İSG kurul kararları yazılı olarak hazırlanmış ve kurul üyeleri tarafından imzalanmış mı? Y37 M 8.f

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSG kurul kararları yazılı olarak hazırlanmış ve kurul üyeleri tarafından imzalanmış mı? Y37 M 8.f"

Transkript

1 Sayfa 1 / 10 Konu: İSG Denetim Konuları URL: No Denetim Konuları E/H GD Alınacak Aksiyon İlgili mevzuat hükümleri 1 İşletme Belgesi alınmış mı? Y51-Madde İSG kurulu oluşturulmuş mu? (50`den fazla çalışan)? A2-M. 80 Y37-M. 4 3 İSG kuruluna katılacak çalışan temsilcisi özel olarak eğitilmiş mi? A 9 M 17/2 4 İSG kurulu üyelerine gerekli eğitimler verilmiş mi? Y37-M. 6 5 İSG kurul kararları yazılı olarak hazırlanmış ve kurul üyeleri tarafından imzalanmış mı? Y37 M 8.f 6 İş güvenliği kurulu tarafından iç yönetmelik hazırlanmış mı? Y37 M 7.a 7 İşyerinde onaylı defter var mı? Y38-M. 6 8 İzin kurulu oluşturulmuş mu? Y8-Madde 15 9 Çalışanlara ait özlük dosyaları yoktur A2 M İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturulmuş mu? (50`den fazla çalışan) ve bu çerçevede iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık görevlisi var mı? Y38-M 5 ve M 8 A9 M 6 1a 11 OSGB, TSM veya işyeri hekimi ile sözleşmesi var mı? Y38, TZ1-M İş sağlığı alanında çalışan personeli var mı? Y38 13 İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (varsa) Yönetmelikte belirtilen oda sayısı ve büyüklüklerine sahip mi? Y38- Madde 8 14 İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin (varsa) yeri çalışanlara yakın mı? Y38- Madde 8 15 İşe giriş sağlık raporları Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu örneğine uygun mu? Y39-Madde 5 16 İSG hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı var mı? Y38-Madde İSGB veya OSGB tarafından yıllık değerlendirme raporu hazırlanıyor mu? Y38-Madde İşyerinde hastalanan veya kazaya uğrayan işçiyi en yakın sağlık merkezine ulaştıracak araç ve gereç var mı? TZ1-Madde İlkyardım eğitimi almış yeterli sayıda (min %10) eleman bulunduruluyor mu? Y61-Madde İşyerlerinde Bulundurulması Zorunlu Olan İlk Yardım ve Tedavi Levazımı ile Sıhhi Tesisat yerine ve iyi durumda mı? TZ1-M ilk yardım odaları ile ilk müdahaleodaları, ilkyardım istasyonları ve diğer ilgili kısımlar, kolaylıkla bulunmaları için uygun şekilde işaretlenmiş mi? TZ1-M Yerel acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde mi? Y22 Ek 4 A.M İş kazaları ve meslek hastalıkları kayıtları tutuluyor ve istatistik yapılıyor mu? Y38-Madde 12 A 9 M 14/1a 24 İşveren ramak kala olayların kaydını tutuyor mu? A 9 M 14/1b 25 İşveren SGK'ya kaza ve meslek hastalıklarını bildiriyor mu? A 9 M 14/ İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapılıyor mu? (Portör muayeneleri, odiyogram testleri, göğüs radyografi-leri, içme ve kullanma suyu analizleri) İşyeri ortamında gaz, toz, gürültü ve titreşim ölçümleri yapılıyor mu? TZ1-Madde arası A 9 M 15 Y20-M 6 Y21-M 6 Y22-Ek 4 (M 6) A9 M10/4 28 Sağlık ve güvenlik planı hazırlanmış mı? Y22-Madde 5 29 Yıllık eğitim programı hazırlanmış mı? Y17-Madde Çalışanlara işe girişte, iş değişikliklerinde veya teknolojik değişikliklerde işlerinin riskleri ile ilgili eğitim veriliyor mu? Y17- M. 4 A 9 M 17/1 Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki yeterlilik sertifikaları var mıdır? TB 1. M.5/6 Çalışanlar, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmiş mi? A2-M 77 Y17 M 4 A 9 M Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılmış mı? Y17 M Çalışma ve fazla çalışma süreleri mevzuata uygun mu? A2-Madde 41 ve 42 A2- Dördüncü Bölüm 63-76

2 Sayfa 2 / 10 Gece postalarında 7,5 saat çalışma esasını aşmama kuralına 35 uyuluyor mu? Y16-Madde 7 36 Postalar haftada veya 15 günde bir değiştiriliyor mu? Y16-Madde 8 Gece vardiyasında çalışacak işçilerin isim listesi ve sağlık 37 raporları Çalışma Bölge Müdürlüğüne bildirilmiş mi? Y16-M Malzeme Güvenlik Bilgi Formları alınıyor mu? Y23-Madde 10-a/4 39 Kullanılan kimyasal maddeler depolama esnasında etiketleniyor mu? Y23- Madde 10b 40 Kullanılan KKD`ler işe ve standartlara uygun mu? Y30-Madde 5 ve Madde 6 41 İş makinesi (forklift vs.) kullananların operatör belgesi var mı? A8-Madde 38 Ve Madde Kaynakçılar için yeterlilik belgesi var mı? TZ1-Madde Kaldırma araçlarının periyodik kontrolü yapılıyor mu? TZ1-Madde Sıcak su kazanlarının periyodik kontrolü ve işletimi yetkili kişilerce yapılıyor mu? TZ1-Madde Basınçlı kapların periyodik kontrolü yapılıyor ve raporlar saklanıyor mu? TZ Kompresörlerin periyodik kontrolü yapılıyor mu? TZ Yangın söndürme cihazları, donanımları ve moto-pomplar uygun mu ve periyodik kontrolü yapılıyor mu? Y59-Madde Elektrikli el aletlerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? TZ1-Madde Elektrikli el aletlerinin topraklama sistemi ile uyumlu elektrik prizi kullanılıyor mu? TZ1-Madde İskelelerin periyodik kontrolleri yapılıyor mu? TZ3-Madde 48 Y22 Ek 4 Bölüm II Madde 6 51 Elektrik tesisatının periyodik kontrolü yapılıyor mu? Y60-Madde 10, Ek P 52 Paratoner ve tesisatının periyodik kontrolü yapılıyor mu? TZ2- Madde Topraklama tesisatının periyodik kontrolü yapılıyor mu? Y60- Madde 10, Ek P Acil durum (eylem) planı yapılmış mı ve koruma ve kurtarma ekipleri oluşturulmuş mu? Alarm ve tahliye denemeleri yapılıyor mu ve kayıt altına alınıyor mu? İşyeri binalarının yapısı ve dayanıklılığı, çalışma yeri boyutları ve hava hacmi, pencereler ve işyeri tabanı uygun mu? 57 Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar uygun mu? Y23 M. 9 & Y59-M. 126 Y38 M.12.ç A 9 M 11 Y59-Madde 130 TZ1 M 131 A 9 M 12 (tahliye) Y27-Ek 1 Madde 6-10 TZ1-Madde 8 ve Madde 21 Y27-Ek 1 Madde 18 TZ1 -Madde Tehlikeli alanlar belirlenmiş mi? TZ3-Madde 8 59 Acil çıkış yolları ve kapıları uygun mu ve İşaretlenmiş mi? Y27-Ek 1 Madde 4 60 Acil çıkış kapıları dışarı doğru açılıyor ve kilitsiz tutuluyor mu? Y22 B. M.2 61 Elektrik makina ve teçhizatı yetkili ve uygun kişiler tarafından mı işletiliyor? Y28-Madde 8 62 Kapalı alanların havalandırması uygun mu? Y22 Ek 4 Madde 6 Y27 -Ek 2 Madde 6 63 Çalışanlar için dinlenme yeri oluşturulmuş mu? Y27-Ek 2 Madde İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmış mı? A2-Madde 77 Y23-M 6 A 9 M10/1 & Y 68 M 5 65 Asıl işveren alt işveren risk değerlendirmelerini bir kopyasını almış ve denetleme yapmış mı? Y 68 M 5 66 Etrafta çalışanların kaynak ışınlarından zarar görmesi engelleniyor mu? TZ1-M Makina ve aletlerin koruyucuları yeterli ve yerinde mi? Y28-Ek 1 68 İşyerinde tertip ve düzen sağlanıyor mu? Y22-Madde Gaz tüpleri mevzuat uygun depolanıyor ve kullanılıyor mu? TZ1-Madde Kapalı ortamlarda kullanılan seyyar aydınlatmalar-da 42 Volt (ençok) gerilim kullanılıyor mu? TZ1-Madde Seyyar el lambaları elektrik çarpma riskine karşı korunmuş mu? 72 Proje (sağlık ve güvenlik) koordinatörü atandı mı? Y22-Madde 9 73 Korkuluk, platform ve ağlar uygun mu? Y22-Ek IV Bölüm II Madde 5 ve 6 TZ3 Madde Kaldırma araçları ve yardımcı elemanlarının üzerlerine azami yük değerleri açıkça görülecek şekilde yazılmış mı? Y22 B. Bölüm 2 M İskeleler kurma, sökme ve değiştirme sürecinde kırmızı etiket ile işaretleniyor mu? Y28 EK 2 M İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında yapılıyor mu? Y28 EK 2 M & TZ 3 - M İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması yeterli eğitim almış işçiler tarafından yapılıyor mu? Y28 EK 2 M İskelenin taşıyacağı yüke dayanıklı ve bina bağlantısının uygun olduğu gösteren teknik rapor düzenlenmiş mi? 79 İşçilerin görüşünün alınması için mekanizmalar kurulmuş mu? (Sağlık güvenlik konularında,) Y38 M. 5.c 80 İlkyardım odası 12 m2 ve İSGB 8 m2 min olarak mevcut mu? Y38 M. 8.2

3 Sayfa 3 / İşyerlerinin bulunduğu baraka, sayvan,sundurma ve benzeri yerlerin çatıları,ısı geçiren saç ve benzeri malzeme de örtülmüş olduğu hallerde bu çatılar, en az 350 santimetreyükseklik sınırını karşılıyor mu? TZ 1 - M 6 İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavanyüksekliği,en az 3 metreolma sınırını sağlıyor mu? TZ 1 - M 7 İşyerlerindeki hava hacmi,makine,malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler dahil olmak üzere, işçi başına en az 10 metreküpolma şartını sağlıyor mu? TZ 1 - M 8 Makinalar, motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer tezgahlar arasındaki açıklık, işçilerin rahat çalışmalarını sağlamak üzere, en az 80santimetreolma şartını sağlıyor mu? TZ 1 - M 11 İşyerindeki geçitlerin genişliği, oradan geçecek işçilerin miktarına ve malzeme hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu genişlik 120 santimetredenolma şartını sağlıyor mu? TZ 1 - M 11 p.2 86 Korkuluklar min 90 cm, 2 metrede 1 dikme, en az 15 cm süpürgelik zeminden en çok 1 cm boşlukolma şartını sağlıyor mu? TZ 1 - M 11/M İşyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamı, işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 oranında olma şartını sağlıyor mu? TZ 1 - M 13 p.2 88 İşyerlerinde aydınlatma için gereken limitere uyuluyor mu? TZ 1 - M 18 Elektrik kesintisi durumu için yedek aydınlatma sistemi kurulmuş 89 mu? TZ 1 - M İşyerinde çok ısı üreten yerlere termometre asılmış mı? TZ 1 - M 20 P.2 91 Merdiven genişliklerinin en az 100 cm, basamak genişliği 22 cm, yüksekliği cmolması şartı sağlanmış mı? TZ 1 - M 23-4/ basamaktan büyük merdivenlerde korkuluk var mı? TZ 1 - M cm den büyük merdivenlerde orta trabzan var mı? TZ 1 - M 23-9 İşyerlerinde ve müştemilatında haşarat, böcek ve kemirici 94 hayvanların bulunmaması için her türlü tedbir alınmış mı? TZ 1 - M İçme ve kullanma suları ayrı ayrı etiketlenmiş mi? TZ 1 - M Konaklama için kullanılan koğuşlara kullanım talimatı tüzüğe uygun olarak asılmış mı? TZ 1 - M 48 Konaklama yerlerinin denetimleri işveren temsilcileri tarafından yapılıyor mu? TZ 1 - M İşyerleri ile işçi konutlarında sivrisinek, sinek, tahtakurusu, pire ve benzeri zararlıların yokedilmesi için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Yeniden işe girecek işçilerden,bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile çiçek aşısı kağıdı istenmiş ve sağlık dosyasına konmuş mu? TZ 1 - M 57/7 100 Kurşun ile çalışma varsa gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 - M Civa ile çalışma varsa gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 - M Arsenik ile çalışma varsa gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 - M Fosfor ile çalışma varsa gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 - M Kolinesteraz aktivitesini inhibe eden ve genellikle ensektisitolarak kullanılan organik fosfor bileşiklerinin üretildiği ve kullanıldığı işyerlerinde gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 - M 65 Kadmiyum cevherlerinin izabesi, alaşımlarının hazırlanması, kadmiyum ile kaplama yapılması, kadmiyum kaplı malzemelerin işlenmesi ve bazı akümülatör imalı işleri gibi, kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri ile yapılan çalışmalarda TZ 1 - M 66 Manganez ve manganez bileşikleri ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 67 Kromlu alaşımların hazırlanması, bu alaşımlar üzerinde kaynak yapılması ve krom ve bileşiklerinin sanayide kullanılması gibi, krom ve krom bileşikleri ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 68 Berilyumlu alaşımların hazırlanması ve sanayide kullanılması gibi, berilyum ve bileşikleri ile çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 69 Azot oksitleri ile yapılan çalışmalarda, azot oksitlerinin zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 70 Benzen (benzol) ve bileşikleri gibi aromatik hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda, bunların zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 71 Anilin ve nitro - amin türevleri ile yapılan çalışmalarda, anilinve aromatik nitro - amin türevlerinin zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 72 Halojenli hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda, bunların zehirlive zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 73 Karbon sülfür ile yapılan çalışmalarda, karbon sülfürün zehirlive zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 74 Kükürtlü hidrojenle yapılan çalışmalarda, kükürtlü hidrojenin zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 75 Tozlarla Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına Karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 76

4 Sayfa 4 / Tozlu işlerde çalışan işçilerin, vardiya sonunda yıkanmaları veya duş yapmaları, yıkanmadan yemek yememeleri ve yatağa girmemeleri sağlanmış mı? TZ 1 - M 76/4 Gürültünün zararlı etkilerden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 78 Titreşim (vibrasyon) yapan aletlerle yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 79 Enfraruj ışınlar saçan işler ile yapılan çalışmalarda, bu ışınların zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 80 Yeraltında, nemli hava cereyanlı ve yetersiz ışıklı işyerlerinde yapılan çalışmalarda nemin hava ceryanının ve yetersiz ışığın zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 81 Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan çalışmalarda gereken önlem alınmış mı? TZ 1 - M Şarbon hastalığına karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Tetanos hastalığına karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Leptospiroz hastalığına karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Brüselloz hastalığına karşı brüselloz bulaşması ihtimali olan işlerde çalışan işçiler aşılanmış mı? TZ 1 - M Ankilostom hastalığına karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M den fazla çalışanın olduğu yerlerde 2 adet çıkış var mı? TZ 1 - M Çıkış kapıları en az 120 cm olma şartını sağlıyor ve görünür şekilde işaretlenmiş mi? TZ 1 - M Lastik hortumlar en geç 3 ayda bir kontrol ediliyor mu? TZ 1 - M Seyyar yangın söndürme cihazları, en az 6 ayda bir defa kontrol edilmiş ve kontrol tarihleri, cihazlar üzerine yazılmış mı? TZ 1 - M İş yerinde yangınla mücadele ekibi kurulmuş mu? 133 İşyerlerinde 6 ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılıyor mu? TZ 1 - M Özel itfaiye teşkilatı bulunan işyerlerinde, en az ayda bir defa yangın savunma ve söndürme denemeleri, özellikle beklenmedik anlarda ve gerçek yangın şartlarına en uygun bir şekilde yapılacak ve bu sırada gerekli savunma teçhizat ve tertibatı da kullanılacaktır TZ 1 - M 132 Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerin bulunduğu veya işlendiği yerlerde, sigara içilmesi yasaklanmış mı? Bu husus, işyerlerinin gerekli yerlerinde uyarma levhaları ile belirtilmiş mi? TZ 1 - M 138 Arızalı makinalarda arızalı ve kullanım dışı olduğunu olduğunu gösterir etiket konulmuş mu? TZ 1 - M 144 Otojen kaynak aparatları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 164 Matkap ve freze tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 169 Torna ve benzeri tezgahlar ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Taşlama ve polisaj tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Zımpara taşları koruyucuları gereken şartları sağlıyor mu? TZ 1 - M Konkasörler, değirmenler ve öğütücülerle yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 177 Karıştırma makina, tezgah ve aparatları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Doldurma, ambalaj ve kutulama tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Preslerle yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Merdane, silindir ve hadde tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 181 Ağaç işleme tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 182 Şerit testere tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 183 Daire (tepsi) testere tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 184 Makas tezgahları ve kesici, delici ve yarıcı bıçaklı tezgahlar ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 185 Tel çekme, bükme, örme, dikiş ve zımba tezgah ve makinaları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 186 Balya kırma (açma), hallaç, tarak, kart ve kasarlama tezgahlarıile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 187 İşyerlerindeki cihaz, alet, tezgah, makina ve tesislerden çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve koku, çalışılan ortama yayılmadan, uygun aspirasyon tesisatı ile çıktığı yerden emilerek dışarı atılıyor 153 mu? TZ 1 - M Havadan ağır gazlar yerden emilerek dışarı atılıyor mu? TZ 1 - M Aspirasyon tesisatının günlük bakım ve temizliği ile üç ayda bir de genel kontrol ile temizliği yapılıyor mu? TZ 1 - M 200

5 Sayfa 5 / Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgiler yazılmış mı? TZ 1 - M Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren ölçü cihazları var ve tüzüğe uygun mu? TZ 1 - M Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı var mı? TZ 1 - M İmalatçı firmadan, kazanın bütün teknik karakteristiğini gösteren ve muayenesinin Hükümet veya mahalli idarenin kabul ettiği teknik elamanlar tarafından yapıldığını belirten bir belge alınmış mı? TZ 1 - M 206 İşyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya defteri tutulmuş mu ve bunlara, yapılan onarım, bakım ve deneyleri, günü gününe işlenmiş mi? TZ 1 - M Yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Kazan işletmesinden sorumlu kişinin belgesi mevcut mu? TZ 1 - M Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Kazanlar için işletme yönergesi hazırlanmış ve kazan bölgesine asılmış mı? TZ 1 - M Kazanlar için bakım yönergesi var mı? TZ 1 - M Basınçlı kapların içine girmek amacı ile açılan kapak gereken şartı sağlıyor mu? TZ 1 - M Kompresörler üzerine gereken bilgiler yazılı bir plaka ile imalatçı firma tarafından konmuş mu? TZ 1 - M Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirlerine uyuluyor mu? TZ 1 - M Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerle nemli ve ıslak yerlerde, alternatif akımda en küçük gerilim (en çok 42 V) kullanılıyor mu? TZ 1 - M Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışan işçiler, bol elbise kullanmıyor ve kauçuk eldiven kullanıyor mu? TZ 1 - M Elektrik kaynağı işinde ehil kaynakçı çalışıyor mu? TZ 1 - M Elektrik kaynak makinalarının kullanılmasında gereken tedbirler alınıyor mu? TZ 1 - M 326 Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerle aynı zamanda nemli yerlerdeki kaynak çalışmalarında, doğru akım kullanılılıyor mu? TZ 1 - M 329 Elektrik tesisatı, cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılıyor mu? TZ 1 - M 353 Nemli ve tozlu yerlerle geçici olarak nemli olan, ıslak, korozif, yangın tehlikesi arzeden ve yüksek sıcaklığı olan yerlerde yapılmış ve yapılacak elektrik tesisatı ile bina dışına yapılmış elektrik tesisatı, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesine uygun olarak yapılmış mı? TZ 1 - M 354 Krikolar ile yapılan kaldırmalarda kriko kaldırdıktan sonra gereken besleme ve takoz sistemi yapılmadan çalışma başlamaması kuralı yönerge ile belirtilmiş mi? TZ 1 - M 365 Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı ve operatörler hava şartlarından korunmuş mu? TZ 1 - M 387 Açık havada ray üstünde çalışan vinçlerde,rüzgarın etkisi hesaplanacak ve bunlarda takozlama, bağlama yapılacak ve sürgü güvenlikli fren tertibatı bulunacaktır. TZ 1 - M ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde, 2 elektriklifren veya bir elektrikli ve bir mekanik fren bulundurulacaktır. TZ 1 - M 401 İş yerinde demiryolu ve vagonlar ile çalışmalarda gereken önlemler alınıyor mu? TZ 1 - M Malzeme istif yüksekliği 3 metreden fazla olmama kuralına uyuluyor mu? TZ 1 - M Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır TZ 1 - M İnşaat işi fenni mesul tarafından yürütülüyor mu? TZ 3 - M Yapı iş defteri bulunduruluyor mu? TZ 3 - M Tavan veya döşemelerdeki boşluk ve delikler korkuluk ile kapatılmış mı? TZ 3 - M Kazı işlerinde gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu? TZ 3 - M İskelelerin taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılmış mı? TZ 3 - M 49 Kalıp iskelelerin dayanımı ile ilgili statik yük analizi yapılıp uygun 188 olduğuna dair belge düzenlenmiş mi? 189 İskele kontrolü yetkili teknik eleman tarafından yapılıyor mu? 190 Seyyar iskelelerde kaymayı önleyen tedbirler alınmamıştır. 191 Ahşap iskelelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmış mı? TZ 3 - M İskele yapımından gayrı işlerde kullanılmış bulunan boru ve diğer malzeme, iskele yapımı için kullanılıyor mu? TZ 3 - M 77 Boru veya madeni iskeleler statik, elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır TZ 3 - M Asılı erişim donanımının hareketini sağlayan makine, techizat ve vinçlerin kullanmaya elverişli olduklarını belirten belge düzenlenmiş mi? TZ 3 - M Asma iskeleler için gereken güvenlik önlemleri alınmış mı? TZ 3 - M

6 Sayfa 6 / Taşınır Merdivenler yasal gereklilikleri karşılıyor mu? TZ 3 - M Sabit inşaat merdivenlerinde min 60 cm genişlik, son basamak maksimum 30 cm ve merdivenin döşemeyi 90 cm geçme kuralına uyulmuş mu? TZ 3 - M Yıkım işlerinde gereken güvenlik önlemleri alınmış mı? TZ 3 - M Yapı İşlerinde Kullanılan Makina ve Teçhizatta gereken önlemler alınmış mı? TZ 3 - M İş yeri ve binalarda parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddeler ile çalışmalar için gereken önlem alınmış mı? TZ 2 - M 3-22 Elektrik tesisatlarında parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddeler ile çalışmalar için gereken önlem alınmış mı? TZ 2 - M Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerinin etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş ve giriş çıkışlar kontrol altına alınmış mı? TZ 2 - M 52 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği ve depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılmış ve yetkili teknik bir eleman tarafından kontrol edilmiş mi? (Yılda en az 1 kez) TZ 2 - M 57 Parlayıcı sıvıların (parlama noktası 38 dereceden aşağı) konulduğu bütün depolar ve boru donatımları, boru bağlantıları statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanmış mı? TZ 2 - M 75 Parlayıcı sıvıların konulduğu yerüstü depolarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M 76 Parlayıcı sıvıların konulduğu yeraltı depolarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M 77 Tehlikeli sıvıların (parlama noktası 38 derece C yukarı) bulunduğu depoların kısmen yerüstünde bulunduğu haller için gereken tedbir alınmış mı? TZ 2 - M 79 Tehlikeli sıvıların (parlama noktası 38 derece C yukarı) bulunduğu depoların yeraltında bulunduğu haller için gereken tedbir alınmış mı? TZ 2 - M 80 Basınçlı gaz tüplerinin üzerine, asgari bilgiler silinmeyecek şekilde ve oyuk olmamak şartı ile yazılmış mı? TZ 2 - M 94 Basınçlı gaz tüplerinin muayenesi yapılmış ve belge alıcıya verilmiş mi? TZ 2 - M Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasında gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M Asetilen tüplerinde gereken tedbir alınmış mı? TZ 2 - M Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (S.P.G.) ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M Magnezyum ve Benzeri Parlayıcı Katı Maddeler ve Alaşımları ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M Nitrosellüloz, Selüloit ve Benzeri Parlayıcı Patlayıcı Maddeler ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M Karpit (Kalsium Karbür) ve Asetilen ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M Uçucu ve Parlayıcı Sıvılarla hazırlanan Tabanca Boyaları ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M Nitrikasit, Sülfirikasit ve Hidroklorikasit veya Benzeri maddelerle çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M Sodyumhidroksit, potasyumhidroksit, kalsyumhidroksit ve benzeri maddelerle yapılan çalışmalar sırasında meydana gelmesi mümkün olan yanıklar için bol su, % 1 lik borikasit, % 5 lik asetikasit veya bunlara tekabül etmek üzere sirke veya limon suyu, işyerlerinde uygun şekilde bulunduruluyor mu? TZ 2 - M İş ekipmanlarının (kule vinci, gırgır vinç, yer asansörü vs) topraklama kontrolü yapılarak uygunluğuna dair belge düzenlenmiş midir? TZ 3 - M 137/1 221 Gırgır vinçlerde kullanılan çelik halat 12 mm olma şartını sağlıyor mu? TZ 3 - M 137/5 222 Gırgır vincin etrafı bariyerler ile çevrilip yetkisiz erişim engellenmiş mi? TZ 3 - M 137/ Şantiye elektrik panolarında kaçak akım rölesi var mı? İş yerinde işçilerin kullanacağı soyunma yeri, sıcak su/duş 224 sistemi var mıdır? TZ 1 - M İşyerinde denetimler yapılıyor mu? A 9 - M 4/2 İş yeri hekimi ve İGU alınması gereken tedbirleri yazılı olarak 226 işverene bildirmiş mi? A 9 - M 8/2 227 Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim belgeleri var mı? A 9 - M 17/3 228 büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu A 9 - M 29/1

7 Sayfa 7 / 10 KOD NO YASALAR A 1 Anayasa(1982) Özellikle Madde 48, 50 ve 56 A Sayılıİş Kanunu /25134 A 3 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu A Sayılı Ceza Kanunu A Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu /26200 son değ sayılı Kanun / son değ. 29/06/ sayılı Kanun /1489 son değ /25483 A Sayılı Türk Borçlar Kanunu /27836 (yürürlük de) A Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu /19139 son değ / sayılı Kanun A 8 Karayolları Trafik Kanunu /18195 son değ. 25/06/ sayılı Kanun A Sayılı İSG Kanunu 30/06/ KOD NO YÖNETMELİĞİN ADI (4857 sayılıiş Kanunu kapsa-mında) R.G. Tarih / Sayı Yürütme Tarihi Y 1 Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik /27210 Yayımı tarihinde Y 2 Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmelik /25241 Yayımı tarihinde Y 3 Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği Yayımı tarihinde İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü /25393 değ. Y 4 ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik /26939 Yayımı tarihinde Y 5 Asgari Ücret Yönetmeliği /25540 Yayımı tarihinde Y 6 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği / Yayımı tarihinde Y 7 Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere DağıtılmasıHakkında Yönetmelik /25387 Yayımı tarihinde Y 8 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği /25391 Yayımı tarihinde Y 9 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği /25425 Yayımı tarihinde Y 10 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik /25434 Yayımı tarihinde Y 11 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma ÖdeneğiHakkında Yönetmelik 30.04/2011/27920 Yayımı tarihinde Y 12 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği /25446 Yayımı tarihinde Y 13 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmelik /25425 Yayımı tarihinde Y 14 Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik /25548 Yayımı tarihinde Y 15 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği /25425 Yayımı tarihinde Y 16 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik /25426 Yayımı tarihinde Y 17 Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hak-kında Yönetmelik /25426 Yayımı tarihinde Y 18 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği /25325 Yayımı tarihinde Y 19 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik /25325 Yayımı tarihinde Y 20 Gürültü Yönetmeliği / Y 21 Titreşim Yönetmeliği / Y 22 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği /25325 Yayımı tarihinde Y 23 Y 24 Y 25 Y 26 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik /25328 son değ /26822 Yayımı tarihinde Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik /25328 Yayımı tarihinde Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik /25328 Yayımı tarihinde Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik /25328 (Değişiklik 27/2/ ) Y 27 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik /25369 Yayımı tarihinde Y 28 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği /25370 Yayımı tarihinde Y 29 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği /25370 Yayımı tarihinde Y 30 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik /25370 Yayımı tarihinde

8 Sayfa 8 / 10 Y 31 Y 32 Y 33 Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği /25380 Yayımı tarihinde Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği /25381 Yayımı tarihinde Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İSG Hakkında Yönetmelik /25463 Yayımı tarihinde Y 34 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik / Y 35 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik / Y 36 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik /25393 değ Yayımı tarihinde Y 37 İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik /25426 Yayımı tarihinde Y 38 İSG Hizmetleri Yönetmeliği /27768 Yayımı tarihinde Y 39 Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği /25494 değ /25622 Yayımı tarihinde Y 40 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik /25522 Yayımı tarihinde Y 41 Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Madde-ler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik /25540 Yayımı tarihinde Y 42 Konut Kapıcıları Yönetmeliği /25391 Yayımı tarihinde Y 43 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik /26986 Yayımı tarihinde Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında /25423 değ Y 44 Yönetmelik Yayımı tarihinde Y 45 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği /26361 Yayımı tarihinde Y 46 Y 48 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / tarihinde Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik /27092 değ /27687 Yayımıtarihinde Y 49 Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik / tarihinde Y 50 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği /23999 son değ /27600 Yayımı tarihinde Y 51 İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik /27422 Yayımı tarihinde Y 52 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği /26939 değ /27980 Yayımı tarihinde Y 53 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği /20814 son değ / tarihinde Y 54 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği /25755 son değ /27744 Yayımı tarihinde Y 55 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği /25687 son değ /27537 Yayımı tarihinde Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği /26898 Madde 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri tarihinde, Diğer madde-leri ise yayımıtarihinde Y /25883 son değ. Y 57 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği /28131 Yayımı tarihinde Y 58 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) / tarihinde Y 59 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik /26735 son değ / K. Yayımı tarihinde Y 60 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği /24500 Yayımı tarihinde Y 61 İlk Yardım Yönetmeliği /24762 değ / Yayımı tarihinde Y 62 Maden ve Taşocaklarıİşletmelerinde ve Tünel Yapı-mında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik / değ / Yayımı tarihinde Y 63 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik /27768 Yayımı tarihinde İşyeri hekimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve Y 64 eğitimleri hakkında yönetmelik /27768 Yayımı tarihinde Y 65 Karayolları Trafik Yönetmeliği Y 66 Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6. madde 1 yıl sonra kalanları 31/12/2012 Y 67 Tozla Mücadele Yönetmeliği Yayımı tarihinde Y 68 Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 6. madde b bendi 50 den az Az tehlikeli ve Kamu 01/07/ den az Tehlikeli ve Çok tehlikeli 01/07/2013

9 Sayfa 9 / 10 KOD NO TEBLİĞLER (4857 SAYILI İŞ KANUNU) TB 1 TB 2 TB 3 TB 4 KOD NO Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ TÜZÜKLER (4857 SAYILI İŞ KANUNU - GEÇİCİ 2. MADDE) Diğer 31/12/2012 Diğer maddeler 31/12/2012 TZ 1 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü /14765 Yayımıtarihinde TZ 2 TZ 3 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük /14752 Yayımıtarihinde Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü /15004 Yayımıtarihinde TZ 4 Maden ve Taş Ocaklarıİşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük /18553 Yayımıtarihinde TZ 5 Radyasyon Güvenliği Tüzüğü /18861 Yayımıtarihinde TZ 6 Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü /14223 son değ / 85/9529 K. Yayımıtarihinde REVİR KONTROL LİSTESİ 1 Steteskop, 2 Tansiyon aleti, 3 Otoskop, 4 Oftalmoskop, 5 Termometre, 6Işık kaynağı, 7 Küçük cerrahi seti, 8 Paravan, perde v.b, 9 Muayene masası, 10 Refleks çekici, 11 Tartı aleti, 12 Boy ölçer, 13 Pansuman seti, 14 Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri, 15 Keskin atık kabı, 16 Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir), 17 Seyyar lamba, 18 Buzdolabı, 19 İlâç ve malzeme dolabı, 20 EKG cihazı, 21 Negatoskop, 22 Tekerlekli sandalye, E/H No Eğitim Kime Yasal Gereklilik 1 Meslek hastalıkları Herkes TZ 1 - M 59/1 2 Yangına karşı savunma ile görevli personel, işyerinin yangın durumuna ve kullanacakları yangın söndürme Yangın cihazlarının özelliklerine ve bu cihazların içindeki kimyasal söndürme maddelerin doğuracakları tehlikelere karşı eğitileceklerdir. görevlileri TZ 1 M İş güvenliği kurulunun görev ve yetkileri İG Kurulu Y37 M.6 İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar İG Kurulu Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri İG Kurulu Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri İG Kurulu Etkili iletişim teknikleri İG Kurulu Acil durum önlemleri İG Kurulu Meslek hastalıkları, İG Kurulu İşyerlerine ait özel riskler İG Kurulu 4 Acil durum eğitimi Herkes TZ.1 M.134

10 Sayfa 10 / 10 İZLEME VE ÖLÇME TABLOSU Sıra FAALİYET Periyot ADET ÖLÇÜMLER 1 Gürültü ölçümü Yılda Bir 2 İç Ortam Toz ölçümü Yılda Bir 3 İç Ortam gaz ölçümü Yılda Bir 5 Aydınlatma Yılda Bir ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER 1 Emisyon Ve İmisyon Ölçümleri 2 Çevresel Gürültü Ölçümleri TEST, KONTROL VE TAHLİLLER 1 Elektrik ile çalışan makinelerin topraklama kontrolü Yılda Bir 2 Paratoner Topraklama Kontrolü Yılda Bir 3 Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Yeterlilik Kontrolü Yılda Bir 4 Caraskal Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay 5 Yük Asansörü Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay 6 Forklift Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay 7 Vinç Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay 8 Kazan Periyodik Test ve Kontrolleri Yılda Bir 9 Kompresör Periyodik Bakımı Yılda Bir 10 Hava Tankı Periyodik Bakımı Yılda Bir 11 Yangın Söndürme Cihazlarının Bakımı 6 ay 12 Yangın Tatbikatı 6 ay 13 Motopomp Kontrolü Her Hafta 14 İçme Suyu Tahlilleri 1 ay EĞİTİM, TOPLANTI, DENETİM VE DİĞER 1 İSG Kurulu Her Ay 2 İSG Eğitimleri - 3 İlkyardım Eğitimleri 3 yıl 4 ÇSGB Denetimleri İZLEME VE ÖLÇME TABLOSU Sıra FAALİYET Periyot ADET İş Kazaları SAĞLIK 1 Akciğer Grafitsi Yılda Bir 2 SFT (Solunum Fonksiyon Testi) Yılda bir 3 Odyometre Testi Yılda bir 4 Ağır ve Tehlikeli İş Raporu Yılda bir 4 Portör 6 ay 5 Göz muayenesi Yılda Bir 6 Tetanos 5 yıl 7 İdrarda Fenol 6 ay 8 İdrarda Fenol hüppirik asit 6 ay 9 Tam Kan 6 ay 10 Böbrek Fonksiyon Testi 6 ay 11 Akciğer Enzim Analizi 6 ay

işyeri teftişi denetim soru listesi

işyeri teftişi denetim soru listesi işyeri teftişi denetim soru listesi 1 İşletme Belgesi alınmış mı? Y51-Madde 5-6 2 İSG kurulu oluşturulmuş mu? (50`den fazla çalışan)? A2-M. 80 Y37-M. 4 3 İSG kuruluna katılacak çalışan temsilcisi özel

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden İşyerlerinde Yapılması Gerekenler -KONTROLLER -DÜZENLENECEK BELGELER, -KAYITLAR, -FORM VE RAPORLAR İş

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İş Güvenliğinin Tanımı İş güvenliği; bir işin yapılması sırasında, işyerindeki fiziki çevre şartlarından

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER KONTROLLERĠ ve DÜZENLENECEK BELGELER Periyodik kontroller ile ilgili Mevzuat : 1- İş Ekipmanlarının

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ) Muayene

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU Analiz Ekibi: Sıra No Tehlikeli Durum/DavranıĢ Olası Sonuç/RĠSK Mevcut Önlemler Olasılık RĠSK BĠLEġENLERĠ ġiddet Derecesi Risk Derecesi Önlem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sıra No 1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Detaylı

TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER

TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER 1. İş iskelesinde düşmeye karşı gerekli tedbirler alınmamıştır. 2. İskelenin ana/ara korkuluk sistemleri yoktur. 3. İskele üzerindeki çalışma platformları

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme,

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

ĐSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĐ MALZEME LĐSTESĐ

ĐSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĐ MALZEME LĐSTESĐ EK-1 ĐSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĐ MALZEME LĐSTESĐ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ) Muayene

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BİLİŞİM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken tüm hizmetleri

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI

İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKLİ KONTROLLER DÜZENLENECEK BELGE FORM ve RAPORLAR FİRMA ADI İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINDA YER ALAN KAYIT BELGE FORM ve RAPORLAR İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı pozitifakademi.org Uzaktan Eğitim Sitesi Kaynak Listesi Görsel materyaller, e-dokümanlar, Pozitif Ltd. Şti. Eğitmenlerince hazırlanmış olup, telif hakları Pozitif Ltd. Şti.ne aittir. Dokümanların hazırlanmasında,

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 1 EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 1 EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016-2017 Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Dersin adı: İş Mevzuatı Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: İş Tedbirlerinin Denetim

Detaylı

İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ www.insancaosgb.com Gönlümüzde İnsan, Hedefimizde İnsan için İş Sağlığı ve Güvenliği www.insancaosgb.com Yaşamak için mi çalışmak, çalışmak için mi yaşamak? Cevap yaşamak

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 1 EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 1 EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ

MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ MUTFAK/LOKANTA/PASTANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı olup ve iç ve dış zeminler (mekân girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir.

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir. HAKKIMIZDA Teknik Muayene, 2008 yılında kurulmuş bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. 2009 yılında A Tipi Muayene Kuruluşu olarak, 2015 yılında İş Hijyen Ölçüm Laboratuvarı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl EKİPMAN ADI MUAYENE ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü ler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** İlgili Mevzuat:

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi Sanayi Sicil Belgesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin amacı: Çalışma ortamı gözetiminin tanımı, Kapsamı ve İş güvenliği uzmanın çalışmalarındaki yeri ve önemini kavramak. ÖĞRENİM HEDEFİ: Çalışma ortamının gözetimini tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI Abdi KÖSEM A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Keşan Tıp Ltd. Şti.-Şirket Müdürü 6 Ekim 2016 Yasal Mevzuat 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai müeyyideler nedir? İSG teftişlerine

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 Konu: ĐŞLETME BELGESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR Yönetmeliğe göre, sanayi, ticaret, tarım ve orman işi yapan, 50 ve üzeri işçi çalıştıran

Detaylı

www.vitamuhendislik.com

www.vitamuhendislik.com www.vitamuhendislik.com 2 HAKKIMIZDA VİTA MÜHENDİSLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM LABORATUVARI, ölçüm hizmetlerinde ülkemizin önde gelen mühendislik firmalarından biri olmayı kendine amaç edinmiş

Detaylı

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler. Ders No: 43

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler. Ders No: 43 İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler Ders No: 43 GİRİŞ İş Sağlığı ve Güvenliği nde temel yaklaşımlardan en önemlisi önleyici / proaktif yaklaşımlardır. İleride ortaya

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ 15.12.2009 25.04.2013 NO 04 SAYFA NO 1/6 TOTM-DKD-01 Acil Sağlık Hizmetleri 11.05.2000 15.03.2007 TOTM-DKD-02 TOTM-DKD-03 TOTM-DKD-04 TOTM-DKD-05 TOTM-DKD-06 TOTM-DKD-07 TOTM-DKD-08 TOTM-DKD-09 TOTM-DKD-10

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Ertan GÜL İş Başmüfettişi Hasan SEVİNİŞ İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı %40 %5 %5 %50 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ

ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ ÇALIŞMA ORTAMININ GÖZETİMİ İş Kanunu Madde 77 İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler.

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

BOYA İŞLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

BOYA İŞLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ BOYA İŞLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ GENEL& İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği SEMİNERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği SEMİNERİ İş Sağlığı ve Güvenliği SEMİNERİ 19 Eylül 2012 Elektrik Mühendisleri Odası - İzmir 10/23/12 GÖKSEL SARI İnşaat Mühendisi 1 Yer, Tarih ve Süresi l Yer Elektrik Mühendisleri Odası Alsancak İzmir l Tarih

Detaylı

NOVATEST.

NOVATEST. NOVATEST HAVALANDIRMA ÖLÇÜMLERİ HVAC Validasyon Ölçümleri Kanal Kaçak (Sızdırmazlık) Testleri Biyo Güvenlik (LAF) Kabinleri Validasyonu Çeker Ocak Validasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ İç Ortam

Detaylı

MADEN İŞLETMELERİ İSG KONTROL LİSTESİ

MADEN İŞLETMELERİ İSG KONTROL LİSTESİ MADEN İŞLETMELERİ İSG KONTROL LİSTESİ 1. İşçilerin Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporları Var mı? 2. Gece vardiyasında çalışan işçilerin Ağır ve Tehlikeli İşler Raporlarında gece

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ KANUNLAR 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 08.07.1993 23.07.1995 18.06.1999 13.08.1999 13.10.2001 21.11.2001 2 Hemşirelik kanunu Tüm Bölümler 02.03.1954 25.04.2007 3 Sağlık hizmetleri temel

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Güvenlik Donanımları Yasal Mevzuatlar Güvenlik Donanımları Hat üzerinde gerilimin bulunup bulunmadığının kontrolü,

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Bahadır Kılıç İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Bilgi İşlem Sorumlusu 06.06.2016 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 1 Sunu Planı 1 2 3 4 İş Sağlığı

Detaylı

BAKKAL, MARKET VE SÜPERMARKETLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

BAKKAL, MARKET VE SÜPERMARKETLER İÇİN KONTROL LİSTESİ BAKKAL, MARKET VE SÜPERMARKETLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol Zeminde çökme, erime, engebe vb.

Detaylı

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar;

İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; İş Teftiş Tarafından LPG İstasyonları Denetimlerinde Tespit Edilen Noksanlar; Tablo 6: Denetimlerde Tespit Edilen Noksan Hususlar SıraNo Noksan Hususlar Tespit Sayısı 1 Akaryakıt tankı çevresinde boşluklar

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK İLGİLİ MEVZUAT İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ONİKİNCİ BÖLÜM BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ İşyerinde çalışanlar; bina veya bina kısmında, inşaatta,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI. Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat

EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI. Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI Sıra No Eğitim Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat Amacı 2 Asbest İçeren Malzemeler ve Çeşitleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞIMLI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi Doç. Dr. Hakan TOZAN İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ AÇIKLAMALI SORULARLA

Detaylı

SAĞLIK EVİ DEĞERLENDİRME FORMU

SAĞLIK EVİ DEĞERLENDİRME FORMU SAĞLIK EVİ DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : / Tarihi:././. Sağlık Evi Adı : Adresi :. Telefon / Faks : / Hizmet Verdiği Nüfus : Sağlık Evi Personelinin : Binanın Mülkiyeti: HSM Diğer Kamu Özel Sağlık

Detaylı

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi Yapı Sektörü Sigortalı Çalışan Sayısı 1,980,630 1,849,942 1,875,989 2013 2014

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) "A tipi Muayene Kuruluşu" Adresi : Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok 44/84 Yukarı Dudullu / Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 455 80 80 Faks : 0 216

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG Abdullah DEMİR, Yrd. Doç. Dr. YAPI İŞLERİ TÜZÜĞÜNÜN KISIMLARI Genel Hükümler Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik

Detaylı

12 ARALIK ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI OSGB HİZMET TEKLİFİ. Teklif sayfası 5. www.sgi.com.tr

12 ARALIK ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI OSGB HİZMET TEKLİFİ. Teklif sayfası 5. www.sgi.com.tr ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI OSGB HİZMET TEKLİFİ 12 ARALIK 2013 SİSTEM GÖZETİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EĞİTİM MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İVEDİK OSB EMİNEL İŞ

Detaylı

EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ

EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ 1 EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER Yıldız OSGB olarak; iş güvenliği uzmanlarımız ve diğer deneyimli personellerinizle iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıları, bakım-onarım işlerinde ortaya çıkabilecek riskler ve bu riskler

Detaylı

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz?

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz? ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak siz değerli danışanlarımızın İş güvenliği Uzmanı,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı