P2P Raporu: Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P2P Raporu: Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı"

Transkript

1 IPA Yararlanıcılarından sivil toplum kuruluşlarına teknik yardım 2 (TACSO 2) EuropeAid/133642/C/SER/Multi P2P Raporu: Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı İstanbul, Türkiye İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Panellerin Raporu 3. Çalıştay Raporu Ek A: Gündem Ek B: Katılımcı Listesi Ek C: Konferans Elkitabı Ek D: Medya ve Görünürlük Raporu Ek E: Değerlendirme Raporu (Ek Olarak Veri Raporları, İngilizce-Türkçe)

2 Giriş TACSO nun Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ile birlikte düzenlediği Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları Konferansı nın amacı, Türkiye de sosyal girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak ve sosyal girişimciliği teşvik etmek, ayrıca toplumsal değişim, sosyal içerme ve sürdürülebilir toplumsal gelişmede bir araç olarak sosyal girişimciliğin öneminin vurgulanmasıdır. Konferansın odaklandığı nokta, AB, Batı Balkanlar ve Türkiye de hassas grupların toplumsal katılımı ve sürdürülebilir toplumsal gelişme alanında çalışmalar yürütenbaşarılı sosyal girişimcilik modelleridir. Etkinlik, TACSO projesinin İnsandan İnsana Programı (P2P) bileşeni çerçevesinde düzenlenmiştir. (P2P), Sivil Toplum Aracı (Civil Society Facility) Program stratejisinin üç kolundan birini oluşturmakta ve Batı Balkan Ülkeleri ile Türkiye deki STK ların, Avrupa Birliği Kurumlarını ziyaret ederek ve AB ülkelerinden STK larla bir araya gelerek; AB ve katılım sürecine ilişkin bilgi edinmelerine, uluslararası ve bölgesel düzeyde ortaklıklar, ağlar kurmalarına, genişleme ve ortaklık perspektifinden karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. TACSO P2P Ocak 2014 te Birlikte Çözümler Bulmak konulu Euclid Ağı Yıllık Konferansı na katılımı desteklemiştir. Ev sahipliğini Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile birlikte Avrupa Komisyonu nun yaptığı ve Strasburg da gerçekleşen Sosyal Girişimciler: Söz Sizde konferansının amacı, AB deki taraflarla birlikte sosyal girişimcilik alanında ağlar ve ortaklıklar oluşturulmasıydı. Bu etkinliklerin takibi çerçevesinde TACSO-Türkiye Türkiye de Sosyal Girişimciliği teşvik etmek ve Sosyal Girişimciliğe ilişkin farkındalık yaratmak; ayrıca toplumsal dönüşüm, hassas grupların toplumsal katılımı ve sürdürülebilir toplum gelişiminin bir aracı olarak sosyal girişimciliğin önemini paylaşmayı amaçlamıştır. Bu etkinlik, sosyal girişimcilerle hak temelli STK lar arasında daha ileri düzeyde işbirliğinin zeminini oluşturmuş, STK ların yaratmak istedikleri değişimin bir aracı olarak sosyal girişimcilik kavramının yaygınlık kazanmasına destek olmanın yanı sıra, aktörler arasında deneyim paylaşımı ve ağ oluşturma açısından bir fırsat da sunmuştur. Etkinlik, hassas gruplarla çalışan hak temelli STK larla sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren STK lar arasında bir köprü kurmuştur. Aynı zamanda, AB de Batı Balkanlar da ve Türkiye de hassas gruplarla çalışan sosyal girişimlerin başarılı modelleri tanıtılmış ve bu modellere ilişkin bilgiler yaygınlaştırılmıştır. Etkinlikte toplam 62 katılımcı yer almıştır: Katılımcılardan 8 i AB ve IPA ülkelerinden, 22 si ise Türkiye nin diğer illerindendi. Türkiye den açık çağrı sonucu seçilen katılımcılar, hassas grupların güçlendirilmesi alanında çalışmalar yürüten sosyal girişimleri ve STK ları temsil etmekteydiler.. Etkinlik, 2 panel ve 4 paralel atölye şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayların ardından, İstanbul

3 dışından gelen 20 katılımcı ile Karanlıkta Diyalog adlı Sosyal Girişim yerinde ziyaret edilmiştir. Katılımcılar arasında gayrı resmi görüşmelere ve ağ oluşumlarına olanak sağlamak amacıyla kokteyl şeklinde bir sosyal etkinlik de düzenlenmiştir. Panellerin Raporu İlk panel oturumu Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme için Başarılı Sosyal Girişim Deneyimleri üzerineydi. TACSO İnsandan İnsan Programı (P2P) Koordinatörü Neslihan Özgüneş in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, sürdürülebilir toplumsal gelişme üzerine AB ve IPA ülkelerinden dört sosyal girişim temsilcisi sunum yapmıştır. Ryan Foley İtalya da L apebianca ile yaşadığı deneyimi paylaşmıştır. Kuruluşun amacı, sürdürülebilirliği sosyal, etik, çevresel ve ekonomik bir perspektiften sağlamaktır. Foley e göre L'apebianca, Ekoyaşam Sosyal Kooperatifi tarafından yönetilen ve en önemli yaklaşımı toplulukların katılımı olan bir entegre Ticari ve Kültürel Merkezdir.. Foley sunumunda, sosyal girişimlerinde benimsedikleri iş modeline odaklanmıştır; bu model başarıyı yalnızca ticari değil aynı zamanda sosyal bir başarı olarak tanımlamaktadır. Bu yaklaşım, restoranlar, çiftçi pazarları, ekolojik dükkânlar ve kültür merkezi söz konusu olduğunda sürdürülebilirliği ve sahiplenmeyi beraberinde getirmektedir. Foley ayrıca L apebianca da çalışanların üçte birinin engelliler olduğunu belirtmiştir. Model kapsayıcı bir model olduğundan herkes kazançlı çıkmaktadır. Misyon ve değerler her tür çalışmanın merkezinde yer almaktadır. İlişkiler ve ağlar büyük önem taşımaktadır. Toplumsal gelişim, yukarıdan aşağıya sağlanamaz. Hırvatistan daki Yeşil Osijek ten Jasmin Sadikovic, doğa koruma alanındaki bir STK olmaktan sosyal girişime uzanan yolculuğu paylaştı. Yeşil Osijek, Hırvatistan ın Osijek kentinde 1995 yılında kurulan bağımsız, hükümet dışı ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Amacı, savunuculuk çalışmaları, ekolojik açıdan kabul edilebilir teknolojilerin yaşama geçirilmesi ve sürdürülebilir gelişme yoluyla yurttaşları doğa koruma ve yaşam kalitesini artırma konusunda eğitmek ve harekete geçirmektir. Sadikovic e göre Osijek te doğanın korunmasına yönelik savunuculuk çalışmaları, onları sonunda savaş sonrası yoksulluğun tehdidi altındaki azgelişmiş bir kırsal yöre olan Kopacki ye odaklanma noktasına götürmüştür.. Eco Centre Zlatna Greda projesi sayesinde eko turizme odaklanan bir Sosyal Girişim oluşturmuşlardır. Bu girişim doğa eğitimi, kuş gözleme, bisiklet turları, yerel mutfak lokantası ve festivaller gibi çeşitli etkinlikler yürütmekte, yerel halkı da bu etkinliklere katmaktadır. Sadikovic in paylaştığı en önemli ders ise şudur: Sosyal girişimler, bir STK nın misyonunu gerçekleştirmesinde sürdürülebilir bir araç olabilir. Bosna-Hersek ten Zoran Puljic, toplumun travma içinde ve önyargılarla dolu olduğu savaş sonrası ortamda sosyal girişimciliğe başlayan Mozaik Vakfı nın öyküsünü paylaşmıştır. Puljic e göre, Mozaik in odak noktası baştan bu yana toplumsal gelişimdir ve sosyal girişimcilik modeli de yoksulluk ve işsizliğin acılarını çeken topluluklar arasında diyalog ve karşılıklı anlayış geliştirmenin bir aracı olmuştur. Vakfın bünyesinde iki işletme bulunmaktadır. Bunlardan biri tarımsal üretim alanında çalışmakta (Eko-Mozaik) diğeri de etkinlikler düzenleyip yönetmektedir. Tarımsal işletme yerel halkı istihdam etmektedir ve çalışanların %60 tan %99 a kadar değişen bölümünü farklı etnik topluluklardan kadınlar oluşturmaktadır. Diğer işletme ise şirketlere yönelik kurumsal sosyal

4 sorumluluk etkinlikleri düzenlemektedir ve bu çalışmalarıyla Vakfın finansal sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır. Puljic in yaptığı açıklamaya göre yerel sorunlara yerel çözümler bulunması ve mevcut kaynaklardan yararlanılması önemlidir. Puljic, yalnızca sorunlara gömülmek yerine eldeki mevcut kaynaklar açısından olumlu olana odaklanmanın önemini vurgulayarak, yenilikçi çözümler için yerel ortaklarla işbirliğinin gerekliliğine değinmiştir. Puljic ayrıca, sosyal girişimciliğin bir STK ya verebileceği en değerli şeyin bağımsızlık olduğuna işaret etmiştir. Türkiye Kadın Merkezi Vakfı ndan (KAMER) Nebahat Akkoç, sosyal girişimciliğin kadınları güçlendirme çabaları sırasında karşılaştıkları bir konu olduğunu belirttikten sonra sosyal girişimcilik yoluyla KAMER Mutfağı, Mor Atölye, KAMER Konuk evi ve Kahvesi gibi yararlı sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Akkoç, piyasanın taleplerinin zaman zaman çalışmalarının değerine ters düşebildiğini paylaştı. Kadınların insan haklarına ilişkin değerlerle, şiddet mağduru kadınların sosyal ve ekonomik içerilmesine yönelik desteğin bağdaştırılmasında kimi zaman güçlüklerle karşılaşıldığını ifade eden Akkoç, sosyal girişimcilik alanında STK lar açısından çıkartılan önemli bir derse de değindi: Piyasanın basıncı ile feminist değerleri koruyan KAMER gibi STK lar arasında bir denge kurulmalı ve bu denge sürekli kontrol altında tutulmalıdır. İşletmelerde gerçekleştirilen üretim sırasında çapraz kesen konulara yönelik yaklaşımlarına ilişkin olarak Akkoç şu noktayı vurguladı: iyi/rekabetçi hizmet kalitesi her zaman korunmalı, yerel kaynaklara ve kültüre öncelik tanınmalı. Evet, rekabetçi olmalıyız, ama kendi aramızda değil. Panel, soru ve cevap oturumuyla sonlandı. Bu oturumda Türkiye den katılımcılar AB ve IPA ülkelerindeki modellerle Türkiye deki modeller arasındaki benzerlikleri ve karşılaşılan güçlükleri daha ileri düzeyde araştırdılar. İkinci panel oturumunun konusu Sosyal Girişimcilik Yoluyla Uygulanan Başarılı Sosyal İçerme Modelleri idi. Oturumun moderatörlüğünü TÜSEV Sosyal Yatırımlar Program Direktörü Sevda Kılıçalp Iaconantonio yaptı. Panelde AB ve IPA ülkelerinden dört sosyal işletme temsilcisi tarafından sunumlar, hassas grupların toplumsal katılımına yönelik işletmelere odaklandı. Romanya NESsT ten Ms. Despina Iancu farklı ülkelerdeki sosyal işletmelere yönelik destekleri hakkında bilgi verdi. NESsT in cafe ve lokanta gibi işletmelerde zihinsel ve fiziksel engelleri olan kişilere istihdam olanakları yaratmak üzere sosyal girişimleri desteklediği Romanya ve Macaristan dan edinilen kimi dersleri paylaştı. Macaristan daki Kek Madar da amaçlanan, uzun vadeli istihdam olanakları sağlanması ve çalışanların işgücü piyasasında iş bulabilmeleri için beceri geliştirme çabalarının desteklenmesidir. Iancu, engelli kişilerin karar alma mekanizmalarına dâhil edilmelerine odaklandıklarını belirtti. Bir sosyal girişim başlatmak isteyen kimselerin kendi kapasite/becerilerine ve mevcut araçlara odaklanması gerektiğine, piyasada gelecek vadeden potansiyele sahip ve amaca uygun yenilikçi fikirlerin tercih edilmesinin önemine işaret etti. Sosyal işletmelerin müşteri geri bildirimine ve müşterilerin ürünlerine nasıl tepki verdiklerine dikkat etmeleri gerektiğine değinen Iancu, sosyal işletmelerin somut toplumsal ve finansal hedefler belirlemelerini, bir yandan risk yönetimi planı hazırken diğer yandan ihtiyaçlara yanıt verecek kaliteye odaklanmalarını tavsiye etti. İspanya daki Roba Amiga ve Formacio I Treball adına katılan Mr. Chema Elvira hassas gruplarıniş, sosyal hizmetler, eğitim ve beslenme desteği imkânlarına kavuşturulmalarına yönelik çalışmalarını

5 1992 yılında başlattıklarını söyledi. İspanya da bu alandaki sorumluluk yasal olarak yerel yönetimlere aittir. Dolayısıyla Vakıf, diğer donörlerden aldığı desteğin yanı sıra, bu sorumluluk çerçevesinde yerel yetkililerden fon almaktadır. Elvira, eğitim programlarının yeni işletmeler ve iş imkânları yarattığını belirtti. Kuruluşun çalışmaları arasında, atık biriktirme alanlarından elektronik eşya ve mobilya toplanması, inşaat ve bakım, ütü ve çamaşır yıkama ve geri dönüşüm yer almaktadır. Sağladıkları istihdam olanakları kapsamında, hassas gruplardan bir kişi 3 yıl sosyal girişim için çalışmakta, bu sürede gerekli becerileri kazandıktan sonra piyasadaki işlere bakmaktadır. Kuruluş zaman zaman sabit süreli iş sözleşmeleri yapabilmektedir; ancak istihdamın %50 sini hassas gruplardan kişiler oluşturmaktadır. Elvira, kendi deneyimlerinden hareketle Sosyal İşletmelerin ekonomik kriz dönemlerinde daha dayanıklı olduklarına dikkat çekti. İspanya daki Euro krizi sırasında Formacio I Treball çalışan sayısı ve finansal kapasite açısından iki kat büyümüştür. Elvira ya göre marjinal konumdaki insanlar beceri ve motivasyona sahiptirler; tek ihtiyaçları, kendilerine fırsat tanınmasıdır. Romanya daki Romano ButiQ kuruluşundan Dr. Ciprian Necula ise, diğer katılımcılarla kendi modellerini paylaştı. Modelde amaçlanan, Roman toplulukların içerilmesini sağlamaktır ki bu uğraşta aktivistler olarak gündelik yaşamın her alanında Romanlara karşı ayrımcı uygulamalara karşı savunuculuk çalışmaları gerçekleştirilmektedir. "Romano ButiQ" derneğinin başlıca hedefi, başta Romanlar olmak üzere hassas durumdaki topluluklarla birlikte ayrımcılık ya da sosyal dışlanma riski altındaki kişilerin kültürel ve sanatsal mirasını araştırmak, yeşertmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Necula konuşmasında beceri geliştirme alanında başlatılıp sonuçta başarısız kalan çeşitli çabalara ilişkin gözlemlerini de dile getirdi. Örneğin fırıncılık girişimi, önyargılar ve ayrımcılık nedeniyle Romanların fırınından ekmek almak istemeyen müşteriler nedeniyle başarısız kalmıştır. Ekonomi kapitalizme geçerken fabrikalarda çalışan Romanlar da işlerini kaybetmişlerdi; geçimlerini ancak atık toplama gibi işlerle uğraşarak ya da geçmişten gelen geleneksel kimi becerileri sürdürerek sağlayabiliyorlardı. Necula şu noktaya da işaret etti: sosyal işletmeler, sosyal içerme söz konusu olduğunda mevcut becerileri temel almalı ve piyasa değeri olan yeni tasarımlar yaratmalıdır. Örneğin Romanların demircilik gibi geleneksel becerileri vardır; bu becerilerden hareketle piyasa değeri olan ürünler üretilmesi sonucunda üye sayısı 300 ü bulan 30 kooperatif kuruldu. Sepet vb. ürünler üreten bu kooperatifler üyelerine yaşamlarını değiştirici fırsatlar sunmaktadır. Belli başlı paydaşlarla ortak çalışma sonucunda Roman Kültürü Müzesi kurulmuştur. Bu Müze etnik gruplar içi ve arası iletişim için bir forum oluşturmakta, dolayısıyla gruplar kendi konumlarını daha iyi kavrayabilmektedir. Müze, etnik Romanları ve kültürlerini gizleyen görünmez duvarı kaldırmaya, ırkçı kalıpları, mağdurlaştırmaya ve dışlamaya yönelik yaklaşımları aşmaya çalışmaktadır. Necula, Müze binasında Roman sanatlarına, faaliyetlerine ve ürünlerine kalıcı bir yer tahsis edileceğini belirtmiştir. Türkiye Karanlıkta Diyalog dan Hakan Elbir misyonlarını şöyle açıklamıştır: Kamuoyunda ötekilik konusunda farkındalığı ve hoşgörüyü geliştirerek bizler ve onlar arasındaki engellerin aşılması. Karanlıkta Diyalog sosyal girişimi, HEProjects, S360 mand VAGABOND companies ortaklığında oluşturulan bir projedir. Kültürel etkinlikler gerçekleştirmek isteyen müzelere, galerilere, kuruluşlara ya da kişilere hizmet vermeyi amaçlayan bir sergi tasarım ve proje geliştirme

6 merkezidir. Karanlıkta Diyalog un misyonu, hassas grupların toplumsal katılımını küresel ölçekte sağlamaktır. Elbir in belirttiğine göre Karanlıkta Diyalog deneysel sergileri 1988 yılından bu yana 30 ülkede ve 135 kadar kentte 8 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Bu sergi çalışmaları, hassas grupların toplumsal katılımı ve istihdamına katkıda bulunmaktır. Körlük, bu sergide bir metafor olarak kullanılmaktadır; insanlar, kent yaşamının tamamen karanlığa gömüldüğü ortamları ziyaret ederken, ziyaretçilerle rehberler aralarında rol değişimi yapmaktadır. Elbir, Karanlıkta Diyalog un, açıkları potansiyele dönüştürerek ve böylelikle değersiz bulunan insanların öz saygısını güçlendirerek dezavantajlı insanlara iş yarattığını belirtti. İstanbul da, kuruluşta çalışan 35 kişiden 25 i görme engellidir. Elbir, AB de gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerin sosyal girişimlere sağladıkları kamusal desteğin ve sübvansiyonların önemine değindikten sonra Türkiye de sosyal girişimlere yönelik desteğin bu açıdan eksik kaldığını belirtmiştir. Çalıştay Raporu Çalıştay I: Hassas gruplara erişmek ve katılımcı tasarım Geri plan: Toplumsal katılım, ilgili paydaşların önemsediği değerler ve başarmak istedikleri ile kuruluşun başarmak istedikleri arasındaki ortak alanların bulunmasını sağlayarak etkinliği artırmaya ve toplumsal faydanın maksimize edilmesine yardımcı olur. Paydaşların katılımı, sosyal girişimin onlar için yarattığı değer bağlamında doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen bireylerin, kuruluşların veya grupların sürece açıkça dahil edilmesi anlamına gelir. Yanı sıra sosyal girişimcilik, dışlanmış/ kırılgan kesimlerin sosyal ve ekonomik içerilmesini teşvik edecek bir mekanizma olarak da düşünülebilir. Çaalıştay tartışmaları aşağıdaki sorulara odaklanmıştır: Yerel toplulukların planlama, karar alma ve uygulama süreçlerine dahil edilmesi neden önemlidir? Yerel toplulukların dahil edilmesinin zorlukları ve faydaları nelerdir? Sosyal girişimlerin, kırılgan grupların sosyal ve ekonomik içermesini artırmaları için olası imkanlar nelerdir? Ardından, katılımcılar bir kaynak kişinin yardımıyla paydaş haritalaması üzerinde çalıştılar. Katılımcıların çizdikleri şekilde, gelecekteki sosyal işletmeleri ortada yer alıyor, en önemlileri en yakında olmak üzere paydaşlar da onun çevresinde sıralanıyordu. Gerçekleştirmeyi düşündükleri farklılığı haritaladılar ve ilişkinin nasıl süreklilik kazanacağını görsel olarak sergilediler. Tartışmaların Özeti:

7 Çalıştay toparlama oturumu, tartışmaların asıl olarak farklı grupların karar alma süreçlerine dâhil edilmeleri üzerine geliştiğini ortaya koydu. Çalışma grubuna kaynak kişiler olarak AB den üç katılımcı eşlik ediyordu (Jasmin Sadikovic, Ryan Foley ve Elena Zuchetti). Katılımcılar, ihtiyaç değerlendirmesinde ve ihtiyaçlara yanıt verecek çözümler geliştirilmesinde katılımcı yaklaşımların taşıdığı önemi vurguladılar. Üzerinde önemle durulan nokta, katılımla sağlanan etkiydi ve bu da sahiplenme anlamına geliyordu. Risklerin ve yatırımın topluluklarla paylaşılmasının bağlılığı ve işletmenin başarısını sahiplenme duygusunu beraberinde getirdiği üzerinde durumdu. Yerel topluluklarla birlikte çalışıldığında, dışarıdan gelen kişilerle ilgili güven meseleleri gündeme gelebilir ki sosyal girişimciler bu meseleleri sabırla ele almalıdırlar; modelin işlediği ve işe yaradığı bir kez kanıtlandıktan sonra yerel sahiplenme bunu izleyecektir. Çalıştay II: Sosyal Etki için Tasarım Geri plan: Etkiyi ölçmek için pek çok yöntem vardır. Yöntemin uygunluğu, ölçümün amacına göre belirlenir. Hangi ölçüm yönteminin kullanılırsa kullanılsın, her bir ölçümün merkezinde değişim teorisi bulunmaktadır. Çalıştay tartışmaları aşağıdaki sorulara odaklanmıştır: Toplumsal etki nedir? Toplumsal etki sosyal girişim için neden önemlidir? Toplumsal etkiyi planlamanın ana adımları nelerdir? Ardından katılımcılar kendi kuruluşları ya da uyguladıkları programlardan biri için bir değişim kuramı geliştirmeye ve başarı göstergelerini belirlemeye davet edilmişlerdir. Katılımcılar istedikleri taktirde ikili gruplar halinde çalışma imkanı da bulmuşlardır. Kaynak kişi iseher bir ikili grupla çalışarak, değişim kuramı ve göstergelere ilişkin geri bildirim sağlamıştır. Tartışmaların Özeti: Çalışma grubu, kaynak kişiler olarak Zoran Puljic ve Despina Iancu ile birlikte sosyal girişimciliğin planlama yanını tartıştı. Grup, sosyal etki analizinin anlamı üzerinde durdu bunun süreç sonrası bir görev olarak görülmemesinin önemini vurguladı. Grup, sosyal etki beklentilerinin, kısa, orta ve uzun vadede iş tasarımının bir parçası olması gerektiği sonucuna vardı. İş modeli ve planı geliştirilmeden önce değişim kuramının haritalanmasıyla arzu edilen etkinin önceden planlanmasının yararları üzerinde örneklerle duruldu. Çalıştay III: Farklı sosyal girişim modelleri neler? Geri plan: Kar amacı gütmeyen pek çok kuruluş çeşitli şekillerde gelir getirici çalışmalar yapmaktadır, ancak pek azı gerekli araçlara, bilgiye, uzmanlığa veya bu çalışmaları girişimlere dönüştürecek isteğe sahiptir. Bu çalıştayda kaynak kişiler, öncelikle, gelir getirici bir etkinliğin ne zaman sosyal işletme haline geleceği üzerinde durmuşlardır.

8 Çalıştay tartışmaları aşağıdaki sorulara odaklanmıştır: Ele aldığınız toplumsal sorun nedir? Bu toplumsal soruna ilişkin çözümünüz nedir?iş modeliniz nedir? Tartışmaların Özeti: Grup, panellerde sunulan örnekler deneyimleri tartışırken farklı iş modelleri ortaya çıkarma konusuna odaklandı. Kamer den Nebahat Akkoç ve Formacio I Treball dan Chema Elvira kaynak kişilerdi. Grup, bir STK nın sürdürülebilirlikle ilgilenip ilgilenmeyeceği ya da sosyal yararın sürdürülebilirlikten daha önemli sayılıp sayılmayacağı konusunu tartıştı. Gündeme getirilen sorulardan biri de şuydu: bir sosyal işletmeye başlanırken, önce hedef grup mu belirlenmeli yoksa önce işe başlanıp sonra bunun olası sosyal yararı üzerinde mi düşünülmeli? Grup ayrıca sosyal işletmelerin beklenmedik etkileri üzerinde de durdu: örneğin, bir işletmenin yerel topluluk açısından olumlu hedefler gözetmesi, ancak çevreye olumsuz etkide bulunması gibi. Grup, katılımcılardan birinin misyonunu ve projesini derinlemesine tartıştı ve şu noktayı vurguladı: Müdahalede, sorun analizi, değerlerin, hedef grupların ve beklenen sonuçların tanımlanması yaşamsal önemdedir. Grup şu sonuca vardı: Bir STK sosyal girişimcilik yönünde adım atmaya karar verdiğinde, önce sorun analizinde, stratejik yaklaşımda, değerler ve ilkelerde netlik sağlamalı, eylem planlarının sağlam ve güçlü olmasına özen göstermelidir. Çalıştay IV: Hikayemi nasıl anlatırım? Kaynaklara nasıl ulaşırım? Geri plan: Hikaye anlatma oldukça önemli bir liderlik becerisidir. Hikaye anlatımı, dünyanın en acil sorunlarını canlı kılarak, geniş ölçekte etkili olma potansiyeli taşıyan özel çözümlerin doğru ifade edilmesini sağlar. Bu çalıştayda kaynak kişiler sosyal değişim için öykü anlatmanın sırlarını paylaşmışlardır. Ardından katılımcılar sağlanan araçlar ve ipuçlarından hareketle kendi öykülerini anlatmışlardır. Çalıştay tartışmaları aşağıdaki sorulara odaklanmıştır: Hikaye anlatımı sosyal girişimciler için neden önemlidir? Sosyal değişim için bir hikaye oluştururken dikkate alınması gereken en önemli beş öğe nelerdir? Hikaye bir kez oluşturulduktan sonra, bunların etkisini güçlendirmek için sosyal girişimcilerin daha sonra hangi adımları atmaları gerekir? Tartışmaların Özeti:

9 Çalışma grubu anlatacak bir hikaye gerekliliğine odaklanmıştır. Katılımcılar, Sosyal İşletmelerin öykülerindeki farklı kavramları araştırdılar. Hedef grup hikaye anlatıcısı açısından kritik önem taşır ve hikayenin nasıl anlatılması gerektiğini belirler. Grup katılımcıları birbirlerinin hikayesini dinlediler ve geri bildirimde bulundular. Tespit edilen sorunlardan biri, hikayeyi hedef kitleye uyarlamadan teknik terimler kullanılmasıydı. Dile getirilen bir başka konu da şuydu: STK lar öyküyü anlatmaya çalışırken, esinlendirici mesajlar yerine nasıl olmalı yı ve STK ların nasıl çalıştığını anlatmaya eğilimlidirler. Bu yaklaşım, hedef kesim açısından çekicilik taşımayabilir. Hikaye, yatırımcılar, donörler, müşteriler ve destekçilere göre şekillendirilmelidir; davet edici, içerici olmalı, başkalarının da kendi öykülerini gündeme getirmelerine olanak tanımalıdır.

10 Ekler Ek A: Gündem 09:30 10:00 Açılış Oturumu Marcin Brauhoff, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başak Ersen, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Ayça Bulut Bican, TACSO Türkiye Koordinatörü 10:00 11:30 Panel: Sürdürülebilir Toplumsal Gelişim için Başarılı Sosyal Girişim Deneyimleri Moderatör: Matthias Scheffelmeier, Ashoka, Türkiye 11:30 11:45 Kahve Arası Ryan Foley, L apebianca, Italya Jasmin Sadikovic, Green Osijek, Hırvatistan Zoran Puljic, Mozaik, Bosna Hersek Nebahat Akkoç, KAMER, Türkiye 11:45 13:15 Panel: Sosyal Girişimcilik Yoluyla Uygulanan Başarılı Sosyal İçerme Modelleri Moderatör: Sevda Kılıçalp Iaconantonio, TÜSEV, Turkey 13:15 14:15 Öğle Yemeği Despina Iancu, NESsT, Romanya Chema Elvira, Roba Amiga, Formacio i Treball, İspanya Ciprian Necula, Romano Butiq, Romanya Hakan Elbir, Dialogue in the Dark-Karanlıkta Diyalog, Türkiye 14:15 17:15 Sosyal Girişim- Atölyeler Çalıştay I: Hassas gruplara erişmek ve Katılımcı Tasarım Çalıştay II: Sosyal Etki için Tasarım Çalıştay III: Farklı sosyal girişim modelleri neler? Çalıştay IV: Hikayemi nasıl anlatırım? Kaynaklara nasıl ulaşırım? Atölye sunumları ve kapanış 19:00 20:30 19:00 22:00 Opsiyonel alan ziyareti Karanlıkta Diyalog Sosyal Etkinlik- Anemon Otel, Firuzende Restoran

11 Ek B: Katılımcı Listesi Ad ve Soyad Kuruluşun Adı İletişim Nebahat Akkoç Hüseyin Aktürk Naile Aküzüm Ebru Anse Sille Cem Arslan KAMER Vakfı Avrupa İşbirliği Ağı Derneği (AİAD) Kadın Emeğini Değerlendirme/El Emeği Derneği (ELDER-KDM) Çocukla Yaşam Derneği Ben1Gönüllüyüm Nihari Aşan Mavigöl Kadın Derneği Dilek Ateşoğlu Bülent Avcılar Mehru Aygül Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) Girişimcilik Vakfı Özden Bademci Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) Arzu Baykara Yıldız Eda Bayraktar Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi (SOGLA) www. stgm.org.tr Songül Bozacı Hadi Anlat Kültür Sanat ve Eğitim Derneği

12 Cevahir Böke Yaka-Koop Alper Çevik Aylime Aslı Demir Ufuk Doğan Aysegul Ekmekçi Dijital Düşün Derneği Kaos GL Çocukları, Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği (ÇOVAK) Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)

13 Ad ve Soyad Kuruluşun Adı İletişim Hakan Elbir Chema Elvira Aysu Erdoğdu Başak Ersen Ryan Foley Muhammet Girgin Öznur Halilcikoğlu Birgül Haznedaroğlu Despina Iancu Aslı Karataş Karanlıkta Diyalog Roba Amiga, Formacio i Treball Eşya Kütüphanesi Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) L apebianca Step Dergisi Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı NESsT Hun Danışmanlık - İnsan Hakları Temelli ve Stratejik Danışmanlık Gülçin Kaya İnceiplik Engelsiz Sanat Derneği Sevda Kılıçalp Iaconantonio Özlem Kınal Burcu Kiriş Ezgi Koçak Ümit Manay Nick McGirl Emine Mine Bora Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği Kalkınmaya Katkı Verenler Kadın Adayları Destekleme Derneği Hebun LGBT Derneği Ashoka Europa Nostra Turkey

14

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 18 Aralık 2014, Perşembe Notte Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler ve Misafir katılımcılar : AB Türkiye Delegasyonu İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi

Detaylı

TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara

TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara ææ Türkiye Ofisi TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler AB Türkiye Delegasyonu: Lise Pate-Yılmazer AB Türkiye Delegasyonu:

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Yazar: S. Sevda Kılıçalp Iaconantonio Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu SOSYAL

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları. Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları. Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Proje Destekçileri* * Bu kitap, TÜSEV tarafından yürütülen, Charles Stewart Mott Foundation ve Turkish

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU

TÜSEV FAALİYET RAPORU TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey Yayına Hazırlayan TÜSEV Yapım Myra Koordinasyon Engin Doğan Yayın Tasarımı Tuba Mücella

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Sayı: 114 Haziran 2015

Sayı: 114 Haziran 2015 Sayı: 114 Haziran 2015 Gelecek Turizmde 3. dönem başvuruları başladı UNDP Özel Ödülü Soma da Önce Kadın a İnsan hakları mekanizmasını güçlendirmek için işbirliği Kadınların emeği Argande nin Yaz 2015 koleksiyonunda

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE ÖZ DÜZENLEME MODELLERİ Sivil Toplumda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Kalite Yönetimi Modelleri Araştırma

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union entrepreneurial guidance For an aware and informed choice HandBooK Build Personal labour acting in net - leonardo da Vinci llp

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Sonuç Raporu

Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Sonuç Raporu Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler TÜRKİYE ALTIN, TAKI VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ YÖNETİCİ ÖZETİ...9 A. GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

1 TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ

1 TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ 1 2015 Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnızca TACSO sorumludur ve yayının içeriği hiçbir şekilde Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtmaz. TÜRKİYE DEKİ SİVİL

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6. hızla. Sessiz kaldıkça. sona yaklaşıyoruz

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6. hızla. Sessiz kaldıkça. sona yaklaşıyoruz CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6 Sessiz kaldıkça hızla sona yaklaşıyoruz İŞLETME 2023 CUMHURİYETİN 1OO. YILINDA KURUMSAL KURUMSAL SORUMLULUK PAZARYERİ SORUMLULUK

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. TKYD XXXX www.tkyd.org. Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül 2014. Kurumsal Yönetim. Röportaj: Aile Danışmanı Barbara Hauser

ARAŞTIRMA RAPORU. TKYD XXXX www.tkyd.org. Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül 2014. Kurumsal Yönetim. Röportaj: Aile Danışmanı Barbara Hauser Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınıdır. 3 Ayda Bir Yayınlanır. Ücretsizdir. KurumsalYönetim SAYI 25 SONBAHAR 2014 TKYD XXXX www.tkyd.org ARAŞTIRMA RAPORU Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül

Detaylı