EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi: Halkalı Cad. No: Küçükçekmece / İSTANBUL Tel: Faks: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İletişim Hattı: Web: E-posta: Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı Tarafından Hazırlanmıştır

3 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

4 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

5 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

6 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Üniversite Kurucu Vakfı Üniversitenin Kuruluşu Stratejik Plan Çalışmaları Üniversitenin Misyonu Üniversitenin Vizyonu Üniversitenin Değerleri YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.1. Üniversite Mütevelli Heyeti Üniversitenin Yapısı Üniversite Senatosu Üniversite Yönetim Kurulu Organizasyon Şeması YÖNETMELİK ve YÖNERGELER 3.1. Yönetmelikler Yönergeler FİZİKİ ve TEKNOLOJİK ALTYAPI 4.1. Fiziki Altyapı Üniversitenin Kapalı / Açık Alanları Hizmet Alanları Diğer Alanlar Teknolojik Altyapı Laboratuvar ve Atölyelerin Donanımı Bilgisayarlar Yazılımlar Kütüphane Kaynakları AKADEMİK BİRİMLER 5.1. Lisans Eğitimi Veren Bölümler Yüksekokullar Lisansüstü Programlar Araştırma Merkezleri İNSAN KAYNAKLARI 6.1. Akademik Personel Akademik Personel Temin Kaynakları Akademik Personelin Bölüm/Birimlere Göre Dağılımı Bölümler Bazında Atanan Akademik Personel Yabancı Uyruklu Akademik Personel Akademik Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeleri Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Akademik Personelin Yaş Ortalamaları Akademik Personelin Bayan-Erkek Dağılımı...54

7 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 6.2. İdari Personel İdari Personel Temin Kaynakları ve İşe alımsüreci İdari Personel Sayıları ve Çalıştıkları Birimler İdari Personel Fiili Durumuna Göre İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Bayan-Erkek Dağılımı Personel Atanmasına/Ayrılmasına İlişkin Bilgiler SUNULAN HİZMETLER 7.1. Eğitim Hizmetleri Eğitim Programları ve Öğrenci Sayıları Programlar Bazında Kontenjanlar ve Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları Öğrencilerimizin Geldikleri Lise Bilgileri ve Sayıları Öğrencilerimizin Geldikleri İl Bilgileri ve Sayıları Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgileri Sağlık Hizmetleri İdari Birimler ve Hizmetleri Öğrencilere Sunulan Burs Olanakları Öğrenci Kulüpleri Diğer Hizmetler Barınma Hizmeti (yurt kapasitesi, ücretler, hizmetler) Yemek Hizmeti Ulaşım Hizmeti Psikolojik Danışmanlık Desteği Akademik ve Sosyal Danışmanlık Desteği Kariyer Planlama Desteği PERFORMANS BİLGİLERİ / FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER 8.1. Üniversite Tarafından Düzenlenen Bilimsel Toplantılar Öğretim Üyelerinin Katıldıkları Bilimsel Toplantılar Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri Araştırma Projeleri Ve Diğer Bilimsel Çalışmalar Öğrencilere Yönelik Etkinlikler Tablosu Tanıtım Faaliyetleri Basın Yansımaları Görsel Basında Reklam Çalışmaları Üniversite İle Çeşitli Kurumlar Arasında Gerçekleştirilen Karşılıklı Protokoller Üniversiteler ile Üniversitemiz Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar AMAÇ ve HEDEFLER 9.1. Stratejik Amaç ve Hedefler Temel Politika ve Öncelikler Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi...142

8 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Sunuş İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İlim Yayma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na ek maddeler eklenmesiyle ilgili 5981 sayılı kanun ile kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Dolayısıyla akademik yılı üniversitemizin eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü üçüncü yıl olmuştur. Prof. Dr. Mehmet BULUT Rektör İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Faaliyet Raporu, üniversitemizin üçüncü akademik yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında genel bilgilerin edinilebileceği kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış kapsamlı bir çalışmadır. Raporun ilk bölümünde kuruluş amacımız ve aşamaları, ikinci bölümünde yönetim yapımız, üçüncü bölümünde ise yönetmelik ve yönergeler yer almaktadır. Kent içinde bir kampüs üniversitesi olarak öğrencilerimize sunduğumuz fiziki yapı ve altyapı koşullarını değerlendirdiğimiz 4. bölüm sonrasında ise akademik birimlerimiz gelmektedir. Raporda detaylı olarak yer verdiğimiz bir diğer bölüm ise akademik ve idari olarak iki şekilde ele aldığımız insan kaynakları bölümüdür. Üniversitemiz tarafından öğrencilerimize verilen her türlü hizmeti değerlendirdiğimiz bölüm sonrasında, akademik yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlere dair bilgiler tablolar halinde yer almaktadır. Akademisyenlerimiz ve birimlerimiz tarafından düzenlenen, bir dünya üniversitesi olmamız hedefi yönündeki ilk adımlarımız olan tüm faaliyetler, raporun 7. bölümünde bulunmaktadır. Raporun son iki bölümünde ise amaç ve hedefler ile kurumsal kabiliyet ve kapasitemizin değerlendirmesine yer verilmiştir. Raporda ortaya çıkan veriler İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi nin eğitim öğretim yolculuğuna sağlam adımlarla başladığının bir göstergesidir. Bu vesileyle, Kurucu Vakfımız ile Mütevelli Heyetimize ve bu yola bizlerle birlikte çıkan tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize teşekkür ederim.

9 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

10 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU I. GENEL BİLGİLER 1.1. Üniversite Kurucu Vakfı Üniversitenin kurucu vakfı olan İlim Yayma Vakfı nın tarihi, 1951 yılında 68 hayırsever insan tarafından kurulan ve tarihli ve 4/169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsünü kazanan İlim Yayma Cemiyeti ne dayanmaktadır. İlim Yayma Cemiyeti nin Umumi Heyeti (Genel Kurul) tarafından İlim Yayma Vakfı kurulması kabul edilmiştir. Hazırlanan vakıf senedi tarih ve 37 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Resmî işlemleri tamamlanan İlim Yayma Vakfı tarihinde tescil edilerek faaliyete başlamıştır. Ayrıca Bakanlar Kurulu nun tarihli ve 7/9268 sayılı kararnamesi ile kamu yararına çalışan vakıflardan sayılmıştır. Amacı; eğitimin her kademesindeki yetenekli öğrencilere nakdî yardımlar sağlamak, öğrencilerin barınma vb. ihtiyaçlarını karşılamak; bilimsel çalışmaları desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak ve bu tür yayınları desteklemek; her kademede eğitim kurumu kurmak; eğitim alanında bilimsel, kültürel, sosyal, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek olan İlim Yayma Vakfı, bu alandaki çalışmalarını daha kapsamlı ve kalıcı yürütmek için İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ni kurmuştur Üniversitenin Kuruluşu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi; İlim Yayma Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun Vakıf Yükseköğretim Kurumları na ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na ek maddeler eklenmesiyle ilgili 5981 sayılı Kanun ile tüzel kişiliğe sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Kuruluş kanunu ile birlikte üniversite bünyesinde Eğitim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri

11 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitülerinin kuruluşu gerçekleşmiştir. Mevcut akademik birimlere ilaveten akademik yılında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İslami İlimler Fakültesi, ve sayılı Resmi Gazete ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, tarih ve sayılı Resmi Gazete ile de Tıp Fakültesinin kuruluşu gerçekleşmiştir. Üniversite, eğitim öğretim yılında Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme (İngilizce), İngilizce Öğretmenliği,, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarına öğrenci alarak lisans eğitimine başlamıştır. Bu lisans programlarına akademik yılında Mimarlık, Psikoloji ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler prorgamları da dahil edilmiş ve toplam 9 lisans programına öğrenci alımı yapılmıştır akademik yılında ise bu programlara; Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Hizmet, İslami İlimler ve Hemşirelik bölümlerinin de eklenmesi ile 13 lisans programına öğrenci alımı yapılmıştır Akademik yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programı; Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı Tezli/ Tezsiz Yüksek Lisans programları; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise Kent Çalışmaları ve Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci alımına ve eğitim-öğretime devam edilmiştir. Ayrıca akademik yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, İşletme Yönetimi, İngiliz Dili Eğitimi, Temel İslam Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Gıda Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi Mühendisliği Yüksek Lisans programlarının kuruluşu gerçekleştirilmiş olup, bu lisansüstü programlara öğrenci alımı yapılmıştır. Araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak ve topluma katkı sunmak amacı ile akademik yılında kuruluşları gerçekleştirilen Mehmet Akif Ersoy Sanat, Tarih, Edebiyat ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yerel ve Bölgesel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama

12 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ve Araştırma Merkezi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine devam etmiş, ilave olarak akademik yılında Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) in kuruluşu gerçekleştirilmiştir akademik yılında ise İstanbul Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSAR) ile İpek Yolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi nin kuruluşları gerçekleştirilmiştir. Halkalı Kampüsümüz (Küçükçekmece, Halkalı mah. 853 ada, 1 ve 3 nolu parseller) kurucu vakfımız İlim Yayma Vakfı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokollere istinaden Üniversitemizin kullanımına bırakılmıştır. Üniversitemiz, teşkilatlanmasını ve tüm çalışmalarını toplam m 2 lik bu arazi üzerinde yapmakta ve planlamaktadır Stratejik Plan Çalışmaları Üniversitemizin Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına 2011 Ekim ayında başlanmış ve 17 Eylül 2012 tarihinde yapılan Üniversite Senato-Yönetim Kurulu ortak toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir. İlk olarak akademik yılında uygulamaya geçen Planımız, ciddi emek verilerek hazırlanmış bir belge olarak Üniversitemiz geleceğinin belirlenmesi ve bilinçli adımlar atılmasını sağlayacak bir uygulama planı olarak tasarlanmıştır. Bu Plan doğrultusunda Üniversitemiz performans düzeyinin belirli periyotlarda ölçülmesi ve raporlanması önem kazanmıştır. Bunun yanısıra; kurulduğu 2010 yılından itibaren hızla gelişen Üniversitemizin değişen iç ve dış çevre şartlarına uyumlu hale getirilmesi ve bazı yapısal takviyelere ihtiyaç duyulması neticesinde Stratejik Planın 2015 yılı içersinde revize edilmesi veya yeniden hazırlanması gündeme gelmiştir. Bu bağlamda; 2016 yılı ve sonrası için, ülkemiz ve dünyadaki önemli eğilimleri ve üniversiteler arasındaki rekabet şartlarını göz önünde bulundurarak, başta araştırma alanındaki önceliklerimiz olmak üzere hızlı büyüme planlarımız doğrultusunda mevcut yapımızı tekrar tespit ederek güncel bir yol haritası ile ilerlemek kurumsal kalite, performans ve verimlilik artışını sağlayacaktır Stratejik Planı çalışmaları doğrultusunda aşağıda yer alan misyon, vizyon ve değerler belirlenmiştir:

13 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Üniversitenin Misyonu: Medeniyetimizin değerlerinin özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmektir Üniversitenin Vizyonu: Akademik ve fiziki alt yapısı ile öne çıkan, mezunları tercih edilen, yayınları başvuru kaynağı olan ve üniversitelerimiz arasında ilk yedide yer alan bir araştırma üniversitesi olmaktır Üniversitenin Değerleri: Bilimsellik Özgünlük Düşünceye Saygı ve Hoşgörü Mükemmeliyet Sürekli Gelişme Özgürlük Buluşçuluk İddia Sahibi Olmak İnsan ve Öğrenci Merkezli Yaklaşım Değerlerimize Bağlılık Toplumumuza ve İnsanlığa Değer Katma

14 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR 2.1. Üniversite Mütevelli Heyeti Üniversitemiz Mütevelli Heyeti aşağıdaki isimlerden oluşmuştur. Prof. Dr. Ramazan EVREN Prof. Dr. Mehmet BULUT Mustafa Latif TOPBAŞ Orhan ÖZOKUR Abdullah TİVNİKLİ Prof. Dr. İsmail ADAK Sabahattin KIRKAN İsmet AĞAN Özkan GÖKSAL Mustafa BÜYÜKABACI Ömer Hulusi TOPBAŞ Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK Mütevelli Heyeti Başkanı Rektör Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 2.2. Üniversitenin Yapısı Üniversite 24/04/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na ek maddeler eklenmesiyle ilgili, 5981 sayılı yasa ile 2010 yılında kurulmuştur.

15 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Üniversite Senatosu Prof. Dr. Mehmet BULUT Prof.Dr. Ömer İNAN Rektör Başkan Rektör Yardımcısı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi DekanV. Prof.Dr. Bülent ARI Rektör Yardımcısı Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V. Prof. Dr. Hikmet SAVCI Prof. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU Eğitim Fakültesi Dekanı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Turan KOÇ İslami İlimler Fakültesi Dekan V. Prof.Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ İnsan ve Toplum Bilimleri Dekan V. Prof.Dr. Kadir CANATAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof.Dr. Cengiz GÜNGÖR Fen Bilimleri Enstitü Müdür V. Prof.Dr. Bülent NAZLI Prof. Dr. Mümin YAMANKARADENİZ Prof.Dr. Ziya KAZICI Doç.Dr. Candan ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Şebnem Cansun Yrd. Doç. Dr. Özgür KÖKALAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilci Üyesi Eğitim Fakültesi Temsilci Üyesi İslami İlimler Fakültesi Temsilci Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilci Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Temsilci Üyesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilci Üyesi Sadettin KILIÇTAŞ Orhun Emre SOLMAZ Genel Sekreter Raportör Öğrenci Konseyi Başkanı

16 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Üniversite Yönetim Kurulu Prof. Dr. Mehmet BULUT Prof. Dr. Ömer İNAN Rektör/Başkan Rektör Yardımcısı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hikmet SAVCI Prof. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU Eğitim Fakültesi Dekanı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Turan KOÇ İslami İlimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kadir CANATAN Prof.Dr. Nizamettin ERDURAN Prof.Dr.MüminYAMANKARADENİZ Prof.Dr.İbrahim YILGÖR Sadettin KILIÇTAŞ Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Temsilcisi Profesör Temsilcisi Profesör Temsilcisi Genel Sekreter (Raportör) İdari Yapı Sadettin KILIÇTAŞ Mehmet Murat GÜNSAY Süleyman Özdemir Mürşit Çakır Kasım Çelik Fatih Şişman Bünyamin Soylu Adem Yavuz Abdullah Erol Aydın Mehmet Dündar Tolga Mar Genel Sekreter Bilgi İşlem Daire Başkanı Bütçe Daire Başkanı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğrenci İşleri Daire Başkanı Personel Daire Başkanı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yapı İşleri Daire Başkan Vekili Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürü

17 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Organizasyon Şeması MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI REKTÖR SENATO YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI GENEL SEKRETER HUKUK MÜŞAVİRİ FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR ENSTİTÜLER KOMİSYONLAR ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü ADEK Gıda ve Tarım Uyg. ve Arş. Mrkz. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Hukuk Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İçerik Hazırlama Ve Değ. Komisyonu İpekyolu Medeniyetleri Uyg. ve Arş. Mrkz. Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başk. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi BEDEK İstanbul Uyg. ve Arş. Mrkz. Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı İslami İlimler Fakültesi BEK Mehmet Akif Ersoy Araştırma Merkezi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Eğitim Komisyonu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Daire Başkanlığı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mevzuatı İnceleme Komisyonu TÖMER Türk Dili Öğrt. Uyg.ve Arş. Mrkz. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Bilimleri Fakültesi Proje İnceleme Komisyonu Uluslararası İslam Ekonomi ve Fin. Uyg. ve Arş. Mrkz. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tıp Fakültesi Stratejik Plan İzleme Ve Değerlendirme Kurulu UZEM Uzaktan Öğt. Uyg.ve Arş. Mrkz. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı YABANCI UYR.ÖĞRT. ELEMANI DENK.DEĞ.KOM. Yerel ve Böl. Politikalar Uyg. ve Arş. Mrkz. Fakülte/Yüksekokul/ Enst. Sekreterlikleri Yayın Komisyonu Dış İlişkiler Müdürlüğü Yerel ve Böl. Politikalar Uyg. ve Arş. Mrkz. Kariyer Planlama Müdürlüğü Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu Konukevleri Müdürlüğü Özel Kalem Proj Birimi

18 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 3. YÖNETMELİK ve YÖNERGELER 31 Aralık 2005 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Vakıf Üniversitelerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları belirlemektedir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları, 25 Ekim 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ana yönetmeliğe göre düzenlenmektedir akademik yılında çıkarılan yönetmelik ve yönergeler aşağıda sıralanmıştır Yönetmelikler İpekyolu Medeniyetmeri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 3.2. Yönergeler Erasmus Yönergesi Konukevleri İşletme Usul ve Esasları Yönergesi

19 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

20 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 4. FİZİKİ ve TEKNOLOJİK ALTYAPI 4.1. Fiziki Altyapı Üniversitemiz Halkalı Merkez Kampüsü, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne (Sultan Beyazıt Veli Vakfı na) ait olup, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 853 ada, 1 ve 3 nolu parselde kayıtlıdır. 3 nolu parselde kayıtlı arazi ve üzerinde bulunan binalar 08/11/2010 tarihli protokol ile; 1 nolu parsel ise 31/10/2012 tarihli protokol ile üniversitemiz kullanımına tahsis edilmiştir. Kampüs alanının eğitim-öğretim faaliyetlerine uygun hale getirilmesi için, bakımonarım çalışmaları yapılarak, altyapı ve üstyapı düzenlenmiş, eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilerek eğitim-öğretime başlamıştır. Kampüs tarihi ve doğal dokuya sahip, 630 dönüm arazi üzerinde kuruludur. Öğrenci, öğretim elemanları ve personelin yararlanabileceği birçok imkân mevcuttur akademik yılında, 13 lisans ve 15 (7 tezli, 7 tezsiz ve bir doktora) lisansüstü programı ile öğretim faaliyetini sürdüren üniversitemizin kampüsünde; eknolojik donanıma sahip 22 adet derslik, 9 adet laboratuvar, 7 adet atölye, 2 adet konferans salonu, 2 adet açık spor sahası, 1 adet kapalı spor salonu, 1 adet masa tenisi salonu, ve bir okuma sınıfı mevcuttur. Üniversitenin; mülkiyetinde ve kullanımında olan arazi ve binalar bakımından değerlendirdiğinde, fiziki olarak yüksek büyüme kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. Üniversitemize tahsis edilmiş olan Halkalı Kampüsü arazi ve binaları üzerinde gelişme planları doğrultusunda, üniversitemiz stratejik plan hedeflerinde de yer alan fakülte, yüksekokul, enstitü, program ve öğrenci sayılarımıza yetecek düzeyde, bina ve tesislerin proje çalışmalarına başlanılmış, avan proje çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Alınan genel prensip kararları ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda, yapılaşmaya uygun alanlarda, üniversitemiz gelişme programı ve ihtiyaçları gözetilerek planlanan ve projelendirilen yeni bina ve tesislerin isim ve yapı alanları aşağıda sıralanmıştır.

21 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM YAPILARI MEVCUT DURUM KAPASİTE/ m² I 1 Rektörlük ve yönetim yapıları 5.076,0 II 1 Eğitim Fakültesi İnşaatı Tamamlandı ,0 2 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ,2 3 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ,4 4 Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi ,4 5 Güzel Sanatlar Fakültesi 6.104,8 6 Hukuk Fakültesi 5.677,1 7 Sağlık Bilimleri Fakültesi 8.000,0 8 Tıp Fakültesi ,0 9 Diş HekimliğiFakültesi ,0 10 İlahiyat Fakültesi 3.500,0 11 İletişim Fakültesi 4.700,0 12 Spor Yüksekokulu 3.600,0 13 Yabancı Diller Yüksekokulu (Hazılrık Sınıfları) İhale Aşamasında 8.835,0 Ara toplam ,90 III 1 Merkez kütüphane( kitap) İhale Aşamasında ,0 2 Müze İkmal İhalesi Bekleniyor 1.000,0 3 Teknopark - Araştırma Merkezi ,0 4 Konferans / kongre salonları ve etkinlik alanları ,0 5 Kitap Satış 816,0 6 Satış Dükkanları ve Genel Servis İhtiyaçları 1.500,0 7 Yemekhane Salonu İhale Aşamasında 7.158,4 8 Öğrenci Kulüpleri 1.056,0 9 Sağlık Merkezi 806,4 10 Kreş ve Anaokulu Kreş Tamamlandı Anaokulu ihale Aşamasında 1.517,6 11 Mescit ve Cami İhale asşamasında 1.785,0 Ara toplam ,4 IV 1 Hastahane ,0

22 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM YAPILARI MEVCUT DURUM KAPASİTE/ m² IV 1 Sosyal Bilimler Enstitüsü 1.000,0 2 Fen Bilimleri Enstitüsü 1.000,0 3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.000,0 4 İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi İhale Aşamasında 4.880,0 Ara toplam 7.880,0 IV 1 Yüzme Salonu 2.480,8 2 Kapalı Spor Salonu 3.298,4 3 Salon Sporları Merkezi 4.020,8 4 Açık Spor Salonları 1.Etap Tamamlandı 600,0 Ara toplam ,0 V 1 Konukevleri 1.500,0 2 Öğrenci Yurtları m² inşaat Tamamlandı ,0 3 Misafir öğ. Gör. Stüdyo Daireleri İhale Aşamasında 1.665,0 4 Destek Merkezi 1.500,0 Ara toplam ,0 VI 1 Bilgi Sistemleri Merkezi 5.000,0 2 Tesis Bakım ve İşletme 5.000,0 3 Mekanik sistem -(havalandırma-soğutma) merkezi 8.000,0 4 Isıtma Merkezi 5 Trafo ve pano Merkezi 1.Etap Tamamlandı 6 Jeneratör Merkezi 1.Etap Tamamlandı Ara toplam ,0 TOPLAM ALAN ,30

23 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Devam Eden İnşaatlar; Üniversitemize yapılan tahsisin ve protokol gereği, Repro Mimarlık Firmasına mevcut tarihi eser tescilli binalarımızın Restorasyon ve Restitüsyon projeleri hazırlatılmıştır. Hazırlanan projelere göre ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından sonra Küçükçekmece Belediyesi ve İl Özel İdaresi marifetiyle yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Konferans salonu ve tarım müzesi kuruluşu için kullanılması planlanan binanın onaylı restorasyon ve restitüsyon projelerine göre ihalesi sonrası güçlendirme, restorasyon ve restitüsyon işine başlanılmıştır. İhale edilen ilk keşif miktarınca imalat yapılmış olup, geride kalan kısmı için ikmal ihale çalışmaları devam etmektedir. Hali hazırda konferans salonu binasında imalata başlanmış bulunmaktadır. İç tasarımı, akustiği ve simultane tercümeye uygun yapısıyla üniversitemize fayda sağlayacaktır. Tarım Müzesi olarak kullanılacak binanın ise ahşap elemanları yenilenecek, depreme karşı güçlendirilmesi işi de tamamlanmış olacaktır. Türkiye de bir üniversitesi bünyesinde ilk Tarım Müzesi olarak planlanan müze için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ndan uzman iki personel üniversitemizde çalışmak üzere görevlendirilmiştir. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından müze ziyaretçilerin hizmetine açılacaktır. Bu kapsamda, Türkiye nin çeşitli illerinde bulunan müzelerle görüşmeler sürdürülmekte, ayrıca Valilikler aracılığı ile müzenin zenginleştirilmesi için temaslar devam etmektedir. Tamamlanan İnşaatlar; eğitim öğretim yılı içerisinde yapılması kararlaştırılan binalardan Kız ve Erkek Öğrenci Konuk Evleri ile Eğitim Fakültesi binası tamamlanmış olup 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle kullanıma açılmıştır. Yapmış olduğumuz binalarda özellikle; mevcut tarihi dokuya aykırı düşmeyecek detaylar çözülerek; binalarımız 3-4 katlı olarak planlanmıştır. Erkek ve kız konuk evleri arasında öğrencilerimize sportif imkânlar sağlamak için spor alanları tasarlanmıştır. Biten konuk evlerinin kapasitesi toplam 622 kişidir. Eğitim fakültesi binası ise 1900 sandalye kapasitelidir. Planlanan İnşaatlar; eğitim öğretim yılı içerisinde yapılması planlanan binalarımız ise; Yabancı Diller Yüksek Okulu (Hazırlık Sınıfları) Binası (8525m 2 ), Yemekhane Binası (5510m 2 ), Kütüphane Binası (5402m 2 ), İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi Binası (4880m2), Misafirhane Binası (1665m 2 ), Uygulama Okulu (8000m 2 ) olmak üzere m 2 toplam inşaat alanlıdır. Ayrıca; Cami yapılması da 2. Etap inşaatlar kapsamına alınmıştır.

24 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Üniversitenin Kapalı / Açık Alanları (m 2 ) Küçükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde olan Halkalı Merkez Kampüsümüz, 643 dönüm arazi üzerinde, 8.427m² kapalı alanı ile öğrencilerimize şehrin karmaşasından uzak bir kampüs hayatı sunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy un da yetiştiği Halkalı Ziraat Mektebi nin tarihi binası ve tarihi ağaçların yer aldığı kampüs, ana ulaşım arterlerine de yakındır. Halkalı Merkez Kampüsümüzdeki toplam kapalı ve açık alanlar ile öğrenci başına düşen alanların bilgileri aşağıda yer aldığı şekildedir. Toplam Kapalı Alan m² Toplam Açık Alan m² Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alan 5.73 m² Öğrenci Başına Düşen Açık Alan 459 m² Hizmet Alanları Halkalı Merkez Kampüsümüzde yer alan hizmet alanları ayrıntılı olarak aşağıda gösterilmektedir. Alanlar Adet Kapasite (Kişi) Alan (m 2 ) DERSLİK LABORATUVAR ATÖLYE (MİMARLIK, OKUL ÖNCESİ) MAKET DEPOSU 1-24 SPOR TESİSLERİ SERGİ SALONU SEMİNER SALONU KÜTÜPHANE TARIM MÜZESİ HANGAR BİNASI ARŞİV DEPO BİNALARI YEMEKHANE KAFETERYA MESCİT KOPYALAMA MERKEZİ VE KIRTASİYE 1-80 KONFERANS SALONU TOPLAM

25 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Diğer Alanlar Diğer bina ve tesislere ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur. Tesis Adet Toplam m² Müze Yemekhane ve Kafe Eyüp İrtibat Bürosu Otopark Giriş Güvenlik Binası 1 85 Toplam Teknolojik Altyapı Laboratuvar ve Atölyelerin Donanımı Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar/ Atölye Adı Laboratuvar/Atölye Amacı Laboratuvar/Atölye Türü (Araş., Destek, Eğitim) Laboratuvar Alanı ve Kapasitesi (Kişi) Bilgisayar- Elektrik, Elektronik, Mikroişlemci Laboratuvarı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerine derslerde öğretilen bilgilerin pekiştirilmesi, üniversitemizin misyon ve vizyonuna uygun olarak eğitilmeleri ve mezun edilmeleri, mezun olduktan sonra yeterli yetkinlik ve beceriye sahip bireyler olarak çalışabilmeleri ve tercih edilebilen bilgisayar mühendisi olabilmeleri amacıyla kurulmuş bir eğitim laboratuvarıdır. Eğitim m 2-38 kişilik Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar/ Atölye Adı Laboratuvar/Atölye Amacı Laboratuvar/Atölye Türü (Araş.,Destek, Eğitim) Fizik Bilgisayar ve Gıda Mühendisliği Bölümleri öğrencilerine derslerde öğretilen bilgilerinin pekiştirilmesi, üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun öğrencilerin mezun edilmesi, mezun olduktan sonra donanımlı bilgiye sahip olarak çalışabilmeleri ve tercih edilebilen bilgisayar ve gıda mühendisi olabilmeleri amacıyla kurulmuş bir eğitim ve araştırma laboratuvarıdır. Eğitim, Araştırma Laboratuvar Alanı ve Kapasitesi (Kişi) m 2

26 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar/ Atölye Adı Bilgisayar Laboratuvarı Laboratuvar/Atölye Amacı Üniversitemiz bünyesinde bulunan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerine derslerde öğretilen bilgilerinin pekiştirilmesi, üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun öğrencilerin mezun edilmesi, mezun olduktan sonra donanımlı bilgiye sahip mühendisler olarak çalışabilmeleri ve tercih edilebilen bilgisayar mühendisi olabilmeleri amacıyla kurulmuş bir eğitim laboratuvarıdır. Laboratuvar/Atölye Türü (Araş., Destek, Eğitim) Eğitim Laboratuvar Alanı ve Kapasitesi (Kişi) 60 m 2 Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar Adı Gıda Laboratuvarı Laboratuvarın Amacı Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine genel mikrobiyoloji, gıda mikrobiyolojisi, gıda kimyası, beslenme kimyası vb. derslerde öğretilen gıda mühendisliği bilgilerinin pekiştirilmesi, üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun öğrencilerin mezun edilmesi, mezun olduktan sonra piyasada donanımlı bilgiye sahip olarak çalışabilmeleri ve tercih edilebilen gıda mühendisi olabilmeleri amacıyla kurulmuş olup, aynı zamanda üniversitemiz bünyesinde bulunan Gıda, Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi için gerekli donanım ile birlikte dışarıya hizmet verilmesi düşünülen bir laboratuvarının oluşturulması amacıyla kurulmuştur. Laboratuvar Türü Eğitim, Araştırma ve Hizmet Laboratuvar Alanı ve Kapasitesi 150 m 2 Fakültesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar Adı Laboratuvarın Amacı Laboratuvar Türü Kimya Laboratuvarı Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine genel kimya ve analitik kimya derslerinde öğretilen kimya bilgilerinin pekiştirilmesi, mezun olduktan sonra iş hayatlarında karşılaşacakları problemleri çözmede yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaları daha geniş bir iş yelpazesinde çalışabilmeleri amacıyla kurulmuş olup, aynı zamanda dışarıya verilmesi planlanan hizmet laboratuvarının alt yapısında düşünülmüştür. Eğitim, Araştırma ve Hizmet Laboratuvar Alanı ve Kapasitesi 103 m 2

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU. www.iszu.edu.tr

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU. www.iszu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.iszu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2012 KIRKLARELİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı K I R K L A R E L İ Ü N İ V E R S İ T E S İ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 Her alanda gelişmeye büyük önem veren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, kurumsallaşmaya dönük çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak!

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sunuş Yalova Üniversitesi, sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ Matbaasında

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 2011 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 0 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 l Genel Bilgiler 4 A Misyon-Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5 C İdareye

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı