T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür Sitesi Meclis Salonunda yapılan Olağan Meclis Toplantısı ile ilgili Meclis Karar Özeti: KARAR NO: Ekim 2013 tarihli Meclis toplantısına mazereti nedeni ile gelemeyen Meclis Üyesi Serhan ÇELİK' in mazeretli sayılmasına KARAR NO: Ekim 2013 tarihli Meclis toplantısına ait 36 (Otuz Altı) maddelik gündemin hazırlanmasından sonra gelen 1 (Bir) adet teklifin ve 2 (İki) adet önergenin gündeme alınarak, gündemin 39 (Otuz Dokuz) madde olarak görüşülmesine KARAR NO: 274 Belediye Meclisinin 03 Eylül 2013 tarihli Olağan Meclis zabtının kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. KARAR NO: 275 Manisa- Merkez; Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Basri BİLİCİ' nin mevcut 5797 sokağın adının Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı olarak değiştirilmesi talebi incelenmiş, Manisa- Merkez; Güzelyurt Mahallesindeki 5797 sokağın yerinin 19 MAYIS BULVARI ile karışacağı düşüncesi ile uygun olmadığına, göçmen evleri önünden geçen 5740 sokağın adının "MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI" olarak değiştirilmesinin uygun olduğunun kabulüne ve yönetmelik gereği tanıtım numarasının aynı kalmasına, Belediye Meclis Üyelerinden CHP grubunun 3 üyesinin RET, MHP grubunun 16 üyesi + AKP grubunun 15 üyesi + Bağımsız 2 üye ( Fatma TUNÇKAN- Ömer BİNGÖL) ve Meclis Başkanı' nın KABUL oyları ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. KARAR NO: 276 Manisa Belediyesi sınırları içerisinde yapılan personel, öğrenci, müşteri vb. umum servis taşıma işlerinde kullanılan araçların denetimini düzenli olarak sağlamak, niteliklerini sürekli güncel halde tutmak, verilen hizmet kalitesini yükseltmek, şehir içi trafiğin düzenli ve güvenli hale getirilmesi ve korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla yeni bir yönetmelik hazırlamaya ihtiyaç duyulmuştur Sayılı Belediye Kanunu 15. maddenin (p) bendi Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. denilmektedir. Kanunun verdiği yetki çerçevesinde, Belediye Meclisimizin 07/08/2012 tarih ve 308 sayılı kararıyla servis araçlarının Özel Harf Grubu Plakalı araçlara tahsisli olarak dönüşümün sağlanabilmesi ve bu çalışmaların yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmiştir. Belediye Encümenimiz 29/08/2012 tarih ve 977 sayılı kararıyla komisyon oluşturmuş ve komisyonun yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili rapor Belediye Encümenimiz 16/01/2013 tarih ve 72 sayılı kararı ile değerlendirilerek kabul edilmiştir. Belediye Encümenince kabul edilen rapor Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren umum servis araçlarına tahsis edilmek üzere Özel Harf Grubu Plaka tahsisinin Belediyemiz uhdesine verilmesi için il trafik komisyonu müracaat edilmiştir. İl Trafik Komisyonunun 07/08/2013 tarih ve 53 sayılı kararı ile Belediyemiz uhdesine J 0001 den J 1068 e kadar 1068 adet harf grubundan plaka tahsis edilmiştir. Bahse konu mevcut kent içi servis araçları Özel Harf Grubu Plakalı araçlar ile hizmet verilmesi hususunda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzce Manisa Belediyesi (J Plaka) Tahsisli Umum Servis Aracı Hizmet Yönetmeliği hazırlanmış olup, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen "J plakalı servis araçlarında uygulanacak KDV dahil yeni harç ve ücretlerin kabulüne 1

2 KARAR NO: 277 Manisa Belediyesi Özel Halk Otobüsü Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/p. maddesi gereği Belediye Meclisimizin tarih ve 264 sayılı kararı ile çıkarılıp yönetmelik hükümleri çerçevesinde toplu taşımacılık hizmetleri sağlanmaktadır. Manisa Belediyesi Sınırları içinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri toplu taşımacılık hizmetlerini ifa ederken işleticiler tarafından araç içerisinde kurallara uyulması maksadıyla Yönetmeliğin 15. nci maddesinde belirlenen kurallara uyulmaktadır. Ancak Madde 15 / 5. nci bendinde Çocuk arabasının sadece kapalı bir şekilde olmak kaydıyla binilmesine izin verilir denilmekte, bu nedenle vatandaşın mağduriyeti olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda; Yönetmeliğin yeni haliyle belirtilen maddelerine değişiklik yapılmasına KARAR NO: 278 Manisa Belediyesi sınırları içerisinde ticari taksi aracı çalıştırma izni 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/p. maddesine gereği Belediye Meclisimizin tarih ve 269 sayılı kararı ile çıkarılan TAKSİ DURAKLARI VE (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ İŞLETME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK hükümlerine göre verilmektedir. Manisa Belediyesi Sınırları içinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının, çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanması ve işleticiler ile Belediyemiz arasındaki ilişkileri disiplin altına alınması amaçlandığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda; Yönetmeliğin yeni haliyle belirtilen maddelerine ilave yapılmasına KARAR NO: 279 Manisa Belediyesi sınırları içerisinde yapılan personel, öğrenci, müşteri vb. umum servis taşıma işlerinde kullanılan araçların denetimini düzenli olarak sağlamak, niteliklerini sürekli güncel halde tutmak, verilen hizmet kalitesini yükseltmek, şehir içi trafiğin düzenli ve güvenli hale getirilmesi ve korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla yeni bir yönetmelik hazırlamaya ihtiyaç duyulmuştur Sayılı Belediye Kanunu 15. maddenin (p) bendi Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. denilmektedir. Kanunun verdiği yetki çerçevesinde, Belediye Meclisimizin 07/08/2012 tarih ve 308 sayılı kararıyla servis araçlarının Özel Harf Grubu Plakalı araçlara tahsisli olarak dönüşümün sağlanabilmesi ve bu çalışmaların yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmiştir. Belediye Encümenimiz 29/08/2012 tarih ve 977 sayılı kararıyla komisyon oluşturmuş ve komisyonun yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili rapor Belediye Encümenimiz 16/01/2013 tarih ve 72 sayılı kararı ile değerlendirilerek kabul edilmiştir. Belediye Encümenince kabul edilen rapor Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren umum servis araçlarına tahsis edilmek üzere Özel Harf Grubu Plaka tahsisinin Belediyemiz uhdesine verilmesi için il trafik komisyonu müracaat edilmiştir. İl Trafik Komisyonunun 07/08/2013 tarih ve 53 sayılı kararı ile Belediyemiz uhdesine J 0001 den J 1068 e kadar 1068 adet harf grubundan plaka tahsis edilmiştir. Bu kapsamda bahse konu mevcut kent içi servis araçları genel plaka ile çalışmalarının sonlandırılması ve yerine J plakalı özel harf grubu araçlar ile hizmet verilmesi hususunda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzce hazırlanan Manisa Belediyesi ( J Plaka) tahsisli Umum Servis Aracı Hizmet Yönetmeliği incelenmiş olup, Yapılan inceleme neticesinde; yeni hazırlanan Manisa Belediyesi ( J Plaka) tahsisli Umum Servis Aracı Hizmet Yönetmeliği nin kabulüne 2

3 KARAR NO: 280 İzmir Vakıflar Genel Müdürlüğünün tarih 408 sayılı yazısında belirtilen ''Kentsel Sit Alanı, Fatih Parkı ve Eski Garaj Alanı III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Sahası 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı içinde bulunan 294 ada, 3 parsel ile 380 ada, 13 parselin plan kararlarına itirazı'' ile ilgili İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun tarih 1974 sayılı kararı (294 ada, 3 parselin de içinde bulunduğu geniş alanda yapılan arkeolojik kazılarda, 2863 sayılı kanun kapsamında olan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu, kalıntıların Koruma Bölge Kurulu kararı ile kapatıldığı, zeminde bulunan Arkeolojik buluntuların üzerinde yeni yapı yapılmasına olanak sağlanmadığı, buna bağlı olarak parsel ve çevresindeki tüm yapılaşmanın iptal edilmiş olması, alanın meydan olarak düzenlenmesine ilişkin Kurulumuzun tarih 5661 sayılı kararının iptali istemi ile İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Manisa İdare Mahkemesine açılan 2010/1705 esas sayılı davanın tarih 2012/786 sayılı karar ile reddedilmiş olması, alanda yapılaşma öngörülmesinin KAİP da kurulmuş olan boşluk doluluk dengesinin bozucu nitelikte olması, nedenleri ile parselin plan kararına yapılan itirazın reddine, 380 ada, 13 parselin ayrı bir kararla kentsel sit alanına dahil edildiği, sit alanına dahil edilmeleri nedeniyle Koruma Amaçlı İmar planı bütünüyle eşit olarak komşu parsellerle birlikte 2 kat olarak değerlendirilmiş olması, plan kararlarında alandaki özgün parsel/mülkiyet dokusunun korunması ve bu dokuya uygun kat yüksekliğinin belirlenmiş olması nedeniyle itirazın reddine) incelenmiş olup, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun tarih 1974 sayılı kararına istinaden İzmir Vakıflar Genel Müdürlüğünün Koruma Amaçlı İmar Planına itirazının Reddine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile yönetmeliğin 20.maddesi gereğince KARAR NO: 281 Manisa- Merkez; Adakale Mahallesi, 20M.4c pafta, 2675 ada ile 2676 ada, 1 no'lu parsel arasındaki yaya yolunun ve 2675 ada, 8 ve 9 no'lu parsellerin ''park'' alanı olarak hazırlanan imar planı değişikliği ve plan açıklama notu Belediye Meclisinin tarih 196 sayılı kararı ile kabul edilmiştir Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince söz konusu imar planı değişikliği ile tarihleri arasında Plan ve Proje Müdürlüğümüzün ilan panosunda ve Belediye web sitesinde (30 gün) askıya çıkarılmıştır. Ancak ilanın son günü tatile gelmesi nedeniyle askı günü mesai bitiminde ilan panosundan indirilmiştir. Askı süresi içinde söz konusu plana 2675 ada 8 nolu parsel sahibi olan Yiğitbaş Vakfı tarihli dilekçesiyle imar planı değişikliğine itiraz etmiştir. Söz konusu itiraz incelenmiş olup, Adakale Mahallesi, 2675 ada, 8 ve 9 no'lu parsellerin bitişiğinde bulunan Yiğitbaş Türbesinin çevresinin genişletilerek yeşil alana çevrilmesi amacıyla imar planı değişikliği yapıldığından söz konusu itirazın Reddine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile yönetmeliğin 20.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerinden AKP grubunun 15 üyesi ve Bağımsız Üye Ömer BİNGÖL'ün Ret oyu, MHP grubunun 16 üyesi + CHP grubunun 3 üyesi + Bağımsız Üye Fatma TUNÇKAN ve Meclis Başkanı'nın Kabul Oyları ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. KARAR NO: 282 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih sayılı yazısında "Turgut Özal Mahallesi Muhtarlığının ortaokul ihtiyacı ile ilgili dilekçesinde söz konusu mahallede okul ihtiyacı bulunduğundan 3403 ada 1 nolu parselin okul alanına dönüştürülmesi talebine dair mahalle sakinlerinin imzalarının bulunduğu mahalle muhtarlığının tarihli dilekçesinin yazıları ekinde olduğunu" belirtmektedir. Söz konusu Turgut Özal Mahalle Muhtarlığının tarihli (Turgut Özal Mahalle sakinlerinin 72 adet imzası bulunan) dilekçesi ile "Mahallelerinde ortaokul yapılması için 3403 ada 1 parsel arsa üzerinde bulunan cami ve otopark yeri için mahallelerinde yaklaşık 150 metre yakınında iki caminin olması nedeniyle üçüncü camiye ihtiyaç olmadığını ve mahallede yasası nedeniyle acilen ortaokul yapılmasını" talep etmektedirler. Söz konusu talep incelenmiş olup, Turgut Özal Mahallesi, 3403 ada, 1 parsel ve çevresinde gerekli imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince yeterli karne grubuna sahip şehir plancısına yaptırılmasına 3

4 KARAR NO: 283 Mülkiyeti Belediyemize ait, Mesir Mahallesi, 1374 ada 1 nolu parsel ile ilgili yapılan incelemede, 5114 nolu sokağın mevcut durumunun söz konusu parselin imar planındaki konumuna uymadığı tespit edilmiş olup imar planı değişikliği yapılması gerekmektedir. konu incelenmiş olup, Mesir Mahallesi, 1374 ada 1 nolu parsel ve çevresinde gerekli imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince yeterli karne grubuna sahip şehir plancısına yaptırılmasına KARAR NO: 284 Manisa Valiliği İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü' nün tarih 8203 sayılı yazısı ile "Manisa Organize Sanayi Bölgesinin, bugünkü sınırları içerisinde sanayi parsellerinin tahsis çalışmalarının %85 oranında tamamlandığı, bölgeden yerli ve yabancılar tarafından sözlü ve yazılı olarak m2 arsa talebi olduğunu, yatırımcıların taleplerini karşılamak üzere mevcut sınırların kuzeyinde bulunan m2'lik alanın, VI. Kısım Tevsi Alanı olarak Manisa OSB'ne tahsis edilmesinin talep edildiğini, konu ile ilgili kurum görüşümüzün iletilmesi" talebi incelenmiş olup, Manisa Valiliği İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü' nün tarih 8203 sayılı yazısı ekinde belirtilen alanın VI. Kısım Tevsi Alanı olarak belirlenmesinde sakınca olmadığına ve talebin kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. KARAR NO: 285 S.S. Turgutalp Dağ Köyü Mensupları Konut Yapı Kooperatifi tarafından hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Mevzii imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu Belediye Meclisimizin tarih 197 sayılı kararı ile kabul edilmiştir Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince söz konusu nazım imar planı, imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu ile tarihleri arasında Plan ve Proje Müdürlüğümüzün ilan panosunda ve Belediye web sitesinde (30 gün) askıya çıkarılmış, askı süresi içinde söz konusu plana 3 adet itiraz olmuştur. Söz konusu itirazlar incelenmiş olup, Muharrem Gürgen ve Ekrem Gürgen'in tarih ve 742 nolu dilekçesi 1 nolu itiraz, Kemal Arıcan'ın tarih ve 719 sayılı dilekçesi 2 nolu itiraz, Hayriye Öğren, Fahriye Erkara, Safiye Aslan Vekili Avukat Sevgi Baykal Yorulmaz'ın tarih 752 sayılı dilekçesi 3 nolu itiraz olarak değerlendirilmiştir. 1 ve 3 nolu itirazlarda belirtilen Turgutalp Köyü, 140, 190 ve 150 nolu parsellerin imar planı sınırı içerisinde kalan kısımlarında 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi gereğince imar uygulaması yapıldıktan sonra parsel sahiplerine konut alanlarından yer verileceğinden itirazların Reddine, 2 nolu itirazın Kabulüne, TurgutalpKöyü, 3382 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parsellerin imar planının daha önce yapılmış olan imar uygulaması dikkate alınarak düzeltilmesine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile yönetmeliğin 20.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerinden CHP Grubunun 3 Üyesinin Ret, MHP grubunun 16 üyesi +AKP grubunun 15 üyesi + Bağımsız 2 Üye (Fatma TUNÇKAN- Ömer BİNGÖL) ve Meclis Başkanı'nın Kabul Oylarıyla OYÇOKLUĞU ile karar verildi. KARAR NO: 286 Manisa- Merkez; Turgut Özal Mahallesi, 2665 ada, 1 nolu parsel maliki, tarihli dilekçesi ile söz konusu parsele LPG ilave edilmesi için imar planı değişiklik yapılmasını talep etmektedirler. Söz konusu talep incelenmiş olup, Sıvılaştırılmış Petrol gazları (LPG) piyasası lisans yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince Turgut Özal Mahallesi, 2665 ada, 1 parselle aynı istikamette 1 km.'den yakın mesafede akaryakıt istasyonu olması nedeniyle söz konusu talebin Reddine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince KARAR NO: 287 Belediye meclisinin tarih 189 sayılı kararına istinaden yüklenici tarafından hazırlanan tarih ve 877 sayılı dilekçe ekinde teslim edilen; Turgut Özal Mahallesi, 3274 ada parseller ve 3405 ada 1 nolu parselde hazırlanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı değişikliği plan notu ve plan açıklama raporu önerisi incelenmiş olup,turgut Özal Mahallesi, 3274 ada parseller ve 3405 ada 1 nolu parselde E:2.00, Hmax:Serbest yapılaşma şartları olarakhazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, plan notunun ve plan açıklama raporunun çalışma yapıldıktan sonra tekrar meclise getirilmesine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince 4

5 KARAR NO: 288 Manisa- Merkez; Güzelyurt Mahallesi, 1898 ada, 1 parselin "Park" alanından "Spor" alanına dönüştürülmesi ile ilgili Belediye Meclisinin tarih 200 sayılı kararı ile "Gerekli imar planı değişikliğinin yeterli karne grubuna sahip Şehir Plancısına yaptırılması kararı verilmiştir. Söz konusu Meclis kararına istinaden plan müellifi tarih ve 876 sayılı dilekçe ekinde "Güzelyurt Mahallesi, 1898 ada, 1 parsele ilişkin hazırladıkları 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı değişikliği, plan notu ve plan açıklama raporu" Plan ve Proje Müdürlüğümüze iletilmiştir. Söz konusu imar planı değişikliği incelenmiş olup, Güzelyurt Mahallesi, 1898 ada, 1 parselde E:1.00, yapı yaklaşma mesafeleri her yönden 5 metre olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin, plan notunun ve plan açıklama raporunun onaylanmasına 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince KARAR NO: 289 Belediye Meclisinin tarih 192 sayılı kararına istinaden yüklenici tarafından hazırlanan tarih ve 878 sayılı dilekçe ekinde teslim edilen Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planında Meydan (Zemin altı Otopark) olarak planlanan (Hükümet Konağı ile Hatuniye Cami arasında kalan Emekliler Parkında) alanda otopark sınırlarının imar planında gösterilmesi için Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği önerisi incelenmiş olup, Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planında Meydan (Zemin altı Otopark) olarak planlanan (Hükümet Konağı ile Hatuniye Cami arasında kalan Emekliler Parkında) alanda hazırlanan öneri imar planı değişikliğinin ve plan açıklama raporunun 2863 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine, gönderilen planın Koruma Kurulu tarafından uygun görülmesinden sonra konunun tekrar Meclise getirilmesine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince KARAR NO: 290 Özel Manisa Ülkem Koleji Eğitim Öğretim Ticaret LTD. ŞTİ tarih 867 sayılı yazısında "Manisa Merkez, Güzelyurt Mahallesi, 3343 ada, 1 parselde kayıtlı arsanın üzerinede mevcut İlköğretim okulunun ek yapısı olarak kullanılacak "kapalı spor salonu" inşa etmek istediklerini, Kapalı spor salonu inşa edilecek yerin parselin doğu ve güney sınırlarında yapı yaklaşma mesafelerinin mevcut olduğu 10 metreden 5 metreye çekilmesi" talebi incelenmiş olup, Güzelyurt Mahallesi, 3343 ada, 1 parselin doğu ve güney sınırlarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesine ilişkin plan müellifinden görüş alınmasına 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince KARAR NO: 291 Belediye Meclisinin tarih 226 sayılı kararına istinaden ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün tarih 879 sayılı görüşü doğrultusunda yüklenici tarafından hazırlanarak, tarih 879 sayılı dilekçe ekindeki "TevfikiyeMahallesi, 1186 ada, parsellerde hazırlananimar planı değişikliği önerisi incelenmiş olup,tevfikiye Mahallesi, 1186 ada, parsellerde Sağlık Tesisi alanı olarak hazırlanan imar planı değişikliğinin plan notlarının 1. maddesinde belirtilen ''Sağlık Tesisi olarak plan değişikliği yapılan 1186 ada, parsellerde yapılacak bina ile arasından yol geçen mevcut sağlık tesisi binası arasından, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Estetik kurulunun da görüşleri doğrultusunda köprü geçiş yapılabilir. Yapılacak geçişin genişliği en fazla 4 metre, en yüksek yol kotunun kiriş altı net yüksekliği 5 metreden az olmayacaktır. Yapılan bu geçiş başka amaçla kullanılmayacaktır.'' ibaresinin kaldırılarak ve ''Sağlık Tesisi'' ibaresinin ''Özel Sağlık Tesisi'' olarak değişiklik haliyle söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ve plan notlarının değişiklik haliyle kabulüne ve onaylanmasına 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince 5

6 KARAR NO: 292 Belediye Meclisinin tarih 224 sayılı kararına istinaden yüklenici tarafından hazırlanan tarih ve 880 sayılı dilekçe ekinde teslim edilen Horozköy, 3811 ve 3766 parsel numaralı taşınmazlar üzerindeki Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi alanında hazırlanan 1/1000 Ölçekli Mevzii imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu önerisi incelenmiş, Horozköy, 3811 ve 3766 parsellerde ''Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi'' alanı, E:1.00, hmax:15.50 metre olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Mevzii imar planı değişikliğinin, plan notunun ve plan açıklama raporunun kabulüne 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince OYBİRLİĞİ ile karar verildi. KARAR NO: 293 Emlak İstimlak Müdürlüğünün tarih 6880 sayılı yazısında Muradiye Belediyesinin tarihli ve sayılı yazısında ''Muradiye Belediye Meclisinin tarih 20 sayılı kararı ile Manisa Valiliğine (İl Özel İdaresi) fen lisesi yapılmak üzere, m2lik alan ve Belediye Meclisinin tarih 21 sayılı kararı ile Manisa Otizm Derneğine otistik çocukların eğitim düzeylerini arttırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak, spor ve yaşam alanı olarak kullanılmak üzere 626 m2 alanın tahsis kararlarının onayı'' talebi incelenmiş olup, Manisa- Merkez; Muradiye Belediye Meclisinin tarih 20 sayılı kararı ve tarih 21 sayılı kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 2.fıkrası gereğince onaylanmasına KARAR NO: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 3. maddesinin 1. paragrafında " kişilerin silahlı personel tarafından korunması kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır " denilmektedir. İçişleri Bakanlığının gün B.05.1.EGM.o / sayı ve 42 nolu Genelgesinin 2 inci maddesinin " Özel Güvenlik için başvuran Kamu Kurum ve Kuruluşlarından istenilecek Belgeler " başlıklı ( a ) bendinin 2.maddesi gereğince Belediye Başkanlıkları için Belediye Meclis Kararı alınması istenmektedir. Söz konusu 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 3. maddesinin 1. paragrafı ve İçişleri Bakanlığına ait 42 nolu Genelgenin 2 nci maddesinin ( a ) bendinin 2. fıkrasına istinaden; Manisa- Merkez; Ahmet Bedevi Mahallesi, 581 Sokak, No:1 adresinde bulunan yeni Oto Terminalinde toplam 20 adet Silahsız Güvenlik personeli çalıştırılmasının kabülüne ve çalıştırılacak olan Silahsız Güvenlik personelleri için Valilik Makamından izin alınmasına KARAR NO: 295 Manisamızda evsel atıksularının arıtılması amacı ile Belediyemiz tarafından hazırlanmış olan Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projelerine ait inşaat işlerinin yapılabilmesi için 6200 sayılı Kanunun 2. maddesi ve 1053 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince düzenlenmiş olan Ana Protokol Taslağının uygun görülmesi halinde protokole imzalamaya ve geri ödeme hususlarının kabulü ile ilgili iş ve işlemlerin yütürülmesi konusunda Belediye Başkanı'na yetki verilmesine 6

7 KARAR NO: 296 Belediyemizde "Su Tevzi Merkez Vardiyan ve Bekçi" kadrosunda görev yapmakta bulunan Yücel Ayhan GÖKOVA ile Yücel YURTSEVEN' in emekliye ayrılması nedeniyle bu kadrolarımız münhal (Boş) hale gelmiştir. 22 Şubat 2007 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünün Mevcut Boş Kadroların Kullanımı başlıklı Geçici 2. Maddesinde " Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut boş memur ve sürekli işçi kadroları en geç altı ay içinde, bu tarihten sonra boşalacak kadrolar üç ay içinde Ek-4 Kadro Kütüklerinden ilgisine göre (I) veya (II) sayılı kütüklerde bulunan ünvanlara uygun hale getirilir. " hükmüne istinaden, Anılan Yönetmelikte 'Su Tevzi Merkez Vardiyan ve Bekçi'' ünvanlı kadro öngörülmediğinden, emeklilik nedeniyle boşalan bu kadroların II Sayılı Kütükte belirtilen ünvanlara uygun hale getirilmesi için, Meclis karar ekindeki (VI) Sayılı Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen Sürekli İşçi Kadro Ünvan değişikliğinin tarihli Yönetmeliğin Geçici 2. maddesi gereğince kabulüne KARAR NO: Şubat 2007 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin İkinci Bölümünün " Kadro Değişikliği " başlıklı 11. Maddesinde : "(1) Boş memur kadrolarında sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali meclis kararı ile yapılır. Boş Kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetvel eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleri ile birlikte meclise sunulur." denilmektedir. Bu itibarla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün tarih ve 376 sayılı yazıları ekinde değişiklik gerekçeleri belirtilen ve eksiksiz olarak doldurulan Belediyemiz memur kadrolarında yapılması gereken unvan ve derece değişikliği ile ilgili 8 (Sekiz) sahife'den oluşan (III) sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği teklif Cetvelleri ile 1 (Bir) sahife' den oluşan (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği teklif Cetvelinin kabul edilerek onaylanmasına, KARAR NO: 298 Manisa- Merkez; 75.Yıl Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 1292 ada, 6 nolu parselde imar planı değişikliği talebi ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine KARAR NO: 299 Belediyemizin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen bisiklet yollarının imar planına işlenmesi ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine KARAR NO: 300 Manisa- Merkez; Sancaklıbozköy, 2556 parselde imar planı değişikliği için Sancaklıbozköy Belediyesince alınan tarih ve 26 sayılı kararın onaylanması ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine 7

8 KARAR NO: 301 Manisa İmar Planı Uygulaması Plan Notlarının "Ticaret" bölümünde plan notu değişikliği yapılması ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine KARAR NO: 302 Manisa- Merkez; Keçiliköy Mahallesi, 2486 ada, 10 parselde imar planı değişikliği talebi ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. KARAR NO: 303 Manisa- Merkez; Yeni Mahalle, Fatih, Cumhuriyet ve Hafsa Sultan Mahallelerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili imar komisyonu tarafından tanzim edilen raporun Belediye Meclis Üyelerinden AKP grubunun 15 üyesi + CHP grubunun 3 üyesi + Bağımsız 2 üye ( Fatma TUNÇKAN- Ömer BİNGÖL)' nin RET oyu, MHP grubunun 16 üyesi ve Meclis Başkanının KABUL oyları ile, OYÇOKLUĞUYLA REDDİNE karar verildi. KARAR NO: 304 Manisa- Merkez; Uncubozköy Mahallesi, 1213 ada, 58 parsel ve çevresinde imar planı değişikliği ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine KARAR NO: 305 Manisa- Merkez; Akmescit Mahallesi, 2163 ada, 3 parselde imar durumu talebi ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. KARAR NO: 306 Manisa- Merkez; Yağcılar Beldesi, 962 nolu parselde hazırlanan Konut Amaçlı Mevzii İmar Planının onaylanması için Yağcılar Belediye Meclisince alınan tarih ve 01 sayılı kararının onaylanması ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine KARAR NO: 307 Belediyemizce 2013 yılı bütçesinden ayrılan ödeneklerden karşılanmak suretiyle satın alınacak olan İş- İnşaat Makinaları ve Belediye Hizmet araçları ile ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verildiği, Devletin çeşitli ödenek, teşvik ve desteklerinden faydalanabilmemiz için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden Yatırım Teşvik Belgesi alınmasına ihtiyaç bulunduğu için, Arıtma Tesisi Yapımında Yatırım Teşvik Belgesi alınmasına ve kullanılmasına, T.C.Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınacak Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun tarih ve 2012/3305 sayılı kararnamesi 2012/1 sayılı tebliğinin ilgili hükümleri gereğince, yatırım bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde Müsteşarlıkça Teşvik Belgesinin iptal edilebileceği gibi kısmi müeyyide uygulanabileceğini beyan kabul ve taahhüt etmek üzere, Beyan ve Taahhütnameyi ve de Yatırım Bilgi Formunu imzalamaya ve konuyla ilgili diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Başkanı'na yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 8

9 KARAR NO: 308 Manisa-Merkez; Emekliler Otoparkının Doğusunda bulunan Belediyemize ait Gençlik Merkezinin adının Kurtuluş Savaşında Manisa'mıza büyük hizmeti olan ve Kurtuluştan sonra ilk Belediye Başkanlarımızdan Bahri SARITEPE isminin verilmesi ile ilgili önergenin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İdari Komisyonu'na havale edilmesine KARAR NO: 309 Manisamızda muhtelif sebeplerden (Projeye uygunsuzluk, imar durumuna aykırı gibi) dolayı iskan ruhsatı alamayan işyerlerinin çalışma ruhsatı alabilmeleri için gerekli düzenlemenin yapılması ile ilgili önergenin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine Cengiz ERGÜN Engin KÜMÜŞTEKİN Mazlum YÜZGİDER Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 9

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 02 Eylül 2016 Cuma günü saat 18.00 da Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında Kültür

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MART 2009 Ayı toplantısını 04 Mart Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Mart 2016 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 02 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat 21.00 de Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

- (Karar No: 128/2016) 1 / 4

- (Karar No: 128/2016) 1 / 4 Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın Muhittin SELVİTOPU'nun Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır 1 2 3 (Karar No: 126/2016) (Karar No: 127/2016) (Karar No: 128/2016) 22/02/2007 Tarih

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2010 Ayı toplantısını 01 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 41850698.301.05-188 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve Bağlı

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Kasım 2016 Salı günü saat 18.00 de Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında Kültür

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 22 gündemin V. Bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Encümene iki üye seçimine ilişkin önerge meclisin görüşüne sunuldu: Encümen Üyeliğine Erdoğan ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU

1- Muzaffer AYDEMİR 2- Ahmet Faik KARA 3- Hasan YARAR 4- Mukaddes KOYUNCU 5- Mustafa KULU Karar Tarihi : 03.01.2014 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2013 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 41850698.301.05-150 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı Mühendis kadrosunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR Sayı : 87287600.301.05.02-385 05/09/2014 ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA Odunpazarı Belediye Meclisimizin; 03 Eylül 2014 Tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 17 nci birleşim 1 nci oturumunda alınan

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI. Karar No. 121

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI. Karar No. 121 ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 121 Karar No.122 Özü : 06.03.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Mustafa Çetin, Ahmet Öztürk, Mahmut Yıldırım,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 01 Gündemin 1. maddesi;plan ve Bütçe komisyonu üyesi seçilmesine dair nün 28.12.2011 tarih 565 sayılı onayı meclise okundu. 5393 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: UİP-5609,1; UİP-5639,2 ve UİP-5640,1 Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazları (1/5000 ölçekli plana aykırı itirazlar) TEKLİF:

Detaylı

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 72 KARAR 72 - Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Mart ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 8 Aralık 2012 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 03 AĞUSTOS 2015 Pazartesi günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Komisyon üyeliği için teklif edilen Meclis üyesi Belma GÜLER'in Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Karar Tarihi : 02.06.2014 Karar No : 41850698.301.05-87 Konu : Komisyon Seçimi KARAR : Belediye Meclis üyemiz Hava YOLCU'nun vefatı nedeni ile boşalan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon üyeliği için; Belediye

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : Karar Numarası : 16

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : Karar Numarası : 16 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ :

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2007 Ayı toplantısını 10 Ocak 2007 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 60 görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Kurumumuza ivazsız olarak bağışlanan ISUZU marka çöp aracının trafik

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 37 KARAR 37 İlçenin Altıntaş Mahallesi, 509 ada, 13 ve 14 parsel sayılı, Hazine adına kayıtlı taşınmazların E:0.10, hmax: 6.50 m yapılaşma şartı ile Spor Alanı olarak düzenlenerek imar ada sınırlarının

Detaylı

Planı Değişikliğine ait tarih 17 sayılı İmar Komisyonu toplantı tutanağı ile ilgili

Planı Değişikliğine ait tarih 17 sayılı İmar Komisyonu toplantı tutanağı ile ilgili 1- Karar No : 51 ÖZÜ : Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.04.2015 tarihli toplantısında yapılan yoklama sonucunda Meclis üyelerinin tamamının hazır bulunduğu anlaşılarak toplantı açıldığı hk. 2- Karar No

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Karar No : 2014/187 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve kabulü halinde Mali Hizmetler Müdürü M.Nesim CEYLAN

Detaylı

Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55. Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas

Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55. Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas Karar Tarihi : 02.03.2015 Karar No : 41850698.301.05-55 Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 029: Gündemin birinci maddesi; 01/01/2012-31/12/2012 tarihleri arasındaki başkanlık faaliyet raporunun görüşülmesi

Detaylı

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ=========================

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= ======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= Toplantı Dönemi : 2017 yılı Kasım Ayı Birleşim : 11 Oturum : 1 Tarihi : 06.11.2017 Karar Sayıları : 111, 112, 113, 114, 115 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2014 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 03 Mart 2017 Cuma günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı)

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı) MECLİS I Karar Tarihi :06/12/2016 Karar Numarası : 58 Gündem No/Sıra : 58-1 KONUSU: ÖDENEK AKTARMASI Fen İşleri Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 122461 sayılı yazıları ile 06 05 07 01 Hizmet Binası Harcama

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIĞI Tarih. 08.06.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 20 KONU : İptal-İhdas. edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/05/2010 tarih ve 405 sayılı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : -Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 07.11.2014 KARAR NO 55 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.02.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ŞUBAT 2011 Ayı toplantısını 02Şubat 2011 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 1 Denetim Komisyonu üye sayısının beş (5) olarak belirlenmesine, Denetim Komisyonu üyeliklerine

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 372 Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesi ne ait mevcut payın hissesi

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :541 KARAR 541: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesi gereğince, 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katılan Meclis Başkanı ve üyelerine

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması.

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI. Açılış ve yoklama yapılması (Karar alma çoğunluğunun tespiti) Gündeme Başlanılması. T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI TOPLANTI TARİHİ : 09 Haziran 2015 TOPLANTI GÜNÜ : Salı (Saat 14.00 de) TOPLANTI YERİ : Büyükşehir Belediye Meclis Salonu. Açılış ve yoklama yapılması

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Cafer T. DEMİRDAŞ, Atilla KARADEMİR,A.Hakan HOCAOĞLU(katılmadı) KARAR

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Cafer T. DEMİRDAŞ, Atilla KARADEMİR,A.Hakan HOCAOĞLU(katılmadı) KARAR MECLİS I Karar Tarihi :04/10/2016 Karar Numarası : 46 Gündem No/Sıra : 46-1 KONUSU: PARK İSMİ VERİLMESİ ŞEHİT BÜLET İNAL, MEDET EKİZCİLİ MURAT ALTAY, TURGUT AKTAŞ İlgi:Ahmet AKÇAY a ait 12/ 04/ 2016 tarih

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2014 tarihli oturumunda okunan,

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı