BÖLÜM 4 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 4 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmaları"

Transkript

1 BÖLÜM 4 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmaları

2 Pazarlama Bilgisine Neden İhtiyaç Vardır?

3 Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması Bir işletme doğru kararları almak ve bunları başarı ile uygulamak, pazarlama dış çevresini tanımak ve kendi güçlü ve zayıf yönleri ile pazardaki mevcut fırsat ve tehditleri kendine en çok faydayı sağlayacak şekilde ilişkilendirebilmek için yeterli derecede pazarlama bilgisine sahip olmalıdır

4 Pazarlama Bilgisine Neden İhtiyaç Vardır? Belirsizliği azaltmak Farklı müşteri kitleleri hakkında bilgilenmek Tüketim bağlamında spesifik bilgi gereksinimi Üst yöneticilerin pazar değişimlerini izleme isteği

5 Pazarlama Bilgisine Neden İhtiyaç Vardır? Günümüz kararlarının daha fazla hassasiyet ve dikkat gerektirmesidir. Bilimsel kurallara göre toplanan veriler yardımıyla mevcut problemleri çözme gayreti En kârlı satışı en doğru yerde yapmak için

6 İşletmelerin daha çok ve daha iyi bilgi ihtiyacını arttıran etkenler sizce nelerdir?

7 İşletmelerin daha çok ve daha iyi bilgi ihtiyacını arttıran etkenler Firmaların ulusal ya da uluslar arası ölçeğe ulaşmaları Alıcıların artan gelirleri bu doğrultuda seçici olmaları Satıcıların daha karmaşık pazarlama teknikleri uygulamaları Karşı karşıya oldukları artan rekabet Günümüzün çabuk değişen çevresel dinamikleri

8

9 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmaları Pazarlama Bilgi Sistemi Pazarlama Veri Bankası Pazarlama Yöneticisi Pazarlama Araştırmaları

10 Pazarlama Yöneticileri ve Diğer Bilgi Kullanıcıları Analiz Planlama Yürütme-Uygulama Kontrol Bilgi İhtiyacının değerlendirilmes i İşletme İçi Raporlama Sistemi Bilgi Analizi Bilginin Dağıtımı ve Kullanımı Pazarlama İstihbaratı Pazarlama Araştırması Pazarlama Çevresi Hedef Pazarlar Pazarlama Kanalları Rakipler Kamuoyu Makro Çevresel Güçler

11 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ Pazarlama kararları için gerekli bilgilerin, işletme içi ve dışından, sürekli bir biçimde toplaması ve kullanıma hazır hale getirilebilmesi için işletmenin oluşturduğu düzen olarak tanımlanabilir.

12 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMİ Pazarlama bilgi sistemi, karar vericiye bilgiyi sürekli toplayan, depolayan, analiz eden ve ihtiyaç duyulduğunda sunan yöntemler bütünüdür. Pazarlama bilgi sistemi pazarlama araştırmasına kıyasla süreklilik gösterir.

13 Başarılı bir PBS için nelere ihtiyaç vardır?

14 Başarılı bir PBS için Verilere Ulaşım Verilerin sistem içerisinde nerede yer alacağı, karar vericilerin kendi PC lerini kullanarak sisteme doğrudan ulaşma ihtiyacı duyup duymadıkları yada sistem personeli yardımıyla bilgilere ulaşıp ulaşmadığı gibi soruların yanıtlanması gerekir. Verilere ulaşım rahat ve hızlı olmalıdır.

15 Başarılı bir PBS için Sınıflandırılmış bilgiler Bilgiler kullanım tipine ve anlamlarına göre sınıflandırılmalıdır. Esneklik Sistem firmanın değişen ihtiyaçlarına uyacak şekilde dizayn edilmelidir.

16 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI Belirli bir pazarlama probleminin çözümü için bilgi toplama, bu bilgilerin işlenmesi, yorumlanması ve raporlanması şeklinde Tanımlanabilir. Pazarlama araştırmalarının sürekli olma nitelikleri yoktur. İhtiyaç Oldukça mı gerçekleştirilir?

17 Bir pazarlama araştırmasına başlamadan önce ek bilginin sağlayacağı fayda ile maliyetinin karşılaştırılması gerekir. Pazarlama araştırmaları bir amaç değil, bir araçtır.

18 Problemin Saptanması Araştırma Süreci Araştırma Amacının Belirlenmesi Araştırma Metodunun Belirlenmesi Verilerin Toplanması Araştırma Raporunun Hazırlanması

19 Pazarlama Karar Destek Sistemi (Marketing Decision Support System) Pazarlama bilgi sisteminde bulunan veriler ve diğer verilere ulaşma, veriler üzerinde çeşitli analitik modelleri ve analizleri uygulama ve sonuçlarını anında görme imkanı sağlayan bilgisayar destekli bir sistemdir. Sistemde yer alan bu modeller ve analizler verilerle ilgili genel eğilimler ve trendler tespitine imkan tanımaktadır.

20 Kaliteli Bir Pazarlama Araştırması Bilgisinde Olması Gereken Özellikler Konuyla ilgili olmak Güncellik Güvenilirlik Geçerlilik Tam ve doğru olmak

21 GEÇERLİLİK Geçerlilik ölçme aracının ölçmek istenen kavramı ne derecede doğru ölçtüğü olarak tanımlanır

22 GEÇERLİLİK Ölçmek istenen şeyin ölçülebilmiş olma derecesi, ölçülmek istenenin başka şeylerle karıştırılmadan ölçülebilmesi. Geçerlik, bir ölçme aracının kullanıldığı amaca hizmet derecesidir.

23 GEÇERLİLİK Geçerlik bir derece sorunudur. Ya hep ya hiç sorunu değildir. Bir test hepten geçerli veya hepten geçersiz olmaktan ziyade, daha çok veya daha az geçerli olabilir.

24 GÜVENİLİRLİK (Reliability) Ölçmenin tutarlı, kararlı ve istikrarlı olması ile alakalıdır. Tekrar aynı yöntem uygulandığında benzer sonuçlar alınmasıdır.

25 GÜVENİLİRLİK (Reliability) Aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılık, ölçmek istenen şeyin sürekli olarak aynı sembolleri alması, aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların alınması" şeklinde tanımlanmaktadır.

26 Güvenilirlik tahmin edebilirlik öngörebilirlik Geçerli (doğru) bir test aynı zamanda güvenilir bir testtir, ancak, Güvenilir bir test geçerli bir test olmayabilir!!!!

27 Araştırma konunuzun bir hipotezi olmalıdır. Hipotez nedir?

28 Varsayım (Hipotez) Bir durumun denenmesi ve çıkan sonuçların, benzer özellikleri gösteren durumlara genellenmesi için doğruluğu test edilmek üzere ortaya atılan, ileri sürülen önermelerdir.

29 ARAŞTIRMA HİPOTEZİ Hipotez tanım olarak incelenen sorun veya durumla hakkında geliştirilen bir tahmindir. Hipotezler incelenen sorun veya durum ile ilişkili daha önce gerçekleştirilmiş araştırmalardan ve diğer kaynaklardan sağlamış olan bilgilerden yararlanılarak geliştirilirler.

30 Varsayım (Hipotez) Ör: Gelir durumu yüksek olan ailelerde internet kullanımı oranı daha yüksektir. Diğer bir ifadeyle Ailelerin ekonomik durumu ile internet kullanımı arasında doğrusal (pozitif) bir ilişki vardır.

31 Amaçlarına Göre Pazarlama Araştırmaları Keşfedici Araştırmalar Amaçlarına Göre Pazarlama Araştırmaları Tanımlayıcı Araştırmalar Sebep-Sonuç Araştırmaları Pazarlama araştırmaları amaçlarına göre 3 grupta toplanır.

32 KEŞFEDİCİ ARAŞTIRMALAR Algılanan bir soruna neden olabilecek faktörler hakkında bilgi sahibi olmak ve tanımlayıcı araştırmalar ile nedensonuç araştırmaları için gerekli hipotezleri geliştirmek için gerçekleştirilen araştırmalardır.

33 İskoç tasarımcı Joanna Montgomery nin fikri bu yastık, uzak mesafelerde bulunan romantik aşıklar için ideal. Takılan yüzük sayesinde sistem, karşı tarafın yastığı ile iletişime geçiyor. Yastığa başınızı koyduğunuzda karşı tarafın yastığı ışıldamaya başlıyor ve sizin yattığınızı anlıyor. Karşı taraf da yattığında, sevdiğinizin kalp atışlarını duymaya başlıyorsunuz.

34 TANIMLAYICI ARAŞTIRMALAR Pazarlama sorunlarını daha iyi tanımlamak, potansiyel pazarların özelliklerini öğrenmek, müşterilerin neden, niçin, nasıl davrandıklarını anlamak ve benzeri amaçlarla gerçekleştirilen araştırmalardır.

35 NEDEN-SONUÇ ARAŞTIRMALARI Aralarında ilişki olduğu düşünülen bir veya birden fazla bağımsız değişken ile bağlı değişken arasında gerçekten bir ilişkinin bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak için gerçekleştirilirler.

36 Tarihsel Pazarlama Araştırmaları Metodolojik Açıdan Pazarlama Araştırmaları Anket Yaparak Gerçekleştirilen Araştırmalar Deneysel PazarlamaAraştırmaları Pazarlama araştırmaları metodolojik açıdan üçe ayrılırlar

37 ANKET Bir grubu temsil ettiği düşünülen kısıtlı sayıda kişi veya kuruluştan (araştırma örneği) posta yolu ile, telefonla veya yüz yüze görüşerek belirli bir konuda bilgi toplanmasıdır. Anket pazarlamacıların en çok başvurdukları araştırma türüdür. Bu nedenle çoğu zaman araştırma deyince akla sadece anket gelir.

38 DENEYSEL ARAŞTIRMALAR Reklam harcaması, ambalaj şekli, fiyat düzeyi gibi pazarlama bileşenlerinin satışlar, karlılık, tüketici tutumları gibi bağlı değişkenler üzerindeki etkisini saptamak için gerçek veya yapay ortamlarda gerçekleştirilen deneylerdir. Yapay ortamlarda gerçekleştirilenlere "laboratuar deneyleri" ismi verilir.

39 Birincil ve İkincil Kaynaklar Gözlem Posta İle Anket Birincil Kaynaklar Anket Yüzyüze Anket Deney Telefonla Anket Kaynaklar İşletme İçi Muhasebe Kayıtları Müşteri Bilgileri İkincil Kaynaklar Nüfus Sayımları İşletme Dışı Devlet Arşivleri Süreli-süresiz Yayınlar

40 İKİNCİL KAYNAKLAR Daha önce toplanmış bilgilerden oluşurlar. Firma içi ikincil kaynaklar ve firma dışı ikincil kaynaklar şeklinde iki gruba ayrılırlar. BİRİNCİL KAYNAKLAR Özel bir problemin aydınlığa kavuşturulması için ilk kez toplanan bilgilerdir. Toplanıp kullanıldıktan sonra saklanırlarsa ikincil verilere dönüşürler.

41 Evet-Hayır Türü Kapalı Sorular Cep telefonunuz var mı? ( )Evet (X )Hayır

42 Çok Seçenekli Kapalı Sorular X Markasını tercih etmenizin nedeni nedir? Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. ( ) Kalitesi (X ) Fiyatının makul olması ( ) Hafif olması ( ) Arkadaş tavsiyesi ( ) Diğer. Belirtiniz

43 Çok Seçenekli Kapalı Sorular (önem derecelerine göre sıralama) X Markasını tercih etmenizin nedeni nedir? Marka tercihiniz üzerine etkili olduğu düşünülen aşağıdaki faktörleri birden beşe kadar önem sırasına göre sıralayınız. (2) Kalitesi (1) Fiyatının uygun oluşu (3) Hafif olması (4) Arkadaş tavsiyesi (5) Diğer. Belirtiniz: Bekleme süresi

44 Likert Ölçeği Bir cep telefonu için en önemli özellik hafif olmasıdır. Bu yargıya katılır mısınız? ( ) Tamamen katılıyorum ( ) Kısmen Katılıyorum (X) Fikrim yok ( ) Katılmıyorum ( )Hiç katılmıyorum

45 Semantik Differansiyel Bu işyerinde satış elemanlarının müşteriye karşı davranışları Çok soğuktur: _ Çok sıcaktır

46 Önem Ölçeği Sizce bir cep telefonunda bekleme süresinin kısa olması ne derecede önemlidir? Çok önemlidir Hiç önemli değildir ( ) (X ) ( ) ( ) ( )

47 Yüzde Ölçeği Bir cep telefonunda en az 500 numara hafızası bulunmalıdır. Bu yargıya yüzde kaç katılırsınız? Yüzde yüz katılırım Hiç katılmam ( ) % 100 ( ) %50 ( ) % 25 ( ) % 0

48 Satın Alma Niyeti Ölçeği Hastanemizde sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacı ile bir gözlükçünün faaliyet göstermesine izin vermeyi düşünüyoruz. Bu proje gerçekleştirilirse gözlüklerinizi göz polikliniği içinde yer alacak bu gözlükçüye yaptırır mısınız? Mutlaka Muhtemelen Emin Muhtemelen Kesinlikle yaptırırım yaptırırım değilim yaptırmam yaptırmam ( ) (X ) ( ) ( ) ( )

49 Önem-Performans Ölçeği Bir hastanede yemekler sizce ne kadar lezzetli olmalıdır? Düşüncenizi 1-7 arasında bir değer vererek açıklayınız. (en düşük) (en yüksek) ( ) ( ) ( ) ( ) (X ) ( ) ( ) Hastanemizdeki yemekleri ne ölçüde lezzetli buldunuz? Düşüncenizi 1-7 arasında bir değer vererek açıklayınız. (en düşük) (en yüksek) ( ) ( X) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

50 Tam Açık Uçlu Sorular Şirketimiz sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacı ile bir aylık bakım servisini devreye sokmayı planlamaktadır. Bu proje gerçekleştirilirse yılda 50 milyon ödeyerek kaloriferinizin bakımını yaptırır mısınız? Bu konudaki görüşlerinizi kısaca açıklayınız...

51 Tam Açık Uçlu Sorular Açık uçlu sorular, karşınızdakini konuşmaya yönelten ve bir şeyi anlamaya ya da teşhis etmeye yönelik sorulardır. Kim, ne, neden, nerede, ne zaman, nasıl la başlayan bu sorular ayrıntılı geribildirim almak için kullanılır, müşterinin katılımını teşvik eder, itirazları açığa çıkarır.

52 Kelime Çağrışım Soruları Havayolu... Kat kaloriferi... Cep telefonu... deyince aklınıza ne gelir? Boşlukları doldurunuz.

53 Kayseri de 2000 yılı itibariyle perakende pazarında en fazla paya sahip altı süpermarket

54 Reklam pazarlaması çalışmaları sırasında bazı kurumsallaşmamış medya kuruluşlarının satış elemanlarının Bize reklam verirseniz, size haber desteği de veririz dediklerini duymuşunuzdur.

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

PAZARLAMADA YENİ TRENDLER Mehmet Enes İnce

PAZARLAMADA YENİ TRENDLER Mehmet Enes İnce 1.GİRİŞ Yirminci yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan küreselleşme olgusu; ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal olmak üzere birçok alanda dünyayı etkisi altına almıştır. Günümüzde küresel rekabet ortamında

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI KAPSAMINDA YAŞANAN TEKNOLOJİ-TABANLI DEĞİŞİM

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI KAPSAMINDA YAŞANAN TEKNOLOJİ-TABANLI DEĞİŞİM PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI KAPSAMINDA YAŞANAN TEKNOLOJİ-TABANLI DEĞİŞİM Araş. Gör. Keti VENTURA Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü kfranko@bornova.ege.edu.tr ÖZET Küreselleşme

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI. Levent VURGUN Yrd.Doç.Dr.

PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI. Levent VURGUN Yrd.Doç.Dr. PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI Levent VURGUN Yrd.Doç.Dr. Pazarlama planı hazırlamak, zor olması, zaman istemesi ve hazırlanma sürecinde sabırsızlık gösterme gibi nedenlerle pek uğraşılmak istenmeyen

Detaylı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı 2012 GİRİŞ BÖLÜM I : İhracat firma için önemli, stratejik

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

Serbest Bildiriler. Baş sayfa

Serbest Bildiriler. Baş sayfa Serbest Bildiriler Baş sayfa GİRİŞ : 1-14, 27 30 Mayıs 2010, Nevşehir Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5681-65-4 Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler Arzu GÜNDOĞAN T. C. Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri / Önsöz ÖNSÖZ Günümüzde bilgiye ulaşmada en etkin yollardan biride

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ Hazırlayan TUĞBA AK 064201011001 İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Aile Şirketleri Hizmetleri İçindekiler Yönetici Özeti 1 Araştırma hakkında 3 Temel bulgular 4 Doğru Stratejiler 8 Başarılı Aile Şirketleri

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ İNDEKS 1. BİLGİ YÖNETİMİ 1.1 GİRİŞ 1.2 BİLGİ NEDİR? 1.2.1 VERİ 1.2.2 BİLGİ 1.2.3 BİLGİ BİRİKİMİ 1.3 BİLGİ BİRİKİMİ VE İŞLETME 1.3.1 BİLGİ BİR VARLIKTIR 1.3.2 HANGİ BİLGİYE

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ Doç. Dr. HACER ÖZGEN DERS İÇERİĞİ BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 YÖNETİME GİRİŞ DIŞ ÇEVRE PLANLAMA ORGANİZE ETME YÖNLENDİRME DENETLEME BÖLÜM 1 YÖNETİME

Detaylı

İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması

İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2005 / 1 : 69-93 İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması Şenol Hacıefendioğlu * Özet: Bu araştırmada, pazarlamada yeni bir

Detaylı

DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI

DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU Öğr.Gör.Şule KIYCI 1 DÖRÜDÜNCÜ HAFTA 2 Pazarlama Karması MAMUL Çeşitlilik Kalite Tasarım Özellikler Marka Ambalaj Hizmetler Garantiler FĐYAT Đndirimler ve Krediler Ödeme Şekli

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir.

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir. İnsanlar artık geçmişe oranla her gün daha çok bilgiye, daha farklı yöntemlerle, sesli, görüntülü, elektronik, basılı vb. dosyalara ulaşmaktadırlar. Her gün okumak durumunda kaldığımız yazışmalar, e-postalar,

Detaylı

Öğrenciler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi

Öğrenciler için Vetsbye İş Oyunu Rehberi VET STUDENTS BEING YOUNG ENTREPRENEURS PROJECT MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ GİRİŞİMCİ OLUYOR PROJESİ Hayatboyu Öğrenme Programı (2007-2013) Leonardo da Vinci Programı Çok Taraflı Projeler - Yenilik Transferi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK GİRİŞ Bir mala veya hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı), sözlü yada görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere reklam yapmak denir. İleti yada mesaj da reklam diye adlandırılır.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı