DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı.. - Taşınmazlar.. 2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 3- Sunulan Hizmetler II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- Birimin Amaç ve Hedefleri... B- Temel Politikalar ve Öncelikler. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler... B- Performans Bilgileri.... C- Performans ve Sonuç Değerlendirme..... D- Stratejik Planla ilgili Sonuç Değerlendirme (2011 yılı)... IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Güçlü Yönler... B- Zayıf Yönler.... C- Fırsatlar..... D- Tehditler V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Düzce Üniversitesi ;Düzce İli, Merkez ilçe, Konuralp beldesi, Orhan Gazi mahallesinde;yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu na tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek 58. Madde ile kurulmuştur. Orman Bakanlığı ndan tahsisli ve üzerinde; Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Morfoloji Binası, Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı, Sosyal Tesisler, Isı Merkezi ve Santral Binası bulunan m² lik 11,1138,1139,1141,1143 ve 1145 nolu parseller ile 3 adet lojmanın bulunduğu m² lik 565 nolu parsel, Spor Salonu ve Açık Spor Alanı nın bulunduğu m² lik 564,566 ve 568 nolu parseller ve m² lik Arıtma Tesisinin olduğu 147 Parsel, mevcut Üniversite Tesisleri bulunmaktadır. Bu parsellerin toplam alanı: m² dir yılında; İTÜ den m² parsel devralınmış, m 2 uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılmıştır. Güneydeki 20 metrelik Konuralp- Kemerkasım Köyü İmar Yolunun güneyindeki m² lik 3 adet kadastro harici parselin tescilleri yapılarak Üniversitemiz adına tahsisleri yapılmıştır; 2011 yılı Kampus alanının toplamı m² dir. Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesine ait imar planı çalışmaları; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006 tarih/11105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki gereği yerleşke alanı sınırlarının tutanağa bağlanması ile başlamıştır. Planlama alanı toplamı m² dir. Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesine ait imar planı çalışmaları; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006 tarih/11105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki gereği yerleşke alanı sınırlarının tutanağa bağlanması ile başlamıştır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, TAU Genel Müdürlüğü tarafından 1/ 5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar plan teklifimiz tarih/1153 sayılı yazıları ile onaylanarak gönderilmiştir. Yerleşke imar planımız, tarih, 41 sayılı Belediye Meclisi, 35 sayılı İl Genel Meclisince kabul edilmiş olup, Çevre Düzeni Planına işlenmiştir tarih sayılı Resmi gazetede yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin Ek II nin 29. madde gereği proje tanıtım dosyası hazırlanmıştır. ÇED Raporu Gerekli Değildir. belgesi alınmıştır. 34 yıllık bir geçmişe sahip Üniversite; Konuralp, Düzce, Akçakoca, Gölyaka, Kaynaşlı, Gümüşova, Çilimli ve Cumayeri olmak üzere sekiz ayrı yerleşkeden oluşmaktadır. Düzce Üniversitesi Kampus Alanında; Mühendislik Fakültesi, Yaşam Alanı ve Helikopter Pisti, Rektörlük ve İdari Birimler Binası, Altı kulvarlı tartan pist ve 2000 kişilik tribünü, futbol sahası tamamlanmış olup, Alt Yapı İkmal İnşaatı kapsamında yapılan çevre düzenlemeleri( Rektörlük Binası Orta Alan Düzenlemesi), tesisat galerileri, istinat duvarları, su deposu, su isale hattı ve trafo binasının yapımı devam etmektedir. Ayşegül KAYA Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

4 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın Misyonu, Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Kurumun işleyişi ve geleçekte var olması için, dünyadaki ve ülkemizdeki teknik gelişmeler rehberliğinde, gerekli her türlü, yapı, tesis, bakım-onarım, imalat, etüd-proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermektir. Mevcut personel ve donanım ile sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm üretmek, gelecekteki çağdaş nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekânları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde temin ederek çağdaş tesisler yaratmak. Vizyon Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın Vizyonu; Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Dünyadaki gelişmeleri de en verimli şekilde değerlendirerek kurumun işleyişi ve gelecekte varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmaktır. Üniversitemizin üretkenliğinin ve topluma sunduğu hizmetlerin arttırılmasını sağlayacak her türlü teknik desteği sağlamaktır. B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " uyarınca kurulan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları kısaca şunlardır: a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik; Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak. Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak. Yatırım programlarının hazırlanmasını, Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,

5 Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak, Kampus içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dâhil çevre düzenlemesini yapmak, Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması, Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını, Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak, Tahakkuk işlemlerini yapmak, İhalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırmak, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izlemek ve denetlemek, Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek, Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlayarak gerçekleşmesini sağlamak, hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesini yapmak.

6 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Taşınmazlar Yerleşke Adı Birim Adı Açık Alan Kapalı Alan Toplam Alan (m 2 ) (m 2 ) (m 2 ) Rektörlük Teknik Eğitim Fakültesi Orman Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sosyal Tesisler Spor Salonları Açık Spor Alanları Futbol Sahası Beçi Kampüs Isı Merkezi Yerleşkesi Atıksu Arıtma Tesisi 150 Lojmanlar (3 Blok) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkezi Derslikler Yüzme Havuzu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kreş 420 Teknopark ,3 TOPLAM , ,3 Konuralp Yerleşkesi Fen Edebiyat Fak. Yabancı Diller Düzce Yerleşkesi Düzce Meslek Yüksekokulu 1.714, ,74 Akçakoca Yerleşkesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu Akçakoca Trz.İşlt.ve Otel Y.O Çilimli Yerleşkesi Çilimli Meslek Yüksekokulu Gölyaka Yerleşkesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Gümüşova Yerleşkesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu Cumayeri Yerleşkesi Cumayeri Meslek Yüksekokulu Kaynaşlı Yerleşkesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Yığılca Yerleşkesi DAGEM 158 GENEL TOPLAM , ,74 Ambar ve Arşiv Alanları Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Ambar 1 92,07 Arşiv 1 89,17 TOPLAM 2 181,24

7 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımız Oska Yazılım Ltd. Şti. nin Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı, AMP İhale Otomasyonu, Autocad, 4M Mek, Sta4-cad ve Net-cad çizim programlarının kullanmaktadır. Ödeme evrakları e-devlet ve İhale hazırlıkları da EKAP uygulamalarından faydalanılarak yapılmaktadır. Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar Artış Oranı (%) Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar 0 0 Diğer Teknolojik Kaynaklar Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 2 2 Faks 1 1 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyon Yazıcı 7 7 Tarayıcı 1 1 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ve Cd okuyucuları Laboratuvar Cihazı TOPLAM 11 11

8 2011 Yılında Yardımcı Teknik Personel Hizmeti Alımı Başkanlığımız bünyesinde tarihleri arasında 3 kişi Sıva Duvar Kalıp Ustası, 2 Kişi Su Tesisatı Ustası, 2 Kişi Elektrik Ustası ve 1 Kişi Teknik Ressam olmak üzere 8 kişilik Yardımcı Teknik Personel Hizmet alımı yapılmıştır. Söz konusu işin Sözleşme Bedeli (KDV hariç) ,00 TL olup, Yükleniciye Fiyat Farkları dâhil (KDV hariç) ,27 TL ödeme yapılmıştır Yılında Açık İhale Usulü İle Yapılan Yapım İşleri Yapılan İşlem ve türü Tutar (Sözleşme Bedeli KDV Hariç) MERKEZİ DERSLİKLERİN AKUSTİK ASMA TAVAN İLE KAPLANMASI İŞİ BAKIM ONARIM ,38 TL DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI) - YAPIM ,00 TL İŞİ GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ BAKIM ,00 TL ONARIM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FİBER OPTİK KABLO DÖŞEME İŞİ BAKIM ,00 TL ONARIM ARAŞTIRMA HASTANESİNE KAZAN DAİRESİNİN YAPILMASI VE MUHTELİF ,00 TL YAPIM İŞİ - BAKIM ONARIM ORMAN FAKÜLTESİ VE DÜZCE MYO. ÇATI ONARIM, CUMAYERİ MYO. ÇATI ONARIM ,40 TL VE TADİLAT İŞİ- BAKIM ONARIM AKÇAKOCA KAMPÜSÜNDE BULUNAN BİNALARIN ÇATI ONARIM İŞİ- BAKIM ,05 TL ONARIM REKTÖRLÜK VE İDARİ BİRİMLER BİNASININ ORTA AVLUSUNUN VE BİNA ,00 TL ÇEVRESİNİN HAZIRLANMIŞ PEYZAJ PLANINA GÖRE AYDINLATMA İŞLERİNİN YAPILMASI ALT YAPI 2011 BÜYÜK ONARIM ,75 TL SPOR ALANLARI YANI YAŞAM ALANI PEYZAJ DÜZENLEMESİ, REKTÖRLÜK ,00 TL BİNASI EK OTOPARK YAPIM İŞİ - ALT YAPI 2011 Yılında Pazarlık Usulü İle Yapılan Yapım İşleri Yapılan İşlem ve türü REKTÖRLÜK VE İDARİ BİRİMLER BİNASI KANALİZASYON HATTI BAĞLANTISININ YAPILMASI ALT YAPI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE 6 ADET TEKNOLOJİ SINIFI YAPILMASI İŞİ BAKIM ONARIM Tutar (Sözleşme Bedeli KDV Hariç) ,65 TL ,00 TL

9 II. AMAÇ VE HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri Birimimizin yılı Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir. AMAÇ 1: Kampus Gelişim Planının Uygulanması. Hedef yılına kadar Kampus imar planı içerisinde bulunan alanların kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması AMAÇ 2: Eğitim Öğretim ve Hizmet Binalarını Tamamlamak. Hedef 2.1- Rektörlük ve İdari Birimler Binası İnşaatının tamamlanarak hizmete açılması. Hedef 2.2- Mühendislik Fakültesi İnşaatının tamamlanması. Hedef 2.3- Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı için ihale yapılıp daha sonra tamamlanması. AMAÇ 3: Sosyal ve sportif faaliyetlerin gelişimini artıracak tesisleri tamamlamak. Hedef 3.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında yapılan 6 Kulvarlı Atletizm Pisti ve Tribünlü Futbol Sahası inşaatının tamamlanarak hizmete açılması. Hedef 3.2. Kampus içerisinde sosyal yaşam için gerekli kaliteli ve konforlu mekanlar oluşturmak. AMAÇ 4: Üniversitemizin Çevre Düzenlemesi, Yollar ve Teknik ihtiyaçları karşılayacak altyapı eksikliklerinin Giderilmesi. Hedef 4.1. Üniversitemizin çevre düzenlemesi için peyzaj çalışmalarının tamamlanması. Hedef 4.2. Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin İhtiyacı doğrultusunda Heliport Alanının yapılması. Hedef 4.3. Üniversitemiz kampusunda yeni yapılan binaların alt yapı, yol ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanması. AMAÇ 5: Üniversitemize bağlı birimlere ait binalarda daha kaliteli hizmet sağlanması için gerekli tadilatların yapılması. Hedef 5.1: Kampus içinde bulunan binalarda gerekli bakım-onarımlarım yapılması. Hedef 5.2: Kampus dışında ve ilçelerde bulunan Yüksekokul Binalarında gerekli bakımonarım hizmetlerinin yapılması. AMAÇ 6: Organizasyon yapımızın geliştirilerek, hizmet kalitemizin yükseltilmesi amacıyla verimliliğe dönük, personel yapılanması sağlanacaktır. Hedef 6.1: Personel sayısının artırılması. Hedef 6.2: Görev tanımları belirlenecek ve tüm personelimize açıklanacaktır. Hedef 6.3: Personelimizin bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik, meslek odaları ve üretici firmalar tarafından organize edilen seminer ve kurslara sağlanacaktır. B- Temel Politikalar ve Öncelikleri 1- Üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, dünyadaki gelişmeleri takip ederek Üniversitemizi geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde hazırlamaktır. 2- Birimimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanunun ilgili Mevzuat hükümlerine göre yapı, tesis, bakım-onarım, imalat, etüd proje, keşif, ihale ve denetleme faaliyetlerini sürdürecektir. Bu zaman zarfında teknolojik gelişmeler takip edilecektir.

10 3- Birimizin kısa vadede gerçekleştireceği Proje Hedefleri; Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında yapılacak olan Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatının yer teslimini yaparak yapımına başlamak. Altyapı İkmal İnşaatı I II İhalesi bünyesinde; 1- İstinat duvarlarını (Geo Duvar) tamamlamak. 2- Mühendislik Fakültesinin çevre düzenlemesi ve aydınlatma işleri yapılacaktır. 3- Yapımına başlanan trafo binasını tamamlamak m 3 lük Su Deposunu tamamlamak m2 rulo çim ve çim Sulama Sistemi yapılacaktır. 6- Su isale hattının tamamlanması 7- Spor salonu yanı,plaj voleybolu ve peyzaj düzenlemesi 8- Rektörlük Binası yanı otopark düzenlemesinin yapılması. 9- Morfoloji binası önüne kadar Orman Fakültesi kavşağından yeni bir yol bağlantısı ve var olan yolun genişletilmesi, Spor tesislerine Rektörlük kavşağından yeni bir yol bağlantısı, yeni yapılanmaların olacağı batı cepheli yamaçlarda yol bağlantısı, yağmur suyu ve aydınlatmalarının yapılması, Rektörlük Binası kavşağından, Orman Fakültesi Dekanlık girişine kadar olan yol hattının tamamlanması, Yabancı Diller Yüksek Okulu binası önüne kadar olan yeni yol yapımı, yağmur suyu ve kanalizasyon bağlantıları yapılması Beden Eğitimi Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Merkezi Derslikler Binasının projesini hazırlamak. Hastane Ek Hizmet binasının ve kullanılan binada yapılacak tadilatların proje çalışmalarının yapılması 4- Birimimiz; Orta Vadede (5 yıl), devam edilen işlerin bitirilmesi ile birlikte proje izinleri devamı sağlanacaktır. Plan gereği açılması gereken yolların açılması ve çevre düzeni için çalışmaların tamamlanması. _ Kurulması onaylanmış yeni fakültelerin proje çalışmalarını yapmak ( Sanat Tasarım Fak., Eğitim Fakültesi ) III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME A- Mali Bilgiler

11 KURUM/BİRİM ADI : DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ/YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODU : TERTİPLER (İkinci Düzey Ekonomik Kodlar İtibariyle) AÇIKLAMA (HAZİNE YARDIMI ÖDENEKLER) 2011 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Gerçekleşmeleri KBÖ (1) EKLENEN (2) 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL 02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM % YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI % TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD % GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD % TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURLŞLR.YAP.TRNS. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI % GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERL % GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ %100 I-HAZİNE YARDIMI ÖDENEKLERİ KURUM TOPLAMI ( ) %99 TERTİPLER (İkinci Düzey Ekonomik Kodlar İtibariyle) 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. AÇIKLAMA (ÖZGELİRLERDEN KULLANILAN ÖDENEKLER) DÜŞÜLEN (3) TOPLAM ÖDENEK (1+2-3) 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ %89 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ %100 II- ÖZGELİR ÖDENEKLERI KURUM TOPLAMI ( ) %92 (I+II) HAZİNE YARDIMI+ÖZGELİR ÖDENEKLERİ TOPLAMI %99 SERBEST ÖDENEK (4) HARCAMA (5) (TL) KALAN (6) HARCAMA ORANI (5/4)

12 Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri A- EĞİTİM: 1- PROJE NO: 2011H PROJE ADI: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ NUMARASI 2011H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2011 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam yılında Etüt Proje için ayrılan ödenek ,00 TL dir. Bu ödenek ile - Sentetik Çim Halı Saha Yapım işi için zemin etüdü yapıldı. - Spor Sahası Aydınlatma Direkleri için beton kaide projesi yaptırılmıştır. Kalan ödenek Alt Yapı İkmal İnşaatı Projesine aktarılmıştır. Gerçekleşme Yüzdesi

13 2- PROJE NO: 2011H PROJE ADI: BÜYÜK ONARIM YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI BÜYÜK ONARIM NUMARASI 2011H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ BÜYÜK ONARIMI VE TADİLAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2011 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi yılı ödeneği TL olan Büyük Onarım Projesine TL 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 6 sıra nolu 2011 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve 2011 yılı toplam ödeneği TL olmuştur. Bu ödenek ile; Açık İhale Usulü İhale Usulü İle yapılan İhaleler; 1- Merkezi Dersliklerin Akustik Asma Tavan İle Kaplanması İşi 2- Gümüşova Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşüm 3- Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Fiber Optik Kablo Döşeme İşi 4- Araştırma Hastanesine Kazan Dairesinin Yapılması Ve Muhtelif Yapım İşi 5- Orman Fak. Ve Düzce MYO. Çatı Onarım, Cumayeri MYO. Çatı Onarım Ve Tadilat İşi 6- Akçakoca Kampüsünde Bulunan Binaların Çatı Onarım İşi Büyük Onarım (Rektörlük ve İdari Birimler Binası Tadilat İşleri, Spor Salonu Boya İşi, vb. İnşaat İşleri. Çilimli M.Y.O. Doğalgaz Dönüşüm İşi ve Çeşitli Mekanik Tesisat İşleri) Pazarlık Usulü İhale Usulü İle yapılan İhaleler; - Mühendislik Fakültesine 6 Adet Teknoloji Sınıfı Yapılması İşi Doğruda Temin İle Yapılan Bakım-Onarım ve İşleri 1- T.E.F. A-C Blok Binalarının Isıtılması İçin Yapılan İmalatların Otomasyona Adapte Edilmesi, Mevcut Otomasyonun Revize Edilmesi, Mcc Panolarının Ddc Panosunun Kablolama Ve Nokta Bağlantılarının Projeye Uygun Olarak İmalatlarının Montajının Yapılması İşi. 2- T.E.F. A-C Blok Binalarının Isınma Probleminin Çözülmesi İçin Proje Ve Teknik Şartnameye Uygun İmalatın Ve Montajın İşçilik Dahil Yapılması İşi. 3- Düzce Üni. Gölyaka M.Y.O. Fotoğraf Atölyesi, Cumayeri M.Y.O. 40 Bilgisayarlık Derslik Ve Gölyaka M.Y.O. Cumayeri M.Y.O. Öğrenci Otomasyon Sistemi Elektrik İmalatlarının Yapılması İşi. 4- Arıcılık Araştırma Geliştirme Ve Uygulama Mer. Isıtma Tesisatı Yapılması. 5- Akçakoca M.Y.O. Bulanan Peyzaj Alanlarının Su İhtiyacı İçin 400 M Mesafedeki Pompa İstasyonuna Enerji Temini Yapılması. 6- Hastane Önüne Çim taşı Döşenmesi 7- Morfoloji Binası Kavşağındaki yolu Tören Alanına Girişindeki Kot Farkının Giderilmesi

14 8- Öğrenci Otomasyonu İçin Elektrik İmalatının Yapılması 9- Jeneratörlerin Periyodik Bakımının Yapılması 10- Teknik Eğitim Fakültesinde Alüminyum Doğramalarla Koridor Geçişlerinin Bölünmesi. 11- Rektörlük Binası Önü Tretuvar Ve Merkezi Amfi Binası Açık Amfi Andezit Döşeme Kaplamaları İçin Yosun Kurutucu Ve Su İtici Emprenye Uygulanması. 12- Ortak Yaşam Alanı Ve Kapalı Yüzme Havuzu Otoparkı İçin Sıkıştırılmış Aqua Kanal (Kapaklı) Yapılması 13- Rektörlük Binası Önü Tretuvar Ve Merkezi Amfi Binası Açık Amfi Andezit Döşeme Kaplamaları İçin Sulu Kumlama İle Andezit Döşeme Kaplaması Yüzey Temizliği Uygulaması 14- Rektörlük Binası Server Odasına Elektrik Tesisat İşleri yapılması 15- Akçakoca Meslek Yüksekokulunun İçme Suyu Çelik Depo Yalıtımı Yapılması İşi 16- Su Kuyusu Temizliği Yapılması. 17- Senato Odası Duvar, Kapı Ahşap Karkas Dolap Yapımı ve Rektör Yardımcıları Odasına Deri Kapı Yapımı. 18- Emprenye Malzemesi Alımı yapılmıştır. 19- Fen Edebiyat Fakültesi Brülör bakımı ve Muhtelif İşler yapılması 20- Rektörlük Binasına İstenen Ek Elektrik Tesisat İşleri Yapılmıştır. 21- Tuz Stok Alanına Sundurma Yapılmıştır. 22- Bakım Onarım İşlerinde kullanılmak üzere malzeme alınması. 23- Asansörlerin Ağır Bakım İşinin Yapılması 24- Gümüşova Ve Cumayeri Meslek Yüksekokullarındaki Ve Kampusteki Muhtelif Onarım İşleri Yapılmasının Ödemesi 25- Isı Merkezine Dolap Yapılmıştır. 26- Tekmer Ofisi Yapılmıştır. 27- Düzce Myo nun Dersliklerinin Ve Koridorlarının Boyası Yapılmıştır. 28- Çilimli Meslek Yüksekokulu Kantin Yapım İşi, Yabancıdiller Yüksekokulu Wc Tadilatları Ve Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Bayrak Direği Yapılması İşleri Yapılmıştır. 29- Kampüs İçerisinde Bulunan Eşanjör Odalarındaki Plakalı Eşanjörlerin Temizlik İşi Yapılmıştır. 30- Yabancı Diller Yüksekokulu Dersliklerinin, Öğretim Görevlisi Odalarının Ve Koridorlarının Boyası Yapılmıştır. 31- Merkezi Amfi Ve Derslikler İnşaatı Dış Cephe Kaplamaları (Andezit Ve Limra) Derz Aralarına Polisülfit Mastik Çekilmesi Ve Diltasyon Islahlarının Yapılması 32- Kaynaşlı Çatı Onarımı Yapılmıştır. 33- Tel Örgü Çekim İşleri Yapılmıştır. 34- Cumayeri Projeksiyon Cihazı İçin Malzeme Alımı Yapılmıştır.

15 3- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2011 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) İnelsan Ltd. Şti. - Tekbudak Ltd. Şti. - Arıkan A. Ş. İş Ortaklığı. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı 4- KEŞİF BEDELİ : ,19 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU: Projeye Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ve Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşleri Projesinden ödenek aktarılmıştır yılı sonunda ihalesi yapılan Kampus Alt yapı İkmal İnşaatı projesine ihaleye yapılan itirazın süreci uzatması nedeniyle tarihinde başlanmıştır. Proje kapsamında; 1- Futbol Sahasının istinat duvarı yapılmış olup, Rektörlük ve İdari Birimler Binası, Nükleer Tıp Binası İstinat Duvarları (Geo Duvar) yapılacaktır.

16 2- Rektörlük ve İdari Birinler Binasının çevre düzenlemesi ve aydınlatma işleri yapılmıştır.

17 3- Spor alanlarının ( tenis kortları, futbol sahası ) aydınlatma işleri yapılmıştır.

18 4- Trafo Binası ve 2000 m3 lük Su Deposu yapımına başlanmıştır. 5- Mühendislik Fakültesinin çevre düzenlemesi ve aydınlatma işleri yapılacaktır. 6- Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisatı için galerilerin yapımı büyük oranda tamamlanmıştır m2 rulo çim ve çim Sulama Sistemi yapımı devam etmektedir. 8- Morfoloji binası önüne kadar Orman Fakültesi kavşağından yeni bir yol bağlantısı ve var olan yolun genişletilmesi, Spor tesislerine Rektörlük kavşağından yeni bir yol bağlantısı, yeni yapılanmaların olacağı batı cepheli yamaçlarda yol bağlantısı, yağmur suyu ve aydınlatmalarının yapılması, Rektörlük Binası kavşağından, Orman Fakültesi Dekanlık girişine kadar olan yol hattının tamamlanması.

19 4- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2011 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) Günhan Mühendislik Salih Günhan 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Rektörlük Ve İdari Birimler Binasının Orta Avlusunun Ve Bina Çevresinin Hazırlanmış Peyzaj Planına Göre Aydınlatma İşlerinin Yapılması İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,12 TL 5- İHALE BEDELİ : ,00 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi ödeneğinden yapılmıştır tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Rektörlük ve İdari Birimler Binasının çevre aydınlatma işleri yapılmıştır.

20 5- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2011 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) Akser İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Rektörlük Ve İdari Birimler Binası Kanalizasyon Hattı Bağlantısının Yapılması İşi 4- KEŞİF BEDELİ : ,11 TL 5- İHALE BEDELİ : ,65 TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU : Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Projesi ödeneğinden yapılmıştır tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde sözleşmesi imzalanan iş kapsamında Rektörlük ve İdari Birimler Binası kanalizasyon hattı bağlantısı yapılmıştır.

21 6- PROJE NO: 2008H PROJE ADI: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (REKTÖRLÜK VE İDARİ BİRİMLER) İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (REKTÖRLÜK VE İDARİ BİRİMLER) İNŞAATI: NUMARASI 2008H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2011 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2-SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) ATAMER İNŞAAT SAN. VE DIŞ TİC. A. Ş. 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU: Derslik ve Merkezi Birimler (Rektörlük Ve İdari Birimler) İnşaatı 4-KEŞİF BEDELİ : ,22 TL 5-İHALE BEDELİ : TL 6-İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 02/11/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 02/11/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 23/11/ İNŞAATIN DURUMU : tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde yapımına başlanan Rektörlük Ve İdari Birimler Binasının tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete açılmıştır.

22 B- SPOR 1- PROJE NO: 1994H PROJE ADI: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (SPOR TES., ATLETİZM PİSTİ VE TRİBÜNLÜ FUTBOL SAHASI) YAPIM İŞİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI EĞİTİM (SPOR) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ NUMARASI YERİ BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2011 Harcama AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (SPOR TESİSLERİ, ATLETİZM PİSTİ VE TRİBÜNLÜ FUTBOL SAHASI) YAPIM İŞİ 1994H DÜZCE Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2-SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) EKŞİOĞLU YAPI SAN. A.Ş. 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Tesisleri, Atletizm Pisti Ve Tribünlü Futbol Sahası) Yapım İşi 4-KEŞİF BEDELİ : ,51 TL 5-İHALE BEDELİ : ,91 TL 6-İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 06/01/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ :06/01/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 16/12/ İNŞAATIN DURUMU : tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde yapımına başlanan Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Tesisleri, Atletizm Pisti Ve Tribünlü Futbol Sahası) inşaatının tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU Trabzon 2013 0 İÇİNDEKİLER Sayfa BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. Dahili:127 Düzenleyen: (Ali ATA- Bilgisayar İşletmeni Dahili 208) 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 3 Misyon... 3 Vizyon... 3 Temel Amaç

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz 25.01.1994 yılında endüstrinin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş, 1995-1996

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TOKAT MART-2007 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 4 I GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki,Görev

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU Rize 2013 SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde

Detaylı