girişimin onlar için yarattığı değer bağlamında doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen bireylerin, kuruluşların veya grupların sürece açıkça dahil edilmesi anlamına gelir. Yanı sıra sosyal girişimcilik, dışlanmış/ kırılgan kesimlerin sosyal ve ekonomik içerilmesini teşvik edecek bir mekanizma olarak da düşünülebilir. Çaalıştay tartışmaları aşağıdaki sorulara odaklanmıştır: Yerel toplulukların planlama, karar alma ve uygulama süreçlerine dahil edilmesi neden önemlidir? Yerel toplulukların dahil edilmesinin zorlukları ve faydaları nelerdir? Sosyal girişimlerin, kırılgan grupların sosyal ve ekonomik içermesini artırmaları için olası imkanlar nelerdir? Ardından, katılımcılar bir kaynak kişinin yardımıyla paydaş haritalaması üzerinde çalıştılar. Katılımcıların çizdikleri şekilde, gelecekteki sosyal işletmeleri ortada yer alıyor, en önemlileri en yakında olmak üzere paydaşlar da onun çevresinde sıralanıyordu. Gerçekleştirmeyi düşündükleri farklılığı haritaladılar ve ilişkinin nasıl süreklilik kazanacağını görsel olarak sergilediler. Tartışmaların Özeti:

7 Çalıştay toparlama oturumu, tartışmaların asıl olarak farklı grupların karar alma süreçlerine dâhil edilmeleri üzerine geliştiğini ortaya koydu. Çalışma grubuna kaynak kişiler olarak AB den üç katılımcı eşlik ediyordu (Jasmin Sadikovic, Ryan Foley ve Elena Zuchetti). Katılımcılar, ihtiyaç değerlendirmesinde ve ihtiyaçlara yanıt verecek çözümler geliştirilmesinde katılımcı yaklaşımların taşıdığı önemi vurguladılar. Üzerinde önemle durulan nokta, katılımla sağlanan etkiydi ve bu da sahiplenme anlamına geliyordu. Risklerin ve yatırımın topluluklarla paylaşılmasının bağlılığı ve işletmenin başarısını sahiplenme duygusunu beraberinde getirdiği üzerinde durumdu. Yerel topluluklarla birlikte çalışıldığında, dışarıdan gelen kişilerle ilgili güven meseleleri gündeme gelebilir ki sosyal girişimciler bu meseleleri sabırla ele almalıdırlar; modelin işlediği ve işe yaradığı bir kez kanıtlandıktan sonra yerel sahiplenme bunu izleyecektir. Çalıştay II: Sosyal Etki için Tasarım Geri plan: Etkiyi ölçmek için pek çok yöntem vardır. Yöntemin uygunluğu, ölçümün amacına göre belirlenir. Hangi ölçüm yönteminin kullanılırsa kullanılsın, her bir ölçümün merkezinde değişim teorisi bulunmaktadır. Çalıştay tartışmaları aşağıdaki sorulara odaklanmıştır: Toplumsal etki nedir? Toplumsal etki sosyal girişim için neden önemlidir? Toplumsal etkiyi planlamanın ana adımları nelerdir? Ardından katılımcılar kendi kuruluşları ya da uyguladıkları programlardan biri için bir değişim kuramı geliştirmeye ve başarı göstergelerini belirlemeye davet edilmişlerdir. Katılımcılar istedikleri taktirde ikili gruplar halinde çalışma imkanı da bulmuşlardır. Kaynak kişi iseher bir ikili grupla çalışarak, değişim kuramı ve göstergelere ilişkin geri bildirim sağlamıştır. Tartışmaların Özeti: Çalışma grubu, kaynak kişiler olarak Zoran Puljic ve Despina Iancu ile birlikte sosyal girişimciliğin planlama yanını tartıştı. Grup, sosyal etki analizinin anlamı üzerinde durdu bunun süreç sonrası bir görev olarak görülmemesinin önemini vurguladı. Grup, sosyal etki beklentilerinin, kısa, orta ve uzun vadede iş tasarımının bir parçası olması gerektiği sonucuna vardı. İş modeli ve planı geliştirilmeden önce değişim kuramının haritalanmasıyla arzu edilen etkinin önceden planlanmasının yararları üzerinde örneklerle duruldu. Çalıştay III: Farklı sosyal girişim modelleri neler? Geri plan: Kar amacı gütmeyen pek çok kuruluş çeşitli şekillerde gelir getirici çalışmalar yapmaktadır, ancak pek azı gerekli araçlara, bilgiye, uzmanlığa veya bu çalışmaları girişimlere dönüştürecek isteğe sahiptir. Bu çalıştayda kaynak kişiler, öncelikle, gelir getirici bir etkinliğin ne zaman sosyal işletme haline geleceği üzerinde durmuşlardır.

8 Çalıştay tartışmaları aşağıdaki sorulara odaklanmıştır: Ele aldığınız toplumsal sorun nedir? Bu toplumsal soruna ilişkin çözümünüz nedir?iş modeliniz nedir? Tartışmaların Özeti: Grup, panellerde sunulan örnekler deneyimleri tartışırken farklı iş modelleri ortaya çıkarma konusuna odaklandı. Kamer den Nebahat Akkoç ve Formacio I Treball dan Chema Elvira kaynak kişilerdi. Grup, bir STK nın sürdürülebilirlikle ilgilenip ilgilenmeyeceği ya da sosyal yararın sürdürülebilirlikten daha önemli sayılıp sayılmayacağı konusunu tartıştı. Gündeme getirilen sorulardan biri de şuydu: bir sosyal işletmeye başlanırken, önce hedef grup mu belirlenmeli yoksa önce işe başlanıp sonra bunun olası sosyal yararı üzerinde mi düşünülmeli? Grup ayrıca sosyal işletmelerin beklenmedik etkileri üzerinde de durdu: örneğin, bir işletmenin yerel topluluk açısından olumlu hedefler gözetmesi, ancak çevreye olumsuz etkide bulunması gibi. Grup, katılımcılardan birinin misyonunu ve projesini derinlemesine tartıştı ve şu noktayı vurguladı: Müdahalede, sorun analizi, değerlerin, hedef grupların ve beklenen sonuçların tanımlanması yaşamsal önemdedir. Grup şu sonuca vardı: Bir STK sosyal girişimcilik yönünde adım atmaya karar verdiğinde, önce sorun analizinde, stratejik yaklaşımda, değerler ve ilkelerde netlik sağlamalı, eylem planlarının sağlam ve güçlü olmasına özen göstermelidir. Çalıştay IV: Hikayemi nasıl anlatırım? Kaynaklara nasıl ulaşırım? Geri plan: Hikaye anlatma oldukça önemli bir liderlik becerisidir. Hikaye anlatımı, dünyanın en acil sorunlarını canlı kılarak, geniş ölçekte etkili olma potansiyeli taşıyan özel çözümlerin doğru ifade edilmesini sağlar. Bu çalıştayda kaynak kişiler sosyal değişim için öykü anlatmanın sırlarını paylaşmışlardır. Ardından katılımcılar sağlanan araçlar ve ipuçlarından hareketle kendi öykülerini anlatmışlardır. Çalıştay tartışmaları aşağıdaki sorulara odaklanmıştır: Hikaye anlatımı sosyal girişimciler için neden önemlidir? Sosyal değişim için bir hikaye oluştururken dikkate alınması gereken en önemli beş öğe nelerdir? Hikaye bir kez oluşturulduktan sonra, bunların etkisini güçlendirmek için sosyal girişimcilerin daha sonra hangi adımları atmaları gerekir? Tartışmaların Özeti:

9 Çalışma grubu anlatacak bir hikaye gerekliliğine odaklanmıştır. Katılımcılar, Sosyal İşletmelerin öykülerindeki farklı kavramları araştırdılar. Hedef grup hikaye anlatıcısı açısından kritik önem taşır ve hikayenin nasıl anlatılması gerektiğini belirler. Grup katılımcıları birbirlerinin hikayesini dinlediler ve geri bildirimde bulundular. Tespit edilen sorunlardan biri, hikayeyi hedef kitleye uyarlamadan teknik terimler kullanılmasıydı. Dile getirilen bir başka konu da şuydu: STK lar öyküyü anlatmaya çalışırken, esinlendirici mesajlar yerine nasıl olmalı yı ve STK ların nasıl çalıştığını anlatmaya eğilimlidirler. Bu yaklaşım, hedef kesim açısından çekicilik taşımayabilir. Hikaye, yatırımcılar, donörler, müşteriler ve destekçilere göre şekillendirilmelidir; davet edici, içerici olmalı, başkalarının da kendi öykülerini gündeme getirmelerine olanak tanımalıdır.

10 Ekler Ek A: Gündem 09:30 10:00 Açılış Oturumu Marcin Brauhoff, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başak Ersen, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Ayça Bulut Bican, TACSO Türkiye Koordinatörü 10:00 11:30 Panel: Sürdürülebilir Toplumsal Gelişim için Başarılı Sosyal Girişim Deneyimleri Moderatör: Matthias Scheffelmeier, Ashoka, Türkiye 11:30 11:45 Kahve Arası Ryan Foley, L apebianca, Italya Jasmin Sadikovic, Green Osijek, Hırvatistan Zoran Puljic, Mozaik, Bosna Hersek Nebahat Akkoç, KAMER, Türkiye 11:45 13:15 Panel: Sosyal Girişimcilik Yoluyla Uygulanan Başarılı Sosyal İçerme Modelleri Moderatör: Sevda Kılıçalp Iaconantonio, TÜSEV, Turkey 13:15 14:15 Öğle Yemeği Despina Iancu, NESsT, Romanya Chema Elvira, Roba Amiga, Formacio i Treball, İspanya Ciprian Necula, Romano Butiq, Romanya Hakan Elbir, Dialogue in the Dark-Karanlıkta Diyalog, Türkiye 14:15 17:15 Sosyal Girişim- Atölyeler Çalıştay I: Hassas gruplara erişmek ve Katılımcı Tasarım Çalıştay II: Sosyal Etki için Tasarım Çalıştay III: Farklı sosyal girişim modelleri neler? Çalıştay IV: Hikayemi nasıl anlatırım? Kaynaklara nasıl ulaşırım? Atölye sunumları ve kapanış 19:00 20:30 19:00 22:00 Opsiyonel alan ziyareti Karanlıkta Diyalog Sosyal Etkinlik- Anemon Otel, Firuzende Restoran

11 Ek B: Katılımcı Listesi Ad ve Soyad Kuruluşun Adı İletişim Nebahat Akkoç Hüseyin Aktürk Naile Aküzüm Ebru Anse Sille Cem Arslan KAMER Vakfı Avrupa İşbirliği Ağı Derneği (AİAD) Kadın Emeğini Değerlendirme/El Emeği Derneği (ELDER-KDM) Çocukla Yaşam Derneği Ben1Gönüllüyüm Nihari Aşan Mavigöl Kadın Derneği Dilek Ateşoğlu Bülent Avcılar Mehru Aygül Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) Girişimcilik Vakfı Özden Bademci Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) Arzu Baykara Yıldız Eda Bayraktar Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi (SOGLA) www. stgm.org.tr Songül Bozacı Hadi Anlat Kültür Sanat ve Eğitim Derneği

12 Cevahir Böke Yaka-Koop Alper Çevik Aylime Aslı Demir Ufuk Doğan Aysegul Ekmekçi Dijital Düşün Derneği Kaos GL Çocukları, Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği (ÇOVAK) Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)

13 Ad ve Soyad Kuruluşun Adı İletişim Hakan Elbir Chema Elvira Aysu Erdoğdu Başak Ersen Ryan Foley Muhammet Girgin Öznur Halilcikoğlu Birgül Haznedaroğlu Despina Iancu Aslı Karataş Karanlıkta Diyalog Roba Amiga, Formacio i Treball Eşya Kütüphanesi Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) L apebianca Step Dergisi Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı NESsT Hun Danışmanlık - İnsan Hakları Temelli ve Stratejik Danışmanlık Gülçin Kaya İnceiplik Engelsiz Sanat Derneği Sevda Kılıçalp Iaconantonio Özlem Kınal Burcu Kiriş Ezgi Koçak Ümit Manay Nick McGirl Emine Mine Bora Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği Kalkınmaya Katkı Verenler Kadın Adayları Destekleme Derneği Hebun LGBT Derneği Ashoka Europa Nostra Turkey

14

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK: SOSYAL İÇERME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUMSAL GELİŞME OLANAKLARI KONFERANS RAPORU. 26 Haziran 2014 - SALT Galata, İstanbul TÜSEV

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK: SOSYAL İÇERME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUMSAL GELİŞME OLANAKLARI KONFERANS RAPORU. 26 Haziran 2014 - SALT Galata, İstanbul TÜSEV KONFERANS RAPORU SOSYAL GİRİŞİMCİLİK: SOSYAL İÇERME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUMSAL GELİŞME OLANAKLARI 26 Haziran 2014 - SALT Galata, İstanbul TÜSEV Giriş TACSO-Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara 17 Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI 23 Aralık 2014, TACSO Türkiye Tunus Caddesi 85/8 Kavaklıdere 06690 t:/f +90 312 426 4451

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır.

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal girişimler, çoğunlukla ürün ve hizmetler yaratırken

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI

SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI Muş Odak Grup Toplantısı Prof. Dr. Tüzin Baycan İstanbul Teknik Üniversitesi Odak Grup Toplantısı Muş, Türkiye 24.06.2014 Bilimde > Toplumsal Sorumluluk Kentlerde > Karşılıklı

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Fatma YÜCEL Toplumsal

Detaylı

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır?

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? Kadın ve Çocuk Merkezleri ECE Hizmetleri Sunan Kadın Kooperatifleri Kadın Emeğii Değerlendirme

Detaylı

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union.

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union. Ocak 2014 TACSO 2 Broşür Technical Assistance for Civil Society Organisations This project is funded by the European Union. - - - TACSO nun hedefi STK ların kapasitelerini arttırmak ve demokratik süreçler

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 PROJE TANITIM BROŞÜRÜ DEĞE RK A T ÖĞRENMEK İÇ GEÇ DEĞİL!!! ÇİN Proje Kısa Tanıtımı Proje Adı

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Program Tanıtımı TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA DESTEĞİ İLE BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Program Tanıtımı

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI KADIN GİRİŞİG İŞİMCİLER VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI 5 Aralık 2005 TEPAV www.kagider.org KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGIDER Eylül 2002 de 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. KAGIDER İN çeşitli sektörlerden

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2016 2017 Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2017 2015 Gösterge temelli izleme ve raporlama eğitimleri, toplantılar, yayınlar... I1. Genel Kurul, 8 Mayıs, Ankara Çalışma grupları

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Hollanda Başkonsolosluğu nun Matra Programı kapsamında sağlanan finansman

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU Bireysel, Kurumsal ve Toplumsal Sorun Çözme Becerilerini Geliştirir www.beyaznokta.org.tr BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI 2008 YILI FAALİYET RAPORU Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Simon Bolivar Cad., No 19/3, 06550

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

ERASMUS+ GENÇLİK DESTEKLERİ

ERASMUS+ GENÇLİK DESTEKLERİ ERASMUS+ GENÇLİK DESTEKLERİ İbrahim DEMİREL Erasmus+ Gençlik Çalışmaları Kordinatörü 19 Şubat 2014 Ana Faaliyet 1: Bireyler İçin Öğrenme Fırsatları KA-1 GENÇLERE VE GENÇLİK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HAREKETLİLİK

Detaylı

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Şirin Soysal KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı 1 Kurumsal Raporlama Yolculuğu Şirin Soysal, Şirket Ortağı, KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Hakan Aytekin,

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

2015 TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı

2015 TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı 2015 TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı Program hedefleri Bağışçıların toplumsal ihtiyaçlar hakkında farkındalıklarını arttırmak, bağış stratejisi oluşturmalarına yardımcı olmak, ihtiyaç duydukları

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KSS Pazaryeri Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

İşletme 2023 Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 9 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

İşletme 2023 Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 9 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul İşletme 2023 Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 9 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Dünyamız son yirmi yılda hızlı bir şekilde değişti. Hem ekonomik,

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

Fikirden Girişime EN HIZLI YOL

Fikirden Girişime EN HIZLI YOL Fikirden Girişime EN HIZLI YOL Mayıs 2011 de, girişimcilerin toplumun ekonomik ve refah gelişiminin sürdürülebilir olmasındaki en önemli oyuncular olduğu inancıyla hayata geçirdiğimiz Girişim Fabrikası

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar 1 2 3 4 5 PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTIRILEN ETKINLIKLER ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLER PANELİ

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER (HİBE PROGRAMLARI)

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER (HİBE PROGRAMLARI) KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER (HİBE PROGRAMLARI) 8 Aralık 2016 Çukurova da AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Toplantısı ADANA IPA-II Kapsamında

Detaylı

www.gencfikirlerguclukadinlar.com

www.gencfikirlerguclukadinlar.com www.gencfikirlerguclukadinlar.com 2013 Proje Hakkında Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Intel Türkiye ve KAGİDER tarafından hayata geçirilmektedir. 18 30 yaş arası gençlerin, yaşadıkları

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın www.absam.com.tr HAKKIMIZDA ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika,

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/0740.14-2/SER/005 H2020 Genel Eğitim Toplumsal Sorunlar Toplumsal Sorunlar H2020, Avrupa 2020 stratejisinin politika önceliklerini yansıtan, Avrupa'da vediğer

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi (KADES) Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi (KADES) Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara TEPAV Binası, 3.Kat Konferans Salonu (TEPAV Binası, TOBB Üniversitesi Kampüsü,Söğütözü Cad.No:43 Söğütözü/ANKARA) Kadın Emeği Konferansı Kavramsal

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

of Turkey. Cumhuriyeti tarafından ortak and the Republic Ocak 2017 Devleti sağlayacaktır. deniz suları ile

of Turkey. Cumhuriyeti tarafından ortak and the Republic Ocak 2017 Devleti sağlayacaktır. deniz suları ile Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ile ilişkili olarakk Türkiye nin Yasal ve Kurumsal Çerçevesinin Taslak Programı 23 27 Ocak 2017 Türkiye de iyi çevresel duruma ulaşılmasını ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedir? Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) her yıl Ekim ayında Avrupa çapında gerçekleştirilen bir etkinliktir. 47 üye ülkeden yerel ve bölgesel

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı