ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ"

Transkript

1 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

2 KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir.

3 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş ürünün son kontrolde hatalı hatasız olarakayrılması ayrılması yerine üretim sistemlerinin ara kontroller ile güvence altına alınması böylece hatalı üretimin engellenmesi esas alınmıştır 1963 yılında A.B.D. Savunma Sanayinde yüksek kalite taleplerine yönelik (MIL-Q 9858) 1968 AQAP /Allied Quality Assurance Publication (Müttefikler Kalite Güvence Yayını) NATO üyesi ülkelerde askeri kalite güvencesi standardı Enerji Sektörü, Nükleer Tesisler, Atom Enerjisi Standartları 1977 yılında Mühendislik Endüstrilerinde Standartlar ve Spesifikasyonlar (3. kişi belgelendirme kuruluşları ile değerlendirme) 1987 ISO tarafından Kalite Güvence Standartları tl yayınlandı

4 ISO İSMİ NEREDEN GELİYOR? ISOS = DÜZEN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

5 ISO NUN AMACI Farklı ülkelerde benzer teknolojiler için geliştirilen ş farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" oluşturmaydı. ISO nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün/hizmet standartları gibi uluslararası kabul görmüş ş standartlar hazırlayarak, ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

6 ISO 9000 ULUSLARARASI STANDARDİZASYON ÖRGÜTÜ (ISO) TARAFINDAN ŞİRKETLERİN KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ ÇALIŞMALARINDA MODEL AMACI İLE OLUŞTURULMUŞ KALİTE SİSTEMİ STANDARTLARI SERİSİDİR.

7 ISO 9000:1994 KALİTE İ GÜVENCE SİSTEMİİ ISO 9001: Ürünün geliştirilmesi ve tasarımından, üretim, tesis ve servis işlemlerine kadar imalatın tüm aşamalarını kapsar. ISO 9002: Üretimin tüm aşamalarını kapsar. ISO 9003: Sadece üretim süreçlerinin i test t aşamalarını kapsar. ISO 9004: Kalite Yönetimi ve kalite sistemleri için rehber kuralları verir.

8 ISO9001:1994, ISO 9002:1994 ve ISO9003:1994 STANDARTLARI ISO 9001:2000 OLARAK TEK STANDART HALİNE GETİRİLMİŞTİR. Ş

9 ISO 9001:2000 Yenilikler: Uygulama ön planda Süreç yaklaşımı esas alınmış Hizmet sektörü de düşünülmüş Ürün kalite güvencesi ve müşteri ş memnuniyeti esaslı Çevre yönetim standardı ile uyum Çevre yönetim standardı ile uyum halinde

10 STANDART YENİDEN REVİZE EDİLDİ ISO 9001:2000 ISO 9001:2008

11 Neden Gerek Duyuldu? Daha anlaşılabilir ş hale getirilmesi Yanlış yorumlanabilen kavramların düzenlenmesi İmla değişiklikleriğ ş Çelişki yaratabilecek durumların ortadan kaldırılması

12 ISO 9001:2000 standardında yer alan mevcut maddelerin içeriği, iği düzeltmeler ve eklemeler dışında korunmuştur. ISO 9001:2008 netleşme ve uygulamalara açıklık kazandırma amacını taşımaktadır. ş

13 BAŞARI Ş! Herkesin katılımı Sürekli gelişme ve iil iyileşme için ii sürekli eğitim Sağlıklı iletişim ve bilgi transferi Ekip çalışması Ürün yöntem ve proseslerin standardize edilmesi

14 ISO 9001: ANA A BAŞLIK İÇERMEKTEDİR: R İR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (Genel şartlar, kalite el kitabı, dokümanların kontrolü, kalite kayıtlarının kontrolü) YÖNETİM SORUMLULUĞU (Yönetim taahhüdü, müşteri odağı, kalite politikası, yetki ve iletişim, i yönetimin i gözden geçirilmesi) KAYNAK YÖNETİMİ İ İ (Kaynakların sağlanması, insan kaynakları, altyapı, çalışma ortamı)

15 ÜRÜN-HİZMET GERÇEKLEŞTİRME (Üretim sürecinin planlanması, müşteri ile ilgili prosesler, tasarım ve geliştirme, satın alma süreci, ürün-hizmet ve servis sunumu, izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü) ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME (Genel, izleme ve ölçme, uygun olmayan ürünün-hizmetin kontrolü, veri analizi, iyileştirme)

16 SÜREÇ YAKLAŞIMI

17 SÜREÇLER İnsan, makine, malzeme, para, bilgi, zaman gibi kaynakları işleyip değer katarak, müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak çıktıları üreten faaliyetler dizisidir.

18 SÜREÇLER ISO 9001:2008 standardına göre süreç: Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı. Genel olarak bir sürecin girdileri, diğer sürecin çıktılarıdır. Bir organizasyon içindeki süreçler, katma değer yaratmak için kontrollü şartlar altında planlanır ve gerçekleştirilir.

19 SÜREÇ TÜRLERİ Yönetim Süreçleri Temel Süreçler Destek Süreçleri

20 YÖNETİM SÜRECİ Temel ve destek süreçlerin performansını yükseltmek için gerçekleştirilen süreçlerdir. Örnek: Sürekli İyileştirme, Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite Yönetimi v.b.

21 TEMEL SÜREÇ Organizasyonun misyonu gereği yapılan ve dış müşteri ihtiyaç i ve beklentilerini i i karşılayan süreçlerdir. Örnek Koleksiyon Oluşturma Geliştirme Koleksiyondan Yararlandırma Tanıtım Pazarlama Kadro K d Kısa Süreli Destekli Görevlendirmeler Nakil v.b. b

22 DESTEK SÜREÇ Temel süreçlerin gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapı ve destek hizmetlerle ilgili olan veya çalışan ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan süreçlerdir. Örnek: İç İletişim, Bilgi İşlem, Güvenlik v.b.

23 SÜREÇ MODELİ Kontrol Girdi müşteriş FAALİYETLER Çıktı Hizmet

24 SÜREÇ OLUŞTURMA ADIMLARI Sürecin Planlanması Sürecin Uygulanması Sürecin Ölçülmesi Sürecin Tanımlanması Süreç Sahibinin Belirlenmesi Süreç Sınırlarının ve Etkileşim Noktalarının Belirlenmesi Süreç İçin Gerekli Kaynakların ve Ekibin Belirlenmesi Sürecin Tanımlanması ve Dokümante Edilmesi Süreç Kontrol Kriteri ve Metotlarının Belirlenmesi l i (Süreç Performansına Yönelik) Süreçlerin İzlenmesi, l i Ölçülmesi ve Analiz Edilmesi İyileştirilmesi iil i Süreçlerin İyileştirilmesiy l es

25 DOKÜMANTASYON ISO 9001:2008 de dokümante edilmiş prosedür şartlarının sayısı azaltılmıştır ve kuruluşun kalite yönetim sistemini etkin uygulaması üzerinde daha çok durulmuştur.

26 VİZYON, MİSYON, POLİTİKA, HEDEF Anayasa KALİTE EL KİTABI Stratejik Seviye Kanun PROSEDÜRLER Taktik Seviye Yönetmelik DESTEK DOKÜMANLAR, FORMLAR, ÇİZİMLER STANDARLAR Operasyonel Seviye

27 DOKÜMANTE EDİLMİŞ PROSEDÜRLER Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü Düzeltici Faaliyetler Önleyici Faaliyetler 8.3 Uygun Olamayan Ürünün Kontrolü İç ç Denetimler

28 DIŞARIDA BIRAKMA (ÇIKARTMA) STANDARDIN 7. MADDESİ İÇİN UYGULANABİLİR. Yeni ISO 9001:2008 de yer alan bazı şartları "hariç tutmak" mümkündür. ISO hariç tutulabilecek şartları Bölüm 7 Ürün Gerçekleştirme ş ile sınırlandırmıştır. ş Bölüm 7 de yer alan bir şartı kuruluşun ya da hizmetin doğası gereği ğ uygulanmaması halinde hariç tutulabilir. Hariç tutma müşterinede daha iyi hizmet sağlama yeteneğinizi etkilememelidir.

29 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDART MADDELERİİ

30 4.1 GENEL ŞARTLAR Kalite yönetim sistemi standarda göre oluşturulmalı, dokümante edilmeli, uygulanmalı, sürekliliği sağlanmalı ve etkinliği sürekli iyileştirilmeli, il i il li KYS için gerekli olan süreçler ve bu süreçlerin uygulamaları belirlenmeli, Süreçlerin sırası ve etkileşimi belirlenmeli, Süreçlerin etkin olarak uygulanması ve kontrolü için i kriterler ve yöntemler belirlenmeli, Süreçleri etkin olarak uygulamak ve izlemek için gerekli kaynak ve bilgi sağlanmalı, Süreçler izlenmeli, ölçülmeli (uygulanabilir olduğunda) ve analiz edilmeli Planlanan sonuçlara ulaşmak ve sürekli gelişmeyi Planlanan sonuçlara ulaşmak ve sürekli gelişmeyi sağlamak için gerekli faaliyetler gerçekleştirilmelidir.

31 4.2 DOKÜMANTASYON Genel Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu aşağıdakileri ş ğ kapsamaktadır. Kalite Politikası ve kalite hedefleri Kalite El Kitabı Standardın istediği prosedürler ve talimatlar Kuruluş tarafından gerekli görülen kayıtlar

32 4.2 DOKÜMANTASYON Genel Dokümanlar herhangi bir ortamda (kağıt, elektronik ortam) olabilir, Dokümantasyonun kapsamı; Kuruluşun büyüklüğüne ve faaliyetlerin tipine, Süreçlerin karmaşıklığı kl ğ ve etkileşimine, i i Personelin uzmanlığına ğ bağlı ğ olarak belirlenmelidir.

33 Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin kapsamını, varsa herhangih bir maddeyi dışarıda d bırakmanın gerekçesini ve ayrıntılarını içermelidir. Kalite Yönetim Sistemi için oluşturulmuş dokümanları veya bunlara yapılan atıfları belirtmelidir. K li Yö i i i ü l i Kalite Yönetim sistemin süreçleri arasındaki etkileşimi açıklamalıdır.

34 Dokümanların Kontrolü Kalite Yönetim Sistemi için gerekli görülen dokümanlar kontrol altında tutulmalıdır. Oluşturulan Kontrollü Doküman Sistemi ni açıklamak için dokümante edilmiş bir prosedür bulunmalıdır.

35 Dokümanların Kontrolü Prosedür; Dokümanların yayımlanmadan önce yeterlik açısından onaylanmasını, Dokümanların gerekli oldukça gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve yeniden onaylanmasını, Dokümanlarda değişikliklerin iklikl i ve güncel değişiklik iklik durumlarının gösterilmesini, Uygulanabilir dokümanların uygun baskılarının kullanım Uygulanabilir dokümanların uygun baskılarının kullanım noktalarında ve ulaşılabilir olmasını,

36 Dokümanların Kontrolü Dokümanların okunabilir kalmasının ve kolayca ayırt edilebilir olmasını, Kuruluş tarafından, KYS nin planlanması l ve uygulanması için gerekli olduğu belirlenen dış kaynaklı dokümanların tanımlanmasını ve dağıtımlarının kontrol altında bulundurulmasını güvence altına alınmasını Güncelliğini i yitirmiş i dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaçla elde tutulmaları durumunda bunların, uygun bir şekilde ayırt edilmesini kapsamalıdır.

37 Kayıtların Kontrolü Şartlara uygunluğun ve KYS nin etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için oluşturulan kayıtlar, kontrol altında bulundurulmalıdır. Kalite Kayıtları okunaklı, anlaşılabilir ve tekrar ulaşılabilir olmalıdır.

38 Kayıtların Kontrolü Kayıtların belirlenmesi, depolanması, muhafazası, ulaşılabilmesi, elde tutulması ve elden çıkartılması için gereken kontrollerin tanımlayan dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır.

39 KAYIT GEREKSİNİMLERİ Yönetim Gözden Geçirme Kayıtları, Personelin eğitim, öğrenim, yetenek ve deneyim kayıtları, Müşteri istek ve şikayetlerini gözden geçirme kayıtları, Hizmet tasarım girdi, gözden geçirme, doğrulama ğ ve değişiklik iklik kayıtları, Tedarikçi değerlendirme kayıtları, Hizmet izlenebilirliği liği için i kullanılan l tanımlama kayıtları,

40 KAYIT GEREKSİNİMLERİ Kaybolan, hasar gören yada kullanıma uygun bulunmayan malzeme kayıtları, Müşteriye ait varlık kayıtları, Ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon ve doğrulama kayıtları, İç denetim kayıtları, Hizmetleri serbest bırakan yetkili personeli gösteren kayıtlar, Uygunsuzluk kayıtları, Düzeltici faaliyet kayıtlar, Önleyici faaliyet kayıtları,

41 YÖNETİMİN SORUMLULUĞUĞ

42 5.1. YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinden sorumludur. Kuruluş ile tüm gerekliliklerin karşılanmasının önemi hususunda iletişim kurma Kalite Politikasını oluşturmaş Kalite hedeflerini oluşturma Yönetim gözden geçirmeleri gerçekleştirme Gerekli kaynaklarını sağlama

43 5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIK Üst yönetim müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla müşteri isteklerini belirleyip yerine getirilmesini sağlamalıdır.

44 5.3. KALİTE POLİTİKASI Üst yönetim, kalite politikasını oluştururken; Kuruluşun amacına uygun olmasına, Etkin bir kalite yönetim sistemi ve sürekli iyileştirmeye önem verilmesine, Tüm çalışanlara ulaşacak şekilde dağıtılıp anlaşılmasının sağlanmasına, Sürekli gözden geçirilerek etkinliğinin belirlenmesine dikkat etmelidir.

45 5.4. PLANLAMA Kalite Hedefleri Üst Yönetim; Kuruluş içinde ürün / hizmet için gerekli olan şartları da kapsayan kalite hedeflerini oluşturmalıdır. Kalite hedefleri ölçülebilir ve kalite politikası ik ile tutarlı olmalıdır. l

46 Kalite Hedeflerine Örnek: Müşteri memnuniyetini %90 a çıkartmak Kişi başına 10 adam/gün eğitim

47 5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Üst Yönetim; Genel şartları ve kalite hedeflerini karşılayacak şekilde kalite yönetim sistemini planlamasını yapmalıdır. Plan ve sistemde değişiklik olduğunda kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamalıdır.

48 5.5. SORUMLULUK, YETKİ ve İLETİŞİMİ İ Sorumluluk ve Yetki Üst Yönetim sorumluluk ve yetkilerin oluşturulmasını ve dağıtılmasını sağlamalıdır. ğ

49 Yönetim Temsilcisi Üst Yönetim, diğer sorumluluklarına l bakılmaksızın k kuruluş yönetiminden bir üyeyi atamalıdır.

50 Yönetim Temsilcisi Yönetim Temsilcisi; KYS için gerekli süreçlerin oluşturulması, uygulanmasını, ve sürdürülmesini KYS nin performans ve herhangi bir iyileştirme ş ihtiyacı hakkında üst yönetime rapor verilmesi, Bütün kuruluşta müşteri isteklerinin farkındalığının yaygınlaştırılması KYS ile ilgili konularda dış kuruluşlarla işbirliği yapılması yetki ve sorumluluklarına sahip olmalıdır.

51 İç İletişim Üst Yönetim, Kuruluş içinde Kalite Yönetim Sistemi nin etkinliğini ğ sağlayacak ğ şekilde birim ve seviyelerde iç iletişim mekanizmalarının oluşturulmasınış sağlamalıdır. ğ Örnek: İç yazışmalar, duyuru panoları, çy ş, y p, toplantılar vb.

52 5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİİ İ Üst Yönetim, Kuruluşun kalite yönetim sistemini, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanmış aralıkla (yılda en az 1 kez) gözden geçirmelidir.

53 Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında aşağıdaki konular gözden geçirilmelidir. İç denetim sonuçları, Müşteri memnuniyeti, Süreç performansı ve ürün uygunluğu, Önleyici ve düzeltici faaliyetler, Önceki yönetim gözden geçirme faaliyetlerinin takibi, Kalite yönetim sistemini etkileyecek faaliyetler, İyileştirme için öneriler, Hedeflerin gözden geçirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi.

54 KAYNAK YÖNETİMİ

55 6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI Müşteri memnuniyeti hedeflenerek, kalite yönetim sistemi uygulanması ve iil iyileştirilmesi iil i ii için gerekli olan kaynak k ihtiyaçları belirlenmeli ve sağlanmalıdır. Altyapı İnsan Kaynağı Çalışma Ortamı

56 6.2 İNSAN KAYNAKLARI Kuruluş; İlgili g fonksiyonlarda; uygun personel seçmeli Personelin sahip olması gereken yetkinlikleri belirlemeli Personele gerekli eğitimleri vermeli Verilen eğitimlerin etkinliği değerlendirilmeli Eğitim/tecrübenin uygunluğundan emin olunmalı

57 6.3 ALT YAPI Kuruluş, hizmetin uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapı ihtiyacını belirlemeli ve sağlamalıdır. Alt yapı; Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler Süreç teçhizatı (yazılım ve donanım) Destek hizmetler (ulaştırma, iletişim veya bilgi sistemleri)

58 6.4 ÇALIŞMA ORTAMI Kuruluş hizmetin uygunluğunu sağlamak için gerekli çalışma ortamını oluşturmalı l ve devamlılığını sağlamalıdır. Çevre koşulları (Gürültü, ül ü sıcaklık, nem, aydınlatma, veya hava vb) İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışma Metotlar ı

59 HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

60 7.1 HİZMET GERÇEKLEŞTİRME PLANLAMASI A AS Kuruluş; hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreç ve faaliyetleri kalite yönetim sisteminin diğer şartları ile tutarlı olacak şekilde planlamalı ve geliştirmelidir. hizmet gerçekleştirme faaliyetlerinde aşağıdaki hususları belirlenmelidir: Hizmet ile ilgili kalite hedefleri ve şartları Süreç ve dokümanların oluşturması Hizmete özgü kaynakların kl sağlanması Ürüne özgü olarak gereken doğrulama, geçerli kılma, izleme, ölçme, muayene ve deney faaliyetleri ile ürünün kabul kriterleri, Gerçekleştirme süreçlerinin ve bunların sonucunda oluşan hizmetin, şartları karşıladığına yönelik kanıtları sağlamak için gereken kayıtlar

61 7.2.3 Müşteri ş ile İletişim Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin i i tam olarak karşılanabilmesi için, onlarla iletişim süreçleri belirlenmeli, l uygulanmalı l ve sürekliliği sağlanmalıdır. Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere, hizmet ile ilgili geri besleme yapılmalıdır.

62 7.3 TASARIM ve GELİŞTİRMEŞ Planlama: Hizmetin aşamalarış Gözden geçirme ve doğrulama faaliyetleri Sorumluluk ve yetkiler Girdiler: Tasarım için gereklilikler

63 Çıktılar: Hizmet Hizmet ve süreçler için kabul kriterleri Gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma: Şartların karşılandığının kontrol edilmesi Değişikliklerin Kontrolü: Tanımlama ve dokümante etme

64 Satın alma Süreci; 7.4 SATIN ALMA Satın alınan ürün gereklilikleri karşılamalıdır. Kontrolün kapsamı, satın alınan malzemenin nihai i ürüne ü etkisine i bağlıdır. Tedarikçiler yapılandırılmış kriterlere göre değerlendirilmeli ve performansı takip edilmelidir. Satın alma bilgisi; ürün, prosedürler, süreçler, teknik şartlar, personel ve kalite yönetim hususlarını içermelidir. Satın alınan ürün/hizmetlerin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler tanımlanmalı ve uygulanmalıdır.

65 7.5 HİZMETİN SAĞLANMASI Kuruluşun hizmet faaliyetlerinin kontrollü şartlar altında yürütülmesi; ü ül Hizmet karakteristiklerini tanımlayan bilgilerin mevcudiyetine, Gerekli olduğunda çalışma talimatlarının mevcudiyetine, Uygun ekipman kullanımına, İzleme ve ölçme donanımının mevcudiyeti ve kullanımına, İzleme ve ölçme faaliyetlerinin yürütülmesine, Hizmetin teslimatı ve teslim sonrası faaliyetlerin uygulanmasına, Bağlıdır. ğ

66 7.5.2 Hizmet Sağlanması İçin Süreçlerin Geçerliliği Geçerlilik çalışmaları aşağıdakileri içermelidir. Hizmetin gözden öd geçirilmesi iil i ve onaylanması ii için tarif edilmiş kriterler, Ekipman ve personel, Varsa önceden belirlenmişş yöntemler ve prosedürler, Tutulması gereken kayıtlar Gerektiğinde geçerlilik çalışmalarının tekrar yapılması...

67 Tanımlama ve İzlenebilirlik Hizmet gerçekleştirmesi tüm aşamalarda tanımlanmalıdır. Tanımlama ve izlenebilirlik kayıt edilmelidir.

68 Kuruluş; Müşteri Mülkiyeti Kontrolü altında olan veya kuruluş tarafından kullanılan müşteriye ait varlıkları korumalıdır. Bu tür varlıkların tanımlanması, doğrulanması, ğ korunması ve bakımı sağlanmalıdır. Herhangi bir müşteri mülkü kaybolur, zarar görür veya bir şekilde kullanım için elverişsiz halde bulunursa kuruluş, bu durumu müşteriye rapor etmeli ve kayıtları muhafaza etmelidir. Müşteri mülkiyeti, fikri mülkiyeti ve kişiye ait verileri i kapsar.

69 Malzemelerin Muhafazası Kuruluş şartlara uygunluğun sürekliliğini sağlamak için, ii iç proses süresince ve it istenen yere teslim edilinceye kadar ürünü muhafaza etmelidir. Bu muhafaza, uygulanabildiği ölçüde; tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve korumayı içermelidir. Muhafaza, ürünü teşkil eden parçalara da uygulanmalıdır.

70 7.6 İZLEME ve ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ Kuruluş, Ürünün belirlenen şartlara uygunluğuna ilişkin kanıt sağlamak üzere gerçekleştireceği izleme ve ölçmeleri, ve bunun için gereken izleme ve ölçme donanımını belirlemelidir. Ölçüm donanımı belirlenmiş l i aralıklarla l veya kullanımdan önce kalibre edilmeli veya doğrulanma veya her ikisi de yapılmak suretiyle ölçüm güvenirliliği sağlanmalıdır. Ölçüm ve izleme gereklilikleri için bilgisayar yazılımı kullanılıyorsa uygulama öncesi doğrulanmış olmalıdır. Ölçüm cihazlarının kabul değerleri içerisinde olmadığı tespit edildiği ğ durumlarda, önceden yapılmış ş ölçümlerin sonuçları değerlendirilmeli ve geçerliliği kayıt edilmelidir.

71 ÖLÇME, ANALİZ ve İYİLEŞTİRMEİ İ

72 İZLEME VE ÖLÇME UYGUN OLMAYAN HİZMETİN KONTROLÜ VERİ ANALİZİ İYİLEŞTİRME

73 8.2 İZLEME ve ÖLÇME Sistemin etkinliğinin ölçülmesi ve izlenmesi DIŞ ALGILAMA KENDİ KENDİNE ALGILAMA Müşteri Memnuniyeti İç Denetim

74 8.2.1 Müşteri Memnuniyeti Müşteri ş memnuniyeti veya memnuniyetsizliği, ğ sistemin performansının bir ölçüsü olarak kabul edilmelidir. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi için yöntemler belirlenmeli ve analiz edilmelidir. Örnek Müşteri memnuniyeti anketi, Teslim edilen ürün kalitesine ilişkin müşteri verisi, Kullanıcı görüş ş anketi, Tebrik, Memnuniyet yazıları İş bitirme belgeleri, Referans yazıları,

75 8.2.2 İç Denetim İç denetimler, kalite yönetim sisteminin sürekliliği ve etkinliğinin değerlendirilmesi için kullanılan bir araçtır. Denetim planı,,geçmiş ş denetim sonuçları ile faaliyetlerin durum ve önemi dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Denetimler, çalıştığı birimden bağımsız personel tarafından yapılmalıdır. Düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır. Dü lti i ö l i i f li tl i d ğ l Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin doğrulanması ve raporlanması için takip denetimleri yapılmalıdır.

76 İç Denetim Tetkiklerin plânlanması, gerçekleştirilmesi, kayıtların oluşturulması ve sonuçların rapor edilmesi için sorumluluk ve şartları tanımlamak amacıyla dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır. Tetkiklerin ve tetkik sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir

77 Süreçlerin ve Hizmetlerin Ölçülmesi ve İzlenmesi Kuruluş, Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli süreçlerin, hizmetlerin ölçüm ve izlenmesinde uygun yöntemler kullanmalıdır.

78 Süreçler Ürünler Hizmetler Veri Topla Analiz et Sonuçları Değerlendir müşteri gerekliliklerine doğrultusunda iyileştir

79 8.3. UYGUN OLMAYAN ÜRÜN/HİZMETİN Ü İ İ KONTROLÜ Kuruluş ürün/hizmetin gerekli şartlarına uymayan ürünü/hizmeti tanımlamalı, istenmeden kullanımı ve teslimini önlemek için kontrolünü sağlamalıdır. ld Uygun olmayan ürünün ele alınması için gerçekleştirilen kontrol altında bulundurma faaliyetlerini i ive bu faaliyetlerle ilgili sorumluluk ve yetkileri tanımlamak için, dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır. Gerektiğinde, müşteri kabul ediyorsa uygun olmayan ürünün/hizmetin kullanımı için ayrıcalıklar tanınabilir.

80 Uygun olmayan ürün/hizmet düzeltildiğinde şartlara uygunluğunun tespit edilmesi için yeniden doğrulama yapılmalıdır. Uygun olmayan ürün, ü teslimattan veya kullanılmaya başlandıktan sonra tespit edildiğinde, d uygunsuzluğun ğ etkilerine i veya potansiyel etkilerine uygun tedbirler alarak. Uygunsuzluklar kayıt altına alınıp takip edilmelidir.

81 8.4 VERİLERİN ANALİZİ Kalite Yönetim Sistemi nde iyileştirmelerin yapılabileceği alanlarda, uygunluğun ve etkinliğin belirlenmesi için gerekli veriler toplanmalı ve analiz edilmelidir. Veriler ölçüm ve izleme faaliyetlerden veya uygun diğer kaynaklardan toplanmalıdır. Veriler aşağıdaki bilgileri sağlamak için analiz edilmelidir: Müşteri memnuniyeti Hizmet şartlarına uygunluk Süreç /hizmet özellikleri ve eğilimleri Tedarikçiler

82 Kuruluş, 8.5 İYİLEŞTİRME Sürekli İyileştirme Kalite Politikasını, Hedeflerini, Denetim sonuçlarını, Verilerin analizini, Düzeltici ve önleyici faaliyetlerini kullanarak ve Yönetim Gözden Geçirme toplantıları ile yönetim desteğini alarak hizmet kalitesini sürekli iyileştirmelidir.

83 8.5.2 Düzeltici Faaliyet Kuruluş uuluş hataların tekrarını önlemek e için uygunsuzlukların la nedenlerini giderecek tedbirleri almalıdır. Düzeltici ltii faaliyetler ii için aşağıdakileri ğ i içeren dokümante edilmiş prosedür olmalıdır. Uygunsuzluklar nedenlerinin i belirlenmesi l i Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için gerekli tedbirlerin değerlendirilmesi, düzeltici faaliyetlerin saptanması ve uygulanması Alınan tedbirlerin sonuçlarının kaydedilmesi Uygulanan düzeltici faaliyetlerin etkinliklerinin geçirilmesi

84 8.5.3 Önleyici Faaliyet Kuruluş, oluşmasını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak için önleyici faaliyetleri (Problem Olma Riskini Azaltacak Faaliyet) planlamalıdır. Önleyici faaliyetler için aşağıdakileri içeren dokümante edilmiş prosedür olmalıdır. Potansiyel uygunsuzluklar ve bunların nedenlerinin saptanması Uygunsuzlukların olmasını önlemek için gerekli tedbirlerin değerlendirilmesi, önleyici faaliyetlerin saptanması ve uygulanması Alınan tedbirlerin sonuçlarının kaydedilmesi Uygulanan önleyici faaliyetlerin etkinliklerinin geçirilmesi

85 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Mart 2012 / Tekirdağ 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2 Deneyimler Gürhan UZUN (35) Eğiticinin Eğitimleri Kuruluşlar 3

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. A. Kemal SEÇKİN KALİTE NEDİR??? KALİTE; KULLANIMA UYGUNLUKTUR. (JURAN) ŞARTLARA UYGUNLUKTUR. (CROSBY) İHTİYAÇLARIN KARŞILANABİLME ORANIDIR. TANIMLAR Kalitenin

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

TS-EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS-EN ISO 9001:2008. Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

TS-EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS-EN ISO 9001:2008. Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar TS-EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS-EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar 1 KAPSAM 1.1 GENEL Bu Standart aşağıdaki durumlarda, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin karşılaması gerekli

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Girişini İndirmek İçin Tıklayınız ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar Kısaltmalar KYS: Kalite Yönetim Sistemi YGG: Yönetimin Gözden Geçirmesi DOBİ: Dokümante

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014

YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014 YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM SAĞLAYICILARI İÇİN GEREKLİLİKLER KILAVUZU 2014 1 0. Giriş Bu kılavuz, Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı gerekliliklerini karşılamak ve Yetkilendirilmiş Eğitim Sağlayıcısı olarak

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler

DİKKAT. ISO 9001:2000 Standart Madde No. Paragraf / Şekil / Tablo / Not. Eklendi(E) ya da Silindi(S) Değişiklikler IO 9001:2000 tandart Madde No 0.1 DİKKAT Paragraf / Şekil / Tablo / Not Cümle 2 klendi() ya da ilindi() paragraf 0.1 Paragraf 4 0.2 Paragraf 2 0.2 0.3 Paragraf 1 0.3 Aşağıdaki tercüme T'nin resmi bir tercümesi

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008

ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008 ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008 Sunuşun İçeriği Sunuş İçeriği Bölüm 1: 9001:2008 Geçişi Nasıl olacak? Bölüm 2: 9001:2008-9001:2000 (Değişikliklerle ilgili detay inceleme) Bölüm 3: 9004 Beklenen Değişiklikler

Detaylı

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Kalite Yönetim Sistemleri Kalite Kavramı Kalitenin Temel Özellikleri Toplam Kalite Yönetimi Kalite Maliyetleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim

Detaylı

ISO/DIS 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar

ISO/DIS 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar ISO/DIS 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar 4 Kuruluşun kapsamı 4.1 Kuruluşu ve kapsamını anlamak Çeviren: Yılmaz Altaş Yönetim Sistemleri Uzmanı Kısaltmalar: Kalite Yönetim Sistemi: KYS Dokümante

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Rahile Yeni Çevre Mühendisi IRCA ISO 14001 ÇYS Baş Tetkikçisi IRCA ISO 9001 KYS Baş Tetkikçisi 1 Yönetim Sistemi Nedir? Bir yönetim sistemi kuruluşun

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL İZMİR,2013 Sayfa: Sayfa 2 / 32 EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL REVİZYON İŞLEME SAYFASI Revizyon Tarihi Değişiklik

Detaylı

ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013

ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013 ISO 10002:2006 KALİTE YÖNETİMİ - MÜŞTERİ MENUNİYETİ KURULUŞLARDA ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI STANDARDI,21.09.2013 İSTANBUL 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU KEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/15 YOZGAT TİCARET BORSASI DOKÜMAN ADI : KALİTE EL KİTABI YAYIN TARİHİ : 01-09-2016 YAYIN NO : 1 ADRESİ : Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat:

Detaylı

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ :12.12.2010 FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ. İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ Biyoistatistik AD Öğretim üyesi (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi) (DÜ Hastaneleri SY/KYS Danışmanı) iyildiz@dicle.edu.tr / iyildiz21@yahoo.com

Detaylı

Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Tasarım, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2110 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2120 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU 3 Aralık

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri MÜTEF Kalite Yönetimi Koordinasyon Kurulu ISO 9000:2000 KYS Toplantısı Şubat 2008 1/56 İçerik Çalışma Planı (Durum Değerlendirmesi) Kalite Kavramı ISO 9000 Kalite

Detaylı

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Muayene ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2130 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş Sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

cardcert A K R E D İ T A S Y O N A.Ş

cardcert A K R E D İ T A S Y O N A.Ş Sayfa No : 1 / 7 1.Genel Bu doküman; belgelendirme ve eğitim onayı almak isteyen Kamu ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşlar için hazırlanmıştır.belgelendirme ve Eğitim onayı almak isteyen Kamu ve/veya Özel

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

ISO 9000 NEDİR? ISO Serisi ticari olarak genellikle şu şekilde kullanılmaktadır:

ISO 9000 NEDİR? ISO Serisi ticari olarak genellikle şu şekilde kullanılmaktadır: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Dünyanın en çok tanınan ve muhtemelen en yanlış algılanan standardı 1 ISO 9000 NEDİR? ISO 9001:2000 Standardı, kalite yönetim sisteminin müşteri odaklı gelişimi

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Terimler ve tarifler (Ref. ISO 14001) ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Tetkikçi Bir tetkiki yapabilmeye yetkili uzman kişi. [ISO 9000:2000, Madde 3.9.9] Sürekli

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir?

Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir? Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir? Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; - ISO 9000 Kalite Yönetimi Standardı hakkında bilgi sahibi olacaksınız, Anahtar Kavramlar IS0 ISO 9000 Kalite

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Süreç Değerlendirme Nedir? Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, ilişkili veya etkileşimli etkinlikler

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 6 6. KALİTE SİSTEMİ DÖKÜMANTASYONU 6. 1. Kalite El Kitabı 6.1.1. Kalite El Kitabının Tanıtımı Kalite el kitabı bir işletmenin Kalite Vitrini olarak tanımlanabilir. Herhangi bir mağazaya alışveriş

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

Madde 7 - İlişki süreçleri www.sisbel.biz

Madde 7 - İlişki süreçleri www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Madde 7 - İlişki süreçleri 7.1 İş ilişkisi yönetimi Hizmet sağlayıcı; müşterileri, kullanıcıları ve hizmetlerin ilgili taraflarını

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Terimler Ve Tarifler 1 Kapsam 1.1 Genel Terimler Ve Tarifler Bu standart, bir hizmet yönetimi sistem (HYS) standardıdır. Bir HYS

Detaylı

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ AQAP 2105 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU 3

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ Tanım: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye "çevre" denilmektedir.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) Toplam Kalite Yönetimi; Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir

Detaylı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Enerji ve İnsanlığın Gelişimi Enerji; insan yaşamı ve ekonomik gelişme için olmazsa olmaz temel unsurdur. Ülkemizde nüfus artışı, konfor standartlarının yükselmesi, sanayi

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI Sayfa 2 / 14 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. BAFRA TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HAKKINDA... 3 2. KALĐTE POLĐTĐKASI... 4 3. KAPSAM... 4 4. KALĐTE YÖNETĐM

Detaylı

NATO STANDARDI AQAP 2310. Havacılık, Uzay ve Savunma Yüklenicileri İçin NATO Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri

NATO STANDARDI AQAP 2310. Havacılık, Uzay ve Savunma Yüklenicileri İçin NATO Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri NATO STANDARDI AQAP 2310 Havacılık, Uzay ve Savunma Yüklenicileri İçin NATO Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri Nisan 2013 KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU MÜTTEFİK İDARİ YAYIM NATO STANDARDİZASYON

Detaylı

OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ

OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ güncel OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D, Dr.Şenay ÖZDEMĐR Ph.D. Đdeal Đş Sağlığı Ltd.Şti ĐSĐG günümüzde bir yönetim sistemi olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda

Detaylı