Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı"

Transkript

1 Basınç yükseltme tesisatı Hyamat V Seri S-V/1'den itibaren İşletim ve montaj talimatı

2 Baskı İşletim ve montaj talimatı Hyamat V Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği KSB'nin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya üçüncü şahıslara verilemez. Genel olarak şu geçerlidir: Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

3 Dizin Dizin Sözlük Genel Prensipler Tamamlanmamış makinelerin montajı Hedef kitle Diğer Geçerli Belgeler Sembolizm Güvenlik Uyarı bilgilerinin tanımlanması Genel Öngörülen kullanım Personelin eğitim durumu ve kurslar Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma Operatör/kullanıcı için güvenlik uyarıları Bakım, muayene ve montaj çalışmaları için güvenlik uyarıları Müsaade edilmeyen işletim şekilleri Yazılım Değişiklikleri Taşıma/geçici depolama/tasfiye Teslimat durumu Cihazın taşınması Depolama Saklama Geri gönderme DEA'nın Tasfiyesi Açıklama Genel açıklama Adlandırma Tip plakası Cihazın yapısı Kurulum ve etki şekli Ses değerleri Teslimat kapsamı Ölçümler ve ağırlıklar Uç planı Gerilim dengelemesinin bağlanması Kurulum/montaj Kurulum Hyamat V 3 'den 60

4 Dizin 6.2 Kurulumdan önce yapılan kontrol Basınç Yükseltme Sisteminin Kurulması Boru hatlarını takın Basınçsız kabın takılması Kuru hareket korumasının monte edilmesi Elektrik bağlantısının kurulması Tam kaplama Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması İşletime alma Basınç yükseltme sisteminin devreye alınması İşletime almak üzere kontrol listesi Devre dışı bırakılması Basınç yükseltme sisteminin kullanımı Kumanda ünitesinin fonksiyonu Menü yapısı Seviyeler (erişim düzeyleri) Parametreyi göster ve değiştir Mesajların gösterilmesi Parametreler ve anlamları Hızlı menü Ayarların kaydedilmesi ve yeniden oluşturulması Alarm ve uyarı mesajları Uzaktan kapamanın bağlanması Yangın alarmının bağlanması Haznenin doldurulması Enerji tasarruf modu Akış algılaması Oda sıcaklığı denetiminin bağlanması (opsiyon) Uzaktan reset ve nominal değere geçiş uygulaması ve deneme çalışması için dijital girişler (opsiyon) Bakım Genel uyarılar/güvenlik yönetmelikleri Bakım/kontrol Arıza: Sebebi ve giderilmesi Diğer geçerli belgeler Tekli parça dizini Akış şeması 'den 60 Hyamat V

5 Dizin 12 AB uygunluk beyanı Kullanımda sakınca olmadığını gösteren belge İşletime alma protokolü Dizin Hyamat V 5 'den 60

6 Sözlük Sözlük Basınçlı kap Membran basıncı haznesi, baskı yükseltme sisteminin arkasındaki boru hattı ağında, en küçük miktarların kaybından meydana gelebilecek, basınç kaybını dengelemeyi sağlar. Basınç yükseltme sisteminin devre değiştirme sıklığı azaltılır. Enerji tasarruf modu Asgari miktar alımlarında bir pompanın enerjik olarak elverişsiz işletimini önlemek üzere ayar uygulaması. Haznenin doldurulması Devir regülasyonlu basınç yükseltme sistemlerinde basınç tarafında mevcut bir basınç haznesini, son pompa kapatılmadan önce, doldurma imkanı. uygun olarak temizlendiğini ve böylece söz konusu madde ile temas eden parçaların çevre ve kişilerin sağlığı için bir tehlike teşkil etmediğini gösteren bir açıklamadır. Kuru hareket koruması Kuru hareket koruma düzenekleri, pompada hasara yol açacağı için pompaların sevk araçları olmadan işletilmesini önler. Manuel işletim Manuel işletimde basınç yükseltme sistemi kumandadan bağımsız olarak direkt ağdan işletilir. Ses değerleri Ses emisyon değeri, ses basınç seviyesi LPA olarak db(a) bazında belirtilir. Kullanımda sakınca olmadığını gösteren belge Kullanımda sakınca olmadığını gösteren belge basınç yükseltme sisteminin yönetmeliklere 6 'den 60 Hyamat V

7 1 Genel 1 Genel 1.1 Prensipler Kullanım kılavuzu, kapak sayfasında adı geçen yapı serileri ve modellerin bir parçasıdır. Kullanım kılavuzu, tüm işletim aşamalarındaki olması gereken ve güvenli kullanım hakkında bilgi verir. Tip plakasında yapı serisi ve büyüklüğü, en önemli işletim bilgileri, sipariş numarasını bulabilirsiniz. Fabrika numarası/seri numarası kesin olarak basınç yükseltme sistemini tarif eder ve bunun sonraki iş süreçlerinde tanımlanmasını sağlar. Bir hasar olması durumunda garanti hakkının ortadan kalkmaması için vakit kaybetmeden en yakın KSB servisini durumdan haberdar ediniz. Ses değerleri. ( Bölüm 5.6 Sayfa 16) 1.2 Tamamlanmamış makinelerin montajı KSB tarafından tamamlanmamış olarak teslim edilen makinelerin montajı için bakıma ilişkin bölümün ilgili alt bölümlerini dikkate alınız. 1.3 Hedef kitle Bu işletim talimatının hedef kitlesi teknik eğitim almış olan teknik uzmanlardır. ( Bölüm 2.4 Sayfa 9) 1.4 Diğer Geçerli Belgeler Tablo 1: Diğer geçerli belgelere genel bakış Belge Tedarikçinin sağladığı dokümantasyon İçindekiler Aksesuar ve dahili makine parçalarına ilişkin kullanım kılavuzları, devre şeması ve ilave dokümantasyon 1.5 Sembolizm Tablo 2: Kullanılan Semboller Sembol Anlamı İşlem talimatı için yerine getirilmesi gereken koşul Güvenlik bilgilerinde yapılması gereken işlemler Yapılan işlemin sonucu Çapraz referanslar Birkaç aşamadan oluşan işlem talimatı Bilgi ürünün nasıl kullanılacağına dair tavsiye ve önemli bilgiler verir Hyamat V 7 'den 60

8 2 Güvenlik! TEHLİKE 2 Güvenlik Bu bölümde verilen bilgilerin tümü yüksek risk derecesine sahip olan bir tehlikeyi tanımlar. 2.1 Uyarı bilgilerinin tanımlanması Tablo 3: Uyarı bilgilerinin özellikleri Sembol Tanımı! TEHLİKE TEHLİKE kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya yol açan ve yüksek derecede bir riske sahip olan bir tehlikeyi tanımlar.! UYARI UYARI kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya yol açan ve orta derecede bir riske sahip olan bir tehlikeyi tanımlar. DİKKAT DİKKAT kelimesi, dikkate alınmadığı takdirde makine ve makine fonksiyonlarını tehdit edebilecek bir tehlikeyi tanımlar. Genel bir tehlike bölgesi sembolü, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde ölüm veya yaralanmaya yol açabilecek tehlikeleri tanımlar. Tehlikeli elektrik gerilimi elektrik geriliminden korunmaya yönelik bilgi verir. Bu sembol, DİKKAT sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde makine ve makine fonksiyonlarına dair tehlikeleri tanımlar. 2.2 Genel Kullanım kılavuzu, dikkate alındığı takdirde basınç yükseltme sisteminin güvenli kullanımını sağlayacak ve kişilerin zarar görmesi ve maddi hasarın oluşmasını önleyecek cihazın kurulumu, işletimi ve bakımı ile ilgili temel bilgiler içermektedir. Tüm bölümlerde yer alan emniyet talimatları dikkate alınmalıdır. Uzman personel veya operatörün cihazı monte etmeden ve işletime almadan önce bu kullanım kılavuzunu okuması ve tamamen anlaması gerekir. Kullanım kılavuzunun içeriği uzman personel için her an ulaşılabilir olmalıdır. Doğrudan basınç yükseltme sistemi üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınmalı ve tamamen okunur bir halde olması sağlanmalıdır. Bu durum örneğin aşağıdakiler için geçerlidir: Döndürme yönü oku Bağlantılar için olan işaretler Tip plakası Kullanım kılavuzunda dikkate alınmamış olan yerel uygulamalara uyulmasından operatör sorumludur. 2.3 Öngörülen kullanım Basınç yükseltme sistemi sadece diğer geçerli belgelerde tarif edilen kullanım alanlarında işletime alınabilir. Basınç yükseltme sistemi sadece teknik açıdan kusursuz bir durumda iken işletime alınabilir. Basınç yükseltme sistemini yarı monte edilmiş durumda çalıştırmayınız. Basınç yükseltme sistemi ancak ilgili modelin dokümantasyonunda anlatılan ortamları sevk edebilir. Basınç yükseltme sistemini sevk edilecek ortamlar olmadan işletime almayınız. 8 'den 60 Hyamat V

9 2 Güvenlik Dokümantasyonda asgari nakil akımlarına ilişkin bilgileri dikkate alınız (aşırı ısınma sonucu meydana gelen hasarların, yatak hasarlarının vs. önlenmesi). Dokümantasyonda maksimum nakil akımlarına ilişkin bilgileri dikkate alınız (aşırı ısınma, kayar halka conta hasarları, kavitasyon hasarları, yatak hasarlarının vs. önlenmesi). Basınç yükseltme sistemini emici tarafından daraltmayınız (böylece kavitasyon hasarları önlenir). Başka işletim şekilleri konusunda dokümantasyonda bahsedilmediği takdirde üretici ile irtibata geçiniz. Önced en kestir ilebilir yanlış ku llanımın önlenmesi Dokümantasyonda basınç veya ısıya ilişkin izin verilen kullanım sınırlarını asla aşmayınız. Bu kullanım kılavuzundaki tüm güvenlik uyarıları ve yapılması gerekenlere riayet ediniz. 2.4 Personelin eğitim durumu ve kurslar Personelin cihazın montaj, kullanım, bakım ve muayenesi için gerekli olan eğitime sahip olması gerekir. Personelin sorumluluk alanı, yetkisi ve denetlenmesi operatör tarafından montaj, kullanım, bakım ve muayene esnasında tam olarak düzenlenmiş olmalıdır. Personelin bilgi açığı olması takdirde bu eksiklik yeterli derecede eğitime sahip olan uzman personel tarafından kurs ve eğitim yoluyla kapatılmalıdır. Gerekirse kurslar üretici veya tedarikçinin isteği üzerine operatör tarafından da verilebilir. Basınç yükseltme sistemi ile ilgili kurslar sadece uzman teknik personelin kontrolü altında verilmelidir. 2.5 Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler Bu işletim talimatının dikkate alınmaması garanti ve hasarın ödenmesi hakkınının ortadan kalkmasına neden olur. İşletim talimatının dikkate alınmamasının beraberinde getireceği bazı tehlikeler: Kişilerin elektriksel, termik, mekanik ve kimyasal etkiler sonucunda tehlikeye maruz kalması ve patlamalar Ürünün bazı önemli fonksiyonlarının devre dışı kalması Bakım için öngörülen yöntemlerin arıza göstermesi Tehlikeli maddelerin sızıntı yapması sonucunda çevre kirliliği 2.6 Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma Bu talimatta yer alan güvenlik bilgileri ve öngörülen kullanımın dışında aşağıdaki güvenlik kuralları geçerlidir: Kaza önlemeye yönelik talimatlar, güvenlik ve işletim uygulamaları Patlama korumasına yönelik talimatlar Tehlikeli maddelerin kullanımına yönelik güvenlik uygulamaları Geçerli olan norm ve kanunlar 2.7 Operatör/kullanıcı için güvenlik uyarıları Pompaya üretim esnasında sıcak, soğuk ve hareket eden parçalar için dokunma koruması takılmalı ve fonksiyonu kontrol edilmelidir. Pompanın işletimi esnasında dokunma korumasını çıkarmayınız. Elektrik enerjisinden kaynaklanan tehlikeleri önleyiniz. Hyamat V 9 'den 60

10 2 Güvenlik 2.8 Bakım, muayene ve montaj çalışmaları için güvenlik uyarıları Basınç yükseltme sisteminin yapısı ancak üreticinin onayı ile değiştirilebilir. Sadece orijinal parçalar veya üretici tarafından müsaade edilen parçalar kullanınız. Başka parçaların kullanılmasının yol açacağı sonuçlar için üretici sorumluluk almayabilir. Operatör, tüm bakım, muayene ve montaj çalışmalarının kullanım kılavuzuna hakim olan yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır. Basınç yükseltme sistemindeki çalışmaları sadece cihaz hareketsiz halindeyken yapınız. Pompa gövdesi çevre sıcaklığına adapte olmuş olmalıdır. Pompa gövdesinde herhangi bir başınç olmamalı ve gövde boşaltılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda basınç yükseltme sistemi işletiminin durdurulmasına yönelik belirtilen yapılması gerekenleri mutlaka dikkate alınız. Sağlığa zararlı maddeler nakleden basınç yükseltme sistemlerini bu maddelerden arındırınız. Yapılan çalışmalar biter bitmez güvenlik ve koruma tesisatlarını tekrar takınız veya işlevine devam etmesini sağlayınız. Pompayı tekrar işletime almadan önce işletime almaya ilişkin verilen bilgileri dikkate alınız. ( Bölüm 7.1 Sayfa 25) Yetkisiz kişileri (örn. çocuklar) basınç yükseltme sisteminden uzak tutunuz. 2.9 Müsaade edilmeyen işletim şekilleri Dokümantasyonda belirtilen sınır değerlerine tamamen uyunuz. Basınç yükseltme sisteminin işletim güvenliği sadece öngörülen kullanım durumunda sağlanılır. ( Bölüm 2.3 Sayfa 8) 10 'den 60 Hyamat V

11 3 Yazılım Değişiklikleri 3 Yazılım Değişiklikleri Ürünün yazılımı özel olarak bu ürün için geliştirilmiş ve ayrıntılı bir şekilde test edilmiştir. Yazılım veya yazılım parçalarının değiştirilmesi veya eklenmesi yasaktır. KSB tarafından sunulan yazılım güncellemeleri bu yasağın dışındadır. Hyamat V 11 'den 60

12 4 Taşıma/geçici depolama/tasfiye 4 Taşıma/geçici depolama/tasfiye 4.1 Teslimat durumu BİLGİ Basınç yükseltme sistem, gönderilmeden önce belirtilen tüm verilere uygunluğu kontrol edilmiştir. Bu nedenden dolayı teslim alındığında da elektriksel ve mekanik açıdan çalışır durumda olmalıdır. Basınç yükseltme sistemini teslim aldığınızda taşıma hasarları olup olmadığına dair kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Şikayetiniz olması durumunda ürünü teslim eden kişi ile birlikte hasar tespit kontrolü yapılmalıdır. 4.2 Cihazın taşınması BİLGİ Basınç yükseltme sistem ağaç kızak üzerine vidalı ve folyoya sarılı biçimde nakil ve ara depolama içindir. Bütün bağlantı delikleri kapaklarla kapatılmalıdır. TEHLİKE Basınç yükseltme sisteminin devrilmesi Basınç yükseltme sisteminin düşmesiyle kaynaklanan yaralanma riski söz konusudur! Asla basınç yükseltme sistemini elektrik hatlarına bağlamayın. Bulunduğunuz yerde geçerli olan kaza önleme yönetmeliklerine riayet ediniz. Uygun ve izin verilen taşıma araçları kullanın, örn. vinç, çatallı forklift ya da forklift gibi. Basınç yükseltme sistemini resimdeki gibi dayayıp, taşıyın. Movitec 2, 4, 6, 10, 18 Movitec 32, 45, 65, 90 Şekil 1: Taşıma Basınç yükseltme sistemi taşıma hasarlarına karşı kontrol edildi. 1. Taşıma araçlarını ağırlık bilgilerine göre seçin. 2. Basınç yükseltme sistemini montaj yerine taşıyın. 3. Basınç yükseltme sistemini resimdeki gibi dayayın, ağaç kızaklardan kaldırın ve ağaç kızakları tasfiye edin. 4. Basınç yükseltme sistemini uygun kaldırma tertibatıyla kaldırın ve yerleştirilecek yere dikkatlice indirin. 12 'den 60 Hyamat V

13 4 Taşıma/geçici depolama/tasfiye 4.3 Depolama Saklama Teslimat tarihinden uzun bir süre sonra işletime alınacak ise basınç yükseltme sisteminin depolamasına yönelik aşağıdaki önlemleri tavsiye ederiz: DİKKAT Depolama sırasında don, nem, kir, UV ışınları ya da haşarat sonucunda hasar meydana gelebilir Basınç yükseltme sisteminde korozyon/kirlenme görülebilir! Basınç yükseltme sistemini dona karşı emniyete alın, üstü açık alanda depolamayın. DİKKAT Nemli, kirli veya hasarlı açıklıklar ve bağlantı yerleri Basınç yükseltme sistemi sızıntı yapabilir veya hasar görebilir! Basınç yükseltme sisteminin kapalı olan deliklerini ancak kurulum esnasında açınız. Basınç yükseltme sistemini mümkün olduğunca havadaki nem değerinin değişikliğe uğramadığı kuru ve korunan bir mekanda depolayın. 4.4 Geri gönderme 1. Basınç yükseltme sistemini olması gerektiği gibi boşaltınız. 2. Basınç yükseltme sistemini daima yıkayıp temizleyiniz, özellikle de zararlı, patlayıcı, sıcak veya başka risk teşkil eden nakil maddeleri söz konusu olduğunda. 3. Kalıntıları havadaki nem ile birlikte korozyon hasarlarına yol açabilecek veya oksijen ile temas ettiğinde alev alabilecek nakil maddelerinin taşınması durumunda basınç yükseltme sisteminin ayrıca nötr hale getirilmesi ve kuruması için su içermeyen etkisiz gaz kullanılmalıdır. 4. Basınç yükseltme sistemi ile birlikte daima tamamen doldurulmuş ve kullanılmasında bir sakınca olmadığını gösteren bir belge verilmelidir. Uygulanan güvenlik ve arındırma önlemlerini mutlaka belirtiniz. BİLGİ Kullanımda sakınca olmadığını gösteren bir belgenin gerekmesi durumunda bu belgeyi aşağıdaki internet sitesinden indirebilirsiniz: 4.5 DEA'nın Tasfiyesi UYARI Sağlığa zararlı nakil maddeleri Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir! Yıkama sıvısını ve varsa eğer kalıntı sıvıyı bir hazneye toplayınız ve tasfiye ediniz. Gerekirse koruyucu giysi ve maske kullanınız. Sağlığa zararlı sıvıların tasfiyesine ilişkin yasal uygulamaları dikkate alınız. 1. Basınç yükseltme sistemini sökünüz. Sökme işlemi sırasında gres ve yağlama sıvılarını bir hazneye toplayınız. 2. Pompa malzemelerini örneğin - metal -plastik -elektronik hurda - gres ve yağlama sıvılarına göre ayırınız. 3. Yerel uygulamalara göre tasfiye ediniz veya düzenlenmiş bir tasfiye şirketine bırakınız. Hyamat V 13 'den 60

14 5 Açıklama 5 Açıklama 5.1 Genel açıklama Kompakt yapı tarzında iki ila altı adet dikey yüksek basınç pompalı ve kullanım yerlerinde istediğiniz besleme basıncını sağlama üzere tam elektronik regülasyon için kademesiz devir ayarlı pompa ile tam otomatik basınç yükseltme sistemi. 5.2 Adlandırma Örnek: Hy amat V 4 / 1807 / 1, 2-3, 2 Tablo 4: Adlandırmaya yönelik açıklama Kısaltma Anlamı Hyamat Basınç yükseltme sistemi V Devir regülasyonlu bir pompa 4 Pompa sayısı 18 Pompa büyüklüğü 07 Pompaların kademe sayısı 1,2 Bar bazında minimum ön basınç 3,2 Bar bazında maksimum faydalı ön basınç 5.3 Tip plakası Hyamat V 5/1806/ Flow rate max 84,0 m 3 /h Flow rate (max)* 105,0 m 3 /h Switching-on pressure (p E ) 5,5 bar Inlet pressure 0,0-0,3 bar * with stand-by pump Şekil 2: Hyamat V tip plakası Seri numaralar ı için an ahtar Com. No. Pos. Max operating pressure Head Head at flow rate Q=0 Pressure Vessel: Initial vessel pressure Whole area content Please read the Operating Instructions before running Serial No. 16,0 bar Motor rating per unit P2 5,50 55,0 m Motor rating complete P2 86,0 m Operating Voltage / Freq. Actuating Voltage / Freq. 4,9 bar Rated current per pump 8,0 Liter Wiring diagramm No. 5 x 5,5 400 V V 50 12,0 BD Takvim yılı Yarı yıl S-U S-W S-Y S-A S-C 2. Yarı yıl S-V S-X S-Z S-B S-D S - T kw kw Hz Hz A 5.4 Cihazın yapısı Yapı tür ü Basınç yükseltme sistemi, emme ve basınç tarafındaki kilitleme armatürlerine sahip, iki ile altı adet normal emişli çok kademeli döner hareketli yüksek basınç pompalarından oluşur. Bunlar, pompaların ya da geri akışı engelleyicisinin, basınç yükseltme sisteminin işletiminin sonlanmasına ya da boru hattı sisteminin boşaltılmasına gerek kalmadan sökülmesini sağlar. Basınç tarafındaki geri akış engelleyicisi, pompaların durdur konumda geriye doğru akışını önler ve kayar halka contalarının yükünü alır. Basınç tarafında DIN 'e göre akışlı bir kumanda haznesi, bir basınç verici ve basınç göstergesi için bir manometre bulunur. Kumanda panosu, motor gücüne ve donanıma bağlı olarak, taban plakasına sabitlenmiştir ve basınç yükseltme sistemine kablolarla komple bağlı olarak ya da ayrı kurulum için ayaklı pano olarak üretilmiştir. Pompa ayaklarında veya taban plakasında titreşim süspansiyonu mevuttur. 14 'den 60 Hyamat V

15 5 Açıklama 5.5 Kurulum ve etki şekli Şekil 3: Hyamat V resmi Model Etki biçimi otomatik işletim Etki şekli FU hatasında tutum Etki şekli Enerji tasarruf modu 1 Kumanda cihazı 2 Kumanda panosu 3 Pompa 4 Toplayıcı hat 5 Taban plakası Tam otomatik basınç yükseltme sistemi iki ila altı adet dikey yüksek basınç pompalarıyla (3) (bunlardan biri devir regülasyonlu), sevk maddesini ayarlı basınç alanında tüketicilere sevk eder. İki ila altı adet pompa (3) bir mikro işlemci kumandası (1) üzerinden kumanda edilir ve denetlenir. Bu esnada bir pompa frekans dönüştürücüde işletilir ve kumanda üzerinden basınç yükseltme sisteminin çıkış basıncı ±0,4 bar'da sabit tutacak şekilde regüle eder. Azami yük pompasının açma ve kapama işlemi sistemin ihtiyacına uygun olarak tam otomatik gerçekleşir. Pompanın kapatılmasının ardından tekrar gerekli olduğunda henüz işletime alınmamış bir sonraki pompa devreye alınır. Son pompanın (FU kumandalı pompa) kapatılmasının ardından tekrar gereksinim oluştuğunda sıradaki bir sonraki pompa FU'da işletime alınır. Bu esnada yedek pompa değiştirme döngüsüne alınır. Basınç yükseltme sistemi standart ayarda otomatik olarak basınca bağlı bir şekilde devreye girer, gerçek basınç burada analog bir basınç ölçüm cihazı tarafından (basınç verici) tespit edilir. Basınç vericisinin bu fonksiyonu bir Life-Zero şalteri üzerinden denetlenir. Basınç yükseltme sistemi işletimde olduğu sürece pompalar standart ayarda gereksinime bağlı olarak devreye alınır ve devreden çıkarılır. Böylece pompaların gerçek ihtiyaca uygun olarak kullanıma alınması sağlanmış olur. Düşük aşınma yapan bir işletimin yanı sıra devir değişken pompa, pompaların paralel işletimde devre değiştirme sıklığını büyük oranda düşürerek etki eder. Bir işletim pompasının devre dışı kalması halinde derhal bir sonraki pompaya geçiş yapılır ve gerilimsiz temas noktaları (örn. master ekranına) üzerinden iletilebilir bir arıza mesajı gerçekleşir. Gereksinim 0'a doğru gittiğinde basınç yükseltme sistemi yavaşça kapanma noktasına sürer. İşletim durumları LED'ler üzerinden gösterilir. Basınç yükseltme sisteminin frekans dönüştürücüsünün devre dışı kalması halinde kumanda, nasıl davranılması gerektiğini ayarlama imkanı sağlar. Standart olarak kumanda, FU hatasında kaskad işletimine geçiş yapar. Bunun için gerekli olan tüm parametreler ayarlanabilir. Otomatik geçiş istenmediğinde, basınç yükseltme sisteminin kapanması parametrelenebilir. Enerji tasarruf modu basınç tarafındaki çok büyük bir basınç haznesiyle birlikte, basınç yükseltme sisteminin en küçük miktarların alımında enerjik olarak en elverişsiz işletim noktasında çalışmamasını sağlar. Hyamat V 15 'den 60

16 5 Açıklama Bu, basınç yükseltme sisteminin çok düşük alım miktarlarında dahi devreye alınan basınç haznesini doldurması ve durmasıyla sağlanır. Sonradan gerekli olan en küçük miktarlar basınç haznesinden kullanılabilir. Etki şekli Manuel işletim Basınç yükseltme sisteminin donanımına bağlı olarak pompaları manuel olarak işletime almak için bir ya da iki olanak mevcuttur. Standart: Ekran üzerinden her defasında bir pompayı, kumandadan bağımsız olarak, 10 saniye süreyle doğrudan ağdan işletmek mümkündür. Ardından pompa otomatik olarak, daha önce bulunduğu işletim türüne geri döner, bakınız parametre ( Bölüm Sayfa 34) Ek donanım: Ek donanım olarak gönderilebilir El-0-otomatik şalteri ile her pompayı kumandadan bağımsız olarak doğrudan ağdan işletmek mümkündür. BİLGİ Sürekli Manuel İşletim tamamen acil bir işletimdir! Basınç yükseltme sisteminin sürekli manuel işletimi istenmeyen enerji ve su tüketimine yol açabilir. Basınç yükseltme sisteminin sürekli manuel işletimi sevk aracının veya pompanın aşırı ısınmasına yol açabilir. Sıfır alımda manuel işletim esnasında sevk aracının veya pompanın aşırı ısınmasını önlemek için muhakkak asgari sevk miktarı (bakınız aşağıdaki tablo) gereklidir. Pompa nın Manue l İşletimin de asgar i miktar Tablo 5: Her pompa için asgari miktar Pompa Manuel işletimde her pompa için asgari miktar [l/h] Movitec Movitec Movitec Movitec Movitec Movitec Movitec Movitec Örnek Açık bir musluk 1 / 2 " yakl. 800 ila 1200 l/h tüketime takabül eder. 5.6 Ses değerleri Hyamat basınç yükseltme sistemleri çeşitli pompa ebatlarıyla ve değişken pompa sayılarıyla monte edilmiştir. db(a) bazında toplam ses değeri bu nedenle hesaplanmalıdır. Münferit pompanın ses değerini Pompa İşletim Talimatı'ndan edinin. Örnek h esaplama: Pompa sayısı Münferit pompa Toplam 2 pompa Toplam 3 pompa Toplam 4 pompa Toplam 5 pompa Toplam 6 pompa Örnek Münferit pompa Toplam 4 pompa db(a) bazında toplam ses değeri..... db(a) +3 db(a) +4,5 db(a) +6 db(a) +7 db(a) +7,5 db(a) 48 db(a) +6 db(a) 54 db(a) 54 db(a) toplam ses değeri, her dört pompa tam güç çalıştığında bu örnekte karşımıza çıkabilir. 16 'den 60 Hyamat V

17 5 Açıklama Pompaların ses değerleri için bakınız Pompa İşletim Talimatı. Tümden kaplamalı modelde toplam ses değeri yakl. 7 db(a) oranında azalır. Basınç yükseltme sistemi Elektro kumanda cihazı 5.7 Teslimat kapsamı Modele bağlı olarak aşağıdakiler de teslimat kapsamına dahil olabilir: İki ile altı dikey adet döner hareketli yüksek basınç pompaları (standart pompalar) Movitec 2, 4, 6, 10 ve 18 oval flanş/yuvarlak flanş ile Movitec 32, 45, 65 ve 90 yuvarlak flanş ile Paslanmaz çelikten hidrolik bileşenler Her pompa için bir geri akış önleyici ve kilitleme armatürleri Basınç tarafında membran basıncı haznesine, içme suyu için kumanda haznesi olarak izin verilir Son basınç tarafında basınç verici Manometre üzerinden basınç göstergesi Toz katmanlı / epoksi reçine katmanlı çelik ana plaka Pompalar süspanse salınımla ana plaka üzerine monte edilmiştir, ebatlar 2, 4, 6, 10 ve 18 Basınç yükseltme sistemi, yüksekliği ayarlanabilir ayaklarla ve lastik içliklerle (sabitlenmemiş olarak gönderilir), ebatlar 32, 45, 65 ve 90 Elektro kumanda cihazı IP 54, EMV parazit yalıtım derecesi B Pompa kumanda ve denetim cihazı Kullanım tuşlu grafik ekran İşletime hazır ve basınç yükseltme sistemi arızası için LED göstergesi PC bağlantısı için servis arayüzü Frekans dönüştürücü Kumanda gerilimi için dönüştürücü Her pompanın motor koruma şalteri Kapatılabilir ana şalter (onarım şalteri) Bütün bağlantıların işaretini taşıyan uçlar Elektronik parçalar için devre şeması ve parça listesi Analog ya da dijital kuru hareket koruma bağlantısı Harici bağlantı AÇIK Harici bağlantı KAPALI 5.8 Ölçümler ve ağırlıklar Ölçü ve ağırlıklar ile ilgili bilgileri, basınç yükseltme sisteminin ölçü resimlerinden edinebilirsiniz. Hyamat V 17 'den 60

18 5 Açıklama 5.9 Uç planı Standart X3 X3 X3 X3 X3 X PE PE 7 8 PE 9 10 PE PE PE Deneme Nominal değer geçişi Uzaktan reset uygulama Sıcaklık denetimi Pompa 1, işletim Pompa 1, arıza Pompa 2, işletim Pompa 2, arıza Pompa 3, işletim Pompa 3, arıza FU arızası Koaksiyal kablo denetlemesi Ana şalter konumu Valf arızası Uzaktan kapama Yangın alarmı Pompa 4, yerleşme sensörü Pompa 5, yerleşme sensörü Pompa 6, yerleşme sensörü Gerilimsiz mesaj uyarısı 24 V DC 4-20 ma sinyali son basıncı Kütle 24 V DC 4-20 ma sinyali ön basıncı Kütle Pompa 1, yerleşme sensörü Pompa 2, yerleşme sensörü Pompa 3, yerleşme sensörü Kuru hareket koruması X3 X3 X3 X3 x PE PE PE PE Opsiyon X Pompa 4, işletim Pompa 4, arıza Pompa 5, işletim Pompa 5, arıza Pompa 6, işletim Pompa 6, arıza Gerilimsiz mesaj alarmı X6 X Kuru hareket koruması elektrodları 18 'den 60 Hyamat V

19 5 Açıklama 5.10 Gerilim dengelemesinin bağlanması Bir gerilim dengelemesi hattının bağlantısında, ana plaka üzerinde "Topraklama" sembolüyle işaretlenen bir uç bulunmaktadır. 1 Şekil 4: Topraklama sembolü 2 Şekil 5: Gerilim dengelemesi bağlantısı 1 Topraklama ucu 2 Taban plakası Hyamat V 19 'den 60

20 6 Kurulum/montaj 6 Kurulum/montaj 6.1 Kurulum Basınç yükseltme sistemini teknik bir merkeze ya da don olmayan, iyi havalanan, kapatılabilir ve başka türlü kullanılmayan bir odaya götürün. Kurulum odasına zararlı gazların sızma imkanı olmamalıdır. Yeterli ölçüdeki hava tahliye bağlantısı (kanal bağlantısı ya da benzeri) gereklidir. Basınç yükseltme sistemi, havadaki bağıl nem oranı %50'yken, maksimum 0 C ila +40 C arası bir çevre sıcaklığına uygundur. BİLGİ Basınç yükseltme sistemlerini oturma ve yatak odalarının yakınında çalıştırmayın. Lastik yataklar sayesinde basınç yükseltme sistemine, yeterli ölçüde ses titreşimi yalıtımı uygulanmıştır. Motor gürültüsünün azaltılması için aksesuar olarak tümden kaplama edinebilirsiniz. Kompanzatörler (bakınız aksesuar) salınım süspansiyonu için devreye alındığında bunların direnme gücü de dikkate alınmalıdır. Kompanzatörler kolay değiştirilebilir olmalıdır. 6.2 Kurulumdan önce yapılan kontrol Kurulu m yeri UYARI Sabitlendirilmemiş ve taşımayan bir temelin üzerine yapılan kurulum Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir! BİLGİ EN uyarınca yerleştirme zemininin yeterli beton sağlamlığına (en az X0 sınıfı) sahip olmasını sağlayınız. Basınç yükseltme sistemini sadece hidratlanmış beton üzerine yerleştirin. Basınç yükseltme sistemini sadece düz yüzeylerin üzerine koyunuz. Mevcut ise, ağırlık bilgilerini dikkate alın. Yapı gövdelerine karşı yeterli ölçüde ses titreşimi yalıtımı, basınç yükseltme sisteminin tampon yatağı ile sağlanır. Yüksekliği ayarlanabilir ayaklarla (bakınız aksesuar) basınç yükseltme sistemi düz olmayan zeminlerde de terazide yerleştirilebilir. Movitec 2, 4, 6, 10 ve 18 pompalarıyla basınç yükseltme sistemlerinde yüksekliği ayarlanabilir ayaklar, aksesuar olarak edinilebilir. Movitec 32, 45, 65 ve 90 pompalarıyla basınç yükseltme sistemlerinde yüksekliği ayarlanabilir ayaklar ambalajın içindedir. Bu ayakların ikisi yere sabitlenebilir. Yapının biçimini kontrol edin. Yapı biçimi ölçü sayfalarında bulunan ölçülere göre hazırlanmış olmalıdır. 6.3 Basınç Yükseltme Sisteminin Kurulması UYARI Basınç yükseltme sisteminin baş ağırlığı Küçük pompalı basınç yükseltme sistemlerinde yaralanma tehlikesi! Basınç yükseltme sistemini kesin olarak kancalamadan önce düşmeye karşı emniyetleyin. Basınç yükseltme sistemini kaideye sıkıca kancalayın. 20 'den 60 Hyamat V

21 6 Kurulum/montaj Basınç yükseltme sistemini kurmadan önce ambalajı çıkarın. Basınç yükseltme sisteminin ön ve son basınç hattını ön ve son basınç tarafındaki dağıtıcı hatlarla bağlayın. BİLGİ Boru hattı güçlerinin basınç yükseltme sisteminin aktarılmasını ve ses titreşimlerinin aktarımını önlemek için kompanzatörlerin kurulumu uzunluk sınırlayıcıları ile birlikte tavsiye edilir. Bakım ve onarım çalışmaları için yeterli ölçüde boş alan planlayın. Yapı biçimi kontrol edildi. Beton kaide gerekli ölçüde ve tamamen bağlanmıştır. 1. Sabitleme deliklerini ölçü resmine (görev onayı için taslak) göre zemine işaretleyin. 2. Delik (maksimum 12 mm Ø) delin. 3. Uygun ebatlarda dübel yerleştirin. 4. Basınç yükseltme sistemini montaj konumuna getirin. 5. Basınç yükseltme sistemini uygun cıvatalarla kaideye sıkıca takın. 6.4 Boru hatlarını takın Boru hatlarını muhakkak gerilimsiz olarak kurun. Uzunluk sınırlayıcılı kompanzatörlerin kullanımı (bakınız aksesuar) tavsiye olunur. DİKKAT Emme hattında hava torbası oluşumu Basınç yükseltme sistemi bir sevk aracını çekebilir! Boru hattını daima yükselen biçimde yerleştirin (bakınız resim). Emme işletimi Yanlış Doğru Kompanzatörün takılması TEHLİKE Uçuşan kıvılcım ve radyan ısı Yangın tehlikesi! Kompanzatörü, yakınındaki bir kaynak işleminde uygun önlemlerle koruyun. DİKKAT Sızdıran kompanzatör Kurma alanında su baskını! Düzenli olarak yırtık ya da kabarcık oluşumuna, çıkmış parça veya başka eksiklere karşı kontrol edin. Kompanzatör meydana gelen reaksiyon güçlerini yakalamak üzere ses titreşimi izolasyonlu uzunluk sınırlaması ile donatılmıştır. 1. Kompanzatörü gerilimsiz olarak boru hattına monte edin. Asla hizalama hatalarını ya da boru parçasını kompanzatörle dengelemeyin. Hyamat V 21 'den 60

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba

İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba TR P_SI_0074_SW Lütfen önce işletme talimatının tamamını okuyun. Atmayın. Kurulum veya kullanım hatalarından meydana gelen hasarlardan

Detaylı

Wilo-EMU FA... + FK17.1...

Wilo-EMU FA... + FK17.1... Wilo-EMU FA... + FK17.1... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPFK17X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC)

Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC) Advanced Energy AE 3TL 08 23 Advanced Energy AE 3TL 8 23 (IEC) Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mayıs 2015 Advanced Energy AE 3TL 08 23 COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü Kullanim Kilavuzu Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü VEGAFLEX 86 4 20 ma/hart - İki Telli Çubuk ve halat ölçüm sondası -20 +250 C Document ID: 49477

Detaylı

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir.

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. RWF50.2 ve RWF50.3 Kompakt üniversal kontrol cihazı Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. Kullanıcı kılavuzu RWF50.2/RWF50.3

Detaylı

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn!

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! Therm 8000S WTD27 AME Montaj ve Kullanma Kılavuzu Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! TR Montajn yaplacağ yer,

Detaylı

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας F Notice

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced t Kullanım kılavuzu Yedek parça listesi MIG/MAG güç kaynakları 42,0426,0001,TR

Detaylı

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Spesifikasyon. Durum: 27.09.2010. Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Spesifikasyon. Durum: 27.09.2010. Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Spesifikasyon Durum: 27.09.2010 Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr Telif Hakkı 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Almanya Bu dokümantasyon

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 86. Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü Kullanim Kilavuzu Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak ölçülmesi için TDR sensörü VEGAFLEX 86 Modbus ve Levelmaster Protokolü Koaksiyel ölçüm sondası -20 +250 C Document ID: 49475

Detaylı

Kullanım Kılavuzu VEGAPULS 69. Döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümü için radar sensörü. Profibus PA. Document ID: 47250

Kullanım Kılavuzu VEGAPULS 69. Döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümü için radar sensörü. Profibus PA. Document ID: 47250 Kullanım Kılavuzu Döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümü için radar sensörü VEGAPULS 69 Profibus PA Document ID: 47250 2 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 4 1.2 Hedef grup...

Detaylı

Bakım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT

Bakım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT Bakım kılavuzu SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT SCCPXT-WA-E4-tr-34 98-101200.04 Sürüm 3.4 TÜRKÇE Yasal hükümler SMA Solar Technology AG Yasal hükümler

Detaylı

ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711. Kullanma Kılavuzu. Tıp, Sağlık ve Wellness. www.soehnle-professional.com

ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711. Kullanma Kılavuzu. Tıp, Sağlık ve Wellness. www.soehnle-professional.com ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711 Kullanma Kılavuzu Tıp, Sağlık ve Wellness www.soehnle-professional.com İÇİNDEKİLER 1. Genel bilgiler S. 3 Kullanım amacı S. 3 CE-İşaretlemesi S. 3 Sınıflandırma

Detaylı

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Cihazınızı kullanmadan önce, bu orijinal kullanma kılavuzunu ve basınçlı yıkama makinesinin (5.963.314.0) birlikte verilen güvenlik uyarılarını okuyun

Detaylı

DULCOMETER Multiparametre Kontrol Cihazı dialog DACa

DULCOMETER Multiparametre Kontrol Cihazı dialog DACa Montaj ve işletim talimatı DULCOMETER Multiparametre Kontrol Cihazı dialog DACa A1111 Lütfen önce işletme talimatının tamamını okuyun! Atmayın! Kurulum veya kullanım hatalarından meydana gelen hasarlardan

Detaylı

MEDUMAT Transport. Acil Solutma Cihazı. Yazılım donanımı 5.1 den itibaren cihazlar için kullanma kılavuzu

MEDUMAT Transport. Acil Solutma Cihazı. Yazılım donanımı 5.1 den itibaren cihazlar için kullanma kılavuzu MEDUMAT Transport Acil Solutma Cihazı Yazılım donanımı 5.1 den itibaren cihazlar için kullanma kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bakış................ 4 2. Ürün Açıklamaları.......... 18 2.1 Amacına Uygun

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Kullanıcı için. Kullanım kılavuzu. ecotec pro, ecotec plus. Duvar tipi Yoğuşmalı Isıtma Cihazı

Kullanım kılavuzu. Kullanıcı için. Kullanım kılavuzu. ecotec pro, ecotec plus. Duvar tipi Yoğuşmalı Isıtma Cihazı Kullanım kılavuzu Kullanıcı için Kullanım kılavuzu ecotec pro, ecotec plus Duvar tipi Yoğuşmalı Isıtma Cihazı TR İçindekiler İçindekiler Doküman ile ilgili uyarılar... 3. Dokümanların saklanması... 3.2

Detaylı

B 40 C Bp B 40 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13

B 40 C Bp B 40 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13 B 40 C Bp B 40 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13 2 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın

Detaylı

SINAMICS G120. SINAMICS G120C frekans dönüştürücü. İşletme kılavuzu 01/2011 SINAMICS. Answers for industry.

SINAMICS G120. SINAMICS G120C frekans dönüştürücü. İşletme kılavuzu 01/2011 SINAMICS. Answers for industry. SINAMICS G120 SINAMICS G120C frekans dönüştürücü İşletme kılavuzu 01/2011 SINAMICS Answers for industry. Güvenlik talimatları 1 Giriş 2 SINAMICS SINAMICS G120C İşletme kılavuzu Açıklama 3 Kurma 4 Devreye

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu

GRUNDFOS TALİMATLARI. Multilift MD, MLD. Montaj ve kullanım kılavuzu GRUNDFOS TALİMATLARI Multilift MD, MLD Montaj ve kullanım kılavuzu Türkçe (TR) Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce orijinal metnin çevirisi. İÇINDEKILER Sayfa 1. Bu dokümanda kullanılan semboller

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Baskı 11/2012 19494971 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 12-16 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ TAVSİYELERİ

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi Cihazı 6 720 641 705-00.1O Logamax plus GB012-25K Yetkili tesisatçı bayi ve servis için Montaj ve bakımdan önce lütfen dikkatlice okuyun. 6 720

Detaylı