T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9"

Transkript

1

2 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : Başlangıç tarihi : CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO 2 ) O 2 Tayini İslilik Tayini Hız Tayini Elektrokimyasal hücre metodu, hesaplama Elektrokimyasal hücre metodu Elektrokimyasal hücre metodu Elektrokimyasal hücre metodu Renk Karşılaştırması (Bacharach) Pitot tüp ile TS ISO TS ISO 7935 EPA CTM 022 TS ISO TS 9503 TS ISO Nem Tayini Gravimetrik Metot EPA Metot 4 Partikül Madde Tayini Gravimetrik metot TS ISO 9096 EPA METOD 17 Uçucu Bileşikler ve Buhar Tayini HF Tayini Sülfürik Asit (H 2 SO 4 ) Tayini Gaz Kromatografisi (GC-FID) ile Absorbsiyon -Spektrofotometrik Metot TS EN EPA Metot 13A Titrimetrik Metot EPA Metot 8 Formaldehit Tayini Spektrofotometrik Metot EPA Metot 323 TOC (Toplam Organik Karbon) Tayini Alev İyonizasyon Metodu TS EN (1) R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (2) R.G. No:27721 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Kapsamında

3 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-2/9 Düzenleme tarihi : Başlangıç tarihi : Emisyon (1),(2) HCl Tayini Absorbsiyon -Spektrofotometrik TS EN 1911 Metot Ağır Metal (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, EPA Metot 29 Absorbsiyon metodu Cu, Pb, Mn, Ni, Se, Ag, Tl, Zn, Hg) Poliaromatik Etilendiglikol Adsorbsiyon Metodu Hidrokarbon (PAH) (Metod C) Örneklemesi ISO Nem Tayini (EPA Method 4) 180 C ye kadar olan Nem Probu Metodu İşletme İçi Metot bacalarda. Dioksin-Furan (PCDD- PCDF) Örneklemesi PM 10 İzokinetik Şartlarda Metodu Gravimetrik Metot TS EN EPA 40 CFR Part 50 İmisyon (1) Çöken Toz SO 2, NOx (NO 2 ve NO), H 2 S, NH 3, O 3,HCl, HF, BTEX, VOCs, Formaldehit Gravimetrik Metot Pasif Örnekleme Metodu TS 2341 TS 2342 TS EN TS EN (1) R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (2) R.G. No:27721 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Kapsamında

4 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-3/9 Düzenleme tarihi : Başlangıç tarihi : Gürültü ( 1) Çevresel Gürültü Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Bölüm 1 Akustik Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini Akustik-Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Tayini Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca, Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu Akustik Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması Bölüm 2 Genel Hesaplama Yöntemi Akustik-Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini- Mühendislik Metodu Akustik- Ses Basıncı Kullanarak Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin ve Ses Enerji Seviyelerinin Tayini- Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyi Kullanılarak Yapılan Gözlem Metodu TS 9315 ISO TS ISO TS EN ISO 3744 TS ISO TS ISO 8297 TS EN ISO 3746 Titreşim ( 1) Çevresel Titreşim Binaların Titreşim Titreşimin Ölçülmesi ve Binalara Etkilerin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan hava şoku ve yer titreşiminin ölçülmesi TS ISO 4866 TS (1) R.G. No: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında

5 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-4/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + -B Su, Atık su (1),(2),(3),(4),(5),(6) İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510-B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550-B Tuzluluk Elektrometrik (İletkenlik) Metot SM 2520 B Çözünmüş Oksijen Membran Elektrot Metodu SM 4500 O-G Renk Spektrofotometrik Metot SM 2120-C Kimyasal Oksijen Açık Reflaks Metodu SM 5220 B İhtiyacı Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 D Çökebilen Katı Madde Volumetrik Metot SM 2540 F Sülfür İyodometrik Metot SM 4500 S 2- F Serbest Klor DPD Kolorimetrik Metot SM 4500 Cl G Krom+6 Kolorimetrik Metot SM 3500 Cr B Klorür Argentometrik Metot SM 4500-Cl - B Biyolojik Oksijen 5 Günlük BOİ Test Metodu SM 5210 B İhtiyacı Bor Spektrofotometrik Metodu SM 4500 B Toplam Çözünmüş Katı Gravimetrik Metot SM 2540 C Sülfat Türbidimetrik Metot SM 4500 SO 2-4 E Yağ ve Gres Gravimetrik Metodu SM 5520 B (1) R.G. No:25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) kapsamında. (2) R.G. No:27527 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği kapsamında (3) R.G. No:26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 kapsamında (4) R.G. No:27527 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında (5) R.G. No:26048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında (6) R.G. No: Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği kapsamında

6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-5/9 Su, Atık su (1),(2),(3),(4),(5),(6) Metaller İçin Ön İşlem Mikrodalga ile Asit Çürütme SM 3030 K Asit ile Çürütme Metodu SM 3030 D Ağır Metaller (Cu, Cd, Co, Cr, Fe, Ni, Pb, Hava-Asetilen (AAS) SM 3111 B Zn, Na, Mn, Mg, Sn, Sb, Li) Sabit ve Uçucu Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 E Toplam Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 B ZSF Seyreltme Metodu TS 5676 SKKY NAAMT Hidrokarbonlar Silikajel Metodu SM 5520 B SM 5520 F Amonyum Azotu ve Fenat Metodu SM 4500 NH 3 F Amonyak Tayini Titrimetrik Metot TS 5868 Florür Tayini Spadns Metot SM 4500 F - D Titrimetrik Metot Serbest ve Toplam Siyanür Kolorimetrik Metot Tayini (Distilasyon Önişlem) SM 4500 CN - (C,D,E) Sülfit (SO32-) Tayini Fenantrolin Metodu SM 4500 SO 2-3 C İyodometrik Metot SM 4500 SO 2-3 B Bulanıklık Tayini Nefelometrik Yöntem TS 5091 EN ISO 7027 Fenol Tayini Ön İşlem Sonrası Fotometrik Metot SM 5530 B,D Alkalinite Titrasyon Metodu SM 2320 B Asidite Titrasyon Metodu SM 2310 B (1) R.G. No:25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) kapsamında. (2) R.G. No:27527 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği kapsamında (3) R.G. No:26005 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 kapsamında (4) R.G. No:27527 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği kapsamında (5) R.G. No:26048 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında (6) R.G. No: Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği kapsamında

7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-6/9 Kapsam Parametre Metot Adı Metod Numarası ph Analizi Elektrometrik Metot SM 4500-H +. B İletkenlik (EC) Laboratuvar Metot SM 2510 B Deniz Suyu (1),(2),(3),(4) Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B Tuzluluk Seki Disk Ölçümü (Işık Geçirgenliği) Elektriksel İletkenlik Metodu SM 2520 B Seki Disk Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Renk Tayini (Pt-Co) Spektrofotometrik Metot SM 2120 C Çözünmüş Oksijen Tayini İyodometrik Metot Membran Elektrod Metodu SM 4500 O G Bulanıklık Tayini Nefelometrik Yöntem TS 5091 EN ISO 7027 Fenol Tayini Ön İşlem Sonrası Fotometrik Metot SM 5530 B,D Amonyum Azotu ve Amonyak Tayini Distilasyon ve Fenat Metodu Titrimetrik Metot SM 4500 NH 3 B,F TS 5868 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Analizi (Parçalanabilir Organik 5 Günlük BOİ Test Metot SM 5210 B Kirleticiler) Toplam Metaller İçin Ön İşlem Asitle Parçalama Metodu Mikrodalga ile Parçalama Metodu,Ekstraksiyon Ön SM 3030 D,K İşlem(Kloroform ile) Ağır Metal Tayini (Zn, Ni, Mn, Pb, Doğrudan Hava -Asetilen Co, Cr, Cu, Cd) Alev Metodu SM 3111 B Ağır Metal Tayini (Sb, Cu, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn) Grafit Fırın Metodu SM 3113 B Toplam Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 D (1) R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında (2) R.G. No:26413 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği kapsamında (3) R.G No:27257 Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği kapsamında (4) R.G. No: Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında

8 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-7/9 Atık (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500-H + -B Kızdırma kaybı (LOI) Gravimetrik Metot TS EN Toplam Çözünmüş Katı Madde Gravimetrik Metot SM 2540 C Metal Analizleri Ön İşlem Atıkların Nitelendirilmesi (Eluat Hazırlama) TS EN Ağır Metal Tayini (Cu, Cd, Doğrudan Hava Asetilen Metodu SM 3111 B Cr, Pb, Ni, Zn) Ağır Metal Tayini (Sb, Cu, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn) AAS-Grafit Fırın Metodu SM 3113 B Klorür Argentometrik Metod SM 4500 Cl B Sülfat Türbidimetrik Metod SM 4500 SO 4 2- E Mineral Yağ Tayini Ekstraksiyon Sonrası Silikajel Metodu SM 5520 E, F Fenol İndeksi Spektrofotometrikmetrik Metot TS 6227 ISO 6439 Florür Tayini Spadns Metodu SM 4500 F - D Nem Tayini Gravimetrik Metot TS ISO Atık Yağ (2) Parlama Noktası Cleveland Açık Kap Metodu TS EN ISO 2592 Numune Hazırlama ve Ön İşlem Ağır Metal Tayini (Pb, Cd, Cr) Ağır Metal Tayini (Pb, Cd, Cr) Mikrodalga Metodu EPA 3051 A EPA 3052 AAS-Grafit Fırın Metodu EPA 7010 AAS-Hava Asetilen Metodu EPA 7000 B (1) R.G. No:27533 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik EK -2 kapsamında (2) R.G. No: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında

9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-8/9 ph Tayini Elektrokimyasal Metod TS 8332 ISO Toprak ve Arıtma Çamuru (1),(2) Ön İşlemler Arıtma Çamuru Ön İşlem Mikrodalga Metodu, Asit Çürütme Metodu Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu EPA 3051 A EPA 3052 TS EN Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot SM 4500-SO 4 2- E Kızdırma Kaybının (LOİ) Tayini Ağır Metal Tayini (Sb, Cu,Cd, Cr, Pb, Ni, Zn) Ağır Metal Tayini (Cu, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn) Gravimetrik Metot TS EN AAS-Grafit Fırın Metodu EPA 7010 AAS-Alev Metodu EPA 7000 B Nem Tayini Gravimetrik Metot TS ISO Organik Madde Tayini Walkley-Black Metot TS 8336 (1) RG No: Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında (2) RG No: Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2 kapsamında.

10 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-9/9 Atık Sulardan Numune Su Kalitesi- -Bölüm 10: Alma Atık Sulardan Kılavuzu TS ISO Su Kalitesi- Bölüm 6- Nehir ve Akarsulardan Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma Kılavuzu TS ISO Göl ve Göletlerden Su Kalitesi--Kısım 4:Göl ve Göletlerden Kuralları TS 6291 Deniz Sularından Su Kalitesi- -Bölüm 9: TS ISO Dip Sedimentlerinden Yer altı Sularından Katı Atıklardan Numune Alma Yüzey Topraktan Atık yağ, Petrol sıvıları, İzolasyon sıvıları Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Deniz Sularından Kılavuzu Su Kalitesi--Bölüm 12:Dip Sedimentlerinden Kılavuzu Su Kalitesi- Bölüm 11:Yeraltı Sularından Kılavuzu TS 9547 ISO TS ISO Katı Atıklardan Kuralları TS Toprak Kalitesi- Yüzey Topraktan, Numunelerin Taşınma ve TS 9923 Muhafaza Kuralları Petrol Sıvıları Elle TS EN ISO 3170 Petrol Sıvıları-Boru Hattından Otomatik TS EN ISO 3171 Yalıtım Sıvılarının Metodu EN Su Kalitesi- - Bölüm 13: Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Klavuzu TS 9545 EN ISO

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11 EK LĠSTE-1/11 ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Su, Atık Su 1,2,,4,5 ph tayini Eloktrometrik Metot SM 4500-H+ Ġletkenlik (EC) Elektrik iletkenliği tayini TS 9748 EN 27888: 1996 Sıcaklık(T) Laboratuvar

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-1/12 Laboratuvarı Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Method S.M. 4500 H + B. 21. Baskı 2005 Elektriksel İletkenlik (EC) Laboratory Method S.M. 2510 B. 21. Baskı 2005 Renk

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19 EK LİSTE-1/19 Su, Atık su 1,2,3,4 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510-B Bulanıklık Işık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Çözünmüş Oksijen/ Elektrokimyasal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU 2015 Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 P.K. 21 41470 Gebze - Kocaeli Tel : 0 262 677 2000 Faks : 0 262 643 0470 E-posta : analiz@tubitak.gov.tr I İÇİNDEKİLER

Detaylı

Laboratuvarı. Hakkımızda;

Laboratuvarı. Hakkımızda; Hakkımızda; BC LABORATUVARI olarak; Çevre ölçümleri faaliyetlerimizi taşıdığımız sorumluluğun bilincinde; çevrenin korunmasını, ölçüm kalitesi ve müşteri memnuniyetini esas alarak sürdürmekteyiz. Ölçümlerimizde;

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi 847,46 152,54 1.000,00 Deprem Bölgelerinde Yapılacak

Detaylı

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Ek-1 Testler ve Numune Alma Metodları 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Atığın özütleme özellikleri de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin ondokuzuncu maddesinde

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11.

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11. DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE

Detaylı

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) (20/11/2005 R.G.NO: 25999) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI)

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) OCAK 2012-ANKARA 0 / 32

Detaylı

Su ve Gıda Analitikleri

Su ve Gıda Analitikleri Su ve Gıda Analitikleri Test Kitleri, Cihazlar ve Aksesuarlar Merck Millipore, bir Merck divizyonudur. Su ve gıda analizlerinde, güven çok önemlidir. Sadece doğru ve sağlam sonuçlar veren testleri kullanarak

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SAYFA NO 1 JEOKİMYA VE HİDROJEOKİMYA LABORATUVARI 4 İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ (ICP-OES) 6

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı