ÇİMENTO FABRİKASI PROJE TANITIM DOSYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇİMENTO FABRİKASI PROJE TANITIM DOSYASI"

Transkript

1 2015 ÇİMENTO FABRİKASI PROJE TANITIM DOSYASI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: Çimento Üretim Fabrikası Kapasitesi Ve Ana Üretim Binaları BÖLÜM II: Çimento Fabrikası Genel Düzeni BÖLÜM III: Fırın Vakfı İle Klinker Soğutma Ve Brülör Binası BÖLÜM IV: Bitişik Binalar BÖLÜM IV: İşletme Aşamasında Faaliyet Ünitelerinde Oluşan Toz Yayıcı İşlemlerin Neler Olduğu Ve Tozun Yayılmasına Karşı Alınmış Ve Alınacak Önlemler BÖLÜM VI: İşletme Esnasında Faaliyet Ünitelerinden Kaynaklanacak Gürültünün Seviyesi Ve Kontrolü İçin Alınacak Önlemler STİMPEKS MAKİNA İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ. Orta Mh.Yalnız Selvi Cd.No:19/A Daire:21 Uptwins Deluxe Residance Kartal/İstanbulTÜRKİYE Telefon : Mail : Fax : Web : Proje Yazarı : Talat BALEK & Nuri BEŞİNCİ

2 BÖLÜM I: ÇİMENTO ÜRETİM FABRİKASI KAPASİTESİ VE ANA ÜRETİM BİNALARI Proje kapsamında kurulacak olan fabrikanın günlük kapasite miktarı ton x gün olacaktır.tesisin tümü bir Alman firması tarafından kurulacak ve tam kapasite çalışır şekilde teslim edilecektir. 1

3 Hammadde Bölüm Ham Öğün Bölüm Ön Isıtıcı Fırın ve Klinker Bölüm Çimento Bölümü Kireçtaşı Taşıma Ön Isıtıcı Kulesi Değirmen ulaşım Kireçtaşı Preblending Yatak Ham Öğün Yem Siloları Geçiş çöktürücü Çimento Değirmeni Binası Ham Değirmen Binası Fırın Vakfı Silolar için Ulaşım İki Farin Karıştırıcı Silo Soğutucu ve Brülör Çimento Siloları Üç Bina Klinker Konveyör Köprüsü Underburnt Klinker Silosu İki Klinker Silolar BÖLÜM II: ÇİMENTO FABRİKASI GENEL DÜZENİ 2

4 BÖLÜM III: FIRIN VAKFI İLE KLİNKER SOĞUTMA VE BRÜLÖR BİNASI 3

5 Dairesel Preblending Yatak Depolama 104,00 m, H = Hammadde Küspesi Besleme Fırın Vakfı ve Tersiyer ile ön ısıtıcı kule 4

6 BÖLÜM IV: BİTİŞİK BİNALAR Elektrik Binalar Mekanik Atölye Ofis sevkiyat Suyu Pompa Binası Akaryakıt Depolama Yağ Pompası Ev Sığ Su Alma Trafo Çimento Değirmeni Trafo Çimento Siloları Trafo Limeston Mix Bed Trafo Ham Değirmen Trafo Su Pompa Binası Trafo Yakıt Pompası Ev Trafo Bypass Toz Pompası OcaK Servis İstasyonu Çimento Siloları 18,00 m, H BÖLÜM V: İŞLETME AŞAMASINDA FAALİYET ÜNİTELERİNDE OLUŞAN TOZ YAYICI İŞLEMLERİN NELER OLDUĞU VE TOZUN YAYILMASINA KARŞI ALINMIŞ VE ALINACAK ÖNLEMLER Çimento fırını, klinker soğutma bacasında sürekli ölçüp kaydeden toz ölçerler bulunacaktır. Klinker soğutucusu atık gazı olabildiğince değerlendirilecektir. Tesiste tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Madde deki ilgili hükümlere uyulacaktır. Kükürt oranı yüksek kömür kullanılması halinde, öğütülüp kullanıma uygun hale getirilecektir. Tesiste enerji kesilmesi ve dalgalanmaları, ani karbon monoksit yükselmeleri ile ilk ateşleme gibi zorunlu haller dışında, filtreler devre dışı iken tesis çalıştırılmayacaktır. Değerlendirmelerde elde olmayan ve önceden tedbiri mümkün olmayan sebeplerden dolayı oluşan duruşlardan sonra fırınların ve değirmenlerin tekrar devreye alınması üreleri hariç tutularak, bu durumlar aylık raporlar halinde belgelendirilecektir. Fabrikada kullanılan hammadde, katkı maddeleri ve kömüre bağlı olarak, özel madde ve emisyon sınır sınıflaması ve atık gazlardaki özel tozların emisyonları için verilen sınırlar dahilinde çimento tesislerinin kontrolü gerekmektedir. Tesisten Organik buhar ya da gaz, kanser yapıcı madde çıkışı olmayacaktır. Ancak bu emisyonların ilgili bacalarda belirli periyotlarda emisyon kontrolü yapılmalıdır. Tesis bu özel emisyon sınırlarını sağlayacaktır. İnsan sağlığının korunması, çevrede kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması için atmosferdeki kirleticilerin bir arada bulunduklarında değişen zararlı etkileri de 5

7 göz önüne alınarak tedbir edilmiş konsantrasyon birimleriyle ifade edilen seviyeler Hava Kalitesi Değerleri olarak adlandırılır. Bu açıdan bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalamasının aşmaması gereken değerleri Uzun Vadeli Değer (UVD) olarak tanımlanır. Bu değerlere karşılık bir de maksimum günlük ortalama değerlerin veya istatistik olarak bütün ölçüm sonuçları sayısal değerlerinin %95 inin aşmaması gereken Kısa Vadeli Değerler (KVD) vardır. Çöken tozlar için KVD farklı olarak aşılmaması gereken maksimum aylık ortalama değerlerdir. UVD ve KVD değerleri için öngörülen süreler genelde 1 yıllık periyotları kapsar. Tesis entegre çimento üretim tesisi olacaktır. Çimento tesisleri tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği., Madde 43-C-7 Çimento Üreten Tesisler kapsamında ele alınacaktır. Bu bölümde çimento tesislerinin uyacağı esaslar belirtilmiştir. Buna göre üretim metodu gereği genelde elektrostatik toz filtresi bulunan; çimento fırını, klinker soğutucu, kurutucu, öğütülerek kurutan tesisler, nemli atık havalı, borulu öğütücülü tesislerden elektrikli toz filtresi uygulananlar için toz emisyon sınır değeri 120 mg/nm3 tür. Bitkiler üzerine toz emisyonlarının etkisini göstermek için fabrikayı ve yakın yerleşim birimlerini içine alacak şekilde 5x5=25 km2 lik saha içinde toz konsantrasyonu hesaplanmıştır. Hammadde ocakları dahil olmak üzere 13,52 ton/km2.yıl bulunmuştur. Avrupa da benzeri tesislerde bu değer 13,52 ton/km2.yıl civarındadır(refa). Kurulacak olan tesisin çöken tozunun önemli boyutlarda zararlı bir etkisi olmayacaktır. Tesisten kaynaklanan SO2 konsantrasyonu, hayvan, bitki ve eşyayı hava kirliliğinin zararlı etkilerinden korumak için özel koruma alanlarında kükürt dioksit, gaz halinde anorganik klor ve flor bileşikleri, çöken tozlarda kurşun ve kadmiyum miktarları sınır değerlerinin altındadır. Bu nedenle kükürt dioksit konsantrasyonları miktarının çevreye zararlı etkisi olmayacaktır. Bitki örtüsü ve tarımsal arazilere zarar vermeyecek tüm önlemler alınacaktır. Kurulması planlanan tesiste başlıca gaz emisyonlarının kirletici kaynakları döner fırın, kömür değirmeni, ve tras kurutucudur. Döner fırın ve ön ısıtıcıda uygun kalitede Linyit kömürü kullanılacaktır. Tras kurutmada ise 6 nolu fuel oil yakıtı ve motorin kullanılacaktır. Modern çimento üretim tesislerinin en önemli özelliklerinden biri, çevre teknolojilerinin yoğun biçimde kullanılmasıdır. Çimento fabrikaları geçmişte, hava kirletici emisyonlar (özellikle toz emisyonlar) yaymakla özdeşleştirilmişlerdir. Çimento fabrikalarından yayılan toz emisyonlarına getirilen sınır değerlerinin son yıllarda gittikçe azalması daha verimli ve kaliteli toz tutma sistemlerinin kullanılmasını zorlamıştır. Soğutuculu, yüksek verimli elektrofiltreler ve jet pulse torbalı filtreler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Mevcut fabrikalardaki pek çok filtre yeni emisyon standartlarını sağlayacak biçimde yenilenmiş veya değiştirilmiştir. Yüksek emisyonlu multi-siklonlar, yeni fabrikalarda yerlerini yüksek verimli filtrelere bırakmışlardır. Türkiye'de mevcut tesislerde, emisyon sınır değeri torbalı filtreler için 75 mg/nm3 elektro - filtreler için ise 120mglNm3 dür. Yeni tesislerde ise 50mg/Nm3 sınır değeri uygulanmaktadır. Bu değerler pek çok AT ülkesinin uyguladığı sınır değerlerin ve AT için önerilen sınır değerlerin altındadır. Çimento fabrikaları, yüksek kükürt oranlı yakıtlar kullanılsa dahi, işleme giren malzemenin kükürt tutma özelliği dolayısıyla, hemen hemen hiç kükürtoksitleri emisyonunda bulunmazlar. Azotoksit emisyonları ise konsantrasyon olarak düşüktür. Ancak baca gazı debileri yüksek olduğundan toplam emisyonu azaltmak amacıyla Nox oluşumunu azaltacak brülör tipleri kullanılması yoluna gidilmektedir. 6

8 Tesiste gaz ve toz yayıcı ünitelerde aşağıda tanımlamaları verilen rotaflam brülörü, elektrofiltreler ve jet pulse torbalı filtreler kullanılacaktır. Klinker malzemesi kapalı hacimlerde depolanacaktır. Kış üretim döneminde fazla ürünler açıkta depolanabilir. Çimento fırınında toz emisyon konsantrasyonunu sürekli ölçüp kaydeden ölçü cihazı bulunacaktır. Böylelikle gaz ve toz emisyonları, ilgili yönetmeliklerde verilen emisyon sınır değerlerinin altında tutulacaktır. TC Çevre ve Orman Bakanlığı ile TÇMB arasında tarihinde imza edilen II. Çimento Sanayi Çevre Deklerasyonu na uyulacaktır. Ayrıca, Entegre Çimento Fabrikasında tesis ve hammadde ocaklarında, tozlanmaya karşı tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyularak aşağıda verilen tedbirler alınacaktır. Kamyonlar aşırı yüklenmeyecek, üzeri brandalar ile örtülecek, ocak içi yollar üzerine tozlanmayı engelleyecek şekilde malzeme serilecek, kurak geçen yaz aylarında ise sulama yapılacaktır. BÖLÜM VI: İŞLETME ESNASINDA FAALİYET ÜNİTELERİNDEN KAYNAKLANACAK GÜRÜLTÜNÜN SEVİYESİ VE KONTROLÜ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER Tesisin faaliyeti esnasında gürültü esas olarak değirmenler, kırıcı, konkasör ve yüksek debili fanlardan kaynaklanmaktadır. Faaliyet sahibi, faaliyet sırasında oluşacak gürültünün belirli seviyelerde tutulması ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde belirtilen endüstriyel tesisler için çevresel gürültü sınır değerinin altında kalması amacıyla bu gibi gürültülü ekipmanlar kapalı mekanlar içine yerleştirilecektir. Yüksek debili fan girişleri için susturucu niteliğinde ses yalıtım teçhizatı kullanılacaktır. Çimento tesisinde gelişmiş teknolojiye sahip üretim cihazları kullanılacağından gürültü emisyon değeri tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğindeki sınır değerin altında kalacaktır. Ancak, fabrikada gürültü düzeyinin aşıldığı ünitelerde uyarı levhaları konulacak ve bu alanlarda çalışan personel kulak tıkaçları ve kulalıklar kullanacaktır. Bu kulaklıklar 25 dba mertebesinde azalma temin etmektedir. Ayrıca üretim alanlarında makinaların yüksek ses yaratan bölümlerinde izolasyon (köpük veya plexi muhafaza) yapılarak gürültü düzeyinin minimum seviyede tutulması sağlanacaktır.işletmede meydana gelen gürültüden dolayı çalışan personelin; sağlığını koruyabilmek,çalışma sınırlarına uyabilmek, faaliyetin sürekliliğini sağlayabilmek için tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde verildiği gibi 1475 sayılı iş kanununda belirtilen koruyucu gereçler sağlanacaktır ve çalışma saatlerine riayet edilecektir. İşçilere çalışma saatleri içinde, gürültüye karşı kulaklık ve koruyucu giysiler verilecektir. 7

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

HAVA KALİTESİNİN KONTROLÜ VE KORUNMASI TÜZÜĞÜ

HAVA KALİTESİNİN KONTROLÜ VE KORUNMASI TÜZÜĞÜ HAVA KALİTESİNİN KONTROLÜ VE KORUNMAS TÜZÜĞÜ [(20.12.1998 R.G. 141 EK A.E. 766 Sayılı Tüzüğün), (2.3.2005 R.G. 30 EK A.E. 109), (22.3.2005 R.G. 42 EK A.E. 168), (23.5.2007 R.G. 89 EK A.E. 369), (18.9.2007

Detaylı

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın 36 ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (C) bendinin kendisine verdiği

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJE TANITIM DOSYASI KAYSERİ İLİ, YAHYALI İLÇESİ, ÇAMLICA ( FARAŞA ) KÖYÜ ÇED Raporu Proje Tanıtım Dosyası Nihai ÇED Raporu Nihai Proje Tanıtım

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Kanuni Dayanak, Amaç, Kapsam, İstisnalar Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Kanuni Dayanak, Amaç, Kapsam, İstisnalar Tanımlar HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Çevre Bakanlığından:(**) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 02/11/1986 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19269 * Bu Yönetmelikte geçen "Çevre Genel Müdürlüğü ibaresi,

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DAN. HİZM. VE TAAH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DAN. HİZM. VE TAAH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. VİTRİFİYE(SERAMİK) ÜRETİM TESİSİ Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kayseri Serbest Bölgesi, 17. Cadde, No:13, 6478 Ada, 1 No lu Parsel ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 Çevre Durum Raporu ARALIK-2012 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.ETİ KROM A.Ş. 3 1.1 Yönetim Organizasyonu ve Personel Bilgisi 4 1.2 Nakliye Lojistik Taşıma Yönetimi 4 2. Mevcut Yüksek

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 02.11.1986 tarih ve 19269 sayı BİRİNCİ BÖLÜM. Kanuni Dayanak, Amaç, Kapsam, İstisnalar Tanımlar

HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 02.11.1986 tarih ve 19269 sayı BİRİNCİ BÖLÜM. Kanuni Dayanak, Amaç, Kapsam, İstisnalar Tanımlar HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 02.11.1986 tarih ve 19269 sayı BİRİNCÜ BÖLÜM - Kanuni Dayanak, Amaç, Kapsam, İstisnalar Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Hava Kalitesi Sınır Değerleri, İzne

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde

Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde AVRUPA KOMİSYONU Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanı Mayıs 2010 İşbu doküman aşağıda listelenen ve yeniden gözden geçirilmesi gereken dokümanlardan

Detaylı

ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ENTEGRE SÜT İŞLEME TESİSİ

ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ENTEGRE SÜT İŞLEME TESİSİ 0 PROJE SAHİBİNİN ADI ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ADRESİ Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Camiatik Mah. Londra Asfaltı Cad. No:73 TEL NO VE FAKS NUMARALARI 0282 427 11 15 ; 0282 427 18 25 PROJENİN

Detaylı

KAYNAKLI HAVA N KONTROLÜ YÖNETMEL BÖLÜM

KAYNAKLI HAVA N KONTROLÜ YÖNETMEL BÖLÜM YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 22 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26236 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/07/20090703-20..htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/07/20090703-20..htm Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/07/20090703-20..htm Page 1 of 10 03.07.2009 3 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27277 YÖNETMELİK

Detaylı

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. DEMİRCİLİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İzmir İli, Urla ilçesi Demircili Akçahisar-Cumaliköy-Gızıligediği mevkii SELİN İNŞAAT TURİZM

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Bilindiği gibi, 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile Avrupa Birliği uyum süreci de dikkate alınarak hava kalitesi sınır değerlerine

Detaylı

Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi...

Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi... Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi... www.dosabenerjisantrali.com Bir Bakışta... Daha Temiz Bir Çevre, Daha İyi Hava Kalitesi Kömür ve kireç taşı; nakliyesinden, depolanması ve kazanlara taşınmasına

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı