Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz. Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz. Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van"

Transkript

1 Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van

2 Hiperpotasemi Bazen böbrek yetersizliğinden beklenmeyen derecede şiddetli olabilir Genelde 7 meq/l üzerinde semptomatik olur En belirgin şikayet kas güçsüzlüğüdür, Alt ekstremitelerden başlar, gövde ve kollara yayılır-flask paraliziolur! Solunum kasları işin içine girince alveolar hipoventilasyon ve mekanik ventilasyon desteği gerekebilir. Nörolojik muayenede: Sfinkterler sağlam ve kafa çiftleri normaldir

3 İlk olarak sivri T ve kısa QT Sonra PR ve QRS genişler Sonuçta sine dalgası oluşur

4 Hasta asemptomatik ve K<6.5 ise (EKG bulgusu yok ise) sadece Ca Polystrene Sulfonate (antipotasyum toz) yeterli olur.

5 K<6 meq/l ise: Sadece düşük potasyumlu diyet, K atıcı diüretikler- loop thiazide, K içeren serumların (Kadaleks, İsolyte vb) ACEi, AT2 bloker, NSAID, spironolaktone, triamterene, amiloride, potasyum içeren hazır tuzların-seldiyet vb- kesilmesi yeterli olur.

6 .K>7 ise şiddetli kas güçsüzlüğü veya EKG değişiklikleri varsa acil tedavi gerekir

7 Tedavi: Ca Gluconate iv. Potasyumun hücre membranındaki etkilerinin antagonize edilmesi: Sadece şiddetli hiperkalemide EKG de QRS genişlemesi veya p dalga kaybı varsa yapılmalı! Kalsiyum glukonat amp 1 amp min 2-3 dk da iv verilir İğne damarda iken EKG düzelir Etki süresi 30 dk

8 İnsulin-dextrose İv 10 Ü insulin ve 100 cc %20 dextroz ve daha sonra da 500 ml %20 dextroz yavaşça gidecek şekilde verilir. Alternatif olarak sadece yukarıdaki glukoz Veya %20 dextroz içinde 5-10 ü insulin verilebilir.

9 Bu tedavi ile K düşer Etki 15 dakikada başlar, 60. dakikada max olur Saatlerce devam eder.

10 Albuterol mg 4 ml izotonikle nebul 10 dk da 0.5 mg iv infüzyon Sc terbutalin de kullanılmöış Anginayı presipite edebilir, ritim bozukluğu yapabilir.

11 Antipotasyum 15 g şase Ca polystrene sulfonat 4x1 po yemeklerle Lavman g Geç ama güçlü etki

12 Ca polystrene Sulfonate Klasik olarak sorbitolle kullanılıyor ülkemizde oral sorbitol yok ancak lavmanla da kullanımı riskli Post op hasta ve renal transplanlılarda kullanılmamalı 4x5-10 g po sorbitolsüz kullanılabilir toleransı daha iyi.

13 150 ml su ve 60 g antipotasyum (4 poşet) kolonda en az dk (tercihan 2-3 saat) kalacak şekilde 2-4 saatte bir tekrarlanabilir.

14 Bikarbonat 5 ampul mediflekste min 5 dakikada verilir. Etkisi zayıftır ama asidotik hastada faydalı olur. Ca ile aynı şişede olmamalıdır.

15 Hiponatremi Na <135 meq/l Renal Yetersizlik Uygunsuz ADH Hipovolemik durumlar Hiperglisemi Sürrenal yetmezlik Hipotiroidi

16 Anemnez, fm Sıvıkaybı öyküsü,bulgusu Ödem veya asit Uygunsuz ADH sendromuna neden olabilecek hastalık Sürrenal yetersizliği veya hipotiroidi bulguları

17 lab Plazma ozmolaritesi İdrar ozmolaritesi İdrar Sodyumu

18 Plazma ozmolal GAP Hiponatremi ve normal plazma ozmolaritesi-pseudohiponatremi

19 Hiperglisemi Mannitol

20 Böbrek yetersizliği: Ozmolarite yüksektir ancak üre efektif bir ozmolar değildir

21 İyon selektif elektrotla dilusyonsuz ölçülürse hiperlipidemi veya hiperproteinemi pseudohiponatremiye yol açmaz

22 İdrar ozmolaritesi Primer polidipsiyi ayırmada kullanılır Primer polidipside idrar dansitesi<1003 yani osmol<100 olur, idrar maximal dilüedir. Diğer durumlarda idrar osm genelde 300 veya üzeridir İki istisnası şunlardır:

23 Malnütrisyon Reset ozmostat

24 Hipovolemide de düşük olabilir, bunu süratle Na un normalleşmesi izler

25 İdrar sodyumu Efektif arteriel dolumu ayırmada kullanılabilir Hipovolemide Na 25 meq/l altındadır istisnaları: Renal tuz kaybı, adrenal yetm, serebral tuz kaybı İdrar sodyumu>40 meq/l Uygunsuz ADH,

26 Uygunsuz ADH Plazma ozmolaritesi düşlüktür İdrar ozmolaritesi uygunsuz şekilde yüksektir (>100,sıklıkla >300) İdrar sodyumu >40 meq/l BUN ve ürik asit düşüktür Kreatinin normal Asit baz K dengesi normaldir Adrenal ve tiroid fonksiyonu normaldir

27 Çoğu olguda kronik hiponatremi vardır, Na 120 üzeridir.

28 Bu hafif vakalarda tedavi: Sıvı kısıtlaması 800ml/gün Serbest tuz oral alımı Semtomatik hastalarda daha agrezif tedavi gerekir. (Na< ) Hipertonik NaCl verilmelidir.

29 Hiponatremik hastanın tedavisinde şunlar göz önüne alınır Na u yükseltecek optimum yöntem Sodyum açığının hesaplanması Düzeltme hızı

30 Hızlı düzelme! Altta yatan olay hızla düzelebilir; örnek volüm açığı, ilaca bağlı hiponatremi, sürrenal yetmezliği

31 Tedavinin etkisi: Na da yükselme: (İnfüzat Na-SNa) (Total Vücut Suyu + 1) TVS: Ağırlık X 0.5(kadın) veya x0.6 (erkek)

32 Potasyumun etkisi Ozmotik olarak Na gibi etkili olduğundan verilince Na u yükseltir

33 Sodyum Açığı= TVSx(İstenen Na seviyesi- Mevcut Na)

34 Düzeltme hızı Hiponatremi akut mu kronik mi? Hasta semptomatik mi? Optimum düzeltme hızı nedir?

35 Beyin korunma mekanizmaları Günler içinde maksimum olur Düzeltilmesi sorun olabilir

36 Ozmotik demyelinizasyon sendromu Şiddetli ve irreverzibldir Premenapozal kadın özellikle risk altındadır

37 Genelde ilk gün mmol/l den veya ilk 48 saat 18mmol den fazla artışlarda olur Hedef ilk 24 saatte 10 mmol yükselme İlk 48 saatte 18 mmol/l altında yükselme olmalıdır

38 Deneysel çalışmalar saatlik artışlardan çok 24 saatlik değişikliğin etkisini göstermektedir.

39 Uygunsuz ADH da tedavi Sıvı kısıtlaması ve oral tuz ve idrar ozmolaritesi plazmanın 2 katından fazla ise loop diüretikleridir

40 Kalb yetersizliği ve Siroz 130!

41 Şiddetli semptomatik hiponatremi Hipertonik NaCl Beyin herniasyonu önlenebilir!

42 100ml %3 Na>Cl iv Na 2-3 meq yükselir 1-2 kez daha 10 dakika aralarla tekrarlanabilir

43 Burada tedavideki sorun başlangıçtaki Na yükselmesini daha sonra Na un böbrekle atılması ile tekrar düşme izlemesidir.

44 Orta derecede semptomatik Konfüzyon letarji %3 NaCl 1ml/kg saat infüzyon

45 Hızlı düzelme! Özellikle hipovolemide beklenebir Bu durumda dezmopressin önerilir! +- Dextroz!

46 Hafif semptomlar Unutkanlık denge bozukluğu vb Sıvı kısıtlaması ve tuz

47 Asemptomatik hiponatremi

48 Kalb yetersizliği ve sirozda Anlamsız hiponatremi tedavisi?

49 Ozmotik demiyelinizasyon Dizartri disfaji paraparezi, quadriparezi, davranış bozuklukları, letarji, koma Nadiren konvulziyonlar Na düzeldikten 2-6 gün sonra çıkarlar

50 Risk faktörleri Hız Alkolizm Malnutrisyon KC hastalığı Hipokalemi Na<105

51 Hız günlük 20 üzerinde veya 140 ı geçmişse risk fazla

52 tanı CT MR Bulgular 4 haftaya gecikebilir!

53 semptomatik tedavi

54 korunma Saatte 0.5 den hızlı düzelme ve su diürezi varsa (idrar ozmolaritesi <200) dezmopressin 2-4 mcg iv/sc

55 1.Desmopressin 6-8 saatte bir ml/saat hipertonik NaCl Na 4-6 satte bir ölçülmeli Na a kadar devam edilir

56 2. rejim Tek doz dezmopressin Na hızlı yukselir veya idrar çok artarsa ek doz Saatlik idrar debisi takip edilmelidir Sık serum Na takibi

57 Na 24 saatte 12 den fazla artmışsa: 24 satte 18 den fazla artmışsa: Dezmopressin ve 6 ml/kg Dextrozla düşürme

58 Reset ozmostat Uygunsuz ADH varyantı

59 Serebral Tuz Kaybı

60 BNP Azalmış santral sempatik aktivite sonucu Na kaybı

61 Sıvı kaybı farkıdır

62 Fark izotonik verilince düzelmesidir. İdrar tedaviyle dilüedir Na kaybetmez Ancak uygunsuz ADH ile birlikte olabilir

63 Tedavide İzotonik NaCl verilir

64 Asit Baz Dengesi Güçlü İyonlar ve Stewart Yaklaşımı

65 Ana tema bikarbonatın bağımlı değişken olması ve ph yı etkilememesidir Fark yapanlar : Güçlü İyon farkı Nonvolatil zayıf asitler veya tamponlar Arteriel karbondioksittir

66 6 ana asit baz denge bozukluğu tanımlar

67 Belirgin Güçlü İyon Farkı: Güçlü anyonlarla katyonların farkıdır

68 Hesaplanan güçlü iyon farkı: ph ve zayıf asit fonksiyonudur Efektif Güçlü iyon farkı olarak adlandırılır ph alb ve fosfattan hesaplanır

69 Güçlü iyon GAP: Belirgin Güçlü İyon Farkı ile Effektif olanın farkıdır Sıfır olmalıdır Pozitif olması serumda organik bir asit olduğunu gösterir

70 Konvansiyonel AG dan farkı işin içine albuminin girmesidir AG için alb hesaplanırsa belirgin bir fark kalmaz Alb de 4.4 e göre her 1 g düşüş AG ı 2.4 azaltır

71 Metabolik asidozda yaklaşım Asit üretiminde artma Bikarbonat kaybı Renal asit atılımında azalma

72 Respiratuar kompansasyon Bikarbonattaki her 1 meq/l düşmeye karşı pco mmHg düşer 1 satte başlar saatte tamamlanır

73 AG Öçülen katyonlar- Ölçülen anyonlar AG: Na- (Cl+HCO3)

74 Normali 7-13 arasındadır Yeni otoanalizörlerde 3-11 olabilir, yüksek Cl den dolayı

75 AG ölçülmeyen Ca ve Mg düşmesi ile Ölçülmeyen anyonların-albumin veya organik asit- artması ile artabilir

76 Sebepleri Laktik asidoz Ketoasidoz

77 Renal yetersizlik Metanol glikolat ve oxalat entox Etilen glikol Aspirin

78 AG 25 üzerinde ise tanısal gücü artar

79 Tedavi genel prensipler ph<7.20 olmadıkça tedavi altta yatana yönelik

80 Bikarbonat defisiti : HCO hedeftir HCO3 eksiği:bikarb boşluğu x bikarb defisiti/l

81 Normalde %55 vücut ağırlığı Bikarbonat boşluğu: = [0.4 + (2.6 [HCO3])] x vücut ağırlığı( kg)

82 THAM

83 Carbicarb

84 DeltaAG/DeltaHCO3 1-2 arası olmalıdır 1 in altında ise yani AG deki değişiklik HCO3 azalmasından az ise üriner keton kaybı İlave AG artmamış asidoz Oran>2 ise HCO3 AG göre çok düşmüştür İlave metab alkaloz

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ. Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR

ASİT-BAZ DENGESİ. Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR ASİT-BAZ DENGESİ Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR HAYAT; ASLINDA GÜNAHA VE PARANIN GÜCÜNE KARŞI DEĞİL, H + İYONUNA KARŞI BİR MÜCADELEDİR.. H.L.MENCKEN İlk modern tanım, İsveç'li bilim adamı Svonte ARHENİUS

Detaylı

Dr.Ömer Kurtipek ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Dr.Ömer Kurtipek ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Asit-baz dengesi, vücut sıvılarında hidrojen iyonu (H + ) konsantrasyonunun dengesidir. Vücut sıvılarında çok az miktarda H + iyonu bulunmasına rağmen;konsantrasyonundaki

Detaylı

ph = 6,1 + log [CO 2 ]

ph = 6,1 + log [CO 2 ] ASİT-BAZ DENGESİ Asit-baz dengesi tanımı Biyolojik reaksiyonların hepsi optimum bir ph ortamında normal olarak cereyan ederler; ortamın ph değerinin değişmesi, önemli bozukluklara neden olur. Organizmada

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

AMAÇ. Asit-baz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ

AMAÇ. Asit-baz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ ASİT BAZ DENGESİ Prof. Dr. Lütfi Telci AMAÇ Asitbaz dengesi hakkında bilgi vermek. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Asidoz ve alkalozu tanımlayabilmeli, 2. Solunumsal ve metabolik asitbaz

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ AMAÇ: Katılımcıların bu sunumun sonunda kan gazı ve asit baz dengesi ile ilgili bilgilerini artırmaları amaçlanmıştır. HEDEFLER:

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

Prof. Dr. Şefik DURSUN

Prof. Dr. Şefik DURSUN 34 ĐÇĐNDEKĐLER Bölüm 1. ph ve Vücudun Normal Reaksiyonu Bölüm 2. AsitBaz Dengenin Düzenlenmesi Bölüm 3. AsitBaz Denge Bozuklukları AsitBaz Denge Bozukluklarının Kompansasyonu Bölüm 4. Kan Gazları Ölçüm

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5)

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5) HİPOKALSEMİ Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler görülebilir. Erişkin bir insan vücudunda çoğu (>%99)

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diyabete bağlı KBY li hastalarda vasküler hastalıklara bağlı erken ölüm insidansı diyabetik olmayanlara göre daha yüksektir USRDS 2004 Annual Data Report. TND

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı