ÇALIġAN SERVĠSĠ KULLANIM YÖNETMELĠĞĠ. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı, XXXXX çalışanlarının servisleri kullanım esaslarına açıklık getirmektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIġAN SERVĠSĠ KULLANIM YÖNETMELĠĞĠ. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı, XXXXX çalışanlarının servisleri kullanım esaslarına açıklık getirmektir."

Transkript

1 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı, XXXXX çalışanlarının servisleri kullanım esaslarına açıklık getirmektir. 2. KAPSAM Servis kullanan tüm çalışanları kapsamaktadır. 3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz. Ana arter: Çok trafik taşıyan, olabildiğince geniş cadde. 4. KULLANILAN STANDART FORMLAR Form Adı Form No 5. REFERE DOKÜMANLAR Doküman Adı Doküman No 6. UYGULAMA 6.1. Güzergah belirleme Çalışanların ikametgahları gözönünde bulundurularak servis firması ile güzergahlar belirlenir Bu güzergahlar belirlenirken temel hareket noktası, servislerin ana arterlerden*1 geçirilmesi, çalışanların servisten en geç 1,5 saat sonra; İzmir, Ankara ve Adana için ise 1 saat sonra inebiliyor olması ve indikleri noktadan itibaren 15 dk.lık yürüyüş mesafesinde veya bir toplu taşıma vasıtası ile evlerine ulaşmalarının sağlanması şeklindedir (Şehir dışına yakın, belediye hudutları dışında yerleşim noktaları bu tanımlamanın dışında kalır.) Kış dönemi, trafik yoğunluğu, kazalar, hava ve yol durumu gibi olağan dışı durumlar yüzünden bu sürelerin üzerine çıkılabilir. Yeni personel alımı yapılması durumunda ise, yeni giren çalışan için mevcut servis güzergahlarından en uygun olanına yerleştirme yapılır. Yukardaki şartlara uyum sağlanamaz ise diğer çalışanların aleyhine olmayacak şekilde mevcut güzergahda değişim yapılabilir. 6.2 Mevcut güzergahın değiģtirilmesi Servislerde güzergah değişimi talebi söz konusu olduğunda, güzergahı servis sorumlusu bizzat ve/veya servis firması yetkilisi ile birlikte inceler ve aşağıdaki presiplere göre değişimler gerçekleştirilebilir. Sayfa : 1/5

2 Servis güzergahı değişimi taleplerinde engelli çalışanlar, hamile olanlar ve yürümelerine mani sağlık problemi olan kişilerin durumu özel olarak değerlendirilir. Eğer bu geçici bir durum ise, ortadan kalktığında servis güzergahı tekrar eski haline döner. Servis aracının trafik kurallarını ihlal edecek şekilde tehlikeli hareket etmesine neden olacak değişiklik talepleri ile, aracın ana yoldan ayrılıp güzergahla bağlantısı olmayan yan yollara girmesi talepleri kabul edilemez. Aracın E5 ve E6 gibi ana arterlerde durması istenemez. Bu tip güzergah değişiklikleri reddedilir. Danışman ve stajyerlerin güzergah değişimi talepleri, servisi kullanım süreleri ve yoğunlukları gözönünde bulundurularak BS-ERM Bölümü ilgili account sorumlusu görüşü alınarak değerlendirilir. Mevcut bir güzergahın son durağından daha ileride inecek ve sabah ilk binecek olan çalışanların değişiklik talebi; ana güzergahlardan çıkmamak üzere, maliyet farkı doğmadığı sürece gerçekleştirilebilir. Maliyet farkı olacağı zaman durum değerlendirmeye alınır. Mevcut güzergahta ara duraklarda oturan bir kişinin güzergah değişimi talebi, mümkün olduğunca mevcut güzergahtan çıkmadan, ana yollardan ayrılmadan, o kişiden sonra inecek kişiler için gecikme yaratmayacak şekilde çözülmeye çalışılır. Çözüm servis süresini en fazla 3 dk geciktirebilir. 6.3 Servis Hizmetinden yararlanamayan çalıģanın durumu Servis hizmeti olmayan yada herhangi bir nedenle servislerden yararlanamayan XXXXX çalışanlarının kamu vasıtaları ile gerçekleşen yol masrafları yöneticilerinin de onayı ile aylık gider formu düzenlenmesi suretiyle kendi bölüm bütçelerinden karşılanır. 6.4 Servis aracı kapasitesi belirlenmesi Araç kapasiteleri belirlenirken, Intranet listelerinden ve manuel çalışan listelerinden faydalanılır. Aracı kullanan başta XXXXX çalışanları gözönünde bulundurulmak üzere, danışman, part-time, stajyerlerin servisi kullanma yoğunlukları ve kullanım sürelerine göre servis aracının kapasitesi değerlendirilir. Kapasite fazlalığı ve/veya güzergah bölünmesi durumunda ancak 8 kişiden fazla grup için yeni bir (15-18 kişilik) araç tahsis edilebilmektedir. Kapasite arttırımı, güzergah değişimi, araç bölme durumunda, BS-Procurement&Contract Mng. Bölümü durumdan haberdar edilerek servis firması ile fiyat anlaşması sağlanır. Kapasite ya da servisin bölünmesi ile ilgili talep geldiği zaman, servis bir haftalığına izlemeye alınır. Gerekirse şoförden destek alınarak bir hafta boyunca servis kullanım miktarı yazılı olarak belgelenerek takip edilir. Sayfa : 2/5

3 6.5 Servis hizmeti veren tedarikçi firmanın sorumlulukları Sözleşmeli servis firması sözleşmedeki şartları yerine getirmek ile, BS-General Administration Bölümü ise bu şartların yerine getirilip getirilmediğini takip etmekle yükümlüdür. Sözleşmeli firma bünyesinden seçilmiş olan sorumlular tüm lokasyonlarda servis kalkış ve varış saatlerinde kontrol amaçlı bulunmaktadırlar. Şikayet ve istekler ve servisle ilgili diğer tüm konular BS-General Administration Bölümü tarafından servis firması yetkilileri ile görüşülerek çözülür. Sözleşmeli firma tüm servis faturalarını ay sonunda BS-General Administration Bölümü görevlisine teslim eder. Tüm bölgelerdeki BS-GA-Regional Administration sorumluları faturaları onaylayıp XXXXX Merkez Ofis e gönderir. Gönderilen faturalarda bir yanlışlık var ise düzeltme sağlanır. Çalışan servisi olarak hizmet verecek firmalar, fayda-maliyet analizleri ve gerekli incelemeler yapılması sonucu BS-Procurement&Contract Mng. Bölümü aracılığıyla seçilir. 6.6 Servis kullanan çalıģanların sorumlulukları Servis kullanan çalışanlar, mevcutta kullandıkları servisleri Intranet üzerinden listelere kayıt ederek belirtmekle yükümlüdürler. İntranet e giriş yetkisi olmayan fakat servis kullanan danışman, stajyer vb. çalışanlar ise kontak halinde oldukları XXXXX çalışanı ile servis bilgilerini ve değişikliklerini güncel olarak ilgili lokasyondaki BS-General Administration Bölümü çalışanına bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcılar servis saati olarak belirlenen saatten 5 dk. önce durak yerinde hazır olmalıdır, servis aracı duraklarda kişileri beklememelidir. Servisin belirlenen saatte gelmemesi durumunda çalışan 15 dk daha bekledikten sonra başka bir ulaşım aracıyla işyerine ulaşabilir ve bu masrafının karşılanmasını servis şirketinden talep edebilir. Kişiler servisden indikten sonra evlerine ulaşana kadar olan mesafede, kişisel güvenliklerinden kendileri sorumludur. Hava şartları, güvenlik ve yürünen yolun fiziksel durumu gibi nedenlerden dolayı güzergah değişikliği yapılmaz. Servis listelerinde ismi kayıtlı olmayan kişiler, o araçta ancak boş yer olduğu zaman aracı kullanabilirler. Boş yer olmaması durumunda bu kişilerin ulaşımı için yapacakları masraflar ödenmeyecektir. Personel servisleri sabah en geç 07:50 de plazalarımızda olmalıdır. Eğer servis 07:50 den sonra plazada oluyorsa, sabah servis ilk hareket saati daha erkene alınmalıdır. Servise iniş-biniş uygulaması; sabah ilk binen kişi akşam son indirilir, yada sabah son binen kişi akşam ilk indirilir şeklinde olacaktır. Sayfa : 3/5

4 6.7 Servis güzergah bilgileri ve servis listeleri Servis güzergahları, servis şoförlerinin isimleri, servis şoförlerinin cep telefonları ve servis araçlarının plakaları Intranette güncellenmiş olarak yayınlanmaktadır. Bu bilgiler sözleşmeli firma ile irtibatta bulunularak sürekli güncel tutulmaktadır. Servis kullanan fakat teknik nedenlerden Intranet database inde yer almayan çalışanların listesi servis sorumlusu tarafından ayrıca tutulmaktadır. 6.8 Organizasyon ve eğitimler için servis istekleri Çalışan servisleri dışında XXXXX Merkez Ofis e gelen bazı özel talepler için (info-day vs.) de servis organize edilmektedir. Bu organizasyonlar için talep edilen servis sayısı ve kilometre hesaplanarak BS- Procurement&Contract Mng. Bölümü aracılığıyla fiyatlar belirlenmektedir. Bu konular için ilgili firma ile yapılan yazışmalar tarih ve saat sırası ile BS-General Administration Bölümü nde dosyalanmaktadır. Her ayın sonunda o ay içinde yapılmış olan ekstra transferler diğer faturalar ile birlikte BS-Procurement&Contract Management Bölümü ne gönderilir. Bu faturalar istek yapan departmanların bütçeleri tarafından karşılanır. 6.9 Vardiya servisleri Vardiyalı çalışan gruplar için servis organize edilmektedir. Gece 24:00 giriş ve çıkışlarında, çalışanın ulaşımı evlerinin önünden sağlanmaktadır. Diğer saatlerde servis hizmeti ana arterler üzerinden verilmektedir. 7. Ġġ AKIġI REVĠZYON NEDENĠ Revizyon Tarihi Revizyon No Revizyon Ġçeriği Elektronik Sisteme Geçiş Değişen çevre ve çalışma şartları nedeniyle 9. GÖZDEN GEÇĠRME Bu yönetmelik, Doküman Yönetim Prosedüründe verilen gözden geçirme süresine uygun olarak ilgili süreç sahibi tarafından gözden geçirilir. Sayfa : 4/5

5 Dokümandan sorumlu süreç sahibi, uygulama ile yönetmelik arasındaki uyumun sağlanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, ilgili diğer süreçlerle koordinasyonun sağlanması, gerekli dokümantasyon işlemlerini prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesini de kapsar. Sayfa : 5/5

6

ZĠMMET YÖNETMELĠĞĠ. 2. KAPSAM Bu yönetmelik, şirket tarafından üzerine cihaz ve ekipman zimmetlenen tüm personeli kapsamaktadır.

ZĠMMET YÖNETMELĠĞĠ. 2. KAPSAM Bu yönetmelik, şirket tarafından üzerine cihaz ve ekipman zimmetlenen tüm personeli kapsamaktadır. LOGO No: TC-YN-021 1. AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, çalışanlara sabit kıymetlerin zimmetlenme esaslarını aktarmak, şirket tarafından zimmetlenen tüm cihaz ve ekipmanlarda kullanıcıdan kaynaklanan arıza,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU İşbu Şartname nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergâhlarda tanımlanan nitelikte

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; XXXXXXX de uygulanmakta olan Performans ve Yetenek Yönetim Sisteminin işleyiş esaslarını belirlemektir. İnsan Kaynağımıza performans ve potansiyellerine dair ayna tutarak,

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI Yürürlük Tarihi: 16.05.2014 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş Kurum ve kuruluşların TÜRK LOYDU na ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standardı na,

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Burgan Portföy Yönetimi. Grup: Yönetim Kurulu. Bölüm: Yasal Uyum. Direktör Özlem Ünal

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Burgan Portföy Yönetimi. Grup: Yönetim Kurulu. Bölüm: Yasal Uyum. Direktör Özlem Ünal UYGULAMA ESASI Ad : Acil Durum ve İş Sürekliliği Uygulama Esası Kod : 06.05.13 UE Sorumlu Bölüm/Grup : Burgan Portföy Yönetimi Çalışanları Amaç : Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine,

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ 2005-ANKARA 1 AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmelik hükümleri; Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünde (bu yönetmeliğin takip eden maddelerinde Dernek olarak anılacaktır), özel sözleşmelerle

Detaylı

Bu dokümanın amacı,... personeline sunulan ücret ve ek menfaatlere ilişkin; ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir.

Bu dokümanın amacı,... personeline sunulan ücret ve ek menfaatlere ilişkin; ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,... personeline sunulan ücret ve ek menfaatlere ilişkin; ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönetmelik, tüm... personelini kapsar.. 3. TANIMLAR 4. KULLANILAN

Detaylı

PROSEDÜR BELGELENDİRME

PROSEDÜR BELGELENDİRME 1. AMAÇ Bu prosedür; Yönetim Sistemi Standardlarına göre NAVİGA tarafından yapılacak belgelendirme faaliyetlerinde uygulanacak olan yöntem ve metotları vermek üzere geliştirilmiştir. 2. KAPSAM Bu prosedür;

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

HASTANE BİLGİ SİSTEM GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ Doküman No: YÖN. PR.05 Yayın Tarihi:14.02.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00

HASTANE BİLGİ SİSTEM GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ Doküman No: YÖN. PR.05 Yayın Tarihi:14.02.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesine başvuruda bulunan kişilere ait bilgilerin güvenliğinin sağlanması amaçlı öncelikle verilerin doğru olarak toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamalarımızı

Detaylı

Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı (SHT-6A.50 Rev. 06) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç Madde 1-

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Yükümlülükler ve Uyulması

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi: 2.8.213 Resmi Gazete Sayısı: 28741 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı 2013 1 1. AMAÇ Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek,

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI A. SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET POLİTİKALARI 1- e-posta, Alan Adı ve Web Alanı Tahsisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, üniversitemizde görev yapan kadrolu

Detaylı