AVRUPA BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE GIDA SEKTÖRÜNDE UYULMASI GEREKEN YÖNETMELİKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE GIDA SEKTÖRÜNDE UYULMASI GEREKEN YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE GIDA SEKTÖRÜNDE UYULMASI GEREKEN YÖNETMELİKLER ARALIK 2005 NESTEREN KESEN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN YARDIMCISI 1

2 I. AB Gıda Kanunun Genel Olarak İncelenmesi AB Gıda Kanunu, tarladan sofraya yaklaşımı ile şekillendirilmiştir. Bu yaklaşıma göre; gıda kanunu ilk üretim, ürünün işlenmesi, taşınması, dağıtımı gibi bölümlerden oluşan gıda üretim zincirinin tüm bölümlerini kapsamalıdır. Her bölümde, gıdanın güvenliğinden o bölümde faaliyet gösteren operatör sorumludur tarihli AB Gıda Kanunu, 1 Ocak 2007 ye kadar tüm AB ülkelerinde uygulanır duruma geçirilmelidir. AB Gıda Kanunun genel hükümleri şunlardır: Güvenli olmayan gıda ürünleri pazara sunulmamalıdır. Bir gıda ürününün güvenli olup olmadığının belirlenmesinde; ürünün normal kullanım koşulları, tüketiciye aktarılan bilgiler, ürünün kullanımı ile ortaya çıkacak kısa ve uzun vadedeki etkiler ve toksik etkileri göz önünde bulundurulur. Ürünün güvenli olmadığının belirlenmesi durumunda; malın dahil olduğu tüm parti Gıda Kanunu na uygunsuz sayılır. Gıda üretim zincirinin her aşamasında faaliyet gösteren operatörler ürünün Gıda Kanunu ile belirlenmiş olan koşulları sağlaması ile yükümlüdür. Gıda ürünlerinde kullanılan tüm maddeler, üretim, işleme ve dağıtım zincirlerinin her aşamasında o zincirde faaliyet gösteren operatörler tarafından izlenebilmelidir. Gıda İzlenebilirliği, dünyada çoğu gelişmiş ülkenin; gıda konusunda hijyen koşullarının sağlanması, gıda yolu ile yayılan hastalıkların engellenmesi amacı ile gıda zincirinin tarladan sofraya dek izlenmesi ve denetlenmesi adına düzenlemeler oluşturduğu bir uygulamadır. Gıda İzlenebilirliği, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sayılı yeni AB Gıda Kanunu Yönetmeliği ile AB de yasal bir nitelik kazanmıştır. Bir operatörün ithal edilen ya üretilmiş olan gıda ürünlerinin sağlığa zararlı olduğunu düşünmesi durumunda, ürün ivedilikle pazardan çekilmeli ve ilgili otoritelere haber verilmelidir. Bu tarz bir ürün tüketiciye ulaşmış ise, tüketiciler konu ile ilgili bilgilendirilmeli ve ürünlerin geri toplanması sağlanmalıdır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), gıda güvenliği ile ilgili tüm konularda bilimsel tavsiye ve teknik destek sağlamakla sorumludur. Kurum aracılığı ile kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 2

3 Gıda Güvenliği ile ilgili Uygulamalar Acil Uyarı Sistemi Tüm gıda ürünleri ve hayvan yemleri Acil Uyarı Sistemi kapsamındadır. Bu sistem aracılığı ile; Pazara sunulması yasaklanan ya da geri toplatılacak gıda ürünleri Profesyonel operatörler tarafından kullanılması sakıncalı gıda ürünleri AB sınırında Birliğe sokulması sakıncalı ürün grubu ve konsinyeleri hakkında bilgilerin Birlik genelinde duyurulması sağlanır. Acil Durumlar Birlik içinde üretilen ya da dışarıdan ithal edilen gıda ürünlerinin insan ve hayvan sağlığına ya da çevreye zararlı olması riski bulunması ve bu riskin üye ülke tarafından yürütülen faaliyetlerle kontrol edilememesi durumunda, Komisyon ivedilikle aşağıda belirtilen tedbirleri alabilir: Birlik içinde üretilmiş olan ürünler için: söz konusu ürünün piyasada konumlanmasının durdurulması, geçici özel düzenlemelerin getirilmesi Üçünü ülkelerden ithal edilmiş ürünler için: İthalatın durdurulması, geçici özel düzenlemelerin getirilmesi Genel Kriz Yönetimi Planı EFSA ve üye ülkeler ortaklığında Komisyon genel kriz yönetimi planı düzenlemelidir. Eğer kriz, genel kriz yönetimi planında belirlenen uygulamalar ile çözülemezse Komisyon tarafından Kriz Masası kurulmalı ve EFSA bu birime teknik destek vermelidir. II. Türk Gıda Kanunu nun İncelenmesi AB ye uyum çalışmaları kapsamında 2004 yılında ülkemizde kanun hükmünde kararname ile yönetilen gıda sektörü kendi yasasına kavuşmuş ve Gıda Kanunu kabul edilmiştir. Tarım Bakanlığı, Türk Gıda Kanunu nun, kavramsal birliktelik, izlenebilirlik, tüketicinin bilgilendirilmesi, bildirim sistemi, risk analizi, değerlendirilmesi ve yönetimi, güncel gıda türlerinin yasal çerçeveye kavuşturulması, kayıt altına alma, serbest rekabetin önünün açılmasına yönelik tedbirler konusunda AB Gıda Kanunu ile uyum gösterdiğini belirtmektedir. Yeni Türk Gıda Kanunu ile AB Gıda Kanunu nun Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım; gıdaların son ürün aşamasında değil, üretimden tüketiciye ulaşana kadarki her evrede izlenebilmesi üzerine kurulmuştur. İnsan sağlığının korunması amacıyla, gıda maddeleri üreten, ithal eden, dağıtımını yapan ve satan işyerlerine de sorumluluklar ve yaptırımlar getirilmiştir. Kanuna göre; gıda işletmecisi ithal ettiği, ürettiği, işlediği, imal ettiği veya dağıtımını yaptığı gıdanın gıda güvenliği şartlarına uymaması durumunda, ürününü pazardan geri çekmek ve bu konuda yetkili mercileri bilgilendirmek zorundadır. 3

4 Gıda maddesinin toptan veya perakende satış ve/veya dağıtım faaliyetlerinden sorumlu kişiler de aynı şekilde; gıda güvenliği şartlarına sahip olmayan ürünleri pazardan geri çekmek, yetkili merciler tarafından alınan tedbirler ile ilgili olarak işbirliği yapmak, gıdanın izlenebilirliğine katkıda bulunmak zorundadır. Gıda işletmecileri; gıda, gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıda maddelerine karıştırılması tasarlanan herhangi bir maddeyi, kimden aldıklarını belirleyebilecek sisteme sahip olmak zorundadır. Bu nedenle; piyasaya sürülen gıdaların, izlenebilirliğini kolaylaştırmak amacıyla, gerekli bilgileri içerecek şekilde etiketlenmesi ve tanımlanması zorunludur. Yasanın Getirdiği Yenilikler İlk kez bu yasa ile Ulusal Gıda Komisyonu ve Gıda Bankası gibi organlar oluşturulmuştur. Ulusal Gıda Komisyonu Gıda ile ilgili düzenlemelerin ve uygulamaların yapılmasında görüş ve öneri bildirmesi amacıyla kurulmuştur. Bu Komisyon; Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Üniversitelerin gıda bilimi ve teknolojisi, bitki ve hayvan sağlığı dallarından uzman öğretim üyeleri, gıda alanında faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve ilgili özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden seçilecek temsilcilerden oluşmaktadır. Gıda Bankaları Birliği Gıda bankaları arasında işbirliği, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını yerine getirmesi için kurulmuştur. Sadece işyerinin hijyeni çalışma ruhsatı almak ve üretim yapabilmek için yeterli olmamaktadır. Faaliyetin yürütüldüğü binanın imar yasasına uygunluğu gibi koşullar aranmaktadır. Tarladan sofraya yaklaşımı sayesinde sorunlu bir ürünün ilk aşamasına kadar kimin ürettiği belirlenebilecektir. Gıda sektöründeki tüm yetkiler Tarım Bakanlığı na devredilmesi ile bir merkezde toplanması amaçlanmıştır. Ancak denetim yetkisinin sadece Tarım Bakanlığı nda olup olmadığı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Belediye Yasası na göre yerel yönetimlere de denetim yetkisi tanınmaktadır. Yeni Gıda Yasası nda ise gıda denetim faaliyetlerinin sadece Tarım Bakanlığı nca görevlendirilen denetçiler tarafından yapılacağı belirtilmektedir. Yasa reform niteliğinde maddeler içermesine rağmen, pek çok ana başlık ile ilgili yönetmeliklerin çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle yasa tam olarak uygulanamamaktadır. 4

5 AB Komisyonu, Gıda Yasasının yayınlanmasından 6 ay sonra bir tebliği ile yasanın eksiklikleri konusunda görüş bildirmiştir. AB genel olarak şu tavsiyelerde bulunmuştur: Gıda üreticileri sağlıklı ve güvenli gıda üretilmesi ve bunların uygun şartlarda pazara sürülmesinden birincil derecede sorumludur. Yasada üreticinin sorumluluğu ve uymaması durumunda karşılaşacağı cezai müeyyideler net bir şekilde ifade edilmemiştir. Gıda Kanunu'nun ilgili maddesinde ihraç edilen ancak aflatoksin gibi gerekçelerle geri dönen ürünlerin ülke içinde kullanılabileceği anlamı çıkmaktadır. Kanunda kontrollerden bahsedilmiş ama kontrollerden sorumlu merci net olarak belirtilmemiştir. 5

6 II. Avrupa Birliği nde Gıda Ürünleri ile ilgili Genel Düzenlemeler Gıda Ürünlerinin Etiketlenmesi ile ilgili Düzenlemeler Gıda ürünlerinin etiketlenmesi, sunulması ve reklamının yapılması ile ilgili genel şartlar 2000/13/EC Konsey Direktifi ile düzenlenmiştir. Bu koşullar sadece ürünün ulaştığı son birim olan tüketiciye satılan gıda ürünleri için değil, restoran, hastane ve büyük yiyecek içecek tedarikçilerine satılan ürünler için de geçerlidir. Bu yönergeye göre ürünün etiketinde yer alması zorunlu olan bilgiler şunlardır: Ürünün hangi ad altında satıldığı Azalan ağırlık sırasına göre ürünün içindeki malzemeler-genetik yapısı değiştirilmiş gıda ürünleri, ambalaj gazları, tatlandırıcılar, aspartam, kinin, kafein, meyan kökü, phytosterol, phyostanol için etikette özel bir ibare gerekmektedir. Kasım 2005 ten itibaren 2003/89/EC sayılı yönerge uyarınca içerikte kullanılan malzemelerin tüm alt gruplarının etikette belirtilmesi gerekmektedir. Bu uygulama alerjik etki yaratabilecek malzemelerin tüketiciler tarafından belirlenebilmesini sağlamaktadır. Aynı uygulama alkollü içecekler için de geçerlidir. Yeni yönerge kapsamında; gluten içeren hububat, kabuklu hayvansal gıdalar, yumurta, balık, fıstık, soya fasulyesi, süt ve süt ürünleri, fındık ve fındık ürünleri, en az 10mg/kg lık konsantrasyon oranına sahip susam tohumu ve sulfit, kereviz ve hardal gibi tüm potansiyel alerjik malzemelerin etikette belirtilmesi gerekmektedir. Bazı malzemelerin spesifik isimleri yerine kategori isimleri altında belirtilmeleri mümkündür. Bunlar; yağlar, sıvıyağlar, nişasta, balık, peynir, baharatlar, otlar, ekmek içi, şeker, glukoz şurup, süt proteinleri, kakao yağı, kriztalize meyve,sebze ve şarap tır. 2001/101/EC yönetmeliği ile et ayrı bir kategori olarak eklenmiş ve paketlenmiş et ihva eden ürünlerin et kategorisi altında sınıflandırılması kararlaştırılmıştır. Paketlenmiş gıdanın metrik sisteme göre net miktarı (litre, kg vb) Minimum dayanıklılık tarihi Raf ömrü best before.. ibareleri ile belirtilmelidir. Tarih gün/ay/yıl sırasında yazılmalıdır. Raf ömrü üç ayında altında olan ürünler için gün ve ayın, raf ömrü 3-18 ay arasında olan ürünler için ay ve yılın, raf ömrü 18 aydan fazla olan ürünler için ise yılın belirtilmesi yeterli olmaktadır. Kolay bozulabilir ürünlerde ise use by ifadesi altında gün, ay ve yıl belirtilmelidir. Özel saklama ya da kullanım koşulları Üretici firmanın ismi, adresi, paketlemeyi yapan firma, satıcı firma bilgileri 6

7 Menşe ülkesi Kullanma talimatları %1.2 den fazla alkol içermesi durumunda gerçek alkol seviyesi Ürünün ait olduğu partiyi (lotu) belirten bir işaret (Üretici, imalatçı, paketleyici ya da AB de ilk satışı gerçekleştiren firma tarafından verilebilir) İşaretin önünde L harfi yer almalıdır. Lot işareti son kullanma tarihinin ay, gün ve yıl olarak belirtilmesi durumunda gerekli değildir. Üretim sırasında ürünün üzerinde yapılan uygulamalar (özellikle dondurulmuş gıdalar için) AB genelinde ürünlerin kodlandırılması için Avrupa Ürün Numaralandırma Sistemi (EAN) kullanılmaktadır. Bu sistem, AB yönetmelikleri tarafından düzenlenen bir sistem olmamasına rağmen, izlenebilirlik ilkesinin koşullarını yerine getirmek amacıyla AB genelinde sıklıkla kullanılmaktadır. Katkı Maddelerinin Etikette Belirtilmesi Ürünlerin etiketlenmesini düzenleyen yönetmelikte ayrıca, kullanılan katkı maddelerinin de etikette yer alması gerektiği belirtilmektedir. Yönetmelikte katkı maddeleri kategoriler altında listelenmektedir. Bu kategoriler şunlardır: renk, koruyucu madde, anti-oxidant, emülfiser, kalınlaştırıcı, stabilizer, kabartıcı,anti-foaming, parlatıcı, un düzenleyeci, sıkılaştırıcı, itici görevi gören gaz. Ürünün içeriğinde yer alan tatlandırıcı, aspartam ve polyol maddeleri için etikette standart bir ibare kullanılmaktadır. İçeriğin Miktarsal olarak Belirtilmesi (QUID) İçeriğin miktarsal olarak belirtilmesi aşağıdaki durumlarda zorunludur: Gıda ürünün içeriğindeki malzemelerin ürünün satıldığı isim altında geçmesi Örnek: Çilekli dondurmada %15 çilek İçerikteki malzeme ya da malzemenin dahil olduğu kategoriye etikette yazı (örn: tereyağı ile yapılmıştır), resim (süt ürünlerinde inek resmi kullanılması) ya da grafikler yolu ile dikkat çekilmesi İçerikte malzemenin belirtilmesinin ürünün tanımlanmasında ya da diğer ürünlerden ayrılmasında gerekli olması durumunda Gıdaların Besin Değerinin Etiketlerde Belirtilmesi Ürünün üzerinde ya da reklamlarında besin değeri hakkında bir iddiada bulunulmadığı sürece, ürünlerin besin değerinin belirtilmesi zorunlu değildir. Besin değerinin etiketlendirilmesi ürünün enerji, protein, karbonhidrat, yağ, lif, sodyum, vitamin ve mineral oranlarının belirtilmesi anlamına gelmektedir. 7

8 Besin ve enerji değeri her 100 ünite için gram/mililitre cinsinden, vitamin ve mineral miktarı ise günlük önerilen miktarın yüzdesi olarak verilmelidir. Bazı ürünler için özel etiketlendirme şartları belirlenmiştir. Bu ürünler; genetik yapısı değiştirilmiş gıda ürünleri, besleyici özelliğe sahip bebek gıdaları, biftek, şarap,alkollü içkiler, organik gıdalar, kakao özü ve çikolata, şeker, meyve suyu ve benzerleri, pastörize süt, kahve, meyve reçeli, marmelat, kestane püresi, taze sebze ve meyveler, et, yumurta, süt ürünleri, sürülebilir yağlar ve deniz ürünleridir. Avrupa Birliği nde Gıda Maddelerinin Ambalajlanması Ürünün paketinde yazan ağırlık ile ürünün esas ağırlığı arasındaki kabul edilebilir hata payı 76/211/EEC sayılı AB yönetmeliği ile belirlenmiştir. Etikette yer alan en az 3mm lik e harfi, belirtilen ağırlığın ürünün esas ağırlığına eşit olduğunu ifade etmektedir. Tereyağı, taze peynir, tuz, şeker, makarna, pirinç, kuru meyve ve sebzeler, dondurulmuş meyve ve sebzeler, balık fileto, dondurma, ve metal kaplarda satılan ürünlerin kap ölçüleri 80/232/EEC sayılı yönetmelik ile belirlenmiştir. 1935/2004 sayılı yönetmelik ile gıdanın paketlenmesi dahil olarak gıda ürünleri ile kontağı olan materyaller konusunda sınırlamalar getirilmiştir. Bu yönetmeliğin ek bölümünde bazı materyaller için özel düzenlemeler getirilmiştir. Bunlar; plastikler, yeniden yaratılmış selüloz ve seramiklerdir. Seramikler ile ilgili olarak, seramik bileşenleri olan kurşun ve kadmiyum için limitler belirlenmiştir. Gıda Maddelerinde Katkı Maddeleri Kullanımı 89/107/EEC sayılı yönerge ile gıda maddelerinde kullanılması uygun olan katkı maddeleri listesi hazırlanmasını sağlamıştır. Bu listede yer almayan katkı maddelerinin kullanımı kesinlikle yasaktır. Listeye iki yıllık geçici izinden sonra yeni maddeler eklenebilmektedir. Çoğu katkı maddesinin kullanımı için limitler belirlenmiştir. Gıda maddelerinde eklenen mineraller ve vitaminler bu yönetmelik kapsamında değildir ve bunların kullanımı üye ülkelerinde ulusal kanunları ile düzenlenmektedir. Gıda ürünlerinde kullanılabilen katkı maddeleri üç ayrı yönetmelik ile düzenlenmiştir: 94/35/EC sayılı yönetmelik ile gıda ürünlerinde kullanılan tatlandırıcılar için maksimum kullanım oranları belirlemiştir. 94/36/EC sayılı yönetmelik ile olabileceği belirlenmiştir. hangi gıda ürünlerinde boya kullanımının uygun 95/2/EC sayılı yönetmelik ile ise diğer katkı maddeleri ile ilgili düzenlemeler belirlenmiştir (kullanımı şarta bağlı olan katkı maddeleri, bebek gıdalarında 8

9 kullanılabilecek katkı maddeleri, sadece sınırlı sayıda katkı maddesi kullanılabilecek gıda ürünleri listesi). III. Bazı ürünler ile ilgili AB Yönetmelikleri Maden Suyu (Mineral Water) 80/777/EEC AB yönetmeliğine göre; doğal Maden Suyu, mikrobiyolojik açıdan sıhhi olan, bir yer altı kaynağı ya da doğal bir kaynaktan elde dilen su olarak tanımlanmaktadır. AB üye ülkeleri sadece bu tanıma ve ilgili AB direktiflerine uyan suların doğal maden suyu adı altında pazarlanmasını sağlamalıdır. Doğal maden suları aşağıda belirtilenler dışında herhangi bir arıtma uygulamasından geçirilemez; Filtreleme ile demir ve sülfür bileşenleri gibi elementlerin ayrılması Fiziksel uygulamalar karbondioksitin tamamının ya da bir bölümünün arındırılması Karbondioksitin tekrar eklenmesi Doğal maden suyunun şişelenmesinden sonra koloni sayımları C derece arasında mililitrede 100 ü geçmemeli, ya da 37 C derecede mililitrede 20 yi geçmemelidir. Toplam koloni sayımı şişelenmenin 12 saat sonrasında yapılmalı ve bu 12 saatlik dönemde su 4 ± C derecede tutulmalıdır. Ürünlerin pazarlanması Doğal Maden Suyu adı altında yapılmalıdır. Ürünler üzerindeki etiketlerde şu bilgilerin bulunması zorunludur: -Ürünün analitik içeriği ve analiz tarihi -Kaynağın adı ve kaynaktan yararlanılan bölge 96/70/EC AB yönetmeliği ile; üçüncü ülke topraklarından çıkarılan doğal maden sularına verilen sertifikaların geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. AB üyesi bir ülke gerekli koşulları yerine getirmemiş olan doğal maden sularının ticaretini durdurabilir. Ancak bunun için geçerli nedenleri açıklamalıdır. Memba suyunun (spring water) tanımı yapılmıştır. 2003/40/EC AB yönetmeliği ile Doğal maden sularında bulunabilecek 16 doğal birleşen ve izin verilen oranları belirlenmiştir. İçeriğindeki florür oranının 1.5mg/l yi geçmesi durumunda ürünler özel bir etiket taşımalı; bu etikette florür oranının 1.5mg/l yi geçtiği ve bebeklerin ve küçük çocuklar tarafından tüketilmesinin zararlı olabileceği belirtilmelidir. 9

10 İçme Suyu Avrupa Birliği 98/83/EC sayılı içme suyu yönetmeliği ile insani kullanım amaçlı sular ile ilgili düzenlemeler getirmiştir. Yönetmeliğin amacı, içme suyunun tüm AB ülkelerinde aynı şekilde sağlıklı, temiz ve lezzetli olmasını sağlamaktır. Bunun için yönetmelik ile içme suyunun içeriğinde en çok bulunan maddeler için çeşitli standartlar getirilmiştir. Belirlenen bu maddeler parametreler olarak adlandırılmaktadır. Yönetmelik oluşturulurken Dünya Sağlık Örgütü nün içme suyu ile ilgili ilkeleri baz alınmıştır. İçme Suyu Yönetmeliği ne göre; içme suyunda yer alan 48 adet mikrobiyolojik ve kimyasal maddenin kontrol ve test edilmesi gerekmektedir. AB ülkeleri kendi kanunlarını ilgili yönetmelik ile uyumlu hale getirirken, yeni şartlar ekleyip kontrol edilmesi gereken maddelerin sayısını arttırabilirler. Bu maddeler, kendi bölgelerinde çıkan suda bulunan ancak yönetmelikte yer almayan maddeler olabilir. Ya da üye ülkeler daha yüksek standartlar getirmek amacı ile böyle bir uygulamaya geçebilirler. Ancak, üye ülkelerin yönetmeliklerle belirlenmiş olanın altında bir standart belirlemeleri söz konusu değildir. Üye ülkeler hem vatandaşlarına ulaştırdıkları içme suyunun, hem de gıda üretiminde kullanılan suyun kontrolünden sorumludurlar. Üye ülkeler bu kontrollerin sonuçlarını üç yılda bir AB Komisyonu na bildirmek ile yükümlüdürler. Komisyon, bu raporları inceledikten sonra AB genelinde içme suyu kalitesi ile ilgili ortak bir rapor yayınlar ve kamuoyunun bilgisine sunar. Yönetmelikte yer alan parametrelerin bazıları; alüminyum, amonyum, renk, iletkenlik, clostridium perfringen, escherichia coli, hidrojen iyon konsantrasyonu, demir, nitrat, koku, pseudomonas aeruginosa, tat, 22C de ve 37C de koloni sayımı, koliform bakteri ve bulanıklıktır. Bu parametrelerin ölçümü için alınan test örneklerinin aşağıdaki şekilde alınması gerekmektedir: Suyun dağıtım ağından sağlanması durumunda, bu işletmelerde suyun musluktan çıktığı noktada, Suyun şişelenmiş olarak satışa sunulması durumunda, suyun şişelere dolumunun yapıldığı noktada, Suyun gıda maddeleri üretiminde kullanılması durumunda, üretim için kullanıldığı noktada. Bazı parametreler için kullanılması gereken analiz metotları yönetmelik tarafından belirlenmiştir. 10

11 Meyve Suyu AB, 2001/112/EC sayılı yönetmelik ile meyve suları ile ilgili düzenlemeler getirmiştir. Yönetmelikte; meyve suyu, konsantreden meyve suyu, konsantre meyve suyu, toz halde meyve suyu ve meyve nektarının tanımı yapılmıştır. Bu ürünlerde kullanılmasına izin verilen malzemeler belirlenmiştir. Meyve suyu ve konsantreden meyve sularına vitamin ve minerallerin eklenmesine izin verilmektedir. Ayva ve üzüm suyu dışında tüm meyve suyu, konsantre meyve suyu, toz meyve suyu ve meyve nektarlarına şeker eklenmesine izin verilmektedir. Asidik tadı düzenlemek amacıyla eklenen şeker miktarı litrede 15 gramı, tatlandırma amacıyla eklenen şeker miktarı ise litrede 150 gramı geçmemelidir. Eklenen toplam şeker miktarı litrede 150 gramı aşmamalıdır. Meyve suyu, konsantre meyve suyu, toz meyve suyu ve meyve nektarlarına asidik tadı düzenlemek amacıyla litre başına 3 gr limon suyu ya da konsantre limon suyu eklenebilmektedir. Karbondioksit kullanımına izin verilmektedir. Kullanılmasına izin verilen malzemeler dışında, yönetmelik meyve suyunun üretimi sırasında uygulanabilecek işlemlere de yer vermiştir. Buna göre meyve suyu üretiminde aşağıdaki işlemler uygun görülmektedir: Mekanik çıkarma işlemi Olağan fiziksel işlemler Üzüm suyu için toplam sülfit oksit oranının 10mg/l yi geçmemesi koşuluyla desülfitasyon işlemi Pectolytik, proteolytik, amylolitik, enzimler Yenilebilir jelatin Mazı otu Bentonite Silikon aerogel Kömür Kimyasal açıdan etkisiz filtreleme ve çökertme Yönetmelikte ayrıca meyve nektarlarında yer alması gereken minimum meyve ve püre oranları da belirtilmektedir. Alkollü İçecekler 1576/89 sayılı AB yönetmeliği ile alkollü içeceklerin tanımı ve sunumu ile ilgili standartlar belirlenmiş daha sonra bu yönetmeliğe özellikle uygulama sürecine yönelik ekler yapılmıştır. 11

12 Yönetmelikte rom, viski, şarap, brendi, votka, likör gibi içkilerin ve genel olarak alkollü içecek, tatlandırıcı, karışım ve harman terimlerinin tanımı yapılmıştır. Tanımı yapılan alkollü içeceklerin Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlanabilmesi için içermesi gereken minimum alkol seviyesi yönetmelikle belirlenmiştir. Bu seviye, ilgili ürünün 20 derece sıcaklıkta içerdiği saf alkol oranının, ürünün toplam hacmine oranıdır. Bu oranlar şu şekilde belirlenmiştir: viski ve pastis %40, rom, şarap, brendi, cin, saf cin, votka, grappa, ouzo,kornbrand,üzüm aromalı alkollü içecekler, elma şarabı, armut şarabı ve üzüm posası alkollü içeceği için %37.5, brendi Weindrand %36 anason %35 mısır %32 kimyon içeren alkollü içecekler %30 meyve aromalı alkollü içecekler %25 anasonlu alkollü içecekler %15 (ouzove pastis dışında) Yönetmelikte ayrıca ürünlere su katılması konusunda düzenlemeler bulunmaktadır. İçme suyu standartlarına uygun olduğu sürece içkilere su katılması mümkündür. Ancak, bazı durumlarda sadece doğal aromaların kullanılması şartı uygulanmaktadır. Bu içeceklerde kullanılan etil alkolün tarım orijinli olması gerekmektedir. Alkollü içeceklerin etiketlenmesi ve sunumu konusunda ise; orijin ve üretim metodunun etikette belirtilmesi şartı bulunmaktadır. Bu ürünlerin şişelenmesinde kurşun bazlı kapaklar kullanılmamalıdır. Şarap ile ilgili düzenlemeler 753/2002 sayılı yönetmelik ile şarapların etiketlenmesine yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Bu yönetmelikte şarap şişesinde yer alması gereken zorunlu bilgiler belirlenmiştir. Bu zorunlu bilgiler şişenin üzerinde tek bakışta ve şişenin altını çevirmeden görülebilecek bir şekilde ifade edilmelidir. Şarapta bulunan alkol oranı şişe üzerinde belirtilmelidir. Alkol oranının yazımında kullanılan karakterlerin boyutu şarabın ağırlığı arttıkça büyümektedir. Alkol oranının belirtilmesi ile ilgili detaylar yönetmelikte belirtilmektedir. Şarabın nakliyesi toptan olarak yapılmış, daha sonra şişelenmesi AB ülkelerinin birinde gerçekleşmiş ise şişelemeyi yapan firmanın ismi ve adresi etikette belirtilmelidir. 12

13 Şarap AB ye ithal edilmiş ise, etikette menşei ülke olarak belirtilmelidir. Söz konusu şarap özel bir bölgenin ismi ile anılıyorsa, menşe olarak bu bölgenin adı etikette yer almalıdır. İthal edilmiş şarapların üreticisi, adresi ve üretildiği bölge bilgileri etikette yer almalıdır. Ancak bu bilgilerin diğer zorunlu bilgiler ile birlikte tek bakışta görülebilecek şekilde yer almaları zorunlu değildir. Köpüklü şaraplarda ise üreticinin, satıcının ve ithalatçının bilgileri yer almalıdır. AB genelinde satılan tüm şaraplar Lot İşareti taşımalıdır. Bu işaret şişenin ait olduğu partinin belirlenebilmesini sağlamaktadır. İşaret, L harfinden sonra belirtilmelidir ve mantar dışında şişenin herhangi bir yerinde konumlandırılabilir. 1 Temmuz 1992 den önce şişelenen şarapların lot işareti taşımaları gerekmemektedir. Nominal değer mililitre, santilitre ya da litre cinsinden etiket üzerinde belirtilmelidir. Alkol oranı gibi nominal değerin de yazımında kullanılması gereken karakterlerin boyutları yönetmelikle belirlenmiştir. Bu bilgiler dışında; şarabın içeriğindeki şeker çöküntü miktarı, şarabın almış olduğu ödüller, şarabı tanımlayıcı terimler, tüketim ve saklama önerileri, şarabın üretildiği bölge ile ilgili bilgi, dağıtımı yapan firmanın bilgileri etikette yer alabilir. Ancak tek bu bilgilerin ilk bakışta görülmesi zorunlu bilgiler arasında yer alması gerekmemektedir. Etikette yer alması isteğe bağlı olan bilgilerden biri de e İşareti dir. E işareti, söz konusu şarabın dolumunun AB nin sıvılar ile ilgili yönetmeliğine uyumlu bir şekilde yapıldığının ve şişenin içinde etikette belirtilen miktarda şarabın yer aldığının garantisini verir. Bunun dışında, üretim esnasında kullanılan teknikler, şarabın, üreticinin, distribütörün tarihi, şarabın yılı gibi bilgiler tüketiciyi yanlış yönlendirmeyecek şekilde, zorunlu bilgilerden ayrı olarak etikette yer alabilir. Alkolsüz İçeceklerde Kafein ve Kinin Kullanımı Tatlandırma amacıyla kullanılan bazı katkı maddeleri çoğu tüketicide olmamasına rağmen bazı kişilerde yan etkilere sebep olabilmektedir. Bu maddelerden ikisi kafein ve kinindir. Bu nedenle Komisyon, alkolsüz içecek ve gıda maddelerinde kullanılan kafein ve kinin miktarının ürün etiketinde belirtilmesini düzenleyen 2002/67/EC sayılı yönetmeliği oluşturmuştur. Bu yönetmelik ile gıda maddelerinde kinin ve kafein, alkolsüz içeceklerde ise yüksek seviyede kafein kullanılması durumunda bunun ürün etiketinde belirtilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca yönetmeliğe göre; normalde kafein içermeyen alkolsüz içeceklerde belirlenen seviyelerin üzerinde kafein kullanılması durumunda, uyarı mesajı ve kullanılan kafein miktarı ürün etiketinin üzerinde yer almalıdır. 13

14 Bu uyarı mesajının yer almasının gerektiren seviye kafein oranının 150 mg/litreyi aşması ile oluşmaktadır. Bu durumda ürünün üzerinde yüksek seviyede kafein içerir ibaresi yer almalıdır. Ancak bu uygulama kahve ve çay ürünleri için geçerli değildir. Alkolsüz İçeceklerde Tatlandırıcı Kullanımı Tatlandırıcıların kullanımını düzenleyen 2003/115/EC AB Yönetmeliği nde alkolsüz içeceklerde kullanılabilen tatlandırıcı seviyesi belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre: Sucralose oranı su bazlı enerjisi azaltılmış ya da şekersiz alkolsüz içeceklerde, süt ve süt ürünü içeren içecekler ve meyve sularında 300 mg/l yi geçmemelidir. Oran, alkolsüz içecek ve şarap, bira, soda karışımından oluşan içeceklerde 250 mg/l dir. Aspartam oranı su bazlı enerjisi azaltılmış ya da şekersiz alkolsüz içeceklerde, süt ve süt ürünü içeren içeceklerde, meyve sularında ve alkolsüz içecek ve şarap, bira, soda karışımından oluşan içeceklerde 350 mg/l yi geçmemelidir. 14

AVRUPA BİRLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLIYOR? I. AB Gıda Kanunu nun Genel Olarak İncelenmesi

AVRUPA BİRLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLIYOR? I. AB Gıda Kanunu nun Genel Olarak İncelenmesi AVRUPA BİRLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLIYOR? I. AB Gıda Kanunu nun Genel Olarak İncelenmesi AB Gıda Kanunu, tarladan sofraya yaklaşımı ile şekillendirilmiştir. Bu yaklaşıma göre; gıda kanunu ilk üretim,

Detaylı

ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ

ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ Tebliğ No: 2007/26 Yayımlandığı R.Gazete :15.06.2007-26553 Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete : 01.11.2007-26687 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; alkolsüz içeceklerin tekniğine

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56)

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56) Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 11.10.2002-24903 Resmi Gazete: 25. 8. 2002-24857 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45. Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296

TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45. Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296 TGK-GIDA MADDELERĐNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLĐĞĐ Tebliğ No : 2006-45 Amaç Yayımlandığı R.Gazete 21.09.2006-26296 1-Değişiklik :03.08.2007/26602 R.G. 2-Değişiklik:07.01.2011/27808 R.G. MADDE 1 (1)

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

EK TATLANDIRICILAR. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tahıl bazlı tatlılar. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz yağ bazlı tatlılar

EK TATLANDIRICILAR. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz tahıl bazlı tatlılar. Enerjisi azaltılmış veya şeker ilavesiz yağ bazlı tatlılar Ağustos 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26602 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

MADDE 1 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden

MADDE 1 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden EK-2 MADDE 1 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği'nin 2 nci maddesi aşağıdaki

Detaylı

ALERJEN MADDELER VEYA ÜRÜNLER

ALERJEN MADDELER VEYA ÜRÜNLER YEDİNCİ BÖLÜM 11.Çeşitli ve Son Hükümler 11.1.Ürün takip sistemi MADDE 45 (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, belirli gıda veya gıda gruplarına yönelik olarak ürünün izlenebilirliğini temin etmek

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 )

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 ) Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 28.02.2003 25034

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /17-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /17-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/17-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/8353 sayılı BKK ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin (A) ve (B)

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSi Yemeklik Tuz Tebliği Tebliğ No : 98/11

TÜRK GIDA KODEKSi Yemeklik Tuz Tebliği Tebliğ No : 98/11 Türk Gida Kodeksi-Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Tebliğ Resmi Gazete: 31.08.1999-23802 Türk Gida Kodeksi -Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Tebliğ Resmi Gazete:

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 )

TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 ) TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 ) (Resmi Gazete Tarih ve No: 17.07.2003 25171) Amaç Madde 1 - Bu tebliğin amacı; çikolata ve çikolata ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Taslak:2017/.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Taslak:2017/.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Taslak:2017/.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, dondurmanın, tekniğine

Detaylı

TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131

TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131 TGK-ŞARAP TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2008/67) Yayımlandığı R.Gazete : 04.02.2009-27131 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; şarabın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /132-2

Sirküler Rapor Mevzuat /132-2 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA EKLİ III SAYILI LİSTENİN (A) ve (B) CETVELLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 fıkrası hükmüne göre (III) sayılı listedeki mallar için

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarının Adres : Merkez Mah. Ceylan Sok. No:24 Mart Plaza 2.Kat Kağıthane 34384 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/39 TARİH: Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oranlarının Tespiti Hakkında,

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/39 TARİH: Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oranlarının Tespiti Hakkında, VERGİ SİRKÜLERİ NO: 29/39 TARİH: 14.4.29 KONU Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oranlarının Tespiti Hakkında, 14.4.29 tarih, 272 sayılı Resmi Gazetede 476 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 114 Mart 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU AB DE GIDANIN ETİKETİ YENİLENDİ Gökhan Kilit, İKV Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr AB DE GIDANIN ETİKETİ YENİLENDİ AB de gıda etiketlerine ilişkin mevcut

Detaylı

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER P R O F. D R. M Ü K E R R E M K AYA A T A T Ü R K Ü N İ V E R S İ T E S İ Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü E R

Detaylı

BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ

BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ 27.04.2009/83 BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : ÖTV Kanuna ekli III sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ait ÖTV oranları indirildi. 4760 sayılı Özel Tüketim si Kanunu nun

Detaylı

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.)

Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ. ( tarih ve sayılı R.G.) 2005-18 Sayılı TGK-KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLĐĞĐ (12-04-2005 tarih ve 25784 sayılı R.G.) Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete:03.09.2008-26986 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, koyulaştırılmış süt

Detaylı

(III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ. (Kolalı Gazoz ve Alkollü İçecekler)

(III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ. (Kolalı Gazoz ve Alkollü İçecekler) 4760 Sayılı ÖTV kanunu (III) sayılı listedeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (Alkolde Ocak ve Temmuz da otomatik vergi) TEMMUZ 2013 LİSTESİ ÖTV Kanununun 12. maddesinin 6322

Detaylı

TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G /24620)

TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G /24620) TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G. 24.12.2001/24620) Değişiklik :Yayımlandığı R.Gazete 31.08.2003-25215 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan,

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan, Distile Alkollü İçkiler Tebliği R.G. Tarihi:21.10.1995 R.G. Sayısı:22440 1. KAPSAM Bu bölüm distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini kapsar. 2- TANIMLAR 2.1. Distile Alkollü İçki: a) Kendine

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. ile oran ve tutarların belirlenmesi konusunda Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu

BAKIŞ MEVZUAT. ile oran ve tutarların belirlenmesi konusunda Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu BAKIŞ MEVZUAT KONU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN BKK VE SİRKÜLER SAYI 2013 /019 ÖZET Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III Sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ürünlerin vergisine ilişkin

Detaylı

EK-1. Mikrobiyolojik Kriterler

EK-1. Mikrobiyolojik Kriterler EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda Mikroorganizmalar Numune Limitler (1) alma planı c m M 1. Süt, süt ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt AKS (2) 5 2 104 105 E. coli 5 0

Detaylı

ANALİZ ŞARTLARI FORMU

ANALİZ ŞARTLARI FORMU KLS/4.4.FR/03 17/06/2013 00/-- 1/5 Güncelleme No:08 Güncelleme Tarihi:06/04/2016 %10 HCl' de çözünmeyen kül TS 2383,TS 4500 Bisküvi, Buğday Unu 2 gün 90 %10 HCl' de çözünmeyen kül TS 1566 ISO 1577,ISO

Detaylı

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda 1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt Mikroorganizmalar Numune alma planı Limitler ( 1 ) n c m M E. coli ( 3 ) 5 0

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32 )

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32 ) Resmi gazete tarih sayı : 22 Nisan 2002-24734 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 a) Bakanlık:

HC MEVZUAT SERVİSİ Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 a) Bakanlık: Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği (24.02.2017 t. 29989 s. R.G.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları.. VALİLİĞİNE (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) Yem kontrolleri ile ilgili olarak İl Müdürlükleri arasında uygulamada birliğin

Detaylı

Gıda Katkı Maddeleri

Gıda Katkı Maddeleri Dr. Muharrem YILMAZ Gıda Katkı Maddeleri Gıdaların; Renk, görünüş, lezzet, koku gibi duyusal özelliklerini düzenlemek, Besleyici değerlerini korumak, Dayanıklılıklarını arttırmak ve Birtakım teknolojik

Detaylı

DÜZ SADE YAĞLARI SADEYAĞ ÜRÜN TANIMI DÖK. NO ÜT-01 TARİH 01.01.2015 REVİZYON 00 SAYFA 1/2 ÜRÜN İŞLETME ONAY BELGESİ NUMARASI TANIM REFERANS FİZİKSEL ÖZELLİKLER KİMYASAL ÖZELLİKLER BİYOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.)

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Tebliğ TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan işlenmiş tuzun ve yeraltı kaynak tuzlarının

Detaylı

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARı BiRLiCii THE ANTALYA UNION OF TRADESMEN AND (RAFTSMEN www.aesob.org.tr SAYı : 2012-MlOl-21-145 TARİH: 13/02/2012 KONU : Gıda leri Hk. ODALARA 2012/21 SA YILI GENELGE

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken

Detaylı

ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ

ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yayımlandığı R.Gazete: 07.08.2010-27665 Tebliğ No: 2010/35 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri Gıda Teknolojisinin Tanımı... 6 İşlenmiş Besin Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar... 6 Gıdaların Geometrik Özellikleri...

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Amaç Madde l (1) Bu Tebliğin amacı, ısıl işlem görmüş içme sütlerinin tekniğine uygun

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİNDE KULLANILAN GIDA BENZERLERİ LİSTESİ TEBLİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİNDE KULLANILAN GIDA BENZERLERİ LİSTESİ TEBLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİNDE KULLANILAN GIDA BENZERLERİ LİSTESİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2013

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/84. KONU: Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde ÜFE Oranında ÖTV Artışı Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/84. KONU: Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde ÜFE Oranında ÖTV Artışı Yapıldı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/84 KONU: Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde ÜFE Oranında ÖTV Artışı Yapıldı. ÖTV Kanunu'na ekli (III) sayılı listede yer alan alkollü içkiler ve tütün mamullerine uygulanan

Detaylı

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir.

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir. Doğru beslenme için karbonhidrat, yağ ve proteinler belirli oranlarda belirli miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır. Alınan kalori verilen kaloriden fazla olduğu zaman kilo alımı başlar. Her gün yenilen

Detaylı

SİRKÜLER 2016/67. KONU : Alkollü İçki ve Tütün Mamüllerinde ÖTV Artışına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/67. KONU : Alkollü İçki ve Tütün Mamüllerinde ÖTV Artışına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/67 01.12.2016 KONU : Alkollü İçki ve Tütün Mamüllerinde ÖTV Artışına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 1 Aralık 2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmi Gazete de 2016/9567 sayılı "Bazı

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ BEBEK FORMÜLLERĠ TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2014/31) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; sağlıklı

Detaylı

Türk Gıda Mevzuatı ve Gıda Denetimi

Türk Gıda Mevzuatı ve Gıda Denetimi Türk Gıda Mevzuatı ve Gıda Denetimi 14.4.Codex Alimentarius Commision Uygulama Kodları, Rehberleri ve Diğer Tavsiyeleri Kodeks standartları genellikle ürün özelikleri ile ilgilidir ve sadece bir özellik

Detaylı

Türk Gida Kodeksi Yönetmeliği Çikolata Ve Çikolata Ürünleri Tebliği. ( Tebliğ No : 2003/23 )

Türk Gida Kodeksi Yönetmeliği Çikolata Ve Çikolata Ürünleri Tebliği. ( Tebliğ No : 2003/23 ) Resmi Gazete Tarih ve No: 17.07.20003-25171 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: Türk Gida Kodeksi Yönetmeliği Çikolata Ve Çikolata Ürünleri Tebliği ( Tebliğ No : 2003/23 ) Amaç Madde

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 29 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28157 (3. Mükerrer) YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 24.12.2001 24620 1. Değişiklik 31.08.2003 25125 EK-1 in 7 inci maddesi, Madde 6 (Eklendi)

Detaylı

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUAR BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUAR BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ in Adı Matriks Metot Cihaz 1 1000 Dane Ağırlığı Tayini Tahıl ve Baklagiller TS EN ISO 520 Nisan 2011 1 gün 27.00 2 3 4 Ayranda Yoğunluk Tayini İncelik Derecesinin Tayini (Öğütülmüş Baharat) Baharatlarda

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

30/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9567 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

30/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9567 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR 30/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9567 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 1- (1) Bu Karar 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim si Kanununun 12 nci maddesi uyarınca, bazı malların özel tüketim vergisi

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi ALERJEN UYARISI Ürünlerimiz gluten, süt, yumurta, fındık gibi sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. Detaylı bilgi için, ürün içerik bilgilerini incelemenizi

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2016-001 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU 29/12/2015 TARİH VE 2015/8353 SAYILI BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ VE TUTARLARININ VE TÜTÜN

Detaylı

TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN KOLALI GAZOZLAR VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN MAKTU ÖTV TUTARLARI

TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN KOLALI GAZOZLAR VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN MAKTU ÖTV TUTARLARI 10.07.2017/90-1 TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN KOLALI GAZOZLAR VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN MAKTU ÖTV TUTARLARI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 12/3 maddesi hükmü uyarınca

Detaylı

Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği Yetki Kanunu: Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.

Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği Yetki Kanunu: Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R. Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği Yetki Kanunu: Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 07.07.2006/26221 Tebliğ No: 2006/28 Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği

TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği Resmi Gazete; tarih 02. 09. 2001, sayı: 24511 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından TÜRK GIDA KODEKSİ Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No : 2001 / 19) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

SİRKÜLER 2014/02. : Bazı Malların ÖTV Oranları ile Maktu Vergi Oranlarında Artış Yapıldı.

SİRKÜLER 2014/02. : Bazı Malların ÖTV Oranları ile Maktu Vergi Oranlarında Artış Yapıldı. SİRKÜLER 2014/02 02.01.2014 KONU : Bazı Malların ÖTV Oranları ile Oranlarında Artış Yapıldı. Bazı Mallara Uygulanan ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar 01 Ocak 2014

Detaylı

4 TEMMUZ 2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARIN MAKTU ÖTV TUTARLARI

4 TEMMUZ 2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARIN MAKTU ÖTV TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 12.07.2016/87-1 4 TEMMUZ 2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARIN MAKTU ÖTV TUTARLARI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 12/3 maddesi hükmü uyarınca 4 Temmuz

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ve insan

Detaylı

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620)

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi kısıtlanmış diyetler için hazırlanan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İdealtepe Mah. Dik Sok. No: 25 İdealtepe Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 518 05 57 Faks : 0 216 518 05 60 E-Posta : info@gda.com.tr

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanması Hakkında Karar 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Değişik:

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ GIDANIN RESMİ KONTROLÜ İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBESİ 08.10.2016 EYLEM GÜLPINAR TURGUT GIDA MÜHENDİSİ GIDA TARIM VE HAYVANCLIK BAKANLIĞI GIDA HİZMETLERİ Güvenilir ve yeterli

Detaylı

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.)

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.) TEBLĠĞ TASLAĞI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (Tebliğ No:.) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine

Detaylı

2011/1 sayılı Tarım Genelgesi Karşılaştırma (25.04.2014 )

2011/1 sayılı Tarım Genelgesi Karşılaştırma (25.04.2014 ) 2011/1 sayılı Tarım Genelgesi Karşılaştırma (25.04.2014 ) Eski: DİR Kapsamında İthalatına İzin Verilmeyecek Eşyalar Yeni: Dahilde İşleme İzin Belgesi ile İlgili İthalat Listesine İlişkin Hükümler (Değ.:

Detaylı

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ÖZEL TIBBİ AMAÇLI DİYET GIDALAR TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ TAHİN HELVASI TEBLİĞİ (Tebliğ No: Taslak ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, tahin helvasının

Detaylı

TGK-REÇEL, JÖLE, MARMELAT VE TATLANDIRILMIŞ KESTANE PÜRESĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞNO: 2006/55)

TGK-REÇEL, JÖLE, MARMELAT VE TATLANDIRILMIŞ KESTANE PÜRESĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞNO: 2006/55) TGK-REÇEL, JÖLE, MARMELAT VE TATLANDIRILMIŞ KESTANE PÜRESĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞNO: 2006/55) 30 Aralık 2006 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 26392 Değişiklik: 09.03.2007 tarih ve 26457 sayılı R.G Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Uzman Kalite Eğitim Danışmanlık Ve Laboratuvar Hizmetleri Ltd.şti Deney Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :Mecidiye mah. Bestekar Şevki bey, Sok 32, Balmumcu

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi ALERJEN UYARISI Ürünlerimiz gluten, süt, yumurta, fındık gibi sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. Detaylı bilgi için, ürün içerik bilgilerini incelemenizi

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sağlık İşleri Müdürlüğü KİMYASAL ANALİZLER

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sağlık İşleri Müdürlüğü KİMYASAL ANALİZLER KİMYASAL LER YÖNTEMİ 1 2 3 -Ürün TS leri -Ürün TS leri -TS 2590 Toplam katı madde - tüm gıdalar %10 LUK HCl de çözünmeyen kül- tüm gıdalar Acılık kreis testi- tahinhelva ve tüm yağlarda 100 gr/ml 2 gün

Detaylı

2. ÖTV Kanuna Ekli (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yapılan Değişiklikler

2. ÖTV Kanuna Ekli (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yapılan Değişiklikler No: 2014/12 Tarih: 02.01.2014 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 06.01.2014 Sayı : İST.YMM.2014/2623 Sirküler No : İST.YMM.2014/05 Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile ve Tutarlarında Değişiklik 01.01.2014 tarih ve 28869 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT)

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT) ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 11.04.2002 Sayı: 24723 1. Değişiklik Resmi Gazete tarih ve sayısı : 01 Haziran 2003 / 25125 2.

Detaylı

Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum

Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Mevzuatı ve AB Yasalarına Uyum Zeliha Bahar KENTEL Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Kodeks Çalışma Grup Sorumlusu bahar.kentel@tarim.gov.tr

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

İşlenmiş Eşyalar Mevzuatının Uygulanması

İşlenmiş Eşyalar Mevzuatının Uygulanması İşlenmiş Eşyalar Mevzuatının Uygulanması Selim ATAK Çevre Mühendisi İçerik Amaç, Kapsam, Dayanak İşlenmiş Eşya, Kompleks Eşya Kasten İçermek, İşleme Tabi Tutulmak Biyosidal Özellik, Biyosidal İşlev, Ana

Detaylı

Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Meyve suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği R.G. Tarihi:09.06.1998 R.G. Sayısı:23367 Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı R.Gazete:16.08.2002-24848 Amaç

Detaylı

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar 1 Sindirim sistemi Sindirim Sindirim kısaca, besinlerin kendilerini oluşturan yapı taşlarına kadar parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesi işlemidir. Sindirimin iki temel görevi vardır

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/119

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/119 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ Yıllara Göre Tarım Ürünleri Dış Ticareti (milyon $) 20.000 18.000

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 22.01 Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar: 2201.10 - Mineral sular ve gazlı sular : -

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/12. Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/12. Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

BOLU GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Doküman No F.P İlk Yayın Tarihi MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

BOLU GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Doküman No F.P İlk Yayın Tarihi MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Rev. /Tarih 00/..202 Sayfa / 5 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI in Adı Tal.. Aerobik Koloni Sayısı* AT.MB.02 Tüm Gıdalar, Yemler 4833-66 2. Bacillus cereus * AT.MB.03 Tüm Gıdalar, Yemler EN/ISO 7932 79,2 3.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ

MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarih / Sayı: 02.09.2001 / 24511, Tebliğ No: 2001-19 MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ Amaç...1 Kapsam...1 Hukuki Dayanak...1 Kısaltmalar...1 Tanımlar...1

Detaylı

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE ALKALİ GIDA LİSTESİ ph değerinin sağlığımız için önemi nedir? Asidik bir vücut hastalıkları kendine çeken güçlü bir mıknatıstır. Bu nedenle de vücudun ph

Detaylı

(13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.)

(13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.) GIDA MADDELERĐNDE OKRATOKSĐN A SEVĐYESĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2004/47) (13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı okratoksin A seviyesinin

Detaylı