DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YATIRIMLARDA DEVLET DESTEKLERİNE BÖLGESEL YAKLAŞIM MODELİ Sayfa 1 / 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YATIRIMLARDA DEVLET DESTEKLERİNE BÖLGESEL YAKLAŞIM MODELİ 2011. Sayfa 1 / 9"

Transkript

1 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YATIRIMLARDA DEVLET DESTEKLERİNE BÖLGESEL YAKLAŞIM MODELİ 2011 Sayfa 1 / 9

2 1- MEVCUT DURUM ANALİZİ 1.1 MEVCUT DESTEKLER 5084 Sayılı Yasa Ve Uygulaması Arazi tahsisi Enerji desteği SSK vergi indirimi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Teşvik Belgeli Yatırımlar ) Makine alımında KDV muafiyeti Faiz indirimi Gümrük Muafiyeti indirimi KOSGEB destekleri Banka Kredi destekleri Bilişim destekleri Bilgisayar yazılım destekleri E-ticarete yönlendirme destekleri Bölgesel kalkınma destekleri Danışmanlık ve eğitim destekleri Girişimciliği geliştirme destekleri Kalite geliştirme desteği Pazar araştırma ve ihracatı geliştirme destekleri Teknoloji geliştirme ve yenilik destekleri Uluslar arası işbirliği geliştirme destekleri Dış Ticaret Destekleri AR-GE Desteği Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Eğitim Yardımı İstihdam Yardımı Yurt Dışı Ofis-Mağaza Yardımı Marka Yardımı Yurt İçi Fuar Yardımı Yurt Dışı Fuar Yardım AR-GE destekleri Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Proje Pazarları Destekleme Programı KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM) Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı İŞ-KUR İstihdam Destekleri Mesleki vasıf edindirme kursları İş başı eğitim kursları Sanayi Bakanlığı Destekleri Teknogirişim Sermayesi Desteği IPA -Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Sayfa 2 / 9

3 Ab Rekabet Edebilirlik Ve Yenilik Çerçeve Programı (Cıp) Eıp Ar-Ge Merkezleri Ve Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri San-Tez Ar-Ge Destek Programı Kırsal Kalkınma Destekleri Tarım bakanlığı kırsal kalkınma destekleri İFAT kırsal kalkınma destekleri İPART kırsal kalkınma destekleri Kalkınma Ajansları Destekleri Destek ofisleri danışmanlık destekleri Proje destekleri Faiz destekleri Eğitim destekleri TOBB Destekleri Kredi destekleri Eğitim ve danışmanlık destekleri KOBİ A.Ş Uluslar arası fon ve kuruluşlar ( Dünya Bankası,Avrupa Yatırım Bankası,AB 7.Çerçeve Programları) İşletme kredisi destekleri Girişimci destekleri AR-GE destekleri Yenilikçi yatırım destekleri 1.2 MEVCUT SORUNLARIMIZA İLİŞKİN TESPİTLER Sayfa 3 / Bölgesel Teşvik Sistemi Kapsamında Talep Edilenler 1. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi getirilmelidir. 2. İlimizde faaliyete geçecek işletmelere % 200 Yatırım İndirimi uygulanmalıdır 3. Sanayide önemli bir girdi olan enerji için, halen %20 ile %50 arasında uygulanan destek, % 50 ile % 80 arasında uygulanmalıdır 4. Teşvikler en az 15 yıl gibi bir süre ile uygulanmalıdır 5. Ucuz ve uzun vadeli yatırım ve işletme kredileri getirilmelidir 6. Kredilerde teminat oranları düşürülmelidir 7. İlk iki yılı ödemesiz uzun süreli krediler devreye sokulmalıdır. 8. Bölgemizdeki Ticaret ve Sanayi Odalarına Teşvik belgesi verme yetkisi sağlanmalıdır 9. Başta mermercilere olmak üzere imalat ve maden sektöründe faaliyet gösteren işletmelere nakliye için ayrı bir teşvik uygulanmalıdır 10. Hazineden bedelsiz arsa/arazi tahsisi süreci 8 9 ay gibi bir zaman almaktadır. Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak bu sürenin 2 ay gibi bir süreye indirilmesi sağlanmalıdır. 11. Enerji destekleri Hazineden çok geç gelmektedir. Hazine Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunularak daha kısa sürede bu desteklerin işletmelerin hesabına geçmesi sağlanmalıdır 12. İş fikri olan girişimcilere ve işini büyütmek isteyen işletmelere yönelik kefil veya işletme rehni karşılığı en fazla 100 Bin TL lik faizsiz, bir yılı ödemesiz, sonraki iki veya üç yıl içinde ödemeli, yatırım ve işletme kredisi verebilecek bir mekanizma ve fon oluşturulmalıdır.(60. Hükümetin 3 Aylık Eylem Planı nda İş Ortamının İyileştirilmesi başlığı altında girişim sermayesi sisteminin geliştirileceği ve yaygınlaştırılacağı belirtilmektedir.) 13. Genel olarak bölgemizde kurulacak tüm işletmelerde teşvik belgesi şartı aranmadan desteklerden faydalanmalıdır. 14. KOSGEB destekleri bölgemizde etkinleştirilmeli ve KOBİ lerin fikir ve kurulma aşamasında devreye girmelidir. 15. KOSGEB üzerinden verilen sıfır faizli kredi programlarında, program bütçesi yükseltilmelidir. 16. Tekstil eylem planını hayata geçirecek teşvik ve destekler oluşturulmalıdır. 17. Ortadoğu ülkelerine yapılacak ihracatlar öncelikle desteklenmelidir. 18. Kalkınma ajansları mümkün olacak düzeyde bürokratik süreçlerden arındırılmış olmalıdır.

4 19. GAP planın da girişimcilik kapsamında küçük ve orta derecede destekler oluşturulmalıdır. 20. Tekstil eylem planı kapsamında bölgemizdeki işletmelere yönelikte destekler oluşturulmalıdır. Sayfa 4 / GAP ın Sulama Hedeflerinin Gerçekleştirilmesi 1- GAP eylem planı,planda belirtilen şekilde uygulanmalı ve hedefleri yakalanmalıdır. Özellikle sulama hedefleri bölgemiz için hayati derecede önemlidir. 2- Tarım ve hayvancığına dayalı sanayinin gelişmesi de sulama hedeflerinin gerçekleşmesine bağlıdır. 3- GAP sulanabilir toplam arazisi ha dır. Diyarbakır ın sulanabilir arazisi( ha) ve GAP toplamının %37 sidir. Ekonomik olarak sulanabilir arazi de ise GAP ın %25 dir.( ha). Bu verilere rağmen GAP ın Diyarbakır daki sulama hedeflerinin ancak % 4 ü gerçekleşmiştir. Diyarbakır ın toplam sulanabilir arazinin % 13 ü sulanmaktadır. Bu oranının %77 sini ise çiftçilerimiz kendi imkânları ile sulamaktadır. 4- GAP ın sulama hedefleri Dicle Havzası projeleri ivedilikle tamamlanmalıdır. Diyarbakır da öncelikle Batman- Silvan baraj ve sulama projesi başta olmak üzere Diyarbakır daki diğer sulama hedefleri Dicle sulaması, Batman sağ sahil sulaması, Çınar Dilaver sulaması, Çermik Kale Sulaması, Ergani sallar sulaması tamamlanmalıdır Tarımsal Faaliyet ve Örgütlenmeleri 1- Sosyo-ekonomik birçok nedenden dolayı tarımla iştigal eden nüfusumuz % 65 lerden aşağıya hızla düşmektedir. Ama buna rağmen, ülke ortalamasın 2 katına yakındır. Diyarbakır ın toplam tarımsal alanı genel arazimizin %51 dir bu parametrede Ülke ortalaması ise %26 dır. Tarımsal alan olarak il sıralamasında da 8. sıradadır. Ekilebilir alan olarak Ülkenin %4 ne yakın bir oran Diyarbakır da olmasına karşın kırsal nüfus başına düşen üretim miktarı il sıralamasında 52. sıradadır. 2- Türkiye genelinde kullanılan tarımsal amaçlı kredi toplamı YTL, GAP toplamı YTL ile bunun %6 sı (GAP Türkiye nin tarımsal arazi ve nüfus olarak Türkiye nin %10 nu ve tarımla geçimini sağlayan nüfus olarak ta ülke ortalamasının iki katıdır), Diyarbakır ise YTL ile Ülke genelinin % 1 ni bile kullanamamıştır. 3- Diyarbakır da tarım ve hayvancılık ürünleri sanayisine dayalı organize sanayi bölgesinin kurulması hızlandırılmalıdır. 4- Isıtmanın, güneş enerjisi veya termal enerji ile sağlanabileceği Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulmalıdır. 5- İlimizde 399 hektarlık alanda drenaj sorunu vardır.bu yönde iyileştirme çalışmaları hızlandırılmalıdır. 6- Mera ıslah çalışmaları hızlandırılmalıdır. 3 ilçemiz tamamen,7 ilçemiz kısmen mera ıslahı kapsamında kadastro çalışması görmemiştir Ha olan mera alanımızın %50 sinde kadastro çalışmaları yapılmıştır ve sadece %5 ne yakın kısmında mera ıslah çalışmaları yapılmıştır. 7- Orman köylerimizde ormanlık alanlıkların ekonomiye kazandıracak projeler üretilmelidir. Ekonomik değeri yüksek ağaçlar ekilmeli. ( Örneğin çam ağacı, badem ağacı vb. ) 8- Tarımsal pazarlamada verimliliği artırmak için tarımsal işletmelerin oluşumu desteklenmeli ve bölgesel dinamikleri harekete geçirecek teşvikler oluşturulmalıdır. 9- Kültür melez oranı hayvan ıslahında Türkiye ortalaması %61 iken, Diyarbakır da bu oran %4 dür. Bu oranı ülke ortalamasına çıkaracak çalışmalar yapılmalıdır. 10- Tüm tarımsal desteklerin etkinliğini arttırmak amacıyla özellikle çiftçi bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. 11- İlimizde tarımsal mekanizasyon oranı ülke ortalamasının çok altındadır. Örneğin 1000 hektara düşen traktör sayısı xbakımından Türkiye ortalaması 50 iken bu rakam Diyarbakır da 1 adettir. Bu oran biçerdöverde ise Türkiye ortalaması Diyarbakır ın 5 mislidir. 12- Doğrudan gelir desteği Diyarbakır da yeterince faydalı olmamıştır. DGD verilen çiftçilere önceden eğitim alma şartı getirilmelidir. 13- Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin yararlandığı desteklerden büyük ölçekli tarım ve hayvancılık işletmeleri de faydalanmalı. 14- Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayvancılığı destekleyici tedbirler alınarak et ve et ürünlerine ait işletmelerin kurulmasının özel olarak desteklenmesi gerekir. 15- Arıcılık için gerekli iklimsel koşulların olmasına karşılık bu sektörün ilimizde gelişmesi istenilen seviyede değildir. Bu sektörde kısa vadede ele alınması gereken bir olgudur. Aynı çerçevede su ürünleri de ele alınmalıdır. 16- Dicle Havzasının kirliliği giderilmelidir.

5 17- Gübre kullanımda çiftçilerimiz ivedilikle eğitilmelidir. Bilinçsiz gübre aynı zamanda Toprak kirlilik yükünü de arttırmaktadır. Kirliliğin kaynağında kontrol altına alınması için çalışmalar başlatılmalıdır. 18- Erozyonu önlemek amacıyla ağaçlandırma ve teraslandırma çalışmaları hızlandırılmalıdır. Drenaj kanalları tamamlanmalıdır. 19- Karacadağ yöresindeki meralık alanlar ve şahıslara ait araziler taşlardan arındırılarak tarıma kazandırılmalıdır. 20- Kırsal Kalkınma Programları ile köye dönüş özendirilmelidir. 21- Kuraklığa karşı önlemler çeşitlenerek alınmalıdır Sanayi Kapasitesinin Yükseltilmesi 1- İlimizde sanayi oldukça düşük yoğunlukta gelişmektedir. Sanayi iş kolundaki istihdam oranımız % 3.82 dir. Türkiye ortalaması %13.35 dir. İller sıralamasında da 35.sıradadır.Sanayimizin sektörel dağılımında ilk sırayı madencilik sektörü(%25) yer almaktadır ve bunun %90 lık kısmı ocaklarda dahil edildiğinde mermer sektörü yer almaktadır, ikinci sırayı tekstil sektörü (%23) ki bunun % 90 lık kısmı çırçır fabrikalarıdır, üçüncü sırada ise gıda sektörü yer almaktadır 2- Sanayi işletmelerimizin % 22 Küçük sanayi sitelerinde yer alan küçük işletmelerdir. KOBİ olarak tanımlanan 300 civarında olan işletmelerimizin % 29 u OSB de yer almaktadır. Geri kalan kısmı şehrin muhtelif yerlerine dağılmışlardır ve bu durum çevresel altyapı yetersizliğini derinleştirmekle beraber şehircilik planında olumsuz durumlar ortaya çıkarmaktadır. KOBİ sınıfına giren sanayimizin %80 ninde 1-9 personel çalışmaktadır ve Türkiye ortalaması burada % 58 dir personel çalıştıran KOBİ lerin oranı ise % 13 dür ve Türkiye oranı ise burada %19 dur.500 den fazla personel çalıştıran işletme sayımız ise 1 özel 1 kamu kuruluşu olmak üzere 2 tanedir ve maalesef bu iki işletmede de sıkıntılar vardır. 3- Sanayimizin en büyük açmazlarından birisi büyüme sorunudur. Sanayimiz büyük ölçekte kurulduğu seviyede kalmaktadır. Firmalarımızın kuruluş yıllarına bakıldığında 2003 yılından sonra ciddi bir ivme gözlenmektedir.sanayi de kurulan işletme sayısı göz önüne alındığında sanayi büyüme oranımız %15 civarındadır. Ülke ortalamasından yüksektir. 4- Sanayimiz %63 ü 2002 yılından sonra kurulmuştur. Bu durum bölgemizde azalan çatışmalı ortamın azalması ile paralellik göstermektedir. 5- Sanayimizin ilimizde yaratılan katma değer içindeki payı % 5 civarlarındadır. Ülke ortalamasından yaklaşık 4 kat daha düşüktür. Katma değeri yüksek sektörler ilimizde teşvik edilmesi gerekir. 6- İlimizde kamu yatırımları içinde imalat sanayinin payı % 6-8 oranındadır. Bu oran ilk etapta en az iki katına çıkarılması gerekir. 7- İlimizde sanayi sektöründeki teşvik belgeli yatırım sayımız çok düşüktür yılı içinde 4 tanedir. Bölgemizde kurulan tüm imalat sektörü teşvik kapsamında değerlendirilmelidir. 8- Sanayimizin sadece %29 u OSB de bulunmaktadır.yine, sanayimizin %91 i il merkezinde bulunmaktadır. 9- Organize sanayi bölgemizin toplam alanının %80 ni tahsis edilmiştir. 93 firma faaliyette 42 firma proje aşamasında 28 firma inşaat aşamasındadır. Organize sanayi bölgemizde öne çıkan mermer sektörümüzdür. OSB de 89 firmaya 5084 sayılı yasadan sonra tahsis yapılmıştır sayılı yasa kapsamında kullanılan enerji desteği fatura direk uygulanmalıdır. Enerji desteğinin geri ödemesi 1 yıla kadar uzamaktadır.enerji desteği kapsamında sanayimizin toplam alacağı 4 milyon TL civarındadır. 11- Sanayimizin kapasite kullanım oranı %68 ile ülke ortalamasından 10 puan daha düşüktür. Bu nedenle özellikle sanayimize yönelik kapasite geliştirme programları uygulanmalıdır. 12- İşletmelerimizin ancak % 11,8 i ihracat yapmaktadırlar ve ihracat yapan firmalarımızın %55 e yakın kısmı Irak a ihracat yapmaktadır. 13- Özellikle dış ticaret destekleri ilimizdeki sanayi üretim mallarının markalaşması için yaygın şekilde kullanılmalıdır. 14- Sanayicilerimizin sadece %22 si kredi kullanmaktadır. Bunların %25 i KOSGEB desteklerinden faydalanmaktadır sayılı yasadan faydalanan ülke genelindeki işletmelerin sadece %11 GAP bölgesindedir. 15- Organize sanayi bölgemizin altyapı çalışmaları tamamlanmalıdır. Öncelikle, arıtma tesisi, çevre duvarı yapılmalı, demir yolu bağlantısı sağlanmalı ve enerji altyapısı çalışmaları için gerekli kaynak temin edilmeli ve bu bölgeye yapılacak yatırımlarda bu konudaki dezavantajlı durum ortadan kaldırılmalıdır. 16- Sanayide kullanılan enerjideki kesintiler önüne geçilmeli ve devlet desteği oranı yükseltilmelidir. 17- KOSGEB desteklerinin etkinliği özellikle ilimizde artırılmalıdır. Üretim sektörüne hizmet verecek olan hizmet sektörleri de bu destekten faydalanmalıdır.. Sayfa 5 / 9

6 18- Planlama aşamasında olan ihtisaslaşmış Küçük Üretim Siteleri projesine destek verilmeli ( Tekstil, mermer, gıda vb. ) 19- Finansmana ulaşmada yaşanan teknik sıkıntılar,(özellikle teminat) konusunda iyileştirmeler yapılmalıdır. Halk bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankasının özellikle bölgemizdeki işletmelere ve çiftçilere uyguladığı kredi imkânları kolaylaştırılmalı 20- Özellikle KOBİ sınıfını aşan (250 den fazla çalışanı) işletmelerin ilimizde kurulması için büyük yatırımcıları ilimize çekecek cazip programlar geliştirilmelidir. 21- Teşvik belgesi şartı aranmaksızın tüm yatırımlar bölgemizde ve ilimizde desteklenmelidir. Bu kapsamda iyileştirilmiş bir mevzuat hazırlanmalıdır. 22- Sanayiye yönelik destekler fikir ve kurulma aşamasında kurgulanmalıdır. 23- Kırsal kalkınma programları kapsamında tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin teşvik edilmesi yaygınlaştırılmalıdır. 24- Sanayi iş kolundaki istihdam oranımız % 3.8 dir. Türkiye ortalaması %13.35 dir. Yani neredeyse ülke ortalamasından 5 kat kadar altındadır ve iller arasında 35.sıradadır. 25- GSYİH değerleri itibariyle imalat sektörümüzün ilimize katkısı %3.4 dür.ülke ortalaması ise % 24 civarındadır. 26- KOBİ sınıfına giren sanayimizin %80 ninde 1-9 personel çalışmaktadır ve Türkiye ortalaması burada % 58 dir personel çalıştıran KOBİ lerin oranı ise % 13 dür ve Türkiye oranı ise burada %19 dur.ani sanayimiz küçük kısmen orta boy sanayidir. Bu durum sanayimiz de en büyük problemin büyüme sorunu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 27- Bir ilin küçük ve orta boy sanayisinin gelişmesini tetikleyen en büyük etkenlerden biri de o bölgede bulunan büyük sanayilerdir. Büyük sanayi küçük sanayi büyüme yönünde ivmelendirmektedir. İlimizde 250 den fazla personel çalıştıran işletme sayımız toplam sanayimizin %1 den azdır ve bu sanayilerimizde de ciddi sıkıntılar vardır.bu yönde başarı örneğimiz azdır. 28- Sanayicilerimizin sadece %22 si kredi kullanmaktadır. Bunların %20 i KOSGEB desteklerinden faydalanmaktadır.5084 sayılı yasadan faydalanan ülke genelindeki işletmelerin sadece %11 GAP bölgesindedir. 29- Sanayimizin sadece %11 ihracat yapabilmektedir.bu ihracat yapanları %78 de Ortadoğu ülkeleridir. Bu bölgedeki kaos ve belirsizlik ortamı ihracat kapasitemizde çok kötü etkilemektedir.ilimizin toplam ihracatı 84 milyon dolardır.ülke içindeki payı binde biri kadardır. 30- Sanayimizdeki genel sorunların en büyük kaynağı kurumsallaşma ve girişim yetersizliğidir Mermer Sektörün İlimizde Geliştirilmesi 1- orta ve büyük işletmelerdir. Bu iki oluşum Diyarbakır da birbirlerini tetikleyerek ilerlemektedir Üretim sektörümüz bütün parametrelerde ülke ortalamasının altında kalmasına rağmen son 10 yıldan beri Diyarbakır sanayisinin gelişmesinde mermer sektörü önemli bir dinamo güç oluşturmuştur 2- Mermer sektörü, ilimizde yapılan ihracatın % 90 nını,sanayideki toplam istihdamımızın % 30 u oluşturmaktadır. Mermerimizin %30 u işlenmiş olarak geri kalan kısmı da blok halinde Uzak Doğu ülkelerine, AB ülkelerine ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilmektedir. Bu, ilimizin uluslar arası pazarda markalaşmasında önemli bir köşe taşını oluşturmaktadır. Önemli bir noktada, küçük sanayiler ve hizmet sektörünün en büyük tedarikçileri. Mermer sektörü de küçük sanayimizin ve hizmet sektörümüzün büyümesinde de önemli bir aktör olmuştur. 3- Mermer sektörüne ait rezerv çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ivedilikle yapılmalıdır. 4- İhracatımız Mersin Limanı üzerinden yapılmaktadır. Bu durum maliyeti artırarak rekabet gücümüzü etkilemektedir. Bu nedenle bu sektöre yönelik nakliye desteğinin hayata geçirilmesi gerekir. 5- Mermer sektöründeki atıkların değerlendirilmesi için projeler üretilmelidir. Bu atıkların değerlendirecek işletmelerin kurulması teşvik edilerek desteklenecek sektörler içine alınmalıdır. 6- Mermercilerin Mülkiyet ve Güvenlik sorunları giderilmelidir 7- Limanlara ve Batı ya nakliye dezavantajını gidermek için akaryakıt ÖTV si kaldırılmalıdır 8- Mermer sektörüne ara eleman yetiştirmek için mesleki eğitim verilmelidir Eğitim Faaliyetleri ve kurumların desteklemesi 1- Okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde okullaşma oranları ülke ortalamasına yakın olmasına karşın ortaöğretimdeki okullaşma oranı ülke ortalamasından geridedir. (Diyarbakır % 50, ülke ortalaması %66) Sayfa 6 / 9

7 2- Mesleki ve Teknik Liseler Okullaşma oranı ilimizde en büyük sorunlardan birisidir. Diyarbakır ortalaması %4 iken, ülke ortalaması %20 dir. 3- Yabancı dil ile eğitim veren kurumların sayısının ve kapasitesinin artırılması gerekir. 4- Taşımacılıkla eğitim hizmeti alan öğrenci sayısı yükseltilmelidir. Bu sayı ilimiz için 75 taşıma merkezinde bindir.bu sayısının her yıl belirli oranda yükseltilmesi gerekir. 5- ÖSS de başarı oranımız %5.5 dir. İller sıralamasında da 55 sıradayız. Ülke ortalaması ise %12 dir.bu oranın ülke ortalamasına çekilmesi için kısa zamanda sonuç alıcı politikalar geliştirilmelidir. 6- Dicle Üniversitesinin kapasitesinin düşük olması ve sanayi,ticaret,tarım ve hizmetler sektörleri ile üniversite işbirliğinin yetersiz olması. 7- Meslek edindirme kurslarının sayısı ve çeşidi artırılmalı ve bu amaçla ticaret ve sanayinin ihtiyaçları belirlenmelidir Sağlık Sektörü Desteklenmelidir 1- Diyarbakır ın bölgenin sağlık üstü olması için kendi dinamikleri ve imkanları ile büyük yatırımlar yapmıştır. Bu aşamadan sonra bu hedefe yönelik bir devlet politikası oluşturulmalıdır. 2- potansiyele sahip ilimize yönelik teşvik,kredi ve hibelere yönelik cazibe oluşturacak politikalar artırılarak devam etmelidir. 3- Buna rağmen Diyarbakır ın sosyal koşullarından ve iç göçlerden kaynaklanan sıkıntıları devam etmektir. Bu çerçevede; o Hekim başına düşen hasta sayısı 1347 dir. Bu oran ülke ortalaması olan 742 ye çekilmesi gerekir. o Yine hekim başına düşen nüfus sayısı 1242 dir. Bu oranın da ülke ortalaması olan 721 e çekilmesi gerekir. o Benzer sıkıntılar diğer sağlık personellerinde de vardır Turizm sektörü ilimizde öncelikli desteklenmelidir. 1- Diyarbakır ın tarihi ve kültürel varlıklarını turizm sektöründe bir değer haline getirmesi için devlet politikasına ihtiyaç vardır. 2- Bölgedeki işsizlik sorunun çözümünde de turizm sektörü önemli bir çözüm noktasını oluşturacaktır. 3- Tarihi ve kültürel değerlerin bakım ve restorasyon işlemleri için gerekli kaynak ayrılmalıdır. 4- Turizm sektörün gelişmesi için, bu sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının temini eğitim programları oluşturulmalıdır. 5- Bölgenin ve ilimizin en önemli sorunlarından birisi imaj sorunudur. Bu sorunun aşılması için tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın ortak bir konsensüs geliştirmesi gerekir. 6- Bu sektöre yatırım yapacak olan girişimcilere yönelik uygulana teşvik ve kredilerdeki iyileştirilmeler artarak devam etmelidir. 7- Bölgenin turizm sektöründe atılım yapması için, bölgedeki tüm illerin ortak bir konsensüs geliştirmesi gerekir. Turizm sektörü yerel ölçekte değil bölgesel ölçekte ele alınmalıdır ve ortak bir politika geliştirilmelidir. Devletin buna ön ayak alması gerekir. Sayfa 7 / 9

8 2- PROJE DÖNGÜSÜ 2.1 Projenin Amacı : Bölgesel dinamikleri ve gerçeklerle uyumsuz olan devlet teşviklerinin mevcutlarının devam etmesi koşuluyla yeni bir politikanın oluşturulması. Devletin öncelikli desteklenecek konularda girişimcilere ortak olarak işletmelerin kurulmasını ve büyümesini sağlamak. 2.2 Projenin Gerekçeleri Bölgesel kalkınma politikalarının bölgesel dinamikleri dikkate alarak hazırlanmadığından arzu edilen hedefleri yakalamaktan uzak olması. Özelikle sanayide girişimcilik profilimiz tarım kökenli olduğundan ve henüz sanayide birinci kuşağı yaşadığımızdan dolayı Diyarbakır da daha yapısal desteklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bürokratik işlemlerin fazlalığı ve kurum ve kuruluşlardaki işlem tıkanıklığı çoğu zaman girişimciyi yolun başında vazgeçirmektedir. Kalkınma ajansları bu noktada mevzuatında tanımlanan destek ofisleri bu problemi asgariye indirgeyebilir. Teşvikler bölgemizde ve ilimizde desteklenecek sektörleri öncelik alanlarına almadığından dolayı bir çok işletme probleminin kaynağı haline gelmektedir. İlimizde ve bölgemizde teşvikler ve devlet destekleri girişimcilik ve fikir geliştirme aşamasında devreye girmelidir. Nitelikli eleman,hammaddeye uzaklık,pazar sorunu vb..nedenlerden dolayı ilimizdeki girişimciler belli bir noktaya kadar risk alabilmektedirler. Devlet bu riski girişimcilerimiz ile paylaşması gerekmektedir. Devlet,bölgemizdeki teşvik ve desteklerini kamu yatırımı olarak görmeli ve bu politika ile kurgulamalıdır Projenin Hedefleri Girişimcilerin önündeki bürokratik sürecin azaltılması ve kolaylaştırılması. Bölgesel dinamiklerin yerel girişimciler tarafından harekete geçirilmesi. Devletin girişimciler ile ticari riski paylaşması. Devletin girişimcilerin kurumsallaşma sürecini hızlandırması. Büyük yerel sanayimizin kendi girişimcilerimiz ile oluşturarak örnek başarı öyküleri oluşturmak. Hammadde ve pazar sorununu asgariye indirmek. Nitelikli eleman sorununa devlet destekli çözüm üretmek. İşletme finansmanına ulaşmada iyileştirmeler yapmak. İşletmelerimizin gerekli sektörel lisanslara sahip olmasını hızlandırmak ve kanuni gereklikleri yerine getirmek. Dış Ticarettin önündeki kurumsal sorunların önüne geçmek. Teşvik sisteminde devlette bir zafiyet olan teşvik veri tabanını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak. Sayfa 8 / 9

9 2.4. Projenin Mantıksal Çerçevesi 1- Kurumsal yapı o Devlet,Ticaret ve Sanayi Odası,Ticaret Borsası,Üniversite,Kalkınma ajansları,il özel İdaresi gibi kurumların içinde olacağı bir kurumsal yapı oluşturacaktır. o Program çağrılarını,proje kabullerini ve proje uygulamalarını bu kurumsal yapı takip edecektir. o Bu yapının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmenlik hazırlanacaktır. o Diyarbakır pilot uygulama olarak başlatılmalı ve ileriki dönemlerden bölgenin diğer illerinde de uygulanmalıdır. 2- Finansal yapı o Bu oluşuma devlet değişik bakanlıklardan,kurum ve kuruluşlardan düzenli bir nakit akışı sağlayacaktır. o Yıllık bütçe TL olarak planlanmalıdır. 3- Uygulama o Bu program dahilinde kurulan tüm işletmeler mevcut tüm destek ve hibelerden de doğrudan faydalanacaktır. o Devlet,belli bir sermaye yapısına sahip girişimcilere değişik oranlarda ortak olacaktır. o Desteklenecek sektörler ve bu sektöre alt başlıklara öncelik verilecektir. o Programlar açıklanacak ve açıklanan programlara yönelik proje kabulleri yapılacaktır. o Devlet girişimcilerin önündeki bürokratik süreci hızlandıracaktır. o Devlet hammadde temininde girişimcilere rehber olacaktır. o Yerel ve bölgesel pazarda devlet pazarı teşvik edecektir. o Dış Ticareti devlet girişimci ile işbirliği içinde çalışacaktır. o Devlet kurulacak olan işletmenin kurumsal ve finansal altyapını girişimci ile beraber organize edecektir. o Ürün ve hizmet güvenilirliğinde devlet yapılanması öne çıkarılacaktır. o Tanıtım ve farkındalık çalışmaları devlet işbirliği ile olacaktır. o Devletin ve girişimcinin öngördüğü bir süre zarfı sununda devlet koyduğu maddi katkı kadar payını alarak ortaklıktan çekilecektir firma ticari hayatına devam edecektir. 2.5 Desteklenecek Öncelikli Sektörler 1- Tarım ve havyacılığa dayalı sanayi 2- Turizm 3- Sağlık 4- Eğitim 5- Madencilik 2.6 Projeleri Destekleyecek Kurum ve Kuruluşlar Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası,Diyarbakır Ticaret Borsası,Dicle Üniversitesi,İl özel idaresi, Kalkınma Ajansları olacaktır. Sayfa 9 / 9

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası. YENİ TEŞVİK MEVZUATI KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ve ÖNERİLER 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası. YENİ TEŞVİK MEVZUATI KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ve ÖNERİLER 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ve ÖNERİLER 2012 1 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Teşvik Belgeli

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Sayfa 1 / 18 DİYARBAKIR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Bakanlara ve Milletvekillerine ) İçindekiler DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI Sayfa 2 / 18 Sayfa Giriş..3 1. Tarım ve Hayvancılık. 4 2.1 Genel Durum......4

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Bülent İYİKÜLAH 14. Grup Meslek Komitesi Başkanı TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE GİYİM EŞYASI İMALATI 7. Grup İplik Sanayii 8. Grup Dokuma Kumaş Sanayii 9. Grup Tekstil

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER HALKBANK GAP TA Yunus ESMER Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANK ve GAP Bölgesi HALKBANK olarak GAP bölgesinde 2 Bölge Koordinatörlüğü ve Toplam 37 Şube ile KOBİ ler ile esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2016/65 03/05/2016 BASIN DUYURUSU 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 30/05/2014 tarihli ve 29015

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dr. Sarıışık,31/1/2009

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dr. Sarıışık,31/1/2009 Mermer Sektöründe Proje PojeAnl Anlayışındaki nd Gelişmeler Yrd. Doç. Dr. Ali SARIIŞIK Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar da öne çıkan sanayi sektörleri; Termal Sektörü, Gıda Sektörü, Doğaltaş

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

Dünya Bankası nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ve Türkiye Deneyimleri. Halil AGAH Ankara, 2012

Dünya Bankası nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ve Türkiye Deneyimleri. Halil AGAH Ankara, 2012 Dünya Bankası nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ve Türkiye Deneyimleri Halil AGAH Ankara, 2012 1 DB nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı İÇERİK DB nın Kalkınma Yaklaşımı DB nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı Uygulamalardan

Detaylı

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015)

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) DEVLET DESTEK VE ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) SANTEZ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik San-Tez Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Detaylı

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler KOSGEB Yeni Kredi Protokollerini Hayata Geçirdi Ahmet KARAYİĞİT Ülkemizde KOBİ lere yönelik destek veren en büyük kuruluş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta

Detaylı

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ AKDAN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ DESTEKLEYİCİ KURUMLAR DESTEKLENEN KONULAR AR-GE KURUMSALLAŞMA YATIRIM ULUSLARARASI TİCARET

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 1 Kredilerde Son 8 Yılda 54 Kat Artış 2 Tarımsal Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) 3 Son 7 Yılda 3,8 Milyon Çiftçiye 39 Milyar TL Kredi

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ

DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ Ahmet YETİM Bölgelerarası gelişmişlik farklarının coğrafi, tarihi, ekonomik ve sosyo-kültürel gibi çok çeşitli nedenleri vardır. Türkiye

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ Türkiye nin sanayi ve ticaret sayısal haritası çıkarılacak Sanayimizin yurtiçi kaynakları

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Batman da Yatırımın Avantajları

Batman da Yatırımın Avantajları BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ Yeni Teşvik Sistemi ile Batman da Yatırımın Avantajları Batman 6. Bölgede Şehirleşme Oranı En Yüksek İl DİĞER BÖLGELER VE BATMAN Yeni teşvik sisteminin 6. bölgesinde yer alan

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Recep UZUNGİL San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Ar-Ge ve İnovasyon Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE VE KONYA DA Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için girişimcilik, inovasyon, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, ar-ge vb. faaliyetler devlet tarafından veya ulusal ya da

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ KOBİ ler ve KOSGEB KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı Ülkenin ekonomik ve sosyal ihsyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER

BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER BÖLGENİN SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK MALİ DESTEKLER www.kosgeb.gov.tr Genel Destek Programı KOBİ Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama

Detaylı