BAHÇE RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (NİHAİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAHÇE RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (NİHAİ)"

Transkript

1 Zorlu Plaza, Avcılar İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: + 90 (212) Faks: +90 (212) BAHÇE RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (NİHAİ) Dokay Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Öveçler 4. Cadde No: 140/A Dikmen / Ankara -Türkiye Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) OCAK 2009 ANKARA TÜRKİYE

2 2/48 ROTOR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (ZORLU ENERJİ GRUBU) BAHÇE RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OCAK 2009 REVİZYON LOGU Rev. No. 4 5 Tarih 02 Aralık Ocak 2009 Date Rapor Tanımı Nihai ÇSED Raporu Revize Edilmiş Nihai ÇSED Raporu Report Description Hazırlayan Tufan Hüyük (Çevre Müh.) Cenk Toplar (Biyolog) Compiled by Burcu Savaş (Sosyolog, M.Sc.) Kontrol Eden Reviewed by Prof. Dr. Yusuf Gemici (Çevrebilimci) Günal Özenirler (Çev. Müh., M.Sc.) Onaylayan Prof. Dr. Coşkun Yurteri Approved by

3 3/48 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETİM BAĞLAMI AMAÇ VE İHTİYAÇ ULUSAL MEVZUAT VE UFK PS PROJE TANIMI PROJE ALANI PROJE NİN TEKNİK TANIMI ÇEVRESEL VE SOSYOEKONOMİK ETKİLER PROJE ALTERNATİFLERİ VAR OLAN ÇEVRENİN TANIMI İKLİM ŞARTLARI JEOMORFOLOJİ VE JEOLOJİ YERÜSTÜ VE YERALTI SUYU KALİTESİ PEYZAJ EKOLOJİ VE BİYOTİK KAYNAKLAR HAVA KALİTESİ GÜRÜLTÜ SOSYOEKONOMİK KOŞULLAR VE KÜLTÜREL MİRAS ÖNERİLEN İŞLETMENİN ÇEVRESEL ETKİ TANIMI VE DEĞERLENDİRMESİ İNŞAATLA İLİŞKİLİ ETKİLER İŞLETİM, KAPATMA VE DEVREDEN ÇIKARMA İLE İLGİLİ ETKİLER ALTERNATİFLERE İLİŞKİN ETKİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI... 46

4 4/ PROJE VE BÖLGEDEKİ DİĞER PLANLANAN YA DA MEVCUT GELİŞMELERLE İLGİLİ KÜMÜLATİF ETKİLER HAFİFLETİCİ ÖNLEMLERİN VE/VEYA ÇEVRESEL YARARLARI GELİŞTİRME ÖNLEMLERİNİN TANIMI (ÇEVRE YÖNETİM PLANI) ÇEVRESEL İZLEME PLANININ ANA HATLARI İNŞAAT SAFHASI İŞLETİM SAFHASI... 49

5 5/48 KISALTMALAR A atm CO 2 KOİ dba DOKAY ÇED ÇYP EPDK ÇSED EÜAŞ BDO SGE CBS YS GWh UFK L eq L w L p MW NO x HKBP İÇOM PTD Proje PM PS ROTOR SO x GGB TEİAŞ GT YEK Atmosferik Zayıflama Karbondioksit Kimyasal Oksijen İhtiyacı A-ağırlıklı desibel Dokay Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevre Yönetim Planı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Üretim Anonim Şirketi Brüt Doğum Oranı Sera Gazı Emisyonları Coğrafi Bilgi Sistemi Yeraltı Suyu Gigavat saat Uluslararası Finans Kurumu Eşdeğer Gürültü Seviyesi Ses Gücü Seviyesi Ses Basınç Seviyesi Megavat Azot Oksitler Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi Planı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Proje Tanıtım Dosyası Osmaniye Bahçe Rüzgar Santrali Projesi Parçacık Madde Performans Standartları Rotor Elektrik Üretim A.Ş. Sülfür oksitler Güney-Güneybatı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Görev Tanımı Yenilenebilir Enerji Kaynağı

6 6/48 1. İŞLETİM BAĞLAMI 1.1. Amaç ve İhtiyaç Zorlu Enerji Grubu nun bağlı şirketi olan rüzgar santrali geliştiricisi ROTOR Elektrik Üretim Ltd. (ROTOR), Türkiye nin güneyinde yer alan Osmaniye iline bağlı Bahçe İlçesi nde 135 MW lık bir rüzgar santrali (Proje) inşa etmeyi ve işletmeyi planlamaktadır. Konum haritası, Şekil 1-1 de verilmektedir. Project Site Şekil 1-1 Osmaniye Bahçe Rüzgar Santrali Projesi Konum Haritası.

7 7/48 Proje, aşağıdakilerden oluşmaktadır: Her birinde 2,5 MW kurulu güç olmak üzere 54 adet türbin inşası ve işletimi; en yakın enterkonnekte ulusal iletim şebekesi birimine 7 km uzunluğunda havai iletim hattı inşası ve işletimi ile Şantiyeye bağlantı yolu inşaatı. Proje nin 2009 yılının ilk yarısında başlaması beklenmektedir ve Proje, tamamlandığında, Türkiye nin mevcut durumda 147 MW olan rüzgar enerjisi kapasitesini iki katına çıkaracaktır. Proje, Türk Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği Ek-II de kayıtlıdır ve böylelikle, bir Proje Tanıtım Dosyası (PTD) 1 hazırlanmasına tabidir. PTD 2 ise, daha önce hazırlanmış ve Osmaniye İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ne (İÇOM) sunulmuştur. Bu PTD nin incelenmesinin ardından, Osmaniye İÇOM, 2008 yılının Mart ayında Proje için bir ÇED Gerekmez belgesi vermiştir. Diğer taraftan, ROTOR ise, Proje için uluslararası kredi verenlerden (Uluslararası Finans Kurumu, UFK dahil) kredi almayı planlanmaktadır. Bu bakımdan ROTOR, UFK gibi kredi verenlerin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) raporu düzenlemeye karar vermiştir. Mühtemel finansör olarak UFK, aşağıdakilerden emin olmak istemektedir: Yatırım programı unsurlarının, bu Kısım, Bölüm 1.2 de sunulan UFK Performans Standartları nın (PS) yanı sıra ulusal gerekliliklere de uyduğundan; Proje nin, UFK PS gereğince, kümülatif olanlar dahil kayda değer olumsuz çevresel etkilere yol açmayacağından; Proje nin, sağlık, güvenlik ve çevre (SGÇ) ile sosyo-ekonomik koşullarda meydana gelecek her türlü olumsuz değişikliği en aza indirecek gerekli tüm hafifletici önlemleri kapsamına alacağından ve Geliştirme izninden önce, makul tüm kamu görüşlerinin yeterli biçimde göz önüne alınmasını sağlayan uygun bir Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi Planı nın (HKBP), UFK PS doğrultusunda, hazırlanıp uygulanacağından. Bu bağlamda, güvenilir bir ÇSED Raporu nun hazırlanması için DOKAY Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. (DOKAY) ile sözleşme yapılmıştır. ÇSED Raporu, UFK tarafından sağlanan Görev Tanımı (GT) Ek-1 de sunulan formata dayalıdır. Ayrıca ÇSED, başta 97/11/EC ve 2003/35/EC Direktifleri ile düzeltilen şekliyle ÇED Avrupa Direktifi 85/337/EEC ve Habitatlar Direktifi 92/43/EEC ile Natura 2000 Sites olmak üzere AB Çevre Müktesebatı na bağlılığı sağlamak için de gerçekleştirilmiştir. 1 2 ÇED Yönetmeliğinin en son sürümü, 17 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir (26939 sayılı Resmi Gazete). Ancak, Proje statüsü, önceki ÇED Yönetmeliği sürümündeki ile tamamen aynıdır. PTD raporları, eskiden (ve bazen çoğunlukla) Ön ÇED raporları olarak bilinirdi.

8 8/ Ulusal Mevzuat ve UFK PS Ulusal Mevzuat Ulusal mevzuatın çeşitli değişik şekillerde Proje yi ve dolayısıyla ÇSED çalışmalarını etkileyen ana parçaları, aşağıdaki gibi listelenebilir: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Kanun; Orman Kanunu ve Çevre Kanunu. Müteakip paragraflarda, mevzuatın bu bölümlerine ilişkin kısa bilgi verilmektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Kanun Bu Kanun un (No. #5346) tam adı, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun dur ve 10 Mayıs 2007 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Kanun, yenilenebilir enerji kaynağı alanlarının korunması, bu kaynaklardan üretilen enerjinin belgelenmesi ve bu kaynakların kullanımına yönelik prosedür ve ilkeleri kapsamaktadır. Bu Kanun un temel amaçları, aşağıdaki gibi sıralanabilir: Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını genişletme; Bu kaynaklardan, güvenli, ekonomik ve yeterli biçimde yararlanma; Enerji kaynaklarının çeşitliliğini artırma; Sera gazı (SG) emisyonlarını azaltma, atık ürünleri en aza indirme ve bunun sonucu olarak çevreyi koruma ve Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla ilgili imalat endüstrileri geliştirme. İşbu Kanun un 5. Maddesi, üretim lisansına sahip bir tüzel kişiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bir Yenilenebilir Enerji Kaynağı Belgesi (YEK Belgesi) verilecektir. Böylelikle, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi, hem yurtiçi hem de uluslararası piyasalarda tanımlanacak ve izlenecektir. Madde 7 ye göre, işbu Kanun çerçevesinde enerji üretim tesislerine yapılacak yatırımlar, Bakanlar Kurulu nca verilen karara dayanarak, teşviklere uygun olacaktır. Kanun un 8. Maddesi, Orman İdaresi veya Hazine nin özel mülkiyetinde ya da Devletin takdir ve tasarrufunda olan bir gayrimenkulün, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmek amacıyla kullanılması durumunda, santral, erişim yolu ve şebeke bağlantı noktasına kadar olan enerji iletim hattı için arazi kullanım iznini, Çevre ve Orman Bakanlığı nın (ÇOB) ya da Maliye Bakanlığı nın (MB) vereceğini belirtmektedir.

9 9/ yılının sonuna kadar hizmete sokulacak olan bu enerji santralleri, erişim yolları ve şebeke bağlantı noktasına kadar olan enerji iletim hatları, işletmenin ilk on yılı boyunca, izin, kiralama, irtifak ve kullanım haklarına ilişkin ücretlerde %85 indirimden yararlanma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, yenilenebilir enerji yatırımlarından muhtelif ağaçlandırma gelirleri ücretleri de alınmayacaktır. Orman Kanunu Orman Kanunu (No. #6831), 8 Eylül 1956 tarih ve 9402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Proje alanı, Devlet e ait orman arazileri dahilinde olduğundan, İşbu Kanun un öngördüğü çeşitli konular, Proje için önemlidir. Kanun, Devlet e ait orman arazilerinin, turizm bölgeleri ve merkezleri içinde olanlar haricinde, gerçek ve tüzel kişiler tarafından, ÇOB dan gerekli izinler alındıktan ve yeterli miktarda ödeme yapıldıktan sonra, kamu yararına tesisler için kullanılabileceğini belirtmektedir. Bu tür bir ödemenin süresi, 49 yılı geçemez. Devlet tarafından yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesis, hiçbir sınırlama olmaksızın izin süresinin sonunda Devlet mülkiyetine geçer. Çevre Kanunu İşbu Kanun, (No. #2872) 11 Ağustos 1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Proje nin çevresel performansını düzenleyecek bir dizi yönetmelik ile diğer mevzuat bulunmaktadır. Bu mevzuat parçaları, mevcut ÇSED Raporu nun Ek-A sı olarak sunulan Çevre Yönetim Planı nda listelenmektedir. Çevre Kanunu, bugünlerde revize edilmektedir ve yeni Yasa, yakın bir tarihte yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte, ÇED Yönetmeliği nin projenin kabul edilebilirliği açısından önemini genel mahiyette sürdüreceği kuvvetle muhtemeldir. Türkiye de, ÇOB ya da sorumlu Vali tarafından kesin bir karar alınmadan önce, ne ÇED Yönetmeliği ne (17 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete) tabi bir proje başlayabilir, ne de herhangi bir teşvik verilebilir. ÇED Yönetmeliği ne tabi Projeler, Yönetmelik Ek-I ve Ek-II de verilen listeler yardımıyla sınıflandırılır. Ek-I, ÇED nin zorunlu olduğu projelerin, Ek-II ise, PTD hazırlama zorunluluğu olan projelerin listesini vermektedir. Osmaniye Bahçe Rüzgar Santrali Projesi, Ek-II kapsamındadır. Bu PTD, Osmaniye İÇOM tarafından onaylanmış bulunmaktadır. Bu onay ile, Proje nin ÇED süreci tamamlanmıştır. ÇED Yönetmeliği Madde 17 (hem en son sürüm hem de önceki) gereğince, Proje inşaatının, ÇED Gerekmez belgesi alındıktan sonraki beş yıl içinde başlaması gerekmektedir. Aksi takdirde, ÇED sürecinin, yeniden başlatılması gerekir.

10 10/ UFK PS ve Kılavuzlar UFK, sosyal ve çevresel riskleri yönetmek ve finanse etmeye uygun üye ülkelerinde finansman sağlayarak kendi özel sektöründeki kalkınma fırsatlarını çoğaltmak için Performans Standartları (PS) uygulamaktadır. Performans Standardları, gelişmekte olan piyasalarda bu standartları projelere uygulama kararı veren farklı finans kuruluşları tarafından da uygulanabilir. UFK Performans Standartları nın hedefleri, aşağıda verilmiştir: Proje nin etki alanında, hem olumsuz hem de yararlı sosyal ve çevresel etkileri belirleyip değerlendirmek; İşçiler, etkilenen bölge halkları ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerden kaçınmak ya da kaçınmanın mümkün olmadığı hallerde, bunları en aza indirgemek, hafifletmek ya da tazmin etmek; Etkilenen bölge halklarına, kendilerini potansiyel olarak etkileyebilecek konularda uygun biçimde taahhüt verilmesini sağlamak ve Yönetim sistemlerinin etkin kullanımıyla, şirketlerin iyileştirilmiş sosyal ve çevresel performansını desteklemek. Genel olarak, UFK tarafından finanse edilen bir yatırımın, projenin inşaat ve işletim safhaları boyunca, aşağıda PS leri karşılaması gerekir: PS1: Sosyal ve Çevresel Değerlendirme ve Yönetim Sistemi; PS2: Çalışma Koşulları; PS3: Kirliliğin Önlenmesi ve Azaltılması; PS4: Toplum Sağlığı ve Güvenlik; PS5: Arazi İktisabı ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme; PS6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimi; PS7: Yerel Halklar ve PS8: Kültürel Miras. Osmaniye Bahçe Rüzgar Santrali Projesi nin spesifik durumuna yönelik olarak, yukarıdaki PS lerin hangisinin, Proje için önemli olduğunu belirlemek üzere, bir değerleme çalışma yapılmıştır. Bu değerleme çalışması, UFK den uzmanlar, ROTOR ve DOKAY tarafından 2008 yılının Haziran ayı başlarında yürütülmüş ve sonuçları, Proje nin çevresel ve sosyal özeti olarak UFK nin resmi internet sitesinde ilan edilmiştir. Bu bağlamda, rüzgar santrali için kullanılan tüm arazi ve ilgili iletim hatları, genelde devlete ait (çoğunlukla Orman İdaresi ne ait) araziler üzerinde bulunduğundan, özel araziler üzerinde olabilecek herhangi bir pilon yerinin (örn., mevcut planlamaya göre iki), TEİAŞ tarafından kamulaştırılması söz konusu olacaktır. Bu nedenle, Proje için PS5 geçerlidir. Proje nin alacağı orman arazisi, bir ağaçlandırma bölgesidir. Dolayısıyla, bölgede, doğal habitat ile ekolojik açıdan hassas alanlar yer almamaktadır. Arazi etütleri ve ilgili literatür ile kayıtların incelenmesi sonucunda, Proje Sahası nda ve önerilen iletim koridorunda, koruma

11 11/48 altında olan hiçbir bitki ve hayvan türünün olmadığı ve doğrudan kuşların göç yolları üzerinde olmadıkları ancak, göç yollarına nispeten yakın bir uzaklıkta oldukları sonucuna varılmıştır (bakınız Kısım 4.2.4). Kuşların göç yollarına çok yakın olduğu için, bu spesifik Proje için PS6 nın da geçerli olması düşünülmüştür. Proje Sahası nda yerli gruplar ya da bireyler bulunmamaktadır. Ayrıca, PTD de belgelendiği gibi, bölgede önemli kültürel miras varlığı da yoktur. Bu şartlar altında, bu spesifik Proje için PS7 ve PS8 hariç tutulmuştur. Bu bağlamda, Osmaniye Bahçe Rüzgar Santrali Projesi nin olası çevresel ve sosyal etkileri, aşağıdaki UFK PS na uygun bir şekilde yönetilmelidir: PS1: Sosyal ve Çevresel Değerlendirme ve Yönetim Sistemi; PS2: Çalışma Koşulları; PS3: Kirliliğin Önlenmesi ve Azaltılması; PS4: Toplum Sağlığı ve Güvenlik; PS5: Arazi İktisabı ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme ve PS6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimi. 30 Nisan 2007 tarih ve Rüzgar Enerjisi için Çevre, Sağlık ve Güvenlik Esasları ile Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım için Çevre, Sağlık ve Güvenlik Esasları başlıklı UFK belgeleri, mevcut ÇSED raporunun hazırlandığı süre boyunca, ana teknik referans olarak kullanılmıştır.

12 12/48 2. PROJE TANIMI 2.1. Proje Alanı Proje, Türkiye nin Doğu Akdeniz Bölgesi nde bulunan Osmaniye ilinin Bahçe ve Hasanbeyli ilçe merkezleri arasındaki Gökçedağ da yer almaktadır (bakınız Şekil 1-1). Bahçe İlçesi, Proje Sahası na bir kaç kilometre uzaklıkta olan en yakın büyük yerleşim yeridir. Bahçe nin genel bir görünümü, Şekil 2-1 de verilmektedir. Proje Alanı yakınlarındaki diğer yerleşim yerleri ise, Gökmustafalı ve Savranlı köyleridir. Şekil 2-1. Porje Sahası ndan Bahçe İlke Merkezi nin Genel Görünümü Proje nin Teknik Tanımı Proje, her biri 2.5 MW gücünde olan ve toplamda 135 MW kurulu güç ile yıllık tahmini 512 GWh elektrik üretimi sağlayan 54 adet rüzgar türbininden oluşmaktadır. Türbinlerin Proje Sahası ndaki dağılımı, Şekil 2-2 de görülebilir. Türbinler, GE Energy tarafından tedarik edilecek ve ROTOR tarafından kurulup işletilecektir. Rüzgar türbinleri, 85 m. göbek yüksekliğine ve 100 m. rotor çapına sahiptir (bakınız Şekil 2-3). Tesis, ulusal şebekeye, Bahçe Trafo Merkezi kanalıyla, 154 kva lık 7 km. uzunluğunda elektrik iletim hattı ile bağlanacaktır.

13 13/48 Gokmustafali Village Şekil 2-2. Rüzgar Türbini Yerlerinin Topografya Haritası üzerinde Dağılımı (1: ölçekli ve her kare 1x1 km 2 ) Osmaniye Bahce Wind Farm (135 MW) Project January 2009 Environmental and Social Impact Assessment

14 14/48 Kaynaklar: Şekil 2-3. Parçalarının Açıklamasıyla Birlikte Tipik Bir Rüzgar Türbini Görüntüsü. Proje nin inşaat safhası, 2008 yılının Temmuz ayında başlamıştır. Elektrik santrali, her ay için bir adet olmak üzere, faaliyete geçirilecek altı türbinle birlikte 2009 yılının Ocak ayında kısmi olarak işletmeye alınacaktır. Elektrik santralinin işletmeye alınması, 2009 yılının Ağustos ayında tamamlanacaktır. Proje ömrü, 20 yıldır. Osmaniye Bahçe Rüzgar Santrali Projesi, Türkiye nin rüzgar enerjisi üretim kapasitesini kayda değer ölçüde artıracak ve ülkenin günümüze kadar yapılan en büyük rüzgar santrali olacaktır. Hızla büyüyen ulusal ekonomiyi desteklerken, Türkiye nin elektrik açığının Osmaniye Bahce Wind Farm (135 MW) Project January 2009 Environmental and Social Impact Assessment

15 15/48 karşılanmasına katkıda bulunacak ve ülkenin temiz yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini artıracaktır. Proje, işletim safhasına geçer geçmez: Türkiye nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimini artıracaktır; Kirliliği azaltarak karbon emisyonlarının yerine geçecek ve küresel ısınmayı azaltma çabalarına katkıda bulunacaktır; Ticari faaliyetin boyutu ve niteliği ile, Türkiye nin yenilenebilir enerji sektörüne yabancı yatırım çekebilirliğine etki edecek ve rüzgar enerjisi yatırımları yönünden Türkiye yi gelişmekte olan alternatif bir piyasa konumuna getirecektir ve Ticari elektrik işletmelerinin gelişmesine ve Türkiye nin enerji sektöründeki özel sektör yatırımlarına katkıda bulunacaktır Çevresel ve Sosyoekonomik Etkiler Bölgesel / global ölçekte, rüzgar enerjisinin çevre üzerindeki etkilerinin, yenilenebilir enerji üretimi ve madencilik faaliyetlerinin, yenilenemez enerji kaynakları ile ilişkilendirilen hava kirliliğinin ve sera gazı emisyonlarının muhtemel değişimi sayesinde çoğunlukla olumlu olacağı kabul edilmektedir. Bu bakımdan, fosil yakıtla elektrik üretiminin yerini alarak, Osmaniye Bahçe Rüzgar Çiftliği Projesi nin, global anlamda, parçacık maddenin (PM) yanı sıra özellikle bir sera gazı olan CO 2, SO x ve NO x emisyonlarının azaltılması üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. 10 Haziran 2008 tarihindeki ilk saha ziyaretinin ve 11 Haziran 2008 tarihindeki IFC, ROTOR ve DOKAY katılımlı başlangıç toplantısının ardından, ÇSED çalışmasında dikkate alınacak olan ana iştigal konuları, (i) Proje nin inşaat ve işletim safhaları (erişim yolunun yanı sıra rüzgar santrali ve iletim hatlarının inşası da dahil olmak üzere) ile bağlantılı olabilecek çevresel (örn., kuşlar üzerindeki olası etkiler) ve sosyal etkiler; (ii) devam eden ve ilerideki halkın katılımı faaliyetlerinin kısa açıklaması, (iii) 50 MW ve 60 MW lik genişletme fazları ile birlikte önerilen Proje nin kümülatif etkileri ve (iv) düzgün bir Çevre Yönetim Planı (ÇYP) hazırlanması şeklinde listelenmiştir. Bölüm 4 te, inşaat ve işletim safhalarındaki olası etkilere dair detaylı bir değerlendirme sunulmaktadır. Aşağıdaki paragraflarda, Osmaniye Bahçe Rüzgar Santrali Projesi nin değişik faaliyetlerine ilişkin olası etkilerin bir listesi verilmektedir: Çevresel Etkiler Proje inşaat faaliyetlerini olası etkileri, aşağıdaki başlıklarda sıralanmakta, Kısım 4.1 de bu etkilere dair detaylı bir değerlendirme ele alınmaktadır: Hava Kalitesi Üzerindeki Etkiler; Su Kalitesi Üzerindeki Etkiler;

16 16/48 Habitatlar Üzerindeki Etkiler; Kazılmış Malzeme; Gürültü ve Titreşim; Yerel Faaliyetler ile Trafik Üzerindeki Etkiler ve İş Sağlığı ve Güvenliği. Proje nin işletim safhasına dair önemli etkiler ise, aşağıdaki gibi sıralanabilir: Görsel etkiler; Işık ve aydınlatma konuları; Gürültü etkileri; Türlere rahatsızlık verme; Habitatlar üzerindeki etkiler ve Su kalitesi üzerindeki etkiler. Sosyoekonomik etkiler Proje: Hem inşaat hem de işletim safhaları süresince, projenin bulunduğu bölgede istihdam fırsatları yaratacaktır; Türbin tedarikçisi, şantiye çalışanlarına rüzgar türbinlerinin kurulum, işletim ve bakımı konusunda eğitim vereceğinden, bilgi transferi sağlayacaktır; Kablolar, transformatörler, inşaat ekipmanları ve alt yükleniciler, yerel olarak tedarik edileceği için yerel ve bölgesel ekonomiye katkı sağlayacaktır; Elektrik üretim kaynaklarını çeşitlendirecek ve büyüyen enerji ihtiyaçlarını karşılama konusunda Türkiye yi destekleyecektir; Türkiye nin enerji güvencesini ve kendi kendine yeterliliğini sağlamlaştırarak dış enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltacaktır; Ülkedeki şebeke bağlantılı yenilenebilir enerji teknolojileri ile piyasaların ticarileştirilmesini hızlandırma konusunda Türkiye ye yardımcı olacaktır ve Yaklaşık 6 km. iletim hattı, ormanlık alandan ve yaklaşık 1 km. de ormanlık alanlar dışında kalan devlet arazisinden geçtiği için, arazi iktisabı gerektirmeyecektir. İletim hattı boyunca herhangi bir pilonun, nihai planlama sonucunda özel araziye yerleştirilecek olması durumunda, iletim hattı, şebeke mercii Türkiye Elektrik İletim Kurumu na (TEİAŞ) ait olduğu için, arazinin kamulaştırılması, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecektir. Pilonların kurulması için, öncelikle kamulaştırma planı yapılır ve EPDK ye sunulur. EPDK, bir hızlı kamulaştırma kararı alır ve şebeke mercii adına araziyi kamulaştırır.

17 17/ Proje Alternatifleri Saha Seçimi Proje Sahası, ROTOR henüz Zorlu Enerji Grubu na ait değilken, bölgede dört yıl boyunca gerçekleştirilen rüzgar ölçümlerinin sonucunda seçilmiştir. Diğer bir deyişle, Proje Sahası, sahadaki çeşitli mevkilere kurulan ölçüm direkleri baz alınarak Proje nin asıl geliştiricileri tarafından seçilmiştir. Ayrıca alan, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye Rüzgar Haritası üzerinde de işaretlenmiştir. Ayrıca bu alan, yerel halk tarafından yol boyunca iyi rüzgar alan bir bölge olarak bilinmektedir. Proje nin asıl geliştiricilerine, köylüler tarafından alanın çok rüzgarlı olduğuna dair bilgi verilmiştir. Bu durum üzerine, rüzgar direkleri kurulmuş ve rüzgar ölçümleri başlatılmıştır. Rüzgar ölçümlerinin sonuçları, alanın iyi rüzgarda sahip olduğunu doğrulamış ve bunun sonucu olarak, saha seçilmiştir. Müsait bağlantı kapasitesine sahip yakın bir trafo merkezi olduğundan, ulusal iletim hattı şebekesine bağlantı da elverişlidir. İletim hatları ile ilgili olarak, trafo merkezine bağlantı için nihai rotayı, ROTOR un bir başka danışmanı tarafından yapılan ilk rotalama tasarımına dayanarak TEİAŞ belirler. TEİAŞ Rotalama Dairesi, pilonlar için yer seçerken rota üzerindeki, eğer varsa çevresel açıdan hassas bölgeleri dikkate almaktadır. Rota seçimi ve ulusal şebekeye bağlanma için onay makamı TEİAŞ tır. Ayrıca, yerel ÇED gerekliliklerinin karşılanması sonucunda alınan Osmaniye İl Çevrek ve Orman Müdürlüğü nin ÇED Gerekmez kararı da, yerel çevre mevzuatındaki çevresel ve sosyal açılardan saha seçimine bir kanıttır (saha seçim süreci boyunca, koruma altındaki bölgelerden, parklardan ve kuşların ana göç koridorlarından sakınmak). EPDK, alanın koordinatlarını belirlemiş ve ROTOR a elektrik üretim lisansı vermiştir. Ardından, Zorlu Enerji Grubu, fizibilite çalışması tamamlandığında ROTOR u satın almıştır. Daha sonra, ROTOR, Orman Genel Müdürlüğü ile, sahayı 49 yıllığına rüzgar santrali olarak kullanmak üzere bir anlaşma yapmıştır. Teknolojik Alternatifler Rüzgar enerjisine alternatif olarak düşünülebilecek iki klasik enerji üretim teknolojisi, termik enerji ve hidro enerjidir. Termik santraller, santralde kullanılacak yakıt miktarı ve yakıt kalitesinin değiştirebileceği yere bakmaksızın her yerde kurulabilirler. Bununla birlikte, termik santrallerin, sera gazı emisyonlarına katkıda bulunması muhtemeldir. Bir termik santraldeki hava kirliliğinin kontrol altına alınması, ciddi bir meseledir ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilmek zorundadır. Bu nedenle, tesisin işletim safhasında ek maliyet ve sorumluluk getirmektedir.

18 18/48 Diğer taraftan hidro enerji, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Ancak, hidroelektrik santraller sadece nehirlere kurulabildiğinden, rüzgar enerjisi ile hidro enerji, her zaman belirli bir yer için iki alternatif olarak düşünülemez. Hidroelektrik santraller, çoğunlukla rezervuar olarak geniş alanlara ihtiyaç duyarlar ve yerel iklim şartları üzerinde mikroiklim etkisine neden olabilirler. Ayrıca, barajların ya da regülatörlerin aşağı yönündeki nehir yataklarında bulunan doğal akışı kısıtlayarak, su yaşamını da etkileyebilirler. Son olarak, rüzgar enerjisi, fosil yakıt kullanmadığı için, sera gazı emisyonlarına katkıda bulunmaz. Rüzgar santrallerinin, kurulması kolay, işletim maliyeti düşüktür. Rüzgar santrallerinin zirai faaliyetleri engellememesi de, rüzgar enerjisinin bir diğer avantajıdır.

19 19/48 3. VAR OLAN ÇEVRENİN TANIMI ROTOR un ÇSED danışmanı olarak DOKAY, ÇSED Raporu için gerekli bilgileri toplamak amacıyla, bir dizi saha ziyareti ve masaüstü çalışması gerçekleştirmiştir. Tablo 3-1, saha ziyaretlerinin katılımcılarını, tarihlerini ve bu ziyaretlere ilişkin notları göstermektedir. Tablo 3-1. Saha Ziyaretleri Bilgileri. Uzman Tarih Not Sn. Günal Özenirler, Proje Müdürü, Çev. Müh., M.Sc. Cenk Toplar Uzman, Çevrebilimci Sn. Burcu Savaş, Uzman, Sosyolog ve Nüfus Bilimci Haziran 2008 Temmuz 2008 Temmuz 2008 Temmuz 2008 ROTOR temsilcileri ve IFC uzmanları ile birlikte ilk saha ziyareti (örn., IFC tarafından Safha-I Değerleme Çalışması olarak sınıflandırılan) Saha denetçisi olarak DOKAY uzmanları ile birlikte. Göçmen ve yerel kuş türlerinin değerlendirilmesi dahil hızlı ekolojik araştırma.* Sosyoekonomik özelliklerle ilgili bilgi toplamak ve muhtemel genişlemeleri ile birlikte önerilen proje hakkında kamu görüşü almak için Proje Alanı çevresindeki köylerin muhtarları ile görüşme. * Sn. Toplar ın topladığı veriler, Prof. Dr. Yusuf Gemici tarafından değerlendirilmiş ve ÇSED raporunun ilgili kısımları, Prof. Gemici tarafından gözden geçirilerek iyileştirilmiştir. DOKAY, Proje ye yönelik kamu görüşü hakkında ilk elden bilgi almak için, karbon kredi belgelendirme prosedürü bağlamında Bahçe İlçe Merkezi nde düzenlenen paydaş toplantısına katılmıştır. Projenin, özellikle etrafındaki topluluk açısından (örn., işletim sırasında emisyon olmamasının yanı sıra, yerel trafik ve yerel gelir üreten faaliyetler üzerinde minimum ya da sıfır etki) çevre dostu tabiatına bağlı olarak yerel halkın, önerilen gelişime bir itirazı olmaması nedeniyle, işbu ÇSED Raporu nda sosyal etki değerlendirmesi mümkün olduğu kadar kısa tutulmuştur İklim Şartları Proje Sahası nın bulunduğu bölgede Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Buna bağlı olarak genelde, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Öte yandan, bu iklim örgüsü, Bahçe İlçe Merkezi ne (665 m.) kıyasla rakımın daha yüksek olduğu yerlerde değişebilmektedir. Dolayısıyla, Proje Sahası nın rakımında (örn., m. ile m. arasında), kış aylarında nispeten daha şiddetli hava koşulları (kar ve buz oluşumu) hüküm sürebilir. Günlük ortalama minimum ve maksimum sıcaklık, yaklaşık 3 C ve 18 C dir. Ortalama yıllık yağış ise, yaklaşık 850 mm. dir (PTD, 2008). Osmaniye İÇOM tarafından hazırlanan Çevre Durum Raporu nda (2007), İl de kaydedilen en şiddetli rüzgar hızı, 23.8 m/sn dir ve en şiddetli esen rüzgarlar, çoğunlukla Kasım, Aralık ve Ocak aylarında gözlenmektedir. İl in fırtınalı gün sayısı, 11 dir ve şiddetli rüzgarın olduğu gün

20 20/48 sayısı ise 98 dir. İl deki egemen rüzgar yönü, güney-güneybatı yönündendir. Fizibilite çalışmaları süresince Proje Sahası nda yürütülen meteorolojik ölçümlere (rüzgar ve sıcaklık dahil) göre, yıllık ortalama sıcaklık, 9 C ila 14 C arasında değişmektedir ve yıllık ortalama rüzgar hızı ise, 9,3 m/sn dir Jeomorfoloji ve Jeoloji Proje nin rüzgar türbinleri, m. ile m. arasında değişen bir rakıma sahip tepelik bir alana yerleştirilecektir (topoğrafya haritası ve türbin yerleri için bakınız Şekil 2-2). Tepenin kuzeyinde, yerleşim yerlerinin olduğu bir plato bulunmaktadır. Bahçe İlçe Merkezi nde, Bahçe içinden geçen mevcut nehirler nedeniyle, alüvyonlu formasyonlar bulunmaktadır. Diğer taraftan, İlçe Merkezi ni çevreleyen, Proje türbinlerinin kurulacağı tepelerdeki jeolojik formasyonlar, genel olarak killi şist ve yılantaşıdır. Bu ifade, Proje Sahası nda yürütülen jeoteknik çalışmanın sonuçları ile de desteklenmektedir. Jeolojik formasyonlara ait veriler ve bu yerlerdeki duraylılık, türbin temellerinin güvenliği açısından önemli olduğu için, jeoteknik araştırmalar, özellikle belirli türbin yerlerine odaklanmıştır. 30 m. ye kadar yapılan sondaj çalışmalarının sonuçlarına göre, sahada kesişen jeolojik formasyonlar, kumtaşı, killi silt ve kiltaşıdır. Proje sahasının yüzeyi ile ilgili olarak, alandaki dik yamaçlara dayalı şiddetli erozyon nedeniyle, zirai faaliyete uygun yüksek kalitede toprak bulunmaktadır. Alan, toprak erozyonunu mümkün olduğunca önlemek için ağaçlandırma amacıyla kullanılmaktadır. İl deki genel toprak kalitesini göstermek amacıyla, Şekil 3-1 de görülebileceği gibi, İl alanının çoğunluğu, VII. Sınıf Toprak Kapasitesi ne sahip tarım arazileri ile kaplıdır. Proje Sahası, VII. Sınıftır ve Proje sahasında tarımsal alan bulunmamaktadır. VIII 3% I 17% II 7% VII 55% VI 7% V 0% III 6% IV 5% I II III IV V VI VII VIII Şekil 3-1. Toprak Kapasitesi Sınıflarının Yüzde Dağılımı.

21 21/ Yerüstü ve Yeraltı Suyu Kalitesi Proje Sahası nda akan yerüstü suyu yoktur. Sadece yağışlı mevsimlerde akarsu olabilecek bazı mevsimlik dereler bulunmaktadır. Proje inşaatı, bu su yollarından hiçbirinin akışını engellemeyecektir. Tüm su akıntılarının, yağışlı mevsimlerden sonra kendi doğal yataklarına yolları yok etmeden güvenli biçimde akabilmeleri için erişim yollarının yanına drenaj sistemleri yapılmaktadır. Türbinlerin temelleri, hiçbir yeraltı suyu (YS) kaynağını tahrip etmeye yetmeyecek bir derinlik olan yaklaşık 3 m. derinliğe sahip olacaktır. Türbin yerlerinde, türbin temelleri altında hiçbir su rezervuarı olmadığından emin olmak için yaklaşık 30 m. lik bir derinliğe kadar sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. 30 m. derinliğe kadar akifer gözlenmemiştir. Bu durum, türbinlerin yerleştirildiği doruklarda, Proje nin YS akış profilinin değiştirilmesi açısından sorun olmayacağı ve YS nin türbin temellerinin stabilitesi üzerinde ortaya herhangi bir etki çıkarmayacağı anlamına gelmektedir Peyzaj Proje Sahası nı kapsayan bölgenin peyzajına, sıradağlar boyunca yüksek tepeler hakimdir. Tepelerde otlak arazileri ve meşe ağacı toplulukları bulunmaktadır (bakınız Şekil 3-2). Öte yandan, bölgede korunması gereken özel habitat olmadığı gibi, Proje sahası dahilinde ya da yakınından herhangi bir doğal park ya da tabiat anıtı da bulunmamaktadır. Ayrıca, Proje Sahası çevresinde belirtilecek ayrı öneme haiz hiçbir peyzaj unsuru da yoktur. Şekil 3-2. Proje Alanı nın Peyzajı (T40 ve T41 alanından görüntü) Ekoloji ve Biyotik Kaynaklar Raporun bu kısmında, bölgenin, Proje Sahası nın ve çevresinin ekolojik özellikleri verilmektedir. Ekolojik veriler, DOKAY Proje Ekibi nin masaüstü ve arazi çalışmaları ile elde edilmiştir. Masaüstü çalışmaları bağlamında, mevcut Türkçe PTD de verilen bilgiler, aşağıda verilen ana literatür kaynakları ile birlikte kullanılmıştır: Dünya Doğa Koruma Kurumu tarafından tanımlanan Biyoçeşitlilik Sıcak Noktaları 3 Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından tanımlanan Global Biyoçeşitlilik Sıcak Noktaları, azami yıkım tehdidi altında olan ve çeşitli küresel ekosistemler sunan biyolojik açıdan zengin bölgelerdir ve üç kriter üzerinden tanımlanır: i) mevcut tür sayısı, ii) bir ekosistemdeki endemic türlerin sayısı ve iii) karşı karşıya olunan tehlikenin derecesi. Project Sahası, Akdeniz i çevreleyen Akdeniz Havzası nda bulunmaktadır. İki ana 3 4

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER

NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER I TABLOLAR LİSTESİ IV RAKAMLAR LİSTESİ IV KISALTMALAR LİSTESİ V 1. AMAÇ VE KAPSAM 1 2. ÇEVRE POLİTİKASI

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir.

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir. THE GOLD STANDARD: Gold Standard Gönüllü Dengeleme Projeleri Proje Tasarım Dokümanı (GS-VER-PDD)A Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: http://www.cdmgoldstandard.org info@cdmgoldstandard.org

Detaylı

BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI

BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI Zorlu Plaza, 34310 Avcılar İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: + 90 (212) 456-2300 Faks: +90 (212) 422-0099 www.zorlu.com.tr EK - A BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)

Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Teslim edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ES-1. İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti. Temmuz, 2015 ANKARA

ES-1. İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti. Temmuz, 2015 ANKARA ES-1 İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti Temmuz, 2015 ANKARA ES-2 KISALTMALAR % Yüzde BOTAS Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi ÇED

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı