T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür Sitesi Meclis Salonunda yapılan Olağan Meclis Toplantısı ile ilgili Meclis Karar Özeti: KARAR NO: Ekim 2013 tarihli Meclis toplantısına mazereti nedeni ile gelemeyen Meclis Üyesi Serhan ÇELİK' in mazeretli sayılmasına KARAR NO: Ekim 2013 tarihli Meclis toplantısına ait 36 (Otuz Altı) maddelik gündemin hazırlanmasından sonra gelen 1 (Bir) adet teklifin ve 2 (İki) adet önergenin gündeme alınarak, gündemin 39 (Otuz Dokuz) madde olarak görüşülmesine KARAR NO: 274 Belediye Meclisinin 03 Eylül 2013 tarihli Olağan Meclis zabtının kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. KARAR NO: 275 Manisa- Merkez; Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Basri BİLİCİ' nin mevcut 5797 sokağın adının Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı olarak değiştirilmesi talebi incelenmiş, Manisa- Merkez; Güzelyurt Mahallesindeki 5797 sokağın yerinin 19 MAYIS BULVARI ile karışacağı düşüncesi ile uygun olmadığına, göçmen evleri önünden geçen 5740 sokağın adının "MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI" olarak değiştirilmesinin uygun olduğunun kabulüne ve yönetmelik gereği tanıtım numarasının aynı kalmasına, Belediye Meclis Üyelerinden CHP grubunun 3 üyesinin RET, MHP grubunun 16 üyesi + AKP grubunun 15 üyesi + Bağımsız 2 üye ( Fatma TUNÇKAN- Ömer BİNGÖL) ve Meclis Başkanı' nın KABUL oyları ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. KARAR NO: 276 Manisa Belediyesi sınırları içerisinde yapılan personel, öğrenci, müşteri vb. umum servis taşıma işlerinde kullanılan araçların denetimini düzenli olarak sağlamak, niteliklerini sürekli güncel halde tutmak, verilen hizmet kalitesini yükseltmek, şehir içi trafiğin düzenli ve güvenli hale getirilmesi ve korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla yeni bir yönetmelik hazırlamaya ihtiyaç duyulmuştur Sayılı Belediye Kanunu 15. maddenin (p) bendi Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. denilmektedir. Kanunun verdiği yetki çerçevesinde, Belediye Meclisimizin 07/08/2012 tarih ve 308 sayılı kararıyla servis araçlarının Özel Harf Grubu Plakalı araçlara tahsisli olarak dönüşümün sağlanabilmesi ve bu çalışmaların yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmiştir. Belediye Encümenimiz 29/08/2012 tarih ve 977 sayılı kararıyla komisyon oluşturmuş ve komisyonun yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili rapor Belediye Encümenimiz 16/01/2013 tarih ve 72 sayılı kararı ile değerlendirilerek kabul edilmiştir. Belediye Encümenince kabul edilen rapor Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren umum servis araçlarına tahsis edilmek üzere Özel Harf Grubu Plaka tahsisinin Belediyemiz uhdesine verilmesi için il trafik komisyonu müracaat edilmiştir. İl Trafik Komisyonunun 07/08/2013 tarih ve 53 sayılı kararı ile Belediyemiz uhdesine J 0001 den J 1068 e kadar 1068 adet harf grubundan plaka tahsis edilmiştir. Bahse konu mevcut kent içi servis araçları Özel Harf Grubu Plakalı araçlar ile hizmet verilmesi hususunda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzce Manisa Belediyesi (J Plaka) Tahsisli Umum Servis Aracı Hizmet Yönetmeliği hazırlanmış olup, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen "J plakalı servis araçlarında uygulanacak KDV dahil yeni harç ve ücretlerin kabulüne 1

2 KARAR NO: 277 Manisa Belediyesi Özel Halk Otobüsü Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/p. maddesi gereği Belediye Meclisimizin tarih ve 264 sayılı kararı ile çıkarılıp yönetmelik hükümleri çerçevesinde toplu taşımacılık hizmetleri sağlanmaktadır. Manisa Belediyesi Sınırları içinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri toplu taşımacılık hizmetlerini ifa ederken işleticiler tarafından araç içerisinde kurallara uyulması maksadıyla Yönetmeliğin 15. nci maddesinde belirlenen kurallara uyulmaktadır. Ancak Madde 15 / 5. nci bendinde Çocuk arabasının sadece kapalı bir şekilde olmak kaydıyla binilmesine izin verilir denilmekte, bu nedenle vatandaşın mağduriyeti olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda; Yönetmeliğin yeni haliyle belirtilen maddelerine değişiklik yapılmasına KARAR NO: 278 Manisa Belediyesi sınırları içerisinde ticari taksi aracı çalıştırma izni 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/p. maddesine gereği Belediye Meclisimizin tarih ve 269 sayılı kararı ile çıkarılan TAKSİ DURAKLARI VE (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ İŞLETME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK hükümlerine göre verilmektedir. Manisa Belediyesi Sınırları içinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının, çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanması ve işleticiler ile Belediyemiz arasındaki ilişkileri disiplin altına alınması amaçlandığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda; Yönetmeliğin yeni haliyle belirtilen maddelerine ilave yapılmasına KARAR NO: 279 Manisa Belediyesi sınırları içerisinde yapılan personel, öğrenci, müşteri vb. umum servis taşıma işlerinde kullanılan araçların denetimini düzenli olarak sağlamak, niteliklerini sürekli güncel halde tutmak, verilen hizmet kalitesini yükseltmek, şehir içi trafiğin düzenli ve güvenli hale getirilmesi ve korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla yeni bir yönetmelik hazırlamaya ihtiyaç duyulmuştur Sayılı Belediye Kanunu 15. maddenin (p) bendi Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. denilmektedir. Kanunun verdiği yetki çerçevesinde, Belediye Meclisimizin 07/08/2012 tarih ve 308 sayılı kararıyla servis araçlarının Özel Harf Grubu Plakalı araçlara tahsisli olarak dönüşümün sağlanabilmesi ve bu çalışmaların yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmiştir. Belediye Encümenimiz 29/08/2012 tarih ve 977 sayılı kararıyla komisyon oluşturmuş ve komisyonun yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili rapor Belediye Encümenimiz 16/01/2013 tarih ve 72 sayılı kararı ile değerlendirilerek kabul edilmiştir. Belediye Encümenince kabul edilen rapor Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren umum servis araçlarına tahsis edilmek üzere Özel Harf Grubu Plaka tahsisinin Belediyemiz uhdesine verilmesi için il trafik komisyonu müracaat edilmiştir. İl Trafik Komisyonunun 07/08/2013 tarih ve 53 sayılı kararı ile Belediyemiz uhdesine J 0001 den J 1068 e kadar 1068 adet harf grubundan plaka tahsis edilmiştir. Bu kapsamda bahse konu mevcut kent içi servis araçları genel plaka ile çalışmalarının sonlandırılması ve yerine J plakalı özel harf grubu araçlar ile hizmet verilmesi hususunda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzce hazırlanan Manisa Belediyesi ( J Plaka) tahsisli Umum Servis Aracı Hizmet Yönetmeliği incelenmiş olup, Yapılan inceleme neticesinde; yeni hazırlanan Manisa Belediyesi ( J Plaka) tahsisli Umum Servis Aracı Hizmet Yönetmeliği nin kabulüne 2

3 KARAR NO: 280 İzmir Vakıflar Genel Müdürlüğünün tarih 408 sayılı yazısında belirtilen ''Kentsel Sit Alanı, Fatih Parkı ve Eski Garaj Alanı III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Sahası 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı içinde bulunan 294 ada, 3 parsel ile 380 ada, 13 parselin plan kararlarına itirazı'' ile ilgili İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun tarih 1974 sayılı kararı (294 ada, 3 parselin de içinde bulunduğu geniş alanda yapılan arkeolojik kazılarda, 2863 sayılı kanun kapsamında olan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu, kalıntıların Koruma Bölge Kurulu kararı ile kapatıldığı, zeminde bulunan Arkeolojik buluntuların üzerinde yeni yapı yapılmasına olanak sağlanmadığı, buna bağlı olarak parsel ve çevresindeki tüm yapılaşmanın iptal edilmiş olması, alanın meydan olarak düzenlenmesine ilişkin Kurulumuzun tarih 5661 sayılı kararının iptali istemi ile İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Manisa İdare Mahkemesine açılan 2010/1705 esas sayılı davanın tarih 2012/786 sayılı karar ile reddedilmiş olması, alanda yapılaşma öngörülmesinin KAİP da kurulmuş olan boşluk doluluk dengesinin bozucu nitelikte olması, nedenleri ile parselin plan kararına yapılan itirazın reddine, 380 ada, 13 parselin ayrı bir kararla kentsel sit alanına dahil edildiği, sit alanına dahil edilmeleri nedeniyle Koruma Amaçlı İmar planı bütünüyle eşit olarak komşu parsellerle birlikte 2 kat olarak değerlendirilmiş olması, plan kararlarında alandaki özgün parsel/mülkiyet dokusunun korunması ve bu dokuya uygun kat yüksekliğinin belirlenmiş olması nedeniyle itirazın reddine) incelenmiş olup, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun tarih 1974 sayılı kararına istinaden İzmir Vakıflar Genel Müdürlüğünün Koruma Amaçlı İmar Planına itirazının Reddine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile yönetmeliğin 20.maddesi gereğince KARAR NO: 281 Manisa- Merkez; Adakale Mahallesi, 20M.4c pafta, 2675 ada ile 2676 ada, 1 no'lu parsel arasındaki yaya yolunun ve 2675 ada, 8 ve 9 no'lu parsellerin ''park'' alanı olarak hazırlanan imar planı değişikliği ve plan açıklama notu Belediye Meclisinin tarih 196 sayılı kararı ile kabul edilmiştir Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince söz konusu imar planı değişikliği ile tarihleri arasında Plan ve Proje Müdürlüğümüzün ilan panosunda ve Belediye web sitesinde (30 gün) askıya çıkarılmıştır. Ancak ilanın son günü tatile gelmesi nedeniyle askı günü mesai bitiminde ilan panosundan indirilmiştir. Askı süresi içinde söz konusu plana 2675 ada 8 nolu parsel sahibi olan Yiğitbaş Vakfı tarihli dilekçesiyle imar planı değişikliğine itiraz etmiştir. Söz konusu itiraz incelenmiş olup, Adakale Mahallesi, 2675 ada, 8 ve 9 no'lu parsellerin bitişiğinde bulunan Yiğitbaş Türbesinin çevresinin genişletilerek yeşil alana çevrilmesi amacıyla imar planı değişikliği yapıldığından söz konusu itirazın Reddine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile yönetmeliğin 20.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerinden AKP grubunun 15 üyesi ve Bağımsız Üye Ömer BİNGÖL'ün Ret oyu, MHP grubunun 16 üyesi + CHP grubunun 3 üyesi + Bağımsız Üye Fatma TUNÇKAN ve Meclis Başkanı'nın Kabul Oyları ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. KARAR NO: 282 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih sayılı yazısında "Turgut Özal Mahallesi Muhtarlığının ortaokul ihtiyacı ile ilgili dilekçesinde söz konusu mahallede okul ihtiyacı bulunduğundan 3403 ada 1 nolu parselin okul alanına dönüştürülmesi talebine dair mahalle sakinlerinin imzalarının bulunduğu mahalle muhtarlığının tarihli dilekçesinin yazıları ekinde olduğunu" belirtmektedir. Söz konusu Turgut Özal Mahalle Muhtarlığının tarihli (Turgut Özal Mahalle sakinlerinin 72 adet imzası bulunan) dilekçesi ile "Mahallelerinde ortaokul yapılması için 3403 ada 1 parsel arsa üzerinde bulunan cami ve otopark yeri için mahallelerinde yaklaşık 150 metre yakınında iki caminin olması nedeniyle üçüncü camiye ihtiyaç olmadığını ve mahallede yasası nedeniyle acilen ortaokul yapılmasını" talep etmektedirler. Söz konusu talep incelenmiş olup, Turgut Özal Mahallesi, 3403 ada, 1 parsel ve çevresinde gerekli imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince yeterli karne grubuna sahip şehir plancısına yaptırılmasına 3

4 KARAR NO: 283 Mülkiyeti Belediyemize ait, Mesir Mahallesi, 1374 ada 1 nolu parsel ile ilgili yapılan incelemede, 5114 nolu sokağın mevcut durumunun söz konusu parselin imar planındaki konumuna uymadığı tespit edilmiş olup imar planı değişikliği yapılması gerekmektedir. konu incelenmiş olup, Mesir Mahallesi, 1374 ada 1 nolu parsel ve çevresinde gerekli imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince yeterli karne grubuna sahip şehir plancısına yaptırılmasına KARAR NO: 284 Manisa Valiliği İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü' nün tarih 8203 sayılı yazısı ile "Manisa Organize Sanayi Bölgesinin, bugünkü sınırları içerisinde sanayi parsellerinin tahsis çalışmalarının %85 oranında tamamlandığı, bölgeden yerli ve yabancılar tarafından sözlü ve yazılı olarak m2 arsa talebi olduğunu, yatırımcıların taleplerini karşılamak üzere mevcut sınırların kuzeyinde bulunan m2'lik alanın, VI. Kısım Tevsi Alanı olarak Manisa OSB'ne tahsis edilmesinin talep edildiğini, konu ile ilgili kurum görüşümüzün iletilmesi" talebi incelenmiş olup, Manisa Valiliği İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü' nün tarih 8203 sayılı yazısı ekinde belirtilen alanın VI. Kısım Tevsi Alanı olarak belirlenmesinde sakınca olmadığına ve talebin kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. KARAR NO: 285 S.S. Turgutalp Dağ Köyü Mensupları Konut Yapı Kooperatifi tarafından hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Mevzii imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu Belediye Meclisimizin tarih 197 sayılı kararı ile kabul edilmiştir Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince söz konusu nazım imar planı, imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu ile tarihleri arasında Plan ve Proje Müdürlüğümüzün ilan panosunda ve Belediye web sitesinde (30 gün) askıya çıkarılmış, askı süresi içinde söz konusu plana 3 adet itiraz olmuştur. Söz konusu itirazlar incelenmiş olup, Muharrem Gürgen ve Ekrem Gürgen'in tarih ve 742 nolu dilekçesi 1 nolu itiraz, Kemal Arıcan'ın tarih ve 719 sayılı dilekçesi 2 nolu itiraz, Hayriye Öğren, Fahriye Erkara, Safiye Aslan Vekili Avukat Sevgi Baykal Yorulmaz'ın tarih 752 sayılı dilekçesi 3 nolu itiraz olarak değerlendirilmiştir. 1 ve 3 nolu itirazlarda belirtilen Turgutalp Köyü, 140, 190 ve 150 nolu parsellerin imar planı sınırı içerisinde kalan kısımlarında 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi gereğince imar uygulaması yapıldıktan sonra parsel sahiplerine konut alanlarından yer verileceğinden itirazların Reddine, 2 nolu itirazın Kabulüne, TurgutalpKöyü, 3382 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parsellerin imar planının daha önce yapılmış olan imar uygulaması dikkate alınarak düzeltilmesine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile yönetmeliğin 20.maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerinden CHP Grubunun 3 Üyesinin Ret, MHP grubunun 16 üyesi +AKP grubunun 15 üyesi + Bağımsız 2 Üye (Fatma TUNÇKAN- Ömer BİNGÖL) ve Meclis Başkanı'nın Kabul Oylarıyla OYÇOKLUĞU ile karar verildi. KARAR NO: 286 Manisa- Merkez; Turgut Özal Mahallesi, 2665 ada, 1 nolu parsel maliki, tarihli dilekçesi ile söz konusu parsele LPG ilave edilmesi için imar planı değişiklik yapılmasını talep etmektedirler. Söz konusu talep incelenmiş olup, Sıvılaştırılmış Petrol gazları (LPG) piyasası lisans yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince Turgut Özal Mahallesi, 2665 ada, 1 parselle aynı istikamette 1 km.'den yakın mesafede akaryakıt istasyonu olması nedeniyle söz konusu talebin Reddine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince KARAR NO: 287 Belediye meclisinin tarih 189 sayılı kararına istinaden yüklenici tarafından hazırlanan tarih ve 877 sayılı dilekçe ekinde teslim edilen; Turgut Özal Mahallesi, 3274 ada parseller ve 3405 ada 1 nolu parselde hazırlanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı değişikliği plan notu ve plan açıklama raporu önerisi incelenmiş olup,turgut Özal Mahallesi, 3274 ada parseller ve 3405 ada 1 nolu parselde E:2.00, Hmax:Serbest yapılaşma şartları olarakhazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, plan notunun ve plan açıklama raporunun çalışma yapıldıktan sonra tekrar meclise getirilmesine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince 4

5 KARAR NO: 288 Manisa- Merkez; Güzelyurt Mahallesi, 1898 ada, 1 parselin "Park" alanından "Spor" alanına dönüştürülmesi ile ilgili Belediye Meclisinin tarih 200 sayılı kararı ile "Gerekli imar planı değişikliğinin yeterli karne grubuna sahip Şehir Plancısına yaptırılması kararı verilmiştir. Söz konusu Meclis kararına istinaden plan müellifi tarih ve 876 sayılı dilekçe ekinde "Güzelyurt Mahallesi, 1898 ada, 1 parsele ilişkin hazırladıkları 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı değişikliği, plan notu ve plan açıklama raporu" Plan ve Proje Müdürlüğümüze iletilmiştir. Söz konusu imar planı değişikliği incelenmiş olup, Güzelyurt Mahallesi, 1898 ada, 1 parselde E:1.00, yapı yaklaşma mesafeleri her yönden 5 metre olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin, plan notunun ve plan açıklama raporunun onaylanmasına 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince KARAR NO: 289 Belediye Meclisinin tarih 192 sayılı kararına istinaden yüklenici tarafından hazırlanan tarih ve 878 sayılı dilekçe ekinde teslim edilen Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planında Meydan (Zemin altı Otopark) olarak planlanan (Hükümet Konağı ile Hatuniye Cami arasında kalan Emekliler Parkında) alanda otopark sınırlarının imar planında gösterilmesi için Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği önerisi incelenmiş olup, Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planında Meydan (Zemin altı Otopark) olarak planlanan (Hükümet Konağı ile Hatuniye Cami arasında kalan Emekliler Parkında) alanda hazırlanan öneri imar planı değişikliğinin ve plan açıklama raporunun 2863 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine, gönderilen planın Koruma Kurulu tarafından uygun görülmesinden sonra konunun tekrar Meclise getirilmesine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince KARAR NO: 290 Özel Manisa Ülkem Koleji Eğitim Öğretim Ticaret LTD. ŞTİ tarih 867 sayılı yazısında "Manisa Merkez, Güzelyurt Mahallesi, 3343 ada, 1 parselde kayıtlı arsanın üzerinede mevcut İlköğretim okulunun ek yapısı olarak kullanılacak "kapalı spor salonu" inşa etmek istediklerini, Kapalı spor salonu inşa edilecek yerin parselin doğu ve güney sınırlarında yapı yaklaşma mesafelerinin mevcut olduğu 10 metreden 5 metreye çekilmesi" talebi incelenmiş olup, Güzelyurt Mahallesi, 3343 ada, 1 parselin doğu ve güney sınırlarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesine ilişkin plan müellifinden görüş alınmasına 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince KARAR NO: 291 Belediye Meclisinin tarih 226 sayılı kararına istinaden ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün tarih 879 sayılı görüşü doğrultusunda yüklenici tarafından hazırlanarak, tarih 879 sayılı dilekçe ekindeki "TevfikiyeMahallesi, 1186 ada, parsellerde hazırlananimar planı değişikliği önerisi incelenmiş olup,tevfikiye Mahallesi, 1186 ada, parsellerde Sağlık Tesisi alanı olarak hazırlanan imar planı değişikliğinin plan notlarının 1. maddesinde belirtilen ''Sağlık Tesisi olarak plan değişikliği yapılan 1186 ada, parsellerde yapılacak bina ile arasından yol geçen mevcut sağlık tesisi binası arasından, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Estetik kurulunun da görüşleri doğrultusunda köprü geçiş yapılabilir. Yapılacak geçişin genişliği en fazla 4 metre, en yüksek yol kotunun kiriş altı net yüksekliği 5 metreden az olmayacaktır. Yapılan bu geçiş başka amaçla kullanılmayacaktır.'' ibaresinin kaldırılarak ve ''Sağlık Tesisi'' ibaresinin ''Özel Sağlık Tesisi'' olarak değişiklik haliyle söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ve plan notlarının değişiklik haliyle kabulüne ve onaylanmasına 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince 5

6 KARAR NO: 292 Belediye Meclisinin tarih 224 sayılı kararına istinaden yüklenici tarafından hazırlanan tarih ve 880 sayılı dilekçe ekinde teslim edilen Horozköy, 3811 ve 3766 parsel numaralı taşınmazlar üzerindeki Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi alanında hazırlanan 1/1000 Ölçekli Mevzii imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu önerisi incelenmiş, Horozköy, 3811 ve 3766 parsellerde ''Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi'' alanı, E:1.00, hmax:15.50 metre olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Mevzii imar planı değişikliğinin, plan notunun ve plan açıklama raporunun kabulüne 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince OYBİRLİĞİ ile karar verildi. KARAR NO: 293 Emlak İstimlak Müdürlüğünün tarih 6880 sayılı yazısında Muradiye Belediyesinin tarihli ve sayılı yazısında ''Muradiye Belediye Meclisinin tarih 20 sayılı kararı ile Manisa Valiliğine (İl Özel İdaresi) fen lisesi yapılmak üzere, m2lik alan ve Belediye Meclisinin tarih 21 sayılı kararı ile Manisa Otizm Derneğine otistik çocukların eğitim düzeylerini arttırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak, spor ve yaşam alanı olarak kullanılmak üzere 626 m2 alanın tahsis kararlarının onayı'' talebi incelenmiş olup, Manisa- Merkez; Muradiye Belediye Meclisinin tarih 20 sayılı kararı ve tarih 21 sayılı kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 2.fıkrası gereğince onaylanmasına KARAR NO: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 3. maddesinin 1. paragrafında " kişilerin silahlı personel tarafından korunması kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır " denilmektedir. İçişleri Bakanlığının gün B.05.1.EGM.o / sayı ve 42 nolu Genelgesinin 2 inci maddesinin " Özel Güvenlik için başvuran Kamu Kurum ve Kuruluşlarından istenilecek Belgeler " başlıklı ( a ) bendinin 2.maddesi gereğince Belediye Başkanlıkları için Belediye Meclis Kararı alınması istenmektedir. Söz konusu 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 3. maddesinin 1. paragrafı ve İçişleri Bakanlığına ait 42 nolu Genelgenin 2 nci maddesinin ( a ) bendinin 2. fıkrasına istinaden; Manisa- Merkez; Ahmet Bedevi Mahallesi, 581 Sokak, No:1 adresinde bulunan yeni Oto Terminalinde toplam 20 adet Silahsız Güvenlik personeli çalıştırılmasının kabülüne ve çalıştırılacak olan Silahsız Güvenlik personelleri için Valilik Makamından izin alınmasına KARAR NO: 295 Manisamızda evsel atıksularının arıtılması amacı ile Belediyemiz tarafından hazırlanmış olan Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projelerine ait inşaat işlerinin yapılabilmesi için 6200 sayılı Kanunun 2. maddesi ve 1053 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince düzenlenmiş olan Ana Protokol Taslağının uygun görülmesi halinde protokole imzalamaya ve geri ödeme hususlarının kabulü ile ilgili iş ve işlemlerin yütürülmesi konusunda Belediye Başkanı'na yetki verilmesine 6

7 KARAR NO: 296 Belediyemizde "Su Tevzi Merkez Vardiyan ve Bekçi" kadrosunda görev yapmakta bulunan Yücel Ayhan GÖKOVA ile Yücel YURTSEVEN' in emekliye ayrılması nedeniyle bu kadrolarımız münhal (Boş) hale gelmiştir. 22 Şubat 2007 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünün Mevcut Boş Kadroların Kullanımı başlıklı Geçici 2. Maddesinde " Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut boş memur ve sürekli işçi kadroları en geç altı ay içinde, bu tarihten sonra boşalacak kadrolar üç ay içinde Ek-4 Kadro Kütüklerinden ilgisine göre (I) veya (II) sayılı kütüklerde bulunan ünvanlara uygun hale getirilir. " hükmüne istinaden, Anılan Yönetmelikte 'Su Tevzi Merkez Vardiyan ve Bekçi'' ünvanlı kadro öngörülmediğinden, emeklilik nedeniyle boşalan bu kadroların II Sayılı Kütükte belirtilen ünvanlara uygun hale getirilmesi için, Meclis karar ekindeki (VI) Sayılı Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen Sürekli İşçi Kadro Ünvan değişikliğinin tarihli Yönetmeliğin Geçici 2. maddesi gereğince kabulüne KARAR NO: Şubat 2007 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin İkinci Bölümünün " Kadro Değişikliği " başlıklı 11. Maddesinde : "(1) Boş memur kadrolarında sınıf, ünvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali meclis kararı ile yapılır. Boş Kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetvel eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleri ile birlikte meclise sunulur." denilmektedir. Bu itibarla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün tarih ve 376 sayılı yazıları ekinde değişiklik gerekçeleri belirtilen ve eksiksiz olarak doldurulan Belediyemiz memur kadrolarında yapılması gereken unvan ve derece değişikliği ile ilgili 8 (Sekiz) sahife'den oluşan (III) sayılı Memur Dolu Kadro Değişikliği teklif Cetvelleri ile 1 (Bir) sahife' den oluşan (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği teklif Cetvelinin kabul edilerek onaylanmasına, KARAR NO: 298 Manisa- Merkez; 75.Yıl Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 1292 ada, 6 nolu parselde imar planı değişikliği talebi ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine KARAR NO: 299 Belediyemizin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen bisiklet yollarının imar planına işlenmesi ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine KARAR NO: 300 Manisa- Merkez; Sancaklıbozköy, 2556 parselde imar planı değişikliği için Sancaklıbozköy Belediyesince alınan tarih ve 26 sayılı kararın onaylanması ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine 7

8 KARAR NO: 301 Manisa İmar Planı Uygulaması Plan Notlarının "Ticaret" bölümünde plan notu değişikliği yapılması ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine KARAR NO: 302 Manisa- Merkez; Keçiliköy Mahallesi, 2486 ada, 10 parselde imar planı değişikliği talebi ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. KARAR NO: 303 Manisa- Merkez; Yeni Mahalle, Fatih, Cumhuriyet ve Hafsa Sultan Mahallelerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili imar komisyonu tarafından tanzim edilen raporun Belediye Meclis Üyelerinden AKP grubunun 15 üyesi + CHP grubunun 3 üyesi + Bağımsız 2 üye ( Fatma TUNÇKAN- Ömer BİNGÖL)' nin RET oyu, MHP grubunun 16 üyesi ve Meclis Başkanının KABUL oyları ile, OYÇOKLUĞUYLA REDDİNE karar verildi. KARAR NO: 304 Manisa- Merkez; Uncubozköy Mahallesi, 1213 ada, 58 parsel ve çevresinde imar planı değişikliği ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine KARAR NO: 305 Manisa- Merkez; Akmescit Mahallesi, 2163 ada, 3 parselde imar durumu talebi ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. KARAR NO: 306 Manisa- Merkez; Yağcılar Beldesi, 962 nolu parselde hazırlanan Konut Amaçlı Mevzii İmar Planının onaylanması için Yağcılar Belediye Meclisince alınan tarih ve 01 sayılı kararının onaylanması ile ilgili teklifinin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine KARAR NO: 307 Belediyemizce 2013 yılı bütçesinden ayrılan ödeneklerden karşılanmak suretiyle satın alınacak olan İş- İnşaat Makinaları ve Belediye Hizmet araçları ile ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verildiği, Devletin çeşitli ödenek, teşvik ve desteklerinden faydalanabilmemiz için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden Yatırım Teşvik Belgesi alınmasına ihtiyaç bulunduğu için, Arıtma Tesisi Yapımında Yatırım Teşvik Belgesi alınmasına ve kullanılmasına, T.C.Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınacak Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun tarih ve 2012/3305 sayılı kararnamesi 2012/1 sayılı tebliğinin ilgili hükümleri gereğince, yatırım bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde Müsteşarlıkça Teşvik Belgesinin iptal edilebileceği gibi kısmi müeyyide uygulanabileceğini beyan kabul ve taahhüt etmek üzere, Beyan ve Taahhütnameyi ve de Yatırım Bilgi Formunu imzalamaya ve konuyla ilgili diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Başkanı'na yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 8

9 KARAR NO: 308 Manisa-Merkez; Emekliler Otoparkının Doğusunda bulunan Belediyemize ait Gençlik Merkezinin adının Kurtuluş Savaşında Manisa'mıza büyük hizmeti olan ve Kurtuluştan sonra ilk Belediye Başkanlarımızdan Bahri SARITEPE isminin verilmesi ile ilgili önergenin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İdari Komisyonu'na havale edilmesine KARAR NO: 309 Manisamızda muhtelif sebeplerden (Projeye uygunsuzluk, imar durumuna aykırı gibi) dolayı iskan ruhsatı alamayan işyerlerinin çalışma ruhsatı alabilmeleri için gerekli düzenlemenin yapılması ile ilgili önergenin incelenerek mazbataya bağlanmak üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine Cengiz ERGÜN Engin KÜMÜŞTEKİN Mazlum YÜZGİDER Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 9

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 04.05.2015 Karar No : 71 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı)

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 33 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 67.maddesinde Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ULAŞIM KOORDİNAZYON MERKEZİ (UKOME) KILAVUZU Bu kitapçık TBB Ulaşım Çalışma Komisyonun katkılarıyla hazırlanmıştır. Ankara-Mayıs 2014 1 ÖNSÖZ 5216 sayılı yasa ile Büyükşehirlerden

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın,

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 232 Konusu: İl Özel İdaresinin 16.10.2014 tarih ve 8808 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait 70.000.000,00

Detaylı

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS BÜROSU GÖREV TANIMI Başkan tarafından meclise havale edilen önergeler önce kayda alınır. Meclise sunulmak

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı