YENİ DÜZENLEME TARİHİ KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 4.02 HAZIRLAMA TARİHİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ DÜZENLEME TARİHİ 17.11.2014 KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 4.02 HAZIRLAMA TARİHİ 14.07.2008"

Transkript

1 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO , EŞ ANLAMLILARI KULLANIM Lost Circulation Material; LCM Kayıp Sirkülasyon Malzemesi FİRMA Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling Specialties Company Six Pines Drive The Woodlands, TX Chevron Phillips Chemicals International N.V Brusselsesteenweg 355 B-3090 Overijse - Belçika ÜRÜN BİLGİSİ GBF Talepleri: (800) Teknik Bilgi: (800) Sorumlu Bölüm: Ürün Güvenliği Grubu E-posta: BAŞVURULACAK KİŞİ Sorumlu Bölüm: Ürün Güvenliği Grubu ACİL DURUM TELEFONU Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) :114 Acil Sağlık Hizmetleri : 112 Kuzey Amerika: CHEMTREC veya ASYA: AVRUPA: BIG (telefon) ya da (telefaks) GÜNEY AMERİKA SOS-Cotec İç Brezilya: Brezilya dışında: TEHLİKELERİN TANITIMI Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. SINIFLANDIRMA (27092 T.C.) Xn;R48/20. AKUT SAĞLIK ETKİLERİ Göz: Bu malzeme, gözleri tahriş edebilir ve uzun süreli (gün) görme bozukluğuna neden olabilir. Yaralanma derecesi, göze kaçan malzemenin miktarına ve ilk yardım hizmetinin titizliğine ve hızına bağlı olacaktır. Uzun süreli veya önemli göz tahrişine neden olması beklenmemektedir. Malzeme tozludur ve gözün yüzeyini çizebilir. Cilt: Bu malzeme cildi tahriş edebilir. Yaralanma derecesi, cilde temas eden malzemenin miktarına ve ilk yardım hizmetinin titizliğine ve hızına bağlı olacaktır. Belirtileri, ağrı, kaşıntı, renk değişimi, şişme ve kabarmayı içerebilir. Eğer deri yoluyla emilirse, iç organlara zarar vermesi beklenmez. Yutulduğunda: Ağız, boğaz ve midede tahriş edici olabilir. Belirtileri mide bulantısı, kusma ve ishal içerebilir. Soluma: Bu malzemenin tozları, solunum yollarını tahriş edebilir. Gecikmiş veya diğer Sağlık Etkileri: Kanser: Bu ürün, kristal kuartz silis içerir. İnsanlarda yeterli kanıtlara dayalı olarak, IARC, kristal kuvars silikayı Grup 1 İnsana Kanserojen olarak sınıflandırmıştır. İnsanlarda yeterli kanıtlara dayalı olarak, NTP, kristal kuvars silikayı Grup K İnsana Kanserojen olarak sınıflandırmıştır. İnsanlarla ilgili olarak, hayvan deneylerinde yeterli delil ve insanda sınırlı delillere bağlı olarak, ACGIH kristal kuvars silikayı Kategori A2 İnsanda Şüpheli Kanserojenik olarak sınıflandırmıştır. Hedef Organlar: Yüksek konsantrasyonlarda bu maddenin tekrarlanan solunması, hayvan verilerine göre, belirtilen şu organların hasar görmesine neden olabilir: Akciğer. SINIFLANDIRMA(28848 T.C.) Göz Tah. 2A- H319. Kans. 1A- H350 1/7

2 TC e göre etiketleme Uyarı Kelimesi: Zararlılık İfadeleri: H319 H350 Önlem İfadeleri: P201 P202 P280 P264 P305+P351+P338 P337+P313 P308+P313 P405 P501 Tehlike Ciddi göz tahrişine yol açar. Kansere yol açabilir. Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın. Kilit altında saklayın. İçeriği/kabı uluslararası/ulusal/ bölgesel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Diğer Tehlikeler: Akciğerlere hasar verebilir. 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ İsim EC No. CAS No. İçindekiler Sınıflandırma(T.C.27092) / Kristalin Silika (Kuartz SiO2 ) <% / --- TERTİP HAKKINDA İçerdiği tescilli malzemeler %100. Veriler en son T.C ve A.B. yönetmeliklerine uyumlu olarak verilmiştir. 4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ SOLUMA Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Nefes alınamıyorsa, sunî solunum tatbik edin. Solunum zorluğu çekildiğinde oksijen gerekli olabilir. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. YUTMA Yutulduğunda, kusmaya zorlamayın. Kazazedenin bilinci yerinde olması şartıyla hemen iki bardak su veya süt verin. Hemen doktora başvurun! Bilinci yerinde olmayan kişiye, ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin. CİLTLE TEMAS Cildi hemen sabun ve suyla yıkayın. Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları çıkarın ve tekrar kullanmadan önce tamamen yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. GÖZLERLE TEMAS Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen akan suyla yıkayın. Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdırlar. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Hastaneye veya göz doktoruna başvurun. 2/7

3 5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ SÖNDÜRME GEREÇLERİ Alevleri söndürmek için su sisi, köpük, kuru kimyasal veya karbon dioksit (CO2) kullanın. ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ Önceden ısıtılmadığı sürece yanmaz. Acil durum personeli haricindekileri alanda çıkarın. Ekipmanlarla çevreleyerek, yangına maruz kalan kapları ve yapıları su ile soğutun. Doğrudan aleve maruz kalan kapların alanı, kap yapılarının zayıflamasını önlemek için, büyük miktardaki su(alev maruziyetin dakika başına 500 galon su) ile soğutulmalıdır. ÖZEL TEHLİKELER Bu ürün, kolay tutuşmamasına rağmen yanar. YANGINDA KORUYUCU TEDBİRLER Kapalı alanlara sadece kendi kendine yeterli pozitif basınçlı onaylı bir solunum aygıtı kullanın. 6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Dökülmeleri temizlerken uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Bölüm 8'e bakın. ÇEVREYİ KORUMA ÖNLEMLERİ Kanalizasyon, toprak veya su yollarına dökmeyin. Su yollarına yönelik oluşan dökülmelerin ya da kontrol dışında gelişen deşarjların olması halinde HEMEN ilgili çevre kurumuna ya da diğer uygun denetim merkezlerine başvurulması gerekmektedir. DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ Havadaki tozu azaltın ve su ile nemlendirerek saçılmasını önleyin. Toz bulutları oluşturmaktan kaçının. Döküntüyü toplamak için kürekle, süpürerek veya endüstriyel vakumlu temizleyici kullanın. Uygun bertarafı için kapların içerisine yerleştirin. 7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA KULLANIM TEDBİRLERİ Tozların oluşturulmasını önlemek ve ürün tozu (ince) solunmasını engellemek için dikkatli kullanın. Ürün tozu ile temastan kaçının. 20 mg/l'nin üzerindeki havadaki toz konsantrasyonları, toz patlama tehlikesi oluşturabilir. Isıl proses süresince açığa çıkabilecek duman ve buharları solumaktan kaçının. Tavsiye edilen maruziyet limitlerinin üzerindeki seviyelerde tozları solumayın. Malzemeyi solumaktan kaçının. Kapları kapalı tutun. Sadece uygun havalandırma ile kullanın. Göz, cilt ve giysilere temas ettirmeyin. Kirlenmiş giysi ve ayakkabıları atın veya tekrar kullanmadan önce iyice temizleyin. Tozu teneffüs etmeyiniz. Statik Tehlike: Elektrostatik yük birikebilir ve malzeme elleçlenirken tehlikeli koşullar oluşturabilir. Bu tehlikeyi azaltmak için, topraklama gerekli olsa da bu önlem tek başına yeterli olmayabilir. Bir alevlenir ortam(tankların ve kapların dolumu, sıçramalı dolum, tank temizliği, numune alma, ölçüm yapma, yükleme değişimi, filtreleme, karıştırma, çalkalama ve vakum işlemleri) ve/veya elektrostatik birikimin oluşma potansiyeline sahip tüm işlemleri inceleyin ve uygun hafifletici prosedüleri kullanın. DEPOLAMA TEDBİRLERİ Genel depolama bilgileri: Yanabilen bir katı olarak muamele edin. Oksitleyici malzemelerden uzak tutarak, sein, kuru bir yerde yeterli havalandırma şartları altında depolayın. Bağlayın ve transfer ekipmanlarını topraklayın. Isı, kıvılcım veya açık alevin yanında KULLANMAYIN VEYA DEPOLAMAYIN. SADECE İYİ HAVALANDIRILAN ALANLARDA KULLANIN. Kullanılmadığı zaman kapalı olarak muhafaza edin. Kap uyarıları: Kaplar boşaltılmış olsalar bile, sağlık ve yangın/patlama için tehlike oluşturabilecek katı parçacıklar veya toz kalıntıları içerebilir. 3/7

4 8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA İsim Standart TWA - 8 Saat STEL - 15 Dk Notlar Kristalin silika ACGIH mg/m3 Kristalin silika CPCHEM 0.05 mg/m3 Solunabilir toz Kristalin silika German MAK 0.15 mg/m3 GENEL DEĞERLENDİRMELER Malzemenin potansiyel tehlikelerini (bölüm 3), uygulama maruziyet limitlerini, iş aktivitelerini göz önünde ve diğer maddelerin çalışma alanındaki teknik tedbirlerini göz bulundurun ve kişisel koruyucu ekipman seçin. Mühendislik kontrolleri veya çalışma pratikleri adapte edilmemişse bu malzemenin zararlı seviyelerdeki maruziyetinden sakının, aşağıda bulunan kişisel koruyucu ekipmanlar tavsiye edilmektedir. Kullanıcı tüm talimatları iyice okumalı ve anlamalıdır ve korunma için tedarik edilen ekipmanlar, sınırlı bir süre veya belirli koşullar için genellikle sağlanmalıdır. TEKNİK TEDBİRLER Kullanıcı uygulamaları havada asılı kalan malzeme oluşturursa, uygun çevreleme işlemlerini, yerel dışa atılım havalandırmasını veya maruziyeti kontrol altına almak için diğer mühendislik kontrollerini kullanın. SOLUNUM AYGITI Kullanıcı uygulamalarının havalandırma ile uygun bir şekilde kontrol edilemeyen havadaki malzemenin zararlı seviyelerde oluşturması halinde, yeterli koruma sağlayan NIOSH onayı bir solunum aygıtı kullanın. Hava temizleyiciler için şunu kullanın: Partikül Hava-Arındırıcı Maske (HEPA) ELLERİ KORUMA Koruyucu eldiven kullanın. Koruyucu eldiven için önerilen malzemeler şunlardır: Nitril GÖZLERİ KORUMA Gözle temasını önlemek için çalışma uygulamaları veya mühendislik kontrolleri yetersiz kaldığında, güvenlik gözlükleri, kimyasal gözlükler veya yüz siperleri gibi gözleri koruyucu kullanın. CİLDİN KORUNMASI Cilt temasını önlemek için geçirimsiz koruyucu kıyafet giyin. Koruyucu giysi seçimi eldiven, önlük, bot ve yapılan işleme bağlı olarak tam yüz korumayı içerebilir. Kullanıcılar, koruyucu giysinin kabul edilebilir performans özelliklerini tespit etmelidir. Koruyucu giysi seçerken fiziksel gereksinimleri ve mevcut diğer maddeleri göz önünde bulundurun. 9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER GÖRÜNÜŞ RENK KOKU ÇÖZÜNÜRLÜK (Suda) KAYNAMA NOKTASI ERİME NOKTASI PARLAMA NOKTASI YOĞUNLUK KENDİLİĞİNDEN TUTUŞMA SICAKLIĞI VİSKOZİTE BUHARLAŞMA ORANI ALEVLENİRLİK PATLAMA LİMİTLERİ(havada % hacimce) MOLEKÜL FORMÜL Katı Tan rengi. Toprak kokusu lbs/ft3 Uygun bilgi yok. Alt: Üst: Karışım 4/7

5 MOLEKÜLER AĞIRLIK DAĞILIM KATSAYISI (oktanol / su) ph AKMA NOKTASI log Kow: ÖZGÜL AĞIRLIK BUHAR BASINCI BUHAR YOĞUNLUĞU(hava=1) YÜZDE UÇUCULUK 10 KARARLILIK VE TEPKİME KARARLILIK Bu malzeme, normal ortamda ve öngörülen depolama, sıcaklık ve basınç şartları altında elleçlendiğinde, kararlı olarak kabul edilir. KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR Toz oluşturmaktan kaçının. POLİMERİZASYON TANIMLAMA Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez. KAÇINILMASI GEREKEN MADDELER Flor, oksijen diflorid, Klor trifluorür, hidroklorik asit TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ Yoktur. 11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ TOKSİK DOZ 1 - LD 50 TOKSİK DOZ 2 - LD 50 TOKSİK YOĞ. LC50 Bilinmiyor. Bilinmiyor. Bilinmiyor. TOKSİKOLOJİK BİLGİ Ciltle Temas : Cildi tahriş edebilir. Gözlerle Temas : Gözleri tahriş edebilir. EK BİLGİ Bu ürün kristalin silika içerir. Tozun tekrarlanan solunması sinsi akciğer hasarı ve muhtemelen silikoz hastalığına neden olabilmektedir. Silikozis hastalarında, akciğer alanı, yaralı dokulara dönüşür. Belirti ve bulgular öksürük, nefes darlığı, nefes almada zorluk ve kilo kaybı olabilir. Hastalık giderek daha da kötüye ve ölüme neden olabilir. Kanser Araştırmaları Uluslararası Ajansı (IARC) kristalin silikayı insana kanserojen olarak sınıflandırmıştır. Bu ürünün toksikolojik özellikleri test edilmemiştir ya da tamamen test edilmemiştir dolayısıyla elleçlenmesi veya kullanılması zararlı olabilir. Gerekli itina ile çalışma yapın. Yüksek toz konsantrasyonuna uzun süreli maruz kalınması, zayıflatıcı olmayan akciğer değişikliklere neden olabilir. 12 EKOLOJİ BİLGİSİ EKOTOKSİSİTE Sucul organizmalar için bu maddenin toksisitesi henüz değerlendirilmemiştir. Sonuç olarak, bu malzeme, kanalizasyon ve drenaj sistemleri ve bütün su kütlelerinin dışında tutulmalıdır. 5/7

6 HAREKETLİLİK BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK 13 BERTARAF ETME BİLGİLERİ BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ Malzemeyi amacı dahilinde kullanın veya mümkünse geri dönüştürün. Çöpleri ve atıkları yerel/ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. Belirli fiziksel özelliklerin veya bileşenlerin düzenlenmesi için analizlerin ölçümü, doğru tespit yapmak için gerekli olabilir. Bu malzeme tehlikeli atık olarak sınıflandırılmış ise, ilgili yönetmelikler gereği, lisanslı tehlikeli bir tesiste bertaraf edilmelidir. 14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ GENEL Çevre için tehlikeli / Denizi kirletici Ürün, tehlikeli malların nakliyatı hakkında uluslararası yönetmelik kapsamında değildir (IMDG, IATA, ADR/RID). Nakliyat için ikaz işareti gerekli değildir. Hayır. 15 MEVZUAT BİLGİLERİ ETİKETLEME Zararlı RİSK CÜMLECİKLERİ GÜVENLİK CÜMLECİKLERİ R48/20 Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. S22 Tozlarını solumayın. S38 Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın. S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin). S53 Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin. ULUSAL YÖNETMELİKLER T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, Sayılı, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik. Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. 6/7

7 16 DİĞER BİLGİLER BİLGİ KAYNAKLARI Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir. REVİZYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Güvenlik Bilgi Formu T.C sayılı yönetmeliğine uyumlu hale getirildi. DÜZENLEYEN Gökhan Ardıç / CRAD Çevre Risk Analiz Denetim ve Eğitim Hizm. Ltd.Şti. TSE sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu düzenleyicisi Tel: YENİ DÜZENLEME TARİHİ KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 4.02 RİSK CÜMLECİKLERİ TAM R48/20 Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. ZARARLILIK İFADELERİ TAM H319 H350 Ciddi göz tahrişine yol açar. Kansere yol açabilir. ÇEKİNCE Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi bir proseste kullanılmamalıdır. Bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibariyle doğru ve güvenilir bilgidir. Yine de doğruluğu, güvenilirliği ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz. Bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur. 7/7

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 100000014006 ÇEŞİTLERİ 1102077, 1102087, 1016814, 1017892, 1016815, 1017893 KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KİMYASAL ADI ÜRÜN NO. 00 KULLANIM Karışımdır. Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CARBOLINE CARBOTHANE 8421 TR COMP. A

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CARBOLINE CARBOTHANE 8421 TR COMP. A GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU 820CT8421TR-A Solvent Bazli Boya AKİŞ BOYA SAN VE TİC A.Ş. Ali Osman Sönmez

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL HEAVY TRAFFIC PARKE CILASI SERTLESTIRICISI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL HEAVY TRAFFIC PARKE CILASI SERTLESTIRICISI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ Su bazli cift komponentli parke cilasi sertlestiricisi Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AYDOS Kür SLV

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AYDOS Kür SLV GÜVENLİK BİLGİ FORMU AYDOS Kür SLV 26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," TC Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU SU BAZLI PARKE CILASI Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş. İstanbul Deri

Detaylı

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 mükerrer sayılı T.C. Resmi Gazete'sinde yayımlanan, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve

Detaylı

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

GENEL BİLGİLER Normal kullanım koşullarında akut tehlikelere yol açmaları beklenmez. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI OPET FULLPRO C2 5W-30 ÜRETİCİ KULLANIM 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 mükerrer sayılı T.C. Resmi Gazete'sinde yayımlanan, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

ROM FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

ROM FREN BALATA TEMİZLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Oto Bakım Ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

DPF YENİLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 TEHLİKELERİN TANITIMI 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

DPF YENİLEYİCİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 TEHLİKELERİN TANITIMI 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı Ürün Tanımı Otobakım Ürünü Tedarikçi Firma Üretici Firma Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. WYNN'S BELGIUM B.V.B.A. Industriepark-West

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 45/2010 EC ye göre) Motorin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU Motorin Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak

Detaylı

FMY FORMULA FE ULTRA 5W-20

FMY FORMULA FE ULTRA 5W-20 1.ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : MOTOR YAĞI Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax : 0232 376 78 38 / 0232 376

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

ECOFREEZE CAM SUYU (-20)

ECOFREEZE CAM SUYU (-20) 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Araç bakım ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU PLATENCLENE PUMP SPRAY

GÜVENLİK BİLGİ FORMU PLATENCLENE PUMP SPRAY GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU PCL-db, APCL100, ZA Cleaning Product AF INTERNATIONAL. A division of HK WENTWORTH

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı