Türkiye de ilk İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır? a) 1926 b) 1936 c) 1946 d) 1956

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de ilk İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır? a) 1926 b) 1936 c) 1946 d) 1956"

Transkript

1

2 Türkiye de ilk İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır? a) 1926 b) 1936 c) 1946 d) 1956

3 Türkiye de ilk İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır? a) 1926 b) 1936 c) 1946 d) 1956

4 Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin iş etiğini etkileyen faktörleri arasında sayılmaz? a) Küresel piyasada rekabet avantajının elde edilmesinde insanların tutum ve davranışlarının etkisinin artmasıdır. b) Ekonomik ilişkilerde uluslararası etik, vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesidir. c) Küreselleşme iş ahlakıyla bağdaşmamasından dolayı iş etiğine ters düşmektedir. d) Küreselleşme ile birlikte, bazı uluslararası uzman kuruluşlar tarafından etik kodlarının belirlenmesi ve kullanılmasıdır.

5 Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin iş etiğini etkileyen faktörleri arasında sayılmaz? a) Küresel piyasada rekabet avantajının elde edilmesinde insanların tutum ve davranışlarının etkisinin artmasıdır. b) Ekonomik ilişkilerde uluslararası etik, vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesidir. c) Küreselleşme iş ahlakıyla bağdaşmamasından dolayı iş etiğine ters düşmektedir. d) Küreselleşme ile birlikte, bazı uluslararası uzman kuruluşlar tarafından etik kodlarının belirlenmesi ve kullanılmasıdır.

6 Aşağıdaki işyeri merdiven özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Genişliği 75 cm aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan bulundurulacaktır. b) Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan bulunacaktır. c) Genişlikleri bakım işlerinde kullanılanlar dışında en az 110 cm olacaktır. d) Merdiven eğimi 45 dereceden fazla olmamalıdır.

7 Aşağıdaki işyeri merdiven özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Genişliği 75 cm aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan bulundurulacaktır. b) Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan bulunacaktır. c) Genişlikleri bakım işlerinde kullanılanlar dışında en az 110 cm olacaktır. d) Merdiven eğimi 45 dereceden fazla olmamalıdır.

8 Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz? a) Sinerjik etki b) Antagonizma c) Additif etki d) Potansiyalizasyon

9 Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz? a) Sinerjik etki b) Antagonizma c) Additif etki d) Potansiyalizasyon

10 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 1. Grup için aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? a) En az 3 veya 4 yıl elektrik ile ilgili yüksek teknik öğrenim görenler b) En az 2 yıllık elektrik ile ilgili yüksek teknik öğrenim görenler c) Ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl elektrik ile ilgili mesleki ve teknik öğrenim görenler d) Lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle elektrik ile ilgili Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar

11 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 1. Grup için aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? a) En az 3 veya 4 yıl elektrik ile ilgili yüksek teknik öğrenim görenler b) En az 2 yıllık elektrik ile ilgili yüksek teknik öğrenim görenler c) Ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl elektrik ile ilgili mesleki ve teknik öğrenim görenler d) Lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle elektrik ile ilgili Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar

12 Aşağıdaki torna tezgahlarındaki güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır? a) Operasyon noktası uygun şekilde korunmalı b) Kayış kasnağa elle tutularak fren yaptırılmalı c) Talaş fırlamasına karşı tedbir alınmalı d) Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine alınmalı

13 Aşağıdaki torna tezgahlarındaki güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır? a) Operasyon noktası uygun şekilde korunmalı b) Kayış kasnağa elle tutularak fren yaptırılmalı c) Talaş fırlamasına karşı tedbir alınmalı d) Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine alınmalı

14 Aşağıdaki ateşleme yöntemlerinden hangisi grizu tehlikesi bulunan kömür ve kükürt madenlerinde kullanılmaz? a) Alüminyum kapsül b) Bakır kapsül c) Elektriksiz şok tipi kapsül d) Emniyetli fitil-adi kapsül

15 Aşağıdaki ateşleme yöntemlerinden hangisi grizu tehlikesi bulunan kömür ve kükürt madenlerinde kullanılmaz? a) Alüminyum kapsül b) Bakır kapsül c) Elektriksiz şok tipi kapsül d) Emniyetli fitil-adi kapsül

16 Yapı iskelelerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır? a) Sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında kurdurulacak veya söktürülecektir. b) En az üç ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek, sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır. c) Her fırtınadan sonra kontrol edilecektir. d) Taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır.

17 Yapı iskelelerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır? a) Sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında kurdurulacak veya söktürülecektir. b) En az üç ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek, sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır. c) Her fırtınadan sonra kontrol edilecektir. d) Taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır.

18 Yanma olayının yangına dönüşmesinde önemli bir faktör olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ile olur? I- Kondüksiyon II- Konveksiyon III- Radyasyon a) I-II b) III c) II-III d) I-II-III

19 Yanma olayının yangına dönüşmesinde önemli bir faktör olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ile olur? I- Kondüksiyon II- Konveksiyon III- Radyasyon a) I-II b) III c) II-III d) I-II-III

20 İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? a) 1. grup biyolojik etkenler b) 2. grup biyolojik etkenler c) 3. grup biyolojik etkenler d) 4. grup biyolojik etkenler

21 İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? a) 1. grup biyolojik etkenler b) 2. grup biyolojik etkenler c) 3. grup biyolojik etkenler d) 4. grup biyolojik etkenler

22 Aşağıdaki kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi yöntemlerinden en etkilisi hangisidir? a) Maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesi b) Kapalı sistemler kullanılması c) Mühendislik kontrol önlemleri d) Lokal veya genel havalandırma sistemi

23 Aşağıdaki kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi yöntemlerinden en etkilisi hangisidir? a) Maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesi b) Kapalı sistemler kullanılması c) Mühendislik kontrol önlemleri d) Lokal veya genel havalandırma sistemi

24 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelikte İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili kişi olarak ifade edilen ve iş sağlığı güvenliği kurulunda görev yapan kişi aşağıda belirtilenlerden hangisidir? a) Formen b) İşçi temsilcisi c) Sağlık güvenlik işçi temsilcisi d) Hiçbiri

25 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelikte İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili kişi olarak ifade edilen ve iş sağlığı güvenliği kurulunda görev yapan kişi aşağıda belirtilenlerden hangisidir? a) Formen b) İşçi temsilcisi c) Sağlık güvenlik işçi temsilcisi d) Hiçbiri

26 SGK İstatistiklerine göre ülkemizde iş kazaları en fazla işin kaçıncı saatinde meydana gelmektedir? a) 3. saat b) 2. saat c) 1. saat d) Ara dinlenmesinden sonra

27 SGK İstatistiklerine göre ülkemizde iş kazaları en fazla işin kaçıncı saatinde meydana gelmektedir? a) 3. saat b) 2. saat c) 1. saat d) Ara dinlenmesinden sonra

28 Risk değerlendirmede aşağıda verilen adımları sıralayınız. I. Riskin değerlendirilmesi II. Tehlikenin belirlenmesi III. Riski önleyecek ve kontrol edecek müdahalelerin yapılması IV. Değerlendirme sürecinin gözden geçirilerek, sürecin sürekli hale getirilmesi a) II-III-IV- I b) I-III-IV-II c) III-I-IV-II d) II-I-III-IV

29 Risk değerlendirmede aşağıda verilen adımları sıralayınız. I. Riskin değerlendirilmesi II. Tehlikenin belirlenmesi III. Riski önleyecek ve kontrol edecek müdahalelerin yapılması IV. Değerlendirme sürecinin gözden geçirilerek, sürecin sürekli hale getirilmesi a) II-III-IV- I b) I-III-IV-II c) III-I-IV-II d) II-I-III-IV

30 Aşağıdakilerden hangisi fiş-priz sistemlerinde uyulması gereken güvenlik önlemlerine aykırıdır? a) Fişler, aynı tesiste farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulacak yapı ve özellikte olmalıdır. b) Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalıdır. c) Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalıdır. d) Fiş ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından önce bağlantıyı sağlamalıdır.

31 Aşağıdakilerden hangisi fiş-priz sistemlerinde uyulması gereken güvenlik önlemlerine aykırıdır? a) Fişler, aynı tesiste farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulacak yapı ve özellikte olmalıdır. b) Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalıdır. c) Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalıdır. d) Fiş ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından önce bağlantıyı sağlamalıdır.

32 Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği alanındaki korunma yöntemlerinden biri değildir? a) Kaynağa yönelik korunma önlemleri b) Ortama yönelik korunma önlemleri c) Çevreye karşı koruma önlemleri d) Kişisel koruyucu donanımlar

33 Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği alanındaki korunma yöntemlerinden biri değildir? a) Kaynağa yönelik korunma önlemleri b) Ortama yönelik korunma önlemleri c) Çevreye karşı koruma önlemleri d) Kişisel koruyucu donanımlar

34 Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik kontrollerin amacı değildir? a) Makine ve tesislerin kapasitelerini belirlemek b) İşletme şartlarından dolayı yıpranma, aşınma vb. durumların varlığını araştırmak c) Gerekli hallerde; tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında değişiklikleri ve tedbirleri tespit etmek d) Bir sonraki periyoda kadar güvenli bir şekilde vazife yapıp yapamayacağı konusunda fikir ve kanaat oluşturmak

35 Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik kontrollerin amacı değildir? a) Makine ve tesislerin kapasitelerini belirlemek b) İşletme şartlarından dolayı yıpranma, aşınma vb. durumların varlığını araştırmak c) Gerekli hallerde; tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında değişiklikleri ve tedbirleri tespit etmek d) Bir sonraki periyoda kadar güvenli bir şekilde vazife yapıp yapamayacağı konusunda fikir ve kanaat oluşturmak

36 Kimyasal maddelerin etiketlenmesinde (S) harfinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Kimyasalın güvenlikle ilgili bilgilerini ifade eder. b) Kimyasalın riskleri ile ilgili bilgilerini ifade eder. c) Kimyasalın formülü ile ilgili bilgilerini ifade eder. d) Fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgilerini ifade eder.

37 Kimyasal maddelerin etiketlenmesinde (S) harfinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Kimyasalın güvenlikle ilgili bilgilerini ifade eder. b) Kimyasalın riskleri ile ilgili bilgilerini ifade eder. c) Kimyasalın formülü ile ilgili bilgilerini ifade eder. d) Fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgilerini ifade eder.

38 Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına vardiyalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde vardiya sayısı 24 saatlik süre içinde en az vardiya olacak şekilde düzenlenmelidir. cümlesindeki boşluğa hangi ibare gelmelidir? a) Bir b) İki c) Üç d) Dört

39 Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına vardiyalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde vardiya sayısı 24 saatlik süre içinde en az vardiya olacak şekilde düzenlenmelidir. cümlesindeki boşluğa hangi ibare gelmelidir? a) Bir b) İki c) Üç d) Dört

40 Gürültüden ileri gelen işitme kayıplarının tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? a) Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti b) Gürültüye karşı kişisel duyarlılık c) Gürültüden etkilenme süresi d) Gürültüye maruz kalan kişinin yaşı

41 Gürültüden ileri gelen işitme kayıplarının tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? a) Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti b) Gürültüye karşı kişisel duyarlılık c) Gürültüden etkilenme süresi d) Gürültüye maruz kalan kişinin yaşı

42 Çekiçle çalışmalarda aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? a) Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı b) Aşınmış ve çizilmiş çekiç kullanılmamalı c) Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı d) Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı

43 Çekiçle çalışmalarda aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? a) Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı b) Aşınmış ve çizilmiş çekiç kullanılmamalı c) Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı d) Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı

44 Aşağıda belirtilenlerden hangisi kompresörlerde bulunması gerekli güvenlik cihazlarından değildir? a) Su seviye göstergesi b) Uzaktan durdurma sistemi c) Manometre d) Su tahliye sistemi

45 Aşağıda belirtilenlerden hangisi kompresörlerde bulunması gerekli güvenlik cihazlarından değildir? a) Su seviye göstergesi b) Uzaktan durdurma sistemi c) Manometre d) Su tahliye sistemi

46 Aşağıda belirtilenlerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz? a) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler b) İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler c) Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler

47 Aşağıda belirtilenlerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz? a) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler b) İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler c) Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler

48 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi aşağıda belirtilenlerden hangisidir? a) 87 sayılı sözleşme b) 98 sayılı sözleşme c) 155 sayılı sözleşme d) 159 sayılı sözleşme

49 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi aşağıda belirtilenlerden hangisidir? a) 87 sayılı sözleşme b) 98 sayılı sözleşme c) 155 sayılı sözleşme d) 159 sayılı sözleşme

50 Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? a) Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir. b) Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir. c) Tehlikeli gerilim: Etkin değeri, alçak gerilimde 42 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir. d) Salgı (sehim): İletken ile iletkenin iki askı noktasını birleştiren doğru arasındaki en büyük düşey uzaklıktır.

51 Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? a) Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir. b) Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir. c) Tehlikeli gerilim: Etkin değeri, alçak gerilimde 42 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir. d) Salgı (sehim): İletken ile iletkenin iki askı noktasını birleştiren doğru arasındaki en büyük düşey uzaklıktır.

52 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi uyarıcı işaretlerin özelliklerinden değildir? a) Daire biçimindedir. b) Zemin sarıdır. c) Çerçeve siyahtır. d) Piktogram siyahtır.

53 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi uyarıcı işaretlerin özelliklerinden değildir? a) Daire biçimindedir. b) Zemin sarıdır. c) Çerçeve siyahtır. d) Piktogram siyahtır.

54 Aşağıda belirtilenlerden işlerden hangisi Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelikte emniyet kemeri kullanılması gereken işler arasında sayılmamıştır? a) Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri b) İskelelerde çalışma c) Prefabrik parçaların montajı d) Direk ya da sütunlarda çalışma

55 Aşağıda belirtilenlerden işlerden hangisi Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelikte emniyet kemeri kullanılması gereken işler arasında sayılmamıştır? a) Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri b) İskelelerde çalışma c) Prefabrik parçaların montajı d) Direk ya da sütunlarda çalışma

56 Aşağıda belirtilen mevzuattan hangisinde iş ekipmanlarında bulunması gereken özelliklere ilişkin hususlar yer almamaktadır? a) Makine Emniyet Yönetmeliği b) Makine Koruyucuları Yönetmeliği c) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği d) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

57 Aşağıda belirtilen mevzuattan hangisinde iş ekipmanlarında bulunması gereken özelliklere ilişkin hususlar yer almamaktadır? a) Makine Emniyet Yönetmeliği b) Makine Koruyucuları Yönetmeliği c) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği d) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

58 LPG dolumu yapılan, 50 nin üzerinde işçi çalıştırılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı bir işyerinde aşağıda belirtilen belgelerden hangilerinin bulunması gerekmektedir? I. Patlamadan korunma dokümanı II. Sağlık Güvenlik Planı III. İş Sağlığı Güvenliği Kurul Defteri IV. Acil Durum Planı V. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbir ve tavsiyelerini yazmaları için noter tarafından onaylanmış bir defter a) I, III b) II, III, IV c) I, III, IV, V d) II, III, V

59 LPG dolumu yapılan, 50 nin üzerinde işçi çalıştırılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı bir işyerinde aşağıda belirtilen belgelerden hangilerinin bulunması gerekmektedir? I. Patlamadan korunma dokümanı II. Sağlık Güvenlik Planı III. İş Sağlığı Güvenliği Kurul Defteri IV. Acil Durum Planı V. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbir ve tavsiyelerini yazmaları için noter tarafından onaylanmış bir defter a) I, III b) II, III, IV c) I, III, IV, V d) II, III, V

60 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılan Tehlike Sınıfı belirlemesinde aşağıda belirtilen tehlike sınıflamalarından hangileri yer alır? a) Az tehlikeli tehlikeli - çok tehlikeli b) Düşük tehlikeli - orta tehlikeli - yüksek tehlikeli c) Az tehlikeli - orta tehlikeli - çok tehlikeli d) Tehlikeli - orta tehlikeli - çok tehlikeli

61 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılan Tehlike Sınıfı belirlemesinde aşağıda belirtilen tehlike sınıflamalarından hangileri yer alır? a) Az tehlikeli tehlikeli - çok tehlikeli b) Düşük tehlikeli - orta tehlikeli - yüksek tehlikeli c) Az tehlikeli - orta tehlikeli - çok tehlikeli d) Tehlikeli - orta tehlikeli - çok tehlikeli

62 Aşağıda belirtilenlerden hangisi işçinin ortamla ısı elverişine etki eden faktörlerden değildir? a) Hava akım hızı b) Radyan ısı c) Ortamın ısı yalıtımı d) Hava sıcaklığı

63 Aşağıda belirtilenlerden hangisi işçinin ortamla ısı elverişine etki eden faktörlerden değildir? a) Hava akım hızı b) Radyan ısı c) Ortamın ısı yalıtımı d) Hava sıcaklığı

64 Kimya endüstrisinde proses dizaynı ve proses işletme esnasında belirli anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak tehlikelerin tanımlanmasına yardımcı olması amacıyla yaygın olarak kullanılan risk değerlendirmesi aşağıda belirtilenlerden hangisidir? a) HAZOP b) FMEA c) ETA d) Güvenlik denetimi

65 Kimya endüstrisinde proses dizaynı ve proses işletme esnasında belirli anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak tehlikelerin tanımlanmasına yardımcı olması amacıyla yaygın olarak kullanılan risk değerlendirmesi aşağıda belirtilenlerden hangisidir? a) HAZOP b) FMEA c) ETA d) Güvenlik denetimi

66 Prefabrik yapı elemanı montajı yapan vinç gibi hareketli mekanik ekipman ile yapı elemanı arasında, çalışma sırasında en az ne kadar bir emniyet mesafesi bırakılmalıdır? a) 250 cm b) 100 cm c) 20 cm d) 50 cm

67 Prefabrik yapı elemanı montajı yapan vinç gibi hareketli mekanik ekipman ile yapı elemanı arasında, çalışma sırasında en az ne kadar bir emniyet mesafesi bırakılmalıdır? a) 250 cm b) 100 cm c) 20 cm d) 50 cm

68 Gevşek ve az sıkı zemine sahip iksasız, şevli açılan inşaat çukurlarının (β) şev açıları en fazla kaç derece olmalıdır? a) 30 b) 80 c) 60 d) 45

69 Gevşek ve az sıkı zemine sahip iksasız, şevli açılan inşaat çukurlarının (β) şev açıları en fazla kaç derece olmalıdır? a) 30 b) 80 c) 60 d) 45

70 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Teknik nezaretçi en az 4 haftada bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. b) Teknik nezaretçi en az 20 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. c) Teknik nezaretçi en az 25 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. d) Teknik nezaretçi en az 15 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır.

71 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Teknik nezaretçi en az 4 haftada bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. b) Teknik nezaretçi en az 20 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. c) Teknik nezaretçi en az 25 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. d) Teknik nezaretçi en az 15 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır.

72 Gömülü gaz tanklarının kanal, kuyu, bina bodrum duvarları v.b. yerlerden sızıntı kaçak gibi tehlikelere karşı en az kaç metre mesafede konumlandırılmaları gerekir? a) 1,5 m b) 2 m c) 5 m d) 10 m

73 Gömülü gaz tanklarının kanal, kuyu, bina bodrum duvarları v.b. yerlerden sızıntı kaçak gibi tehlikelere karşı en az kaç metre mesafede konumlandırılmaları gerekir? a) 1,5 m b) 2 m c) 5 m d) 10 m

74 Kömür ve kükürt ocaklarında ateşlemede aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kömür ve kükürt ocaklarında, lağımlar yalnızca elektrikli kapsülle ateşlenebilir. b) Kömür ve kükürt ocaklarında, sadece alüminyum kovanlı kapsül kullanılır. c) Birlikte kullanılacak elektrikli kapsüller aynı dirençte olacak, buna olanak yoksa, dirençler arasındaki fark, +,- 0,25 Ohmu geçmeyecektir. d) Kömür ve kükürt ocaklarında, sadece bakır kovanlı kapsül kullanılır.

75 Kömür ve kükürt ocaklarında ateşlemede aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kömür ve kükürt ocaklarında, lağımlar yalnızca elektrikli kapsülle ateşlenebilir. b) Kömür ve kükürt ocaklarında, sadece alüminyum kovanlı kapsül kullanılır. c) Birlikte kullanılacak elektrikli kapsüller aynı dirençte olacak, buna olanak yoksa, dirençler arasındaki fark, +,- 0,25 Ohmu geçmeyecektir. d) Kömür ve kükürt ocaklarında, sadece bakır kovanlı kapsül kullanılır.

76 Bir kişin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı en fazla kaç kg dır? a) 5 kg b) 10 kg c) 15 kg d) 25 kg

77 Bir kişin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı en fazla kaç kg dır? a) 5 kg b) 10 kg c) 15 kg d) 25 kg

78 Aşağıdaki verilen içinde çalışılamayacak hava değerlerinden hangisi yanlıştır? a) Karbondioksit oranı % 0,5 den çok olan yerlerde çalışma yapılmaz. b) Metan oranı % 2 den çok olan yerlerde çalışma yapılmaz. c) Oksijen oranı % 19 dan az olan yerlerde çalışma yapılmaz. d) Azot oranı % 19 dan az olan yerlerde çalışma yapılabilir.

79 Aşağıdaki verilen içinde çalışılamayacak hava değerlerinden hangisi yanlıştır? a) Karbondioksit oranı % 0,5 den çok olan yerlerde çalışma yapılmaz. b) Metan oranı % 2 den çok olan yerlerde çalışma yapılmaz. c) Oksijen oranı % 19 dan az olan yerlerde çalışma yapılmaz. d) Azot oranı % 19 dan az olan yerlerde çalışma yapılabilir.

80 Aşağıdaki verilen toz ölçüm yöntemlerinden hangisi doğrudur? a) Katalitik esaslı yakma yöntemi ile çalışan dedektörlerle yapılır. b) Gaz ölçüm dedektörleriyle yapılabilir. c) İpliksi tozlar hariç gravimetrik yöntemle yapılır. d) Tozlar zararlı olmadığından ölçüm yapmaya gerek yoktur.

81 Aşağıdaki verilen toz ölçüm yöntemlerinden hangisi doğrudur? a) Katalitik esaslı yakma yöntemi ile çalışan dedektörlerle yapılır. b) Gaz ölçüm dedektörleriyle yapılabilir. c) İpliksi tozlar hariç gravimetrik yöntemle yapılır. d) Tozlar zararlı olmadığından ölçüm yapmaya gerek yoktur.

82 Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri risk değerlendirmesinde kullanılan yöntemlerdendir? I. Ne olur eğer? (What if?) II. III. IV. Görev Risk Analizi (Job Safety Analysis) Hata Modu ve Etki Analizi (FMEA) Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışmaları (Hazard and Operability Studies) V. Başlangıç Tehlike Analizi (Preliminary Hazards Analysis) VI. Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis) a) III, V, VI b) Hepsi c) II, III, IV, V d) II, IV, V, VI

83 Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri risk değerlendirmesinde kullanılan yöntemlerdendir? I. Ne olur eğer? (What if?) II. III. IV. Görev Risk Analizi (Job Safety Analysis) Hata Modu ve Etki Analizi (FMEA) Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışmaları (Hazard and Operability Studies) V. Başlangıç Tehlike Analizi (Preliminary Hazards Analysis) VI. Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis) a) III, V, VI b) Hepsi c) II, III, IV, V d) II, IV, V, VI

84 Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ramak kala olaylardır? I. İskelede çalışanların aşağıya tuğla düşürmeleri ancak tuğlanın hiç kimseye zarar vermemesi II. Forklift operatörünün, forkliftler için ayrılmış yolda yürüyen işçiyi son anda fark ederek, sesli uyarı yapması sonucu, işçinin kendini kenara atarak ezilmekten kurtulması III. Zemindeki, yağ artıklarına basan işçinin ayağının kayması, sendelenmesi IV. Vinçle yük taşınırken, yükün işçiye çarpması, işçinin yere düşmesi, kafasını yere çarpması sonucu yaralanması, 1 günlük işgöremez raporu alması a) IV b) I, II, III c) I d) Hepsi

85 Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ramak kala olaylardır? I. İskelede çalışanların aşağıya tuğla düşürmeleri ancak tuğlanın hiç kimseye zarar vermemesi II. Forklift operatörünün, forkliftler için ayrılmış yolda yürüyen işçiyi son anda fark ederek, sesli uyarı yapması sonucu, işçinin kendini kenara atarak ezilmekten kurtulması III. Zemindeki, yağ artıklarına basan işçinin ayağının kayması, sendelenmesi IV. Vinçle yük taşınırken, yükün işçiye çarpması, işçinin yere düşmesi, kafasını yere çarpması sonucu yaralanması, 1 günlük işgöremez raporu alması a) IV b) I, II, III c) I d) Hepsi

86 Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri kabul edilebilir risk kavramının tanımıdır? a) Kanuni zorunluluklar ve işletmenin İSG politika ve uygulamaları dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk b) 3 günden daha az süreli iş göremezlikle sonuçlanabilecek kazaya yol açabilecek risk c) İşçilerin yakınmadıkları risk d) Ramak kala olay

87 Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri kabul edilebilir risk kavramının tanımıdır? a) Kanuni zorunluluklar ve işletmenin İSG politika ve uygulamaları dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk b) 3 günden daha az süreli iş göremezlikle sonuçlanabilecek kazaya yol açabilecek risk c) İşçilerin yakınmadıkları risk d) Ramak kala olay

88 Aşağıda belirtilenlerden hangisi biyolojik tehlike kaynağı değildir? a) Vektörler b) Metal dumanı c) Parazitler d) Mantarlar

89 Aşağıda belirtilenlerden hangisi biyolojik tehlike kaynağı değildir? a) Vektörler b) Metal dumanı c) Parazitler d) Mantarlar

90 Aşağıda belirtilenlerden hangileri yangın durdurucu sistemlerdir? I. Yangın kaçış yolu aydınlatması II. Yangın damperleri III. Kablo köpükleri IV. Yangın boyaları V. Yangın duvarı a) Hepsi b) II, V c) II, III, IV, V d) II, IV, V

91 Aşağıda belirtilenlerden hangileri yangın durdurucu sistemlerdir? I. Yangın kaçış yolu aydınlatması II. Yangın damperleri III. Kablo köpükleri IV. Yangın boyaları V. Yangın duvarı a) Hepsi b) II, V c) II, III, IV, V d) II, IV, V

92 Motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Geri gidişlerinde sesli ya da ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır. b) Yalnızca özel olarak bu iş için yapılmış olanlarında insan taşınmasına müsaade edilebilir. c) Üzerinde sadece ehliyetli eleman bulunmasına izin verilir. d) Operatörün kumanda yerinden çalışma alanını tam olarak görememesi halinde otomatik devreye giren sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır.

93 Motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Geri gidişlerinde sesli ya da ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır. b) Yalnızca özel olarak bu iş için yapılmış olanlarında insan taşınmasına müsaade edilebilir. c) Üzerinde sadece ehliyetli eleman bulunmasına izin verilir. d) Operatörün kumanda yerinden çalışma alanını tam olarak görememesi halinde otomatik devreye giren sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır.

94 Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir? a) Kullanım süreleri b) İşyerindeki çalışan sayısı c) Maruziyet sıklığı d) İşçinin çalıştığı yerin özellikleri

95 Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir? a) Kullanım süreleri b) İşyerindeki çalışan sayısı c) Maruziyet sıklığı d) İşçinin çalıştığı yerin özellikleri

96 Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? a) Yapılan işin özelliği b) Havalandırma sistemi c) İşyerinin büyüklüğü d) Çalışan sayısı

97 Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? a) Yapılan işin özelliği b) Havalandırma sistemi c) İşyerinin büyüklüğü d) Çalışan sayısı

98 İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında; çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, aşağıdakilerden hangisi alınacak önlemlerdendir? a) Emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve her çalışma günü kontrol edilecektir. b) Taşıma kabini düşme risklerinde darbelere karşı daha dayanıklı bir malzemeden yapılacak ve her çalışmadan önce kontrol edilecektir. c) Olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacaktır. d) Taşıma kabininde çarpma, tehlikeli bir şekilde sürüklenme veya düşme ve istem dışı kurtulma hareketleri esnasında işçilerin zarar görmemeleri sağlanacaktır.

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır?

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? 26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI Tarih : 08-08-2005 1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? A) 1996 -

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 1- Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır? I-Riskleri değerlendirme,

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI C C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 1 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır.

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI SERTİFİKA PROGRAMI DENEME SINAVI Sayfa 2 1- Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır? A)Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

www.batiakademi.com.tr

www.batiakademi.com.tr T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100 2. GRUP: C SINIFI

Detaylı

www.batiegitim.com.tr

www.batiegitim.com.tr KİTAPÇIK TÜRÜ A www.batiegitim.com.tr 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BATI EĞİTİM İŞYERİ HEKİMLİĞİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI - I 27.04.2013 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/19 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. İş Kanunu na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ 31.05.2012 -İşçilerin özlük dosyaları oluşturulmamıştır. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma Ortamı Gözetimi Çalışma Ortamı Gözetimi Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu nedir? -MAK

Detaylı

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem

SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum türlerinden biri değildir? A)Yangın B)Organizasyon yapısının değişmesi C)Sanayi kazaları D)Deprem ERMAN AKADEMİ İSG UZMANLIĞI HAZIRLIK SORULARI ACİL DURUM PLANLARI SORU 1 : "İş yerinde herhangi bir soruna yönelik, hazırlanacak eylem planı güvenlik önlemleri açısından en az..., kontroller için en az...,

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI X

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI X 1) Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi ne göre iş sağlığı hizmetleri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesini

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100

Detaylı

www.isgdosya.com İSG ÖZETLERİ

www.isgdosya.com İSG ÖZETLERİ İSG ÖZETLERİ ACİL DURUM PLANLARI Büyük tehlikeli kuruluşların acil durum planları işyerine ve civarına ait acil durum işlemlerini kapsamalıdır. İşyeri acil durum planı işletme yönetimi tarafından hazırlanmalı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Sayısı 28628 Resmi Gazete Tarihi 25.04.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 17 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU

XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU XV. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU 1 B S-1) Madenlerde zorunlu çalışmayı kaldıran 1869 Tarihli mevzuat hangisidir? A) Dilaver paşa Nizamnamesi B) Maadin Nizamnamesi C) Havza-i Fahmiye Teamülnamesi D) Hiçbiri

Detaylı