2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir." hükmü gereği hazırlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 06 Mart 2015 Adana

2 2

3 İçindekiler A. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme Yılı Yatırım Uygulamaları... 9 B YILI PROJE UYGULAMALARI Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri Tamamlanan Projeler Tamamlanan Projelerin Listesi C. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SONUÇ D. EKLER

4 4

5 A. GENEL DEĞERLENDİRME 1- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan Özel Bütçeli bir kurumdur. 2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Üniversitemiz, tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanuna tarih ve 6218 sayılı Kanunun 1. Maddesine eklenen Ek-143. maddesi ile kurulmuştur. Üniversitemiz, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere 9 fakülte, 1 yüksekokul, 2 enstitü ve 3 araştırma merkezinden oluşmaktadır. Üniversitemizin yerleşke arazisi ön tahsisi gerçekleşmiş ancak 12 Aralık 2014 tarihinde yapılan ihale süreci devam ettiği ve ihale henüz sonuçlandırılamadığı için öğrencilerine, akademik ve idari personeline kiralanmış bulunan mevcut üç farklı bina ile hizmet vermeye devam etmektedir. Geçici olarak kullanılmakta olan yerleşkelerimizin m² olarak dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yerleşke Adı Toplam Alan (m²) Açıklama Yeşiloba Yerleşkesi Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. Kurttepe Yerleşkesi Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. Ziyapaşa Yerleşkesi Mülkiyeti şahsa ait olup, Üniversite tarafından kiralanmıştır. TOPLAM Yerleşkelerimizde mevcut bulunan derslik, laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane sayıları aşağıda verilmiştir. Yerleşke Adı Derslik Sayısı Laboratuvar Sayısı Bilgisayar Laboratuvar Sayısı Kütüphane Sayısı Yeşiloba Yerleşkesi Kurttepe Yerleşkesi Ziyapaşa Yerleşkesi TOPLAM Üniversitemiz için, Adana İli Sarıçam İlçesi Balcalı Mevkii 202 ada, 10 parselde m² lik arazinin kampüs alanı olarak; m² lik arazinin ise yurt alanı olarak ayrılmak üzere ön tahsisi gerçekleşmiştir. 5

6 Arazinin uydu görünümü ve vaziyet planı aşağıda gösterilmiştir. Üniversite Kampüs Arazisi Uydu Görünümü Üniversite Kampüs Arazisi Vaziyet Planı 2012 yılı içerisinde yatırım programına dâhil edilen Üniversitemiz tarafından, projeleri tamamlanan Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kafeterya Binası ve Kampüs Altyapısı İnşaatı Yapımı işi 12 Aralık 2014 tarihinde birlikte ihale edilmiş olup, ihale süreci devam etmektedir. İhale sürecinin sonuçlandırılmasıyla birlikte 2015 yılı içerisinde yatırım harcamalarına başlanacaktır. Ayrıca projesi tamamlanan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri için ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası mimari projesi tamamlanmış statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri 2015 yılında ihale edilecektir. Üniversitemize Akademik ve 480 İdari olmak üzere toplam kadro tahsis edilmiştir. Söz konusu tahsis edilen akademik kadroların 190 ına atama yapılmıştır. Akademik personelin unvanlara göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Unvanı Personel Sayısı Profesör 2 Doçent 4 Yardımcı Doçent 46 Öğretim Görevlisi 3 Okutman 15 Araştırma Görevlisi 41 Araştırma Görevlisi (ÖYP Kapsamında Ülkemizin Çeşitli Üniversitelerinde Öğrenim Gören) 67 Uzman 12 Toplam 190 6

7 Üniversitemize tahsis edilen 480 idari kadronun 190 ı dolu durumdadır. Bu kadrolar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesine tabi Sözleşmeli Personel ve Daimi İşçi statüsünde çalışan personelden oluşmaktadır. İdari personelin istihdam türüne göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. İstihdam Türü Personel Sayısı İdari Personel Sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışan Sözleşmeli Personel 34 Daimi İşçi 10 Toplam 190 Üniversitemizde İşletme Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisans ve yüksek lisans programlarında lisansüstü eğitim verilmektedir. Üniversitemizin Fakültelere ve Enstitülere göre öğrencilerin sayısal dağılımı aşağıda verilmiştir. Fakülte veya Enstitü Adı Hazırlık Sınıfı Lisans Lisans (UOLP) Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İşletme Fakültesi Turizm Fakültesi Toplam Fakülteler Toplamı Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitüler Toplamı Genel Toplam Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde verilen tezsiz yüksek lisans programlarından Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Üniversitemizin fakültelere ve enstitülere göre mezun öğrencilerin sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Enstitü Adı Tezsiz Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü 27 Sosyal Bilimler Enstitüsü 52 Toplam Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme Üniversitemizin 2014 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş, diğer kamu hizmetleri teknolojik araştırma sektöründe bir olmak üzere toplam altı adet projemiz yer almaktadır. Bu projeler ile Üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir. 7

8 Belirlenen hedefler çerçevesinde, arazi tahsisinin yılsonu itibariyle gerçekleşmesi, tahsis sonucunda yapılan ihale sürecinin devam etmesi ve henüz sonuçlanmaması sebebiyle Kampüs Altyapısı, Derslik ve Merkezi Birimler, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projelerine henüz başlanamamış ve 2014 yılı içinde bir harcama gerçekleşememiştir yılı yatırım programında yer alan 2014H proje numaralı Muhtelif İşler Projesinde ise, başlangıçta TL ödenek ayrılmış, ayrılan bu ödeneğe Üniversitemiz bünyesinde kurulan laboratuvarlar için TL ek ödeneğin ve 2013 yılında kullanılmayan TL likit ödeneğin taşıt alımı için eklenmesiyle birlikte proje ödeneği TL olmuştur. Söz konusu TL ödeneğin TL si harcanarak proje için ayrılan toplam ödeneğin %97,04 ü kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Muhtelif İşler-Büyük Onarımlar kapsamında; Adana BTU Yerleşkelerinde Konferans Salonu, Mediko-Sosyal ve Muhtelif Tadilat İşleri ihalesiyle muhtelif birimlerde diğer onarım ve tadilat işleri, yayın alımı, bilgisayar donanımı, taşıt alımı, basılı ve elektronik yayın alımı, makine teçhizat alımı, büro ve işyeri mefruşat vb. alımları gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz bilgi ve teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu amaçla öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize her türlü teknolojik kaynağın sunulmasına çalışılmaktadır. Üniversitemizde özellikle derslerin uygulamalı, etkin ve verimli olabilmesi için gerekli her türlü altyapı ve teknolojik kaynak kullanılmaktadır. Üniversitenin bilgi ve teknoloji kaynaklarının sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Bilgi ve Teknoloji Kaynağı Türü Toplam Bilgisayar Sayısı 420 Diz Üstü Bilgisayar Sayısı 144 Server Sayısı 3 Projeksiyon Sayısı 45 Akıllı Tahta Sayısı 32 Video Konferans Sistemi Sayısı - Fotokopi Makinesi Sayısı 15 Faks Makinesi Sayısı 26 Yazıcı Sayısı 200 Üniversitemize, başta öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gerek akademik ve idari personelin, gerekse arazi işleri için bütçe kaynağı ile veya hibe yolu ile olmak üzere çeşitli taşıtlar edinmiştir. Üniversitemizin sahip olduğu taşıtların sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir. No Araç Tipi Veya Sınıfı Araç Sayısı T2 Binek Araç 2 T5 Minibüs 2 T7 Pikap 4x2 2 T8 Pikap 4x4 1 T11.A Otobüs 1 T14 Kamyon (Hibe) 2 İş Makinası (Traktör) 1 Toplam 11 8

9 Yılı Yatırım Uygulamaları Üniversitemize 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için TL bütçe başlangıç ödeneği verilmiştir. 2014H proje numaralı Muhtelif işler Projesinde 2014 yılı için TL ödenek mevcut iken, Üniversitemiz bünyesinde kurulan laboratuvarlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan cihaz ve ekipmanlar için TL ek ödeneğin ve 2013 yılı kullanılmayan TL likit ödeneğin taşıt alımı için eklenmesiyle birlikte proje ödeneği TL olmuş, böylece Üniversitemizin toplam 2014 yılı yatırım ödeneği, TL ye TL eklenerek TL ye ulaşmıştır. Ayrıca Kampüs Altyapısı Projesinin maliyeti TL den TL ye; Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin bedeli TL den TL ye revize edilmiş, böylece Üniversitemizin 2014 yılı için toplam yatırım proje bedeli TL den TL ye ulaşmıştır. Üniversitemiz 2014 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin sektörel olarak yatırım uygulama durumu aşağıdaki şekildedir. Sektör 2014 Yılı Sektörel Olarak Yatırım Harcamaları Dağılımı Proje Sayısı Proje Bedeli Revize Proje Bedeli 2014 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Eğitim / Yüksek Öğretim ,47% Eğitim / Gençlik ve Beden Eğitimi Spor DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma TOPLAM ,14% Üniversitemizin proje bazında yatırım harcama dağılımı ise aşağıdaki gibidir. Proje No Proje Adı 2014 Yılı Proje Numaralarına Göre Yatırım Harcamaları Dağılımı 2014 Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Gerçekleşen Harcama Gerçekleşme Oranı % 2014H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ,98% 2014H Muhtelif İşler ,04% 2013H Kampüs Altyapısı ,00 0,00% 2013H Derslik ve Merkezi Birimler ,00 0,00% 2013H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ,00 0,00% 2014K Merkezi Araştırma Laboratuvarı ,00 0,00% Toplam ,14% Yerleşke arazi tahsisi sorununun yılsonu itibariyle sonuçlanması ve arazi ön tahsisi sonucu 2014 Aralık ayında ihalenin gerçekleştirilmesiyle Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ve Kampüs Altyapı Projesinde herhangi bir harcama olmamıştır. İhalenin sonuçlanmasıyla birlikte 2015 yılı içerisinde harcama yapılacaktır. Ayrıca yerleşke arazisinde herhangi bir yol, elektrik, içme suyu, kanalizasyon ve drenaj sisteminin bulunmaması ve teminlerinin çok uzak mesafeden yapılıyor olması, yerleşke arazisinin yerleşim birimlerine uzak olması sebebiyle çevre güvenlik önleminin alınmasının ilk etapta kaçınılmaz olması, yapımı planlanan binaların kullanımı ile eş zamanlı gerekli peyzaj çalışmalarının yapılmasının zaruri olması, arazideki eş yükselti eğrilerinin düzensizliğiyle imalatların yapımı sırasında uzun metrajlı ve yüksek betonarme istinat perdelerinin yapılmasını beraberinde getirmesi, yerleşkeye getirilecek elektrik enerjisinin dağıtılması için yerleşke içerisinde ilk etap 9

10 binalarının ihtiyaçlarını karşılayacak dağıtım ve trafo binalarının yapımına ihtiyaç duyulması ve arazinin su yönünden sıkıntılı bir bölgede olmasıyla ciddi su problemlerine yol açması ve içme suyu getirilmesi, sulama suyu ile birlikte içme suyu için de su deposu ihtiyaçlarını beraberinde getirmesi gibi sebeplerle Kampüs Altyapı Projesi bedelinin revize edilmesi talep edilmiştir. Kampüs Altyapısı Projesinin tutarı TL den TL ye yükseltilerek revize edilmiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde 2014 yılı içerisinde herhangi bir harcama olmamıştır. Proje için ihale hazırlık çalışmaları devam etmekte olup 2015 yılı içerisinde ihale edilecektir. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinde 2014 yılı içerisinde herhangi bir harcama olmamıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından revize proje etüdü onaylanmış ve projenin tutarı laboratuvar cihazları alımındaki değişiklik talebi sebebiyle TL den TL ye yükseltilerek revize edilmiştir. Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası mimari projesi tamamlanmış statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri 2015 yılında ihale edilecektir. Üniversitemizin 2014 yılı yatırım harcamalarının ekonomik kod dağılımına göre gerçekleşme bilgileri ise aşağıdaki şekilde gösterilmiştir Yılı Ekonomik Kod Dağılımına Göre Yatırım Harcamaları Dağılımı Tertip KBÖ Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Gerçekleşen Harcama Gerçekleşme Oranı % 06.1 Mamul Mal Alımları ,23 66,78% 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları ,70 96,12% 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri ,19% ,48 67,95% Toplam ,41 24,14% 10

11 B YILI PROJE UYGULAMALARI 1- Devam Eden Projeler 1.1- Kamu Yatırım Projeleri 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan altı projemizden yerleşke arazisi tahsis sorununun yılsonu sonuçlanması sebebiyle Muhtelif İşler Projesi ve Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi dışında diğer projelerimizde 2014 yılı içerisinde harcama olmamış nakdi ve fiziki olarak bir gerçekleşme sağlanamamıştır. Üniversitemizce 2014 yılı yatırım programında yer alan ancak henüz bir harcama gerçekleşemeyen projelerimizle ile ilgili bilgileri şu şekilde verebiliriz; H Kampüs Altyapısı Projesi Kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kalitesini arttırarak gerekli kampüs alt yapısının planlanması ve inşası hedeflenen Kampüs Altyapısı Projesinde, yerleşke arazi tahsisinin Aralık ayında gerçekleşmesi sonucu yapılan ihalenin henüz sonuçlanmaması sebebiyle 2014 yılı içerisinde bir harcama gerçekleşmemiştir. Kampüs Altyapısı Projesinin bedeli TL iken, Üniversitemiz merkez yerleşkesindeki yapılaşma çalışmalarına paralel olarak yeni gelişme alanlarında otopark, yol, su, kanalizasyon, elektrik, drenaj altyapı sistemi, tesisat galerisi ve çevre düzenlemelerini içeren 1. Etap altyapı çalışmalarına yönelik ihtiyacın karşılanmasını teminen proje maliyeti TL ye yükseltilerek revize edilmiştir. Proje ile ilgili özet bilgi aşağıda verilmiştir. 2013H Kampüs Altyapı Projesi Bilgileri Proje No 2013H Proje Adı Kampüs Altyapısı Sektörü Eğitim/ Yüksek Öğretim Karakteristiği Knl.,El.,S,Çv.D.,D.Gz,Yol,Isı Mr,Art,Trf,Tlf Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi Proje Bedeli Yılı Ödeneği Revize Ödenek Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme %0 Fiziki Gerçekleşme % H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kampüs gelişim planı doğrultusunda Eğitim ve Öğretim ihtiyaçlarını karşılaşmak üzere kullanıcı odaklı modüler sistemde büyümeye müsait, fonksiyonel derslik ve diğer binaların yapılması hedeflenen Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde, yerleşke arazi tahsisinin Aralık ayında gerçekleşmesi sonucu yapılan ihalenin henüz sonuçlanmaması sebebiyle 2014 yılı içerisinde bir harcama gerçekleşmemiştir. Proje ile ilgili özet bilgi aşağıda verilmiştir. 11

12 Proje No Proje Adı Sektörü Karakteristiği Proje Yeri 2013H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Bilgileri 2013H Başlama-Bitiş Tarihi Proje Bedeli Yılı Ödeneği Revize Ödenek Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme %0 Fiziki Gerçekleşme %0 Derslik ve Merkezi Birimler Eğitim/ Yüksek Öğretim İnş.+Don. Mer.Kaf.(11.608m2) Rek.Hiz.Bin.(16.252m2) Müh.ve Doğa Bil.1.Etap(23.566m2) Adana Üniversitemiz yerleşkesi için vaziyet planı, gelişim planı ve projelerinin bir kısmı tamamlanmış olup bu çalışmaların örnekleri aşağıda yer almaktadır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları Rektörlük Binası 12

13 Merkezi Kafeterya H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kampüs gelişim planı doğrultusunda Eğitim ve Öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğrencilerin, akademik ve idari personellerin sosyal ve sportif aktivitelerde bulunması için kullanıcı odaklı modüler şekilde büyümeye müsait spor tesisleri yapılması hedeflenen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde, henüz bir harcama gerçekleşmemiştir. İhale hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, 2015 yılı içerisinde proje ihale edilecektir. Proje ile ilgili özet bilgi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2013H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Bilgileri Proje No 2013H Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Sektörü Eğitim / Gençlik ve Beden Eğitimi Spor Karakteristiği İnş. (Spor Salonu (6500m2) 1 Bas.Vol.S., 2 Tenis K., Müştemilat) Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi Proje Bedeli Yılı Ödeneği Revize Ödenek Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme 0% Fiziki Gerçekleşme 0% Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 13

14 K Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Kampüs gelişim planı doğrultusunda eğitim kalitesini arttırmaya yönelik İleri Teknolojiler Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları ile temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği büyük ölçekli bir araştırma altyapısı tesisi yapısının oluşturulması hedeflenen projede, 2014 yılı içerisinde herhangi bir harcama olmamıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından tarih sayılı onay yazısı ile revize proje etüdü onaylanmış ve projenin tutarı laboratuvar cihazları alımındaki değişiklik talebi sebebiyle TL den TL ye yükseltilerek revize edilmiştir. Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası mimari projesi tamamlanmış statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri 2015 yılında ihale edilecektir. 2014K Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Bilgileri Proje No 2014K Proje Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Sektörü DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Karakteristiği İleri Araştırma, Mak-Teçh., İnş. (2000 m2) Proje Yeri Adana Başlama-Bitiş Tarihi Proje Bedeli Yılı Ödeneği Revize Ödenek Yılı Harcanan 0 Nakdi Gerçekleşme 0% Fiziki Gerçekleşme 0% 2- Tamamlanan Projeler 2.1- Tamamlanan Projelerin Listesi H Muhtelif İşler Projesi - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Geleceğe yönelik yapılaşma sürecinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik eğitimöğretimin kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak üzere idari ve akademik birimlerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak için, her türlü bakım onarım ve tadilat, makine teçhizat alımı, yazılım, bilgisayar donanım, yayın ve taşıt alımlarını hedeflenen Muhtelif İşler Projesinde, TL olan ödenekten TL harcanarak ödeneğin %97,04 ü kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda büyük onarımlar yaptırılmış, yayın alımı, büro mefruşat alımları, taşıt alımı, bilgisayar yazılım alımı ve donanımı, makine, teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir. Genel olarak proje bilgileri aşağıda gösterilmiştir. 14

15 Proje No Proje Adı 2014H Muhtelif İşler Başlama ve Bitiş Yılı Proje Bedeli 2014 Yılı Eklenen Ödeneği Ödenek Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı ,04% 2014H proje numaralı Muhtelif işler Projesinde 2014 yılı için TL ödenek mevcut iken, Üniversitemiz bünyesinde kurulan laboratuvarlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan cihaz ve ekipmanlar için TL ek ödeneğin ve 2013 yılı kullanılmayan TL likit ödeneğin taşıt alımı için eklenmesiyle birlikte proje ödeneği TL olmuş, ödenekten TL harcanarak projenin %97,04 kullanılmıştır. Proje kapsamında, Büyük Onarımlar alt projesine TL ödenek ayrılmış, ödeneğin TL si harcanarak hizmet binalarında tadilat ve bakım işleri gerçekleşmiş, Bilgi Teknolojileri alt projesine TL ödenek ayrılmış, ödeneğin TL si Makine Teçhizat alt projesine aktarılmış olup, kalan ödeneğin TL si harcanarak Üniversitemizin bilgisayar yazılımı alımları gerçekleşmiş, Yayın Alımı alt projesine TL ödenek ayrılmış, ödeneğin TL si harcanarak gerekli basılı ve görüntülü yayın alımı sağlanmış, Taşıt Alımı alt projesine TL ödenek ayrılmış, 2013 yılı harcanmayan likit ödeneğin eklenmesiyle TL olan ödeneğin TL si harcanarak taşıt alımı yapılmış, Makine Teçhizat alt projesine TL ödenek ayrılmış, TL ödeneğin Bilgi Teknolojileri alt projesinden ve Üniversitemiz bünyesinde kurulan laboratuvarlara cihaz ve ekipman alımı için TL ek ödeneğin eklenmesiyle TL olan ödeneğin TL si harcanarak büro mefruşatı, büro makineleri, bilgisayar, laboratuvar cihazları ve diğer makine teçhizat alımları gerçekleşmiştir. Projenin tamamlanmasıyla yeni kurulan Üniversitemizin bina onarım, tadilat işleri, taşıt alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar donanım.-yazılım, yayın alımı, büro mefruşat alımları ihtiyacı karşılanmıştır. 15

16 Proje Tamamlama Raporu Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi 2014H Muhtelif İşler Projesi Eğitim/Yüksek Öğretim Üniversitenin modern ve ferah bir ortamda sağlıklı ve düzeyli bir eğitim vermesinin sağlanması Adana Bak.Ona.-Tad.-Mak.-Tec.-Bil.-Dona.-Yaz.-Alt Yapı Bak.Ona.-Küt.Yay.-Taşıt-Rest- Öğrenci, akademik ve idari personel Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2014) Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin tamamlanmasıyla Üniversitemizin bina onarım, tadilat işleri, taşıt alımı, makine teçhizat alımı, bilgisayar donanım.-yazılım, yayın alımı, büro mefruşat alımları ihtiyacı karşılanmıştır. Üniversitemizin eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla gerek idari ve akademik personele gerekse öğrencilere yönelik ihtiyaç duyulan bina onarım ve tadilat işleri, 2 adet (T02) binek otomobil, 1 adet (T05) minibüs, 1 adet (T07) pick-up olmak üzere 4 adet Kara Taşıtı, laboratuvar araç gereci, mefruşat malzemesi, bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir. İhtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işleri karşılanmış ancak ödenek yetersizliği nedeniyle ek ödenek ödenek ihtiyacı doğmuş ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 16

17 H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kampüs gelişim planı doğrultusunda Eğitim ve Öğretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerin yapılması hedeflenen Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesinde, TL ödenekten TL harcanarak ödeneğin %86,98 i kullanılmış ve proje tamamlanmıştır. Genel olarak proje bilgileri aşağıda verilmiştir. Proje No Proje Adı 2014H Başlama ve Bitiş Yılı Proje Bedeli 2014 Yılı Eklenen Ödeneği Ödenek Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı ,98% Proje kapsamında; Üniversitemizin Adana BTÜ Yerleşke Alanı Altyapı Projelerinin Hazırlanması İşi ihalesiyle, peyzaj projelerinin yapılması işi gerçekleştirilmiştir. Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Amacı Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi Proje Tamamlama Raporu Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) 2014H Yatırım Programına Alınış Değerleri Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Eğitim/Yüksek Öğretim Üniversitenin sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapılarının planlanarak etüt projelerin yapılması Adana Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Etüd - Proje ve Müş. Öğrenci, akademik ve idari personel Sözleşme İhale Bedeli Revize Edilmiş Son Değerler Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2014) Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projenin tamamlanmasıyla yapılması planlanan binaların Etüd - Projelerinin yapılarak yaklaşık maliyetlerinin hesaplanmasına olanak sağlayarak ihale aşamasına geçilmesi ihtiyacı karşılanmıştır. Üniversitemizin eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla sağlıklı, fonksiyonel ve düzenli bir kampüs alt ve üst yapının yapılması için gerekli olan proje ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir. İhtiyaç duyulan altyapı ve peyzaj projeleri hizmeti karşılanmıştır. (*) Kamulaştırma Hariç (**) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2014 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 17

18 Ziyapaşa Yerleşkesi Kurttepe Yerleşkesi Yeşiloba Yerleşkesi 18

19 C. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SONUÇ Üniversitemiz araştırmayı, öğretmeyi ve hizmet etmeyi misyon edinen yenilikçi, üretken, güvenilir ve uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir. Öğrenci merkezli, uygulamalı, teknolojik, bilimsel, kaliteli, eğitim-öğretim ve mezuniyet sonrası iş garantili öğrenci yetiştirmeyi hedeflemekte olan üniversitemizde Sermaye Giderleri Ödenekleri söz konusu faaliyetlerin yürütülebilmesi için önem arz etmektedir. Yeni kurulan ve öğrenci, akademik ve idari personel sayısı hızla artan Üniversitemiz için tahsis edilen ödenek miktarının arttırılması durumunda belirlemiş olduğumuz misyon, vizyon ve hedeflere kısa sürede ulaşabilecektir. 19

20 D. EKLER 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Kurum Adı: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bütçe Türü: Özel Bütçe Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Proje Sayısı 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2014 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2010 - YALOVA 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme..

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 3 Misyon... 3 Vizyon... 3 Temel Amaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014 1.Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 70.000 civarında öğrenci ve ortalama 4.400 akademik ve idari personelin, Beslenme, barınma, sağlık, kültür

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bagımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2009 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kaynaklarının;

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 22 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 22 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz,2009 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN TÜM KAMUOYUNA DUYURU Üniversitemizin 2014 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU Mart 2013 1.YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Kilis 7 Aralık Üniversitesi kurulduğu 2008 den bu yana hem fizikî alt yapı ve imkânlar hem de öğretim elemanı kalitesi

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ

III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ 2015-2017 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2015-2017 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı