T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI"

Transkript

1 T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN YERİ : Manisa Merkez MADDE 2-İŞİN SÜRESİ : YÜKLENİCİ taahhüdü altında bu iş yer teslim tarihinden itibaren 45 takvim gününde tamamlayarak kabule hazır hale getirecektir. MADDE 3 TEKNİK ŞARTNAME 3.1. AMAÇ (Sözleşme Konusu Yapılacak İşler) Gördes Huzurevi Binası yapımına esas teşkil edecek, zemin etüdü,mimari, statik,mekanik ve elektrik tesisat uygulama projeleri ile hesap,rapor,keşif, metraj, mahal listeleri ve özel teknik şartnamelerinin, oluşturulacak ihtiyaç programına yönelik bütüncül bir şekilde elde edilmesidir. Yaklaşık 3145 m2 inşaat alanlı (Bodrum+Zemin+4 KAT)(oluşturulacak ihtiyaç programı ile yürürlükteki yasa,kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kat adedi ve inşaat alanı miktarında artı ve ya eksi değişiklik olabilir. ) Gördes Huzurevi binası yapımına esas teşkil edecek her türlü etüt, ( mimari, statik,mekanik, elektrik tesisat ) uygulama ve detay projeleri,üç boyutlu görselleştirmeler, hesap, rapor, keşif, metrajlar ve mahal listeleri ile özel teknik şartnamelerinin hazırlanması işini kapsar GENEL HUSUSLAR Bu iş kapsamındaki her türlü etüt,proje,hesap,rapor,keşif, metrajlar ve mahal listeleri ile özel teknik şartnamelerin hazırlanmasında, sözleşme ekinde bulunan teknik ve idari şartnameler ile yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerdeki hususlara harfiyen uyulacaktır. En az 3 adet alternatif avan (ön) proje hazırlanacaktır. Tüm etüd proje, hesap, rapor, keşif, metraj ve özel teknik şartnamelerin hazırlanması sürecinde yüklenici firma Manisa İl Özel İdaresi ile koordineli olarak çalışacaktır. Proje yeterli miktarda anlaşılır, günün teknolojisine uygun bilgilendirme ve yönlendirme sistemlerini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan proje, ortopedik ve görme engelli insanların, herhangi bir yardım almadan ulaşım ve dolaşımlarını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.tasarımlar ve kullanılacak malzemeler, TS 9111 ve TS da belirtilen şartlar dahilinde projelendirilecektir.

2 Hazırlanacak yaklaşık maliyetlere esas keşifler, inşaat, elektrik tesisatı, mekanik tesisat vb. olarak ayrı ayrı metrajlı olarak hazırlanacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vb. Biri Fiyatlarında bulunmayan imalatlara ait açıklamalı Yeni Fiyat analizleri düzenlenecektir. Projelerin hazırlanması esnasında, ilgili belediyeler, ya da kamu kurum/kuruluşları ile gerekli olması halinde görüşmeler yapılması, izin ve onayların alınması yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Resmi yazışma ve ya görüşme gerekli olduğu takdirde Manisa İl Özel İdaresi ve Yüklenici Firma koordineli olarak işin yürütülmesini sağlayacaktır. Yüklenici firma, yapacağı bu çalışmalar için sözleşme bedeli haricinde ayrıca herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Yapılacak tasarımlarda Manisa İl Özel İdaresi Kurumsal Kimliğine, estetiğe, çevreyle uyuma ve bakımın kolay yapılması hususlarına azami gayret gösterilecektir. Elde edilen projeler kabul aşamasını müteakip Manisa İl Özel İdaresi projeleri olarak anılacak, Manisa İl Özel İdaresi projelerin uygulanması aşamasında hiçbir değişiklik yapmadan ve ya değiştirerek farklı yerlerde uygulayabilecek, proje müellifi elde edilen projedeki yapılması gerekli görülen değişiklik ve düzenlemelere muvafakat ettiğini kabul etmiş sayılacaktır. Her türlü konaklama, ulaşım, iaşe, kırtasiye vb. masrafları yüklenici firmaya aittir. 3.2 maddesinde belirtilen, hazırlanacak projeyle alakalı inşaat alanı veya kat adedi miktarları yaklaşık olarak belirlenmiş olup, söz konusu miktarlarda artı yönde olacak değişiklikler için sözleşme bedeli haricinde herhangi bir bedel ödenmeyecek veya eksi yönde olacak değişiklikler için sözleşme bedelinde herhangi bir indirime gidilmeyecektir. 3.3 HAZIRLANACAK PROJELERDE ARANACAK KRİTERLER VE İŞ AŞAMALARI ETÜD ÇALIŞMALARI Kesin ihtiyaç programlarının belirlenerek, tasarımı yapılacak bina verilerine yönelik oluşturulacak hazırlık çalışmalarıdır. İş Aşamaları İş dosyası açılması, proje mimarı tarafından ihtiyaç programının Manisa İl Özel İdaresi nce belirlenecek kontrol teşkilatı ile birlikte koordine edilerek hazırlanması, Tasarımı yapılacak alanda gözlem ve araştırmaların yapılması Sorunların ve olanakların tespiti, bunlara ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulması, Doğal ve yasal eşiklerin irdelenmesi, ulaşım ve dolaşım ilişkilerinin tespiti, Proje alanında mevcut doğal ve kültürel verilerin(proje alanındaki mevcut ağaçlar, binalar vb. ) tespiti, gerekiyorsa rölöve çalışmaları yapılması ve planlara işlenmesi Manisa İl Özel İdaresi tarafından verilen çeşitli harita, plan, proje ve ilgili yazılı, çizili, sayısal ortam dökümanlarında olası uyumsuzlukların giderilmesi, proje çalışmalarına temel oluşturacak nihai dökümanların oluşturulması, Manisa İl Özel İdaresi nin beklentilerine ve bilimsel temellere oturan,şema, plan, teknik açıklama raporu, sistem kesitleri ile karar vermeye yardımcı olacak açıklıkta eskiz çalışmalarının yapılması, Mimarın, yukarıdaki inceleme ve etütlerini FİKİR PROJESİ (basit ön proje ) şeklinde somutlaması ; - Ulaşım, dolaşım ve alan bazında fonksiyonların belirlendiği, binanın yakın-uzak çevresi ile etkileşim alanındaki yapı ve fonksiyonları da içeren Yerleşim Planı (leke çalışması )

3 - Binanın yakın çevresi ile etkileşim alanındaki yapı ve fonksiyonları (karayolu, yaya yolu, otopark, ihata, kontrol noktası vb.) içeren, inşaat mahallinde var olan tüm öğelerin gösterildiği Vaziyet Planı (anlaşılır uygun ölçekte) AVAN (ÖN) PROJE ÇALIŞMALARI Etüt aşamasında belirlenmiş, yorumlanmış ve tasarıma ışık tutan değerlendirmelerin somut proje çalışmasına dönüştürülmesi çalışmalarıdır. İş aşamaları : İl Özel İdaresi veya ilgili Belediyesinden (gerekiyorsa diğer kamu kurum ve kuruluşlarından) temin edilecek veriler, planlar ve haritalar baz alınarak; En az 3 adet alternatif avan (ön) proje hazırlanacaktır. Proje alan sınırları ve yakın çevre ilişkilerini içeren Vaziyet Planının hazırlanması Yapı/yapıların Yerleşme planının hazırlanarak kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun sağlanması, Arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması Otopark, sığınak, garaj vb. bölümleri bilgilerinin tasarıya yansıtılması İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin saptanması Alan içi ve yakın çevre yapılar ve doğal özellikler ile kültürel özelliklerin belirlenmesi, bunlarla ilgili alınacak önlemlerin tasara yansıtılması, Çevre(bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasarıya yansıtılması, Yapıda genel olarak kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve özel mahal listesinin hazırlanması, Ön proje çalışmaları ile ilgili teknik ve tasarım özelliklerini açıklayan, yazılı bilgileri içeren Ön proje raporunun hazırlanması, Tasarımı açıklayıcı ve destekleyici, yapının tüm birbirinden farklı planları, 2 adet kesit ve birbirinden farklı görünüşleri ve/veya perspektiflerinin çizilmesi, Birbirini tekrarlayan mahallerin daha ayrıntılı çizimlerinin yapılması ile farklıfarklı mahallerin tefrişlerinin gösterilmesi, Hazırlanacak tüm projelerin, ilgili kurumların mevzuatı ile uygunluk içinde olması, teknik çizimleri ve düşünülen imalatların TSE standartlarında olması gereklidir. Aksi belirtilmediği sürece 3 takım renkli ve/veya siyah-beyaz olarak hazırlanacak ve İl Özel İdaresi ne sunulacak. Bu aşama münferiden de görülebileceği gibi Etüd Proje aşamasıyla birleştirilebilir UYGULAMA PROJELERİ

4 Proje hizmeti bir bütün olarak satın alınacağından, kesin proje safhası tek olarak ele alınmayacak olup doğrudan uygulama projesine geçilecektir.dolayısıyle kesin proje safhasında istenilecek veriler de bu kapsamda değerlendirilmek suretiyle ön proje aşamasında belirlenmiş olan tasarım, kriterler ve veriler aşamasında uygulama projesi oluşturulacaktır. Proje alanının uygulanabilmesi için gerekli tüm veriler ve teknik bilgileri kapsar.yapısal uygulama ölçülerini ve özelliklerini, statik projenin yapım özelliklerini ve ölçülerini, yapı ve çevresinde yer alan tüm donanım sistemlerinin projeyi etkileyen bütün elemanlarını, alt yapıya ilişkin tüm verileri, sistem detaylarının uygulamaya yönelik bilgileri ve referanslarını, montaj özelliklerini içeren gerekli tüm ölçülerin ve kullanılan malzemelerin teknik özelliklerinin yazıldığı, büro ve şantiyelerde her türlü yapım ve uygulama aşamalarında kullanılabilecek nitelik ve standartta, anlaşılabilir çizim teknikleri ile ön proje ye göre hazırlanmış proje aşamasıdır. İş Aşamaları : Proje alanının, Vaziyet planının kesinleştirilmesi, Yapı/yapıların yerleşme planının kesinleşmesi, Yerleşme planının kadastro sınırları ve yapının fiziki durumuna ait imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun sağlanarak kesinleştirilmesi, Arazi doğal-fiziki yapısı ile yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması, Arsa/arazi zemin bilgilerinin tasara yansıltılması, alınan önlemlerin belirtilmesi, Elektrik, su, doğal gaz (varsa), iletişim (telefon, internet, data, uydu, kablo vb. ) diğer kurumsal bağlantı ve ekipmanlar ile ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması, Mekanik donatımı ile ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması, Güvenlik donatımı(paratoner, kamera, alarm vb.)ile ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması, İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin kesinleştirilmesi ve tasara yansıtılması Su, ısı ve ses yalıtım sistemlerinin özelliklerinin belirlenerek tasara yansıtılması Isıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma prensiplerinin belirlenmesi ve tasara yansıtılması, Yangına karşı önlemlerin tasara yansıtılması, Deprem, rüzgar, özel yük ve sarsıntı etkilerine karşı önlemlerin taşra yansıtılması Çevre(bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasarda kesinleştirilmesi, Yapıda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve mahal listesinin hazırlanması, Malzemelere ilişkin detaylar/malzeme görünüşleri Hazırlanan proje çalışmaları ile ilgili yazılı bilgileri içeren gerekçeli açıklama raporun hazırlanması Yapının tüm birbirinden farklı planları, en az 2 adet kesit ve birbirinden farklı görünüşleri çizilecek Birbirini tekrarlayan mahallerin daha ayrıntılı çizimlerinin yapılması ile farklı mahallerin tefrişlerinin gösterilmesi Tüm tasarım çevresi ile birlikte en iyi anlatacak şekilde ve en az 3 dakikalık 3 boyutlu animasyon ve simülasyon hazırlanacaktır. 3 boyutlu modelleme çalışmaları

5 tamamlandığında, genel perspektif görünüşlere ait 3 boyutlu görünüşler özel kartona basılı şekilde İl Özel İdaresi nce istenilen miktar(en az 5 adet) ve nitelikte (yaklaşık100/70cm) İl Özel İdaresi ne verilecektir. Projelendirme yapılacak alan, İmar Planında her ne kadar Resmi Kurum alanı olarak gösterilmiş olsa da hazırlanacak olan proje, ilgili belediyesi tarafından da görülerek onaylattırılacak. Mimari uygulama projesi, aynı zamanda koordinasyon projesidir. Yapıda yer alan tüm malzemeler, imalatlar, bileşenler, donatımlarla ilgili bilgilerin referans ya da kodlarını içerir. İnşaat, tesisat, elektrik mühendisleri ya da diğer meslek disiplinleri tarafından hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen kısımlara ilişkin bilgiler, mimari uygulama projesinde şematik olarak gösterilecektir. Mimari Uygulama Projeleri, düzenleme alanında yer alan değişik işçiliklerin birbirleriyle olan sorumluluk sınırlarını belirleyen bir belge olup aynı zamanda maliyetlerin belirlenmesi amacıyla yapılan metraj ve keşiflerin esasını teşkil eder. Yüklenici-yapımcıların hiçbir şekilde tereddüt etmeden ve hataya düşmeden yapım(inşaat) tekliflerini hazırlayabilecekleri bilgileri, açıklamaları, hesapları ve ayrıntıları içerecek ve Kesin Mahal Listeleri uygulama projesinin ekinde olacaktır. Mimari uygulama projesi, sistem ve montaj detayları ve imalat detayları iş aşamaları ile birlikte yürütülür ve bir bütündür. Aksi belirtilmediği sürece 3 takım siyah beyaz veya renkli ozalit olarak hazırlanacak ve İl Özel İdaresi ne sunulacak SİSTEM MONTAJ VE DETAYLARI Uygulama projesi çalışmaları ile birlikte yürütülen, uygulama projelerine uygun olarak hazırlanan, kolayca inşa edilebilmesi için yapının özellik gösteren ve özen gösterilerek yapılması istenen bölümlerinin, bu bölümlerde kullanılan malzeme ve imalatların açılımları, özellikleri ve birleşim detaylarını, ayrıntılı ölçülerini, detaylarla ilgili tüm referansları içeren, büroda ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile standartlara uygun olarak hazırlanmış ve çizilmiş teknik resimlerdir. Sistem ve montaj detayları (cephe, çatı, temel, merdiven, kapı pencere, ıslak hacimler vb.) en az plan, kesit ve görünüş olarak ifade edilir İMALAT DETAY PROJELERİ Uygulama projeleri ile birlikte yürütülen, uygulama projelerine ve sistem ve montaj detaylarına uygun olarak hazırlanan, yapının, şantiye dışında, atölyelerde, fabrikalarda imal edilerek yerine montajı yapılan, kapılar, pencereler, camekanlar, korkuluklar, prefabrik yapı elemanları, doğrama madeni aksamı, asma tavanlar, duvar kaplama ve lambri detayları,

6 yapının döşemi(lavabo, duş teknesi, klozet vb.) ya da bunlara benzer yapı elemanlarının, imalatlarının yapılabilmesi için hazırlanan ayrıntılı teknik çizimlerdir. Yapılacak imalatlarla ilgili standartlar uygun olarak, yorum imkan tanımayacak, yeterli açıklıkta bilgi veren ve ve imalatın özelliklerini, kullanılacak malzemeler ve içeriklerini, renk ve dokusunu, katmanlarını, ölçülerini ve kotlarını, değişik noktalardaki şekilleri ve birleşme biçimlerini, gerektiğinde uygulama projelerinde yer alan özellikli tasarımların plan, kesit, görünüş ve detaylarını, imalata yönelik tüm sistem detaylarını ve açıklamalarını kapsar, kullanılan malzeme ait referans numaraları ya da poz no ları verilir. Genellikle imalatçı firmalar tarafından hazırlanan imalat dosyaları mimarın olurundan sonra uygulanır. Bu durumda, mimar bu bileşenlerin montaj ve koordinasyon detaylarının hazırlanmasından ve bunların diğer yerinde imalatlarla ya da bileşen şeklindeki imalatlarla uyumunu sağlamakla yükümlüdür. Mimar kendi buluşu olan yapı elemanları, ya da bileşenlerinin imalatlarının yapılabilmesi için imalata yönelik detaylarını kendisi hazırlar. Çalışma ölçeği çizimlerinin özelliğine göre, İl Özel İdaresi nin önerdiği veya Mimarının uygun göreceği 1/100ve 1/1 arasındaki tüm ölçeklerde olabilir. Paftalar A3 albüm şeklinde de hazırlanabilir. Aksi belirtilmediği sürece 3 takım siyah-beyaz veya renkli ozalit olarak hazırlanacak ve İl Özel İdaresi ne sunulacak. 3.4 İHALE DOSYASI HAZIRLAMA Teknik Şartnamelerinin Hazırlanması Yüklenici firmaca hazırlanan projelerin, tekniğine uygun olarak hazırlanması için gerekli her türlü sistematik ve bilimsel bilgileri içerecek. Çizili belgelerde yer alamayacak imalat ve uygulamalarla ilgili teknik bilgiler, Teknik Şartname ler ile verilecek. Teknik şartnameler, projelerde öngörülen her imalatın ve malzemenin, özellikleri, üretim şekli, imalata sokuluş koşulları, imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları, işçiliklerin tarifi, ölçüm ve deney şekli, söz konusu imalatın diğer imalatlarla birleşme ayrışma biçimi, taşıma, yükleme, tasnif, istifleme, vb. koşulları içerecek şekilde hazırlanacak Metraj-Keşif ve Maliyet Analizlerinin Hazırlanması Keşfe esas olacak kapsamlı Metraj çalışmaları, hazırlanan uygulama ve detay projeleri ile bunlara ait teknik şartnameler doğrultusunda hazırlanacak. Metraj ve Keşifler inşaat, mekanik, tesisat, elektrik tesisatı vb. olmak üzere yapı bölümler ve yapı elemanları gruplarına göre ayrı ayrı yapılacak. Projelendirme esnasında yıkılması gereken bina ve tesisler olduğu takdirde bunların yıkım bedelini gösterir keşifler ayrı olarak hazırlanacak ve yıkım gerekçeleri açıklanacaktır.

7 Hazırlanan metrajlar üzerinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşlarının yürürlükte olan birim fiyat ve maliyet analizleri dikkate alınarak keşifler hazırlanacak, birim fiyatları olmayan işlerin piyasa araştırması yapılarak fiyat toplaması(proforma) ve/veya birim fiyat analizleri düzenlenecek.( birim fiyat analizlerinde, kullanılan her imalatın bünyesinde yer alan malzemelerin özellikleri, üretim şekli, imalata sokuluş koşulları, imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları, işçiliklerin nasıl yapılacağı, hangi toleranslarla hareket edileceği, zayiat miktarları, ölçüm ve deney şekli, söz konusu imalatın diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme biçimi, taşıma, yükleme-boşaltma, istifleme koşulları, imalatta kullanılacak değişik malzemelerin miktarları vb. hususlar anlatılacak HAZIRLANACAK PROJELER Yukarıda içeriği belirtilen her türlü alt ve üst yapı ile çevre düzenlemeleri işine ait hazırlanacak projeler; Mimari proje ve detayları Statik projeleri ve hesapları Mekanik tesisat projeleri Elektrik Tesisatı projeleri (asansör projeleri, zayıf ve kuvvetli akım, gerekirse orta ve yüksek gerilim.) Mimari Projelerde ; Mimari projelerin hazırlanması esnasında; tüm birimlerin birbirleri ve çevresi ile bütüncül olarak ele alınarak, MANİSA İL ÖZEL İDARESİ nin kurumsal prestijini temsil edici bir şekilde; estetik, işlevsel, ekonomik olarak tasarlanmasına dikkat edilecektir. Proje ve detaylarının hazırlanmasında; İmar Yönetmeliklerine; Ulusal Standartlara; TS 9111 Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları TS Şehiriçi Yollar Özürlü ve ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan, ve Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Şartnamelerine, Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları na Otopark ve Sığınak Yönetmeliğine, Çevre Kirliliğinin ve Gürültünün azaltılması Yönetmeliğine, Asansör Yönetmeliğine, Yapılacak proje ile alakalı yürülükte olan diğer geçerli tüm şartname ve yönetmeliklere

8 Betonarme Statik Proje Hazırlama Esasları Proje Hesapları Statik projelere esas olacak zemin etüdü firma tarından yaptırılacaktır. Hesaplar düzgün, kolay anlaşılır biçimde izahlı olacak ve dosyalanacaktır.hesapların başında yapılan kabuller ve faydalanılan eserleri belirten izah notu bulunacaktır.keza sırası geldikçe sözü geçen eserlerden faydalanıldığı yerlerde parantez içinde eserin ismi, sayfaları ve kaçıncı baskısı olduğu belirtilecektir. Statik, dinamik,mukavemet hesapları bilgisayarla yapıldığı takdirde, kullanılan bilgisayar programının ismi ve sürümü belirtilmelidir.ayrıca hesapların program girdi ve çıktı verileri ile analizlere ilişkin bütün datalar, hesapların her aşamasında, Manisa İl Özel İdaresi tarafından aynı program altında bilgisayardan takip edilip yeniden analiz yapılabilecek şekilde CD,DVD vb. araçlarla Manisa İl Özel İdaresi ne verilmelidir. Bilgisayar aracılığıyla yapılan statik,dinamik,mukavemet hesaplarında, ana taşıyıcı elemanların yeterlilikleri ile ilgili yapılacak kontroller, bilgisayar programından elde edilen kesit tesirlerinin el ile kağıt üzerinde gösterilmesiyle yapılacaktır.ana taşıyıcı eleman yeterlilik kontrolleri bilgisayar programı ile yapılmayacaktır. Binada seçilecek dilatasyon mimari projelerde gösterildiği yerde olacaktır Proje Uygulama ve Detay Projeleri Uygulama projeleri 1/50 ; kiriş, kolon, temel vs. bütün tafsilat ve datay resimleri 1/20 ölçeğinde olacaktır.1/20 ölçekli betonarme donatı resimlerinde demirler, kolon ve kirişin içine montaj edilmiş şekilde gösterilip her kolon yanına veya her kirişin altına ayrıca tek tek çizilecektir. Bu dermir resimleri ile döşeme donatısı resimlerindeki demirlerde parça boyları birer birer gösterilecek ve üstlerine demir boyları (L) ve poz no.ları yazılacaktır. Plan ve kesitlerde tesisat delikleri abatları ile gösterilecektir.kalıp ve donatı planları ayrı ayrı paftalara çizilecek, malzeme cinsi ve deprem parametreleri paftaların her birine yazılacak, her paftanın demir metrajı sağ kenarında usülüne göre tanzim edilmiş olacaktır. Projeler bilgisayar ortamında çizilecektir. Binalar karkas olarak hesaplanacak, çerçeveler düşey yükleme halinde mutlaka en gayri müsait yüklemeler düşünülerek ve translasyon tesirleri göz önüne alınarak bütün olarak çözülecektir.yatay yükleme halinde de çerçeveler bütün olarak çözülecektir Temel Hesapları Temel hesabında normal ve yatay kuvvetle birlikte temele gelen momentler de göz önünde bulundurulacaktır. Bilgisayar programı ile yapılan elastik temel hesaplarında kullanılacak zemin yatay katsayısı gibi parametrelerin alındığı zemin raporunun ilgili sayfaları hesap dosyasına eklenecektir. Ayrıca bilgisayar programı ile yapılan elastik temel hesabında, sonlu eleman düzenine göre temelin bölüneceği parça ebatları ve her düğüm noktası için hesaplanan yay kat sayıları, el ile kağıt üzerinde hesaplanıp detaylı bir şekilde gösterilecektir Temel resimleri : Burada, yapının temellere bağlanmış şekli ve temellerin statik hesap neticesine göre alacağı form ve teçhizatı ile temellerin birbirine olan bağlantıları gösterilir. Temel paftasında malzeme cinsi, malzeme ve zemin emniyet gerilmeleri, deprem parametreleri başlık üstünde ayrıca belirtilir.

9 Temel Aplikasyon Planları: Temellerin genel durum aplikasyonunu gösteren temel aplikasyon resmi, plan, boy, en kesit ve görünüş olarak 1/20 1/50 ölçeğinde hazırlanır. Bu resim yapının tamamına ait temel bloklarını, duvar hatıl ve kirişlerini, deprem kuşaklarını gösterir.bütün genel aksların birbiri ile olan irtibatları ölçülendirir. Ankraj delikleri yeri ve istikameti işaretlenir. Lüzumlu kotlar verilir Çelik Konstrüksiyon Proje Hesaplarının Hazırlanmasında Göz Önünde Tutulacak Genel Prensipler : Proje hesapları, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmış TS 648 ve diğer ilgili TS lere göre tanzim edilecek, burada belirtilmemiş hususlar için Alman (DIN) normları esas alınacaktır Çelik Konstrüksiyonda Kullanılacak Malzeme : Çelik konstrüksiyon projelerde kullanılacak bütün profil ve malzemeler öncelikle standartlara uygun, piyasadan kolayca temin edilebilecek mamuller olacaktır Çelik Konstrüksiyon Proje Hesapları: Hesapların başında bir izah notu bulunacak; yapılışında yararlanılan esaslar ve normlar, malzeme (cins- kalite- emniyet gerilmeleri ) ile hesap sistemi hakkında bilgi verilecektir. Hesaplar, düzgün kolay anlaşılır biçimde ayrıntılı olacak ve dosyalanacaktır. Kesiti tayin ve tahkik edilmiş her çubuk veya elemanın kesme kuvveti, eğilme momenti ve burulma momenti diyagramları çizilmeli, kafes sistemlerde ise çubuk kuvvetleri tabloları tertiplenmeli, hesaplanan kısımların konstrüksiyon sistemi şematik olarak gösterilmelidir. Hesaplarda, konstrüksiyonun alt yapı ile olan irtibatı gösterilmiş olmalıdır. Sistemin çözümünde, hesapların gerektirdiği en ekonomik elemanlar kullanılmalıdır Çelik Konstrüksiyon Uygulama ve Detay Projeleri: Çizim, statik hesapların sonucuna göre yapının statik sistemini, stabilitesini, mimari sitilini ve konstrüktif esaslarını gösteren ve detay imalat resimlerinin hazırlanmasına esas teşkil edecek mahiyette 1/50, 1/20, 1/10 ölçekte tertiplenmelidir. Detay projeleri ise, inşaat için lüzumlu her hususu halledecek nitelikte olacak, yerine göre, 1/5-1/10 ölçeğinde tertiplenecektir.detay imalat resmi paftaları,yapının bütün halinde mütalaa edilebilecek aksamından birini veya birkaçını tamamen ihtiva edecek şekilde olacaktır. Resimler, bilgisayar ortamında çizilecek ve pafta büyüklüğü Türk Standartlarına uygun olacaktır. Her paftaya ait malzeme metrajı, ya o pafta üzerinde veya hangi paftaya ait olduğu belirtilmek suretiyle ayrı föylerde gösterilmiş olacaktır. Profil veya levha standart boylarından daha uzun elemanlar için boy eki detayları, nakliye ve montaj bakımından parçalı olması gerekli olan malzemeler montaj eki detayları yapılmalı ve onlara ait hesaplar statik hesapta gösterilmiş olmalıdır Çelik Konstrüksiyon Bulon İşaretleri ve Ölçülendirme : Her parçanın kesin ölçülerinden başa, deliklerin mesafeleri parçanın yakın ucuna itibar edilmek suretiyle ayrı ayrı gösterilmeli, delik çapları sembollerine göre okunaklı ve muntazam şekilde işaretlenmelidir.

10 Deliklere takılacak bulonlar ve boyutları resim üzerine yazılacaktır Çelik Konstrüksiyonda Kaynak İşaretleri ve Ölçülendirme : Kaynaklar DIN 1912 ye göre işaretlenmeli ve her kaynağın kalınlığı ve boyu ölçülendirilmelidir. Gerektiği yerde, özel kaynak ağzı hazırlığı için DIN 9551 e göre detay çizilmelidir Çelik Konstrüksiyon Bayrak Şablonları : Üzerinde yatay ve dik eksenlerden başka, bu eksenler ile açı teşkil edecek eğik eksenleri bulunan delikli bayraklar için, ayrıca 1/5 ölçeğinde bayrak şablonlarına ait paftalar çizilecek ve üzerinde de delik ölçüleri bulunacaktır Çelik Konstrüksiyona Poz Numarası Verilişi : Yapının bir bütün teşkil eden aksamında, malzemeye pafta sırasına göre birden başlamak üzere poz numarası verilecektir.bu sırada kaynak türü veya bulon delik adedi veya mesafeleri değişik elemanların poz numarası farklı olacaktır Çelik Konstrüksiyonda Resimlerin Birbirine Bağlanması : Birbiri ile ilgili olan paftaların köşelerinde bu husus belirtilmiş olmalıdır Genel Konstrüksiyon veya Montaj Resimleri : Genel konstrüksiyon veya montaj resimleri yapının tamamına ait mimarisini, konstrüktif esaslarını ve muhtelif ünitelerini komple gösteren resimlerdir.bu resimlere, yapının dıştan boy ve en görünüşleri, plan görünüşleri, plan kesitleri, hakiki görünüşleri ve büyüklükleri ile uygun olarak çizilir.ana sistem ve aks ölçüleri ve kotları verilir, aks numaraları işaret edilir.bu resimler 1/20-1/50 veya en küçük 1/100 ölçeğinde olur. Genel konstrüksiyon resimlerinde, o yapı için çizilmiş bulunan bütün resimlerin bir listesi bulunmalıdır Genel Konstrüksiyon Temel Resimleri : Burada, yapının temellere bağlanış şekli ve temellerin statik hesap neticesine göre alacağı form ve teçhizatı ile temellerin birbirine olan bağlantılar ile temellere intikal eden tesirlerin cinsi, malzeme ve zemin emniyet gerilmeleri ile deprem parametreleri başlık üstünde ayrıca belirtilir. Yapının değişik tipteki her kolon tabanının, temellere ankrajını gösteren detaylar çizilir.kolon veya mesnet aksları ile temel blok aksları arasındaki bağlantılar ile temellere intikal eden tesirlerin cinsi, yönü ve şiddetleri gösterilir.tesirleri gösterir yük tablosu çizilir.temel ankraj sistemleri (1/5-1/20) ölçeğinde gereğine göre yapılır.değişik her temel detayı ayrı ayrı çizilmelidir. Temellere ait her cins betonarme demirinin liste halinde metrajı yapılır Mekanik Tesisat Projelerinde ; Mekanik tesisat projeleri mevcut yönetmelik ve kanunlara uygun hazırlanacaktır. Mekanik tesisat projelerinde, 1/50 ölçekli kat planı ve kolon şeması mutlaka çizilecek ayrıca 1/20, 1/10 detay projeleri verilecektir. Isı Merkezleri doğalgaz (varsa) yakıtlı olarak düzenlenecektir.

11 Yeni yapılacak tesislerin durumuna göre ısı yalıtım, ısıtma, havalandırma, akaryakıt, basınçlı hava, klima ve soğutma sistemlerinin alternatifi çözümleri Manisa İl Özel İdare ile birlikte değerlendirilecektir. Yeni duruma göre doğalgaz (varsa) tesisat projesi, (alt yapı- üst yapı ) yetki belgeli firmalarca düzenlenecektir. Isıtma, soğutma, havalandırma, doğalgaz (varsa) tesisat projeleri ilgili Resmi Kurumlara onaylattırılacaktır. Sıhhi tesisat projeleri; soğuk su, sıcak su, pis su tesisatı, yangın, mutfak, soğuk depo tesisatı, harici şebeke ve kanalizasyon sisteminin tümünü kapsar. Tüm projeler resmi kurum ve ilgili belediyelerden izni alındıktan sonra hazırlanacak, Manisa İl Özel İdare nin onayından sonra resmi kurum onayları tamamlattırılacaktır Elektrik Tesisatı Projelerinde ; Binaların Alçak Gerilim Dağıtım Tesisatı Aydınlatma Priz Tesisatı Mekanik Sistemler Besleme Tesisatı Yapı Genel Kullanımına Yönelik Besleme Tesisatı Topraklama Telefon Dağıtım Tesisatı Motor Kontrol Tesisatı Paratoner Tesisatı Jeneratör Dağıtım Tesisatı Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisatı Işıklı Kontrol Sistemleri Merkezi Saat Sistemleri Yapısal Kablolama Sistemleri Kuvvet Tesisatı Yangın Yönetmeliğine Uygun Yangın İhbar Sistemleri Anons ve Seslendirme Tesisatı Çevre Aydınlatma Tesisatı ( bahçe,açık alan v.b.) Bilgisayar (Data) Tesisatı Mekanik Sistemler Besleme Tesisatı Çevre Güvenlik ve Kapalı Devre Televizyon Sistemleri Uydu Haberleşme Sistemleri Bu proje kapsamı içinde yapılacak tatbikat projeleri yürürlükte bulunan kanun, ve yönetmeliklere T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı Türkiye Elektrik Kurumu teknik şartnamelerine,elektrik Mühendisleri Odası Yönetmeliklerine ve diğer ilgili Resmi Kurumların Yönetmelik ve şartnamelerine göre hazırlanacaktır. Tesislerde kullanılacak malzemeler TSE Standardında olup, TSE standardı bulunmaması halinde (IEEE,NEMA,BS,FC vb.) uluslar arası standatlar kullanılacaktır Kuvvetli Akım Projeleri Kuvvetli akım, zayıf akım (Y.G) (0.G) elektrik projeleri 1/50, vaziyet planları 1/500 veya 1/1000 ölçekli olarak hazırlanacaktır. Projede aydınlatma,gerilim düşümü hesapları, yükleme cetvelleri, sembol cetveli, tek hat şemaları, kolon şemaları vb. yer alacaktır. Klima tesisatı,kazan dairesi, otomatik kontrol vb. tesisat için ayrı paftada elektrik ve tesisat projesi hazırlanacaktır. Kuvvetli akım tesisatı ayrı tablodan yapılacaktır.

12 Kurulu gücü 9KW üzerindeki tesisler için kompanzasyon tesisatı ve projesi yapılacaktır. Gerektiğinde paratoner tesisatı yapılacak. T.C. atom Enerjisi Kurumunun yürürlükteki yönetmeliklerine ve TSE Şartnamelerine uyulacaktır. Çevre aydınlatma projesi mimari çevre düzenleme projesine göre yapılacaktır.aydınlatma hesabı yapılacak armatür ve direk sayısı belirlenecek, projede armatür ve direk detayları verilecektir. Gücü 1 KW üstünde olan cihazlar için müstakil hat çekilecektir. Tesis için kurulu güce göre gerekli yerlere jeneratör konulacaktır. Şartnamede belirtilmeyen, ancak ilgili resmi kurumların gerekli gördüğü tüm proje ve detaylar ile gerekli hesaplar yapılacak ve Manisa İl Özel İdaresi tarafından onaylanacaktır Zayıf Akım Projeleri Projeler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TSE, E.M.O. Teknik Şartnameleri dikkate alınarak hazırlanacaktır. Kolon şemaları, detay projeleri 1/50 ölçekli, vaziyet planları 1/500 veya 1/1000 ölçekli hazırlanacaktır. Manisa İl Özel İdaresi gar sahası içinde, güvenlik gereken yerlerde kameralı güvenlik sistemi yapılacaktır. Sistem ile ilgili farklı alternatifli öneriler katalogları ile birlikte proje ekinde verilecektir. Bu şartnamede belirtilmeyen ancak ilgili resmi kurumların gerekli gördüğü tüm projeler, detaylar ve hesaplar yapılacaktır Orta- Yüksek Gerilim Trafo Projeleri (gerekli olursa) Gar sahası içine ilave yapılacak tesisler için gerekiyorsa ve mevcut trafo tesisleri göz önüne alınarak, ilgili elektrik dağıtım şirketi ile yapılacak resmi görüşmelerden sonra trafo projesi yapılacak ve firma tarafından bila bedel olarak projeler ilgili elektrik dağıtım şirketine onaylattırılacaktır. Trafo binası mimari projesi 1/50 ölçekli hazırlanacak, farklı kesitlerde (Y.G.) hücre bağlantıları,tek hat diyagramları, kurulu güç ve kompanzasyon hesabı (Y.G. A.G.), enerji dağıtım güzergahları (A.G.), pano tek hat diyagramı ve pano detayları ve gerekli proje - detay hesaplamaları yapılacaktır.jeneratör kurulu gücü hesaplanarak projelendirilecektir Asansör ve Platform Projeleri Asansör yönetmeliğine uygun olacaktır. Projede elektrik ve makine tesisatı hesapları çizimleri yer alacaktır. MADDE 4 İŞİN YAPILMASINDA UYULMASI GEREKEN ESASLAR : 4.1. FİRMANIN MANİSA İL ÖZEL İDARESİ NE KARŞI DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

13 Firma ihale konusu işleri, sözleşme ve eklerindeki şart ve hükümlere, teknik ve ekonomik faktörlere, sanat kurallarına, işin yapım süresindeki yürürlükte bulunan mevzuat ve hükümlere uygun şekilde, eksiksiz ve kusursuz olarak yapılacaktır. Sözleşme ve eklerinde açıkça belirtilmemiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda, sözleşme konusu ile ilgili ve sözleşmenin imzası tarihinde yürürlükte bulunan kararname, tüzük, yönetmelik ve şartname hükümleri uygulanacak. Projelendirmenin her adımda Manisa İl Özel İdaresi ne alternatifler sunulacak ve Manisa İl Özel İdaresi nin onayından sonra bir diğer adıma geçilecektir. Firma Manisa İl Özel İdare nin istediği koordinasyon ve/veya bilgilendirme toplantılarına katılmaya mecbur olup, gerekirse Manisa İl Özel İdaresi nin istediği söz konusu iş hakkında Manisa il Özel İdaresi nin yetkililerini bilgilendirecektir. Gerekmesi halinde ÇED Raporu firma tarafından hazırlanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alacaktır. Firma her ne surette olursa olsun bilgi ve belgeleri diğer kurum, kuruluş ve şahıslara Manisa İl Özel İdaresi nin iznini almaksızın vermeyecektir.aksi takdirde bu bilgi ve belgelerin diğer kurum,kuruluş ve şahıslara verilmesinden firma sorumlu olacaktır. Firma hazırlayacağı projelerde Resmi Kurumlar tarafından bilahare istenilen değişikleri bila bedel yapacak ve tekrar onaya sunacaktır. Firma, hazırlayarak teslim ettiği projelerden uygulama sonuçlanana kadar sorumlu olacak, projelerin uygulanması esnasında ortaya çıkabilecek eksik, hatalı projeler Manisa İl Özel İdaresi nin yazılı talebini takiben firma tarafından bedelsiz olarak 30 işgünü içersinde yapılacaktır.bu süre içersinde eksik hatalı projelerin tamamlanmaması halinde Manisa İl Özel İdaresi tarafından firmanın nam ve hesabına ilgili projeler yaptırılarak firmaya fatura edilecektir. Yüklenici, yaptığı- yapacağı projelerin ve hesapların eksiklik veya yanlışlıklarından, bunların bütün sonuçlarından sorumlu olacaktır. Projelerin Manisa İl Özel İdaresi tarafından görülmüş ve onaylanmış olması Yükleniciyi sorumluluktan kurtarmayacaktır. Firma tarafından hazırlanacak projelerin tüm kullanım hakkı Manisa İl Özel İdaresi ne ait olacaktır. Manisa İl Özel İdaresi bu projelerin tamamını veya bir kısmını kendi ihtiyacı olan başka bir yerde kullanabilir. Manisa İl Özel İdaresi projelerin bir kısmı veya tamamı üzerinde her türlü değişiklik ve tadilatı yapabilir. Firma projelerin bir başka yerde kullanılması halinde Manisa İl Özel İdaresi nden herhangi bir Hak talebinde bulunamaz. Firma, yapmış olduğu söz konusu işe ait yapım ihalesine katılamayacak, teklif veremeyecektir. Projeler ve keşifler tamamlandıktan sonra, dijital kayıtları iki kopya olarak CD veya benzeri kopyalama aletleri ile idareye teslim edilecektir.dosyaların hangi programlarca kullanılabildikleri, formatları, çizim dosyalarının katman- kalem ilişkisinin açıklandığı bir *doc dosyası CD içine konulacaktır MANİSA İL ÖZEL İDARESİ NİN FİRMAYA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ Manisa İl Özel İdaresi, FİRMA tarafından yürütülen proje ve diğer çalışmaları ve alternatif projeleri inceleyecek ve en kısa zamanda onaylayacaktır. Ancak, Manisa İl Özel İdaresi nin projeleri onaylamış olması firmanın projeden kaynaklanan yükümlülüklerini hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacaktır. MADDE 5- İŞİN KABULU VE ONANMASI : Taahhüt konusu işin sözleşme ve eklerine uygun yapıldığı anlaşıldıktan sonra kabulü yapılır. Yüklenici Firmanın yükümlülüğü, söz konusu işe ait yapım işlerinin sonuçlanmasına kadar devam edecektir.

14 MADDE 6 ÖDEMELER Bu sözleşmenin konusunu teşkil eden; sözleşme,şartname ve eklerinde belirtilen, bunlarda belirtilmemiş olsa dahi bilim, teknik ve mesleki teamüller gereği bir işin kapsamında bulunduğu kabul edilmiş tüm hizmetlerin dahil olduğu, işlerin ödemeleri aşağıda belirtildiği şekilde, işin muhteviyatına göre oluşturulacak ayrıntılı alt pursantaj değerlerine göre hesaplanarak yapılacaktır. Yüklenici firmaca bu iş için teklif edilen bedel haricinde herhangi bir fiyat farkı hesaplanmayacak ve ödenmeyecektir. 3.2 maddesinde, hazırlanacak projeyle alakalı inşaat alanı veya kat adedi miktarları yaklaşık olarak belirlenmiş olup, söz konusu miktarlarda artı yönde olacak değişikler için yüklenici firmaca bu iş için teklif edilen bedel haricinde herhangi bir bedel ödenmeyecek veya eksi yönde olacak değişikler için Yüklenici firmaca bu iş için teklif edilen bedelden herhangi bir indirime gidilmeyecektir. Avans verilmeyecektir. İşin tamamlanması ve onanmasından sonra ödeme tek ve kesin hak edişle bir seferde Manisa İl Özel İdaresi nce yapılacaktır. MADDE 7 MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK : Söz konusu işe ait projelerin yapımı, takibi ve onaylanması için, Yüklenici Firmaca bildirilecek olan teknik personelin nitelikleri, nicelikleri ve deneyim süresi aşağıda belirtilmiş olup bildirilecek teknik personelin Yüklenici Firma bünyesinde bulunmasına gerek yoktur. Deneyim süresi, mezuniyet tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecek. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 gün içerisinde, mezuniyet belgesi, oda kayıt belgesi ile beraber yüklenici tarafından Manisa İl Özel İdaresi ne sunulacaktır. BU İŞ İÇİN GEREKLİ TEKNİK PERSONEL SIRA GÖREVİ/ÜNVANI KİŞİ ADEDİ İŞ DENEYİMİ NO (EN AZ) (YIL) 1 MİMAR MAKİNE MÜHENDİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ İNŞAAT MÜHENDİSİ 1 5

15

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25305 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ,1037 ADA,1 PARSELE AİT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1: İşin Adı: İzmir İli, Konak

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No 1.1. İŞ KAPSAMI 1 1.2. PROJE YÖNETİMİ 2 1.2.1. Yüklenicinin Örgütlenişi ve İş Programı 2 1.2.2. İlerleme Raporu 3 1.2.3. Emniyet 3 1.2.4.

Detaylı

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ EK-3 FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI. (Ocak 2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI (Ocak 2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2010 DÜZCE 1 BAŞKAN LARDAN Nusret ÖZSOY Metin BÜYÜK Meclis Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Ticaret

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2013 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi AKPLAZA OFİS BİNASI DEKORASYON ŞARTNAMESİ GENEL FİHRİST BÖLÜM 1_GİRİŞ VE AMAÇ 1.1 Giriş ve Amaç 1.2 Akplaza Ofis Binası Tasarım Felsefesi 1.3 Kriterlerin Kullanımı BÖLÜM 2_GENEL BİLGİ VE YÖNTEMLER Özet

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KUVVET PROJELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye, ilgili mevzuat

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.SeherGÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK İHALE

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İ LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ KONGRE MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME ŞARTNAME 1 DI İ LERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ PROJE YARI MASI ARTNAMESİ I. YARI MANIN KONUSU VE AMACI: Dışişleri Bakanlığı Kongre Merkezi Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi Bayındırlık

Detaylı

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. Yüksek Yapı Yönetmeliği 1- GENEL HÜKÜMLER 1.01- Amaç Bu Yönetmelik, Yüksek Yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kent bütününde eşgüdümlü ve uyumlu uygulamayı

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİKLER SÖZLEŞMELER TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon

Detaylı