ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ"

Transkript

1 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

2 KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir.

3 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş ürünün son kontrolde hatalı hatasız olarakayrılması ayrılması yerine üretim sistemlerinin ara kontroller ile güvence altına alınması böylece hatalı üretimin engellenmesi esas alınmıştır 1963 yılında A.B.D. Savunma Sanayinde yüksek kalite taleplerine yönelik (MIL-Q 9858) 1968 AQAP /Allied Quality Assurance Publication (Müttefikler Kalite Güvence Yayını) NATO üyesi ülkelerde askeri kalite güvencesi standardı Enerji Sektörü, Nükleer Tesisler, Atom Enerjisi Standartları 1977 yılında Mühendislik Endüstrilerinde Standartlar ve Spesifikasyonlar (3. kişi belgelendirme kuruluşları ile değerlendirme) 1987 ISO tarafından Kalite Güvence Standartları tl yayınlandı

4 ISO İSMİ NEREDEN GELİYOR? ISOS = DÜZEN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

5 ISO NUN AMACI Farklı ülkelerde benzer teknolojiler için geliştirilen ş farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" oluşturmaydı. ISO nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün/hizmet standartları gibi uluslararası kabul görmüş ş standartlar hazırlayarak, ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

6 ISO 9000 ULUSLARARASI STANDARDİZASYON ÖRGÜTÜ (ISO) TARAFINDAN ŞİRKETLERİN KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ ÇALIŞMALARINDA MODEL AMACI İLE OLUŞTURULMUŞ KALİTE SİSTEMİ STANDARTLARI SERİSİDİR.

7 ISO 9000:1994 KALİTE İ GÜVENCE SİSTEMİİ ISO 9001: Ürünün geliştirilmesi ve tasarımından, üretim, tesis ve servis işlemlerine kadar imalatın tüm aşamalarını kapsar. ISO 9002: Üretimin tüm aşamalarını kapsar. ISO 9003: Sadece üretim süreçlerinin i test t aşamalarını kapsar. ISO 9004: Kalite Yönetimi ve kalite sistemleri için rehber kuralları verir.

8 ISO9001:1994, ISO 9002:1994 ve ISO9003:1994 STANDARTLARI ISO 9001:2000 OLARAK TEK STANDART HALİNE GETİRİLMİŞTİR. Ş

9 ISO 9001:2000 Yenilikler: Uygulama ön planda Süreç yaklaşımı esas alınmış Hizmet sektörü de düşünülmüş Ürün kalite güvencesi ve müşteri ş memnuniyeti esaslı Çevre yönetim standardı ile uyum Çevre yönetim standardı ile uyum halinde

10 STANDART YENİDEN REVİZE EDİLDİ ISO 9001:2000 ISO 9001:2008

11 Neden Gerek Duyuldu? Daha anlaşılabilir ş hale getirilmesi Yanlış yorumlanabilen kavramların düzenlenmesi İmla değişiklikleriğ ş Çelişki yaratabilecek durumların ortadan kaldırılması

12 ISO 9001:2000 standardında yer alan mevcut maddelerin içeriği, iği düzeltmeler ve eklemeler dışında korunmuştur. ISO 9001:2008 netleşme ve uygulamalara açıklık kazandırma amacını taşımaktadır. ş

13 BAŞARI Ş! Herkesin katılımı Sürekli gelişme ve iil iyileşme için ii sürekli eğitim Sağlıklı iletişim ve bilgi transferi Ekip çalışması Ürün yöntem ve proseslerin standardize edilmesi

14 ISO 9001: ANA A BAŞLIK İÇERMEKTEDİR: R İR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (Genel şartlar, kalite el kitabı, dokümanların kontrolü, kalite kayıtlarının kontrolü) YÖNETİM SORUMLULUĞU (Yönetim taahhüdü, müşteri odağı, kalite politikası, yetki ve iletişim, i yönetimin i gözden geçirilmesi) KAYNAK YÖNETİMİ İ İ (Kaynakların sağlanması, insan kaynakları, altyapı, çalışma ortamı)

15 ÜRÜN-HİZMET GERÇEKLEŞTİRME (Üretim sürecinin planlanması, müşteri ile ilgili prosesler, tasarım ve geliştirme, satın alma süreci, ürün-hizmet ve servis sunumu, izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü) ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME (Genel, izleme ve ölçme, uygun olmayan ürünün-hizmetin kontrolü, veri analizi, iyileştirme)

16 SÜREÇ YAKLAŞIMI

17 SÜREÇLER İnsan, makine, malzeme, para, bilgi, zaman gibi kaynakları işleyip değer katarak, müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak çıktıları üreten faaliyetler dizisidir.

18 SÜREÇLER ISO 9001:2008 standardına göre süreç: Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı. Genel olarak bir sürecin girdileri, diğer sürecin çıktılarıdır. Bir organizasyon içindeki süreçler, katma değer yaratmak için kontrollü şartlar altında planlanır ve gerçekleştirilir.

19 SÜREÇ TÜRLERİ Yönetim Süreçleri Temel Süreçler Destek Süreçleri

20 YÖNETİM SÜRECİ Temel ve destek süreçlerin performansını yükseltmek için gerçekleştirilen süreçlerdir. Örnek: Sürekli İyileştirme, Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite Yönetimi v.b.

21 TEMEL SÜREÇ Organizasyonun misyonu gereği yapılan ve dış müşteri ihtiyaç i ve beklentilerini i i karşılayan süreçlerdir. Örnek Koleksiyon Oluşturma Geliştirme Koleksiyondan Yararlandırma Tanıtım Pazarlama Kadro K d Kısa Süreli Destekli Görevlendirmeler Nakil v.b. b

22 DESTEK SÜREÇ Temel süreçlerin gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapı ve destek hizmetlerle ilgili olan veya çalışan ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan süreçlerdir. Örnek: İç İletişim, Bilgi İşlem, Güvenlik v.b.

23 SÜREÇ MODELİ Kontrol Girdi müşteriş FAALİYETLER Çıktı Hizmet

24 SÜREÇ OLUŞTURMA ADIMLARI Sürecin Planlanması Sürecin Uygulanması Sürecin Ölçülmesi Sürecin Tanımlanması Süreç Sahibinin Belirlenmesi Süreç Sınırlarının ve Etkileşim Noktalarının Belirlenmesi Süreç İçin Gerekli Kaynakların ve Ekibin Belirlenmesi Sürecin Tanımlanması ve Dokümante Edilmesi Süreç Kontrol Kriteri ve Metotlarının Belirlenmesi l i (Süreç Performansına Yönelik) Süreçlerin İzlenmesi, l i Ölçülmesi ve Analiz Edilmesi İyileştirilmesi iil i Süreçlerin İyileştirilmesiy l es

25 DOKÜMANTASYON ISO 9001:2008 de dokümante edilmiş prosedür şartlarının sayısı azaltılmıştır ve kuruluşun kalite yönetim sistemini etkin uygulaması üzerinde daha çok durulmuştur.

26 VİZYON, MİSYON, POLİTİKA, HEDEF Anayasa KALİTE EL KİTABI Stratejik Seviye Kanun PROSEDÜRLER Taktik Seviye Yönetmelik DESTEK DOKÜMANLAR, FORMLAR, ÇİZİMLER STANDARLAR Operasyonel Seviye

27 DOKÜMANTE EDİLMİŞ PROSEDÜRLER Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü Düzeltici Faaliyetler Önleyici Faaliyetler 8.3 Uygun Olamayan Ürünün Kontrolü İç ç Denetimler

28 DIŞARIDA BIRAKMA (ÇIKARTMA) STANDARDIN 7. MADDESİ İÇİN UYGULANABİLİR. Yeni ISO 9001:2008 de yer alan bazı şartları "hariç tutmak" mümkündür. ISO hariç tutulabilecek şartları Bölüm 7 Ürün Gerçekleştirme ş ile sınırlandırmıştır. ş Bölüm 7 de yer alan bir şartı kuruluşun ya da hizmetin doğası gereği ğ uygulanmaması halinde hariç tutulabilir. Hariç tutma müşterinede daha iyi hizmet sağlama yeteneğinizi etkilememelidir.

29 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDART MADDELERİİ

30 4.1 GENEL ŞARTLAR Kalite yönetim sistemi standarda göre oluşturulmalı, dokümante edilmeli, uygulanmalı, sürekliliği sağlanmalı ve etkinliği sürekli iyileştirilmeli, il i il li KYS için gerekli olan süreçler ve bu süreçlerin uygulamaları belirlenmeli, Süreçlerin sırası ve etkileşimi belirlenmeli, Süreçlerin etkin olarak uygulanması ve kontrolü için i kriterler ve yöntemler belirlenmeli, Süreçleri etkin olarak uygulamak ve izlemek için gerekli kaynak ve bilgi sağlanmalı, Süreçler izlenmeli, ölçülmeli (uygulanabilir olduğunda) ve analiz edilmeli Planlanan sonuçlara ulaşmak ve sürekli gelişmeyi Planlanan sonuçlara ulaşmak ve sürekli gelişmeyi sağlamak için gerekli faaliyetler gerçekleştirilmelidir.

31 4.2 DOKÜMANTASYON Genel Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu aşağıdakileri ş ğ kapsamaktadır. Kalite Politikası ve kalite hedefleri Kalite El Kitabı Standardın istediği prosedürler ve talimatlar Kuruluş tarafından gerekli görülen kayıtlar

32 4.2 DOKÜMANTASYON Genel Dokümanlar herhangi bir ortamda (kağıt, elektronik ortam) olabilir, Dokümantasyonun kapsamı; Kuruluşun büyüklüğüne ve faaliyetlerin tipine, Süreçlerin karmaşıklığı kl ğ ve etkileşimine, i i Personelin uzmanlığına ğ bağlı ğ olarak belirlenmelidir.

33 Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin kapsamını, varsa herhangih bir maddeyi dışarıda d bırakmanın gerekçesini ve ayrıntılarını içermelidir. Kalite Yönetim Sistemi için oluşturulmuş dokümanları veya bunlara yapılan atıfları belirtmelidir. K li Yö i i i ü l i Kalite Yönetim sistemin süreçleri arasındaki etkileşimi açıklamalıdır.

34 Dokümanların Kontrolü Kalite Yönetim Sistemi için gerekli görülen dokümanlar kontrol altında tutulmalıdır. Oluşturulan Kontrollü Doküman Sistemi ni açıklamak için dokümante edilmiş bir prosedür bulunmalıdır.

35 Dokümanların Kontrolü Prosedür; Dokümanların yayımlanmadan önce yeterlik açısından onaylanmasını, Dokümanların gerekli oldukça gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve yeniden onaylanmasını, Dokümanlarda değişikliklerin iklikl i ve güncel değişiklik iklik durumlarının gösterilmesini, Uygulanabilir dokümanların uygun baskılarının kullanım Uygulanabilir dokümanların uygun baskılarının kullanım noktalarında ve ulaşılabilir olmasını,

36 Dokümanların Kontrolü Dokümanların okunabilir kalmasının ve kolayca ayırt edilebilir olmasını, Kuruluş tarafından, KYS nin planlanması l ve uygulanması için gerekli olduğu belirlenen dış kaynaklı dokümanların tanımlanmasını ve dağıtımlarının kontrol altında bulundurulmasını güvence altına alınmasını Güncelliğini i yitirmiş i dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaçla elde tutulmaları durumunda bunların, uygun bir şekilde ayırt edilmesini kapsamalıdır.

37 Kayıtların Kontrolü Şartlara uygunluğun ve KYS nin etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için oluşturulan kayıtlar, kontrol altında bulundurulmalıdır. Kalite Kayıtları okunaklı, anlaşılabilir ve tekrar ulaşılabilir olmalıdır.

38 Kayıtların Kontrolü Kayıtların belirlenmesi, depolanması, muhafazası, ulaşılabilmesi, elde tutulması ve elden çıkartılması için gereken kontrollerin tanımlayan dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır.

39 KAYIT GEREKSİNİMLERİ Yönetim Gözden Geçirme Kayıtları, Personelin eğitim, öğrenim, yetenek ve deneyim kayıtları, Müşteri istek ve şikayetlerini gözden geçirme kayıtları, Hizmet tasarım girdi, gözden geçirme, doğrulama ğ ve değişiklik iklik kayıtları, Tedarikçi değerlendirme kayıtları, Hizmet izlenebilirliği liği için i kullanılan l tanımlama kayıtları,

40 KAYIT GEREKSİNİMLERİ Kaybolan, hasar gören yada kullanıma uygun bulunmayan malzeme kayıtları, Müşteriye ait varlık kayıtları, Ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon ve doğrulama kayıtları, İç denetim kayıtları, Hizmetleri serbest bırakan yetkili personeli gösteren kayıtlar, Uygunsuzluk kayıtları, Düzeltici faaliyet kayıtlar, Önleyici faaliyet kayıtları,

41 YÖNETİMİN SORUMLULUĞUĞ

42 5.1. YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinden sorumludur. Kuruluş ile tüm gerekliliklerin karşılanmasının önemi hususunda iletişim kurma Kalite Politikasını oluşturmaş Kalite hedeflerini oluşturma Yönetim gözden geçirmeleri gerçekleştirme Gerekli kaynaklarını sağlama

43 5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIK Üst yönetim müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla müşteri isteklerini belirleyip yerine getirilmesini sağlamalıdır.

44 5.3. KALİTE POLİTİKASI Üst yönetim, kalite politikasını oluştururken; Kuruluşun amacına uygun olmasına, Etkin bir kalite yönetim sistemi ve sürekli iyileştirmeye önem verilmesine, Tüm çalışanlara ulaşacak şekilde dağıtılıp anlaşılmasının sağlanmasına, Sürekli gözden geçirilerek etkinliğinin belirlenmesine dikkat etmelidir.

45 5.4. PLANLAMA Kalite Hedefleri Üst Yönetim; Kuruluş içinde ürün / hizmet için gerekli olan şartları da kapsayan kalite hedeflerini oluşturmalıdır. Kalite hedefleri ölçülebilir ve kalite politikası ik ile tutarlı olmalıdır. l

46 Kalite Hedeflerine Örnek: Müşteri memnuniyetini %90 a çıkartmak Kişi başına 10 adam/gün eğitim

47 5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Üst Yönetim; Genel şartları ve kalite hedeflerini karşılayacak şekilde kalite yönetim sistemini planlamasını yapmalıdır. Plan ve sistemde değişiklik olduğunda kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamalıdır.

48 5.5. SORUMLULUK, YETKİ ve İLETİŞİMİ İ Sorumluluk ve Yetki Üst Yönetim sorumluluk ve yetkilerin oluşturulmasını ve dağıtılmasını sağlamalıdır. ğ

49 Yönetim Temsilcisi Üst Yönetim, diğer sorumluluklarına l bakılmaksızın k kuruluş yönetiminden bir üyeyi atamalıdır.

50 Yönetim Temsilcisi Yönetim Temsilcisi; KYS için gerekli süreçlerin oluşturulması, uygulanmasını, ve sürdürülmesini KYS nin performans ve herhangi bir iyileştirme ş ihtiyacı hakkında üst yönetime rapor verilmesi, Bütün kuruluşta müşteri isteklerinin farkındalığının yaygınlaştırılması KYS ile ilgili konularda dış kuruluşlarla işbirliği yapılması yetki ve sorumluluklarına sahip olmalıdır.

51 İç İletişim Üst Yönetim, Kuruluş içinde Kalite Yönetim Sistemi nin etkinliğini ğ sağlayacak ğ şekilde birim ve seviyelerde iç iletişim mekanizmalarının oluşturulmasınış sağlamalıdır. ğ Örnek: İç yazışmalar, duyuru panoları, çy ş, y p, toplantılar vb.

52 5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİİ İ Üst Yönetim, Kuruluşun kalite yönetim sistemini, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanmış aralıkla (yılda en az 1 kez) gözden geçirmelidir.

53 Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında aşağıdaki konular gözden geçirilmelidir. İç denetim sonuçları, Müşteri memnuniyeti, Süreç performansı ve ürün uygunluğu, Önleyici ve düzeltici faaliyetler, Önceki yönetim gözden geçirme faaliyetlerinin takibi, Kalite yönetim sistemini etkileyecek faaliyetler, İyileştirme için öneriler, Hedeflerin gözden geçirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi.

54 KAYNAK YÖNETİMİ

55 6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI Müşteri memnuniyeti hedeflenerek, kalite yönetim sistemi uygulanması ve iil iyileştirilmesi iil i ii için gerekli olan kaynak k ihtiyaçları belirlenmeli ve sağlanmalıdır. Altyapı İnsan Kaynağı Çalışma Ortamı

56 6.2 İNSAN KAYNAKLARI Kuruluş; İlgili g fonksiyonlarda; uygun personel seçmeli Personelin sahip olması gereken yetkinlikleri belirlemeli Personele gerekli eğitimleri vermeli Verilen eğitimlerin etkinliği değerlendirilmeli Eğitim/tecrübenin uygunluğundan emin olunmalı

57 6.3 ALT YAPI Kuruluş, hizmetin uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapı ihtiyacını belirlemeli ve sağlamalıdır. Alt yapı; Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler Süreç teçhizatı (yazılım ve donanım) Destek hizmetler (ulaştırma, iletişim veya bilgi sistemleri)

58 6.4 ÇALIŞMA ORTAMI Kuruluş hizmetin uygunluğunu sağlamak için gerekli çalışma ortamını oluşturmalı l ve devamlılığını sağlamalıdır. Çevre koşulları (Gürültü, ül ü sıcaklık, nem, aydınlatma, veya hava vb) İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışma Metotlar ı

59 HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

60 7.1 HİZMET GERÇEKLEŞTİRME PLANLAMASI A AS Kuruluş; hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli süreç ve faaliyetleri kalite yönetim sisteminin diğer şartları ile tutarlı olacak şekilde planlamalı ve geliştirmelidir. hizmet gerçekleştirme faaliyetlerinde aşağıdaki hususları belirlenmelidir: Hizmet ile ilgili kalite hedefleri ve şartları Süreç ve dokümanların oluşturması Hizmete özgü kaynakların kl sağlanması Ürüne özgü olarak gereken doğrulama, geçerli kılma, izleme, ölçme, muayene ve deney faaliyetleri ile ürünün kabul kriterleri, Gerçekleştirme süreçlerinin ve bunların sonucunda oluşan hizmetin, şartları karşıladığına yönelik kanıtları sağlamak için gereken kayıtlar

61 7.2.3 Müşteri ş ile İletişim Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin i i tam olarak karşılanabilmesi için, onlarla iletişim süreçleri belirlenmeli, l uygulanmalı l ve sürekliliği sağlanmalıdır. Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere, hizmet ile ilgili geri besleme yapılmalıdır.

62 7.3 TASARIM ve GELİŞTİRMEŞ Planlama: Hizmetin aşamalarış Gözden geçirme ve doğrulama faaliyetleri Sorumluluk ve yetkiler Girdiler: Tasarım için gereklilikler

63 Çıktılar: Hizmet Hizmet ve süreçler için kabul kriterleri Gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma: Şartların karşılandığının kontrol edilmesi Değişikliklerin Kontrolü: Tanımlama ve dokümante etme

64 Satın alma Süreci; 7.4 SATIN ALMA Satın alınan ürün gereklilikleri karşılamalıdır. Kontrolün kapsamı, satın alınan malzemenin nihai i ürüne ü etkisine i bağlıdır. Tedarikçiler yapılandırılmış kriterlere göre değerlendirilmeli ve performansı takip edilmelidir. Satın alma bilgisi; ürün, prosedürler, süreçler, teknik şartlar, personel ve kalite yönetim hususlarını içermelidir. Satın alınan ürün/hizmetlerin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler tanımlanmalı ve uygulanmalıdır.

65 7.5 HİZMETİN SAĞLANMASI Kuruluşun hizmet faaliyetlerinin kontrollü şartlar altında yürütülmesi; ü ül Hizmet karakteristiklerini tanımlayan bilgilerin mevcudiyetine, Gerekli olduğunda çalışma talimatlarının mevcudiyetine, Uygun ekipman kullanımına, İzleme ve ölçme donanımının mevcudiyeti ve kullanımına, İzleme ve ölçme faaliyetlerinin yürütülmesine, Hizmetin teslimatı ve teslim sonrası faaliyetlerin uygulanmasına, Bağlıdır. ğ

66 7.5.2 Hizmet Sağlanması İçin Süreçlerin Geçerliliği Geçerlilik çalışmaları aşağıdakileri içermelidir. Hizmetin gözden öd geçirilmesi iil i ve onaylanması ii için tarif edilmiş kriterler, Ekipman ve personel, Varsa önceden belirlenmişş yöntemler ve prosedürler, Tutulması gereken kayıtlar Gerektiğinde geçerlilik çalışmalarının tekrar yapılması...

67 Tanımlama ve İzlenebilirlik Hizmet gerçekleştirmesi tüm aşamalarda tanımlanmalıdır. Tanımlama ve izlenebilirlik kayıt edilmelidir.

68 Kuruluş; Müşteri Mülkiyeti Kontrolü altında olan veya kuruluş tarafından kullanılan müşteriye ait varlıkları korumalıdır. Bu tür varlıkların tanımlanması, doğrulanması, ğ korunması ve bakımı sağlanmalıdır. Herhangi bir müşteri mülkü kaybolur, zarar görür veya bir şekilde kullanım için elverişsiz halde bulunursa kuruluş, bu durumu müşteriye rapor etmeli ve kayıtları muhafaza etmelidir. Müşteri mülkiyeti, fikri mülkiyeti ve kişiye ait verileri i kapsar.

69 Malzemelerin Muhafazası Kuruluş şartlara uygunluğun sürekliliğini sağlamak için, ii iç proses süresince ve it istenen yere teslim edilinceye kadar ürünü muhafaza etmelidir. Bu muhafaza, uygulanabildiği ölçüde; tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve korumayı içermelidir. Muhafaza, ürünü teşkil eden parçalara da uygulanmalıdır.

70 7.6 İZLEME ve ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ Kuruluş, Ürünün belirlenen şartlara uygunluğuna ilişkin kanıt sağlamak üzere gerçekleştireceği izleme ve ölçmeleri, ve bunun için gereken izleme ve ölçme donanımını belirlemelidir. Ölçüm donanımı belirlenmiş l i aralıklarla l veya kullanımdan önce kalibre edilmeli veya doğrulanma veya her ikisi de yapılmak suretiyle ölçüm güvenirliliği sağlanmalıdır. Ölçüm ve izleme gereklilikleri için bilgisayar yazılımı kullanılıyorsa uygulama öncesi doğrulanmış olmalıdır. Ölçüm cihazlarının kabul değerleri içerisinde olmadığı tespit edildiği ğ durumlarda, önceden yapılmış ş ölçümlerin sonuçları değerlendirilmeli ve geçerliliği kayıt edilmelidir.

71 ÖLÇME, ANALİZ ve İYİLEŞTİRMEİ İ

72 İZLEME VE ÖLÇME UYGUN OLMAYAN HİZMETİN KONTROLÜ VERİ ANALİZİ İYİLEŞTİRME

73 8.2 İZLEME ve ÖLÇME Sistemin etkinliğinin ölçülmesi ve izlenmesi DIŞ ALGILAMA KENDİ KENDİNE ALGILAMA Müşteri Memnuniyeti İç Denetim

74 8.2.1 Müşteri Memnuniyeti Müşteri ş memnuniyeti veya memnuniyetsizliği, ğ sistemin performansının bir ölçüsü olarak kabul edilmelidir. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi için yöntemler belirlenmeli ve analiz edilmelidir. Örnek Müşteri memnuniyeti anketi, Teslim edilen ürün kalitesine ilişkin müşteri verisi, Kullanıcı görüş ş anketi, Tebrik, Memnuniyet yazıları İş bitirme belgeleri, Referans yazıları,

75 8.2.2 İç Denetim İç denetimler, kalite yönetim sisteminin sürekliliği ve etkinliğinin değerlendirilmesi için kullanılan bir araçtır. Denetim planı,,geçmiş ş denetim sonuçları ile faaliyetlerin durum ve önemi dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Denetimler, çalıştığı birimden bağımsız personel tarafından yapılmalıdır. Düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır. Dü lti i ö l i i f li tl i d ğ l Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin doğrulanması ve raporlanması için takip denetimleri yapılmalıdır.

76 İç Denetim Tetkiklerin plânlanması, gerçekleştirilmesi, kayıtların oluşturulması ve sonuçların rapor edilmesi için sorumluluk ve şartları tanımlamak amacıyla dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır. Tetkiklerin ve tetkik sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir

77 Süreçlerin ve Hizmetlerin Ölçülmesi ve İzlenmesi Kuruluş, Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli süreçlerin, hizmetlerin ölçüm ve izlenmesinde uygun yöntemler kullanmalıdır.

78 Süreçler Ürünler Hizmetler Veri Topla Analiz et Sonuçları Değerlendir müşteri gerekliliklerine doğrultusunda iyileştir

79 8.3. UYGUN OLMAYAN ÜRÜN/HİZMETİN Ü İ İ KONTROLÜ Kuruluş ürün/hizmetin gerekli şartlarına uymayan ürünü/hizmeti tanımlamalı, istenmeden kullanımı ve teslimini önlemek için kontrolünü sağlamalıdır. ld Uygun olmayan ürünün ele alınması için gerçekleştirilen kontrol altında bulundurma faaliyetlerini i ive bu faaliyetlerle ilgili sorumluluk ve yetkileri tanımlamak için, dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır. Gerektiğinde, müşteri kabul ediyorsa uygun olmayan ürünün/hizmetin kullanımı için ayrıcalıklar tanınabilir.

80 Uygun olmayan ürün/hizmet düzeltildiğinde şartlara uygunluğunun tespit edilmesi için yeniden doğrulama yapılmalıdır. Uygun olmayan ürün, ü teslimattan veya kullanılmaya başlandıktan sonra tespit edildiğinde, d uygunsuzluğun ğ etkilerine i veya potansiyel etkilerine uygun tedbirler alarak. Uygunsuzluklar kayıt altına alınıp takip edilmelidir.

81 8.4 VERİLERİN ANALİZİ Kalite Yönetim Sistemi nde iyileştirmelerin yapılabileceği alanlarda, uygunluğun ve etkinliğin belirlenmesi için gerekli veriler toplanmalı ve analiz edilmelidir. Veriler ölçüm ve izleme faaliyetlerden veya uygun diğer kaynaklardan toplanmalıdır. Veriler aşağıdaki bilgileri sağlamak için analiz edilmelidir: Müşteri memnuniyeti Hizmet şartlarına uygunluk Süreç /hizmet özellikleri ve eğilimleri Tedarikçiler

82 Kuruluş, 8.5 İYİLEŞTİRME Sürekli İyileştirme Kalite Politikasını, Hedeflerini, Denetim sonuçlarını, Verilerin analizini, Düzeltici ve önleyici faaliyetlerini kullanarak ve Yönetim Gözden Geçirme toplantıları ile yönetim desteğini alarak hizmet kalitesini sürekli iyileştirmelidir.

83 8.5.2 Düzeltici Faaliyet Kuruluş uuluş hataların tekrarını önlemek e için uygunsuzlukların la nedenlerini giderecek tedbirleri almalıdır. Düzeltici ltii faaliyetler ii için aşağıdakileri ğ i içeren dokümante edilmiş prosedür olmalıdır. Uygunsuzluklar nedenlerinin i belirlenmesi l i Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için gerekli tedbirlerin değerlendirilmesi, düzeltici faaliyetlerin saptanması ve uygulanması Alınan tedbirlerin sonuçlarının kaydedilmesi Uygulanan düzeltici faaliyetlerin etkinliklerinin geçirilmesi

84 8.5.3 Önleyici Faaliyet Kuruluş, oluşmasını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak için önleyici faaliyetleri (Problem Olma Riskini Azaltacak Faaliyet) planlamalıdır. Önleyici faaliyetler için aşağıdakileri içeren dokümante edilmiş prosedür olmalıdır. Potansiyel uygunsuzluklar ve bunların nedenlerinin saptanması Uygunsuzlukların olmasını önlemek için gerekli tedbirlerin değerlendirilmesi, önleyici faaliyetlerin saptanması ve uygulanması Alınan tedbirlerin sonuçlarının kaydedilmesi Uygulanan önleyici faaliyetlerin etkinliklerinin geçirilmesi

85 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş 0 Giriş 0.1 Genel Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin stratejik bir kararıdır. Đdari yapılanmada, kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması,

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa No 1/32 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 Sayfa No 2/32 İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 0.0 GİRİŞ 5 0.1. Kuruluş Profili 5 0.2. Proses Yaklaşımı 8 1. KAPSAM ve

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir.

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. KEK.01 10.12.2012 03.12.2014/03 1 / 36 MESKĠ MERKEZ SU ANALĠZ LABORATUVARI Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı na aittir. Yazılı izin

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı