TÜRKİYE DEKİ YATÇILARIN YAT BAĞLAMA YERİ SEÇİMİNE YAKLAŞIMI ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DEKİ YATÇILARIN YAT BAĞLAMA YERİ SEÇİMİNE YAKLAŞIMI ÖZET"

Transkript

1 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 135 TÜRKİYE DEKİ YATÇILARIN YAT BAĞLAMA YERİ SEÇİMİNE YAKLAŞIMI Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç. Dr. D.E.Ü.D.İ.Y.Y.O. İzmir, Türkiye Çiğdem ULUĞ Deniz İşletmecisi D.E.Ü.D.İ.Y.Y.O. İzmir, Türkiye ÖZET Yat turizminin en önemli altyapı yatırımını yat limanları oluşturmaktadır. Ülkemiz için diğer turizm dallarına göre yat turizminin daha istikrarlı bir yapıya sahip olması, son yıllarda yeni yat limanı yatırımlarına olan ilgiyi önemli bir oranda arttırmıştır. Bağlama kapasitesindeki bu hızlı artış karşısında yat limanları arasındaki rekabetin de artacağı beklenmektedir. Sektör için en önemli darboğaz atıl bir kapasitenin oluşmasıdır. Yat limanlarına bölgesel talebin düşük olması ve talebin artışının zaman alacak olması, yat limanlarını yabancı bayraklı yatları hedef müşteri olarak almasını dolayısı ile rekabeti Ege Denizi ve Akdeniz de kıyıları olan ülkelere göre belirlemesi gerekmektedir. Aynı zamanda yat limanlarının müşterisi konumunda olan yatçıların yat limanından beklentileri de önemli oranda artmıştır. Ülkemizde yatçılar teknelerini yat limanları, balıkçı barınakları, korunaklı koylar gibi çok farklı yerlerde bağlamaktadır. Benzer şekilde bu teknelerin kışlama yerleri de farklıdır. Bu çalışma yatçıların yat bağlama yeri seçiminde göz önünde bulundurdukları ölçütlerin belirlenmesini amaçlamıştır. İstanbul Fethiye arasındaki marina müşterileri ile yapılan anket çalışması sonucunda yatçılarımızın bağlama yerlerindeki hizmet kalitesinden ve fiyat politikalarından memnun olduğu ayrıca temizlik, güvenlik ve güvenilirlik gibi özelliklerin bağlama yeri seçiminde ön plana çıktığı belirlenmiştir. MATERYAL VE YÖNTEM Ülkemizde yeni yat imanlarının devreye girmesi ile yatçıların bağlama ve kışlama tesisi seçimindeki seçeneklerini arttırmaya başlamıştır. Özel sektör tarafından yat limanı yatırımlarına olan ilgi devam etmektedir. Yat bağlama yerleri göz önüne alındığında gelecekte arzın bölgesel talebin önüne geçeceğini göstermektedir. Yat limanlarında kapasite kullanımını arttırmak isteyen marina işletmecilerinin yatçı beklentilerini daha çok göz önünde bulundurmasını gerektirmektedir. Hangi sektörde olursa olsun plansız büyüme zaman ve maliyet kaybıdır ve sağlıklı bir gelişme sağlamaz. Planlı büyümenin ilk şartı da hiç şüphesiz mevcut durumun doğru tahlil edilmesidir (Oral ve Işık, 2006). Mikro ölçekte yat turizminin mevcut durumunu ise yat limanları, bu limanlardan hizmet alan yatlar ve yatçılar şekillendirmektedir. The Customer Oriented Evaluation Of Turkish Marinas başlıklı lisans tezi (Uluğ, 2007) kapsamında Nisan Haziran 2007 tarihleri arasında yapılan anket çalışmasından elde edilen sonuçların değerlendirilmesi çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır.

2 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bu çalışmada yatçıların bağlama yeri seçiminde göz önüne aldıkları temel kriterler belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu çalışma daha önce Durukan, tarafından Ege Bölgesindeki yat bağlama tesislerinin müşteri yönlü değerlendirilmesi konulu yüksek lisans çalışması kapsamında belirlediği üç aşamalı 59 sorudan oluşan anket çalışması kullanılmıştır (Durukan, 2004). Durukan ın çalışmasında hedef yatçı kitlesi ağırlıklı olarak kulüp üyesi olan yatçılardan oluşturulmuştur. Durukan ın çalışmasında yatçıların dağılımı %80 i yat kulübü üyesi ve %20 si bir kulübe üye olmayan yatçılardan oluşmaktadır. Alınan örneklemede yat kulübü üyesinin oranının yüksek olması nedeniyle söz konusu çalışmanın genel yatçı profilini yansıtamamıştır. Bir yatçılık kulübüne üye olarak faaliyet gösteren yatçıların ülkemizdeki yatçıların bağama yerinden beklentilerini tam karşılamayacağı varsayımı çalışmanın rastlantısal olarak genel bütünü temsil eden yatçılara uygulanması planlanmıştır. Kulüp üyesi yatçılar ile genel bütünü temsil eden bir kulübe üye olan ve olmayan yatçılar arasındaki benzerlik ve farklılıkların karşılaştırılabilinmesi amacı ile aynı anket formu 58 yat sahibine anket değiştirilmeden uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara tanımlayıcı istatistik yöntemleri uygulanmıştır. Hizmet kalitesinin belirleyici faktörleri ile fiyat faktörünü ayrı ayrı içeren 24 ifade 7 li likerd ölçeği kullanılarak katılımcıların ifadede belirtilen faktöre verdiği önem derecesi araştırılmıştır. Anket formunun düzenlenmesinde hizmet kalitesinin belirleyici faktörleri göz önünde tutulmuştur (Durukan, 2004). Hizmet kalitesinin belirleyici faktörleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Güvenirlilik (Reliability) Müşteri beklentilerini karşılayabilmeye istekli olma (Responsiveness) Müşteri beklentilerini karşılayabilmeye yeterli olma (Competence) Ulaşılabilirlik (Accessibility) Saygı (Courtesy) İletişim / Bilgi verme (Communication) İtibar (Credibility) Güvenlik (Security) Müşteriyi anlamak ve bilmek (Understandig the customer) Dokunabilirlik (Tangibility) (Lovelock 1996) Tekne olmadan marina, marina olmadan da yat turizminin gelişmesi mümkün değildir çünkü modern bir marina mevcudiyeti ile deniz araçlarını ve denizcileri hizmetleri ile doğayı, tekneyi ve sahibini koruyan, ülkeye değişik kültürleri getirip döviz ve zenginlik üreten, eğlence, spor ve sosyal aktiviteler merkezi, yat turizminin kalbi, kıyıların medeniyet simgesi tesislerdir (Dağcı, 2002). Bütün bunlara ilave olarak ancak hizmet kalitesini ön planda tutan müşteri yönlü bir işletmecilik bir marinayı başarıya ulaştırabilir. ARAŞTIRMAYA KATILAN YATÇI VE YATLARIN PROFİLİ Anketin ilk bölümünde araştırmaya katılan yatçıların genel özelliklerini belirlemeye yönelik 25 adet soru yatçılara sorulmuştur. Anketin ikinci bölümünde ise yatçılara sahip oldukları yata ilişkin sorular yöneltilmiştir. Profil belirlemeye yönelik son soru grubunda ise yatçıların yatlarını kullanma alışkanlıkları sorgulanmıştır. Durukan ın 2004 yılında belirlemiş olduğu anket soruları çalışmalar arasında karşılaştırma imkânı sağlamak amacı ile aynen kullanılmıştır. Araştırmaya katılan yatçıların %41.4 ü yaş aralığındadır, %22.4 ü 55 yaş üzeridir. %17.2 si yaş aralığında, %15.5 i yaş aralığında bulunmaktadır. Yat

3 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 137 sahiplerinin öğrenim durumları göz önüne alındığında %31.0 ı lisans, %22.4 ü yüksek lisans, %22.4 ü lise, %10.3 ü ilkokul, %8.6 sı orta okul eğitimi almıştır. Araştırmaya katılan yatçıların yazlık sahibi olma oranı %45.6, bir yat kulübüne üye olma oranı ise %43.1 dir. Araştırmaya katılan yatçıların sahip oldukları yatların %61.5 i yabancı, %38.5 i Türkçe isimlerden oluşmaktadır. Yatların %41.8 yelkenli yat, %40.0 motor yat, %18.2 si ise diğer tip yatlardan oluşmaktadır. Yatların boyuyla ilgili soruyu, ankete katılan 58 yat sahibinin 52 tanesi yanıtlamıştır. Buna göre ankete katılan yatların boyları min. 5.6 m. ile max. 38 m. arasında değişmektedir. Bu yatların boyları ortalaması ise m. olarak hesaplanmıştır. 54 yat sahibinin yanıtladığı yatların genişlikleri ile ilgili soruya göre; yatların genişlikleri min m. ile max m. arasında değerler belirtilmiştir. Yatların genişliklerinin ortalaması ise 4.07 m olarak hesaplanmıştır. Ankete katılan 58 yat sahibinin 44 tanesi yatının draftıyla ilgili soruya yanıt vermiştir. Çıkan sonuca göre yatların draftı min m., max m. olarak değerler almıştır. Draftlarının ortalaması 1.80 metredir. Yatların boylarına göre dağılımı göz önüne alındığında %26.9 u m. arasında, %23 ü m. arasında, % 19.2 si m. arasında, %13.4 ü m. arasında, % 7.6 sı m. arasında ve yine %7.6 sı 25 metre üzerindedir metrenin altındaki yatların toplamı %1.9 oranında kalmıştır. Söz konusu yatların %87.5 i sigortalıdır. Yatçıların yatlarını kullanma alışkanlıkları sorgulandığı profil sorularının son bölümünde yatçıların %56.9 unun 8 yıldan daha uzun süre yat sahibi olduğu, %15.7 sinin 1 2 yıllık yat sahibi olduğu benzer şekilde %15.7 sinin de 5 6 yıllık yat sahibi olduğu belirlenmiştir. 7 8 yıllık tekne sahibi olanların oranı %3.9 dur. Kış aylarında yat kullanım sıklığına bakıldığında ayda birkaç kez kullananlar %30.4, yalnızca hafta sonu kullananlar %21.4 ve haftada 3 4 gün kullananlar %17.9, nadiren kullananlar %16.1, hiç kullanmayanlar ise %14.3 olarak belirlenmiştir. Yaz aylarındaki kullanım sıklığına bakıldığında ise haftada 3 4 gün %75.0, yalnızca hafta sonu kullananlar %17.9, nadiren kullananlar %5.4, ayda birkaç kez kullananlar ise %1.8 dir. Yatçıların %57.1 i en az bir sefer yatı ile yurtdışına çıktığını belirtmiştir (Şekil 1). Nadiren Kullananlar 16% Kış Aylarında Yatçıların Yatlarını Kullanma Sıklığı Hiç Kullanmayanlar 14% Haftada 3-4 Gün 18% Yanlızca Haftasonu 18% Yaz Aylarında Yatçıların Yatlarını Kullanma Sıklığı Ayda Birkaç kez 2% Nadiren Kullananlar 5% Hiç Kullanmayanlar 0% Ayda Birkaç kez 31% Yanlızca Haftasonu 21% Şekil 1 Yatçıların Yatlarını Kullanım Sıklığı Haftada 3-4 Gün 75% Yatçıların %71.4 ü yaz kış aynı tesiste yatını bağladığını, bağlama yerini değiştirmediğini bildirmiştir. Kış ayları için ana (%42.9) ve tali (%39.3) yat limanlarında bağlama oranı %82.2 dir. Balıkçı barınağı (%8.9), belediye iskelesi (%7.1), çekek yeri (%1.8) gibi yerlerde bağlayan yatların toplam oranı %20 nin altındadır.

4 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Kış ayları göz önüne alındığında yatçıların bağlı bulundukları tesisin altyapı tesislerinden memnuniyetleri %59.3, hizmet kalitesinden memnuniyetleri %61.9, fiyatlarından memnuniyetleri %63.6 olarak belirlenmiştir. Yaz ayları için ana (%46.2) ve tali (%34.6) yat limanlarında bağlama oranı %80.8 dir. Çalışmaya katılanlar için yaz ayları için bağlama yeri olarak balıkçı barınağını seçenlerin oranı %8.6, belediye iskelesini seçenlerin oranı ise %8.6 olarak belirlenmiştir. Yaz ayları göz önüne alındığında yatçıların bağlı bulundukları tesisin altyapı tesislerinden memnuniyetleri %69.4, benzer şekilde hizmet kalitesinden memnuniyetleri %69.4, fiyatlarından memnuniyetleri ise %68.0 olarak belirlenmiştir. Yatçıların bağlama yerlerine ilişkin memnuniyetlerinin %70 in altında kalması bağlama yerlerinin müşteri memnuniyetine daha fazla önem vermesi gerektiğini göstermektedir. Yat limanı sayısının ve bağlama kapasitesinin hızla arttığı ülkemizde marinaları gelecekte daha zor bir rekabet beklemektedir. YATÇILARIN YAT BAĞLAMA YERİ SEÇİMİNE YAKLAŞIMI Turizmin ana hedefi insana kusursuz hizmet vermek, dinlendirmek, eğlendirmek, güvenini kazanmak yani Geleni, tekrar gelmesini sağlayacak güzel anılar ile göndermektir (Dağcı, 2004). Yat turizminde bunun başarılması yat sahiplerinin, konakladıkları tesislerinin yani yat bağlama yerlerinin seçiminde dikkat ettikleri hususları ve hassasiyetlerini bilmek ile mümkündür. Yat sahiplerinin yat bağlama yeri seçimine yaklaşımlarını belirlemek amacı ile Durukan tarafından 2004 yılında belirlenen 24 adet ifade sorulmuş ve ifadede belirtilen görüşlere katılıp katılmadıkları 7 li likerd ölçeği kullanılarak tanımlayıcı istatistikler ile analiz edilmiştir. Sorulan ifadelere verilen cevaplar içinde algısal onaylanması en yüksek olan ifade 6.59 ortalama ve 0.88 standart sapma ile Yatımı Bağladığım Tesisin Kara Sahasının ve WC - Banyo Gibi Hizmetlerinin Temiz Olması Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir. ile yine aynı ortalama değeri ve 0.92 standart sapma ile Yatımı Bağladığım Tesisin Günün 24 Saati Yanaşma Güvenlik vb. Hizmetler Veriyor Olması Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir. ifadeleri olmuştur. Bu ifadeleri 6.55 ortalama ve standart sapması 0.82 ile Yatımı Bağladığım Tesisin Yetkilileri ve Çalışanlarının Güvenirliliği Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir. ve 6.50 ortalama ve 0.98 standart sapma ile Yatımı Bağladığım Tesisin Yüksek Güvenlik Hizmeti Veriyor Olması Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir. ifadeleri izlemiştir (Tablo1). Tablo 1 Algısal Onaylamanın En Yüksek Olduğu Üç İfade. İfadeler Min. Maks. Ort. Stdt. Sap. Yatımı Bağladığım Tesisin Kara Sahasının ve WC - Banyo Gibi Hizmetlerinin Temiz Olması Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir. Yatımı Bağladığım Tesisin Günün 24 Saati Yanaşma Güvenlik vb. Hizmetler Veriyor Olması Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir. Yatımı Bağladığım Tesisin Yetkilileri ve Çalışanlarının Güvenirliliği Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir

5 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 139 Algısal onaylaması 6 ortalamanın üzerinde olan diğer ifadeler göz önüne alındığında; 6.4 ortalama ile Yatımı Bağladığım Tesisin İkametgahıma Olan Ulaşım Kolaylığı Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir., yine 6.4 ortalama ile Yatımı Bağladığım Tesisin Deniz Sahasının Temizliği Tesis Seçimime Benim İçin Önemlidir ortalama ile Yatımı Bağladığım Tesisin Yetkililerinin ve Çalışanlarının Güler Yüzlü Hizmeti Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir., 6.2 ortalama ile Yatımı Bağladığım Tesisin Yatım İle Gezinti Yapmaktan Hoşlanacağım Doğal Güzelliklere Sahip Bir Bölgede Olması Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir. yine 6.2 ile Yatımı Bağladığım Tesisin Ponton, Baba, Elektrik, Su vb. Gibi Alt Yapı Tesislerinin Modernliği Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir., 6.1 ortalama ile Yatımı Bağladığım Tesisin Yetkililerine Tesis İle İlgili Sorunlarımı İletebiliyor ve Olumlu / Olumsuz Cevap Alabiliyor Olmam Tesis Seçimime Benim İçin Önemlidir., Yatımı Bağladığım Tesisin Bağlama Yerinde Küçük Çaplı Bakım/Onarım Hizmetleri Veriyor Olması Tesis Seçimimde Önemlidir., 6.0 ortalama ile Yatımı Bağladığım Tesisin Çekek Yeri Kışlama Gibi, Büyük Çaplı Bakım/Onarım Hizmetleri Veriyor Olması Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir.ve yine aynı ortalama ile Yatımı Bağladığım Tesisin Ücret Tarifesi Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir. ifadeleri almıştır. Algısal onaylanması en düşük ifade ise 4.82 ortalama ve 2.1 standart sapma ile Yatımı Bağladığım Tesisin Kredi Kartı İle Ödeme İmkanı, Vade Uygulaması Gibi Ücret Ödeme Kolaylıkları Uyguluyor Olması Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir. ile 5.0 ortalama ve 2.2 standart sapma ile Yatımı Bağladığım Tesisin Yatçılık Camiasında İyi ve Prestijli Bir Tesis Olarak Tanınıyor Olması Tesis Seçimimde Benim İçin Önemlidir. İfadeleri olmuştur. Ülkemizde marinalara olan iç talep düşüktür. Bu nedenle marinalar gelişme stratejilerini iç talebin arttırılmasını göz önüne alarak kurmalıdır. Talebin arttırılması bir yandan yeni insanların deniz turizmi ve yatçılık ile tanıştırılması ile sağlanırken bir yandan da mevcut müşterilerin yani yatçıların yat limanından beklentilerini azami ölçüde karşılamak ile sağlanacaktır. Yat limanlarının hizmet kalitesi yatçıların yat limanından beklentilerinin karşılanması oranında artacaktır (Durukan vd., 2006). Bu çalışma yatçıların yat limanlarından beklentilerinin neler olduğunu ve beklentilerin aralarındaki önem derecesinin çıkartılması açısından önemli bir çalışma olmuştur. SONUÇLAR Deniz turizminin özel bir ihtisas alanı olan yat turizmi, diğer turizm çeşitleri içersinde müşteri beklentilerinin en yüksek olduğu alanlardan birisidir. Ülkemiz için faaliyetin orta üst gelir seviyesine hitap etmesi, bütün bir yıl boyunca teknesi için yaptığı masrafın karşılığı olarak yaz sezonunda sınırlı bir süre için teknesini kullanacak yatçı, haklı olarak yıl boyunca beklediği yat sezonunda olumsuzluk yaşamak istememektedir. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda yaz ve kış sezonları için bağlama yeri hizmet kalitesi ve tarife yapısından memnuniyet %60 ila %70 arasında belirlenmiştir. Bu değer diğer turizm alanları için yüksek bir memnuniyet seviyesi olabilir ancak deniz turizmi için her on kişiden üç veya dördünün bağlandığı tesisten memnun olmaması yüksek bir orandır. Ancak yatçıların bağlandıkları yerlerin düşük tarife veya yakın bir yat limanı bulunmaması nedeniyle seçtikleri balıkçı barınakları ve belediye iskeleleri gibi doğrudan turizm tesisi olmayan yerleri de kapsadığı düşünülür ise kıyılarımızdaki marina sayılarının arttırılması, fiyat tarifelerinin

6 Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu gözden geçirilmesi, hizmet kalitesinin müşteri beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi faydalı olacaktır. Bağlama yeri seçimlerine ilişkin algısal onaylamanın en yüksek olduğu üç ifade ile Kara Sahasının ve WC - Banyo Gibi Hizmetlerinin Temiz Olması, Günün 24 Saati Yanaşma Güvenlik vb. Hizmetler Veriyor Olması, Yetkilileri ve Çalışanlarının Güvenirliliği Yüksek Güvenlik Hizmeti Veriyor Olması şeklinde sıralanmıştır. Bir turizm tesisinin temizlik ile ilgili bir yetersizliğinin bulunması asla düşünülemez, diğer iki ifade ise güvenlik ve güvenilirlik ile ilgilidir. Güvenlik ve güvenilirlik konusunda oluşacak bir olumsuzluğun, yaşanan yat limanı için telafisi zor zararlara neden olacağı kesindir. Bölgesel talebe dayanmayan bir turizm dış dalgalanmalardan yüksek oranda etkilenmektedir. Yat turizminde bölgesel talep henüz çok düşüktür. Bölgesel talebin arttırılması yat turizmine katılan kişilerin memnuniyetlerinin artması ile doğru orantılı olarak artacaktır. Denizciliğin ve deniz turizminin geliştirilmesi toplumdaki yaşam kalitesinin artması kadar bölgesel ekonomileri de olumlu etkileyecektir. KAYNAKLAR Dağcı Y., Dünyada ve Ülkemizde Yat Turizminin Gelişmesi, Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 02 Konferansı Bildiriler Kitabı, 5-8 Kasım 2002, İzmir, E. Özhan ve N. Alpaslan (Editörler), 2002, Sf Dağcı Y., Uluslararası Deniz Turizmi, Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 04 Konferansı Bildiriler Kitabı, 4-7 Mayıs 2004, Adana, E. Özhan ve H. Evliya (Editörler), 2004, Sf DTO. (Deniz Ticaret Odası), 2002 Deniz Sektörü Raporu, 2003, İstanbul. Durukan R. Ç., (2004), Ege Bölgesindeki Yat Bağlama Tesislerinin Müşteri Yönlü Değerlendirilmesi D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, 132 s. Durukan Ç., Asyalı E. ve Oral E. Z. Marina İşletmecileri ve Yatçıların Marinadan Beklentileri, Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 06 Konferansı Bildiriler Kitabı, 4-11 Kasım 2006, Muğla, E. Özhan (Editör), 2006, Sf Oral E. Z. ve Işık D. A. Ülkemizdeki Yat Turizminin Darboğazları, Türkiye nin Kıyı ve Deniz alanları VI. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 06 Konferansı Bildiriler Kitabı, 4-11 Kasım 2006, Muğla, E. Özhan (Editör), 2006, Sf Uluğ Ç. The Customer Oriented Evaluation Of Turkish Marinas Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O. Diploma Projesi, 2007, 125 sf. Lovelock, C. H., (1996), Service Marketing (Third Edition), Prentice Hall Internaional, London, p.

BALIKESİR DE YAT TURİZMİ

BALIKESİR DE YAT TURİZMİ BALIKESİR DE YAT TURİZMİ GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 Sayfa 0 / 29 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 1 2 Yat Turizmi ile İlgili Temel Kavramlar... 2 3 Dünyada ve Türkiye de Yat Turizmi... 4 4 Balıkesir de Yat

Detaylı

Effect of Perceived Service Quality Factors in Marina Management on Re-Preferring and Suggesting Intention and General Satisfaction Level.

Effect of Perceived Service Quality Factors in Marina Management on Re-Preferring and Suggesting Intention and General Satisfaction Level. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, Bahar: 19-32, 2012. Copyright 2012 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2012) Yat Limanı İşletmeciliğinde Algılanan Hizmet Kalitesi

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLARDA TÜRK MARİNALARININ ÇEKİCİLİĞİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

ULUSLARARASI PAZARLARDA TÜRK MARİNALARININ ÇEKİCİLİĞİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(1) 2007: 37 55 ULUSLARARASI PAZARLARDA TÜRK MARİNALARININ ÇEKİCİLİĞİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ THE ATTRACTIVENESS AND MARKETING STRATEGIES OF TURKISH MARINAS

Detaylı

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Özlem İpekgil DOĞAN D.E.Ü.

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

GİRİŞ 1. Otel İşletmelerinde Müşteri Şikâyetleri

GİRİŞ 1. Otel İşletmelerinde Müşteri Şikâyetleri Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİ

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 30, 2013 Bahar, 1-24. Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları Doktora Öğrencisi Funda Ön Esen Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Proje Referans Numarası: TRC2-11-DFD-68 Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Cahit

Detaylı

Konaklama ve Seyahat Acentaları Yöneticilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları: Antalya Örneği

Konaklama ve Seyahat Acentaları Yöneticilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları: Antalya Örneği Konaklama ve Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Her Şey Dâhil Sistemine Yönelik Tutumları: Antalya Örneği Konaklama ve Seyahat Acentaları Yöneticilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları: Antalya

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan GÜL *, hasangul@comu.edu.tr Mustafa BOZ, m.b.istanbul@gmail.com İnternet, küreselleşen dünyada

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz YATÇILIK SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz YATÇILIK SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz YATÇILIK SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi ISO 11 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı, Ankara,

Detaylı

TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (BEŞERİ VE İKTİSADİ) ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ HAZIRLAYAN CEYDA (TEKİNCE) ERCANİK ANKARA 2003 T.C. ANKARA

Detaylı

Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1

Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1 Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1 Nihat IŞIK * Filiz DEMİR ** Özet Bu çalışmada, Karaman Belediyesi üzerinde bir alan araştırması yapılarak

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

YEREL HALK GÖZÜYLE KONYA DA TURİZMİN ÖNEMİ VE EKONOMİK, SOSYAL, ÇEVRESEL ETKİLERİ

YEREL HALK GÖZÜYLE KONYA DA TURİZMİN ÖNEMİ VE EKONOMİK, SOSYAL, ÇEVRESEL ETKİLERİ YEREL HALK GÖZÜYLE KONYA DA TURİZMİN ÖNEMİ VE EKONOMİK, SOSYAL, ÇEVRESEL ETKİLERİ Yasin Bilim * Özgür Özer ** ÖZET Turizmin gelişim sürecinde turistlerin hareketleri yoğun olarak ele alınan konulardan

Detaylı

Turistlerin Her Şey Dahil Sistemini Tercih Etme Nedenleri Reasons of Tourists Preferences of All-Inclusive System

Turistlerin Her Şey Dahil Sistemini Tercih Etme Nedenleri Reasons of Tourists Preferences of All-Inclusive System A. Yaylı İ. Yayla 4/1 (2012) 143-162 Turistlerin Her Şey Dahil Sistemini Tercih Etme Nedenleri Reasons of Tourists Preferences of All-Inclusive System Ali YAYLI Gazi Üniversitesi yayli@gazi.edu.tr İsa

Detaylı

ANTALYA VE YAKIN ÇEVRESİNDE KULLANILMAK ÜZERE GÜNÜBİRLİK GEZİNTİ VEYA HIZLI ULAŞIM AMAÇLARINA ÖZEL TEKNE TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET

ANTALYA VE YAKIN ÇEVRESİNDE KULLANILMAK ÜZERE GÜNÜBİRLİK GEZİNTİ VEYA HIZLI ULAŞIM AMAÇLARINA ÖZEL TEKNE TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET ANTALYA VE YAKIN ÇEVRESİNDE KULLANILMAK ÜZERE GÜNÜBİRLİK GEZİNTİ VEYA HIZLI ULAŞIM AMAÇLARINA ÖZEL TEKNE TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yalçın ÜNSAN İ.T.Ü. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı

Detaylı

Serbest Bildiriler. Baş sayfa

Serbest Bildiriler. Baş sayfa Serbest Bildiriler Baş sayfa GİRİŞ : 1-14, 27 30 Mayıs 2010, Nevşehir Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5681-65-4 Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler Arzu GÜNDOĞAN T. C. Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Dış Ticaret Sektör Analiz Raporu Giray Reşat 14 1. Giriş Dünya ekonomisi geçtiğimiz son çeyrek yüzyılda meydana gelen önemli küresel değişimlere ev sahipliği yapmaktadır.

Detaylı

BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULAMA

BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULAMA BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULAMA Ali Çağlar ÇAKMAK Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ "BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK TE TERMAL TURİZM" SEKTÖR ARAŞTIRMASI Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş.

Detaylı

Mersin ve Denizcilik. Anamur-Silifke Uğraklı Kruvaziyer Gemi Turları. TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi Toplandı

Mersin ve Denizcilik. Anamur-Silifke Uğraklı Kruvaziyer Gemi Turları. TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi Toplandı Ocak 2011 Yıl 19 Sayı 224 Mersin ve Denizcilik TOBB Deniz Ticaret Odaları Konseyi Toplandı Anamur-Silifke Uğraklı Kruvaziyer Gemi Turları Gemi İnşa Sanayi Ayakta Kalmaya Çalışıyor 2 9 10 18 20 22 27 28

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

ÖZET 1. GİRİŞ 2. ELEKTRONİK TİCARET. 2.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımı. Akdeniz Üni. Ayşe SAK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ÖZET 1. GİRİŞ 2. ELEKTRONİK TİCARET. 2.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımı. Akdeniz Üni. Ayşe SAK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÖZET ALANYA DAKİ 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERİN WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ Doç. Dr. Mustafa GÜLMEZ 1 Arş. Gör. Saadet ZAFER 2 Arş. Gör. Paşa Mustafa ÖZYURT 3 Gökhan AYDINGÜN 4 Yaşar Y.KAÇMAZ 5 F. Hakan

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DESTİNASYON PAZARLAMASINDA DESTİNASYON SEÇİMİ KARAR VERME SÜRECİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOZCAADA ÖRNEĞİ ELİF

Detaylı