ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR"

Transkript

1 ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu nun dönemine iliģkin geliģmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, ilgili dönemin son iģgünü itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiģtir. BÖLÜM A: DÖNEMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2013 yılı son çeyreğinde geliģmekte olan ülkeler büyüme adına ivme kaybederken geliģmiģ ülke ekonomileri, iktisadi faaliyetleri kriz öncesi seviyelerinin altında seyrediyor olmakla birlikte, iyileģme sinyalleri vermiģtir. Gerek ABD ekonomisi, gerekse Euro Bölgesi, maliye politikalarında sıkılaģma etkilerinin zayıflaması ve büyümeyi destekler nitelikte seyreden geniģlemeci para politikaları neticesinde, daha olumlu görünüm vermeye baģlamıģlardır. GeliĢmekte olan ülkelerde ise toparlanma sınırlı düzeylerde kalmıģtır. Buna sebep olarak da geliģmiģ ülkelerin uygulamakta oldukları ultra-gevģek para politikalarından çıkıģ sinyalleri vermeleriyle birlikte dıģ finansman riskleri artan ve her geçen gün artan oranda kur baskısı hissetmeye baģlayan geliģmekte olan ülkelerde merkez bankalarının para politikalarını sıkılaģtırmaya baģlamıģ olmalarıdır yıl sonuna gelindiğinde ABD Merkez Bankası FED in varlık alım programını sonlandırması ve faiz artırımının zamanlaması üzerine spekülasyonlar global piyasalara hakim olmuģtur. Bu belirsizlik ortamı ise geliģmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımları üzerinde olumsuz etki yaratmıģtır. Aralık toplantısında FED in para politikası kurulu (FOMC) toplantısı ile FED in varlık alımlarında indirime gitme süreci baģlamıģ oldu. Bir büyük ekonominin para politikasında normalleģmeye geçmek adına attığı bu önemli adım, global kriz döneminde bol likidite ortamına alıģmıģ geliģmekte olan ülkelere yönelik fon çıkıģlarını da beraberinde getirmiģtir. Söz konusu ülke para birimleri değer kaybederken, enflasyon kaygılarının bu ülkelerde tekrar gün yüzüne çıkmıģ olmasıyla pek çok ülkenin merkez bankaları para politikalarında sıkılaģmaya gitmiģtir. Bu ülke politikalarındaki sıkılaģma, iç talepleri üzerinde baskı yaratırken, ülke para birimlerinin değer kaybetmesi neticesinde ihracat kalemlerinde rekabet güçleri artmıģ ve ülkelerin pek çoğu bir dengelenme hareketine baģlamıģlardır. GeliĢmekte olan ülkelerin büyüme rakamlarında gözlemlenen zayıflık emtia fiyatları üzerinde etkili olmuģtur. Yılın ilk çeyreğinde endüstriyel metal ve enerji fiyatları, en baģta 1

2 Çin olmak üzere diğer geliģmekte olan ülke ekonomik aktivitelerindeki yavaģlamaya bağlı olarak azalmıģtır. Arz tarafında ABD ham petrol üretim ve stoklarının yükselmesinin de etkisiyle 2013 sene sonunu 111 dolar seviyesinde kapatan Brent tipi ham petrolün fiyatı 2014 yılı ilk çeyreği sonunda 107 dolar seviyesine gerilemiģtir. Endüstriyel metal fiyatları ise %5,5 oranında azalıģ kaydetmiģtir. GeliĢmekte olan ülkelere yönelen sermaye akımlarındaki düģüģ eğilimi yılın ilk çeyreğinde devam etmiģtir. Global fonlama maliyetlerinin yükseldiği ilk çeyrekte bazı ülkeler diğerlerine kıyasla daha fazla baskı hissetmiģtir. (i) DıĢ finansman ihtiyacını yeterince geriletememiģ olan Türkiye, Güney Afrika gibi yüksek kredi büyümesi, cari açık ve enflasyon sarmalının oluģturduğu kırılgan ülkeler, (ii) jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte borçlanma maliyetleri yükselen Rusya, (iii) emtia fiyatlarından düģüģle birlikte cari açık verip enflasyon sorunu yaģayan Brezilya, (iv) mevcut bankacılık sistemindeki kırılganlıklar neticesinde finansal Ģoklara açık olan Macaristan, Romanya gibi ülkeler büyüme döngüsünün gerisinde kalmıģlardır. Saydığımız bu ülkelerin bazıları faiz arttırmıģlar, diğerleri ise 2012 yılından bu yana süregelen faiz indirme döngüsünü tamamlamıģlardır. Soğuk ve sert geçen kıģ aylarının hem talebi hem de arzı baskılaması sonucunda ABD ekonomisi tarihindeki ciddi daralmalardan birini yaģamıģtır. ĠĢ yatırımlarının yetersiz seviyesi, tüketim mallarına yönelik azalan iç talep, konut piyasasının istenilen canlılığı tutturamamıģ olması ve gerileyen ihracat rakamları bahsedilen gerilemenin baģlıca nedenleri olmuģtur. Öte yandan, iģgücü piyasasındaki mevcut seviyelerin tam istihdam koģullarından uzak kalmıģ olması çıktı açığının kapanmamasına sebep olan faktörlerden biri olmuģtur. Bu görünüm altında kısa vadeli faizlerde artırımların 2015 yılının ikinci yarısına öteleneceğine yönelik beklentiler genel kabul görmüģtür. Küresel iktisadi faaliyetin kriz öncesi seviyelerin altında seyretmesi ve geliģmekte olan ülkelerde görülen yavaģlama ile emtia fiyatlarında talep yönlü baskı oluģmaması enflasyon seviyesinin FOMC hedef seviyelerinin altında seyretmesine neden olmuģ, bu durum ise faiz artırımı beklentilerinin ötelenmesini desteklemiģtir. Faizlerin düģük seviyelerinde kalacağına yönelik beklenti, ikinci çeyrek süresince geliģmekte olan ülkelerde zayıflayan finansal istikrar göstergelerinin toparlanmasına yardımcı olmuģtur. Nisan ayıyla birlikte ise geliģmekte olan ülkelere portföy giriģlerinin yeniden baģladığı görülmektedir. Hisse değerleri yükselirken borçlanma senedi getirilerinde düģüģler gözlenmiģ, para birimlerinde ise ilk çeyrek boyunca süregelen değer kayıpları kısmen yerine konmuģtur. Ġkinci çeyrek boyunca ise ABD ekonomisinin hızlı bir geri-dönüģ yaptığı görülmüģtür. Aylık tarım dıģı istihdam artıģının Haziran ayında 288 bin kiģiye yükselerek ilk çeyreğe kıyasla 2

3 ikinci çeyrekte büyük bir ivme yakalaması, iģsizlik oranının ise %6,1 ile 2008 yıl sonu seviyesine gerileyerek FED hedeflerine yaklaģması iģgücü piyasasının toparlanmakta olduğunu ortaya koymuģtur. Ayrıca üretime dair öncü gösterge niteliğindeki imalat sanayi öncü göstergelerinin ikinci çeyrek boyunca kuvvetli gelmesi sanayinin canlanması yönünde önemli bir iģaret olarak algılanmıģtır. Mayıs ayında %2,1 seviyesine tırmanan enflasyon ise FED in uzun vadeli hedeflerine dayanmıģtır. Ġlk çeyrek boyunca baskılanmıģ olan servis sektörlerinde ertelenen iç talep ikinci çeyrekte canlanmıģ, ancak ücretlerde anlamlı bir artıģ gerçekleģmemiģtir. Son dönemdeki fiyat hareketini geçici olarak yorumlayan FOMC üyeleri mevcut politikalarında herhangi bir değiģikliğe gitmemiģtir yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,2 büyüyen Euro Bölgesi nde iktisadi durgunluk sona erdi ancak göstergeler tatmin edici olmaktan uzak kaldı. Avrupa Merkez Bankası nın (ECB) geçmiģ dönemlerde faiz indirmesi, LTRO olarak bilinen likidite ihaleleri açmıģ olması, dolaylı yoldan ülke tahvillerini alacağını ifade etmesi büyümedeki zayıf trendi değiģtirmeye yetmedi. YaklaĢan varlık kalitesi değerlendirmeleri öncesinde Ģirketlerin bilançolarındaki zayıflığın devam etmesi sebebiyle Euro Bölgesi nde bankalar gerek Ģirketlere gerekse hane halkına kredi vermek konusunda isteksiz durmaya devam ettiler. Dolayısıyla bölge içinde kredi piyasası sağlıklı bir biçimde çalıģmamaktadır. Yüksek atıl kapasite ve senenin ikinci çeyreğinde artan deflasyonist baskılara çare olması umuduyla, ECB 5 Haziran da kapsamlı bir parasal geniģleme programı açıklamıģtır. Beklentilerle uyumlu olarak Banka politika faizinde 10 baz puanlık indirim yaparken, mevduat faizini ise -%0,10 a geriletti. Bu yolla banka fonlarının ECB de tutulması yerine bu fonların reel sektör kredilerine yönlendirilmesi teģvik edilmiģtir. Piyasada likiditeyi arttıracak pek çok unsur da pakette yer bulmuģtur. ECB finans dıģı sektörlere ve konut kredileri hariç tutulmak kaydıyla hane halklarına kullandırılmak üzere uzun süreli refinansman olanağı sağlanacağını duyurmuģtur. Son olarak ECB varlığa dayalı menkul kıymet alım programı uygulaması üzerinde çalıģıldığını açıklamıģtır. Euro Bölgesi nde Nisan ayında beklentilerin üzerinde artan sanayi üretimine karģılık, bölge ekonomisinden gelen yeni veriler toparlanma hareketinin zayıflıyor olduğuna iģaret etmiģtir. Öncü üretim ve iģgücü göstergeleri Haziran da zayıf seyrederken, ikinci çeyreklik dönem büyümesinin düģük kalması beklentiler dahilindedir. Merkez Bankası Ocak ayı sonunda Türk Lirası üzerinde artan kur baskısını ve yükselen volatiliteyi dindirmek, ayrıca ileriye yönelik enflasyon beklentilerini dizginleyebilmek adına kuvvetli bir faiz artırımına giderek parasal sıkılaģmayı gerçekleģtirmiģtir. Politika faizinin %10 seviyesine çıkarılmıģ olması ile bankaların ortalama fonlama maliyetleri bu oranın üzerine çıkmıģ ve kredi maliyetleri yükselmiģtir. Artan siyasi / politik risklerle birlikte tüketici güveninde zayıflama olmuģ, bunun üzerine bir de BDDK kısıtlamalarının hayata 3

4 geçirilmiģ olmasıyla birlikte tüketici kredileri / kredi kartları kullanımı hızla gerilemiģtir. Tüm bu geliģmelere karģılık hane halkı tüketimi senenin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla sınırlı Ģekilde yavaģlamıģtır. Döviz kurunda ortaya çıkan yüksek seviye neticesinde ithal malı talebinde daralma görülürken, ihracat tarafında ise Euro Bölgesi ndeki iyileģmenin katkısıyla %7,0 lik büyüme gerçekleģmiģtir. Bölgeye yapılan ihracat Nisan ayında yıllık bazda %20, Mayıs ayında ise %16 yükselmiģtir. Yılın ilk beģ ayı sonunda altın hariç ihracat %7,1 artarken altın hariç ithalat %0,3 yükselmiģtir. Ticaretin önündeki tek risk unsuru ise son dönemde Irak ta oluģan otorite boģluğu sonucu ortaya çıkan geliģmelerdir: bölgeye yapılan ihracatın daralması; transit ihracat yolları üzerindeki hacmin düģmesi; enerji fiyatlarındaki artıģın kalıcı olma ihtimali ve bunun enflasyon üzerine geçiģkenlik etkileri büyüme önünde engel teģkil edebilir. Geçen sene olduğu gibi hızlı seyreden kamu harcamaları bu çeyrekte milli gelir büyümesine 0,9 puanlık katkı yapmıģtır yılı ilk çeyreğinde (çeyreklik bazda) sabit sermaye oluģumunun %1,1 daraldığı görülmüģtür. Kamu sektörü sermayesi, özellikle makine - teçhizat yatırımları ile, %5,6 büyürken özel sektörün sermaye yatırımları ise %2,8 gerilemiģtir yılı ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde kuvvetli kalan sanayi üretimi eģliğinde 2014 yılının ilk çeyreğinde milli gelir geçen senenin aynı dönemine göre %4,3 büyümüģtür. Dolayısıyla, Türk ekonomisi 2014 yılı ilk yarısında iç ve dıģ Ģoklara karģı dayanıklı kalabilmiģtir. Mart sonundaki yerel seçim arifesinde baģlayan ve küresel piyasalara hakim olan risk iģtahı mevcut bol likidite koģullarının bir süre daha korunacağına iliģkin kuvvetlenen algılamalar neticesinde devam etmiģtir. Gerek FED baģkanı Janet Yellen ın açıklamalarında, gerekse de Haziran ayı para politikası kurulu toplantı tutanaklarında kullanılan piyasa dostu ifadeler düģük faiz politikasının piyasa tahmininden daha uzun süre korunacağına yönelik beklentileri arttırdı. Mevcut global görünüm Türkiye içindeki olumlu geliģmelerle desteklenince Türk varlıkları tüm varlık sınıflarında geliģmekte olan diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrıģtı. Yerel seçim sonuçları piyasanın seçim arifesinde fiyatlamaya baģladığı siyasal istikrar beklentisi ile uyumluydu. Politik risk unsurlarının yavaģ yavaģ ortadan kalkıyor ve vade priminin daralıyor olması, 2013 yılı Mayıs ayı sonundan 2014 yılı Mart ayına kadar geçen sürede hızla değer yitiren Türk varlıklarına ilgiyi arttırdı. Tüm kırılganlıklarına rağmen Türk ekonomisinin bu süreçte dayanıklı kalabilmesi önemliydi. Ġç ve dıģ talep dengelenmesini görece baģarılı bir Ģekilde idame ettirebilen ve aralarında Türkiye nin de bulunduğu sayılı ülkeler ilk yarım yılda büyüme dinamiklerini muhafaza edebildiler. Merkez Bankası nın uygulamakta olduğu sıkı para politikası ile Türk Lirası üzerindeki baskı dinmiģ, kur oynaklığı azalmıģ oldu. ZayıflamıĢ olan TL ve yükselen faizler neticesinde artıģ hızı yavaģlayan ithalata karģılık rekabet gücü 4

5 artmıģ olan ihracat sektörleri ile dıģ ticaret açık pozisyonu geriledi. Bankacılık ve reel sektörün borç çevirmede herhangi bir problemle karģılaģmaması, Ģirketlerin kısa vadeli açık pozisyonlarının azalması, toplam kredi büyümesinin Merkez Bankası nın güven aralığı içinde seyrediyor olması görünümü destekledi. Ayrıca 2013 yılında kazandığı momentumu bu yılının ilk çeyreğinde arttırabilen sanayi üretimi, yarattığı istihdam olanaklarıyla bu dönemde kuvvetli kalabildi. Bu geliģmelerin ıģığında 2014 yılı için Orta Vadeli Program da hedeflenen %4 lük GSYH büyümesinin eriģilebilir olduğuna yönelik beklentiler satın alınmaya baģladı. Merkez Bankası nın 22 Mayıs tarihinde temel fonlama faiz oranında 50 puanlık indirime gitmesi yatırımcıların çoğunlukla beklemediği bir geliģme olmuģtur. Zira, Mayıs ayı itibarıyla enflasyonda yukarı yönlü hareket devam etmekteydi. Haziran ayında ise geliģmiģ ülke merkez bankalarının gerçekleģtirdiği toplantılardan çıkan piyasaları destekleyici yöndeki mesajlar ve global risk algısındaki gerileme ile birlikte, Para Politikası Kurulu, politika faizini 75 baz puan daha indirdi. Ancak faiz koridorunun üst bandı korunarak bu dönemde olası kur ataklarına karģılık Banka nın likidite araçlarının daha aktif kullanılabilmesine olanak sağlandı. Olumlu küresel likidite koģullarının sürdüğü bir konjonktürde Merkez Bankası nın değindiği yatay verim eğrisi kavramı, TCMB nin kısa vadeli faizleri aģağı çekme eğilimine açıkça iģaret etmektedir. Döviz kurunda yukarı yönlü bir baskı gelmedikçe Banka nın faizlerde ölçülü indirimler yapması beklenmektedir. Son olarak da ikinci çeyrek sonu itibarıyla üretim ve talebe dair gelen öncü göstergelerdeki bozulma faiz indirimleri konusunda Merkez Bankası nın elini güçlendirecektir. Haziran ayı itibarıyla manģet enflasyonda gerileme hareketi baģlamıģtır. Kur geçiģkenliği etkisinin zayıflıyor olması yanında gıda fiyatlarında baz etkisinden doğan düzeltme enflasyonu aģağı çekecek temel sebeplerdir. Ancak enflasyonda gelinen seviyelerle birlikte madde sepeti incelendiğinde fiyat etkisinin tüm ürün ve servis gruplarına yayılmıģ olduğu, dolayısıyla da enflasyonun fiyatlama davranıģları üzerinde sabitleģmeye baģladığı görülmektedir. Çekirdek enflasyonun ikinci çeyrek boyunca %10 seviyesinin üstünde kalmıģ olması, servis enflasyonunda süregelen artıģlar görünümü olumsuz etkilemeye devam etmiģtir. Türkiye ye dair risk algısının gerek süregelen makroekonomik kırılganlıklar gerekse politik geliģmeler düģünüldüğünde tamamen ortadan kalkması mümkün değildir. Seçim takvimi ülke ekonomisinin beklediği vergi reformu ve iģgücü piyasalarına yönelik bazı önemli regülasyonların ötelenmesini beraberinde getirmektedir. Bu durum ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluģlarının değerlendirmelerini etkileyebilir. DıĢarıda ise ABD den gelen enflasyon verilerinin yükselme eğilimi göstermesi olumlu havanın kısa sürede terse 5

6 dönmesine sebebiyet verebilir. Son dönemde geliģmekte olan ekonomilere yönelik fon giriģlerinin reel ekonomilerin durumundan bağımsız bir seyir izliyor olması kırılgan makro dengeler üzerinde seyreden bu ülkeleri 2014 yılı ikinci yarısında zorlayabilir. Üçüncü çeyrek içinde global tarafta geliģmiģ ülke merkez bankalarının mevcut ılımlı politika duruģlarında ısrarcı olup olmayacakları dikkatle takip edilip, içeride ise düģüģ trendine girmiģ olan enflasyon karģısında Merkez Bankası nın faiz indirme döngüsü içinde para politikasında ne kadar sıkı duruģ sergileyeceği izlenmeli ve portföy pozisyonları bu tespitlerin neticesinde düzenlenmelidir. BÖLÜM B: FON KURULU FAALĠYET RAPORU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER döneminde olağan olarak toplanan fon kurulu bu toplantılarda fonun performansı baģta olmak üzere piyasalar ve diğer fonlarla ilgili birçok konuyu görüģmüģtür. Fon kurulu faaliyet raporu, 6 aylık raporun ekidir. BÖLÜM C: FON PORTFÖY - NET VARLIK TABLOLARI ( ) FON PORTFÖY TABLOSU BIST Payları KIYMET ADI MGROS , ,50 2,83 ENKAI , ,03 0,93 ALARK 1.750, ,00 0,07 TUPRS 1.000, ,00 0,40 AKBNK , ,18 1,89 SISE , ,98 0,24 KCHOL , ,00 1,63 AYGAZ , ,98 0,86 TRKCM , ,48 0,67 ANSGR , ,88 1,44 TSKB , ,16 0,57 GARAN 6.300, ,00 0,42 TOASO 6.700, ,00 0,71 SAHOL , ,87 2,07 ARCLK 5.250, ,00 0,55 EREGL , ,62 0,70 ISGYO , ,98 1,04 ISCTR , ,04 1,62 PETKM , ,00 1,24 DOHOL , ,00 0,33 YKBNK 5.700, ,00 0,21 ISFIN , ,31 1,28 6

7 TCELL , ,00 2,15 KARSN , ,00 0,93 THYAO , ,35 0,63 VAKBN , ,00 0,80 TATGD , ,00 0,79 KRDMD , ,78 1,35 HALKB , ,00 2,57 TKFEN , ,22 0,41 TTKOM , ,00 2,08 GUSGR , ,00 1,11 ANELE 0,496 0,58 0,00 AKSEN , ,00 0,93 EKGYO , ,34 1,06 BANVT 3.417, ,82 0,07 PGSUS 3.000, ,00 0,68 ODAS , ,50 1,20 TOPLAM , ,60 38,47 BORÇLANMA ARAÇLARI Kamu Ġç Borçlanma Araçları KIYMET ADI TRT060814T , ,68 6,78 TRT150120T , ,36 1,83 TRT170615T , ,04 0,83 TRT120122T , ,75 4,39 TRT080317T , ,81 0,85 TRT140922T , ,74 1,64 TRT240914T , ,03 5,77 TRT070115T , ,10 4,14 TRT140218T , ,68 3,12 TRT071015T , ,12 3,30 TRT141118T , ,50 4,16 TRT250315T , ,16 6,87 TRT240216T , ,70 4,36 TOPLAM , ,67 48,05 Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları KIYMET ADI TRQINGB , ,66 0,40 TOPLAM , ,66 0,40 Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları KIYMET ADI TRSERGL , ,51 0,85 7

8 TRSDDKF , ,99 0,33 TRSAKFH , ,45 0,84 TRSGRAN , ,46 0,62 TRDTFVK , ,88 0,57 TOPLAM , ,29 3,20 O/N Repolar KIYMET ADI TRT270923T , ,92 0,36 O/N TOPLAM , ,92 0,36 Vadeli Mevduatlar BANKA Türk Ekonomi Bankası , ,20 1,84 ĠĢ Bankası , ,50 2,49 Halkbank , ,60 2,74 Yapı Kredi Bankası , ,95 2,45 LĠ MEVDUAT TOPLAM , ,25 9,52 FON TOPLAM TABLOSU A) FON PORTFOY ,41 B) HAZIR DEĞERLER 1.863,10 C) ALACAKLAR ,47 1) Kıymet Satım Alacağı ,54 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı 0,00 3) GeçmiĢ Yıl Repo Stopaj Alacağı 3.442,93 4) Diğer Alacaklar 0,00 D) BORÇLAR ,33 1) Yönetim Ücreti ,51 2) Cari Yıl Vergi KarĢılığı 0,00 3) GeçmiĢ Yıl Vergi KarĢılığı 0,00 4) Kıymet Alım Borcu 0,00 5) Denetim Ücretleri KarĢılığı 388,41 6) Diğer Borçlar 9.010,41 7) SSDF Gideri 0,00 FON TOPLAM ,65 8

9 BÖLÜM D: FON PERFORMANSINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fon Kodu Fiyatı Fiyatı Dönem Net Getirisi(%) ATE 0, , ,21 Fon Kodu Toplam Fon Giderleri (%) 1 Fon Giderleri Ġçin Ayrılan KarĢılık Dönem Brüt Getirisi(%) Oranı (%) ATE 1,17 0,04 13,34 Fon performans kriteri olarak %49 KYD Tüm DĠBS Endeksi + %40 BĠST 100 Endeksi + %9 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1 KYD ÖST Endeksi Sabit + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beģ bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeksi hedef almaktadır. Performans kriterinin dönemi getirisi: %11,57 Ayrıntılar için performans sunum raporuna bakılmalıdır. Değişim(%) 13,50 13,34 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 12,21 11,57 10,50 Net Get. Benchmark Get. Brüt Get. BÖLÜM E: FON HARCAMALARI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER Bu bölümde portföye alınan varlıkların alım satımlarında aracı kuruluģlara ödenen komisyonların oranlarına yer verilir. 1 Fon giderlerinin, azami fon toplam gider kesintisi oranını aşan kısmı için, fona ayrılan alacak karşılığı oranını ifade etmektedir. 9

10 i. BIST Payları: ĠĢlem tutarı üzerinden alım-satım iģlemlerinde BSMV ii. Ġç Borçlanma Araçları: ĠĢlem tutarı üzerinden alım-satım iģlemlerinde BSMV iii. Ters Repo ĠĢlemleri: ĠĢlem tutarı üzerinden O/N iģlemlerinde ve diğer vadeli iģlemlerde BSMV iv. Takasbank Para Piyasası ĠĢlemleri: ĠĢlem tutarı üzerinden O/N iģlemlerde ve diğer vadeli iģlemlerde BSMV v. Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon SözleĢmeleri: ĠĢlem tutarı üzerinden alım-satım iģlemlerinde BSMV Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamaların 6 Aylık Fon Net Varlık Değerine Oranı AĢağıda fondan yapılan harcamaların 6 aylık tutarlarının ortalama fon toplam değerine oranı yer almaktadır. Gider Türü Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı(%) Fon ĠĢletim Gideri 1,095 Aracılık Komisyonları 0,028 Diğer Fon Giderleri 0,042 Toplam Giderler 1,165 BÖLÜM F: ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET ĠġLEMLERĠ VE TÜREV ARAÇ ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER döneminde, ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu nda herhangi bir ödünç menkul kıymet iģlemi ve türev araç iģlemi gerçekleģtirilmemiģtir. EKLER: 1. Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Tarihi Ġtibariyle Fon Portföy Değeri Ve Net Varlık Değeri Tabloları. 10

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. ALTIN EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. ALTIN EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. ALTIN EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. Altın Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014 dönemine iliģkin geliģmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

PARA PĠYASASI LĠKĠT ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

PARA PĠYASASI LĠKĠT ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR 1 ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. PARA PĠYASASI LĠKĠT ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ Para Piyasası Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. GELĠR AMAÇLI ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. GELĠR AMAÇLI ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. GELĠR AMAÇLI ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014 dönemine iliģkin

Detaylı

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU 01/01/2015 30/06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU 01/01/2015 30/06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

Detaylı

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU 01/01/2015 30/06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar, genel

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2007-31.12.2007

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2016 30.06.2016 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2016 30.06.2016 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2017 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2017 yılına başlarken küresel piyasaların gündemindeki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2017 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2017 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2017 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar, genel

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2016 30.06.2016 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2016 30.06.2016 dönemine

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU 01/01/2015 30/06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

01/01/ /06/2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU

01/01/ /06/2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU 01/01/2017 30/06/2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları

Detaylı

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU 01/01/2015 30/06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ING Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 01 Ocak 2014 30 Haziran 2014 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

01/01/ /06/2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU

01/01/ /06/2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU 01/01/2017 30/06/2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

ING EMEKLĠLĠK A.ġ. LĠKĠT EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

ING EMEKLĠLĠK A.ġ. LĠKĠT EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR ING EMEKLĠLĠK A.ġ. LĠKĠT EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor ING Emeklilik A.ġ. Likit Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011 31.03.2011 dönemine iliģkin geliģmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan

Detaylı

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU 01/01/2015 30/06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

ING EMEKLĠLĠK A.ġ. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

ING EMEKLĠLĠK A.ġ. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR ING EMEKLĠLĠK A.ġ. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor ING Emeklilik A.ġ. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011 31.03.2011 dönemine iliģkin geliģmelerin,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar, genel

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2016 31.12.2016 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

01/01/ /06/2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU

01/01/ /06/2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU 01/01/2016 30/06/2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar

5.21% -11.0% 25.2% 10.8% % Eylül 18 Ağustos 18 Eylül 18 Ekim 18 AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ ÖZET GÖSTERGELER. Piyasalar ÖZET GÖSTERGELER Piyasalar USD/TRY 5.50 Altın (USD) 1,225 Ekim 18 EUR/TRY 6.24 Petrol (Brent) 76.2 BİST - 100 90,201 Gösterge Faiz 24.4 Büyüme Sanayi Üretimi Enflasyon İşsizlik 5.21% -11.0% 25.2% 10.8%

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2016 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2016 yılının ilk yarısında Türkiye piyasaları, yurtiçinde yaşanan siyasi gelişmeler,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Fiba Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatirim Fonu nun 01.01.2018-30.06.2018 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU 01/01/2015 30/06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01/01/2012-31/12/2012

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 05.06.2014 30.06.2014 dönemine

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2016 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2016 yılının ilk yarısında Türkiye piyasaları, yurtiçinde yaşanan siyasi gelişmeler,

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK RAPORU Bu rapor Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Em

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK RAPORU Bu rapor Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Em 01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2016 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2016 yılının ilk yarısında Türkiye piyasaları, yurtiçinde

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2016 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2016 yılının ilk yarısında Türkiye piyasaları, yurtiçinde yaşanan siyasi

Detaylı

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU 01/01/2015 30/06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ING Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01 Ocak 2014 30 Haziran 2014 dönemine

Detaylı

internet adreslerinden

internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2010-31.12.2010

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılının ilk yarısı, yurtdışında Fed, yurtiçinde ise siyasi kaynaklı belirsizlikler

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2010-31.12.2010

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ING EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ING EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ING Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01 Ocak 2014 30 Haziran

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Ekim 2016, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Ekim 2016, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılının ilk yarısı, yurtdışında Fed, yurtiçinde ise siyasi

Detaylı

* ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

* ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR * ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR 31 Aralık 2005-31 Aralık 2006 dönemini içerir Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde

Detaylı

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/ /06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2015 30/06/2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ

Detaylı

01/01/ /06/2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU

01/01/ /06/2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU 01/01/2016 30/06/2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılının ilk yarısı, yurtdışında Fed, yurtiçinde ise siyasi kaynaklı

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

Aralık 2013 Aylık Rapor

Aralık 2013 Aylık Rapor Aralık 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANDENİZBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 7 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

FİBA EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 30.04.2015-31.12.2015 dönemine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

RAPORUN HAZIRLANMASINA ĠLĠġKĠN ESASLAR

RAPORUN HAZIRLANMASINA ĠLĠġKĠN ESASLAR 01/01/2012-31/12/2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BNP PARIBAS CARDIF EMEKLĠLĠK A.ġ. GELĠR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVĠZ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2016 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2016 yılının ilk yarısında Türkiye piyasaları, yurtiçinde yaşanan

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Eski unvanıyla Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ) Bu rapor Ergo

Detaylı

OYAK EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR OYAK EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2008 30.06.2008 dönemine iliģkin geliģmelerin,

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2017 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2017 yılına başlarken küresel piyasaların gündemindeki önemli konular

Detaylı