YATLAR İÇİN MAVİ BAYRAK BAŞVURU FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATLAR İÇİN MAVİ BAYRAK BAŞVURU FORMU"

Transkript

1 YATLAR İÇİN MAVİ BAYRAK BAŞVURU FORMU TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (TÜRÇEV) 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 15 KASIM 2013

2 Plaj ve marinalar için öngörülen Uluslararası Mavi Bayrak Ödülü Programı, Türkiye de 1993 yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı nın kurulmasıyla ülkemizde başlatılmıştır. Denizlerin temizliğinin korunmasında yatların öneminin yadsınamayacağından hareketle Uluslararası Mavi Bayrak Koordinasyonu tarafından 2004 yılında Yatlarda Mavi Bayrak uygulamasına başlanmış, ülkemizde ise 2007 yılı itibariyle başlatılmıştır. Bu sözleşme, Mavi Bayrak Ödüllü marinalarımızın kontrolünde denizlerin korunmasına katkıda bulunmak isteyen yat sahiplerine yönelik olarak hazırlanmıştır ve sözleşmeyi imzalayan yat sahiplerinin yatında, bir yıl süre ile Mavi Bayrak dalgalanabilecektir. 2

3 KAPSAMI Yatlarda Mavi Bayrak, aşağıda verilen kriter ve çevre davranış kurallarını uygulamayı taahhüt eden, uluslararası alanda yürütülen ve Türkiye de Türk Bayraklı yat sahiplerine veya Türk vatandaşlarına ait ve Türkiye de kışlayan yabancı bayraklı yatlara verilen bir çevre ödülüdür. Bu ödül programı Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education-FEE) koordinasyonunda ve ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülür. YÖNTEM Yatlarda Mavi Bayrak; Mavi Bayrak Ödüllü veya Mavi Bayrak adayı olan marinaya bağlı yatların sahiplerine bir yıl süre için verilen bir çevre ödülüdür. Başvurular her yıl yenilenir. Marina yönetiminin önerisi ve TÜRÇEV in değerlendirmesi sonunda, bu amaçla TÜRÇEV tarafından oluşturulacak Yatlarda Mavi Bayrak Ulusal Jürisi nin kararı ile kesinleşir. Yatların kriterlere uyup uymadığı ilgili marina yönetimi tarafından takip edilir. Ayrıca TÜRÇEV veya görevlendireceği uzmanlarca denetlenir. Kriter ve kurallara uymayan yatlardan Mavi Bayrak Ödülü, TÜRÇEV tarafından sezon süresince geri alınır. ZAMANLAMA Her yıl yapılan duyuruda belirtilen son tarihe kadar, adaylar TÜRÇEV e bildirilir. Ulusal Jüri toplanarak ödüle hak kazanan yatları tespit eder. Ödüle hak kazanan yatlar, Mayıs ayının ilk haftasında o yıl için Mavi Bayrak ödülü alan plaj ve marinalarla birlikte ilan edilir. Verilen ödül, takip eden Nisan ayının sonuna kadar geçerlidir. İlgili prosedür her yıl tekrarlanır. SORUMLULUKLAR MARĠNALAR: 1. Ödül için aday olabilecek yatların belirlenmesi 2. Süresi içerisinde TÜRÇEV e başvuru yapılması 3. Yatların kriterlere uymakta olduklarını kontrol etmek 4. Kriterlere uymayan yatların hazırlanacak bir rapor ile TÜRÇEV e bildirilmesi 5. TÜRÇEV tarafından yapılan yat denetimlerine marina MB sorumlusunun katılması 6. TÜRÇEV tarafından verilecek kararın yat kaptan ve sahibine bildirilmesi TÜRÇEV: 1. Yatlarla ilgili jürinin oluşturulması 2. Marinalardan gelecek mavi bayrak için aday olan yatların değerlendirilmesi, Jürinin toplanması ve alınan sonucun marinalara duyurulması 3. Ödüle hak kazanan yatlarla ilgili denetim yapmak veya yaptırmak 4. Ödülü iptal edilecek yatlara ilişkin olarak gerek marinadan gelen teklif gerekse yapılan denetim sonucunda ödülün iptaline karar vermek ve ilgililere bildirmek YAT SAHĠBĠ: 1. Kriterlere ve kurallara uymayı taahhüt etmek ve uymak 2. Denetim aşamasında gerekli kolaylığı göstermek 3. Mavi Bayrak Ödülünün geri alındığının bildirilmesi sırasında bayrağın iade edilmesi ve o sezon içinde mavi bayrağı kullanmamak. 4. Ödüller belli olduktan sonra bir hafta içinde yat başına ve yıllık 50 (elli) Euro olan katkı payını TÜRÇEV hesabına yatırmak 5. Ödüller belli olduktan sonra bayrakla birlikte gönderilecek olan ve kriterlere uyulacağını gösteren ve ödülü simgeleyen sertifikanın yatın görünür bir yerinde sergilemek 3

4 KRĠTERLER 1. Yatın denize elverişlilik belgesi (özel yatlar için bağlama kütüğü ruhsatnamesi) nin bulunması ve fotokopisinin başvuru dosyasına eklenmesi(z) 2. Ticari yatlar için deniz turizmi aracı işletme belgesi nin bulunması ve fotokopisinin başvuru dosyasına eklenmesi (z) 3. Mavi Bayrak kriterlerini, uyulması gereken yat davranış kurallarını, yerel ve ulusal düzeyde kimlerin sorumlu olduğunu içeren Mavi Bayrak bilgilerinin sergileneceği standart panonun yatta uygun ve görünür bir yere asılı bulunması (ödüle hak kazanıldığı takdirde TÜRÇEV tarafından gönderilecektir) (z) 4. Sintine ve pis su tanklarının düzenli olarak marina veya başka bir toplama merkezinde çektirilmesi ve bunun belgelenerek başvuru dosyasına eklenmesi(z) 5. Mavi Bayraklı yatlar için hazırlanan Atık Takip Formu nun düzenli olarak işlenmesi (Mavi Kart sahiplerinin kartın arkalı-önlü fotokopisini başvuru dosyasına eklemeleri yeterlidir) (z) 6. Marinalarda yapılan çevre eğitim etkinliklerinden en az birine fiilen katılmış olmak ve katıldığına dair belge fotokopisini başvuru dosyasına eklemek (z) UYULMASI GEREKEN DAVRANIġ KURALLARI 1. Koylarda hız limitine uyulması (maksimum 3 knot) (z) 2. Koylarda demirli durumdayken ses kirliliğine karşı duyarlı olunması (z) 3. Denize ve kıyı alanlarına çöp atılmaması (z) 4. Denize zehirli atıklar (yağ, boya, kullanılmış pil, temizlik malzemeleri vs) atılmaması (z) 5. Cam, plastik, metal gibi atık malzemelerin geri dönüşümü için ayrıştırma olanaklarının sağlanması (z) 6. Yemek yapımı sonrası oluşan bitkisel atık yağların düzenli olarak toplanarak lisanslı bir firma ile bertaraf edilmesinin sağlanması (k) 7. Kullanılan boya anti-fouling, boya çıkarıcı gibi ürünleri alırken çevre dostu olanların tercih edilmesi (z) 8. Temizlikte kullanılan deterjan, yüzey temizleyici vb. ürünlerin çevre dostu olanlarının kullanılması (z) 9. Kirlilik veya çevreyle ilgili kuralların herhangi birinin ihlali ile karşılaşıldığında durumun hemen yetkililere bildirilmesi (z) 10. Balık avcılığında avlanma sezonu, avlanma bölgeleri ile ilgili konulan yasaklara uyulması ve yasak olan yöntemlerle balık avlanmaması (z) 11. Denizde yaşayan bitki ve hayvanların korunması ve kuşların ürediği bölgelere dikkat edilmesi (z) 12. Tehlike altındaki ve korunan alanlara dikkat edilmesi (z) 13. Deniz dibine zarar verecek şekilde demirleme yapılmaması (z) 14. Balıkçılık yapılan veya balıkçılıkla ilgili düzeneklerin bulunduğu alanları rahatsız etmekten kaçınılması (z) 15. Tehlike altındaki/korunan türlerden veya sualtından çıkarılan arkeolojik kalıntılardan yapılmış eşyaların satın alınmaması ve kullanılmaması (z) 16. Yatın tuvalet ve mutfak ünitelerinin temiz ve bakımlı olması (z) 17. Diğer yatçıların da çevreye özen göstermeleri konusunda onların teşvik edilmesi (z) 4

5 SORULAR Mavi Bayrak Adayı Yat Bilgileri Yatın Adı Bayrağı Bağlama Limanı (Tescil Limanı) Tescil no Yatın inşa yılı : Genişlik : Uzunluk: Gross tonaj : Toplam tonaj: Cinsi : Ticari Özel Tipi : Yolcu motoru ( günübirlik tekne) Charter Motor yat Diğer. Motor sayısı ve güçleri Bağlı olduğu marina Kayıt numarası Sigorta şirketi adı Sigorta poliçe no Yat Sahibi Hakkında Bilgiler: Adı Soyadı Uyruğu Adres Telefon Eposta adresi ve web sayfası Varsa Bağlı olduğu şirket Adres Telefon Eposta adresi ve web sayfası Yat Kapasite Bilgileri: Toplam kapasitesi Toplam yatak kapasitesi Kabin sayısı Duş ve tuvaletlerin sayısı :.. kişi 5

6 Yat Atık Yönetimi: Temiz su tank kapasitesi nedir? (Lt) : Tuvalet, mutfak ve duş suyu nasıl toplanıyor? : Ayrı tanklarda Birleşik tanklarda Ayrı tanklarda toplanıyor ise atıksu tank : (siyah su). (gri su) kapasitesi nedir? (Lt) :... Birleşik tanklarda toplanıyor ise atıksu tank kapasitesi nedir? (Lt) :.. Kullanılan duş suları nereye veriliyor? : Atıksu toplama tankına Denize Tuvalet tankının çıkış yerini belirtiniz. Tüm tuvaletler tuvalet tankına mı bağlı? Tuvalet kullanım suyu nereden sağlanıyor? Temizsu tankından Denizden, pompa ile Yatın atıksuları nereye veriliyor? : Marina atıksu toplama istasyonuna (Merkezi arıtma Mobil tank Vidanjör ) Lisanslı atıksu alım istasyonuna Atıksu alım gemisine Sintine suyu nasıl boşaltılıyor? : Manuel Otomatik Sintine suları nereye veriliyor? : Marina Diğer(açıklayınız).. Temizlik, yat yıkama ve mutfakta kullanılan deterjanlar çevre dostu mu? : Katı atıklar ayrıştırılıyor mu? Hangi tip katı atıklar ayrıştırılıyor? :Kağıt Plastik Cam Diğer.. Toplanan katı atıklar nereye veriliyor : Marina Diğer. Yat için kullanılan antifouling modeli/tipi nedir? EKLENECEK DOKÜMANLAR 1. Denize elverişlilik belgesinin (özel yatlar için Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi ) fotokopisi, 2. Ticari yatlar için deniz turizmi aracı işletme belgesinin fotokopisi, 3. Taahhütname, 4. Marinalarda yapılan çevre eğitim etkinliklerinden en az birine fiilen katıldığına dair belge, 5. Mavi Kart sahipleri için kartın arkalı-önlü fotokopisi, 6. Mavi Kartı olmayanlar için; a. Düzenli olarak doldurulmuş atık takip formu (ekli form örnekte gösterildiği şekilde doldurulacaktır) b. Atık takip formunda verildiği beyan edilen atıklar için makbuz c. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-5 Tablosu- Gemiler İçin Atık Transfer Formları 6

7 SÖZLEġME Yukarıda belirtilen prosedür, kriter ve kurallara uyacağımı taahhüt ediyorum. Yıl içinde marina yetkilileri tarafından kurallara uymadığıma dair bir durumun görülüp tespit edilmesi veya çevre konusundaki diğer yetkili kuruluşların cezai işlem uygulaması halinde yatım için verilen Mavi Bayrağın, TÜRÇEV yetkilisi tarafından bir yıllık süre beklenmeksizin geri alınacağı ve bayrağın iade edilmesi konusunda herhangi bir problem yaşanması dahilinde Ankara Mahkemelerinin yetkili olacağı konusunda bilgilendirildiğimi doğruluyorum. Önerinin Yapıldığı SözleĢmeden Sorumlu Gözlemci ve öneriyi yapan Marina Mavi Bayrak Sorumlusu: Marinadaki Görevi: İmza ve Kaşe: Yatın adı: Yat sahibinin Adı Soyadı: Adresi: Tel: İmza Tarihi: E-posta: İmza: 7

8 TAAHHÜTNAME (Yatlar için) Bu taahhütname, müracaat dosyası ile birlikte gönderilecektir. Taahhütnamesi imzalanmamış olan dosyalar kabul edilmeyecektir. Ulusal Jüri öncesinde katkı payını yatırmıģ olan adaylara, Ulusal Jüri de ödülü hak etmediği takdirde yatırmıģ olduğu katkı payı iade edilir. Ancak Ödül almaya hak kazanan yatların açıklanmasından sonra her ne nedenle olursa olsun Mavi Bayrak Ödülü nü istememeniz halinde katılım payı iade edilmeyecektir. Lütfen doldurmuş olduğunuz taahhütnamenin bir kopyasının kendinizde saklayınız. Mavi Bayrak Ödülü için yaptığım başvuru kapsamında; 1. Yatımın bir yıl süre ile ödüle hak kazandığında bu ödülün kriterlerin yerine getirilmesi ve kurallara uymam halinde geçerli olduğunu, 2. TÜRÇEV veya Uluslararası Koordinasyonun yapacağı denetimler sırasında kriter ve kurallara uymadığımın tesbiti durumunda bayrağın TÜRÇEV tarafından indirileceğini, 3. Mavi Bayrak Ödülü nün geçerlilik süresinin Nisan Mart 2015 tarihleri arası olduğunu bildiğimi, Mart 2015 tarihinden sonra üzerinde 2014 yazan bayrağın kullanılmayacağını, 5. Mavi Bayrak ödülüne ilişkin yürütülen hizmetler karşılığı olarak; 50 Euro veya karģılığı TL yi en geç 02 Nisan 2014 tarihine kadar TÜRÇEV in aşağıda yazılı olan banka hesabına yatıracağımı(zı), Beyan ve taahhüt ederim (ederiz) Yatın adı : İmzalayan Yetkilinin Adı Soyadı : İmza : Kaşe : Tarih : Not: Kayıtlarda karışıklık olmaması açısından katkı payını yatıran kişinin dekontun üzerine mutlaka aday yatın ismini yazdırması gerekmektedir. Türkiye İş Çevre bu 5 (beş) Eğitim maddeden Vakfı Hesap. oluşan Numaraları: taahhütname taraflarımızdan imza altına alınmış olup, anlaşmazlık halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir. Akbank Tandoğan-Ankara ġubesi IBAN TL: TR IBAN EURO: TR TÜRKĠYE ÇEVRE EĞĠTĠM VAKFI 8 Rıza EPİKMEN Yönetim Kurulu Başkanı

9 MAVİ BAYRAKLI YAT ATIK TAKİP FORMU 2014 Yatın adı: Bayrağı: No Cinsi: Bağlı olduğu Marina: Gezi yapılan güzergah TEMİZ SU TAKİBİ Çıkış Tarihi ve saati Dönüş Tarihi ve saati Yat sahibi veya firma adı: Yat kaptanı adı: Sefer Bölgesi: Yolcu Sayısı Geziye çıkışta mevcut temiz su miktarı * : Duş suyundan kastedilen; tekne güvertesi üzerindeki duşta kullanılıp denize karışan temiz su miktarıdır. Denize giden duş suyu miktarı * Atıksu tankına giden su miktarı Atık verilen tarih ve saati Atık verilen yer (liman, marina, koy vb) Yolcu kapasitesi : Yaz: Kış: Tonajı : Genişliği: Uzunluğu: Temiz su tank hacmi : Pissu tank hacmi: Sintine tank hacmi: Atığın alındığı ünite (tank, vidanjör, atık alım gemisi vb) atık makbuz no veya Ek-5 no ATIK TAKİBİ Pis su Sintine suyu Atık yağ Çöp (kg) Atığı alan sorumlunun adı soyadı Atığı alan sorumlunun İmzası

10

11 Yatın adı: MAVİ BAYRAK-1 Bayrağı: TC No Yolcu Sayısı Geziye çıkışta mevcut temiz su miktarı Kemer- Phaselis - Kemer Kemer- Phaselis - Kemer Kemer- Phaselis - Kemer Kemer- Phaselis - Kemer Kemer- Kekova - Kaş- Kemer Cinsi: TİCARİ YAT Bağlı olduğu Marina:. MARİNA Gezi yapılan güzergah Gezi süresince çıkış noktasından itibaren uğranan koy,marina vb. TEMİZ SU TAKİBİ Çıkış Tarihi ve saati Günübirlik yatlar aynı gün dönüş yapmakta, charter yatlar daha uzun süreli gezi yapabilmektedirler. Uzun süreli geziye çıkanlar günlük kayıt yapabilecekleri gibi bu şekilde de dönüş tarihini yazabilirler Dönüş Tarihi ve saati * : Duş suyundan kastedilen; tekne güvertesi üzerindeki duşta kullanılıp denize karışan temiz su miktarıdır. MAVİ BAYRAKLI YAT ATIK TAKİP FORMU - ÖRNEK Yat sahibi veya firma adı: LOKMAN ATASOY Yat kaptanı adı: UĞUR BURHAN YILDIRIM Sefer Bölgesi: LİMAN SEFERİ Denize giden duş suyu miktarı * Tekne güvertesi üzerindeki duşta kullanılan temiz su miktarı ortalama olarak bu sütuna yazılmalıdır. Atıksu tankına giden su miktarı Atık verilen tarih ve saat Atık verilen yer (liman, marina, koy vb) Atığın alındığı ünite (tank, vidanjör, atık alım gemisi vb) atık makbuz no veya (Ek-5) no Pis su Sintine suyu Atık yağ Çöp (kg) Atığı alan sorumlunun adı soyadı Kemer Marina Kekova Yat Limanı - Atığı alan sorumlunun İmzası Genellikle - çöpler yat limanlarına günlük verilmektedir. - Mobil tank M.Can Yelken Atık alım gemisi Tekne içerisindeki lavabo,duş vb kullanımlar sonucu atıksu tankına giden sulardır. Örnekte görüldüğü gibi, 4 günlük seyehat süresince toplam 2750 lt atıksu birikmiş, 3000 lt olan atıksu tankı dolmak üzeredir. Yat, bir sonraki sefere çıkmadan önce atıksuyunu vermelidir. Yolcu kapasitesi : 60 Yaz: 60 Kış: 40 Tonajı : 85 Genişliği: 6 m Uzunluğu: 24 m Temiz su tank hacmi : 4000 Pissu tank hacmi:3000 Sintine tank hacmi: 500 ATIK TAKİBİ M.Can Yelken Örnekte görüldüğü gibi, 4 günlük atıksu toplamı olan 2750 Lt atıksu, tarihinde marinaya verilmiş ve bir sonraki geziye çıkılmıştır. Bu kısım da düzenli olarak işlenmeli ve mutlaka atığı alan kişiye imzalatılmadır. Makbuz veya Ek-5 verilmiş ise numarası yazılmalıdır.

12

13 TÜRKİ Y E Ç E V R E E Ğ İ T İ M V A K F I ( T Ü R Ç E V ) Foundation for Environmental Education in Turkey Merkez Ofis Mebusevleri Ayten Sok. No:28/1 Tandoğan-ANKARA Tel: Faks: Antalya Şubesi Mavi Bayrak Koordinatörlüğü Pınarbaşı Mah. 14. Cad. No:6/4 Konyaaltı-ANTALYA Tel: Faks: Muğla Şubesi Mavi Bayrak Koordinatörlüğü Kanuni Sultan Süleyman Cad. Mithatpaşa Sok. C Blok No:3/2 Konacık-Bodrum-MUĞLA Tel/Faks: İzmir ve Aydın İlleri Mavi Bayrak Koordinatörlüğü Kıbrıs Şehitleri Cad Sok. No:48 Alsancak-İZMİR Tel/Faks:

MARĠNALAR ĠÇĠN MAVĠ BAYRAK KRĠTERLERĠ VE KILAVUZ NOTLARI

MARĠNALAR ĠÇĠN MAVĠ BAYRAK KRĠTERLERĠ VE KILAVUZ NOTLARI MARĠNALAR ĠÇĠN MAVĠ BAYRAK KRĠTERLERĠ VE KILAVUZ NOTLARI 2014 www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr Merkez Ofis Antalya Şubesi Muğla Şubesi İzmir Şubesi Mebusevleri Mah. Ayten Sok. No:28/1 Tandoğan-ANKARA

Detaylı

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 BİRİNCİ BÖLÜM

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 BİRİNCİ BÖLÜM Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682 Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682 GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (Değişik:RG-18/3/2010-27525)

Detaylı

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER 01. ADB nedir, ne işe yarar? ADB, Amatör Denizci Belgesi nin kısaltmasıdır. Kişilerin, ticari amaç olmaksızın

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı : 53177711-010.06.02-19242 14.02.2013 Konu : Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı GENELGE (2013/4) Bu Genelge, 4/7/2011

Detaylı

PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ KILAVUZ NOTLAR ( 2013) GİRİŞ

PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ KILAVUZ NOTLAR ( 2013) GİRİŞ PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ KILAVUZ NOTLAR ( 2013) GİRİŞ Plajlar ve marinalar için Mavi Bayrak Programı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum örgütü olan FEE (Foundation for Environmental

Detaylı

www.turcev.org.tr ÜÇ AYLIK TÜRÇEV E-BÜLTENİ 30 Eylül 2009 MAVİ BAYRAK EKO-OKULLAR ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI İÇİNDEKİLER

www.turcev.org.tr ÜÇ AYLIK TÜRÇEV E-BÜLTENİ 30 Eylül 2009 MAVİ BAYRAK EKO-OKULLAR ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI İÇİNDEKİLER TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI www.turcev.org.tr İÇİNDEKİLER Eko-Okullar Yenilikçi Fikirler Projesi nin Türkiye Birincisi Belli Oldu! Ülkemiz Plaj ve Marinalarının 2009 Yılı Uluslararası Mavi Bayrak Denetimi

Detaylı

B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR

B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR Bu el kitabında deniz araçlarının inşaası, kayıt ve belgelendirilmesi, kıyı yapıları ile ilgili bilgiler yer almakta olup, aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır. A-YAPILAN İŞLEMLER ve İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Kuruluş : 7 Ekim 1920 21 Ocak 2004 ÇARŞAMBA Sayı : 25353 Yönetmelikler Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ölçüm Gerektiren Tonilato Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, 2-Klas mektubu, ( İlgili Yönetmelik gereğince arananlardan) 3-Gemi,

Detaylı

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi Gemiadamları Sınavları İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Döner Sermaye hesabına

Detaylı

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009. Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009. Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3. DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 24 Temmuz 2009 - Sayı: 27298

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kamu arazisi tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim (konsorsiyum veya iş ortaklığı) olarak

Detaylı

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kamu taşınmazı tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak (konsorsiyum veya iş ortaklığı)

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ

YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 4/8/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18125 YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Yat Turizmi, Yat Limanı İşletmeciliği ve Yat İşletmeciliğinin

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) KAPSAM MADDE 1 - (1) Bu esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXIII. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2013) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2013 yılında düzenlenecek olan XXIII.

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Avcılık Belgesi (Yeni Belge İçin) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL ESASLAR:

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI

TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI SIRA NO: TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI GEMİ DENETİM BİRİMİ HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 Ölçüm Gerektiren Tonilato Belgesi İşlemleri Ölçüm Gerektirmeyen Tonilato Belgesi İşlemleri Gemi ve

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.04.2005 tarih ve 25791 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık

Detaylı

BÖLÜM II İŞLETMELERE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ

BÖLÜM II İŞLETMELERE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ, CANLI ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALAR, KURBAĞA BACAĞI VE KARA SALYANGOZU İŞLETMELERİNE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ, DENETİMİ VE BU İŞLETMELERİN ÜRÜNLERİ İLE BAZI SU ÜRÜNLERİNE SAĞLIK SERTİFİKASI

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye

Detaylı