T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI"

Transkript

1 T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN YERİ : Manisa Merkez MADDE 2-İŞİN SÜRESİ : YÜKLENİCİ taahhüdü altında bu iş yer teslim tarihinden itibaren 45 takvim gününde tamamlayarak kabule hazır hale getirecektir. MADDE 3 TEKNİK ŞARTNAME 3.1. AMAÇ (Sözleşme Konusu Yapılacak İşler) Gördes Huzurevi Binası yapımına esas teşkil edecek, zemin etüdü,mimari, statik,mekanik ve elektrik tesisat uygulama projeleri ile hesap,rapor,keşif, metraj, mahal listeleri ve özel teknik şartnamelerinin, oluşturulacak ihtiyaç programına yönelik bütüncül bir şekilde elde edilmesidir. Yaklaşık 3145 m2 inşaat alanlı (Bodrum+Zemin+4 KAT)(oluşturulacak ihtiyaç programı ile yürürlükteki yasa,kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kat adedi ve inşaat alanı miktarında artı ve ya eksi değişiklik olabilir. ) Gördes Huzurevi binası yapımına esas teşkil edecek her türlü etüt, ( mimari, statik,mekanik, elektrik tesisat ) uygulama ve detay projeleri,üç boyutlu görselleştirmeler, hesap, rapor, keşif, metrajlar ve mahal listeleri ile özel teknik şartnamelerinin hazırlanması işini kapsar GENEL HUSUSLAR Bu iş kapsamındaki her türlü etüt,proje,hesap,rapor,keşif, metrajlar ve mahal listeleri ile özel teknik şartnamelerin hazırlanmasında, sözleşme ekinde bulunan teknik ve idari şartnameler ile yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerdeki hususlara harfiyen uyulacaktır. En az 3 adet alternatif avan (ön) proje hazırlanacaktır. Tüm etüd proje, hesap, rapor, keşif, metraj ve özel teknik şartnamelerin hazırlanması sürecinde yüklenici firma Manisa İl Özel İdaresi ile koordineli olarak çalışacaktır. Proje yeterli miktarda anlaşılır, günün teknolojisine uygun bilgilendirme ve yönlendirme sistemlerini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan proje, ortopedik ve görme engelli insanların, herhangi bir yardım almadan ulaşım ve dolaşımlarını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.tasarımlar ve kullanılacak malzemeler, TS 9111 ve TS da belirtilen şartlar dahilinde projelendirilecektir.

2 Hazırlanacak yaklaşık maliyetlere esas keşifler, inşaat, elektrik tesisatı, mekanik tesisat vb. olarak ayrı ayrı metrajlı olarak hazırlanacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vb. Biri Fiyatlarında bulunmayan imalatlara ait açıklamalı Yeni Fiyat analizleri düzenlenecektir. Projelerin hazırlanması esnasında, ilgili belediyeler, ya da kamu kurum/kuruluşları ile gerekli olması halinde görüşmeler yapılması, izin ve onayların alınması yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Resmi yazışma ve ya görüşme gerekli olduğu takdirde Manisa İl Özel İdaresi ve Yüklenici Firma koordineli olarak işin yürütülmesini sağlayacaktır. Yüklenici firma, yapacağı bu çalışmalar için sözleşme bedeli haricinde ayrıca herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Yapılacak tasarımlarda Manisa İl Özel İdaresi Kurumsal Kimliğine, estetiğe, çevreyle uyuma ve bakımın kolay yapılması hususlarına azami gayret gösterilecektir. Elde edilen projeler kabul aşamasını müteakip Manisa İl Özel İdaresi projeleri olarak anılacak, Manisa İl Özel İdaresi projelerin uygulanması aşamasında hiçbir değişiklik yapmadan ve ya değiştirerek farklı yerlerde uygulayabilecek, proje müellifi elde edilen projedeki yapılması gerekli görülen değişiklik ve düzenlemelere muvafakat ettiğini kabul etmiş sayılacaktır. Her türlü konaklama, ulaşım, iaşe, kırtasiye vb. masrafları yüklenici firmaya aittir. 3.2 maddesinde belirtilen, hazırlanacak projeyle alakalı inşaat alanı veya kat adedi miktarları yaklaşık olarak belirlenmiş olup, söz konusu miktarlarda artı yönde olacak değişiklikler için sözleşme bedeli haricinde herhangi bir bedel ödenmeyecek veya eksi yönde olacak değişiklikler için sözleşme bedelinde herhangi bir indirime gidilmeyecektir. 3.3 HAZIRLANACAK PROJELERDE ARANACAK KRİTERLER VE İŞ AŞAMALARI ETÜD ÇALIŞMALARI Kesin ihtiyaç programlarının belirlenerek, tasarımı yapılacak bina verilerine yönelik oluşturulacak hazırlık çalışmalarıdır. İş Aşamaları İş dosyası açılması, proje mimarı tarafından ihtiyaç programının Manisa İl Özel İdaresi nce belirlenecek kontrol teşkilatı ile birlikte koordine edilerek hazırlanması, Tasarımı yapılacak alanda gözlem ve araştırmaların yapılması Sorunların ve olanakların tespiti, bunlara ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulması, Doğal ve yasal eşiklerin irdelenmesi, ulaşım ve dolaşım ilişkilerinin tespiti, Proje alanında mevcut doğal ve kültürel verilerin(proje alanındaki mevcut ağaçlar, binalar vb. ) tespiti, gerekiyorsa rölöve çalışmaları yapılması ve planlara işlenmesi Manisa İl Özel İdaresi tarafından verilen çeşitli harita, plan, proje ve ilgili yazılı, çizili, sayısal ortam dökümanlarında olası uyumsuzlukların giderilmesi, proje çalışmalarına temel oluşturacak nihai dökümanların oluşturulması, Manisa İl Özel İdaresi nin beklentilerine ve bilimsel temellere oturan,şema, plan, teknik açıklama raporu, sistem kesitleri ile karar vermeye yardımcı olacak açıklıkta eskiz çalışmalarının yapılması, Mimarın, yukarıdaki inceleme ve etütlerini FİKİR PROJESİ (basit ön proje ) şeklinde somutlaması ; - Ulaşım, dolaşım ve alan bazında fonksiyonların belirlendiği, binanın yakın-uzak çevresi ile etkileşim alanındaki yapı ve fonksiyonları da içeren Yerleşim Planı (leke çalışması )

3 - Binanın yakın çevresi ile etkileşim alanındaki yapı ve fonksiyonları (karayolu, yaya yolu, otopark, ihata, kontrol noktası vb.) içeren, inşaat mahallinde var olan tüm öğelerin gösterildiği Vaziyet Planı (anlaşılır uygun ölçekte) AVAN (ÖN) PROJE ÇALIŞMALARI Etüt aşamasında belirlenmiş, yorumlanmış ve tasarıma ışık tutan değerlendirmelerin somut proje çalışmasına dönüştürülmesi çalışmalarıdır. İş aşamaları : İl Özel İdaresi veya ilgili Belediyesinden (gerekiyorsa diğer kamu kurum ve kuruluşlarından) temin edilecek veriler, planlar ve haritalar baz alınarak; En az 3 adet alternatif avan (ön) proje hazırlanacaktır. Proje alan sınırları ve yakın çevre ilişkilerini içeren Vaziyet Planının hazırlanması Yapı/yapıların Yerleşme planının hazırlanarak kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun sağlanması, Arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması Otopark, sığınak, garaj vb. bölümleri bilgilerinin tasarıya yansıtılması İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin saptanması Alan içi ve yakın çevre yapılar ve doğal özellikler ile kültürel özelliklerin belirlenmesi, bunlarla ilgili alınacak önlemlerin tasara yansıtılması, Çevre(bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasarıya yansıtılması, Yapıda genel olarak kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve özel mahal listesinin hazırlanması, Ön proje çalışmaları ile ilgili teknik ve tasarım özelliklerini açıklayan, yazılı bilgileri içeren Ön proje raporunun hazırlanması, Tasarımı açıklayıcı ve destekleyici, yapının tüm birbirinden farklı planları, 2 adet kesit ve birbirinden farklı görünüşleri ve/veya perspektiflerinin çizilmesi, Birbirini tekrarlayan mahallerin daha ayrıntılı çizimlerinin yapılması ile farklıfarklı mahallerin tefrişlerinin gösterilmesi, Hazırlanacak tüm projelerin, ilgili kurumların mevzuatı ile uygunluk içinde olması, teknik çizimleri ve düşünülen imalatların TSE standartlarında olması gereklidir. Aksi belirtilmediği sürece 3 takım renkli ve/veya siyah-beyaz olarak hazırlanacak ve İl Özel İdaresi ne sunulacak. Bu aşama münferiden de görülebileceği gibi Etüd Proje aşamasıyla birleştirilebilir UYGULAMA PROJELERİ

4 Proje hizmeti bir bütün olarak satın alınacağından, kesin proje safhası tek olarak ele alınmayacak olup doğrudan uygulama projesine geçilecektir.dolayısıyle kesin proje safhasında istenilecek veriler de bu kapsamda değerlendirilmek suretiyle ön proje aşamasında belirlenmiş olan tasarım, kriterler ve veriler aşamasında uygulama projesi oluşturulacaktır. Proje alanının uygulanabilmesi için gerekli tüm veriler ve teknik bilgileri kapsar.yapısal uygulama ölçülerini ve özelliklerini, statik projenin yapım özelliklerini ve ölçülerini, yapı ve çevresinde yer alan tüm donanım sistemlerinin projeyi etkileyen bütün elemanlarını, alt yapıya ilişkin tüm verileri, sistem detaylarının uygulamaya yönelik bilgileri ve referanslarını, montaj özelliklerini içeren gerekli tüm ölçülerin ve kullanılan malzemelerin teknik özelliklerinin yazıldığı, büro ve şantiyelerde her türlü yapım ve uygulama aşamalarında kullanılabilecek nitelik ve standartta, anlaşılabilir çizim teknikleri ile ön proje ye göre hazırlanmış proje aşamasıdır. İş Aşamaları : Proje alanının, Vaziyet planının kesinleştirilmesi, Yapı/yapıların yerleşme planının kesinleşmesi, Yerleşme planının kadastro sınırları ve yapının fiziki durumuna ait imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun sağlanarak kesinleştirilmesi, Arazi doğal-fiziki yapısı ile yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması, Arsa/arazi zemin bilgilerinin tasara yansıltılması, alınan önlemlerin belirtilmesi, Elektrik, su, doğal gaz (varsa), iletişim (telefon, internet, data, uydu, kablo vb. ) diğer kurumsal bağlantı ve ekipmanlar ile ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması, Mekanik donatımı ile ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması, Güvenlik donatımı(paratoner, kamera, alarm vb.)ile ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması, İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin kesinleştirilmesi ve tasara yansıtılması Su, ısı ve ses yalıtım sistemlerinin özelliklerinin belirlenerek tasara yansıtılması Isıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma prensiplerinin belirlenmesi ve tasara yansıtılması, Yangına karşı önlemlerin tasara yansıtılması, Deprem, rüzgar, özel yük ve sarsıntı etkilerine karşı önlemlerin taşra yansıtılması Çevre(bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasarda kesinleştirilmesi, Yapıda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve mahal listesinin hazırlanması, Malzemelere ilişkin detaylar/malzeme görünüşleri Hazırlanan proje çalışmaları ile ilgili yazılı bilgileri içeren gerekçeli açıklama raporun hazırlanması Yapının tüm birbirinden farklı planları, en az 2 adet kesit ve birbirinden farklı görünüşleri çizilecek Birbirini tekrarlayan mahallerin daha ayrıntılı çizimlerinin yapılması ile farklı mahallerin tefrişlerinin gösterilmesi Tüm tasarım çevresi ile birlikte en iyi anlatacak şekilde ve en az 3 dakikalık 3 boyutlu animasyon ve simülasyon hazırlanacaktır. 3 boyutlu modelleme çalışmaları

5 tamamlandığında, genel perspektif görünüşlere ait 3 boyutlu görünüşler özel kartona basılı şekilde İl Özel İdaresi nce istenilen miktar(en az 5 adet) ve nitelikte (yaklaşık100/70cm) İl Özel İdaresi ne verilecektir. Projelendirme yapılacak alan, İmar Planında her ne kadar Resmi Kurum alanı olarak gösterilmiş olsa da hazırlanacak olan proje, ilgili belediyesi tarafından da görülerek onaylattırılacak. Mimari uygulama projesi, aynı zamanda koordinasyon projesidir. Yapıda yer alan tüm malzemeler, imalatlar, bileşenler, donatımlarla ilgili bilgilerin referans ya da kodlarını içerir. İnşaat, tesisat, elektrik mühendisleri ya da diğer meslek disiplinleri tarafından hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen kısımlara ilişkin bilgiler, mimari uygulama projesinde şematik olarak gösterilecektir. Mimari Uygulama Projeleri, düzenleme alanında yer alan değişik işçiliklerin birbirleriyle olan sorumluluk sınırlarını belirleyen bir belge olup aynı zamanda maliyetlerin belirlenmesi amacıyla yapılan metraj ve keşiflerin esasını teşkil eder. Yüklenici-yapımcıların hiçbir şekilde tereddüt etmeden ve hataya düşmeden yapım(inşaat) tekliflerini hazırlayabilecekleri bilgileri, açıklamaları, hesapları ve ayrıntıları içerecek ve Kesin Mahal Listeleri uygulama projesinin ekinde olacaktır. Mimari uygulama projesi, sistem ve montaj detayları ve imalat detayları iş aşamaları ile birlikte yürütülür ve bir bütündür. Aksi belirtilmediği sürece 3 takım siyah beyaz veya renkli ozalit olarak hazırlanacak ve İl Özel İdaresi ne sunulacak SİSTEM MONTAJ VE DETAYLARI Uygulama projesi çalışmaları ile birlikte yürütülen, uygulama projelerine uygun olarak hazırlanan, kolayca inşa edilebilmesi için yapının özellik gösteren ve özen gösterilerek yapılması istenen bölümlerinin, bu bölümlerde kullanılan malzeme ve imalatların açılımları, özellikleri ve birleşim detaylarını, ayrıntılı ölçülerini, detaylarla ilgili tüm referansları içeren, büroda ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile standartlara uygun olarak hazırlanmış ve çizilmiş teknik resimlerdir. Sistem ve montaj detayları (cephe, çatı, temel, merdiven, kapı pencere, ıslak hacimler vb.) en az plan, kesit ve görünüş olarak ifade edilir İMALAT DETAY PROJELERİ Uygulama projeleri ile birlikte yürütülen, uygulama projelerine ve sistem ve montaj detaylarına uygun olarak hazırlanan, yapının, şantiye dışında, atölyelerde, fabrikalarda imal edilerek yerine montajı yapılan, kapılar, pencereler, camekanlar, korkuluklar, prefabrik yapı elemanları, doğrama madeni aksamı, asma tavanlar, duvar kaplama ve lambri detayları,

6 yapının döşemi(lavabo, duş teknesi, klozet vb.) ya da bunlara benzer yapı elemanlarının, imalatlarının yapılabilmesi için hazırlanan ayrıntılı teknik çizimlerdir. Yapılacak imalatlarla ilgili standartlar uygun olarak, yorum imkan tanımayacak, yeterli açıklıkta bilgi veren ve ve imalatın özelliklerini, kullanılacak malzemeler ve içeriklerini, renk ve dokusunu, katmanlarını, ölçülerini ve kotlarını, değişik noktalardaki şekilleri ve birleşme biçimlerini, gerektiğinde uygulama projelerinde yer alan özellikli tasarımların plan, kesit, görünüş ve detaylarını, imalata yönelik tüm sistem detaylarını ve açıklamalarını kapsar, kullanılan malzeme ait referans numaraları ya da poz no ları verilir. Genellikle imalatçı firmalar tarafından hazırlanan imalat dosyaları mimarın olurundan sonra uygulanır. Bu durumda, mimar bu bileşenlerin montaj ve koordinasyon detaylarının hazırlanmasından ve bunların diğer yerinde imalatlarla ya da bileşen şeklindeki imalatlarla uyumunu sağlamakla yükümlüdür. Mimar kendi buluşu olan yapı elemanları, ya da bileşenlerinin imalatlarının yapılabilmesi için imalata yönelik detaylarını kendisi hazırlar. Çalışma ölçeği çizimlerinin özelliğine göre, İl Özel İdaresi nin önerdiği veya Mimarının uygun göreceği 1/100ve 1/1 arasındaki tüm ölçeklerde olabilir. Paftalar A3 albüm şeklinde de hazırlanabilir. Aksi belirtilmediği sürece 3 takım siyah-beyaz veya renkli ozalit olarak hazırlanacak ve İl Özel İdaresi ne sunulacak. 3.4 İHALE DOSYASI HAZIRLAMA Teknik Şartnamelerinin Hazırlanması Yüklenici firmaca hazırlanan projelerin, tekniğine uygun olarak hazırlanması için gerekli her türlü sistematik ve bilimsel bilgileri içerecek. Çizili belgelerde yer alamayacak imalat ve uygulamalarla ilgili teknik bilgiler, Teknik Şartname ler ile verilecek. Teknik şartnameler, projelerde öngörülen her imalatın ve malzemenin, özellikleri, üretim şekli, imalata sokuluş koşulları, imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları, işçiliklerin tarifi, ölçüm ve deney şekli, söz konusu imalatın diğer imalatlarla birleşme ayrışma biçimi, taşıma, yükleme, tasnif, istifleme, vb. koşulları içerecek şekilde hazırlanacak Metraj-Keşif ve Maliyet Analizlerinin Hazırlanması Keşfe esas olacak kapsamlı Metraj çalışmaları, hazırlanan uygulama ve detay projeleri ile bunlara ait teknik şartnameler doğrultusunda hazırlanacak. Metraj ve Keşifler inşaat, mekanik, tesisat, elektrik tesisatı vb. olmak üzere yapı bölümler ve yapı elemanları gruplarına göre ayrı ayrı yapılacak. Projelendirme esnasında yıkılması gereken bina ve tesisler olduğu takdirde bunların yıkım bedelini gösterir keşifler ayrı olarak hazırlanacak ve yıkım gerekçeleri açıklanacaktır.

7 Hazırlanan metrajlar üzerinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşlarının yürürlükte olan birim fiyat ve maliyet analizleri dikkate alınarak keşifler hazırlanacak, birim fiyatları olmayan işlerin piyasa araştırması yapılarak fiyat toplaması(proforma) ve/veya birim fiyat analizleri düzenlenecek.( birim fiyat analizlerinde, kullanılan her imalatın bünyesinde yer alan malzemelerin özellikleri, üretim şekli, imalata sokuluş koşulları, imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları, işçiliklerin nasıl yapılacağı, hangi toleranslarla hareket edileceği, zayiat miktarları, ölçüm ve deney şekli, söz konusu imalatın diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme biçimi, taşıma, yükleme-boşaltma, istifleme koşulları, imalatta kullanılacak değişik malzemelerin miktarları vb. hususlar anlatılacak HAZIRLANACAK PROJELER Yukarıda içeriği belirtilen her türlü alt ve üst yapı ile çevre düzenlemeleri işine ait hazırlanacak projeler; Mimari proje ve detayları Statik projeleri ve hesapları Mekanik tesisat projeleri Elektrik Tesisatı projeleri (asansör projeleri, zayıf ve kuvvetli akım, gerekirse orta ve yüksek gerilim.) Mimari Projelerde ; Mimari projelerin hazırlanması esnasında; tüm birimlerin birbirleri ve çevresi ile bütüncül olarak ele alınarak, MANİSA İL ÖZEL İDARESİ nin kurumsal prestijini temsil edici bir şekilde; estetik, işlevsel, ekonomik olarak tasarlanmasına dikkat edilecektir. Proje ve detaylarının hazırlanmasında; İmar Yönetmeliklerine; Ulusal Standartlara; TS 9111 Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları TS Şehiriçi Yollar Özürlü ve ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan, ve Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Şartnamelerine, Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları na Otopark ve Sığınak Yönetmeliğine, Çevre Kirliliğinin ve Gürültünün azaltılması Yönetmeliğine, Asansör Yönetmeliğine, Yapılacak proje ile alakalı yürülükte olan diğer geçerli tüm şartname ve yönetmeliklere

8 Betonarme Statik Proje Hazırlama Esasları Proje Hesapları Statik projelere esas olacak zemin etüdü firma tarından yaptırılacaktır. Hesaplar düzgün, kolay anlaşılır biçimde izahlı olacak ve dosyalanacaktır.hesapların başında yapılan kabuller ve faydalanılan eserleri belirten izah notu bulunacaktır.keza sırası geldikçe sözü geçen eserlerden faydalanıldığı yerlerde parantez içinde eserin ismi, sayfaları ve kaçıncı baskısı olduğu belirtilecektir. Statik, dinamik,mukavemet hesapları bilgisayarla yapıldığı takdirde, kullanılan bilgisayar programının ismi ve sürümü belirtilmelidir.ayrıca hesapların program girdi ve çıktı verileri ile analizlere ilişkin bütün datalar, hesapların her aşamasında, Manisa İl Özel İdaresi tarafından aynı program altında bilgisayardan takip edilip yeniden analiz yapılabilecek şekilde CD,DVD vb. araçlarla Manisa İl Özel İdaresi ne verilmelidir. Bilgisayar aracılığıyla yapılan statik,dinamik,mukavemet hesaplarında, ana taşıyıcı elemanların yeterlilikleri ile ilgili yapılacak kontroller, bilgisayar programından elde edilen kesit tesirlerinin el ile kağıt üzerinde gösterilmesiyle yapılacaktır.ana taşıyıcı eleman yeterlilik kontrolleri bilgisayar programı ile yapılmayacaktır. Binada seçilecek dilatasyon mimari projelerde gösterildiği yerde olacaktır Proje Uygulama ve Detay Projeleri Uygulama projeleri 1/50 ; kiriş, kolon, temel vs. bütün tafsilat ve datay resimleri 1/20 ölçeğinde olacaktır.1/20 ölçekli betonarme donatı resimlerinde demirler, kolon ve kirişin içine montaj edilmiş şekilde gösterilip her kolon yanına veya her kirişin altına ayrıca tek tek çizilecektir. Bu dermir resimleri ile döşeme donatısı resimlerindeki demirlerde parça boyları birer birer gösterilecek ve üstlerine demir boyları (L) ve poz no.ları yazılacaktır. Plan ve kesitlerde tesisat delikleri abatları ile gösterilecektir.kalıp ve donatı planları ayrı ayrı paftalara çizilecek, malzeme cinsi ve deprem parametreleri paftaların her birine yazılacak, her paftanın demir metrajı sağ kenarında usülüne göre tanzim edilmiş olacaktır. Projeler bilgisayar ortamında çizilecektir. Binalar karkas olarak hesaplanacak, çerçeveler düşey yükleme halinde mutlaka en gayri müsait yüklemeler düşünülerek ve translasyon tesirleri göz önüne alınarak bütün olarak çözülecektir.yatay yükleme halinde de çerçeveler bütün olarak çözülecektir Temel Hesapları Temel hesabında normal ve yatay kuvvetle birlikte temele gelen momentler de göz önünde bulundurulacaktır. Bilgisayar programı ile yapılan elastik temel hesaplarında kullanılacak zemin yatay katsayısı gibi parametrelerin alındığı zemin raporunun ilgili sayfaları hesap dosyasına eklenecektir. Ayrıca bilgisayar programı ile yapılan elastik temel hesabında, sonlu eleman düzenine göre temelin bölüneceği parça ebatları ve her düğüm noktası için hesaplanan yay kat sayıları, el ile kağıt üzerinde hesaplanıp detaylı bir şekilde gösterilecektir Temel resimleri : Burada, yapının temellere bağlanmış şekli ve temellerin statik hesap neticesine göre alacağı form ve teçhizatı ile temellerin birbirine olan bağlantıları gösterilir. Temel paftasında malzeme cinsi, malzeme ve zemin emniyet gerilmeleri, deprem parametreleri başlık üstünde ayrıca belirtilir.

9 Temel Aplikasyon Planları: Temellerin genel durum aplikasyonunu gösteren temel aplikasyon resmi, plan, boy, en kesit ve görünüş olarak 1/20 1/50 ölçeğinde hazırlanır. Bu resim yapının tamamına ait temel bloklarını, duvar hatıl ve kirişlerini, deprem kuşaklarını gösterir.bütün genel aksların birbiri ile olan irtibatları ölçülendirir. Ankraj delikleri yeri ve istikameti işaretlenir. Lüzumlu kotlar verilir Çelik Konstrüksiyon Proje Hesaplarının Hazırlanmasında Göz Önünde Tutulacak Genel Prensipler : Proje hesapları, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmış TS 648 ve diğer ilgili TS lere göre tanzim edilecek, burada belirtilmemiş hususlar için Alman (DIN) normları esas alınacaktır Çelik Konstrüksiyonda Kullanılacak Malzeme : Çelik konstrüksiyon projelerde kullanılacak bütün profil ve malzemeler öncelikle standartlara uygun, piyasadan kolayca temin edilebilecek mamuller olacaktır Çelik Konstrüksiyon Proje Hesapları: Hesapların başında bir izah notu bulunacak; yapılışında yararlanılan esaslar ve normlar, malzeme (cins- kalite- emniyet gerilmeleri ) ile hesap sistemi hakkında bilgi verilecektir. Hesaplar, düzgün kolay anlaşılır biçimde ayrıntılı olacak ve dosyalanacaktır. Kesiti tayin ve tahkik edilmiş her çubuk veya elemanın kesme kuvveti, eğilme momenti ve burulma momenti diyagramları çizilmeli, kafes sistemlerde ise çubuk kuvvetleri tabloları tertiplenmeli, hesaplanan kısımların konstrüksiyon sistemi şematik olarak gösterilmelidir. Hesaplarda, konstrüksiyonun alt yapı ile olan irtibatı gösterilmiş olmalıdır. Sistemin çözümünde, hesapların gerektirdiği en ekonomik elemanlar kullanılmalıdır Çelik Konstrüksiyon Uygulama ve Detay Projeleri: Çizim, statik hesapların sonucuna göre yapının statik sistemini, stabilitesini, mimari sitilini ve konstrüktif esaslarını gösteren ve detay imalat resimlerinin hazırlanmasına esas teşkil edecek mahiyette 1/50, 1/20, 1/10 ölçekte tertiplenmelidir. Detay projeleri ise, inşaat için lüzumlu her hususu halledecek nitelikte olacak, yerine göre, 1/5-1/10 ölçeğinde tertiplenecektir.detay imalat resmi paftaları,yapının bütün halinde mütalaa edilebilecek aksamından birini veya birkaçını tamamen ihtiva edecek şekilde olacaktır. Resimler, bilgisayar ortamında çizilecek ve pafta büyüklüğü Türk Standartlarına uygun olacaktır. Her paftaya ait malzeme metrajı, ya o pafta üzerinde veya hangi paftaya ait olduğu belirtilmek suretiyle ayrı föylerde gösterilmiş olacaktır. Profil veya levha standart boylarından daha uzun elemanlar için boy eki detayları, nakliye ve montaj bakımından parçalı olması gerekli olan malzemeler montaj eki detayları yapılmalı ve onlara ait hesaplar statik hesapta gösterilmiş olmalıdır Çelik Konstrüksiyon Bulon İşaretleri ve Ölçülendirme : Her parçanın kesin ölçülerinden başa, deliklerin mesafeleri parçanın yakın ucuna itibar edilmek suretiyle ayrı ayrı gösterilmeli, delik çapları sembollerine göre okunaklı ve muntazam şekilde işaretlenmelidir.

10 Deliklere takılacak bulonlar ve boyutları resim üzerine yazılacaktır Çelik Konstrüksiyonda Kaynak İşaretleri ve Ölçülendirme : Kaynaklar DIN 1912 ye göre işaretlenmeli ve her kaynağın kalınlığı ve boyu ölçülendirilmelidir. Gerektiği yerde, özel kaynak ağzı hazırlığı için DIN 9551 e göre detay çizilmelidir Çelik Konstrüksiyon Bayrak Şablonları : Üzerinde yatay ve dik eksenlerden başka, bu eksenler ile açı teşkil edecek eğik eksenleri bulunan delikli bayraklar için, ayrıca 1/5 ölçeğinde bayrak şablonlarına ait paftalar çizilecek ve üzerinde de delik ölçüleri bulunacaktır Çelik Konstrüksiyona Poz Numarası Verilişi : Yapının bir bütün teşkil eden aksamında, malzemeye pafta sırasına göre birden başlamak üzere poz numarası verilecektir.bu sırada kaynak türü veya bulon delik adedi veya mesafeleri değişik elemanların poz numarası farklı olacaktır Çelik Konstrüksiyonda Resimlerin Birbirine Bağlanması : Birbiri ile ilgili olan paftaların köşelerinde bu husus belirtilmiş olmalıdır Genel Konstrüksiyon veya Montaj Resimleri : Genel konstrüksiyon veya montaj resimleri yapının tamamına ait mimarisini, konstrüktif esaslarını ve muhtelif ünitelerini komple gösteren resimlerdir.bu resimlere, yapının dıştan boy ve en görünüşleri, plan görünüşleri, plan kesitleri, hakiki görünüşleri ve büyüklükleri ile uygun olarak çizilir.ana sistem ve aks ölçüleri ve kotları verilir, aks numaraları işaret edilir.bu resimler 1/20-1/50 veya en küçük 1/100 ölçeğinde olur. Genel konstrüksiyon resimlerinde, o yapı için çizilmiş bulunan bütün resimlerin bir listesi bulunmalıdır Genel Konstrüksiyon Temel Resimleri : Burada, yapının temellere bağlanış şekli ve temellerin statik hesap neticesine göre alacağı form ve teçhizatı ile temellerin birbirine olan bağlantılar ile temellere intikal eden tesirlerin cinsi, malzeme ve zemin emniyet gerilmeleri ile deprem parametreleri başlık üstünde ayrıca belirtilir. Yapının değişik tipteki her kolon tabanının, temellere ankrajını gösteren detaylar çizilir.kolon veya mesnet aksları ile temel blok aksları arasındaki bağlantılar ile temellere intikal eden tesirlerin cinsi, yönü ve şiddetleri gösterilir.tesirleri gösterir yük tablosu çizilir.temel ankraj sistemleri (1/5-1/20) ölçeğinde gereğine göre yapılır.değişik her temel detayı ayrı ayrı çizilmelidir. Temellere ait her cins betonarme demirinin liste halinde metrajı yapılır Mekanik Tesisat Projelerinde ; Mekanik tesisat projeleri mevcut yönetmelik ve kanunlara uygun hazırlanacaktır. Mekanik tesisat projelerinde, 1/50 ölçekli kat planı ve kolon şeması mutlaka çizilecek ayrıca 1/20, 1/10 detay projeleri verilecektir. Isı Merkezleri doğalgaz (varsa) yakıtlı olarak düzenlenecektir.

11 Yeni yapılacak tesislerin durumuna göre ısı yalıtım, ısıtma, havalandırma, akaryakıt, basınçlı hava, klima ve soğutma sistemlerinin alternatifi çözümleri Manisa İl Özel İdare ile birlikte değerlendirilecektir. Yeni duruma göre doğalgaz (varsa) tesisat projesi, (alt yapı- üst yapı ) yetki belgeli firmalarca düzenlenecektir. Isıtma, soğutma, havalandırma, doğalgaz (varsa) tesisat projeleri ilgili Resmi Kurumlara onaylattırılacaktır. Sıhhi tesisat projeleri; soğuk su, sıcak su, pis su tesisatı, yangın, mutfak, soğuk depo tesisatı, harici şebeke ve kanalizasyon sisteminin tümünü kapsar. Tüm projeler resmi kurum ve ilgili belediyelerden izni alındıktan sonra hazırlanacak, Manisa İl Özel İdare nin onayından sonra resmi kurum onayları tamamlattırılacaktır Elektrik Tesisatı Projelerinde ; Binaların Alçak Gerilim Dağıtım Tesisatı Aydınlatma Priz Tesisatı Mekanik Sistemler Besleme Tesisatı Yapı Genel Kullanımına Yönelik Besleme Tesisatı Topraklama Telefon Dağıtım Tesisatı Motor Kontrol Tesisatı Paratoner Tesisatı Jeneratör Dağıtım Tesisatı Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisatı Işıklı Kontrol Sistemleri Merkezi Saat Sistemleri Yapısal Kablolama Sistemleri Kuvvet Tesisatı Yangın Yönetmeliğine Uygun Yangın İhbar Sistemleri Anons ve Seslendirme Tesisatı Çevre Aydınlatma Tesisatı ( bahçe,açık alan v.b.) Bilgisayar (Data) Tesisatı Mekanik Sistemler Besleme Tesisatı Çevre Güvenlik ve Kapalı Devre Televizyon Sistemleri Uydu Haberleşme Sistemleri Bu proje kapsamı içinde yapılacak tatbikat projeleri yürürlükte bulunan kanun, ve yönetmeliklere T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı Türkiye Elektrik Kurumu teknik şartnamelerine,elektrik Mühendisleri Odası Yönetmeliklerine ve diğer ilgili Resmi Kurumların Yönetmelik ve şartnamelerine göre hazırlanacaktır. Tesislerde kullanılacak malzemeler TSE Standardında olup, TSE standardı bulunmaması halinde (IEEE,NEMA,BS,FC vb.) uluslar arası standatlar kullanılacaktır Kuvvetli Akım Projeleri Kuvvetli akım, zayıf akım (Y.G) (0.G) elektrik projeleri 1/50, vaziyet planları 1/500 veya 1/1000 ölçekli olarak hazırlanacaktır. Projede aydınlatma,gerilim düşümü hesapları, yükleme cetvelleri, sembol cetveli, tek hat şemaları, kolon şemaları vb. yer alacaktır. Klima tesisatı,kazan dairesi, otomatik kontrol vb. tesisat için ayrı paftada elektrik ve tesisat projesi hazırlanacaktır. Kuvvetli akım tesisatı ayrı tablodan yapılacaktır.

12 Kurulu gücü 9KW üzerindeki tesisler için kompanzasyon tesisatı ve projesi yapılacaktır. Gerektiğinde paratoner tesisatı yapılacak. T.C. atom Enerjisi Kurumunun yürürlükteki yönetmeliklerine ve TSE Şartnamelerine uyulacaktır. Çevre aydınlatma projesi mimari çevre düzenleme projesine göre yapılacaktır.aydınlatma hesabı yapılacak armatür ve direk sayısı belirlenecek, projede armatür ve direk detayları verilecektir. Gücü 1 KW üstünde olan cihazlar için müstakil hat çekilecektir. Tesis için kurulu güce göre gerekli yerlere jeneratör konulacaktır. Şartnamede belirtilmeyen, ancak ilgili resmi kurumların gerekli gördüğü tüm proje ve detaylar ile gerekli hesaplar yapılacak ve Manisa İl Özel İdaresi tarafından onaylanacaktır Zayıf Akım Projeleri Projeler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TSE, E.M.O. Teknik Şartnameleri dikkate alınarak hazırlanacaktır. Kolon şemaları, detay projeleri 1/50 ölçekli, vaziyet planları 1/500 veya 1/1000 ölçekli hazırlanacaktır. Manisa İl Özel İdaresi gar sahası içinde, güvenlik gereken yerlerde kameralı güvenlik sistemi yapılacaktır. Sistem ile ilgili farklı alternatifli öneriler katalogları ile birlikte proje ekinde verilecektir. Bu şartnamede belirtilmeyen ancak ilgili resmi kurumların gerekli gördüğü tüm projeler, detaylar ve hesaplar yapılacaktır Orta- Yüksek Gerilim Trafo Projeleri (gerekli olursa) Gar sahası içine ilave yapılacak tesisler için gerekiyorsa ve mevcut trafo tesisleri göz önüne alınarak, ilgili elektrik dağıtım şirketi ile yapılacak resmi görüşmelerden sonra trafo projesi yapılacak ve firma tarafından bila bedel olarak projeler ilgili elektrik dağıtım şirketine onaylattırılacaktır. Trafo binası mimari projesi 1/50 ölçekli hazırlanacak, farklı kesitlerde (Y.G.) hücre bağlantıları,tek hat diyagramları, kurulu güç ve kompanzasyon hesabı (Y.G. A.G.), enerji dağıtım güzergahları (A.G.), pano tek hat diyagramı ve pano detayları ve gerekli proje - detay hesaplamaları yapılacaktır.jeneratör kurulu gücü hesaplanarak projelendirilecektir Asansör ve Platform Projeleri Asansör yönetmeliğine uygun olacaktır. Projede elektrik ve makine tesisatı hesapları çizimleri yer alacaktır. MADDE 4 İŞİN YAPILMASINDA UYULMASI GEREKEN ESASLAR : 4.1. FİRMANIN MANİSA İL ÖZEL İDARESİ NE KARŞI DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

13 Firma ihale konusu işleri, sözleşme ve eklerindeki şart ve hükümlere, teknik ve ekonomik faktörlere, sanat kurallarına, işin yapım süresindeki yürürlükte bulunan mevzuat ve hükümlere uygun şekilde, eksiksiz ve kusursuz olarak yapılacaktır. Sözleşme ve eklerinde açıkça belirtilmemiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda, sözleşme konusu ile ilgili ve sözleşmenin imzası tarihinde yürürlükte bulunan kararname, tüzük, yönetmelik ve şartname hükümleri uygulanacak. Projelendirmenin her adımda Manisa İl Özel İdaresi ne alternatifler sunulacak ve Manisa İl Özel İdaresi nin onayından sonra bir diğer adıma geçilecektir. Firma Manisa İl Özel İdare nin istediği koordinasyon ve/veya bilgilendirme toplantılarına katılmaya mecbur olup, gerekirse Manisa İl Özel İdaresi nin istediği söz konusu iş hakkında Manisa il Özel İdaresi nin yetkililerini bilgilendirecektir. Gerekmesi halinde ÇED Raporu firma tarafından hazırlanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alacaktır. Firma her ne surette olursa olsun bilgi ve belgeleri diğer kurum, kuruluş ve şahıslara Manisa İl Özel İdaresi nin iznini almaksızın vermeyecektir.aksi takdirde bu bilgi ve belgelerin diğer kurum,kuruluş ve şahıslara verilmesinden firma sorumlu olacaktır. Firma hazırlayacağı projelerde Resmi Kurumlar tarafından bilahare istenilen değişikleri bila bedel yapacak ve tekrar onaya sunacaktır. Firma, hazırlayarak teslim ettiği projelerden uygulama sonuçlanana kadar sorumlu olacak, projelerin uygulanması esnasında ortaya çıkabilecek eksik, hatalı projeler Manisa İl Özel İdaresi nin yazılı talebini takiben firma tarafından bedelsiz olarak 30 işgünü içersinde yapılacaktır.bu süre içersinde eksik hatalı projelerin tamamlanmaması halinde Manisa İl Özel İdaresi tarafından firmanın nam ve hesabına ilgili projeler yaptırılarak firmaya fatura edilecektir. Yüklenici, yaptığı- yapacağı projelerin ve hesapların eksiklik veya yanlışlıklarından, bunların bütün sonuçlarından sorumlu olacaktır. Projelerin Manisa İl Özel İdaresi tarafından görülmüş ve onaylanmış olması Yükleniciyi sorumluluktan kurtarmayacaktır. Firma tarafından hazırlanacak projelerin tüm kullanım hakkı Manisa İl Özel İdaresi ne ait olacaktır. Manisa İl Özel İdaresi bu projelerin tamamını veya bir kısmını kendi ihtiyacı olan başka bir yerde kullanabilir. Manisa İl Özel İdaresi projelerin bir kısmı veya tamamı üzerinde her türlü değişiklik ve tadilatı yapabilir. Firma projelerin bir başka yerde kullanılması halinde Manisa İl Özel İdaresi nden herhangi bir Hak talebinde bulunamaz. Firma, yapmış olduğu söz konusu işe ait yapım ihalesine katılamayacak, teklif veremeyecektir. Projeler ve keşifler tamamlandıktan sonra, dijital kayıtları iki kopya olarak CD veya benzeri kopyalama aletleri ile idareye teslim edilecektir.dosyaların hangi programlarca kullanılabildikleri, formatları, çizim dosyalarının katman- kalem ilişkisinin açıklandığı bir *doc dosyası CD içine konulacaktır MANİSA İL ÖZEL İDARESİ NİN FİRMAYA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ Manisa İl Özel İdaresi, FİRMA tarafından yürütülen proje ve diğer çalışmaları ve alternatif projeleri inceleyecek ve en kısa zamanda onaylayacaktır. Ancak, Manisa İl Özel İdaresi nin projeleri onaylamış olması firmanın projeden kaynaklanan yükümlülüklerini hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacaktır. MADDE 5- İŞİN KABULU VE ONANMASI : Taahhüt konusu işin sözleşme ve eklerine uygun yapıldığı anlaşıldıktan sonra kabulü yapılır. Yüklenici Firmanın yükümlülüğü, söz konusu işe ait yapım işlerinin sonuçlanmasına kadar devam edecektir.

14 MADDE 6 ÖDEMELER Bu sözleşmenin konusunu teşkil eden; sözleşme,şartname ve eklerinde belirtilen, bunlarda belirtilmemiş olsa dahi bilim, teknik ve mesleki teamüller gereği bir işin kapsamında bulunduğu kabul edilmiş tüm hizmetlerin dahil olduğu, işlerin ödemeleri aşağıda belirtildiği şekilde, işin muhteviyatına göre oluşturulacak ayrıntılı alt pursantaj değerlerine göre hesaplanarak yapılacaktır. Yüklenici firmaca bu iş için teklif edilen bedel haricinde herhangi bir fiyat farkı hesaplanmayacak ve ödenmeyecektir. 3.2 maddesinde, hazırlanacak projeyle alakalı inşaat alanı veya kat adedi miktarları yaklaşık olarak belirlenmiş olup, söz konusu miktarlarda artı yönde olacak değişikler için yüklenici firmaca bu iş için teklif edilen bedel haricinde herhangi bir bedel ödenmeyecek veya eksi yönde olacak değişikler için Yüklenici firmaca bu iş için teklif edilen bedelden herhangi bir indirime gidilmeyecektir. Avans verilmeyecektir. İşin tamamlanması ve onanmasından sonra ödeme tek ve kesin hak edişle bir seferde Manisa İl Özel İdaresi nce yapılacaktır. MADDE 7 MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK : Söz konusu işe ait projelerin yapımı, takibi ve onaylanması için, Yüklenici Firmaca bildirilecek olan teknik personelin nitelikleri, nicelikleri ve deneyim süresi aşağıda belirtilmiş olup bildirilecek teknik personelin Yüklenici Firma bünyesinde bulunmasına gerek yoktur. Deneyim süresi, mezuniyet tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecek. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 gün içerisinde, mezuniyet belgesi, oda kayıt belgesi ile beraber yüklenici tarafından Manisa İl Özel İdaresi ne sunulacaktır. BU İŞ İÇİN GEREKLİ TEKNİK PERSONEL SIRA GÖREVİ/ÜNVANI KİŞİ ADEDİ İŞ DENEYİMİ NO (EN AZ) (YIL) 1 MİMAR MAKİNE MÜHENDİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ İNŞAAT MÜHENDİSİ 1 5

15

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1: İşin Adı: İzmir İli, Konak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI Mimar MiMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri

Detaylı

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir.

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. BÜRO VE ŞANTİYE Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. İmalat öncesi yapılacak işler İmalat öncesi yapı projeleri hazırlanır. Yapı Projeleri;

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ 1. PROJE KONTROL SÜRECİ 2. RUHSAT ALIM ve ONAY SÜRECİ 3. İNŞAAT YAPIM SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1 İşin Bilgileri İşin Adı: Konya ili, Meram ilçesi, 21 Mahallede pafta. Ada: 41060 parsel:

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI:

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI: MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 300 KİŞİK YEMEKHANE BİNASI VE PİRİNÇ FABRİKASI FESİH MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK SALONU BİNASININ DÜZENLENMESİ İŞİNE AİT MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK PROJELERİ İLE İHALE DOKÜMANI HAZIRLANMASI

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

8. METRAJ VE MALİYET HASAPLARI

8. METRAJ VE MALİYET HASAPLARI 8. METRAJ VE MALİYET HASAPLARI Projesi hazırlanan çelik çatı sisteminin imalatı için gerekli malzeme miktarının belirlenmesi metraj olarak adlandırılır. Ancak çelik eleman boyutlarının standart olması

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-34 ZEYİLNAME NO: 2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. A. İŞİN TANIMI İstanbul İli sınırları içerisinde inşa edilecek olan:

TEKNİK ŞARTNAME. A. İŞİN TANIMI İstanbul İli sınırları içerisinde inşa edilecek olan: T.C. MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :...... Açık Tebligat A dresi:...

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) AF-CEB-WB04-YAPIM-0 ZEYİLNAME NO: 04 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI

Detaylı

MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME. Taraflar yasal adreslerini aşağıdaki şekilde bildirmişlerdir: İŞVEREN:... TASARIMCI:

MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME. Taraflar yasal adreslerini aşağıdaki şekilde bildirmişlerdir: İŞVEREN:... TASARIMCI: MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME 1-Taraflar Bir taraftan... ile diğer taraftan. aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varmışlardır. Bu sözleşmede...(işveren ) ise (TASARIMCI) olarak anılmıştır. 2-

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Uygulamalar-1 2/38 Genel Uygulamalar-1 Bina Projesi Mimari Proje Statik-Betonarme Projesi Elektrik Tesisat Projesi Genel Uygulamalar-1

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ PROJE BİLGİLERİ Toplam İnşaat Alan: 15.000 m² (Yaklaşık)

Detaylı

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

Detaylı

YAPI ĐŞLERĐ YILDIRIMDAN KORUNMA TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ

YAPI ĐŞLERĐ YILDIRIMDAN KORUNMA TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 18 YAPI ĐŞLERĐ YILDIRIMDAN KORUNMA TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ 2013 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- Birim fiyatlar Çevre ve

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen :

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen : ... 1/50 PROJE RAPORU Düzenleyen : GENEL İÇİNDEKİLER 1.0 KUVVETLİ AKIM SİSTEMLERİ 1.1. MERKEZİ GÜÇ KAYNAKLARI 1.1.1. O.G. Güç Merkezi Planlaması 1.1.2. O.G. Güç Merkezi Yerleşimi 1.2. A.G. DAĞITIM SİSTEMİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu : Görüş talebi YÜKSEK FEN KURULU KARARI I- GİRİŞ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ihale edilerek, 04.11.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan. Mühendislik Fakültesi

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ

MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ MÜHENDISLIK PROJE HIZMETLERİ KAPSAMI STATIK-BETONARME+ÇELİK PROJE HIZMETLERİ Sistem Tasarım ve Ön Avan Proje - Temel Planları 1/200 - Kalıp Planları 1/200 - Kolon Yerleşim Planları 1/200 - Ön hesaplar

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MİMARİ PROJELERİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI SAMSUN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-35 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

İÇ MİMARİ PROJELER İÇİN TASARIM AŞAMALARI REHBERİ

İÇ MİMARİ PROJELER İÇİN TASARIM AŞAMALARI REHBERİ www.adtmimarlik.com.tr İÇ MİMARİ PROJELER İÇİN TASARIM AŞAMALARI REHBERİ Basitleştirin. İyi bir tasarımın gücü basitliğindedir. Barbara Kuhr ÖNSÖZ Yeni bir tasarıma başlamak bazen çok zor bir süreç gibi

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

PEYZAJ TASARIM PROJELERİ ve PROJELENDİRME SÜRECİ. Öğr.Gör.Hande ASLAN

PEYZAJ TASARIM PROJELERİ ve PROJELENDİRME SÜRECİ. Öğr.Gör.Hande ASLAN PEYZAJ TASARIM PROJELERİ ve PROJELENDİRME SÜRECİ Öğr.Gör.Hande ASLAN 1. PEYZAJ TASARIM PROJELERİ Peyzaj Tasarım Projeleri çalışmalarını, genelde üç başlık altında toplayabiliriz. 1- Küçük çaplı projeler

Detaylı

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2007

Detaylı

KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ

KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ 1 Konut Değerleme Ve Yapım Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler. Ruhsat Verme Aşamasında Tapu Kayıt Yerine Geçen Belgeler

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler. Ruhsat Verme Aşamasında Tapu Kayıt Yerine Geçen Belgeler BÖLÜM - 1 Şantiye Tanımı Mimari Proje İmalat Öncesi Yapılacak İşler Yer ve Arsa Seçimi Statik Betonarme Proje Bina Yapımında Hazırlanması Gereken Projeler İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Ruhsat

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ. (Ocak-2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ. (Ocak-2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ (Ocak-2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB5-GÜÇL-ONAR-02) ZEYİLNAME NO: 2

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB5-GÜÇL-ONAR-02) ZEYİLNAME NO: 2 GÜÇL-ONAR-02 / Zeyilname No.2 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) KAMU İDARİ BİNALARI

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 ÖZET Önbilgi Projelendirmeye Bakış Elektriksel Tasarım Ön-Hazırlık Enterkonnekte

Detaylı

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE PROJE Tablo gibi ince ince işlendi. Müge Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk adımda hissediliyor ve her adımda karşınıza çıkıyor. Müge Apartmanı'nda sizi ince

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU STAJ YAPANIN Adı ve Soyadı Programı Okul Numarası :. : : Müessesenin Adı Kısım inden Çalışma Süresi ine İş Günü

Detaylı

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. ASANSÖR YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Planlama Aşamasında : - Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. - Asansör avan projesi tercihen

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 4 YAPI İŞLERİ HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 4 YAPI İŞLERİ HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 4 YAPI İŞLERİ HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2010 GENEL HÜKÜMLER ve AÇIKLAMALAR 1- Bayındırlık ve İskan

Detaylı

BAĞIMSIZ PROJE DENETİMİNİN ESASLARI ve HESAP RAPORU HAZIRLANMASI

BAĞIMSIZ PROJE DENETİMİNİN ESASLARI ve HESAP RAPORU HAZIRLANMASI BAĞIMSIZ PROJE DENETİMİNİN ESASLARI ve HESAP RAPORU HAZIRLANMASI Bülent Akbas 1, Bilge Doran 2, Bilge Siyahi 1 1 Prof., Deprem ve Yapı Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Kocaeli

Detaylı

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI

15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI 15. ÜNİTE ÖRNEK KUVVET TESİSAT UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI KONULAR 1. Küçük Bir Atölyenin Kuvvet Tesisat Projesinin Hazırlanması 2. Asma Katlı Bir İş Yerinin Aydınlatma ve Kuvvet Projesinin Hazırlanması

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER Sayın Leyla Hanım, İnşaatı devam etmekte olan Trabzon Marin City Projesi nde 2. parsel de bulunan B blok etabıyla ilgili güncel ilerleme raporunu bilgilerinize rica ederiz. Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti adet 2 İlgilisince Talep Edlilen Plan Tadili Tekliflerinde İmar Parseli Üzerinden Hesaplanmak Üzere Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2006/21 Tarih : 27.07.2006 ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) (Bu Genelge'nin, 2011

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZİN (İSKAN) İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2015 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

KENT MEYDANI TERMİNAL ARASI RAYLI SİSTEM (TRAMVAY)HATTI KESİN PROJELERİ, ULAŞIM VE FİZİBİLİTE ETÜDÜ İLE TEKNİK ŞARTNAMELERİ HAZIRLANMASI İŞİ

KENT MEYDANI TERMİNAL ARASI RAYLI SİSTEM (TRAMVAY)HATTI KESİN PROJELERİ, ULAŞIM VE FİZİBİLİTE ETÜDÜ İLE TEKNİK ŞARTNAMELERİ HAZIRLANMASI İŞİ KENT MEYDANI TERMİNAL ARASI RAYLI SİSTEM (TRAMVAY)HATTI KESİN PROJELERİ, ULAŞIM VE FİZİBİLİTE ETÜDÜ İLE TEKNİK ŞARTNAMELERİ HAZIRLANMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME GENEL Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce verilen izindir.

Detaylı