17/10/2014 TARİHLİ ASKOM KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "17/10/2014 TARİHLİ ASKOM KARARLARI"

Transkript

1 17/10/2014 TARİHLİ ASKOM KARARLARI Başkanın Adı ve Soyadı : Üyelerin Adı ve Soyadı : Dr. Fikriye TEKİN Muharrem AKNARÇAY, Muhammet Engin ÖZCAN, ilyas KARAYEL, Cesim SOLHAN, A Muttalip SARI, Yusuf Atakan BALTRAK, Ahmet Güngör ÖZNAGAR, Murat DiCLE, Murat TEPE, M. Levent EKEN, A Burak DiNVAR. Derya Nur KOCAK, Mustafa ATABEY, M Engin OZCAN, Aytekin GiDEN. KARAR METNİ 1. Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü bulunan sağlık kuruluşları, Acil vaka hastalarının sağlık güvencesi olup olmadığı veya ödeme gücünün bulunup bulunmadığına bakmaksızın kabul edecek ve gerekli tıbbi müdahaleyi kayıtsızşartsız ve gecikmeksizin yapacaktır. Hiçbir sağlık kuruluşu acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığını, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınmayacaktır. (Başbakanlığın 2008/13 ve 2010/16 sayılı genelgeler) 112 Ambulanslarının sahadan almış olduğu ileri yaşam desteği gereken vakalar için KKM hastaneye önceden bilgi verecektir Komuta Kontrol Merkezi: ilçe hastanelerinden merkez hastanelere sevk istemlerinde sadece acil olan hastaların gideceği hastaneyi arayıp bilgilendirme yapacaktır Serviste yatan hastaların sevkini göndermek isteyen servis sorumlu doktoru koordine edecektir. 3. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafindan16/10/2009 tarih sayı ile resmi gazetede yayınlanan "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerin Uygulama Usur ve Esasları Hakkında Tebliğ' in 14 maddesinin 3 bendine göre 'Yatışına karar verilen kinikte boş yatak bulunmaması halinde boş yatak bulunan uygun kliniklerden binsine yatırılarak hastanın takibi bakim ve tedavisi ilgili olduğu klinik tarafından yapılır Acil serviste kliklere yatış bekleyen acil hastalara yatış önceliği verilir 'denilmektedir Buna göre112 tarafından sahadan alınan yada ilgili uzmanın bulunmadığı hastanelerden getirilen hastaların kabulünde sevk edilen hastane ilgili serviste ya da Yoğun Bakım ünitesinde yer olmadığı gerekçesi ile hastayı reddetmeyecektir il Ambulans Servisi tarafından koordine edilen hastaneler arası sevklerde, sevk eden hastanede KKM nin gerekli donanımın olmaması ve veya ilgili uzmanın bulunmaması durumunlarında hasta sevk edilirken: KKM' nin uygun gördüğü hastaneden teyit almaksızın acil servis hekimi bilgilendirilerek sevk gerçekleştirilir. Bu durumda acil servis ile ilgili servis arası koordinasyon hastane sorumluluğundadır. Bu sevklerde yoğun bakim yatağının dolu olması gibi gerekçeler öne sürülmeyecek, hastaya ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gerekiyorsa tekrar sevk talebinde bulunulacaktır.

2 4. Komuta Kontol merkezi hasta sevklerinde tek yetki birimidir. Hastanelerin hasta nakil talepleri önce KKM ye bildirilecektir.il genelindeki tüm hastane [özel hastaneler dahil ) Ambulanslarıyla sevk işlemi gerçekleştirirken112 Komuta Kontrol Merkezi mutlaka aranacak. Sevk edilen hasta hakkında bilgi verilecek, KKM nin haberi olmadan ve bilgi verilmeden Hasta sevki yapılmayacaktır. Acil vakalarda yeni doğan yoğun bakım hizmeti dahil olmak üzere gerekli ilk müdahale yapılarak hastanın Stabilizasyonunun sağlanması esastır. Stabilizasyonu sağlamakla birlikte ileri tetkik ve tedavi amaçlı başka bir sağlık kurumuna sevkine lüzum görülen hastaların nakli için 112 komuta kontrol merkezi ile irtibata geçilecektir ilçe Hastanelerinden hasta sevki gerçekleştirileceği zaman; KKM aranarak hasta hakkında gerekli bilgilendirme yapılacak ve "iller Arası Ve Kurumlar Arası Nakil Hastalan Bilgi Formu" eksiksiz olarak doldurularak KKM 'ye fakslanacak veya adresine elektronik ortamda iletilecek, sonrasında KKM tarafından yapılacak değerlendirmede sevk edilecek hastane belirlenip, gerekli bilgilendirme yapılacaktır.ilimizden çevre illere, ilçelerimizden ilimize KKM aranmadan yapılan sevklerde, sevk ile ilgili yaşanacak sıkıntılarda sorumluluk sevk eden kuruluşa ait olacaktır. 5. Hasta sevk organizasyonu kapsamlında; vakanın klinik düzeyine veya devam eden diğer görüşme- aciliyet durumuna göre KKM hekimi veya çağrı karşılayıcı personel ile görüşecek olan hekim; sevk etmek istediği hastaya dair klinik bilgileri ve KKM tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz iletir.. KKM hekimi almış olduğu klinik verileri, hastayı kabul etme düzeyindeki kurumun ilgili hekimi ile paylaşır. Vaka ile ilgili olarak; sevk etme ve kabul etme konumundaki her iki hastanenin hekimlerinden biri tarafından diğer hekim ile görüşme talebi gelmesi halinde bu talep KKM tarafından ilgili acil sevkine iletilir. Bu aşamadan sonra hekimlerin görüşmesi şahsi karara bağlı olmayıp görüşmenin gerçekleşmemesi halinde uygunsuzluk olarak tespit edilecektir. Hastayı sevk etmek isteyen kurumun ilgili hekimi tarafından karşı taraftan gelen görüşme talebinin kabul edilmemesi, sevk ile ilgili verilerin iletilmemesi halinde; KKM: hastane koordinatörüne durumu aktaracaktır. Organizasyonun devam eden takibi, hastane koordinatörü tarafından yürütülecektir. Gerekli hallerde hastane başhekimleri Çözüm e katkı sunmak üzere devreye sokulacaktır. Hastayı sevk etmek isteyen kurumun; koordinasyon konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmemesi nedeniyle, vaka ile ilgili oluşacak tıbbi eksiklikten; görüşmeyi yapmayı reddeden veya sevk organizasyonuna gerekli desteği sağlamayan sağlık kurumu sorumlu tutulacaktır. 6. Acil Hasta sevk ve organizasyonunda; KKM tarafından hasta bilgileri sadece acil servise iletilecektir Acil servis dışındaki bölümler ile hasta açısından zaman kaybı olan telefon trafiği KKM tarafından yürütülmeyecektir. Diğer branşlar ile ilgili görüşme ihtiyacı söz konusu olur ise bu işlem acil servis tarafından gerçekleştirilecektir. Hasta sevk ve organizasyonunda; sevk edilecek hasta primer olarak acil servis dışında izole bir uzmanlık branşı ile ilgili ise hasta kabul yönündeki görüşme söz konusu uzmanlık branş ile KKM tarafından gerçekleştirilebilecektir.

3 7. Hastane servislerinde yatmakta olan hastalarda hayati tehdit eden tıbbi acil durumlar gelişmesi halinde bahsi geçen nitelikteki vakaların sevk organizasyonu konusunda hastayı takip etmekte olan hekim ve KKM işbirliği içinde hareket edecektir. Vaka KKM tarafından varsa tıbbi bakımdan ilgili hastaneye, yönlendirilecektir. Bu vakaların sevkleri sonrasında ilgili birim tarafından uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yazlı olarak kendi üst idari birimlerine bildirilecek, üst kurumları aracılığı ile il Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonuna bildirilecektir. 8. Poliklinik Serviste yatan hasta sevki : hasta,ile ilgili ayrıntılı ve doğru bilgiye sahip olması bakımından sevk işlemleri sevk eden uzman/ tabip tarafından,yapılacaktır. Hekim sevk edilecek hastaneler ile gerek gördüğünde kendisi bizzat görüşüp yer ayarladıktan sonra ambulans talebini, hasta bilgilerini,görüştüğü kişinin ismi, ve telefonu ile birlikte ( Ek 9 }:formunu ayrıntılı doldurarak fax ile ) KKM ye bildirecektir. Bu tür hastaların sevk işlemlerinde KKM Koordinasyonu sağlayacaktır.. 9 ilgili uzmanın sevk eden hastanede nöbetçi ya da icapçı bulunduğu durumlarda, KKM ile iletişim ve nakil bilgi formunun doldurulması gibi işlemler uzman hekimin kendisi tarafından yapılacaktır Müdahale süresinin önem arz ettiği vakalarda (MI, ampütasyon, intoksikasyonlar vb ) koordinasyon telefon ile sağlanır, kurumlar arası hasta nakil bilgi formu daha sonra fakslanabilir, il dışı sevk talebi sadece ilgili branş uzmanı tarafından yapılacak hasta hakkındaki gerekli bütün sevk evrakları ilgili uzman tarafından onaylanıp 112 KKM ye gönderilecektir. İl genelinde ilgili branş uzmanı yoksa koordinasyon 112 KKM aracılığıyla gerçekleştirilip sevk koordinasyonu sağlanacaktır. 10. İl dışı sevk sırasında ilgili hastanenin ambulansları görevde ise hastanın aciliyetine göre yönlendirme 112 KKM aracılığıyla yapılacaktır. Bu gibi durumlarda hastanın hayatını tehdit eden tıbbi acil durum şartı aranacaktır. Hastanın hayatını tehdit eden tıbbi acil durum yoksa ilgili hastanenin sevk ekibi beklenecektir. Bu koşullarda hasta yakınlarına durumu izah edilecek ve 'gecikmeden dolayı hasta yakınları 112 KKM ye yönlendirilmeyecek Bu vakaların sevkleri sonrasında 112 KKM tarafından uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yazlı olarak kendi üst idari birimlerine bildirilecek, üst kurumlan aracılığı ile Sevk Değerlendirme ye Denetleme Komisyonuna bildirilecektir Gerekirse idari soruşturma açılacaktır. 11. Hastanede günlük sevk ekibi belirlenecek ( bir sağlık personeli bir şoför ) sevk esnasında zaman kaybını önlemek için KKM personel görevlendirmesi ile uğraşmayacak nöbet listesi düzenli olarak her ay 112 KKM ye bildirilecek Sevk ekibine görevlendirilecek personel için uygun fiziki şartlar oluşturulacaktır.

4 Acil Yardım Ambulanslarıyla hastaneye nakledilen (hastaneler arası nakiller dahil) hastalar kesinlikle reddedilmeyecek derhal kabul edilecek gereksiz görüşme ve itirazlara mahal verilmeyecektir Hasta için uygun ve gerekli müdahaleye derhal başlanacaktır. Acil servislerde nöbetçi hekimler hayati müdahalede bulunmadığı hallerde 112 ekipleri hasta getirdiğinde bütün işini bırakarak hastayı teslim alacak ve 112 ekibinin bekleme yapmaması sağlanacaktır. Kuvöz ile sevk edilen yeni doğan hastaların transferinde sevk edilen kurum hastayı hızlıca kendi kuvözlerine alarak sevk işleminin tamamlanması sağlanacaktır. Ambulans sedyesinde hasta kesinlikle bekletilmeyecek,acil yardam ambulansları ile hastanelere ulaştırılan vakaların devir teslim işlemleri sonrası ambulans ve ekibin hastaneden ayrılış süresi. Sağlık Bakanlığımız kriterleri doğrultusunda en fazla 10 dakika olup bu süreyi aşan bekletme durumları yasal takipleri yapılmak üzere, tutanak altına alarak Sağlık Müdürlüğü İl Sevk değerlendirme ve Denetleme komisyonuna iletilecektir. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Hastaneler bu konudaki yazışmasını kendi üst kurumları aracılığı ile yapılacaktır. 13. Hastaneye ambulans ile nakledilen hasta mutlaka bir nöbetçi hekim tarafından teslim alınacaktır. Nöbetçi acil doktoruna teslim / devretmeden hastayı hastane kapısı önünde personele bırakılarak gidilmeyecektir. Hasta kayıt formuna nöbetçi doktorlar tarafından hastanın teslim alındığına dair imza atılacaktır. 14. Hastane Acil Servislerinde mutlaka faks cihazı bulundurulacak, faks cihazlan nöbetçi memurlukta değil Acil Servis içinde bulunacaktır. 15. Hastane acil servislerinde bulunan dış hat sabit telefonlar nöbetçi doktor odasında değil acil servis içinde tüm personelin rahat ulaşabileceği bir şekilde mümkünse bankonun üzerine yerleştirilecektir. 16. Hastane acil servislerinde bulunması zorunlu olan direkt telefonlardan ulaşamayanlar en kısa sürede aktif hale getirilecek. Acil servise bir adet cep telefonu tahsis edilecek, tahsis edilen cep telefonları nöbetçi hekimde bulunacak ve 24 saat boyunca açık halde tutulacaktır. 17. Nöbet değişikliğinde telefon bir sonraki nöbetçi hekime mutlaka teslim edilecektir. KKM ile etkili ve direkt iletişim sağlanması amacıyla hastane acil servislerinde kullanmak üzere Sağlık Bakanlığı isteği üzere kurumumuzca hastane Acil servislerinde kullanmak üzere tahsis edilen cep telefonları günlük nöbetçi hekimde bulunacaktır KKM ile yapılacak tüm görüşmeler Acil servislerinde bulunan cep telefonu ile yapılacak telefonların faturaları her ay ilgili birim tarafından düzenli olarak ödenecektir. 18. il Ambulans Servisi çalışma Yönergesine göre 112 Acil Ekiplerinin vakaya çıkış süresi 60 saniye üzerinde olmamalıdır. Her ayın başında 60 saniyenin üzerinde vaka çıkışı yapıldığı tespit edilen hastane ekipleri ile ilgili Başhekimlikler bilgilendirilecektir. Bu ekiplerle ilgili olarak Başhekimliklerce gerekli araştırmalar yapılıp sonucu hakkında il Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube müdürlüğüne bilgi verilecektir. 19. İlçe hastanelerinden Ağrı Devlet Hastanesi Doğubayazıt Devlet Hastanesi. Patnos Devlet Hastanesi' ne yapılan acil sevklerde yaşanan zaman kaybını önlemek ve iletişim kolaylığı sağlamak amacıyla hastanelerde nöbetçi ve icapçı olan tüm hekimlerin listesi telefon numaralarıyla birlikte her ayın başında İl Ambulans Servisi Başhekimliğine gönderilecektir.

5 20. Acil Obstetrik Bakım yönetmeliğine göre sevk edilecek kuruma telefonla bildiriminin yapılması olası kan transfüzyonu ihtimaline karşın gebenin kan grubunun bildirilmesi, sevk formuna yapılan müdahalelerin ve gebenin durumuna ilişkin önemli bilgilerin not edilerek gebenin bir üst basamağa sevkinin yapılması sağlanacaktır. 21. Hastaneler yatak kapasitelerini otomasyon sistemine manuel değil dijital ortamda girecektir. ARMAKOM üzerinden il merkezinde bulunan hastanelerin doluluk oranını gösteren Hastane Bilgi Ekranı hasta hareketlerine göre hastaneler tarafından anında güncellenecektir. Sistemde yaşanacak aksaklılarda, hastane idaresi tarafından görevlendirilecek idari personeller ( başhekimlikte görev yapan personeller ) tarafından boş / dolu yatak sayları belirlenerek KKM' ye düzenli olarak faks çekilmesi ve Adresine elektronik ortamda bildirilmesi sağlanacaktır. 22. Güvenlik sorunu yaşanan vakalarda Emniyet güçlerinin olay yeri güvenliğini alması KKM aracılığı ile sağlanacak, olay yeri güvenliği sağlanmamış vakalara müdahale edilmeyecektir. 23. Sevk edilen hasta i in 112 personel ve ekipman dışında destek gerekiyorsa hastayı sevk eden kurum personel ve ekipman desteği sağlamakla yükümlüdür ( ASH yönetmeliği madde.24 ) 24. Hastanelere bağlı hizmet veren B tipi entegre 112 ASH istasyonlarında görev yapan tam personel 112 Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen kıyafetle görev yapmak zorundadır. 25. Özel hastanelere ait ambulanslar, KKM tarafından ihtiyaç, görülmesi halinde görevlendirilebilecektir. Özel hastaneler bu tür görevlendirmelerin gerçekleşeceği hususunda kendi ekiplerini bilgilendirecek ve böylece olası bir görev ihbarı halinde aksaklık oluşması önceden engellenecektir. 26. Cenazeler için Beiediyeye ait cenaze nakil aracı ile şoförler otomobilciler,derneğindeki cenaze nakil araçları kullanılacak Cenaze nakilleri için kesinlikle KKM'den ambulans talep edilmeyecek. Hasta yakınları bu doğrultuda 112 KKM ye yönlendirilmeyecek. 27. ilimizde kış mevsiminin ağır geçmesi sebebi ile yollari kapalı olan köylerdeki gebe olan vatandaşlarımıza ulaşılamamaktadır. Misafir anne projesinin Aile hekimlerince tüm gebelere tebliği edilmesi ve misafir anne projesinin uygulamaya konulması sağlanmaktadır.

TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE (26.03.2015 tarihli ve 38110390/010.04/644 sayılı Bakanlık Makam Onayı) TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 112 HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ SÜRÜM 1.0 PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA 2008 SUNUŞ Ülkemizde sunulan 112 acil sağlık hizmetleri, son yıllarda

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014-

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- İçindekiler AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 SORUMLULUK... 2 YASAL DAYANAK... 2 GENEL... 3 HAZIRLIK...

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-07 22.01.2010*2818 DOSYA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-07 22.01.2010*2818 DOSYA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/251-07 22.01.2010*2818 Konu : Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması Ve İşleyişi Hakkında Yönerge

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2003/ 124

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2003/ 124 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 KONU : Hasta Hakları 15.10.2003 * 19499... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2003/ 124 İnsan haklarının sağlık

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla 4 Ekim 2012 tarihli 28431 sayılı resmi gazete ile yayımlanan 2012/20 sayılı Başbakanlık

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü AMBULANS HAVA ARACI İŞLETİLMESİNE DAİR ESASLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü AMBULANS HAVA ARACI İŞLETİLMESİNE DAİR ESASLAR AMBULANS HAVA ARACI İŞLETİLMESİNE DAİR ESASLAR 1- Kapsam Türkiye genelinde ve gerektiğinde yurt dışında kullanılmak üzere, kiralanan ambulans hava araçlarının işletimi hususlarını kapsar. 2- Tanımlar:

Detaylı

TEBLİĞ. TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8)

TEBLİĞ. TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8)

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29002 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6109 1) Üst

Detaylı

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans

Detaylı

Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369. Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720

Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369. Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369 Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Değişiklik Resmi Gazete : 17 Ekim 2008 Sayı : 27027 Değişiklik Resmi Gazete : 04 Nisan 2012 Sayı : 28254

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6)

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6)

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil

Detaylı

Yönetim Hizmetlerinde

Yönetim Hizmetlerinde T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI B100THG0100029 / 161 04-01-2001 KONU Hastane Hizmetleri... VALİLİĞİNE GENELGE 2001 / 3 Bakanlığımıza bağlı Hastanelerde verilen yataklı tedavi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213

Detaylı

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/23 1.AMAÇ VE KAPSAM: Meydana gelmesi muhtemel olağanüstü durumlarda(doğal afet, yangın, sabotaj, savaş vb.) hasta, hasta yakını ve çalışanların sağlığını, güvenliğini, can ve mal kaybının önlenmesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

TEDAVĠ YARDIMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 6)

TEDAVĠ YARDIMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarihi: 23.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27033 TEDAVĠ YARDIMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 6) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Sağlık Bakanlığı. Özel Hastaneler Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı. Özel Hastaneler Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği 2009 RG-22708:27.03.2002 11.03.2009 17.10.2008 23.07.2008 15.02.2008 21.10.2006 28.05.2004 03.03.2004 14.01.2004 13.04.2003 Değişiklikleriyle birlikte www.

Detaylı