ADANA DESTİNASYONU IRAK SAĞLIK TURİZMİ PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA DESTİNASYONU IRAK SAĞLIK TURİZMİ PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU"

Transkript

1 ADANA DESTİNASYONU IRAK SAĞLIK TURİZMİ PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ Raportör: Doç. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ 29 Mayıs 2013 Bu yayın Çukurova Kalkınma Ajansı, Mali Destek Programı tarafından desteklenmiştir. Yayının içeriğindeki görüşler, Çukurova Kalkınma Ajansı ve/veya Kalkınma Bakanlığı nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

2 II YÖNETİCİ ÖZETİ ADANA DESTİNASYONU IRAK SAĞLIK TURİZMİ PAZAR ARAŞTIRMASI Bu araştırma raporu, TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinin Sağlık Turizminde hedef pazar potansiyelinin ortaya konması ve rekabet gücünü artırmaya yönelik havayolu yolcu istatistiklerinin hazırlanması için saha çalışmalarının yapılması. genel amacı paralelinde ASTD tarafından hazırlanmıştır. Çalışmada ihtiyaç duyulan verilere Iraklı ve Türkiye den kamu ve özel sektör temsilcileri ile birebir görüşmeler yapılarak ulaşılmış ve resmi kaynaklardan istifade edilmiştir. Çalışma kapsamında sağlık turizmi, medikal turizm, Adana destinasyonu, hedef Irak sağlık turizmi pazarı, Irak pazarı ve Adana destinasyonu arasında doğrudan havayolu ulaşımın güvenli ve fizibil olarak sağlanmasına yönelik araştırma ve incelemeler yapılmış ve önerilere yer verilmiştir. Çalışma sonunda özetle; Adana nın değer önerisi anlamında tanı, teşhis ve tedavi alanlarında yüksek standartlarda, modern, kaliteli ve dengeli fiyat stratejisi ile sunum yapabilecek bir destinasyon olduğuna vurgu yapılabilmektedir. Hedef Irak pazarı ile ilgili Adana nın rekabet avantajı unsurlarının başında Irak ta sağlık hizmeti altyapısının oldukça problemli olması, Irak ta Türkiye deki gibi bir sağlık sigortası sisteminin bulunmaması, Adana nın ulaşım açısından rakipsiz bir konuma sahip olması, Ortadoğu ortak kültürünün Adana da da yaşıyor olması, Irak-Adana eğitim anlaşmalarının yapılabilecek olması, hali hazırda Adana-Irak arasına doğrudan uçuş konmasına olanak tanıyacak yolcu potansiyelinin var olması, sağlık seyahati organizasyonunun kurulabilmesine yönelik sektörel bilgi ve tecrübe birikiminin Adana da olması, deniz turizminin olası kaldıraç etkisi, havayolu şirketlerinin doğrudan uçuşlara sıcak bakması ve mevcut uçuşların bazılarının Adana aktarmalı yapılabilmesi sıralanabilmektedir. Çalışmanın sonunda yukarıdaki konuların her birine ilişkin bazı çözüm önerileri ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Irak Pazarı, Doğrudan Uçuşlar, Adana.

3 III ÖNSÖZ Ekonomilerin dinamizmi talep e dayanmaktadır. İnsanların istek ve ihtiyaçlarını en iyi bilen pazar oyuncuları, talep yönetiminin de hâkimi konumundadır. Bu hâkimiyeti elde etmenin yolu en iyi pazar bilgisine ulaşmaktan geçtiğine göre pazar araştırmaları her sektör için, periyodik olarak tekrarlanması da gereken, vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bir de, ekonomi denizinin dalgalı sularına yelken açmaya hazırlanan yepyeni bir sektör söz konusuysa, yolculuğun en iyi şekilde planlanması için alınacak o ilk kararlar, mümkün olduğunca güncel, doğru ve yeterli bilgi ye dayandırılmalıdır. Sağlık turizmi, dünya için çok olmasa da Türkiye ve özellikle Adana için, kurumsallaşma açısından, henüz emekleme aşamasında olan bir sektördür. Adana, bulunduğu konum itibariyle avantajlı göründüğü Ortadoğu pazarında başarılı olmalıdır. Talep ve gelir üretme potansiyeli yüksek bu yakın pazarda elde edilecek başarı, daha uzak sağlık turizmi pazarlarında da başarılı olmaya destek olacak tecrübe ve özgüveni Adana Destinasyonuna kazandıracaktır. Mevcut araştırmayla, amaçlara en uygun bilgilere ulaşılmasına aracılık edebileceği düşünülen araştırma yöntem ve tekniklerinden faydalanılmıştır. Bu ilk araştırmanın gelecek tekrarlarında, yöntem ve süreçler şüphesiz, daha da iyileştirilerek uygulanacaktır. Bu noktada tüm paydaşlarımızın öneri ve katkılarına her zaman olduğu gibi açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık üç ay süren ve birçok farklı yön ve aşamaları olan bu çalışma, inanmış bir ekibin kolektif emeğinin bir ürünüdür. Bürokratik işlemlerden raporlamaya kadar, her aşamada katkısı bulunan ekip üyelerine teşekkür ediyorum. Mevcut çalışmanın Adana destinasyonu sağlık turizmi sektörü ve ardından Türkiye deki diğer sağlık turizmi destinasyonlarının gelişimine katkı vermesini diliyorum. Hüseyin ÇELİK Adana Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

4 IV İÇİNDEKİLER Sayfa BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 İKİNCİ BÖLÜM SAĞLIK TURİZMİ VE ADANA DESTİNASYONU Sağlık Turizmi Adana Destinasyonu Adana da Medikal Turizmin Geçmişi Adana da Medikal Turizmin Bugünü ÜÇÜNCÜ BÖLÜM IRAK: SAĞLIK TURİZMİNDE POTANSİYEL BİR HEDEF PAZAR Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı Doğal Kaynaklar ve Çevre Genel Ekonomik Durumu Sağlık Sistemi ve Sağlık Sektörünün Durumu Irak ta Sağlık Sektörü: Savaş Öncesinden 2005 e Kadar Irak ta Sağlık Sektörü: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HEDEF PAZAR IRAK IN SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ Iraklı Paydaşlardan Toplanan Verilerin Analizi Irak Saha Çalışması ile Elde Edilen Verilerin Analizi Adana/Türkiye nin Değer Önerisi Ne Olabilir? Irak ın Sağlık Turizmi Potansiyeli Irak Pazarının Sağlık Turizmi için Türkiye/Adana dan

5 V Beklentileri. 36 BEŞİNCİ BÖLÜM HEDEF PAZAR IRAK VE ADANA DESTİNASYONU ARASINDA DOĞRUDAN HAVAYOLU ULAŞIMI OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 40 ALTINCI BÖLÜM SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 43 YARARLANILAN KAYNAKLAR... 46

6 VI KISALTMALAR LİSTESİ Sayfa ASTD Adana Sağlık Turizmi Derneği... 1 ÇKA Çukurova Kalkınma Ajansı.. 1 TÜRSAB Türkiye Sehayat Acentaları Birliği.. 3 SPA Salus Per Aquam.. 5 JCI Joint Commission International BM Birleşmiş Milletler.. 16 OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries SOMO State Oil Marketing Organization 19 IMF International Monetary Fund 20 TBI Trade Bank of Iraq. 20 USAID The United States Agency for International Development.. 21 ABD Amerika Birleşik Devletleri WHO World Health Organization KIMEDIA The Public Company for Marketing Drugs and Medical Appliances Management (Irak) SGK T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu. 33 SCI The Science Citation Index.. 34 BYK Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanlığı.. 43 SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats.. 43

7 VII TABLOLAR Sayfa Tablo 1 Türkiye de JCI Akrediteli Özel Hastaneler Tablo 2 Nüfusun Eyaletlere Göre Dağılımı (2007 Yılı).. 18 Tablo 3 Kamu Bütçesi Giderleri/Harcamaları.. 27 Tablo 4 Irak tan Giriş Yapan Yabancı ve Vatandaşlar... 40

8 VIII ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 1 Irak Haritası 15

9 IX EKLER LİSTESİ Sayfa EK-1 Mevcut Durum ve SWOT Analizi Bileşenleri. 49

10 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Adana Sağlık Turizmi Derneği (ASTD), kendi kuruluş nedeni ve dernek stratejik planları ile ÇKA nın kuruluş amaçları ve Doğrudan Faaliyet Desteği nin ana amaçlarına ve önceliklerine uygun olarak, bölgede genel olarak Sağlık Turizmi nin, özel olarak da sağlık turizminin gelişimi açısından hayati önemi haiz olan dış (yabancı) pazar araştırmaları yapmak ve bu dış pazarlar ile Düzey 2 Bölgesi arasındaki doğrudan havayolu ulaşımlarının tesis edilmesine katkı sağlamak amaçları doğrultusunda proje faaliyetleri yürütmektedir. Adana Destinasyonu Irak Sağlık Turizmi Pazar Araştırması projesi kapsamında, sağlık turizminde TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi ne yakınlığı ve potansiyeliyle önemli bir hedef pazar konumunda olan Irak araştırma konusu yapılmıştır. Projede çeşitli paydaş ve kaynaklar yardımıyla pazar araştırması yapılması ve Adana Şakirpaşa Havalimanı ndan Irak a doğrudan uçuşların düzenlenmesi ile ilgili bilgilere ulaşılması planlanmıştır. Amaçlanan Faaliyetler: Irak ın demografik, sosyal, kültürel, politik, ticari ve reel ekonomik durumunun tespitinin yapılması, Irak ın sağlık politikası, Irak sağlık sektörünün durum tespiti, Irak sağlık turizmi pazarı için Adana nın değer önerisinin belirlenmesi, Irak ın sağlık turisti potansiyeli, potansiyel kitleninin sayısı, ihtiyaç, istek ve beklentileri, Irak sağlık turizmi pazarının Adana ve Türkiye için üretebileceği tahmini hasıla, Türkiye ve Adana nın sağlık hizmeti sunumuna ilişkin görüşlerin tespiti, sağlık turizmi için destekleyici hizmet ve altyapılar konusundaki gereksinimler gibi konular proje kapsamına alınan birinci gruptadır.

11 2 Proje kapsamında incelenmesi hedeflenen ikinci grup konular, Adana sağlık turizmi sektörünün Irak pazarına dönük rekabet gücünü oldukça etkileyecek olan, Adana-Irak arasında doğrudan uçuşların düzenlenebilmesine yönelik ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, havayolu şirketlerinden veriler talep edilmesi, havayolu şirketlerinin ticari kaygılarının tespiti, gelen-giden yolcu istatistiklerinin elde edilmesi, ulaşımda yaşanan sorunların belirlenmesi, Irak ın hangi noktalarına doğrudan uçuşların gerçekleştirilmesinin güvenli ve fizibıl olacağına ilişkin bilgilerin derlenmesi olarak sıralanmıştır. Yukarıdaki bilgilere ulaşmada, Iraklı kamu ve özel sektör temsilcileri ile birebir görüşmeler yapılması planlanmıştır. Elde edilen veriler ışığıda analizler yapılması ve bilgilerin yorumlanması ile Türkiye ve Adana nın Irak sağlık turizmi pazarına yönelik değer önerisinin ortaya konması ve Adana nın rekabet analizinin taslak olarak ortaya konması hedeflenmiştir. Yukarıda ÇKA, Doğrudan Faaliyet Desteği, Öncelikler, Genel Amaçlar, ASTD, proje amaçları hakkında, projenin neden yapıldığına ve önemine atıfta bulunan birçok detaya ve gerekçeye değinilmiştir. Raporun takip eden bölümlerinde Doğrudan Faaliyet Desteği ne konu Adana Destinasyonu Irak Sağlık Turizmi Pazar Araştırması projesinin uygulama detaylarına yer verilecektir. Gerçekleşen Faaliyetler: Proje kapsamında öncelikle, hedef Irak pazarının sağlık turizmi potansiyeli ile ilgili ikincil veriler incelenmiştir. Ardından Irak sağlık turizmi pazarının (hedef kitlelerin) Adana sağlık turizmi destinasyonu hakkındaki düşünceleri, destinasyondan beklentileri, beklenen şartlar destinasyon tarafından gerçekleştirildiği takdirde yılda Irak tan Adana ya tahminen kaç sağlık turistinin gelebileceği gibi başlıklar hakkında Iraklı paydaşlardan, derinlemesine mülakat yöntemi ile bilgi toplanmıştır. Irak sağlık turizmi pazarının potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik son olarak Irak a bir araştırma gezisi gerçekleştirilmiştir. Üç (gün) süren Irak pazarı araştırma gezisi süresince Iraklı sağlık bakanlığı, ticaret ateşeliği, hastane

12 3 işletmecileri ve üniversite mensupları gibi üst düzey bürokratlar ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında ikinci olarak, Irak ile Adana destinasyonu arasındaki sağlık turizminin gelişimi açısından hayati önemi haiz olan doğrudan havayolu ulaşımlarının tesis edilmesine katkı sağlamak amacı doğrultusunda birkaç aşamalı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan ilki son bir yıl içinde Hava limanlarımızdan giriş-çıkış yapan yolcu sayıları ile Karayoluyla Irak sınır kapılarımızdan giriş-çıkış yapan yolcu sayılarının Emniyet Genel Müdürlüğü nden ve Türkiye İstatistik Kurumu ndan talep edilmesi ve temini olmuştur. Bu çalışma sonucunda hava limanlarımız ile karayoluyla Irak sınır kapılarımızdan giriş yapan yerli ve yabancı sayısı elde edilmiştir. Doğrudan havayolu ulaşımlarının tesis edilmesine katkı sağlamak amacı doğrultusundaki ikinci çalışma hedef pazar Irak a Adana dan gerçekleştirilecek doğrudan uçuşların yaratabileceği riskler, ticari sakıncalar, avantajlar, dezavantajlar vb. neler olduğunun araştırılmasına yönelik olmuştur. Bu çalışmada temel veriler, Irak a uçuşu olan havayolu şirketleri genel müdürlükleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil havacılık Genel Müdürlüğü, Hava Ulaşım Daire Başkanlığı olmuştur. Doğrudan havayolu ulaşımlarının tesis edilmesine katkı sağlamak amacı doğrultusundaki üçüncü çalışmada, Adana da TÜRSAB a bağlı olarak faaliyet gösteren seyahat acentelerinin biletini sattığı, nihai destinasyonu Irak olan yolculukların aylık toplam sayısı tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sürecinde elde edilen verilerden Adana-Irak arasındaki aylık yolcu sirkülasyonu yaklaşık olarak tahminlerine ulaşılabilmiştir. Bu çalışma sırasında olası Adana- Irak seferlerini talep edecek çeşitli yolcu tipleri de tanımlanmaya başlamıştır (Adana-Irak: İşadamları, işçiler, bürokratlar vb.; Irak-Adana: Hastalar, turistler ve diğer çeşitli amaçlarla Adana ya gelip geri Irak a dönenler).

13 4 Mevcut Araştırma Raporu altı (6) bölümden oluşmaktadır. Araştırma raporunun ikinci bölümünde sağlık turizmi ve Adana destinasyonu hakkında temel bilgilere yer verilmiştir. Raporun üçüncü bölümünde Irak pazarı ve potansiyeli hakkında fikir sahibi olunmasını sağlayacak, literatüre geçmiş bazı ikincil veriler irdelenmektedir. Bu veriler Irak ın coğrafi konum, sosyal, kültürel ve siyasi ve idari yapısı; nüfus ve işgücü yapısı, doğal kaynakları ve çevresi, genel ekonomik durumu; sağlık sistemi ve sağlık sektörünün durumu gibi konular hakkındadır. Araştırma raporunun dördüncü bölümünde, çeşitli yöntemlerle sahadan toplanan, hedef Irak pazarı potansiyelinin tahminlenmesine yönelik birincil veri kaynaklarından faydalanılmıştır. Hedef Irak pazarının potansiyelinin ortaya konmasında kullanılan bu birincil veri kaynakları, ASTD davetlisi olarak Adana ya gelen Iraklı paydaşlar ile bu araştırma projesi kapsamında Irak a gerçekleştirilen seyahat sırasında görüşülen üst düzey Irak bürokratları olmuştur. Araştırma raporunun beşinci bölümünde, doğrudan havayolu ulaşım olanaklarının geliştirilmesine yönelik birincil verilerin analizi ve yorumlanmasına yer verilmiştir. Bu konudaki birincil veri kaynaklarına, Emniyet Genel Müdürlüğü, TÜRSAB a bağlı seyahat acenteleri, havayolu şirketleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil havacılık genel Müdürlüğü, Hava Ulaşım Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmeler temel teşkil etmiştir. Araştırma raporunun altıncı bölümünde, çalışmanın ilk dört bölümünde ortaya konulan veriler ışığında sağlık turizminde Adana destinasyonu için ciddi bir hedef pazar olan Irak ın potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesine yönelik çözüm alternatifleri ile bu potansiyelin değerlendirilmesinde kilit öneme sahip Adana Destinasyonu-Irak Pazarı arasında doğrudan havayolu ulaşım olanaklarının nasıl geliştirilebileceği konular değerlendirilmekte ve önerilere yer verilmektedir.

14 5 İKİNCİ BÖLÜM SAĞLIK TURİZMİ VE ADANA DESTİNASYONU Günümüz turizm yazını incelendiğinde, ziyaretçilerin seyahat etme güdülerine göre gruplandırılmasıyla, turizmin yeni isimler/etiketler kazandığı görülmektedir öğrenci turizmi, inanç turizmi, kırsal turizm, sağlık turizmi vb. gibi ( Sunita and Qadeer (2010). Bunlardan Sağlık Turizmi, son yıllarda gözle görülür bir yükseliş ve gelişme içerisindedir (Yavuz, 2011: 1). Sağlık turizminin yükselişi, temelde, sağlık ve zindeliğine daha çok dikkat ederek stresli gündelik hayatın olumsuz etkilerinden arınmak isteyen (Vajirakachorn, 2004) veya sağlıklarını kaybetmiş olup tedavi olmak isteyen insanlar için seçeneklerden biri olması ile ilişkilendirilebilir. Bu açıklamalardan hareketle sağlık turizminin SPA / wellness, termal, medikal (tıp), yaşlılık, engelli, sporcu gibi hem sağlığı korumaya ve daha iyi hale getirmeye hem tıbbi tedaviye hem de yaşam kalitesini aratırmaya yönelik bazı alt turizm segmentlerini kapsayan genel bir başlık olduğu söylenebilir (Yavuz, 2011: 1-2) Sağlık Turizmi Sağlık turizmi, genel olarak, kendi yaşadığı yerden başka yerlere sağlık amacıyla seyahat eden insanların oluşturduğu bir turizm faaliyetidir (Ross, 2001). Sağlık turizmi özellikle Helenistik ve Roma dönemlerinden bu yana yüzyıllar boyunca gelişmiştir ve son yıllarda çok farklı koşul ve beklentilere sahip günümüz ziyaretçilerini tatmin edebilme ve dolayısıyla yüksek ekonomik değer üretebilme potansiyeli ile yeniden dikkatleri üzerine çekmiştir (Yavuz, 2011: 2). Sağlık turizminin gelişmesini ve turizm dalı içerisinde kendine bir yer edinmesini sağlayan ve gelişimine yön veren bazı faktörler Garcia-Altes (2005) tarafından tespit edilmiştir: 1. Nüfusun yaşlanması

15 6 2. Yaşam tarzında değişmeler 3. Turizm alternatifleri / tatil yapabilme olanakları 4. Ulusal sağlık sistemlerinin kısıtları 5. Yabancı uyruklu sağlık hizmeti sunucularının piyasaya girişi önünde kısıtlamaların olması 6. Yabancı uyruklu sağlık ve ilgili sektörün doğrudan yatırım yapmalarının önündeki kısıtlamalar 7. Sigorta, eğitim ve iletişim teknolojileri konularındaki hukuki düzenlemeler 8. Ulusal düzeyde hukuki, altyapısal ve kapasite ile ilgili kısıtlar 9. Sektör düzeyinde altyapısal, finansal ve insan kaynağı ile ilgili kısıtlar 10. Pazardaki rekabetin türü ve düzeyi 11. Mevzuat (kanun, yönetmelik ve diğer hukuki düzenlemeler) 12. Ticari strateji (konumlanma, hedef pazar seçimi, ürünler) 13. Yerel sektör düzeyinde hizmet kalitesi beklentilerine uyum 14. Hekimlerin mesleğe girişinde ruhsat uygulaması 15. Tedavide kullanılan teknoloji 16. Vergi uygulamaları 17. Yerli ve yabancı işgücüne ilişkin kısıtlayıcı faktörler 18. İletişim, ulaşım, elektrik, su altyapısı 19. Pazarda odaklanma 20. Uluslararası düzeyde hizmet kalitesi beklentilerine uyum 21. Lisanslı eğitimli yardımcı personel uygulaması 22. Sektörel üstyapı (modern hastaneler, yerel hava alanlarından yurtdışına doğrudan uçuşlar vb.) 23. Ülkeye giriş prosedürlerinin kolaylığı 24. Devlet desteği Yukarıdakilere ek olarak, sağlık kavramı, hasta haklarından çevre sağlığına kadar uzanan geniş bir perspektiften bakmamızı gerektirmekte, bunun doğal bir sonucu olarak da sağlık alanında yapılan uluslararası işbirliği de çeşitlenip derinleşmektedir. Örneğin, günümüzde herhangi bir ülkede görülen hastalık, ulaşımın da artmasıyla çok kısa sürede dünyanın her tarafına hızla yayılabilmektedir. Dolayısıyla, ülkeler kendilerine özgü sağlık sorunlarıyla değil,

16 7 genel dünya sağlık sorunlarıyla da ilgilenmek durumunda kalmaktadır (Babacan, 2010). Sağlık turizmi, bireylerin mevcut sağlık durumlarını korumaya ve daha iyi hale getirmeye yönelik uygulamalar ile sağlığı bozulmuş bireylerin iyileşmelerine yönelik medikal ve paramedikal uygulamaları kapsar. Bu kapsamda sağlık turizmi ana başlığı altında SPA, wellness, termal ve medikal turizm alt segmentleri tanımlanmaktadır (Yavuz, 2011: 7). Medikal Turizm kavramı, muhtemelen hızlı gelişen bir yapıda olduğundan, sağlık turizmi kavramı ile eş anlamlı olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte spa turizmi, wellness turizmi, termal turizm ve medikal turizm segmentlerini kapsayan sağlık turizmi kavramı telafuz edildiğinde, daha çok, geleneksel ve alternatif terapi yöntemleri için spa otellerine yönelik seyahatlerin akla gelmesi gerektiği, ilgili literatürün incelenmesi sonucu varılan bir tespittir (Yavuz, 2011: 7). Medikal turizm kavramı ise, seyahat ve turizm ilişkisi içerisinde olmak üzere, öncelikli ve ağırlıklı olarak biyomedikal operasyonları ihtiva eder (Whittaker, 2008; Connel, 2006). Uluslararası sağlık seyahati olarak da isimlendirilen medikal turizm, son zamanlarda ciddi düzeyde ilgi görmektedir. İçinde turizm kelimesi geçmekle birlikte medikal turizm, seyahat eden kişilerin rekreasyonel tercihleri nden çok sağlıkları üzerine odaklanan bir seyahat türüdür. Bu yönü ile medikal turizm, medikal seyahat (medical travel) ticareti (business) faaliyetidir (Woodman, 2009). Sağlık turizmindeki hızlı büyümenin, sağlık sigortası şirketleri ile devlet ve işverenlerin medikal turizmi sağlık hizmetleri krizlerine yaratıcı bir çözüm olarak görmelerinden dolayı gerçekleştiği düşünülmektedir (Business Global, 2010). Yukarıda da değinildiği gibi sağlık turizmi konusunda tüketici davranışları hızla değişmekte ve sağlık güdüsü ile seyahat eden günümüz ziyaretçilerinin birçok beklentiye sahip (Gee ve Fayos-Sola, 1999) hale geldiği görülmektedir. Bu

17 8 ziyaretçilerin bir turizm destinasyonunda bir kumsal, bir şifalı su kaynağı, güzel bir otel veya iyi bir hastane gibi tek bir özellikten başka kendilerine anlamlı deneyimler kazandıracak birçok farklı özellikler aramakta olduğu görülür (Yavuz, 2011: 2). Hızla yükselen sağlık turizmi pazarının sunduğu avantajlardan, ancak ziyaretçilerin sağlık hizmeti taleplerini anlamlı deneyimler kazandıracak şekilde karşılayacak olan destinasyonlar yararlanabilecektir (Yavuz, 2011: 2). Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki stratejik konumu, ulaşım kolaylıkları, binlerce yıllık tarihi, termal kaynakları, zengin medikal altyapısı, uluslararası düzeyde akredite hastaneleri ve sağlık işletmeleri, yetkin hekimleri ve destekleyici diğer kaynakları ile hali hazırda pek çok ülkeden hasta çeken bir sağlık turizmi destinasyonu konumundadır. Bununla birlikte Türkiye, sahip olduğu potansiyeli yeterince değerlendirememektedir (Yavuz, 2011: 3). Nitekim İstanbul, konumu, alyapısı ve uluslararası düzeyde tanınan bir kent olması dolayısıyla, Türkiye nin bu alandaki toplam gelirinin yaklaşık %80 ini tek başına realize etmektedir. Oysa Adana kenti gibi en eski çağlardan beri sağlık turizmi geçmişine ve altyapısına sahip, nüfusu ve hinterlandı geniş, ulaşım ve yaşam olanakları oldukça elverişli ve bir de bunlara ek olarak Ortadoğu potansiyel hedef pazarına komşu sağlık turizmi destinasyonlarıyla Türkiye, sağlık turizmindeki potansiyelinin daha büyük bir kısmını realize edebilir (Yavuz, 2011: 3) Adana Destinasyonu Adana kenti, en eski dönemlerden beri, insanların sağlıklarına yeniden kavuşmak için geldikleri önemli bir medikal turizm merkezi olmuştur (Yavuz, 2011: 109). Yerleşim tarihi M.Ö yıl öncesine (Ünal ve Girginer, 2007) kadar giden Adana, on değişik uygarlığı bünyesinde yaşatmış, sulak, verimli bir coğrafya parçasıdır. Adana kenti Anadolu coğrafyasında, önemli bir kesişim noktasında yer alır. Çukurova nın verimli toprakları ve elverişli iklim şartları yanında Ön Asya yı Anadolu ya bağlayan Gülek Boğazı nın varlığı, bu bölgeyi

18 9 tarihin en eski devirlerinden beri önemli bir yerleşim merkezi yapmıştır ve Çukurova, Adana kenti ile adeta özdeşleşmiştir. Adana kent ismine ilk kez, M.Ö. II. bin yıl ortalarına ( ) tarihlenen ve Hitit İmparatorluğu nun başkenti Boğazköy-Hattuşa da yapılan arkeolojik kazılarda ele geçirilen tabletlerde rastlanmıştır (Girginer, 2000). Adana/Adaniia, Halep ve Tarsus gibi, ismi yaklaşık 3500 yıldır değişmeden kalan ve yazılı tarihten 5000 yıl öncesinde bile var olduğunu ispat edecek arkeolojik kanıtları bulunan ender kentlerden biridir (Ünal, 2000). Yazılı tarihe göre dört bin yıl boyunca birçok kavmin Adana dan geçmesi veya yerleşmesi bölgede zengin bir kültür meydana getirmiştir. Orta Asya dan gelip Adana yı yurt tutan Türkmenler göç yollarında kültürleşme yoluyla kültür alışverişinde bulunarak bunları Adana ya taşımışlardır. Taşınan Orta Asya ve göç yolları kültürü, yeni yurt Adana kültürü ve İslami kültür, yüzyıllar boyu süren kültürleşme sürecinde yoğrularak bir Adana kültürü oluşturmuştur (Artun, 2000). Adana kültürü içinde Mezopotamya, Mısır, Suriye ağırlıklı olmak üzere Arap kültürü de önemli yer tutar. Tarihsel süreçte bakıldığında Adana, her zaman Anadolu ile Mezopotamya ve Mısır şehirleri ile yoğun ilişki yaşamıştır (Salman, 2006). Bunun sonucu olarak Tepebağ Höyüğü, Şar Antik Kenti ve Taşköprü vb. gibi Adana yı turistik olarak çekici yapan ögeler ortaya çıkmıştır. Kültürel zenginlik, Akdeniz Bölgesinin mutfak kültürü özelliklerini taşıyan Adana mutfağına da yansımıştır. Sebzeli, etli yemekleri, tatlıları ve şalgamıyla Adana mutfağı tatmaya değer lezzetler sunmaktadır (Yavuz, 2011). Yaşam açısından benzersiz fırsatlar sunan Adana, günümüzde şehir turizmi, sağlık, modern tarım, enerji, üniversite yatırımları vb. açılardan da oldukça cazip bir merkez konumundadır (Yavuz, 2009). Adana, sahip olduğu doğal, kültürel, beşeri ve stratejik kaynakları ile birçok sektörün işleyebilmesi ve küresel düzeyde başarıya ulaşabilmesine olanak tanıyabilecek potansiyele sahip bir

19 10 şehirdir. Elbette, günümüzde başarının yolu odaklanmaktan ve belirli bir sektörel alan ya da alanlarda uzmanlaşarak konumlanmaktan geçmektedir Adana da Medikal Turizmin Geçmişi Adana nın geçmişinde ve bugününde, şehrin bir sağlık merkezi/ destinasyonu olmaya yönelik olarak pek çok kaynağa ve potansiyele sahip olduğu yazılı kaynaklardan bilinmektedir. Arkeolojik çalışmalardan anlaşıldığı kadarıyla eski zamanlarda Adana ve hinterlandı, insanların şifa bulmak için geldiği önemli bir büyücülük, bilicilik (kâhinlik, kehanet) ve alternatif tıp merkezi olarak tanınmıştır. Lokman Hekim Misis te yaşamıştır. Dünya tıp ve eczacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Dioskurides, antik dönemde Çukurova bölgesinin en önemli şehirlerinden birisi olan Anazarbos/Anavarza da yaşamıştır. Yine eski devirlerde Mezopotamya bölgesinden pek çok insanın şifa bulmak için, sağlık konusunda ünlü Çukurova bölgesine seyahat ettiği, tarihi kaynaklarda belirtilmektedir (Ünal ve Girginer, 2007). Arkeolojik miras unsurlarına göre Adana bölgesi, yaklaşık sekiz binyıl (8.000) evvelinden başlayarak çeşitli medeniyetler eliyle, kendine özgü ve zengin bir medikal tedavi sanatı (sağaltma) kültürü oluşturmuştur. Epigrafik, nümizmatik ve arkeolojik kaynaklar incelendiğinde Adana kenti ve bölgesinin sağlık kültleri ve tedavi sanatı kültürleri açısından zenginliği daha iyi anlaşılmaktadır. M.Ö M.Ö.600 arasında Kizzuwatna (Çukurova) Bölgesi, Mezopotamya ve Mısır la beraber, eski dönem tıp kültürünün en gelişmiş ve bununla bağlantılı olarak sağlık kültlerinin en yoğunlukta olduğu yerlerden biridir. Kizzuwatna ilk planda bir bölge veya ülke adıdır. Kizzuwatna Bölgesi, Adana kentinin merkezde yer aldığı bugünkü Çukurova ve eski dönemlerde Antik Kilikya Bölgesi ne eşitlenmektedir. Eski Anadolu da karakteristik nitelikli bir coğrafya olan Kizzuwatna toprakları, kendine özgü bir tıp kültürü geliştirmişti (Ünal ve Girginer, 2007).

20 11 Kizzuwatna tıp kültürünün açığa çıkabilmesi ve popülerleşmesinde, Hititler önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle, Adana kentinin hinterlandını teşkil eden Çukurova/Antik Kilikya Bölgesi nin erken dönem tıp kültürüne ilişkin bulgularının ortaya çıkarılabilmesinde, Hititler in ciddi katkısı olacağı gözden uzak tutulamaz. Hitit arşivleri, Hurrice veya Hititçe çevirileriyle Kizzuwatna tabletleriyle doludur. Bunlar arasında edebiyat değeri çok yüksek efsaneler (mitoloji), masallar, hikâyecikler yanında fal, büyü ve tıpla ilgili metinler vardır (Ünal ve Girginer, 2007). Hurri etkisinin çok belirgin bir şekilde karşımıza çıktığı alanlar arasında büyü, tıp ve falcılık mutlaka sayılmalıdır. Hititler hayvancılık ve tarımla da uğraşmış bir toplum olduklarından, tıpta şifalı otlarla tedavinin (Herbalism) yeri çok büyüktü. Ayrıca Hurri ve yerli Anadolu kavimlerinin etkisiyle büyüyle tedaviye de çok geniş olarak yer ayrılmıştır (Ünal ve Girginer, 2007). Hititler in Hurriler den aldıkları başka bir inanca göre ise, hastalıkların veya hastalanmanın tanrılarla çok yakından ilişkisi vardı. İnsana herhangi bir nedenden ötürü kızmış olan her tanrı, onu hasta ederek cezalandırır; özellikle ciddi, ağır veya kronik hastalıklar hep tanrılara ve cinlere atfedilirdi (Yavuz, 2008). Tıp denince akla ilk gelen, bu mesleği veya bilimi icra eden doktorlardır. Hititler diğer sahalarda olduğu gibi kendilerinden önce Anadolu da yaşamış olan yerli kavimlerden, Hurriler, Babilliler ve Mısırlılar dan çok şey almışlardır. Yeni Devlet veya İmparatorluk Çağı nda (M.Ö yüzyıllar), Babil ve Mısır daki tıbbi gelişmelere ayak uyduramayan Hititler, hanedan mensuplarının tedavisini gerektiren çok önemli ve hassas durumlarda bu ülkelerden ihtisas sahibi doktorlar getirtmişlerdir. Bunun yanında elbette Anadolulu yerli doktorlar da vardı. Eski Anadolu tıbbı gibi, Kizzuwatna toprakları da pekçok iyi hekimler yetiştirmiştir. M.Ö M.S.395 arasında, Yunan tıp tanrısı Asklepios onuruna inşa edilen Asklepieionlar, hellenistik dönemde Antik Kilikya nın sağlık kültüründe önemli yer kaplayan unsurlardan biri olmuştur. Aynı zamanda hekimlik tanrısı olarak

21 12 da bilinen Asklepios adına kurulan kült ve tedavi merkezleri, Asklepieionlar, insan inançlarıyla kutsallaştırılmış birer şifa ocağı olmuştur. M.Ö. 6. yüzyılda ortaya çıkıp M.S. 4. yüzyılın başlarına kadar hizmet veren Asklepieionlar arasında Epidauros, Kos, Pergamon ve Aigeai (Yumurtalık/Adana) gibi tam teşekküllü olanlar sayılı olup çoğunun birer tapınaktan ibaret olduğu sanılmaktadır (Tahberer, 2005). Asklepios sağlık kültünün sembolü olan bu tapınakların, hastaların tedavi olmak amacıyla bölge çevresinden bir araya geldiği, antikite (ilkçağ) döneminin en eski medikal tedavi merkezlerinden/hastanelerinden olduğu kabul edilmektedir. Birçok Asklepieion, çoğunlukla mineral/termal su kaynaklarının yakınında, en sağlıklı yerlerde kurulmuştur. Pek çok tapınak kompleksi mistik, sağaltıcı rituellerde kullanılan yılanların yetiştirildiği yılan kuluçkalarını da içeriyordu. Yılan, Asklepios un sembolü; aynı zamanda önlem ve ileri görüşlülüğün simgesidir. Asklepios tapınaklarının hekimleri aynı zamanda rahiptir. Dinsel ve ruhsal etkiye inanarak tedavilerinde başarılı olmuşlardır (Tahberer, 2005). Tedavi için gelen ziyaretçi yakınlarının, konaklama ve yeme-içme hizmetleri vb. için ödedikleri de düşünüldüğünde, bu tedavi merkezlerinin içinde bulundukları kente büyük gelir kazandırdığı anlaşılacaktır. Çeşitli alternatif medikal yöntemler yanı sıra inançsal/dini telkin fikri temeline dayanan asklepionlardaki tedavi yöntemleri M.S. 400 e kadar sürekli bir yayılım gösterdi (Tahberer, 2005) Adana da Medikal Turizmin Bugünü Tarihi ve arkeolojik bilgi ve bulguların desteği bir yana bırakıldığında ve Adana ya, kentin günümüzde medikal turizm destinasyonu olmasını destekleyecek medikal altyapı kaynakları açısından bakıldığında bile, kentin birçok avantaja ve güçlü bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Çukurova Üniversitesi nin Balcalı yerleşkesinde bulunan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, yatak sayısı (1200 yatak) ve poliklinik kapasitesi açısından Türkiye nin ve Ortadoğu nun en büyük sağlık işletmelerinden ve araştırma hastanelerinden birisidir. Bu merkez, binlerce doktorun lisans ve uzmanlık eğitimlerini de vermek suretiyle, sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu

22 13 kalifiye işgücü için de önemli bir üretim merkezi konumundadır yılında Çukurova Tıp Fakültesi ne bağlı olarak kurulan bu araştırma hastanesi çevre iller için bir konsültasyon hastanesi rolü üstlenmiştir. Hastane elliye yakın poliklinikte günde 2500 e yakın hastaya hizmet vermektedir. Adana, resmi rakamlara göre iki milyonu aşan, gayri resmi kaynaklara göre üç milyonu bulan bir nüfusa ev sahipliği yapmakta olan bir kenttir. İçinde bulunduğu bölgenin merkez yerleşkesi olan Adana, hinterlandındaki çevre yerleşmeler ile Güney ve Doğu Anadolu bölgesinden yaklaşık yirmi (20) milyon nüfusa sağlık hizmeti sunan bir referans noktası, ileri tanı, teşhis ve tedavi merkezidir. Adana il merkezinde Sağlık Bakanlığına bağlı 12 hastanenin yanı sıra 2 adet üniversite araştırma ve uygulama hastanesi (Çukurova Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi) ve 12 adet de özel hastane bulunmaktadır. Adana kamu, üniversite ve özel hastanelerdeki yaklaşık 6 bin yatak kapasitesiyle Ortadoğu'nun sağlık üssü konumundadır. Bunlara ek olarak, Adana İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, Adana geneli hastanelerde toplam 244 yoğun bakım yatağı ve 70 ameliyathane bulunmaktadır. Adana da Acıbadem Adana Hastanesi, Medline Hastanesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkezi Laboratuarı ve Ortopedia Hastanesi olmak üzere dört (4) JCI (Joint Commission International) akreditasyonuna sahip sağlık işletmesi bulunmaktadır. Tablo 1: Türkiye de JCI Akrediteli Özel Hastaneler İller JCI Akrediteli Özel Toplam Hastane JCI/Toplam Hastane Sayısı Sayısı (%) İstanbul ,0 Ankara ,1 Adana ,0 Bursa ,6 İzmir ,0 Kocaeli ,8 Antalya ,4

IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı

IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Bir Ortadoğu (Ön Asya) ülkesi olan Irak, kuzeyden Türkiye, doğudan İran, güneydoğudan Basra Körfezi ve Kuveyt, güneyden Suudi Arabistan, batıdan da Ürdün ve Suriye ile

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2010 SAĞ LIK TURİ ZMİ NDE DESTİ NASYON YÖNETİ M İ : ADANA MODELİ ÖZET

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2010 SAĞ LIK TURİ ZMİ NDE DESTİ NASYON YÖNETİ M İ : ADANA MODELİ ÖZET Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý SAÐLIK TURÝZMÝNDE DESTÝNASYON YÖNETÝMÝ: ADANA MODELÝ TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IRAK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU Aralık 2011 Açıklama Sayfa No 1. GİRİŞ 3 1.1. Çalışmanın Amacı ve İçeriği 3 1.2. TürkMMMB

Detaylı

IRAK IN EKONOMİK POTANSİYELİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

IRAK IN EKONOMİK POTANSİYELİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 4 IRAK IN EKONOMİK POTANSİYELİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İktisadi Araştırmalar Bölümü Ocak 2015 Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 IRAK TÜRKİYE SURİYE İRAN ÜRDÜN

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Hazırlayanlar: Prof. Dr. Oğul ZENGİNGÖNÜL Yrd. Doç. Dr. Hamdi EMEÇ Yrd. Doç. Dr. Dilek Eser İYİLİKÇİ Pelin BİNGÖL İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI Ulvi ÇELİK 122008577 YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ Eylül, 2012 Dilşad AKAR koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Sektörü Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim,2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN SUUDİ ARABİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN SUUDİ ARABİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Suudi Arabistan Sağlık Sistemi 2545 SUUDİ ARABİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU İbrahim KEKLİCEK Erkan BEKDEMİR Lütfü DOĞANCIK Tayyar KURT Öner

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ "BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK TE TERMAL TURİZM" SEKTÖR ARAŞTIRMASI Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI

SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKANI MAYIS 2011 İÇİNDEKİLER SERHAT BÖLGESİ NDE LOJİSTİK VADİSİ İMKÂNI I. GİRİŞ... 2 II. KÜRESEL TİCARETTE YENİ EĞİLİMLER... 3 III. 2023 YILINDA TÜRKİYE VE LOJİSTİK...

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Tunus Sağlık Sistemi 2643 TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ahmet GÜNGÖR Erdal TOK Hasan Hüseyin AYDOĞMUŞ 2644 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 YAZAN VE YÖNETEN İZMİR YAŞAR ÜNİVERSİTESİ- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ- ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ-

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Gürcistan Sağlık Sistemi 1073 GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Endam AKSU Habibe KILINÇ Erdem UZUNER Hüseyin GÜNSELİ Pınar YENİCELİ 1074

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE SAĞLIK TURĐZMĐ-2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri 1. ÖNSÖZ 2. YÖNETĐCĐ ÖZETĐ (1 SAYFA) 3. GENEL ÖZET (3-4 SAYFA) ĐÇĐNDEKĐLER 4. DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE TURĐZM SEKTÖRÜNDEKĐ

Detaylı