TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI"

Transkript

1 TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DO (RU OLARAK YANSITTIt;INI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEdiNI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUaUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILG±LERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (1)../.../... tarihil Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu haris olmak Uzere Sermaye Plyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu5larin Kamuyu Aydinlatma Esaslanna 1li$kin Teblioinin 5 inci maddesinin ikinci fikrasmm (a) bendi uyarinca../.../... tarihinde... A.$. tarafindan duzenlenmi;tir. 30/06/2015 tarihli Kamuyu Aydmlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete 'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kuruluglann Kamuyu Aydinlatma Esaslanna Iligkin Tebli7inin 5 inci maddesinin ikinci fikrasmin (b) bendi uyarinca 01/09/2015 tarihinde Teb Yatmm Menkul De^erler A.S. tarafindan duzenlenmi;tir. A 26/08/2015 / Sh.1 Taahhut

2 n. 1. I fli^a U ava vrrvrrr.^ Area Kurumun Ticaret Unvam 1 TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 2. Kurulu6 Tarihi. 13/12/1996 Ticaret Sidline Tescil Edild1 ji Yer ISTANBUL Ticaret Sicil No Merkez Adresi 4. Ileti;im Bilgileri Telefon No Faks No iragn Merkezi 5. Internet Adresi. 6. E-posts Adresi 7. Kayitli Olunan Vergi Dairesi BUYUK MUKELLEFLER TEB KAMPUS D BLOK SARAY MAH. KUC,UKSU CAD. SOKULLU SK. NO: UMRANIYE / ISTANBUL ^ TEB YAT ; -^ 1ERLEfi 26/08/2015 / Sh.3 Tanitici Bilgiler

3 . S. Merkel Dip OrgUtlem (Subs, Irtibat BBrosu, Acente) llipdn Bilgiler- Tablo I - Merkez D Btlere II In BI ler. Faabma ea lamas.na MOd8r/ SUn.mlunun Tekfun Media 8 TRAM Is. TaKM Mlur Mr Ye r Numma: Fake Numam ao 16/04/2015 Gnarl Mah. Adbirk Caddad No: th AkyUrek TEB YAT.MENK. DEG A. ADANA BESI 16/ Turan Gone BJ ian NR:17 K4 TEB YAT.MENK DEO A. ANKARA UBEB ANKARA Bann ES ne /04/2015 Yavuz Seam Cad. S. Mnble ZOhtye TEB YATMENK DEG A.$ ANTAKYA UBESI Okm sino: ANTAKYA Fed Il it /04/2015 Tahl Pamn Mh. $anam TEB YATMENK DEG A. ANTPLVA UBEN MIN Mdc 10: MlTMYA kremd Ckhan /02015 HisanC Mah. Cad. No: 19 M8 YAT.MENK DEG A. BALIKESIR UBESI BN1XEStR Vial Kam /01/2015 Tuck Kuyuw Mahalesl KIM1S $CYUNI TEB YAT.MENK. CEO A. BODRUM UBESI Cad NO: A 6518 uohum MIJCiA dkk Kma nodlu /04/2015 Organize SMMyi BfteiA r Cad. TED YATMENK DEO A. BURSA BESI NNIW& BURSA llhan Awk /04/2015 rme isl BNave$a Cad. TED YATMENK DEO A. DENIZLI UBESI No:26 Maker Sand DBital MJUI Karefeldn /02015 Anmyu Slid, A NM4 Zeln Kat, TED YAT MENK DEG A. OIYARBAKIR UBESI Ng: U DIVMBWR k nmb -ra: /01/2015 M. T. No:55 TEB YAT.MENK. DEO A. EMINONO $UBESI FaUh EmIn6nU ISTMBIUL /6/2015 Son Solak No:2 Odulp n TED YAT.MENK. DEO A. ESKI EHIR UBESI IERIIS^R Hawn KUWn lmaz /04/2015 Nispedye Udua Ap.N BeSika8- TEBYAT.MENKDEOA. ErILER UBESI ISTMaA Mora Sanih AV~ /6/2015 Cu~yd Mah. Sari. No:25 TED VAT.MENK. DEO A. FETH1YE UBESI FSI MUOlA Erde Kabewkal " Ma Geb MNlprp a TED YAT.MENK. DEG A GAZIANTEP UBESI Sylvan IGPZ1ANr BNant CMk /6/2015 Cumhurlyrt Bu mm^ y. Bry stork TEB YATMENK.CEO A. IZMIR BESI M:8817 1r41R Caren Math /6/2015 $air Sylvan t*w NO:23/A (;ankzta TEB YAT.MENK. DEG A. IZM1R MONTRO UBESI 12MIR r2y r / u No:123/3( Malin innir TED YAT.MENK. DEG A. IZMIT UBESI KOCAD-I Can MI6/ / No:3W1 OIls 5 KamkW-8eyoblu TEB YATMENK. DEG A. KARAKOV BESI ISTANBUL TBks Ozten TED YAT.MENK. DE A. KARTAL DES 16/04/7015 token Cad. NO: 82 Kar ANBUL r n /6/2015 Bayer MEW-15 Ylku SItS B N0k K4 D:13 Kor1ata i- TEBYAT.MENK.DEOA. KOZYATAOI UBESI Kah ISTANBUL HaBCeN G /04/2015 M.NO:26 Makn3 TED YAT.MENK. DEO A. KAYSERI UBESI KAYSNtf Nima Ban Imn /6/2015 Musa met ml Nakao Caddml, Caglz Mn, TEB YATMENK. DEG A. KONYA UBESI W I ku KONYA Ind CSI /6/2015 Mal. 103 Cad. NO: Akd 62 'z TES YAT.MENK. DEG A. MERSIN BESI MBLSINI Fkwn q[ /6/2015 Kale Mahaisi, Sdkak TEB YATMENK DEG A. SAMSUN UBESI No:4 llkehm SAMAUN Adorn Hilmi Ozturk /04/2015 Bey AOL No:919/11 Cl $a5knbeltlul - KaNkbr- TEBYAT.MENKDEOA. SUADIYE UBEN istna.,_ Saar G6zat / TED YAT.MENK. DEG A.$ TRABZON BESI KahMma, naa Cad. NO:35 TRABZIX9 5anb m /6/2015 u. N0100 Ko uldu- TED YATMENK CEO A. KO YOLU BESI Kah -LSTAMKIL fbrahim BeW /W20I5 Ye81k0y Cad. NO:16 K1 TEB YATMENK CEO A. YE ILKOY BESI Y Bala ISTMO. Can DUan /04/2015 YI u Pmw. No: TEB YAT.MENK. DEG A. YILDIZ POSTA UBESI aarlwi A I ASka TEB YAT.MENK. DE A.$ ANKARA SANKAYA 16/04/2015 SImon Bdhar Cad. Nn 17 BESI n token ONan TUlknrn Tab!Ta ' napldamee... T t Mart um aguta

4 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/Belgeleri ve Borsa Istanbul'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Piyasalar: TABLO II/a - Yetki Bel elerine Ili kin Bil filer Sahip Olunan Yetki Belgelei Verlli Tarihi SaYisi Ahm Satima Aracdik Yetki Belgesi 04/02/1999 ARK/ASA-297 Halka Arza Aracilik Yetki Beiges! 04/02/1999 ARK/HAA-220 Yatmm Dani;manhgi Yetki Beiges! 04/02/1999 ARKIYD-161 Sermaye Piyasasi Araglarmm Kredili Alim, Agiga Sati; ve Odunc Alma ve Verme 04/02/1999 ARKIKRD-169 Iglemleri Belgesi Turev Araglarin Ahm Satimina Aracilik Yetki Belgesi - Borsa Istanbul A.5. Vadeli I5lem ve Opsiyon Piyasasinda - Yurtdu i Piyasalarda i lem Goren Turev Araglann Alim Satimina Aracilik 10/08/2010 ARKITAASA-174 (Dayandigi Varhk veya Gosterge Dikkate Almdi6mda BIST Endekslerine veya Borsa Istanbul'da i lem Goren Menkul Kiymetlere Dayah Turev Araylar Harig) Tablo II/bBorsa Uyelik Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faaliyet GSsterilen Pazar/ Piyasalara Iliskin B Borsa Uyesi Olunmasina Ili;kin Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi 10/01/1997 Fiilen Faaliyet GSsterilen Pazar ve Piyasalar Pay Piyasasi Vadeli i lem ve Opsiyon Piyasasi Borslanma Araglan Piyasasi Kesin Ahm Satim Pazan Borslanma Araglan Piyasasi Repo - Ters Repo Pazan Geli;en I;letmeler Piyasasi ler Pq - 26/08/2015 / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

5 10. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo III - Ortaklik Ya isi reorta^m Ticaret Unvam/Adi Soyad^ Pay Tutan L Oran % TURK EKONOMI BANKASI 27, % TEB FAKTORING A.$ % TEB HOLDING A % BNP PARIBAS CARDIF EMEKLILIK A % BNP PARIBAS FINANSAL KIRALAMA % BNP PARIBAS FORTIS % Tolam % Tabloya ili;kin Agiklama: Tablo 111/a - Araci Kurum Sermayesinin Doorudan veya Dolayli Olarak %10'undan Fazlasina Sahip Olan Tiizel Ki;i Ortaklarin Ortaklik Yapisi 1. Tiizel Ki i Orta m Ticaret Unvam : TURK EKONOMI BANKASI A. Orta m Ticaret Unvam Adi So adi Pa Tutan L Oran (%) TEB HOLDING A.. 1,212,414, % BNPP YATIRIMLAR HOLDING A.. 518,342, % BNP PARIBAS FORTIS YATIRIMLAR HOLDIN 467,879, % DI ER To lam 5,753,850 Z204,390, % 100% 2. TUzel Ki i Orta m Ticaret Unvam : OLAKOGLU METALURJI A.$. Orta m Ticaret Unvani/Adi So adi Pa Tutan TL Oran (%) OLAKO LU AILESI % To lam /0 3. Tiizel Ki i Orta m Ticaret Unvam : BNPP YATIRIMLAR HOLDING A.$. Orta jm Ticaret Unvam/Adi So_yadi Pay Tutan TL Oran %Z----_--, BNP PARIBAS S.A. - 1,031, % DItER y % ^ To lam 1, % 26/08/2015 / Sh.6 Ortaklik Yapisi

6 Tablo IV a - Yonetim Kurulu U eleri ve Genel Mudur Adi ve So adi Gorevi A RDA Yonetim Kurulu Balkan Vekili Eric Michel Philippe DEUDON Yonetim Kurulu U esi Jean -Milan Charles Domini ue GIVADINOVITCH Yonetim Kurulu U esi Eric Patrice Paul JOSSERANO Yonetim Kurulu U esi Gokhan MENDI Yonetim Kurulu U esi Akil OZ Y Yonetim Kurulu U yes] Omer Abidin YENIDO N Hamza Batural CANDEMIR Yonetim Kurulu U es! Genel Mudur Tabloya Iii kin A iklama: Yonetim Kurulu U elerinin Atanmasma Ili kin Genel Kurul Karan Tescil Tarihi U SG (*) Ilan Tarihi 13/05/ /2015 TTSG Sayisi 8823 Tablo IV/b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili Imza Yetkisine Sahi ahislar Adi ve Soyadr Gorevi A -"-RpAG Yonetim Kurulu Ba kan Vekili Jean Milan Charles Mini ue GIVADINOVITCH Yonetim Kurulu U esi Gokhan MENDI Yonetim Kurulu U esi AM OZCAY T Yiinetim Kurulu Uyesi O m e r Abidin YENIDO^AN Yonetim Kuruu U esi Hamza Batural CANDEMIR Genel Mudur Remzi Tahsin Kartal CAA LI ur Vekili kin AIILLA Mehmet A$(;I LU Adil RIZVI _ Mete YUKSEL Kamile Necat Ebru GUVENIR Mehmet ALYON D u KORKMAZ Semin ULKU SULAM Ash ERTAN Yavuz Jankat BOZKURT Huseyin CEIN- ur Yrd. ur Yrd. ur Yrd. ur Yrd. ur Yrd. imp Direktor Direktor Direktor Direktor Yoneticl Tabloya Iliskin AQklama : Imza Sirkolerinin Tesdl ve Ilani Imza SlrkUlerinin Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi 13/05/ /05/2015 TTSG Say.si 8823 (*) TTSG: TUrklye Tcaret Sidi! Gazetesi WI? 26/08/2015 / Sh.7 Yonetim Yapisi - lmza Yetkisi

7 11. Kurucusu ve/veya YSneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlarina Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya YSneticisi O lunan Yatirim Fonu/Fonlari Yatinm Fonunun Unvam Fon Kurucusunun Unvam Fon YSneticisinin Unvam B Tipi De2iisken Fon TEB YATIRIM MENK. DE A. TEB PORTFOY YONETIMI A.S. B Tipi Tahvil Bono Fonu TEB YATIRIM MENK. DEZ A.$. TEB PORTFOY YONETIMI A.$. ATi i Hisse SenSi Fonu TEB YATIRIM MENK. DEG. A.. TEB PORTFOY YONETIMI A.S. B Ti i Bii ume Ama i i ken Fon TEB `fatirim MEN K. DE A. TEB PORTFOY YONETIMI A.$. B Ti pi Teb Grubu Ozel De^isken Fon TEB YATIRIM MEN K. DE. A.$. TEB PORTFOY YONEIIMI A.. fw^ DEGERLER A. 26/08/2015 / Sh.8 Yatirim Fonlari

8 B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Son Iki YII Zarfinda SPK, Borsa Istanbul ve Tiirkiye Sermaye Piyasalari Birli i (TSPB) Tarafindan TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'ne ve TEB YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'nin Ortakiari, Yoneticileri ve Cali;anlarina Uygulanan Idari Para Cezalari He Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan TEB YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'ne Uygulanan Dioer Disiplin Cezalari Tablo VI/a - TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. ve TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'nin Ortaklan, Yonetidleri ve Cali;anlan Hakkmda SPK, Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarfmda Uygulanan Idari Para Cezalan Uygulayan Kurum Uygulanan GerSek/Tiizel Ki;i en ye ve an Para Cezasi Uygulanmasma ili;kin Karar Tarihi idari Para Cezasi Tutan (TL) Son Duruma Ili;kin Ay,klama Tablo VI/b - TEB YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son lid Yd Zarfinda Uygulanan Diger Disiplin Cezalan Uygulayan Kurum Konusu Disiplin Cezasi Uygu anmasma - Ili;kin Karar Tarihi SPK Nez m e Itiraz Edilip Edilmediyi Nihai Karar 26/08/2015 / Sh.9 Hukuki Durum (1)

9 B YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili ;kin Bilgiler Tablo VII - Cad Ozsermayenin %S'ini Aran Davalara Ili;kin Bilgiler Dava Konusu (Dejeri He birlikte) TEB YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$'nin Davadaki Durumu (Davah/Davaci) Dava Asdma Tarihi Davada Gelinen Son Asamamn Ozetlenmesi Tabloya Ili;kin Asiklama 3. Son Iki Yd Zarflnda Sermaye Piyasasl Kurulu Tarafindan TEB YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. ve TEB YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'nin Ortaklarl, Yoneticileri ve cali; anlarl Aleyhine Asllan Ceza Davalan YOKTUR Sermaye Plyasasi Kurulu Tarafindan TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. ve TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'nin Tablo VIII - ortaklan, Yonetidleri ve Cahganlan Aleyhine Son lid Yd Zarfmda Aldan Ceza Davalan Hakkmda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/Tiizel Kisi Hakkinda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/Tuzel Ki;inin Araci Kurumla Olan Ili;kisi Sus Duyurusuna Konu Fiil Kurul Karar Tarihi Davada Gelinen Son A;amamn Ozetlenmesi 26/08/2015 / Sh.10 Hukuki Durum (2)

10 C. MALI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Baaimslz Denetci Gorii;leri ve Bilango ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplan Tablo IX - 30/06/ arihll Mall Tablolara 11111cin Ba*imsa Donato GGr000 Ba umsiz Denetime Konu E len Ma I Ta o ann Hangl Tebli a/ T e b I & I e r e G6re Hazidandijr. nun Serl II-14.1 Tepll ine g6re haz^danm^ r. -_. ea imsa Danetlmi Ya n Kurulu un Ticaret Onvam : Ba;aran Nas Baunsa Denetlm ve Barbee[ Muhasebeol Mali M(I ;lavirlik A.;. Ba imsiz Deneto G6rall : --i Olumlu B Yatsnm Menkul Degerler A.$. Yonetim Kurulu'na iri4 EB Yatsrnm Menkul Degerler A.$.'nin ("$irket") 30 Haziran 2015 tarihli ili4ikteki ozet finansal durum ine aft il ili ozet kar veya zarar ve diger kapsamh gelir lik donem g blosunun ve aym tarihte sona eren alts ay ozkaynak degi4im tablosunun ve nakit aks0 tablosunun sm'rh denetimini yur itmii4 ablosunun, ' e ulunuyoruz. $irket yonetimi, soz konusu ara donem finansal bilgilerin Tilrkiye Muhasebe Standard' 34 l k haz'rlanmassndan ve gergege uygun bir " uygun o ara "TMS 34") " Ara Donem Finansal Raporlama sorumludur. Sorumlulugumuz, yaptigimiz smsrls denetime dayanarak soz konusu ieimde sunumundan ra donem finansal bilgilere ili0kin bir sonue, bildirmektir. antrlt Denetimin Kapsamt aptsgtmsz smsrls denetim, S'nsrh Bagtmssz Denetim Standards ("SBDS") 2410 "Ara Donem Finansal blolannm Bagsmssz Denetimini Yiiriiten Denetgi Tarafindan Sm'rh ilgilerin, 10letmenin Yilhk Finansal Ta agims'z Denetimi"ne uygun olarak yurutulmii4t6r. Ara donem finansal bilgilere ilifkin sunrh denetim, a4ta finans ve muhasebe konulanndan sorumlu ki0iler olmak uzere ilgili ki0ilerin sorgulanmasi ve durlerinin uygulanmasindan olu0ur. Ara donem finansal nalitik prosedtirler ile diger slmrls denetim prose ilgilerin smsrh denetiminin kapsam; Bagimsiz Denetim Standartlanna uygun olarak yapilan ve amaci de nansal tablolar hakksnda bir gorii0 bildirmek olan bagimsiz denetimin kapsamma ksyasla onemli oleu lardir. Sonugt olarak ara donem finansal bilgilerin s'nsrli denetimi, denetim 4irketinin, bir bagimsiz enetimde belirlenebilecek him onemli hususlara vak'f olabilecegine ili0kin bir giivence saglamamaktadsr. u sebeple, bir bagnmssz denetim goriigu bildirmemekteyiz. onus snsrh denetimimize gore ili0ikteki ara donem finansal bilgilerin, TEB Yatinm Menkul Degerler A.$.'nin o Haziran 2015 tarihi itibanyla finansal durumunun, finansal performanssnsn ve ayns tarihte sona eren lti aylik doneme ili4kin nakit ak10lannsn TMS 34'e uygun olarak, dogru ve gergege uygun bir gorilnifmilnii aglamad'gs kanaatine varmarniza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi eekmemi4tir. a0aran Nas Bag'mssz Denetim ve erbest Muhasebeci Mali Mii4avirlik A.$. member of ricewaterhousecoopers ngin (;ubukcu, SMMM orumlu Denetgi stanbul, 31 Temmuz 2015 Tabloya Ill;irin Agiklama: /06/2015 Tarlhli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ma Hesap Gruplan Tablo X'da yer alan bilango ve gelir tablosu veriled SPICnun Seri saydi tebli ji hokumlerine gore duzenlenen mall tablolar esas alinmak suretlyle haznlanmistir. Tablo X - 30/06/2015 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan 30/06 / /12/2014 Ba*imsa Denetimden Gegmi; Baiumsa Denetimden Gegmi4 Ana Hosa p Grubu Adi Tutan TL Tutan L L--_ NEN VARLIKLAR ' II. DURAN VARUKLAR , AKTIF TOPLAMI 16,894,930 _ i N. KISA VADE BORCIAR V. UZUNVADEIIBORCLAR ^ VI. OZ SERMAYE._ V[I. PASIF TOPLAMI 8 853, i155^ VIII. NEM KARL ZARARI k IX. NET DONEM KARL ZARARI Tabloya iliykin AQklama: Tablo X'da yer alan ve tadhlerine ill;kin ana hesap gwbu veriler SPICnun r gelir tablolanndan temin edilmi sir.

11 2. Temel YOkumlulUkler Itiban Ile 30/06 / 2015 Tarihli Sermaye Yeterlili ji Tablolan Tarihll Sera a Yeterlili I T blolanna III kin Imstz uen rsr u XI - 30/06/2015 Tadhii Seraye Yet^tgij^l Tablolanna 115kin Be(jtmstz Denetsl GorO U IN A. ea fmsiz Denetimi Ya n Kurulu n Ticaret Onvam: ran Nas Ba tmstz penetim ve Serbest MuhasebeN Mali Mil vidik7 Baj^imsiz DenY Ba(jlmsa penets,t G6dijjU ^_ oiumlu _---^ _ TEB Yabnm Menkul Deljerler A.$. Ydnebm Kurulu'na, GIriG TEB Yabnm Menkul Deoerler A.S.'nln ("$irkel") 30 Hazlren 2015 bdhl IbbaWla Sermaye Plyavs Kumlu'nun Sed: V No: 34 sayih 'Am Kummlann Semwyekdne ve S! Oz kwm tabldann 7ebli*'e uygun olamk haznlanmasindan ve gc Esaslar Teblpi" ('reblig) Warm handanan tabbkmm^ sinidi derebmini yodibnus bulunuyorrrz. $Irket yonedmi, s sunumundan sorumludur 5ommlulu umuz, yapbljimiz sinirli derietime dayanarak s&z konusu tabldara Il51dn bir sons bildinnektir. blcimd e. Sinidi Denetmin Kapsami Yapti$imiz smdi denetm, Semi BaJimw Denedm Standardi 2410, -Are Donem Finansal Bilglledn, Nietmenin Ydbk Flnansal Tablolarinin Ba*ims Denetimini YurOten Denelgl Tamandan Sind barb Bnans ve muhasebe konulanndan sorumlu k511er olmak Uzere eight killiledn sorgulanmas ve analmk bbh m IIISkin smdi denetim, Baal*imsa Denebmi"ne uygun olarak yordwimopur. SOz konuw ta prosedorler He dl er smdi denebm prosedurlednin uygulanmasndan oli4ur.s& konuw tabkdardaki tutar ve agldamalann snide denetiminin kapsami; Ba}ims Denetim Standartlanna uygun olarek arak soz kdnuw tabblann snide denetimi, denetlm sirketinin, bir yapilan ve amau Ilgill tabblar hakkinda bir gons bildimiek dan bai denetimin kapsamina kryasla Onemli OlcUde dardir. Sons o tlmde bellrl iebilemk tom Onemt hususlara vokd olablleoeoine II51dn bir guverwe sa*lamamaktadn. Bu sebeple, bir ba$mmsa denetlm gor050 dklirmemekteyiz. ba}imsiz derie Sons SAmdi denebmimize gore, $irket'in 30 Hazimn 2015 brie Ibbanyla 7eblk) uyannm haznlanan tablolannin soz konusu duzenbrneye uygun olarak hanrlanmadi i kanaabne varmamm sebep olamk herhangi bir husus dikkabmhl sekmemlor. DI}er Huwslar Haziran 2015 brihll hesaplama tabknan, 20 Mart 2015 tarlh ve sayib Resmi Gazete'de yayimlanan "Aran Kummlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterllli$ine Ili;bn Esaslar TebIK}inde Det}5iklik Yapdmasma Dair Teblig (Sed: V, No: 135)" kapsamindaki deljisiklikler Oncesi fonnatta hazulanmi r. 2. Bu rapor TEB Yabnm Menkul De}erler A.$ yanetiminin ye Sermaye Plyasa9 Kumlu'nun bilglsi ve kullanimi c)n dozenlenm5dr ve ba;ka bir amag iglu kullamlmas uygun deoildlr. Ba:aran Nas Bagimsrs Denetm ve Serbest Muhasebeci Mall MU;,avidik AS. a member of Prkewaterhousecoopers Engin tubukgu, SMMM Sommlu Denetti Istanbul, 31 Tammuz abioya ill$kin Agildama: TEB YATIRIM MENKUL DE(sERLER A.$: nin 30/ 06/2015 TarihIl Seraye Yetedili ( ji Tablolan Temel YOkumiUlOkied Karoismdaki Durumu t TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECEUit C,E$ITLI RISKLERI SERI:V, NO:34 SAYILI "ARACI SERMAYE YETERLtLt& KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERLIL ta ine ILt$IdN ESASLAR TEBLIOI " OLcUTLERt DERDEVESINDE VE BELL! VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILtat UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RISKINI TESPIT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDI41 ARAC, LARDAN SADECE BIRISINI TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODAKI ANLAMINA BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESI ARACI KURUM FAALIYETLERININ RISK tc,ermedtti VERILERIN BELL! ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE T BLIt OLSUTLERI C,ERCEVESIN E BIR SIHHATS ZLIK OLDUCU ANLAMINA GE EKTEDIR. Tablo XII - TES YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'nln 30 /06/2015 Tadhii Sermaye Yeterlili (il Tablolan Temel YUkOmiulUkIed Karvisindak Durumu (2) _^_--_ Tutan L a da Oram %) Mevzuata Uygunluk U un ur A. Sege Yeterllli I Tabanl Fazlasl /AQA1 (TL)_ 60,801,274 Uygundur B. are dzserma e a Fazlasl/ACItSI (ll) _ 30.97% U undur C. Genet Bor Ianma Sinn % Uygundur D. Ukidite YukOmlulu u Oran) (%) E. Odenmis Sermave Fazlasl/Aor I (TL) 22,543,895 1 U undur Tabloya t1i5kln Agklama: (a) Seraye yeterllii* i tabloian temel yokumililukledne ilirgkin detaylf agklamalar "Aram Kurumlar Tarafindan Dilzenlenecek Kamuy Aydinlatma Foru"nun "Seraye Yetedili( li Tablolan Temel YUkUmIUlUkledne III;l11n Ayiklamalar " b6lumonde yer almaktadir. (3) 30/06/ 2015 tadhi Itiban Ile $irkedmizin sahip oldu( ju yetki beigeledne kar;dtk gelen cad as ad 6zsermaye 1125, L'dir f! /08/2015 / Sh.12

12 Tablo XIII - TEB YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'nin Temel Sermaye Yeterllllol Verllerinin TebliQ lie OngorOlen YUkOmIUIUkIer Karfrsmdaki Durumunun De*erlendirlimesi A. Araa Kurumun Temel Sermaye Yeterlili*i Verilerinin Tamamen/Kismen Teblii; Ile Ongaruleni Tamamen Uygundur Yukumluluklere Tamamen Krsmen un Olu Olmadi c - -- B. TeblitS mile Ong6rillen YOkUmlulOklere Aylonhk/Aylonhklar Olusmussa B3 Ha i Yukumlul e A nlr m Orta a ikb i ve A lush m Tutan a da Oram % Han I YUkumIUlU e A nh rn Ortaya kbi Tutan (TL) ya da Oran (%) B2) AvlonhA*nhklann Ortava Gkmaslndaki Neden/Nedenler: A nh A *nhklann l Gidenlmesi 10 Ahnan Tedbider: Tabloya Sllfkin Apklama: SERMAYE YETER TABLOLARI TEMEL KUML LUKLE NE ILI$ N A(;IKLAMALAR Alla*ida yer alan a9klamalar Araa Kurumlar Tarafindan Duzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formunun C 2.2. BOlumunde yer alan Tablo )II'deki sennaye yeterllli I sonupannin daha iyi anlailabilmesini teminen verilmektedir. 1) Sermaye Yeterlill(I Tabam: Seri:V, No:34 saydi Araci Kurumiann Sermayelerine ve Sermaye Yeteriilioine tli;dn Esaslar TebII I uyannca sermaye yeterlilii}i tabani, Ozsermayeden duran varlidar ve ili;kill ki;i ve kurumlardan olan alacaklann indirilmesi suretiyle bulunan tutan ifade eder. Ayni Tebli}1n 8 Ind maddesi uyannca araa kurumlann sermaye yetedili i tabanlan; sahip olduklan yetki belgelerine tekabol eden asgari Ozsermayeleri, risk kar;ihi)i toplama ve de}erieme gununden Onceki son Uz ayda olu$an faaliyet giderleri kalemlednin herhangi birinden az olamaz. 2) Asgarl Ozsermaye : Ozsermaye, Seri:V, No : 34 sayih Teblil uyannca, 6denmi5 sermaye, emisyon primi, yeniden dejedeme deer art; fonu, yasal yedekler, stato yedekled, ozel yedekler, ola}anostu yedekler, dicer yedekler ve net donem kan/zaran kalemlerl topiamindan gecmi; ydlar zarannin du5ulmesi suretiyle hesaplanan tutan (fade eder. Asgarl Ozsermaye yukumlolu u, araa kurumiann sahip oldukian yetld belgelerine 9Ure sahip olmak zorunda olduklan Ozsermayenin asgarl tutanni (fade eder. Andan tutar Seri:V, No:34 saydi TeblRjln 7 Inc! maddesi uyannca her yd Kurul tarafindan belidenir. Asgari Ozsermaye faziasi Ise, araa kurumun Ozsermayesinin asgari azsermaye tutanni a$an kismini (fade eder. 3) Genel BorSlanma Sinin : Seri:V, No : 34 saydi Teblioln 9 uncu maddesi uyannca, araa kurumlann bilancoda yer alan turn kisa ve uzun vadeli borclan toplami, sermaye yeterlili}i tabanlannin 15 kabni a;amaz. 4) Likidite YUkOmIU1U0U: Seri :V, No:34 saydi Tebli ln 10 uncu maddest uyannca, araci kurumiar en az kisa vadeli borglan kadar donen varlik bulundurmak zorunda olup, Iikidite oranr donen variiklann kisa vadeli borclara bolunmesi suretiyle elde edilir. Andan oran 1'den kusuk olamaz. 5) Asgarl Odenmlf Sermaye : Serl:V, No:34 saydi Teblioln 7 nci maddest uyannca araci kurumlann asgari Ozsermaye tutannin en az %251 kadar Odenml; veya Sikanlmi$ sermayeye sahip olmalan zorunlulu unu ifade eder. YATII DEOEI 26/08/2015 / Sh.13 Sermaye Yetediligi Tablosu (2)

13 D. TEB YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIai DIaER HUSUSLAR $irketimizin Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasl Kanunu'na uyum amaciyla esas sozle;me ' nun 22/10/ 2013 tarih ve deoi;ikii fine Ili;kin bawurusu, Sermaye Piyasasl Kurulu sayih Izin yazisi lie onaylanmiftir. Sermaye Piyasasi Kurulu 'nun onayi sonrasi yapdan ola}aniistil gene) kurulumuza ili;kin Ilan, 27 Arahk 2013 tarih ve 8474 says. TOrkiye Ticaret Sicil Gazetesi 'nde yaymlanmi r. Ola janustu genel kurulumuzda onayianan de}i;iklikler sonrasi irketimizin ana sozle;mesi, Sermaye $irketierinin Agacaklan Internet Sitelerine Dair Yonetmelik uyarmca 31 /Arahk/2013 tarihinden itibaren Merkezi Kayrt Kuruiu5u e-$irket (https://e-sirket.mkk.com.tr) adresinde yayimlanmaktadir. 26/08/2015 / Sh.14 Ek Aciklamalar

14 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN SILGILERIN GERcEaE UYGUN OLDUtUNU VE FORMUN $irketin FORM KAPSAMINDAKi HUSUSLARA ±LI$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DOaRU OLARAK YANSI1TIt ;INI BEYAN EDER!Z. Yetkili Imzalar TEB YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. Yonetim Kurulu Uyesl TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER AS. Genel MUdUrii Ad' Soyadi Akil OZCAY Adi Soyadi Hamza Baturalp Candemir Gorevi Yonetim Kurulu Uyesi Gorevi Genel MUdUr imza imza Z -jw Unvan Yonetim Kurulu Uyesi Unvan Genel MUdUr TEB KampUs C Blok Saray Mah. (TEB Kampus D Blok Saray Mah. Adres KUgUksu Cad. Sokullu Sok. No: Adres KUSUksu Cad. Sokullu Sok. No: UMRANIYE / ISTANBUL UMRANIYE / ISTANBUL TEB YATIRIM--->7 L DEGERLER A.$ 26/08/2015 / Sh. 15 Beyan ve lmza

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

IORKIYE IS BANKASI A.$.

IORKIYE IS BANKASI A.$. TURKIYE I$ BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE is BANKASI FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI VE ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TEB Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Citi Menkul Değerler Anonim

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı