AVRUPA BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE GIDA SEKTÖRÜNDE UYULMASI GEREKEN YÖNETMELİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE GIDA SEKTÖRÜNDE UYULMASI GEREKEN YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE GIDA SEKTÖRÜNDE UYULMASI GEREKEN YÖNETMELİKLER ARALIK 2005 NESTEREN KESEN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN YARDIMCISI 1

2 I. AB Gıda Kanunun Genel Olarak İncelenmesi AB Gıda Kanunu, tarladan sofraya yaklaşımı ile şekillendirilmiştir. Bu yaklaşıma göre; gıda kanunu ilk üretim, ürünün işlenmesi, taşınması, dağıtımı gibi bölümlerden oluşan gıda üretim zincirinin tüm bölümlerini kapsamalıdır. Her bölümde, gıdanın güvenliğinden o bölümde faaliyet gösteren operatör sorumludur tarihli AB Gıda Kanunu, 1 Ocak 2007 ye kadar tüm AB ülkelerinde uygulanır duruma geçirilmelidir. AB Gıda Kanunun genel hükümleri şunlardır: Güvenli olmayan gıda ürünleri pazara sunulmamalıdır. Bir gıda ürününün güvenli olup olmadığının belirlenmesinde; ürünün normal kullanım koşulları, tüketiciye aktarılan bilgiler, ürünün kullanımı ile ortaya çıkacak kısa ve uzun vadedeki etkiler ve toksik etkileri göz önünde bulundurulur. Ürünün güvenli olmadığının belirlenmesi durumunda; malın dahil olduğu tüm parti Gıda Kanunu na uygunsuz sayılır. Gıda üretim zincirinin her aşamasında faaliyet gösteren operatörler ürünün Gıda Kanunu ile belirlenmiş olan koşulları sağlaması ile yükümlüdür. Gıda ürünlerinde kullanılan tüm maddeler, üretim, işleme ve dağıtım zincirlerinin her aşamasında o zincirde faaliyet gösteren operatörler tarafından izlenebilmelidir. Gıda İzlenebilirliği, dünyada çoğu gelişmiş ülkenin; gıda konusunda hijyen koşullarının sağlanması, gıda yolu ile yayılan hastalıkların engellenmesi amacı ile gıda zincirinin tarladan sofraya dek izlenmesi ve denetlenmesi adına düzenlemeler oluşturduğu bir uygulamadır. Gıda İzlenebilirliği, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sayılı yeni AB Gıda Kanunu Yönetmeliği ile AB de yasal bir nitelik kazanmıştır. Bir operatörün ithal edilen ya üretilmiş olan gıda ürünlerinin sağlığa zararlı olduğunu düşünmesi durumunda, ürün ivedilikle pazardan çekilmeli ve ilgili otoritelere haber verilmelidir. Bu tarz bir ürün tüketiciye ulaşmış ise, tüketiciler konu ile ilgili bilgilendirilmeli ve ürünlerin geri toplanması sağlanmalıdır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), gıda güvenliği ile ilgili tüm konularda bilimsel tavsiye ve teknik destek sağlamakla sorumludur. Kurum aracılığı ile kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 2

3 Gıda Güvenliği ile ilgili Uygulamalar Acil Uyarı Sistemi Tüm gıda ürünleri ve hayvan yemleri Acil Uyarı Sistemi kapsamındadır. Bu sistem aracılığı ile; Pazara sunulması yasaklanan ya da geri toplatılacak gıda ürünleri Profesyonel operatörler tarafından kullanılması sakıncalı gıda ürünleri AB sınırında Birliğe sokulması sakıncalı ürün grubu ve konsinyeleri hakkında bilgilerin Birlik genelinde duyurulması sağlanır. Acil Durumlar Birlik içinde üretilen ya da dışarıdan ithal edilen gıda ürünlerinin insan ve hayvan sağlığına ya da çevreye zararlı olması riski bulunması ve bu riskin üye ülke tarafından yürütülen faaliyetlerle kontrol edilememesi durumunda, Komisyon ivedilikle aşağıda belirtilen tedbirleri alabilir: Birlik içinde üretilmiş olan ürünler için: söz konusu ürünün piyasada konumlanmasının durdurulması, geçici özel düzenlemelerin getirilmesi Üçünü ülkelerden ithal edilmiş ürünler için: İthalatın durdurulması, geçici özel düzenlemelerin getirilmesi Genel Kriz Yönetimi Planı EFSA ve üye ülkeler ortaklığında Komisyon genel kriz yönetimi planı düzenlemelidir. Eğer kriz, genel kriz yönetimi planında belirlenen uygulamalar ile çözülemezse Komisyon tarafından Kriz Masası kurulmalı ve EFSA bu birime teknik destek vermelidir. II. Türk Gıda Kanunu nun İncelenmesi AB ye uyum çalışmaları kapsamında 2004 yılında ülkemizde kanun hükmünde kararname ile yönetilen gıda sektörü kendi yasasına kavuşmuş ve Gıda Kanunu kabul edilmiştir. Tarım Bakanlığı, Türk Gıda Kanunu nun, kavramsal birliktelik, izlenebilirlik, tüketicinin bilgilendirilmesi, bildirim sistemi, risk analizi, değerlendirilmesi ve yönetimi, güncel gıda türlerinin yasal çerçeveye kavuşturulması, kayıt altına alma, serbest rekabetin önünün açılmasına yönelik tedbirler konusunda AB Gıda Kanunu ile uyum gösterdiğini belirtmektedir. Yeni Türk Gıda Kanunu ile AB Gıda Kanunu nun Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım; gıdaların son ürün aşamasında değil, üretimden tüketiciye ulaşana kadarki her evrede izlenebilmesi üzerine kurulmuştur. İnsan sağlığının korunması amacıyla, gıda maddeleri üreten, ithal eden, dağıtımını yapan ve satan işyerlerine de sorumluluklar ve yaptırımlar getirilmiştir. Kanuna göre; gıda işletmecisi ithal ettiği, ürettiği, işlediği, imal ettiği veya dağıtımını yaptığı gıdanın gıda güvenliği şartlarına uymaması durumunda, ürününü pazardan geri çekmek ve bu konuda yetkili mercileri bilgilendirmek zorundadır. 3

4 Gıda maddesinin toptan veya perakende satış ve/veya dağıtım faaliyetlerinden sorumlu kişiler de aynı şekilde; gıda güvenliği şartlarına sahip olmayan ürünleri pazardan geri çekmek, yetkili merciler tarafından alınan tedbirler ile ilgili olarak işbirliği yapmak, gıdanın izlenebilirliğine katkıda bulunmak zorundadır. Gıda işletmecileri; gıda, gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıda maddelerine karıştırılması tasarlanan herhangi bir maddeyi, kimden aldıklarını belirleyebilecek sisteme sahip olmak zorundadır. Bu nedenle; piyasaya sürülen gıdaların, izlenebilirliğini kolaylaştırmak amacıyla, gerekli bilgileri içerecek şekilde etiketlenmesi ve tanımlanması zorunludur. Yasanın Getirdiği Yenilikler İlk kez bu yasa ile Ulusal Gıda Komisyonu ve Gıda Bankası gibi organlar oluşturulmuştur. Ulusal Gıda Komisyonu Gıda ile ilgili düzenlemelerin ve uygulamaların yapılmasında görüş ve öneri bildirmesi amacıyla kurulmuştur. Bu Komisyon; Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Üniversitelerin gıda bilimi ve teknolojisi, bitki ve hayvan sağlığı dallarından uzman öğretim üyeleri, gıda alanında faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve ilgili özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden seçilecek temsilcilerden oluşmaktadır. Gıda Bankaları Birliği Gıda bankaları arasında işbirliği, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını yerine getirmesi için kurulmuştur. Sadece işyerinin hijyeni çalışma ruhsatı almak ve üretim yapabilmek için yeterli olmamaktadır. Faaliyetin yürütüldüğü binanın imar yasasına uygunluğu gibi koşullar aranmaktadır. Tarladan sofraya yaklaşımı sayesinde sorunlu bir ürünün ilk aşamasına kadar kimin ürettiği belirlenebilecektir. Gıda sektöründeki tüm yetkiler Tarım Bakanlığı na devredilmesi ile bir merkezde toplanması amaçlanmıştır. Ancak denetim yetkisinin sadece Tarım Bakanlığı nda olup olmadığı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Belediye Yasası na göre yerel yönetimlere de denetim yetkisi tanınmaktadır. Yeni Gıda Yasası nda ise gıda denetim faaliyetlerinin sadece Tarım Bakanlığı nca görevlendirilen denetçiler tarafından yapılacağı belirtilmektedir. Yasa reform niteliğinde maddeler içermesine rağmen, pek çok ana başlık ile ilgili yönetmeliklerin çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle yasa tam olarak uygulanamamaktadır. 4

5 AB Komisyonu, Gıda Yasasının yayınlanmasından 6 ay sonra bir tebliği ile yasanın eksiklikleri konusunda görüş bildirmiştir. AB genel olarak şu tavsiyelerde bulunmuştur: Gıda üreticileri sağlıklı ve güvenli gıda üretilmesi ve bunların uygun şartlarda pazara sürülmesinden birincil derecede sorumludur. Yasada üreticinin sorumluluğu ve uymaması durumunda karşılaşacağı cezai müeyyideler net bir şekilde ifade edilmemiştir. Gıda Kanunu'nun ilgili maddesinde ihraç edilen ancak aflatoksin gibi gerekçelerle geri dönen ürünlerin ülke içinde kullanılabileceği anlamı çıkmaktadır. Kanunda kontrollerden bahsedilmiş ama kontrollerden sorumlu merci net olarak belirtilmemiştir. 5

6 II. Avrupa Birliği nde Gıda Ürünleri ile ilgili Genel Düzenlemeler Gıda Ürünlerinin Etiketlenmesi ile ilgili Düzenlemeler Gıda ürünlerinin etiketlenmesi, sunulması ve reklamının yapılması ile ilgili genel şartlar 2000/13/EC Konsey Direktifi ile düzenlenmiştir. Bu koşullar sadece ürünün ulaştığı son birim olan tüketiciye satılan gıda ürünleri için değil, restoran, hastane ve büyük yiyecek içecek tedarikçilerine satılan ürünler için de geçerlidir. Bu yönergeye göre ürünün etiketinde yer alması zorunlu olan bilgiler şunlardır: Ürünün hangi ad altında satıldığı Azalan ağırlık sırasına göre ürünün içindeki malzemeler-genetik yapısı değiştirilmiş gıda ürünleri, ambalaj gazları, tatlandırıcılar, aspartam, kinin, kafein, meyan kökü, phytosterol, phyostanol için etikette özel bir ibare gerekmektedir. Kasım 2005 ten itibaren 2003/89/EC sayılı yönerge uyarınca içerikte kullanılan malzemelerin tüm alt gruplarının etikette belirtilmesi gerekmektedir. Bu uygulama alerjik etki yaratabilecek malzemelerin tüketiciler tarafından belirlenebilmesini sağlamaktadır. Aynı uygulama alkollü içecekler için de geçerlidir. Yeni yönerge kapsamında; gluten içeren hububat, kabuklu hayvansal gıdalar, yumurta, balık, fıstık, soya fasulyesi, süt ve süt ürünleri, fındık ve fındık ürünleri, en az 10mg/kg lık konsantrasyon oranına sahip susam tohumu ve sulfit, kereviz ve hardal gibi tüm potansiyel alerjik malzemelerin etikette belirtilmesi gerekmektedir. Bazı malzemelerin spesifik isimleri yerine kategori isimleri altında belirtilmeleri mümkündür. Bunlar; yağlar, sıvıyağlar, nişasta, balık, peynir, baharatlar, otlar, ekmek içi, şeker, glukoz şurup, süt proteinleri, kakao yağı, kriztalize meyve,sebze ve şarap tır. 2001/101/EC yönetmeliği ile et ayrı bir kategori olarak eklenmiş ve paketlenmiş et ihva eden ürünlerin et kategorisi altında sınıflandırılması kararlaştırılmıştır. Paketlenmiş gıdanın metrik sisteme göre net miktarı (litre, kg vb) Minimum dayanıklılık tarihi Raf ömrü best before.. ibareleri ile belirtilmelidir. Tarih gün/ay/yıl sırasında yazılmalıdır. Raf ömrü üç ayında altında olan ürünler için gün ve ayın, raf ömrü 3-18 ay arasında olan ürünler için ay ve yılın, raf ömrü 18 aydan fazla olan ürünler için ise yılın belirtilmesi yeterli olmaktadır. Kolay bozulabilir ürünlerde ise use by ifadesi altında gün, ay ve yıl belirtilmelidir. Özel saklama ya da kullanım koşulları Üretici firmanın ismi, adresi, paketlemeyi yapan firma, satıcı firma bilgileri 6

7 Menşe ülkesi Kullanma talimatları %1.2 den fazla alkol içermesi durumunda gerçek alkol seviyesi Ürünün ait olduğu partiyi (lotu) belirten bir işaret (Üretici, imalatçı, paketleyici ya da AB de ilk satışı gerçekleştiren firma tarafından verilebilir) İşaretin önünde L harfi yer almalıdır. Lot işareti son kullanma tarihinin ay, gün ve yıl olarak belirtilmesi durumunda gerekli değildir. Üretim sırasında ürünün üzerinde yapılan uygulamalar (özellikle dondurulmuş gıdalar için) AB genelinde ürünlerin kodlandırılması için Avrupa Ürün Numaralandırma Sistemi (EAN) kullanılmaktadır. Bu sistem, AB yönetmelikleri tarafından düzenlenen bir sistem olmamasına rağmen, izlenebilirlik ilkesinin koşullarını yerine getirmek amacıyla AB genelinde sıklıkla kullanılmaktadır. Katkı Maddelerinin Etikette Belirtilmesi Ürünlerin etiketlenmesini düzenleyen yönetmelikte ayrıca, kullanılan katkı maddelerinin de etikette yer alması gerektiği belirtilmektedir. Yönetmelikte katkı maddeleri kategoriler altında listelenmektedir. Bu kategoriler şunlardır: renk, koruyucu madde, anti-oxidant, emülfiser, kalınlaştırıcı, stabilizer, kabartıcı,anti-foaming, parlatıcı, un düzenleyeci, sıkılaştırıcı, itici görevi gören gaz. Ürünün içeriğinde yer alan tatlandırıcı, aspartam ve polyol maddeleri için etikette standart bir ibare kullanılmaktadır. İçeriğin Miktarsal olarak Belirtilmesi (QUID) İçeriğin miktarsal olarak belirtilmesi aşağıdaki durumlarda zorunludur: Gıda ürünün içeriğindeki malzemelerin ürünün satıldığı isim altında geçmesi Örnek: Çilekli dondurmada %15 çilek İçerikteki malzeme ya da malzemenin dahil olduğu kategoriye etikette yazı (örn: tereyağı ile yapılmıştır), resim (süt ürünlerinde inek resmi kullanılması) ya da grafikler yolu ile dikkat çekilmesi İçerikte malzemenin belirtilmesinin ürünün tanımlanmasında ya da diğer ürünlerden ayrılmasında gerekli olması durumunda Gıdaların Besin Değerinin Etiketlerde Belirtilmesi Ürünün üzerinde ya da reklamlarında besin değeri hakkında bir iddiada bulunulmadığı sürece, ürünlerin besin değerinin belirtilmesi zorunlu değildir. Besin değerinin etiketlendirilmesi ürünün enerji, protein, karbonhidrat, yağ, lif, sodyum, vitamin ve mineral oranlarının belirtilmesi anlamına gelmektedir. 7

8 Besin ve enerji değeri her 100 ünite için gram/mililitre cinsinden, vitamin ve mineral miktarı ise günlük önerilen miktarın yüzdesi olarak verilmelidir. Bazı ürünler için özel etiketlendirme şartları belirlenmiştir. Bu ürünler; genetik yapısı değiştirilmiş gıda ürünleri, besleyici özelliğe sahip bebek gıdaları, biftek, şarap,alkollü içkiler, organik gıdalar, kakao özü ve çikolata, şeker, meyve suyu ve benzerleri, pastörize süt, kahve, meyve reçeli, marmelat, kestane püresi, taze sebze ve meyveler, et, yumurta, süt ürünleri, sürülebilir yağlar ve deniz ürünleridir. Avrupa Birliği nde Gıda Maddelerinin Ambalajlanması Ürünün paketinde yazan ağırlık ile ürünün esas ağırlığı arasındaki kabul edilebilir hata payı 76/211/EEC sayılı AB yönetmeliği ile belirlenmiştir. Etikette yer alan en az 3mm lik e harfi, belirtilen ağırlığın ürünün esas ağırlığına eşit olduğunu ifade etmektedir. Tereyağı, taze peynir, tuz, şeker, makarna, pirinç, kuru meyve ve sebzeler, dondurulmuş meyve ve sebzeler, balık fileto, dondurma, ve metal kaplarda satılan ürünlerin kap ölçüleri 80/232/EEC sayılı yönetmelik ile belirlenmiştir. 1935/2004 sayılı yönetmelik ile gıdanın paketlenmesi dahil olarak gıda ürünleri ile kontağı olan materyaller konusunda sınırlamalar getirilmiştir. Bu yönetmeliğin ek bölümünde bazı materyaller için özel düzenlemeler getirilmiştir. Bunlar; plastikler, yeniden yaratılmış selüloz ve seramiklerdir. Seramikler ile ilgili olarak, seramik bileşenleri olan kurşun ve kadmiyum için limitler belirlenmiştir. Gıda Maddelerinde Katkı Maddeleri Kullanımı 89/107/EEC sayılı yönerge ile gıda maddelerinde kullanılması uygun olan katkı maddeleri listesi hazırlanmasını sağlamıştır. Bu listede yer almayan katkı maddelerinin kullanımı kesinlikle yasaktır. Listeye iki yıllık geçici izinden sonra yeni maddeler eklenebilmektedir. Çoğu katkı maddesinin kullanımı için limitler belirlenmiştir. Gıda maddelerinde eklenen mineraller ve vitaminler bu yönetmelik kapsamında değildir ve bunların kullanımı üye ülkelerinde ulusal kanunları ile düzenlenmektedir. Gıda ürünlerinde kullanılabilen katkı maddeleri üç ayrı yönetmelik ile düzenlenmiştir: 94/35/EC sayılı yönetmelik ile gıda ürünlerinde kullanılan tatlandırıcılar için maksimum kullanım oranları belirlemiştir. 94/36/EC sayılı yönetmelik ile olabileceği belirlenmiştir. hangi gıda ürünlerinde boya kullanımının uygun 95/2/EC sayılı yönetmelik ile ise diğer katkı maddeleri ile ilgili düzenlemeler belirlenmiştir (kullanımı şarta bağlı olan katkı maddeleri, bebek gıdalarında 8

9 kullanılabilecek katkı maddeleri, sadece sınırlı sayıda katkı maddesi kullanılabilecek gıda ürünleri listesi). III. Bazı ürünler ile ilgili AB Yönetmelikleri Maden Suyu (Mineral Water) 80/777/EEC AB yönetmeliğine göre; doğal Maden Suyu, mikrobiyolojik açıdan sıhhi olan, bir yer altı kaynağı ya da doğal bir kaynaktan elde dilen su olarak tanımlanmaktadır. AB üye ülkeleri sadece bu tanıma ve ilgili AB direktiflerine uyan suların doğal maden suyu adı altında pazarlanmasını sağlamalıdır. Doğal maden suları aşağıda belirtilenler dışında herhangi bir arıtma uygulamasından geçirilemez; Filtreleme ile demir ve sülfür bileşenleri gibi elementlerin ayrılması Fiziksel uygulamalar karbondioksitin tamamının ya da bir bölümünün arındırılması Karbondioksitin tekrar eklenmesi Doğal maden suyunun şişelenmesinden sonra koloni sayımları C derece arasında mililitrede 100 ü geçmemeli, ya da 37 C derecede mililitrede 20 yi geçmemelidir. Toplam koloni sayımı şişelenmenin 12 saat sonrasında yapılmalı ve bu 12 saatlik dönemde su 4 ± C derecede tutulmalıdır. Ürünlerin pazarlanması Doğal Maden Suyu adı altında yapılmalıdır. Ürünler üzerindeki etiketlerde şu bilgilerin bulunması zorunludur: -Ürünün analitik içeriği ve analiz tarihi -Kaynağın adı ve kaynaktan yararlanılan bölge 96/70/EC AB yönetmeliği ile; üçüncü ülke topraklarından çıkarılan doğal maden sularına verilen sertifikaların geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. AB üyesi bir ülke gerekli koşulları yerine getirmemiş olan doğal maden sularının ticaretini durdurabilir. Ancak bunun için geçerli nedenleri açıklamalıdır. Memba suyunun (spring water) tanımı yapılmıştır. 2003/40/EC AB yönetmeliği ile Doğal maden sularında bulunabilecek 16 doğal birleşen ve izin verilen oranları belirlenmiştir. İçeriğindeki florür oranının 1.5mg/l yi geçmesi durumunda ürünler özel bir etiket taşımalı; bu etikette florür oranının 1.5mg/l yi geçtiği ve bebeklerin ve küçük çocuklar tarafından tüketilmesinin zararlı olabileceği belirtilmelidir. 9

10 İçme Suyu Avrupa Birliği 98/83/EC sayılı içme suyu yönetmeliği ile insani kullanım amaçlı sular ile ilgili düzenlemeler getirmiştir. Yönetmeliğin amacı, içme suyunun tüm AB ülkelerinde aynı şekilde sağlıklı, temiz ve lezzetli olmasını sağlamaktır. Bunun için yönetmelik ile içme suyunun içeriğinde en çok bulunan maddeler için çeşitli standartlar getirilmiştir. Belirlenen bu maddeler parametreler olarak adlandırılmaktadır. Yönetmelik oluşturulurken Dünya Sağlık Örgütü nün içme suyu ile ilgili ilkeleri baz alınmıştır. İçme Suyu Yönetmeliği ne göre; içme suyunda yer alan 48 adet mikrobiyolojik ve kimyasal maddenin kontrol ve test edilmesi gerekmektedir. AB ülkeleri kendi kanunlarını ilgili yönetmelik ile uyumlu hale getirirken, yeni şartlar ekleyip kontrol edilmesi gereken maddelerin sayısını arttırabilirler. Bu maddeler, kendi bölgelerinde çıkan suda bulunan ancak yönetmelikte yer almayan maddeler olabilir. Ya da üye ülkeler daha yüksek standartlar getirmek amacı ile böyle bir uygulamaya geçebilirler. Ancak, üye ülkelerin yönetmeliklerle belirlenmiş olanın altında bir standart belirlemeleri söz konusu değildir. Üye ülkeler hem vatandaşlarına ulaştırdıkları içme suyunun, hem de gıda üretiminde kullanılan suyun kontrolünden sorumludurlar. Üye ülkeler bu kontrollerin sonuçlarını üç yılda bir AB Komisyonu na bildirmek ile yükümlüdürler. Komisyon, bu raporları inceledikten sonra AB genelinde içme suyu kalitesi ile ilgili ortak bir rapor yayınlar ve kamuoyunun bilgisine sunar. Yönetmelikte yer alan parametrelerin bazıları; alüminyum, amonyum, renk, iletkenlik, clostridium perfringen, escherichia coli, hidrojen iyon konsantrasyonu, demir, nitrat, koku, pseudomonas aeruginosa, tat, 22C de ve 37C de koloni sayımı, koliform bakteri ve bulanıklıktır. Bu parametrelerin ölçümü için alınan test örneklerinin aşağıdaki şekilde alınması gerekmektedir: Suyun dağıtım ağından sağlanması durumunda, bu işletmelerde suyun musluktan çıktığı noktada, Suyun şişelenmiş olarak satışa sunulması durumunda, suyun şişelere dolumunun yapıldığı noktada, Suyun gıda maddeleri üretiminde kullanılması durumunda, üretim için kullanıldığı noktada. Bazı parametreler için kullanılması gereken analiz metotları yönetmelik tarafından belirlenmiştir. 10

11 Meyve Suyu AB, 2001/112/EC sayılı yönetmelik ile meyve suları ile ilgili düzenlemeler getirmiştir. Yönetmelikte; meyve suyu, konsantreden meyve suyu, konsantre meyve suyu, toz halde meyve suyu ve meyve nektarının tanımı yapılmıştır. Bu ürünlerde kullanılmasına izin verilen malzemeler belirlenmiştir. Meyve suyu ve konsantreden meyve sularına vitamin ve minerallerin eklenmesine izin verilmektedir. Ayva ve üzüm suyu dışında tüm meyve suyu, konsantre meyve suyu, toz meyve suyu ve meyve nektarlarına şeker eklenmesine izin verilmektedir. Asidik tadı düzenlemek amacıyla eklenen şeker miktarı litrede 15 gramı, tatlandırma amacıyla eklenen şeker miktarı ise litrede 150 gramı geçmemelidir. Eklenen toplam şeker miktarı litrede 150 gramı aşmamalıdır. Meyve suyu, konsantre meyve suyu, toz meyve suyu ve meyve nektarlarına asidik tadı düzenlemek amacıyla litre başına 3 gr limon suyu ya da konsantre limon suyu eklenebilmektedir. Karbondioksit kullanımına izin verilmektedir. Kullanılmasına izin verilen malzemeler dışında, yönetmelik meyve suyunun üretimi sırasında uygulanabilecek işlemlere de yer vermiştir. Buna göre meyve suyu üretiminde aşağıdaki işlemler uygun görülmektedir: Mekanik çıkarma işlemi Olağan fiziksel işlemler Üzüm suyu için toplam sülfit oksit oranının 10mg/l yi geçmemesi koşuluyla desülfitasyon işlemi Pectolytik, proteolytik, amylolitik, enzimler Yenilebilir jelatin Mazı otu Bentonite Silikon aerogel Kömür Kimyasal açıdan etkisiz filtreleme ve çökertme Yönetmelikte ayrıca meyve nektarlarında yer alması gereken minimum meyve ve püre oranları da belirtilmektedir. Alkollü İçecekler 1576/89 sayılı AB yönetmeliği ile alkollü içeceklerin tanımı ve sunumu ile ilgili standartlar belirlenmiş daha sonra bu yönetmeliğe özellikle uygulama sürecine yönelik ekler yapılmıştır. 11

12 Yönetmelikte rom, viski, şarap, brendi, votka, likör gibi içkilerin ve genel olarak alkollü içecek, tatlandırıcı, karışım ve harman terimlerinin tanımı yapılmıştır. Tanımı yapılan alkollü içeceklerin Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlanabilmesi için içermesi gereken minimum alkol seviyesi yönetmelikle belirlenmiştir. Bu seviye, ilgili ürünün 20 derece sıcaklıkta içerdiği saf alkol oranının, ürünün toplam hacmine oranıdır. Bu oranlar şu şekilde belirlenmiştir: viski ve pastis %40, rom, şarap, brendi, cin, saf cin, votka, grappa, ouzo,kornbrand,üzüm aromalı alkollü içecekler, elma şarabı, armut şarabı ve üzüm posası alkollü içeceği için %37.5, brendi Weindrand %36 anason %35 mısır %32 kimyon içeren alkollü içecekler %30 meyve aromalı alkollü içecekler %25 anasonlu alkollü içecekler %15 (ouzove pastis dışında) Yönetmelikte ayrıca ürünlere su katılması konusunda düzenlemeler bulunmaktadır. İçme suyu standartlarına uygun olduğu sürece içkilere su katılması mümkündür. Ancak, bazı durumlarda sadece doğal aromaların kullanılması şartı uygulanmaktadır. Bu içeceklerde kullanılan etil alkolün tarım orijinli olması gerekmektedir. Alkollü içeceklerin etiketlenmesi ve sunumu konusunda ise; orijin ve üretim metodunun etikette belirtilmesi şartı bulunmaktadır. Bu ürünlerin şişelenmesinde kurşun bazlı kapaklar kullanılmamalıdır. Şarap ile ilgili düzenlemeler 753/2002 sayılı yönetmelik ile şarapların etiketlenmesine yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Bu yönetmelikte şarap şişesinde yer alması gereken zorunlu bilgiler belirlenmiştir. Bu zorunlu bilgiler şişenin üzerinde tek bakışta ve şişenin altını çevirmeden görülebilecek bir şekilde ifade edilmelidir. Şarapta bulunan alkol oranı şişe üzerinde belirtilmelidir. Alkol oranının yazımında kullanılan karakterlerin boyutu şarabın ağırlığı arttıkça büyümektedir. Alkol oranının belirtilmesi ile ilgili detaylar yönetmelikte belirtilmektedir. Şarabın nakliyesi toptan olarak yapılmış, daha sonra şişelenmesi AB ülkelerinin birinde gerçekleşmiş ise şişelemeyi yapan firmanın ismi ve adresi etikette belirtilmelidir. 12

13 Şarap AB ye ithal edilmiş ise, etikette menşei ülke olarak belirtilmelidir. Söz konusu şarap özel bir bölgenin ismi ile anılıyorsa, menşe olarak bu bölgenin adı etikette yer almalıdır. İthal edilmiş şarapların üreticisi, adresi ve üretildiği bölge bilgileri etikette yer almalıdır. Ancak bu bilgilerin diğer zorunlu bilgiler ile birlikte tek bakışta görülebilecek şekilde yer almaları zorunlu değildir. Köpüklü şaraplarda ise üreticinin, satıcının ve ithalatçının bilgileri yer almalıdır. AB genelinde satılan tüm şaraplar Lot İşareti taşımalıdır. Bu işaret şişenin ait olduğu partinin belirlenebilmesini sağlamaktadır. İşaret, L harfinden sonra belirtilmelidir ve mantar dışında şişenin herhangi bir yerinde konumlandırılabilir. 1 Temmuz 1992 den önce şişelenen şarapların lot işareti taşımaları gerekmemektedir. Nominal değer mililitre, santilitre ya da litre cinsinden etiket üzerinde belirtilmelidir. Alkol oranı gibi nominal değerin de yazımında kullanılması gereken karakterlerin boyutları yönetmelikle belirlenmiştir. Bu bilgiler dışında; şarabın içeriğindeki şeker çöküntü miktarı, şarabın almış olduğu ödüller, şarabı tanımlayıcı terimler, tüketim ve saklama önerileri, şarabın üretildiği bölge ile ilgili bilgi, dağıtımı yapan firmanın bilgileri etikette yer alabilir. Ancak tek bu bilgilerin ilk bakışta görülmesi zorunlu bilgiler arasında yer alması gerekmemektedir. Etikette yer alması isteğe bağlı olan bilgilerden biri de e İşareti dir. E işareti, söz konusu şarabın dolumunun AB nin sıvılar ile ilgili yönetmeliğine uyumlu bir şekilde yapıldığının ve şişenin içinde etikette belirtilen miktarda şarabın yer aldığının garantisini verir. Bunun dışında, üretim esnasında kullanılan teknikler, şarabın, üreticinin, distribütörün tarihi, şarabın yılı gibi bilgiler tüketiciyi yanlış yönlendirmeyecek şekilde, zorunlu bilgilerden ayrı olarak etikette yer alabilir. Alkolsüz İçeceklerde Kafein ve Kinin Kullanımı Tatlandırma amacıyla kullanılan bazı katkı maddeleri çoğu tüketicide olmamasına rağmen bazı kişilerde yan etkilere sebep olabilmektedir. Bu maddelerden ikisi kafein ve kinindir. Bu nedenle Komisyon, alkolsüz içecek ve gıda maddelerinde kullanılan kafein ve kinin miktarının ürün etiketinde belirtilmesini düzenleyen 2002/67/EC sayılı yönetmeliği oluşturmuştur. Bu yönetmelik ile gıda maddelerinde kinin ve kafein, alkolsüz içeceklerde ise yüksek seviyede kafein kullanılması durumunda bunun ürün etiketinde belirtilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca yönetmeliğe göre; normalde kafein içermeyen alkolsüz içeceklerde belirlenen seviyelerin üzerinde kafein kullanılması durumunda, uyarı mesajı ve kullanılan kafein miktarı ürün etiketinin üzerinde yer almalıdır. 13

14 Bu uyarı mesajının yer almasının gerektiren seviye kafein oranının 150 mg/litreyi aşması ile oluşmaktadır. Bu durumda ürünün üzerinde yüksek seviyede kafein içerir ibaresi yer almalıdır. Ancak bu uygulama kahve ve çay ürünleri için geçerli değildir. Alkolsüz İçeceklerde Tatlandırıcı Kullanımı Tatlandırıcıların kullanımını düzenleyen 2003/115/EC AB Yönetmeliği nde alkolsüz içeceklerde kullanılabilen tatlandırıcı seviyesi belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre: Sucralose oranı su bazlı enerjisi azaltılmış ya da şekersiz alkolsüz içeceklerde, süt ve süt ürünü içeren içecekler ve meyve sularında 300 mg/l yi geçmemelidir. Oran, alkolsüz içecek ve şarap, bira, soda karışımından oluşan içeceklerde 250 mg/l dir. Aspartam oranı su bazlı enerjisi azaltılmış ya da şekersiz alkolsüz içeceklerde, süt ve süt ürünü içeren içeceklerde, meyve sularında ve alkolsüz içecek ve şarap, bira, soda karışımından oluşan içeceklerde 350 mg/l yi geçmemelidir. 14

TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARIN AİT OLDUĞU PARTİYİ TANIMLAYAN İŞARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARIN AİT OLDUĞU PARTİYİ TANIMLAYAN İŞARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARIN AİT OLDUĞU PARTİYİ TANIMLAYAN İŞARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ Yayın No:

Detaylı

Tarama Raporu. Türkiye

Tarama Raporu. Türkiye 8 Şubat 2007 Tarama Raporu Türkiye 12. Fasıl- Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası Tarama toplantıları tarihleri: Tanıtıcı toplantı:9-10&13-15 Mart 2006 Ayrıntılı toplantı: 24-28 Nisan 2006

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha)

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483 ÖZET Gıda mevzuatı; gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir kurallar dizisidir. Gıda mevzuatının hazırlanmasındaki temel amaç, gıda güvenliğinin sağlanarak

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

BİYOGÜVENLİK KURULU NA SUNULMAK ÜZERE SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR

BİYOGÜVENLİK KURULU NA SUNULMAK ÜZERE SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR BİYOGÜVENLİK KURULU NA SUNULMAK ÜZERE SOSYO-EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR KONU: A2704-12 Soya Çeşidi Bu rapor, genetik olarak değiştirilmiş A2704-12 soya çeşidinin Türkiye

Detaylı

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik Tarih: 01.12.2004 Sayı: 25657 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çıkan ve tüketime

Detaylı

BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ

BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ Bulgaria-Turkey IPA Cross-Border Programme CCI 2007CB16IPO008 BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ PROJE 2007CB16IPO008-2011-2-036 EKONOMİK EKO ENERJİ STRATEJİSİ ENERJİ

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

Tarama Raporu TÜRKİYE

Tarama Raporu TÜRKİYE 07 Eylül 2006 Tarama Raporu TÜRKİYE 11. Fasıl: Tarım ve Kırsal Kalkınma Tarama toplantılarının tarihleri: Tanıtıcı toplantı : 5/12/2005-8/12/2005 Ayrıntılı toplantı: 23/01/2006-26/01/2006 Türkiye: Fasıl

Detaylı

TEBLİĞ DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan ve çevre sağlığının azami düzeyde korunmasını

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

YEM ÜRETEN İŞLETMELERDE HACCP PLANI UYGULAMALARINA İLİŞKİN KONTROL FORMLARININ KULLANIMI

YEM ÜRETEN İŞLETMELERDE HACCP PLANI UYGULAMALARINA İLİŞKİN KONTROL FORMLARININ KULLANIMI YEM ÜRETEN İŞLETMELERDE HACCP PLANI UYGULAMALARINA İLİŞKİN KONTROL FORMLARININ KULLANIMI YALÇIN BAĞSIZ 26-27 KASIM 2013 ANKARA 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 29. Maddesine

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çıkan ve tüketime sunulan doğal mineralli

Detaylı

BİNGÖL İLİ GIDA PROFİLİ

BİNGÖL İLİ GIDA PROFİLİ BİNGÖL İLİ GIDA PROFİLİ Bu kitapçık hazırlanırken Ticaret ve Sanayi Odası nın, Fırat Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırladığı Bingöl İli Sanayi Potansiyeli Profilleri Oluşturulması

Detaylı

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir.

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir. 1. ATIK TÜRLERİ a. Evsel Atıklar b. Tıbbi Atıklar c. Tehlikeli Atıklar d. Endüstriyel Atıklar e. İnşaat Atıkları a. EVSEL ATIKLAR Konutlardan ve/veya işyerlerinden ortaya çıkan içlerinde tehlikeli zararlı

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4 KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130502-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130502-14.htm Sayfa 1 / 8 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G.

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine TÜRKİYE ve DÜNYADA GIDA DENETİMİ ve LABORATUVARLAR Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine ilişkin yasalar ve bu yasalar ile yetkili kılınan muhtelif kamu

Detaylı

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Özet. Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı

Özet. Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı Etiket ve İşaretlemenin Tanımı ve Kapsamı Özet Bir firmanın ürünlerinin tercih sebeplerinin başında profesyonel olarak yapılan etiketleme sistemi gelmektedir. Bu şekilde tüketicinin tüketim amacına en

Detaylı

KISA VADE MEVZUAT UYUMU

KISA VADE MEVZUAT UYUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KISA VADE MEVZUAT UYUMU SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ULUSAL PROGRAM ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRİNCİ BASKI ANKARA Eylül 2002 T.C.

Detaylı