Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI"

Transkript

1 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI

2 KONULAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÇALIġMALARI; 1- GENEL KURALLAR 2- KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMANLAR VE KULLANIMI 3- EL ALETLERĠ KULLANIMI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 4 UYARI LEVHALAR 5 TEHLĠKE TANIMI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 5.1 DÖġEME KENARINA KORKULUK 5.2 TEHLĠKELĠ BOġLUKLAR 5.3 MALZEME VE ATIK MADDELER 5.4 PERDE 5.5 KAZILAR 5.6 YAPI ĠSKELELERĠ 5.7 ÇELĠK BORULU ĠSKELE 5.8 ASMA ĠSKELE 5.9 GIRGIR VĠNÇ (ASANSÖR) 5.10 ELEKTRĠK PANOSU ve ĠLETKENLER 6 TEHLĠKELĠ ALANLARDA ÇALIġMA VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 6.1 ELEKTRĠK KAYNAĞINDA ÇALIġMA 6.2 YÜKSEKTE ÇALIġMA 6.3 KAZI ĠġLERĠNDE ÇALIġMA 6.4 KALIP ĠġLERĠNDE ÇALIġMA 6.5 ELEKTRĠK ĠġLERĠNDE ÇALIġMA 6.6 KALDIRMA, YÜKLEME, BOġALTMA E TAġIMA 6.7 TRAFĠKTE ÇALIġMA 7- TEHLĠKELĠ MADDE DÖKÜLMESĠ VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 8- YANGIN VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 9- ĠLK YARDIM 10- ġantġye UGULAMALARINDA Ġġ GÜVENLĠĞĠ RESĠMLERĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 1

3 Iġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÇALIġMALARI; Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINI ÖNLER, KALĠTELĠ VE VERĠMLĠ ÜRETĠMĠ SAĞLAR, ġġrket OLARAK KURUMSALLAġMAYI SAĞLAR, RAHAT VE HUZURLU ÇALIġMA ORTAMINI SAĞLAR, SOSYAL BARIġI SAĞLAR. Bu amaçla; Tüm iģyeri ve Ģantiyelerde, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili Kanun, yönetmelik ve standartlara uyulacaktır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği, iģ kazası ve meslek hastalıkları konularında risk değerlendirmesi yapılarak koruyucu önlemler alınacaktır. Projelendirme aģamasında faaliyet sıralamasına göre iģ sağlığı ve güvenliği tedbirleri belirlenerek sağlık ve güvenlik planı hazırlanacaktır. ġantiyelerde alt iģveren iģçileri dahil tüm iģçilerin iģe baģlamadan önce SSK giriģleri kontrol edilecek,iģe giriģ sağlık raporları alınacak, iģ sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek, talimat ve kiģisel koruyucu lar zimmetle teslim edilecektir. Yasal ve teknik zorunluluk olarak her Ģantiyede iģ sağlığı ve güvenliği çalıģmalarını yürütmek üzere iģ sağlığı ve güvenliği uygulama koordinatörü ve iģ güvenliği mühendisi görevlendirmesi yapılacaktır. En az 50 iģçi çalıģan Ģantiyelerde iģ yeri hekimi görevlendirilecek, iģyeri sağlık birimi kurulacaktır. Proje müdürleri ve Ģantiye Ģefleri; iģveren vekili olarak, iģyerinde iģ sağlığı ve vgüvenliği tedbirlerinin alınmasını, bu konuda iģçilerin eğitimini, gerekli malzeme ve ekipmanı, sürekli olarak iģ sağlığı ve güvenliği denetiminin yapılmasını sağlamakla yükümlüdürler. Alt iģverenler (taģeron), üstlendikleri iģ ve çalıģtırdıkları iģçilerle ilgili iģ sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla, iģçilerine gerekli iģ sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek/verilmesini sağlamakla, sağlık raporlarını almak/alınmasını sağlamakla, gerekli ve uygun her türlü ekipmanı sağlamakla yükümlüdürler. ĠĢçiler de, kendilerine eğitim, talimatla verilen iģ sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymakla, bu kitapçığı dikkatle okuyarak belirtilen hususları eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdürler. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 2

4 1- GENEL KURALLAR: 1.1. Yetki, bilgi ve görev dıģında iģ yapılamaz. Verilen emirler yerine getirilip görevin dıģında iģ yapılmayacaktır ĠĢyeri ve çalıģma sahası izinsiz olarak terk edilmeyecektir ĠĢyerinde her zaman daima baret giyilecek ve kiģisel koruyucu malzemeler gerektiğinde kullanılmak üzere her zaman hazır bulundurulacaktır. DüĢme tehlikesi olan yüksek yerlerde emniyet kemeri kullanılacaktır Kaynak, taģlama, kesme, zımba, perçin, kalafat, asit ve kostik maddeler, parça ve çapak çıkaran iģler ve sıva iģlerinde gözlüksüz çalıģılmayacaktır Her türlü arıza ve aksama derhal yetkilisine bildirilecektir Zimmetli olarak verilen kiģisel koruyucu malzemeler ve de iģle ilgili verilen malzemeler kesin suretle kullanılacaktır Kazı iģlerinde kazı toprağını en az kazı kenarından bir metre uzağa atılacaktır.. ġevsiz yapılan kazıda bir buçuk metreden sonra iksa yapılmadan çalıģılmayacaktır. ÇalıĢma dıģında kazı içi ve mahallinde bulunulmayacaktır. Kazı kısmını belirten özel yer ve merdivenden inip çıkılacaktır Ġskeleler her kurulup sökülmede, her fırtınadan sonra ve de her gün kontrol edilip çalıģabileceği yetkililerce bildirilmeden çalıģmaya baģlanmayacaktır. Ġskelede korkuluklar noksan veya arızalı ise çalıģmadan durum yetkilisine bildirilecektir Vinç ve kaldırma araçlarının hareket ve çalıģma sahasında bulunulmayacaktır. Kaldırılan yükün altında bulunulmayacaktır. Yük vinçlerine asla asılma yapılmayacaktır Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak yetkili elektrikçi yapabilir, bakım ve onarımını lamba, Ģalter vb. aksamını bu yetkili değiģtirebilir. Yetkisiz kimseler asla bu gibi iģlemleri yapamazlar. Bu gibi durumlara tevessül edenler olursa derhal müdahale ile durum yetkililere bildirilecektir. Elektrik cihazları topraklamasız olarak kullanılmayacaktır ĠĢyerinde asılmıģ olan ĠĢ Güvenliği Talimat ve Ġkazları tam anlamı ile eksiksiz okunup, öğrenilip tatbik edilecektir. Bu Talimat ve Ġkaz levhalarının yerleri değiģtirilmeyecektir ĠĢyerinde azami sürat 10 Km. dir. Bu hususa riayet edilecektir. Manevralarda muhakkak iģaretçi kullanılacak, bu iģaretçinin komutlarına riayet edilecektir Zemin ve katlarda boģlukları ve düģme tehlikesi olabilecek kısımlar kapatılacak veya kapatılması sağlanacaktır. Asansör ve aydınlık boģluklarının ve sair boģlukların üzeri ve geçiģ alanı olan ön kısmı korkuluklarla kapatılacak veya kapatılması için yetkililere haber verilecektir. YapılmıĢ olan bu korkulukları yetkililerinden habersiz olarak açılmayacaktır. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 3

5 1.14. Arızalı takım ve malzeme kullanılmayacaktır.. Sağlam ve eksiksiz merdiven haricinde merdiven kullanılmayacaktır. Merdivenlerin uzunluğu yapılacak iģe göre ayarlanacaktır. Merdivenin alt ucu sağlam bir Ģekilde tespit edilecektir ĠSG Talimatı gereği iģyerine ve imalat sahalarına misafir giriģleri yasaktır. Sair kiģiler ve yetkililerinden izin alınarak giriģleri yapılabilir Sağlam olmayan ve düģme tehlikesi olan, mani olacak korkulukları bulunmayan geçit ve platformda durulmayacaktır Makine çalıģırken yağlama ve tamirat yapılmayacaktır. Bakım için yerlerinden çıkarılan koruyucu kısımların yerlerine takılmadan makine çalıģtırılmayacak ve çalıģılmayacaktır. Arızalı levhası ve tamirat var levhası asılı kısımlara dokunulmayacaktır Çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan iģlerde kullanılan yapı iskeleleri korkuluklarının uygun, sağlam ve düģmeye mani olacak durumda olması ve muhafazasının bulunması sağlanacaktır Cam, Saç ve çimento harçlı ve sair levhalardan yapılmıģ veya eskimiģ, yıpranmıģ ve dayanıklılığı azalmıģ çatılarda çalıģmaya baģlamadan önce çatı merdiveni iģyeri yetkilisinden temin edildikten sonra çalıģılacaktır Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıģılacağında bu kısımların temiz havalı olduğu ve ya temiz hava sağlandığı bildirilmeden ve emniyet kemeri ile sinyal ipleri kullanılmadan çalıģılmayacaktır Kullanılan veya görülen makine veya alet arızalandığı takdirde öncelikle güvenlik önlemi alınıp derhal yetkililere bildirilecektir Yetkisi ve görevi dıģındaki iģ yapılmayacak, görev alanı dıģına çıkılmayacaktır. EEMNİYETLİ M N İ Y E T L İ BBİR İ R İŞ İ Ş OORTAMININ R T A M I N I N YARATILMASI VE KAZALARIN ÖÖNLENMESİNDE N L E N M E S İ N D E SSİZ İ Z... BEN.. HHEPİMİZ E P İ M İ Z..... SORUMLUYUZ! Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 4

6 2- KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMANLAR VE KULLANIMI 2.1 BARET ÇalıĢan personelin baģını üsten, arkadan ve yandan gelebilecek darbelere karģı koruyan, sert plastikten imal edilmiģ baģlıktır. Kullanımı: Bareti içindeki ayarlı kısmından baģına göre ayarla Baretin baģından düģmeyeceğine emin olun ġantiye içerisinde idari bina ve bürolar dıģında kullanılması zorunludur. Baret baģınızı her türlü delici darbe, sarsıcı, yakıcı maddelerden koruyacaktır. Yüksekte yük düģme tehlikesi, dar alanda darbe tehlikesi olan yerlerde mutlaka kullanılacaktır. 2.2 ÇELĠK BURUNLU Ġġ AYAKKABISI: Burunu çelik muhafazalı, topuğu takviyeli tabanı kaymayı engelleyici özel malzemeden imal edilmiģ ayağa düģebilecek ağır cisimlerden koruyan ayakkabıdır. Kullanılmadan önce sağlamlığı ve temizliği kontrol edilecek. Ayağa tam giyilmelidir. Bağcıkları tam olarak bağlanmalıdır. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 5

7 2.3 Ġġ ELBĠSESĠ : Vücudun çalıģırken hareketini kısıtlamayacak Ģekilde imal edilmiģ, çalıģırken kullanılacak elbisesidir. Kullanılmadan önce sağlamlığı kontrol edilecek, cep kapakları saçak gibi sarkıntılar bulunmayacaktır. Keskin, sivri uçlu aletleri ve eģyaları, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri cebinizde bulundurmayınız. 2.4 ELDĠVEN Keskin kenarlı malzemeden tahriģ edici veya sıcak maddelerden ellerin zarar görmesini önlemek için lastik, deri, suni maddelerden yapılmıģ eldiven kullanılır. Eldiven ÇeĢitleri: 1. Montaj eldiveni 2. Deri eldiven 3. Kaynakçı eldiveni 4. Yüksek gerilim eldiveni Kullanılmadan önce sağlamlığı ve temizliği kontrol edilecek ÇalıĢılan iģin niteliğine göre değiģiklik gösterir. ĠĢ güvenliği sorumlusu tarafından uygun görülen yerlerde kullanılacaktır. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 6

8 2.5 KORUYUCU GÖZLÜK: Kaynak, kesme ve taģlama iģlerinde ortaya çıkan toz ve parçacıklar gözü korumak için imal edilmiģ yanları kapalı gözlüktür. BaĢına tak, baģına göre ayarla, düģmesini engelle Camları temizle 2.6 YÜZ SĠPERĠ: Ayarlı bantla baģa tespit edilen, mafsal Ģekilde indirilip kaldırılan yüzü kısmen veya tamamen dıģ etkilere karģı koruyan saydam yüz siperi. BaĢına tak, baģına göre ayarla Camları temizle Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 7

9 2.7 ELEKTRĠK KAYNAK MASKESĠ: Elektrik kaynağı yapılırken ortaya çıkan çok yüksek ıģığın gözlerde körlüğe varabilecek zararlarını engellemek için özel koyu camları olan, baģa basit baģlıkla takıldığı gibi elde tutularak kullanılabilen tipleri bulunabilen maskelerdir KULAK KORUYUCULARI: Gürültünün zararlarından korunmak için uygun kulak tıkaçları ve kulaklıklar kullanılır. A) Kulaklık B) Kulak Tıkacı Kulağı yüksek sesten korumak için kullan Ekipman zarar görürse at Kulaklığı kulak tıkacıyla beraber kullan BaĢına göre ayar yap Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 8

10 2.8 MASKELER: Zararlı gazlardan, buhardan veya tozlardan korunmak için filtreli veya temiz hava verici maskeler kullanılır.filtreli maskelerde doğru filtre seçimine dikkat edilmelidir. A. Filtreli Toz Maske: Toz ve dumanlı ortamlarda oluģan partiküllerin solunum yoluyla çalıģanlara gedmesini engellemek üzere burnu ve ağzı kapatacak Ģekilde fitre kumaģında imal edilmiģ koruyuculardır. B. Süzgeçli Gaz Maskesi: Yoğun duman, gaz, boya ve kimyasal buharı olabilecek kapalı alanlarda çalıģacak kapalı alanlarda çalıģacak personeli etkilerden koruyacak Ģekilde tüm yüzü kaplayan,baģın arkasında kolonlarla sıkmalı nefes yollunda filtre takılarak solunum yapılabilen maskelerdir. Kullanmadan önce mutlaka sağlamlığını ve temizliğini kontrol edilecektir Kullanmadan önce yüze tam oturup oturmadığını kontrol edilecektir. Katlanan veya kirlenen maskeyi at Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 9

11 2.9 EMNĠYET KEMERĠ DüĢme tehlikesi olan ve 2,5 m den yüksekte çalıģmalarda tüm personel tarafından takılma zorunluluğu olan kemerlerden oluģmuģ koruyucu malzemedir. Kullanmadan önce mutlaka sağlamlığını ve temizliği kontrol edilecek. Vücuduna tam oturt ve bağlantı ucunu sağlam bir yere bağla 2,5 m den yüksekte düģme tehlikesi olan yerlerde kesinlikle kullan DüĢme tehlikesi gördüğün yerlerde çalıģmadan önce mutlaka amirinden veya iģ güvenliği sorumlusundan emniyet kemeri isteyin. ParaĢüt Tipi Emniyet Kemeri Bel Tipi Emniyet Kemeri Kullanılan kiģisel koruyucu donanımları yukarıdaki standartlara uygun olmalıdır. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 10

12 3- EL ALETLERĠ KULLANIMI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 3.1 Elektrikli El Aletleri: Düzgün çalıģan bir açma/kapama düğmesi olmalıdır Topraklama sistemine sahip olmalıdır Elektrikli ve elektronik cihazların bakım, onarım ve kontrolü ehliyetli kiģilerce yapılacaktır.kendin tamir etmeye çalıģma FiĢsiz ve prizsiz açık uçlu kablolarla elektrikli aletler, makineler ve v.b kesinlikle kullanılmayacaktır Kabloların ekli ve eski olmamalı, kontrol et ÇalıĢırken ayaklarını, ellerini ve giysilerini kesinlikle kuru olmalı Islak bezlerle, ıslatarak soğutma yapma, enerjisini kes ve soğumaya bırak El aletlerini kullanırken kiģisel koruyucu ekipmanlarını kullan Bakımı yapılmamıģ el aletlerini kullanma Hareketli ekipmanların yanında bol elbise, takı ve uzun saçla çalıģma. 3.2 Elektrikli El Aletleri ÇeĢitleri TaĢ Motoru Etiket değerin Ģebekeye uygunluğunu kontrol et. Koruyucu malzeme kullan (eldiven, gözlük, maske, v.b). Kıvılcımlara karģı çalıģtığın ortamdaki yanıcı maddeleri uzaklaģtır. Yangın riskine karģın yangın söndürücü tüp bulundur. TaĢ motoru taģını değiģtirirken fiģi prizden çıkar (enerjisini kes). TaĢ motoru üzerindeki korumasız çalıģma. Tavsiye edilen taģı dıģında taģ kullanma. TaĢın mil somununu gevģek bırakma. AĢırı kuvvet uygulama Maksimum hıza ulaģtığında iģleme baģla Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 11

13 3.2.2 Matkap Salınım yapmaması için sabitle. Uygun kiģisel koruyucu donamım kullan.(gözlük, eldiven, v.b) Delmeden önce deliğin yerini iģaretle. ĠĢe uygun uç belirle YavaĢ hızla baģla sonra hızını arttır. Büyük deliği bir seferde delme. Önce küçük delik del,sonra büyüt. Deleceğin noktadan elektrik ve su borusu geçmediğine emin ol Testere Bıçak bölümünün iģlevini sağlayacak kısmı dıģındaki bölümleri korumalı olmalı. Koruyucu donamım kullan.(gözlük,eldiven.v.b) Koruma çıkartılmamalıdır. Açma kapama butonları kolayca ulaģılabilir bir noktada olmalıdır El Aletleri (Güç Kaynaksız) ĠĢe uygun alet seç Uygun Ģekilde bakımını yap. Kullanmadan önce ve sonra sağlamlığını kontrol et Arızalı aletleri kullanma Elektrik iģleri için izoleli olanları kullan Kullanmadan önce eldivenler ve ellerini kayıcı maddelerden temizle. DüĢme tehlikesine karģı yüksekte aletle çalıģılan yerlerden uzak dur. 4. UYARI LEVHALARI Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkça sınırlandırılacak ve buralara görünür Ģekilde yazılmıģ uyarma levhaları konulacaktır. 5. TEHLĠKE TANIMI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 5.1 KORKULUKLAR Betonarme platformlarının döģeme kenarlarına düģmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. Bu mümkün olmadığı hallerde, serbest çalıģmayı sağlamak için döģeme Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 12

14 kenarına korkuluklu iskele yapılacaktır. Bu yapılan korkuluklar uyarıcı kırmızı-beyaz renkli Ģerit bant ile sarılacaktır. Basamakları yapılmamıģ betonarme merdiven döģemelerine kayma veya düģmeye önleyecek ahģap basamaklar ve kova boģluğu kenarlarına uygun korkuluklar yapılacaktır. 5.2 TEHLĠKELĠ BOġLUKLAR Tavan veya döģemelerdeki boģluk ve deliklere, asansör boģluklarına korkuluk yapılacak veya bu deliklerin üstleri geçici bir süre için uygun Ģekilde kapatılacaktır. 5.3 MALZEME VE ATIK MADDELER Yapı iģyerinde kazaya sebep olacak veya çalıģanları tehlikeli durumlara düģürecek Ģekilde malzeme istif edilmeyecek ve araçlar geliģi güzel yerlere bırakılmayacaktır. Yapının devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, geliģi güzel atılmayacak ve ortalıkta bulundurulmayacaktır. 5.4 PERDE Yapı imalatlarına baģlamadan önce imalat yapılacak saha ikaz Ģeridi ile çevrilecek ve görevli olmayan insanların imalat sahasına girmesi engellenecektir. 5.5 KAZILAR Kazıların her bölümü ilgili fenni mesul tarafından hergün en az bir defa kontrol edilecek ve çalıģmalarında bir sakınca olmadığı sonucuna varılırsa iģe devam edilecek. Sert kaya, sert slist, betonlanmıģ çakıl, sert kalker, killi Ģist kaya gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve Ģevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan 150 cm'den daha derin kazılarda, yan yüzler uygun Ģekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretle tahkim olunacak ve iksa için kullanılacak kalas baģları, kazı üst kenarından 20 cm yukarı çıkarılacaktır. Ġksanın yeterliliği iģ süresince kontrol edilecektir. 150 cm'den daha derin olan kazı iģlerinde, iģçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır. Ġksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için kullanmak yasaktır. 5.6 YAPI ĠSKELELERĠ Yapı iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında tecrübeli ustalara iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri göz önünde bulundurularak kurdurulacak veya söktürülecektir. Ġskeleler, her yeni kuruluģta muayene ve kontrol edilecektir. Ġskeleler her fırtınadan sonra kontrol edilecektir. 5.7 ÇELĠK BORULU ĠSKELE Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak Ģekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilecek ve binadan ayrılmayacak Ģekilde tespit olunacaktır. Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak kalas veya diğer ahģap kısımların özellikleri ile kullanılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri kısımlardaki aralıklar ahģap iskelelerde aranan özelliklere uygun olacaktır. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 13

15 5.8 ASMA ĠSKELE Asma iskelelerin aģağı ve yukarı hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin kullanmaya elveriģli olduklarına iliģkin ve yetkili teknik elemanca kullanmaya baģlamadan önce düzenlenmiģ belgeleri iģ yerinde saklanacaktır. Ġskeleler her gün iģe baģlamadan önce muayene edilerek ezik, kopuk, çürük veya baģka bir özrü olup olmadığı hususu yapı iģ defterine kaydedilecek. Ancak sağlam olduğu anlaģıldıktan sonra iskelede çalıģma yapılacaktır. Asma iskele mutlak surette tavan kısmında sabit bir noktaya sağlam bir Ģekilde bağlanacaktır. 5.9 GIRGIR VĠNÇ (ASANSÖR) Gırgır vincin elektrik motoru topraklanmıģ olacaktır. Vincin Ģalteri otomatik olacak, vinç kovasının belirli bir yüksekliğe çıkması halinde otomatik Ģalter devreyi kesecektir. Çelik halatın tamburdan dıģarı çıkması önlenecektir. Kullanılacak olan çelik halatın çapı 12 mm'den az olmayacak, sağlam ve özürsüz tellerden yapılmıģ olacaktır. Kova kancasına takılacak çelik halatın uç kısmı yüksüklü olarak kancaya takılacak ve serbest kalan uç kısmı uzun kısma en az 3 adet U klemensi ile uygun bir Ģekilde tespit edilecektir. Kancanın kovadan kurtulmaması için, mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat bulunacaktır. Vincin tespit edildiği kolon ahģap ise kesiti 20x20 cm'den küçük olmayacak ve kolon, sağa sola yalpa yapmayacak Ģekilde tespit edilecektir. Ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde, ekleme Ģartlarına uygun saplama yapılacaktır. Hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulunmayacaktır. Ġçine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aģmayacaktır. Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eģya gırgır vince uygun ve emniyetli Ģekilde bağlandıktan sonra taģınacaktır. Hareket sırasında alabora olmaması için kova sapı kenarında kilitli mandal kullanılacaktır. Gırgır vinci çalıģtıran iģçiye güvenlik kemeri, lastik eldiven ve lastik ayakkabı gibi uygun kiģisel koruyucu araçlar verilecektir. Gırgır vincin hareketi sırasında çevrili alan içinde hiç bir iģçi bulundurulmayacaktır. Gırgır vince malzeme yükleyen bütün iģçilere baret giydirilecektir. Gırgır vincin bütün kısımları en az haftada bir kere ve ayrıca her yer değiģmesinde kontrol edilecektir ELEKTRĠK PANOSU ve ĠLETKENLER Tehlike anında panoya ulaģmak için elektrik panolarının önlerine herhangi bir engel bulundurulmayacaktır. Elektrik kabloları, mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuģ olarak yerleģtirileceklerdir. Elektrikli makineler, uygun bir Ģekilde topraklanacaktır. Topraklama hatları kolay muayene edilecek Ģekilde çekilmiģ olacaktır. Seyyar elektrikli makinelerde, gelen ve dönen akımı kontrol edip eģit olmadığı zamanlarda elektriği kesen kaçak akım röleleri kullanılacaktır. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 14

16 6- TEHLĠKELĠ ALANLARDA ÇALIġMA VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 6.1 ELEKTRĠK KAYNAĞINDA ÇALIġMA 1. Kaynakçılar maskesiz, gözlüksüz ve eldivensiz çalıģmayacaktır. 2. Kaynakçıların yardımcıları da koyu renk gözlük takmalıdır 3. Kaynak tabloları Ģebeke tarafı özel topraklama iletimine sahip olmak üzere sağlam mukavim ve uygun izolasyonlu kablo olmalıdır. Bu nedenle eksik kablo kullanılmayacak ve ek yapma durumu olduğunda ekler uygun malzemeden yapılacak ve tam izolasyon sağlanacaktır. 4. El ve ayaklara bol elbiseler giyilmeyecek kolluk ve önlük takılacak. 5. Kullanılan penselerin iyi bir Ģekilde izole edilmesi gerekmektedir. Pense soğutmak için suya bastırılmamalıdır. Gaz altı kaynak torçlarına elle ve vucuda dokundurulmamalıdır. 6. Kaynak yapılacak bölgenin yaklaģık 10m yakınında yanıcı gaz yanıcı gaz, yanıcı gaz yayan sıvı (benzin, solvent v.b) ve kolay tutuģan (kağıt,pamuk,saman v.b) maddeler bulunmamalıdır. 7. Yanıcı maddelere yakın yerlerde kaynak yapılmak zorun ise, önce bölge iyice havalandırılmalı, yanıcı maddelerin üzeri örtülmeli kaynak kıvılcımı ve çapakların düģeceği yerler ıslatılmalı, yangın söndürme araçları kullanıma hazır olmalı. 8. Ġçlerinde ne olduğu bilinmeyen varil, tüp ve benzeri kapalı kaplar üzerine kaynak yapılmadan önce, kabın kapağı açılıp kontrol edilmeli. Temizlendikten sonra ağzı açık olarak kaynak yapılmalıdır. 9. Depo içinde birikilen yakıt patlamaya ve aracın yanmasına neden olabilir. Temizlik iģlemi yapıldıktan sonra kaynak yapılmalıdır. Daha önce benzin veya baģka yanıcı sıvı madde depolanmıģ olan yakıt tankı, tanker vb. kaplar üzerinde kaynak yapmak gerektiği durumlarda önce kapak açılmalı su ile doldurularak, içinde birikmiģ yanıcı gaz ve buharların dıģarıya çıkması sağlanmalı yıkama iģlemi tamamlandıktan sonra kaynak bölgeye kadar içi su dolu ve kapağı acık halde kaynak yapılmalıdır. 10. Elektrik kaynak makineleri ve teçhizatı yalıtılmıģ ve topraklanmıģ, kaynak pensleri kabzaları ve dıģ yüzeyleri yalıtılmıģ olacaktır. 11. Elektrik kaynak makinelerinin Ģalterleri makine üzerinde veya çok yakında bulunacaktır. Kablolar sağlam Ģekilde monte edilecektir 12. Elektrik kaynak makinelerinin temizlenmesi, tamir ve bakımı veya çalıģma yerinin değiģtirilmesi sırasında makineler Ģebekeden ayrılıp elektriği kesilecektir. 13. Gemi kabinleri, kazan, tank gibi kapalı yerlerde kaynak iģlerinde doğru akım kaynak makinesi kullanılmalıdır. 14. Kaynak yapılmayan zamanlarda penseyi yalıtkan bir malzeme üzerine bırakılmalıdır. 15. Kaynak çapaklarının kırılması esnasında koruyucu gözlük kullanılmalıdır. 16. ĠĢ bitiminde ve paydoslarda kaynak tesisatı kapatılmalıdır Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 15

17 6.2 YÜKSEKTE ÇALIġMA 1. DüĢme ve kayma tehlikesi olan (iskeleler, platformlarda, vinç kulelerinde, kaldırma araçlarının sepetlerinde)ve 2,5 metreden daha yüksek yerlerde çalıģırken mutlaka emniyet kemeri takılacak ve kemere bağlı olan halatın ucundaki kanca sağlam bir yere geçirilecek. 2. Ġskeleler her gün sabahleyin kullanım için emniyetli olup olmadığı kontrol edilecek 3. Hareketli iskele üzerinde çalıģırken kullanılacak olan iskelelerin etrafı korkulukla çevrilmiģ insan düģmesini engelleyecek Ģekilde olacaktır. 4. Hareketli iskele üzerinde mutlak süratle emniyet kemeri takılacaktır. 5. Yüksekte çalıģırken rahatsızlık duyuluyorsa durumdan amirinize veya iģ güvenliği sorumlusuna haber verilecek. ÇalıĢılmayacaktır. 6. Gemi, havuz ve yüksek yerlerden aģağıya kesinlikle malzeme atılmayacaktır. 6.3 KAZI ĠġLERĠNDE ÇALIġMA 1 ) Kazı sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su boruları veya suyolu, kanalizasyon ve benzeri tesisata rastladığınız takdirde kazı iģlemini derhal durdurun, sorumlu ve ilgililere haber verin. Sorumlu ve ilgili Ģahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı iģlemine devam edin. 2 ) Kazı sırasında üst taraftan herhangi bir kayma veya göçme ihtimali belirdiği zaman derhal çalıģma mahallini terk edin. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verin. Gerekli önlemler alındıktan sonra kazı iģlemine devam edin. 3 ) 1,5m den daha derin kazıları Ģevli yapın. Bu derinlikten sonra kazı Ģevsiz yapıldığı taktirde iksa ( tahkikat ) yapın. 4 ) 1,5m den daha derin olan kazı iģlerinde el merdivenleri ile inip-çıkın. 5 ) Kazı iģlerinde yağıģ sırasında çalıģmayın. YağıĢın durmasından ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalıģın. 6 ) Islak elbise ile çalıģmayın. 7 ) Su içinde çalıģmanız gerekiyorsa çizme kullanın. 8 ) Kazıdan çıkan toprağı, kazı kenarından en az iki metre uzağa atın. 9 ) Kazı sahası içinde çalıģma dıģında bulunmayın, oturmayın, yatmayın ve uyumayın. 10 ) Kazı iģlemi sırasında ters Ģev vererek üst tarafı göçertmeyin. 11 ) Kazının üst kenarında bulunmayın. 12 ) Ekskavatör, buldozer ve benzeri iģ makinelerinin hareket alanı içine girmeyin ve yaklaģmayın. 13 ) ĠĢ makineleri üzerine kati surette binmeyin. Bu gibi makinelerin üzerinde operatörden baģkası bulunamaz. 6.4 KALIP ĠġLERĠNDE ÇALIġMA DıĢ yüz ve boģluk kısımlarda düģmeye karģı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Kalıp montaj ve kalıp çakılması iģleri, boģluk kısımlarda uygun korkuluğu bulunan uygun kalıp iskeleleri üzerinde yapılacaktır. Kalıp iskelesi yapılırken mutlaka emniyet kemeri kullanılacaktır. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 16

18 Kalıp iskelesinin korkuluğu en az 90 cm yüksekliğinde olmalıdır. Yüksekliğin yarsından geçecek Ģekilde ara korkuluk yapılmalıdır. Ġskele platformu en az 125 cm geniģliğinde ve aralıksız olmalıdır. Ġskele platformundaki kalas vb elemanlar kaymaya karģı uygun Ģekilde tespit edilmelidir. Kalıp iskelesinde çalıģılırken mutlaka emniyet kemeri kullanılmalıdır. Yatay çelik halat gerilerek emniyet kemeri kullanımı sağlanmalıdır. Kalıp iskelesinde çalıģmaya baģlamadan önce çalıģanlar tarafından iskelenin sağlamlığı kontrol edilmelidir. Kalıp iskelelerinin kurulmasını müteakip ve iģ güvenliği görevlisince günlük kontrolleri yapılıp Kalıp Ġskelesi Kontrol Formu düzenlenmelidir. 6.5 ELEKTRĠK ĠġLERĠNDE ÇALIġMA 1. Elektrik iģlerinde taģıyan hatlara, panolara yetkili elektrik personeli haricinde hiç kimse tarafından müdahale edilmeyecektir 2. Elektrik kumanda odalarına izin almadan ya da görevli elektrikçi nezaretinde olmadan girilmeyecektir. 3. Yetkili elektrikçi haricinde hiç kimse elektrik iģi yapmayacaktır. 4. Elektrikcinin görevine ve yaptığı iģe müdahale edilmeyecektir. 5. Tank içi gibi kapalı yerlerde çalıģırken, seyyar lamba kullanıldığı zaman 24 voltluk trafo kullanılacaktır. Seyyar lambaların fiģleri voltajın bilmediğimiz prizlere kesinlikle sokulmamalıdır. 6. Elektrik fiģleri, fiģden tutularak fiģe ve prize zarar vermeden çıkarılacaktır. Hasarlı fiģ ve prizler kesinlikle kullanılmayacaktır. 7. Elektrikli cihazları kullandıktan sonra, kapatılacak. FiĢleri prizden çekilecektir.(güç kesilecektir) 8. FiĢsiz ve prizsiz açık uçlu kablolarda elektrik el aletleri, seyyar lamba ve makineleri v.b kesinlikle kullanmayacaktır. 9. Elektrik enerjisi taģıdığı belli olamayan hatlara ve elektrik prizlerine elektrik enerjisi taģıdığını ve elektrik prizi olduğunu belirten etiketler koyunuz. Ayrıca taģınan enerji yüksek gerilimli ise voltajı belirten etiket koyunuz. 10. Gemide, tersane alanında geçici çalıģma nedeniyle çekilmiģ elektrik kabloları mutlaka askıya alınmalı, üzerine basılması engellenmelidir. 11. Hasarlı, yıpranmıģ elektrik kablolarını kullanmayın. 12. Kablolarda mümkün olduğu kadar eksiz olmasına özen gösterilmelidir. Ek yapılması gerekiyorsa elektrikçi tarafından uygun bir Ģekilde yapılmalıdır. 13. Kullanılan elektrikli cihazların gövdelerine koruma topraklaması yapılmasını sağlayın. Topraklamayı sık sık kontrol edin. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 17

19 6.6 KALDIRMA, YÜKLEME, BOġALTMA VE TAġIMA ĠġLER 1. Bütün kaldırma ve iletme makinelerinde (vinç forklift v.b) sertifikalı personel haricinde kimse tarafından kullanılmayacaktır. 2. Yükleme kaldırma ve taģıma halatları ile kancalar, sapanlar, emniyet mandalı iģe baģlanmadan önce kontrol edilecektir.hasar görmüģ yıpranmıģ malzemeler kullanılmayacaktır. 3. Yüklenecek malzemenin cins, hacim, ağırlığına göre uygun vinç forklift ile diğer iģ makineleri kullanılacaktır. 4. Ağırlığını tahmin edemediğiniz yükler veya kapasitenin üzerindeki ağırlıklar kesinlikle kaldırılmayacaktır. 5. Vinç, caraskalla kaldırılan malzemeler ile havada askıda duran malzemelerin altından geçilmeyecek ve durulmayacaktır 1. Kriko kullanırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanın. 2. Kaldırılacak ağırlığın en az 1,5 katı kaldırma kapasitesi olan kriko kullanın. 6.7 TRAFĠKTE ÇALIġMA Trafiğe kapatılacak ve açılacak bölümler için mutlaka yetkili merci onayı alınmalıdır. Trafik bölge sor., trafik polisi v.b. Trafiğe kapatılacak olan yol ve güzergahın çalıģma yapılan bölüm belirlenir Trafik sahasında çalıģmaya baģlamadan önce yol ve güzergahın Proje Müdürü / ġantiye ġefi tarafından çalıģma alanı ilgili uyarı iģaretleri, trafik ikaz bandı, totemler (fosforlu), elektrikli hortum, park dubaları, hız levhaları, ıģıklı ve diğer uyarı levhaları, fosforlu ve yansıtmalı önlükler, sac levhalar, ve huniler ile belirlenir. Trafiği durdurmak için varsa ilgili kiģilerden yardım alınır. Yoksa Kırmızı bayrak kullanılarak trafik yönlendirilir. Trafik sahasında çalıģmaya baģlamadan önce çalıģma bölümünün en az 50 m ilerisine ve gerisine çalıģma yapıldığını belirten park dubaları, gerekli ıģıklı ve diğer uyar levhalar yerleģtirilir. Trafik sahasında çalıģırken sadece tanımlanmıģ ve belirlenmiģ alanlarda çalıģmak, bu alanlar dıģına çıkmamak. Ağır iģ makinalarının çalıģması durumunda ilgili alandan 25 m. ileride olmak üzere kırmızı bayraklı uyarı yapan personel yerleģtirmek, gece ve gündüz personelin kiģisel koruyucu ekipmanları kullanılmasını sağlamak. (Çelik uçlu ayakkabı, eldiven, kulaklık, trafikte fark edilebilecek fosforlu yelek, vb. ) ġantiye ġefinin vermiģ olduğu iģ planı doğrultusunda hareket etmek. Trafik sahasında tanımlanan tüm uyarı iģaretlerine ve tabelalara uymak ĠĢ makinelerinin mutlaka ehliyetli ve bu konuda yetkilendirilmiģ kiģiler tarafından kullanılması Herhangi bir iģ kazası meydana geldiğinde mutlaka Ģantiye Ģefine ve ilk yardım uzmanına haber vermek. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 18

20 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında trafik sahasındaki çevreye etkisi olan Atıkların Atık Yönetim Talimatı doğrultusunda ayrıģtırılmalıdır. Bu atıkların ayrı olarak depolanması ve ilgililere bildirilmesi gerekmektedir. ÇalıĢma bitirildikten sonra tüm ekipman toplanmalı ve gerekli temizlik iģlemleri yapıldıktan sonra bölüm trafiğe açılmalıdır. 7- TEKLĠKELĠ MADDE DÖKÜLMESĠ VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠnĢaat sahasında kullanılan atık yağ, benzin, mazot ve boya maddelerinin kaza sonucunda toprağa dökülmesi durumunda hemen ĠSG mühendisine haber verilir. ĠSG Müh., gerekiyorsa etraftan yardım alarak, sahadaki döküntünün büyüklüğüne göre yapılacak faaliyeti belirler. Eğer döküntü çok fazla ise ilk olarak birikinti sızdırmaz bir kabın içine alınır ve geri kalan kısmı kum veya talaģ gibi emici malzemeler ile iyice emdirilir. Kum veya talaģ tehlikeli atık kutusunda biriktirilir. ġantiye demobilizasyonu sonrasında lisanslı firmaya gönderilir. Eğer döküntü az ise direk kum veya talaģ gibi emici malzemeler ile iyice emdirilir veya üstübü bezleri kullanılarak temizleme iģlemi sağlanır. Üstübü bezleri, kum veya talaģ tehlikeli atık kutusunda biriktirilir. ġantiye demobilizasyonu sonrasında lisanslı firmaya gönderilir. Döküntünün emdirildiği malzemeler hiçbir Ģeyle temas ettirilmeden Tehlikeli Atık Kutusuna alınır. Kesinlikle çevreye veya normal çöp bidonlarına atılmaz. 8- YANGIN GÜVENLĠĞĠ Merkez ofiste ve Ģantiyelerde yangının söndürülebilmesi için yeterli miktar ve basınçta su bulundurulmalıdır. Genel Ģebekeden basınçlı su sağlanamadığı hallerde, yeterli suyu verecek yüksek depolar veya havuzlar yapılmalı ve bunlardan veya akarsulardan suyu çekçek motorlu pompa ve boru tesisatı yapılmıģ olmalı veya seyyar motopomplar bulundurulmalıdır. ĠĢyerlerindeki yangın muslukları, kolay eriģilir uygun yerlerde tesis edilmeli ve soğuk havalarda suyun donmasını önlemek için, tesisat gerekli Ģekilde korunmalıdır. Yangın Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 19

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Basım Tarihi: Temmuz 2013 1. Revizyon Tarihi: 06.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. 1. Amaç: İşçi sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR 1 HAZIRLAYAN İNDEKS - TALİMATLAR T01.İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı T02.Sosyal Tesisler Konuşlanma Talimatı T03.İnşaat Sahası Güvenlik Talimatı T04.Güvenlik

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ YANGIN YÖNERGESĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. AMAÇ II. KAPSAM III. TANIMLAR IV. HEDEFLER V. YETKĠ VE SORUMLULUK ĠKĠNCĠ BÖLÜM I. YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESĠ II. YANGIN ÇIKMASININ NEDENLERĠ III. YANGIN

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE 862ISG007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I,II,III,IV,V 1.0 GĠRĠġ 1 2.0 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SORUMLULUKLARI 1 2.1 PERSONEL SEÇĠMĠ VE ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ 1-2 2.2. GENEL SORUMLULUKLAR 2 2.2.1 ġantġye ÇEVRE MÜDÜRÜ 2-3 2.2.2 MÜHENDĠS

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO ĠĢyeriĠncelemesi Tarihi :30.12.2013 Geçerlilik Tarihi :30.12.2019 Acil Durumda Ġlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( 0 332 ) 223

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12. ULUSAL MESLEK STANDARDI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: Ġġ SAĞLIĞI

Detaylı

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Bakım ve onarım hizmetleri; makine,tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışması; beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Madde 1 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına giren iģyerlerinde, iģçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Madde 1 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına giren iģyerlerinde, iģçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer 2389 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

www.isgdosya.com İSG ÖZETLERİ

www.isgdosya.com İSG ÖZETLERİ İSG ÖZETLERİ ACİL DURUM PLANLARI Büyük tehlikeli kuruluşların acil durum planları işyerine ve civarına ait acil durum işlemlerini kapsamalıdır. İşyeri acil durum planı işletme yönetimi tarafından hazırlanmalı

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş 4. Bölüm 1 5 Gemi Üretim Prosesleri Esnasında Ortaya Çıkan Tehlikeler ve Alınması Gereken Tedbirler

İÇİNDEKİLER. Sunuş 4. Bölüm 1 5 Gemi Üretim Prosesleri Esnasında Ortaya Çıkan Tehlikeler ve Alınması Gereken Tedbirler İÇİNDEKİLER Sunuş 4 Bölüm 1 5 Gemi Üretim Prosesleri Esnasında Ortaya Çıkan Tehlikeler ve Alınması Gereken Tedbirler 1. Taşıma, Stoklama ve Kaldırma 5 2. Taşlama, Raspalama ve Boyama 9 3. Kesme ve Eğme

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1.

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1. ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.12.1973 - No: 7/7583 Resmi Gazete Tarihi/No: 11.1.1974 / 14765 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler - KAPSAM: 1475 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamına

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

İÇ YÖNETMELİK SOSYAL İŞLER YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI

İÇ YÖNETMELİK SOSYAL İŞLER YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI İÇ YÖNETMELİK SOSYAL İŞLER YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI İşyerinizde çalışanların sağlıklarının korunması ve sağlıklı olmalarını temin bakımından temiz bir ortamda,düzenli biçimde beslenmelerini

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ 31.05.2012 -İşçilerin özlük dosyaları oluşturulmamıştır. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Yangın

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Yangın MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yangın Not: Sunumun bazı kısımları güncel değildir. Derste güncel ifadelerle anlatılmıştır. Bu sunum Kimya Öğretmeni Elif Hanım tarafından

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar Hazırlayan : Mehmet ZİRAATCI Öğrenci No : 135148034 YAPI İŞLERİNDE İŞ EKİPMANLARI VE MAKİNALARIN SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI TANIMLAR İş Ekipmanı: İşin yapılmasında

Detaylı