TRC2 BÖLGESİ BÖLGE PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI"

Transkript

1 1. TASLAK TRC2 BÖLGESİ BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013

2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR- ŞANLIURFA) BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TASLAK TEMMUZ 2013

3 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... IV GRAFİKLER LİSTESİ... XI HARİTALAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR LİSTESİ... XVI 1. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER TARİHÇE TRC2 BÖLGESİ NİN DÜNYA, ÜLKE VE BÖLGE İÇİNDEKİ KONUMU Dünya İçindeki Konum Ülke İçindeki Konum Bölge İçindeki Konum TRC2 BÖLGESİNİN COĞRAFİ KONUMU İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ BÖLÜM: DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPI DEMOGRAFİK YAPI Nüfus Göç SOSYAL YAPI Eğitim Sağlık Kültür Kurumsal Yapı ve Toplumsal Örgütlenme TRC2 Bölgesinde Sosyal Sorunlar DEMOGRAFİK VE SOSYAL YAPI GENEL DEĞERLENDİRME BÖLÜM: EKONOMİK YAPI TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GSYİH Düzeyi İşgücü İşgücüne Katılım Cinsiyet Bazında İşgücüne Katılım Oranı İstihdam İstihdamın Sektörel Dağılımı Kayıtdışı İstihdam I

4 3.1.8 İşsizlik İşsizliğin Cinsiyet Bazında Dağılımı İşsizliğin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı ve Genç İşsizliği Bölge İstihdamının Sektörel Yoğunlaşma Endeksi (LQ) Analizi Dış Ticaret Bankacılık ve Finans Yabancı Doğrudan Yatırım Kamu Yatırımları Yatırım Teşvikleri Vergi Gelirleri SEKTÖRLER Tarım Sanayi Hizmetler KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME VE YENİLİKÇİLİK KAPASİTESİ Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Yenilikçilik Kapasitesi Bölgede Üniversite-Sanayi Etkileşimi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TEKNOPARK-TEKNOKENT) Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Sayıları GİRİŞİMCİLİK Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri Girişimcilik Destek Mekanizmaları İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) REKABETÇİLİK ENDEKSLERİNDE TRC2 BÖLGESİ Kalkınma Bakanlığı-İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması EDAM- Türkiye İçin Rekabet Endeksi Araştırması URAK- İller Arası Rekabetçilik Endeksi Araştırması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı GENEL DEĞERLENDİRME MEKÂNSAL YAPI VE ALTYAPI II

5 4.1 ALTYAPI Genel Ulaşım Sistemi Lojistik Haberleşme Enerji Su ve Kanalizasyon Katı Atık Yönetimi MEKÂNSAL YAPI Mekânsal Organizasyon ve Yerleşmeler Sistemi Diğer Planlarda Kentsel Kademelenme Arazi Kullanım Yaşam Kalitesi Afet Tehlikeleri GENEL DEĞERLENDİRME DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE İKLİM Şanlıurfa İli İklim Şartları Diyarbakır İli İklim Şartları DOĞAL KAYNAKLAR Toprak Kaynakları Su Kaynakları Biyolojik Çeşitlilik Enerji Kaynakları Yer Altı Kaynakları Koruma Alanları ÇEVRESEL SORUNLAR Atıkların Çevre Üzerine Olan Etkileri GENEL DEĞERLENDİRME EKLER KAYNAKÇA III

6 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1- Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi, Tablo 1.2- İllerarası Rekabetçilik Endeksi, Tablo 1.3- İstanbul Üniversitesi Küresel Rekabet Endeksi Araştırması, Tablo 1.4- Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi Tablo 2.1- TRC2 Bölgesi Genel Demografik Göstergeleri Tablo 2.2- TRC2 Bölgesi Nüfusunun ve Bölge İlleri Nüfusunun Düzey 2 ve Düzey 3 Birimleri İçindeki Sıralaması, Tablo 2.3- Yıllara Göre TRC2 Bölgesi Nüfus Değerleri, Tablo ve 2012 Yılları Şanlıurfa İli ve İlçe Nüfusları ve Nüfus Artış Hızları Tablo ve 2012 Yılları Diyarbakır İli ve İlçe Nüfusları ve Nüfus Artış Hızları Tablo 2.6- TRC2 Bölgesi Şehir ve Köy Nüfusu, Tablo 2.7- Şanlıurfa İlçelerinin Şehir-Kır Nüfusu, Tablo 2.8- Diyarbakır İlçelerinin Şehir-Kır Nüfusu, Tablo 2.9- Nüfus Bağımlılık Oranı (%), Tablo Nüfus Projeksiyonu, Tablo Nüfus ve Yıllık Ortalama Artış Hızları, Tablo Cinsiyete Göre Ortanca Yaş, Tablo İllerin Net Göç Değerleri, Tablo Dönemi Okul Öncesi Eğitim Göstergeleri Tablo İlkokul Eğitim Göstergeleri, Tablo Ortaokul Eğitim Göstergeleri, Tablo Genel Ortaöğretim Göstergeleri, Tablo Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Göstergeleri, Tablo Temel Eğitimde Taşımalı Eğitim Göstergeleri, Tablo Ortaöğretimde Taşımalı Eğitim Göstergeleri, Tablo 2.21-Hastane Sayısı, Tablo 2.22-Yatak Sayısı, Tablo 2.23-Sağlık Personeli Sayısı, Tablo Şanlıurfa ve Diyarbakır İlleri Yeşil Kartlı Sayıları, Tablo Şanlıurfa İli İlçelere Göre Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları, Tablo Diyarbakır İli İlçelere Göre Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları, Tablo TRC2 Bölgesi Kültürel Göstergeler, Tablo Halk Kütüphaneleri Göstergeleri, IV

7 Tablo TRC2 Bölgesi Müze Göstergeleri, Tablo TRC2 Bölgesi Tiyatro Göstergeleri, Tablo TRC2 Bölgesi Sinema Göstergeleri, Tablo Şanlıurfa İli Spor Tesisleri, Tablo Şanlıurfa İlindeki Sporcu Sayıları, Tablo Diyarbakır İli Spor Tesisleri, Tablo Diyarbakır İlindeki Sporcu Sayıları, Tablo İllere Göre Oda ve Esnaf - Sanatkâr Sayıları, Tablo Bölgedeki Barolara Kayıtlı Avukat Sayıları, Tablo TRC2 Bölgesi Yükseköğretim Kurumlarında Okuyan Öğrenci Sayıları, Tablo Yıllara ve Ünvanlara Göre Yükseköğretim Personel Durumu, Tablo EKOSEP Başlangıç Raporu Yoksulluk Sınırları Altındaki Nüfus, Tablo 3.1- TRC2 Bölgesi GSYİH ve Türkiye İçindeki Payı, Tablo 3.2- TRC2 Bölgesi GSKD ve Türkiye İçindeki Payı, Tablo 3.3- TRC2 Bölgesi Temel İşgücü Göstergeleri, Tablo 3.4- TRC2 Bölgesi Temel İşgücü Göstergeleri Düzey 2 Sıralaması, Tablo 3.5- Nüfus Konut Araştırması Temel İşgücü Göstergeleri, Tablo 3.6- Düzey 2 Bölgelerinde Temel İşgücü Göstergeleri (%), Tablo 3.7- İşgücüne Katılım Oranı (%), Tablo 3.8- Cinsiyet Bazında İşgücüne Katılım Oranı (%), Tablo 3.9- İstihdam Oranı (%), Tablo İstihdamın Sektörel Dağılımı (%), Tablo TRC2 Bölgesi Kayıtdışı İstihdam Göstergeleri (%), Tablo İşsizlik Oranı (%), Tablo Cinsiyet Bazında İşsizlik Oranı (%), Tablo Yaş Gruplarına Göre İşsizlik Oranı (%), Tablo 3.15-Genç İşgücü Durumu (15-24 Yaş) (%), Tablo Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar), Tablo İhracat (Milyon Dolar), Tablo İhracat a İlişkin Göstergeler, Tablo İhracatçı Firma Sayısı, Tablo En Çok İhracat Yapılan 10 Ülke, 2012 (Bin Dolar) Tablo En Çok İhracat Yapılan 10 Ürün (Bin Dolar), Tablo En Çok İhracat Yapılan 10 Ürün (Bin Dolar), V

8 Tablo İthalat (Milyon Dolar), Tablo İthalat a İlişkin Göstergeler, Tablo İthalatçı Firma Sayısı, Tablo En Çok İthalat Yapılan 10 Ülke (Bin Dolar), Tablo En Çok İthalat Yapılan 10 Ürün (Bin Dolar), Tablo En Çok İthalat Yapılan 10 Ürün (Bin Dolar), Tablo Türkiye, Şanlıurfa ve Diyarbakır da Banka Şube Sayıları, Tablo Şanlıurfa ve Diyarbakır İllerinin Yurt İçi Mevduat Hacmi (Bin TL), Tablo Şanlıurfa ve Diyarbakır İllerinin Yurt İçi Nakdi Kredi Hacmi (Bin TL), Tablo Şanlıurfa ve Diyarbakır da Kooperatif Sayısı, Tablo Yıllar İtibariyle Diyarbakır Yabancı Şirket Sayısı, Tablo Yıllar İtibariyle Şanlıurfa Yabancı Şirket Sayısı, Tablo Kamu Yatırımları (Bin TL), Tablo Yılı Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı, (Bin TL) Tablo TRC2 Bölgesi Yılları Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri Tablo Sektörel Bazda Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri, Tablo 3.39-Beyanname Sayısı ve Matrah, Tablo Tahakkuk Eden Vergi (TL), Tablo TRC2 Bölgesi Tarım Alanlarının Dağılımı, Tablo TRC2 Bölgesi Tarım Arazilerinin Sulama Durumu (ha), Tablo TRC2 Bölgesi Sulama Hedefi (ha) Tablo TRC2 Bölgesi Önemli Tarla Ürünleri ve Üretim Miktarları, Tablo TRC2 Bölgesi Önemli Yemeklik Baklagiller ve Üretim Miktarları, Tablo TRC2 Bölgesi Önemli Yem Bitkileri ve Üretim Miktarları, Tablo TRC2 Bölgesi Önemli Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Üretim Miktarları, Tablo TRC2 Bölgesi Sebze Üretim Miktarları (Ton), Tablo TRC2 Bölgesi Meyve Üretim Miktarları (Ton), Tablo TRC2 Bölgesi Örtü Altı Üretim, Tablo Bölgelere Göre Bitkisel Üretim Verim Değerleri Tablo TRC2 Bölgesi nde Organik Tarım, Tablo TRC2 Bölgesi Mevcut Hayvan Varlığı, Tablo Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Kültür Balıkçılığı), Tablo TRC2 Bölgesi Tarımsal Alet-Makine Varlığı, Tablo Tarımda Ortalama İşletme Büyüklükleri, VI

9 Tablo TRC2 Bölgesi Kooperatif Sayısı, Şubat Tablo TRC2 Bölgesi Genel Göstergeler Tablo TRC2 Bölgesi nde Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı, Tablo 3-60: TRC2 Bölgesi Kapasite Raporu Verileri, Nisan Tablo 3-61: İlçelere Göre Kapasite Raporu Verileri, Nisan Tablo 3-62: Diyarbakır İli Kapasite Raporunda Kodlanan İlk 10 Ürün, Nisan Tablo 3-63: Şanlıurfa İli Kapasite Raporunda Kodlanan İlk 10 Ürün, Nisan Tablo 3-64: Türkiye ve TRC2 Bölgesi nde İstihdamın Sektörel Dağılımı, (%) Tablo 3-65: TRC2 İlleri ve Türkiye Sanayi İstihdamının Sektörel Dağılımı, Tablo TRC2 Bölgesi ndeki Organize Sanayi Bölgeleri, Tablo Şanlıurfa I. OSB de Faaliyette Olan İşletmelerin Sektörel Dağılımı, Tablo Şanlıurfa 2. OSB de Faaliyette Olan İşletmelerin Sektörel Dağılımı, Tablo Diyarbakır OSB de İşletmelerin Durumu ve Faaliyet Alanları, Nisan Tablo Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerindeki KSS ler, Tablo Şanlıurfa İli Sanayi Alt Sektörleri Üç Yıldız Analizi, Tablo Diyarbakır İli Sanayi Alt Sektörleri Üç Yıldız Analizi, Tablo Türkiye Turizm İşletme ve Belediye Belgeli Tesislere Geliş Sayısı, Geceleme Sayısı, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranları, Tablo Ülkelere Gelen Yabancı Turist Sayıları, Tablo Diyarbakır ve Şanlıurfa Turizm İşletme ve Belediye Belgeli Tesislere Geliş Sayısı, Geceleme Sayısı, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranları, Tablo TRC2 Bölgesi Turizm İşletme ve Belediye Belgeli Tesislere Geliş Sayısı, Geceleme Sayısı, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranları, Tablo Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa Tesise Geliş, Geceleme Sayısı, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranları, Tablo TRC2 Bölgesi İlleri-Gelen Yabancı Turist Sayısında İlk 10 Ülke, Tablo TRC2 Bölgesi Turizm İşletme ve Belediye İşletme Belgeli Tesisler, Tablo TRC2 Bölgesi Yılları Yapı Ruhsatı Durumu (A. Yapı sayısı B. Yüzölçümü (m 2 ) D. Daire Sayısı), Tablo Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri Yerleşim Merkezlerine Göre Yapı Ruhsatı Sayıları, Tablo TRC2 Bölgesi ve İlleri Yapı Kullanım İzin İstatistikleri, Tablo Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri Yerleşim Merkezlerine Göre Yapı Kullanım İzni Sayıları, Tablo TRC2 Bölgesi İlleri İstihdam Sayısına Göre İşyeri Büyüklükleri, Tablo TRC2 Bölgesi ndeki İşletmelerin Sektörel Dağılımı, VII

10 Tablo TRC2 Bölgesi ndeki İşletmelerin İstihdam Sayılarına Göre Sektörel Dağılımı, Tablo Düzey-1 Bölgelerinin Ar-Ge Harcamaları ve İnsan Kaynağının Dağılımı (%), Tablo Bölgelere Göre Sınaî Mülkiyet Hakları Başvuruları, Tablo Şanlıurfa İli Sınaî Mülkiyet Hakları Başvuru ve Tescil Sayıları, Tablo Diyarbakır İli Sınaî Mülkiyet Hakları Başvuru ve Tescil Sayıları, Tablo TRC2 Bölgesi nde Kurulan-Kapanan İşletme Sayıları, Tablo Faaliyet Kollarına Göre Kurulan - Kapanan Şirket İstatistikleri, Tablo Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablo Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi, Tablo İllerarası Rekabetçilik Endeksi, Tablo 4.1- Ülke, Bölge ve İl Düzeyinde Yol Uzunlukları (km), Tablo 4.2- Diyarbakır ve Şanlıurfa Devlet ve İl Yollarının Satıh Cinslerine Göre Uzunlukları, Tablo 4.3- TRC2 Bölgesi ve Komşu İllerin Karşılaştırmalı Hava Kargo, Yolcu ve Uçak Sayısı, Tablo 4.4- GAP Bölgesi İllerinin Demiryolu Uzunlukları, Tablo 4.5- GAP Bölgesi ndeki Demiryolu Hat Uzunlukları, Tablo 4.6- Diyarbakır Yük Durumu, Tablo 4.7- Şanlıurfa Yük Durumu Yıllık, Tablo 4.8- Diyarbakır ve Şanlıurfa Kent İçi Yolcu Taşımacılığı Yapan Araç Sayıları Tablo 4.9- Ulaştırma Hizmetleri GSYİH / Hizmetler GSYİH (Dünya Geneli) (%) Tablo Ulaştırma Hizmetleri GSYİH /Hizmetler GSYİH (Türkiye) (%) Tablo Lojistik Performans Endeksi, (2007, 2010, 2012) Tablo Türkiye Lojistik Performans İndeksi, Tablo Türkiye İhracat ve İthalat Bilgileri, Tablo Modlara Göre İhracat Değerleri (Bin Dolar), Tablo Modlara Göre İthalat Değerleri (Bin Dolar), Tablo Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin Seçilmiş Yurt İçi /Yurt Dışı Merkezlere ve Sınır Kapılarına Uzaklığı, Tablo Diyarbakır ve Şanlıurfa`nın Seçilmiş Lojistik Köyler ve Limanlara Uzaklığı, Tablo Yılı GAP Bölgesi Toplam Dış Ticaret Verileri Tablo TRC2 Bölgesi ndeki Organize Sanayi Bölgeleri, Tablo Diyarbakır İlçelere Göre Baz İstasyonu Sayısı, Tablo Şanlıurfa İlçelere Göre Baz İstasyonu Sayısı, Tablo Operatörlere Göre Baz İstasyonu Sayıları, VIII

11 Tablo TRC2 Bölgesi ve Türkiye Elektrik Tüketim Durumu, Tablo TRC2 Bölgesi Elektrik Abone Gruplarına Göre Abone Sayıları, Tablo TRC2 Bölgesi nde Kayıp Kaçak Miktarları, Tablo Bölge Dağıtım Şirketi Dönemi Yıllık Yatırım Harcaması (TL), Tablo Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonları, Tablo Kişi Başına Yıllık Elektrik Enerjisi Tüketimi, Tablo Şanlıurfa İli Baraj Göletleri, Tablo Diyarbakır İli Sulama Göletleri, Tablo Diyarbakır İli Baraj Göletleri Tablo TRC2 Bölgesi Arıtma Tesisleri Ve Kapasiteleri, Tablo TRC2 Bölgesi Belediye Atıksu İstatistikleri, Tablo TRC2 İlleri Deşarj Edilen Atık Su Miktarları, Tablo TRC2 Bölgesi Katı Atık İstatistikleri, Tablo Diyarbakır İli İlçelerinin Katı Atık Üretimi ve Bertaraf Şekilleri, Tablo Şanlıurfa İli İlçelerin Katı Atık Üretimi ve Bertaraf Şekilleri, Tablo Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi, Tablo Türkiye'de Merkezi Yerler, Tablo Döneminde Bölgesel Merkezler ve Değişimler, Tablo TRC2 Bölgesi İlçeleri ve Nüfus Dağılımı, Tablo Diyarbakır ve İlçelerinde Kent Nüfuslarındaki Değişim, Tablo Şanlıurfa İlçelerinin Kentsel Nüfuslarının Değişimi, Tablo Şanlıurfa İli ve İlçelerinin Kentsel ve Kırsal Nüfus Dağılımları, Tablo Diyarbakır ve İlçelerinin Kentsel ve Kırsal Nüfus Payları, Tablo TRC2 Bölgesi Arazi Kullanım Tablosu, Tablo TRC2 Bölgesi ve İlleri Temel Göstergeler Tablo Rekabetçilik ve Yaşam Kalitesi Araştırmalarında Bölge İlleri Tablo 5.1- TRC2 Bölgesi Büyük Toprak Grupları (ha) Tablo 5.2- TRC2 Bölgesi Arazi Kabiliyet Sınıflarına Göre Dağılım (ha) Tablo 5.3- Şanlıurfa Yeraltı Su Rezervi, Tablo 5.4- TRC2 Bölgesi Orman Varlığı, Tablo 5.5- TRC2 Bölgesi Orman Alanlarının Dağılımı, Tablo 5.6- Şanlıurfa İlinin Agro-Ekolojik Alt Bölgeleri, Tablo 5.7- Diyarbakır İlinin Agro-Ekolojik Alt Bölgeleri, Tablo 5.8- Türkiyede Enerji Kaynakları Miktarı ve Yüzdelikleri, IX

12 Tablo 5.9- TRC2 Bölgesi nde Elektrik Üretimi Yapan Santraller, Tablo Diyarbakır İlinde HES Projelerinin Durumu, Tablo Rüzgâr Hız Dağılımı (50 Metre), Tablo TRC2 Bölgesi nde Yer Alan Jeotermal Alanlar, Tablo Yılı Sonu İtibarıyla Türkiye Ham Petrol Rezervleri, Tablo Yıllar İtibarıyla Türkiye Ham Petrol Üretimi, Tablo Petrol Üretim Miktarları, Tablo Yılı Sonu İtibarıyla Türkiye Doğal Gaz Rezervleri, Tablo Yıllar İtibarıyla Türkiye Doğal Gaz Üretimi, Tablo Şanlıurfa ve Diyarbakır İlleri 2012 Yılı Gaz Tüketim Değerleri (Sm 3 ) Tablo Doğalgaz Tüketim Değerleri, Tablo Diyarbakır İli Maden Envanteri, Tablo Diyarbakır Mermer Rezervi, Tablo Diyarbakır Linyit Yatağı, Tablo Bölge İllerinin Öncelikli Çevre Sorunları, Tablo Kükürtdioksit (SO2) ve Partiküler Madde (PM10) Konsantrasyonları, Kış. 343 X

13 GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1.1- EDAM Türkiye İçin Rekabet Endeksi Sıralaması (Son 30 il) Grafik 1.2- URAK İller Arası Rekabetçilik Endeksi Sıralaması (İlk 41 İl), Grafik 2.1- TRC2 Bölgesi Toplam Nüfus Değerleri, Grafik 2.2- Nüfus Artış Hızları, ( ) Grafik 2.3- Düzey 2 Bölgeleri Nüfus Artış Hızları, 2012 ( ) Grafik 2.4- Düzey 2 Bölgeleri Nüfus Yoğunluğu Sıralaması, Grafik 2.5- Türkiye'nin Yaş Piramidi, Grafik 2.6- TRC2 Bölgesi Yaş Piramidi, Grafik 2.7- Şanlıurfa Yaş Piramidi, Grafik 2.8- Diyarbakır Yaş Piramidi, Grafik 2.9- TRC2 Bölgesi ve Türkiye Medyan Yaşı, Grafik Şehir ve Kır Nüfusunun Toplam Nüfus İçindeki Oranı, Grafik Kır-Kent Nüfusu, Grafik Düzey 2 Bölgeleri Toplam Yaş Bağımlılık Oranı, Grafik Yaş ve Üzeri Nüfusun Eğitim Durumu (%), Grafik Düzey 2 Bölgeleri Net Göç Sayıları ve Net Göç Hızı, Grafik TRC2 Bölgesi ve Düzey 2 Bölgeleri Arasındaki Göç Akışı, Grafik Verilen Göçün Yaş Durumu, Grafik Okuryazarlık Durumuna Göre Nüfus (6 yaş ve üzeri), Grafik Yıllara Göre 100 Bin Kişi Başına Düşen Hastane Yatak Sayısı, Grafik Yıllara Göre Toplam Hekim Sayısı, Grafik 3.1- Düzey 2 Bölgeleri GSYİH Payları (%), Grafik 3.2- TRC2 Bölgesi Sektörlere Göre GSYİH Payları (%), Grafik 3.3- Düzey 2 Bölgeleri GSKD Payları (%), Grafik 3.4- TRC2 Bölgesi Sektörlere Göre GSKD Payları (%), Grafik 3.5- Düzey 2 Bölgelerinde Kişi başı GSYİH (Dolar), Grafik 3.6- Düzey 2 Bölgelerinde Kişi başı GSKD (Dolar), Grafik 3.7- İşgücüne Katılım Oranının Değişimi, Grafik 3.8- Cinsiyet Bazında İşgücüne Katılım Oranının Değişimi, Grafik 3.9- İstihdam Oranının Değişimi, Grafik İstihdam Sektörel Değişimi, Grafik Kayıtdışı İstihdamın Değişimi, Grafik İşsizlik Oranı Değişimi, XI

14 Grafik Cinsiyet Bazında İşsizlik Oranı Değişimi, Grafik Türkiye ve TRC2 Bölgesi Genç İşgücüne Katılma ve İşsizlik Oranları Değişimi (15-24 Yaş), Grafik İhracat (Milyon Dolar), Grafik İthalat (Milyon Dolar), Grafik 3.17-Kamu Yatırımları, Grafik Kamu Yatırımlarında İlk 10 İl, Grafik TRC2 Bölgesi Önemli Tarla Ürünleri Üretimindeki Değişim, Grafik TRC2 Bölgesi Pamuk Üretimindeki Değişim, Grafik TRC2 Bölgesi Kırmızı Mercimek ve Nohut Üretimindeki Değişim, Grafik TRC2 Bölgesi Yem Bitkileri Üretimindeki Değişim, Grafik TRC2 Bölgesi Yağlık Ayçiçeği Üretimindeki Değişim, Grafik TRC2 Bölgesi Domates ve Biber Üretimindeki Değişim, Grafik TRC2 Bölgesi Antepfıstığı, Üzüm ve Nar Üretimindeki Değişim, Grafik Bölgelere Göre Tarım Alanları Grafik Bölgelere Göre Bitkisel Üretim Değeri Grafik Bölgelere Göre Bitkisel Üretim, Türlerine Göre Ürün Miktarları Grafik TRC2 Bölgesi Küçükbaş Hayvan Sayısındaki Değişim, Grafik TRC2 Bölgesi Büyükbaş Hayvan Sayısındaki Değişim, Grafik TRC2 Bölgesi Arı Kovanı Sayısındaki Değişim, Grafik TRC2 Bölgesi Bal Üretimindeki Değişim, Grafik İpekböceği Yaş Kozası Üretimindeki Değişim (Diyarbakır ve Türkiye), Grafik Düzey 2 Bölgeleri Hayvansal Üretim Miktarları, Süt Üretimi (Bin Ton), Grafik TRC2 Bölgesi Süt Üretimindeki Değişim, Grafik 3-36 TRC2 Bölgesi nde İşletmelerin Faaliyete Geçme Yıllarına Göre Dağılımı, Grafik 3-37: Yıllara Göre İstihdamın Sektörel Dağılımı TRC2-Türkiye Karşılaştırması, Grafik 3-38: Dünya Uluslararası Turist Gelişlerinde Pazar Payları, Grafik 3-39: TRC2 Bölgesi Yıllara Göre Yerli ve Yabancı Ziyaretçi Sayıları, Grafik 3-40: TRC2 ve Komşu İlleri Tesise Geliş ve Geceleme Sayısı İstatistikleri, Grafik 3-41: TRC2 Bölgesi Yapı Ruhsatı Alınan Toplam Bina Sayısı, Grafik 3-42: TRC2 Bölgesi Yapı Ruhsatı Alınan Binaların Yüzölçümü (Bin m2), Grafik 3-43: TRC2 Bölgsi Yapı Ruhsatı Alınan İkamet Amaçlı Binalardaki Daire Sayısı, Grafik 3-44: TRC2 Bölgesi Yapı Ruhsatı Alan İkamet Amaçlı Olmayan Binalar, XII

15 Grafik 3-45: TRC2 Bölgesi ve İllerinde Yapı Kullanım İzni Alan Bina Sayısı, Grafik 3-46: TRC2 Bölgesi ve İllerinde Yapı Kullanım İzni Alınan Binaların Yüzölçümü (Bin M2), Grafik 3-47: TRC2 Bölgesi ve İllerinde Yapı Kullanım İzni Alan İkamet Amaçlı Binalardaki Daire Sayısı, Grafik 3-48: TRC2 Bölgesi ndeki İşletmelerin Sektörel Dağılımı, Grafik 3-49: TRC2 Bölgesindeki İşletmelerin İstihdam Sayılarına Göre Sektörel Dağılımı, Grafik 3-50: OECD Ülkelerinde AR-GE (R&D) Harcamaları, Grafik 3-51 Düzey-1 Bölgelerinin AR-GE Harcamalarının Dağılımı (%), Grafik EDAM Türkiye İçin Rekabet Endeksi Sıralaması (Son 30 il), Grafik URAK İller Arası Rekabetçilik Endeksi Sıralaması (İlk 41 İl), Grafik 4.1- Taşımacılık Modlarına Göre İhracat, Grafik 4.2- Taşımacılık Modlarına Göre İthalat, Grafik 4.3- TRC2 Bölgesi nin Türkiye Toplam Kurulu Güç İçindeki Payı, Grafik 4.4- Düzey 2 Bölgeleri Elektrik Tüketim Miktarları, Grafik 4.5- TRC2 Bölgesi nde Yılları Arasında Kullanım Yerlerine Göre Elektrik Tüketimi Grafik 4.6- TRC2 Bölgesi Yıllar İtibariyle Kayıp - Kaçak Oranları, Grafik 4.7- TEİAŞ TM Kurulu Güçleri (MVA), Grafik 4.8- Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), Grafik 4.9- TRC2 Bölgesindeki Katı Atığın Ağırlık Dağılımı, Grafik Türkiye'de Kent Büyüklüklerinin Değişimi, Grafik Nüfusun Yerleşim Büyüklüklerine Göre İl İçindeki Dağılımı (%), Grafik Nüfusun Yerleşim Büyüklüklerine Göre İl İçindeki Dağılımı (%), Grafik Döneminde TRC2 Bölgesi ve Türkiye'de Nüfus Artışları, Grafik TRC2 İlleri ve Türkiye'nin Şehirleşme Oranlarındaki Değişim, Grafik Türkiye, TRC2 İlleri Ve Diyarbakır Ve Şanlıurfa Belediye Nüfuslarındaki Değişim, Grafik Şanlıurfa ilçelerinin kentsel ve kırsal nüfus payları, Grafik Diyarbakır İlçelerinin Kentsel ve Kırsal Nüfus Payları, Grafik Şanlıurfa İli Arazi Kullanım Durumu, Grafik Diyarbakır İli Arazi Kullanım Durumu, Grafik 5.1- HES Kurulu Gücün Türkiye İçindeki Payı, Grafik 5.2- Türkiye'de Doğalgaz Kullanımının Sektörlere Dağılımı, XIII

16 HARİTALAR LİSTESİ Harita 1-1- TRC2 Bölgesi nin Türkiye ve Düzey 2 Bölgeleri Arasındaki Konumu Harita 1-2- Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinde Kentsel Sınıflama, Harita 1-3- Nüfus Büyüklüklerine Göre Yerleşim Merkezleri, Harita 1-4: TRC2 Bölgesi İl İdari Sınırları Harita 1-5- TRC2 Bölgesi İlçe İdari Sınırları Harita 1-6- TRC2 Bölgesi İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi, Harita 3-1- BROP Düzey 2 Bölgeleri Rekabet Endeksi, Harita 4-1- TRC2 Bölgesi Karayolu Ulaşım Sistemi, Harita 4-2- TEN-T Ulaştırma Ağları, Harita 4-3- TRACECA Rotaları ve Katılımcı Ülkelerin Durumu, Harita 4-4- TEM Yol Ağı, Harita 4-5- Asya Karayolları, Harita 4-6- Şanlıurfa İl Yolları, Harita 4-7- Nissibi Köprüsü, Harita 4-8- Diyarbakır İl Yolları, Harita 4-9- Diyarbakır Çevre Yolları, Harita T.C. Devlet Demiryolları Haritası, Harita Diyarbakır Ulaşımında Ana Merkezler Harita Diyarbakır Yayalaştırılmış Alanlar Harita Diyarbakır'da Orta ve Uzun Vadede Yayalaştırılacak Alanlar Harita Şanlıurfa Yayalaştırılmış Alanlar Harita Diyarbakır'da Bisiklet Yolları Harita Diyarbakır'da Hafif Raylı Sistem Güzergâhları Harita Şanlıurfa Elektrobüs Hattı Harita Türkiye'deki Lojistik Merkezleri, Harita Türkiye'de Yük Hareketi (Ton/Gün), Harita Güneydoğu Anadolu Yük Hareketi (Ton/Gün), Harita Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl Bazında Sanayinin Sektörel Dağılımı (%), Harita Türkiye deki Petrol Boru Hatları Haritası, Harita Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki Doğal Gaz Boru Hatları Haritası, Harita TRC2 Bölgesi nin Türkiye ve Düzey 2 Bölgeleri Arasındaki Yeri Harita Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinde Kentsel Sınıflama, Harita Nüfus Büyüklüklerine Göre Yerleşim Merkezleri, XIV

17 Harita TRC2 Bölgesi İlçelerinin Şehirleşme Oranları Harita Şanlıurfa Kentsel Alanında Mevcut Durum Harita Çevre Düzeni Planında Şanlıurfa'da Kentsel Gelişme Harita Diyarbakır Kentsel Alanında Mevcut Durum Harita Suriçi Tarihi Kent Merkezi Harita Çevre Düzeni Planında Diyarbakır'ın Kentsel Gelişimi Harita Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası-Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinin Konumu, Harita Şanlıurfa İli Deprem Haritası, Harita Diyarbakır İli Deprem Haritası, Harita 5-1- Türkiye Güneş Enerjisi Haritası, Harita 5-2- TRC2 Bölgesi Güneş Enerjisi Haritası, Harita 5-3- Türkiye Rüzgâr Enerjisi Haritası, Harita 5-4- TRC2 Bölgesi Rüzgâr Hız Dağılımı (50 Metre), Harita 5-5- Türkiye Jeotermal Haritası, Harita 5-6- Tek Tek Dağları Milli Parkı, Harita 5-7- CO2 Ortalamaları, XV

18 KISALTMALAR LİSTESİ AADYB AB ADNKS AR-GE BDDK BELDA BM BOTAŞ BROP BTKDBM ÇED ÇŞB DBB DBSTİM DEDAŞ DESK DESOB DGSİM DGTHİM DHMİ DİÇŞM DİKAD DİKTM DİSK DİSKİ DİŞTİ DKİM DKTVKK DLR DMMD DOSBM DOSM DPT DSİ DTÖ DTSO DUAP Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avrupa Birliği Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Araştırma Geliştirme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Belde Proje ve Danışmanlık Ticaret LTD Birleşmiş Milletler Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı'na Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi Diyarbakır Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Demokratik Sendikalar Konfederasyonu Diyarbakır Esnaf v Sanatkarlar Odaları Birliği Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Diyarbakır İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Diyarbakır İş Kadınları Derneği Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali Diyarbakır Karayolları İl Müdürlüğü Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Diyarbakır Lojistik Merkez Raporu Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Diyarbakır Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Devlet Planlama Teşkilatı Devlet Su İşleri Dünya Ticaret Örgütü Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Diyarbakır Ulaşım Ana Planı Belgesi XVI

19 EB Ekonomi Bakanlığı EC European Commission EDAM Ekonomi ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi EİE Elektrik İşleri Etüt İdaresi EKOSEP Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EUROSTAT Statistical Office of the European Community GABB Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği GAP Güneydoğu Anadolu Projesi GAP BKİ Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı GEİNDEX Uluslararası Girişimcilik Endeksi GİB Gelir İdaresi Başkanlığı GMSİ Gayrimenkul Sermaye İradı GSKD Gayri Safi Katma Değer GSYİH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla HES Hidroelektrik Elektrik Santrali IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ISO International Organization for Standardization İHKB İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İŞGEM İş Geliştirme Merkezi KB Kalkınma Bakanlığı KBM Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü KDV Katma Değer Vergisi KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KHK Kanun Hükmünde Kararname KKA Karacadağ Kalkınma Ajansı KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler KSS Küçük Sanayi Sitesi LQ Location quotient MEB Milli Eğitim Bakanlığı MGM Meteoroloji Genel Müdürlüğü MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü NACE General Standard of Economic Activities in the European Community OECD The Organisation for Economic Co-operation and Development OSB Organize Sanayi Bölgesi OSBÜK Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu PİGM Petrol İşleri Genel Müdürlüğü XVII

20 REPA Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası SB Sağlık Bakanlığı SEGE Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması SGK Sosyal Güvenlik Kurumu STB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, STK Sivil Toplum Kuruluşları SYGM Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, ŞB Şanlıurfa Belediyesi ŞBSTİM Şanlıurfa Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ŞESOB Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ŞGSİM Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ŞGTHİM Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ŞİÇŞM Şanlıurfa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ŞİKTM Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ŞKTVKK Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ŞLR Şanlıurfa Lojistik Merkez Raporu ŞOSM Şanlıurfa Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ŞSYYP Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi ŞUGİŞKAD Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği ŞUTSO Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası TBB Türkiye Barolar Birliği TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiyolları TCDD5BM Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiyolları 5. Bölge Müdürlüğü TCDD6BM Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiyolları 6. Bölge Müdürlüğü TDB Türki Diş Hekimleri Birliği TEB Türk Eczacıları Birliği TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEKMER Teknoloji Geliştirme Merkezleri TEM Avrupa Transit Karayolu TESEV Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı TESK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu TİGEM Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMO Toprak Mahsulleri Ofisi TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPE Türk Patent Enstitüsü TR10 İstanbul XVIII

2014-2023 TRC2 BÖLGESİ BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU

2014-2023 TRC2 BÖLGESİ BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU 2014-2023 TRC2 BÖLGESİ BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) BÖLGE PLANI 2014-2023 MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİNDE KOCAELİ

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİNDE KOCAELİ İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİNDE KOCAELİ 2009-2010 KOCAELİ SANAYİ ODASI YAYIN NO:2011.ARŞ.05 KAYNAK: URAK Uluslararası Rekabetçilik Kurumu, İllerarası Rekabetçilik Endeksi, 2009-2010 22.04.2011 KOCAELİ

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 Nüfus Milli Gelir Eğitim Dış Ticaret Sağlık Yapı İzin Doğum Konut Satış Ölüm Ulaştırma Evlenme ve Boşanma Enerji İşgücü Çevre Tüketim Tarım Fiyat

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 02/12/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

SEVGİ ALTINBAŞ TÜİK KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRÜ 09/12/2015

SEVGİ ALTINBAŞ TÜİK KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRÜ 09/12/2015 SEVGİ ALTINBAŞ TÜİK KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRÜ 09/12/2015 Nüfus Milli Gelir Eğitim Dış Ticaret Sağlık Yapı İzin Doğum Konut Satış Ölüm Ulaştırma Evlenme ve Boşanma Enerji İşgücü Çevre Tüketim Tarım Fiyat Endeksleri

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI. Analiz ve Genel Değerlendirme

TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI. Analiz ve Genel Değerlendirme TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI Analiz ve Genel Değerlendirme İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİKLER LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 8 2. BÖLGENİN GENEL DURUMU... 9 2.1 Bölgenin

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

KONYA VALİLİĞİ. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ SOSYO-EKONOMİK RAPOR KONYA - 2015 SOSYO-EKONOMİK -1-

KONYA VALİLİĞİ. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ SOSYO-EKONOMİK RAPOR KONYA - 2015 SOSYO-EKONOMİK -1- T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ RAPOR KONYA - 2015-1- KONYA NIN TÜRKİYEDEKİ YERİ KONYA, İÇ ANADOLU BÖLGESİ NİN GÜNEYİNDE YER ALMAKTADIR. COĞRAFİ OLARAK 36 0 40 VE 39

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DPT TARAFINDAN YAPILAN İN SOSYO-EKONOMİK LİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI Devlet Planlama Teşkilatı,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 09.09.2015 Sayı 42 Genel Değerlendirme Mayıs 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2015 verilerinin değerlendirildiği- 42. sayısında sigortalı

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM SUNUMU. Hamit BİRTANE Uzman

TRC2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM SUNUMU. Hamit BİRTANE Uzman TRC2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM SUNUMU Hamit BİRTANE Uzman İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2: 26 Bölge TRC2 (ŞANLIURFA-DİYARBAKIR) BÖLGESİ TRC2 Bölgesi İdari Yapı Şanlıurfa Diyarbakır İlçe

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı