İSG kurul kararları yazılı olarak hazırlanmış ve kurul üyeleri tarafından imzalanmış mı? Y37 M 8.f

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSG kurul kararları yazılı olarak hazırlanmış ve kurul üyeleri tarafından imzalanmış mı? Y37 M 8.f"

Transkript

1 Sayfa 1 / 10 Konu: İSG Denetim Konuları URL: No Denetim Konuları E/H GD Alınacak Aksiyon İlgili mevzuat hükümleri 1 İşletme Belgesi alınmış mı? Y51-Madde İSG kurulu oluşturulmuş mu? (50`den fazla çalışan)? A2-M. 80 Y37-M. 4 3 İSG kuruluna katılacak çalışan temsilcisi özel olarak eğitilmiş mi? A 9 M 17/2 4 İSG kurulu üyelerine gerekli eğitimler verilmiş mi? Y37-M. 6 5 İSG kurul kararları yazılı olarak hazırlanmış ve kurul üyeleri tarafından imzalanmış mı? Y37 M 8.f 6 İş güvenliği kurulu tarafından iç yönetmelik hazırlanmış mı? Y37 M 7.a 7 İşyerinde onaylı defter var mı? Y38-M. 6 8 İzin kurulu oluşturulmuş mu? Y8-Madde 15 9 Çalışanlara ait özlük dosyaları yoktur A2 M İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturulmuş mu? (50`den fazla çalışan) ve bu çerçevede iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık görevlisi var mı? Y38-M 5 ve M 8 A9 M 6 1a 11 OSGB, TSM veya işyeri hekimi ile sözleşmesi var mı? Y38, TZ1-M İş sağlığı alanında çalışan personeli var mı? Y38 13 İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (varsa) Yönetmelikte belirtilen oda sayısı ve büyüklüklerine sahip mi? Y38- Madde 8 14 İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin (varsa) yeri çalışanlara yakın mı? Y38- Madde 8 15 İşe giriş sağlık raporları Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu örneğine uygun mu? Y39-Madde 5 16 İSG hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı var mı? Y38-Madde İSGB veya OSGB tarafından yıllık değerlendirme raporu hazırlanıyor mu? Y38-Madde İşyerinde hastalanan veya kazaya uğrayan işçiyi en yakın sağlık merkezine ulaştıracak araç ve gereç var mı? TZ1-Madde İlkyardım eğitimi almış yeterli sayıda (min %10) eleman bulunduruluyor mu? Y61-Madde İşyerlerinde Bulundurulması Zorunlu Olan İlk Yardım ve Tedavi Levazımı ile Sıhhi Tesisat yerine ve iyi durumda mı? TZ1-M ilk yardım odaları ile ilk müdahaleodaları, ilkyardım istasyonları ve diğer ilgili kısımlar, kolaylıkla bulunmaları için uygun şekilde işaretlenmiş mi? TZ1-M Yerel acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde mi? Y22 Ek 4 A.M İş kazaları ve meslek hastalıkları kayıtları tutuluyor ve istatistik yapılıyor mu? Y38-Madde 12 A 9 M 14/1a 24 İşveren ramak kala olayların kaydını tutuyor mu? A 9 M 14/1b 25 İşveren SGK'ya kaza ve meslek hastalıklarını bildiriyor mu? A 9 M 14/ İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapılıyor mu? (Portör muayeneleri, odiyogram testleri, göğüs radyografi-leri, içme ve kullanma suyu analizleri) İşyeri ortamında gaz, toz, gürültü ve titreşim ölçümleri yapılıyor mu? TZ1-Madde arası A 9 M 15 Y20-M 6 Y21-M 6 Y22-Ek 4 (M 6) A9 M10/4 28 Sağlık ve güvenlik planı hazırlanmış mı? Y22-Madde 5 29 Yıllık eğitim programı hazırlanmış mı? Y17-Madde Çalışanlara işe girişte, iş değişikliklerinde veya teknolojik değişikliklerde işlerinin riskleri ile ilgili eğitim veriliyor mu? Y17- M. 4 A 9 M 17/1 Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki yeterlilik sertifikaları var mıdır? TB 1. M.5/6 Çalışanlar, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmiş mi? A2-M 77 Y17 M 4 A 9 M Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılmış mı? Y17 M Çalışma ve fazla çalışma süreleri mevzuata uygun mu? A2-Madde 41 ve 42 A2- Dördüncü Bölüm 63-76

2 Sayfa 2 / 10 Gece postalarında 7,5 saat çalışma esasını aşmama kuralına 35 uyuluyor mu? Y16-Madde 7 36 Postalar haftada veya 15 günde bir değiştiriliyor mu? Y16-Madde 8 Gece vardiyasında çalışacak işçilerin isim listesi ve sağlık 37 raporları Çalışma Bölge Müdürlüğüne bildirilmiş mi? Y16-M Malzeme Güvenlik Bilgi Formları alınıyor mu? Y23-Madde 10-a/4 39 Kullanılan kimyasal maddeler depolama esnasında etiketleniyor mu? Y23- Madde 10b 40 Kullanılan KKD`ler işe ve standartlara uygun mu? Y30-Madde 5 ve Madde 6 41 İş makinesi (forklift vs.) kullananların operatör belgesi var mı? A8-Madde 38 Ve Madde Kaynakçılar için yeterlilik belgesi var mı? TZ1-Madde Kaldırma araçlarının periyodik kontrolü yapılıyor mu? TZ1-Madde Sıcak su kazanlarının periyodik kontrolü ve işletimi yetkili kişilerce yapılıyor mu? TZ1-Madde Basınçlı kapların periyodik kontrolü yapılıyor ve raporlar saklanıyor mu? TZ Kompresörlerin periyodik kontrolü yapılıyor mu? TZ Yangın söndürme cihazları, donanımları ve moto-pomplar uygun mu ve periyodik kontrolü yapılıyor mu? Y59-Madde Elektrikli el aletlerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? TZ1-Madde Elektrikli el aletlerinin topraklama sistemi ile uyumlu elektrik prizi kullanılıyor mu? TZ1-Madde İskelelerin periyodik kontrolleri yapılıyor mu? TZ3-Madde 48 Y22 Ek 4 Bölüm II Madde 6 51 Elektrik tesisatının periyodik kontrolü yapılıyor mu? Y60-Madde 10, Ek P 52 Paratoner ve tesisatının periyodik kontrolü yapılıyor mu? TZ2- Madde Topraklama tesisatının periyodik kontrolü yapılıyor mu? Y60- Madde 10, Ek P Acil durum (eylem) planı yapılmış mı ve koruma ve kurtarma ekipleri oluşturulmuş mu? Alarm ve tahliye denemeleri yapılıyor mu ve kayıt altına alınıyor mu? İşyeri binalarının yapısı ve dayanıklılığı, çalışma yeri boyutları ve hava hacmi, pencereler ve işyeri tabanı uygun mu? 57 Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar uygun mu? Y23 M. 9 & Y59-M. 126 Y38 M.12.ç A 9 M 11 Y59-Madde 130 TZ1 M 131 A 9 M 12 (tahliye) Y27-Ek 1 Madde 6-10 TZ1-Madde 8 ve Madde 21 Y27-Ek 1 Madde 18 TZ1 -Madde Tehlikeli alanlar belirlenmiş mi? TZ3-Madde 8 59 Acil çıkış yolları ve kapıları uygun mu ve İşaretlenmiş mi? Y27-Ek 1 Madde 4 60 Acil çıkış kapıları dışarı doğru açılıyor ve kilitsiz tutuluyor mu? Y22 B. M.2 61 Elektrik makina ve teçhizatı yetkili ve uygun kişiler tarafından mı işletiliyor? Y28-Madde 8 62 Kapalı alanların havalandırması uygun mu? Y22 Ek 4 Madde 6 Y27 -Ek 2 Madde 6 63 Çalışanlar için dinlenme yeri oluşturulmuş mu? Y27-Ek 2 Madde İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmış mı? A2-Madde 77 Y23-M 6 A 9 M10/1 & Y 68 M 5 65 Asıl işveren alt işveren risk değerlendirmelerini bir kopyasını almış ve denetleme yapmış mı? Y 68 M 5 66 Etrafta çalışanların kaynak ışınlarından zarar görmesi engelleniyor mu? TZ1-M Makina ve aletlerin koruyucuları yeterli ve yerinde mi? Y28-Ek 1 68 İşyerinde tertip ve düzen sağlanıyor mu? Y22-Madde Gaz tüpleri mevzuat uygun depolanıyor ve kullanılıyor mu? TZ1-Madde Kapalı ortamlarda kullanılan seyyar aydınlatmalar-da 42 Volt (ençok) gerilim kullanılıyor mu? TZ1-Madde Seyyar el lambaları elektrik çarpma riskine karşı korunmuş mu? 72 Proje (sağlık ve güvenlik) koordinatörü atandı mı? Y22-Madde 9 73 Korkuluk, platform ve ağlar uygun mu? Y22-Ek IV Bölüm II Madde 5 ve 6 TZ3 Madde Kaldırma araçları ve yardımcı elemanlarının üzerlerine azami yük değerleri açıkça görülecek şekilde yazılmış mı? Y22 B. Bölüm 2 M İskeleler kurma, sökme ve değiştirme sürecinde kırmızı etiket ile işaretleniyor mu? Y28 EK 2 M İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında yapılıyor mu? Y28 EK 2 M & TZ 3 - M İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması yeterli eğitim almış işçiler tarafından yapılıyor mu? Y28 EK 2 M İskelenin taşıyacağı yüke dayanıklı ve bina bağlantısının uygun olduğu gösteren teknik rapor düzenlenmiş mi? 79 İşçilerin görüşünün alınması için mekanizmalar kurulmuş mu? (Sağlık güvenlik konularında,) Y38 M. 5.c 80 İlkyardım odası 12 m2 ve İSGB 8 m2 min olarak mevcut mu? Y38 M. 8.2

3 Sayfa 3 / İşyerlerinin bulunduğu baraka, sayvan,sundurma ve benzeri yerlerin çatıları,ısı geçiren saç ve benzeri malzeme de örtülmüş olduğu hallerde bu çatılar, en az 350 santimetreyükseklik sınırını karşılıyor mu? TZ 1 - M 6 İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavanyüksekliği,en az 3 metreolma sınırını sağlıyor mu? TZ 1 - M 7 İşyerlerindeki hava hacmi,makine,malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler dahil olmak üzere, işçi başına en az 10 metreküpolma şartını sağlıyor mu? TZ 1 - M 8 Makinalar, motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer tezgahlar arasındaki açıklık, işçilerin rahat çalışmalarını sağlamak üzere, en az 80santimetreolma şartını sağlıyor mu? TZ 1 - M 11 İşyerindeki geçitlerin genişliği, oradan geçecek işçilerin miktarına ve malzeme hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu genişlik 120 santimetredenolma şartını sağlıyor mu? TZ 1 - M 11 p.2 86 Korkuluklar min 90 cm, 2 metrede 1 dikme, en az 15 cm süpürgelik zeminden en çok 1 cm boşlukolma şartını sağlıyor mu? TZ 1 - M 11/M İşyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamı, işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 oranında olma şartını sağlıyor mu? TZ 1 - M 13 p.2 88 İşyerlerinde aydınlatma için gereken limitere uyuluyor mu? TZ 1 - M 18 Elektrik kesintisi durumu için yedek aydınlatma sistemi kurulmuş 89 mu? TZ 1 - M İşyerinde çok ısı üreten yerlere termometre asılmış mı? TZ 1 - M 20 P.2 91 Merdiven genişliklerinin en az 100 cm, basamak genişliği 22 cm, yüksekliği cmolması şartı sağlanmış mı? TZ 1 - M 23-4/ basamaktan büyük merdivenlerde korkuluk var mı? TZ 1 - M cm den büyük merdivenlerde orta trabzan var mı? TZ 1 - M 23-9 İşyerlerinde ve müştemilatında haşarat, böcek ve kemirici 94 hayvanların bulunmaması için her türlü tedbir alınmış mı? TZ 1 - M İçme ve kullanma suları ayrı ayrı etiketlenmiş mi? TZ 1 - M Konaklama için kullanılan koğuşlara kullanım talimatı tüzüğe uygun olarak asılmış mı? TZ 1 - M 48 Konaklama yerlerinin denetimleri işveren temsilcileri tarafından yapılıyor mu? TZ 1 - M İşyerleri ile işçi konutlarında sivrisinek, sinek, tahtakurusu, pire ve benzeri zararlıların yokedilmesi için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Yeniden işe girecek işçilerden,bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile çiçek aşısı kağıdı istenmiş ve sağlık dosyasına konmuş mu? TZ 1 - M 57/7 100 Kurşun ile çalışma varsa gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 - M Civa ile çalışma varsa gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 - M Arsenik ile çalışma varsa gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 - M Fosfor ile çalışma varsa gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 - M Kolinesteraz aktivitesini inhibe eden ve genellikle ensektisitolarak kullanılan organik fosfor bileşiklerinin üretildiği ve kullanıldığı işyerlerinde gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 - M 65 Kadmiyum cevherlerinin izabesi, alaşımlarının hazırlanması, kadmiyum ile kaplama yapılması, kadmiyum kaplı malzemelerin işlenmesi ve bazı akümülatör imalı işleri gibi, kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri ile yapılan çalışmalarda TZ 1 - M 66 Manganez ve manganez bileşikleri ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 67 Kromlu alaşımların hazırlanması, bu alaşımlar üzerinde kaynak yapılması ve krom ve bileşiklerinin sanayide kullanılması gibi, krom ve krom bileşikleri ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 68 Berilyumlu alaşımların hazırlanması ve sanayide kullanılması gibi, berilyum ve bileşikleri ile çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 69 Azot oksitleri ile yapılan çalışmalarda, azot oksitlerinin zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 70 Benzen (benzol) ve bileşikleri gibi aromatik hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda, bunların zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 71 Anilin ve nitro - amin türevleri ile yapılan çalışmalarda, anilinve aromatik nitro - amin türevlerinin zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 72 Halojenli hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda, bunların zehirlive zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 73 Karbon sülfür ile yapılan çalışmalarda, karbon sülfürün zehirlive zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 74 Kükürtlü hidrojenle yapılan çalışmalarda, kükürtlü hidrojenin zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 75 Tozlarla Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına Karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 76

4 Sayfa 4 / Tozlu işlerde çalışan işçilerin, vardiya sonunda yıkanmaları veya duş yapmaları, yıkanmadan yemek yememeleri ve yatağa girmemeleri sağlanmış mı? TZ 1 - M 76/4 Gürültünün zararlı etkilerden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 78 Titreşim (vibrasyon) yapan aletlerle yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 79 Enfraruj ışınlar saçan işler ile yapılan çalışmalarda, bu ışınların zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 80 Yeraltında, nemli hava cereyanlı ve yetersiz ışıklı işyerlerinde yapılan çalışmalarda nemin hava ceryanının ve yetersiz ışığın zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 81 Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan çalışmalarda gereken önlem alınmış mı? TZ 1 - M Şarbon hastalığına karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Tetanos hastalığına karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Leptospiroz hastalığına karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Brüselloz hastalığına karşı brüselloz bulaşması ihtimali olan işlerde çalışan işçiler aşılanmış mı? TZ 1 - M Ankilostom hastalığına karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M den fazla çalışanın olduğu yerlerde 2 adet çıkış var mı? TZ 1 - M Çıkış kapıları en az 120 cm olma şartını sağlıyor ve görünür şekilde işaretlenmiş mi? TZ 1 - M Lastik hortumlar en geç 3 ayda bir kontrol ediliyor mu? TZ 1 - M Seyyar yangın söndürme cihazları, en az 6 ayda bir defa kontrol edilmiş ve kontrol tarihleri, cihazlar üzerine yazılmış mı? TZ 1 - M İş yerinde yangınla mücadele ekibi kurulmuş mu? 133 İşyerlerinde 6 ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılıyor mu? TZ 1 - M Özel itfaiye teşkilatı bulunan işyerlerinde, en az ayda bir defa yangın savunma ve söndürme denemeleri, özellikle beklenmedik anlarda ve gerçek yangın şartlarına en uygun bir şekilde yapılacak ve bu sırada gerekli savunma teçhizat ve tertibatı da kullanılacaktır TZ 1 - M 132 Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerin bulunduğu veya işlendiği yerlerde, sigara içilmesi yasaklanmış mı? Bu husus, işyerlerinin gerekli yerlerinde uyarma levhaları ile belirtilmiş mi? TZ 1 - M 138 Arızalı makinalarda arızalı ve kullanım dışı olduğunu olduğunu gösterir etiket konulmuş mu? TZ 1 - M 144 Otojen kaynak aparatları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 164 Matkap ve freze tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 169 Torna ve benzeri tezgahlar ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Taşlama ve polisaj tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Zımpara taşları koruyucuları gereken şartları sağlıyor mu? TZ 1 - M Konkasörler, değirmenler ve öğütücülerle yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 177 Karıştırma makina, tezgah ve aparatları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Doldurma, ambalaj ve kutulama tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Preslerle yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Merdane, silindir ve hadde tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 181 Ağaç işleme tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 182 Şerit testere tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 183 Daire (tepsi) testere tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 184 Makas tezgahları ve kesici, delici ve yarıcı bıçaklı tezgahlar ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 185 Tel çekme, bükme, örme, dikiş ve zımba tezgah ve makinaları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 186 Balya kırma (açma), hallaç, tarak, kart ve kasarlama tezgahlarıile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M 187 İşyerlerindeki cihaz, alet, tezgah, makina ve tesislerden çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve koku, çalışılan ortama yayılmadan, uygun aspirasyon tesisatı ile çıktığı yerden emilerek dışarı atılıyor 153 mu? TZ 1 - M Havadan ağır gazlar yerden emilerek dışarı atılıyor mu? TZ 1 - M Aspirasyon tesisatının günlük bakım ve temizliği ile üç ayda bir de genel kontrol ile temizliği yapılıyor mu? TZ 1 - M 200

5 Sayfa 5 / Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgiler yazılmış mı? TZ 1 - M Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren ölçü cihazları var ve tüzüğe uygun mu? TZ 1 - M Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı var mı? TZ 1 - M İmalatçı firmadan, kazanın bütün teknik karakteristiğini gösteren ve muayenesinin Hükümet veya mahalli idarenin kabul ettiği teknik elamanlar tarafından yapıldığını belirten bir belge alınmış mı? TZ 1 - M 206 İşyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya defteri tutulmuş mu ve bunlara, yapılan onarım, bakım ve deneyleri, günü gününe işlenmiş mi? TZ 1 - M Yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Kazan işletmesinden sorumlu kişinin belgesi mevcut mu? TZ 1 - M Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 - M Kazanlar için işletme yönergesi hazırlanmış ve kazan bölgesine asılmış mı? TZ 1 - M Kazanlar için bakım yönergesi var mı? TZ 1 - M Basınçlı kapların içine girmek amacı ile açılan kapak gereken şartı sağlıyor mu? TZ 1 - M Kompresörler üzerine gereken bilgiler yazılı bir plaka ile imalatçı firma tarafından konmuş mu? TZ 1 - M Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirlerine uyuluyor mu? TZ 1 - M Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerle nemli ve ıslak yerlerde, alternatif akımda en küçük gerilim (en çok 42 V) kullanılıyor mu? TZ 1 - M Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışan işçiler, bol elbise kullanmıyor ve kauçuk eldiven kullanıyor mu? TZ 1 - M Elektrik kaynağı işinde ehil kaynakçı çalışıyor mu? TZ 1 - M Elektrik kaynak makinalarının kullanılmasında gereken tedbirler alınıyor mu? TZ 1 - M 326 Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerle aynı zamanda nemli yerlerdeki kaynak çalışmalarında, doğru akım kullanılılıyor mu? TZ 1 - M 329 Elektrik tesisatı, cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılıyor mu? TZ 1 - M 353 Nemli ve tozlu yerlerle geçici olarak nemli olan, ıslak, korozif, yangın tehlikesi arzeden ve yüksek sıcaklığı olan yerlerde yapılmış ve yapılacak elektrik tesisatı ile bina dışına yapılmış elektrik tesisatı, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesine uygun olarak yapılmış mı? TZ 1 - M 354 Krikolar ile yapılan kaldırmalarda kriko kaldırdıktan sonra gereken besleme ve takoz sistemi yapılmadan çalışma başlamaması kuralı yönerge ile belirtilmiş mi? TZ 1 - M 365 Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı ve operatörler hava şartlarından korunmuş mu? TZ 1 - M 387 Açık havada ray üstünde çalışan vinçlerde,rüzgarın etkisi hesaplanacak ve bunlarda takozlama, bağlama yapılacak ve sürgü güvenlikli fren tertibatı bulunacaktır. TZ 1 - M ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde, 2 elektriklifren veya bir elektrikli ve bir mekanik fren bulundurulacaktır. TZ 1 - M 401 İş yerinde demiryolu ve vagonlar ile çalışmalarda gereken önlemler alınıyor mu? TZ 1 - M Malzeme istif yüksekliği 3 metreden fazla olmama kuralına uyuluyor mu? TZ 1 - M Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır TZ 1 - M İnşaat işi fenni mesul tarafından yürütülüyor mu? TZ 3 - M Yapı iş defteri bulunduruluyor mu? TZ 3 - M Tavan veya döşemelerdeki boşluk ve delikler korkuluk ile kapatılmış mı? TZ 3 - M Kazı işlerinde gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu? TZ 3 - M İskelelerin taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılmış mı? TZ 3 - M 49 Kalıp iskelelerin dayanımı ile ilgili statik yük analizi yapılıp uygun 188 olduğuna dair belge düzenlenmiş mi? 189 İskele kontrolü yetkili teknik eleman tarafından yapılıyor mu? 190 Seyyar iskelelerde kaymayı önleyen tedbirler alınmamıştır. 191 Ahşap iskelelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmış mı? TZ 3 - M İskele yapımından gayrı işlerde kullanılmış bulunan boru ve diğer malzeme, iskele yapımı için kullanılıyor mu? TZ 3 - M 77 Boru veya madeni iskeleler statik, elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır TZ 3 - M Asılı erişim donanımının hareketini sağlayan makine, techizat ve vinçlerin kullanmaya elverişli olduklarını belirten belge düzenlenmiş mi? TZ 3 - M Asma iskeleler için gereken güvenlik önlemleri alınmış mı? TZ 3 - M

6 Sayfa 6 / Taşınır Merdivenler yasal gereklilikleri karşılıyor mu? TZ 3 - M Sabit inşaat merdivenlerinde min 60 cm genişlik, son basamak maksimum 30 cm ve merdivenin döşemeyi 90 cm geçme kuralına uyulmuş mu? TZ 3 - M Yıkım işlerinde gereken güvenlik önlemleri alınmış mı? TZ 3 - M Yapı İşlerinde Kullanılan Makina ve Teçhizatta gereken önlemler alınmış mı? TZ 3 - M İş yeri ve binalarda parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddeler ile çalışmalar için gereken önlem alınmış mı? TZ 2 - M 3-22 Elektrik tesisatlarında parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddeler ile çalışmalar için gereken önlem alınmış mı? TZ 2 - M Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerinin etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş ve giriş çıkışlar kontrol altına alınmış mı? TZ 2 - M 52 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği ve depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılmış ve yetkili teknik bir eleman tarafından kontrol edilmiş mi? (Yılda en az 1 kez) TZ 2 - M 57 Parlayıcı sıvıların (parlama noktası 38 dereceden aşağı) konulduğu bütün depolar ve boru donatımları, boru bağlantıları statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanmış mı? TZ 2 - M 75 Parlayıcı sıvıların konulduğu yerüstü depolarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M 76 Parlayıcı sıvıların konulduğu yeraltı depolarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M 77 Tehlikeli sıvıların (parlama noktası 38 derece C yukarı) bulunduğu depoların kısmen yerüstünde bulunduğu haller için gereken tedbir alınmış mı? TZ 2 - M 79 Tehlikeli sıvıların (parlama noktası 38 derece C yukarı) bulunduğu depoların yeraltında bulunduğu haller için gereken tedbir alınmış mı? TZ 2 - M 80 Basınçlı gaz tüplerinin üzerine, asgari bilgiler silinmeyecek şekilde ve oyuk olmamak şartı ile yazılmış mı? TZ 2 - M 94 Basınçlı gaz tüplerinin muayenesi yapılmış ve belge alıcıya verilmiş mi? TZ 2 - M Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasında gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M Asetilen tüplerinde gereken tedbir alınmış mı? TZ 2 - M Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (S.P.G.) ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M Magnezyum ve Benzeri Parlayıcı Katı Maddeler ve Alaşımları ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M Nitrosellüloz, Selüloit ve Benzeri Parlayıcı Patlayıcı Maddeler ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M Karpit (Kalsium Karbür) ve Asetilen ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M Uçucu ve Parlayıcı Sıvılarla hazırlanan Tabanca Boyaları ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M Nitrikasit, Sülfirikasit ve Hidroklorikasit veya Benzeri maddelerle çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 - M Sodyumhidroksit, potasyumhidroksit, kalsyumhidroksit ve benzeri maddelerle yapılan çalışmalar sırasında meydana gelmesi mümkün olan yanıklar için bol su, % 1 lik borikasit, % 5 lik asetikasit veya bunlara tekabül etmek üzere sirke veya limon suyu, işyerlerinde uygun şekilde bulunduruluyor mu? TZ 2 - M İş ekipmanlarının (kule vinci, gırgır vinç, yer asansörü vs) topraklama kontrolü yapılarak uygunluğuna dair belge düzenlenmiş midir? TZ 3 - M 137/1 221 Gırgır vinçlerde kullanılan çelik halat 12 mm olma şartını sağlıyor mu? TZ 3 - M 137/5 222 Gırgır vincin etrafı bariyerler ile çevrilip yetkisiz erişim engellenmiş mi? TZ 3 - M 137/ Şantiye elektrik panolarında kaçak akım rölesi var mı? İş yerinde işçilerin kullanacağı soyunma yeri, sıcak su/duş 224 sistemi var mıdır? TZ 1 - M İşyerinde denetimler yapılıyor mu? A 9 - M 4/2 İş yeri hekimi ve İGU alınması gereken tedbirleri yazılı olarak 226 işverene bildirmiş mi? A 9 - M 8/2 227 Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim belgeleri var mı? A 9 - M 17/3 228 büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu A 9 - M 29/1

7 Sayfa 7 / 10 KOD NO YASALAR A 1 Anayasa(1982) Özellikle Madde 48, 50 ve 56 A Sayılıİş Kanunu /25134 A 3 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu A Sayılı Ceza Kanunu A Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu /26200 son değ sayılı Kanun / son değ. 29/06/ sayılı Kanun /1489 son değ /25483 A Sayılı Türk Borçlar Kanunu /27836 (yürürlük de) A Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu /19139 son değ / sayılı Kanun A 8 Karayolları Trafik Kanunu /18195 son değ. 25/06/ sayılı Kanun A Sayılı İSG Kanunu 30/06/ KOD NO YÖNETMELİĞİN ADI (4857 sayılıiş Kanunu kapsa-mında) R.G. Tarih / Sayı Yürütme Tarihi Y 1 Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik /27210 Yayımı tarihinde Y 2 Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmelik /25241 Yayımı tarihinde Y 3 Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği Yayımı tarihinde İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü /25393 değ. Y 4 ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik /26939 Yayımı tarihinde Y 5 Asgari Ücret Yönetmeliği /25540 Yayımı tarihinde Y 6 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği / Yayımı tarihinde Y 7 Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere DağıtılmasıHakkında Yönetmelik /25387 Yayımı tarihinde Y 8 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği /25391 Yayımı tarihinde Y 9 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği /25425 Yayımı tarihinde Y 10 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik /25434 Yayımı tarihinde Y 11 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma ÖdeneğiHakkında Yönetmelik 30.04/2011/27920 Yayımı tarihinde Y 12 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği /25446 Yayımı tarihinde Y 13 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmelik /25425 Yayımı tarihinde Y 14 Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik /25548 Yayımı tarihinde Y 15 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği /25425 Yayımı tarihinde Y 16 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik /25426 Yayımı tarihinde Y 17 Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hak-kında Yönetmelik /25426 Yayımı tarihinde Y 18 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği /25325 Yayımı tarihinde Y 19 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik /25325 Yayımı tarihinde Y 20 Gürültü Yönetmeliği / Y 21 Titreşim Yönetmeliği / Y 22 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği /25325 Yayımı tarihinde Y 23 Y 24 Y 25 Y 26 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik /25328 son değ /26822 Yayımı tarihinde Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik /25328 Yayımı tarihinde Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik /25328 Yayımı tarihinde Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik /25328 (Değişiklik 27/2/ ) Y 27 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik /25369 Yayımı tarihinde Y 28 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği /25370 Yayımı tarihinde Y 29 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği /25370 Yayımı tarihinde Y 30 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik /25370 Yayımı tarihinde

8 Sayfa 8 / 10 Y 31 Y 32 Y 33 Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği /25380 Yayımı tarihinde Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği /25381 Yayımı tarihinde Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İSG Hakkında Yönetmelik /25463 Yayımı tarihinde Y 34 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik / Y 35 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik / Y 36 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik /25393 değ Yayımı tarihinde Y 37 İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik /25426 Yayımı tarihinde Y 38 İSG Hizmetleri Yönetmeliği /27768 Yayımı tarihinde Y 39 Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği /25494 değ /25622 Yayımı tarihinde Y 40 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik /25522 Yayımı tarihinde Y 41 Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Madde-ler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik /25540 Yayımı tarihinde Y 42 Konut Kapıcıları Yönetmeliği /25391 Yayımı tarihinde Y 43 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik /26986 Yayımı tarihinde Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında /25423 değ Y 44 Yönetmelik Yayımı tarihinde Y 45 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği /26361 Yayımı tarihinde Y 46 Y 48 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / tarihinde Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik /27092 değ /27687 Yayımıtarihinde Y 49 Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik / tarihinde Y 50 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği /23999 son değ /27600 Yayımı tarihinde Y 51 İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik /27422 Yayımı tarihinde Y 52 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği /26939 değ /27980 Yayımı tarihinde Y 53 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği /20814 son değ / tarihinde Y 54 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği /25755 son değ /27744 Yayımı tarihinde Y 55 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği /25687 son değ /27537 Yayımı tarihinde Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği /26898 Madde 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri tarihinde, Diğer madde-leri ise yayımıtarihinde Y /25883 son değ. Y 57 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği /28131 Yayımı tarihinde Y 58 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) / tarihinde Y 59 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik /26735 son değ / K. Yayımı tarihinde Y 60 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği /24500 Yayımı tarihinde Y 61 İlk Yardım Yönetmeliği /24762 değ / Yayımı tarihinde Y 62 Maden ve Taşocaklarıİşletmelerinde ve Tünel Yapı-mında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik / değ / Yayımı tarihinde Y 63 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik /27768 Yayımı tarihinde İşyeri hekimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve Y 64 eğitimleri hakkında yönetmelik /27768 Yayımı tarihinde Y 65 Karayolları Trafik Yönetmeliği Y 66 Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6. madde 1 yıl sonra kalanları 31/12/2012 Y 67 Tozla Mücadele Yönetmeliği Yayımı tarihinde Y 68 Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 6. madde b bendi 50 den az Az tehlikeli ve Kamu 01/07/ den az Tehlikeli ve Çok tehlikeli 01/07/2013

9 Sayfa 9 / 10 KOD NO TEBLİĞLER (4857 SAYILI İŞ KANUNU) TB 1 TB 2 TB 3 TB 4 KOD NO Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ TÜZÜKLER (4857 SAYILI İŞ KANUNU - GEÇİCİ 2. MADDE) Diğer 31/12/2012 Diğer maddeler 31/12/2012 TZ 1 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü /14765 Yayımıtarihinde TZ 2 TZ 3 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük /14752 Yayımıtarihinde Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü /15004 Yayımıtarihinde TZ 4 Maden ve Taş Ocaklarıİşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük /18553 Yayımıtarihinde TZ 5 Radyasyon Güvenliği Tüzüğü /18861 Yayımıtarihinde TZ 6 Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü /14223 son değ / 85/9529 K. Yayımıtarihinde REVİR KONTROL LİSTESİ 1 Steteskop, 2 Tansiyon aleti, 3 Otoskop, 4 Oftalmoskop, 5 Termometre, 6Işık kaynağı, 7 Küçük cerrahi seti, 8 Paravan, perde v.b, 9 Muayene masası, 10 Refleks çekici, 11 Tartı aleti, 12 Boy ölçer, 13 Pansuman seti, 14 Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri, 15 Keskin atık kabı, 16 Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir), 17 Seyyar lamba, 18 Buzdolabı, 19 İlâç ve malzeme dolabı, 20 EKG cihazı, 21 Negatoskop, 22 Tekerlekli sandalye, E/H No Eğitim Kime Yasal Gereklilik 1 Meslek hastalıkları Herkes TZ 1 - M 59/1 2 Yangına karşı savunma ile görevli personel, işyerinin yangın durumuna ve kullanacakları yangın söndürme Yangın cihazlarının özelliklerine ve bu cihazların içindeki kimyasal söndürme maddelerin doğuracakları tehlikelere karşı eğitileceklerdir. görevlileri TZ 1 M İş güvenliği kurulunun görev ve yetkileri İG Kurulu Y37 M.6 İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar İG Kurulu Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri İG Kurulu Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri İG Kurulu Etkili iletişim teknikleri İG Kurulu Acil durum önlemleri İG Kurulu Meslek hastalıkları, İG Kurulu İşyerlerine ait özel riskler İG Kurulu 4 Acil durum eğitimi Herkes TZ.1 M.134

10 Sayfa 10 / 10 İZLEME VE ÖLÇME TABLOSU Sıra FAALİYET Periyot ADET ÖLÇÜMLER 1 Gürültü ölçümü Yılda Bir 2 İç Ortam Toz ölçümü Yılda Bir 3 İç Ortam gaz ölçümü Yılda Bir 5 Aydınlatma Yılda Bir ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER 1 Emisyon Ve İmisyon Ölçümleri 2 Çevresel Gürültü Ölçümleri TEST, KONTROL VE TAHLİLLER 1 Elektrik ile çalışan makinelerin topraklama kontrolü Yılda Bir 2 Paratoner Topraklama Kontrolü Yılda Bir 3 Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Yeterlilik Kontrolü Yılda Bir 4 Caraskal Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay 5 Yük Asansörü Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay 6 Forklift Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay 7 Vinç Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay 8 Kazan Periyodik Test ve Kontrolleri Yılda Bir 9 Kompresör Periyodik Bakımı Yılda Bir 10 Hava Tankı Periyodik Bakımı Yılda Bir 11 Yangın Söndürme Cihazlarının Bakımı 6 ay 12 Yangın Tatbikatı 6 ay 13 Motopomp Kontrolü Her Hafta 14 İçme Suyu Tahlilleri 1 ay EĞİTİM, TOPLANTI, DENETİM VE DİĞER 1 İSG Kurulu Her Ay 2 İSG Eğitimleri - 3 İlkyardım Eğitimleri 3 yıl 4 ÇSGB Denetimleri İZLEME VE ÖLÇME TABLOSU Sıra FAALİYET Periyot ADET İş Kazaları SAĞLIK 1 Akciğer Grafitsi Yılda Bir 2 SFT (Solunum Fonksiyon Testi) Yılda bir 3 Odyometre Testi Yılda bir 4 Ağır ve Tehlikeli İş Raporu Yılda bir 4 Portör 6 ay 5 Göz muayenesi Yılda Bir 6 Tetanos 5 yıl 7 İdrarda Fenol 6 ay 8 İdrarda Fenol hüppirik asit 6 ay 9 Tam Kan 6 ay 10 Böbrek Fonksiyon Testi 6 ay 11 Akciğer Enzim Analizi 6 ay

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ 31.05.2012 -İşçilerin özlük dosyaları oluşturulmamıştır. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Basım Tarihi: Temmuz 2013 1. Revizyon Tarihi: 06.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. 1. Amaç: İşçi sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 1) İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi: 30 gün 2) Bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren

Detaylı

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n isguygulama.com s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi 6 iş günü bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz

Detaylı

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

www.isgdosya.com İSG ÖZETLERİ

www.isgdosya.com İSG ÖZETLERİ İSG ÖZETLERİ ACİL DURUM PLANLARI Büyük tehlikeli kuruluşların acil durum planları işyerine ve civarına ait acil durum işlemlerini kapsamalıdır. İşyeri acil durum planı işletme yönetimi tarafından hazırlanmalı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 0001: Amaç (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI C C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 1 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır.

Detaylı

HUKUKİ YÖNDEN İSG. İş güvenliği konusunun sahipleri, Devlet İşveren Sendikalar. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanağı

HUKUKİ YÖNDEN İSG. İş güvenliği konusunun sahipleri, Devlet İşveren Sendikalar. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanağı HUKUKİ YÖNDEN İSG İş güvenliği konusunun sahipleri, Devlet İşveren Sendikalar İş Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanağı Devletin iş güvenliği sağlama ödevinin kaynağı anayasadır. Anayasanın 2. Maddesinde:

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, yapı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ (Potansiyel soru sayısı 2)

1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ (Potansiyel soru sayısı 2) 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ (Potansiyel soru sayısı 2) Heredotes : İlk kez çalışanların verimli olabilmesi için yüksek enerjili besinlerle beslenmesi gerektiğine değinmiştir.

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 Ülkemizin İş Güvenliği Konusunda Yeri Türkiye de her iş saatinde 32 iş kazası gerçekleşmektedir. Her 80 dakikada bir işçi sürekli iş göremez duruma gelmektedir. Her 2

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Amaç ve Kapsam Kanun tarihi: 22.05.2003 Kanun No: 4857 R.G Tarih : 10.06.2003 Bu kanunun amacı işverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamlarına

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU

XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU 1 B S-1) Madenlerde zorunlu çalışmayı kaldıran 1869 Tarihli mevzuat hangisidir? A) Dilaver paşa Nizamnamesi B) Maadin Nizamnamesi C) Havza-i Fahmiye Teamülnamesi D) Hiçbiri

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır?

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? 26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI Tarih : 08-08-2005 1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? A) 1996 -

Detaylı