MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 MERSIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI IMAR YONETMELIGI Haziran /07/2010 i

2 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK MADDE1.01 MADDE1.02 MADDE1.03 Amaç Kapsam Yasal Dayanak II. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE2.01 MADDE2.02 MADDE2.03 MADDE2.04 MADDE2.05 İmar Planı Kayıt ve Hükümlerinin Önceliği İmar Planlarında ve Yönetmelikte Olmayan Hususlar Diğer İlgili Mevzuatın Geçerliliği (İstisnalar) Ruhsatsız veya Ruhsat Eklerine Aykırı Yapılarda Tamir ve Tadil İşleri MADDE2.06 MADDE2.07 MADDE2.08 MADDE2.09 MADDE2.10 MADDE2.11 Belediye Tasarrufundaki Yerler Üzerinde İnşaat Kamu Hizmet ve Tesislerden Faydalanma Belediye Yetkisinin Kullanılması Ruhsat Müddeti-Ruhsat Yenilenmesi Plan Kademelerinde Normlar Hiyerarşisi Plan Notları MADDE3.01 MADDE3.02 MADDE3.03 MADDE3.04 MADDE3.05 III. BÖLÜM TANIMLAR İmar Planlarına İlişkin Tanımlar İmar Planı Türleri Kentsel Bölgeler ve Kullanım Alanlarına İlişkin Tanımlar Ada ve Parsellere Ait Tanımlar Yapı Düzenine Ait Tanımlar Binaya İlişkin Tanımlar Bina Kat Tanımları Bina Nizamları İle İlgili Tanımları Bina Kullanım Tanımları ii

3 Bina Bölüm Tanımları Bina Bölüm İçi Tanımları Bina Kat İçi Tanımları MADDE3.06 Yapılarda Tamir ve Tadil MADDE3.07 Özürlü MADDE3.08 Fenni Mesul MADDE3.09 Fen Adamları MADDE3.10 İfraz ve Tevhid İşlemi İle İlgili Tanımlar MADDE3.11 Yapı İnşaat Ruhsatı ve Kullanma İzni İle İlgili Tanımlar Yapı İnşaat Ruhsatına Esas Belge Tanımları Yapı İnşaat Ruhsatına Esas Proje Tanımları Yapı İnşaat Ruhsatı Tanımları Yapı İzin Tanımları MADDE3.12 Yapı Denetim İle İlgili Tanımlar MADDE3.13 Jeolojik Etütler İle İlgili Tanımlar MADDE3.14 İmar Yönetmeliği nde Kullanılan Diğer Tanımlar IV. BÖLÜM HARİTA İŞLERİ VE İMAR PLANLARININ YAPILMASI VE DEĞİŞİKLİKLERİ İLE PARSELASYON PLANLARININ YAPILMASI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR MADDE4.01 MADDE4.02. MADDE4.03 Harita İşleri Halihazır Haritalarının Hazırlanması Halihazır Haritalarının Tasdiki Genel Esaslar İmar Planlarının Yapılması ve Değişiklikleri Uygulama Koşulları Plan Tekliflerinde Aranacak Belgeler Planların Onayı Genel Esaslar Parselasyon Planlarının Yapılması ve Onayı Başvuru Belgeleri İfrazlar Tevhidler İfraz, Tevhid ve İrtifak Hakkı Belgelerinin İlgili Belediyeye Gönderilmesi Muvakkat Yapı Kapanan Yollar Tehlikeli Alanlar MADDE4.04 Yol Profillerinin Hazırlanması ve Onayı iii

4 MADDE5.01 MADDE5.02 MADDE5.03 MADDE5.04 MADDE5.05 MADDE5.06 MADDE5.07 MADDE5.08 MADDE5.09 MADDE5.10 MADDE5.11 MADDE5.12 MADDE5.13 MADDE5.14 MADDE5.15 MADDE5.16 MADDE5.17 MADDE5.18 MADDE5.19 MADDE5.20 MADDE5.21 MADDE5.22 MADDE5.23 MADDE5.24 MADDE5.25 MADDE5.26 MADDE5.27 MADDE5.28 MADDE5.29 MADDE5.30 V. BÖLÜM ARSA VE YAPILARLA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Arsa ve Yapılarla İlgili Hükümler Parsel Genişlikleri Parsel Derinlikleri Parsel Alanları Bahçe Mesafeleri Parsellerde Yapılanma Şartları Bir Parselde Birden Fazla Yapı Yapılması Taban Alanı Kat Sayısı Cephe Hattı Bina Ön Cephe Hattı İle Yol Arası ve Tabii Zeminin Kazanılması Bina Cepheleri Bina Derinlikleri Bina Yükseklikleri Binalara Kot Verilmesi Zemin Kat Taban Kotu Bazı Yapılarda Aranan Şartlar Saçaklar Çatılar Çatılar ve Dış Görünüm Dış Görünüm Çıkmalar Işıklıklar Yapılarda Bulunması Zorunlu Mekanlar Konutlarda Bulunması Zorunlu Mekanlar İşyerlerinde Bulunması Zorunlu Mekanlar Umumi Binalarda Koridor Genişlikleri İç Yükseklikler Pencereler Kapılar Merdivenler Korkuluklar Yangın Merdivenleri Asansörler Bacalar Portikler Su Depoları, Sıhhi Tesisler ve Fosseptikler Paratonerler iv

5 MADDE5.31 Sığınaklar MADDE5.32 Müştemilatlar MADDE5.33 Kapıcı Dairesi ve Bekçi Odası MADDE5.34 Bahçe Duvarları MADDE5.35 Bina Katları İle İlgili Hükümler Bodrum Katlar Asma Katlar Zemin Katlar Normal Katlar MADDE5.36 Şantiye Binaları VI. BÖLÜM ÖZEL HÜKÜMLER İÇEREN MEKANLAR VE BİNALAR MADDE6.01 MADDE6.02 MADDE6.03 MADDE6.04 MADDE6.05 MADDE6.06 MADDE6.07 MADDE6.08 MADDE6.09 MADDE6.10 MADDE6.11 MADDE6.12 MADDE6.13 MADDE6.14 MADDE6.15 Genel Hükümler Özel Öğretim Kurumları Pasajlar, Kapalı Çarşılar ve Çok Katlı Mağazalar Düğün Salonu-Gazino-Gece Kulübü-Taverna-Toplu Eğlence Mekanları Diskotek-Bar vb. Bilgisayar Oyun Salonu ve Kahvehaneler Sinema ve Tiyatrolar Açık Hava Sinemaları Hamam-Sauna ve Sıhhi Banyolar Ekmek Fabrikaları ve Ekmek Fırınları Dini Tesisler Akaryakıt ve LPG İstasyonları Petrol Ürünleri Depolama ve Dolum Tesisleri Alanı Sanayi Tesisleri Bankalar ve Bankamatikler Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları VII. BÖLÜM YÜKSEK YAPILAR MADDE7.01 MADDE7.02 MADDE7.03 MADDE7.04 MADDE7.05 MADDE7.06 MADDE7.07 MADDE7.08 Tanımlar Genel Hükümler Yerleşim Düzenine İlişkin Esaslar Yüksek Yapılarda Genel Esaslar Yüksek Yapılarda Asansörler Statik ve Betonarmeye İlişkin Esaslar Mekanik Tesisata İlişkin Önlemler Elektrik Tesisatına İlişkin Esaslar v

6 MADDE7.09 Ruhsat Başvurusunda İstenilen Belgeler VIII. BÖLÜM KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLERE RUHSAT VERİLMESİ MADDE8.01 Kamuya Ait Yapı ve Tesislere Ruhsat verilmesi MADDE9.01 MADDE9.02 MADDE9.03 MADDE9.04 MADDE9.05 MADDE9.06 MADDE9.07 MADDE9.08 MADDE9.09 MADDE9.10 IX. BÖLÜM YAPI İNŞAAT RUHSATI VE KULLANMA (İSKAN) İZNİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Ruhsatlar Yapı Ruhsat Başvurusu Öncesi Alınacak Belgeler Yapı Ruhsatına Esas Uygulama Projelerinin Hazırlanması Tadilat, İlave İnşaat ve Tamirat İzni Ruhsatnameye Tabi Olmayan Tadilatlar Fenni Mesuliyet Yapı Yerinde Bulundurulması Gereken Levha ve Belgeler İnşaat Yerinde Alınması Gerekli Önlemler Şantiye Şefleri Ceza Hükümleri Ruhsat Öncesi Alınacak İzinler Ruhsat Sonrası İzinler Kalorifer Kazanlarına İlişkin Yakıt Dönüşüm Uygulamaları Yapı Kullanma (İskan) İzni X. BÖLÜM YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER, GEÇİCİ MADDELER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME MADDE10.01 MADDE10.02 MADDE10.03 Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Yürürlük Yürütme vi

7 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK Amaç MADDE Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların İmar Planları, İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun oluşumunu sağlamaktadır. Kapsam MADDE Bu Yönetmelik hükümleri Mersin Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde uygulanır. Bu Yönetmelikte adı geçen Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri olarak; Akdeniz Belediyesi, Toroslar Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, İlçe Belediyeleri olarak belirtilmektedir. Yasal Dayanak MADDE Bu Yönetmelik, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 27. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 15. maddesi hükmü uyarınca, 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 4.44 ve 21.maddeleri ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin 3. ve 6. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İmar Planı Kayıt ve Hükümlerinin Önceliği MADDE Bu Yönetmelikte tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler hariç, yer alan diğer hususlar ve yazılı hükümler, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. Ancak imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu maksatla etüt edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, sadece ayrık veya bitişik bina yapılacağını, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul olunacağını, binaların tertip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tespit maksadı ile şematik olarak gösterildiğinden bunlara ait ifadeler imar planı kayıtlarından sayılmazlar. Bu durumda Yönetmelik Hükümleri uygulanır. İmar Planlarında ve Yönetmelikte Olmayan Hususlar MADDE İmar planlarında ve imar planı ilke kararlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte de yer almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaçlarda İlgili İlçe Belediyesi; mevzuat ve standartlarda özürlüler konusunda getirilen hükümlere uymakla ve bunları uygulatmakla yükümlüdür. Ayrıca, ilgili Belediyeler yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak mevzuat ve standartlarda yer almayan hususlarda da özürlülerle ilgili gerekli önlemleri almaya yetkili ve sorumludur. İlgili Belediye Başkanlığı nca tereddüt edilen konularda Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın görüşü alınır ve bu görüşe uyulur. Bunun dışında bu Yönetmelik esaslarına aykırı olarak ilgili Belediyelerce yönetmelik hükmü ve benzeri kararlar alınıp uygulanamaz. Diğer İlgili Mevzuatın Geçerliliği (İstisnalar) MADDE Özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde bu Yönetmeliğin özel kanunlara ve yönetmeliklerine aykırı olmayan hükümleri uygulanır Bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün uygulamalarda ilgili kanunlar, yönetmelikler, plan, ilke kararları, Türk standartları hükümleri dikkate alınarak fen, sağlık ve çevre ile ilgili diğer tüzük ve yönetmelik hükümlerine uyulmak zorundadır Bu Yönetmelikte adı ve numarası belirtilmiş kanun, yönetmelik, standart ve mevzuat ile ilgili kurumlarınca değişiklik yapılması, adı veya numarasının değiştirilmesi halinde yürürlüğe giren yeni belgeler geçerlidir. Her yönetmelikteki tanım o yönetmeliğin uygulanması için geçerlidir. 1

8 Resmi binalar; bu Yönetmeliğin iç ölçülerine ait hükümlerine tabi değildir. Ayrıca ayrık nizamda ve imar planlarında kendilerine tahsis edilmiş yerlerde olmak, planda verilen hükümlere aykırı olmamak ve bu Yönetmelikte resmi binalar için getirilmiş hükümlere uymak koşulu ile bu Yönetmeliğin, TAKS, yükseklik, cephe ve derinlikler hakkındaki kayıtlarına da bağlı değildir. Resmi ve umumi binalarda, özürlülerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulması zorunludur Resmi kurumlarca hazırlanacak ve onaylanacak yapı projelerinin İlgili Belediyece incelenmesi sırasında, bu Yönetmeliğin iç ölçülerle ilgili hükümlerine bağlı kalınması mecburiyeti yoktur. Ayrıca ayrık nizamda olmak, bölge kat nizamını, emsal (KAKS) ı ve en az bahçe mesafelerini aşmamak şartları ile resmi binalar bu Yönetmeliğin yükseklik, sanayi tesisleri ise yükseklik ve derinlikler hakkındaki kayıtlar ile Yönetmelikte bu gibi binalar için verilenler dışında kalan iç ölçülere tabi değildir. Ancak özürlülerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla özürlülerle ilgili TSE standartlarına uyulması zorunludur Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek ruhsat işlemlerinde; tarih ve 2007/12937 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2009/15316 sayılı kararı ile Resmi Gazete nin tarih ve sayısında yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalara Hakkında Yönetmelik, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hükümlerine uyulması zorunludur. MADDE Herhangi bir alan kanuna, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz ve üzerine bu maksatlara aykırı yapı yapılamaz. 1/ ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak 1/ ölçekte hazırlanan nazım imar planlarında çeşitli arazi kullanım kararları ile yerleşme alanlarını belirleyen sınırlar şematik olarak gösterildiğinden bu planlar üzerinden plan mikyası ile ölçü alınmaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onaylanmadan uygulama yapılamaz. Ruhsatsız veya Ruhsat Eklerine Aykırı Yapılarda Tamir ve Tadil İşleri MADDE tarihinden önce yapılmış olup kullanma izni almış kabul edilen binalar hariç, ruhsat alınması gerektiği halde ruhsat alınmadan veya ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı olarak yapılan veya yapılmış yapılar, 3290 ve 3366 ile değişik 2981 Sayılı Yasa dan faydalanarak ruhsat ve kullanma izni almış olsalar bile kanun, imar planı, imar ilke kararları ve yönetmelik esaslarına uygun hale getirilmedikçe bunların esaslı tamir ve tadillerine izin verilmez. Bu tip yapıların kullanımlarının devamını sağlayabilmek için yıkıp yeniden yapmamak ve hacimce bir genişlemeye meydan vermemek koşuluyla basit tamir ve tadil işlemlerine izin verilir. Bir yapıdaki bağımsız bölümlerden herhangi birinin imar yasası, imar planı, imar planı ilke kararı veya yönetmelik hükümlerine aykırı olması, bunlara aykırı olmayan diğer bağımsız bölümlerin tamir tadil işlemlerini durdurmaz. Ancak yapının ortak alanlarındaki aykırılıklar giderilmedikçe, diğer bağımsız bölümlere tamir, tadil veya ilave işlemleri yapılamaz. Ayrıca imar mevzuatına aykırı yapıların bulunduğu parsel içinde, imar mevzuatına uygun olarak yapılmış olan diğer yapılar ile imar uygulama planı bulunmayan bölgelerdeki yapılar da bu madde hükümlerine tabidir. Belediye Tasarrufundaki Yerler Üzerinde İnşaat MADDE Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri; tasarrufları altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi kamu malı olarak terkinli yerler üzerinde otobüs durağı, bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, wc, trafo merkezi, (10.00) m 2 yi geçmeyen muhtarlık binaları, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını araç ve yaya trafiğini 2

9 aksatmayacak can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır. Bunların ve her türlü alt yapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya sirkülasyonunun engellenmemesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur. İmar planlarında yaya yolu olarak gösterilen yollarda servis amaçlı (itfaiye, ambulans ve konut otopark girişleri) olmak üzere taşıt geçişleri ile ilgili kullanımın sağlanması ilgili Belediyesince düzenlenebilir. Yol, otopark, park, kaldırım vb. düzenlemelerde, özürlülerin kullanımının sağlanması amacıyla özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulması zorunludur. Kamu Hizmet ve Tesislerden Faydalanma MADDE Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları, gerekli gördükleri bölge, cadde, sokak ve yapıların estetiği ile ilgili kurallar getirmeye, bu işlemlerle ilgili estetik kurullar oluşturmaya yetkilidir. Belediyelerce oluşturulacak estetik kurullar Belediye Başkanı nın uygun gördüğü ilgili meslek odaları ve üniversite temsilcileri, konusunda uzman kişi ve kuruluşlar ile belediye teknik elemanlarından oluşur. Estetik kurullardan çıkan her türlü karar Büyükşehir Belediye Başkanı nın onayından sonra kesinlik kazanır. Estetik kurul oluşturulamaması halinde belediyelerce düzenlenecek bölge, cadde, sokak ve yapıların estetiği ile ilgili oluşturulacak kurallar ve projelerde ilgili meslek odalarının görüşü alınabilir. Kurul özürlülerin ulaşabilirliğini engelleyici kararlar alamaz. Belediye Yetkisinin Kullanılması MADDE Bu Yönetmelikte; Belediyeye bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları Büyükşehir Belediye Başkanı na, İlçe Belediyelerine bırakılmış olan takdir yetkileri ise İlçe Belediye Başkanı na aittir. Ruhsat Müddeti - Ruhsat Yenilenmesi MADDE Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için beşinci yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurarak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında, ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır. İnşasına iki yıl içinde başlanmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapılar olarak değerlendirilir. Bu yapılar hakkında yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır Plan Kademelerinde Normlar Hiyerarşisi MADDE Yürürlükte olan yasalara göre planlar; kalkınma planı, bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak kademelendirilmiş olup her plan yürürlükteki üst planların ilke ve hedeflerine uyar ve bir alt planı yönlendirir. Alt ölçekli planların, üst ölçekli planlarda belirlenen planlama ana ilkelerine, stratejilerine ve kararlarına uyumlu olması zorunludur. Üst planlarda sınırlandırılmayan ya da belirtilmeyen hususlarda alt plan kararlarına uyulur. Nazım imar planı onaylanmadan uygulama imar planı onaylanmaz. Nazım imar planında belirlenen arazi kullanım kararları alt ölçekli uygulama imar planlarıyla değiştirilemez, aykırı düzenlemeler getirilemez. Tatbikat ve parselasyon haritaları ile hesabat cetvellerini içiren parselasyon planlarının yapılabilmesi için öncelikle 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılıp onaylanması ve parselasyon işlemlerinin de uygulama imar planına dayalı olması gerekmektedir. Plan Notları MADDE İmar planları; plan uygulama hükümlerini açıklayıcı nitelikteki plan notları ile bir bütün olup, plan notları planın ayrılmaz bir parçası konumundadır. İmar planı notlarıyla getirilen hükümler imar planları gibi kesin ve yürütülmesi zorunlu düzenleyici işlemlerdendir. Parselasyon planlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dayalı olarak yapılması zorunludur. Nazım imar planı ile parselasyon işleminin sonuçlarını oluşturacak nitelikte plan notları öngörülemez. 3

10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TANIMLAR İmar Planlarına İlişkin Tanımlar MADDE İmar Planı Türleri a) İmar Planı Belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve bu amaçla beldenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere dayalı olarak hazırlanan, kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerini alternatif çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen, arazi kullanımı, koruma, kısıtlama kararları, örgütlenme ve uygulama ilkeleri içeren, pafta, rapor ve notlardan oluşan belgedir. İmar planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı olmak üzere iki aşamadan oluşur. 1- Nazım İmar Planı Onaylı hali hazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme, yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve sorunlarının çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasında esas olmak üzere 1/2000, 1/5000 veya 1/25000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir rapor ile açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. 2- Uygulama İmar Planı Onaylı halihazır haritalar üzerine, varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve yapı düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına temel olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır. 3- Islah İmar Planı İmar planı ve imar mevzuatına uyulmadan düzensiz ve sağlıksız biçimde oluşmuş yapı topluluklarının veya yerleşme alanlarının, mevcut durumu ve kent ana ulaşım sistemi de dikkate alınarak dengeli, düzenli, sağlıklı ve müstakil tapulu hale getirilmesi amacıyla yapılan ve İmar ve Gecekondu Mevzuatı na Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Yasa ile Yasanın Uygulama Yönetmeliği kapsamında özel yapılanma koşullarını da belirleyen, geçici nitelikte uygulama imar planı türüdür. b) Çevre Düzeni Planı Konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörler ile kentsel kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma kullanma dengesini sağlayan ve arazi kullanım kararlarını belirleyen yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde, varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yapılan, idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen, 1/50000, 1/ veya 1/ ölçekte hazırlanan, plan notları ve raporuyla bütün olan plandır. c) Mevzi İmar Planı Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, İmar Planları Yapım Yönetmeliği nin plan yapım kurarlarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan plandır. d) Revizyon İmar Planı Her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği ve uygulanmasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile üst ölçek plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen plandır. e) İlave İmar Planı Yürürlükte bulunan planın ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanan plandır. 4

11 f) İmar Planı Değişikliği Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir. g) Koruma İmar Planı Sit niteliğindeki yerleşme alanlarında düzenlenen koruma ve geliştirme amaçlı plan olup, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nca tanımlanan taşınmaz eski eser kapsamındaki anıt, külliye, sit, arkeoloji sit, ören yerleri ve doğal sitler ile kent mekanı ve bunu bütünleyen çevresel alanlarda yer alan tarihi, arkeolojik ya da mimari değeri bulunan eski eser ve sanat yapılarının ya da tek başına sanat değeri taşımasalar bile bozulmamışlıkları ve bütünlükleri açısından belirli bir devri karakterize eden yerleşme dokuları ve kent parçalarının topluca oluşturdukları kentsel sit alanlarının korunmaları, bu alanlara uygun yeni kentsel fonksiyonlar getirilmesi ile bu çevrelerde yeni yapılar yapılabilmesi için uyulması gereken koşulları yeterli ayrıntıda belirleyen plandır. h) Parselasyon Planı Uygulama imar planı üzerinde belirlenen bir yapı adasının imar planının öngördüğü yerleşme ve arazi kullanım biçimine bağlı yapı düzenlerine, bina nizamlarına, cephe hatlarına ve bahçe mesafelerine uygun şekilde boyutları ve alanı hesaplanmış düzgün, imar parsellerine ayrılmasını düzenleyen planlama kademesidir. Kentsel Bölgeler ve Kullanım Alanlarına İlişkin Tanımlar MADDE Yerleşme Alanına İlişkin Tanımlar a) Yerleşik (Meskun) alan: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alanlardır. b) Gelişme (İnkişaf) alanı: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planında kentin gelişmesine ayrılmış olan alanlardır." 2- Konut Alanları İmar planlarında konut yapımı için ayrılmış iskan bölgeleridir. Üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak, imar planları ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alanlardır. Bu alanlarda zemin üstü katlar konut olarak kullanılmak kaydıyla zemin ve bodrum katta, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere ticarete yönelik bağımsız bölümler oluşturulabilir. Konut altı ticaret konuttan bağımsız olarak yapılamaz Konut altı ticaret konut blokunun taban alanına 2/3 oranında girmek ve taban oturumunun 1/3 den fazla olmamak koşulu ile bina dışına taşabilir. a) Gelişme konut alanı: Üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak, imar planlarında kentin gelişmesine ayrılmış alanlardır. b) Toplu konut alanı: Üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve 5273 Sayılı Kanuna bağlı mevzuatına uygun olarak ilan edilen alanlardır. c) Gecekondu önleme bölgesi: Üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve bağlı mevzuatına uygun olarak tanımlanan bölgelerdir. d) Islah edilecek konut alanı: 2981, 3290 ve 3366 Sayılı Kanunlara göre ıslah planı yapılmış alanlardır. e) Sağlıklaştırma alanları: Mevcut dokusu ve sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçları açısından günün koşullarına ve gelecekteki öngörü ve ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle genel planlama kararları bozulmaksızın plan değişikliği yapılmak suretiyle kısmi tasfiye ve yenilemelerinin yapılacağı alanlardır. f) Kentsel dönüşüm alanları: Mevcut dokusu sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçları açısından günün koşullarına ve gelecekteki öngörü ve ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeni ile içerisinde varsa gecekondu, imar mevzuatına aykırı yapıların da bulunduğu, tasfiye, yenileme, iyileştirme ve dönüşümü gerçekleştirmek üzere, çağdaş kentsel standartlarda sosyal ve teknik altyapısı hazırlanarak günün koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlara göre belirlenen alandır. 3- Çalışma Alanları a) Merkezi iş alanı 5

12 İmar planlarında, kentin gelişim süreci içerisinde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda yönetim, sosyokültürel ve ticari amaçlı yapılar gibi kentsel hizmetlere ayrılmış alanlar ile konut dışı faaliyetlerin belirli oranların üzerinde teşekkül ettiği bölgedir. b) Ticaret bölgeleri İmar planlarında ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgelerdir. Bu bölgelerde bürolar, iş hanları, gazino, lokanta, düğün salonu, çarşı, çok katlı mağazalar, bankalar, oteller, sinema, tiyatro gibi kültürel, sosyal tesisler ile yönetimle ilgili tesisler ve benzeri yapılar yapılabilir. b.1- Tercihli ticaret bölgeleri: İmar planlarında belirtilen koşullara göre bu bölgelerde ticaret bölgelerinde yer alan tesislere ilave olarak konutlar da yapılabilir. Ancak, bu bölgelerde Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yeni inşa edilecek yapılarda, konut ve ticaret girişlerinin ayrı olarak tertip edilmesi gerekir. b.2- Toptan ticaret alanı: Toptan ticaret ve bu amaç ile ilgili hizmet görecek diğer yapı ve tesislerin bulunduğu alanlardır. b.3- Ticari depolama alanı: Sadece ticari depolama ile ilgili tesislerin bulunduğu alanlardır. b.4- Pazar alanı: İmar planında tanımı getirilmiş fonksiyonların yer alacağı açık ve kapalı pazaryerleridir b.5- Serbest bölge: Bakanlar kurulunca serbest bölge ilan edilen alanlardır. b.6- Akaryakıt istasyonu: Araçların akaryakıt, LPG, yağ, su, basınçlı hava gibi ihtiyaçların sağlandığı ve taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçalarını da bulundurabilecek şekilde düzenlenmiş tesislerdir. b.7- Servis istasyonu: Araçların bakım-onarım, yağlama ve yıkama gibi işlerinin yapıldığı tesislerdir. Bu tesislerin akaryakıt sağlayacak şekilde düzenlenmiş olanları akaryakıt istasyonu sayılır ve akaryakıt istasyonu ile ilgili hükümler uygulanır. b.8- LPG ikmal istasyonu (sıvılaştırılmış petrol gazı): Sıvılaştırılmış petrol gazlarının tanklarda depolandığı, yakıt olarak sıvılaştırılmış petrol gazlarını kullanan sabit depolu karayolu taşıtlarına dispanser vasıtasıyla ikmal hizmetlerinin verildiği istasyonlardır. c) Kamu kurumu alanları Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi, belediyece veya kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait tesislerin yer aldığı alanlardır. Bu alanlarda, (ilköğretim, dini tesis alanı ve sağlık ocağı hariç) hizmet binasının yanı sıra lojman yapılabilir. Ancak, lojman alanı toplam inşaat alanının %10 unu geçemez. c.1- Yönetim merkezi: İmar planlarında, kentin yönetim merkezlerini tanımlayan yönetim birimlerinin yer aldığı alanlardır. c.2- Askeri alan: 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu nda belirtilen alanlardır. d) Konut dışı kentsel çalışma alanları Bu alanlarda, servis istasyonları (yol geçiş izin belgesi alınması, sağlık koruma bantlarının sağlanması ve diğer fonksiyonlardan ayrılması halinde), çok katlı taşıt parkları, her türlü ticaret, lokanta, sinema, tiyatro ve eğlence yerleri, banka, sigorta ve bürolar, çok katlı mağazalar, yerel ve bölgesel kamu kuruluşları, depolama, sosyal ve kültürel tesis alanları bulunur. Sanayi ve küçük sanayinin gürültülü, tehlikeli, kokulu, patlayıcı, yanıcı maddeler içeren ve bol su kullanılan, depolayan, zararlı atık madde çıkartan, çevre sağlığı yönünden sakıncalı olanları yer alamazlar. Bu alanlarda Yönetmeliğin maddesinin 3 üncü bölümünün A maddesinin (g) ve (ı) bendinde belirtilen kullanımlar bu madde kapsamında yapılamaz. e) Sanayi alanları e.1- Sanayi alanı: İmar planlarında orta ve büyük ölçekte üretim yapan sanayi tesislerinin yer aldığı bölgedir. e.2- Küçük sanayi alanları: Metal işleri, ağaç işleri gibi küçük sanayi kapsamına giren tesisler ile küçük sanayi siteleri dışındaki, briket, mermer, karo, büz, inşaat malzemeleri imalatı gibi imalatçı tesislerin bulunabileceği alanlardır. e.3- Sanayi depolama alanları: Sanayi ve ticari ürünlerin depolanacağı tesislerin yer aldığı bölgelerdir. e.4- Organize sanayi bölgeleri: İmar planlarında bu bölgeler içerisinde 4562 Sayılı OSB Kanunu ve İlgili Yönetmeliğine uygun olarak belirli bir plana göre geliştirilen, alt yapı ve hizmet donanımları tamamlanarak belirli standartlarla işletilmek üzere organize edilmiş sanayi bölgeleridir. 4- Turizm Yerleşme Alanları 6

13 İmar planlarında Turizm tesis alanı olarak belirlenmiş alanlardır. a) Konaklama tesisleri: Bu alanlar otel, motel, apart otel (bir turizm tesisine bağımlı olmak koşulu ile), tatil köyü, kamping gibi yataklı tesisler ile bunların lokanta, kafeterya, diskotek gibi yan birimlerinin yer aldığı alanlardır. b) Turizm ve ikinci konut alanları: Bu alanlar plan koşullarına bağlı olarak tercihe göre turizm konaklama tesislerinin veya 2. konutların yapılabileceği alanlardır. c) Turizm ve tercihli kentsel kullanım alanları: İmar planlarında (T) işareti ile belirlenmiş alanlar olup, bu alanlar turizm konaklama tesisleri, konut ticaret ve büro binalarının yapılabileceği alanlardır. d) Günübirlik tesis alanları: Bu alanlar yapılaşma koşulları, imar planında belirtilen sadece günübirlik kullanıma dönük su ve kara sporlarına ilişkin üstü açık tesisler ile plaj tesisleri (duş, kabin, wc, vb.), lokanta, gazino kafeterya, çay bahçesi gibi toplumun yararlanabileceği tesislerin yer aldığı alanlardır. e) Eğlence ve turizm tesisleri: Her türlü kır kahveleri, tavernalar, içkili ve içkisiz lokantalar gibi tesisler, sadece günübirlik kullanıma dönük su ve kara sporlarına ilişkin üstü açık tesisler ile plaj tesisleri (duş, kabin, wc, vb.) ve oyun salonu, sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, restoran, kafeterya, birahane, dans salonu, düğün salonu, gece kulübü, bar, diskotek ve emsali içkili ve içkisiz yerleri kapsar. f) Plaj alanları: Kamuya açık kıyı alanlarıdır. 5- Kentsel Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları a) Kentsel aktif yeşil alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, park, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence alanları toplamıdır. Metropol ölçeğindeki fuar, botanik ve hayvanat bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamında değildir. a.1- Çocuk bahçeleri: Çocukların oyun ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardır. Bu alanlar içerisinde, bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç-gereçlerinden büfe, havuz, pergola ve genel hela vb. tesisler yapılabilir. a.2- Parklar: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. İmar planlarında, park alanlarının içerisinde, park için gerekli başka tesisler gösterilmemişse, büfeler, havuzlar, pergolalar, açık çayhane ve genel heladan başka tesis yapılamaz. Lüzumu halinde açık spor tesisleri yapılabilir. a.3- Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile, tenis, yüzme, mini golf, oto kros gibi her türlü sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. Bu alanda yapılacak yapıların emsali (0.05)i, yüksekliği (6.50) m yi geçemez. b) Spor ve oyun alanları Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bu alanlarda kent ölçekleri hiyerarşisine göre gerekli spor ve oyun alanları bulunur. Bunlar futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Çalışma, sosyal ve kültürel altyapı alanlarında yapılacak tüm yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, özürlülerin de ulaşmasını ve kullanmasını sağlayacak şekilde Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur. Ada ve Parsellere Ait Tanımlar MADDE a- Kadastro Adası: Kadastro yapıldığı zaman oluşan veya oluşmuş adadır. 1.b- İmar Adası: İmar planına göre oluşan veya oluşmuş tüm çevresi imar yolları ve/veya imar planı ile sınırı belirlenmiş yapı alanıdır. 2.a- Kadastro Parseli: Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir. 2.b- İmar Parseli: İmar Kanunu na, İmar Planı ve Yönetmeliği ne göre, gerekli teknik ve kanuni işlemlerden sonra oluşmuş, üzerinde binalar yapılabilen parseldir. 7

14 3-Parsel Cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar, parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar, parsel cephesidir. 4-Parsel Derinliği: Parsel ön cephe hattına, arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatlarının uzunluklarının ortalamasıdır. 5-Ön Bahçe: Parsel ön bahçe hattı ile yapı cephe hattı arasında kalan parsel bölümüdür. Birden fazla cephesi olan parsellerde, yapı ile yol arasında kalan bölümler de ön bahçe tanımına girer. 6- Arka Bahçe: Parsel arka hattı ile yapı arka cephe hattı arasında kalan parsel bölümüdür. 7- Yan Bahçe: Ön ve arka cephe bahçeleri dışındaki bahçelerdir. Yapı Düzenine Ait Tanımlar MADDE Taban Alanı: Bir parsel üzerinde bulunan yapı veya yapıların parsele oturacak bölümünün, yatay izdüşümde kaplayacağı alandır. İmar planlarında yapım şartları TAKS ile belirlenen parsellerde, bahçeye yapılacak müştemilat ve eklentiler taban alanına dahildir. 2-Taban Alanı Katsayısı (TAKS): Bir parsel üzerinde bulunan binanın veya binaların taban alanları toplamının imar parseli alanına oranıdır. 3- Yapı İnşaat Alanı (Brüt İnşaat Alanı): Işıklılar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanıdır. 4- Kat Alanları (KA) : ( MBBMK) Bir parsel üzerinde bulunan yapı veya yapıların iskanı mümkün olan bodrum katları, zemin ve normal katlar, kapalı çıkmalar ve Yapı inşaat alanının 10 kat a kadar binalar için (10 kat dahil) % 15 ni, 10 kat üzeri binalar için %10 unu aşan açık çıkmalar ve balkon alanlarının dahil toplam alanıdır. (Açık çıkma alanı ve balkon alanlarının 10 kat a kadar binalar için (10 kat dahil ) yapı inşaat alanının % 15 ni, 10 kat üzeri binalar için %10 unu aşması halinde, açık çıkmaların ve balkonların aşan kısmı, toplam kat alanına dahil edilir.10 kat üzeri binalarda 10 kat a kadarki bölüm için %15 hesabı yapılamaz.) a) Kat Alanına Dahil Edilmeyenler: Bir parsel üzerindeki yapı ve yapılarda; bu Yönetmelikte belirlenen minimum ölçüleri aşmayan ışıklık ve hava bacaları,(hava bacaları:her mesken için 10 kata kadar 1,00 m2, 10 kattan sonrası için 2,00 m2 den fazla olmayan.) Tesisat galerileri: her bağımsız mesken için maksimum 1,00 m2, ve tesisat katları, yangın merdiveni niteliğinde yapılan genel merdivenler dışındaki yangın merdivenleri,(yangın merdivenleri minimum ölçüleri aşmayan ve kova genişliği 30 cm geçmeyen), bodrum katın tamamında yada bir bölümünde yapılacak; sığınaklar (sığınak ve otoparkın bulunduğu katta iskan edilen başka bir bağımsız bölüm yok ise; sığınak alanının tamamı.sığınak ve otoparkın bulunduğu katta iskan edilen başka bir bağımsız bölüm var ise sığınak ve otopark sayısı için aranan minimum ölçüler), kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, su deposu, hidrofor,binanın ihtiyacı oranında tesis edilen otoparklar, kömürlük, sportif faaliyetlere ayrılan binanın ortak kullanımına ait olan ve bağımsız bölüm oluşturmayan kondisyon odaları ve yüzme havuzları vb. mekanlar, teknik olarak gerekli olan ölçüleri aşmayan asansör odaları ve boşlukları, yapı inşaat alanının 10 kat a kadar binalar için (10 kat dahil) %15 ini, 10 kat üzeri binalar için %10 unu aşmayan balkon ve açık çıkmalar, 15 m ² yi aşmayan bina yönetici odaları ile 60 metrekareyi aşmayan site yönetim birimleri,her mesken için 2,00 m2 yi aşmayan klima dış ünite alanları kat alanına dahil edilmezler. b) Kat Alanına Dahil Edilenler: Bir parsel üzerindeki yapı ve yapılarda bodrum katlarda konut, işyeri, depo gibi iskanı mümkün olan ( Kat Mülkiyeti Kurulabilen ) bölümler, asma katlar, zemin ve normal katların tamamı, kapalı çıkmalar, yapı inşaat alanının 10 kat a kadar binalar için (10 kat dahil) % 15 ini, 10 kat üzeri binalar için %10 unu aşan açık çıkmaların ve balkonların aşan kısmı, kat alanına dahil edilir. 5- İnşaat Alanı Katsayısı (Kat Alanı Kat Sayısı-KAKS-emsal): Yapının kat alanları toplamının parseline oranıdır. 8

15 6- Yapı Yaklaşma Sınırı: Planda ve Yönetmelikte belirtilmiş olan ve yapının komşu parsellere veya yollara en fazla yaklaşabileceği sınırdır. Binaya İlişkin Tanımlar MADDE Bina Derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığıdır. 2- Saçak Seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur. 3- Bina Yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. İmar planı ve Yönetmelikte ön görülen yüksekliktir. 4- Kat Yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafesidir. 5- Bina Hatları: a) Ön cephe hattı (inşaat cephesi): Bir parselde inşa edilecek binanın zemin katının parsel ön cephe hattı yönündeki yol mesafesini tanımlamak üzere belirlenen binalara kot verilmesinde röperin yerini tayin eden ve diğer cephelerin isimlendirilmesine esas olan bina derinliğinin dik olarak uygulandığı cephe hattıdır. b) Bina yan cephe hattı: Ön cephe hattına komşu olan ve binanın zemin katının parsel yan cephesinin mesafesini tanımlamak üzere belirlenen cephe hattıdır. Parsel yan cephesinde yol var ise; yan yol cephe hattı olarak tanımlanır. c) Bina arka cephe hattı: Ön cephe hattına karşıt olan ve binanın zemin katının parsel arka sınırına veya yola mesafesini tanımlamak üzere belirlenen cephe hattıdır. Parsel arka cephesinde yol var ise arka yol cephe hattı olarak tanımlanır Bina Kat Tanımları 1- Bodrum Kat: Zemin katın altındaki katlardır. 2- Zemin Kat: İmar planı ve yönetmelikte öngörülen kat adedine göre alttaki kattır. 3- Asma Kat: Binaların iç yüksekliği en az 5,50 metre olan zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan kattır. Asma katlar 2,40 metreden az olmamak, yola bakan cephe ve cephelere 3.00 metreden fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler. 4- Normal Kat: Zemin ve bodrum katların dışında kalan kat veya katlardır. 5- Son Kat: Çatı altında bulunan normal katların en üstte olan katıdır Bina Nizamları İle İlgili Tanımlar 1- Ayrık Nizam: Hiç bir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı nizamıdır. 2- Blok Nizam: İmar planı ve bu yönetmelikte cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kütlesinin bir veya birden fazla parsel üzerinde oturduğu bahçeli yapı nizamıdır. 3- Bitişik Nizam: Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır. 4- Blok Başı Bina: Bitişik veya blok nizam binalarda bloğun cephe uzunluğunun başlangıç ve bitim parsellerinde teşekkül eden üç cepheli binadır Bina Kullanım Tanımları 1- Resmi Bina: Genel katma ve özel bütçeli idarelerle, İl Özel İdaresi ve Belediye'ye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilere ait bina ve tesislerdir. 2- Umumi Bina: Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, iş hanı, büro, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar, spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalardır. 9

16 3- Mevcut Bina: İnşa edildiği tarihte yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapılmış veya halen o yerde uygulanması gereken plan ve yönetmelik hükümlerine göre aynen veya statik sakınca göstermeksizin ek ve değişiklik yapılmak suretiyle korunması mümkün bina veya korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı binadır. 4- Mevcut Teşekkül: Bir yapı adasında mevcut bina tanımına uygun yapıların belirlediği oluşumdur. 5- Yüksek Yapı: 10 kat veya daha yüksek katlı binadır. 6- Rezidans: Ticaret, ticaret+otel, ticaret+konut ve konut alanlarında yapılan, en az konut şartlarını sağlayan ve bu ünitelere hizmet etmek üzere; sekreterlik hizmeti, resepsiyon (kabul yeri) hizmeti, günlük temizlik servisi, kuru temizleme, çamaşırhane, alışveriş servisi gibi hizmetlerin yer aldığı, birden fazla bağımsız bölümden oluşan konut binalarıdır Bina Bölüm Tanımları 1- Bağımsız Bölüm: Binanın, ayrı ayrı ve tek başına kullanılmaya uygun olup, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümleridir. 2- Ortak Alanlar: Binaların giriş holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri, açık ve kapalı merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler; kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, sığınak, otopark, trafo, odunluk, depo, çamaşırhane, bağımsız bölüm oluşturmamak ve ticari amaçlı kullanılmamak kaydıyla yapılan site yönetim birimleri (60 metrekareyi geçmemek kaydı ile)gibi ortak kullanılan veya faydalanılan alanlardır. 3- Sundurma: Yağmur ve güneşten korunmak için bir duvar önüne yapılabilen örtü elemanıdır. Sundurmalar binaların cephelerinde çekme ve bahçe mesafelerine tecavüz etmemek kaydıyla taşıyıcı eleman üzerine çatı ile örtülü, iki veya üç tarafı açık olmak koşuluyla yapılabilir. Sundurmalar duvar vb elemanlarla bölünemezler. Genişliği (5,00) metreden fazla olamaz. Alanı, ait olduğu binanın taban alanının (1/3 ) ünü geçemez. 4- Pergola: Bahçelerde çekme mesafelerine tecavüz etmemek şartıyla en fazla (2.80) metre net iç yüksekliğinde, gölge vermek, bitki sardırmak amacıyla hafif malzemeden yanları açık, üstü aralıklı güneş kesicilerle boşluklu olarak düzenlenen mekanlardır. 5- Kameriye (Çardak): Bahçelerde çekme mesafelerine tecavüz etmemek şartıyla en fazla (2.80) metre net iç yüksekliğinde, küçük köşk biçiminde yapılan, üstü kapalı, yanları açık veya kısmen kafeslerle örülü, yeşilliklerle sarılan süslü yapıdır. 6- Sığınak: Nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabi afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu na göre düzenlenmiş sığınaklarla ilgili yönetmelik ve eklerine uygun olarak inşa edilen korunma yerleridir. 7- Müştemilat: Genellikle binanın odunluk, kömürlük, kaloriferci odası, çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri gibi hizmetlerini gören iskan edilmeyen yerler ile yönetim odası, kapıcı dairesi, bekçi odası, bahçıvan odası ve kaloriferci dairesi gibi iskana ayrılan ve bina içerisinde ve/veya dışında bulunan mekanlardır. 8- Portik: Bitişik ön bahçesiz nizamda imar planında belirtilen yerlerde yayalara daha geniş kaldırım sağlamak amacı ile bina kütlesinden zemin kat yüksekliğinde ön cephe boyunca bina taşıyıcı elemanları bırakılarak İmar Yönetmeliği nde belirtilen derinlik ve yükseklik ebatlarında oyulan üç tarafı açık bina alt geçididir. 9- Kanopi: Benzin istasyonlarında pompaları, otel girişlerinde müşterileri, kamusal yapılarda (havaalanı vb.) kullanıcıları dış hava şartlarından koruyan mimari elemanlardır Bina Bölüm İçi Tanımları 1- Piyes: Bağımsız bölüm içerisinde iç duvar veya bölme elemanları ile çerçevesi tanımlanmış ya da niş oluşturularak meydana getirilmiş, belirli bir işlev görerek kendi bağımsız bölümünün kullanım amacını tamamlayan iç mekandır. 2- Balkon: Zemin katlarda arazi eğiminden dolayı 2.00 m yüksekliğine kadar yapılan döşeme seviyeleri hariç, tüm katlarda, çıkma hattı içinde kalmak kaydıyla cephe hattı dışında ve/veya içinde açık çıkma ve/veya gömme niteliğinde, duvar elemanları ile ayrılmış, en az bir dış cephe yanı açık, üstü açık ve/veya kapalı olarak 10

17 İmar Yönetmeliği nde belirtilen koşullar çerçevesinde tertiplenmiş teras tanımı dışındaki açık kullanım alanıdır. 3- Işıklık (Aydınlık): Binalarda merdiven kovalarının veya mutfak, oda, banyo, hela gibi piyeslerin aydınlatılmalarını ve havalandırılmalarını sağlayan, üstü açık ya da fenerle kapatılmış, ebatları ve koşulları İmar Yönetmeliği nde belirtilen ve faydalanıldığı tüm katlara ulaşan boşluktur. 4- Fener: Binalarda merdiven kovalarının, ışıklıkların, iç bahçe ve avluların ya da altlarında bulunan alanların aydınlatılması ve havalandırılması için çatıda bırakılan boşlukların, ışık ve hava alma özelliğini kesmeyecek şekilde üstlerini veya yanlarını kapatan yapı elemanıdır. 5- Baca: Ebatları ve koşulları İmar Yönetmeliği nde belirtilen ve faydalanıldığı tüm katlara ulaşan, ışıklık hariç çeşitli kullanımda bina içi boşluğudur. a) Duman bacası: Faydalanıldığı piyes veya piyeslerdeki ya da ortak alandaki duman ve kokuları uzaklaştırmaya yarayan bacadır. b) Hava bacası: Işıklık yapılması gerekmeyen piyes veya piyeslerin ya da ortak alanın havalandırılmasına yarayan bacadır. c) Tesisat bacası: Binada düşey doğrultuda kablo, boru, kanal gibi tesisat elemanlarının topluca geçirildiği, ortak mahallere açılabilen ve müdahale edilebilen bacadır. d) Çöp odası veya bacası: Merdiven evi ile bağlantılı katı atıkların düzenli toplanmasını sağlayan (oda olarak yapılırsa havalandırması ile birlikte) 1 m² yi geçmeyen mekanlar veya bacalardır. 6- Duvar: Kalınlığı ile gerektiğinde yüksekliği ve yapım koşulları İmar Yönetmeliği nde belirtilen, düşey doğrultuda koruma, taşıma, gizleme ve bölme amaçlarıyla kullanılan yapı elemanıdır. a) Dış duvar: Bina dışı ve balkonlar ile bina iç bölümlerini ayıran duvardır. b) İç duvar: Bağımsız bölüm veya ortak alan içerisindeki piyesleri ayıran duvardır. c) Ortak duvar: İki bağımsız bölümü veya bir bağımsız bölüm ile içerisindeki ya da bitişiğindeki ortak alanı ayıran duvardır. d) Bahçe duvarı: Parsel sınırlarında, kendi sınırı içerisinde veya ortak duvar olarak korunma ve gizlenme amacıyla yapılabilen duvardır. e) Parapet duvarı: Pencere altlarında korkuluk olarak ve çatılarda tesisatları veya çatı kaplamasını gizlemek amacıyla yapılabilen duvardır. 7- Korkuluk: Balkon, kat ve çatı terasları, beşten fazla basamağı bulunan açık merdivenler (50 cm.den fazla yüksekliğe çıkan merdivenler), bina iç boşlukları, zemin katın üzerindeki katlardaki açık ulaşım alanları vb yerlerde bu Yönetmeliğe ve teknik gereksinmelere uygun yapılan koruma elemanıdır Bina Kat İçi Tanımları 1- Kat Yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden kendi tavan döşemesi üstüne kadar olan kaba yapı mesafesidir. 2- Kat İç Yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden kendi tavan döşemesi altına kadar olan kaba yapı mesafesidir. 3- Kat Temiz İç Yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme kaplaması üstünden kendi tavan döşeme altı kaplaması veya varsa asma tavan kaplaması altına kadar olan temiz mesafesidir. Döşeme ve tavan kaplama kalınlıkları projede belirtilmemiş ise, döşeme kaplaması 8 cm, tavan kaplaması 2 cm. olmak üzere, toplam en az 10 cm. kabul edilir. Asma tavan derinliğinin, tavan döşemesi altından asma tavan kaplaması altına kadar verilmesi zorunludur. Yapılarda Tamir ve Tadil MADDE Basit Tamir ve Tadil: Yapılarda bağımsız bölüm içerisinde kalan ve binanın taşıyıcı sistemini değiştirmeyen veya etkilemeyen, fen ve sağlık kurallarına uygun olan, diğer bağımsız bölümlere zararı dokunmayan ve kullanım amacını değiştirmeyen, bağımsız bölüm içerisinde yapılan değişiklikler ile iç 11

18 duvarların kaldırılması, derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarımı işleridir. 2- Esaslı Tamir ve Tadil: Yapılardaki sistemi değiştiren dış duvarların kaldırılması veya yerlerinin değiştirilmesi ile taşıyıcı unsurları etkileyen brüt inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir. Esaslı tadil ruhsata tabidir. Dış pencere tabanlarının indirilmesi, kapıya dönüştürülmesi, dış pencere ve kapı yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne tesir eden işlemler de esaslı tamir ve tadilat kapsamında mütalaa edilir. Özürlü MADDE Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup; bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda ve açık alanlarda özel fiziki düzenlemelere gereksinim duyan kişidir. Fenni Mesul MADDE Proje müellifleri kendileri olsun veya olmasın yapının yürürlükteki Kanun, İmar Planı, İlgili Yönetmelik Hükümleri, T.S.E. Standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen ruhsat eki projelerine göre gerçekleştirilmesini,,aldıkları eğitime göre denetleyen ve İlgili Belediyeler ile üyesi oldukları odalarına karşı sorumlu olan ilgili meslek mensuplarıdır. Fen Adamları MADDE Yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makine, harita kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik öğrenim veren, en az lise dengi okullardan mezun olmuş veya lise mezunu olup, bir öğretim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarıyla tamamlamış olanlar ile 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu na göre ustalık belgesine sahip olan elemanlardır. İfraz ve Tevhid İşlemi İle İlgili Tanımlar MADDE İfraz: Taşınmazın inşaata elverişli hale getirilmesi amacıyla bölünerek ayrılması. 2- Tevhid: Parselin inşaata elverişli hale getirilmesi amacıyla birleştirilmesi. Yapı İnşaat Ruhsatı ve Kullanma İzni İle İlgili Tanımlar MADDE Yapı İnşaat Ruhsatına Esas Belge Tanımları 1- Aplikasyon Krokisi: Ada veya parsellerin, sabit bir röpere bağlı olarak arazide aplike edilmesi ve proje tanziminde kullanılması amacıyla paftası üzerinden alınan köşe nokta ve kenar ölçülerinin ve köşe noktaları koordinatlarının yazılı olduğu Kadastro Müdürlüğü nden alınan belgedir. 2- Teşekkülat Krokisi: Teşekkülatın bulunduğu parsel üzerindeki oturumunun ebatları ve parsel sınırına olan mesafeleri ile bina, kat, varsa kat terası ve çıkma yükseklik ve röper noktasına bağlı kotlarını plan ve cephe çizimi ile belirten ve ilgili belediyesinden alınan ruhsat eki krokidir. 3- Plankote: Ada veya parselin en az köşe ve eğim değişim noktalarında siyah kotlarını ve teşekkül etmiş kaldırım veya yol varsa bunların kırmızı kotlarını gösterir plandır. a) Ön plankote: İlgili belediyesince, bina ± 0.00 kırmızı kotunu belirleyen röper noktasının tespitine esas olmak üzere civardaki sabit bir röpere göre düzenlenmiş plankotedir. b) Revize plankote: İmar Daire Başkanlığı veya ilgili imar müdürlüğünce ±0.00 kotu olarak tespit edilen bina röper noktasına göre ön plankotedeki kotların revize edilmesi ile elde edilen ruhsat eki plankotedir. c) Siyah kot: Yapılacak bir yolun veya tesviye edilecek bir parselin işlem görmeden önceki tabii zemininin kotlarıdır. d) Kırmızı kot: Projede belirtilen veya hali hazırda mevcut olan yol bordür taşı ya da parsel zemininin tesviye veya kaplama üst seviyesinin bitmiş kotudur. 12

19 4- İmar Çapı: Düzenleme yapılmış veya yapılmamış alanlarda oluşmuş veya oluşmamış imar parselinin imar planlarını yansıtan tevhid, ifraz, yola terk, yoldan ihdas gibi imar parseli oluşma koşullarını yazı ve kroki ile belirtilen ön imar durumudur. 5- İmar Durumu: Bir imar parselinde inşa edilecek yapı veya yapıların imar yasası, imar planı, imar planı ilke kararları ve İmar Yönetmeliği ile öngörülen, proje yapım koşullarını yazı ve kroki ile belirten ilgili belediyelerce tanzim edilen yapı ruhsatına esas belgedir. 6- Oda Sicil Belgesi: Mevzuata aykırı uygulaması nedeniyle sürekli, yada geçici olarak hakları kısıtlanan proje müelliflerinin bu durumu denetlemek üzere ve ilgili proje müellifinin proje yapmaya yetkili olduğunu ve meslek adamının o anki durumunu gösterir, meslek odasınca düzenlenen ve her proje için işin adı yazılı belgedir. 7- Büro Tescil Belgesi: Mühendis ve Mimarların mesleklerini icra edebilmeleri için; 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Yasası gereğince yasada ön görülen okul veya muadili yerlerden diploma almış olduklarının, 7303 ile değişik 6235 Sayılı TMMOB Yasası gereğince ilgili meslek odasına kayıt zorunluluğu hükmünü yerine getirdiklerinin, meslekten ihraç edilmemiş veya belirli bir süre için imza yetkilerinin kısıtlanmamış olduğunun, serbest çalışmalarını engelleyen bir durum bulunmadığının, vergi dairesine kayıtlarının yapıldığının ilgili meslek odasınca tespit edilerek serbest büro çalışması yapabilmeleri için proje müelliflerine her takvim yılının ilk ayı içinde verilen belgedir. 8- Fenni Mesul Sicil Durum Belgesi: İlgili meslek odasınca düzenlenen, fenni mesul un sicil durumunu ve fenni mesuliyet üstlenilen işin adı ile fenni mesulün üzerinde bulunan fenni mesuliyete ilişkin inşaat alanı (metrekaresini bildiren) belgesidir. 9- Sığınak Vizesi: a) Sığınak ön vizesi: İlgili Belediyesince ruhsat düzenlenmeden önce sığınak gerektiren binalarda Sığınak Yönetmeliği uyarınca hazırlanmış sığınak projelerinin Sivil Savunma Müdürlüğü nce görülüp onayladığını proje üzerinde gösterir vizedir. b) Sığınak son vizesi: Ruhsatlı yapının inşaatı tamamlanıp iskan almadan önce, Sığınak Ön Vizesi almış projelerine uygun yapıldığına dair Sivil Savunma Müdürlüğü nden alınmış yapı kullanma iznine esas belgedir. 10- İnşaat Durum Zaptı: Herhangi bir şekilde ruhsat alınmadan yapıya başlanılarak kaçak inşaat yapıldığı ya da ruhsatlı yapılarda ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı tespit edildiği takdirde yapı tatil zaptına esas olmak üzere ilgili belediyesince düzenlen ve yapının o andaki durumunu kroki ve yazı ile gösteren belgedir Yapı İnşaat Ruhsatına Esas Proje Tanımları 1- Ön Proje (Avan Proje): Sadece yoğunluk yapı düzeninde yapılacak yapılarda yapının özelliğine göre proje müellifince gerekli görüldüğü hallerde ön izin niteliğinde ve uygulama projesine esas olmak üzere geçerli imar durumuna göre düzenlenen ve içeriğinde projenin vaziyet planında bahçe tanzimi, otopark girişi, yangın merdiveni, İmar Yönetmeliği nin izin verdiği durumlarda bahçe içine yapılabilecek trafo ve garajlar ile bahçe ve bina yaklaşım mesafe ve kotları, tüm kat planları ve yeterli miktarda kesitleri, yapı inşaat alanının hesaplanması için gerekli olan tüm ölçü ve kotları, proje tertibi nedeniyle tam anlamıyla tanımlanamayan yapı kütlelerinde tam anlatımlı maket ve ayrıca yapı inşaat tablosu bulunan 1/200 ve 1/100 ölçekli ruhsat eki projedir. 2- Kazı Projesi (Hafriyat Projesi): Revize plankote ile siyah kotları belirlenmiş bir parselde yapılacak kazı durumu ve miktarını belirtecek şekilde ölçülendirilmiş ve kotlandırılmış plan ve gerektiği kadar kesitten oluşan ve kazı iznine esas olan ruhsat eki projedir. 3- Uygulama Projesi: Bir yapının inşa edilebilmesi için gereken tüm ilgili mevzuat ile meslek odaları tarafından belirlenen mesleki ve teknik standartlara uygun olarak hazırlanmış, ruhsat eki mimari, statik, elektrik ve mekanik tesisat projeleri ile bunların eki detay, hesap ve raporlardır. 4- Tadilat Projesi: Yapı bitmiş olsun veya olmasın ruhsat eki onaylı projelerde imar mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılmak istenilen değişikliklere göre sadece değişen kısımlarla ilgili olarak tanzim edilen uygulama projeleridir. 13

20 5- İlave Yapı Projesi: Yapı bitmiş olsun veya olmasın yapı inşaat alanını aşmamak koşulu ile imar mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılmak istenilen ilavelerin tüm gerekli projelerini kapsayan uygulama proje bütünüdür. 6- Durum Tespit Projesi: Binaların hali hazır şeklinin vaziyet planı, kat planları, asgari kesit ve cepheleriyle gösterilen ve ruhsat eki olmayan mimari projedir. 7- Rölöve Projesi: Mevcut bir yapının hali hazır durumunun tespiti amacıyla vaziyet planı, kat planları, biri merdivenden geçen asgari iki kesit ve bitişik olmayan tüm cephelerinin görünüşlerinin yerinde ölçüm alınarak çizilmesi ile ve gerektiğine taşıyıcı sistemini anlatan statik raporu ve yeterli sayıda fotoğraf eklenerek oluşan mimari projedir. 8- Restorasyon Projesi: Tarihsel belge niteliğindeki kültür yapılarının, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ve yıpranmasının durdurulması amacıyla söz konusu yapılara yapılacak onarım, yenileme, sağlıklaştırma ve işlevlendirme gibi her türlü teknik ve sanatsal müdahalelerin ulusal ve uluslararası koruma ilkelerine dayanılarak hazırlanan rapor ve proje bütünüdür. 9- Restitüsyon Projesi: Rölöve analizi tarihi araştırma ve örneklerin karşılaştırmalı etüdü sonucunda, sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok olmuş yapıların, belgelere ve eldeki kanıtlara dayanarak özgün biçimini belirlemeye yönelik, araştırma raporu, harita, fotoğraf, tarihi belge gibi eklerle desteklenmiş varsayım projesidir Yapı İnşaat Ruhsatı Tanımları 1- İnşaat Ruhsatı: Bir yapının İmar Yasası, İmar Planı, İmar Planı İlke Kararları ve İmar Yönetmeliği ne uygun olarak inşa edilebilmesi için gerekli belge ve projelerin usulüne uygun olarak tanzim edilmesi ve görülerek onaylanması sonucu oluşan yapı yapma hakkını belirleyen ve üzerinde binanın yapılacağı parselin ve binanın tanımları bulunan onaylı resmi izin belgesidir. a) Yeni inşaat ruhsatı: Bir parselde ilk defa veya mevcut yapı tamamen yıkılarak yeni yapı yapılması durumlarında düzenlenen inşaat ruhsatıdır. b) Esaslı tamir ve tadilat ruhsatı: İmar mevzuatına uygun olarak inşa edilmiş ve imar plan hükümlerine göre korunması mümkün olan yapılarda, herhangi bir nedenle imar mevzuatına uygun esaslı tamir ve tadilat yapılması durumunda, proje müelliflerinin onayı alınmak kaydıyla, gerekli belge ve rölöve projelerinin veya tadil projelerinin incelenerek onaylanması üzerine tanzim edilen tadilat ruhsatıdır. c) İlave inşaat ruhsatı: İnşaat ruhsatı alınmış yapılarda, ruhsat süresi içerisinde veya kullanma izni alındıktan sonra yapı inşaat alanı hakkını aşmamak koşulu ile imar mevzuatına uygun ilave yapı yapılabilmesi durumunda gerekli belge ve ilave yapı projelerinin incelenerek onaylanmasından sonra inşaat ruhsatı üzerinde ilave yapı veya yapıların başlama ve bitim tarihleri ayrıca kaydedilmek üzere mevcut ruhsat üzerinde düzenleme yapılarak elde edilen inşaat ruhsatıdır. d) Ruhsat yenileme: Yapı ruhsat süresi dolmadan önce süresinde bitme imkanı olmayan, inşasına iki yıl içinde başlanmayan, ruhsat yenilemesi başvurusu yapılan yapılar için verilen inşaat ruhsatıdır. e) Yeniden ruhsat: Yapı ruhsat süresi dolmadan önce süresinde bitme imkanı olmayan, inşasına iki yıl içinde başlanmayan ve ruhsat süresi içinde ruhsat başvurusu yapılmaması nedeniyle ruhsatsız olarak değerlendirilen yapılar için verilen inşaat ruhsatıdır. 2- Yapı İnşaat Ruhsatı Ekleri: Yapı inşaat ruhsatı düzenlenmeden önce görülüp uygun bulunması veya onaylanması ve ruhsat dosyasında saklanması gereken bu Yönetmeliğin 7.09 maddesinde açıklanan belgelerdir. 3- Yapı Ruhsat Müddeti Başlama Tarihi: Yapı inşaat ruhsatının düzenlenerek onaylandığı tarihtir. 4- Yapıya Başlama Tespiti: İki yıllık yapıya başlama müddeti içerisinde ruhsat eki temel projesine uygun olarak betonarme yapı temelinin beton dökülerek tamamlanması halinde yapıya başlanmış sayılır. 5- Yapı Ruhsat Müddeti Bitim Tarihi: İki yıl içinde inşaata başlanmış yapılarda, yapı ruhsat müddetinin başlama tarihinden itibaren beş yıllık sürenin bitim tarihidir. Başlanmamış yapılarda iki yıllık sürenin bitiş tarihidir. 6- Yapı Bitim Tarihi: Yapıya kullanma izninin verildiği tarihtir. 14

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz Belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI Tarih: 15.10.2015 Sayı : 2015/194 KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI 3065 sayılı KDV kanunun 28. maddesi 6322 Sayılı Kanun un 22. maddesiyle kısmen değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Bakanlar

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır İmar planlarında yönetmelikte yer alan tanımlara ve ruhsatla ilgili hükümler aykırı

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE TADİLATLARI T.T. 02.08.2013 (12984 sayılı BAKANLIK OLURU ile) T.T. (21485 sayılı

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1) 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 1 Etap Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile

Detaylı

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. 1/1000 ölçekli Zekeriyaköy- Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ MADDE 1. KAPSAM: Birinci Bölüm Genel Hükümler 1.1. 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU, PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2.

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Kilyos-Demirciköy Bölgesi Koruma

Detaylı

İzmir in yeni imar yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 21. 03. 2002 tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek yeniden şekillenmiştir.

İzmir in yeni imar yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 21. 03. 2002 tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek yeniden şekillenmiştir. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İzmir in yeni imar yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 21. 03. 2002 tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek yeniden şekillenmiştir. BİRİNCİ KISIM

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

İzmir in yeni imar yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 21. 03. 2002 tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek yeniden şekillenmiştir.

İzmir in yeni imar yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 21. 03. 2002 tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek yeniden şekillenmiştir. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İzmir in yeni imar yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 21. 03. 2002 tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek yeniden şekillenmiştir. BİRİNCİ KISIM

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI 14.02.2014 TARİH VE 80 SAYILI MECLİS KARARI: 1- Planlardaki bina yüksekliklerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2008

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı: 21.03.2002-05/19 Yürürlük tarihi: 10 Mayıs 2002 (Değişik:18.07.2002 tarih ve 05/71 sayılı Meclis Kararı ile.) (Değişik:17.11.2003

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ 29.9.1993 tarih ve 21173 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Otopark Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PLANLI ALANLAR TĠP ĠMAR YÖNETMELĠĞĠNE ĠLAVE ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PLANLI ALANLAR TĠP ĠMAR YÖNETMELĠĞĠNE ĠLAVE ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PLANLI ALANLAR TĠP ĠMAR YÖNETMELĠĞĠNE ĠLAVE ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, yapıların sıhhi ve fenni gereklere uygun olarak

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAK YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

Ö N S Ö Z. Av. Mehmet ÖZHASEKİ Büyükşehir Belediye Başkanı

Ö N S Ö Z. Av. Mehmet ÖZHASEKİ Büyükşehir Belediye Başkanı Ö N S Ö Z Altyapı problemleri büyük ölçüde çözülmüş ve halen önemli altyapı yatırımları devam etmekte olan şehrimizin, çevre temizliği ve planlı şehir olması bakımından örnek alınacak güzellikte olduğu,

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme alanları ve bu alanlardaki

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mersin Belediyesi Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 2014 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ Yasal Dayanak:

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Planların Hazırlanmasına Dair Esaslar... 3 Planların

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA GEMLİK (BURSA) 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI; İLAVE PLAN NOTU AÇIKLAMA RAPORU İlave Plan Notu, Gemlik (Bursa) 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarına

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 6 TL.2 Konut,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Fen Adamlarının Gruplandırılması... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 4 Fen Adamlarının Yetki ve... 4

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1.1. GENEL HÜKÜMLER: 1.1.1. Karabağlar 1/1000 ölçekli 1. Etap Basınsitesi ve Civarı Revizyon

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 20.05.0987 tarih ve 3367 sayılı kanun Köyde İkamet eden veya edecek vatandaşlar İl si Genel İSTENEN BELGELER İÇ YAZIŞMALAR Müd.,D.S.İ, Çevre ve Orman Md.vb.) 8-10 Ay DIŞ YAZIŞMALAR 1 2 Köy Gelişim planı

Detaylı

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.)

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.) TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) (03.01.2003 T.T.) Genel hükümler : 1. Tuzla E-5 Karayolu ile Demiryolu Arası Sanayi Şeridi Dönüşüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE TEŞKİLATI VE BELEDİYE SINIRLARI 25 İKİNCİ BÖLÜM İMAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İMAR HUKUKU. Sayfa No I- İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 19 II SAYILI İMAR KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 23

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İMAR HUKUKU. Sayfa No I- İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 19 II SAYILI İMAR KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 23 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İMAR HUKUKU Sayfa No I- İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 19 II- 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 23 1 - NAZIM İMAR PLANI 25 2- UYGULAMA İMAR PLANI 26 3- YAPILAŞMA VE UYGULAMAYA

Detaylı

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP ÜÇKUYULAR-ŞEHİTLER MAHALLESİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI (TEKNİK DÜZELTME EKLENMİŞ HALİ) PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi kent merkezi, arkeolojik, kentsel sit alanlarında uygulama esasları EK MADDE (1)

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2017 002 Sirkülerimizin konusunu Yargı Kararı Işığında Konutlarda uygulanacak KDV oranı ve KDV İadesi Sürecinde 150 m2 lik Net Alan Tespitinde Son Durum oluşturmaktadır. KAPSAM : Danıştay

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların

Detaylı

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent 10.12.2012-21.07.2014-16.02.2016 T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent Uygulama İmar Planı, plan notları ve plan raporu ile bir

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ I. Bölüm AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK Madde 1 : Amaç... 5 Madde 2 : Kapsam... 5 Madde 3 : Yasal Dayanak... 5 Madde 4 : Yetki ve Sorumluluklar... 5 II.

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 06/09/2006 Tarihinde Belediye Meclisince Onanan Turizm Merkezi Alanı Dışı KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 29.05.2012 I BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ MADDE 1.01 :AMAÇ 2 II. BÖLÜM KAPSAM VE YASAL DAYANAK MADDE 2.01 : KAPSAM.

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 06.11.2012 I BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ MADDE 1.01 :AMAÇ 2 II. BÖLÜM KAPSAM VE YASAL DAYANAK MADDE 2.01 : KAPSAM.

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.03.2006 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul edilip yürürlük kazanan Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği nin

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Anayurt Mahallesi 996 parsel ve çevresini kapsayan hayvancılık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 52 sayılı

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI

SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI TANIMLAR VE KOŞULLAR *AZAMİ BİNA SAHASI: PARSEL İÇERİSİNDE PLAN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE BİNANIN TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİNDE İŞGAL EDEBİLECEĞİ EN BÜYÜK SAHADIR.

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı