İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU"

Transkript

1 T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

2 Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak dünyanın belirli bölgelerinde hızla artan refah düzeyi ile zenginleşen insanlar, bütün bu görece iyi koşullara rağmen modern dünyanın sunduğu yaşam tarzından hoşnut olmamakta, bu yaşam tarzına karşı doğaya dönme ve modernitenin getirdiği toplumsal hayattan kaçarak bireysel uğraşılarda bulunma isteğini hissetmektedir. Modern insanın bu tür ihtiyaçlarına karşılık veren yat turizmi veya yatçılık, deniz turizminin bir alt kolu olarak bütün dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Gezi, eğlence, dinlence ve spor için özel tasarlanmış küçük tonajlı tekneler ile yapılan seyahatlerin oluşturduğu yat turizmi içinde birçok sosyo-ekonomik unsuru barındıran önemli bir sektör olmuştur. II. Dünya Savaşı na kadar daha çok bir spor dalı olarak görülen yatçılık, savaş sonrası yıllarda gemi yapım teknolojilerindeki gelişmeler, buna bağlı yatçılara sunulan hizmetlerdeki farklılaşma ile günümüzde tanımlanan şeklini almıştır. Son yıllarda Dünyada ve özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz yatçılık sektörünü olumsuz etkilemiştir. Avrupa ülkelerinde maliyetlerin yüksek oluşu yat sahiplerini farklı arayışlara yöneltmektedir. Akdeniz çanağında yetersiz ve maliyetli olan yat yanaşma yerlerinden dolayı arayışları daha da hızlanmaktadır. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri dışında en ideal bölge ülkemiz Akdeniz ve Ege kıyılarına doğru bir kayma söz konusudur. Ancak Akdeniz ve Ege kıyılarında yeterli sayıda ve nitelikte tesis bulunmamaktadır. Ülkemizde son yıllarda bu sektörden alınan payı artırma çabaları hızlanmıştır. Bu doğrultuda mevzuatta değişiklikler yapılmış ve birçok yat limanı faaliyete geçmiş, birçoğu da proje aşamasındadır. Yerleşimin Genel Tanımı İzmir ili kıyıları Türkiye nin önemli yat turizmi potansiyeli olan alanlardan birisidir. Kıyı kuşağında yer alan koyların oluşturduğu doğal peyzaj nitelikleri, ormanlar, makilik ve zeytinliklerle örtülü bitki dokusu, iklim özellikleri, arkeolojik alanlar, antik kentler gibi kültürel değerlerin yanı sıra kıyıdaki yerleşmelerin yarattığı hizmet olanakları ve otantik değerler bu potansiyeli oluşturan ve destekleyen unsurlardır. Kentin sosyo-ekonomik gelişmişliği ile sadece dışardan gelecek olan yatların dışında yerleşik yat sahiplerinin çokluğu, ulaşılırlığı, Ege Denizi nin orta noktasında hem Kuzey Ege hem de İzmir-Bodrum arası destinasyonların başlangıç noktasında bulunan göreceli olarak korunaklı bir körfez içinde yer alması gibi avantajlar ayrıca sıralanabilir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İzmir in yat turizmi açısından taşıdığı bu avantajları değerlendirerek İzmir Körfezi

3 içerisinde 5 adet yat limanı projesi gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Çeşmealtı Yat Limanı Projesi tasarlanan bu yat limanlarından birisidir. Çeşmealtı Yat Limanının, yapılan alternatif çalışmalar sonunda Çeşmealtı Mahallesi Turgut Özal Rekreasyon alanı önünde Çeşmealtı İskelesi nin güneyinde Alsancak Limanına doğru uzanan kıyı şeridinde yapılması tasarlanmıştır. Şekil 1. Çeşmealtı Yat Limanı Proje Sahası Konumu Planlama İlkeleri Kıyı bölgelerinde yapımı düşünülen faaliyetlerin birbirlerine ve bölgeye getireceği olumlu ve olumsuz etkilerin bir bütünlük içinde ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bölgelerin dar ve sınırlı alanlar oldukları göz önünde

4 bulundurulduğunda faaliyetlerin yer seçiminde, ortak faydalar gözeterek karar verilmesi gereklidir. Yat limanları şehir veya kasabalardan uzak sahil şeritlerinde değil, yerleşim merkezlerinin içinde veya yakınlarında inşa edilmelidir. Yat limanlarında konaklayan yatçı olsun, işletmeci olsun, ihtiyaçlarını çevresinde bulunan imkânlardan sağlamak durumundadır. Zira hiçbir yat limanının tamamen kendine yetecek şekilde tasarlanması mümkün değildir. Yat limanlarının en önemli görevi, bulunduğu yerde yeni bir yaşam çevresi yaratmaktır. Bu nedenle yat limanları şehir yerleşim merkezleri ile entegre olmak zorundadır. Ayrıca herhangi bir havaalanına en fazla 1-2 saatlik mesafede yer alması da yatçılar tarafından en büyük tercih nedenidir. Yat limanlarının doğal olarak turizm yönünden önemli veya yakın zamanda turizm merkezi oluşacak bölgelerde yapılması planlanmaktadır. Günümüzde yat limanlarının faaliyet alanlarının genişlemesi, çok sayıda değişik faaliyet ünitesini bünyesinde barındırması yatırım maliyetlerini de aynı ölçüde artırmıştır. Karada yerleşik faaliyet ünitelerinin neleri kapsayacağı, liman sahasına nasıl yerleşeceği, hangi büyüklükte, hangi kapasitede kaç kişiye hizmet verecek şekilde planlanacağı isletme aşamasında yatırım karlılığını ve geri dönüsünü belirleyen hususların başında gelmektedir. Yat limanlarının planlanmasında yatçıya sunulacak hizmet çeşitliliği, pazar koşullarının uygun olması kadar yatırımcının finansal kapasitesi ile de ilişkilidir. Yat limanları, önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi, pahalı yatırımlardır. Bu nedenle yatırımcı gerek inşaat gerekse isletme aşamasında optimum çözümler üretmek zorundadır. Yatçıya verilen her hizmetin bir maliyeti vardır. Bu nedenle her zaman yatçı ile yatırımcı ve isletmecinin yat limanlarından beklentileri farklıdır. Çağdaş yat limanı tesislerinin kapsamlı tasarımı nispeten yeni bir mühendislik alanıdır. Bu alandaki bilgi eksikliği yat limanlarında birçok büyük ve küçük sistem hatasına neden olmaktadır. Yat limanlarının pahalı yatırımlar olduğu göz önüne alındığında, yatırımcı açısından her sistem hatasının bir maliyeti olacağı açıktır. Bu nedenle planlama aşamasında teknik ve ekonomik fizibiliteye esas teşkil edecek araştırmaların yapılması gereklidir. Belirtilen bu koşullar doğrultusunda, bir önceki başlıkta sıralanan amaçların gerçekleştirilmesi için imar planının hazırlanmasında aşağıdaki plan ilkeleri dikkate alınmış ve benimsenmiştir: Üst ölçekli planlarda verilen arazi kullanım kararlarına uyulması,

5 İzmir Çeşmealtı Yat Limanı Alanında bölgeye hizmet edecek fonksiyonların göz önünde bulundurulması, İzmir Çeşmealtı Yat Limanı Bölgesindeki altyapı ve üstyapı ile ilgili sorunların belirlenmesi ve sorunlara yönelik çözümlerin üretilmesi, Planlama Alanı'nda tespit edilen fiziksel eşikler göz önünde bulundurularak koruma kullanma dengesinin gözetilmesi ve bu çerçevede kıyı alanında yapılaşmanın optimum kullanılabilirliğinin sağlanması, Yasal çerçeve ve hukuki boyutların irdelenerek uygulanabilir bir imar planının oluşturulması, Yapılacak planda İzmir in çevresel özellikleri ve siluetinin dikkate alınması, Planlama Alanı'nda ulaşım sistemine yönelik erişebilirlik ve otopark sorunlarının çözümünün sağlanması, Planlama Alanı'nda tespit edilen fiziksel eşikler göz önünde tutularak çevre dengesinin gözetilmesi, Planlama Alanı'nın koruma kullanma dengesi gözetilerek planlanması Planlamaya Esas Mevzuat İzmir Çeşmealtı Yat Limanı Alanı İmar Planına esas olmak üzere; sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri, Turizm Teşvik Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri, sayılı Kıyı Kanunu ve İlgili Uygulama Yönetmeliği, sayılı Çevre Kanunu (5491 Sayılı Kanun ile Değişik), sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili Yönetmelikler, sayılı Su Ürünleri Kanunu ve İlgili Yönetmelik, - Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, - Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği, - Deniz Turizmi Yönetmeliği, - Kıyı Yapı Ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ, - Kıyı Tesislerinde İşletmeye İzin Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik, - İzmir Büyükşehir İmar Yönetmeliği dikkate alınmıştır.

6 Plan Kararları Söz konusu Çeşmealtı Yat Limanı görece doğal liman ortamında dalgakıran 280 m olarak tasarlanmıştır. Bu dalgakıran ile oluşturulan yaklaşık m 2 korunaklı su alanı içerisinde toplam 902 m uzunluğunda -4 m su derinliğine sahip rıhtım ile toplam 480 m uzunluğunda 2,5 m genişliğinde yüzer iskele yanaşma yeri olarak projelendirilmiştir. Ayrıca limanda teknelerin karaya alınmasını sağlayacak 20 m x 8 m boyutlarında -4 m su derinliğine sahip bir travel lift havuzu da öngörülmüştür. Ayrıca 1200 m 2 yüzer iskele ve toplam 250 tekne için bağlanma oluşturulmuştur. Çeşmealtı Yat Limanı için yapılacak yapılar sonrası deniz seviyesi üstünde oluşan toplam alan yaklaşık 73,192 m 2 dir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifinde yürürlükte bulunan Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile liman gerisinde bulanan sahalar için verilen yapılaşma emsalleri dikkate alınarak toplam su üzerindeki alanın emsali maksimum yükseklik 6,50 m yi geçmemek koşuluyla %20 olarak önerilmiştir. Ticari amaçlarla kullanılacak alan emsalinin ise %5 i aşmaması öngörülmüştür. Bu koşullarda Çeşmealtı Yat Limanı alanı içerisinde 730 m 2 si ticari alan olmak üzere toplam m 2 kapalı alan olacağı öngörülmüştür. Çeşmealtı Uygulama İmar Planı Danıştay 6. Dairesi 2011/7193 E.-2013/1567 K nolu kararı ile İzmir 3. İdare Mahkemesinin tarih ve 2009/1207 E /626 K sayılı kararının bozulduğu bozma kararı sonrası İzmir 3. İdare Mahkemesi 2013/1208 E.-2013/1257 sayılı ilanıyla davanın reddedilmesine karar verilmiştir. Karar neticesinde 1/1000 Ölçekli Çeşmealtı Uygulama İmar Planı Yürürlüktedir. Öneri yat limanı projesinin bu plana uygunluğu sağlanarak kıyı ile iletişimi iki noktadan sağlanmaktadır. İki noktadan elektrik ve su dağıtımı teknik açıdan bir sakınca yaratmayacağı öngörülmüştür. Bu şekilde yapılan kara bağlantıları ile su üzerinde öngörülen platformlara kolay erişilebilirlik öngörülerek tasarım yapılmıştır. Planlanan Çeşmealtı Yat Limanı projesi şematik olarak aşağıda görülmektedir.

7 ÇEŞMEALTI YAT LİMANI ÇEŞMEALTI YAT LİMANI İMAR PLANI

8 Şekilde gösterildiği gibi yat limanı 7 metrelik culdesaclar ile imar yolundan iki noktadan bağlanacak olup, yat limanı girişleri bu iki noktadan sağlanacaktır. Yatların ve yat limanı alanının güvenliğini temin edecek düzenlemeler sadece bu iki noktada yapılacak olup, bu noktalar dışında İzmir halkının ve İzmir kentinin denizle bağlantısını koparacak herhangi bir görsel, fiziksel ve estetik açıdan engelleme olmayacaktır. Planlanan Yat Limanı ile mevcutta bulunan kıyı profilinin algısının değişmemesi için tasarım sürecinde bu durum göz önüne alınarak tasarım yapılmıştır. İzmir e gelmesi olası süper ve mega yatlara hizmet verme kapasitesinin gözden geçirilerek yat yerleşimleri tasarlanmıştır. Yat limanının kara tarafında 250 yat kapasiteli bir marinayı destekleyecek yeterli servis alanı tasarlanmış olup planlama alanında yapılacak inşaat alanı hesabında da ve plan notunda da belirtildiği üzere idari ve teknik hizmet alanları için en az değer olarak planlama gerçekleşmiştir. Bu durum ileride artacak teknik ve idari hizmet alanlarının ihtiyaç doğrultusunda artırılabilmesi için imkân vermektedir. YÜZER İSKELE KOORDİNAT NOKTALARI: Y X A , ,577 B , ,791 C , ,884 D , ,050

9 PLAN NOTLARI 1. BU PLAN VE KOŞULLARINDA BELİRTİLMEYEN KONULARDA, KONUSU VE İLGİSİNE GÖRE; *3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ, *3621 SAYILI KIYI KANUNU VE YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ, *618 SAYILI LİMANLAR KANUNU, *655 SAYILI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, *1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU, *4857 SAYILI İŞ KANUNU VE İLGİLİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİ, *5378 SAYILI ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN *2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KANUNA BAĞLI OLARAK ÇIKARTILAN İLGİLİ MEVZUAT *AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK, *DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK, *BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, *SIĞINAK YÖNETMELİĞİ, *OTOPARK YÖNETMELİĞİ, *ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNE, *İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK, *GEMİLERDEN ATIKLARIN ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ, *VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. AYRICA, YUKARIDA BELİRTİLEN KANUN VE YÖNETMELİK DIŞINDA DİĞER İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYULMASI ZORUNLUDUR.

10 2- YAPIMI PLANLANAN TESİSİN İNŞAAT AŞAMASINDA CAN, MAL VE YANGIN İÇİN EMNİYET SİSTEMİ KURULACAK VE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. İNŞAAT VE HARFİYAT SIRASINDA PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE TOKSİK MADDE KULLANILMAYACAKTIR. 3- BU PLANA GÖRE YAPILAN HER TÜRLÜ FONKSİYON İÇİN DOLGU SIRASINDA DOLGU MALZEMELERİNİN ÇEŞİTLİ ETKENLERLE DENİZ İÇİNE YAYILMAK SURETİYLE SIĞLAŞMAYA VE KİRLİLİĞE SEBEBİYET VERİLMEMESİ İÇİN ÖNCELİKLE ANROŞMAN VEYA BETON PERDE GİBİ YAPISAL ÖNLEMLER ALINACAKTIR. 4- İŞLETME AŞAMASINDA DENİZ, CAN, MAL VE SEYİR GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AÇISINDAN KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞÜ ALINARAK IALA STANDARTLARINA UYGUN GÜNDÜZ VE GECE İŞARETLERİ İLE MARKALANMASI GEREKMEKTEDİR. İNŞAATIN TAMAMLANMASINI MÜTEAKİBEN, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINDAN FAALİYET İZNİ ALINMASI GEREKMEKTEDİR. 5- BU PLANIN UYGULAMA AŞAMASINDA SÖZKONUSU ALANDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR SIRASINDA HERHANGİ BİR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞINA RASTLANILMASI DURUMUNDA 2863 SAYILI KANUNUN GEREĞİ EN YAKIN MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE VEYA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE BİLGİ VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 6- İŞLETME SIRASINDA BU ALANA GELEN GEMİLER, ARITMA SUYU VE DİĞER YOLLARLA GELEBİLECEK ZARARLI MADDELERİN DENİZE DÖKÜLEREK FLORA VE FAUNANIN ZARAR GÖRMESİNE MÜSAADE EDİLMEMESİ, ÇEVREYE ZARAR VERİLMEMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE 1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNU VE SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN SU KİRLİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE UYULMASI GEREKMEKTEDİR. 7- KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN DENİZ TARAFINDA MEVCUT BULUNAN VE/VEYA YAPILMASI PLANLANAN KIYI YAPILARINA AİT UYGULAMA PROJELERİ, (GEREKLİ ETÜT, HESAP VE TÜM TEKNİK DETAYLARI İLE BİRLİKTE) ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ONAYLANMAK ÜZERE VERİLECEKTİR. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLI UYGULAMA PROJESİ BULUNMAYAN DENİZ YAPILARININ İNŞAATINA KESİNLİKLE BAŞLANILMAYACAKTIR. 8- PLAN KAPSAMINDA BULUNAN HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ VEYA DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZLARDA PROJE VE FİİLİ UYGULAMA YAPILMADAN ÖNCE MALİYE BAKANLIĞINDAN İZİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR. 9-YAT LİMANI OLARAK PLANLANAN ALANDA; YAT LİMANLARININ İHTİYACI OLAN ÜST YAPI TESİSLERİ İÇİN TOPLAM EMSAL, KARA ALANININ %20 SİNİ, H.max:6,50 METREYİ GEÇEMEZ. SATIŞ ÜNİTELERİ İÇİN EMSAL, TOPLAM EMSALİN %5 İNİ GEÇEMEZ.

11 10- ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN ( DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI) TARİH VE SAYILI YAZISI UYARINCA İMAR PLANINA KONU ALANDA YÜZEYSEL SULARIN DRENAJI SAĞLANMALIDIR. 11-İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE TARİHİNDE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERİN GEREK İNŞAAT AŞAMASINDA GEREKSE UYGULAMA AŞAMASINDA YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE SORUMLULUK YATIRIMCI VE İLGİLİ İDAREYE (VALİLİK VE BELEDİYE) AİT OLACAKTIR.

TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ

TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ MAKĐNA FAKÜLTESĐ GEMĐ ĐNŞAATI VE GEMĐ MAKĐNALARI MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ Hasan Kayhan Kayadelen 03043009 Gemi Hidromekaniği Anabilim Dalı nda hazırlanan

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

BALIKESİR DE YAT TURİZMİ

BALIKESİR DE YAT TURİZMİ BALIKESİR DE YAT TURİZMİ GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 Sayfa 0 / 29 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 1 2 Yat Turizmi ile İlgili Temel Kavramlar... 2 3 Dünyada ve Türkiye de Yat Turizmi... 4 4 Balıkesir de Yat

Detaylı

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay Genel Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 5164/1 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine

Detaylı

Çanakkale Yat Limanı Projesi Üzerine Görüşler

Çanakkale Yat Limanı Projesi Üzerine Görüşler Çanakkale Yat Limanı Projesi Üzerine Görüşler Çanakkale ya kıyılarında denize girilebilen dünyanın ender kentlerinden birisi olarak kalacak ya da bu biricik ayrıcalığını yitirerek denizden ve deniz kültüründen

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3.

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. Amaç... 5 1.2. Kapsam... 6 1.3. Yöntem... 6 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 6 2.1. Mevcut Liman Tesisleri ve Alt Bölgeler... 6 2.1.1. Dilovası Alt Bölgesi... 10 2.1.2. Hereke

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ RAPORU CİLT 1 DOLSAR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ DOLFEN

Detaylı

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com.

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com. TEİAŞ TÜRKİYE İ ELEKTRİK İ İLETİM İ A.Ş. 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM 380 kv SİİRT TM-PERVARİ HAVZA TM ENERJİ İ İLETİM İ HATTI Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri ÇED Raporu

Detaylı

İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014)

İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014) İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014) İÇİNDEKİLER 1. İZMİR-KİRAZLI İLÇESİNE GENEL BAKIŞ......2 1.1.COĞRAFİK KONUM VE BÖLGENİN TANITILMASI....2

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Yasal Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar... 1 Genel Esaslar... 5 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Yasal Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar... 1 Genel Esaslar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Yasal Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar... 1 Genel Esaslar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 7 Komisyonunun Teşekkülü, Çalışma Usul ve Esasları... 7 Kıyı

Detaylı

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 03.08.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20594 KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yasal Dayanak Madde 1- (Değişik: RG- 13/10/1992-21374) Bu Yönetmelik,

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: KIYI Resmi Gazete

Detaylı

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yasal Dayanak Madde 1- (Değişik: RG 13/10/1992-21374) Bu Yönetmelik,

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yasal Dayanak Madde 1- (Değişik: RG 13/10/1992-21374) Bu Yönetmelik, KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yasal Dayanak Madde 1- (Değişik: RG 13/10/1992-21374) Bu Yönetmelik, 1.7.1992 tarih ve 3830 sayılı Kanun ile değişik 4.4.1990 tarih

Detaylı

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler KIYI KANUNUNUN UYGULANMASNA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yasal Dayanak Madde 1- (Değişik: RG- 13/10/1992-21374) Bu Yönetmelik, 1.7.1992 tarih ve 3830 sayılı Kanun ile değişik 4.4.1990 tarih

Detaylı

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA ÇANAKKALE ÇAN - ALİBEYÇİFTLİĞİ Köyü PAFTA:4 PARSEL: 60 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU Planlama alanı Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyü, Ilıca mevkiinde

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 ... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 Raporu Talep Eden: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adres YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı