2013 Yılı Revize Çalışma Programı. (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Yılı Revize Çalışma Programı. (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI"

Transkript

1 2013 Yılı Revize Çalışma Programı (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi 0

2 SUNUŞ Ajansımız son kurulan ajanslardan biri olmasına rağmen kuruluş ve kurumsallaşma sürecinde önemli mesafe kat ederek bölge içinde tanınan, dinamik, takip edilen kurumlardan biri olmuştur. Bugüne kadar, Bölge Planı nın onaylanmasının hemen ardından, KOBİ ve Çevre ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programları başta olmak üzere proje teklif çağrısı vasıtasıyla bölgeye büyük kaynak kullandırılmıştır. İlgili mali destek programlarının izleme ve değerlendirme faaliyetleri devam etmektedir yılında ayrıca Teknik Destek Programı ile ,00 TL tutarında kaynak bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla bölge kullanımına sunulmuştur yılı son çeyreğinde Sanayi Üretiminin Artırılması ve Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Mali Destek Programlarıyla ,00 TL tutarında kaynak Bölge Planı ile uyumlu olarak belirlenen şekilde bölgemize kullandırılacaktır. Mali destek programları kapsamında eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılacaktır Bölge Planı hazırlıklarına başlamış olan Ajansımız, Bölgemizdeki tüm ilçelerin mevcut durumlarını ortaya koyan dokümanlar hazırlayacak ve ilçe paydaşlarının katılımıyla toplantılarda, kurum ve firma ziyaretlerindeki görüşlerle; hazırlanan raporlar, dokümanlar derinleştirilecektir yılında da KUZKA, 2012 yılı içerisinde istihdam ettiği yeni personeli ile birlikte yeni destek programları, hazırlanacak analizler ve raporlar, bölgesel, ulusal ve uluslararası tanıtım ve işbirliğini hedefleyen çalışmalar, bölgeye yatırımcı kazandırma konusunda yapacağı faaliyetler ile bölge kalkınmasında öncü güç olma yönündeki çalışmalarını sürdürecektir. KUZKA, Bölge Planı ile uyumlu olarak hazırlanan 2013 yılı Çalışma Programı kapsamında oluşturduğu Bölgemizin gelişmesine katkı sağlayacak faaliyetlerle çalışmaya devam edecektir. Erdoğan BEKTAŞ Kastamonu Valisi KUZKA Yönetim Kurulu Başkanı 1

3 YÖNETİCİ ÖZETİ TR82 Bölgesi yılları için hazırlanan Bölge Planı nda belirlenen Sürekli Üreten, Birlikte Yükselen, Doğal Dokusuyla Fark Yaratan Kuzey Anadolu vizyonuna da paralel olarak 2013 Yılı Çalışma Programı nı işbirliği ortamları yaratmak, bölge ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen mali ve teknik destek programları ile sahip olduğu kaynağı bölgeye kullandırmak, oluşturduğu analiz ve raporlarla bölge sorunlarını, bu sorunların çözümlerini ve bölgenin potansiyellerini ortaya koyan çalışmaları bölgeye kazandırmak, yürütmekte olduğu kurumsallaşma faaliyetlerine devam etmek, bölgeye yatırımcı çekmek gibi önceliklerle oluşturmuştur. Belirlenen öncelikleri oluşturmada kapsayıcı olmaya, bölgemizi vizyonuna ulaştıracak faaliyetleri içerecek bir program oluşturmaya özellikle önem verilmiştir. Birbirleri arasında hiyerarşik bir sıralama olmayan öncelikler altında yer alan tedbirler ve tedbirlerin altında yer alan faaliyetler önce katılımcılık anlayışı ile Ajansın ilgili birimlerince düzenlenen toplantılarla kurumun ve bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuş ve Yönetim Kurulu nun da bu noktadan sonraki katkıları da 2013 Yılı Çalışma Programı na yansıtılmıştır yılına ilişkin öncelik alanları, tedbirleri, proje ve faaliyetleri, bunlara ayrılacak tahmini malî kaynakları, belirtilen faaliyetlerin gerekçeleri ve çıktı göstergeleri 2013 yılı Çalışma Programında sunulmuştur. İlgili tedbirler, öncelik alanları ve faaliyetler Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemleri (KAYS) ne girilmiştir. Bölge Planı ile olan bağlantısı ile takvimlendirme yine sistem aracılığıyla yapılmıştır. Şekil 1: 2013 Yılı Çalışma Programı Öncelikleri Tanıtım, İşbirliği ve Yatırım Mali ve Teknik Destekler, Kapasite Artışı Kurumsallaşma, Analiz ve Raporlar Ajansımızı, faaliyetlerimizi ve desteklerimizi tanıtmak; tecrübe, bilgi paylaşımı gerçekleştirmek ve kurumumuzun, bölgemizin ve ülkemizin kazanımı olacak işbirliği ortamları geliştirmek 2013 yılında da çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası olacaktır. Halihazırda ülkemizde çalışmalarına devam etmekte olan kalkınma ajansları ile sinerji yaratacak çalışmalar yapılacaktır. Hedeflerimize ulaşmaya çalışırken 2

4 yaşadığımız sorunların ortaya koyulduğu ve bunlara çözüm önerilerinin getirildiği ortamlarda buluşmalar sağlanacaktır. Daha sahiplenilmeye açık, sorunları, çözümü ve potansiyeli de yansız şekilde ortaya koyan, projeksiyonlarla desteklenen bir plan hazırlığına başlamış olan Ajansımız 2012 yılı sonuna kadar ilçe mevcut durum raporları çalışmalarını bitirilecektir yılının Nisan ayı sonuna kadar her bir ilçede odak grup toplantıları kamu, özel ve sivil toplum temsilcileri ile yapılacaktır. Ayrıca derinlemesine mülakat yöntemleri, anket çalışması ile desteklenen Bölge Planı çalışmaları 2013 yılı haziran ayı içerisinde tamamlanarak 01/07/2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı na gönderilecektir. Dünya Bankası, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi, İslam Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Türkiye Yatırım Destek Tanıtım Ajansı (TYDTA), Kadın Girişimciler Derneği, TR82 Bölgesi hemşeri dernekleri yurt içi ve dışında bulunan kalkınma ajansları ile çalışmalar yapılarak tanıtıma yönelik ve ortak hareket etme imkânı sağlayan platformlar oluşturulacaktır yılı içinde yukarıda bahsedilen kurumlardan en az 3 ü ile somut çıktılar elde edilen çalışmalar yapılacaktır Bölge Planı nda belirlenen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak bölgenin ihtiyaçlarına uygun mali ve teknik destek programlarına çıkılacaktır yılı son çeyreğinde çıkılacak olan Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi, Sanayi Üretiminin Artırılması mali destek programlarının bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yapılacaktır. Teknik destek yolu ile de 2012 yılı içerisinde de başvuru sahibi kurumların eğitim yoluyla kapasite artırıcı çalışmaları desteklenmektedir yılı içerisinde kazanan projelerle ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmeye devam edilecektir yılı sonunda TR82 Bölgesi nde öncü sektörlerin geliştirilmesi amacıyla çıkılacak olan mali destek programının yanı sıra yıl içerisinde doğrudan faaliyet mali destek programı ve teknik destek yolları ile kaynak kullandırılmaya devam edilecektir. Ajansımız, Yatırım Destek Ofislerinin faaliyete geçmesiyle bölgesel, ulusal, uluslararası kurumları yakından takip etmektedir. Yatırım destek ofisleri 2012 yılı içinde bölgedeki kurumlara düzenlediği periyodik ziyaretlerde edindiği bilgilerle hem ilgili kurumlara, hem de Ajansımıza kazanımlar sağlayacak işbirliği ortamları üzerine çalışmalar yapmıştır yılında yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan rekabet şansı olabilecek ürünlerin tanıtılacağı ortamlar oluşturulmuştur. Yatırımcıya yol gösterici nitelikte açık, anlaşılabilir dokümanlar oluşturulup bunların dağıtımı sağlanmıştır yılı içerisinde bünyesinde kazandırdığı personel ile alt yapısını oldukça güçlendiren yatırım destek ofisleri 2013 yılında da tanıtım ve yatırım çalışmalarına devam edecektir yılı içerisinde Bölge Planı hazırlık çalışmalarına başlamış olan Ajansımız, planın tamamlanmasının hemen akabinde göç, rekabetçilik, kümelenme analizlerinin yanı sıra 2014 yılı için planlanan güdümlü proje desteği ile ilgili bir fizibilite çalışması yapacaktır. Ayrıca 2013 yılı ikinci 6 aylık döneminde bölge içi ve dışı paydaşların da dahil olduğu bir süreçle kurumsal stratejik plan yapılacaktır. Ajans personeli için belirlenen eğitimler gerek bölgenin ihtiyaçlarına ve gerekse Ajans personelinin mesleki gelişimine etki sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Yeni alınan personelle birlikte kurumsallaşma faaliyetleri devam edecektir yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri, Kalkınma Kurulu Başkanı, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Genel Sekreterlikten ilgili personel ile İspanya ya çalışma ziyareti yapılması planlanmaktadır. 3

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 İÇİNDEKİLER... 4 TABLOLAR... 5 ŞEKİLLER YILI DEĞERLENDİRMESİ Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Faaliyetler Yılı İçerisinde Gerçekleştirilemeyen Faaliyetler YILI ÖNCELİKLERİ YILI FAALİYETLERİ A. Kurumsal Gelişim ve Yönetim B. İletişim ve Tanıtım C. Planlama, Programlama ve Koordinasyon D. Proje ve Faaliyet Destekleme E. Yatırım, Destek ve Tanıtım F. İzleme ve Değerlendirme GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER EKLER

6 TABLOLAR, ŞEKILLER, GRAFIKLER LISTESI Tablolar Tablo 1: Bölge Planı Vizyon, Amaç ve Hedefleri... 7 Tablo 2: Personel Durumu... 8 Tablo 3: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri Tablo 4: 2013 Yılı İçerisinde Alınması Planlanan Eğitimler Tablo 5: İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri Tablo 6: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Tablo 7: Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri Tablo 8: Yatırım, Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Tablo 9: YDO Performans Kriterleri Tablo 10: Katılım Sağlanması Planlanan Fuarlar Tablo 11: İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri Tablo 12: Proje Teklif Çağrıları Tablo 13: Üç Yıllık Destek Stratejisi Tablo 14: Teknik Destek Şekiller Şekil 1: 2013 Yılı Çalışma Programı Öncelikleri... 2 Şekil 2: Organizasyon Yapısı... 9 Şekil 3: Uzmanlar Arasında Bölge İlçelerinin Paylaşımı Şekil 4: İlçe Analizleri - Bölge Planı İlişkisi Şekil 5: İlçe Analizleri - Bölge Planı İlişkisi Şekil 6: Mekânsal Gelişme Şeması Grafikler Grafik 1: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider Dağılımı Grafik 2: Gelir Bütçesi

7 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Faaliyetler Misyonumuz: Kaynakları en etkin şekilde kullanarak Bölgenin yapısına ve ihtiyaçlarına uygun sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak; Vizyonumuz: Bölgede sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, toplumsal kalkınmaya katma değer katan, özgün ve kaliteli hizmetleri ile fark yaratan kurum olmaktır. Misyonumuz ve vizyonumuz çerçevesinde çalışmalarına yön verme gayretinde olan Ajansımızın 2012 yılında öne çıkan bazı faaliyetleri listelenmiştir: Mali Yönetim Yeterliği Alınmasına Yönelik Faaliyetler Rapor & Analiz Çalışmaları (Tavukçuluk Sektör Analizi, İlçe Analizleri Çalışması, Cazibe Merkezleri Raporu, İşletmeler Analizi, Gürcistan Deterjan Sektörü Raporu, Sinop OSB Analiz Raporu, Gürcistan Mobilya Sektörü Raporu, Ukrayna Tuğla Sektörü Raporu, Sinop Mevcut Ulaşım Raporu, Kastamonu Maden Varlığı Raporu, Kastamonu Yatırım Yerleri Kataloğu, Yatırım Ortamı Katalogları vb.) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında Sinop Su Ürünleri İşleme Tesisi Projesi Hazırlama Çalışmaları Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong Çalışma Ziyareti KOBİ ve Çevre ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programları Yürütülme Çalışmaları Teknik Destek Programı Tasarımı ve Yürütülme Çalışmaları Sanayi Üretiminin Artırılması ve Turizmin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Mali Destek Programları ile İlgili Faaliyetler Paydaş Veri Tabanı Hazırlanması Paneller, Çalıştaylar, Tanıtım Turları (Sarımsak Paneli, Tur Operatörleri ile Çalıştay, Çankırı Tuz Çalıştayı, Sinop Balıkçılık Çalıştayı, Kastamonu, Çankırı ve Sinop ta Düzenlenen Tanıtım Turları) Eğitim, Sempozyum, Seminer ve Fuar Katılımları 6

8 İKİNCİL HEDEFLER BİRİNCİL HEDEFLER AMAÇ VİZYON Tablo 1: Bölge Planı Vizyon, Amaç ve Hedefleri SÜREKLİ ÜRETEN, BİRLİKTE YÜKSELEN, DOĞAL DOKUSUYLA FARK YARATAN KUZEY ANADOLU CANLI VE PAYLAŞIMCI SOSYAL YAŞAM BİLGİYE DAYALI ÖĞRENEN EKONOMİ ÇOK MERKEZLİ MEKANSAL ÖRÜNTÜ KENDİNİ ÜRETEN DOĞA YENİDEN Nitelikli Eğitimin Yaygınlaştırılması ve Erişilebilir Hale Getirilmesi Sağlık Hizmetleri Kapasitesinin Artırılması Orta ve Yüksek Teknolojiye Dayalı Sanayi Üretiminin Yaygınlaştırılması Bitkisel ve Hayvansal Üretimin ve Verimliliğin Artırılması İnsan Kaynakları Kapasitesinin Turizmin Bölge Ekonomisindeki Ağırlığının Artırılması Artırılması Kırılgan Grupların 1 Asgari Yaşam Bölge Piyasasının İç ve Dış Piyasalarla Standardının Güvenceye Alınması Eklemlenmesi Nüfusun Niteliğinin ve Niceliğinin İş Piyasasının Etkin Şekilde Çalışmasının Artırılması Sağlanması Orman Varlığının Korunması, Geliştirilmesi Kadının Ekonomik ve Toplumsal ve Ekonomik Potansiyelinin Etkin Biçimde Yaşama Katılımının Artırılması Değerlendirilmesi Sivil Toplumun Toplumsal Gelişmenin Bilişim ve Teknoloji Altyapısının İtici Gücü Olması Geliştirilmesi Toplum İçi İletişim, Paylaşım ve Dayanışmanın Artırılması Sermayenin Yatırıma Dönüşümünün Kolaylaştırılması Maden Potansiyelinin Daha Etkin Değerlendirilmesi Ulaşım Altyapısının Bölgenin İhtiyaçlarına Göre İyileştirilmesi ve Daha Etkin Kullanılmasının Sağlanması Doğanın Bölgenin En Önemli Değeri Olarak Öne Çıkarılması ve Korunması Kentsel Değişimin Tarihi Doku ve Bölgenin Enerji Kapasitesinin Etkin Bölgesel Gelişme ile Uyumlu Hale Biçimde Kullanılması Getirilmesi 1 Kırılgan Gruplar: Engelliler, Kimsesiz Çocuklar, Şiddet Mağdurları, Eski Hükümlüler, Kronik İşsizler, Evsizler, Madde Bağımlıları, Göçmenler, Mülteciler vb. 7

9 2012 yılı ilk 3 aylık dönemde çalışmalarımızın büyük bir kısmını Mali Yönetim Yeterliği kapsamında yapılan faaliyetlerden oluşmuştur tarihi itibariyle Ajansımızın mali yönetim yeterliği Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür. Mali yönetim yeterliği raporunda ortaya koyulan bulgu ve öneriler eylem planına aktarılarak yerine getirilmiştir. Bu önerilerden biride personel sayısının artırılmasıdır. Ajansımız bünyesinde tarihi itibariyle personel durumu Tablo 2 de görülmektedir tarihinde göreve başlayan Ajans Genel Sekreteri tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup; genel sekreterlik görevi vekâleten Ajans Hukuk Müşaviri tarafından yürütülmektedir. Tablo 2: Personel Durumu 31 UZMAN PERSONEL Uluslararası İlişkiler-Siyaset Bilimi 4 Makine Mühendisliği 1 İşletme 4 Tekstil Mühendisliği 1 İktisat 6 Kimya Mühendisliği 1 İstatistik-Bilgisayar Bilimleri 2 Endüstri Mühendisliği 3 Hukuk 1 İnşaat Mühendisliği 1 Maliye 2 Ziraat Mühendisliği 1 Kamu Yönetimi 1 Mimar 1 Şehir ve Bölge Planlama 1 Sosyoloji 1 Toplam 31 6 DESTEK PERSONELİ Kamu Yönetimi 1 İşletme 2 Bilgisayar Mühendisliği 1 Maliye 1 Halka İlişkiler 1 Toplam 6 1 İÇ DENETÇİ İnşaat Mühendisliği 1 TOPLAM 38 Ajansımız son personel alımı ile artan faaliyetler doğrultusunda özelleşerek organizasyon yapısında da değişikliğe gitmiştir. Artan tanıtım, dış ilişkiler faaliyeti ve Yatırım Destek Ofisi faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla Tanıtım, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Birimi kurulmuştur. Bölge Planı hazırlama ve ihtiyaç duyulan analiz ve çalışmaların yapılması amacıyla da Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi oluşturulmuştur. 8

10 Şekil 2: Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği İç Denetçi Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Tanıtım, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Birimi Program Yönetimi Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisleri Çankırı YDO Kastamonu YDO Sinop YDO Yılı İçerisinde Gerçekleştirilemeyen Faaliyetler 2012 yılında Çalışma Programında yer almasına rağmen, gerçekleştirilemeyen veya henüz tamamlanmamış olan faaliyetler; Kümelenme ve Rekabetçilik Analizi çalışmaları 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilememiştir yılında genel olarak ajansımız bölge planı hazırlıklarına başlamıştır. Kümelenme ve Rekabetçilik Analizlerinde tam bir hizmet alımı yoluna gitmeyip, sürecin tamamına ortak olma çabasındadır. Bu amaçla işletme ve ilçe analizleri yapılmış, bilgi birikimi artırılmıştır. Bu bilgi birikimi ancak 2012 yılında olgunlaşabildiği için bu yıl içerisinde yapılması planlanan analizler 2013 yılı içerisinde öncelikli olarak yapılması planlanan faaliyetlerdir. 9

11 2012 yılı Çalışma Programı nda belirlenen fuarlardan bir kısmına katılım sağlanmışken, bir kısmına katılım sağlanamamıştır. Fuarlar konusunda tecrübe kazandıkça fuarların etkinliği katlanılan maliyetle birlikte sorgulanır hale gelinmiştir. Bu bağlamda 2013 yılı içerisinde sadece il bazında öne çıkan sektörlere yönelik ulusal fuarlara sektörel katılım planlamıştır yılı içerisinde herhangi ulusal ya da uluslararası fuara stant katılımı yapılması planlanmamaktadır yılı Çalışma Programında yapılması planlanan Turizm Dergisi de çıkarılamamıştır. Özellikle bölge ilçelerinde bulunan turizm destinasyonlarının tanıtımının yapılması planlanan çalışma yerine tanıtım konusunda mükerrer çabalardan kaçınmak adına aynı amaca 2013 yılında tamamlanacak olan İlçe Analizleri ile ulaşılmaya çalışılacaktır. Personel eğitim ihtiyaç analizinde belirlenen ve 2012 yılı içerisinde zaman kısıtı nedeniyle alınmayan eğitimler 2013 yılı Çalışma Programına eklenmiştir. 10

12 YILI ÖNCELİKLERİ Öncelik 1: Bölgesel/Ulusal/Uluslararası Aktörlerle Tanıtım/İşbirliği Çalışmaları Yapılması Tedbir 1: Bölgede ve Bölge Dışında Faaliyet Gösteren Kamu Kurumları, Özel Kurumlar ve STK larla İşbirliği Geliştiren Platformlar Oluşturulacak; Faaliyetler Konusunda Uluslararası Deneyimlerden Faydalanılacaktır. Tedbir 2: Sorunları ve Muhtemel Çözümleri Benzerlik Gösteren Ajanslar ile Sinerji Ortaya Çıkaracak Çalışmalar Yapılacaktır. Öncelik 2: Bölge Planında Belirlenen Amaç, Hedef ve İzlemlerle Uyumlu Kaynak Kullanılması Tedbir 1: Mali ve Teknik Destek Programlarına Çıkılacaktır. Tedbir 2: Kazanan Projelerle İlgili İzleme ve Değerlendirmeler Gerçekleştirilecektir. Öncelik 3: Bölgeye Yatırımcı Çekilmesi Tedbir 1: Bölge İllerindeki Potansiyeli Ortaya Koyan Tanıtıcı Dokümanlar ve Yatırımcı Rehberleri Hazırlanacaktır. Tedbir 2: Yatırımcıların Koordinasyonu Konusunda Çatı Kurum Olan YDO ların Bölge İçi ve Dışı Diğer Kurumlarla Olan Koordinasyonları Artırılacaktır. Tedbir 3: Bölgemizdeki Potansiyelleri Harekete Geçirecek, Bölgesel Rekabet Gücünü Artırıcı Analizler Yapılacaktır. Öncelik 4: Ajansın Kurumsal Kapasitesini Ortaya Koyarak Bölgede Araştıran, Karar Alma Süreçlerinde Etkin Bir Kurum Olması Tedbir 1: Bölgenin Var Olan Sorunlarını Ayrıntılı İrdeleyen, Çözüm Önerileri Sunan Raporlar Hazırlanacak ve Analizler Yapılacaktır. Tedbir 2: Bölgedeki Mevcut Sorunların Çözümünde Ulusal Düzeyde Çözüm Arayacak Platformlar Oluşturulacaktır. Tedbir 3: Ulusal Planlarla Uyumlu Bölge Planı Hazırlıklarına Başlanacaktır; Ulusal Düzeydeki Stratejilerin, Politika ve Planların Oluşturulmasına Katkı Sağlanacaktır. Öncelik 5: Ajansımızın Personel ve Kurumsal Altyapısının Güçlendirilmesi Tedbir 1: Personelimizin Mesleki Kabiliyetini Ajansın Görev Alanına Paralel Geliştiren Eğitimlere Ağırlık Verilecektir. Tedbir 2: Ajansımızın Takip Edilen, Dinamik Bir Kurum Olması için Gerekli Her Türlü Kurumsallaşma Çalışmaları Yapılacaktır. Tedbir 3: Ajansa ve Ajans Personeline İlişkin İşler Gerçekleştirilmeye Devam Edilecektir. 11

13 YILI FAALİYETLERİ A. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Arsa alım süreci tamamlanan Kastamonu Merkez Binası arsasında 2013 yılı içerisinde inşaat çalışması başlayacaktır. Kurumsal gelişim ve yönetim faaliyetleri içerisinde en büyük paya sahip olan bu faaliyetin yanı sıra toplantı, eğitim, konferanslara katılımın gibi birçok idari faaliyet yer almaktadır. Tablo 3: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri Nu Faaliyet Adı 1 2 Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Toplantıları Düzenlenmesi/ Toplantılara, Seminerlere, Konferanslara, Çalıştaylara Katılım Sağlanması Kalkınma Ajansları Konferansına Katılım Sağlanması (2013) Sorumlu Tahmini Maliyet Çıktı Göstergeleri PPSAB Personelin görüş raporları (14 adet) İDB Personelin görüş raporları (10 adet) SİİDHB Personelin görüş raporları (20 adet) TDKB Personelin görüş raporları (20 adet) SİİDHB Temsil ve Ağırlama SİİDHB Konferans bildirisi, Personelin görüş raporları 4 Eğitim Katılımı (PPSAB) PPSAB Eğitim Katılımı (PYB) PYB Tablo 4 de katılım sağlanan eğitimlerin 6 Eğitim Katılımı (İDB) İDB görüş raporu 7 Eğitim Katılımı (SİİDHB) SİİDHB Eğitim Katılımı (TDKB) TDKB Yazılım Temin Edilmesi PPSAB Alınan yazılımlar Kalkınma Bakanlığı ile 10 Ajanslar Arasında Ortak PPSAB Katılım sağlanan 20 toplantı/görüşme Yapılacak Faaliyetler 11 Ajans Hizmet Binalarının İnşaat projesi ve devam eden bina Proje Hazırlama ve SİİDHB ,33 çalışmaları İnşaat Çalışmaları 12 Medya Takip Sistemine Üye Olunması TDKB Medya takip sisteminden gelen raporlar 13 Veri Girişi Konusunda Hizmet Alımı SİİDHB Yapılan veri girişleri, anketler 14 Personel Alımı SİİDHB Gazete ilanı, mülakat komisyon toplantısı 15 Demirbaşların Sigortalama işlemleri yapılan Ajans SİİDHB Sigortalanması demirbaşları Alarm Sistemleri ve Diğer 16 Güvenlik Tedbirlerinin SİİDHB Ajans içinde kurulan alarm sistemi Alınması 17 CRM Yazılımı Temini TDKB tane CRM Yazılımı 18 Kurumsal Stratejik Planın Hazırlanması PPSAB Yedek Ödenek SİİDHB ,06 20 Ajans Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basımı PPSAB Kurumsal Stratejik Plan, 500 paydaş anketi, 1 tanıtım toplantısı Basımı ve dağıtımı yapılan Ajans faaliyet raporları (150 adet) 12

14 Yönetim ve Kalkınma 21 Kurulu Toplantı PPSAB Organizasyonları 22 Dış Denetimin Gerçekleştirilmesi SİİDHB Dış denetim raporu Ajansın Demirbaş 23 Niteliğindeki Ofis Ekipmanlarının Tespiti ve SİİDHB Temini Ulaşım, Temizlik, Güvenlik, Enerji, 24 Akaryakıt, Haberleşme SİİDHB İhtiyaçlarının Tespiti ve Temini 25 Taşınma Faaliyetleri SİİDHB Hizmet Binaları ve Taşıt Kiraları SİİDHB İhtiyaç Duyulacak Sarf 27 Malzemelerinin Tespiti ve SİİDHB Temini 28 Bakım ve Onarım Faaliyetleri SİİDHB Personel Ücretleri SİİDHB SGK Prim Giderleri SİİDHB Görev Giderleri 31 Katkı Payları Takibi SİİDHB Adli Hizmetler SİİDHB Geçici İşçilerin Kıdem ve 33 İhbar Tazminatları SİİDHB Toplam ,39 TL 12 yönetim kurulu toplantısı 2 tane kalkınma kurulu toplantısı Storage Harddisk, Jeneratör veya Güç Kaynağı, Bilgisayar, Tarayıcı vb. temini (1) Eğitim kurumları, STK lar, ajanslar, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri diğer ulusal ve uluslararası tecrübe sahipleriyle yapılan çalışmalara katılım sağlanacaktır. (2) 2011 yılı içerisinde 1. si Erzurum da yapılan Kalkınma Ajansları Konferansı nın 2. Sinin 2012 yılında Gaziantep te yapılması planlanmaktaydı yılı içerisinde gerçekleştirilemeyen bu konferansa 2013 yılı içerisinde katılım sağlanması öngörülmektedir. (3) Ajansımıza ait 2013 yılı giderleri toplamı, ,87 TL dir. Temsil ve Tanıtma Giderleri içinde 631 sayılı KHK gereğince Temsil ve Ağırlama Giderleri bir yıl boyunca Genel Sekreterin aylık net ücretinin 2 katını aşmayacaktır. (4) (5) (6) (7) (8) 2010, 2011 ve 2012 yılları içinde yapılan personel alımları ile birlikte sayısı 43 e ulaşan personelin kuruma ve bölgeye uyumu, düzenlenen uyum ve yönlendirme faaliyetleri ile sorunsuz gerçekleşmiştir yılında bölgenin ruhu ve ihtiyaçlarına uygun olarak revize edilen birimler ve alt birimler ile mali yönetim yeterliği çalışmaları kapsamında ayrıntılı yapılan görev tanımları sayesinde dinamizmden ödün vermeyen ajans içi bir kurum kültürü oluşmaya başlamıştır. Sahip olduğu en büyük sermayenin nitelikli kadrosu olduğunun bilincinde olan KUZKA 2013 yılı içinde de yurt içi ve dışı eğitim, tanıtım faaliyetlerine devam etmekle kalmayıp teknik kapasitesiyle, kazandığı tecrübesiyle bölgenin hizmetinde olacaktır. İnsan Kaynakları Politikası kapsamında yapılan eğitim ihtiyaç analizleriyle 2013 yılında alınması planlanan eğitimler birimler ayrımında analiz edilmiştir. Tespit edilen faydalanıcı sayısı ile ortalama eğitim süresi analiz edildiğinde personel başına 37 günlük eğitim düşmektedir. Bu konuda dağılım en etkin ve adil şekilde yapılacaktır. 13

15 Tablo 4: 2013 Yılı İçerisinde Alınması Planlanan Eğitimler Eğitim Listesi Kişi Gün Kişi*Gün Tahmini Maliyet Sorumlu Zaman Kamu İhale Mevzuatı, Kamu Zararı Eğitimi, Resmi Yazışma Kuralları, Dosyalama ve Arşiv Hizmetleri SİİDHB Mart Eğitimi Standart Dosya Planı ve Arşiv Eğitimi SİİDHB Nisan Sayıştay Denetim Rehberi Çerçevesinde Katılım Sağlanacak SİİDHB Mayıs Eğitim Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi SİİDHB Nisan KAYS İle İlgili Eğitimler SİİDHB 2013 IP v6 ve İSO Bilgi Güvenliği Eğitimi SİİDHB Haziran Maaş ve Bodrolama Eğitimi SİİDHB Nisan Devlet Muhasebesi ve Mevzuatı Eğitimi SİİDHB Şubat Kıdemli Denetçiler İçin Araç ve Teknikler Eğitimi Bilgi Sistemleri Denetimi Denetim Raporu Yazımı Eğitimi - İngilizce SİİDHB (İÇ DENETÇİ) SİİDHB (İÇ DENETÇİ) SİİDHB (İÇ DENETÇİ) Nisan Mart Nisan Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi Katma Değerli İş Kontrolleri Eğitimi PPSAB+İÇ DENETÇİ PPSAB+İÇ DENETÇİ Ağustos Kasım İç Kontrollerin Değerlendirilmesi Eğitimi: COSO Merkezli Bir Yaklaşım PPSAB Ekim CBS Eğitimi PPSAB Ocak SİİDHB (İÇ Sertifika Eğitimleri CIA I DENETÇİ) Şubat SİİDHB (İÇ Sertifika Eğitimleri CIA II DENETÇİ) Şubat SİİDHB (İÇ Sertifika Eğitimleri CIA III DENETÇİ) Şubat SİİDHB (İÇ Sertifika Eğitimleri CCSA DENETÇİ) Mart SİİDHB (İÇ Sertifika Eğitimleri CISA DENETÇİ) Mart SİİDHB (İÇ Sertifika Eğitimleri CFSA DENETÇİ) Nisan Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi PYB Temmuz Audit of IPA Projects (Center of Excellence in Finance Slovenya) IPA Denetim Yaklaşımı ve Metodojisi Eğitimi (Center of Excellence in Finance Slovenya) Risk Yönetimi Eğitimi (Center of Excellence in Finance Slovenya) Stratejik Doküman Yazımı Eğitimi (Center of Excellence in Finance Slovenya) Güçlü Sunum Eğitimi (Center of Excellence in Finance Slovenya) Orta Dönem Bütçeleme Eğitimi (Center of Excellence in Finance Slovenya) SGK Mevzuatı Eğitimi PPSAB+İÇ DENETÇİ PPSAB+İÇ DENETÇİ PPSAB+İÇ DENETÇİ Mayıs Eylül Eylül PPSAB Şubat PPSAB Kasım PPSAB Nisan İDB Ocak 14

16 İzleme ve Değerlendirme Sistemlerine İlişkin Eğitim İDB Mart Etki Analizi Eğitimi İDB Şubat PMI Eğitimi (MS Project Dahil) PYB Nisan Finansal Tablolar Analizi Eğitimi PYB Mayıs Eğiticilerin Eğitimi PYB Haziran İş Geliştirme Eğitimi PPSAB Nisan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Analizi Eğitimi PPSAB Şubat Girişimcilik ve Girişimcilik Sermayesi Eğitimi PPSAB Eylül Fizibilite Hazırlama Eğitimi (eğitimi almayan YDO personeline yönelik) TDKB Mart Microsoft Office Eğitimi TDKB Şubat İngilizce Yazışma Eğitimi TDKB Ekim Etkili İletişim, Çatışma Yönetimi ve Etkili Sunum Eğitimi TDKB Ocak Kurumsal İmaj Eğitimi TDKB Ocak Kişisel Gelişim Yönlü Eğitimler TDKB Aralık Personel: 43 Ortalama Eğitim Günü: TL (9) Yapılacak analizlerle, hazırlanacak olan materyallerde gerekli olacak bilgisayar yazılımları temin edilecektir. (10) Kalkınma Bakanlığı ile kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, mevzuat ve diğer çalışmalarda işbirliği yapılacaktır. (11) Arsa alım işlemi tamamlanan hizmet binamızın proje ve yapımı ile ilgili süreç başlayacaktır. (12) Yerel, ulusal ve uluslararası basın organlarında kurum, diğer kalkınma ajansları ve bölge haberlerine ulaşılması amacıyla medya takip sistemine üye olunacaktır. (13) Yapılacak olan çalışmalarda, kurumsallaşmaya yönelik faaliyetler için veri girişi hizmet alımı yoluna gidilerek yapılabilecektir. (14) 2013 yılı içinde personel yapımızda oluşabilecek sirkülasyon veya ihtiyaç doğması durumunda personel alımına gidilebilecektir. (15) 2013 yılı içerisinde sahip oluna demirbaşların sigortalanması gerçekleştirilecektir. (16) Ajans hizmet binasının güvenliği konusunda tedbirler alınacaktır. (17) Yatırım Destek Ofisleri arasındaki eşgüdümü sağlamaya yönelik olarak Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) amacıyla kullanılan bir yazılım alınacaktır. (18) Kurumsal altyapının iyileştirilmesi amacıyla yapılacak olan çalışmalardan bir tanesi de kurumsal stratejik plan hazırlanmasıdır yılında oluşturduğumuz paydaş veri tabanı desteğiyle paydaşlarımıza ulaşılacak anket, toplantı gibi yöntemlerin desteğiyle kurumsal stratejik plan hazırlanacaktır. (19) Yedek ödeneğin bütçe içindeki oranı % 0,52 olmaktadır. (20) Çalışma Programı, İnsan Kaynakları Politikası, Bütçe çalışmalarının yanı sıra Ajans Faaliyet Raporu ve Birim Faaliyet Raporları mevzuattaki tarihlere bağlı olarak hazırlanacaktır. Ajans yıllık faaliyet raporunun basımı ve dağıtımı gerçekleştirilecektir. 15

17 (21) Olağan olarak her ay yapılan yönetim kurulu ve 2012 yılı itibariyle senede 2 kez yapılmakta olan kalkınma kurulu toplantıları organize edilecektir. (22) 2013 Mart ayı içerisinde her sene gerçekleştirmek durumunda olduğumuz dış denetim süreci tamamlanacaktır dış denetim raporuna ilişkin genel bir değerlendirme yapılırsa; tarihlerinde gerçekleştirilen hesap dönemine ilişkin denetim raporu incelendiğinde iş yükü analizinin yapılmamış olması denetim raporunda yer almıştır. Bu tarihten sonra mali yönetim yeterliği hazırlık aşamasında iş yükü analizi yapılmıştır. Aynı denetim raporunda yatırım destek ofislerinin idari sorumluluk bakımından direkt olarak Genel Sekreterliğe bağlı, harcama yönünde Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi ne bağlı olması yetki-sorumluluk eşliği açısından eleştirilmiştir yılı içerisinde bu çelişki Yatırım Destek Ofislerinin; Tanıtım, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Birimi ne bağlanmasıyla ortadan kaldırılmıştır. Denetim tarihi itibariyle risk kütüklerinin, süreç tanımlamaları, iş akış tabloları oluşturulmamış olduğu belirtilmiştir. Denetim sırasında taslak olan risk kütükleri çalışması mali yönetim yeterliği çalışmaları kapsamında tamamlanmıştır. Ajansın Program Yönetim Birimi nin faaliyetlerinin çoğu tutulan kayıtlar, toplanan veriler ve bu verilerin sınıflandırılarak kullanılması üzerine kurulu olması sebebiyle, yetkin yazılımlar ve online sistemler üzerinden, güvenilirlik düzeyinin yürütülen faaliyetin önemi ile eşleştiği bir sistem seti ile eşleştiği bir sistem seti ile gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmanın yapılması personel zamanının daha etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Buna ilaveten Ajansımızda kullanılmakta olan lisanslı programın izleme ve değerlendirmeye yönelik alt modülü bulunmadığından bu programın izleme ve değerlendirmeye uygun olmadığı da belirtilmiştir. Ancak her iki durum için de KAYS bir çözüm olabilecektir yılının ilk çeyreğinde yoğun bir şekilde çalışılan mali yönetim yeterliği faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yapılırsa; tarihleri arasında Mali Yönetim Yeterliği komisyonu tarafından incelemelerde bulunulmuştur tarihinde Kalkınma Bakanlığı ndan bulgulara ilişin eksiklerin giderilmesine yönelik Ajansımız tarafından alınan tedbirleri ve sorumlu birim ve öngörülen tamamlanma süresini içeren bir eylem planı hazırlanması istenmiştir. Kurumsal kapasite ve organizasyonel yapı, iş süreçleri ve kontrol faaliyetleri, muhasebe ve izleme-değerlendirme sistemlerinin etkin kullanımı, iş süreçleri ve kontrol faaliyetleri, bilgi teknolojileri kullanımı, iç kontrol ve risk değerlendirme yapabilme kapasitesi başlıkları altında ortaya konulan bulgulara yönelik hazırlanan eylem planına istinaden Ajansımıza mali yönetim yeterliği verilmiştir. (23) (24) Ajansımızın sürekli yinelenmesi gereken ulaşım, temizlik, güvenlik, enerji, haberleşme ve demirbaş, ofis ekipmanları ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. (25) 2013 yılı içerisinde yapım süreci tamamlanan yatırım destek ofisinin taşınma ihtiyacı karşılanacaktır. (26) Hizmet binalarımızın ve kullanılan taşıtların kira ödemeleri yapılacaktır. (27) Ajansın çalışmalarında kullanacağı sarf malzemeleri alımları gerçekleştirilecektir. (28) Yatırım Destek Ofisi Binalarının ve Ajansımız Merkez Binasında yapılabilecek bakım onarım ihtiyaçları giderilecektir. (29) (30) Ajans bünyesinde çalışmakta olan genel sekreter, uzman ve destek personele maaş ödemeleri yapılacaktır. (31) (32) Katkı payı takibi ve doğabilecek adli hizmetler çerçevesinde görev giderleri karşılanacaktır. (33) Gerekli hallerde Geçici İşçilerin Kıdem ve İhbar Tazminatları ödemeleri yapılabilecektir. 16

18 B. İletişim ve Tanıtım Ajansımız 2009 yılında kurulmuş olmasına karşın, Genel Sekreter ve kurucu personelin atamaları 2010 yılı 2. yarısında gerçekleştiğinden, faaliyetlerine görece en geç başlayan Ajanslar arasında yer almaktadır. Bu nedenle, 2010 yılı son çeyreği fiziki yapılanma çalışmaları, 2011 yılı ise ağırlıklı olarak temel faaliyetlerden bölge planı hazırlanması ve planın onaylanmasını müteakip, çok hızlı bir şekilde teklif çağrısı ilanı ile geçmiştir. Bu kapsamda, Ajansın kurumsallaşma ve faaliyet bölgesinde tanıtım ve bilinirliğinin artırılması çalışmaları 2012 yılının öncelikleri arasında yer almış, yıl boyunca geniş katılımlı ve çok ortaklı birçok çalıştay, panel, seminer ve eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler özellikle bölge illerinde kurulmuş olan Yatırım Destek Ofislerimiz aracılığı ile organize edilmiş, Ajansın bölgede bilinirliğinin de artmasına büyük katkı sağlamıştır. Bunun yanında 2012 yılında ulusal ve uluslararası fuar ve benzeri etkinliklere katılmak suretiyle, bölgenin turizm ve yatırım ortamı tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalarda yine ortak çalışma kültürü esas alınarak, farklı kurum ve kuruluşlar ile birlikte organizasyonlara iştirak edilmiştir yılı boyunca gerçekleştirilen söz konusu etkinliklerin organizasyon aşamasında karşılaşılan sıkıntılar ve geniş kapsamlı çalışmalardaki koordinasyon ve yüksek maliyet problemleri nedeniyle etkinlikleri zaman zaman sorgulanmıştır. Geçmişe yönelik bu özet bilgiler ışığında 2013 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi hazırlanması aşamasında Ajans iletişim stratejisi oluşturulurken, birtakım tedbirler alınması gerekmiştir. Bunların başında, bölgesel faaliyetlerin geliştirilerek, ulusal ve uluslararası ortamlara taşınması gelmektedir. Bölgede bilinirlik çalışmalarına teklif çağrısı kapsamında gerçekleştirilecek bilgilendirme ve eğitim toplantıları ile devam edilmesi, Yatırım Destek Ofisleri tarafından gerçekleştirilen ve büyük organizasyon emeği gerektiren çalıştay ve benzeri etkinliklere 2013 yılı Çalışma Programı nda yer verilmemesine karar verilmiştir. Bunun yanında, ulusal ve uluslararası fuarlara (özellikle turizm fuarları) stand kiralanması yoluyla katılımların, yapılan gözlem ve görev sonu raporlar ile verimli olmadığı kanaati oluştuğundan, bu faaliyetlere katılımın yalnızca sektörel katılımcı düzeyinde tutulmasının faydalı olacağı düşünülmüş, yatırım bölgesi pazarlama yönlü hedef sektör fuarlarına katılım sağlanması planlanmıştır. Yine geniş katılımlı ve yüksek maliyetli büyük organizasyonlarda tespit edilen verimsizlik ve etkinsizlik üzerine, 2013 yılı çalışma programında küçük gruplu odak sektör faaliyetlerine/toplantılarına ağırlık verilmesi uygun görülmüştür. Bunun yanında, uluslararası ölçekte bölgemizin özellikleri/ihtiyaçları ile uyumlu bilgi ve görgü artırma amaçlı en az 1 çalışma ziyareti yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir yılında kurumsal iletişim faaliyetlerinde standardizasyonunun artırılması, iletişim araçlarının kullanımında (Ajans ve YDO websiteleri, sosyal ağlar, medya takip sistemi, toplu kısa mesaj gönderimi, web- tabanlı video konferans sistemi vb.) teknolojik yeniliklerden azami ölçüde faydalanılması, bu bağlamda gerekli her türlü donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması öncelikler arasında yer almıştır. Bölge içi ve bölge dışı paydaş kurumlarla iletişim ve işbirliği ortamlarına katılım sağlanacaktır; diğer kurumlar ile işbirliği haline ulusal, uluslararası programlar takip edilecektir. Ajansın görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmak amacıyla görsel ve yazılı basında tanıtım çalışmaları gerçekleştirilecektir. 17

19 Tablo 5: İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri Nu Faaliyet Adı Sorumlu Tahmini Maliyet Çıktı Göstergeleri 34 Ulusal ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar ile Bölgesel Kalkınma Ajansları ile İşbirlikleri Sağlanması PYB İşbirliği sağlayacak 6 toplantı 35 Ulusal/Uluslararası Kamu, Özel, Sivil Toplum Kurum ve Kuruluşları ile Tanışma ve İşbirliği Çalışmaları Yapılması TDKB Yatırım destek ofislerinin 4 er çalışmaya katılması (3 kişi 3 il) 36 TR82 Bölge İllerinde Yerleşik Basın Kuruluşlarına Yönelik Ajans ve YDO Faaliyetlere İlişkin Düzenli Basın Toplantıları Gerçekleştirilmesi TDKB adet basın toplantısı (3 il - 3 aylık) 37 Bölgesel Politikanın Yönetişiminin Geliştirilmesi (UNDP Projesi)'ne Katılım Sağlanması PPSAB Katılım sağlanan 2 tane toplantı 38 OECD Çalışmalarına Katılım Sağlanması PPSAB Katılım sağlanan 1 tane toplantı 39 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) Kapsamında İşbirliği Yapılması PPSAB Katılım sağlanan 2 tane toplantı 18

20 40 KOSGEB, İşadamları Dernekleri, Ticaret Sanayi Odaları vb. Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Organize Edilen Hedef Pazarlara Yönelik Yerinde İnceleme- Bağlantı Oluşturma Seyahatlerine Katılım TDKB Her bir yatırım destek ofisinden Ajansımızın 1 er kez temsil edilmesi Toplam TL (34) Proje teklif çağrıları, hibe mekanizmasının iyileştirilmesi gibi konularda kurum tecrübeleri paylaşmak üzere yapılacak toplantılara katılım sağlanacaktır. (35) Tanıtım, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Birimince tanışma imkânı sunan, işbirliği geliştirmesi muhtemel toplantılara katılım sağlanacaktır. (36) Yatırım Destek Ofislerinin kendi faaliyet ilinde üçer aylık dönemlerde basın toplantısı düzenlemesinin, başta kendi faaliyetleri olmak üzere, Ajans genel faaliyetlerinden öne çıkanlara ilişkin bir bilgilendirmenin yapılmasının Ajansın bilinirliği ve bölgeyle eklemlenmesi açısından önemli olacağı öngörülmektedir. (37) Bölgesel Politikanın Yönetişiminin Geliştirilmesine yönelik toplantılara katılım sağlanacaktır. (38) 2013 yılı içerisinde OECD toplantısına katılım sağlanabilecektir. (39) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında fonların kullanılmasına yönelik işbirliği çalışmaları yapılabilecektir. (40) 2012 yılı içerisinde katılım sağlanan etkinliğin benzerine 2013 yılında da katılım sağlanması planlanmaktadır. C. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Planlama, programlama ve koordinasyon faaliyetlerinden 2013 yılında en önde gelenler Bölge Planı hazırlanmasına yönelik faaliyetlerdir yılında bitirilmesi planlanan ilçe analizleri 2013 yılında yapılacak toplantılarla derinleştirilecektir. Bölge Planı tamamlanma sürecinin hemen ardından kümelenme ve rekabetçilik analizleri yapılacaktır yılında bölge içi ve dışı kurumlarla istişare halinde bir de göç analizi yapılması planlanan faaliyetler arasındadır. 19

21 Tablo 6: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Nu Faaliyet Adı Sorumlu Tahmini Maliyet Çıktı Göstergeleri 41 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Kapsamında İşbirliği Yapılması TDKB Kurum ziyaretleri, Düzenlenen 1 toplantı 42 Bölgede Var Olan İlçelerin Mevcut Durum ve Potansiyellerini Ortaya Koyan, Yatırımcılara Yol Gösterici Nitelikte İlçe Analizi Yapılması PPSAB adet ilçe analizi adet paydaşla yapılan görüşmeler 38 ilçe odak toplantısı 43 Kümelenme Araştırması ve Strateji Oluşturulmasına Yönelik Faaliyetler Yapılması PPSAB Kümelenme Analizi, 1 adet toplantı 44 Rekabetçilik Analizi Yapılması PPSAB Rekabetçilik Analizi, 1 adet toplantı TR82 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planının Hazırlanması ve Basılması PPSAB TR82 Düzey 2 Bölge Planı 46 Göç Analizi Yapılması PPSAB Analiz raporu, 1 adet tanıtım toplantısı, anket çalışmaları 47 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ne (BGUS) Katkı Sağlanması Toplam PPSAB tane toplantı TL (41) Bölgesel Rekabetçilik Operasyonel Programı kapsamında Sinop ta ve Kastamonu İnebolu ilçesinde açılması planlanan Balık İşleme Tesisi Projesinin çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde de fonların kullanımına yönelik işbirliği çalışmalarına devam edilebilecektir. (42) Bölge Planı nın temelini oluşturacak ilçe analizlerine 2012 yılında başlanmıştır. Kullanılacak veri setlerinin ve içerik çalışmasının akabinde ilçelerin mevcut durum raporları hazırlanmaktadır yılı içerisinde yapılan personel alımıyla birlikte Bölge Planı hazırlanmasında öncelikle sorumlu olan Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi uzman personeli arasında ilçeler gruplaştırma yapılarak paylaştırılmıştır (Bkz. Şekil 3). 3 grup ve yedi uzmanın dâhil olduğu sürece işletmeler düzeyinde sürekli bilgi akışını sağlayabilecek Yatırım Destek Ofisi uzmanlarıyla Ajans içinde 20

22 diğer birimlerden ikişer uzmanın devamlı desteği sağlanacaktır. Bölge içi katılımcılıktan önce Ajans içi sahiplenmeyi sağlamak amacıyla proje izleme faaliyetleri çerçevesinde sektörlerle sürekli etkileşim içinde olan İzleme ve Değerlendirme Birimi ile proje teklif çağrısı sürecinin sorumlusu olan Program Yönetim Birimi çalışanlarının da sahadaki deneyimleri ve gözlemleri bu şekilde Bölge Planına yansıyacaktır yılı sonu itibariyle tamamlanması planlanan ilçe mevcut durum raporlarını analize dönüştürecek olan ilçe toplantılarında ilçe düzeyinde oluşturacak izlemler ilçe paydaşlarıyla derinlemesine tartışılacaktır. İlçe Analizleri, öncesinde ve sırasında yapılan sektör analizleri, anketler ve görüşmelerde elde edilen nitel bilgilerle bölge analizi yapılacaktır (Bkz. Şekil 4 ve Şekil 5) Şekil 3: Uzmanlar Arasında Bölge İlçelerinin Paylaşımı Şekil 4: İlçe Analizleri - Bölge Planı İlişkisi 1 21

23 Şekil 5: İlçe Analizleri - Bölge Planı İlişkisi 2 (43) (44) Kümelenme ve Rekabetçilik Analizi konularında gerekli analizler yapılacaktır; oluşturulan stratejiler, eylem planları takip edilecektir. (45) İlçe mevcut durum raporlarının 2013 yılı içerisinde yapılacak ilçe toplantılarıyla analiz boyutuna ulaştırılması hedeflenmektedir Bölge Planı nın %70 lik kısmının 2013 yılının ilk dört aylık döneminde tamamlanacağı düşünülmektedir. Sonraki 2 aylık dönemde ilçe analizleri bölge analiziyle birleştirilecek ve 2013 Haziran Ayı itibariyle TR82 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı metni oluşturulacaktır ve Kalkınma Bakanlığı na sunulacaktır. (46) TR82 Bölgesi nüfusu 1 milyonun altında olan tek düzey 2 bölgesidir. Geçmişte yaşanan göç olgusunun boyutu bir örnekle açıklanabilir. İstanbulda yaşayan nüfusun yaklaşık %8 i TR82 Bölge nüfusuna kayıtlıdır. Başka bir il nüfusuna kayıltı olup İstanbul da yaşayan kişi sayısına bakıldığında Sivas ilk sırada yer almaktayken Kastamonu ikinci sıradadır. Bu bağlamda yaşanan göçün boyutunu ortaya koymak, göç hızını azaltmak ve geri dönüşün sağlanma yollarını ortaya koymak adına bir analiz yapılması planlanmaktadır. Hemşehri dernekleri gibi bölge dışı paydaşların da desteği alınarak bölgeden göç etmiş kişilerle görüşmelerinin de yapılacağı bir analiz yapılması 01/07/2013 tarihinde Bölge Planı taslağının Bakanlığa sunulmasının hemen ardından planlanmaktadır. Analiz kapsamında sosyolojik ve istatistiki tekniklerle hazırlanacak anket analiz için kullanılacaktır. (47) 2012 yılı içerisinde paydaşlarımızın Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ne yönelik görüşleri iletilmiştir yılında strateji oluşturulmasına yönelik bölgesel katkı ve sorumluluklarımız yerine getirilmeye devam edecektir. D. Proje ve Faaliyet Destekleme 2013 yılı içerisinde Ajansımız, öncü sektörlerin geliştirilmesine yönelik bir mali destek programının yanı sıra öncü yatırımlara ilişkin fizibilite çalışmaları kazandırma amacıyla doğrudan faaliyet mali destek programı ile teknik destek programına çıkmayı planlamaktadır yılında çıkılması planlanan Güdümlü Proje için 2013 yılında fizibilite çalışması yapılması planlanmaktadır. Ajansımız kapsam olarak kademeli bir teklif çağrısı yöntemi izlemektedir. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi yapılan analizlerin derinliğine ilişkindir. Ajansımız artan tecrübesiyle paralel olarak daha derin 22

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 10.06.2015 İçindekiler Tablolar... iii Şekiller... iv Kısaltmalar... v Sunuş... vi 1. GİRİŞ... 1 1.1. Kuruluş Süreci... 2 1.2. Organizasyon

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI İçindekiler Tablolar... iii Şekiller... iv Kısaltmalar... v Sunuş... vi 1. GİRİŞ... 1 1.1. Kuruluş ci... 1 1.2. Organizasyon Yapısı... 2 1.3.

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI İçindekiler Tablolar... iii Şekiller... iv Kısaltmalar... v Sunuş... vi 1. GİRİŞ... 1 1.1. Kuruluş Süreci... 2 1.2. Organizasyon Yapısı...

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ

ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ 5. YILINDA BAKKA ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ ZONGULDAK BAKKA KARABÜK BARTIN İŞ MÜKEMMELLİĞİ BİLGİYE DAYALI AKILCI KALKINMA ODAKLI KAPSAYICI ARTI DEĞER KATAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kuruluşunun 5. Yılı

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012]

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ocak 2012 www.kuzka.org.tr 0 SUNUŞ Ajans Genel Sekreterimizin

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012]

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ocak 2012 www.kuzka.org.tr 0 SUNUŞ Ajans Genel Sekreterimizin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Özet Çalışma Programı 2010

Özet Çalışma Programı 2010 Özet Çalışma Programı 2010 Faaliyet No Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlus u Süresi KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ a) Organizasyon detaylarının tespiti 2.1.1 Kurulu ve Kalkınma Kurulu Toplantılarının Organizasyonu

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ Birim Ara Faaliyet Raporu

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ Birim Ara Faaliyet Raporu T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2012 30.06.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Birime İlişkin Genel Bilgiler... 1 1.1.

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı