Türkiye de ilk İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır? a) 1926 b) 1936 c) 1946 d) 1956

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de ilk İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır? a) 1926 b) 1936 c) 1946 d) 1956"

Transkript

1

2 Türkiye de ilk İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır? a) 1926 b) 1936 c) 1946 d) 1956

3 Türkiye de ilk İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır? a) 1926 b) 1936 c) 1946 d) 1956

4 Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin iş etiğini etkileyen faktörleri arasında sayılmaz? a) Küresel piyasada rekabet avantajının elde edilmesinde insanların tutum ve davranışlarının etkisinin artmasıdır. b) Ekonomik ilişkilerde uluslararası etik, vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesidir. c) Küreselleşme iş ahlakıyla bağdaşmamasından dolayı iş etiğine ters düşmektedir. d) Küreselleşme ile birlikte, bazı uluslararası uzman kuruluşlar tarafından etik kodlarının belirlenmesi ve kullanılmasıdır.

5 Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin iş etiğini etkileyen faktörleri arasında sayılmaz? a) Küresel piyasada rekabet avantajının elde edilmesinde insanların tutum ve davranışlarının etkisinin artmasıdır. b) Ekonomik ilişkilerde uluslararası etik, vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesidir. c) Küreselleşme iş ahlakıyla bağdaşmamasından dolayı iş etiğine ters düşmektedir. d) Küreselleşme ile birlikte, bazı uluslararası uzman kuruluşlar tarafından etik kodlarının belirlenmesi ve kullanılmasıdır.

6 Aşağıdaki işyeri merdiven özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Genişliği 75 cm aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan bulundurulacaktır. b) Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan bulunacaktır. c) Genişlikleri bakım işlerinde kullanılanlar dışında en az 110 cm olacaktır. d) Merdiven eğimi 45 dereceden fazla olmamalıdır.

7 Aşağıdaki işyeri merdiven özelliklerinden hangisi yanlıştır? a) Genişliği 75 cm aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan bulundurulacaktır. b) Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan bulunacaktır. c) Genişlikleri bakım işlerinde kullanılanlar dışında en az 110 cm olacaktır. d) Merdiven eğimi 45 dereceden fazla olmamalıdır.

8 Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz? a) Sinerjik etki b) Antagonizma c) Additif etki d) Potansiyalizasyon

9 Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz? a) Sinerjik etki b) Antagonizma c) Additif etki d) Potansiyalizasyon

10 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 1. Grup için aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? a) En az 3 veya 4 yıl elektrik ile ilgili yüksek teknik öğrenim görenler b) En az 2 yıllık elektrik ile ilgili yüksek teknik öğrenim görenler c) Ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl elektrik ile ilgili mesleki ve teknik öğrenim görenler d) Lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle elektrik ile ilgili Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar

11 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 1. Grup için aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? a) En az 3 veya 4 yıl elektrik ile ilgili yüksek teknik öğrenim görenler b) En az 2 yıllık elektrik ile ilgili yüksek teknik öğrenim görenler c) Ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl elektrik ile ilgili mesleki ve teknik öğrenim görenler d) Lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle elektrik ile ilgili Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar

12 Aşağıdaki torna tezgahlarındaki güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır? a) Operasyon noktası uygun şekilde korunmalı b) Kayış kasnağa elle tutularak fren yaptırılmalı c) Talaş fırlamasına karşı tedbir alınmalı d) Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine alınmalı

13 Aşağıdaki torna tezgahlarındaki güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır? a) Operasyon noktası uygun şekilde korunmalı b) Kayış kasnağa elle tutularak fren yaptırılmalı c) Talaş fırlamasına karşı tedbir alınmalı d) Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine alınmalı

14 Aşağıdaki ateşleme yöntemlerinden hangisi grizu tehlikesi bulunan kömür ve kükürt madenlerinde kullanılmaz? a) Alüminyum kapsül b) Bakır kapsül c) Elektriksiz şok tipi kapsül d) Emniyetli fitil-adi kapsül

15 Aşağıdaki ateşleme yöntemlerinden hangisi grizu tehlikesi bulunan kömür ve kükürt madenlerinde kullanılmaz? a) Alüminyum kapsül b) Bakır kapsül c) Elektriksiz şok tipi kapsül d) Emniyetli fitil-adi kapsül

16 Yapı iskelelerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır? a) Sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında kurdurulacak veya söktürülecektir. b) En az üç ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek, sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır. c) Her fırtınadan sonra kontrol edilecektir. d) Taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır.

17 Yapı iskelelerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır? a) Sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında kurdurulacak veya söktürülecektir. b) En az üç ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek, sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır. c) Her fırtınadan sonra kontrol edilecektir. d) Taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır.

18 Yanma olayının yangına dönüşmesinde önemli bir faktör olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ile olur? I- Kondüksiyon II- Konveksiyon III- Radyasyon a) I-II b) III c) II-III d) I-II-III

19 Yanma olayının yangına dönüşmesinde önemli bir faktör olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ile olur? I- Kondüksiyon II- Konveksiyon III- Radyasyon a) I-II b) III c) II-III d) I-II-III

20 İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? a) 1. grup biyolojik etkenler b) 2. grup biyolojik etkenler c) 3. grup biyolojik etkenler d) 4. grup biyolojik etkenler

21 İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? a) 1. grup biyolojik etkenler b) 2. grup biyolojik etkenler c) 3. grup biyolojik etkenler d) 4. grup biyolojik etkenler

22 Aşağıdaki kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi yöntemlerinden en etkilisi hangisidir? a) Maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesi b) Kapalı sistemler kullanılması c) Mühendislik kontrol önlemleri d) Lokal veya genel havalandırma sistemi

23 Aşağıdaki kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi yöntemlerinden en etkilisi hangisidir? a) Maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesi b) Kapalı sistemler kullanılması c) Mühendislik kontrol önlemleri d) Lokal veya genel havalandırma sistemi

24 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelikte İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili kişi olarak ifade edilen ve iş sağlığı güvenliği kurulunda görev yapan kişi aşağıda belirtilenlerden hangisidir? a) Formen b) İşçi temsilcisi c) Sağlık güvenlik işçi temsilcisi d) Hiçbiri

25 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelikte İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili kişi olarak ifade edilen ve iş sağlığı güvenliği kurulunda görev yapan kişi aşağıda belirtilenlerden hangisidir? a) Formen b) İşçi temsilcisi c) Sağlık güvenlik işçi temsilcisi d) Hiçbiri

26 SGK İstatistiklerine göre ülkemizde iş kazaları en fazla işin kaçıncı saatinde meydana gelmektedir? a) 3. saat b) 2. saat c) 1. saat d) Ara dinlenmesinden sonra

27 SGK İstatistiklerine göre ülkemizde iş kazaları en fazla işin kaçıncı saatinde meydana gelmektedir? a) 3. saat b) 2. saat c) 1. saat d) Ara dinlenmesinden sonra

28 Risk değerlendirmede aşağıda verilen adımları sıralayınız. I. Riskin değerlendirilmesi II. Tehlikenin belirlenmesi III. Riski önleyecek ve kontrol edecek müdahalelerin yapılması IV. Değerlendirme sürecinin gözden geçirilerek, sürecin sürekli hale getirilmesi a) II-III-IV- I b) I-III-IV-II c) III-I-IV-II d) II-I-III-IV

29 Risk değerlendirmede aşağıda verilen adımları sıralayınız. I. Riskin değerlendirilmesi II. Tehlikenin belirlenmesi III. Riski önleyecek ve kontrol edecek müdahalelerin yapılması IV. Değerlendirme sürecinin gözden geçirilerek, sürecin sürekli hale getirilmesi a) II-III-IV- I b) I-III-IV-II c) III-I-IV-II d) II-I-III-IV

30 Aşağıdakilerden hangisi fiş-priz sistemlerinde uyulması gereken güvenlik önlemlerine aykırıdır? a) Fişler, aynı tesiste farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulacak yapı ve özellikte olmalıdır. b) Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalıdır. c) Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalıdır. d) Fiş ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından önce bağlantıyı sağlamalıdır.

31 Aşağıdakilerden hangisi fiş-priz sistemlerinde uyulması gereken güvenlik önlemlerine aykırıdır? a) Fişler, aynı tesiste farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulacak yapı ve özellikte olmalıdır. b) Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalıdır. c) Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalıdır. d) Fiş ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından önce bağlantıyı sağlamalıdır.

32 Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği alanındaki korunma yöntemlerinden biri değildir? a) Kaynağa yönelik korunma önlemleri b) Ortama yönelik korunma önlemleri c) Çevreye karşı koruma önlemleri d) Kişisel koruyucu donanımlar

33 Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği alanındaki korunma yöntemlerinden biri değildir? a) Kaynağa yönelik korunma önlemleri b) Ortama yönelik korunma önlemleri c) Çevreye karşı koruma önlemleri d) Kişisel koruyucu donanımlar

34 Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik kontrollerin amacı değildir? a) Makine ve tesislerin kapasitelerini belirlemek b) İşletme şartlarından dolayı yıpranma, aşınma vb. durumların varlığını araştırmak c) Gerekli hallerde; tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında değişiklikleri ve tedbirleri tespit etmek d) Bir sonraki periyoda kadar güvenli bir şekilde vazife yapıp yapamayacağı konusunda fikir ve kanaat oluşturmak

35 Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik kontrollerin amacı değildir? a) Makine ve tesislerin kapasitelerini belirlemek b) İşletme şartlarından dolayı yıpranma, aşınma vb. durumların varlığını araştırmak c) Gerekli hallerde; tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında değişiklikleri ve tedbirleri tespit etmek d) Bir sonraki periyoda kadar güvenli bir şekilde vazife yapıp yapamayacağı konusunda fikir ve kanaat oluşturmak

36 Kimyasal maddelerin etiketlenmesinde (S) harfinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Kimyasalın güvenlikle ilgili bilgilerini ifade eder. b) Kimyasalın riskleri ile ilgili bilgilerini ifade eder. c) Kimyasalın formülü ile ilgili bilgilerini ifade eder. d) Fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgilerini ifade eder.

37 Kimyasal maddelerin etiketlenmesinde (S) harfinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Kimyasalın güvenlikle ilgili bilgilerini ifade eder. b) Kimyasalın riskleri ile ilgili bilgilerini ifade eder. c) Kimyasalın formülü ile ilgili bilgilerini ifade eder. d) Fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgilerini ifade eder.

38 Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına vardiyalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde vardiya sayısı 24 saatlik süre içinde en az vardiya olacak şekilde düzenlenmelidir. cümlesindeki boşluğa hangi ibare gelmelidir? a) Bir b) İki c) Üç d) Dört

39 Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına vardiyalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde vardiya sayısı 24 saatlik süre içinde en az vardiya olacak şekilde düzenlenmelidir. cümlesindeki boşluğa hangi ibare gelmelidir? a) Bir b) İki c) Üç d) Dört

40 Gürültüden ileri gelen işitme kayıplarının tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? a) Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti b) Gürültüye karşı kişisel duyarlılık c) Gürültüden etkilenme süresi d) Gürültüye maruz kalan kişinin yaşı

41 Gürültüden ileri gelen işitme kayıplarının tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? a) Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti b) Gürültüye karşı kişisel duyarlılık c) Gürültüden etkilenme süresi d) Gürültüye maruz kalan kişinin yaşı

42 Çekiçle çalışmalarda aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? a) Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı b) Aşınmış ve çizilmiş çekiç kullanılmamalı c) Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı d) Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı

43 Çekiçle çalışmalarda aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? a) Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı b) Aşınmış ve çizilmiş çekiç kullanılmamalı c) Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı d) Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı

44 Aşağıda belirtilenlerden hangisi kompresörlerde bulunması gerekli güvenlik cihazlarından değildir? a) Su seviye göstergesi b) Uzaktan durdurma sistemi c) Manometre d) Su tahliye sistemi

45 Aşağıda belirtilenlerden hangisi kompresörlerde bulunması gerekli güvenlik cihazlarından değildir? a) Su seviye göstergesi b) Uzaktan durdurma sistemi c) Manometre d) Su tahliye sistemi

46 Aşağıda belirtilenlerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz? a) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler b) İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler c) Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler

47 Aşağıda belirtilenlerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz? a) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler b) İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler c) Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler

48 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi aşağıda belirtilenlerden hangisidir? a) 87 sayılı sözleşme b) 98 sayılı sözleşme c) 155 sayılı sözleşme d) 159 sayılı sözleşme

49 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi aşağıda belirtilenlerden hangisidir? a) 87 sayılı sözleşme b) 98 sayılı sözleşme c) 155 sayılı sözleşme d) 159 sayılı sözleşme

50 Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? a) Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir. b) Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir. c) Tehlikeli gerilim: Etkin değeri, alçak gerilimde 42 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir. d) Salgı (sehim): İletken ile iletkenin iki askı noktasını birleştiren doğru arasındaki en büyük düşey uzaklıktır.

51 Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? a) Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir. b) Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir. c) Tehlikeli gerilim: Etkin değeri, alçak gerilimde 42 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir. d) Salgı (sehim): İletken ile iletkenin iki askı noktasını birleştiren doğru arasındaki en büyük düşey uzaklıktır.

52 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi uyarıcı işaretlerin özelliklerinden değildir? a) Daire biçimindedir. b) Zemin sarıdır. c) Çerçeve siyahtır. d) Piktogram siyahtır.

53 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi uyarıcı işaretlerin özelliklerinden değildir? a) Daire biçimindedir. b) Zemin sarıdır. c) Çerçeve siyahtır. d) Piktogram siyahtır.

54 Aşağıda belirtilenlerden işlerden hangisi Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelikte emniyet kemeri kullanılması gereken işler arasında sayılmamıştır? a) Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri b) İskelelerde çalışma c) Prefabrik parçaların montajı d) Direk ya da sütunlarda çalışma

55 Aşağıda belirtilenlerden işlerden hangisi Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelikte emniyet kemeri kullanılması gereken işler arasında sayılmamıştır? a) Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri b) İskelelerde çalışma c) Prefabrik parçaların montajı d) Direk ya da sütunlarda çalışma

56 Aşağıda belirtilen mevzuattan hangisinde iş ekipmanlarında bulunması gereken özelliklere ilişkin hususlar yer almamaktadır? a) Makine Emniyet Yönetmeliği b) Makine Koruyucuları Yönetmeliği c) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği d) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

57 Aşağıda belirtilen mevzuattan hangisinde iş ekipmanlarında bulunması gereken özelliklere ilişkin hususlar yer almamaktadır? a) Makine Emniyet Yönetmeliği b) Makine Koruyucuları Yönetmeliği c) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği d) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

58 LPG dolumu yapılan, 50 nin üzerinde işçi çalıştırılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı bir işyerinde aşağıda belirtilen belgelerden hangilerinin bulunması gerekmektedir? I. Patlamadan korunma dokümanı II. Sağlık Güvenlik Planı III. İş Sağlığı Güvenliği Kurul Defteri IV. Acil Durum Planı V. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbir ve tavsiyelerini yazmaları için noter tarafından onaylanmış bir defter a) I, III b) II, III, IV c) I, III, IV, V d) II, III, V

59 LPG dolumu yapılan, 50 nin üzerinde işçi çalıştırılan 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı bir işyerinde aşağıda belirtilen belgelerden hangilerinin bulunması gerekmektedir? I. Patlamadan korunma dokümanı II. Sağlık Güvenlik Planı III. İş Sağlığı Güvenliği Kurul Defteri IV. Acil Durum Planı V. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbir ve tavsiyelerini yazmaları için noter tarafından onaylanmış bir defter a) I, III b) II, III, IV c) I, III, IV, V d) II, III, V

60 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılan Tehlike Sınıfı belirlemesinde aşağıda belirtilen tehlike sınıflamalarından hangileri yer alır? a) Az tehlikeli tehlikeli - çok tehlikeli b) Düşük tehlikeli - orta tehlikeli - yüksek tehlikeli c) Az tehlikeli - orta tehlikeli - çok tehlikeli d) Tehlikeli - orta tehlikeli - çok tehlikeli

61 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılan Tehlike Sınıfı belirlemesinde aşağıda belirtilen tehlike sınıflamalarından hangileri yer alır? a) Az tehlikeli tehlikeli - çok tehlikeli b) Düşük tehlikeli - orta tehlikeli - yüksek tehlikeli c) Az tehlikeli - orta tehlikeli - çok tehlikeli d) Tehlikeli - orta tehlikeli - çok tehlikeli

62 Aşağıda belirtilenlerden hangisi işçinin ortamla ısı elverişine etki eden faktörlerden değildir? a) Hava akım hızı b) Radyan ısı c) Ortamın ısı yalıtımı d) Hava sıcaklığı

63 Aşağıda belirtilenlerden hangisi işçinin ortamla ısı elverişine etki eden faktörlerden değildir? a) Hava akım hızı b) Radyan ısı c) Ortamın ısı yalıtımı d) Hava sıcaklığı

64 Kimya endüstrisinde proses dizaynı ve proses işletme esnasında belirli anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak tehlikelerin tanımlanmasına yardımcı olması amacıyla yaygın olarak kullanılan risk değerlendirmesi aşağıda belirtilenlerden hangisidir? a) HAZOP b) FMEA c) ETA d) Güvenlik denetimi

65 Kimya endüstrisinde proses dizaynı ve proses işletme esnasında belirli anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak tehlikelerin tanımlanmasına yardımcı olması amacıyla yaygın olarak kullanılan risk değerlendirmesi aşağıda belirtilenlerden hangisidir? a) HAZOP b) FMEA c) ETA d) Güvenlik denetimi

66 Prefabrik yapı elemanı montajı yapan vinç gibi hareketli mekanik ekipman ile yapı elemanı arasında, çalışma sırasında en az ne kadar bir emniyet mesafesi bırakılmalıdır? a) 250 cm b) 100 cm c) 20 cm d) 50 cm

67 Prefabrik yapı elemanı montajı yapan vinç gibi hareketli mekanik ekipman ile yapı elemanı arasında, çalışma sırasında en az ne kadar bir emniyet mesafesi bırakılmalıdır? a) 250 cm b) 100 cm c) 20 cm d) 50 cm

68 Gevşek ve az sıkı zemine sahip iksasız, şevli açılan inşaat çukurlarının (β) şev açıları en fazla kaç derece olmalıdır? a) 30 b) 80 c) 60 d) 45

69 Gevşek ve az sıkı zemine sahip iksasız, şevli açılan inşaat çukurlarının (β) şev açıları en fazla kaç derece olmalıdır? a) 30 b) 80 c) 60 d) 45

70 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Teknik nezaretçi en az 4 haftada bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. b) Teknik nezaretçi en az 20 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. c) Teknik nezaretçi en az 25 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. d) Teknik nezaretçi en az 15 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır.

71 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Teknik nezaretçi en az 4 haftada bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. b) Teknik nezaretçi en az 20 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. c) Teknik nezaretçi en az 25 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır. d) Teknik nezaretçi en az 15 günde bir ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek zorundadır.

72 Gömülü gaz tanklarının kanal, kuyu, bina bodrum duvarları v.b. yerlerden sızıntı kaçak gibi tehlikelere karşı en az kaç metre mesafede konumlandırılmaları gerekir? a) 1,5 m b) 2 m c) 5 m d) 10 m

73 Gömülü gaz tanklarının kanal, kuyu, bina bodrum duvarları v.b. yerlerden sızıntı kaçak gibi tehlikelere karşı en az kaç metre mesafede konumlandırılmaları gerekir? a) 1,5 m b) 2 m c) 5 m d) 10 m

74 Kömür ve kükürt ocaklarında ateşlemede aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kömür ve kükürt ocaklarında, lağımlar yalnızca elektrikli kapsülle ateşlenebilir. b) Kömür ve kükürt ocaklarında, sadece alüminyum kovanlı kapsül kullanılır. c) Birlikte kullanılacak elektrikli kapsüller aynı dirençte olacak, buna olanak yoksa, dirençler arasındaki fark, +,- 0,25 Ohmu geçmeyecektir. d) Kömür ve kükürt ocaklarında, sadece bakır kovanlı kapsül kullanılır.

75 Kömür ve kükürt ocaklarında ateşlemede aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kömür ve kükürt ocaklarında, lağımlar yalnızca elektrikli kapsülle ateşlenebilir. b) Kömür ve kükürt ocaklarında, sadece alüminyum kovanlı kapsül kullanılır. c) Birlikte kullanılacak elektrikli kapsüller aynı dirençte olacak, buna olanak yoksa, dirençler arasındaki fark, +,- 0,25 Ohmu geçmeyecektir. d) Kömür ve kükürt ocaklarında, sadece bakır kovanlı kapsül kullanılır.

76 Bir kişin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı en fazla kaç kg dır? a) 5 kg b) 10 kg c) 15 kg d) 25 kg

77 Bir kişin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı en fazla kaç kg dır? a) 5 kg b) 10 kg c) 15 kg d) 25 kg

78 Aşağıdaki verilen içinde çalışılamayacak hava değerlerinden hangisi yanlıştır? a) Karbondioksit oranı % 0,5 den çok olan yerlerde çalışma yapılmaz. b) Metan oranı % 2 den çok olan yerlerde çalışma yapılmaz. c) Oksijen oranı % 19 dan az olan yerlerde çalışma yapılmaz. d) Azot oranı % 19 dan az olan yerlerde çalışma yapılabilir.

79 Aşağıdaki verilen içinde çalışılamayacak hava değerlerinden hangisi yanlıştır? a) Karbondioksit oranı % 0,5 den çok olan yerlerde çalışma yapılmaz. b) Metan oranı % 2 den çok olan yerlerde çalışma yapılmaz. c) Oksijen oranı % 19 dan az olan yerlerde çalışma yapılmaz. d) Azot oranı % 19 dan az olan yerlerde çalışma yapılabilir.

80 Aşağıdaki verilen toz ölçüm yöntemlerinden hangisi doğrudur? a) Katalitik esaslı yakma yöntemi ile çalışan dedektörlerle yapılır. b) Gaz ölçüm dedektörleriyle yapılabilir. c) İpliksi tozlar hariç gravimetrik yöntemle yapılır. d) Tozlar zararlı olmadığından ölçüm yapmaya gerek yoktur.

81 Aşağıdaki verilen toz ölçüm yöntemlerinden hangisi doğrudur? a) Katalitik esaslı yakma yöntemi ile çalışan dedektörlerle yapılır. b) Gaz ölçüm dedektörleriyle yapılabilir. c) İpliksi tozlar hariç gravimetrik yöntemle yapılır. d) Tozlar zararlı olmadığından ölçüm yapmaya gerek yoktur.

82 Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri risk değerlendirmesinde kullanılan yöntemlerdendir? I. Ne olur eğer? (What if?) II. III. IV. Görev Risk Analizi (Job Safety Analysis) Hata Modu ve Etki Analizi (FMEA) Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışmaları (Hazard and Operability Studies) V. Başlangıç Tehlike Analizi (Preliminary Hazards Analysis) VI. Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis) a) III, V, VI b) Hepsi c) II, III, IV, V d) II, IV, V, VI

83 Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri risk değerlendirmesinde kullanılan yöntemlerdendir? I. Ne olur eğer? (What if?) II. III. IV. Görev Risk Analizi (Job Safety Analysis) Hata Modu ve Etki Analizi (FMEA) Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışmaları (Hazard and Operability Studies) V. Başlangıç Tehlike Analizi (Preliminary Hazards Analysis) VI. Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis) a) III, V, VI b) Hepsi c) II, III, IV, V d) II, IV, V, VI

84 Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ramak kala olaylardır? I. İskelede çalışanların aşağıya tuğla düşürmeleri ancak tuğlanın hiç kimseye zarar vermemesi II. Forklift operatörünün, forkliftler için ayrılmış yolda yürüyen işçiyi son anda fark ederek, sesli uyarı yapması sonucu, işçinin kendini kenara atarak ezilmekten kurtulması III. Zemindeki, yağ artıklarına basan işçinin ayağının kayması, sendelenmesi IV. Vinçle yük taşınırken, yükün işçiye çarpması, işçinin yere düşmesi, kafasını yere çarpması sonucu yaralanması, 1 günlük işgöremez raporu alması a) IV b) I, II, III c) I d) Hepsi

85 Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ramak kala olaylardır? I. İskelede çalışanların aşağıya tuğla düşürmeleri ancak tuğlanın hiç kimseye zarar vermemesi II. Forklift operatörünün, forkliftler için ayrılmış yolda yürüyen işçiyi son anda fark ederek, sesli uyarı yapması sonucu, işçinin kendini kenara atarak ezilmekten kurtulması III. Zemindeki, yağ artıklarına basan işçinin ayağının kayması, sendelenmesi IV. Vinçle yük taşınırken, yükün işçiye çarpması, işçinin yere düşmesi, kafasını yere çarpması sonucu yaralanması, 1 günlük işgöremez raporu alması a) IV b) I, II, III c) I d) Hepsi

86 Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri kabul edilebilir risk kavramının tanımıdır? a) Kanuni zorunluluklar ve işletmenin İSG politika ve uygulamaları dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk b) 3 günden daha az süreli iş göremezlikle sonuçlanabilecek kazaya yol açabilecek risk c) İşçilerin yakınmadıkları risk d) Ramak kala olay

87 Aşağıda belirtilenlerden hangisi/hangileri kabul edilebilir risk kavramının tanımıdır? a) Kanuni zorunluluklar ve işletmenin İSG politika ve uygulamaları dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk b) 3 günden daha az süreli iş göremezlikle sonuçlanabilecek kazaya yol açabilecek risk c) İşçilerin yakınmadıkları risk d) Ramak kala olay

88 Aşağıda belirtilenlerden hangisi biyolojik tehlike kaynağı değildir? a) Vektörler b) Metal dumanı c) Parazitler d) Mantarlar

89 Aşağıda belirtilenlerden hangisi biyolojik tehlike kaynağı değildir? a) Vektörler b) Metal dumanı c) Parazitler d) Mantarlar

90 Aşağıda belirtilenlerden hangileri yangın durdurucu sistemlerdir? I. Yangın kaçış yolu aydınlatması II. Yangın damperleri III. Kablo köpükleri IV. Yangın boyaları V. Yangın duvarı a) Hepsi b) II, V c) II, III, IV, V d) II, IV, V

91 Aşağıda belirtilenlerden hangileri yangın durdurucu sistemlerdir? I. Yangın kaçış yolu aydınlatması II. Yangın damperleri III. Kablo köpükleri IV. Yangın boyaları V. Yangın duvarı a) Hepsi b) II, V c) II, III, IV, V d) II, IV, V

92 Motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Geri gidişlerinde sesli ya da ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır. b) Yalnızca özel olarak bu iş için yapılmış olanlarında insan taşınmasına müsaade edilebilir. c) Üzerinde sadece ehliyetli eleman bulunmasına izin verilir. d) Operatörün kumanda yerinden çalışma alanını tam olarak görememesi halinde otomatik devreye giren sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır.

93 Motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Geri gidişlerinde sesli ya da ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır. b) Yalnızca özel olarak bu iş için yapılmış olanlarında insan taşınmasına müsaade edilebilir. c) Üzerinde sadece ehliyetli eleman bulunmasına izin verilir. d) Operatörün kumanda yerinden çalışma alanını tam olarak görememesi halinde otomatik devreye giren sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır.

94 Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir? a) Kullanım süreleri b) İşyerindeki çalışan sayısı c) Maruziyet sıklığı d) İşçinin çalıştığı yerin özellikleri

95 Aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımların seçim ve kullanım kurallarının belirlenmesinde önemli değildir? a) Kullanım süreleri b) İşyerindeki çalışan sayısı c) Maruziyet sıklığı d) İşçinin çalıştığı yerin özellikleri

96 Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? a) Yapılan işin özelliği b) Havalandırma sistemi c) İşyerinin büyüklüğü d) Çalışan sayısı

97 Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? a) Yapılan işin özelliği b) Havalandırma sistemi c) İşyerinin büyüklüğü d) Çalışan sayısı

98 İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında; çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, aşağıdakilerden hangisi alınacak önlemlerdendir? a) Emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve her çalışma günü kontrol edilecektir. b) Taşıma kabini düşme risklerinde darbelere karşı daha dayanıklı bir malzemeden yapılacak ve her çalışmadan önce kontrol edilecektir. c) Olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacaktır. d) Taşıma kabininde çarpma, tehlikeli bir şekilde sürüklenme veya düşme ve istem dışı kurtulma hareketleri esnasında işçilerin zarar görmemeleri sağlanacaktır.

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 6 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 6 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 6 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1. 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre; "İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir?

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir? 1) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir? a) 4 b) 6 c) 7 d) 7,5 e) 8 4) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri,eğitim

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011)

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011) ELEKTRİK 1. Bir orta gerilim (OG) dağıtım sisteminin trafodan itibaren yüke doğru olan kısmının (sekonder tarafının) yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( A Sınıfı 02.07.2011) A)

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi Yapı Sektörü Sigortalı Çalışan Sayısı 1,980,630 1,849,942 1,875,989 2013 2014

Detaylı

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN

1 P a g e. MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 4 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1.Aşağıdakilerden hangisi "Fazla Sürelerle Çalışma"yı ifade eder? A) Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

Cengizhan KARPUZ 145148008

Cengizhan KARPUZ 145148008 Cengizhan KARPUZ 145148008 Yaşam Hattı Sistemleri Yüksekte Çalışma ; Merdiven ya da başka bir yükseltici ekipman yardımı dışında yapılamayan işler ; ayrıca yer seviyesinin altında veya üstünde kişinin

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

Makina Güvenliği. Ali TURAN CMSE

Makina Güvenliği. Ali TURAN CMSE Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube 16.05.2017 Makina Güvenliği Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert Mak. Müh. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 0533 339 71 20 ali.turan@etkiisguvenligi.com Neden

Detaylı

Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA info@pozitifisguvenligi.com

Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA info@pozitifisguvenligi.com SORU 1: 7,5 saat çalışılacak işler yönetmeliğine göre Cıva izabe fırınlarında görülen işler ile elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışma süresi en çok kaç saattir? A.6 B.6,5 C.7 D.7,5 E.8

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim:

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim: Tanımlar Küçük gerilim: Anma gerilimi 50 Volt a kadar olan gerilim değeridir. Tehlikeli gerilim: Etkin değeri Alternatif akımda 50 Volt un, doğru akımda 120 Volt un üstünde olan, yüksek gerilimde ise,

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Sabit İskeleler üzerinde çalışma 1 Takılıp düşme 2

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İSG

KAYNAK İŞLERİNDE İSG KAYNAK İŞLERİNDE İSG Kaynak işlerindeki başlıca tehlikeler şunlardır: Işın ve ışık Toz, gaz ve dumanlar Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpler Elektrik Gürültü Kaynak yapılan ortamın özellikleri Oksi-asetilen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Amaç : Makine ve ekipmanlarla yapılan çalışmalarda güvenlik sistemlerinin tanıtılması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken önemli

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Anabilim Dalı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu SEÇMELİ DERSLER VE İÇERİKLERİ ISG500 İş Sağlığı ne 10 Teorik 3 Uygulama

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl EKİPMAN ADI MUAYENE ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü ler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** İlgili Mevzuat:

Detaylı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı pozitifakademi.org Uzaktan Eğitim Sitesi Kaynak Listesi Görsel materyaller, e-dokümanlar, Pozitif Ltd. Şti. Eğitmenlerince hazırlanmış olup, telif hakları Pozitif Ltd. Şti.ne aittir. Dokümanların hazırlanmasında,

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı Kasım, 2016 EMNİYET KEMERİ SUSTURUCU Maslow`un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kendini Gerçekleşt.

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4-

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4- Ġş Güvenliği ve Mühendislik Fatih ALĠBEYOĞLU Rahim Aytuğ ÖZER -4- İş Sağlığı ve Mühendislik 2 İSG İşaret ve Uyarıcı Levhalar Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden Levha, Renk, Sesli ve/veya ışıklı

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada Her Yıl Milyonlarca Çalışan İş Kazasına Maruz Kalmaktadır..Toplam Çalışan Sayısı : 2,8 Milyar kişi.çocuk İşçi Sayısı: 246 milyon.iş Kazası Sayısı : 270 Milyon.Meslek Hastalıklarından

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Anabilim Dalı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu SEÇMELİ DERSLER VE İÇERİKLERİ GÜZ-BAHAR-YAZ DÖNEMİ ISG500 İş Sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞIMLI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi Doç. Dr. Hakan TOZAN İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ AÇIKLAMALI SORULARLA

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE 1 Takılıp düşme 2 Kesik Malzeme taşınması 3 El,ayak sıkışması 4 Malzeme düşmesi 5 Ağır kaldırma ÇEVRE AYDINLATMASI Anayolda kazı yapılması

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığıve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara

Detaylı

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE ASANSÖR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Elektriksiz el aletlerinin kullanımı(tornavida,anahtar

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü 24.2.2015 1

ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü 24.2.2015 1 ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü 24.2.2015 1 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEKLER Ekipman, araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımları yapılacak,

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

ASKERİ İŞYERLERİ İŞ EKİPMANLARI YANGIN KKD

ASKERİ İŞYERLERİ İŞ EKİPMANLARI YANGIN KKD ASKERİ İŞYERLERİ İŞ EKİPMANLARI YANGIN KKD Binaların yangından korunması hakkında yonetmeliğe gore hangisi bir yangın sınıfı değildir? a) A sınıfı katı madde yangını b) B sınıfı sıvı madde yangın c) C

Detaylı

TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER

TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER 1. İş iskelesinde düşmeye karşı gerekli tedbirler alınmamıştır. 2. İskelenin ana/ara korkuluk sistemleri yoktur. 3. İskele üzerindeki çalışma platformları

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ İSKELELER VE İSG UYGULAMALARI SERDAR SEZGİN 145148010

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ İSKELELER VE İSG UYGULAMALARI SERDAR SEZGİN 145148010 YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ İSKELELER VE İSG UYGULAMALARI SERDAR SEZGİN 145148010 ELEKTRİKLİ İSKELENİN EKİPMANLARI >TIRMANMA MOTORLARI 380V 50HZ 3 FAZ >EMNİYET FRENİ >PLATFORM (1M-14M)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. Ses; Hava basıncındaki dalgalanmaların kulaktaki etkisinden ileri gelen fiziksel bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI Abdi KÖSEM A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Keşan Tıp Ltd. Şti.-Şirket Müdürü 6 Ekim 2016 Yasal Mevzuat 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

Sağlık ve Güvenlik İşleri

Sağlık ve Güvenlik İşleri Sağlık ve Güvenlik İşleri Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği R. Gazete no:25325 Tarih. 23.12.2003 Bu Yönetmelik 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati

Konunun genel amacı. Yüz yüze / toplam ders saati 1 / Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması Yüz yüze eğitim programının açılışında, programın tanıtımı ve katılımcıların ve eğiticinin tanışmasını sağlayarak olumlu bir eğitim ortamı

Detaylı

Hazır Giyim Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Hazır Giyim Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazır Giyim Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Selçuk YAŞAR İSG Uzman Yardımcısı Makine Mühendisi 08.05.2013 İZMİR Sunum

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER KONTROLLERĠ ve DÜZENLENECEK BELGELER Periyodik kontroller ile ilgili Mevzuat : 1- İş Ekipmanlarının

Detaylı

İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT ve KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT ve KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları İşverenlerin Yükümlülükleri Genel Yükümlülükler 1- İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi

İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROL ESASLARI Murat AKTAŞ İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi OHSAS & İSO Başdenetçi İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 11/02/2004 25/04/2013

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Ertan GÜL İş Başmüfettişi Hasan SEVİNİŞ İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı %40 %5 %5 %50 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai

Detaylı

EL ALETLERİ ELLE TAŞIMA

EL ALETLERİ ELLE TAŞIMA EL ALETLERİ ELLE TAŞIMA Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi MADDE 8 (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin

Detaylı