YARIŞMA TALİMATNAMESİ xsocial - Başkalarını Takip Ederek Kazanın! 1 GENEL KOŞULLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARIŞMA TALİMATNAMESİ xsocial - Başkalarını Takip Ederek Kazanın! 1 GENEL KOŞULLAR"

Transkript

1 YARIŞMA TALİMATNAMESİ xsocial - Başkalarını Takip Ederek Kazanın! 1 GENEL KOŞULLAR 1. İşbu Talimatname çerçevesinde bahsedilen ifadeler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: a) Yarışma: İşbu Talimatname çerçevesinde belirtilen şartlar kapsamında düzenlenen xsocial-başkalarını takip ederek kazan! adlı Yarışma anlamına gelmektedir. b) Talimatlar: Yarışma ya ilişkin işbu Talimatlar anlamına gelmektedir. c) Organizatör: Büyükdere Cad.No.191 Apa Gız Plaza 23/43 Levent- Istanbul Türkiye adresinde mukim Istanbul Ticaret siciline sicil numarasıyla kayıtlı, Sermaye Piyasası Kurulu nun no lu lisansı ile işlem aracılığı faaliyetlerinde bulunan X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. d) Organizatör Müşterisi: Organizatör le sözleşme akdetmiş gerçek kişi anlamına gelmektedir. e) Katılımcı: Talimatnamede belirtilen tüm katılım şartlarını haiz Organizatör ün Müşterisi anlamına gelmektedir. f) İkamet Etmeyen: Türkiye de yerleşim yeri bulunmayan ve Türkiye de limitli vergi mükellefiyeti bulunan kişi anlamına gelmektedir. g) İkametgah Senedi: Katılımcı nın yerleşme niyetiyle oturduğu yeri belirten resmi belge anlamına gelmektedir. h) Dub Investments: Kıbrıs hukukuna göre kurulu Kıbrıs Teminatlar ve Takas Komisyonu (CySEC) hükümlerine tabi 169/12 sicil numarası ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi nde HE numarasıyla kayıtlı ve kayıtlı ofisi Ayias Fylaxeos & Amissou 134, Annissa Court, 4th Floor, 3087, Limassol, Güney Kıbrıs Rum Kesimi nde bulunan Dub Investments Limited anlamına gelmektedir. i) Takipçi: Dub Investments ile Son Kullanıcı Sözleşmesi imzalamış Organizatör ün müşterisi anlaşılmaktadır. j) Sağlayıcı: Dub Investments ile Ticari Veri Sağlanmasına ilişkin Sözleşme imzalamış Organizatör ün müşterisi anlaşılmaktadır. k) Sözleşme: X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. ile Organizatör Müşterisi arasında imzalanan Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık İşlemleri Çerçeve

2 Sözleşmesi ve ekleri ile XTB ile Organizatör Müşterisi arasında imzalanan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi olarak anlaşılmaktadır. l) OTC Hesabı: Sözleşmeyi takiben açılan güncel yatırım hesabı anlaşılmalıdır. m) OTC Düzenlemeleri: X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış, Sözleşme yle beraber Müşteri onayına sunulmuş Müşteri Emirleri Uygulanması Politikası olarak anlaşılmaktadır. n) Website: Aşağıda linki verilen websitesi anlaşılmalıdır: o) OAZD: Orta Avrupa Zaman Dilimi anlaşılmalıdır. p) Kazanan: Talimatlara uygun olarak takvim ayı bazında en yüksek getiri oranına ulaşmış Katılımcı anlaşılmalıdır. q) Başlangıç Sermayesi: 4 te verilen döngüye uygun olarak Yarışma nın ilk gününde, 100 Euro (Yüz Euro) veya farklı bir kurda buna eşdeğer tutardan aşağı olmamak kaydıyla OTC Hesabında tutulabilecek, OTC Hesabına yatırılmış nakdi ifade eder. r) Kullanıcı Girişi: Belirli hesaplar vasıtasıyla işlem gerçekleştirmek için Organizatör ün müşterisini ayırt edici nitelikteki numarası anlaşılmalıdır. Her bir Organizatör Müşterisi, aynı sözleşme kapsamında müşterinin belirli, farklı kullanıcı girişlerine sahip alt hesaplar tanıtabilir. s) xsocial: Dub Investments tarafından sunulan ve Takipçiler in Sağlayıcıların işlemlerini temel alarak işlem kopyalayabileceği hizmeti ifade eder. t) Ticari Veri Sağlanmasına İlişkin Sözleşme: Organizatör Müşterisi ve Dub Investments arasında imzalanan ve Organizatörün Müşterisi nin Sağlayıcı statüsünü haiz olarak Ticari Veri Sağlanmasına İlişkin Sözleşme hükümleri çerçevesinde Takipçiler e ücret karşılığı xsocial üzerinden işlem verisi sağlama imkânı tanıyan sözleşmeyi ifade eder. u) Son Kullanıcı Sözleşmesi: Organizatör Müşterisi ve Dub Investments arasında imzalanan ve Organizatör Müşterisi nin kendi ihtiyatıyla Sağlayıcı tarafından temin edilen takas verisini aldığı ve Sağlayıcılar tarafından yapılan işlemleri kopyalayarak, Takipçi statüsünü kazandığı sözleşme anlamına gelmektedir. v) xstation: Organizatör e ait işlem platformu 2. Madde 1 de tanımlanmamış terimler OTC Düzenlemelerinin hükümlerine göre anlaşılmalıdır. 3. Yarışma Avrupa Birliği sınırları içerisinde yapılacak olup Katılımcılar ancak Sözleşme yi imzalamış müşterileri olabilirler. 4. Yarışma nın konusu bilgiyi ve OTC Piyasasında yatırım gerçekleştirme kurallarını iletmektir. 5. Organizatör Müşterisi nin Yarışma ya katılması, işbu Talimatname altında düzenlenen Yarışma kurallarını kabul ettiği anlamına gelir.

3 2 ÖDÜLLERİN SPONSORU Yarışma sonucunda verilecek ödüllerin sponsoru Organizatör dür. 3 YARIŞMA KATILIMCILARI 1. Aşağıda düzenlenen madde 2 hükmü uyarınca, Yarışma Katılımcı sı, Sözleşme yiekleriniimzalamış, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında ikamet eden ve Yarışma süresi boyunca aşağıda madde 6 uyarınca Yarışma ya Katılımcı olmak için eksiksiz başvuru yapmış müşterileridir. Aşağıdaki kişiler Yarışma da Katılımcı olamazlar: Dub Investments ve Organizatör de daha önce çalışmış veya halen çalışmakta olan kişiler veya Organizatör ün idari pozisyonlarında görev almış olan personeli ile Yarışma nın organizasyonunda işbirliği yapan işletmeler ile bu kişilerin aşağıda madde 2 hükmünde sayılan yakın akrabası. 2. Madde 1 de belirtilen yakın akraba aşağıdaki kişiler olarak algılanmalıdır: altsoy, üstsoy, kardeşler, eşler, eşlerin ebeveynleri ile evlatlık ilişkisi bulunan kişiler. 3. Katılımcı Organizatör e güncel ve gerçeğe uygun bilgi aktarmakla yükümlüdür. Katılımcı nın gerçeğe aykırı, eksik ve/veya yanıltıcı bilgi aktarması halinde bu davranışta bulunan Katılımcı yı Organizatör yarışmadan diskalifiye edebilir ve bu Katılımcı ya ödül vermeyi reddedebilir. 4. Organizatör, Katılımcı ların 1-3 arasında yer alan maddelere uyum sağladıklarını yarışma süresince dilediği zaman teyit etme hakkını haizdir. 5. Organizatör, Yarışma ya yeni katılımcılar tarafından başvuru yapılmasını Yarışma süresi boyunca, Websitesi yoluyla bu hali duyurmak şartıyla askıya alabilir. 6. Yarışma ya başvuru, Kullanıcı Girişi sırasında istenilen bilgileri sağlamak ve Websitesi nde bulunan işbu Talimatname yi kabul ederek mümkün hale gelir. 7. Websitesi nde mevcut olan ve sıralama listesinde görülebilir nitelikteki Kullanıcı adı, Katılımcı tarafından xsocial servisine Sağlayıcı olarak kaydı sırasında belirlenecektir. a) Kullanıcı isimleri genel ahlak anlayışı çerçevesinde- müstehcen, dini düşüncelere karşı saldırgan, bunları küçük düşürücü veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eder nitelikte kelimeler içeremez. b) Organizatör, madde 7 bent (a) da belirtilen sözcükleri içeren Kullanıcı adı bulunan Katılımcılar ı uyarma hakkını saklı tutmakta olup Kullanıcı adının uyarıya rağmen derhal değiştirilmemesi halinde belirtilen sözleri içeren hesapları kaldırma hakkını saklı tutar. Bu durum aynı zamanda, belirtilen şartlara aykırı Kullanıcı ismini seçen Katılımcılar ın Yarışma dan diskalifiye edileceği anlamına gelir. c) Madde 7 bent (a) da belirtilen kurallara aykırı Kullanıcı adı kullanan ve Organizatör ün uyarısına rağmen Kullanıcı Adı nı değiştirmeyen Kullanıcı ların hesap veya hesaplarının Organizatör tarafından kapatılması halinde, Kullanıcı Yarışma ya katılarak Organizatör ü bu işlemden doğabilecek hiçbir zararından sorumlu tutmayacağını beyan kabul ve taahhüt eder.

4 4 YARIŞMA TAKVİMİ 1. Yarışma 15 Haziran 2014 tarihinde saat OAZD itibarıyla başlayacak olup 2015 yılı Nisan ayından önce olmak kaydıyla yarışma tamamlanana kadar devam eder. Aşağıda 3. madde de belirtilen hükümlere uygun olarak, Organizatör, Yarışma nın bitiş tarihi hakkında Katılımcılar ı bu tarihten 1 ay önce bilgilendirir. 2. Yarışma OTC Piyasasında alım satım işlemlerinin yapıldığı her gün Organizatör tarafından düzenlenir. 3. Yarışma, aylık dönemlerde, bir takvim ayının ilk gününden son gününe kadar, düzenlenir. Yarışmanın ilk ayı boyunca Haziran 2014, getiri oranı 1 Haziran 2014 gününden itibaren hesaplanacaktır. 5 YARIŞMA KURALLARI 1. Yarışma nın bir parçası olarak, Katılımcılar xsocial işlevi vasıtasıyla kendiliğinden kopyalamak suretiyle, xsocial da mevcut olan tüm finansal araçlar üzerinde, Katılımcı nın bu yöndeki iradesini belirtmesi anında Sağlayıcı veya Sağlayıcılar ın mevcut işlem verilerini temel alarak işlemler gerçekleştirecektir. Katılımcı tarafından seçilen Sağlayıcı nın işlem verisi bazında, xsocial vasıtasıyla kendiliğinden sonuçlandırılmış işlemlerin manüel olarak kapatılması mümkündür. 2. Katılımcı nın OTC hesabında mevcut olan finansal araç ve kaynaklar bunlardan elde edilen kazançla beraber, Katılımcı nın mülkü olup bir Katılımcı nın sebep olduğu kayıplar kendi sorumluluğundadır. 3. İşlemlerin sonuçlandırılmasına ilişkin detaylı kurallar OTC düzenlemeleri ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine Dair Çerçeve Sözleşme de tanımlanmıştır. 4. Organizatör, Yarışma Katılımcıları na kendilerine özgü getiri oranı ve sıralama listesindeki yerleri hakkında kişisel bilgi temin edebilir. Böyle bir bilginin olası temini, bunun sunumunun sıklığı ve kapsamına ilişkin karar Organizatör tarafından verilir. 5. İki veya daha fazla Katılımcı aynı getiri oranına erişirse, madde 5 te belirtilen sıralama listesindeki yüksek sıra Yarışma ya katılma süresi dikkati alınarak kararlaştırılır. 6. Organizatör Katılımcı ların rızasıyla oluşturulan Yarışma ya ilişkin dönemsel raporları Websitesi nde yayımlama hakkını saklı tutar. 7. Organizatör, Katılımcı ların rızasıyla, seçilmiş Yarışma Katılımcılar ının hesap geçmişine dayalı bilgileri kullanabilir. 8. xsocial da birden fazla Kullanıcı adına sahip Katılımcı ların bulunması halinde, bir takvim ayı içerisinde en yüksek getiri oranını haiz Kullanıcı adı listede yer alır. 9. Getiri oranı yüzde bazında gösterilecek olup belirli işlemlerin (tamamlanmış olanların) getiri oranlarının aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanan toplamıdır:

5 ROI= ç ç ş ş ş x100% Getiri Oranının hesaplanması için, yalnızca ilgili aya ilişkin tamamlanmış işlemler dikkate alınacaktır. Önceki aylarda açık ancak ilgili ayda tamamlanmış işlemler ile ilgili ayda açık ancak bu ayda tamamlanmış işlemler değerlendirmeye alınmayacaktır. Örnek hesaplamalar işbu düzenlemelerin 1 numaralı ekinde bulunmaktadır. 10. Katılımcılara ilişkin sıralama listesi biribirni izleyen her ayın başında yapılır. 6 ÖDÜL ŞARTLARI 1. Yarışma daki ilk ödül, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Organizatör tarafından hakkında diskalifiye kararı verilmemiş ve xsocial vasıtasıyla yukarıda 5 te belirtilen şartlara uygun olarak Yarışma süresi sırasında ilgili aydan Yarışma nın son günü bitimine kadar sonuçlandırılan en yüksek getiri oranına erişen Kullanıcı ya verilecektir. En yüksek getiri oranını takip eden getiri oranlarına erişen kişilere, aşağıda 7 de belirtilen ödüller verilecektir. 2. İlgili ay içerisinde ödülü kazanan, en geç 5 (beş) gün içerisinde Organizatör tarafından Websitesi nde ilan edilecektir. 3. Ödüller yukarıda ikinci maddede belirtilen günü takip eden 14 (on dört) gün içerisinde verilecektir. 4. Organizatör ödülleri eşdeğer değere sahip diğerleriyle değiştirme hakkını saklı tutar. 5. Organizatör ödül bedelinin %10 u oranındaki vergiyi 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu na uygun olarak ilgili vergi dairesine yatırmakla yükümlüdür. Bahsi geçen verginin masrafları Organizatör tarafından karşılanacak olup Kazanan toplam ödül miktarı üzerinden hesaplanan düz oran vergisine eş, ek ödül kazanacaktır. Ek ödül tamamen Organizatör tarafından ilgili verginin ilgili vergi dairesine ödenmesi için uygulanacaktır. 6. Türkiye de mukim bir adrese ilişkin ikametgah senedi olmayan Kazananlar ın ödül kendilerine teslim edilmeden evvel Organizatör e geçerli bir İkametgah Sertifikası sunması gerekir. Böle durumlarda yukarıda bulunan 5. maddenin hükümleri uygulanmaz. 7. Her Katılımcı ancak 1 (bir) adet ödüle hak kazanabilir. 8. Katılımcı lar kazandıkları ödül üzerindeki haklarını hiçbir suretle üçüncü kişilere devredemezler. 9. Organizatör, Yarışma sonuçlarının açıklanmasını takip eden 7 (yedi) gün içerisinde kazananlar ile iletişime geçecek olup Katılımcılar ın kişisel bilgilerini, özellikle banka numarası ve adres bilgilerini teyit etmek amacıyla en az 3 (üç) defa telefon vasıtasıyla ulaşmayı dener. Organizatör e bağlı olmayan sebeplerle Kazanan a ulaşılamaması halinde, Organizatör ödülü vermeme hakkını saklı tutar. Bilgilerin teyidini takiben, Organizatör ödülü Katılımcı nın Organizatör nezdinde bulunan güncel OTC hesabına devreder.

6 7 ÖDÜLLER 1. En yüksek getiri oranına haiz katılımcılar, aşağıda belirtilen ödüllere hak kazanacaklardır: a) Birinciye Euro (Bin Euro) tutarında para ödülü b) İkinciye- 500 Euro (Bin Euro) tutarında para ödülü c) Üçüncüye Euro (İki Yüz Euro) tutarında para ödülü 2. Belirlenen para ödülü veya eşdeğer miktarda bir tutar, ödeme anındaki TCMB tarafından belirlenen döviz kuru üzerinden, Kazanan ın Organizatör nezdinde bulunan güncel OTC hesabına ödenecektir. 3. Para ödülü, aylık sıralama listesinin yayımlanmasından itibaren 14 (on dört) iş günü içerisinde, Kazananın OTC hesabına yatırılacaktır. 8 ŞİKÂYETLER 1. Katılımcılar, yarışmaya ilişkin şikâyetlerini, şikâyete sebebiyet verecek olayın gerçekleşmesinden itibaren, 14 (on dört) gün içerisinde, Müşteri Hizmetleri Bölümü'ne yalnızca e-posta adresine iletebilir. 2. Yarışmaya ilişkin şikâyet e-postasında, katılımcının adı, soyadı, adresi, e-posta adresi ve şikâyete sebep olayın detayları açık ve detaylı bir şekilde belirtilmelidir. 3. Şikâyetler, Organizatör e ulaşım tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Organizatör tarafından değerlendirilir. 4. Katılımcı, işbu Talimatname de belirtilen adresine gönderilen bir bilgilendirme e-postası ile şikâyet sonucu hakkında bilgilendirilir. 9 KİŞİLER VERİLERİN KORUNMASI 1. Katılımcılar a ait kişisel veriler, 4721 Sayılı Medeni Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır. 2. Katılımcı tarafından Organizatör ün erişimine açılan kişisel veriler, Organizatör tarafından yönetilir ve korunur. 3. Organizatör, Katılımcı ya ait kişisel verilere erişme ve bu verileri tahsis etme hakkını haizdir. 4. Katılımcılar, Yarışma ya katılımlarından veya işbu Talimatname de belirlenen durumlarda imgelerinin kullanılmasından dolayı herhangi bir ücret talep etme hakkına haiz değildir.

7 10 SON HÜKÜMLER 1. İşbu Talimatname ye, Organizatör veya Websitesi vasıtasıyla ulaşılabilir. 2. Organizatör, yarışma esnasında, katılımcıların haiz olduğu hakları ihlal etmemek kaydıyla, işbu Talimatname hükümlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Websitesi nde yayımlanır. Organizatör, her türlü önemli değişiklikte e- posta veya EOPS iç yazışmayla Kullanıcı yı bilgilendirecektir maddede belirlenen durumlarda, işbu Talimatnamenin değiştirilen hükümleri, yayımlanma tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 4. İşbu Talimatnamede düzenlenmeyen hususlara, OTC Düzenlemelerinin hükümleri uygulanır. 5. İşbu Talimatname kapsamında uygulanacak hukuk, Türkiye Cumhuriyeti yasalarıdır. 6. İşbu Talimatname, tarihinde yürürlüğe girecektir.

8 EK.1 Katılımcıların hesap açılış bakiyesi 1000 TL dir. Gerçekleştirilen ilk kapalı işlem 50 TL kar getirirken, ikinci kapalı işlemde bu tutar 50 TL dir. Söz konusu iki işlemin gerçekleştirilmesinden sonraki getiri oranı aşağıdaki gibidir : ROI1=(100+50) = 15 % Katılımcının ek olarak 500 TL tutarında para yatırması halinde, getiri oranı o andan itibaren 1000 TL TL = 1500 TL üzerinden hesaplanır. Katılımcının, 50 TL kaybetmesinden sonra gerçekleştireceği işlemden kazancı 200 TL olup ilgili oranlar aşağıdaki gibidir : ROI2 = (200-50)/( ) = 10 % Katılımcının TL 500 tutarında para yatırması halinde, getiri oranı o andan itibaren 1000 TL+ 500 TL TL= 2000 TL üzerinden hesaplanır. Katılımcının 140 TL kaybetmesini müteakip yapılan işlemden kazancı 100 TL olup ilgili oranlar aşağıdaki gibidir: ROI3 = ( )/( ) = -%2 Yarışmanın bu esnada sona ermesi halinde ise, nihai getiri oranı aşağıdaki gibi olacaktır: ROI1 + ROI2 + ROI3 = 15% + 10 % - 2% = 23 %

Yarışma Kuralları "PROFESYONEL GİBİ YARIŞ"

Yarışma Kuralları PROFESYONEL GİBİ YARIŞ Yarışma Kuralları "PROFESYONEL GİBİ YARIŞ" 1 GENEL HÜKÜMLER 1. Bu yarışma; bir şans oyunu ya da müşterek bahis değildir. 2. Bu kurallar her zaman aşağıdakileri ifade edecektir: (a) Mukimlik belgesi bu

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme aşağıdaki taraflar

Detaylı

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Doküman No: 10SZ06 Sözleşme No YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Yurtdışı

Detaylı

Madde 4.3 te verilen yöntemle belirlenmiş Operasyonel Kayıt bakiyesi; Pozisyon kapama tuşu kullanılarak Yatırım Hesabı içerisinde pozisyon kapama;

Madde 4.3 te verilen yöntemle belirlenmiş Operasyonel Kayıt bakiyesi; Pozisyon kapama tuşu kullanılarak Yatırım Hesabı içerisinde pozisyon kapama; DÜZENLEMELER Doküman No: 10SZ02 X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilecek mülkiyet haklarına ilişkin alım-satım emirlerinin gerçekleştirilmesi ile mülkiyet hakkı ve nakit hesaplarının tutulması

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

DÜZENLEMELER. 14 Ağustos 2012 X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1/39

DÜZENLEMELER. 14 Ağustos 2012 X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1/39 DÜZENLEMELER X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilecek mülkiyet haklarına ilişkin alım-satım emirlerinin gerçekleştirilmesi ile mülkiyet hakkı ve nakit hesaplarının tutulması hizmetlerine

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)

III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:

KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: MADDE 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI 1.1 İşbu Sözleşmenin konusu Müşteri nin talebi ve Burgan Yatırım ın bu talebi kabul etmesi üzerine,

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLAR ALIM-SATIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : /.. / SÖZLEŞME SERİ NO : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde 1. İş bu sözleşme tarafları; a) İstanbul, Esentepe,

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KAPSAM İş bu sözleşme 30.07.1981 tarih, 17416 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürülüğe giren 2499

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Önemli Açıklama SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı