Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI"

Transkript

1 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI

2 KONULAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÇALIġMALARI; 1- GENEL KURALLAR 2- KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMANLAR VE KULLANIMI 3- EL ALETLERĠ KULLANIMI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 4 UYARI LEVHALAR 5 TEHLĠKE TANIMI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 5.1 DÖġEME KENARINA KORKULUK 5.2 TEHLĠKELĠ BOġLUKLAR 5.3 MALZEME VE ATIK MADDELER 5.4 PERDE 5.5 KAZILAR 5.6 YAPI ĠSKELELERĠ 5.7 ÇELĠK BORULU ĠSKELE 5.8 ASMA ĠSKELE 5.9 GIRGIR VĠNÇ (ASANSÖR) 5.10 ELEKTRĠK PANOSU ve ĠLETKENLER 6 TEHLĠKELĠ ALANLARDA ÇALIġMA VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 6.1 ELEKTRĠK KAYNAĞINDA ÇALIġMA 6.2 YÜKSEKTE ÇALIġMA 6.3 KAZI ĠġLERĠNDE ÇALIġMA 6.4 KALIP ĠġLERĠNDE ÇALIġMA 6.5 ELEKTRĠK ĠġLERĠNDE ÇALIġMA 6.6 KALDIRMA, YÜKLEME, BOġALTMA E TAġIMA 6.7 TRAFĠKTE ÇALIġMA 7- TEHLĠKELĠ MADDE DÖKÜLMESĠ VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 8- YANGIN VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 9- ĠLK YARDIM 10- ġantġye UGULAMALARINDA Ġġ GÜVENLĠĞĠ RESĠMLERĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 1

3 Iġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÇALIġMALARI; Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINI ÖNLER, KALĠTELĠ VE VERĠMLĠ ÜRETĠMĠ SAĞLAR, ġġrket OLARAK KURUMSALLAġMAYI SAĞLAR, RAHAT VE HUZURLU ÇALIġMA ORTAMINI SAĞLAR, SOSYAL BARIġI SAĞLAR. Bu amaçla; Tüm iģyeri ve Ģantiyelerde, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili Kanun, yönetmelik ve standartlara uyulacaktır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği, iģ kazası ve meslek hastalıkları konularında risk değerlendirmesi yapılarak koruyucu önlemler alınacaktır. Projelendirme aģamasında faaliyet sıralamasına göre iģ sağlığı ve güvenliği tedbirleri belirlenerek sağlık ve güvenlik planı hazırlanacaktır. ġantiyelerde alt iģveren iģçileri dahil tüm iģçilerin iģe baģlamadan önce SSK giriģleri kontrol edilecek,iģe giriģ sağlık raporları alınacak, iģ sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek, talimat ve kiģisel koruyucu lar zimmetle teslim edilecektir. Yasal ve teknik zorunluluk olarak her Ģantiyede iģ sağlığı ve güvenliği çalıģmalarını yürütmek üzere iģ sağlığı ve güvenliği uygulama koordinatörü ve iģ güvenliği mühendisi görevlendirmesi yapılacaktır. En az 50 iģçi çalıģan Ģantiyelerde iģ yeri hekimi görevlendirilecek, iģyeri sağlık birimi kurulacaktır. Proje müdürleri ve Ģantiye Ģefleri; iģveren vekili olarak, iģyerinde iģ sağlığı ve vgüvenliği tedbirlerinin alınmasını, bu konuda iģçilerin eğitimini, gerekli malzeme ve ekipmanı, sürekli olarak iģ sağlığı ve güvenliği denetiminin yapılmasını sağlamakla yükümlüdürler. Alt iģverenler (taģeron), üstlendikleri iģ ve çalıģtırdıkları iģçilerle ilgili iģ sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla, iģçilerine gerekli iģ sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek/verilmesini sağlamakla, sağlık raporlarını almak/alınmasını sağlamakla, gerekli ve uygun her türlü ekipmanı sağlamakla yükümlüdürler. ĠĢçiler de, kendilerine eğitim, talimatla verilen iģ sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymakla, bu kitapçığı dikkatle okuyarak belirtilen hususları eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdürler. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 2

4 1- GENEL KURALLAR: 1.1. Yetki, bilgi ve görev dıģında iģ yapılamaz. Verilen emirler yerine getirilip görevin dıģında iģ yapılmayacaktır ĠĢyeri ve çalıģma sahası izinsiz olarak terk edilmeyecektir ĠĢyerinde her zaman daima baret giyilecek ve kiģisel koruyucu malzemeler gerektiğinde kullanılmak üzere her zaman hazır bulundurulacaktır. DüĢme tehlikesi olan yüksek yerlerde emniyet kemeri kullanılacaktır Kaynak, taģlama, kesme, zımba, perçin, kalafat, asit ve kostik maddeler, parça ve çapak çıkaran iģler ve sıva iģlerinde gözlüksüz çalıģılmayacaktır Her türlü arıza ve aksama derhal yetkilisine bildirilecektir Zimmetli olarak verilen kiģisel koruyucu malzemeler ve de iģle ilgili verilen malzemeler kesin suretle kullanılacaktır Kazı iģlerinde kazı toprağını en az kazı kenarından bir metre uzağa atılacaktır.. ġevsiz yapılan kazıda bir buçuk metreden sonra iksa yapılmadan çalıģılmayacaktır. ÇalıĢma dıģında kazı içi ve mahallinde bulunulmayacaktır. Kazı kısmını belirten özel yer ve merdivenden inip çıkılacaktır Ġskeleler her kurulup sökülmede, her fırtınadan sonra ve de her gün kontrol edilip çalıģabileceği yetkililerce bildirilmeden çalıģmaya baģlanmayacaktır. Ġskelede korkuluklar noksan veya arızalı ise çalıģmadan durum yetkilisine bildirilecektir Vinç ve kaldırma araçlarının hareket ve çalıģma sahasında bulunulmayacaktır. Kaldırılan yükün altında bulunulmayacaktır. Yük vinçlerine asla asılma yapılmayacaktır Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak yetkili elektrikçi yapabilir, bakım ve onarımını lamba, Ģalter vb. aksamını bu yetkili değiģtirebilir. Yetkisiz kimseler asla bu gibi iģlemleri yapamazlar. Bu gibi durumlara tevessül edenler olursa derhal müdahale ile durum yetkililere bildirilecektir. Elektrik cihazları topraklamasız olarak kullanılmayacaktır ĠĢyerinde asılmıģ olan ĠĢ Güvenliği Talimat ve Ġkazları tam anlamı ile eksiksiz okunup, öğrenilip tatbik edilecektir. Bu Talimat ve Ġkaz levhalarının yerleri değiģtirilmeyecektir ĠĢyerinde azami sürat 10 Km. dir. Bu hususa riayet edilecektir. Manevralarda muhakkak iģaretçi kullanılacak, bu iģaretçinin komutlarına riayet edilecektir Zemin ve katlarda boģlukları ve düģme tehlikesi olabilecek kısımlar kapatılacak veya kapatılması sağlanacaktır. Asansör ve aydınlık boģluklarının ve sair boģlukların üzeri ve geçiģ alanı olan ön kısmı korkuluklarla kapatılacak veya kapatılması için yetkililere haber verilecektir. YapılmıĢ olan bu korkulukları yetkililerinden habersiz olarak açılmayacaktır. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 3

5 1.14. Arızalı takım ve malzeme kullanılmayacaktır.. Sağlam ve eksiksiz merdiven haricinde merdiven kullanılmayacaktır. Merdivenlerin uzunluğu yapılacak iģe göre ayarlanacaktır. Merdivenin alt ucu sağlam bir Ģekilde tespit edilecektir ĠSG Talimatı gereği iģyerine ve imalat sahalarına misafir giriģleri yasaktır. Sair kiģiler ve yetkililerinden izin alınarak giriģleri yapılabilir Sağlam olmayan ve düģme tehlikesi olan, mani olacak korkulukları bulunmayan geçit ve platformda durulmayacaktır Makine çalıģırken yağlama ve tamirat yapılmayacaktır. Bakım için yerlerinden çıkarılan koruyucu kısımların yerlerine takılmadan makine çalıģtırılmayacak ve çalıģılmayacaktır. Arızalı levhası ve tamirat var levhası asılı kısımlara dokunulmayacaktır Çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan iģlerde kullanılan yapı iskeleleri korkuluklarının uygun, sağlam ve düģmeye mani olacak durumda olması ve muhafazasının bulunması sağlanacaktır Cam, Saç ve çimento harçlı ve sair levhalardan yapılmıģ veya eskimiģ, yıpranmıģ ve dayanıklılığı azalmıģ çatılarda çalıģmaya baģlamadan önce çatı merdiveni iģyeri yetkilisinden temin edildikten sonra çalıģılacaktır Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıģılacağında bu kısımların temiz havalı olduğu ve ya temiz hava sağlandığı bildirilmeden ve emniyet kemeri ile sinyal ipleri kullanılmadan çalıģılmayacaktır Kullanılan veya görülen makine veya alet arızalandığı takdirde öncelikle güvenlik önlemi alınıp derhal yetkililere bildirilecektir Yetkisi ve görevi dıģındaki iģ yapılmayacak, görev alanı dıģına çıkılmayacaktır. EEMNİYETLİ M N İ Y E T L İ BBİR İ R İŞ İ Ş OORTAMININ R T A M I N I N YARATILMASI VE KAZALARIN ÖÖNLENMESİNDE N L E N M E S İ N D E SSİZ İ Z... BEN.. HHEPİMİZ E P İ M İ Z..... SORUMLUYUZ! Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 4

6 2- KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMANLAR VE KULLANIMI 2.1 BARET ÇalıĢan personelin baģını üsten, arkadan ve yandan gelebilecek darbelere karģı koruyan, sert plastikten imal edilmiģ baģlıktır. Kullanımı: Bareti içindeki ayarlı kısmından baģına göre ayarla Baretin baģından düģmeyeceğine emin olun ġantiye içerisinde idari bina ve bürolar dıģında kullanılması zorunludur. Baret baģınızı her türlü delici darbe, sarsıcı, yakıcı maddelerden koruyacaktır. Yüksekte yük düģme tehlikesi, dar alanda darbe tehlikesi olan yerlerde mutlaka kullanılacaktır. 2.2 ÇELĠK BURUNLU Ġġ AYAKKABISI: Burunu çelik muhafazalı, topuğu takviyeli tabanı kaymayı engelleyici özel malzemeden imal edilmiģ ayağa düģebilecek ağır cisimlerden koruyan ayakkabıdır. Kullanılmadan önce sağlamlığı ve temizliği kontrol edilecek. Ayağa tam giyilmelidir. Bağcıkları tam olarak bağlanmalıdır. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 5

7 2.3 Ġġ ELBĠSESĠ : Vücudun çalıģırken hareketini kısıtlamayacak Ģekilde imal edilmiģ, çalıģırken kullanılacak elbisesidir. Kullanılmadan önce sağlamlığı kontrol edilecek, cep kapakları saçak gibi sarkıntılar bulunmayacaktır. Keskin, sivri uçlu aletleri ve eģyaları, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri cebinizde bulundurmayınız. 2.4 ELDĠVEN Keskin kenarlı malzemeden tahriģ edici veya sıcak maddelerden ellerin zarar görmesini önlemek için lastik, deri, suni maddelerden yapılmıģ eldiven kullanılır. Eldiven ÇeĢitleri: 1. Montaj eldiveni 2. Deri eldiven 3. Kaynakçı eldiveni 4. Yüksek gerilim eldiveni Kullanılmadan önce sağlamlığı ve temizliği kontrol edilecek ÇalıĢılan iģin niteliğine göre değiģiklik gösterir. ĠĢ güvenliği sorumlusu tarafından uygun görülen yerlerde kullanılacaktır. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 6

8 2.5 KORUYUCU GÖZLÜK: Kaynak, kesme ve taģlama iģlerinde ortaya çıkan toz ve parçacıklar gözü korumak için imal edilmiģ yanları kapalı gözlüktür. BaĢına tak, baģına göre ayarla, düģmesini engelle Camları temizle 2.6 YÜZ SĠPERĠ: Ayarlı bantla baģa tespit edilen, mafsal Ģekilde indirilip kaldırılan yüzü kısmen veya tamamen dıģ etkilere karģı koruyan saydam yüz siperi. BaĢına tak, baģına göre ayarla Camları temizle Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 7

9 2.7 ELEKTRĠK KAYNAK MASKESĠ: Elektrik kaynağı yapılırken ortaya çıkan çok yüksek ıģığın gözlerde körlüğe varabilecek zararlarını engellemek için özel koyu camları olan, baģa basit baģlıkla takıldığı gibi elde tutularak kullanılabilen tipleri bulunabilen maskelerdir KULAK KORUYUCULARI: Gürültünün zararlarından korunmak için uygun kulak tıkaçları ve kulaklıklar kullanılır. A) Kulaklık B) Kulak Tıkacı Kulağı yüksek sesten korumak için kullan Ekipman zarar görürse at Kulaklığı kulak tıkacıyla beraber kullan BaĢına göre ayar yap Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 8

10 2.8 MASKELER: Zararlı gazlardan, buhardan veya tozlardan korunmak için filtreli veya temiz hava verici maskeler kullanılır.filtreli maskelerde doğru filtre seçimine dikkat edilmelidir. A. Filtreli Toz Maske: Toz ve dumanlı ortamlarda oluģan partiküllerin solunum yoluyla çalıģanlara gedmesini engellemek üzere burnu ve ağzı kapatacak Ģekilde fitre kumaģında imal edilmiģ koruyuculardır. B. Süzgeçli Gaz Maskesi: Yoğun duman, gaz, boya ve kimyasal buharı olabilecek kapalı alanlarda çalıģacak kapalı alanlarda çalıģacak personeli etkilerden koruyacak Ģekilde tüm yüzü kaplayan,baģın arkasında kolonlarla sıkmalı nefes yollunda filtre takılarak solunum yapılabilen maskelerdir. Kullanmadan önce mutlaka sağlamlığını ve temizliğini kontrol edilecektir Kullanmadan önce yüze tam oturup oturmadığını kontrol edilecektir. Katlanan veya kirlenen maskeyi at Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 9

11 2.9 EMNĠYET KEMERĠ DüĢme tehlikesi olan ve 2,5 m den yüksekte çalıģmalarda tüm personel tarafından takılma zorunluluğu olan kemerlerden oluģmuģ koruyucu malzemedir. Kullanmadan önce mutlaka sağlamlığını ve temizliği kontrol edilecek. Vücuduna tam oturt ve bağlantı ucunu sağlam bir yere bağla 2,5 m den yüksekte düģme tehlikesi olan yerlerde kesinlikle kullan DüĢme tehlikesi gördüğün yerlerde çalıģmadan önce mutlaka amirinden veya iģ güvenliği sorumlusundan emniyet kemeri isteyin. ParaĢüt Tipi Emniyet Kemeri Bel Tipi Emniyet Kemeri Kullanılan kiģisel koruyucu donanımları yukarıdaki standartlara uygun olmalıdır. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 10

12 3- EL ALETLERĠ KULLANIMI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 3.1 Elektrikli El Aletleri: Düzgün çalıģan bir açma/kapama düğmesi olmalıdır Topraklama sistemine sahip olmalıdır Elektrikli ve elektronik cihazların bakım, onarım ve kontrolü ehliyetli kiģilerce yapılacaktır.kendin tamir etmeye çalıģma FiĢsiz ve prizsiz açık uçlu kablolarla elektrikli aletler, makineler ve v.b kesinlikle kullanılmayacaktır Kabloların ekli ve eski olmamalı, kontrol et ÇalıĢırken ayaklarını, ellerini ve giysilerini kesinlikle kuru olmalı Islak bezlerle, ıslatarak soğutma yapma, enerjisini kes ve soğumaya bırak El aletlerini kullanırken kiģisel koruyucu ekipmanlarını kullan Bakımı yapılmamıģ el aletlerini kullanma Hareketli ekipmanların yanında bol elbise, takı ve uzun saçla çalıģma. 3.2 Elektrikli El Aletleri ÇeĢitleri TaĢ Motoru Etiket değerin Ģebekeye uygunluğunu kontrol et. Koruyucu malzeme kullan (eldiven, gözlük, maske, v.b). Kıvılcımlara karģı çalıģtığın ortamdaki yanıcı maddeleri uzaklaģtır. Yangın riskine karģın yangın söndürücü tüp bulundur. TaĢ motoru taģını değiģtirirken fiģi prizden çıkar (enerjisini kes). TaĢ motoru üzerindeki korumasız çalıģma. Tavsiye edilen taģı dıģında taģ kullanma. TaĢın mil somununu gevģek bırakma. AĢırı kuvvet uygulama Maksimum hıza ulaģtığında iģleme baģla Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 11

13 3.2.2 Matkap Salınım yapmaması için sabitle. Uygun kiģisel koruyucu donamım kullan.(gözlük, eldiven, v.b) Delmeden önce deliğin yerini iģaretle. ĠĢe uygun uç belirle YavaĢ hızla baģla sonra hızını arttır. Büyük deliği bir seferde delme. Önce küçük delik del,sonra büyüt. Deleceğin noktadan elektrik ve su borusu geçmediğine emin ol Testere Bıçak bölümünün iģlevini sağlayacak kısmı dıģındaki bölümleri korumalı olmalı. Koruyucu donamım kullan.(gözlük,eldiven.v.b) Koruma çıkartılmamalıdır. Açma kapama butonları kolayca ulaģılabilir bir noktada olmalıdır El Aletleri (Güç Kaynaksız) ĠĢe uygun alet seç Uygun Ģekilde bakımını yap. Kullanmadan önce ve sonra sağlamlığını kontrol et Arızalı aletleri kullanma Elektrik iģleri için izoleli olanları kullan Kullanmadan önce eldivenler ve ellerini kayıcı maddelerden temizle. DüĢme tehlikesine karģı yüksekte aletle çalıģılan yerlerden uzak dur. 4. UYARI LEVHALARI Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkça sınırlandırılacak ve buralara görünür Ģekilde yazılmıģ uyarma levhaları konulacaktır. 5. TEHLĠKE TANIMI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 5.1 KORKULUKLAR Betonarme platformlarının döģeme kenarlarına düģmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. Bu mümkün olmadığı hallerde, serbest çalıģmayı sağlamak için döģeme Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 12

14 kenarına korkuluklu iskele yapılacaktır. Bu yapılan korkuluklar uyarıcı kırmızı-beyaz renkli Ģerit bant ile sarılacaktır. Basamakları yapılmamıģ betonarme merdiven döģemelerine kayma veya düģmeye önleyecek ahģap basamaklar ve kova boģluğu kenarlarına uygun korkuluklar yapılacaktır. 5.2 TEHLĠKELĠ BOġLUKLAR Tavan veya döģemelerdeki boģluk ve deliklere, asansör boģluklarına korkuluk yapılacak veya bu deliklerin üstleri geçici bir süre için uygun Ģekilde kapatılacaktır. 5.3 MALZEME VE ATIK MADDELER Yapı iģyerinde kazaya sebep olacak veya çalıģanları tehlikeli durumlara düģürecek Ģekilde malzeme istif edilmeyecek ve araçlar geliģi güzel yerlere bırakılmayacaktır. Yapının devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, geliģi güzel atılmayacak ve ortalıkta bulundurulmayacaktır. 5.4 PERDE Yapı imalatlarına baģlamadan önce imalat yapılacak saha ikaz Ģeridi ile çevrilecek ve görevli olmayan insanların imalat sahasına girmesi engellenecektir. 5.5 KAZILAR Kazıların her bölümü ilgili fenni mesul tarafından hergün en az bir defa kontrol edilecek ve çalıģmalarında bir sakınca olmadığı sonucuna varılırsa iģe devam edilecek. Sert kaya, sert slist, betonlanmıģ çakıl, sert kalker, killi Ģist kaya gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve Ģevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan 150 cm'den daha derin kazılarda, yan yüzler uygun Ģekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretle tahkim olunacak ve iksa için kullanılacak kalas baģları, kazı üst kenarından 20 cm yukarı çıkarılacaktır. Ġksanın yeterliliği iģ süresince kontrol edilecektir. 150 cm'den daha derin olan kazı iģlerinde, iģçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır. Ġksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için kullanmak yasaktır. 5.6 YAPI ĠSKELELERĠ Yapı iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında tecrübeli ustalara iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri göz önünde bulundurularak kurdurulacak veya söktürülecektir. Ġskeleler, her yeni kuruluģta muayene ve kontrol edilecektir. Ġskeleler her fırtınadan sonra kontrol edilecektir. 5.7 ÇELĠK BORULU ĠSKELE Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak Ģekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilecek ve binadan ayrılmayacak Ģekilde tespit olunacaktır. Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak kalas veya diğer ahģap kısımların özellikleri ile kullanılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri kısımlardaki aralıklar ahģap iskelelerde aranan özelliklere uygun olacaktır. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 13

15 5.8 ASMA ĠSKELE Asma iskelelerin aģağı ve yukarı hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin kullanmaya elveriģli olduklarına iliģkin ve yetkili teknik elemanca kullanmaya baģlamadan önce düzenlenmiģ belgeleri iģ yerinde saklanacaktır. Ġskeleler her gün iģe baģlamadan önce muayene edilerek ezik, kopuk, çürük veya baģka bir özrü olup olmadığı hususu yapı iģ defterine kaydedilecek. Ancak sağlam olduğu anlaģıldıktan sonra iskelede çalıģma yapılacaktır. Asma iskele mutlak surette tavan kısmında sabit bir noktaya sağlam bir Ģekilde bağlanacaktır. 5.9 GIRGIR VĠNÇ (ASANSÖR) Gırgır vincin elektrik motoru topraklanmıģ olacaktır. Vincin Ģalteri otomatik olacak, vinç kovasının belirli bir yüksekliğe çıkması halinde otomatik Ģalter devreyi kesecektir. Çelik halatın tamburdan dıģarı çıkması önlenecektir. Kullanılacak olan çelik halatın çapı 12 mm'den az olmayacak, sağlam ve özürsüz tellerden yapılmıģ olacaktır. Kova kancasına takılacak çelik halatın uç kısmı yüksüklü olarak kancaya takılacak ve serbest kalan uç kısmı uzun kısma en az 3 adet U klemensi ile uygun bir Ģekilde tespit edilecektir. Kancanın kovadan kurtulmaması için, mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat bulunacaktır. Vincin tespit edildiği kolon ahģap ise kesiti 20x20 cm'den küçük olmayacak ve kolon, sağa sola yalpa yapmayacak Ģekilde tespit edilecektir. Ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde, ekleme Ģartlarına uygun saplama yapılacaktır. Hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulunmayacaktır. Ġçine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aģmayacaktır. Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eģya gırgır vince uygun ve emniyetli Ģekilde bağlandıktan sonra taģınacaktır. Hareket sırasında alabora olmaması için kova sapı kenarında kilitli mandal kullanılacaktır. Gırgır vinci çalıģtıran iģçiye güvenlik kemeri, lastik eldiven ve lastik ayakkabı gibi uygun kiģisel koruyucu araçlar verilecektir. Gırgır vincin hareketi sırasında çevrili alan içinde hiç bir iģçi bulundurulmayacaktır. Gırgır vince malzeme yükleyen bütün iģçilere baret giydirilecektir. Gırgır vincin bütün kısımları en az haftada bir kere ve ayrıca her yer değiģmesinde kontrol edilecektir ELEKTRĠK PANOSU ve ĠLETKENLER Tehlike anında panoya ulaģmak için elektrik panolarının önlerine herhangi bir engel bulundurulmayacaktır. Elektrik kabloları, mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuģ olarak yerleģtirileceklerdir. Elektrikli makineler, uygun bir Ģekilde topraklanacaktır. Topraklama hatları kolay muayene edilecek Ģekilde çekilmiģ olacaktır. Seyyar elektrikli makinelerde, gelen ve dönen akımı kontrol edip eģit olmadığı zamanlarda elektriği kesen kaçak akım röleleri kullanılacaktır. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 14

16 6- TEHLĠKELĠ ALANLARDA ÇALIġMA VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 6.1 ELEKTRĠK KAYNAĞINDA ÇALIġMA 1. Kaynakçılar maskesiz, gözlüksüz ve eldivensiz çalıģmayacaktır. 2. Kaynakçıların yardımcıları da koyu renk gözlük takmalıdır 3. Kaynak tabloları Ģebeke tarafı özel topraklama iletimine sahip olmak üzere sağlam mukavim ve uygun izolasyonlu kablo olmalıdır. Bu nedenle eksik kablo kullanılmayacak ve ek yapma durumu olduğunda ekler uygun malzemeden yapılacak ve tam izolasyon sağlanacaktır. 4. El ve ayaklara bol elbiseler giyilmeyecek kolluk ve önlük takılacak. 5. Kullanılan penselerin iyi bir Ģekilde izole edilmesi gerekmektedir. Pense soğutmak için suya bastırılmamalıdır. Gaz altı kaynak torçlarına elle ve vucuda dokundurulmamalıdır. 6. Kaynak yapılacak bölgenin yaklaģık 10m yakınında yanıcı gaz yanıcı gaz, yanıcı gaz yayan sıvı (benzin, solvent v.b) ve kolay tutuģan (kağıt,pamuk,saman v.b) maddeler bulunmamalıdır. 7. Yanıcı maddelere yakın yerlerde kaynak yapılmak zorun ise, önce bölge iyice havalandırılmalı, yanıcı maddelerin üzeri örtülmeli kaynak kıvılcımı ve çapakların düģeceği yerler ıslatılmalı, yangın söndürme araçları kullanıma hazır olmalı. 8. Ġçlerinde ne olduğu bilinmeyen varil, tüp ve benzeri kapalı kaplar üzerine kaynak yapılmadan önce, kabın kapağı açılıp kontrol edilmeli. Temizlendikten sonra ağzı açık olarak kaynak yapılmalıdır. 9. Depo içinde birikilen yakıt patlamaya ve aracın yanmasına neden olabilir. Temizlik iģlemi yapıldıktan sonra kaynak yapılmalıdır. Daha önce benzin veya baģka yanıcı sıvı madde depolanmıģ olan yakıt tankı, tanker vb. kaplar üzerinde kaynak yapmak gerektiği durumlarda önce kapak açılmalı su ile doldurularak, içinde birikmiģ yanıcı gaz ve buharların dıģarıya çıkması sağlanmalı yıkama iģlemi tamamlandıktan sonra kaynak bölgeye kadar içi su dolu ve kapağı acık halde kaynak yapılmalıdır. 10. Elektrik kaynak makineleri ve teçhizatı yalıtılmıģ ve topraklanmıģ, kaynak pensleri kabzaları ve dıģ yüzeyleri yalıtılmıģ olacaktır. 11. Elektrik kaynak makinelerinin Ģalterleri makine üzerinde veya çok yakında bulunacaktır. Kablolar sağlam Ģekilde monte edilecektir 12. Elektrik kaynak makinelerinin temizlenmesi, tamir ve bakımı veya çalıģma yerinin değiģtirilmesi sırasında makineler Ģebekeden ayrılıp elektriği kesilecektir. 13. Gemi kabinleri, kazan, tank gibi kapalı yerlerde kaynak iģlerinde doğru akım kaynak makinesi kullanılmalıdır. 14. Kaynak yapılmayan zamanlarda penseyi yalıtkan bir malzeme üzerine bırakılmalıdır. 15. Kaynak çapaklarının kırılması esnasında koruyucu gözlük kullanılmalıdır. 16. ĠĢ bitiminde ve paydoslarda kaynak tesisatı kapatılmalıdır Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 15

17 6.2 YÜKSEKTE ÇALIġMA 1. DüĢme ve kayma tehlikesi olan (iskeleler, platformlarda, vinç kulelerinde, kaldırma araçlarının sepetlerinde)ve 2,5 metreden daha yüksek yerlerde çalıģırken mutlaka emniyet kemeri takılacak ve kemere bağlı olan halatın ucundaki kanca sağlam bir yere geçirilecek. 2. Ġskeleler her gün sabahleyin kullanım için emniyetli olup olmadığı kontrol edilecek 3. Hareketli iskele üzerinde çalıģırken kullanılacak olan iskelelerin etrafı korkulukla çevrilmiģ insan düģmesini engelleyecek Ģekilde olacaktır. 4. Hareketli iskele üzerinde mutlak süratle emniyet kemeri takılacaktır. 5. Yüksekte çalıģırken rahatsızlık duyuluyorsa durumdan amirinize veya iģ güvenliği sorumlusuna haber verilecek. ÇalıĢılmayacaktır. 6. Gemi, havuz ve yüksek yerlerden aģağıya kesinlikle malzeme atılmayacaktır. 6.3 KAZI ĠġLERĠNDE ÇALIġMA 1 ) Kazı sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su boruları veya suyolu, kanalizasyon ve benzeri tesisata rastladığınız takdirde kazı iģlemini derhal durdurun, sorumlu ve ilgililere haber verin. Sorumlu ve ilgili Ģahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı iģlemine devam edin. 2 ) Kazı sırasında üst taraftan herhangi bir kayma veya göçme ihtimali belirdiği zaman derhal çalıģma mahallini terk edin. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verin. Gerekli önlemler alındıktan sonra kazı iģlemine devam edin. 3 ) 1,5m den daha derin kazıları Ģevli yapın. Bu derinlikten sonra kazı Ģevsiz yapıldığı taktirde iksa ( tahkikat ) yapın. 4 ) 1,5m den daha derin olan kazı iģlerinde el merdivenleri ile inip-çıkın. 5 ) Kazı iģlerinde yağıģ sırasında çalıģmayın. YağıĢın durmasından ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalıģın. 6 ) Islak elbise ile çalıģmayın. 7 ) Su içinde çalıģmanız gerekiyorsa çizme kullanın. 8 ) Kazıdan çıkan toprağı, kazı kenarından en az iki metre uzağa atın. 9 ) Kazı sahası içinde çalıģma dıģında bulunmayın, oturmayın, yatmayın ve uyumayın. 10 ) Kazı iģlemi sırasında ters Ģev vererek üst tarafı göçertmeyin. 11 ) Kazının üst kenarında bulunmayın. 12 ) Ekskavatör, buldozer ve benzeri iģ makinelerinin hareket alanı içine girmeyin ve yaklaģmayın. 13 ) ĠĢ makineleri üzerine kati surette binmeyin. Bu gibi makinelerin üzerinde operatörden baģkası bulunamaz. 6.4 KALIP ĠġLERĠNDE ÇALIġMA DıĢ yüz ve boģluk kısımlarda düģmeye karģı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Kalıp montaj ve kalıp çakılması iģleri, boģluk kısımlarda uygun korkuluğu bulunan uygun kalıp iskeleleri üzerinde yapılacaktır. Kalıp iskelesi yapılırken mutlaka emniyet kemeri kullanılacaktır. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 16

18 Kalıp iskelesinin korkuluğu en az 90 cm yüksekliğinde olmalıdır. Yüksekliğin yarsından geçecek Ģekilde ara korkuluk yapılmalıdır. Ġskele platformu en az 125 cm geniģliğinde ve aralıksız olmalıdır. Ġskele platformundaki kalas vb elemanlar kaymaya karģı uygun Ģekilde tespit edilmelidir. Kalıp iskelesinde çalıģılırken mutlaka emniyet kemeri kullanılmalıdır. Yatay çelik halat gerilerek emniyet kemeri kullanımı sağlanmalıdır. Kalıp iskelesinde çalıģmaya baģlamadan önce çalıģanlar tarafından iskelenin sağlamlığı kontrol edilmelidir. Kalıp iskelelerinin kurulmasını müteakip ve iģ güvenliği görevlisince günlük kontrolleri yapılıp Kalıp Ġskelesi Kontrol Formu düzenlenmelidir. 6.5 ELEKTRĠK ĠġLERĠNDE ÇALIġMA 1. Elektrik iģlerinde taģıyan hatlara, panolara yetkili elektrik personeli haricinde hiç kimse tarafından müdahale edilmeyecektir 2. Elektrik kumanda odalarına izin almadan ya da görevli elektrikçi nezaretinde olmadan girilmeyecektir. 3. Yetkili elektrikçi haricinde hiç kimse elektrik iģi yapmayacaktır. 4. Elektrikcinin görevine ve yaptığı iģe müdahale edilmeyecektir. 5. Tank içi gibi kapalı yerlerde çalıģırken, seyyar lamba kullanıldığı zaman 24 voltluk trafo kullanılacaktır. Seyyar lambaların fiģleri voltajın bilmediğimiz prizlere kesinlikle sokulmamalıdır. 6. Elektrik fiģleri, fiģden tutularak fiģe ve prize zarar vermeden çıkarılacaktır. Hasarlı fiģ ve prizler kesinlikle kullanılmayacaktır. 7. Elektrikli cihazları kullandıktan sonra, kapatılacak. FiĢleri prizden çekilecektir.(güç kesilecektir) 8. FiĢsiz ve prizsiz açık uçlu kablolarda elektrik el aletleri, seyyar lamba ve makineleri v.b kesinlikle kullanmayacaktır. 9. Elektrik enerjisi taģıdığı belli olamayan hatlara ve elektrik prizlerine elektrik enerjisi taģıdığını ve elektrik prizi olduğunu belirten etiketler koyunuz. Ayrıca taģınan enerji yüksek gerilimli ise voltajı belirten etiket koyunuz. 10. Gemide, tersane alanında geçici çalıģma nedeniyle çekilmiģ elektrik kabloları mutlaka askıya alınmalı, üzerine basılması engellenmelidir. 11. Hasarlı, yıpranmıģ elektrik kablolarını kullanmayın. 12. Kablolarda mümkün olduğu kadar eksiz olmasına özen gösterilmelidir. Ek yapılması gerekiyorsa elektrikçi tarafından uygun bir Ģekilde yapılmalıdır. 13. Kullanılan elektrikli cihazların gövdelerine koruma topraklaması yapılmasını sağlayın. Topraklamayı sık sık kontrol edin. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 17

19 6.6 KALDIRMA, YÜKLEME, BOġALTMA VE TAġIMA ĠġLER 1. Bütün kaldırma ve iletme makinelerinde (vinç forklift v.b) sertifikalı personel haricinde kimse tarafından kullanılmayacaktır. 2. Yükleme kaldırma ve taģıma halatları ile kancalar, sapanlar, emniyet mandalı iģe baģlanmadan önce kontrol edilecektir.hasar görmüģ yıpranmıģ malzemeler kullanılmayacaktır. 3. Yüklenecek malzemenin cins, hacim, ağırlığına göre uygun vinç forklift ile diğer iģ makineleri kullanılacaktır. 4. Ağırlığını tahmin edemediğiniz yükler veya kapasitenin üzerindeki ağırlıklar kesinlikle kaldırılmayacaktır. 5. Vinç, caraskalla kaldırılan malzemeler ile havada askıda duran malzemelerin altından geçilmeyecek ve durulmayacaktır 1. Kriko kullanırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanın. 2. Kaldırılacak ağırlığın en az 1,5 katı kaldırma kapasitesi olan kriko kullanın. 6.7 TRAFĠKTE ÇALIġMA Trafiğe kapatılacak ve açılacak bölümler için mutlaka yetkili merci onayı alınmalıdır. Trafik bölge sor., trafik polisi v.b. Trafiğe kapatılacak olan yol ve güzergahın çalıģma yapılan bölüm belirlenir Trafik sahasında çalıģmaya baģlamadan önce yol ve güzergahın Proje Müdürü / ġantiye ġefi tarafından çalıģma alanı ilgili uyarı iģaretleri, trafik ikaz bandı, totemler (fosforlu), elektrikli hortum, park dubaları, hız levhaları, ıģıklı ve diğer uyarı levhaları, fosforlu ve yansıtmalı önlükler, sac levhalar, ve huniler ile belirlenir. Trafiği durdurmak için varsa ilgili kiģilerden yardım alınır. Yoksa Kırmızı bayrak kullanılarak trafik yönlendirilir. Trafik sahasında çalıģmaya baģlamadan önce çalıģma bölümünün en az 50 m ilerisine ve gerisine çalıģma yapıldığını belirten park dubaları, gerekli ıģıklı ve diğer uyar levhalar yerleģtirilir. Trafik sahasında çalıģırken sadece tanımlanmıģ ve belirlenmiģ alanlarda çalıģmak, bu alanlar dıģına çıkmamak. Ağır iģ makinalarının çalıģması durumunda ilgili alandan 25 m. ileride olmak üzere kırmızı bayraklı uyarı yapan personel yerleģtirmek, gece ve gündüz personelin kiģisel koruyucu ekipmanları kullanılmasını sağlamak. (Çelik uçlu ayakkabı, eldiven, kulaklık, trafikte fark edilebilecek fosforlu yelek, vb. ) ġantiye ġefinin vermiģ olduğu iģ planı doğrultusunda hareket etmek. Trafik sahasında tanımlanan tüm uyarı iģaretlerine ve tabelalara uymak ĠĢ makinelerinin mutlaka ehliyetli ve bu konuda yetkilendirilmiģ kiģiler tarafından kullanılması Herhangi bir iģ kazası meydana geldiğinde mutlaka Ģantiye Ģefine ve ilk yardım uzmanına haber vermek. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 18

20 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında trafik sahasındaki çevreye etkisi olan Atıkların Atık Yönetim Talimatı doğrultusunda ayrıģtırılmalıdır. Bu atıkların ayrı olarak depolanması ve ilgililere bildirilmesi gerekmektedir. ÇalıĢma bitirildikten sonra tüm ekipman toplanmalı ve gerekli temizlik iģlemleri yapıldıktan sonra bölüm trafiğe açılmalıdır. 7- TEKLĠKELĠ MADDE DÖKÜLMESĠ VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠnĢaat sahasında kullanılan atık yağ, benzin, mazot ve boya maddelerinin kaza sonucunda toprağa dökülmesi durumunda hemen ĠSG mühendisine haber verilir. ĠSG Müh., gerekiyorsa etraftan yardım alarak, sahadaki döküntünün büyüklüğüne göre yapılacak faaliyeti belirler. Eğer döküntü çok fazla ise ilk olarak birikinti sızdırmaz bir kabın içine alınır ve geri kalan kısmı kum veya talaģ gibi emici malzemeler ile iyice emdirilir. Kum veya talaģ tehlikeli atık kutusunda biriktirilir. ġantiye demobilizasyonu sonrasında lisanslı firmaya gönderilir. Eğer döküntü az ise direk kum veya talaģ gibi emici malzemeler ile iyice emdirilir veya üstübü bezleri kullanılarak temizleme iģlemi sağlanır. Üstübü bezleri, kum veya talaģ tehlikeli atık kutusunda biriktirilir. ġantiye demobilizasyonu sonrasında lisanslı firmaya gönderilir. Döküntünün emdirildiği malzemeler hiçbir Ģeyle temas ettirilmeden Tehlikeli Atık Kutusuna alınır. Kesinlikle çevreye veya normal çöp bidonlarına atılmaz. 8- YANGIN GÜVENLĠĞĠ Merkez ofiste ve Ģantiyelerde yangının söndürülebilmesi için yeterli miktar ve basınçta su bulundurulmalıdır. Genel Ģebekeden basınçlı su sağlanamadığı hallerde, yeterli suyu verecek yüksek depolar veya havuzlar yapılmalı ve bunlardan veya akarsulardan suyu çekçek motorlu pompa ve boru tesisatı yapılmıģ olmalı veya seyyar motopomplar bulundurulmalıdır. ĠĢyerlerindeki yangın muslukları, kolay eriģilir uygun yerlerde tesis edilmeli ve soğuk havalarda suyun donmasını önlemek için, tesisat gerekli Ģekilde korunmalıdır. Yangın Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI 19

4) Her türlü arıza ve aksamayı derhal yetkilisine bildireceğim. Yetkiliden başka kimseye müdahale ettirmeyeceğim.

4) Her türlü arıza ve aksamayı derhal yetkilisine bildireceğim. Yetkiliden başka kimseye müdahale ettirmeyeceğim. 1) Yetki, bilgi ve görevim dışında iş yapmayacağım. Verilen emirler, talimat, uyarı yazılarını ve sözlü uyarılarını yerine getirilip yetkim dışında iş yapılmayacağım. İşyeri ve çalışma sahası izinsiz olarak

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

GÜVENLĠĞĠ, ÇEVRENĠN KORUNMASI VE

GÜVENLĠĞĠ, ÇEVRENĠN KORUNMASI VE - 26 - Ġġ GÜVENLĠĞĠ, ÇEVRENĠN KORUNMASI VE ĠġÇĠ SAĞLIĞI YÖNETMELĠĞĠ 1. GENEL HÜKÜMLER...27 1.1. Amaç...27 1.2. Kapsam...27 1.3. Tanımlar...27 2. ĠLKELER...27 3. ÖNLEMLER...28 4. UYGULAMA...33 4.1. Yürürlük...33

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇALIŞANI KORUMAK ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İŞLETME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK. KİŞİSEL KORUYUCU

Detaylı

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI OGM Kurum Kimliğinin Özgün Bir Şekilde Korunabilmesi İçin, Bütün Birimler Tarafından Kullanılmak Üzere ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OGM KURUMSAL KİMLİK KİTABINI Hazırlayarak Yürürlüğe Koymuştur. Vakıf İktisadi

Detaylı

Kaynak İşlerinde Güvenlik

Kaynak İşlerinde Güvenlik Kaynak İşlerinde Güvenlik 1 Kaynak İşleri İle İlgili Kazalar Kazanın oluş nedeni Kaza oranı Yangın ve patlama % 3 Gözde Yaralanma - Göze yabancı cisim kaçması - Kaynağın gözü alması Sıcak metal kıvılcım

Detaylı

Elektrik eğitiminin temel hedefleri

Elektrik eğitiminin temel hedefleri 2016 Elektrik eğitiminin temel hedefleri Elektriğin klasik özellikleri, Ġnsan üzerindeki etkileri, Klasik kaza çeģitleri, Güvenlik önlemleri, Güvenlik alet ve donanımları, KKD ler ve kullanımı Eğitim Eksikliğine

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG Abdullah DEMİR, Yrd. Doç. Dr. YAPI İŞLERİ TÜZÜĞÜNÜN KISIMLARI Genel Hükümler Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE ASANSÖR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Elektriksiz el aletlerinin kullanımı(tornavida,anahtar

Detaylı

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ Celal TOPRAKÇI Kimya Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Sabit İskeleler üzerinde çalışma 1 Takılıp düşme 2

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK İLGİLİ MEVZUAT İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ONİKİNCİ BÖLÜM BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ İşyerinde çalışanlar; bina veya bina kısmında, inşaatta,

Detaylı

TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER

TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER 1. İş iskelesinde düşmeye karşı gerekli tedbirler alınmamıştır. 2. İskelenin ana/ara korkuluk sistemleri yoktur. 3. İskele üzerindeki çalışma platformları

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

Döküman No:TL-17 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi:././2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /6 KURUM/FİRMA ADI KURUM/FİRMA LOGO

Döküman No:TL-17 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi:././2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /6 KURUM/FİRMA ADI KURUM/FİRMA LOGO Sayfa No: 1 /6 1. Okulda/Kurumda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyulacaktır. 2. Okulda/Kurumda sorumlu ve ilgilileri tarafından, tarafınıza bildirilecek yazılı

Detaylı

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir. KAYNAK ÇAŞİTLERİ SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI SICAK

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR F.ÜNAL TOKTAŞ ELEK. Y. MÜH. A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI unaltoktas.com Sayfa 1 / 17 İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE Geçitlerde dar ve

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KĠTABI

KULLANMA VE BAKIM KĠTABI KULLANMA VE BAKIM KĠTABI PATATES DĠNLENDĠRME (ELEKTRĠKLĠ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK. Kaynak genel anlamda iki metal parçayı birbirine birleştirmek için yapılan işlemdir.

KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK. Kaynak genel anlamda iki metal parçayı birbirine birleştirmek için yapılan işlemdir. KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Kaynak genel anlamda iki metal parçayı birbirine birleştirmek için yapılan işlemdir. Pratik olarak bütün kaynak usulleri pek az istisnası ile, kaynak yerinin erime veya metalin

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

FORKLĠFT KULLANMA EĞĠTĠMĠ

FORKLĠFT KULLANMA EĞĠTĠMĠ FORKLĠFT KULLANMA EĞĠTĠMĠ KURAL 1 Forklifti sadece eğitimini görmüģ ve yetkilendirilmiģ kiģiler kullanmalıdır. KURAL 2 Bir forklifti kullanırken baret, koruyucu gözlük, güvenlik ayakkabıları ve vücudu

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME

Detaylı

Askılar, Raflar ve Konveyörler

Askılar, Raflar ve Konveyörler Askılar, Raflar ve Konveyörler Tavsiyeler Askılar ve Raflar olabildiğince küçük olmalıdır. Askılar parçalardan toz partiküllerini uzaklaştırmamalıdır. Askılar parçalarla sürekli tekrarlanan temas halinde

Detaylı

ELEKTRİKLİ MAKAS TALİMATI

ELEKTRİKLİ MAKAS TALİMATI ELEKTRİKLİ MAKAS TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde bulunan ELEKTRİKLİ MAKAS kullanımı, tamir, bakım, temizlik işleminde iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER a. Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşım, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak, en uygun yol ve

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE 1 Takılıp düşme 2 Kesik Malzeme taşınması 3 El,ayak sıkışması 4 Malzeme düşmesi 5 Ağır kaldırma ÇEVRE AYDINLATMASI Anayolda kazı yapılması

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR YAPI İŞLERİ TÜZÜĞÜNÜN KISIMLARI Genel Hükümler Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

HİDROFOR İSG TALİMATI

HİDROFOR İSG TALİMATI HİDROFOR İSG TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde bulunan HİDROFOR kullanımı, tamir, bakım ve temizlik işleminde iş sağlığı ve güvenliği açısından

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

Cengizhan KARPUZ 145148008

Cengizhan KARPUZ 145148008 Cengizhan KARPUZ 145148008 Yaşam Hattı Sistemleri Yüksekte Çalışma ; Merdiven ya da başka bir yükseltici ekipman yardımı dışında yapılamayan işler ; ayrıca yer seviyesinin altında veya üstünde kişinin

Detaylı

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar.

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar. TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar Yazılı talimatlar SÜRÜCÜ İÇİN YAZILI TALİMATLAR SÜRÜCÜ TARAFINDAN ANŞILACAK BİR DİLDE TAŞIMACILIĞIN

Detaylı

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇOK RASTLANAN KAZA TÜRLERİ:

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇOK RASTLANAN KAZA TÜRLERİ: Bakım ve onarım hizmetleri; Makine, tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması, istenmeyen

Detaylı

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim:

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim: Tanımlar Küçük gerilim: Anma gerilimi 50 Volt a kadar olan gerilim değeridir. Tehlikeli gerilim: Etkin değeri Alternatif akımda 50 Volt un, doğru akımda 120 Volt un üstünde olan, yüksek gerilimde ise,

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- Okul bahçe kapılarının önüne kara yolları şube şefliği ile irtibata geçilerek OKUL GEÇİDİ TABELASIkonulmalıdır. Okul önünde Okul Geçidi

Detaylı

Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları

Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları GENEL Ġġ GÜVENLĠĞĠ KURALLARI Atölye duvarlarına, dikkati çekecek şekilde o atölye için geçerli özel güvenlik kuralları asılmalıdır.

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme

Detaylı

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyiniz. Bu makine sadece makinenin kullanılması konusunda

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ GÜVENLİK TALİMATI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ GÜVENLİK TALİMATI 1. AMAÇ Bu talimatın amacı Ahi Evran Üniversitesindeki Elektrik işleri ve hatlarıyla ilgili güvenlik önlemlerini tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu talimat Ahi Evran Üniversitesi tüm yerleşkelerini ve elektrik

Detaylı

HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ

HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ 1 HAZIR BETON ÜRETĠMĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ 1.0 AMAÇ Kinney (mathematical risk evaluation) ın metodu ile... Hazır beton santrallerinde beton üretimi, şantiyelere

Detaylı

ALPER MURAT ÖZDAĞ İNŞ. MÜH.

ALPER MURAT ÖZDAĞ İNŞ. MÜH. ALPER MURAT ÖZDAĞ İNŞ. MÜH. İNŞAAT SEKTÖRÜ, KENDİNE ÖZGÜ SORUNLARI OLAN KARMAŞIK YAPILI BİR SEKTÖRDÜR. Her Şantiye Kendi Koşullarını Belirler KİŞİSEL KORUYUCULAR CE Uygunluk İşareti: Üreticinin, KİŞİSEL

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, kablo döşeme malzemelerini

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar Hazırlayan : Mehmet ZİRAATCI Öğrenci No : 135148034 YAPI İŞLERİNDE İŞ EKİPMANLARI VE MAKİNALARIN SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI TANIMLAR İş Ekipmanı: İşin yapılmasında

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGIN YANGINDA İŞYERİ GÜVENLİĞİ PERSONEL GÜVENLİĞİ HASTA GÜVENLİĞİ EVRAK GÜVENLİĞİ MALZEME GÜVENLİĞİ 2 YANGIN

Detaylı

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel Genel Genel İndirgeyici katalitik konvertörü vanadyum pentoksit içerir. Vanadyum pentoksit sağlık için tehlike teşkil edebilir. İndirgeyici katalitik konvertörü susturucuya takılır ve normal kullanım ve

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU TÜM İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR 1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri 2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

Detaylı

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI 2016 EĞİTİCİ EĞİTMENLİK EĞĠTĠCĠ EĞĠTMENLĠK Ġçindekiler Tablosu 1.Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi... 2 2.Yüksekte ÇalıĢma Eğitici Eğitimi...3-4 3.1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi...5-6 4.2. Seviye

Detaylı

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi Yapı Sektörü Sigortalı Çalışan Sayısı 1,980,630 1,849,942 1,875,989 2013 2014

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığıve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI EK 4 Yüksekte Çalışma Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

Aydınlatma. İşyerlerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği, ürün ve üretim kalitesi, verimlik, yönünden özel önem taşımaktadır.

Aydınlatma. İşyerlerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği, ürün ve üretim kalitesi, verimlik, yönünden özel önem taşımaktadır. AYDINLATMA 1 Aydınlatma İşyerlerinde, çalışanların sağlığı ve güvenliği, ürün ve üretim kalitesi, verimlik, yönünden özel önem taşımaktadır. 2 İşyerlerinde aydınlığın yeterli olmayışı, iş kazalarının artmasına,

Detaylı

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat YAZILI TALİMAT Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme,

Detaylı