12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 120 ALICILAR HESABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 120 ALICILAR HESABI"

Transkript

1 12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Değerleme ve Envanteri: 120 ALICILAR HESABI Örnek 1: İşletmenin yapılan sayımda Alıcılar hesabının borç kalanı 8800,- TL olmasına rağmen yapılan kontrolde alacağımızın 7700,- TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni alıcıların adımıza bankaya yaptığı ödemenin kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir. 102 BANKALAR 1100, ALICILAR 1100,00 Örnek 2: işletmenin Alıcılar hesabının borç toplamı 7500,- TL alacak toplamı ise 4400,- TL dir. Yapılan kontrolde alıcılardan olan alacağımız 3000,- TL olarak belirlenmiştir. Farkın nedeni yapılan araştırmaya rağmen bulanamamış, araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır. 197 SAYIM VE TESEL. NOKS. 100, Alacak noksanı 120 ALICILAR 100,00 Örnek 3: işletmenin alıcı ali can dan olan 2000,- TL lik alacağının değersiz hale geldiği tespit edilmiştir. 659 DİĞER OL. GİDER VE ZAR. 2000, ALICILAR 2000, Ali Can Örnek 4: İşletmenin alıcı veli demir den olan 2500,- TL lik alacağının tahsilinin şüpheli hale geldiği tespit edilmiş ve %60 ı için karşılık ayrılmıştır. 128 ŞÜPHELİ TİC. ALACAK. 2500, Veli Demir 120 ALICILAR 2500, Veli demir 654 KARŞILIK GİDERLERİ 1500, ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI 1500, X 0,60 = 1500,- Örnek 5: işletmenin Alıcı Can Gezerden 1 dolar 2,25 kuruştan kayıtlara alınmış 2500,- Dolar, alıcı Ali Uyur dan ise 1 avro 2,95 kuruştan kayıtlara alınmış 1500,- avro alacağı bulunmaktadır. Bilanço gününde bir dolar 2,40 kuruş, 1 avro ise 2,80 kuruştur. Yıl sonu değerleme kayıtlarını yapınız. 120 ALICILAR 375, Can Gezer Dolar 646 KAMBİYO KARLARI 375,00 (2,40-2,25)X2500=375,- 656 KAMBİYO ZARARLARI 225, ALICILAR 225, Ali Uyur Avro hs. (2,95-2,80)x1500=225,-

2 Örnek 6: işletmenin bilanço gününde yapılan kontrolde alıcı veli gezer in hesabının borç toplamının 5500,- TL, alacak toplamının ise 2400,- TL olduğu, ancak alıcı veli gezer in 2000,- TL borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni işletmenin alıcı veli gezer üzerine, satıcı can alır lehine düzenlenen poliçenin kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Alıcı hasan uçar ın ise hesabının borç toplamı 4500,- TL, alacak toplamı ise 2200,- TL dir. Hasan uçar ın 1500,- TL borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni hasan uçar ın yaptığı ödemenin yanlışlıkla alıcı Ayşe Uyur un hesabına kaydedilmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Alıcı ayşe uyur un hesabının borç toplamı 4750,-TL, alacak toplamı ise 2250,- TL dir. Yapılan kontrolde alıcı ayşe uyur un borcunun 4550,- TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni %8 kdv dahil ve peşin olmak üzere satılan ticari malın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca veli gezer in 1 dolar 2,30 kuruştan kayıtlara alınmış 1500 dolar, alıcı hasan uçar ın ise 1 avro 3,00 kuruştan kayıtlara alınmış 1800 avro borcu bulunmaktadır. bilanço gününde bir dolar 2,40 kuruş, 1 avro ise 2,80 kuruştur. Yıl sonu muhasebe kayıtlarını yapınız. 320 SATICILAR 1100, Can Alır 120 ALICILAR 1100, Tl alacaklar Veli Gezer 120 ALICILAR 800, Tl alacaklar Ayşe Uyur 120 ALICILAR 800, TL alacaklar Hasan Uçar 100 KASA 100, ALICILAR 1250, TL Alacaklar Ayşe Uyur 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 1250, HESAPLANAN KDV 100, ALICILAR 150, Yabancı Par.alacak Dolar 646 KAMBİYO KARLARI 150,00 (2,40-2,30)X1500=150,- 656 KAMBİYO ZARARLARI 360, ALICILAR 360, Yabancı paralı Alacaklar Avro hesabı (3,00-2,80)x1800=360,-

3 121 ALACAK SENETLERİ 122 ALACAK SENETLERİ REESKONT HESABI Değerleme ve Envanteri: Örnek 1: işletmenin alacak senetleri hesabının borç toplamı 10000,- TL, alacak toplamı ise 4500,- TL dir. Yapılan sayımda işletmenin elinde 4000,- TL lik alacak senedinin bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda tahsil edilen alacak senedinin kayıtlara alınmasının unutulmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. İlgili muhasebe kaydını yapınız. 100 KASA 1500, ALACAK SENETLERİ 1500, Cüzdandaki senetler Örnek 2: işletmenin yapılan sayımda alıcı mehmet yılmaz dan olan 1250,- TL senetli alacağının değersiz alacak haline geldiği tespit edilmiştir. 659 DİĞ. OLAĞAN GİD.ZARAR 1250, ALACAK SENETLERİ 1250, Cüzdandaki senetler Örnek 3: işletmenin alıcı mehmet can dan olan 1500,- TL lik senetli alacağının tahsili şüpheli hale gelmiş ve %40 ı için karşılık ayrılmıştır. 128 ŞÜPHELİ TİC. ALACAKLAR 1500, Alacak senetleri 121 ALACAK SENETLERİ 1500, Cüzdandaki senetler 654 KARŞILIK GİDERLERİ 600, SÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI 600,00 Örnek 4: işletmenin yapılan sayımda alacak senetleri hesabının kalanı 4750,- TL olmasına rağmen elinde bulunan alacak senedi miktarının 3000,- TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni bulunamamış araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır. 197 SAYIM VE TES. NOKSANI 1750, Alacak snt. noksanı 121 ALACAK SENETLERİ 1750, Cüzdandaki senetler Örnek5: işletmenin yapılan sayımda alacak senetleri hesabının kalanı 3750,- TL olmasına rağmen elinde bulunan alacak senedi miktarının 5000,- TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni bulunamamış araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır. 121 ALACAK SENETLERİ 1250, Cüzdandaki senetler 397 SAYIM VE TES. FAZLALARI 1250, Alacak snt. Fazlaları Örnek 6: işletmenin alacak senetleri hesabının kalanı 3300,- TL olmasına rağmen yapılan sayımda işletmenin elinde 2000,- TL lik alacak senedi bulunmuştur. Farkın nedeni satıcı can alır a olan borcumuza karşılık ciro edilmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir. 320 SATICILAR 1300, Can Alır 121 ALACAK SENETLERİ 1300, Cüzdandaki senetler

4 Örnek 7: işletmenin elinde bir dolar 2,50 kuruştan kayıtlara alınmış 2000,- dolar ile 1 avro 2,60 kuruştan kayıtlara alınmış 1500,- avro bulunmaktadır. bilanço gününde bir dolar 2,40 kuruş, 1 avro ise 2,80 kuruştur. 656 KAMBİYO ZARARLARI 200, ALACAK SENETLERİ 200, Yabancı paralı senetler Dolar (2,50-2,40)x2000= 200,- 121 ALACAK SENETLERİ 300, Yabancı paralı senetler Avro hesabı 646 KAMBİYO KARLARI 300,00 (2,80-2,60)X1500=300,- Örnek 8: işletmenin bilanço gününde elinde 1 kasım tarihinde alınmış 30 ocak ödeme tarihli 4000,- TL lik alacak senedi bulunmaktadır. Uygulanan reeskont faiz oranı %12 dir. Yıl sonunda yapılacak kayıt 31/12/ 657 REESKONT FAİZ GİDERİ 39, ALACAK SNT.REESKONT HS. 39,45 (4000X30X12)/36500=39,45 İzleyen yıl açılıştan sonra 01/ ALACAK SENETLERİ REESKONT HESABI 4000X30X12)/36500=39,45 39, REESKONT FAİZ GELİRİ 39,45 Örnek 9: işletmenin bilanço gününde elinde 1 ekim tarihinde 1 dolar 2,30 kuruştan kayıtlara alınmış 1000 dolarlık bir alacak senedi bulunmaktadır. senedin tahsil tarihi 15 şubat olup uygulanan reeskont faiz oranı %12 dir. Bilanço gününde 1 dolar 2,40 kuruş olarak tespit edilmiştir. 121 ALACAK SENETLERİ Yabancı paralı senetler 100, Dolar 646 KAMBİYO KARLARI 100,00 (2,40-2,30)X1000=100,- 657 REESKONT FAİZ GİDERİ 36, ALACAK SNT. REESKONT 36,30 (2400X46X12)/36500=36,30 İzleyen yıl 122 ALACAK SENETLERİ REESKONT HESABI (2400X46X12)/36500=36,30 36, REESKONT FAİZ GELİRLERİ 36,30

5 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI Değerleme ve Envanteri: Örnek 1: işletmenin verilen depozito ve teminatlar hesabının teminatlar yardımcı hesabının kalanı 1200,- TL olmasına rağmen yapılan kontrolde 1000,- TL lik teminat miktarı belirlenmiştir. Farkın nedeni yapılan araştırma sonucunda; a) Teminat bedelinin tahsil edilmesine rağmen kaydının unutulmasından kaynaklanmıştır. b) Teminat bedelinin işin alınmasına yapılmaktan vazgeçilmesine karşılık gider yazılmasının unutulmasından kaynaklanmıştır. a) 100 KASA 200, VERİLEN DEP. VE TEMİNAT 200, Teminat Bedeli b) 659 DİĞ. OLAĞAN GİD. ZAR. 200, VERİLEN DEP. VE TEMİNAT 200, Teminat Bedeli Örnek 2: işletmenin verilen depozito ve teminatlar hesabının depozito yardımcı hesabının kalanı 750,- TL olmasına rağmen yapılan kontrolde 1000,- TL lik depozito bedelinin bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni yapılan araştırma sonucunda; Ödenen tüp depozitosunun kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir. 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR Depozito bedeli 250, KASA 250,00

6 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR Değerleme ve Envanteri: Örnek 1: işletmenin diğer ticari alacaklar hesabının kredi kartı alacakları yardımcı hesabının borç toplamı 4500,- TL alacak toplamı ise 1200,- TL dir. Bankadan gelen dekontta ise işletmenin kredi kartı alacağı olarak 1680,- TL bildirilmektedir. Farkın nedeni vadesi gelen alacağın işletmeni ticari mevduat hesabına aktarılmasının kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir. 102 BANKALAR 1620, DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 1620, Kredi kartı alacakları Örnek 2: işletmenin yasal takipteki alacaklarının borç toplamı 3700,- TL alacak toplamı ise 2000,- TL olarak kayıtlıdır. Yapılan kontrolde ise hesabın kalanının bulunmadığı tespit edilmiştir. Farkın nedeni alıcı veli vermezden olan ve mahkemeye verilen 1500,- TL lik alacak ile, 200,- TL lik mahkeme ve avukat giderleri ve 200,- TL gecikme zammının tahsil edilmesine rağmen kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir. 100 KASA 1900, DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 1700, Yasal takipteki senetler 642 FAİZ GELİRLERİ 200,00 Örnek 3: işletmenin diğer ticari alacaklar hesabının komisyonculardan alacaklar yardımcı hesabının borç toplamı 5500,- TL, alacak toplamı ise 1670,- TL dir. Yapılan kontrolde komisyonculardan olan alacağımız 2330,- TL olarak tespit edilmiştir. Farkın nedeni komisyoncu firmanın sattığı mal bedeli üzerinden 100,- TL komisyon kestikten sonra ziraat bankasındaki hesabımıza yatırdığı paradan kaynaklanmıştır. 102 BANKALAR 1400, Ziraat Bankası 770 GENEL YÖNETİM GİDER. 100, Dış. Sağ. Fayda ve hiz. 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR Komis. Alacaklar 1500,00

7 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI Değerleme ve Envanteri: Örnek 1: işletmenin dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %25 ine karşılık ayrılan 2500,- TL lik alıcı Ali Vermez den olan senetsiz alacağına karşılık aynı yıl içerisinde; a) Tamamı için 1875,- TL tahsil edilmiştir. b) Tamamı için 1700,- TL tahsil edilmiştir. c) Tamamı için 2000,- TL tahsil edilmiştir. d) Tamamı için 2500,- TL tahsil edilmiştir. e) Tamamı için 2600,- TL tahsil edilmiştir. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK 2500, Ali vermez 120 ALICILAR 2500, Ali Vermez 654 KARŞILIK GİDERLERİ 625, ŞÜPHELİ TİC. ALACAK KARŞ. 625, X 0,25 = 625,- a) b) c) d) 100 KASA 1875, ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI 625, Ali Vermez 100 KASA 1700, ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI 625, DİĞ. OLAĞAN GİD. ZAR. 175, Ali Vermez 100 KASA 2000, ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI 625, Ali Vermez 644 KONUSU KALMAYAN KARŞ. 125, KASA 2500, ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI 625, Ali Vermez 644 KONUSU KALMAYAN KARŞ. 625,00 e) 100 KASA 2600, ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI 625, Ali Vermez 644 KONUSU KALMAYAN KARŞ. 625, DİĞ. OLAĞAN GELİR VE KAR. 100,00

8 Örnek 2: işletmenin dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %60 ine karşılık ayrılan 2500,- TL lik alıcı Ali Vermez den olan senetli alacağına karşılık aynı yıl içerisinde; a) Tamamı için 1000,- TL tahsil edilmiştir. b) Tamamı için 800,- TL tahsil edilmiştir. c) Tamamı için 1250,- TL tahsil edilmiştir. d) Tamamı için 2500,- TL tahsil edilmiştir. e) Tamamı için 2600,- TL tahsil edilmiştir. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK 2500, Senetli Alacaklar 121 ALACAK SENETLERİ 2500, Cüzdandaki senetler 654 KARŞILIK GİDERLERİ 1500, ŞÜPHELİ TİC. ALACAK KARŞ. 1500, X 0,60 = 1500,- a) b) c) d) 100 KASA 1000, ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI 1500, Senetli Alacaklar 100 KASA 800, ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI 1500, DİĞ. OLAĞAN GİD. ZAR. 200, Senetli Alacaklar 100 KASA 1250, ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI 1500, Senetli Alacaklar 644 KONUSU KALMAYAN KARŞ. 250, KASA 2500, ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI 1500, Senetli Alacaklar 644 KONUSU KALMAYAN KARŞ. 1500,00 e) 100 KASA 2600, ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI 1500, Senetli Alacaklar 644 KONUSU KALMAYAN KARŞ. 1500, DİĞ. OLAĞAN GELİR VE KAR. 100,00

9 Örnek 3: işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %50 sine karşılık ayrılan 4000,- TL lik senetsiz alacağının tamamına karşılık izleyen yıl içinde 1750,- TL tahsil edilmiştir. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK. 4000, ALICILAR 4000, KARŞILIK GİDERLERİ 2000, ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI 2000, X 0,50 = 2000,- 100 KASA 1750, ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ. 2000, ÖNCEKİ DÖN. GİD.ZAR. 250, ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK 4000,00 Örnek 4: işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %50 sine karşılık ayrılan 4000,- TL lik senetli alacağının yarısına karşılık izleyen yıl içinde 900,- TL tahsil edilmiştir. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK. 4000, senetli alacaklar 120 ALICILAR 4000, KARŞILIK GİDERLERİ 2000, ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI 2000, X 0,50 = 2000,- 100 KASA 900, ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ. 1000, ÖNCEKİ DÖN. GİD.ZAR. 100, ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK 2000, senetli alacaklar Örnek 5: işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %50 sine karşılık ayrılan 4000,- TL lik senetsiz alacağının ¼ ünekarşılık izleyen yıl içinde 450,- TL tahsil edilmiştir. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK. 4000, ALICILAR 4000, KARŞILIK GİDERLERİ 2000, ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI 2000, X 0,50 = 2000,- 100 KASA 450, ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ. 500, ÖNCEKİ DÖN. GİD.ZAR. 50, ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK 1000,00

10 Örnek 6: işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %50 sine karşılık ayrılan 4000,- TL lik senetsiz alacağının tamamına karşılık izleyen yıl içinde 2250,- TL tahsil edilmiştir. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK. 4000, ALICILAR 4000, KARŞILIK GİDERLERİ 2000, ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI 2000, X 0,50 = 2000,- 100 KASA 2250, ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ. 2000, ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK 4000, KONUSU KALMAYAN KARŞ. 250,00 Örnek 7: işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %50 sine karşılık ayrılan 4000,- TL lik senetli alacağının yarısına karşılık izleyen yıl içinde 1100,- TL tahsil edilmiştir. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK. 4000, senetli alacaklar 120 ALICILAR 4000, KARŞILIK GİDERLERİ 2000, ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI 2000, X 0,50 = 2000,- 100 KASA 1100, ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ. 1000, ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK 2000, senetli alacaklar 644 KONUSU KALMAYAN KARŞ. 100,00 Örnek 8: işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %50 sine karşılık ayrılan 4000,- TL lik senetsiz alacağının ¼ ünekarşılık izleyen yıl içinde 550,- TL tahsil edilmiştir. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK. 4000, ALICILAR 4000, KARŞILIK GİDERLERİ 2000, ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI 2000, X 0,50 = 2000,- 100 KASA 550, ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ. 500, ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK 1000, KONUSU KALMAYAN KARŞ. 50,00

11 Örnek 9 : işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %20 sine karşılık ayrılan 2000,- TL lik senetsiz alacağın tamamına karşılık izleyen yıl içerisinde 2200,- TL tahsil edilmiştir. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK. 2000, ALICILAR 2000, KARŞILIK GİDERLERİ 400, ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI 400, X 0,20 = 400,- 100 KASA 2200, ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ. 400, ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK 2000, KONUSU KALMAYAN KARŞ. 400, ÖNCEKİ DÖN. GELİR VE KAR. 200,00 Örnek 10 : işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %30 sine karşılık ayrılan 2000,- TL lik seneti alacağın yarısına karşılık izleyen yıl içerisinde 1100,- TL tahsil edilmiştir. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK. 2000, ALICILAR 2000, KARŞILIK GİDERLERİ 600, ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI 600, X 0,30 = 600,- 100 KASA 1100, ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ. 300, ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK 1000, KONUSU KALMAYAN KARŞ. 300, ÖNCEKİ DÖN. GELİR VE KAR. 100,00 Örnek 10 : işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %30 sine karşılık ayrılan 2000,- TL lik seneti alacağın ¼ üne karşılık izleyen yıl içerisinde 600,- TL tahsil edilmiştir. 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK. 2000, ALICILAR 2000, KARŞILIK GİDERLERİ 600, ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI 600, X 0,30 = 600,- 100 KASA 600, ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ. 150, ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK 500, KONUSU KALMAYAN KARŞ. 150, ÖNCEKİ DÖN. GELİR VE KAR. 100,00

12 Uygulama Soruları: 1. İşletmenin alıcılar hesabında alıcı veli vermezden olan alacağı 5500,- TL olmasına rağmen yapılan mutabakat sonucunda 3200,- TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni alıcı veli vermez in banka hesabımıza yatırdığı paranın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir. 2. İşletmenin alıcılar hesabın ali can yardımcı hesabının borç toplamı 7700,- TL, alacak toplamı ise 4400,- TL olarak kayıtlıdır. Yapılan mutabakat sonucunda ise alıcılardan olan alacağımızın 5000,- TL olduğu belirlenmiştir. Farkın nedeni yapılan araştırma sonucunda %8 kdv dahil ve peşin olarak satılan ticari malın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir. 3. İşletmenin alıcı hasan kaçar dan olan 1500,- TL lik alacağının değersiz alacak haline geldiği tespit edilmiştir. 4. İşletmenin alıcı can yücelden olan 1800,- TL lik alacağının tahsili şüpheli hale gelmiş, %25 i için karşılık ayrılmıştır. 5. İşletmenin alıcılar hesabında alıcı isa kaya yardımcı hesabının borç toplamı 4400,- TL, alacak toplamı ise 1800,- TL dir. Yapılan mutabakat sonucunda 2000,- TL alacağımız olduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni yapılan araştırmaya rağmen bulanamamış araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır. 6. İşletmenin alıcılar hesabında alıcı kadir kaçan ın hesabının borç toplamı 5800,- TL, alacak toplamı ise 2200,- TL dir. Yapılan mutabakat sonucunda 4000,- TL lik alacağımız olduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni yapılan araştırmaya rağmen bulunamamış araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır. 7. İşletmenin alıcı ali uyurdan 1 dolar 2,15 kuruştan kayıtlara alınmış 2000,- dolar ve alıcı veli can dan 1 avro 2,70 kuruştan kayıtlara alınmış 1500,- avro alacağı bulunmaktadır. Bilanço gününde bir dolar 2,40 kuruş, bir avro ise 2,80 kuruştur. Yıl sonu değerleme kayıtlarını yapınız. 8. İşletmenin alıcı mehmet gezer den 1 dolar 2,55kuruştan kayıtlara alınmış 1800,- dolar ve alıcı yılmaz kaçar dan 1 avro 2,85 kuruştan kayıtlara alınmış 2200,- avro bulunmaktadır. bilanço gününde bir avro 2,80 kuruş, 1 dolar ile 2,40 kuruş olarak belirlenmiştir. Yıl sonu değerleme kayıtlarını yapınız. 9. İşletmenin alıcı veli vermez den olan alacağının 4500,- TL kayıtlı olmasına rağmen yapılan mutabakat sonucunda 2900,- TL olduğu tespit edilmiştir. Yapılan kontrol sonucunda işletmeden satın aldığı %18 kdv dahil ve peşin 3776, TL lik ticari malın yarısını bozuk olması nedeniyle iade etmesi ve kdv sinin ödenmesinden kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. 10. İşletmenin alıcı hasan uzun 1 dolar 2,22 kuruştan kayıtlara alınmış 1500,- dolar, ve alıcı fatma uçar dan 1 avro 2,95 kuruştan kayıtlara alınmış 2250,- avro alacağı bulunmaktadır. Bilanço güünnde 1 dolar 2,4 kuruş, 1 avro ise 2,80 kuruş olarak belirlenmiştir. Yıl sonu değerleme kayıtlarını yapınız. 11. İşletmenin alacak senetleri hesabının kalanı 4000,- TL olmasına rağmen yapılan sayımda işletmenin elinde 5500,- TL lik alacak senedi bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni yapılan araştırma sonucunda %18 kdv dahil ve peşin 1770,- TL lik senet karşılığı satılan ticari malın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir. 12. İşletmenin alacak senetleri hesabının kalanı 5000,- TL olmasına rağmen yapılan sayımda işletmenin elinde 3500,- TL lik alacak senedinin bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni yapılan araştırma sonucunda satın alınan %8 kdv dahil ve peşin mal karşılığında ciro edilen senedi kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. 13. İşletmenin elinde bulunan 1250,- TL lik alacak senedinin değersiz hale geldiği tespit edilmiştir. 14. İşletmenin elinde bulunan 2500,- TL lik alacak senedinin tahsili şüpheli hale gelmiş ve yarısı için karşılık ayrılmıştır.

13 15. İşletmenin elinde yıl sonu yapılan sayımda 1 dolar 2,10 kuruştan kayıtlara alınmış 3500,- dolarlık bir senet bulunmaktadır. bilanço gününde 1 dolar 2,4 kuruş olarak belirlenmiştir. Yıl sonu değerleme kaydını yapınız. 16. İşletmenin elinde yıl sonu yapılan sayımda 1 avro 2,92 kuruştan kayıtlara alınmış 3000,- avroluk bir senet bulunmaktadır. bilanço gününde bir avro 2,80 kuruş olarak belirlenmiştir. Yıl sonu değerleme kaydını yapınız. 17. İşletmenin bilanço gününde alacak senetleri hesabının kalanı 7500,- TL olarak tespit edilmiştir. 1 kasım tarihinde alınan Alacak senetlerinin 5000,- TL lik kısmının tahsil tarihi 30 ocak, kalan kısmı ise 15 şubat tahsil tarihlidir. Uygulanan reeskont faiz oranı ise %15 dir. 18. İşletmenin bilanço gününde alacak senetleri hesabının kalanı 8800,- TL dir.1 ekim tarihinde alınan senetlerin 1 tanesi 1 dolar 2,25 kuruştan kayıtlara alınmış 2000,- dolarlık bir senet olup tahsil tarihi 31 marttır. Diğer senetler ise 28 şubat tahsil tarihlidir. Bilanço gününde 1 dolar 2,4 kuruştur. Yıl sonu değerleme kayıtlarını yapınız. 19. İşletmenin bilanço gününde elinde 1 kasım tarihinde alınmış 15 mart ödeme tarihli 1 dolar 2,35 kuruştan kayıtlara alınmış 2500,- dolarlık ve 1 avro 2,85 kuruştan kayıtlara alınmış 1500 avroluk birer tane yabancı paralı senet bulunmaktadır. ayrıca işletmede 1 aralık tarihinde alınmış 30 ocak ödeme tarihli 1500,- TL lik, 31 mart ödeme tarihli 2000,-TL lik, ve 30 nisan ödeme tarihli 2500,- TL lik üç adet senet bulunmaktadır. yıl sonunda 1 dolar 2,40 kuruş, 1 avro ise 2,80 kuruştur. Uygulanan reeskont faiz oranı ise %12 dir. İlgili muhasebe kayıtlarını yapınız. 20. İşletmenin alıcı veli uçar dan olan tahsili şüpheli hale gelmiş ve %50 sine karşılık ayrılmış 2000,- TL lik alacağına karşılık 750,- TL tahsil edilmiştir. Tahsill kaydını yapınız. 21. İşletmenin alıcı ahmet gezer den olan tahsili şüpheli hale gelmiş ve %40 ına karşılık ayrılmış 2500,- TL lik senetli alacağına karşılık 1750,- TL tahsil etmiştir. Tahsil kaydını yapınız. 22. İşletmenin alıcı hasan kaçardan olan tahsili şüpheli hale gelmiş ve %30 una karşılık ayrılmış 4000,- TL lik alacağının %60 ına karşılık 2200,- TL tahsil edilmiştir. Tahsil kaydını yapınız. 23. İşletmenin alıcı metin gezer den olan tahsili şüpheli hale gelmiş ve %60 ına karşılık ayrılmış 5000,- TL lik senetli alacağının %25 ine karşılık 475,- TL tahsil edilmiştir. Tahsil kaydını yapınız. 24. İşletmenini alıcılar hesabında; alıcı hasan geçer in borç toplamı 8800,- TL, alacak toplamı ise 3400,- TL dir. Yapılan kontrolde ise alıcı hasan geçer in işletme 1 dolar 2,20 kuruştan kayıtlara alınmış 1000 dolar borcunun bulunduğu, ayrıca 2000,- TL borcunun bulunduğu konusunda mutabakat sağlanmıştır. Aradaki farkın nedeni ziraat bankasına borcuna karşılık yatırdığı paranın kayıtlara alınmadığından kaynaklandığı belirlenmiştir. Bilanço gününde 1 dolar 2,4 kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıcı alıcı ali can ın borç toplamı 6600,-TL, alacak toplamı ise 2200,- TL olarak kayıtlıdır. Yapılan mutabakat sonucuda ali can ın işletmeye 2900,- TL borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Aradaki farkın nedeni alının yaptığı ödemenin alıcı mehmet uçar ın hesabına yazılmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Alıcı mehmet uçar ın ise hesabının borç toplamı 7700,-TL alacak toplamı ise 3350,- TL olarak kayıtlıdır. Yapılan kontrolde mehmet uçar ın işletme 1 avro 2,90 kuruştan kayıtlara alınmış 1500 avro borcunun bulunduğu belirlenmiştir. Bilanço gününde 1 avro 2,80 kuruştur. İlgili muhasebe kayıtlarını yapınız. 25. İşletmenin bilanço gününde alacak senetleri hesabının durumu aşağıdaki gibidir. İşletmenin kasasında 1 kasım tarihinde alınmış 20 şubat tahsil tarihli 2200,- TL lik alacak senedi, 30 ocak tarihde tahsil edilmek üzere ziraat bankasına gönderilen 1500,- TL lik alacak senedi ile 30 nisan tahsil tarihli vakıflarbankasına teminat olarak verilen 2750,- TL lik alacak senedinin kayıtlı bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca işletmenin elinde 1 aralık tarihinde 1 dolar 2,30 kuruştan kayıtlara alınmış 20 ocak tahsil tarihli 1200,- dolarlık ve 1 kasım tarihinde 1 avro 3,05 kuruştan kayıtlara alınmış 25 ocak tahsil tarihli 1800,- avroluk alacak senedi bulunmaktadır. bilanço gününde 1 dolar 2,40 kuruş, 1 avro ise 2,80 kuruştur. Senetlere uygulanan reeskont faiz oranı %18 dir. İlgili muhasebe kayıtlarını yapınız.

14

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Alacaklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Alacaklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Alacaklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ALACAKLAR İşletmenin ticari veya diğer işlemleri sonucu doğan ve vadesi geldiğinde tahsil edilecek

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için ENVANTER VE BİLANÇO DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Serhan Gürkan MUHASEBE KAVRAMI VE MUHASEBE SÜRECİ Muhasebe, işletmeyle ilgili mali nitelikli olayları tespit eden, sınıflandıran,

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2

DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2 DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2 100 KASA HESABI 100.01 Merkez Kasa 100.01.01 TL Kasası 100.01.02 Yabancı Paralar Kasası 100.01.02.01 Dolar 100.01.02.02 Euro 100.01.02.03 Sterlin 100.01.02.04

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 11 Menkul Kıymetlerin uygulaması 1. İşletme 1 kasım tarihinde 30.000,- TL nakit para 25.000,- TL ticari mal ile işe başlamıştır. 2. İşletme 2 kasım tarihinde ziraat bankasına 5.000,- TL yatırmak suretiyle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACAT KAYITLARI 344MV0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap B GRUBU 20 HAZİRAN 2009 SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Genel kurul, Odanın en yüksek organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının

Detaylı

MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI

MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI S-1. Perakende satış fişini tanımlayınız? S-2. Müstahsil makbuzunu tanımlayınız?müstahsil makbuzunda kaç taraf vardır,adlarını yazınız. S-3. Fatura ile İrsaliyeli fatura

Detaylı