9/22/2014 EME 3105 SİSTEM SİMÜLASYONU. Giriş. Tek Kanallı Kuyruk Sistemi. Kuyruk Sistemlerinin Simulasyonu. Simulasyon Örnekleri Ders 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9/22/2014 EME 3105 SİSTEM SİMÜLASYONU. Giriş. Tek Kanallı Kuyruk Sistemi. Kuyruk Sistemlerinin Simulasyonu. Simulasyon Örnekleri Ders 2"

Transkript

1 EME 3105 SİSTEM SİMÜLASYONU Simulasyon Örnekleri Ders Giriş Bu derste bilgisayar yardımı olmaksızın çalıştırılabilen birkaç simulasyon örneği verilmiştir. Bu örnekler size sistem simulasyonu metodolojisini ve beraberinde yapılması gereken analizleri anlamanıza yardımcı olacaktır. Kuyruk Sistemlerinin Simulasyonu Tek Kanallı Kuyruk Sistemi 4 Hizmet Service Sistemi System - number - Sunucu of servers sayısı - configuration - Konfigurasyon - service time distribution - süresinin dagılımı Potansiyel Populasyonu Hattı (Kuyruk) Sunucu Calling Populasyonu Population - finite - sonlu/sonsuz or infinite - different - farklı types müşteri of customers tipleri Geliş Arrival Process Süreci müşteriler customers Kuyruk Queue Service Bir kuyruk sistemi; müşteri populasyonu, gelişlerin doğası, servis mekanizması, sistem kapasitesi ve kuyruk disipliniyle tanımlanır. - interarrival - times (independent arası süreler or dependant) - balking - partiler Kendall Gösterimi --capacity kapasite -- discipline disiplin (FIFO, (FCFS, LIFO, LCFS, priority, oncelik, random selection,) rassal - reneging secim) geliş süreci/servis süreci/sunucu sayısı/sistem kapasitesi/populasyon büyüklügü/kuyruk disiplini Örnek: M/M/1 1

2 Tek Kanallı Kuyruk Durumları Tek Kanallı Kuyruk Durumları (devam) 5 6 Sonsuz Infinite müşteri Calling populasyon Population u Interarrival Gelisler arası times exponentially süre: Üstel distributed dagılım customers müşteriler Disiplin: FIFO Queue FIFO w/ Kapasite: Infinite Capacity Sonsuz M/M/1 1 server sunucu Service times exponentially distributed süresi: üstel dağılım Sonsuz Infinite musteri populasyon Calling Population u Interarrival arası times exponentially süre: Üstel distributed dağılım Kuyruk kapasitesi: 5 capacity of 5 customers FIFO Disiplin: Queue FIFO w/ Finite Kapasite: Capacity Sonlu 11 server sunucu Service times exponentially distributed süresi: üstel dağılım Sonsuz Infinite müşteri Calling populasyon Population u Interarrival arası times exponentially süre: Üstel distributed dağılım customers müşteriler Disiplin: FIFO Queue FIFO w/ Infinite Kapasite: Capacity Sonsuz M/M/ servers Service sunucu times exponentially distributed süresi: üstel dağılım Gelisler arası M/M/1/6 süre: Interarrival Üstel times dağılım exponentially distributed Sonsuz Infinite Calling müşteri populasyon Population u customers müşteriler customers müşteriler Disiplin: FIFO Queue FIFO w/ Disiplin: FIFO Queue FIFO w/ Kapasite: Infinite Capacity Sonlu Infinite Kapasite: Capacity Sonlu 1 server Service 1 sunucu times exponentially distributed süresi: üstel dağılım Tandem Queue Tandem Kuyruk 1 server Service 1 sunucu times exponentially distributed süresi: üstel dağılım Kuyruk Sisteminin Bileşenleri n Ayrılışı Sistem Durumu: ki müşteri sayısı ve sunucunun durumu (sunucu dolu/boş) Bir müşterinin servisi sunucuda tamamlandığı anda simulasyon aşağıdaki akış şemasına göre devam eder. Olay: Sistemin durumunda anlık değişmeye neden olan durum seti Ayrılış Olayı Tek sunuculu kuyruk sisteminde sistemin durumunu etkileyen sadece iki olası olay vardır: Geliş olayı boş kalma süresini başlat Hayır Bekleyen müşteri var mı? Evet n bekleyen müşteriyi çıkart Ayrılış olayı ye servisi başlat Simulasyon Saati: Simule edilen süreyi izlemek için kullanılır. tamamlandığı andaki akış diyagramı

3 Sisteme Gelişi Tanımlayıcı Değişkenler 10 Bir müşteri sisteme girdiğinde geliş olayı açığa çıkar. Gelen müşteri sunucuyu ya boş, yada dolu bulur: Sunucu boş ise: müşteri hemen servis almaya girer. Sunucu dolu ise: müşteri kuyruğa girer Tek bir kuyruk hattından gelen müşterilere vezne tarafından servis (hizmet) verilen bir banka şubesini ele alalım. Varsayalım ki banka saat 9.00 da açılsın (simulasyonda 0 anı olarak modelleyebiliriz). hizmet almaya girer Hayır Geliş Olayı Sunucu meşgul mü? Evet kuyruğa girer Banka veznelerle (meşgul yada bos olmalarıyla) ve kuyrukta bekleyen müşterilerle ilgilenmektedir. Sisteme Giren Akış Diyagramı Tanımlayıcı Değişkenler (devam) Zamanla Durum Değişkeninin Değişimi 11 1 i nci müşterinin geliş zamanı i nci müşterinin servis (hizmet görme) süresi i nci müşterinin ayrılış zamanı t anında kuyrukta bekleyen müşteri sayısı ki number in müşteri syst em sayısı X(t) t anında meşgul olan sunucu (vezne) sayısı t anında i nci sunucunun (veznenin) meşgul olup olmaması t anında sistemdeki (bankadaki) müşteri sayısı depart ayrılışlar ures t imt e gelişler arrivals 3

4 lerin Geliş & ler Customer Time Geliş of zamanı arrival Time between arası arrival süre Geliş e başlama zaman Customer 1. müşterinin 1's servis service süresi time 8 dakika 8 minutes Bu zaman aralığında her iki veznenin Notice de that meşgul during olduğuna this dikkat interval alın. both tellers are busy Customer 4 arrived at time 4. müşteri 15 anında geldi. İki 15. Since only one teller is vezneden biri boş olduğu için serving a customer, 4. müşteri dk lık servis customer 4 can begin its işlemine başlayabilir. service of minutes t, zaman time Customer. müşterinin 's service servisi starts 5. dk da at baslar time 5 ve and 7 lasts dk sürer. 7 minutes 3. Customer müşteri, 3's will 1. enter müşteri service ayrıldığında when customer servise 1 girer. 3. departs. müşterinin Customer servis 3's suresi service 9 dk dır. time is 8 minutes Notice 4. müşterinin, how customer 3. 4 müşteriden came and önce went before servisinin customer 3 nasıl tamamlandığına completed service. dikkat edin. t, zaman time Olaylar Simülasyonunun 3 Adımı Zaman Olay Açıklama 0 Banka açılır Geliş 1. müşteri gelir, 8 dakika için servise girer, vezne 1 meşgul hale gelir. 5 Geliş. müşteri gelir, 7 dakika için servise girer, vezne meşgul hale gelir. 7 Geliş 3. müşteri gelir, kuyrukta bekler. 10 tamamlanması 1. müşterinin vezne 1 deki servisi tamamlanır, 3. müşteri kuyruktan çıkar ve 9 dakika için servise girer. 1 tamamlanması. müşterinin vezne deki servisi tamamlanır, kuyrukta müşteri bulunmadığı için vezne boş hale gelir. 15 Geliş 4. müşteri gelir, dk için servise girer, vezne meşgul hale gelir. 17 tamamlanması 4. müşterinin vezne deki servisi tamamlanır, vezne boş hale gelir. 19 tamamlanması 3. müşterinin servisi tamamlanır. 1. müşteri Customer gelir 1 arrives. müşteri Customer gelir arrives müşteri Customer gelir 3 arrives 1.müşterinin Customer 1 servisi completes tamamlanır, service and Customer 3 3. müşterinin servisi baslar begins service.müşterinin Customer servisi completes tamamlanır service 4.müşteri Customer gelir 4 arrives and servise begins baslar service 4.müşterinin Customer 4 servisi end service tamamlanır 3.müşterinin Customer 3 servisi completes tamamlanır service 1. Simulasyonun her bir girdisinin özelliklerini belirle. Genellikle bu girdiler kesikli/sürekli olasılık dağılımları olarak modellenir.. Bir simulasyon tablosu oluştur. Simulasyon tabloları probleme göre geliştirilir. Her simulasyon tablosu birbirinden farklıdır. 3. Her tekrar için girdi değeri üret ve fonksiyonu değerlendirip her tekrar için bir çıktı değeri hesapla. (Girdi değerleri adım 1 de belirlenen dağılımlardan örneklem alınarak hesaplanabilir. ) 4

5 Simülasyon Tablosu Simulasyon tablosu, zamana bağlı olarak değişen sistem durumunu izlemek için sistematik bir metot sağlar. Tek Kanallı Kuyruk Sisteminde Rassallık arası Süre ve : Rassal Değişken Tekrarlar 1 n Girdiler Yanıt X i1 X i X ij X ip y i arası süreler ve servis süreleri, bu rassal değişkenlerin dağılımlarından rassal sayılar kullanılarak üretilir. Rassal sayılar, (0,1) aralığında bağımsız ve düzgün (uniform) dağılmış sayılardır. Örnek 1 Örnek 1 (Devam) Tek bir kasanın bulunduğu küçük bir marketi ele alalım. ler kasaya gelişleri birbirinden bağımsızdır ve 1-8 dk. arasında kesikli düzgün dağılıma uymaktadır. süreleri ise aşağıdaki tabloda verilen kesikli dağılıma uymaktadır. 0 müşteri için marketin kuyruk sistemini simüle ederek, analiz edin. X: gelişleri arasında geçen süre (dakika) X ~ Kesikli Düzgün (1,8) x P(X=x) Y: süresi (dakika) y P(Y=y)

6 Rassal Sayılar Tablosu Arası Sürenin Dağılımı x(dakika) f(x)=p(x=x) F(x)=P(X x) Rassal Sayı (RS) <RS <RS <RS <RS <RS <RS <RS <RS nin Dağılımı Arası Sürelerin Üretilmesi y(dakika) f(y)=p(y=y) F(y)=P(Y y) Rassal Sayı (RS) <RS <RS <RS <RS <RS <RS 1.00 Müsteri Rassal Sayı (RS) Arası Süre (dk) Rassal Sayı (RS) Arası Süre (dk)

7 Sürelerinin Üretilmesi Geliş & Süreleri Rassal Sayı (RS) (dakika) Rassal Sayı (RS) (dakika) Arası Süre x(dakika) F(x)=P(X x) Rassal Sayı (RS) y(dakika) f(y)=p(y=y) F(y)=P(Y y) Rassal Sayı (RS) <RS <RS <RS <RS <RS <RS <RS <RS <RS <RS <RS <RS <RS <RS Rassal Sayılar: Simulasyon Tablosu Simulasyon Tablosu (Tamamlanmış) Gelisler Arası Süre Geliş Bitiş Harcanan Süre boş kalma Arası Geliş (dk.) e

8 Ölçümleri Gelisler Arası Geliş Gelis Arası Süre Zamani (dk.) e Ölçümleri (Devam) Gelisler Arası Arası Süre Geliş Gelis Zamani (dk.) e 1. Ortalama =.8 dk ortalama bekleme süresi = müsterilerin kuyrukta geçirdigi toplam süre toplammüsteri sayısı. Olasılığı=0.65 olasılık (bekleme) = kuyrukta bekleyen müsteri sayısı = 13 toplammüsteri sayısı 0 = Olasılığı=0.1 = 56 =.8 (dk.) 0 sunucun toplam bos kalma süresi sunucunun bos kalma olasılıgı = simulasyonun toplam calısma süresi = = 0.1 Meşgul Olma Olasılığı= Ortalama =3.4 dk toplam servis süresi ortalama servis süresi = toplam müsteri sayısı = 68 = 3.4 (dk) 0 Teorik ortalama servis süresi, servis suresi dağılımı kullanılarak bulunabilir. å E(Y) = y.p(y = y) "y E(Y) =1(0.10)+(0.0)+ 3(0.30)+ 4(0.5)+5(1.10)+6(0.05) = 3. (dk.) Görüldügü üzere 0 müşteri için simulasyonun ortalama servis süresi, teorik ortalama servis süresinden farklıdır. Simulasyon uzatıldıkça, teorik ortalama bekleme süresi E(Y) ye yaklasılacaktır. Ölçümleri (Devam) Gelisler Arası Geliş Gelis Arası Süre Zamani (dk.) e Ölçümleri (Devam) Gelisler Arası Geliş Gelis Arası Süre Zamani (dk.) e 5. Ortalama Arası Süre=4.3 dk ortalama gelisler arası süre= toplam gelisler arası süre gelis sayısı -1 Teorik ortalama gelişler arası süre, gelişler arası süre dağılımı kullanılarak bulunabilir. Arasi Süre X, 1-8 arasında kesikli düzgün dagılıma uymaktaydı. E(X) = x.p(x = x) å x=0 = 8 = 4.3 (dk) 19 İlk musterinin 0 anında sistemde olduğu varsayildığı icin E(X) =1(0.15)+(0.15)+3(0.15)+4(0.15)+5(1.15)+6(0.15)+7(0.15)+8(0.15) = 4.5 (dk.) 6. Bekleyen Bir Ortalama =4.3 dk toplam kuyruk bekleme süresi bekleyen musterilerin ortalama beklemesüresi = kuyruktabekleyentoplammusteri sayısı = = 4.3 (dk.) yada E(X) = a+ b = 1+ 8 = 4.5 dk. Simulasyon uzatıldıkça, teorik ortalama gelişler arası süre E(X) e yaklaşılacaktır. 8

9 Ölçümleri (Devam) Gelisler Arası Geliş Gelis Arası Süre Zamani (dk.) e 7. Bir Geçirdigi Ortalama Süre=6. dk musterinin sistemde gecirdigi ortalama süre= S :Bir müşterinin sistemde geçirdiği süre S 1 : Bir muşterinin kuyrukta geçirdiği süre S : Bir müşterinin serviste geçirdiği süre müsterilerin sistemde gecirdigi toplam süre toplammusteri sayısı = 14 = 6. (dk.) 0 S= S 1 + S E[ S] = E[ S 1 + S ] = E[ S 1 ] + E[ S ] (Beklenen Deger Özelligi:Toplamın beklenen degeri, beklenen deger toplamına esittir. ) [ ] =.8 (dk.) ( ölçümü 1) [ ] = 3.4 (dk.) ( ölçümü 4) [ ] = = 6. (dk.) E S 1 E S E S 9

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi İlhan AYDIN KESİKLİ-OLAY BENZETİMİ Kesikli olay benzetimi, durum değişkenlerinin zaman içinde belirli noktalarda değiştiği sistemlerin modellenmesi

Detaylı

EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1

EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EME 3105 SİSTEM SİMULASYONU Hafta 1 Yrd.Doç.Dr.Beyazıt OCAKTAN Benzetim (Simülasyon) in Tarihsel Gelişimi Simülasyon kelimesinin modern anlamda

Detaylı

Sistem Benzetimi Arena Laboratuar Notları

Sistem Benzetimi Arena Laboratuar Notları Sistem Benzetimi Arena Laboratuar Notları Murat M. Günal Deniz Harp Okulu Endüstri Mühendisliği Bölümü Ağustos - 2012 İçindekiler 1 Arena Genel Tanıtım... 3 2 Basit Kuyruk Modeli... 5 2.1 Tanım... 5 2.2

Detaylı

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Hazırlayanlar Esma Sultan SEZEN Sultan ATEŞ Fatih ÇİL Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Şubat 2009 Bu proje, İstanbul Teknik

Detaylı

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir?

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir? 1. Süreç nedir? Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı dır. 2. Süreç nedir? Tanımlanabilirlik Tekrarlanır olması Ölçülebilirlik Bir sahibi ve sorumluları olması

Detaylı

Çağrı Merkezleri Kuruluşlarında Yapılan Hatalar ve Etkileri

Çağrı Merkezleri Kuruluşlarında Yapılan Hatalar ve Etkileri Çağrı Merkezleri Kuruluşlarında Yapılan Hatalar ve Etkileri Kürşat Karadaş[1], Mustafa Demirkıran[2], Haluk Alemdaroğlu[3], Ayşe Karataş[4], Fuat Savaş[5] Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek

Detaylı

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ YTÜ-İktisat İstatistik II Merkezi Limit Teoremi 1 MERKEZİ LİMİT TEOREMİ CENTRAL LIMIT THEOREM X 1,X 2,...,X n herbirinin ortalaması µ ve varyansı σ 2 olan ve aynı dağılıma uyan n tane bağımsız r.d. olsun.

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

RASSAL SAYI ve RASSAL DEĞİŞ ĞİŞKEN. dd Her Ui nin beklenen değeri; Benzetimde rassallık k varsa, bir veya birden fazla dağı

RASSAL SAYI ve RASSAL DEĞİŞ ĞİŞKEN. dd Her Ui nin beklenen değeri; Benzetimde rassallık k varsa, bir veya birden fazla dağı RASSAL SAYI ve RASSAL DEĞİŞ ĞİŞKEN ÜRETİMİ Benzetimde rassallık k varsa, bir veya birden fazla ğılımdan rassal değişken üretimi yapılacakt lacaktır. Bu ğılımlar, gözlemden g elde edilen veriye giydirilmiş

Detaylı

BAKIM STRATEJİLERİ VE BEKLEME HATTI MODELİ UYGULAMASI

BAKIM STRATEJİLERİ VE BEKLEME HATTI MODELİ UYGULAMASI KIM STRTEJİLERİ VE EKLEME HTTI MODELİ UYGULMSI Yar. Doç. Dr. Erkut DÜZKIN Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari ilimler Fakültesi İşletme ölümü eduzakin@cu.edu.tr rş. Gör. Mert DEMİRİOĞLU Çukurova Üniversitesi

Detaylı

İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ

İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Hüseyin Taştan Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, email: tastan@yildiz.edu.tr YTÜ-İktisat İstatistik

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ ve İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI. WORKLOAD ESTIMATION and STAFFING PLANNING: SUPERMARKET APPLICATION

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ ve İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI. WORKLOAD ESTIMATION and STAFFING PLANNING: SUPERMARKET APPLICATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.91-109. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK

İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK İSTANBUL - 2005 İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI

Detaylı

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 20 Sayý: Sayfa: (2-2) Makina Mühendisleri Odası YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Işıl ALEV, Bahar ÇAVDAR, Bilge ÇELİK, Volkan DEMİREL, Ayşegül GÜLLER, Canan

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

İŞ SIRALAMA. İş Sıralama 6. İşletim Sistemleri

İŞ SIRALAMA. İş Sıralama 6. İşletim Sistemleri 6 İŞ SIRALAMA İş Sıralama Çok programlı ortamlarda birden fazla proses belirli bir anda bellekte bulunur Çok programlı ortamlarda prosesler: işlemciyi kullanır bekler giriş çıkış bekler bir olayın olmasını

Detaylı

EŞZAMANLI DAĞITIMLI VE TOPLAMALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN BAKTERİYEL BESİN ARAMA OPTİMİZASYONU ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ.

EŞZAMANLI DAĞITIMLI VE TOPLAMALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN BAKTERİYEL BESİN ARAMA OPTİMİZASYONU ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ. EŞZAMANLI DAĞITIMLI VE TOPLAMALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN BAKTERİYEL BESİN ARAMA OPTİMİZASYONU ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ Seda HEZER YÜKSEK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ağustos, 2010

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş Süreçler Arası İletişim (IPC-Inter Process Communication) İşletim Sistemlerine Giriş - Ders02 1 Süreçler Arası İletişim Süreçler, sıklıkla birbirleri ile iletişim kurarlar. Bir

Detaylı

UNDERSTANDING THE IMPORTANCE OF WORK SAMPLING AT PERSONAL PRODUCTIVITY AND AN APPLICATION

UNDERSTANDING THE IMPORTANCE OF WORK SAMPLING AT PERSONAL PRODUCTIVITY AND AN APPLICATION İŞ ÖRNEKLEMESİNİN, PERSONEL VERİMLİLİĞİNDE ÖNEMİNİN ANLAŞILMASI VE BİR UYGULAMA ÖZET Ferhat Güngör Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, fgungor@marmara.edu.tr. Cihangir Batmaz Özel Sektör İmalat

Detaylı

Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model *

Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model * İMO Teknik Dergi, 2010 5087-5112, Yazı 333 Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model * Sevil KÖFTECİ* Haluk GERÇEK** ÖZ Bu çalışmada, yük taşımacılığında

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal. değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma

Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal. değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma 2 13.1 Normal Dağılımın Standartlaştırılması Gerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma değerleriyle normal

Detaylı

Kenan ERDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA

Kenan ERDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA İPv4 TEN İPv6 YA GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN İPv6 TÜNEL VE SANAL HEDEF İP TEKNİKLERİ Kenan ERDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA

Detaylı

ALTI SİGMA NEDİR? WHAT IS SIX SIGMA?

ALTI SİGMA NEDİR? WHAT IS SIX SIGMA? ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 4, Number: 1, Article Number: E0002 QUALITATIVE STUDIES Received: July 2008 Accepted: January 2009 Series : E ISSN : 1308-724X 2009

Detaylı

NMC-JR SULAMA KULLANMA KILAVUZU

NMC-JR SULAMA KULLANMA KILAVUZU NMC-JR SULAMA KULLANMA KILAVUZU GENEL Klavye Kısayol Tuşları Ana Ekran İkonları Tanıtım 1. PROGRAM 1.1 Sulama 1.2 Sulama Zamanı Programı 1.3 Gübre Dozaj 1.4 Harici Sinyal 1.5 Karıştırıcı 1.6 Seçici 1.7

Detaylı

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 Bu materyale atıfta bulunmak ve kullanım koşulları için http://ocw.mit.edu/terms sayfasını ziyaret ediniz.

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

EM302 Yöneylem Araştırması 2 Proje Yönetimi. Dr. Özgür Kabak

EM302 Yöneylem Araştırması 2 Proje Yönetimi. Dr. Özgür Kabak EM302 Yöneylem Araştırması 2 Proje Yönetimi Dr. Özgür Kabak Proje yönetimi Organizasyonlar işlerini işlemler veya projeler olarak gerçekleştirirler. İşlemler ve projelerin ortak özellikleri: İnsanlar tarafından

Detaylı