Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri"

Transkript

1 Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri Giriş 2006 yılının Mayıs-Haziran aylarında finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara benzer şekilde, 2007 yılında da Şubat ve Ağustos aylarındaki dalgalanmaların ardından, Amerika Birleşik Devletleri nde ipoteğe dayalı konut finansman sistemi ve menkul kıymetleştirme piyasasından kaynaklanan kriz, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere bütün dünyaya yayılarak küresel finansal krize dönüşmüştür yılında, özellikle, 2008 yılının ikinci yarısında, krizin reel sektör üzerindeki olumsuz etkileri daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Böylece, etkileri ve kapsamı açısından, 1929 Büyük Buhranı ndan sonraki en büyük küresel ekonomik kriz hayatımıza girmiştir yılının son çeyreğinden itibaren çok sayıda gelişmiş ülkenin ekonomisi daralma sürecine girmiş, pek çok gelişmekte olan ülkenin büyüme hızı yavaşlamaya başlamış, talep daralmış, yatırımlar azalmış, işsizlik oranları artmış, tüketici ve reel kesim güven endeksleri düşmüştür. Küresel krizin ekonomik ve finansal istikrar üzerindeki etkileri 2009 yılı boyunca da gözlenmeye devam etmiştir. Fakat 2009 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğine ilişkin açıklanan veriler, dünya ekonomisinde nispi bir toparlanmanın başladığını, mali piyasalardaki istikrarsızlığın azaldığını, üretici ve tüketici güveninde göreli bir iyileşme kaydedildiğini ortaya koymaktadır. Örneğin, arka arkaya dört çeyrek daralan ABD ekonomisi, 2009 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,9 büyümüştür. ABD de, konut yatırımlarında 2005 sonlarından bu yana ilk kez artış görülmüştür yılının ilk yarısında daralan Euro bölgesinde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde Almanya ve Fransa öncülüğünde bir önceki çeyreğe göre %0,4 artmıştır yılının son çeyreğinde, küresel ekonomiye ilişkin göstergelerdeki toparlanmanın belirginleşmesiyle uluslararası kuruluşların da küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncelledikleri görülmektedir. Örneğin, IMF nin Ekim ayında yayınladığı WEO (World Economic Outlook) raporunda, 2009 yılında küresel ekonominin %1,1 daralması beklenmektedir yılında, gelişmiş ülkelerdeki daralma %3,4 olurken, gelişmekte olan ülkelerdeki artış oranı ise %1,7 dir yılında ise dünya üretiminin gelişmiş ülkelerde %1,3, gelişmekte olan ülkelerde %5,1 ve toplamda %3,1 artacağı tahmin edilmektedir. IMF dışında, OPEC, Dünya Bankası gibi kuruluşların da geleceğe ilişkin projeksiyonlarında bir iyileşme görülmektedir. Ekonomik büyümenin ve talebin azalmasına bağlı olarak, 2009 yılında dünya ticaret hacminin bir önceki yıla göre %11,9 daralması beklenmektedir. Bu, son 80 yılda yaşanan en büyük küçülmedir. Bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret hacmindeki daralma %40 lara ulaşmıştır yılındaki daralmaya karşın, 2010 yılında dünya ticaret hacminin %2,5 artacağı tahmin edilmektedir. Küresel ekonomik krizin olumsuz etkileri Türkiye ekonomisinde de hissedilmiştir. Hükümet; varlık barışı, vergi borçlarına ödeme kolaylığı getirilmesi, KOBİ lere yönelik cansuyu destek kredisi, bazı ürünlerde KDV ve ÖTV oranlarında geçici vergi indirimlerine gidilmesi gibi aldığı önlemlerle krizin etkilerini azaltmaya çalışmıştır. Fakat, Hükümet ve T.C. Merkez Bankası tarafından alınan önlemler yeterli olmamış ve krizin faturası, iç siyasette yaşanan tartışmalar ve ekonomi dışı yapay gündemlerin de etkisiyle daha da ağırlaşmıştır. Bu çalışmada, temel ekonomik göstergeler ışığında, 2009 yılının değerlendirmesi yapılarak, 2010 yılına ilişkin ekonomik beklenti ve tahminlere kısaca yer verilmeye çalışılmıştır. 1. Ekonomik Büyüme döneminde ortalama %6,8 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2008 yılının ilk üç çeyreğinde sırasıyla %7,2, %2,8 ve %1 lik pozitif büyüme oranlarının ardından, özellikle küresel ekonomik krizin reel sektör üzerindeki etkilerinin hissedildiği 2008 yılının son çeyreğinde %6,5 küçülmüş, böylece 2008 yılının tamamındaki ekonomik büyüme sadece %0,9 olarak gerçekleşmiştir. 1

2 2008 yılının son çeyreğinde başlayan ekonomik küçülme, 2009 yılında devam etmiş ve 2009 yılının ilk dokuz ayındaki daralma %8,4 olmuştur. Özellikle 2009 yılının ilk üç çeyreğinde imalat, inşaat ve ticaret sektörlerinde arka arkaya yaşanan ortalama %15 oranındaki küçülmeler dikkati çekmektedir. Son çeyrekte beklenen göreceli bir toparlanmaya bağlı olarak, 2009 yılındaki küçülmenin %6 civarında olacağı beklenmektedir. Tablo 1 de, sektör bazında çeyrek dönemler itibariyle büyüme hızları görülmektedir. Tablo 1: İktisadi Faaliyet Kollarına Göre GSYH Büyüme Hızları (%) 2009 I. II. III. Çeyrek Çeyrek Çeyrek İlk 9 Ay Tarım -0,4 6,4 2,7 3,2 İmalat -21,8-11,2-3,9-12,4 İnşaat -18,9-21,4-18,1-19,5 Ticaret -26,3-15,4-7,2-16,3 Ulaştırma -17,7-12,2-6,9-12,2 Finans 10,8 7,5 7,8 8,7 Konut Sahipliği 4,5 4,8 3,8 4,4 Gayrimenkul -0,5 1,8 6,3 2,1 GSYH -14,7-7,9-3,3-8, dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda, 2009 yılında %6 küçülmesi beklenen GSYH nin 2010 yılında %3,5 büyümesi ve söz konusu büyümenin kademeli bir şekilde yükselerek 2012 yılında %5 düzeyine ulaşması hedeflenmektedir. Tablo 2 de Orta Vadeli Planda yer alan temel ekonomik hedefler görülmektedir. Tablo 2: Ekonomik Büyümeye İlişkin Temel Hedefler GSYH (Cari Fiyatlarla, Milyar TL) GSYH (Cari Fiyatlarla, Milyar $) GSYH Büyümesi (Sabit Fiyatlarla) -%6 %3,5 %4 %5 Kişi Başına Mili Gelir ($) T.C. Merkez Bankasının Aralık ayı II. Dönem beklenti anketi sonuçlarına göre, 2009 yılı büyüme beklentisi -%5,7 iken, 2010 yılı GSYH büyüme beklentisi %3,4 olmuştur. IMF, OECD ve uluslararası finans kuruluşlarının tahminleri de %3,7 ile %5,5 arasında değişmektedir. Türkiye nin uzun dönem büyüme potansiyeline ilişkin beklentiler hala güçlüdür. Örneğin, OECD nin son yayımladığı Ekonomik Görünüm Raporunda Türkiye nin büyüme oranı döneminde ortalama %6,7 olarak öngörülmüştür. 2. Dış Ticaret Küresel ekonomik kriz nedeniyle dış talebin (özellikle gelişmiş ülkelerde) daralması, ihracata dayalı büyüyen ülkeleri ve bu ülkelerin dış ticaret hacimlerini olumsuz etkilemiştir. Türkiye de bu ülkelerden biridir yılında 132 milyar $ a ulaşan Türkiye nin ihracatı, 2009 yılında belirgin bir şekilde azalmaya başlamıştır yılında, bir önceki yıla göre aylık bazda %30-%40 lara varan düşüşler olmuştur. TÜİK verilerine göre, 2009 Ocak-Kasım döneminde, ihracat, 2008 yılının aynı dönemine göre %26 azalarak 92 milyar $ olmuştur. Aynı dönemde, ithalat %34 azalarak 125,6 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Fakat, ithalattaki gerilemenin ihracattaki gerilemeden daha fazla olması, dış ticaret açığını düşürmüş ve ihracatın ithalatı karşılama oranını artırmıştır. TÜİK verilerine göre, 2009 yılında ihracatın 100 milyar $ dolar hedefini yakalaması beklenmektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi nin (TİM) verilerine göre, ihracat tutarı, 2009 yılı Ocak- Aralık döneminde %24 azalarak 97,07 milyar $ olmuştur. Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) verilerine 2

3 göre, Bursa nın ihracatı, 2008 yılında 25 milyar $ iken, 2009 yılında %32 azalarak 16,9 milyar $ a gerilemiştir. Şekil 1: Ocak-Kasım Dönemi Dış Ticaret Hacmi ,6 Milyar $ ,3 92,1 125, İhracat İthalat 2010 yılı Bütçesinde ve dönemini kapsayan Orta Vadeli Planda, 2010 yılında, toplam ihracatın 107,5 milyar $, ithalatın ise 153 milyar $ olacağı öngörülmektedir. TİM in 2010 yılı ihracat hedefi ise 111 milyar $ dır. Tablo 3 te, 2010 dış ticaret hacmine ilişkin hedefler görülmektedir. Tablo 3: 2010 Yılı Dış Ticaret Hedefleri 2010 Yılı Hedefleri İhracat 107,5 milyar $ İthalat 153 milyar $ Dış Ticaret Açığı 45,5 milyar $ İhracat/İthalat %70,3 İhracat/GSYH %16,8 İthalat/GSYH %23,9 Dış Ticaret Hacmi/GSYH %40,6 3. Cari Açık Küresel kriz nedeniyle azalan tüketim ve yatırım talebine bağlı olarak, cari açık, 2008 yılının son çeyreğinden itibaren önemli ölçüde gerilemiştir yılında 41,9 milyar $ olan cari açığın 2009 yılında yaklaşık 11 milyar $ a düşmesi beklenmektedir yılında 48,3 milyar $ olan enerji faturasının 2009 yılının ilk on ayındaki seviyesinin 24 milyar $ olduğu dikkat alındığında ve enerji kalemlerinin ithalat ve ihracatı hariç tutulduğunda, Türkiye nin cari fazla verir duruma geldiği görülmektedir yılının Ocak-Kasım döneminde cari açık 38,8 milyar $ iken, 2009 yılının aynı döneminde cari açık sadece 9,9 milyar $ olmuştur. Özellikle dış finansman imkanlarının azaldığı bir dönemde, cari işlemler açığının azalması, açığın finansmanı açısından sıkıntı yaşanmamasına yardımcı olmuştur. Şekil 2 de 2008 yılı ve 2009 Ocak-Kasım döneminde aylık bazda cari işlemler dengesi görülmektedir. Düşük cari işlemler açığının seviyesinin ekonomik canlanmaya bağlı olarak artmaya başlayacağı ve 2010 yılında cari işlemler açığının 18 milyar $ olacağı öngörülmektedir. Cari işlemler açığının GSYH içindeki payının, 2009 yılında %1,8 olarak gerçekleşeceği ve 2010 yılında ise %2,8 e çıkacağı tahmin edilmektedir. Cari açığın finansmanında önemli bir yer tutan yabancı doğrudan yatırımlara bakıldığında, 2009 yılında yaklaşık 8 milyar $ ve 2010 yılında 10 milyar $ yabancı doğrudan sermaye girişi söz konusu olacağı beklenmektedir. 3

4 Şekil 2: Ocak-Kasım Dönemi Aylık Cari İşlemler Dengesi Milyon $ Enflasyon Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye de de toplam talepteki azalma ve emtia fiyatlarında gözlenen düşüşler nedeniyle, enflasyon oranları önemli oranda gerilemiştir yılında, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki yıla göre %6,53; Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise %5,93 artış göstermiştir. Böylece, 2009 yılı enflasyonu, %7,5 olan enflasyon hedefinin altında gerçekleşmiştir. Şekil 3: TÜFE de Belirlenen Hedefler ve Gerçekleşmeler 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% * 2011* 2012* TÜFE Hedefi TÜFE Gerçekleşen Merkez Bankası nın 2010 yılı resmi enflasyon hedefi %7,5 tir. Merkez Bankası, baz etkisi nedeniyle, 2010 yılının ortalarına kadar enflasyonda dönemsel artışlar görülebileceğini, fakat izleyen dönemlerde, baz etkisinin ve bütçe dengesi gözetilerek yapılan vergi/fiyat ayarlamalarının yıllık enflasyon üzerindeki yansımalarının ortadan kalkacağını ve enflasyonun düşük seyrini koruyacağını öngörmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası, enflasyonun 2010 yılı sonunda, %70 olasılıkla, orta noktası %6,9 olmak üzere %5,5 ile 8,3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin etmektedir yılı Bütçesinde de 2010 yılsonu TÜFE hedefi %5,3 olarak belirlenmiştir. Merkez Bankası nın Aralık ayı II. dönem beklenti anketi sonuçlarına göre, 2010 yılsonu TÜFE beklentisi %6,56 dır. 4

5 Merkez Bankası 2011 yılsonu TÜFE hedefini %5,5 ve 2012 yılsonu TÜFE hedefini ise %5 olarak belirlemiştir. Ekonomik canlanmaya ve emtia fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak hedeften sapmalar söz konusu olabilecektir. 5. İstihdam ve İşsizlik Küresel ekonomik krizin Türkiye ekonomisindeki en önemli etkilerinden biri de istihdam ve işsizlik üzerinde olmuştur yılının ikinci yarısından itibaren artmaya başlayan işsizlik oranı, 2009 Şubat ayında %16,1 ile rekor bir düzeye çıkmıştır. TÜİK verilerine göre, Ekim 2009 itibariyle, istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 452 bin kişi artarak, 22,19 milyon kişiye yükselmiştir. İşsiz sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 569 bin kişi artarak 3,3 milyon kişiye yükselmiştir. Ekim 2009 dönemi itibariyle, Türkiye de işsizlik oranı %13; kentsel yerlerde işsizlik oranı %15,5; kırsal yerlerde %8,2 ve tarım dışı işsizlik oranı %16,4 olarak gerçekleşmiştir. Şekil 4 te, 2008 yılı ve 2009 Ocak-Ekim dönemi işsizlik oranlarının seyri görülmektedir. Şekil 4: Aylık İşsizlik Oranları 18% 16% 15,5% 16,1% 15,8% 14,9% 14% 12% 13,6% 13,0% 12,8% 13,4% 13,4% 13,0% 12,3% 13,6% 10% 8% 11,3% 11,6% 10,7% 10,9% 10,3% 9,6% 9,4% 9,8% 8,9% 9,0% 6% Hükümetin; kısa çalışma ödeneğinin artırılması, işveren SSK payının 5 puanlık kısmının Hazine tarafından karşılanması, kadınların ve gençlerin istihdamını teşvik etmek amacıyla prim indirimine gidilmesi gibi işsizliği azaltmaya yönelik aldığı önlemler yeterli olmamıştır. Kısa vadede işsizliğin yüksek seyrini koruması ve %10 kritik seviyenin altına düşmesinin yıllar alacağı görülmektedir dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda, işsizlik oranının 2009 yılı sonunda %14,8 e yükseleceği, 2010 yılında %14,6, 2011 yılında %14,2 ve 2012 yılında %13,3 olacağı öngörülmektedir. 6. Kamu Maliyesi Küresel ekonomik kriz nedeniyle 2009 yılında gelirlerdeki azalış ve harcamalardaki yükselişe bağlı olarak, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de merkezi yönetim bütçe açığı önemli ölçüde artmış, bunun neticesinde de kamunun borçlanma gereği yükselmiştir. Ayrıca ekonomik aktivitedeki daralma sonucu sosyal güvenlik primleri tahsilâtının hedeflerin altında kalması, bütçe açığının artmasına katkıda bulunmuştur Ocak-Aralık döneminde, merkezi yönetim bütçesi 52,2 milyar TL açık vermiştir yılında bütçenin 17,1 milyar TL açık vermiş olduğu dikkate alındığında, bütçe açığının yaklaşık 3 kat arttığı görülmektedir Ocak-Aralık dönemi için 47,1 milyar TL olarak öngörülen faiz dışı fazla hedefinin sadece %2 si gerçekleştirilebilmiştir. Diğer bir ifadeyle, 2009 yılında, faiz dışı fazla 986 milyon TL olmuştur. Tablo 4 te, 2009 Ocak-Kasım dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe hedefleri ve gerçekleşmeleri yer almaktadır. Görüldüğü gibi, kriz nedeniyle, gerçekleşen vergi gelirleri hedeflenen gelirlerin altında kalmış ve bütçe açığı, öngörülen hedeften %400 daha yüksek gerçekleşmiştir. Böylece, bütçe açığının GSYH ye oranı 2008 yılında %1,8 iken, 2009 yılında söz konusu oran %5,5 e yükselmiştir. 5

6 Tablo 4: Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Milyon TL) 2009 İçin Öngörülen 2009 Ocak-Aralık Bütçe Ödeneği Dönemi Sapma Bütçe Giderleri %3,1 Faiz Dışı Giderler %6,2 Faiz Giderleri %7,5 Bütçe Gelirleri %13,5 Vergi Gelirleri %14,7 Bütçe Dengesi %400 Faiz Dışı Fazla % Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu na göre, 2010 yılı bütçesinin giderleri 287 milyar TL, gelirleri 237 milyar TL, bütçe açığı 50 milyar TL ve faiz dışı fazla 6,6 milyar TL olarak öngörülmüştür yılında merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı %4,9 dur. Tablo 5 te 2010 yılı bütçe hedefleri yer almaktadır. Tablo 5: 2010 Yılı Bütçe Hedefleri Milyon TL Giderler Faiz Hariç Giderler Faiz Giderleri Gelirler Vergi Gelirleri Bütçe Dengesi Faiz Dışı Denge Kamu ve Özel Sektör Borçları Merkezi yönetim bütçesi borç stoku, 2009 sonu itibarıyla, 2008 yıl sonu iç borç stokuna göre %16 oranında artarak 441,4 milyar TL (293,1 milyar $) düzeyine ulaşmıştır. Söz konusu borçların %71 i iç borçlar, kalan kısmı dış borçlardan oluşmaktadır. Şekil 5, merkezi yönetim borç stokunun yılları arasındaki seyrini göstermektedir. Şekil 5: Merkezi Yönetim Borç Stoku (Milyar $) Milyar $ ,6 235,8 247,1 245,5 286,3 251,5 293, ,

7 Türkiye nin net dış borç stoku, 2009 yılının başında 152 milyar $ iken, 2009 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda 146 milyar $ a gerilemiştir yılı sonu itibariyle 248,4 milyar TL olan kamu net borç stoku, 2009 yılının üçüncü çeyreğinde 302,9 milyar TL ye yükselmiştir yılı sonundaki kamu net borç stokunun 268 milyar TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 2009 yılının ilk dokuz ayında kamu net borç stokundaki artış oranı %13 tür sonu itibariyle 140,6 miyar $ olan özel sektörün yurtdışına olan borçlarının toplam tutarı, Kasım 2009 itibariyle 130,7 milyar $ a gerilemiştir. Bu tutarın 36,4 milyar $ ı finansal kurumlara ait iken, 94,3 milyar $ ı finansal olmayan özel sektör işletmelerine aittir. 8. Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı 2009 yılında hem iç hem de dış talepte yaşanan daralmanın etkisiyle düşmeye başlayan sanayi üretim endeksi, 2009 Şubat ayında 84,6 ile yılın en düşük seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yılın aynı ayına göre %23,8 azalmış ve Şubat ayından itibaren toparlanmaya başlamıştır Kasım ayında sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre %2,2; bir önceki aya göre %8,6 oranında azalarak 107,8 seviyesine inmiştir. Şekil 6, 2008 yılında ve 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde, sanayi üretim endeksinin seyrini göstermektedir. Şekil 6: Sanayi Üretim Endeksi (2005=100) O Ş M N M H T A E E K A İmalat sanayinde kapasite kullanım oranlarına bakıldığında, kapasite kullanım oranlarının 2008 yılının ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığı, 2009 yılının Ocak ve Şubat aylarında en düşük seviyelerini gördüğü ve ardından kısmi bir iyileşmenin olduğu görülmektedir Aralık ayı itibariyle, kapasite kullanım oranı, bir önceki yılın Aralık ayına göre 5 puan artarak %69,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şekil 7 de, 2008 ve 2009 Ocak-Aralık dönemindeki aylık kapasite kullanım oranları görülmektedir. Kapasite kullanım oranlarının kriz öncesi seviyelere, diğer bir ifadeyle %80 lere çıkmasının, ekonomik toparlanmanın hızına bağlı olarak zaman alacağı görülmektedir. Şekil 7: Kapasite Kullanım Oranı (%) 7

8 ,3 79,3 81,2 81,7 82,4 82, ,2 79,8 76, ,9 % ,8 63,8 64,7 66,8 70,4 72,7 72,3 69,7 70,1 71,8 70,7 64,7 69, O Ş M N M H T A E E K A Aralık itibariyle, işyerlerinin tam kapasite ile çalışmamasının en önemli nedeni olarak iç pazardaki talep yetersizliği gösterilmiştir. Dış pazarda talep yetersizliği, mali imkansızlıklar ve hammadde yetersizliği tam kapasite ile çalışılamamasının diğer nedenleri olarak belirtilmiştir. 9. Tüketici ve Üretici Güven Endeksi Küresel ekonomik krizin ülkemizdeki etkilerinin hissedilmeye başlandığı 2008 yılının son çeyreğinden itibaren hem tüketici güven endeksi hem de reel kesim güven endeksi düşmeye başlamıştır. Yeni umut ve beklentilerle girilen 2009 yılının ilk yarısında artmaya başlayan geven endeksleri, 2009 yılının son aylarında tekrar azalmaya başlamıştır. Şekil 8, 2009 yılında, tüketici ve üretici güven endekslerindeki seyri göstermektedir. Tüketici güven endeksinin 100 den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100 den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu ifade etmektedir. Benzer şekilde, reel kesim güven endeksinin 100 den büyük olması, reel kesimin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin arttığını (iyimser durum), endeksin 100 den küçük olması, reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin azaldığını (kötümser durum) ifade etmektedir. Geleceğe ilişkin ekonomik beklentiler dışında, siyasi tartışmaların ve belirsizliklerin de tüketici ve üretici güven endekslerini olumsuz etkilediği göz ardı edilmemelidir. Şekil 8: Tüketici ve Reel Kesim Güven Endeksleri ,9 99,4 100,1 98,5 97, ,2 92, , ,77 85,27 71,56 74,01 83,28 80,75 82,37 81,30 81,92 80,46 78,39 78,38 67,8 59,4 62, Tüketici Güven Endeksi Reel Kesim Güven Endeksi 10. Faiz Oranları 8

9 T.C. Merkez Bankası, krizin iktisadi faaliyet üzerindeki etkisini sınırlandırmak ve ekonomiyi canlandırabilmek için, 2008 yılının Kasım ayından itibaren faizleri indirmeye başlamıştır. Enflasyon oranlarının düşmesi, Merkez Bankası nın elini güçlendirmiştir. Kasım 2008 ile Aralık 2009 tarihleri arasında yapılan faiz indirimlerinin toplamı baz puana (%10,25) ulaşmıştır. Böylece, TCMB enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkeler içinde kriz sürecinde en fazla faiz indirimine giden ülke olmuştur. Tablo 6 da, Merkez Bankasının toplantı tarihleri ve aldığı faiz kararları görülmektedir. Tablo 6: Merkez Bankası nın Faiz Kararları Toplantı Tarihi Faiz Oranı Faiz Kararı 22.Eki.08 16,75% Değiştirmedi 19.Kas.08 16,25% 50 baz puan indirim yaptı 18.Ara.08 15% 125 baz puan indirim yaptı 15.Oca.09 13% 200 baz puan indirim yaptı 19.Şub.09 11,50% 150 baz indirim yaptı 19.Mar.09 10,50% 100 baz puan indirim yaptı 16.Nis.09 9,75% 75 baz indirim yaptı 14.May.09 9,25% 50 baz puan indirim yaptı 16.Haz.09 8,75% 50 baz puan indirim yaptı 16.Tem.09 8,25% 50 baz puan indirim yaptı 18.Ağu.09 7,75% 50 baz puan indirim yaptı 17.Eyl.09 7,25% 50 baz puan indirim yaptı 15.Eki.09 6,75% 50 baz puan indirim yaptı 18.Kas.09 6,50% 25 baz puan indirim yaptı 17.Ara.09 6,50% Değiştirmedi Merkez Bankası nın faizleri düşürmesine paralel olarak Hazine nin de iç borçlanma faiz oranları düşmüştür. Örneğin, 2009 Ocak ayında hazine bonosu (DİBS) ihracında ortalama yıllık bileşik faiz %16,18 iken, 2009 Aralık ayındaki ihalede yıllık bileşik faiz %7,72 olarak gerçekleşmiştir. TL cinsi iskontolu iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama maliyeti 2008 yılında %19,2 iken, 2009 yılının ilk 10 ayında %11,9 olmuştur yılında borçlanma vadesi de artmıştır yılında iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama vadesi 31,7 ay iken, 2009 yılının ilk 11 ayındaki ortalama vade 35,5 güne çıkmıştır yılının ilk yarısında Merkez Bankası nın faiz artırımına gitmeyeceği, fakat ekonomik toparlanmaya ve enflasyona bağlı olarak yılın ikinci yarısında baz puan faiz artırımına gidebileceği öngörülmektedir yılında, Hazine nin borçlanma faiz oranlarının ortalama %9-%10 arasında olacağı öngörülmektedir. Merkez Bankasının Aralık ayı II. dönem beklenti anketi sonuçlarına göre de, 2010 yılının Aralık ayında altı aylık Hazine Bonosu ihalesinde yıllık bileşik faiz oranı beklentisi %9,30 dur. 11. Döviz Kurları 2009 yılında Dolar/TL kuru, genel olarak 1,48-1,53 aralığında bir seyir izlemiştir. Euro/TL kuru ise, ağırlıklı olarak 2,10-2,20 aralığında hareket etmiştir. Fakat, 2009 Mart ayında Dolar 1,80 TL ve Euro 2,31 TL ile yıl içerisindeki en yüksek değerlerini görmüştür. ABD Doları, Euro ve diğer paralar karşısında da dalgalı bir seyir izlemiştir. Örneğin, 2009 Ocak ayında 1,36 olan Euro/Dolar paritesi, Şubat ayında 1,26 ya kadar inmiş, 2009 Kasım ayında 1,50 seviyelerine kadar yükselmiştir. Merkez Bankası, 2009 yılı içerisinde zaman zaman döviz alım-satım ihaleleriyle piyasaya müdahale etmek zorunda kalmıştır yılında, piyasadan 3,5 milyar $ alan ve piyasaya 0,9 milyar $ satan Merkez Bankasının döviz rezervleri 75 milyar $ a ulaşmıştır. Şekil 9: ABD Doları/TL Döviz Kurunun 2009 Yılındaki Seyri 9

10 Şekil 10: Euro/TL Döviz Kurunun 2009 Yılındaki Seyri Merkez Bankası nın efektif satış kurları dikkate alındığında, 2009 yılında, Türk Lirası, ABD Doları karşısında %2,7 oranında değer kaybetmiş, Euro karşısında ise binde 6 oranında değer kazanmıştır. Tablo 7: Döviz Kurları ve Paritelerdeki Değişim (Merkez Bankası Efektif Satış Kurları) 2 Ocak Aralık 2009 Değişim ABD Doları/TL 1,5390 1, %2,7 Euro/TL 2,1424 2, %0,6 Euro/Dolar Paritesi 1,3921 1,4406 +%3,5 Dolar/Yen Paritesi 91,22 92,36 +%1, yılında Dolar/TL kurunun 1,40-1,55; Euro/TL kurunun 1,90-2,15 aralığında dalgalanması beklenmektedir. Merkez Bankasının Aralık ayı II. dönem beklenti anketi sonuçlarına göre, 2010 yılı sonundaki Dolar kurunun 1,5712 olacağı tahmin edilmektedir. ABD ekonomisinin toparlanma sürecine bağlı olarak, 2010 yılında, ABD Dolarının Euro karşısında değer kazanacağı ve yılsonu itibariyle Euro/Dolar paritesinin 1,30 seviyelerine kadar gerileceği öngörülmektedir. Sonuç Küresel ekonomik krizin Türkiye ekonomisine olumsuz yansımaları 2009 yılında da devam etmiştir yılında %0,9 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2009 yılının ilk dokuz ayında %8,4 küçülmüştür Şubat ayında %11,6 olan işsizlik oranı, 2009 Şubat ayında %16 ya çıkmıştır. Bütçe 10

11 açığı artmış, mali disiplin bozulmuştur. Yatırım ve tüketim harcamaları azalmıştır. Fakat, 2009 yılının son çeyreğine ilişkin açıklanan bazı veriler, kısmi bir toparlanmanın başladığını, en kötü dönemin geride kaldığını ve 2010 yılının, 2008 ve 2009 yılına göre nispeten daha iyi geçeceği beklenilmektedir. Özellikle, önümüzdeki dönemde gelişmiş ülkelerin finansal sistemlerine ve bu ülkelerdeki ekonomik canlanmaya ilişkin gelişmeler, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki toparlanma hızını etkileyecektir. IMF ile yaklaşık 1,5 yıldır süren pazarlıkların olumlu bir şekilde sonuçlanması, finansman sorununa çözüm olabilir. Türkiye nin önündeki temel problemler; yüksek işsizlik, bütçe açığı, mali disiplin ve kayıt dışı ekonomi olarak görülmektedir. Söz konusu problemlerin üstesinden gelmenin öncelikli şartı ise siyasi ve ekonomik istikrardır. Dolayısıyla, bu süreçte, Hükümete ve siyasetçilere önemli görevler düşmektedir. Yararlanılan Kaynaklar 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun No. 5944). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi, Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Orta Vadeli Program: , Eylül International Monetary Fund (IMF), Global Financial Stability Report, October International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook, October Mehmet Şimşek, 2010 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması, TBMM Genel Kurulu, 14 Aralık Mehmet Şimşek, Son Makroekonomik Gelişmeler ile 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri, Basın Toplantısı Konuşma Metni, 15 Ocak T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Ekonomisi, Aralık T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Kamu Borç Yönetimi Raporu, Aralık T.C. Maliye Bakanlığı, Kasım 2009 Bütçe Gerçekleşmeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Beklenti Anketi: Aralık 2009, II.Dönem, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Enflasyon Raporu:2009-IV, Ankara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Finansal İstikrar Raporu, Ankara, Kasım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ödemeler Dengesi Raporu: 2009 III, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2010 Yılında Para ve Kur Politikası, Ankara, 10 Aralık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Verileri, 11

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Günlük Bülten 14 Ekim 2013

Günlük Bülten 14 Ekim 2013 Bülten 14 Ekim 013 PİYASALAR Döviz Piyasası Piyasalar ABD'de bütçe tavanı konusunda anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusuna odaklanırken, Türkiye'deki bayram tatili öncesi ABD riskini almak istemeyen

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 47 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 26 EKİM 2015 30 EKİM 2015

HAFTALIK BÜLTEN 26 EKİM 2015 30 EKİM 2015 26 EKİM 2015 30 EKİM 2015 HAFTANIN ÖZETİ Küresel piyasalar geçtiğimiz hafta Merkez Bankalarının aldığı kararlar ile yön buldu. Hafta başında Japonya Merkez Bankası ndan gelecek verilere odaklanan piyasalar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Ağustos 2017, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- EKİM 2015 (SAYI: 80) GENEL DEĞERLENDİRME 30.10.2015 Seçimden Sonra Kurulacak Hükümet Mevcut ve Gelecekteki Olası İşsizlik Artışına Yeni Strateji ve Tedbirlerle Cevap Vermeli

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 20 Mayıs 2014

HAFTALIK RAPOR 20 Mayıs 2014 HAFTALIK RAPOR 2 Mayıs 214 Cari işlemler dengesi yılın ilk çeyreğinde dış ticaretteki iyileşmeye paralel olarak toparlanmaya devam etti. Mart ayında cari işlemler açığı 3.2 milyar dolar ile piyasa beklentisine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 18 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER: 1) REEL KESİM 1-a) Büyüme 1-b) Sanayi 1-c) İstihdam 2) FİNANSAL KESİM 2-a) Fiyatlar 2-b) Parasal Göstergeler 2-c) Finansal Yatırım Araçları

Detaylı

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013

Günlük Bülten 06 Ağustos 2013 Bülten 06 Ağustos 013 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,915 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, beklentiler seviyesinde açıklanan enflasyon verisinden etkilenmezken günü %0, yükselişle 1,9 seviyesinden sonlandırdı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 38 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 10 Eylül 2009

GÜNE BAŞLARKEN 10 Eylül 2009 GÜNE BAŞLARKEN 10 Eylül 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru 1,8 bugün açılışta, IMF yetkililerinin Türkiye

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 03 AĞUSTOS 2015 07 AĞUSTOS 2015

HAFTALIK BÜLTEN 03 AĞUSTOS 2015 07 AĞUSTOS 2015 03 AĞUSTOS 2015 07 AĞUSTOS 2015 HAFTANIN ÖZETİ Geçtiğimiz hafta piyasaların yönünde yurtdışında ve Amerika da açıklanan şirket bilançoları etkiliydi. Beklentilerden kötü gelen bilançolar borsalarda düşüşe

Detaylı

Günlük Bülten 02 Nisan 2013

Günlük Bülten 02 Nisan 2013 Bülten 02 Nisan 20 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,84 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, yurtdışı piyasaların tatil olması sebebiyle hacimsiz geçen günü %0,2 düşüşle 1,4 seviyesinden sonlandırdı. 31 Ara

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2015 (SAYI: 73) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomide Durgunluk ve Güvensizlik İşaretleri Arttı Dünya ekonomisinde 2015 yılı da zorlu geçecek. Gelişmekte olan ülkelerin finansman

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 49 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013 DÜŞÜK BÜYÜMEYE DEVAM Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen 19.07.2013 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Haziran

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 6 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 18 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: TEMEL EKONOMİK

Detaylı

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU. Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme.

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU.  Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme. TÜRKİYE EKONOMİSİ İşsizlik artışa geçti. TÜİK Temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı %9,3 e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %10,1 olarak gerçekleşti.

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 TEMMUZ 2013

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Kasım 2016, Sayı: 43. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Kasım 2016, Sayı: 43. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 43 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 1 Haziran 2009

GÜNE BAŞLARKEN 1 Haziran 2009 GÜNE BAŞLARKEN 1 Haziran 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalardaki olumlu havaya

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 1 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Temmuz 2017, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Temmuz 2017, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 27 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 11 Mart 2009

GÜNE BAŞLARKEN 11 Mart 2009 GÜNE BAŞLARKEN 11 Mart 2009...eekkoonnoommiikkaarraassttiirrmmaa@@hhaallkkbbaannkk..ccoomm..ttrr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta,

Detaylı

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor AYLIK RAPOR Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor Mevsimsellik ve geçişkenlik nedeniyle yıllık enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açıkta daralma devam ediyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 19 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi. Dünya Ekonomisi. FED varlık alımlarını durdururken, Avrupa Merkez Bankası negatif faiz uygulamaya. başlamıştır.

Ekonomi. Dünya Ekonomisi. FED varlık alımlarını durdururken, Avrupa Merkez Bankası negatif faiz uygulamaya. başlamıştır. Ekonomi Dünya Ekonomisi 2007 yılında başlayan küresel krizin ardından, gelişmiş ekonomiler parasal genişleme ve varlık alımı politikalarını benimsemiştir. Sağlanan yoğun likidite ise reel getirisi daha

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 18 Ocak 2016

HAFTALIK RAPOR 18 Ocak 2016 Tem.8 Kas.8 Mar.9 Tem.9 Kas.9 Mar.1 Tem.1 Kas.1 Mar.11 Tem.11 Kas.11 Mar.12 Tem.12 Kas.12 Mar.13 Tem.13 Kas.13 Mar.14 Tem.14 Kas.14 Mar.1 Tem.1 Kas.1 HAFTALIK RAPOR 18 Ocak 216 Geçtiğimiz hafta açıklanan

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009

GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009 GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalardaki olumlu havaya

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Sayı: 2015-71 BASIN DUYURUSU 1 Aralık 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 1,55 oranında yükselmiş ve

Detaylı

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 KOBİ Perspektifi Gelir Tarafını Etkileyecek Makroekonomik Göstergeler Maliyet Kalemlerini Etkileyecek Ekonomik ve Finansal Gelişmeler 2010 Ç1 2010 Ç2 2010 Ç3 2010

Detaylı

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%)

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%) 4. Cari Denge 211 yılında GSYH nin yüzde 9 una kadar ulaşan cari açık, devam eden dönemde uygulanan makroihtiyati tedbirler ve kredilerdeki yavaşlama neticesinde azalma eğilimine girmiştir (Grafik-4.1).

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜİK tarafında açıklanan verileri göre, Nisan 2012 döneminde sanayi üretim endeksi yıllık bazda % 1,8

TÜİK tarafında açıklanan verileri göre, Nisan 2012 döneminde sanayi üretim endeksi yıllık bazda % 1,8 01-15 Haziran 2012 SAYI: 38 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu Sanayi Çarkları İşlemeye Devam Ediyor TÜİK tarafında açıklanan verileri göre, Nisan 2012 döneminde sanayi üretim endeksi yıllık bazda

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014 ILIMLI BÜYÜME DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 24 Ekim 2014 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Günlük Bülten 16 Mayıs 2013

Günlük Bülten 16 Mayıs 2013 Bülten 1 Mayıs PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,8 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, paritedeki düşüş ve PPK toplantısında faizlerin indirileceği yönündeki beklentiyle yükselerek günü 1,8191 seviyesinden

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 02 Kasım 2015

HAFTALIK RAPOR 02 Kasım 2015 Eyl.7 Mar.8 Eyl.8 Mar.9 Eyl.9 Mar.1 Eyl.1 May.1 Eyl.1 Oca.11 May.11 Oca.12 May.12 Oca.13 May.13 Oca.14 May.14 Oca.1 May.1 HAFTALIK RAPOR 2 Kasım 21 Dış ticaret açığı Eylül ayında 3.7 milyar dolara geriledi.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Mayıs 2017, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Mayıs 2017, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 22 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU 2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde %5 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017

Detaylı

2 TEMMUZARAL I K

2 TEMMUZARAL I K 4 TEMMUZ-ARALIK 2 8 2 TEMMUZARAL I K 2 0 1 2 2TEMMUZARAL I K MART2 0 1 2 4 2 2 2 2012y ı l ı Oc a k, Ş uba ta y l a r ı nday a pı l mı ş t ı r. 223 Dör dünc ü 2011y ı l ı bi r i nc i y a r ı s ı i l e2011y

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 26 Haziran 2017, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 26 Haziran 2017, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 26 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı