ÇEKEK YERLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR MODEL VE EGE KIYILARINDAKİ TESİSLERE UYGULANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEKEK YERLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR MODEL VE EGE KIYILARINDAKİ TESİSLERE UYGULANMASI"

Transkript

1 Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, Aralık 2004 ÇEKEK YERLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR MODEL VE EGE KIYILARINDAKİ TESİSLERE UYGULANMASI Doç. Dr. Funda YERCAN 1, Yrd. Doç. Dr. Gökdeniz NEŞER 2 ÖZET Deniz turizmi etkinliklerinden biri olan gezi tekneciliği, diğer bir adıyla yatçılık, marinacılık, yeni tekne inşaatı ve tekne bakım-onarımı gibi altyapıya ilişkin etkinlikler ile olduğu gibi aynı zamanda da kalifiye hizmet personeli yetiştirilmesi ve ulusal mevzuatın gelişen gezi tekneciliğine adaptasyonu gibi üstyapıya ilişkin birçok etkinliğin birbirleriyle uyum içinde varolmasıyla sürdürülebilmektedir. Bu çalışma, Türkiye de Ege kıyılarında mevcut olan yat limanlarına ve deniz turizmi etkinliklerine altyapı oluşturan tekne bakımonarım işleri için uygun çekek yerlerinin birbirlerine göre karşılaştırmalı analizini kapsamaktadır. Çok boyutlu ölçüm tekniğiyle gerçekleştirilen analiz teknoloji, çevresel duyarlılık ve işletmecilik unsurlarını irdelemekte bizzat yöredeki tesis işletmecilerinden alınmıştır. Elde edilen sonuçtan, planlamacıların, kanun koyucuların ve potansiyel işletmecilerin yararlar üretebileceği görülmektedir. Anahtar kelimeler: Deniz turizmi, çekek yeri, çok boyutlu ölçüm tekniği 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Bakü B. 10, İnciraltı, (35340) İzmir Telefon: (232) Faks: (232) E-posta: 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Bakü B. 10, İnciraltı, (35340) İzmir Telefon: (232) Faks: (232)

2 1. Giriş Kıyısal turizm kavramı, kıyılarda gerçekleştirilen turizmin, tenezzühün ve eğlence temelli etkinliklerin tüm unsurlarını, tüm aralığını kapsamaktadır. Bunlar tüm kıyısal turizm gelişimleri (konaklama tesisleri, lokantalar, yiyecek endüstrisi ve ikinci konutlar) ve bu gelişimleri destekleyen altyapılar (emlak ticareti, marinalar ve tur veya etkinlik organizasyonları, vb.) anlamına gelmektedir. Eğlencesel, tekne turizmi, denizel çevreye duyarlı ekoturizm, kruvaziyer turizm, yüzme, amatör balıkçılık, dalma gibi turizm etkinliklerini de içerir bu kavram. Deniz turizmi kıyısal turizme çok yakın bir kavram olmakla birlikte daha çok açık deniz temelli bir turizm çeşididir: derin deniz balıkçılığı ve yatçılık gibi (Hall, 2001). Orams (1999) deniz turizmini insanların eğlencesel etkinlikler gerçekleştirmek için ikamet ettikleri yerlerden seyahat ederek bir denizel çevreye varmaları, odaklanmaları ve ağırlanmalarıdır şeklinde tanımlamaktadır. Burada denizel çevre tuzlu suların kenarında ve gel-git etkisi altında olan yerler olarak anlaşılmalıdır. Böyle bir tanımdan denizel ve kıyısal turizmin kıyıdaki etkinlikleri de içermesi gerektiği anlaşılmaktadır; karadan balina seyri, kıyı yürüyüşleri, kruvaziyer gemi tedarikçiliği ve yatçılık etkinliklerinin de deniz turizmi kapsamında olduğu vurgulanmalıdır. Turizmin fiziksel çevre ve sürdürülebilir kalkınmanın ilgili boyutları üzerindeki etkilerinin irdelenmesi deniz bilimleri ve deniz turizminin üzerine yapılan araştırmaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır günümüzde. Turizmin özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve az gelişmiş ada devletlerinde ekonomik gelişimin bir aracı olarak kullanımının yaygınlaşması konusunda Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar artan bir şekilde deniz parklarının, genellikle soyu tehlikede olan ekosistemlerin korunmasına ve canlı çeşitliliğinin sürdürülmesi için kurulmalarına rağmen koruma / kullanma dengesinin kurulabileceğini, deniz alanlarından koruma alanında kazançlara varılırken ekonomik kazançların da elde edilmesinin yollarının bulunması gerekliliğini iddia eder olmuşlardır. Bu durumda da deniz turizminin çok büyük olmasa da ülke ekonomisinin en önemli bileşeni olageldiği daha az gelişmiş ülkeler ve ada devletleri için kıyısal bölgelerin sahip olduğu özel önem bir sorunsal olarak ele alınmaktadır Doğrusu turizmin fiziksel ve denizel çevreye son derece yararlı etkilerinin olabileceği şimdilerde iyice anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, turizmin otomatik olarak olumsuz etkisinin olduğu günümüz seyahat literatürünün çoğunluğunun gerçeği savunuş 21

3 biçimi haline gelmiştir. Şüphesiz ki, plansız ve yetersiz bir şekilde yönetilen turizm gelişmeleri / büyümeleri doğal çevreye zarar verebilir. Dünyanın kıyı bölgelerinin çoğunda turizm ve onun desteklediği etkiler üzerine veriler son derece yetersizdir. Bu çalışmada deniz turizmi kavramı içinde değerlendirilen yat turizminin altyapısı olmakla bu turizm segmentinin sürdürebilirliğini sağlaması beklenen çekek yerlerinin yararlandıkları teknoloji, çevresel duyarlılık ve işletme anlayışları bağlamında bugünkü durumları, istatistiksel bir modeller ve birbirleriyle karşılaştırmalı olarak ortaya konulacak ve yine sürdürülebilirlik bağlamındaki gereklilikler vurgulanacaktır. Daha önce de belirtiliği gibi yat turizmini sürdürülebilir deniz turizminin bir segmenti olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda yat turizmini, sadece yat ile bir yerden bir yere tenezzüh amaçlı bir gezi olarak algılamak ve bu turizm segmentinin çevreye olan olumsuz etkilerini demirlemenin deniz dibi yapısını tahrip edici etkilerinden ve kıyıda yürüyüş yapan veya dalış yapan turistlerin neden olduğu tahribattan ibaret görmek yanıltıcı olacaktır. Halbuki yat turizmi, asıl olarak bu etkinlikler nedeniyle doğan çevresel olumsuzlukların en büyük boyutta yaşandığı marinalar ve çekek yerlerindeki proseslerin iyileştirilmesiyle sürdürülebilir kılınacaktır. Marinalarda, özellikle kullanım suyu alımı ve atık su elleçlemesinin uygun yöntemlerle yapılmasının çevresel etkileri en aza indirmede belirgin bir önem taşıdığı bilinmektedir (Baykal BB ve Baykal MA, 1997). Fakat çekek yerlerinde verilen hizmetler ve bunların yol açtığı atıklar çok daha çeşitlidir (Tablo 1.) (Küçükgül EY, 1998). Tekne bakım onarım tersaneleri olarak da adlandırıldığına rastlanılan çekek yerleri, az sayıda çalışandan oluşan bir işgücü yapılanmasıyla, emek yoğun hizmetin sunulduğu küçük ölçekli endüstri birimleridir. Çalışmanın yapıldığı güneybatı Anadolu kıyılarındaki yatçılık etkinlikleri, mayıs ve eylül ayları arasında yoğun dönemini yaşamaktadır. Bu dönemin dışında kalan zaman (ekim nisan aralığı) teknelerin bakım onarımı için uygun olmaktadır (Tekoğul N. ve Neşer G., 1998). Yani yat turizminden elde edilen yarar, çekek etkinlikleri sayesinde tüm yıla yayılabilmektedir. Gerek karlı bir iş olarak varlığını sürdürmesi, gerek çevresel etkilerinin en aza indirgenmesi yollarının bulunup uygulanması, gerekse yerel halka istihdam olanağı ve diğer kültürleri tanımak, anlamak şansı tanıması açılarından bir eko turizm nitelikleri de taşıyan (TIES, 2003) yat turizmi, bu çalışmada çekek yerleri bağlamında incelenmektedir. 22

4 Tablo 1. Çekek yerlerindeki proseslerden kaynaklanan atıklar (Küçükgül EY, 1998) PROSES TÜRÜ ATIK GRUPLAMASI Genel Hammadde kapları (torba, kutu, çuval, vb.) Atmosferik emisyonlar (açık veya kapalı Uçucu organik bileşiklerin (VOC) tanklardan veya işlem ekipmanlarından emisyonları yayılan) Balast içeren atık sular, organik boya Kumlama veya kimyasal sıyırıcılar tortuları, ağır metaller, sıyırıcı kimyasallar, VOC emisyonları Boya atıkları, tiner, parçalayıcı ve Reçine ve sprey boyama çözücüler, polimerik reçineler ve VOC emisyonları Atık makine yağları, gres, batarya sıvıları, Makina tamiri asitler, akümülatörler, karbüratör temizleyiciler ve VOC emisyonları Siyanürlü çözeltiler, ağır metal içeren Elektro kaplama ve metal işlemleri çamurlar, korozif asit ve alkali içeren çözeltiler Artık ve atık metaller ile bunlarla bulaşmış Mekanik işlemler yağlar, metal kırıntıları, uçucu organikler Malzemelerin ve sahanın temizlenmesi Boya içeren atık sular, çözücüler ve yağlar Kimyasal boya sıyırıcılar, malzemelerin Polimerik reçineler ve boya ile kirletilmiş temizlenmesi, plastik kalıpların temizliği organik çözücüler, VOC emisyonları Sintine tanklarının temizliği Yağ içeren sintine suları Gelirinin önemli bir kısmını turizmden sağlayan gelişmekte olan ülkelerden bir olan Türkiye de, yatların bakım onarımından sağlanan gelir yat turizmi için gerçekleştirilecek altyapı yatırımlarını çekici kılan bir unsurdur. Özellikle Akdeniz deki yat turizmi etkinliklerinden aldığı payı yükseltmeyi bir devlet politikası haline getirmiş olan Türkiye de Turizm Bakanlığı tarafından yapılmış olan bir ana planının, önemli bir amacı mevcut belgesiz yat çekek yerlerinin standardının yükseltilerek belgelendirilmesi olarak ifade edilmiştir (www.turizm.gov.tr). Ayrıca Ulaştırma bakanlığı ise, yatçılık hareketlerinin özelliklerine göre çeşitli düzeylerdeki tesisler için uygun konumlar belirlemektedir. 2. Deniz Turizminin Bir Alt Dalı Olarak Yat Turizminin Türkiye deki Görünümü Türkiye nin yıllık turizm gelirinin yaklaşık %20 si olan 2 milyar Amerikan Doları nın deniz turizmi etkinliklerinden kaynaklandığı (DTO, 2003), bu miktarın 23

5 kolaylıkla 5 milyar Amerikan Doları na (www.turizm.gov.tr) arttırılabileceğine olan inancın karar verici mekanizmalara hakim olduğu gerçeğiyle ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan Yat Turizmi Master Planı nda yat istatistikleri dikkate alınarak, Bodrum Kaş arası yörenin birinci öncelikli yat turizmi alanı ve Çeşme Bodrum arasındaki yörenin ise ikinci öncelikli yat turizmi alanı olarak saptanmıştır (Şekil 1). KARADENİZ VI MARMARA DENİZİ VII EGE DENİZİ III II I IV TÜRKİYE V AKDENİZ Şekil 1. Yat turizminde yatırım alanları öncelikleri Burada sonuçları sunulacak olan çalışma birincil ve ikincil önemi haiz yörelerdeki tesislere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bugün itibariyle Türkiye kıyılarındaki yat bağlama kapasitesi 9956 olarak verilmektedir ki bu değer tüm Akdeniz kapasitesini % ünü oluşturmaktadır ve bu kapasitenin kısa bir zamanda 24 bine çıkarılması yine aynı plan kapsamında öngörülmektedir (DTO 2003). 3. Ege Kıyılarındaki Çekek yerlerinin Mevcut Durumlarının Analizi Çalışmanın odaklandığı Ege Denizi nde Türkiye, 2564 km kıyı uzunluğuna sahip olup, bu değer Akdeniz e kıyısı olan birçok ülkeden daha uzundur. Ege Bölgesi, korunaklı koylar, uygun deniz koşulları ve elverişli iklim nedeniyle deniz turizmi için uygun bir coğrafyadadır. Bölgenin kıyı çizgisi kuzeyde Çanakkale ye güneyde de Batı Akdeniz Bölgesi ne kadar uzanmaktadır. Bölgedeki yat güzergahları kuzeyde Ayvalık, orta Ege de Güzelbahçe, Karaburun, Çeşme, güneyde ise Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye de yoğunlaşmakta, hava koşullarının daha sert olması nedeniyle Ayvalık tan daha kuzeyde yat gezi parkurlarına pek rastlanmamaktadır (Bezirgan, 2000). 24

6 Çalışmanın bu bölümünde, en uygun olarak değerlendirilen analiz çeşidi anlatılmakta ve çalışmaya ait verilerin analizi için uygun olan teknikten söz edilmektedir. Ayrıca çalışmaya ait bir model geliştirilmiş, bu modelle birlikte söz konusu çalışmanın verileri analiz tekniğine uygulanmış ve işletilmiştir. Analizin sonuçları ise bir şekille özetlenip, irdelenmiştir. 3.1 Hizmetlerin Mevcut Durum Analizi Hizmet pazarlamasında ileriye yönelik stratejiler geliştirilmeden önce çeşitli konularda planlamaların yapılması ve işletilmesi gerekmektedir. Ancak bunlardan da önce mevcut durumun irdelenmesi gerekmektedir. Eğer hizmetle ilgili bir işin yürütülmesi ve rekabetçi bir ortamda bulunması gerekiyorsa, bir takım pazarlama hedeflerinin seçilmesi ve bunların gerçekleştirilebilmesi için de işletmenin söz konusu zamandaki mevcut durumunun belirlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda işletmenin olmak istediği konum ve bu konuma ulaşabilme yöntemlerinin de saptanması gerekmektedir (Zeithalm, 1996). Bir hizmet işletmesinin bir pazarlama planı yaparken, mevcut kaynakları kullanırken, ilerideki hedeflere yönelik stratejiler geliştirirken karşılaşılan veya karşılaşılabilecek problemleri belirlerken ve söz konusu problemleri giderebilmek için çözüm önerileri hazırlarken gözönünde bulundurması gereken temel mevcut durum faktörleri aşağıdaki gibidir: - İç ve dış çevreler itibarıyla hangi konumda olunduğunu belirleyen durum analizi, - Pazarlama programının hedefleri, - Pazarlama stratejileri, - Pazarlama bütçesi, - Hareket planı, - Gözlemleme sistemi. (Lovelock, 1996) 3.2 Verilerin Analizi için Çok Boyutlu Ölçüm Tekniği Çalışmada kullanılın analizde verilerin analiz edilebilmeleri için kullanılan teknik, çok çeşitli analitik ve sosyal verilerin bir arada ve aynı anda analiz edilebilmelerini sağlayan Çok Boyutlu Ölçüm Tekniği dir. Bu teknik, analizde konumlamayı ölçme metodu olarak kullanılmaktadır. Çok boyutlu ölçüm, çeşitli boyutlarda algılamaya dayalı olarak kişilerin, olayların, varlıkların, hizmetlerin, durumların, kurumların ve bunun gibi konuların çeşitli karakterler açısından benzerliklerinin veya benzersizliklerinin ölçümünde kullanılmaktadır ve bunların birbirlerine göre karşılaştırılmalarının çeşitli boyutlarda grafiklerle görülmesi sağlanmaktadır. (Hair vd., 1998) Aynı zamanda algılamaya dayalı haritalama olarak da bilinen çok boyutlu ölçüm, iki veya daha çok boyutlu olarak grafiğe dökülebilmektedir. Çok Boyutlu Ölçüm Tekniği nin kullanılarak analizin yapılabilmesi için bu konuya özel olarak geliştirilmiş bilgisayar programından yararlanılmaktadır. Programın değişik zamanlarda geliştiricileri, verilerin en iyi şekilde analiz edilmesini ve analitik 25

7 olmayan sosyal konuların bile iki veya daha fazla boyuttaki bir grafik ortamında görsel olarak görülmesini sağlamaktadır. (Coxon, 1980) Kullanılan spesifik bilgisayar programlama dili ise MDPREF (Multidimensional Preference-çok boyutlu tercih) programıdır. 3.3 Bir Model Geliştirilmesi Bu çalışmada Türkiye de Ege kıyılarında mevcut olan yat limanlarının ve tekne bakım-onarım işleri için uygun çekek yerlerinin birbirlerine göre karşılaştırılabilmeleri ve analiz edilebilmeleri için bir model geliştirilmiştir. Çalışmanın temel konusu olan yat ve marina işletmeciliği hizmet sektörünün bir alanı olan deniz turizminin konularından biri olduğu için, hizmet pazarlamasında kullanılan analiz çeşitleri incelenmiştir. Hizmetlerin analizinde yaygın olarak kullanılan Mevcut Durum Analizi, analiz çeşidi olarak en uygun bulunmuştur. Bu modele göre, Ege kıyılarında halihazırda mevcut olan yat sahiplerine ve işletmecilerine hizmet veren, ayrıca aynı zamanda tekne bakım-onarım tesislerine de sahip olabilen yat limanları ile sadece tekne bakım-onarım işiyle ilgili olan yat tersaneleri ve tekne çekek yerlerine anketler uygulanmıştır. Bu çalışmadaki model, deniz işletmeciliğinde benzer konularda çeşitli zamanlarda yapılmış çalışmalarda geliştirilen modeller örnek alınarak geliştirilmiştir. (Yercan, Fricke ve Stone, 2002; Yercan ve Roe, 1999; Yercan, 1997) 3.4 Analiz Verilerinin Tekniğe Uygulanması ve İşletilmesi Çalışmanın bu bölümü, analize ait metodoloji ile analizin sonuçları açıklanırken kullanılan ifadeler ve gösterimlerin açıklanmasından oluşmuştur. Bu çalışmada kullanılan analizin metodolojisi, çok boyutlu ölçüm tekniğinin yaklaşımıyla gerekli olan verinin belirlenmesi, verilerin toplanma yöntemi, anket sorularının seçimi, ham verilerin toplanması, cevap verme oranı, ham verilerin analizde kullanılabilir verilere dönüştürülmesi, çok boyutlu ölçüm tekniğine verilerin uygulanması, tekniğe uygulanan verilerin analizi ve analiz sonuçlarının irdelenmesi aşamalarını kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı olarak, Türkiye de Ege kıyılarında mevcut olan yat limanlarına ve deniz turizmi etkinliklerine altyapı oluşturan tekne bakım-onarım işleri için uygun çekek yerlerinin birbirlerine göre karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Analiz teknoloji, çevresel duyarlılık ve işletmecilik açılarından yapılmış, analizde kullanılan ankette bu konular kapsamında sorular hazırlanmıştır. Söz konusu konular dahilinde yat işletmesi ve tekne çekek yerleri ile ilgili 48 özellik saptanmıştır. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı na kayıtlı Ege Bölgesi ndeki 35 yat işletmecisi, yat imalat tersanesi, tekne bakım-onarım-çekek yerinin tümüne anketler gönderilmiştir. Bunlardan 15 işletmeciden geri cevaplar alınmış ve 2003 yılında ham veriler elde edilmiştir. Dolayısıyla, geri dönüş oranı %43 olmuştur. Sonuçta, (15x48) boyutunda ham verinin toplandığı bir matris 26

8 oluşmuş ve analizin yapılabileceği yeterli sayıda veriye, ki toplam 720 ham veriye ulaşılmıştır. Çok boyutlu ölçüm tekniği kullanılarak analizler yapılmıştır. Analizin toplam sonucu olarak iki boyutlu şekilde Ege kıyılarındaki yat işletmecilerinin ve tekne çekek yerlerinin 2003 yılı itibarıyla birbirlerine göre karşılaştırmalı olarak konumları Şekil 2 de görülmektedir. DIMENSION 2 Finans * ! Müşteri hizmetleri! ! Reklam! ! Finans Pazarlama! ! Tamir ve bakım Çevresel duyarlık! ! Donanım Fiziksel durum! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! DR! ! ET OB DA! ! PG MB AY AB MM! ! CM EB YL! ! LM SM NM! !! !! !! 4 DIM 1 Kapasite +! Analiz Sonuçları Şekil 2. Ankete katılan çekek yerlerinin karşılaştırmalı analizi Şekil 2 de görülen grafik, iki boyutlu olup, bu çalışmaya konu olan Ege kıyılarındaki yat işletmeciliği ve /veya tekne çekek yeri işletmeciliği yapan firmaların çeşitli özellikler açısından aralarındaki benzerliklerin ve farklılıkların gösterildiği bir grafiktir. Bu benzerlikler, kullanılan Çok Boyulu Ölçüm Tekniği için özel geliştirilmiş bilgisayar programı olan MDPREF programında firmaların fiziksel, operasyonel ve yönetimsel özellikleri arasındaki korelasyonlar hesaplanarak grafiğe yansıtılmıştır. Grafik de benzer olarak bu bilgisayar programının sonucu olarak üretilmiştir. Şekil deki merkeze yakın noktalar ankete cevap veren 15 firmayı temsil etmektedir. Bunların üzerlerinde ise, bu firmaların gösterdiği genel özellikleri temsil eden noktalar bulunmaktadır. Kullanılan tekniğe ve korelasyon hesaplarına göre, bu grafikte birbirlerine yakın bulunan noktalar, benzerlik gösterdiklerini temsil etmektedir. Aynı şekilde, birbirlerine uzak bulunan noktalar, farklılık gösterdiklerini temsil etmektedir. Şekil 2 de görüldüğü üzere, 48 işletme karakterinden en önemlileri olarak tesisin fiziksel kapasitesi ile işletmenin finans durumu ortaya çıkmakta ve bunlar da ölçümün iki boyutunu oluşturmaktadır. Anketlere cevap veren 15 firmadan, genel olarak tekne çekek yeri olarak hizmet veren işletmeler genel özelliklerde ve işletmecilik anlayışlarında 27

9 birbirleriyle benzer özellik gösterdikleri için grafikte birbirleriyle yakın olarak konumlanmışlardır. Benzer olarak, daha çok marina işletmeciliği hizmeti veren ise grafikte yakın yerlerde konumlanmışlardır. Dolayısıyla, tekne çekek yerlerinden ET, DR, OB, AY, LM, CM, MB, DA ve EB, imalat, kapasite, tesis, tamir-bakım-onarım hizmetleri, finansman problemi, rekabetsizlik, planlama eksikliği, pazarlama eksikliği ve çevreye duyarsızlık gibi özellikler açısından benzerlikler göstermekte ve grafikte birbirlerine yakın yerlerde konumlanmışlardır. Benzer olarak, PG, YL, AB, SM, NM ve MM ise tesisin fiziksel özellikleri, ekipman, kapasite, tesiste verilen hizmetler, müşteri tatminine duyarlılık, verilen hizmet sonrası müşteri tatminine duyarlılık, çevreye duyarlılık, rekabetlilik, tesis yeri seçimi, pazarlama, reklam, finansman ve planlama gibi konularda benzerlikler göstermekte ve grafikte de birbirlerine yakın yerlerde konumlanmaktadır. Ancak genel olarak marina işletmeleri özellikleri açısından benzerlik göstermelerine rağmen, hem çekek yeri bulunan hem de yatlara marina hizmeti veren YL diğer marinalarla benzer özellikler göstermektedir. Sonuç olarak, tekne çekek yerlerinin daha çok müşteriye ve çevreye duyarlılık gösterebilmeleri ve işletmeciliğe daha geniş açıdan yaklaşabilmeleri için, bu küçük ve orta ölçekli işletmelerde eğitimin öneminin benimsenmesi sağlanmalıdır. Böylece, daha bilimsel yaklaşarak işletmelerinin büyümesi ve daha farklı bir anlayışla işletmeciliklerini sürdürebilmeleri sağlanabilecektir. 4. Sonuç ve Öneriler Ulaştırma Bakanlığı na bağlı Denizcilik Müsteşarlığı ndan elde edilen konum/adres verileri doğrultusunda yat turizminde birincil ve ikincil öneme sahip Türkiye nin güneybatı Anadolu kıyılarında hizmet veren bakım-onarım tesislerini tanımaya ve özellikle sürdürülebilir bir yat turizmi açısından sınıflandırmaya yönelik bir anket yapılmıştır. Anket sonuçları çok boyutlu ölçüm tekniği için geliştirilmiş olan MDPREF yazılımıyla değerlendirilmiştir. Anılan yörede hizmet veren tesisler temel olarak iki önemli sınıfa ayrılmaktadır: (1) İlkel yöntemlerle ve teknolojiyle çalışan, yalnız yatlara değil hizmet talebinde bulunan tüm diğer deniz araçlarının bakım-onarımına dönük tesisler ki, bunlar aynı zamanda çevresel duyarlılık açısından san derece zayıf bir yapıya sahip olup müşteri memnuniyetine önem vermeyen, hizmet pazarlamasında da güncel ve etkili yöntemleri kullanmaktan uzak tesislerdir. (2) Çoğunlukla bir yat limanının destek tesisi olup, gerek hizmetlerde modern teknolojilerden yararlanmalarıyla, gerekse geliştirdikleri çevresel duyarlılıkla (iş ve iş güvenliğine olan duyarlılık dahil) sürdürülebilir bir 28

10 gelişmeyi hedefleyen tesislerdir ki, müşteri memnuniyeti ve pazarlama teknikleri açısından gelişmiş bir yapıya sahiptirler. Ayrıca yukarıda anılan iki sınıfın dışında bu iki sınıfın da bazı özelliklerini taşıyan tesisler vardır ki bunlara kesişim tesisleri bu iki sınıfın da ortak özelliklerini taşıyan tesisler mevcuttur ki bunlara III. bölge/kesişim bölgesi tesisleri denilebilir. Yapılan analiz devletin planladığı bakım-onarım tesisi sınıflandırma ve sertifikalandırma çalışmalarına katkılarda bulunacak niteliktedir. Kanun yapıcıların oluşturacağı kurallarla özellikle kesişim bölgesinde kalan bakım-onarım tesislerinin niteliğinin I. bölgedekilerin niteliklerine yakın bir düzeye ulaşması çok zaman ve maliyet gerektirmeyecektir. Fakat ne yazık ki birinci bölge içinde kalan tesislerin iyileştirilmesi son derece zordur. Bu tesislerin etkinliklerine devam etmeleri sürdürülebilir yat turizminin önündeki önemli engellerden biri olarak görülmektedir. Kaynaklar [1] Baykal BB, Baykal MA. Domestic water consumption and wastewater generation in yachts. Tekoğul N, Neşer G, editörler. Yachting Technology 95, Konferans Kitapçığı, Piri Reis Denizcilik ve Deniz Kaynakları Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı, İzmir, 1997, syf [2] Bezirgan AE. Yat marinaları yatırımları. Piri Reis in Rotasında 25. Yıl Sempozyumu, Yayımlanmamış Bildiriler Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Izmir, [3] Coxon A ve MDS(X) Proje Grubu, MDS(X) Series of Multidimensional Scaling Programs, University of Edinburgh, Edinburgh, 1980 [4] Coxon A ve MDS(X) Project Team., [5] Deniz Ticaret Odası DTO, Deniz Ticareti, Nisan, İstanbul, s.8-15., [6] Hair JF, Anderson RE, Tatham RL ve Black WC, Multivariate Data Analysis, 5.baskı, Prentice Hall International, New Jersey, [7] Hall M.C. Trends in ocean and coastal tourism: the end of the last frontier? Journal of Ocean and Coastal Management 2001; 44: [8] Küçükgül EY. Gemi, tekne bakım ve tamir işlemleriyle oluşan atıklar ve bu atıkların oluşturduğu kirlenmenin azaltılması. Filibeli A, Bayram A, Dölgen D, Elbir T, editörler. Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1998, syf [9] Lovelock C, Services Marketing, 3.baskı, Prentice Hall International, New Jersey,

11 [10] Orams M. Marine tourism: development, impacts and management. London: Routledge, [11] Tekoğul N., Neşer G. Marinalardaki deniz kirliliğinin yat işletme maliyetlerine etkileri. Filibeli A, Bayram A, Dölgen D, Elbir T, editörler. Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1998, syf [12] The International Ecotourism Society (TIES). Ecotourism guidelines for nature tour operators. Burlington: The International Ecotourism Society, [13] Yercan F, Fricke D ve Stone L, A comparative analysis of the IAMU member schools to teach and test proficiency in maritime English, 3.Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği-IAMU Konferansı Bildiriler Kitabı, Maine, 2002, syf [14] Yercan HF ve Roe MS, Operationalisation of a positioning model for the Eastern Mediterranean ferry services, Hensher DA, King J ve Oum T (editörler), 8.Dünya Ulaştırma Araştırmaları Kongresi Kitapçığı, Anvers, [15] [16 Yercan F, A comparative analysis of the Turkish and European Union passenger ferry market in the Eastern Mediterranean, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Plymouth Üniversitesi, Plymouth, [17] Yercan F, Yercan U, Modern developments in marinas: marina villages. Tekoğul N, Neşer G, editörler. Yachting Technology 95, Konferans Kitapçığı, Piri Reis Denizcilik ve Deniz Kaynakları Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı, İzmir, 1997, syf [18] Zeithalm VA, Bitner WJ. Services Marketing, MCGraw Hill Book Co.,

Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması ve Yatçıların Çevresel Farkındalığına Etkisi

Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması ve Yatçıların Çevresel Farkındalığına Etkisi Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması ve Yatçıların Çevresel Farkındalığına Etkisi İçerik Çalışmanın Amacı Mavi Bayrak Ödülü Yatlar için Mavi Bayrak kriterleri Çalışma yöntemi Bulgular Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE DE YATÇILIK FAALİYETLERİNDE MAVİ KART UYGULAMASI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

TÜRKİYE DE YATÇILIK FAALİYETLERİNDE MAVİ KART UYGULAMASI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR TÜRKİYE DE YATÇILIK FAALİYETLERİNDE MAVİ KART UYGULAMASI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR Yrd. Doç. Dr. İlke KOŞAR DANIŞMAN Araş.Gör. Elif KOÇ Yrd. Doç. Dr. Alper KILIÇ 26-27 Şubat 2016 SUNUM PLANI Giriş

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi M.Faruk OKUYUCU İMEAK DTO Deniz Turizmi & Kaynakları Birim Yetkilisi İpek BAYRAKTAR SAPMAZ 26-27 Şubat 2016

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

BODRUM INTERNATIONAL OPTIMIST REGATTA

BODRUM INTERNATIONAL OPTIMIST REGATTA BODRUM INTERNATIONAL OPTIMIST REGATTA Bodrum International Optimist Regatta ( BIOR ) Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Yelken Şubesi tarafından, dünyanın önde gelen turizm kenti olan Bodrum'da düzenlenmektedir.

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

BİREYLERİN DONANIMLI DALIŞ SPORUNA BAŞLAMA TERCİHLERİNİN SAPTANMASI. Serkan ÖZNUR

BİREYLERİN DONANIMLI DALIŞ SPORUNA BAŞLAMA TERCİHLERİNİN SAPTANMASI. Serkan ÖZNUR BİREYLERİN DONANIMLI DALIŞ SPORUNA BAŞLAMA TERCİHLERİNİN SAPTANMASI Serkan ÖZNUR Yüksek Lisans Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı,

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ Şeyma Taşkan 1, Barış Çallı 2 1 MarmaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Programı, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii ÖZET Ahşap konstrüksiyonlu gezi tekneleri ve yatların iç mekan tasarımı isimli çalışmanın konusu,kısıtlı ve dar hacimlere sahip, 30 metre boyutlarının altındaki gezi teknelerinin iç mekan biçimlenmesiyle

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YATÇILARIN YAT BAĞLAMA YERİ SEÇİMİNE YAKLAŞIMI ÖZET

TÜRKİYE DEKİ YATÇILARIN YAT BAĞLAMA YERİ SEÇİMİNE YAKLAŞIMI ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 135 TÜRKİYE DEKİ YATÇILARIN YAT BAĞLAMA YERİ SEÇİMİNE YAKLAŞIMI Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç. Dr. D.E.Ü.D.İ.Y.Y.O. İzmir, Türkiye ersel.oral@deu.edu.tr Çiğdem ULUĞ Deniz

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

RAFLI TEKNE DEPOLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Bener TAHMAZ Yrd. Doç.Dr. Oğuz ATİK ŞUBAT 2016 İZMİR

RAFLI TEKNE DEPOLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Bener TAHMAZ Yrd. Doç.Dr. Oğuz ATİK ŞUBAT 2016 İZMİR RAFLI TEKNE DEPOLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Bener TAHMAZ Yrd. Doç.Dr. Oğuz ATİK 26-27 ŞUBAT 2016 İZMİR ARAŞTIRMANIN AMACI Bu çalışmanın amacı Dünya genelinde kullanılmakta olan, rafta tekne depolama

Detaylı

YATLARDA MAVİ BAYRAK UYGULAMASI VE YATÇILARIN ÇEVRESEL FARKINDALIĞINA ETKİSİ

YATLARDA MAVİ BAYRAK UYGULAMASI VE YATÇILARIN ÇEVRESEL FARKINDALIĞINA ETKİSİ III. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu Doi: 10.18872/DEU.b.UDTS.2016.0009 YATLARDA MAVİ BAYRAK UYGULAMASI VE YATÇILARIN ÇEVRESEL FARKINDALIĞINA ETKİSİ 1 İlke KOŞAR DANIŞMAN, 2 Gürcan KAYA Özet Mavi Bayrak,

Detaylı

EGE BÖLGESİ BALIKÇI GEMİLERİ VE BALIKÇILIK ALTYAPISI

EGE BÖLGESİ BALIKÇI GEMİLERİ VE BALIKÇILIK ALTYAPISI Yapım Matbaacılık Ltd., İstanbul, 1999 Editörler :A. İ. ALDOĞAN Y. ÜNSAN E BAYRAKTARKATAL G GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 99 BİLDİRİ KİTABI EGE BÖLGESİ BALIKÇI GEMİLERİ VE BALIKÇILIK

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA, TÜRKİYE VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ

RAKAMLARLA DÜNYA, TÜRKİYE VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş / İzmir Ticaret Odası Kruvaziyer Sorumlusu Uzman RAKAMLARLA DÜNYA, VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, Büyüme

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Phone Didim Marina YSR Yatching Services HABERLER

Phone Didim Marina YSR Yatching Services HABERLER Phone +90 533 704 13 07 www.didimmarina.com Didim Marina YSR Yatching Services HABERLER DOĞUŞ GRUBU NUN TÜRKİYE DEKİ İKİNCİ MARİNASI D-MARİN DİDİM RESMEN HİZMETE AÇILDI Turizm sektöründe derinleşme ve

Detaylı

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (Bina Enerji Yöneticisi)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

FAALİYET BÜLTENİ. Haziran İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ

FAALİYET BÜLTENİ. Haziran İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ FAALİYET BÜLTENİ Haziran 2017 İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ TİCARİ YATLARIN TUTULMALARININ ÖNLENMESİ FETHİYE YE ÜNİVERSİTE YAKIŞIR İMZA KAMPANYASI DİP TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ YAPILDI

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması FASIL 13 BALIKÇILIK Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TURİZM

İÇİNDEKİLER. Önsöz BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TURİZM İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TURİZM 1.1. Sürdürülebilirlik Kavramı... 2 1.1.1. Sürdürülebilirlik Kavramı, Ortaya Çıkışı ve Gelişimi... 2 1.1.2. Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma...

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması ARAŞTIRMA NOTU 13/C-01A ARAŞTIRMA NOTU 14/C-01A Yayınlanma tarihi: Nisan 2014 Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması Pınar Kaynak TEPAV Araştırmacı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI 116. yıl IÇINDEKILER ÖNSÖZ "^^-^ttlo Sayfa No: BIRINCI BOLUM 1 GENEL BİLGİLER 3 1.1. MERMERİN TANIMI VE SINIFUNDIRMA 5 1.2. MERMERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

MARİNA HİZMETLERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MARİNA UYGULAMASI. Ali Cemal Töz, Gamze Arabelen, Oğuz Atik, Can Akaltan

MARİNA HİZMETLERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MARİNA UYGULAMASI. Ali Cemal Töz, Gamze Arabelen, Oğuz Atik, Can Akaltan MARİNA HİZMETLERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MARİNA UYGULAMASI Ali Cemal Töz, Gamze Arabelen, Oğuz Atik, Can Akaltan Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın temel hedefi, Çeşme de

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 14.11.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AGE100 Temel Biligi Teknolojileri 2

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU Tarih: 12 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 23 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YEM ÖDÜLLERİ 2017 ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ ve FİKİR ÖDÜLÜ JÜRİ RAPORU

YEM ÖDÜLLERİ 2017 ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ ve FİKİR ÖDÜLÜ JÜRİ RAPORU YEM ÖDÜLLERİ 2017 ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ ve FİKİR ÖDÜLÜ JÜRİ RAPORU 15 Kasım 2017, İstanbul Yer: Yapı-Endüstri Merkezi Saat: 09:30-19:00 Altın Çekül Yapı Ürün Ödülü ve Fikir Ödülü 2017 Jüri Değerlendirme

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 2 Mayıs 2013 tarihli Perşembe günü Kuşadası Korumar Otel de gerçekleştirilen çalıştay saat 10:00 da başlamıştır. Toplantıya Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADÜ Turizm

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI FEE nin 2011 yılında Mavi Bayraklı plaj ve marina yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen anket sonuçları açıklandı. Toplamda 33 ülkeden 1151 plaj ve marina yöneticisinin

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

KALKINMA PLANLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE NİN DENİZ TURİZMİ STRATEJİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

KALKINMA PLANLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE NİN DENİZ TURİZMİ STRATEJİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu Girişimcilik ve Yeni Fikirler KALKINMA PLANLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE NİN DENİZ TURİZMİ STRATEJİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 26-27 ŞUBAT 2016 İZMİR Nur KAN 1 ve Barış KULEYİN

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Global ticarette üretimden tüketime

Detaylı

REMONDIS Aqua International GmbH Sunumu

REMONDIS Aqua International GmbH Sunumu REMONDIS Aqua International GmbH Sunumu Su ve Altyapı Sistemlerinde Türkiye de İşletmecilik Deneyimlerimiz RETHMANN-Grup: Satışlar & Personel Satışlar 2009 in Mio. : 3,800 Satış ışlar 2010 in Mio. : 5,400

Detaylı

sonuç ve değerlendirme

sonuç ve değerlendirme 05 sonuç ve değerlendirme 348 349 350 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Ege Denizi balıkçılığı üretim miktarı, üretim değeri ve istihdam katkısı ile Türkiye balıkçılığı içinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada,

Detaylı

2023 E DOĞRU TÜRKİYE TURİZMİNDE YATIRIM HAMLESİ RAPORU

2023 E DOĞRU TÜRKİYE TURİZMİNDE YATIRIM HAMLESİ RAPORU 2023 E DOĞRU TÜRKİYE TURİZMİNDE YATIRIM HAMLESİ RAPORU Dr.Turgut Gür Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ 25 yıl önce başlayan Turizm Yatırım Hamlesi sonucunda, Türkiye Dünyanın 7.Büyük Turizm Ülkesi olmuştur.

Detaylı

Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM

Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM Editörler Doç.Dr.N.Selma Özdipçiner & Yrd.Doç.Dr.Gökhan Ayazlar GENEL TURİZM Yazarlar Dr. Murat Aksu Yrd.Doç.Dr. Evrim Çeltek Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir Koşan Doç.Dr. Emel Gönenç Güler Yrd. Doç. Dr. Nuran

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

YEREL YÖNETİM İHALELERİ

YEREL YÖNETİM İHALELERİ Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1 111 YEREL YÖNETİM İHALELERİ Hülya Yeşilgöz 1. Kamu İhale Kurumu (KİK) İstatistiklerine İlişkin Genel Bilgi Bu makale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun uygulanmasına

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş-

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- Hazırlayan Yrd. Doç. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü İşletme: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve

Detaylı

ORDU İLİ BALIKÇI BARINAKLARI VE SORUNLARI

ORDU İLİ BALIKÇI BARINAKLARI VE SORUNLARI ORDU İLİ BALIKÇI BARINAKLARI VE SORUNLARI Prof.Dr. İsmet BALIK Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Taner TOPÇU Yüksek Lisans Öğrencisi Balıkçılıkta, her ne kadar balıkçı gemisi ve donanımları ile av

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler.

olan adaylar tercih edemezler. kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇİMENTO SEKTÖRÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇİMENTO SEKTÖRÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇİMENTO SEKTÖRÜ YAZARLAR SANAYİ VE ÇEVRE İLİŞKİSİ Prof.Dr. İsmail KOYUNCU, Doç.Dr. Derya Yüksel İMER, Ar.Gör. Reyhan ŞENGÜR ve Ar.Gör. Serkan GÜÇLÜ İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Çorum Şehri

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Çorum Şehri «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk, Dzerzhinskovo, 104 B,www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel:. +375-17-3882020 SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti Çorum Şehri Ön Teklif Мinsk 2016 Teknik

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Diyarbakır Turizm Platformu

Diyarbakır Turizm Platformu Diyarbakır Turizm Platformu Diyarbakır Turizm Stratejisi 2011-2016 Eylem Planı 1 Turizm Yönetişiminde Koordinasyon ve İşbirliğinin Geliştirilmesi Diyarbakır ın Pazar İmajının ve Turizm Talebinin Geliştirilmesi

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye Turizm Stratejisi Eylem planı nedir? Turizm sektörü için bir yol haritası oluşturularak bu yol haritası ile

Detaylı