TURİZM MEVZUATINDA OTELCİLİK VE SEYAHAT ACENTASI UYGULAMALARI EĞİTMENLER : MERT EVİN HÜLYA EKİNCİ FİGEN İZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURİZM MEVZUATINDA OTELCİLİK VE SEYAHAT ACENTASI UYGULAMALARI EĞİTMENLER : MERT EVİN HÜLYA EKİNCİ FİGEN İZİ"

Transkript

1 TURİZM MEVZUATINDA OTELCİLİK VE SEYAHAT ACENTASI UYGULAMALARI EĞİTMENLER : MERT EVİN HÜLYA EKİNCİ FİGEN İZİ 1

2 TURİZM Turizm kelimesi latince dönmek,etrafını dolaşmak,geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden üretildiği söylenmektedir

3 İnsanlar farklı amaçlarla turistik faaliyetlerde bulunur. Nelerdir bunlar? Yeni yerleri görmek ve tanımak, yeni deneyimler kazanmak, Diğer insanların, yaşadıkları çevreyi, hayat şartlarını ve davranış biçimleri görerek kültürel farklılıkların tespit etmek, Merak ve macera, zevk ve güldülerin tatmin etmek Dinsel gereksinimler veya sağlık ihtiyaçları gidermek diye sıralanabilir. Bu ihtiyaçları karşılayan bir hizmet sektörüdür turizm. 3

4 Turizm Çeşidi İç Turizm Dış Turizm -Aktif Dış Turizm(Gelir Turizmi) -Pasif Dış Turizmi(Gider Turizmi)

5 TURİZM İŞLETMELERİ Yeme İçme Tesisleri Spor, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri Toplantı,Seminer ve Kongre Merkezleri Ulaştırma İşletmeleri Yat Limanları ve Yat İşletmeciliği Spor ve Avcılık Tesisleri, Sağlık Tesisleri, Yiyecek ve İçecek parekende satış mağzaları, Barlar,Tavernalar

6 TURİZM İŞLETMELERİ Seyahat Acentaları : 1618 sayılı Kanun a göre Seyahat acentaları kâr amacıyla turistlere ulaştırma,konaklama,gezi,spor ve eğlence imkanı sağlayan,onlarla turizmle ilgili bilgiler veren,bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ticari kuruluşlardır.seyahat acentaları Turizm Bakanlığı nın vereceği İşletme Belgesi ile kurulur.faaliyette bulunabilmek için Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine üye olmak zorundadırlar.yapacakları Hizmetler Tarih ve Sayılı RG Yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği nde belirtilmiştir

7 Tur Operatörleri :Üretici seyahat acentaları için kullanılan bir kavramdır. Verdikleri hizmet bakımından üç gruba ayrılır. A Grubu :Tarifte geçen tüm seyahat acentalığı hizmetini görebilir. B Grubu : Uluslar arası kara,deniz ve hava ulaştırma araçları ile A Grubu acentaların düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar ve A Grubu acentaların verecekleri diğer hizmetleri görürler. C Grubu : Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenleyen ve A Grubu acentaların verecekleri diğer hizmetleri gören acentalardır. Konaklama İşletmeleri :İş, gezi, eğlenme, sağlık gibi amaçlarla seyahat eden turistlerin konaklama, yeme-içme, eğlenme, dinlenme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayan işletmelerdir. 7

8 Mevzuat Tarih ve 2709 Sayılı Anayasa 5442 Sayılı İl İdare Kanunu 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu tarih ve Polis Vazife ve Salâhiyet Tüzüğü tarih ve karar Sayılı AİBYUİH Yönetmelik AİBYUİH Yönetmelik Uygulama Talimatı Tarih ve 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği 8

9 Mevzuat Tarih ve 2908 Sayılı Dernekler Kanunu Tarih ve Sayılı Yüzer otel,yüzer Lokanta veya Benzeri Tesislerin İşletilmesi Hakkında BKK Tarih ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Tarih ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu Tarih ve 2007 Sayılı Türkiye deki Türk Vatandaşlarına Tahsis edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun Tarihli Gürültü Kontrol Yönetmeliği 9

10 Mevzuat Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanunu Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Tarih ve Sayılı RG yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik Tarih ve 1072 Sayılı Rulet,Tilt,Langırt ve Benzerleri Oyun Alet ve Makinaları Hak Kanun Tarih ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Tarih ve Sayılı RG yayımlanan tarih ve Sayılı Turizm Yatırım ve İşletmeleri Yönetmeliği tarih ve 765 Sayılı Ceza Kanunu Tarih ve 213 Sayılı VUK 10

11 MEVZUAT TARİH VE 2634 SAYILI TURİZM TEŞVİK KANUNU TARİH VE 1618 SAYILI SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU - İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

12 MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi 12

13 Yeni Teşvik Sisteminin Hedefleri Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması, Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi, Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi. 13

14 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası KDV İstisnası KDV İstisnası KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Vergi İndirimi Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Yatırım Yeri Tahsisi Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği Faiz Desteği VI ncı bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği 14 KDV İadesi

15 STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 15

16 Bu sistemin amacı; Ekonomi Bakanlığınca çalışılan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik, Uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip arge içeriği yüksek, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli stratejik önemi haiz yatırımları teşvik etmektir. 16

17 Stratejik Yatırımlara Bölge Ayrımı Yapılmaksızın Uygulanacak Destek Unsurları; Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası 7 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ( 6. bölgede ise 10 yıl) Yatırıma katkı oranı %50 olmak üzere %90 Vergi İndirimi Faiz Desteği (sabit yatırım tutarının %5 ini aşmamak kaydıyla azami 50 Milyon TL) Yatırım Yeri Tahsisi Bina inşaat harcamalarına KDV iadesi (500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece VI ncı Bölgedeki yatırımlar için 10 Yıl) 17

18 Aşağıda belirtilen yatırım konuları, V. Bölgeye sağlanan desteklerden yararlanacaktır: Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli, tasarım v.b. yatırımlar, Belirli büyüklükte ve özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları, Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, Denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Madencilik yatırımları, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları. 18

19 YENİ BÖLGESEL HARİTA 19

20 SEGE 2011 Düzey-3, 6 Bölge 20

21 SEGE 2011 Düzey-3, 6 Bölge 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan K.maraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Sivas 8 il 13 il 12 il 17 il 16 il 15 il 21

22 Aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecektir: OSB lerde yapılacak yatırımlar, Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen Ar- Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar. 22

23 VI. Bölge Yatırımları - I: Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van illerinde asgari sabit yatırım tutarının üzerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, sektör ayrımı yapılmaksızın bölgesel desteklerden yararlandırılacaktır. Bu çerçevede, söz konusu bölgede yatırım yapacak yatırımcıların, tüm destek unsurlarından azami miktarda yararlanmaları temin edilecektir. 23

24 VI. Bölge Yatırımları - II: Bölgede yapılacak yatırımlar ile sağlanan istihdam kapsamında; Ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden tutarı 10 yıl, yatırımların organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde ise 12 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacaktır. Sadece bu bölgemizde uygulanmak üzere, işçilerin asgari ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı, 10 yıl süreyle terkin edilecektir. 24

25 DESTEK UNSURLARI 25

26 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Bölgeler tarihine kadar başlanılan yatırımlar tarihinden sonra başlanılan yatırımlar I 2 yıl - II 3 yıl - III 5 yıl 3 yıl IV 6 yıl 5 yıl V 7 yıl 6 yıl VI 10 yıl 7 yıl 26

27 Vergi İndirimi Bölgeler Bölgesel Teşvik Uygulamaları tarihine kadar başlanılan yatırımlar Yatırıma katkı oranı (%) tarihinden sonra başlanılan yaırımlar Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki tarihine kadar başlanılan yatırımlar tarihinden sonra başlanılan yaırımlar I II III IV V VI

28 Vergi İndirimi: Vergi indirimi desteği, münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, II., III., IV., V. ve VI. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı oranının belirli yüzdesine ulaşıncaya kadar yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara da uygulanabilecektir. 28

29 Faiz Desteği Bölgeler TL Cinsi Kredi Destek Oranı Döviz Cinsi Kredi Azami Destek Tutarı (Bin TL) I II III 3 Puan 1 Puan 500 IV 4 Puan 1 Puan 600 V 5 Puan 2 Puan 700 VI 7 Puan 2 Puan

30 Gelir Vergisi Stopajı Desteği VI ncı Bölgede düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı 10 yıl süreyle terkin edilecektir. 30

31 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU (1982 tarih ve 2634 sayı) * 15 yönetmelik ve 1 genelge ile tamamlanmıştır. * Yasa 6 bölümden oluşmaktadır. 31

32 Turizmi Teşvik Yasası Tanımlar a) Turizm Bölgeleri: Sınırları Turizm Bakanlığı tarafından saptanan ve Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen bölgeler, b) Turizm Alanları: Turizm bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngörülen doğal ya da sosyokültürel değerlerin yoğunlaştığı alanlar, c) Turizm Merkezleri: Turizm yönünden önemli yer ya da bölümler, 32

33 Turizmi Teşvik Kanunu Tanımlar e) Turizm İşletmeleri: Turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar, f) Turizm Yatırım Belgesi: Turizm sektörüne yatırım yapanlara Turizm Bakanlığınca verilen belge, g) Turizm İşletme Belgesi: Turizm işletmelerine Turizm Bakanlığınca verilen belge. 33

34 Turizmi Teşvik Kanunundaki Teşvikler 1. Turizm Kredileri: Koşullar Maliye ve Gümrük ve Turizm Bakanlıkları ile DPT tarafından belirlenir. Krediler Kalkınma Bankası tarafından verilir, 2. Arsa ve Taşınmaz Mallar Tahsisi, 3. Kamu Yatırımlarında Öncelik: Alt yapı ihtiyaçlarının öncelikle sağlanması, 4. Elektrik, su v.s en düşük tarifeden ödenmesi, 5. İletişim Kolaylıkları: Telefon, teleks v.s tahsisinde öncelik, 34

35 Turizmi Teşvik Kanunundaki Teşvikler 4. Yabancı personel çalıştırmada kolaylık, 5. Küçüklerin çalıştırılmasında kolaylık, 6. Alkollü içki satışı, 7. Küçüklerin girmesinde kolaylık, 10. Resmi tatil ve diğer tatil günlerinde çalışma, 11. Yat turizmi teşvikleri, 12. Orman Fonuna katkının taksitlendirilmesi. 35

36 Devlet Planlama-Hazine Teşvikleri 1. Gümrük muafiyeti, 2. Fon muafiyeti, 3. Yatırım indirimi, 4. Finansman fonu, 5. Bina inşaat harcı istisnası, 6. Kredilerde vergi, resim ve harç istisnası, 7. Makine ve Teçhizat alımlarında KDV desteği, 36

37 Devlet Planlama Hazine Teşvikleri 8. Makine ve teçhizat veya tesis devir satışı, 9. Kısa vadeli kredi aktarımları, 10. Finansal Kiralama, 11. Teşvik kredileri, 12. Dış kredi teminat mektubu masrafına katkı, 13. Kalite ve standart sağlama desteği, 14. Taşınma Desteği, 15. İlave istihdam Teşviki. 37

38 İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

39 BELGE DÜZENİ Turizm İşletmeleri VUK maddelerindeki Bildirimler Defter Tutma Vesikalar Muhafaza ve İbraz Ödevlerini yerine getirmek zorundadır

40 TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER Yevmiye Defteri (VUK Md 183) Defter-i Kebir (VUK Md 184) İşletme Defteri (VUK Md 194) Envanter Defteri (VUK Md 185) Amortisman Defteri (VUK Md 189)

41 Tutulması ve Düzenlenmesi Zorunlu Defter ve Belgeler Konaklama Yeri Kayıt Defteri Konaklama Belgesi(Sadece Konaklama İşletmeleri) Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi Folio (Müşteri Hesabı) Oda Sayım Cetveli (VUK 240) House Keeper Raporu (Günlük Oda Durum Cetveli)

42 Denetleme ve Şikayet Defteri Defter Onayı (2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu) 42

43 Şikayet Defteri Tüm Tarifelerde,müşteri şikayetlerinin yazılabileceği bir defterin bulunduğu hatırlatılır ve şikayetlerin yapılacağı mercilerin adres ve telefon numaraları belirtilir.ayrıca müşterilerin personel yardımı olmadan kolayca görüp alabileceği bir yerde içeriği bakanlıkça tespit edilen ve müşterilerin şikayetlerini yazarak gönderebileceği şikayet formları bulundurulur. İşletme Yöneticisi,şikayet konusunun emniyet ve asayişi ilgilendirmesi halindev bağlı bulunulan kolluk kuvvetine 24 saat içinde bu konuda bilği vermek zorundadır

44 Denetim Defteri Tüm Belgeli turizm işletmelerinde bir denetleme defteri ve bir şikayet defteri bulunur.bu defterler,turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü tarafından her sayfası numaralandıktan sonra mühürlenerek tasdik olunur.denetleme Elemanları her denetimden sonra işletmenin denetlendiği tarihi belirterek şikayet ve denetleme defterini inceler ve kimliklerini yazıp imzalarını atarlar

45 Yıllık Fiyat Tarifesi Onayı (Konaklama ve Yeme-İçme Eğlence Tesisleri) (2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu- Tebliğ No:2008/2) Tarife Onayı FİYAT TARİFELERİ: Madde 10 - Belgeli işletmelerin, uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler Bakanlıkça belirlenir. İşletmeler en geç Temmuz ayı sonuna kadar bir sonraki takvim yılında, uygulayacakları tarifelerini Bakanlığa göndermek zorundadırlar. Belgeli işletmelerde Bakanlıkça belirlenen ilkeler uyarınca onaylanmış tarifelerin dışında, başka bir tarife uygulanamaz. İşletmeler, onaylanmış fiyat tarifelerini Bakanlıkça saptanan esaslara uygun olarak kolayca okunabilecek bir yerde bulundurmak ve ayrıca istendiğinde göstermek zorundadırlar. 45

46 ZORUNLU BELGELER Fatura (VUK Md 229) Sevk İrsaliyesi (VUK Md 233) Parkende Satış Vesikaları(VUK 233) Gider Pusulası (VUK Md 234) Müstahsil Makbuzu (VUK Md 234) Serbest Meslek Makbuzu (VUK Md 236) Ücret Bordrosu(VUK Md 238) Taşıma İrsaliyesi (VUK Md 240) Yolcu Listesi (VUK Md 240) Günlük Müşteri Listesi (VUK Md 240) Muhabere Evrakı (VUK Md 241) Adisyonlar (VUK Tebliğ No: ) İrsaliyeli Fatura (VUK Tebliğ No: ) Diğer Belgeler (VUK Md 242) Elektronik Cihazla Tanzim Olunacak Belgeler(VUK MD Mük 242)

47 ADİSYON KULLANIMINDA YENİ DÜZENLEME tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 299 seri nolu Genel Tebliğ ile, Maliye Bakanlığı bazı hizmet işletmelerinde adisyon düzenlenmemesinin vergi kayıp ve kaçağına neden olduğu gerekçesiyle adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmelerini yeniden belirledi. Resmi Gazete de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tebliği ne göre, self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmeler, basit usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri ile özel kredi kartıyla takip edilen hizmetlerin verildiği tatil köyü, otel gibi konaklama işletmelerinde adisyon kullanılmayacak. Tebliğe göre, bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi işletmelerde ise alkollü içki servisi yapmaları halinde, adisyon kullanma zorunluluğu devam etmekte olup,alkollü içki servisi yapmayan hizmet işletmelerinin ise adisyon düzenleme zorunlulukları söz konusu değildir.yürürlük Tarihi:

48 TURİZM TEŞVİK BELGESİNİN ALINMASI 48

49 Turizm Yatırım Belgesi Alımı ARAZİ a.tahsisli b.özel Mülkiyet Turizm Bakanlığına Müracat Yatırımlar Genel Müdürlüğü Belgelendirme Komisyonu Turizm Yatırm Belgesi Verilmesi Yatırım Süresi Verilmesi Yatırımın İzlenmesi ve Denetimi Tahsisli Arazilerde Bakanlık Ön ve Kesin İzin aşamalarını belirler.yatırımcı Bu Sürelere Uymak Zorundadır. -Proje, İmar Kanununa Uyguluk -Diğer Kanuni Uygunluklar Onaylı Yapı Kullanma İzin Belgesi Turizm Bakanlığına Müracat Turizm Deneme Sınıf İşletme İşletmesi Belirleme Belgesi Açılması 49

50 KDV ORANLARI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR 50

51 TEBLİĞ TARİHİ : LOKANTA, OTEL, TATİL KÖYLERI VE BENZERİ TESİSLER BÜNYESİNDE VERİLEN YEMEK HİZMETLERİNDE KDV ORANI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR (2009/15200 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Tarihli Resmi Gazete de Yayımlanmıştır ) KDV Kanununa ekli II sayılı listenin DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü sırasında yer alan hüküm gereği; gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler için öteden beri %8 KDV oranı uygulanmaktadır. Diğer taraftan bu sayılan yerlerde alkollü içecek de sunulması halinde, alkollü içeceklere isabet eden kısmı için %18 KDV oranı uygulanmaktadır. Bu gün yayımlanan BKK ile sadece aşağıda sayılan yerlerde sunulan yemek hizmetleri ile sınırlı olmak üzere %8 oranı %18 e çıkarılmıştır. Buna göre; birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler, üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri, ve benzeri tesisler bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetler için ister alkollü içecek sunulsun ister sunulmasın KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır. Uygulama bu günden ( ) geçerli olup %18 oranına dikkat edilmesi gerekmektedir. Birinci sınıf ruhsat ve işletme belgesine ilişkin tanımlama ve uygulama kapsamı 107 ve 108 nolu KDV Tebliğlerinde yer almaktadır. Bugünkü resmi gazetede yayınlanarak (bugün) yürürlüğe giren 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği KDV oranları değişmiştir. Buna göre Konaklama ve birlikte paket olarak satılan yiyecekler ve alkolsüz içecekler dışında kalan tüm KDV oranları %18 olmuştur. Buna göre Oda, Oda + Kahvaltı, Yarım pansiyon, tam pansiyon ve her şey dahil sistemlerde tüm bu gelirler %8 KDV olarak uygulanacaktır. Bu güne kadar otel içindeki restaurant ve barlarda alkolsüz içecek ve yiyeceklerde uygulanan KDV si %8 olan tüm hizmetlerin KDV si bu günden itibaren %18 olmuştur.

52 TEBLİĞ TARİHİ : LOKANTA, OTEL, TATİL KÖYLERI VE BENZERİ TESİSLER BÜNYESİNDE VERİLEN YEMEK HİZMETLERİNDE KDV ORANI DEĞİŞİKLİĞİNİN UYGULAMASI: Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği KDV oranları değişmiştir. Buna göre Konaklama ve birlikte paket olarak satılan yiyecekler ve alkolsüz içecekler dışında kalan tüm KDV oranları %18 olmuştur. Buna göre Oda, Oda + Kahvaltı, Yarım pansiyon, tam pansiyon ve her şey dahil sistemlerde tüm bu gelirler %8 KDV olarak uygulanacaktır tarihine kadar otel içindeki restaurant ve barlarda alkolsüz içecek ve yiyeceklerde uygulanan KDV si %8 olan tüm hizmetlerin KDV si bu günden itibaren %18 olmuştur. 52

53 Tevkifat Uygulaması Hakkında 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği : tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 117 seri no.lu KDV Genel Tebliğiyle KDV tevkifat işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler açıklanmıştır. Tebliğ ile tevkifat uygulamasına ilişkin daha önce yürürlükte bulunan bütün Tebliğler/Tebliğlerin ilgili bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğ ile beraber önceden tevkifat uygulanmayan bazı hizmetlere de bundan böyle tevkifata tabi tutulacaktır. Getirilen en önemli yeniliklerden biri de Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır tarihinden itibaren uygulanmaktadır. 53

54 Yeni düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. 1) KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama değildir. Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde ise alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir. 2) Tam tevkifat işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; kısmi tevkifat ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir. 3) Kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar: Tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.) KDV mükellefi olsun olmasın; 54

55 a) 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, b) Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, c) Döner sermayeli kuruluşlar, d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, e) Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, f) Bankalar, g) Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), h) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, i) Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, j) Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, k) Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler. 4) Kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, kimlere uygulanacağı ve tevkifat oranları: 55

56 Yemek servisi hizmetleri 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar,döner sermayeli kuruluşlar,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, bankalar,kit'ler,osb'ler,yarıdan fazla hissesi yukarıdaki kurumlara ait işletmeler, İMKB de işlem gören firmalar, 5/10 oranında İşgücü temin hizmetleri ve Özel Güvenlik Hizmetleri TÜM KDV Mükelleflefleri 9/10 oranında Temizlik, çevre ve bakım Tüm KDV Mükellefleri 7/10 oranında Servis Taşımacılığı Tüm KDV mükellefleri 5/10 oranında 56

57 AMORTİSMANLARLA İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR 57

58 58. Konaklama işletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kıraathane, pavyon, 5 %20,00 kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplantı yerlerinde kullanılan iktisadi kıymetler Reklam panoları ve billboardlar Işıklı 5 %20, Işıksız 10 %10, Mafsallı tenteler 2 %50, Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri Turistik tesislerde kullanılan porselen veya camdan yapılmış (Kristal hariç) 4 %25,00 her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve 2 %50,00 yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri 3 %33,33 ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları, bilardo salonları, havuzlar, 10 %10,00 plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayır alanları, sirkler, sergi alanları, tiyatrolar, konser alanları, stadyumlar ve minyatür golf sahaları, yamaç paraşütü alanları ve bunl 60. Tiyatro dekorları (Otel ve tatil köyleri animasyon ve gösterilerinde 2 %50,00 kullanılan dekorlar dahil) Suda yapılan faaliyetler Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar) 10 %10, Şamandıra tesisatı 5 %20, Salma ağları (Balıkçılıkta kullanılanlar) 3 %33, Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan) 2 %50, Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler 3 %33, Berber, kuaför, güzellik veya spor salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç 8 gereçler %12,50* 58

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 İÇİNDEKİLER 1- EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri

Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri. Cüneyt Ertürk

Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri. Cüneyt Ertürk Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri Cüneyt Ertürk Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri 199'lı yılların başından bu yana sürekli azalma eğilimi gösteren yatırım teşvik tedbirleri 2 yıllık

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET

Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET 2013 Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. ÖZET Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin uygulamanın nasıl yapıldığı ve özellikle indirimli kurumlar vergisinin hangi şart ve koşullarda uygulanacağına

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T K B İŞİN MAHİYETİ işçisiz I Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci

Detaylı

TURĐZM SEKTÖRÜNDE MUHASEBE VE VERGĐ UYGULAMALARI. ĐBRAHĐM DEĞĐRMENCĐ Yeminli Mali Müşavir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

TURĐZM SEKTÖRÜNDE MUHASEBE VE VERGĐ UYGULAMALARI. ĐBRAHĐM DEĞĐRMENCĐ Yeminli Mali Müşavir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş. TURĐZM SEKTÖRÜNDE MUHASEBE VE VERGĐ UYGULAMALARI ĐBRAHĐM DEĞĐRMENCĐ Yeminli Mali Müşavir 1 TURĐZM SEKTÖRÜNDE MUHASEBE VE VERGĐ UYGULAMALARI Turizm sektöründeki muhasebe ve vergi uygulamaları, diğer hizmet

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ 2012-2013 -2014 YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ile KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ ve KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 158 SORU VE CEVAP

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR Mustafa TÜRKARSLAN Edirne YDO Şubat 2014

Detaylı

Yenilikçilik Merkezi kuruluyor

Yenilikçilik Merkezi kuruluyor l Yıl:8 l Sayı: 29 l Haziran 2012 l ÜCRETSİZDİR Ankara da bir ilk Yenilikçilik Merkezi kuruluyor Başkan dan Aklın yolu bir Bilindiği üzere yeni teşvik paketi Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından

Detaylı

1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP 1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP. A. Tek Şah ıs İşletmeleri a) İşçisiz

1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP 1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP. A. Tek Şah ıs İşletmeleri a) İşçisiz 68 TABLO TABLO II II 1. YILLIK GEL İR VERG İS İ BEYANNAMESİ A. Münhas ıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazanc ı ile Diğer Gelir Unsurlar ın ın Bildirimleri

Detaylı

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 1 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat

Detaylı

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 Turizm sektörüne özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 İçindekiler 1. Incoming Turlarda KDV Uygulaması 2. Outgoing Turlarda KDV Uygulaması 3. Turist Rehberlerine

Detaylı